LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER"

Transkript

1 LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER Helt ekte!

2 Innholdsfortegnelse Sak Konstituering... 3 Sak Årsrapport DNT ung Sak Orientering av regnskap 2014 og budsjett Sak Vedtekter DNT ung Sak Strategi for DNTs ungdomssatsing Sak Prioriteringer DNT ung Sak Resolusjon DNT ung Sak Valgkomiteens innstilling og valg

3 Sak Vedlegg Konstituering 1 Forretningsorden for DNT ungs landsmøte 2 Delegatfordeling a) Godkjenning av innkalling og saksliste I henhold til vedtektene skal: DNT ungs landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling med saksliste og innstilling fra valgkomiteen sendes til DNTs landsstyre og DNTs medlemsforeninger med minst to ukers varsel. Forslag til saksliste: Saksnummer Tittel Konstituering Årsrapport DNT ung Regnskap og budsjett Vedtekter DNT ung Strategi for DNTs ungdomssatsing Prioriteringer Resolusjon DNT ung Valgkomiteens innstilling og valg Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til DNT ungs 27.ordinære landsmøte b) Valg av møteleder Møteleders ansvar er å lose landsmøtet gjennom sakslista på en ryddig måte. Møteleder fører ordet, og organiserer voteringer og valg. Landsstyret legger fram forslag til møteleder på møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet velger XX til møteleder c) Godkjenne forretningsorden Forretningsorden er landsmøtets kjøreplan. Forretningsorden regulerer taletid, stemmerett og andre praktiske ordninger for gjennomføring av møtet. Forretningsorden for DNT ungs landsmøte ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Landsmøtet tar forretningsorden til etterretning. 3

4 27.01 d) Godkjenning av fullmakter og opprop I henhold til vedtektene har: Hver medlemsforening i DNT har stemmerett med én stemme for hver påbegynt 500 medlem mellom 13 og 26 år til 5000 medlemmer, og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer Vedlagt ligger delegatfordelingen for 2015, basert på medlemstall for Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner landsmøtets delegater e) Valg av protokollfører Som protokollfører for landsmøtet, foreslår landsstyret Tina Marii Skare. Tina er rådgiver for DNT ung i DNT sentralt, og er i tillegg sekretær for DNT ungs landsstyre. Landsstyret er sikre på at Tina kan skrive en formidabel protokoll fra møtet! Forslag til vedtak: Landsmøtet velger Tina Marii Skare som protokollfører f) Valg av to representanter til å underskrive protokollen Landsstyret foreslår Oda Frøisland (DNT ung Lillehammer) og André Valen (DNT ung Bodø) som protokollunderskrivere. Disse får i oppgave å godkjenne protokollen etter møtet, for å sikre at den er i henhold til det som blir vedtatt. Forslag til vedtak: Landsmøtet velger Oda Frøisland (DNT ung Lillehammer) og André Valen (DNT ung Bodø) til protokollunderskrivere g) Valg av tellekorps Tellekorpsets oppgave er å telle stemmer under avstemning. Dette gjelder både ved håndsopprekning, og ved skriftlig valg. Tellekorpset kan ikke bestå av personer med stemmerett. Forslag til vedtak: Landsmøtet velger DNT ungs landsstyre til tellekorps. 4

5 Sak Vedlegg 1 Forretningsorden for DNT-ungs landsmøte 1. Dirigent Landsmøtet ledes av en dirigent som velges ved møtets begynnelse. 2. Tale- og forslagsrett I tillegg til landsmøterepresentantene har landsstyrets medlemmer tale- og forslagsrett og landsforeningens administrasjon. 3. Taletid Man kan tegne seg til innlegg, replikk på et innlegg, «til forretningsorden» eller «til saksopplysning. Dirigenten skal søke å få disponert landsmøtets samlede taletid slik at alle saker på sakslisten får likeverdig behandling, vedkommende vil derfor kunne sette selv begrensninger i taletiden allerede fra møtestart. 4. Saksbehandling 3.1 På landsmøtet kan bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til allerede innsendte forslag. Slike forslag må leveres skriftlig til ordstyreren før strek er satt, og skal være undertegnet av forslagstilleren/forslagstillerne. Eventuelle endringsforslag må ikke gå utover realiteten i det forslag de knytter seg til. 3.2 Behandling av overordnede/strategiske styringsdokumenter skal foregå etter ett av følgende alternativ: En sak som er utarbeidet på prinsippnivå. Saken sendes ut på forhånd og gis en fyldig orientering på landsmøtet. Landsmøtet drøfter saken og synspunkter refereres. Landsstyret gis fullmakt til endelig utforming. En sak som har hatt en omfattende (og detaljert) forberedelse og hvor det er viktig å gjennomføre en høringsprosess. Landsstyret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar landsstyret revidert forslag som fremmes for landsmøtet. Endringsforslag må fremmes skriftlig fra medlemsforeninger før landsmøtet begynner, og deles ut ved landsmøtets start. Saken vedtas av landsmøtet. 5. Stemmerett Vedtektenes 8 regulerer stemmeretten på landsmøtet. Medlemsforeninger har stemmerett med én stemme for medlemmer mellom 13 og 26 år for hver påbegynt 500 medlemmer til medlemmer og deretter én stemme for hver påbegynt stemme. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening. Den enkelte forening har også anledning til å stemme blankt. Ved valg skal hver forening stemme på like mange plasser som det antall plasser som er på valg. En forening har imidlertid lov til å stemme blankt på en, flere eller alle plassene. 5

6 Sak Vedlegg 1 6. Fullmakter Etter vedtektenes 8 kan en forening møte med skriftlig fullmakt fra inntil to andre foreninger. Fullmaktene leveres dirigentbordet ved møtets begynnelse. 7. Tellekorps Landsmøtet kan velge et tellekorps som bistår dirigenten ved avstemninger. Før enhver avstemning gis tellekorpset anledning til å få oversikt over hvilke foreninger som er tilstede i salen. 8. Avstemningsmåte Settes det frem utsettelsesforslag i en sak, settes dette under avstemning straks. Videre stemmes over det mest vidtgående forslag før andre forslag om samme sak. Forøvrig utformer dirigenten - om nødvendig - forslag til avstemningsmåten i hver enkelt sak, og får landsmøtets godkjenning av den. Det er anledning til å foreta prøvevoteringer. 9. Protokoll I protokollen, som godkjennes og underskrives av lederen og to medlemmer valgt av landsmøtet, skal føres inn alle forslag og vedtak med angivelse av antall avgitte stemmer for og imot. 6

7 Sak Vedlegg 2 Delegatfordeling 2015 Forening Delegater Notodden Turlag 1 Alta og Omegn Turlag 1 Odal Turlag 1 Aust-Agder Tf 1 Rana Turistforening 1 Bergen og Hordaland Turlag 7 Rena og Omegn Turistforening Bodø og Omegns Tf 1 Ringerikes Turistforening 1 Brurskanken Turlag 1 Sandefjord og Oplands Tf 1 Brønnøysund Turlag 1 Sandnessjøen og Omegn Tf 1 Den Norske Turistforening 1 Sogn og Fjordane Turlag 2 DNT Drammen og Omegn 3 Stavanger Turistforening 8 DNT Gjøvik og Omegn 1 Sulitjelma og Omegn Tf 1 DNT Gudbrandsdalen 1 Sør-Varanger Turlag 1 DNT Indre Østfold 1 Telemark Tf 2 DNT Lillehammer 1 Tistedalen Friluftslag 1 DNT Nedre Glomma 1 Troms Turlag 1 DNT Nord-Østerdal 1 Trondhjems Turistforening 6 DNT Oslo og Omegn 16 Tønsberg og Omegn Tf 2 DNT Sør 2 Varangerhalvøya Turlag 1 DNT Valdres 1 Vesterålen Turlag 1 DNT Vansjø 1 Voss Utferdslag 1 Engerdal og Trysil Turlag 1 Ålesund-Sunnmøre Tf 2 Finnskogen Turistforening 1 Flekkefjord og Oplands Tf 1 Hadeland Turlag 1 Hamar og Hedemarken Tf 1 Hammerfest og Omegn Turlag 1 Harstad Turlag 1 Haugesund Turistforening 2 Hemnes Turistforening 1 Holmestrand og Omegns Tf 1 Horten og Omegns Tf 1 Kongsberg og Omegns Tf 1 Kristiansund og Nordm. Tf 1 Larvik og Omegns Tf 1 Lofoten Turlag 1 Molde og Romsdals Tf 1 Narvik og Omegn Tf 1 Nordkapp og Omegn Turlag 1 Nord-Salten Turlag 1 Nord-Trøndelag Tf 1 1 7

8 Sak Årsrapport DNT ung 2014 Naturopplevelser kan ikke gjenskapes bli med! Alle medlemmer i DNT mellom 13 og 26 år er medlem av DNT ung. DNT ung skal jobbe for å tilby et allsidig og aktivt tilbud for ungdomsmedlemmene, og representere disse i nasjonale forum. DNT ung engasjerer seg i friluftsliv, naturvern, ungdomspolitikk og aktivitetsutvikling. Innen utgangen av 2014 hadde DNT ung medlemmer, som er en vekst på 1,7 % fra Trondhjems Turistforening har fått hele 120 nye ungdomsmedlemmer i 2014, og topper vekststatistikken. Gratulerer! Generelt sett ser man en svært positiv utvikling av antall medlemmer i DNT ung, selv om vi fortsatt sliter med fornyingsprosenten for visse alderstrinn. DNT ung har over doblet medlemsmassen sin de siste ti årene, en vekst vi ikke ser tendenser til at skal slutte med det første. DNT satser på ungdom I 2014 har DNT gjort en historisk satsing på ungdom, ved å vedta en langtidsstrategi for DNTs ungdomssatsing. Strategien prioriterer fire hovedmål for de neste fire år, og innen 2018 skal DNT ung jobbe for å: Ha medlemmer Tilby Norges beste aktivitetstilbud Være hovedleverandør av friluftskurs Være en viktig samfunnsaktør DNT ung sentralt Landsstyret i DNT ung består av Hanna Melhus (leder), Stig Øystein Schmidt (nestleder), Jens Kristian Øvstebø, Reidun Eldegard, Johanne Grue Reiten og Marie Fossen Nordal. 8

9 DNT ansatte i sommer en ny rådgiver for ungdomsarbeidet som skal jobbe 100 % med ungdomstilbudet. Dette er en oppgradering fra 50 % som var tidligere! I tillegg finnes det en 50 % stilling i kommunikasjonsavdelingen som er satt av til DNT ung. Den nye rådgiveren i administrasjonen til DNT er Tina Marii Skare, og hun kan nås på eller Flere DNT ung-grupper DNT ung har fått 3 nye ungdomsgrupper i 2014; Hamarøy, Flekkefjord og Lillehammer. Velkommen til DNT ung! Minner om at alle nye grupper i DNT kan søke om 5000 kr i oppstartsmidler for å komme i gang. DNT ung har nå 51 ungdomsgrupper, og vi håper på enda fler i Synlighet Grønne luer er og blir en suksess! Fra aprilspøken ble lansert 1.april i år og til i dag, har vi til sammen delt ut og solgt ca grønne luer. Alt tyder på at denne spøken har blitt til blodig alvor, og er den nye sjekkemetoden for folk som ferdes i fjellet! Se fullstendig mediereapport fra Opoint for tall og statistikk på DNT ungs spredning i media. Aktivitet DNT ung har vært med på både Vinjerock og Fjellfilmfestivalen. Her har DNT ung hatt ansvar for mye av turene og aktivitetene, samt bemannet turinformasjonen. Det er kjempebra at DNT ung er profilert på disse arenaene; det er mange potensielle medlemmer der. Tusen takk til alle frivillige fra DNT ung som har stilt opp for å hjelpe til på disse festivalene! 9

10 Politisk satsing DNT ung landsstyret har vedtatt en politisk strategi for 2015, med fokus på kommune- og fylkestingsvalget. DNT ung landsstyret skal prioritere følge temaer: Kollektivtransport til turmuligheter Utlån av utstyr til ungdom Redd Elvene vern om vassdrag Naturvern Den store naturvernsaken denne perioden har vært snøskutersaken, og regjeringens forslag til endring i motorferdselloven. DNT ung ønsker ikke å åpne for at det skal bli lov å kjøre med snøskuter i naturen, bortsett fra det som kalles nyttekjøring. Nyttekjøring innebærer for eksempel Røde Kors sin redningstjeneste, kjøring av materialer hvis noe skal bygges og frakt av mat til og fra hytter osv. DNT ung leverte sitt høringssvar til Klima- og miljødepartementet den 19.september, og fikk støtte fra Natur og Ungdom og Grønn Ungdom. Høringssvaret fra DNT ung kan du lese her (link) eller gå inn på DNTs nettsider. Prioriteringer Styret har hatt ansvar for å følge opp de prioriteringene som ble satt for DNT ung på landsmøtet i De har blitt fulgt opp på følgende måte: Styret skal følge opp politiske saker av betydning for DNT ung, særleg retta mot helse og miljøvern Etter landsmøtet har denne saka vore oppe på styremøter fleire gonger. Me har jobba særleg mykje med snøscooter-saka, der me blant anna har sendt høyringssvar til regjeringa sitt 10

11 lovforslag om endring i motorferdsellova, samt arrangert protest utanfor Stortinget. Styret har også lagt ned vedtak på å arbeide med politiske saker inn mot lokalvalet i I desember blei det også bestemt at styret skal involvere seg i eit miljøsamarbeid for å lage eit nytt sett med miljøvettreglar, som ein vri på fjellvettreglane. Styret skal styrke arbeidet mellom lokallag og DNT ung som nasjonal organisasjon Det har blitt holdt to regionale samlinger for alle regionene i løpet av året, én på landsmøtet og én i løpet av høsten. På de regionale samlingene på høsten ble det valgt ut en talsperson fra hver region som skal bidra i kommunikasjonsarbeidet frammover. For å holde kontinuerlig og tett kontakt mellom DNT ung-gruppene og DNT ung-styret har vi brukt facebook-gruppene som ble opprettet tidligere. Vi har oppfordret alle styrene til å oppdatere gruppene, og legge inn nye styremedlemmer, slik at alle som er aktive i DNT ung-styrene i hele Norge er med. Etter siste styremøte la DNT ung-styret ut en kort oversikt over sakene landsstyret jobber med. Dette er noe vi kommer til å fortsette med, så lokalforeningene lettere kan følge med på hva som skjer i DNT ung og DNT sentralt. Styret skal legge til rette for eit breidt kurs- og utdanningstilbod, som vil styrke DNT ung som ein ansvarsfull organisasjon forankra i turkompetanse og tryggleik. I løpet av 2014 har det blitt holdt 6 turlederkurs spesielt for ungdom, og totalt 64 turlederkurs i DNT i Det har også blitt avholdt andre typer kompetansehevende kurs for ungdom i de ulike lokalforeningene, som for eksempel skredkurs, førstehjelpskurs og lignende. I DNT sin nye ungdomsstrategi, er et av målene at «DNT innen 2018 skal være primærleverandør av kurs for ungdom innen friluftsliv.» Dette betyr at også hovedlandsstyret i DNT vil satse på kurs- og utdanningstilbud for ungdom fremover. Hjertesaker Styret har hver sin hjertesak, en sak de ønsker å ha spesielt fokus på i tillegg til prioriteringene til DNT ung. Min hjertesak var DNT ung sin representasjon på festivalar. Eg har arbeida med dette gjennom å ha vore sjef for festivalkomitéen til DNT ung, og planlagt innhaldet vårt på Vinjerock og Fjellfilmfestivalen. I løpet av 2014 hadde me fleire frivillige i sving enn nokon gang, og eit større opplegg, og fleire deltakande enn nokon gong før! Min hjertesak var å minke frafall av ungdomsmedlemmer. Alle DNT ung-gruppene har oppfordret til å arrangere turer og aktiviteter for de yngste DNT ungerne, og det har kommet tilbakemeldinger om at noen av turene har vært svært populære og har fått mye oppmerksomhet. Det har også blitt sendt ut brev pr. post til alle 13-åringer i DNT ung, og mail til alle 19-åringer om hvordan man kan komme seg ut på tur med sin lokale DNT ung-gruppe. Dette er noe vi kommer til å fortsette med dersom vi ser det er hensiktsmessig. 11

12 Min hjertesak var rett og slett å få et velfungerende turlederregister i DNT. Et godt utarbeidet turlederregister har vært etterspurt i DNT ung ved flere anledninger. Det jobbes sentralt med å utarbeide registeret, og dette arbeidet er kommet godt i gang. Likevel er det en krevende jobb å få registeret opp og gå, og det vil fremdeles ta en del tid før det nye turlederregisteret er helt klart. Min hjertesak har vært naturvern, og fulgt opp dette i hovedsak gjennom deltakelse i DNTs naturvernutvalg og gjennom å undersøke om grasrota i DNT ung fortsatt vil jobbe for kampanjen "Redd Elvene", som DNT ung har deltat ti noen år. I tillegg til dette så har jeg også deltatt i blant annet demonstasjon i Oslo mot snøscootersaken, samt skrevet innlegg i avisen som tar til motmæle for frislipp av scooterkjøring. I det siste har jeg jobbet tett med Johanne og organisasjonen "POW - Protect our winters", i utarbeidelsen av "miljøvettreglene" som forhåpnetligvs skal være klare om kort tid. Min hjertesak har vært nyoppstarta DNTung-grupper i den første fasen. Hvordan lønner det seg å gå frem for å få størst mulig oppslutning? Hva er den mest taktiske fremgangsmåten i starten? Jeg har hatt tett oppfølging av noen av nyeste gruppene, for å prøve å kartlegge hva det er som fungerer og hva som er mindre lurt å satse på. Det viser seg blant annet at det å satse på én litt større subsidiert prosjekttur for ei helg har vært en god kick off for flere. Fokus på markedsføring i forskjellige media i forkant har vært avgjørende for oppslutninga og interessen for nye turungdom. 12

13 Sak Orientering av regnskap 2014 og budsjett 2015 Vedlegg 1 Regnskap DNT ung Budsjett DNT ung a) Regnskap DNT ung 2014 I regnskapet ser det ut til at DNT ung har gått med et relativt stort overskudd i 2014, men det kommer av at alle regninger ikke var kommet DNT ung i hende innen utgangen av Post 20 ungdom, prosjekt Luer til frivillige på Vinjerock ble bestilt i 2014, men faktura var ikke kommet inn innen årsskiftet. Denne potten går i null. Post 20 ungdom, prosjekt Landsmøtet 2014 ble billigere enn antatt. Disse pengene er brukt på leie av buss til aktiviteter på landsmøtet 2015, og potten går i null. Post 22 DNT ung-styret, prosjekt Siste regionmøte ble avholdt i desember, og regning for denne ble ikke klar innen utgangen av Denne potten går omtrent i null. Forslag til vedtak: Landsmøtet tar regnskapet for 2014 til orientering b) Budsjett DNT ung 2015 DNTs Landsstyre har vedtatt en budsjettramme for DNT ung på kr for Ramma var på kr til sammenlikning i Med bakgrunn i budsjettramma, har landsstyret i DNT ung utarbeidet et detaljert budsjett for Dette er midler DNT sentralt bruker på DNT ung, og som ungdomslandsstyret har ansvar for å følge opp. Kommentarer til budsjettet: DNTs ungdomsforum Det er ønskelig at DNT inviterer alle ansatte i DNTs medlemsforeninger som jobber med ungdom til et årlig ungdomsforum. Det er fint å kunne dele erfaringer, samt finne områder det lønner seg å samarbeide om. Med et godt samarbeid mellom foreningene, kan vi skape et enda bedre ungdomstilbud enn det som finnes i dag Naturvern Potten foreslås opprettholdt på kr selv om svært lite ble brukt i Landsstyret ønsker økt fokus på «Redd Elvene», og det bør settes av penger til å lage informasjonsmateriell til medlemsforeninger og ungdomsgrupper om kampanjen. Forslag til vedtak: Landsmøtet tar budsjettet for 2015 til orientering. 13

14 Sak Vedlegg 1 Regnskap DNT ung INNTEKTER Medlemskontingent skoleungdom og student Prosjektinntekter Frifond og KUD Grunnstøtte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Annonseinntekter UT magasin Sum inntekter KOSTNADER Aktiviteter inkludert UT magasin Fordelte felleskostnader og lønn Prosjektkostnader Frifond, KUD og DN Sum kostnader Bidrag til andre aktiviteter og administrasjon

15 Regnskap - per Avdeling Prosjekt Budsjett Avvik 20 - Ungdom , , DNTs ungdomsforum 2 000, , Ungdomslandsstyret , , Valgkomite , , LNU 7 000,00-500, Landsmøte DNT ung , , Lokal reise , , Markedsføring DNT ung , , Diverse , ,00 Sum , ,00 Totalt , ,00 Regnskap - per Avdeling Prosjekt Budsjett Avvik 22 - DNT ungstyret Tilbudsutvikling/festival ol Intern kurs og utvikling Naturvern Lokal organisasjonsutvikling Eksterne møter Sum

16 Sak Vedlegg 2 Forslag til budsjett DNT ung 2015 Forslag til budsjett Ungdom DNTs ungdomsforum Ungdomslandsstyret Valgkomite LNU Landsmøte DNT ung Lokal reise Markedsføring DNT ung Diverse Totalt DNT ung-styret Tilbudsutvikling/festival ol Intern kurs og utvikling Naturvern Regionale samlinger Eksterne møter Totalt

17 Sak Vedlegg Vedtekter DNT ung 1 Vedtekter DNT ung Fra vedtektene: 11 Endring av vedtekter Endring av vedtektene for DNT ung vedtas av DNTs landsstyre. Forslag til vedtektsendringer skal forelegges DNT ungs landsmøte, og være innsendt DNT minst tre måneder før DNT ungs landsmøte. Forslag til vedtektsendringer sendes sammen med innkallingen til landsmøtet. Landsstyret i DNT ung har 2 forslag til vedtektsendringer, det har ikke kommet noen forslag til endringer fra medlemsforeningene. Endringsforslag 1 Paragraf/overskrift 1 Forslagsstiller Landsstyret Dagens ordlyd Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT ung arbeide for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger Ny ordlyd Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT ung arbeide for å fremme et tilgjengelig, allsidig, kompetansehevende og aktivt ungdomstilbud. Begrunnelse Mer i tråd med strategien Endringsforslag 2 Paragraf/overskrift 2 Forslagsstiller Landsstyret Dagens ordlyd DNT ung består av alle medlemmer i DNT eller DNTs medlemsforeninger mellom 13 og 26 år. For tillitsvalgte i DNT ung gjelder ingen begrensing i alder. Ny ordlyd Stryke «For tillitsvalgte i DNT ung gjelder ingen begrensing i alder.» Begrunnelse Tillitsvalgte i DNT ung bør være mellom 13 og 26 år. Som tillitsvalgt skal man være et forbilde for de man representerer, og det er viktig at medlemmene kjenner seg igjen i de tillitsvalgte. Slik det står nå, kan i teorien en 10-åring og en 40-åring blir valgt inn i landsstyret, noe vi mener er uheldig! Ved å fjerne det, kan vi oppfordre valgkomiteen til å finne folk innenfor aldersgruppa, men det er ikke krise om man finner en superkandidat som er 28 år. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslag til vedtektsendringer, og oversender disse til DNTs Landsstyre for endelig vedtak. 17

18 Sak Vedlegg 1 VEDTEKTER FOR DNT ung Reviderte vedtekter vedtatt av DNT ungs landsmøtet på Studenterhytta i Nordmarka 21. mars 2009 og DNTs landsstyre 20. april Formål Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT ung arbeide for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. 2 Medlemmer DNT ung består av alle medlemmer i DNT eller DNTs medlemsforeninger mellom 13 og 26 år. For tillitsvalgte i DNT ung gjelder ingen begrensning i alder. 3 Landsstyre DNT ungs landsstyre representerer alle deler av medlemsmassen, både de som er aktive i ungdomsgrupper og andre ungdomsmedlemmer i DNTs medlemsforeninger. DNT ungs landsstyre består av seks medlemmer fra ulike deler av landet. Landsstyret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. 4 Valg av landsstyre Om valg til landsstyret gjelder følgende regler: a) Lederen og landsmøtevalgte landsstyremedlemmer velges for to år ved simpelt flertall. b) Lederen og fem av landsstyrets øvrige medlemmer velges av DNT ungs landsmøte. c) Dersom et medlem fratrer landsstyret før funksjonstiden er ute, kan landsstyret utpeke et nytt medlem som fungerer fram til første landsmøte. 5 Landsstyrets arbeid DNT ungs landsstyret skal: Være pådrivere, rådgivere og høringspart ovenfor DNT og medlemsforeningenes arbeid. o gi høringsuttalelser til aktuelle saker i DNT, dette omfatter arbeid i forkant av for eksempel DNTs strategier, årsplaner, budsjett, andre aktuelle saker til DNTs landsstyre, DNTs landsmøte og lignende. o bistå administrasjonen i arbeidet med å være pådrivere og stimulere medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette ved deltakelse på arrangementer, oppstartmøter og lignende Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT. o representere DNTs medlemmer mellom år i DNTs landsstyre og på DNTs landsmøte. o gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som gjelder DNTs ungdomstilbud. o komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og utvalg i DNT sentralt. Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten: o i media 18

19 Sak Vedlegg 1 o overfor politiske aktører o LNU o andre organisasjoner DNT ungs leder skal: o representere DNTs ungdomsmedlemmer i DNTs landsstyre og på DNTs landsmøte. o innkalle i samarbeid med administrasjonen til DNT ung landsstyrets møter og lede disse møtene. o innkalle til DNT ungs landsmøte i samarbeid med administrasjonen o representere DNTs ungdomstilbud intern i DNT og eksternt ovenfor media, det politiske miljø, LNU og lignende. Avgjørelsen om det er DNTs ledelse, administrasjon, DNT ungs landsstyre eller medlemsforeningene som skal uttale seg, avklares fra sak til sak. Administrasjonens ledelse koordinerer dette arbeidet. DNTs administrasjon er sekretær for DNT ungs landsstyre. 6 DNT ungs landsmøte DNT ungs landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling med saksliste og innstilling fra valgkomiteen sendes til DNTs landsstyre og DNTs medlemsforeninger med minst to ukers varsel. Medlemsforeningene må informere sine ungdomsgrupper, alle som arbeider med ungdomsrelaterte saker og andre aktuelle om DNT ungs landsmøte. Landsmøtet skal: a) behandle forslag til forretningsorden b) behandle forslag til årsberetning for DNTs ungdomstilbud c) behandle regnskap for DNTs ungdomstilbud d) velge leder for DNT ung e) velge øvrige landsstyremedlemmer i DNT ungs landsstyre f) velge medlemmer til DNT ungs valgkomité g) behandle forslag som minst to måneder før landsmøtet er fremmet av DNTs landsstyre, DNT ungs landsstyre eller en medlemsforening i DNT. 7 Ekstraordinert landsmøte. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med fire ukers varsel når DNT ungs landsstyre, DNT eller medlemsforeninger som representerer minst 20 stemmer i henhold til stemmerettsreglene i 8 krever det. Landsmøtet kan kun behandle saker som står nevnt i innkallingen. 8 Møte og stemmerett på landsmøtet. Alle medlemsforeninger i DNT kan møte på landsmøtet. Medlemsforeningene møter med representanter valgt av foreningens styre. DNT ungs landsstyre avgjør hvor mange representanter de enkelte foreningene kan møte med. DNTs administrasjon har møterett på landsmøtet. Hver medlemsforening i DNT har stemmerett med én stemme for hver påbegynt 500 medlem mellom 13 og 26 år til 5000 medlemmer, og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer. 19

20 Sak Vedlegg 1 I medlemstallet inngår samtlige medlemskategorier, hoved-, husstands-, ungdoms-, honnør og livsvarige medlemmer. Til grunn for stemmerettsberegningen legges dokumentert medlemstall pr. 31/12 året før landsmøtet. Alle medlemsforeninger kan møte på landsmøtet. En forening kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre foreninger. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening. 9 Valgkomite Valgene i henhold til 6 c og d forberedes av en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene i valgkomiteen velges på DNT ungs landsmøte. Funksjonstid er to år. Valgkomiteen skal til enhver tid følge de gjeldende retningslinjer. DNTs administrasjon har jevnlig kontakt med valgkomiteen. Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag til valgkomiteen på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre. Forslag til leder kan fremmes til valgkomiteen av medlemsforeningene. Forslag på landsstyremedlemmer og leder må være innlevert skriftlig til valgkomiteen innen seks uker før DNT ungs landsmøte for å kunne behandles på landsmøtet samme år. Landsmøtet fastsetter etter forslag fra DNT ungs landsstyre retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 10 Økonomi Budsjettet for DNTs sentrale ungdomstilbud fastsettes av DNTs landsstyre etter innspill fra DNT ungs landsstyre. Regnskapet blir gjennomgått på DNT ungs landsmøte og godkjent av DNTs landsmøte. 11 Endring av vedtekter Endring av vedtektene for DNT ung vedtas av DNTs landsstyre. Forslag til vedtektsendringer skal forelegges DNT ungs landsmøte, og være innsendt DNT minst tre måneder før DNT ungs landsmøte. Forslag til vedtektsendringer sendes sammen med innkallingen til landsmøtet. 12 Oppløsning DNT ung kan bare oppløses dersom det vedtas på DNTs ordinære landsmøte med minst 3/4 flertall. Saken skal forelegges DNT ungs landsmøte før den blir behandlet på DNTs landsmøte. Forslag til oppløsning må være sendt alle DNTs medlemsforeninger minst tre måneder før landsmøtet i DNT ung. Ved oppløsning av DNT ung tilfaller alle midlene Den Norske Turistforening ved landsforeningen. 20

21 Sak Strategi for DNTs ungdomssatsing Vedlegg 1 Strategi for DNTs ungdomssatsing I oktober 2014 vedtok DNTs landsstyre en helhetlig strategi for ungdomssatsing i organisasjonen. Strategien er utarbeidet i samarbeid med DNT ungs landsstyre. Formålet med strategien er å ha noen tydelige mål og tiltak organisasjonen kan samle seg om, og jobbe systematisk for å nå fram mot Strategien er førende for hvordan DNT sentralt jobber med ungdomstilbudet fremover, og landsstyret håper at medlemsforeninger og ungdomsgrupper også ønsker å bidra i dette arbeidet. Uten lokalt engasjement, eksisterer ikke DNT ung! Hva skal vi få til innen 2018? Jo, DNT skal ha: medlemmer fra 13 til 26 år Ha Norges beste aktivitetstilbud for ungdom Tilby de beste friluftskursene Et stort engasjement blant ungdom i saker som handler om friluftsliv og naturvern Hvordan skal vi få til dette? Vi trenger din hjelp! Til diskusjon: Hvorfor blir man medlem av DNT ung? Hva slags medlemsgoder syns ungdom er bra og viktig? Hvordan og hvor bør vi synliggjøre tilbudet vårt? Hvordan skal vi bli hørt i saker som er viktig for oss? Burde vi samle tilbudet for ungdom, eller er det best at alle driver med sitt? Hvordan kan vi samarbeide mer på tvers av medlemsforeninger for å få til store ting? Landsstyret vil veldig gjerne få innspill fra dere, for å planlegge hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er viktig at vi er enig om hvordan vi skal gjøre ting, og det er viktig at landsmøtet er med og legger føringer for hvordan DNT skal satse på ungdom! 21

22 Sak Vedlegg 1 DNTs ungdomssatsing Naturopplevelser kan ikke gjenskapes bli med! DNT vil vise friluftslivets muligheter til å realisere drømmer, til å oppleve ro, glede, utfordring, bedre helse, samhold og tro på en bærekraftig fremtid. Ungdom er fremtiden Den Norske Turistforening satser på ungdom! DNT vil sørge for et tilgjengelig og allsidig friluftsliv, og å gi opplevelser som skaper livslang aktivitetsglede. Aktiviteter skal være tilrettelagt på naturens premisser, ikke-motoriserte og basert på egne krefter. DNT vil verne om naturen, både for naturens del, og for fremtidige generasjoners mulighet til å drive friluftsliv. Naturopplevelser kan ikke gjenskapes de må oppleves. DNT skal sørge for at ungdom får oppleve naturen på egne premisser. DNT skal sørge for at naturen oppleves slik den er. Helt ekte. Innen 2018 skal DNT: Jobbe for et mål om medlemmer i alderen år. Være primærleverandør av kurs for ungdom innen friluftsliv Tilby et landsdekkende, variert og tilpasset aktivitetstilbud for all ungdom Ha en høy og tydelig stemme når det gjelder ungdom, aktivitet og naturvern. DNTs Veivalgsdokument definerer i tillegg noen mål for ungdomssatsing: Alle medlemsforeningene skal ha et tilbud for ungdom. Det skal være 368 arrangement for ungdom med deltakere. Det skal være DNT ung-grupper i alle medlemsforeninger, eventuelt i samarbeid med en naboforening. Aldersspennet i målgruppa er stort. Det er ikke alle tiltak eller aktiviteter som vil passe for hele gruppa, men DNT må ha et fleksibelt tilbud som enkelt lar seg tilpasse de ulike aldersgruppene. Avhengig av formålet med aktiviteten eller tiltaket, må både DNT sentralt og medlemsforeningene velge ut de aldersgruppene man ser på som mest hensiktsmessig at deltar. For å nå disse målene krever det stor innsats og et godt kontinuerlig samarbeid mellom DNT sentralt og medlemsforeningene. DNT sentralt har et overordnet ansvar for utvikling av ungdomstilbudet, samt å legge til rette for at medlemsforeningene har kunnskap, midler og mulighet til å bygge opp ungdomstilbudet i organisasjonen. Medlemsforeningene må bidra med lokal profilering, kursing og organisering av tilbudet. Det er viktig at tilbudet er tilpasset medlemsforeningens profil, geografi og størrelse på ungdomsgruppene. 22

23 Sak Vedlegg 1 Hvordan ser DNT ung ut i 2014? I 2014 har DNT omtrent medlemmer mellom 13 og 26 år. Det har vært en dobling av medlemstallet på 10 år. Det finnes totalt 49 DNT ung-grupper, fordelt i alle fylker. Sentrale ressurser DNT ung har et landsstyre på 6 personer som velges av DNT ungs landsmøte. DNT har et årlig budsjett på ungdomsarbeidet på omtrent kr Administrasjonen har en rådgiver for ungdomsarbeidet som jobber 100 % med ungdomstilbudet til DNT, i tillegg til en 50 % stilling i kommunikasjonsavdelingen. Friluftsliv er en økende interesse blant unge, og medlemstalltrenden tyder på at ungdom liker aktivitet de i stor grad kan være med å styre selv. Medlemsforeninger opplyser selv av BaseCamp er den mest populære aktiviteten, og at X-ung er svært populært der det finnes. Hva er de største utfordringene for DNT ung? DNT en forening for ungdom? For at DNT skal være attraktivt for ungdom, er det vesentlig at organisasjonen profilerer tilbudet sitt på en måte som appellerer til ungdom. Det er også viktig at DNT ung er en del av DNT, og ikke en organisasjon eller gruppe som lever på siden av resten av tilbudet. DNT bør oppfattes som én organisasjon, med tilbud for mange ulike grupper. Et mylder av tilbud Det er svært mange aktører som ønsker ungdoms oppmerksomhet i dag. Hvordan kan DNT i større grad profilere seg som en interessant organisasjon for ungdom, når det finnes utallige kultur- og idrettstilbud i ethvert nærmiljø? Kontinuitet Ungdom flytter mye, særlig i perioden etter videregående. Det blir derfor lav kontinuitet blant ildsjelene i medlemsforeningene, og ungdomsgruppene kan til tider ha svært kort levetid. Det kan også være vanskelig å finne ungdomsturledere. Hvordan kan DNT holde på engasjementet, interessen og kunnskapen til aktiv friluftsungdom selv om de flytter? Markedsføring av tilbudet Flere medlemsforeninger opplyser at de sliter med å nå ut til målgruppa med informasjon om aktivitetstilbudet sitt. Er den største utfordringen hvor, eller hvordan man profilerer tilbudet? Kan det hjelpe med en større nasjonal koordinering og branding av ungdomsaktivitetene? Det er samtidig viktig å ivareta lokale hensyn og behov. Ressurser i medlemsforeningene Det koster både tid og penger å skape et attraktivt ungdomstilbud.. Flere medlemsforeninger opplyser at de har for lite ressurser til å starte en ungdomsgruppe eller ungdomsaktivitet i tillegg til de andre tilbudene de har. Hvordan kan samspillet mellom frivillige ungdom og administrasjonen bli bedre, slik at man kanskje kan få til mer med det man har til rådighet? Og finnes det effektive tiltak som kan gjøre det enklere for medlemsforeningene å prioritere ungdomsgrupper. 23

24 Sak Vedlegg 1 Tidslinje er friluftslivets år. Dette året skal det fokuseres på aktivitet i organisasjonen, utvikling av nasjonale konsepter for ungdom, og kartlegging av organisasjonens oppfatning, arbeidsmetoder og visjon for ungdomssatsingen I 2016 skal de nasjonale aktivitetskonseptene lanseres. Dette henger sammen med et ønske om økt medlemsmasse. I tråd med dette arbeidet skal det prioriteres å profilere DNT som en åpen, inkluderende og samfunnsengasjert organisasjon for ungdom Igangsatte tiltak må evalueres og eventuelt justeres. Nå skal de nasjonale konseptene være godt i gang, og man skal kunne se på medlemstallet om tiltakene har noe effekt. Kommunikasjonen rundt DNT ung skal være tydelig, spisset og målrettet I 2018 skal perioden for denne strategien evalueres, og effekten skal måles. Hvilke tiltak må videreføres og hvilke nye tiltak og mål må settes for å ta ungdomstilbudet til nye høyder for neste periode. Foto: Sindre Thoresen Lønnes 24

25 Sak Vedlegg 1 1 Flere ungdomsmedlemmer Uten medlemmer, eksisterer ikke DNT. DNT bør jobbe for å ha en heterogen medlemsmasse som speiler samfunnet. Alle er velkomne som medlemmer i DNT, og DNT skal oppleves som en inkluderende organisasjon. I tillegg skal friluftsliv være en attraktiv aktivitet for ungdom, og DNT skal være et naturlig sted for ungdom å henvende seg for et variert og tilgjengelig aktivitetstilbud. I tillegg til å rekruttere nye medlemmer, skal DNT ha fokus på å beholde eksisterende medlemmer. Det er vesentlig at DNT holder seg oppdatert på ungdomskulturen for å tilby et tilpasset, populært og moderne aktivitetstilbud. 1.1 Mål Det er attraktivt for ungdom å være medlem i DNT. Fram mot 2018 skal DNT jobbe for et mål om medlemmer i alderen år. Følgende tiltak skal hjelpe DNT å nå målet: Regelmessig sende ut en egen medlemsundersøkelse til DNT ung-medlemmer, for å kartlegge ønsker, behov og forbedringsmuligheter. På bakgrunn av medlemsundersøkelsen, skal DNT ha en grundig gjennomgang, evaluering og vurdering av DNT ungs medlemskapsprofil og medlemsfordeler. I tillegg skal det være en gjennomgang av kommunikasjonskanalene, og undersøke hvor det lønner seg mest for DNT ung å profilere seg Utvikle noen få, tydelige aktivitetskonsepter som viser DNT som en attraktiv ungdomstilbyder, samt utarbeide et generelt profileringsmateriell som kan brukes bredt i organisasjonen for å profilere DNT ung Utdanne DNT ung ambassadører i medlemsforeningene som promoterer DNT ung der de bor, samt ha en løpende vervekampanje for å få eksisterende ungdomsmedlemmer til å verve nye. DNT ung skal være synlige i lokalmedia for å profilere tilbudet i nærmiljøet Årlig sende en velkomsthilsen til alle som går fra Barnas Turlag til DNT ung med informasjon om ungdomstilbudet Ha en ambisjon om at alle 18- og 19-åringer skal få 2 gratis hytteovernattinger, som gis ut sammen med medlemskontingenten. Dette er et tiltak for å beholde eksisterende medlemmer Være mer synlig på skoler gjennom skolebesøk, profileringsmateriell og aktiviteter Nå ut til studenter som målgruppe ved å være tilstede ved studiestart på de største studiestedene i Norge, samt samarbeide med studentidretten og andre studentorganisasjoner der dette er aktuelt DNT sentralt må legge til rette for at alle lokalforeninger kan opprette ungdomsgrupper, og oppfordre alle medlemsforeninger til å ha en ungdomskontakt i 25

26 Sak Vedlegg 1 styret eller administrasjonen. DNT arrangerer et årlig ungdomsforum for alle som jobber med DNT ung. 2 Kurs og kompetanseheving Som ledende aktør innen friluftsliv i Norge, er det vesentlig at DNT tilbyr kurs av høy faglig kvalitet. Det er vesentlig at kursene oppleves relevante og nyttige, for at DNT skal være et attraktivt sted å utdanne seg til turleder og instruktør i friluftsliv. Et viktig utgangspunkt er at all aktivitet i DNT ung skal være kompetansehevende for de som deltar. Gjennom DNT ungs aktiviteter skal ungdom bli rustet til å gå på tur alene, og ta med seg andre på tur. 2.1 Mål DNT er den aktøren ungdom oppsøker for å ta kurs, få opplæring og tilegne seg kompetanse innen friluftsliv. Følgende tiltak skal hjelpe DNT å nå målet: Tilby rimelige kurs for ungdom Utvikle en kompetansestige for ungdom slik at de kan bli tatt inn i et utdanningsløp, ikke bare enkeltkurs Produsere kurs, videoer og annet ressursmateriell som er tilgjengelig og gratis på nett Prioritere å tilby de kursene målgruppa gjennom medlemsundersøkelsen selv sier de har behov for eller ønsker Sikre at alle kurs er av høy kvalitet og følger både interne DNTs standarder og andre standarder som er aktuelle. Fjellsportkurs bør følge Norsk Fjellsportforums standard for slike kurs Ha landets beste kursledere innen friluftsliv Tilby kurs på alle nivå, fra grunnkurs til instruktørkurs. 26

27 Sak Vedlegg 1 3 Aktivitet Ungdomsaktivitetene i DNT er til ungdom, med ungdom, fra ungdom. Ungdomsmedlemmene må ha en reell innflytelse på aktivitetstilbudet, og aktivitetene må være i tråd med ungdomskulturen. Lavterskeltilbud i nærmiljøet bør prioriteres, for å muliggjøre et enkelt friluftsliv som alle kan mestre. DNT bør oppmuntre til egenaktivitet blant ungdom, med mål om å skape en livslang aktivitetsglede. 3.1 Mål DNT tilbyr aktuelle, varierte og hyppige aktiviteter for ungdom. DNT tilrettelegger for egenaktivitet ved å sikre ungdom enkel og rimelig tilgang til hytte- og rutetilbudet og tilby utlån av utstyr. Tilbudet er godt synlig og lett å oppsøke. Følgende tiltak skal hjelpe DNT å nå målet: Utvikle konsepter for tilbudene slik at de blir godt kjent, og for at det skal være lett for målgruppa å forbinde aktivitetene med organisasjonen Kartlegge tilgjengelig utstyr i lokalforeningene, og arbeide for at alle ungdommer i Norge som trenger det, skal få tilgang til å låne nødvendig friluftslivsutstyr Kartlegge hvorfor ungdom drar på tur, og hva slags tilrettelegging som kan være effektivt for å få flere ut på tur Tilby egne ungdomshelger på utvalgte hytter Arrangere temakvelder, foredrag og filmkvelder i nærmiljøet for at medlemmene kan møtes også utenom turer. Dette kan være åpne arrangement, også for ikkemedlemmer Markedsføre tilbudet sitt på relevante arenaer man lett treffer målgruppa Sørge for at det er mulig for ungdom å delta på aktiviteter over hele landet, ikke begrenset til din medlemsforening Skape møteplasser i fjellet som er attraktive for ungdom, som BaseCamp, Vinjerock og Fjellfilmfestivalen. 27

28 Sak Vedlegg 1 4 DNT - en tydelig samfunnsaktør Det finnes mange aktivitetstilbud og interesseorganisasjoner som i dag sloss om ungdoms oppmerksomhet. DNT må være en tydelig aktør, som involverer seg i utvikling, tilrettelegging og tildeling av midler for ungdom. Dette for å sikre at midlene og oppmerksomheten går til det DNT mener er best; et variert friluftstilbud for ungdom i hele landet. DNT ung bør brukes som en strategisk samarbeidspartner i det politiske arbeidet til DNT, og bør profileres i saker som er relevante. DNT ung må være en intern pådriver i DNT for at ungdomssaker skal på agendaen. 4.1 Mål DNT ung har en tydelig posisjon som samfunnsaktør. DNT ung er en aktiv samarbeidspartner i DNTs friluftpolitiske arbeid, arbeid med tilbudet, frivillighet og å ta vare på naturen. Følgende tiltak skal hjelpe DNT å nå målet: DNT ung holdes oppdatert og informert om aktuelle politiske saker DNT ung engasjerer seg i politiske saker, særlig innen tilrettelegging av aktivitet for ungdom og naturvern DNT ung inviteres med på relevante møter med samarbeidspartnere og politikere DNT ung inngår tettere samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner, både interesseorganisasjoner og ungdomspartier Prioritere ungdomssaker i media der det er hensiktsmessig Ha fokus på inkludering, integrering og deltakelse blant underrepresenterte grupper, gjennom for eksempel en kampanje. DNT ung søker samarbeid med andre aktuelle organisasjoner for denne kampanjen DNT ung skal engasjere seg i miljø- og naturvernsaker, med hovedfokus på kollektivtransport til og fra turområder og vern om vassdrag. 28

29 Sak Prioriteringer DNT ung 2015 Vedlegg 1 Prioriteringer 2014 Prioriteringer og oppfølging av punkter for 2014: 1. Styret skal arbeide med å gjere DNT ung meir kjend, med mål om å få 5000 nye medlem. DNT ung har vore mykje i media i 2014, og jobba med ein langsiktig strategi som strekker seg fram til Dette arbeidet er altså satt i eit langsiktig perspektiv, og ein har i starta opp med både eigen instagram og eigen youtube-kanal. 2. Styret skal styrke arbeidet mellom lokallag og DNT ung som nasjonal organisasjon. Marie i styret har arbeida mykje med å kommunisere med nye lokallag, og styret har diskutert korleis ein kan gjere dei regionale samlingane best mogleg. Me har også prøvd å få fram at landsstyret er til for alle dykk. 3. Styret skal legge til rette for eit breidt kurs- og utdanningstilbod, som vil styrke DNT ung som ein ansvarsfull organisasjon forankra i turkompetanse og tryggleik. Me har brukt alle ledige høve til å informere om viktigheiten av sikkerheit på tur. Det har blitt arrangert utruleg mange kurs over eit breidt spekter av aktivitetar. I grunn ligg turleiarutdanninga, som er ryggraden i utdanningstilbodet vårt. 4. Styret skal følge opp politiske saker av betydning for DNT ung, særleg retta mot helse og miljøvern. DNT ung har brukt mykje tid på å følge opp politiske saker. Snøskutersaka, og motorisert ferdsel har teke mykje tid, og me har fått utretta mykje. No er den over for vår del, og me vil rette søkelyset mot nye saker. 29

30 Prioriteringer DNT ung Styret skal jobbe med å markedsføre det lokale tilbudet som finnes i DNT ung, via DNT ungs egne instagramprofil og YouTube-kanal Hovedmålet med disse kommunikasjonskanalene er å vise at DNT ung har et bra, variert og spennende aktivitetstilbud for ungdom over hele landet. YouTube-kanalen skal i tillegg være et sted ungdom kan finne ressurser og kompetanse på ulike friluftsemner de ønsker å lære mer om. 2. Styret skal jobbe aktivt med å holde kontakten med DNT ung-gruppene i de ulike regionene, særlig med fokus på nyoppstartede grupper. Det vil fortsatt bli avholdt to regionale samlinger i året, og hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for å holde kontakten med sin region via facebookgruppene. Det er et mål at DNT ung sitt landsstyre skal være lett tilgjengelig for de eksisterende ungdomsgruppene, og skal være en ressurs i forbindelse med opprettelse av nye ungdomsgrupper. Landsstyret skal prioritere å ringe ungdomsgruppene jevnlig for å opprettholde god kontakt, dersom de ser at det er hensiktsmessig for å holde kontakten. 3. Alle turledere i DNT ung skal ha turlederutdanning. Dette skal DNT ung-styret og -administrasjonen sørge for ved å bidra til en bedre koordinering og samling av turlederkurs for ungdom. Dette er også viktig for at DNT unggruppene og medlemsforeningene er oppdatert på de kravene som finnes for turlededelse og kompetanse i DNT. 4. Styret skal følge opp politiske saker som omhandler ungdom, friluftsliv og naturvern, med særlig fokus på kollektivtransport og Redd Elvene. Som landets største ungdomsorganisasjon har vi et ansvar for å følge opp politiske saker som har en tilknytning til vår aktivitet og våre kjerneverdier. Engasjementet vårt har vist seg å gjøre en forskjell i tidligere saker, og vi ønsker derfor å bruke den tyngden vi har til å kunne påvirke i saker som er viktige for DNT ung også framover. Landsstyret tar med seg innspillene fra Landsmøtet til neste års prioriteringer. 30

31 Sak Vedlegg 1 DNT ung-styrets prioriteringar for 2014 (ikkje i prioritert rekkefølge) 1. Styret skal arbeide med å gjere DNT ung meir kjend, med mål om å få 5000 nye medlem. Gjennom å gjere tilbodet vårt meir kjend, kan me gjere at enda fleire ungdom kjem seg ut i naturen. Me har lyst til å auke medlemsmassa, og aktivisere dei som allereie er medlem. Dette gjer me gjennom ein sterk marknads- og administrasjonsavdeling som planlegg og tilrettelegg for at DNT ung skal vere så synlege som me kan. I tillegg arbeider styret, og særleg leiaren med å fronte DNT ung på ein god måte i media, der ein brukar kvar anledning til å snakke godt om tur- og kurstilbodet me har, samtidig som ein oppfordrar alle til å bruke naturen. Me vil i 2014 legge ned ein ekstra innsats for å styrke merkevara DNT ung, og både styret og administrasjonen legg ned mykje tid i PR-planar og marknadsføring. 2. Styret skal styrke arbeidet mellom lokallag og DNT ung som nasjonal organisasjon. Lokallaga er ryggmargen i heile DNT-systemet. Styret brukar mykje tid på å hjelpe lokallaga, og dele av sin erfaring med dei. Gjennom regionale samlingar, og regionale ansvarlege prøvar me å legge til rette for at alle skal drive best mogleg lokalt. Sentralt er også administrasjonen svært behjelpeleg, og svarar på henvendingar, mail og telefonar så godt dei kan. I 2014 vil me legge ekstra stor vekt på å hjelpe lokallaga med å løyse problem dei slit med, noko som ofte er landsomfattande problem. Me vil utvikle PR-pakkar, og hjelpesett som vil gjere det enklare for lokale ungdomar og eldsjeler å organisere og styre dei lokale DNT ung-laga. 3. Styret skal legge til rette for eit breidt kurs- og utdanningstilbod, som vil styrke DNT ung som ein ansvarsfull organisasjon forankra i turkompetanse og tryggleik. For å framstå som organisasjon som tek tryggleik på alvor, er det viktig at me arrangerer kurs for å utdanne turleiarar, klatreinstruktørar, breførarar og mykje meir. Kompetanse er ein av grunnnsteinane når ein skal ferdast i naturen, og er ekstra viktig når ein har ansvaret for eit turfølge. Me vil arbeide med å gjere det alleiere gode kurstilbodet vårt betre kjend, samtidig som me vil oppfordre fleire lokallag til å halde kurs retta inn mot ungdom. 4. Styret skal følge opp politiske saker av betydning for DNT ung, særleg retta mot helse og miljøvern. DNT ung har som landets største ungdomsorganisasjon eit ansvar til å følge opp politiske saker som har betydning for våre kjerneverdiar. Dette viste me blant anna ved landsmøtet 2013, då resolusjonen vår var eit klart nei til auka motorferdsel i utmark. Me arbeidar fortsatt med denne saka, og vårt engasjement kan vise seg å gjere ein stor forskjell. Dette viser at me eir ein organisasjon med stor tyngde, og i året som kjem vil styret prioritere fortløpande kva saker DNT ung som organisasjon skal involvere seg i. 31

32 Sak Resolusjon DNT ung 2015 Til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og alle fylkeskommuner i Norge Fra DNT ung, Landsmøte 2015 Kollektiv på tur Et godt kollektivtilbud til og fra turmuligheter er et viktig virkemiddel for å få ungdom ut på tur. Å legge til rette for at ungdom kan reise kollektivt når de skal på tur bidrar også til mer en mer miljøvennlig reise. Vi vil ha hyppige ruteavganger til og fra turmuligheter! Hyppige ruteavganger vil bidra til at naturen blir mer tilgjengelig. Dette gjelder både tilgang til store naturområder og nasjonalparker, så vel som friluftstilbudet i nærmiljøet. Det hjelper lite med en fantastisk bymark, hvis ungdom ikke kommer seg dit. Alle innfallsporter til friluftsområder bør være tilgjengelig ved hjelp av kollektivtransport, og det er særlig viktig å prioritere hyppige avganger i helgene når mange ønsker å reise på tur. Jo enklere det er å komme seg ut jo større er sjansen for at ungdom drar på tur. Vi vil ha faste lave priser på ungdomsbilletter! Et viktig tiltak for å få ungdom til å reise kollektivt, er billige billetter. Prisen for en ungdomsbillett bør ikke overstige 50 % av en voksenbillett, og alle under 26 år må regnes som ungdom. Det er i dag store variasjoner på alder og pris for ungdomsbillett, og det er ikke rettferdig at noen reiser svært billig, mens andre betaler full pris avhengig av hvor i Norge du bor. Vi vil reise kollektivt, og dermed reise miljøvennlig! En grønnere by, gir en grønnere skog. Det er viktig for DNT ung at det iverksettes tiltak som verner om naturen, og som sparer miljøet for unødig utslipp. DNT ung oppfordrer derfor alle fylkeskommuner til å legge til rette for at ungdom kan komme seg ut på tur. En satsing på kollektivtilbudet i Norge bidrar til at alle har mulighet til å drive en meningsfull fritid, vi sparer miljøet for unødig utslipp og vi gjør fantastiske natur- og turområder tilgjengelig for alle. For spørsmål, ta kontakt med DNT ung v/ Tina Skare, / Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar resolusjon «Kollektivt på tur». 32

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

4 2 Visjon og verdier 5 Nøkkeltall kjernetilbud 6 Generalsekretær og styreleder har ordet 8 Hytteåret 10 Mål og resultater 12 Nøkkeltall

4 2 Visjon og verdier 5 Nøkkeltall kjernetilbud 6 Generalsekretær og styreleder har ordet 8 Hytteåret 10 Mål og resultater 12 Nøkkeltall DNT ÅRSRAPPORT 2014 ORGANISASJONSSTRUKTUR MEDLEMMER DNT har 257 750 medlemmer gjennom medlemskap i en av DNTs 57 medlemsforeninger. Medlemmene velger et styre i sin forening på et årsmøte. 57 MEDLEMSFORENINGER

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer