Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter"

Transkript

1 Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter Lyst og trivelig med utsikt over byfjorden. Midt i Grimstad sentrum. Heis, balkong og parkering i garasjeanlegg. Leiligheter fra m².

2 P P P P P P P P

3 Kirkebakken borettslag Innhold side Generell informasjon 4 Prisliste 5 Forslag til budsjett for 1. driftsår 6 Leveringsbeskrivelse 7 Rombeskrivelse 8 Leilighet m² 9 Leilighet ,2m² 10 Leilighet ,5m² 11 Leilighet ,7m² 12 Leilighet ,9m² 13 Leilighet ,2m² 14 Leilighet ,5m² 15 Leilighet ,8m² 16 Leilighet ,8m² 17 Leilighet ,5m² 18 Leilighet ,2m² 19 Leilighet ,5m² 20 Leilighet ,8m² 21 Leilighet ,8m² 22 Leilighet ,5m² 23 Leilighet ,5m² 24 Leilighet U m² 25 Leilighet U m² 26 Fra Kirkebakken borettslag er det gangavstand til alle Grimstads fasiliteter, som Grimstad Kulturhus, byens restauranter, butikker og ny campus. medkleiva er det gamle navnet på Kirkebakken. Klamrekleiva ble også tidligere benyttet. medkleiva var begynnelsen på den gamle postveien østover, som gikk over Fladen og Langhaven. Bakken var tidligere, sammen med Østregate (nåværende Henrik Ibsensgate), byens innfartsåre fra øst. Det har fra eldgammel tid vært smier i bakken. Den eldste ble oppført tidlig på 1700-tallet og er i dag en del av Grimstad bymuseum. edenfor transformatorstasjonen lå smiebrønnen, kjent for sitt gode vann og for at den aldri ble tom selv i tørre somre. 3

4 Generell informasjon Eiendommen vil bestå av tilsammen 19 leiligheter og garasjeanlegg som er organisert som et borettslag tilknyttet Arendal Boligbyggelag i Arendal. Arendal Boligbyggelag er forretningsfører for Kirkebakken borettslag og vil i samarbeid med utbygger stifte borettslaget med vedtekter samt opprette et midlertidig styre med videre. Forretningsfører representerer borettslaget frem til overlevering. Hver enkelt kjøper, erverver en andel pålydende kr ,- i borettslaget, samtidig som kjøper innbetaler innskudd iht. prislisten for de forskjellige leilighetene. I tillegg til andel og innskudd, betaler kjøper kr ,- i omkostninger til Arendal Boligbyggelag for etablering av Kirkebakken borettslag og utarbeidelse av partialobligasjon. elger forskutterer ovennevnte andel og omkostninger for kjøper. Ved senere omsetning av leiligheter har andelseierne i Kirkebakken borettslag, deretter medlemmer av Arendal Boligbyggelag, forkjøpsrett til markedspris. om kjøper av borettslagsleilighet i dette prosjektet vil du dermed få forkjøpsrett til leiligheter i flere andre borettslag tilknyttet Arendal Boligbyggelag. Andelseierne plikter å gjøre seg kjent med forslag til vedtekter for borettslaget. Borettslaget skal etter overtagelsen ledes av et styre valgt av andelseierne. tyret skal ivareta saker som er av felles interesse for andelseierne. Forretningsfører vil bistå styret og beboere i ulike saker etter behov. Leiligheten overleveres kjøper ved en ferdigbefaring med dertil hørende overtagelsesprotokoll og oppgjør. Fellesarealene vil bli overlevert borettslaget ved en særskilt overtagelsesbefaring. Grunnen bygget skal reises på er festetomt. Leiligheter som befinner seg på første boligplan i hovedbygget vil få en eksklusiv bruksrett til et avgrenset tomteområde (området tilsvarende terrassens dybde og leilighetens bredde). Resterende areal, inklusiv adkomstveier vil utgjøre fellesarealer. Viser her til planløsningen for den enkelte leilighet. Fellesutgifter: Andelseier må betale fellesutgifter som består av driftskostnader, rentekostnader og eventuelt avdrag. tyret i borettslaget fastsetter årlig fellesutgiften på bakgrunn av et vedtatt budsjett. For eventuelle usolgte leiligheter og parkeringsplasser er utbygger alene ansvarlig for utgiftene frem til 1. gangs salg. I prislisten er det lagt inn leilighetens andel av de totale driftskostnader i henhold til leilighetens areal. Driftskostnader: Dette er vann- og kloakkavgift, festeavgift, renovasjon, forretningsførsel, revisjon, forsikring av bygget, strøm/telefon fellesarealer, vaktmestertjenester, vask av fellesarealer, vedlikeholdsavtaler, diverse driftskostnader med mer. Alle leilighetene får egen vannmåler og betaler for eget forbruk direkte til kommunen. Driftskostnaden vil bli satt opp av forretnings-fører/styre og vedtas av borettslagets medlemmer. Kapitalutgifter / rentekostnader: Kapitalutgiftene vil variere med rentenivået. Borettslaget kan dog velge fast rente etter innflytting. Det legges opp til et felleslån som løper avdragsfritt i 5 år. Deretter betales avdrag ifølge avtale mellom Kirkebakken borettslag og banken. Ved beregning av fellesutgifter er lagt til grunn 3 % rente p.a. Avdrag er ikke tatt med i forslag til budsjett (se side 6). Det er mulig å velge en lavere andel fellesgjeld eller ingen andel fellesgjeld. Alle renter kan trekkes fra inntekten, akkurat som et privat lån. Arealdefinisjoner: Leilighetene angis med bruksareal (BRA), målsatt på konstruksjon. Bruksareal er leilighetenes areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til leilighetens oppgitte BRA kommer balkong/terrasse og bod utenfor leiligheten. Eventuelle innvendige sjakter som er større enn 0,5 m² er trukket fra BRA, mens arealet som medgår til mindre sjakter og garderobeskap er inkludert i BRA. Det oppgitte areal kan avvike +/- 3%. Dette har sammenheng med at det i detaljprosjekteringen vil settes av plass til gjennomføringer for tekniske installasjoner herunder vann/avløp, brann/lydkrav el. og avtrekk/utluftning. På enkelte rom, som bad, vaskerom og soverom, vil takhøyde være på ca. 2,20 m på grunn av tekniske installasjoner. Ferdigstillelse: Ferdigstillelse er beregnet til høsten 2007, ca 12. mnd. etter byggestart på selve leilighetskomplekset. Etter hvert som prosjektet skrider frem vil det bli gitt nærmere informasjon til kjøperne om utvikling i prosjektet og ferdigstillelse. Betalingsbetingelser: Delbetaling kr ,- betales ved kontraktinngåelse. luttoppgjør inklusive kr ,- for andel pluss kr ,- for omkostninger til etablering av borettslaget betales ved overtagelse i henhold til betalingsplan i kjøpekontrakten. Beløpene innbetales mot sikkerhet fra selger i samsvar med bustadoppføringslovens 47. Beløpene innbetales på klientkonto til ABCenter Grimstad A. Prisstigninger/endring offentlige avgifter Prisene på leilighetene er faste og vil ikke bli indeksregulert. For leiligheter som ikke er solgt kan prisene endres uten forvarsel. Eventuell økning i offentlige avgifter vil kunne overføres til kjøper inntil byggestart. Kostnad for registrering i Borettsregistreret dekkes av kjøper. Dette gebyret blir fastlagt våren Tilgjengelige underlagsdokumenter: Offentlige dokumenter: Reguleringsbestemmelser med reguleringskart Utskrift av grunnbok ituasjonsplan Annet: Kjøpekontrakt Kjøkkentegninger Utomhusplan Forslag til vedtekter for borettslaget Firmaattest Bustadoppføringslova Regulering: Reguleringsplan med bestemmelser fås ved henvendelse til megler. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med planene, herunder planlagt utbygging av naboeiendommen (Grimstad Hotell). Forbehold: Opplysningene som fremkommer i prospekt med vedlegg er en orientering om byggeprosjektet, der momenter, løsninger og fargeangivelser kan bli endret og må dermed ikke bli betraktet som bindende. Utbygger har rett til å foreta mindre justeringer såfremt dette er mer hensiktsmessig og/eller nødvendig. Dersom det er avvik mellom tegninger og leveransebeskrivelse, går leveransebeskrivelsen alltid foran. Grimstad Kommune behandler nå søknaden om oppføring av prosjektet Kirkebakken Det tas derfor forbehold om endelig byggegodkjennelse av prosjektet uten større endringer. Dette er antatt avklart innen Det tas også forbehold om forhåndssalg av 6 leiligheter før byggestart. Dersom oppstart ikke varsles innen , kan kjøpere løses fra avtalen. Delbetalingen tilbakebetales med de renter som er påløpt på meglers klientkonto. Tegninger og illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med det ferdige bygg, herunder bygningsmessige detaljer, materialvalg, fasader, fellesarealer, fargevalg, utsiktsbilder, utvendig beplantning, møblering og belysning etc. Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil. Alle arealer er oppgitt i ca. arealer. Det presiseres at dette salgsprospektet kun ansees som bindende mellom partene når dette er avtalt gjennom en skriftlig og bindende kjøpekontrakt mellom kjøper og selger. Alle innredninger og løsninger i leilighetene/kjøkken/bad som fremgår i tegningene er kun å anse som forslag. Kontakt megler for nærmere informasjon om standard løsninger for de respektive leilighetene. 4

5 Prisliste Leilighetsnr. Etasje BRA m² Fellesgjeld Innskudd Kjøpesum Andel driftskostnad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 U1-001 Plan U1 50, ,0 U2-001 Plan U2 50, ,0 Trafoleilighet m.hybel Plan U1 og U2 180, ,0 Prisen inkluderer parkeringsplass og en bod i parkeringskjeller til en antatt markedsverdi på kr ,- 5

6 Forslag til budsjett for 1. driftsår Driftskostnader totalt Vann- og kloakkavgift Kr ,- Renovasjon Kr ,- Forretningsførsel Kr ,- Revisjon Kr ,- Forsikring Kr ,- Festeavgift Kr ,- trøm/telefon fellesarealer Kr ,- Vaktmestertjenester Kr ,- Vask av fellesarealer Kr ,- Vedlikeholdsavtaler Kr ,- Diverse driftskostnader Kr ,- Uforutsatt Kr ,- um driftskostnader pr. år. Kr ,- Driftskostnader pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- * Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- * Eksempelet med andel fellesgjeld på kr ,- er basert på 1,5 x driftskostnad mens øvrige eksempler er basert på 1 x driftskostnad. Ved en evt. renteøkning til 4% vil dette, for en leilighet tilsvarende 6

7 Leveringsbeskrivelse Utforming, planforutsetninger. Alle boenheter får 1 parkeringsplass/garasjeplass og 1 bodplass. Utvendige vegger/fasade I hovedsak trekonstruksjon. Innvendige vegger killevegger mellom leiligheter og enkelte vegger mot fellesarealer utføres i stor grad som sparklet og malte betongvegger med glassfiberduk. Lettvegger bygges som sparklet og malte gipsvegger med glassfiberduk. Etasjeskille Utføres som betongskiller støpt på stedet eller betongelementer. Oppføres med en trinnlydsmatte og eikeparkett. Gulv i baderom og dusjhjørne belegges med keramiske fliser. Gulv i bod/vask med vinylbelegg. Enkelte himlinger nedfores og kles med gipsplater som sparkles og males. Vinduer og innerdører Vinduer er ferdig hvitmalt fra fabrikk på begge sider. Innvendige dører er hvitmalte, formpressede speildører. Hovedinngangsdør/Inngangsdører Leveres som trykte formfaste dører. Dører til parkeringskjeller og felles korridorer vil være malte ståldører. Balkonger De fleste leilghetene får balkong. Balkongene oppføres som en trekonstruksjon. Tele og data Tilrettelagt for kabeltv og telefoni. Tilknytningsavgift og abonnementskostnader dekkes av borettslaget eller brukeren. Lås og callingsystem og postkasser Callingsystem blir levert ved hovedinngang på fellesplan. Låsbart garasjeanlegg med garasjeport. Listverk Foringer og lister til vinduer og dører er tremaxbehandlet. Parking Til hver leilighet følger parkeringsplass i parkeringskjeller. Forbehold De beskrevne kvaliteter/leveranser kan bli endret under detaljprosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Inntegnet møblement i leilighetene leveres ikke. Det leveres en meter skap pr. seng. Annet Det er planlagt utvidelse av naboeiendommen (Grimstad Hotell), se reguleringsplan hos megler. Grimstad den Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil. Kjøkken Leilighetene leveres med standard kjøkkenløsning. Kontakt megler for løsninger med tegninger. Bad Dusjvegger og gulv får keramiske fliser, samt elektriske varmekabler på gulv. tandard løsning på innredning. Kontakt megler for løsninger med tegninger. Vaskerom De leilighetene som har vaskerom får vannfast vinylbelegg og våtromsbehandlet glassfiber på vegger. Tørketrommel må være av typen kondenstørketrommel. Innvendig bod De leilghetene som har innvendig bod leveres med vinylbelegg og malt glassfiberduk på vegger. Piper Det er ikke mulighet for pipe. anitæranlegg/utstyr e romskjema. Vannledninger Rør i rørsystem fra fordelingsskap i hver leilighet. Varmtvannsbereder Egen varmtvannsbereder for hver leilighet. Berederens plassering blir tilpasset innenfor hver enkelt leilighet, enten i bod, bad eller under kjøkkenbenk etter hva som er mest praktisk i forhold til prosjektering og utbygger. Ventilasjonsanlegg I hver leilighet monteres avtrekksanlegg med friskluftsinntak via ventiler i vinduene og/eller innstøpte ventiler i yttervegg. Det blir montert avtrekksventil i kjøkken (kjøkkenhette), bad, vaskerom og wc. Elektrisk anlegg i leiligheten Det blir skjult elektrisk anlegg med komplette kurser i henhold til forskriftenes krav. Det monteres sikringsskap med egen måler for hver leilighet. Varmeanlegget er basert på elektriske varmeovner med elektronisk termostat. I bad og wc/dusj legges varmekabler. e forøvrig romskjema. 7

8 Rombeskrivelse ROM / GAG TUE KJØKKE VAKEROM IV. FELLE-AREALER GULV Parkett, 15 mm Eik atur. Parkett, 15 mm Eik atur. Parkett, 15 mm Eik atur. Gulvfliser Mali 20x20 cm D5 beige. Parkett. 15 mm Eik atur. Vinylbelegg Vinylbelegg Asfalt Betong VEGG parklet og malt gips plate m/ glassfiberduk. parklet og malt gips plate eller betong m/ glassfiberduk. parklet og malt gipsplate m/ glassfiberduk. Fliser Rako 15 x 15 cm beige matt mellom over- og underskap. Veggfliser type Mala 20x25 cm F187C bonabeige i dusjhjørne. Malt glassfiber på vegg. parklet og malt gips plate m/ glassfiberduk. Malt glassfiber. parklet og malt gipsplate eller betong. HIMLIG parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. ELEKTRO 1 sikringsskap. 2 doble stikk. 1-2 lampepkt. 1 lysbryter. 1 ringeklokke. 1 brannvarsler. 6 doble stikk. 2 stk stikk v/tak. 2 lysbrytere. 2 varmeovner. 1 telefonuttak. 1 uttak for radio/tv. 1 stikk for komfyr 1 stikk for oppvaskmaskin. 1 dobbel stikk for kjøleskap. 2 lysrørs armaturer under overskap med dobbel stikk. 1 lampepunkt. 2 lysbrytere. 1 stikk. 2 lampepunkt. 1 lysbryter. Termostatstyrte varmekabler i gulv. 3 doble stikk. 1 lampepunkt. 1 lysbryter. 1 dobbel stikk for vaskemaskin. 1 dobbel stikk for tørketrommel. 1 lampepunkt. 1 lysbryter. 1 stikk for varmtvannstank. 1 lysbryter. 1 stk lyspunkt m/lampe. 1 stk lyspunkt m/lampe. Utvendig belysning. / AITÆR Ettgreps Oras afari kjøkken-batteri. 1 stk toalett. 1 stk servant. 1 servantbatteri. 1 dusjvegg 80 x dusjbatteri Oramix sluk i dusj. 1 sluk. 1 varmtvannsbereder. Opplegg for vaskemaskin. Utvendig tappekran. VETILAJO Ventilasjon plassert i overskap over komfyr med bryter for lys, viftehastighet og spjeld. Ventil i tak/vegg for mekanisk avtrekk. AET tandard kjøkkenløsning. e plantegning hos megler. tandard beaderomsløsning. e plantegning hos megler.

9 Leilighet m 4.7m2 3.7m2 14.5m2 7.3m2 13.0m2 KJØKKE 27.0m2 8.5m2 TERRAE 34.0m2 40.0m2 12.0m2 Fjerde etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 145m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 3 soverom, 2 bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 9

10 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Tredje etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 10

11 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 30.0m2 8.0m2 Tredje etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71,5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 11

12 Leilighet ,7m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 28.7m2 8.8m2 Tredje etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 62,7m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 12

13 Leilighet ,9m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 37.0m2 8.8m2 Tredje etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 78,9m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 13

14 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Andre etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 14

15 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 5.5m2 3.2m2 30.0m2 8.0m2 Andre etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71.5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 15

16 Leilighet ,8m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 30.0m2 8.8m2 Andre etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 66,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 16

17 Leilighet ,8m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 Andre etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 82,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 17

18 Leilighet ,5m OV 7.6m2 OV 11.6m2 1.9m2 TRAPP 6.2m2 3.4m2 22.1m2 Andre etasje, leilighet fem ordøstvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 54,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 18

19 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Første etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 19

20 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 30.0m2 8.0m2 Første etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71,5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 20

21 Leilighet ,8m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 30.0m2 8.8m2 Første etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 66,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 21

22 Leilighet ,8m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 Første etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 82,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 22

23 Leilighet ,5m 7.6m2 OV 11.6m2 4.0m2 TRAPP 6.2m2 22.1m2 Første etasje, leilighet fem ordøstvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 54,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 23

24 Leilighet ,5m KOTT 4.9m2 KOTT 5.9m m2 KOTT KOTT Første etasje, leilighet seks ordvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 47,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, 4 innvendige kott Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 24

25 Leilighet U m 7.2m2 10.3m2 4.1m2 TRAPP 5.9m2 21.2m2 5.1m2 Første underetasje, leilighet en ordøstvendt inngangsterrasse. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 50m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 25

26 Leilighet U m 7.2m2 10.3m2 4.1m2 TRAPP 21.2m2 5.1m2 Andre underetasje, leilighet en ordøstvendt inngangsterrasse. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 50m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 26

27 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 HULEROM 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 30.0m2 8.0m2 10.8m2 43.5m2 HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m2 10.2m m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 4.9m2 KOTT KOTT 5.9m2 9.0m2 KOTT KOTT 1 4.0m2 7.6m2 OV 11.6m2 LYJAKT 22.1m2 TRAPP 6.2m C C C m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 HULEROM 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 30.0m2 8.0m2 HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m m2 3.4m2 1.9m2 OV 7.6m2 OV 11.6m2 LYJAKT 22.1m2 TRAPP 6.2m m2 43.5m2 10.2m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 HULEROM 10.8m2 12.4m2 3.5m2 37.0m2 8.8m2 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 28.7m2 8.0m HULEROM HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m m2 10.8m2 43.5m2 10.2m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 14.5m2 40.0m2 KJØKKE 27.0m2 8.5m2 12.0m2 TERRAE 34.0m2 13.0m2 TRAFO 7.3m2 4.7m2 3.7m2 5.1m2 TRAPP 5.9m2 10.3m2 7.2m2 4.1m2 21.2m2 6.6m2 6.6m2 3.3m2 PARKERIG U1-17 PLAER C C C ØPPELROM/TEK. 25.4m2 PORT PARKERIG U2-16 PLAER TRAPP 10.3m2 7.2m2 4.1m2 21.2m2 5.1m2 C C C Tredje etasje Fjerde etasje Første etasje Andre etasje Andre underetasje Første underetasje PARKERIG U3-23 PLAER 11.7m2 Tekn. 11.7m2 LUE Tredje underetasje

28 Kirkebakken borettslag Kirkegaten 3 - Grimstad Utbygger / selger: Gobo A Arkitekt: Arkitekt-ervice A Megler: ABCenter v/hilde T. Røinås Tlf Mob

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23 MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter På bryggekanten - midt i Arendal sentrum Solrikt med spektakulær utsikt Heis, balkong og parkering i garasjeannlegg Langbrygga 23 Generell informasjon Mørlandgården restaureres

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Fjellbruvegen Borettslag

Fjellbruvegen Borettslag God pris og trygg handel Fjellbruvegen Borettslag www.garanti.no Illustrasjonstegning Størrelse : Boligadresse: 3-roms på 57?? m 2 BOA Fjellbruvegen 35, Molde Innskudd: Fra kr 590 000,- Felleslån: Kr 630

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Beliggenhet Boligene

Beliggenhet Boligene Beliggenhet Vi har gleden av å presentere er nytt prosjekt på Heistad i Porsgrunn kommune. Skolehagen I Borettslag vil ligge i Heistad sentrum rett ved Heistad barneskole og med badestrand, båthavn, forretning,

Detaljer

Prospekt Råde0607 06-07-04 15:25 Page 1. 30 leiligheter fra 57 til 133 m2 Innflytningsklare 2005. Råde Veistasjon

Prospekt Råde0607 06-07-04 15:25 Page 1. 30 leiligheter fra 57 til 133 m2 Innflytningsklare 2005. Råde Veistasjon Prospekt Råde0607 06-07-04 15:25 Page 1 30 leiligheter fra 57 til 133 m2 Innflytningsklare 2005 Råde Veistasjon Prospekt Råde0607 06-07-04 15:25 Page 2 Råde ligger plassert midt mellom Moss, Fredrikstad

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SENTRALT. UTSIKT FRA TOPPEN. Sentral beliggenhet Boligene i Skogstjernevegen får en sentral beliggenhet på Jørpeland, kun tre minutter

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

lgh 213A 1 lgh 213B 1 lgh 214A 1 lgh 214B 1 lgh 215A 1 lgh 215B 1 lgh 216A 1 lgh 216B 1 lgh 217A 1 lgh 217B 1 lgh 218A 1 lgh 218B 1 Prisliste Åslund - Oppdatert per 01.sep 2010 Prisliste

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt!

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Kongsteinsvegen er en veletablert gate. Funksjonelt. Utsikt. Prisgunstig. Livet

Detaljer

Berglyveien borettslag

Berglyveien borettslag Berglyveien borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Berglyveien borettslag Lettstelt leilighet

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger GON 2 borettslag 6 eneboliger i rekke 3 tomannsboliger Tomta Kort vei ned til Gonsbukta 2 33 29 31 27 35 23 37 39 41 43 45 25 Adresse: Frenvikrønningen. Se husnr. GON 2 Borettslaget ligger på Gon, ca 3,5

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

NYE spennende boliger! Buerhaven BRL

NYE spennende boliger! Buerhaven BRL NYE spennende boliger! Trinn II Buerhaven BRL BORGEstad Skien Velkommen til Buerhaven! Buer er et populært boligområde på Borgestad, og etter å ha notert stor interesse og godt salg av leiligheter i trinn

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

302 203 103 202 102 301 201 101 203 103 302 202 102 301 201 101 Utbygger: Heldal Eiendom Spania SL Selger: Notar - Spania Megling SL calle Ruperto Chapi 12 03581 Albir Bygg Beliggenhet nærmest: Pris

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!!

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!! DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!! Vi gir deg mye bolig for pengene!! Praktiske boliger med god planløsning og god standard. Kr 1 695 000 ( lave omkostinger) Fundament Bygg og Eiendom har spesialisert seg på

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m² 1 YD-3 14 200 B B 7 000 4 000 3 200 3 500 3 300 7 400 V-5 6 x 6 VEDEGG E1 orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting 1 Ver 100316 NB: Dette er en foreløpig beskrivelse. Den endelige vil være en del av kontrakten. Generelt Boligene leveres klar til innflytting. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik

Detaljer

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest Søbakken 2 - BORETTSLAG - SENIORBOLIGER I HELGEROA - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av

Detaljer

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE DATO:25.03.2013 GENERELT Dette er en beskrivelse av eneboligen Straxbo Premium og hva som inngår i boligen av materialer, kvaliteter og utstyr. Ved eventuelle avvik

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ

45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ 45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ 1 Nedregaard Allè 2 7 3 1 9 8 6 4 5 2 Moa golfbane 3 Stormoa 4 Amfi-senteret 5 Spjelkavikheimen 6 Rutebilstasjonen 7 Lege/tannlege/fysioterapi m.m. 8 Svømmehall/kino

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Denne overordnede beskrivelsen forteller om de viktigste kvaliteter i huset. Husene leveres i henhold til norske lover og forskrifter, herunder TEK10 og NEK400. Tomt Kleivane B7, delfelt

Detaljer

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel ADRESSE: Alnagata 11, 0194 Oslo BTA/BRA (PRIMÆR ROM): 104/90m2 TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING:

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 4 Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Byggetrinn 4 este stopp: Råstølen Salgsstart: Juni 2016 Planlagt byggestart: 1. kvartal 2017 Planlagt overlevering: 2. kvartal

Detaljer