STYRETS BERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2014"

Transkript

1 STYRETS BERETNING 2014

2 STYRETS BERETNING 2014 Styret 2014 På årsmøtet 2014 ble følgende styre valgt: Styreleder Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst, Partnermedlem Nestleder Gabrielle Bergh, LINK arkitektur Ordinære styremedlemmer Anstein Skinnarland, COWI Haakon Øberg, Forsvarsbygg Jan Myhre, Statsbygg Kai Haakon Kristensen, Skanska Ole Kristian Kvarsvik, Nosyko/dRofus Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens Forening Varamedlemmer Vara 1: Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste Vara 2: Anita Moum Vara 3: Hege Dammerud, Veidekke Utskifting av styremedlem I høsten 2014 skiftet styremedlem Kai Haakon Kristensen fra Skanska arbeidsgiver. Da denne ikke er medlem var det ikke mulig for ham å fortsette sitt styrearbeid. Rupert Hanna ble innstilt fra Skanska og fikk enstemmig støtte fra styret i å overta Kai Haakons rolle i styret. På årsmøtet 2015 ser styret derfor ut som følger: Styreleder Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst, Partnermedlem Nestleder Gabrielle Bergh, LINK arkitektur Ordinære styremedlemmer Anstein Skinnarland, COWI Haakon Øberg, Forsvarsbygg Jan Myhre, Statsbygg Ole Kristian Kvarsvik, Nosyko/dRofus Rupert Hanna, Skanska Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens Forening Varamedlemmer Vara 1: Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste Vara 2: Anita Moum Vara 3: Hege Dammerud, Veidekke Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styrets medlemmer i løpet av buildingsmart Norge - Styrets beretning

3 Revisor Jan Egil Aase i Forus Revisjon ble valgt som revisor for Årsmøtet valgte følgende valgkomité i 2014 Komiteleder: Bjørne Grimsrud, Statsbygg Bjørn Stangeland, DDS-CAD Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Kaare Kleven, Sweco Morten Lie, Direktoratet for Byggkvalitet Styremøter Det har vært avholdt fem styremøter siden fjorårets årsmøte. Medlemmer Det er i dag 80 medlemmer i buildingsmart Norge. Våre medlemsbedrifter representerer cirka en fjerdedel av den samlede omsetningen i den norske byggenæringen. Vi kan derfor trygt si at byggenæringen er godt representert i buildingsmart Norge. Samtidig er det også åpenbart at potensialet for å øke medlemsmassen er betydelig. En av foreningens klareste prioriteringer har alltid vært å øke byggenæringens effektivitet og ressursbevissthet gjennom å fremme bruk av åpen BIM i flest mulig prosjekter. Styret og sekretariatet jobber av den grunn kontinuerlig videre for å få flere medlemmer. Spesielt interessert er styret i å knytte til seg flere medlemmer innenfor segmentene «byggherrer» og «entreprenører.» Ikke bare er disse sentrale i enhver byggeprosess, de er også ytterst sentrale når det kommer til å kunne kreve bruk av åpen BIM i de respektive prosjekter. Partnere Gjennom 2014 har «Helse Sør-Øst» vært tilknyttet buildingsmart Norge som partner. Helse Sør-Øst vil tre ut av rollen som partner for 2015 og fortsetter som ordinært medlem. I skrivende stund er det ingen nye partnerskapsavtaler for «Strategiplan» og «Fokusområder» Styret og sekretariatet har fulgt de retningslinjer som er dokumentert i Strategiplan og Fokusområder Disse dokumenter beskriver foreningens formål og virke på et generelt nivå. Styret samarbeider fortløpende med sekretariatet om hvordan foreningens oppgaver skal prioriteres. Sekretariatet Sekretariatet i buildingsmart Norge planlegger, tilrettelegger og utfører det daglige arbeidet med informasjon, møter, arrangementer og utviklingsarbeid. I 2014 ble det utført en god og grundig jobb. buildingsmart Norge legger vekt på et godt arbeidsklima, likestilling og etisk adferd. buildingsmart Norge er bevisst og legger i alle sammenhenger vekt på at våre aktiviteter utføres mest mulig ressurseffektivt med hensyn til miljøet. Sekretariatet leier kontorplass hos Standard Norge. Standard Norge flyttet i høsten 2014 fra Strandveien 18, til Mustads vei 1B, Lysaker. Lokaliseringen tilgodeser et godt samarbeid med Standard Norge. Sekretariatets arbeid er organisert slik: Daglig leder Steen Sunesen, buildingsmart Norge Ledelse, planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter. Utdanningskoordinator Eilif Hjelseth, ibim Studentseminar, læreplaner, studentveiledning og utdanningssiden på 2 buildingsmart Norge - Styrets beretning

4 Informasjonskonsulent Morten Iversen, Webtekst Kommunikasjonsplan, nyhetsbrev, hjemmeside, medier. Arrangementer Monica Andersen bsn Håndbok Prosjektfasilitator Sigrid Kjøbli, Rendra Øyvind Rakkestad, Rendra Brukergrensesnitt, dokumentasjon og fasilitering av møter. bsn Håndbok Prosjektkonsulent Lars Idar Vegsund, Norconsult Rådgivning og kravspesifikasjon. Utvikling av bsdd Tabellverktøy Lars Bjørkhaug, Catenda Håvard Bell, Catenda Regnskap og revisjon Regnskapsfører i 2014 har vært Sparebank 1 Regnskapshuset. Forus Revisjon har vært foreningens revisor i henhold til vedtak på årsmøtet. De største utgiftspostene i budsjetter for 2014 var: - Administrative kostnader til sekretariat - Utvikling buildingsmart Norge Guide - Utdanningskoordinator og studentseminar - Utdanningsprogrammet - Læreplaner og brukersertifisering - Nyhetsbrev og informasjonsarbeid - Den internasjonale kontingenten vi betaler som eget chapter i buildingsmart International Undergrupper Det er etablert to norske undergrupper. Disse fungerer som de nasjonale speilkomiteer til henholdsvis brukergruppen (IUG - International User Group) og den tekniske gruppe (ITM - International Technical Management). Teknisk undergruppe Undergruppen har holdt en rekke møter med fokus på norske brukerinnspill til programvaresertifiseringskrav til IFC4 og forberedelser til de tekniske møtene på de halvårlige bs International Summits. Undergruppen har gjort en viktig oppgave for å sikre norske interesser i det tekniske standardiseringsarbeid. Ole Kristian Kvarsvik (drofus/bsn styret) er på årsmøtet utnevnt som leder av den tekniske undergruppen. Øvrige som har vært aktive i den tekniske undergruppen er: - Bjørn Stangeland - Bla. medlem av ISG International Support Group som er gruppen av programvareutviklere som implementerer IFC. - Håvard Bell, medlem av MSG - Model Support Group som utvikler IFC modellen - Kjell Ivar Bakkmoen, leder av den internasjonale brukergruppen IUG - Sigurd Wirstad, forsvarsbygg - Erfaren bruker - Øivind Rooth, DiBK - Har bidratt med finansiering av komponenter som er viktig for åpdenbim og norske interesser. - Steen Sunesen, buildingsmart Norge, leder av brukerundergruppe 3 buildingsmart Norge - Styrets beretning

5 Brukerundergruppe Brukerundergruppen kalles i det daglige Tverrfaglig Brukerforum. Tverrfaglig Brukerforum er den øverste operative enhet i buildingsmart Norge. Tverrfaglig Brukerforum organiserer de etablerte faglige BIM brukergrupper og -utvalg som møtes seks ganger i året. Undergruppen koordinerer tiltak på tvers av de faglige brukergrupper og gjennomfører felles tiltak hvor man finner behov for dette. Styret ble på årsmøtet pålagt å organisere arbeidet med brukerundergruppe. Denne kalles i det daglige Tverrfaglig Brukerforum. Styret har delegert ledelsen av denne til daglig leder. Brukergrupper som er representert i Tverrfaglig Brukerforum er: - Arkitektbedriftene i Norge - Boligprodusentene - Byggevareindustrien - Byggherreforum - Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg - Infrastrukturgruppen - Norsk Teknologi - Rådgivende Ingeniørers Forening - Utdanningsgruppen - Virke varehandel I tillegg deltar følgende som liaison - Direktoratet for Byggkvalitet - Standard Norge Samarbeidsavtale med Direktoratet for Byggkvalitet I 2014 tegnet Direktoratet for Byggkvalitet samarbeidsavtale med buildingsmart Norge. Avtalen definerer felles fokusområder. I tillegg følges avtalen opp med et årlig vedlegg som omfatter konkrete prosjekter og finansiering av disse. I 2014 fikk buildingsmart Norge finansiert oppdrag for tilsammen NOK 1,25 mill. fordelt på fire prosjekter. Samarbeidsavtale med Prosjekt Norge I starten av 2015 tegnet Prosjekt Norge samarbeidsavtale med buildingsmart Norge. Avtalen definerer felles fokusområder og kan hvor det er relevant følges opp av konkrete samarbeidsprosjekter. buildingsmart Norge i Norden buildingsmart Norge deltar aktivt og målrettet i det nordiske samarbeidet. buildingsmart Norge har observatørstatus i buildingsmart Nordics styremøter. Daglig leder og styreleder er buildingsmart Norges observatører i det nordiske styret. Deltakelse på internasjonale møter buildingsmart Norge og det norske miljø har vært godt representert på de internasjonale møtene. Norge har hatt så mange delegater at vi har kunne sikre deltakelse i alle parallelle sesjoner og arbeidsgrupper. I 2014 ble de halvårlige bs International Summits avholdt i henholdsvis Stockholm i mars og Toronto i oktober. Årsmøtet, International Council, ble i år avhold i Beijing i mai. På IC møtet var bs Norge formelt representert ved Øivind Rooth fra DiBK. Internasjonale verv ExCom IUG Chair TechCom UserCom Kjell Ivar Bakkmoen, Som IUG Chair Kjell Ivar Bakkmoen, Valgt av IC Bjørn Stangeland, Valgt av ITM Bjørn Stangeland, Valgt av IUG Steen Sunesen, Valgt av IUG 4 buildingsmart Norge - Styrets beretning

6

7 Kontingent Kontingentstrukturen besluttet på årsmøtet i 2012 er som følgende: Ordinære medlemmer Kontingent NOK Partnere minimum Private og offentlige bedrifter betaler medlemskontingent iht. omsetning* *Omsetning > *Omsetning *Omsetning *Omsetning *Omsetning *Omsetning *Omsetning *Omsetning Offentlige etater Bransjeorganisasjoner Forskningsinstitutter Tekniske etater og kommuner Utdanningsinstitutter buildingsmart Norge - Styrets beretning

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Årsmøte Norwegian Green Building Council

Årsmøte Norwegian Green Building Council Oslo, 09.04.2014 Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening «En god og utviklende møteplass for seilere» Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening vedtatt på årsmøte 10.02.2015 1 Innhold Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand 12.06 2013 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2013. Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer