Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter"

Transkript

1 Kirkebakken borettslag - 19 leiligheter Lyst og trivelig med utsikt over byfjorden. Midt i Grimstad sentrum. Heis, balkong og parkering i garasjeanlegg. Leiligheter fra m².

2 P P P P P P P P

3 Kirkebakken borettslag Innhold side Generell informasjon 4 Prisliste 5 Forslag til budsjett for 1. driftsår 6 Leveringsbeskrivelse 7 Rombeskrivelse 8 Leilighet m² 9 Leilighet ,2m² 10 Leilighet ,5m² 11 Leilighet ,7m² 12 Leilighet ,9m² 13 Leilighet ,2m² 14 Leilighet ,5m² 15 Leilighet ,8m² 16 Leilighet ,8m² 17 Leilighet ,5m² 18 Leilighet ,2m² 19 Leilighet ,5m² 20 Leilighet ,8m² 21 Leilighet ,8m² 22 Leilighet ,5m² 23 Leilighet ,5m² 24 Leilighet U m² 25 Leilighet U m² 26 Fra Kirkebakken borettslag er det gangavstand til alle Grimstads fasiliteter, som Grimstad Kulturhus, byens restauranter, butikker og ny campus. medkleiva er det gamle navnet på Kirkebakken. Klamrekleiva ble også tidligere benyttet. medkleiva var begynnelsen på den gamle postveien østover, som gikk over Fladen og Langhaven. Bakken var tidligere, sammen med Østregate (nåværende Henrik Ibsensgate), byens innfartsåre fra øst. Det har fra eldgammel tid vært smier i bakken. Den eldste ble oppført tidlig på 1700-tallet og er i dag en del av Grimstad bymuseum. edenfor transformatorstasjonen lå smiebrønnen, kjent for sitt gode vann og for at den aldri ble tom selv i tørre somre. 3

4 Generell informasjon Eiendommen vil bestå av tilsammen 19 leiligheter og garasjeanlegg som er organisert som et borettslag tilknyttet Arendal Boligbyggelag i Arendal. Arendal Boligbyggelag er forretningsfører for Kirkebakken borettslag og vil i samarbeid med utbygger stifte borettslaget med vedtekter samt opprette et midlertidig styre med videre. Forretningsfører representerer borettslaget frem til overlevering. Hver enkelt kjøper, erverver en andel pålydende kr ,- i borettslaget, samtidig som kjøper innbetaler innskudd iht. prislisten for de forskjellige leilighetene. I tillegg til andel og innskudd, betaler kjøper kr ,- i omkostninger til Arendal Boligbyggelag for etablering av Kirkebakken borettslag og utarbeidelse av partialobligasjon. elger forskutterer ovennevnte andel og omkostninger for kjøper. Ved senere omsetning av leiligheter har andelseierne i Kirkebakken borettslag, deretter medlemmer av Arendal Boligbyggelag, forkjøpsrett til markedspris. om kjøper av borettslagsleilighet i dette prosjektet vil du dermed få forkjøpsrett til leiligheter i flere andre borettslag tilknyttet Arendal Boligbyggelag. Andelseierne plikter å gjøre seg kjent med forslag til vedtekter for borettslaget. Borettslaget skal etter overtagelsen ledes av et styre valgt av andelseierne. tyret skal ivareta saker som er av felles interesse for andelseierne. Forretningsfører vil bistå styret og beboere i ulike saker etter behov. Leiligheten overleveres kjøper ved en ferdigbefaring med dertil hørende overtagelsesprotokoll og oppgjør. Fellesarealene vil bli overlevert borettslaget ved en særskilt overtagelsesbefaring. Grunnen bygget skal reises på er festetomt. Leiligheter som befinner seg på første boligplan i hovedbygget vil få en eksklusiv bruksrett til et avgrenset tomteområde (området tilsvarende terrassens dybde og leilighetens bredde). Resterende areal, inklusiv adkomstveier vil utgjøre fellesarealer. Viser her til planløsningen for den enkelte leilighet. Fellesutgifter: Andelseier må betale fellesutgifter som består av driftskostnader, rentekostnader og eventuelt avdrag. tyret i borettslaget fastsetter årlig fellesutgiften på bakgrunn av et vedtatt budsjett. For eventuelle usolgte leiligheter og parkeringsplasser er utbygger alene ansvarlig for utgiftene frem til 1. gangs salg. I prislisten er det lagt inn leilighetens andel av de totale driftskostnader i henhold til leilighetens areal. Driftskostnader: Dette er vann- og kloakkavgift, festeavgift, renovasjon, forretningsførsel, revisjon, forsikring av bygget, strøm/telefon fellesarealer, vaktmestertjenester, vask av fellesarealer, vedlikeholdsavtaler, diverse driftskostnader med mer. Alle leilighetene får egen vannmåler og betaler for eget forbruk direkte til kommunen. Driftskostnaden vil bli satt opp av forretnings-fører/styre og vedtas av borettslagets medlemmer. Kapitalutgifter / rentekostnader: Kapitalutgiftene vil variere med rentenivået. Borettslaget kan dog velge fast rente etter innflytting. Det legges opp til et felleslån som løper avdragsfritt i 5 år. Deretter betales avdrag ifølge avtale mellom Kirkebakken borettslag og banken. Ved beregning av fellesutgifter er lagt til grunn 3 % rente p.a. Avdrag er ikke tatt med i forslag til budsjett (se side 6). Det er mulig å velge en lavere andel fellesgjeld eller ingen andel fellesgjeld. Alle renter kan trekkes fra inntekten, akkurat som et privat lån. Arealdefinisjoner: Leilighetene angis med bruksareal (BRA), målsatt på konstruksjon. Bruksareal er leilighetenes areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til leilighetens oppgitte BRA kommer balkong/terrasse og bod utenfor leiligheten. Eventuelle innvendige sjakter som er større enn 0,5 m² er trukket fra BRA, mens arealet som medgår til mindre sjakter og garderobeskap er inkludert i BRA. Det oppgitte areal kan avvike +/- 3%. Dette har sammenheng med at det i detaljprosjekteringen vil settes av plass til gjennomføringer for tekniske installasjoner herunder vann/avløp, brann/lydkrav el. og avtrekk/utluftning. På enkelte rom, som bad, vaskerom og soverom, vil takhøyde være på ca. 2,20 m på grunn av tekniske installasjoner. Ferdigstillelse: Ferdigstillelse er beregnet til høsten 2007, ca 12. mnd. etter byggestart på selve leilighetskomplekset. Etter hvert som prosjektet skrider frem vil det bli gitt nærmere informasjon til kjøperne om utvikling i prosjektet og ferdigstillelse. Betalingsbetingelser: Delbetaling kr ,- betales ved kontraktinngåelse. luttoppgjør inklusive kr ,- for andel pluss kr ,- for omkostninger til etablering av borettslaget betales ved overtagelse i henhold til betalingsplan i kjøpekontrakten. Beløpene innbetales mot sikkerhet fra selger i samsvar med bustadoppføringslovens 47. Beløpene innbetales på klientkonto til ABCenter Grimstad A. Prisstigninger/endring offentlige avgifter Prisene på leilighetene er faste og vil ikke bli indeksregulert. For leiligheter som ikke er solgt kan prisene endres uten forvarsel. Eventuell økning i offentlige avgifter vil kunne overføres til kjøper inntil byggestart. Kostnad for registrering i Borettsregistreret dekkes av kjøper. Dette gebyret blir fastlagt våren Tilgjengelige underlagsdokumenter: Offentlige dokumenter: Reguleringsbestemmelser med reguleringskart Utskrift av grunnbok ituasjonsplan Annet: Kjøpekontrakt Kjøkkentegninger Utomhusplan Forslag til vedtekter for borettslaget Firmaattest Bustadoppføringslova Regulering: Reguleringsplan med bestemmelser fås ved henvendelse til megler. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med planene, herunder planlagt utbygging av naboeiendommen (Grimstad Hotell). Forbehold: Opplysningene som fremkommer i prospekt med vedlegg er en orientering om byggeprosjektet, der momenter, løsninger og fargeangivelser kan bli endret og må dermed ikke bli betraktet som bindende. Utbygger har rett til å foreta mindre justeringer såfremt dette er mer hensiktsmessig og/eller nødvendig. Dersom det er avvik mellom tegninger og leveransebeskrivelse, går leveransebeskrivelsen alltid foran. Grimstad Kommune behandler nå søknaden om oppføring av prosjektet Kirkebakken Det tas derfor forbehold om endelig byggegodkjennelse av prosjektet uten større endringer. Dette er antatt avklart innen Det tas også forbehold om forhåndssalg av 6 leiligheter før byggestart. Dersom oppstart ikke varsles innen , kan kjøpere løses fra avtalen. Delbetalingen tilbakebetales med de renter som er påløpt på meglers klientkonto. Tegninger og illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med det ferdige bygg, herunder bygningsmessige detaljer, materialvalg, fasader, fellesarealer, fargevalg, utsiktsbilder, utvendig beplantning, møblering og belysning etc. Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil. Alle arealer er oppgitt i ca. arealer. Det presiseres at dette salgsprospektet kun ansees som bindende mellom partene når dette er avtalt gjennom en skriftlig og bindende kjøpekontrakt mellom kjøper og selger. Alle innredninger og løsninger i leilighetene/kjøkken/bad som fremgår i tegningene er kun å anse som forslag. Kontakt megler for nærmere informasjon om standard løsninger for de respektive leilighetene. 4

5 Prisliste Leilighetsnr. Etasje BRA m² Fellesgjeld Innskudd Kjøpesum Andel driftskostnad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 U1-001 Plan U1 50, ,0 U2-001 Plan U2 50, ,0 Trafoleilighet m.hybel Plan U1 og U2 180, ,0 Prisen inkluderer parkeringsplass og en bod i parkeringskjeller til en antatt markedsverdi på kr ,- 5

6 Forslag til budsjett for 1. driftsår Driftskostnader totalt Vann- og kloakkavgift Kr ,- Renovasjon Kr ,- Forretningsførsel Kr ,- Revisjon Kr ,- Forsikring Kr ,- Festeavgift Kr ,- trøm/telefon fellesarealer Kr ,- Vaktmestertjenester Kr ,- Vask av fellesarealer Kr ,- Vedlikeholdsavtaler Kr ,- Diverse driftskostnader Kr ,- Uforutsatt Kr ,- um driftskostnader pr. år. Kr ,- Driftskostnader pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- * Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- Rentekostnader/Driftskostnader leil. m. fellesgjeld kr ,- Andel fellesgjeld pr. leilighet Kr ,- Rentekostnad pr. år 3% Kr ,- kattefordel 28% Kr ,- Rentekostnad pr. år e. skattefordel Kr ,- Rentekostnad pr. mnd. pr. leilighet Kr ,- Driftskostnader Kr ,- um fellesutgifter pr. mnd. Kr ,- * Eksempelet med andel fellesgjeld på kr ,- er basert på 1,5 x driftskostnad mens øvrige eksempler er basert på 1 x driftskostnad. Ved en evt. renteøkning til 4% vil dette, for en leilighet tilsvarende 6

7 Leveringsbeskrivelse Utforming, planforutsetninger. Alle boenheter får 1 parkeringsplass/garasjeplass og 1 bodplass. Utvendige vegger/fasade I hovedsak trekonstruksjon. Innvendige vegger killevegger mellom leiligheter og enkelte vegger mot fellesarealer utføres i stor grad som sparklet og malte betongvegger med glassfiberduk. Lettvegger bygges som sparklet og malte gipsvegger med glassfiberduk. Etasjeskille Utføres som betongskiller støpt på stedet eller betongelementer. Oppføres med en trinnlydsmatte og eikeparkett. Gulv i baderom og dusjhjørne belegges med keramiske fliser. Gulv i bod/vask med vinylbelegg. Enkelte himlinger nedfores og kles med gipsplater som sparkles og males. Vinduer og innerdører Vinduer er ferdig hvitmalt fra fabrikk på begge sider. Innvendige dører er hvitmalte, formpressede speildører. Hovedinngangsdør/Inngangsdører Leveres som trykte formfaste dører. Dører til parkeringskjeller og felles korridorer vil være malte ståldører. Balkonger De fleste leilghetene får balkong. Balkongene oppføres som en trekonstruksjon. Tele og data Tilrettelagt for kabeltv og telefoni. Tilknytningsavgift og abonnementskostnader dekkes av borettslaget eller brukeren. Lås og callingsystem og postkasser Callingsystem blir levert ved hovedinngang på fellesplan. Låsbart garasjeanlegg med garasjeport. Listverk Foringer og lister til vinduer og dører er tremaxbehandlet. Parking Til hver leilighet følger parkeringsplass i parkeringskjeller. Forbehold De beskrevne kvaliteter/leveranser kan bli endret under detaljprosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Inntegnet møblement i leilighetene leveres ikke. Det leveres en meter skap pr. seng. Annet Det er planlagt utvidelse av naboeiendommen (Grimstad Hotell), se reguleringsplan hos megler. Grimstad den Det tas videre forbehold om trykk- og skrivefeil. Kjøkken Leilighetene leveres med standard kjøkkenløsning. Kontakt megler for løsninger med tegninger. Bad Dusjvegger og gulv får keramiske fliser, samt elektriske varmekabler på gulv. tandard løsning på innredning. Kontakt megler for løsninger med tegninger. Vaskerom De leilighetene som har vaskerom får vannfast vinylbelegg og våtromsbehandlet glassfiber på vegger. Tørketrommel må være av typen kondenstørketrommel. Innvendig bod De leilghetene som har innvendig bod leveres med vinylbelegg og malt glassfiberduk på vegger. Piper Det er ikke mulighet for pipe. anitæranlegg/utstyr e romskjema. Vannledninger Rør i rørsystem fra fordelingsskap i hver leilighet. Varmtvannsbereder Egen varmtvannsbereder for hver leilighet. Berederens plassering blir tilpasset innenfor hver enkelt leilighet, enten i bod, bad eller under kjøkkenbenk etter hva som er mest praktisk i forhold til prosjektering og utbygger. Ventilasjonsanlegg I hver leilighet monteres avtrekksanlegg med friskluftsinntak via ventiler i vinduene og/eller innstøpte ventiler i yttervegg. Det blir montert avtrekksventil i kjøkken (kjøkkenhette), bad, vaskerom og wc. Elektrisk anlegg i leiligheten Det blir skjult elektrisk anlegg med komplette kurser i henhold til forskriftenes krav. Det monteres sikringsskap med egen måler for hver leilighet. Varmeanlegget er basert på elektriske varmeovner med elektronisk termostat. I bad og wc/dusj legges varmekabler. e forøvrig romskjema. 7

8 Rombeskrivelse ROM / GAG TUE KJØKKE VAKEROM IV. FELLE-AREALER GULV Parkett, 15 mm Eik atur. Parkett, 15 mm Eik atur. Parkett, 15 mm Eik atur. Gulvfliser Mali 20x20 cm D5 beige. Parkett. 15 mm Eik atur. Vinylbelegg Vinylbelegg Asfalt Betong VEGG parklet og malt gips plate m/ glassfiberduk. parklet og malt gips plate eller betong m/ glassfiberduk. parklet og malt gipsplate m/ glassfiberduk. Fliser Rako 15 x 15 cm beige matt mellom over- og underskap. Veggfliser type Mala 20x25 cm F187C bonabeige i dusjhjørne. Malt glassfiber på vegg. parklet og malt gips plate m/ glassfiberduk. Malt glassfiber. parklet og malt gipsplate eller betong. HIMLIG parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. parklet og malt gipsplate eller betong. ELEKTRO 1 sikringsskap. 2 doble stikk. 1-2 lampepkt. 1 lysbryter. 1 ringeklokke. 1 brannvarsler. 6 doble stikk. 2 stk stikk v/tak. 2 lysbrytere. 2 varmeovner. 1 telefonuttak. 1 uttak for radio/tv. 1 stikk for komfyr 1 stikk for oppvaskmaskin. 1 dobbel stikk for kjøleskap. 2 lysrørs armaturer under overskap med dobbel stikk. 1 lampepunkt. 2 lysbrytere. 1 stikk. 2 lampepunkt. 1 lysbryter. Termostatstyrte varmekabler i gulv. 3 doble stikk. 1 lampepunkt. 1 lysbryter. 1 dobbel stikk for vaskemaskin. 1 dobbel stikk for tørketrommel. 1 lampepunkt. 1 lysbryter. 1 stikk for varmtvannstank. 1 lysbryter. 1 stk lyspunkt m/lampe. 1 stk lyspunkt m/lampe. Utvendig belysning. / AITÆR Ettgreps Oras afari kjøkken-batteri. 1 stk toalett. 1 stk servant. 1 servantbatteri. 1 dusjvegg 80 x dusjbatteri Oramix sluk i dusj. 1 sluk. 1 varmtvannsbereder. Opplegg for vaskemaskin. Utvendig tappekran. VETILAJO Ventilasjon plassert i overskap over komfyr med bryter for lys, viftehastighet og spjeld. Ventil i tak/vegg for mekanisk avtrekk. AET tandard kjøkkenløsning. e plantegning hos megler. tandard beaderomsløsning. e plantegning hos megler.

9 Leilighet m 4.7m2 3.7m2 14.5m2 7.3m2 13.0m2 KJØKKE 27.0m2 8.5m2 TERRAE 34.0m2 40.0m2 12.0m2 Fjerde etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 145m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 3 soverom, 2 bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 9

10 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Tredje etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 10

11 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 30.0m2 8.0m2 Tredje etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71,5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 11

12 Leilighet ,7m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 28.7m2 8.8m2 Tredje etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 62,7m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 12

13 Leilighet ,9m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 37.0m2 8.8m2 Tredje etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 78,9m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 13

14 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Andre etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 14

15 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 5.5m2 3.2m2 30.0m2 8.0m2 Andre etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71.5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 15

16 Leilighet ,8m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 30.0m2 8.8m2 Andre etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 66,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 16

17 Leilighet ,8m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 Andre etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 82,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 17

18 Leilighet ,5m OV 7.6m2 OV 11.6m2 1.9m2 TRAPP 6.2m2 3.4m2 22.1m2 Andre etasje, leilighet fem ordøstvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 54,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 18

19 Leilighet ,2m 13.8m2 10.8m2 VAK 3.6m2 6.4m2 3.6m2 43.5m2 10.2m2 Første etasje, leilighet en Balkong vendt mot byfjorden samt nordøstvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 88,2m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 19

20 Leilighet ,5m 5.7m2 6.0m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 30.0m2 8.0m2 Første etasje, leilighet to Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 71,5m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 20

21 Leilighet ,8m 5.7m2 8.0m2 10.5m2 3.2m2 30.0m2 8.8m2 Første etasje, leilighet tre Balkong vendt mot byfjorden samt nordvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 66,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 21

22 Leilighet ,8m 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 Første etasje, leilighet fire Balkong vendt mot byfjorden samt sydvestvendt inngangparti via svalgang. Parkering i parkeringskjeller med heisforbindelse til alle etasjer. Leiligheten har et bruksareal på 82,8m². I tillegg kommer utvendig bod i parkeringskjeller. Entré, 2 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 22

23 Leilighet ,5m 7.6m2 OV 11.6m2 4.0m2 TRAPP 6.2m2 22.1m2 Første etasje, leilighet fem ordøstvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 54,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 23

24 Leilighet ,5m KOTT 4.9m2 KOTT 5.9m m2 KOTT KOTT Første etasje, leilighet seks ordvendt inngang. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 47,5m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, 4 innvendige kott Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 24

25 Leilighet U m 7.2m2 10.3m2 4.1m2 TRAPP 5.9m2 21.2m2 5.1m2 Første underetasje, leilighet en ordøstvendt inngangsterrasse. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 50m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 25

26 Leilighet U m 7.2m2 10.3m2 4.1m2 TRAPP 21.2m2 5.1m2 Andre underetasje, leilighet en ordøstvendt inngangsterrasse. Parkering i parkeringskjeller. Leiligheten har et bruksareal på 50m². I tillegg kommer utvendig bod. Entré, 1 soverom, bad, kjøkken / stue / spisestue, innvendig bod Fellesgjeld Kr ,- Egenkapital Kr ,- Kjøpesum Kr ,- 26

27 10.8m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 HULEROM 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 30.0m2 8.0m2 10.8m2 43.5m2 HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m2 10.2m m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 4.9m2 KOTT KOTT 5.9m2 9.0m2 KOTT KOTT 1 4.0m2 7.6m2 OV 11.6m2 LYJAKT 22.1m2 TRAPP 6.2m C C C m2 12.4m2 3.5m2 40.5m2 8.8m2 HULEROM 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 30.0m2 8.0m2 HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m m2 3.4m2 1.9m2 OV 7.6m2 OV 11.6m2 LYJAKT 22.1m2 TRAPP 6.2m m2 43.5m2 10.2m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 HULEROM 10.8m2 12.4m2 3.5m2 37.0m2 8.8m2 8.8m2 3.2m2 10.5m2 5.7m2 28.7m2 8.0m HULEROM HULEROM 5.7m2 10.5m2 3.2m2 5.5m2 6.0m2 8.0m m2 10.8m2 43.5m2 10.2m2 13.8m2 3.6m2 6.4m2 VAK 3.6m2 14.5m2 40.0m2 KJØKKE 27.0m2 8.5m2 12.0m2 TERRAE 34.0m2 13.0m2 TRAFO 7.3m2 4.7m2 3.7m2 5.1m2 TRAPP 5.9m2 10.3m2 7.2m2 4.1m2 21.2m2 6.6m2 6.6m2 3.3m2 PARKERIG U1-17 PLAER C C C ØPPELROM/TEK. 25.4m2 PORT PARKERIG U2-16 PLAER TRAPP 10.3m2 7.2m2 4.1m2 21.2m2 5.1m2 C C C Tredje etasje Fjerde etasje Første etasje Andre etasje Andre underetasje Første underetasje PARKERIG U3-23 PLAER 11.7m2 Tekn. 11.7m2 LUE Tredje underetasje

28 Kirkebakken borettslag Kirkegaten 3 - Grimstad Utbygger / selger: Gobo A Arkitekt: Arkitekt-ervice A Megler: ABCenter v/hilde T. Røinås Tlf Mob

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23 MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter På bryggekanten - midt i Arendal sentrum Solrikt med spektakulær utsikt Heis, balkong og parkering i garasjeannlegg Langbrygga 23 Generell informasjon Mørlandgården restaureres

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER BYGG A, B og C FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

BYGGETRINN 2. Bo som kongen på haugen

BYGGETRINN 2. Bo som kongen på haugen BYGGETRINN 2 Bo som kongen på haugen Lev et enklere liv Fantastisk utsikt Praktiske leiligheter Unngå snømåking Lite vedlikehold Lave strømutgifter Bo som kongen på haugen Vi mennesker liker å se langt,

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET.

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. www.kråmyra.no Salgsoppgave del 1-02.06.2015 KRÅMYRA PARK 1 2 KRÅMYRA PARK INNHOLD. Kråmyra

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer