MØTEREFERAT Org.nr Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 26.11.2010"

Transkript

1 MØTEREFERAT Org.nr Dato Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 26. november 2010, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje, møterom 1A Styret Innkalt: Initialer Tilstede Trond Pettersen Valeur, Skanska Norge Jacob Mehus, Standard Norge Bjørn K. Stangeland, DDS Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg Øivind Rooth, Statens Bygningstekniske Etat Kåre Kleven, Sweco Norge Sigurd Wirstad, Forsvarsbygg Steen Sunesen, Daglig leder JME BKS JS OKK ØR KK SW Vara, innkalles ved forfall Vara 1: Agnar Holen, Norsk Teknologi Vara 2: Arne Skjelle, Vareprodusentene AH AS Dagsorden Nr. Sak Ansvar Frist 1. Innkalling referat 1.1 Agenda og referat fra sist møte Det er ikke mottatt kommentar. Vedlagte filer til innkalling sendes som en zippet fil. 2. Administrasjon 2.1 Se vedlagt rapport fra sekretariatet. Webløsning Økonomisk rapport Foreningen Medlemmer 2.2 IFC Wiki Avklaring av fremtidig forankring av IFC Wiki pågår. 2.3 Årsrapport Produseres i januar lager utkast. evaluerer. 2.4 ITS Norge Møte med ITS Norge planlagt men ennå ikke gjennomført. / 2.5 Medlems og partnerverving Tiltak for å verve partnere: 1 Steen Sunesen

2 Hvem er rette partnere: Diskusjon Det må skilles mellom hvordan vi rekrutterer nye partnere og medlemmer dels innen de eksisterende bs løsninger (IFC) og nye områder (Veg/VA/Terreng). Sistnevnte har vi ikke samme typer løsninger for. Deres medlemskap har mer langsiktet, strategisk betydning som samarbeidspart for å utvikle fremtidige løsninger. Tiltak for medlemsverving Strategien for medlemsverving er å levere og synliggjøre resultater. Strategien har et langtidsperspektiv. Fortsette å lage konferanser som fokuserer på resultater og utfordringer. Synliggjøre viktigheten av buildingsmart i alle relevante sammenhenger innen byggenæringen. Finne løsninger på identifiserte problemer. Sikre at det utvikles relevante IDM. Sikre at programvareindustrien prioriterer brukerbehov. Utvikle og implementere IFD. Webløsningen blir mer målrettet for å verve medlemmer. Liste over viktige aktører Styret skal bidra til liste over viktige aktører i byggenæringen som ikke er medlemmer. Alle i styret beriker liste med mulige potensielle medlemmer som vi kan sende årsrapport til. Liste over deltakere på oppstartsmøte fra Byggherreforum. Diskusjon Dette viser til diskusjon i Tverrfaglig brukerforum om på hvilke vilkår brukergruppene skal være etablert. Diskusjoner om prinsipper, prioriteringer og forventninger om dette skal tas i rette fora. Hvis det gjelder saker om foreningens virke generelt skal de tas opp med/i styret. Diskusjon Skal brukergrupper etableres sentralt fra bs Norge eller ved at bedrifter/organisasjoner/personer går sammen og ønsker å bidra og representere faget sitt? Skal det lages entydige regler. Dette skal diskuteres på styremøte. Et prinsipp er å gi frihet til å la grupper etablerer seg. Også selv om det kan skape en overrepresentasjon i en periode. arbeider mellom møtene for å få gruppene til å fungere. Vi kan ikke bestemme hvem organisasjonene vil la seg representere av. Hvis grupper ikke er representert ved noen som ikke oppfattes som faglige kompetente vil det primært ramme den enkelte brukergruppe. skal jobbe for at brukergruppene og TBF blir det rette forum for å diskutere faglige og tverrfaglige spørsmål. 2 Steen Sunesen

3 Det viktigste prinsippet er at brukergruppene jobber med relevante faglige og tverrfaglige tema og skape forankring for løsninger i sine respektive fag. Det får vurderes på sikt og gå seg til med en innsats fra styret, daglig leder og brukergruppene i samarbeid. Det viktigste prinsipp er å få til fremdrift på konkrete løsninger som fungerer og som blir akseptert av bransjen. Det er stor forskjell på status på de ulike brukergruppers etablering. 2.7 Strategiplan Innspill til strategiplan for kommuniseres på årsmøtet i Forslag til budsjett utsendt før møtet Se vedlagte budsjett forslag. Budsjett er godkjent av styret. 2.9 LEAN Construction Norge Møte mellom styrene i bs Norge og LC Norge. Avtalt møte 16. desember., OKK, KK, SW, stiller fra bs Norge. svarer på spørsmål i mail fra LC NO frem til møte Innkjøp av videokonferanse utstyr Det besluttes at vi skal innkjøpe videokonferanse utstyr. Vi har fått inn tilbud på NOK , inkl mva. + serviceavtale på NOK3.900,/år. 3. Internasjonalt/Standardisering 3.1 UserCom Kort rapport fra facetoface møte i UserCom. Se vedlagte IDM Roadmap og kort presentasjon fra UserCom. På møtet i NYC ble det diskutert forberedelser til neste IUG/ITM møte mars IUG resolutioner fra København ble fulgt opp og det ble avtalt aksjonspunkter. Det er avtalt månedlige telecon. Først er avholdt 23. nov. På møtet ble det holdt en workshop om IDM. Det ble presentert og diskutert et forslag til en Roadmap for IDM. Roadmap'en viser BIM støttede prosesser, eksisterende IDM (uavhengig av status og nivå) samt prioriterte IDM. UserCom arbeidet med charter. Det skal lages et forslag til regler for etablering av brukergrupper i chapters. 3.2 Facetoface møte i ExCom ExCom diskuterte markedsføring av standarder. Det ble enighet om å kommunisere de tre grunnleggende typer standarder som hhv. bs Data Model (IFC), bs Dictionaries (IFD og bs Process (IDM). Hjemmesiden til bs Intl. er alt endret iht. dette. Neste møte i IC i utkant Boston mai Steen Sunesen

4 Det vurderes om IFC skal flyttes fra TC184/SC4 til TC59/SC Samarbeid med SN/ISO TC59/SC13, intet nytt å melde siden siste styremøte. IFC for ISO (ved TC184/SC4), Øivind ønsker at det utpekes eksperter. ØR/ definerer behov tidsforbruk kompetanse. SN/K komité for objektbibliotek. Når sekretær og leder er funnet (det er meldt inn tre kandidater) blir det fremdrift. Norsk speil komité til TC184/SC4 (SN/K YYY komité for). /JME pålegges å styrke aktiviteten. JME/ 3.4 buildingsmart løsning for veg, VA og terreng Relevante organisasjoner Standardisert format Standardisert klassifikasjon Mapping mot IFC Adm. jobber for å sette seg inn i denne delen av bransjen. 3.5 IFD test prosjekt Usecase Aktiviteter Prosjekt Forslag til test prosjekt ble kort presentret. Test prosjekt skal brukes til å identifisere kritiske feil og mangler i verdikjeden for bruk av IFD. Og prosjektet skal brukes for markedsføring til å demonstrere det kommersielle potensial i en kjent kontekst. Forslaget støttes. beskriver et forslag til prosjektbeskrivelse. 3.6 Byggsøk Norske kommuner har ikke digitalisert søknad i byggsøk. Elektronisk innlevert søknad behandles manuelt. Samtidig støtter buildingsmart løsninger (IFC 2x3) pr. i dag ikke en løsning med åpenbim. Styret vil ha fremdrift på utvikling av løsning. ØR skal formidle kontakt med en kommune som vil utvikle løsning for digitalisert saksbehandling. Saken behandles på neste styremøte 28. januar. ØR 3.7 IFD og IFD Library Aktiviteter og budsjett 2011 Aktiviteter for 2010 lå i noen grad stille det første halvåret. De fleste resultater er likevel på plan. Det estimeres at faktisk kostnad for aktiviteter er ca. NOK500K. Det foreslås at det resterende beløpet, NOK500K overføres til 2011 for ferdigstillelse av de planlagte aktivitetene i For 2011 foreslås det i tillegg et budsjett på NOK890K som omfatter populering, teknisk utvikling, Internasjonalt samarbeid, medlemskap i IFD LG, Demonstrasjon og 4 Steen Sunesen

5 implementering og finansiering av et testprosjekt. Budsjettforslag behandles på neste styremøte. Budsjett forslag vedlagt. Budsjett for 2011 er godkjent av styret 3.8 Strategi for valg i bs Intl. i 2011 ExCom, Boston, mai 2011 IUG, Abu Dhabi, mars 2011 ITM, Abu Dhabi, mars 2011 Behandles på neste styremøte 28. januar. 4. Arrangement 4.1 buildingsmart Norge konferanse 2011 Forankring (samarbeid med andre organisasjoner) o BANettverket o LEAN Construction Norge har gitt brukergrupper i oppdrag å finne en representant fra fagene til deltakelse i en programkomite for konferanser i Tema o Resultater o Utfordringer o Konkrete prosjekter til inspirasjon og læring. Datoer: April/mai 2011 og oktober/november Medlemsmøte Brukere møter programvareindustrien Januar 2011 Ledelsesmessig perspektiv Sammen med årsmøte i mars. 4.3 Kurs tilbud for medlemmer Det foreslås at buildingsmart skal tilby medlemmer kursing i bruk av åpenbim. Alternativt at buildingsmart kan samarbeide med eksisterende kursprogrammer. Dette vil dels sikre at kursing er i tråd med buildingsmart sin strategi og dels vil buildingsmart Norge dermed ta aktiv ansvar for konkret kompetanseløft i bransjen. Behandles på neste styremøte 28. januar. 4.4 Rapport fra bs konferansen 2. september Det lages en rapport fra konferansen som beskriver bakgrunn, mål, resultater, konklusjon og deltakere. Arbeidet pågår. BKS/ KK 5. Brukergrupper 5.1 Teknisk brukergruppe Foreslås endret navn til "Programvareindustrien" Identifiseres som ISG Norge. Det er innkaldt til møte i ISG Norge 26. november. 5.2 Tverrfaglig Brukerforum Orientering om avholdt møte. Viser til statusrapport fra sekretariatet. 5 Steen Sunesen

6 5.2 Tverrfaglig Brukerforum Orientering om avholdt møte. Viser til statusrapport fra sekretariatet. 5.3 Byggherreforum Orientering om avholdt møte. Viser til statusrapport fra sekretariatet. 6. Eventuelt 6.1 Støtte Statement of Intent for Harmonization in collaboration with NKSBIM. Styret har frist til onsdag 1. des for kommentar. Styret 6.2 Referat fra Nordisk Styremøte Ifm. styremøter i bs Nordic i 2011 vil IDM prioriteres sammen med IFD. 6.3 Rosings Grønn IT pris buildingsmart Norge har fått Rosings Grønn IT pris sammen med Forsvarsbygg. 6.4 Bruk av logo Det er fortsatt medlemmer som ikke bruker bs logo riktig. sender ny oppfordring til medlemmer. _ 6 Steen Sunesen

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014

STYRETS BERETNING 2014 STYRETS BERETNING 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styret 2014 På årsmøtet 2014 ble følgende styre valgt: Styreleder Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst, Partnermedlem Nestleder Gabrielle Bergh, LINK arkitektur

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl 1500-1800 hos TFS, Fornebuveien

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge

Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge Uoffisiell oversettelse fra engelsk VALIDERING AV NORGES IMPLEMENTERING AV EITI Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge i Takk Validatoren ønsker å takke

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer