Gi oss i Gjøvik SV din stemme ved kommunevalget 14. september!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi oss i Gjøvik SV din stemme ved kommunevalget 14. september!"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Gi oss i Gjøvik SV din stemme ved kommunevalget 14. september! Vi i SV vil dele godene og gi ulike mennesker like muligheter! SV Oppland

2 Å satse grønt bidrar til å løse de globale klima og miljøproblemene, og gir befolkningen grunnlag både for fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser. Flere må sykle og gå, særlig i tettstedene våre. Vi må fortette Gjøvik og tettstedene der det er gangavstand til kollektivtrafikk. Bussene må over på fossilfrie løsninger, som biogass eller elektrisitet. Bilene våre må i framtiden gå på el, plug-in hybrider eller andre fossilfrie løsninger. Fjernvarmenettet på Gjøvik må videreutvikles, slik at oppvarmingen av boliger og offentlige bygg i størst mulig grad kan baseres på bioenergi. Satsingen på Gjøvik som sykkelby må videreføres. I kommende valgperiode er det planlagt omfattende kommunesammenslåinger. Disse prosessene må foregå i full åpenhet, og befolkningen så vel som ansattes organisasjoner må få delta aktivt i dem. Kommunene må ikke bli satt i en situasjon der sammenslåing blir en nødvendig konsekvens av statlig sulteforing. En eventuell kommunesammenslåing må resultere i et styrket lokaldemokrati og bedre tjenesteproduksjon. Vår førstekandidat: Kjetil Bjørklund (48) For meg er den aller viktigste saken å få ned klimautslippene i Gjøvik Jeg har i mange år bodd på Biristrand, men er nå bosatt på Gjøvik. Jeg har samboer og to voksne barn. Naturvern og miljørelaterte spørsmål har jeg arbeidet med både gjennom yrkeslivet og på fritiden. Siden 2008 har jeg vært Fagleder for klima i KS Kommunesektorens organisasjon. Jeg er aktiv i Naturvernforbundet i Oppland, og styreleder bl.a. for GLT-avfall og Vassdragsforbundet for Mjøsa. Folkevalgt har jeg vært nesten sammenhengende siden 1991, enten i kommunestyret, i fylkestinget eller som stortingsrepresentant for SV. De to siste fireårsperiodene har jeg vært kommunestyrerepresentant her på Gjøvik. For meg er den aller viktigste saken å få ned klimautslippene i Gjøvik, slik at vi oppnår vårt mål om å bli en nullutslippskommune innen SV vil kreve at det gjennomføres folkeavstemning om en eventuell kommunesammenslåing i vår region, og sier nei til tvangssammenslåinger. Gjøvik er allerede en relativt stor kommune med godt tjenestetilbud og en effektiv administrasjon. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at en større kommune vil gi bedre tjenester eller mer lokaldemokrati. Jeg er derfor i utgangspunktet imot å slå Gjøvik sammen med andre kommuner. Et sterkt SV vil bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver i fellesskap. Det er fellesskapet som skal ha ansvar for velferdsoppgaver som barnehage, skole og omsorg. Tjenester skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. Det er for store forskjeller mellom folk i Gjøvik kommune. Vi i SV vil at kommunen skal ta større ansvar for å gi gode botilbud til de som har vansker med å skaffe seg det gjennom markedet. Gjøvik SV vil arbeide for at kommunen bygger flere tilrettelagte boliger for utleie til ulike grupper, i forskjellige områder av kommunen vår. Sykehusene i Oppland må videreutvikles, ikke sentraliseres. Det er ikke faglig enighet om hva som er den beste løsningen for sykehusstrukturen, og vi ønsker derfor ikke å endre en godt fungerende sykehusmodell. Gode, nære og helhetlige sykehustilbud til de største pasientgruppene må prioriteres. Nedleggelser eller reduksjon av tilbudene ved sykehusene i Oppland er ikke akseptabelt. Solås må opprettholdes som rehabiliteringsenhet.

3 Jeg er stolt over å få være ungdomskandidaten for partiet som tar ungdom på alvor. Når hver tredje ungdom faller ut av videregående utdanning er det tydelig at noe må gjøres. Over halvparten av de som faller ut går yrkesfaglig utdanning. I dag er det et stort problem at yrkesfagelever ikke får lærlingplass og dermed ikke får fullført utdanningen sin. SV krever flere lærlingplasser i kommunen og ønsker å gjøre det attraktivt for bedrifter å ansette flere lærlinger. En annen årsak til at mange faller ut er dårlig psykisk helse. Utrolig mange ungdommer i dag stresser seg syke. Psykiske problemer som depresjon, angst og spiseforstyrrelser blant unge har aldri vært så utbredt som nå. Gjennom flere lavterskeltilbud kan vi forebygge psykiske helseproblemer blant ungdom. Dette kan gjøres ved å ha mer helsepersonell i grunnskolen og styrke helsestasjonen i kommunen. Bedre og tidligere seksualundervisning i skolen vil også være med å forebygge. Voldtekt og seksuell trakassering er et stort samfunnsproblem som kan forebygges ved å snakke med barn og ungdom om seksualitet, forventninger og grensesetting. Vår andrekandidat: Aila Kamaly (20) Jeg vil bidra til at Gjøvik blir en rettferdig og inkluderende kommune hvor alle får de samme mulighetene Jeg er oppvokst i Hunndalen, jeg har gått dramalinjen ved Gjøvik videregående skole og har vært engasjert i politiske spørsmål så lenge jeg kan huske. Som trettenåring meldte jeg meg inn i Sosialistisk Ungdom, og senere har jeg vært bl.a. lokallagsleder, fylkesleder og landsstyremedlem der. Nå sitter jeg i Sosialistisk Ungdoms sentralstyre, og er i ferd med å starte studier i statsvitenskap og samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Som lokalpolitiker vil jeg bidra til at Gjøvik blir en rettferdig og inkluderende kommune hvor alle får de samme mulighetene, uavhengig av forskjeller i for eksempel kjønn, legning, økonomi og etnisitet. Som feminist er jeg opptatt av at alle skal være frie fra trange og utdaterte kjønnsroller. I arbeidslivet ser vi fortsatt at altfor mange kvinner jobber ufrivillig deltid. SV ønsker å øke grunnbemanningen i blant annet helse- og omsorgssektoren, og å sikre flere faste og hele stillinger. Gratis barnehagedekning er et godt likestillingstiltak som SV kjempet fram. Vi ønsker nå å sikre to barnehageopptak i året og bygge flere barnehager i kommunen. For å sikre gode barnehager ønsker vi å ansette flere pedagoger og øke grunnbemanningen. NB: Samtidig med kommunevalget avholdes også fylkestingsvalget. Gjøvik SV er sterkt representert på Oppland SVs liste, bl.a. med Anne Lise Fredlund på førsteplass, Aila Kamaly på femteplass og Kjetil Bjørklund på sjetteplass. Hele fylkesvalglisten, fylkesvalgprogrammet og MYE MER om Oppland SV kan du finne på eller via Oppland SVs Facebookside.

4 Vår tredjekandidat: Hans Olav Lahlum (41) Utvikling av Biri, Biristrand, Hunndalen, Redalen og Snertingdalen vil være en hjertesak for meg Vår femtekandidat: Olav Aannerud Bjørseth (31) Det er viktig å gjøre Gjøvik kommune til en bredere arena for lærlingene Jeg er født og oppvokst i Nordland, men har bodd i Bassengveien på Gjøvik siden Jeg er utdannet historiker, og arbeider som forfatter, foreleser og TV-kommentator. Etter å ha fullført fem år som fylkesleder for Oppland SV og medlem av landsstyret, følger jeg nå opp mitt 24 år gamle politiske engasjement for SV som lokallagsleder og tredjekandidat for Gjøvik SV. Jeg har i mange år vært aktiv i Amnesty International, og er sterkt engasjert i arbeid for demokrati og menneskerettigheter i ulike land. Det er svært viktig for meg at vi også her i Oppland skal ha et mest mulig åpent og levende lokaldemokrati. Hvis jeg kommer inn i kommunestyret vil jeg de neste fire årene arbeide for å utvikle Gjøvik som kulturog idrettsby, med et variert tilbud til innbyggere med ulike interesser og ambisjoner. Min viktigste kampsak vil likevel være en kommune med et sterkere fellesskap og mindre forskjeller mellom innbyggere. Jeg vil arbeide for likestilling mellom kjønnene, for mer universell utforming, for bedre integrering og for mindre sosiale forskjeller, men også for å redusere forskjeller mellom de ulike områdene av kommunen vår. Utvikling av Biri, Biristrand, Hunndalen, Redalen og Snertingdalen vil være en hjertesak for meg. Jeg kommer fra Østre Toten, men har de siste årene bodd på Gjøvik med samboer og to barn. Jeg jobber dels som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oppland og dels som portør ved Gjøvik sykehus. Min første kampsak for høstens kommunevalg må være at Gjøvik kommune skal ta imot flest mulig flyktninger fra Syria. Min store hjertesak internasjonalt er nemlig internasjonal solidaritet med folket i Palestina og Syria. Lokalt er jeg svært opptatt av arbeidslivsspørsmål og ansattes rettigheter. Jeg er særlig opptatt av at vi må jobbe for at Gjøvik kommune tar inn flere lærlinger og i flere fag enn vi har nå. Det er viktig å gjøre Gjøvik kommune til en bredere arena for lærlingene, og dermed få rekruttert flere unge inn i ulike yrker som er viktige for samfunnslivet vårt. Hele kommunevalglisten vår ser slik ut: 1. Kjetil Bjørklund, Gjøvik. 2. Aila Emilie Kamaly, Hunndalen. 3. Hans Olav Lahlum, Gjøvik. 4. Anja Corinna Boos, Gjøvik. 5. Olav Aannerud Bjørseth, Gjøvik. 6. Mildrid Stenseth, Gjøvik. 7. Eskild Myrvoll, Gjøvik. 8. Oda Solheim Hammerstad, Gjøvik. 9. Mark Hopfenbeck, Gjøvik. 10. Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, Biristrand. 11. Ronny Gunvorsson Berg, Gjøvik. 12. Ingjerd Løchen, Gjøvik. 13. Elinor Hasli, Gjøvik. 14. Morten Lønstad, Gjøvik. 15. Guro Kirkerud, Biri. 16. Gunnar Bergstad, Gjøvik. 17. Lill Jørgensen, Gjøvik. 18. Roy Hovsveen, Gjøvik. 19. Liva Longva, Gjøvik. 20. Ole Petter Askheim, Gjøvik. 21. Liv Hammerstad, Gjøvik.

5 Vår sjettekandidat: Mildrid Stenseth (60) Som mor til fire og bestemor til seks er jeg opptatt av fremtiden for våre barn og barnebarn Jeg er utdannet gartner, blomsterdekoratør og sosionom, og jobber i NAV. Som mor til fire og bestemor til seks er jeg opptatt av fremtiden for våre barn og barnebarn. Hvilken verden er det de overtar etter oss? Den viktigste saken jeg har engasjert meg i de siste årene har vært klimaspørsmål og naturvern, bl.a. som styremedlem i lokalavdelingen av Naturvernforbundet. Videre er jeg opptatt av at alle barn skal ha en god oppvekst, en mobbefri skolehverdag med et godt faglig innhold, samt en innholdsrik fritid uavhengig av hvilken økonomisk situasjon familien befinner seg i. Det må være muligheter for en gutt eller jente fra en fattig familie både til å sparke fotball og til å spille fiolin sammen med andre unge på Gjøvik. For å ivareta de mest sårbare barna, de som utsettes for omsorgssvikt og overgrep, trenger vi et styrket barnevern. En akseptabel bolig er et nødvendig basisbehov som alle innbyggere har. Kommunen bør derfor satse på sosial boligbygging, og tilby boliger til overkommelig pris både for de som vil leie og for de som vil kjøpe. Jeg mener også det er svært viktig at vi beholder tre lokalsykehus i Oppland, med Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll. Disse sakene er og vil være særlig viktige for meg som engasjert innbygger i Gjøvik kommune.

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold.

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Slik beskrives hverdagen til flere tusen unge som i dag sliter med sin psykiske helse.

Slik beskrives hverdagen til flere tusen unge som i dag sliter med sin psykiske helse. Trine Adde Hansebakken: Jeg har lyst til å starte med det første løpet i skolen vår, nemlig barnehagen, der den første læringa starter. Vi i Oppland Arbeiderparti mener det er viktig at vi får flere barnehagelærere

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019

Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Kommunevalgprogram for Tønsberg SV 2015-2019 Ta kampen for en grønn, inkluderende og rettferdig by Tønsberg er en hyggelig sommerby med et historisk særpreg. Samtidig står vi som kommune overfor store

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

En bærekraftig kommune Arbeidsprogram 2011-2015 Sosialistisk venstreparti - Askøy

En bærekraftig kommune Arbeidsprogram 2011-2015 Sosialistisk venstreparti - Askøy En bærekraftig kommune Arbeidsprogram 2011-2015 Sosialistisk venstreparti - Askøy Foto: Rafael Cobo Garrido Innhold Klikk på tittelen for å gå til ønsket kapittel En bærekraftig kommune. 3 Åpenhet og demokrati.

Detaljer

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Vår politikk Null nittini Miljø Arbeid Helse og omsorg Kultur Levende sentrum Samferdsel Skole og oppvekst Null nittini SV er et sosialistisk og feministisk parti

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Framtidsverkstedene. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Framtidsverkstedene. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Framtidsverkstedene Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre forsideikon: Nicolas Hue, The Noun Project Framtidsverksted 2029 Et viktig råd når du har kjøreopplæring, er at du skal se

Detaljer