Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt."

Transkript

1 Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge

2 ..har nå konvertert til byggsiden og virkelig sett lyset.

3 BIM Bygnings Informasjons Modell BIM er en metode for å beskrive bygningen og dets rom, konstruksjoner, komponenter og materialer med tilhørende essensiell informasjon og egenskaper. Modellen er en container for informasjon. Hovedfokus: BIM - Bygnings Informasjons Management. (Ledelse) Bygnings Informasjons Ledelse er å sørge for at informasjonen fra modellen brukes i integrerte prosesser som design, kvantitetsoverblikk, kostnadskontroll, tekniske analyser, innkjøp, planlegging, produksjon og dokumentasjon.

4 Bruksområder BIM En modell brukes fra Salg til FDV Visualisering/Salg Intelligent 3D modell Energi simulering Livsykluskostnader Kollisjonskontroll Mengder kalkulasjon 4D Planlegging HMS Planlegging Konstruksjonsgjennomganger Leverandør - Innkjøp Logistikk FDV

5 Intelligente 3D-modeller

6 Hvilken informasjon kan vi finne i modellene? Solibri model checker view (IFC import) Spaces Identification of components Quantities Materials concrete mineralwool Locations air space brick plaster

7 Krasjkontroller

8 Konstruksjonsgjennomganger

9 Forståelse av byggets kompleksitet

10 Visualiseringer

11 Kalkulasjon og mengdeuttak

12 Modell og plan kobles

13 Analyser

14 Approach 2: Using costing tool to calculate CO2 1. Programming 2. Design 3. Detailed d esign & Pre-construction 4. Construction 5. Use Building elem ent reci pes CO2 $ Import to estimating tool: BIM Native format Export: From BIM to cost estimat. tool Automatic (& manual) matching of B IM objec ts and relevant recipes Adding elements not modelled CO 2 footprint For building CO 2 level based on Skanska register & BIM object library of standardized components

15 IFC Import Building elements ID CO 2 loads Ingredients (i.e. recipe) { 14

16 Hva BIM betyr for gjennomføringsprosessen? Prosjektene må gis økte ressurser tidligere i prosessen Detaljprosjektering skjer tidligere enn i tradisjonelle byggeprosjekt Beslutninger tas tidligere enn i tradisjonelle byggeprosjekt Økte krav til god og strukturert samhandling Ferdig prosjektert og planlagt før bygging Dette gir høyere kvalitet på prosjekteringen - og en mer effektiv byggeprosess!!

17 Status Byggsiden Stor interesse for BIM og åpne formater Byggherrene setter krav Alle rådgiverselskapene satser og kompetansen øker Ikke mye bruk av BIM i prosjekter som er i bygging Mange ulike softwareløsninger som brukes Stadig bedring i software og formater, men hele tiden utfordringer. Helt nødvendig med prosjekter som går foran Entreprenørene er begynt å røre på seg Kontraktsformer i bransjen som initierer utvikling Er bekymret for kostnadene med BIM prosjektering

18 Samspill er helt nødvendig

19

20 Status anlegg/samferdsel Krevende entreprenører som trenger digitale data Mange store prosjekter med muligheter for innovasjon BA-Nettverket viktig for å få i gang arbeidet med håndbok for digitale data viktig arbeid Samspill på tvers av profesjon skaper utvikling Mye 3D, men lite informasjon (B i M) Har en utfordring vedrørende åpne formater Mer konkurranse på softwaresiden ville vært gunstig Ting tar for lang tid

21

22 Visjonen Bærekraftig bygd miljø Formålet Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører i bygg, anlegg og eiendomssektoren

23 buildingsmart Norge 66 medlemsbedrifter Daglig leder ansatt 1 april 2010 Det er etablert flere grupper som er i arbeid Entreprenørgruppen - EBA Boligprodusentene RIF-Gruppen Norsk Teknologi Arkitektbedriftene Byggherreforum Er ikke bare for byggsiden.. Ønsker en egen gruppe fra anleggsiden Steen Sunesen

24 Nytt styre 2010 Trond Pettersen Valeur, Skanska Norge (leder) Jacob Mehus, Standard Norge (nestleder) Øvrige styremedlemmer Bjørn Stangeland, DDS Kaare Kleven, Sweco Norge Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Sigurd Wirstad, Forsvarsbygg Øivind Rooth Statens Bygningstekniske Etat Vara: Arne Skjelle, Vareleverandørene Agnar Holen, Norsk Teknologi

25 Mål: Strategi Utvikle og vedlikeholde åpne internasjonale standarder for digital modellering av byggverk (OpenBIM). Vi kommer til å ta plass på den internasjonale arenaen Etablerer tekniske forum for å sikre felles norske innspill Sikre de norske interessene og forankre dette i det internasjonale ved å delta aktiv og synlig i internasjonale fora.

26 Strategi Mål: Sikre at buildingsmart standardene blir implementert i programvare og tatt i bruk i alle deler av norsk byggenæring og i offentlig forvaltning Vi vil informere om og vise mulighetene Adressere og følge opp nødvendige tiltak som næringen må løse Samordne og gi råd ift de prosjektforslagene som kommer opp innenfor buildingsmart arenaen Bringe inn løsninger fra den internasjonale arena

27 Strategi Mål: Identifisere og løse problemer som hindrer en bred implementering av buildingsmart standardene Etablere og ta ansvar for navet i den nasjonale arena Etablere bransjerettede brukergrupper Bringe inn utfordringer, problem og løsninger på fellesarenaen Bruke reelle BIM bransjeprosjekter Støtte utviklingsarbeid (IDM, IFD Library,annet)

28 Mål: Strategi Sikre at det blir utviklet og satt i drift felleskomponenter som er nødvendig for en buildingsmart basert IKT arkitektur Bidra til at det blir funnet en robust løsning for IFD library Bidra til at IFD library blir tatt i bruk i prosjekter og i programvare Fokus på utvikling av relevante IDM Kontinuerlig bidra til videreutvikling av IFC

29 Mål: Strategi Utvide buildingsmart teknologien og prosessene til å omfatte hele det bygde miljø, i hele dets levetid, og innen ledelse, produksjon, drift og vedlikehold. Etablere et samarbeid med sentrale aktører innen anlegg, infrastruktur og geografisk informasjon Arbeide for at buildingsmart teknologi blir tatt i bruk i beslutningsprosesser og styring av alle BAE prosjekter og drift av produkter

30 Internasjonalt arbeid User Group Standardisering Utvikling Bransjen Kontrakter Finansiering Standardisering Biblioteker Regelverk Teknologi/prosess Innspill til internasjonalt arbeid Felles norske innspill Teknologimøter i bransjen - kommentarer Brukermøter med utviklerne Byggherrer Arkitekt NN Felles mening Nasjonal fellesarena Rådgivende Entreprenør Prosess/samspill/metodikk Utvikling av standard og software Utviklere Bestillerkompetanse Medlemsbedrifter Entreprenør, arkitekt, rådgivende, byggherrer, Forvaltere, tekniske etc Støtte Reelle BIM Input Bransje Problemprosjekter Løsning Møteplasser

31 BIM Bygnings Informasjons Modell BIM er en metode for å beskrive anlegget og dets anleggsdeler, konstruksjoner, komponenter og materialer med tilhørende essensiell informasjon og egenskaper. Modellen er en container for informasjon. Hovedfokus: BIM - Bygnings Informasjons Management. (Ledelse) Bygnings Informasjons Ledelse er å sørge for at informasjonen fra modellen brukes i integrerte prosesser som design, kvantitetsoverblikk, kostnadskontroll, tekniske analyser, innkjøp, planlegging, produksjon og dokumentasjon.

32 Hva skal til: Struktur/metodikk Samspill Bygg/Anlegg Orke å ta tak i problemstillingene Tidlig fase Forutsetninger Innovasjonsprosjekter Åpne formater Konkurranse Medvirkning i felles drivkraft

33

34 Prosjektering og gjennomføring blir fremdeles mye bedre ved å bringe aktørene sammen Takk for meg Trond Pettersen Valeur

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis Arkitekt, prosjektleder/fagansvarlig - skisserer, detaljerer og gjennomfører BIM prosjekter Jobbet med 3D og objekter siden 1995 Leder for IFC prosjektet Nye Ahus, 2005-2007 Ansvarlig arkitekt for BIM

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 26. november 2010, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013 Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange)

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) Versjon og dato: Revisjon 0, 17.09.2012. Vedlegg: 1. Bakgrunn 2. Prosjekt sponsorer Hvordan spiser man en elefant? Jo, man spiser én

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012 PROSJEKT NR. 40 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014

STYRETS BERETNING 2014 STYRETS BERETNING 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styret 2014 På årsmøtet 2014 ble følgende styre valgt: Styreleder Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst, Partnermedlem Nestleder Gabrielle Bergh, LINK arkitektur

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET BACHELOROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fagansvarlig: (signatur forfatter) Veileder(e): Tittel på

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no GRUPPE NR. 5 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no BACHELOROPPGAVE

Detaljer

BIM strategi for Helse Sør Øst

BIM strategi for Helse Sør Øst BIM strategi for Helse Sør Øst 30.11.2011 Revisjon 1.0.1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 2. BygningsInformasjonsModell (BIM)... 3 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst... 4 4. Byggets

Detaljer

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Standard Norges komité SN/K 534 Sluttrapport avgitt 2. april 2013 Innhold 1. Innledning....... 3

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke byggevarehandel en vurdering av hvordan BIM (Bygnings Informasjons

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis

buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Økt kompetanse er i tillegg til teknologisk utvikling en av de beste måtene å endre fremtidens byggenæring på. Denne læreplanen er en del av utdanningsprogrammet til

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer