TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER"

Transkript

1 TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER Tvilsdagene 2005 ble avviklet i dagene søndag onsdag 14. september 2005,det fjerde i serien av årlige arrangementer omkring temaet tvil - satt opp mot skråsikkerhet. Tvilsdagene hadde en utradisjonell profil og fikk tverrfaglig deltakelse. En "storfamilie", med 5 ulike arrangører og et tilsvarende antall samarbeidspartnere gav det finansielle og praktiske fundamentet. Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført så å si uten endringer, slik det allerede i april ble angitt i det trykte programmet. Økonomisk sett kom også dette store fellesløftet ut i balanse i forhold til budsjett. Tilbakemeldingene i etterkant har vært positive og konstruktive. Arrangørene vil si seg svært godt fornøyd med Tvilsdagene Gjennom fire dager lot et hundretalls deltakere seg berike, utfordre og bevege i alle ordets betydninger. Smidig samarbeid med partnere i Hamar og Lillehammer, det høye nivået på foredragene, tverrfagligheten og den fruktbare integreringen av det kunstneriske inspirerer til liknende organisering ved senere anledninger. I foreliggende rapport blir TVILSDAGENE2005 beskrevet, både i forhold til intensjoner og oppnådd resultat. Evalueringen av pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring, som i perioden februar-september 2005 ble gjennomført under Tvilsdagenes paraply, er også innbakt i denne rapporten. Bergen, november 2005 Sverre Chr. Wilhelmsen Prosjektkoordinator (sign) SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 1

2 INNHOLD: 1. Basisopplysninger s Arrangørgruppen s Samarbeidspartnere s Invitasjonen s Disse kunne man møte s Programmet dag for dag, med kommentarer i etterkant s Pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring. s Deltakeroversikt s Evalueringer: a. Fra arrangørgruppen, oppsummering 13/10 s b. Fra Sykehuset Innlandet s c. Fra Norges Røde Kors s. 25 d. Dølajazz s. 26 e. Andre tilbakemeldinger s TVIL H A M A R / L I L L E H A M M E R SEPTEMBER 2005 Hundreårsmarkeringen Norge2005, Norges Røde Kors, Hamar Bispedømme, Stiftelsen Bergensklinikkene, Sykehuset Innlandet div. psykisk helsevern, i samarbeid med Nansenskolen, Dølajazz, Det Hemmelige Teater, Stiftelsen Blaarud og Utdanningsakademiet. Prosjektledelse: Wilhelmsen Kulturformidling. 2

3 1. BASISOPPLYSNINGER Arrangement: Tvilsdagene et 4-dagers, tverrfaglig forløp Tidspunkt: Søndag 11. onsdag 14. september 2005 Arena: Arrangørgruppe: Samarbeidspartnere: Hedmarksmuséet og Hamardomen, Domkirkeodden Om bord i Skibladner Kulturhuset Banken, Lillehammer Hundreårsmarkeringen Norge2005 Norges Røde Kors Hamar Bispedømme Stiftelsen Bergensklinikkene Sykehuset Innlandet div. psykisk helsevern Nansenskolen Dølajazz Det Hemmelige Teater Stiftelsen Blaarud Utdanningsakademiet Deltakeravgift: Søndag-onsdag kr ,-. Mandag-onsdag: kr ,- Økonomi: Totalbudsjett: kroner, herav kr ,- øremerket Pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring, se side Bidrag fra arrangørgruppen: Hundreårsmarkeringen Norge 2005 kr ,- Hamar Bispedømme kr ,- Stiftelsen Bergensklinikkene kr ,- Sykehuset Innlandet Kr ,- Norges Røde Kors kr ,- Offentlig støtte: Hamar kommune kr ,- Lillehammer kommune kr ,- Sluttresultat: Budsjettbalanse For revisorgodkjent oppgjørsoppstilling, henvendelse Uten bagasje kurs og konferanse, Planleggingshorisont: Mars 2004 lansering april 2005 gjennomføring sept Idé og prosjektledelse: Sverre Chr. Wilhelmsen, Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen, Økonomi / teknisk arr. Uten bagasje kurs og konferanse v/ Lilly Hausberg, Grafisk design: Åse Huus Fotograf: Oddleiv Apneseth Webmaster: Agathon Data Hjemmeside: SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 3

4 2. ARRANGØRGRUPPEN Hundreårsmarkeringen Norge 2005 støttet Tvilsdagene, fordi det kunne stimulere organisasjoner, institusjoner og privatpersoner til å reflektere over hva har vi lært gjennom de siste 100 år, hva vi vil føre videre og hvilke visjoner vi har. Arr.gruppemedlem: Programsjef Eva Vaagland. Hamar Bispedømme ønsket gjennom prosjektet 100-åring på vandring veier og veivalg å kaste nytt lys over de gamle pilegrimsveiene. I Hedmark og Oppland ble det gjennom 2005 etablert en rekke rasteplasser, med forutgående vandringer. Opplegget kulminerte med Tvilsdagenes vandringsprogram. Arr.gruppemedlem: Pilegrimsprest Arne Bakken Norges Røde Kors er opptatt av mennesker som ikke er underveis av fri vilje. Hundretusener drevet på flukt av krig, konflikter eller katastrofer - hvordan hjelper vi disse menneskene i nød, og hvordan møter vi dem i Norge? På Tvilsdagens program stod en stor utstilling, Hjelp underveis og urpremiere på en teatermonolog om Henry Dunant, Røde Kors stifter. Arr.gruppemedlemmer: Prosjektkoordinator Liv Ronglan og Prosjektleder, Holdning og handling, Gisle Kavli. Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter, for behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, videre forebygging, forskning og undervisning. Stiftelsen vil gjerne bidra til å forstyrre opptattheten av det matnyttige, av hva deltakelsen (målbart!) kan bety for den enkeltes jobbutøvelse. Arr.gruppemedlemmer: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulent Berit Bareksten. Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern Sanderud ønsket å fokusere på tvil i helsevesenet, fordi behandleren til daglig tar avgjørelser som berører enkeltmennesker. Dømmekraft er et nøkkelbegrep i spenningen mellom pasient, kolleger, ledelse, lovverk og i krav til effektivitet. Sykehuset avviklet på flere lokale arrangementer omkring Tvilsdagene. Arr.gruppemedlemmer: Kulturrådgiver Edel Hoelstad og overlege Helge Haugerud. Wilhelmsen Kulturformidling ledet planleggingen og gjennomføringen av Tvilsdagene Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen stod også bak Tvilshelgen i Bergen 2003 og konferansen Tvivl på Schæffergaarden i København våren SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 4

5 3. SAMARBEIDSPARTNERE Nansenskolen: Skolens Dialogprosjekt, virksomt siden 1995, traff Tvilsdagenes tema særlig konkret, og skolen og studentene fulgte programmet i Lillehammer. Skolen åpnet i tillegg dørene for konferansedeltakerne onsdag morgen, med bl.a. et foredrag ved Helge Salemonsen. Kontakter: Rektor Peder Chr. Kjerschow, lektor Inge Eidsvåg, prosjektleder Steinar Bryn. Dølajazz Lillehammer Jazzfestival åpnet offisielt dagen etter at Tvilsdagene var avsluttet, men tjuvstartet gjennom et utradisjonelt samarbeid om den skandinaviske tvilskonserten i Hamardomen søndag 11. september, og i tillegg onsdagens morgenkaffe med trompeteren Palle Mikkelborg og Tom Remlov. Kontakt: Festivalsjef Jørgen Damskau. Det Hemmelige Teater hadde sendt utsendinger fra sin base øverst i bratthenget i den lille bygda Bødal i Vestre Gausdal, og var i planarbeidet representert ved Audun Gjermstad og Morten Jostad, sistnevnte også involvert i den dramaturgiske utviklingen av dagene som helhet. Stiftelsen Blaarud Kulturstue og veksthus på Sanderud, hadde urpremiere på en ny teaterforestilling under Tvilsdagene, Stemmer fra Blaarud. Tvilstilfeller, av Tor Karseth. Kontakt: Daglig leder Trine Edvardsen. Utdanningsakademiet kom med som en samarbeidspartner på forsommeren, og bidro til spredning av konferansens eksistens til forbundets medlemmer i utsendte medlemsblad, på nett og i oversikter i trykte annonser. Kontakt: Per Arneberg. Andre institusjoner Tvilsdagene ble videre gjennomført takket være et utmerket samarbeid med Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, Kunstbanken i Hamar, Skibladner, Rolf Jacobsens Venner og Kulturhuset Banken, Lillehammer. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 5

6 4. INVITASJONEN I informasjonsbrosjyre og på nettet ble publikum møtt av følgende velkomsttekst: VANDRING OVER GRENSER Vi inviterer til Tvilsdagene 2005, Hamar og Lillehammer, september. Dette blir dager som utfordrer våre tilvante forestillinger og åpner for pedagogisk, helsefaglig og kunstnerisk refleksjon. Forløpet bygger på erfaringene fra Bergen 2002 og 2003 og København 2004, og den tverrfaglige arrangørgruppens ønsker å stimulere begge hjernehalvdeler og appellere til aktiv læring og debatt. Og her er vårt anliggende, enten utfordringen eller problemet er knyttet til medisinske, etiske, eksistensielle, politiske, kunstneriske eller humanitære spørsmål: Hvordan kan vi på tvers av tradisjonelle skillelinjer og fagmiljøer la våre inngrodde kategorier slippe fri? Som den del av et fellesskap er vi alle mennesker på vandring. Disse dagene er for DEG du som er nysgjerrig og underveis, enten du er i privat eller offentlig virksomhet, beslutningstaker / leder eller har i oppgave å sette både egne og andres vanskelige valg ut i livet. Hva mener vi med tvil? Heller enn som en "vet ikke"-posisjon, vil vi se tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot et valg. Er man åpen for at det kan finnes flere alternativer, må skråsikkerheten vike. Her er plass til både den nagende tvil som ubedt melder seg i hverdagen og i livets skjebnestunder, og til den vitale tvil som skal være der når ansvar utøves. Dagene presenterer dilemmaer og strategier for hvordan tvilen kan bli en kreativ kraft til på finne nye og bedre løsninger på nåtidens problemer. Mange forveksler tvil med svakhet. Men tvil er å åpne opp for dialog. Program Disse fire septemberdagene vil presentere tvilen som en faktor både i fag, dialog og kunst. Programmet skal utfordre rådende tenkning og trangen til å sette hverandre i bås. Det er en fordomsfull aktivitet vi altfor ofte bedriver - kanskje fordi føler oss så inderlig vellykket og på plass? Eller fordi vi ikke vil forveksles med de andre? Men hva er sykt? Nåe er vi friske? Hva er rett og hva er galt? Vi vil også se på vår internasjonale solidaritet, vårt kollektive engasjement og hukommelse når det gjelder menneskelig lidelse på andre siden av kloden. Hva rører oss? Hva får oss til å handle? Har en ny katastrofe avløst tsunamien? Dette skal være rause dager der vi møter hverandre og oss selv i ønsket om nytenkning. Det skal handle om mange av dem som ganske misvisende kalles samfunnets svakeste. Noen er på ufrivillig flukt, noen har psykiske vansker eller rusproblemer. De fleste av oss har følt oss temmelig utenfor i perioder av livet. Kanskje kan vi bygge varige broer mellom "utenfor" og "innenfor". Broer bygges best med bjelke fra eget øye. PIET HEIN Et stort og et lite kart Vi skal se på det norske og på verden rundt oss. Nordmenn er jo vokst opp med et stort norgeskart og et lite verdenskart. Vi skal utfordre grenser geografiske, nasjonale, mentale, faglige og sosiale. Samtidig vil vi peke på hvordan det å utvikle seg er å ha en liten takluke åpen for tvilen til gjeldende praksis: gjør vi det rette og kan vi begrunne det som fagperson og medmenneske? 6

7 5. DISSE KUNNE MAN MØTE UNDER TVIL05: Rosemarie Köhn Siden 1993 biskop i Hamar bispedømme, med tradisjon for nye tanker. Uredd breddeholder i den norske kirke. Jonas Gahr Støre Generalsekretær i Norges Røde Kors siden nov. 2003, med fartstid både fra WHO og Statsministerens kontor. Finn Skårderud Psykiater og forfatter. Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Lars Ø. Ramberg Stod i vår bak årets mest omtalte kunstprosjekt i Berlin: Palast des Zweifels ( Tvilens palass). Inge Eidsvåg Forfatter, lektor ved Nansenskolen. Kjent også som foredragsholder og avholdt kåsør. Tore Frost Filosof ved Univ. i Oslo. Sokratiker, med Den åpne samtale som motto. Forfatter innen etikk og omsorgsfilosofi. Tom Remlov Teater, film- og TV-produsent og leder for produsentutdanningen, Den norske filmskolen, Lillehammer. Ove Røsbak Forfatter, diktsamlinger, prosabøker og bøker for barn, kritikerroste biografier om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. Henning Sommerro Musiker, komponist, sentral i gruppa Vårsøg. Knyttet til musikerutdanningen, NTNU, Trondheim. Lars Ove Seljestad Forfatter og sosiolog. Suste inn på den offentlige arena med vårens mest rasende romandebut - Blind. Palle Mikkelborg og Helen Davies Dansk musikerpar, verdenskjent trompetist/komponist og harpist. Sentral under Skandinavisk tvilskonsert. Siren Sundland Kommunikasjonsrådgiver, spaltist i Bergens Tidende, kommentator i programmet Mediemenerne, NRK 2. Ingvard Wilhelmsen Psykiater og professor i indremedisin. Driver klinikk for mennesker med helseangst, gjerne kalt hypokondere. Morten Jostad Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Dramaturgikonsulent for Tvivl 2004 og Tvilsdagene Kvarts Norsk folkemusikkgruppe: Jo Asgeir Lie, Øystein O. Rudi, Tom W. Rustad og Erlend Styve. Gjester: Sondre Bratland og Birger Mistereggen. Steinar Bryn Knyttet til Nansenskolen, leder av skolens Dialogprosjekt. Loveleen Rihel Brenna Forfatter og foredragsholder, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen, medl. Landsrådet i Norges Røde Kors. Helena Klarén Skuespiller i Teater Leven. Utdrag fra Kristin Lavransdatter under Tvilsdagene. Arne Klyve Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Aktiv kronikør og samfunnsdebattant. Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 7

8 6. PROGRAMMET DAG FOR DAG. - med kommentarer i etterkant MERKEDAGEN søndag 11. september 16.00: Stiftelsen Blaarud, Ottestad: Urpremiere Stemmer fra Blaarud: Tvilstilfeller - av Tor Karseth : Vandring fra Skibladnerbrygga mot Domkirkeodden. Pilegrimsprest Arne Bakken. Utstillingen Hjelp underveis åpen : Hamardomen: Skandinavisk Tvilskonsert. Palle Mikkelborg (trompet), Helén Davies (harpe), Ove Røsbak (stemme) og Henning Sommerro (piano, sang). I samarbeid med Dølajazz. Ca : Vandring i borgen, lesning fra Hamarkrøniken, ved Morten Jostad. Røde Kors-utstillingen Hjelp underveis og Museumskroa åpen : Hamardomen: Folkemusikkmesse for tvil. Fri inngang. Biskop Rosemarie Köhn forrettet. Oppbyggingen fulgte vanlig messeform, men teksten var ny, og folkemusikkgruppa Kvarts fremførte også sin egen nyskrevne musikk. Den bygget på slåtteformer i norsk folkemusikk, bl.a. springleik og halling, og ble her satt sammen med den liturgiske teksten, som Arne Bakken hadde ført i pennen. Kvarts besetning: Jo-Asgeir Lie (trekkspill), Øystein O. Rudi (fele), Tom W. Rustad (bass / div) og Erlend Styve (gitar / dobro). Gjestemusikere: Sondre Bratland og Birger Mistereggen (slagverk / perk). HJELP UNDERVEIS Det går ikke en dag uten at vi i mediene ser ofre for kriger og konflikter, naturkatastrofer, ulykker eller sult og nød. På mange bilder flimrer et rødt kors eller en rød halvmåne forbi. Som i et raskt glimt aner vi at hjelpen er underveis Utstillingen Hjelp underveis bestod av tre hvite telt og en container og rommet bruddstykker fra Røde Kors mangfoldige virksomhet, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Utstillingen var å finne både på Domkirkeodden og på torget i Lillehammer. Gratis adgang. KOMMENTAR: Søndagen kunne i utgangspunktet virke som en litt ambisiøs dag. Men den skulle bli en meget viktig for totalforløpet Tvilsdagene. For det første som en motiverende og sterk opplevelse for konferansedeltakere som ankom allerede søndag. Dessuten var det arrangementets viktigste møteplass med det generelle publikum på Hamar. Deltakelsen var svært god, faktisk to nesten fulle hus, med totalt over 450 mennesker til stede. For Dølajazz var dette første gangen man stod bak et arrangement i Hamar, noe festivalen både blant publikum og i pressen fikk kredit for i etterkant. Flere store avisoppslag, ikke minst i Hamar Arbeiderblad. Forhåndsstoff både i radio og aviser. Åpningstilbudet under merkedagen 11. september var urpremieren på teaterforestillingen Stemmer fra Blaarud. Tvilstilfeller, spilt på Sanderud. En aktuell og sorgmunter tekst, publikumsinkluderende dramaturgi og solid spill bidro til at dette ble en fin opplevelse og en meget relevant inngang til Tvilsdagene. Litt usikkerhet omkring transport fra sentrum og til sykehuset Innlandet gjorde at enkelte av deltakerne ikke rakk frem denne første ettermiddagen. De fikk tilbud om både skyss og forestilling dagen etter. Domkirkeodden og Hamardomen utgjør en enestående arena, som arrangørene i etterkant følte kom til sin rett gjennom søndagens konsert (start kl , med 8

9 henvisning til Hundreårsmarkeringen!) og etterfølgende folkemusikkmesse, som varte fra kl Dette er en messe som med fordel kan fremføres også ved senere anledninger! En viktig faktor i avviklingen var Rubicon v/ Per Gaalaas-Berg, som vet å utnytte Hamardomens særegne kvaliteter rent teknisk! God oppslutning et trettitall mennesker under pilegrimsprestens vandring langs Mjøsa ut til Domkirkeodden. Bakgrunnen for 11.september, med link både til kuppet i Chile 1973 og Twin Towers, ble trukket frem av de medvirkende under Tvilskonserten. Viktig bakgrunn for at Tvilsdagenes åpningsdag ble nettopp denne dagen. At kveldsprogrammet ble avviklet i skumring / mørke, med bl.a. stearin- / fakkelbelysning, understreket stemningen på virkningsfullt. I lesningen som foregikk i pausen mellom konsertene i domen, klarte Morten Jostad å gi den gamle Hamarkrøniken aktuell relevans, ed å kontrastere den til Bertolt Brechts tekster. Borgen gir i seg selv en stemningsfull scenografi. VALGDAGEN mandag 12. september 09.00: Vandring fra Østre Torg langs Mjøsa. Pilegrimsprest Arne Bakken Fra 09.00: Registrering, Hedmarksmuseet. Ulla Zimmermann: pilegrimsskisser i vrimlearealet : Hedmarksmuséets aula: Tverrfaglige foredrag, kunstnere, samtale. Programleder: koordinator Tvilsdagene 2005, Sverre Chr. Wilhelmsen : Åpning Ove Røsbak og Henning Sommerro i musikalsk og verbal dialog : Nye valg? Kategoriseringer i kritisk lys, 3 innlegg og én samtale. 1. Loveleen Rihel Brenna: Om å forstå annerledeshet, eller: Hvilken bås tilhører du? 2. Divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet, Solveig Brekke Skard: Dømmekraft og rettsliggjøring - hvor mye reduserer vi menneskene? Kaffepause. 3. Psykiater, forfatter Finn Skårderud: Den fenomenale rusen. Rusens fenomenologi. Slik rusen viser seg. Om flukt og forvandling, grenser og grenseløshet : Tvilens hjørne. Samtale mellom innlederne 1-3. Det ble åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Samtaleleder: Arne Klyve, Undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene : Lunsj i Museumskroa : I Sverre Fehns nye vernebygg, Borgstua. Kristin Lavransdatter, fra Kransen: Kristin møter Hamar, v/ Helena Klarén 15.30: Filosof Tore Frost: Når tvilen blir sterk og frisk. Pilegrimen underveis : Biskop Rosemarie Köhn / Forfatter Inge Eidsvåg: Ordet og livet troen og tvilen. Refleksjoner i dialog. 9

10 17.15: Avslutning, Hamardomen. Individuell middag : Stiftelsen Blaarud, Stemmer fra Blaarud: Tvilstilfeller, av Tor Karseth. Fra 20.30: Alternativ valgvake, Kunstbanken, Hamar. Innslag og utfall. Med Ove Røsbak, Henning Sommerro, Tore Frost og Morten Jostad. Spesialinvitert: Stortingsmann Celius fra Det lykkelige valg av Nils Kjær. Kjerneprogram i tiden , muligheter for vrimling frem til kl KOMMENTAR: Fint vær og godt høstlys skapte den beste ramme omkring denne dagen på Domkirkeodden. Et godt samarbeid med Hedmarksmuseet omkring avviklingen, og med Palle Mikkelborgs faste tekniker leid inn til å følge programmet hele veien. Et åpningsprogram med stor spennvidde og aktualitet. En deltaker med bakgrunn fra USA trakk spesielt frem åpningsinnlegget, som gav henne selvrespekt omkring sin egen historie. Litt stor avstand mellom sal og scene under samtaleprogrammet i museets Aula? At innleder Solveig Brekke Skard hadde anledning til å følge programmet utover dagen, gjorde henne tilgjengelig for kommentarer og innspill fra deltakerne. En ny utnyttelse av de særegne rom man finner på Domkirkeodden ble dokumentert i fremførelsen av utdraget fra Kristin Lavransdatter. Arena var Sverre Fehns nye vernebygg i Borgstua. Helena Klarén har i etterkant mottatt bestilling om å gjenta programmet her. Samtalen mellom Inge Eidsvåg og Rosemarie Köhn ble et møte ikke bare mellom to interessante personer med mye på hjertet, men løftet også frem de miljøer de to representerte Nansenskolen og Hamar Bispedømme, begge involvert i Tvilsdagene som hhv. samarbeidspartner og medarrangør. Valgvake-arrangementet i Kunstbanken ble også en felles arena mellom Tvilsdagene og et generelt publikum. Med fri entré, et åpent og dialogpreget program og muligheter for mat / drikke, ble dette både uformelt og vellykket. FLYTTEDAGEN tirsdag 13. september 09.00: Jacobsen på brygga. Det gamle huset med leiligheten til Rolf Jacobsen ligger et steinkast fra Skibladnerbrygga. Utendørs program, med Domkantor Per Edvard Hansen, Trond Jacobsen og Ove Røsbak. I samarbeid med Rolf Jacobsens Venner : Så seile vi på Mjøsa - med tid til å snakke sammen. Hjuldamperen SKIBLADNER fraktet konferansedeltakerne mot Lillehammer. Tiden om bord belyste ulike temaer fra Tvilsdagene. Åpen kafeteria, for dem som også trengte korporlig føde. Samtaler og innlegg, ved Dag Dyrdal (Norge2005), Morten Jostad / Erling Dahl jr. (Festspillene i Bergen), Gisle Kavli / Liv Ronglan (Norges Røde Kors), Berit Bareksten (Stiftelsen Bergensklinikkene) / Edel Hoelstad (S.Innlandet), Tore Frost / Ove Røsbak. Uttro Hamar: Gunnar Brox Haugen, intro Lillehammer: Morten Jostad : Vandring fra Skibladnerbrygga til Kulturhuset Banken. Fra 13.00: Lunsj i Café Banken, Kulturhuset Banken : Forflytninger, i tre avdelinger. Festsalen. 10

11 1. Dialog som strategi : Leder av Dialogprosjektet, Nansenskolen, Steinar Bryn: Tvilens nødvendighet i konflikthåndtering : Kommunikasjonsrådgiver Siren Sundland: Å holde verden ved like. Et tvilsomt foredrag om dialog og diktning hos Göran Tunström. Eller kanskje vel så mye om samtale og synlighet? : Dialog Bryn/Sundland. Dialog, og spørsmål fra salen. Kaffepause, Festsalen. 2. Identitet i bevegelse. Hvem er du egentlig? : Lars Ove Seljestad: Tvisynt proletar i limbo. Klassereisen : Inge Eidsvåg: Stor Arv det er for Mannen, af Godtfolk vera fødd. Om ulikhetens reproduksjon : Dialog Seljestad / Eidsvåg + spørsmål, kommentar fra filosofisk flettverk, Tore Frost. 3. Mental mobilitet 18.15: Psykiater og indremedisiner Ingvard Wilhelmsen: Tvil på dine følelser, vær skeptisk til dine tanker, og ikke ta på alvor kroppens signaler. Vær deg selv på lurest mulig måte, og bli sjef i eget liv! Ca : Middag - individuelt opplegg : Kulturhuset Banken, festsalen: Tutti Fratelli Vi er alle brødre! en teaterforestilling om Henri Dunant, av og med Morten Jostad. Musiker: Ingrid Jostad. Urpremiere, i samarbeid med Norges Røde Kors. Fra 22.15: Café Banken: Humanistisk nachspiel. Uformell premierefest etter Tutti Fratelli, i regi av Norges Røde Kors. Fingermat og drikke. KOMMENTARER: Morgenarrangementet på brygga var enkelt i formen, men treffende i sitt innhold. Rolf Jacobsens lyrikk fikk en sentral plassering under Tvilsdagene, og ble også her løftet frem på en utmerket måte av hans sønn, Trond og gjennom samarbeidet med Venneforeningen. Et viktig virkemiddel vare også den kronikk Ove Røsbak lot trykke i Dagbladet lørdag 10/9, om tvileren Jacobsen. Turen med Skibladner ristet deltakerne enda bedre sammen, og fungerte slik som en yterligere sammenbindende faktor. Et dobbeltideoppslag (midtside) i Vårt Land i etterkant dokumenterte at dette hadde vært en ferd med mening og godt innhold, i tillegg til at formen fungerte etter intensjonene: et Tvilsdagene i miniatyr! Røde Kors-transporten av deltakernes bagasje fra Hamar fungerte veldig bra. Koffertene ble hentet på torget i Lillehammer, ved utstillingen Hjelp underveis, etter at deltakerne hadde tatt seg til fots opp Vinterbrøyta og fått en liten innføring i Lillehammers historie på veien. Under ettermiddagsprogrammet i Kulturhuset Banken kom Nansenskolens elever og et kull fra Filmprodusentutdanningen ved Filmskolen på Lillehammer med som deltakere. Dette gav full sal, med et mer ungdommelig mottrykk. 11

12 UTFERDSDAGEN onsdag 14. september På Nansenskolen: 08.45: Innledning, rektor Peder Chr. Kjerschow: Underveis i 66 år. Foredrag, Helge Salemonsen: Tvilens funksjon i filosofien. Om spørsmålets betydning i all dialog. I Kulturhuset Banken / Café Banken: 10.00: Morgenkaffe med Palle Mikkelborg / Tom Remlov: Om tvilen i kunsten. I samarbeid med Dølajazz : Generalsekretær Jonas Gahr Støre: Vi må gripes for å begripe Om å styrke det humanitære rommet : Panelsamtale: Om kollektiv hukommelse og medias rolle. Kan man ha flere katastrofer i hodet samtidig? I panelet: Jonas Gahr Støre /Erling Dahl jr / Tore Frost : Kaffepause 13.00: Lars Ø. Ramberg: PALAST DES ZWEIFELS og andre tvilsprosjekter. Dagens Tyskland er en kilde til rike erfaringer, både opprivende og inspirerende. Man har bevisst måttet ta et oppgjør med fortiden, og står samtidig foran den store utfordring det er å gjenforene de to tyske stater. Lars Ø Ramberg presenterte bl.a. «Palast des Zweifels» i Berlin : UTFERDSLUNSJ, Ferdamat i Café Banken. KOMMENTARER: Etter en frivillig åpning på Nansenskolen samlet morgenpraten mellom Mikkelborg og Remlov publikum om tema tvil og kunst en del av de tråder som dagene var spunnet omkring. Samarbeidspartner Dølajazz trekker særlig frem denne seansen i sin oppsummering. Avslutningsinnlegget fra Lars Ø. Ramberg ble en fin oppsummering av Tvilsdagene, ikke minst gjennom en aktuell og interessant refleksjon om tvilens plass i kunstproduksjon, og hvordan dette kan forholde seg til det omliggende samfunn. Siden det er en intensjon å avvikle Tvilsdagene 2007 i Berlin Zweifel synliggjorde Rambergs innlegg også hvorfor nettopp denne byen er så aktuell for et slikt arrangement. Arrangementet var støttet av: Kulturkontoret i Hamar og av Lillehammer kommune, kultur og fritid TVIL H A M A R / L I L L E H A M M E R SEPTEMBER 2005 SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

13 ÅRING PÅ VANDRING VEIER OG VEIVALG Langs pilegrimsveier i Hedmark og Oppland, under 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i Rapportering av delprosjekt Prosjektet 100-åring på vandring veier og veivalg ble realisert som et delprosjekt under Tvilsdagene-paraplyen, og hentet hele sin finansiering totalt kr ,- fra midler generert inn i Tvilsdagene. Programmet ble utviklet av Hamar Bispedømme v/ Pilegrimsprest Arne Bakken, i dialog med Sverre Chr. Wilhelmsen. Evalueringen er fremkommet i telefonsamtaler mellom disse to, ultimo oktober. Pilegrimens livsholdning er å søke ny kunnskap, uttrykt i en vilje til forandring for livets og fellesskapets skyld. Vandringen er også et bilde på at man er underveis og åpne for å oppdage nye sider ved tilværelsen, nærmiljøet og storsamfunnet. For den som er på vei, er rasteplassen sentral. I Hedmark og Oppland ble det gjennom 2005 etablert en rekke slike rasteplasser. Det hele kulminerte september med Tvilsdagene 2005 i Hamar / Lillehammer, hvor tema nettopp var Vandring over grenser. EVALUERING: Prosjektet forløp etter sin intensjon, som var at man ut fra spesielle dager skulle se på nåtiden, og samtidig peke fremover. Samarbeidet mellom pilegrimspresten og Tvilsdagenes koordinator har vært veldig tett og godt, en avgjørende kvalitetssikring av de ulike tiltak. Det har også bidratt til å løfte frem programmet i forhold til et bredt nedslagsfelt. Det har vært svært positivt at Hamar bispedømme gjennom dette prosjektet kunne være så sterkt engasjert og ha et så fyldig program, i et markeringsår i landets historie som ellers kunne oppvise ganske liten aktivitet kirkelig sett. Her var mange svært gode foredragsholdere, og det grunn til å slå fast at bispedømmet har fått en ekstra goodwill gjennom disse dagene og dette prosjektet. a. Frammøte: I Elgå møtte hele lokalsamfunnet opp, og flere andre steder har det vært omkring 80 fremmøte. Ofte overraskende bra, litt varierende, flere steder det av kapasitetsmessige hensyn og behovet for en viss nærhet i gruppen bra at det ikke var flere. b. Pilegrimsprosjektet ble bygget opp omkring sju ulike hovedtema: 1. Tema 1905, og spørsmålet om forsoning. 3 av arrangementene gikk på dette: Skoleprosjektet i Elgå, som har arbeidet med et prosjekt for sameksistens mellom nordmenn og samer. Hvordan leve sammen på et lite sted? Det har vist seg å være en god idé er å begynne med barna, som skal bære fremtiden videre. 5.mars, Lillehammer: forsoning mellom folkeslag på Balkan, like lang historie som pilegrimsveiene har eksistert. 7.juni, selve dagen, hvor to biskoper fra 2 land plantet hvert sitt tre for håp. Totalt sett må man si at forsoningstemaet ble godt ivaretatt. 2. Sentrale samfunnsinstitusjoner skulle være med i markeringen, på en verdig måte. To arrangementer, knyttet til helse- og skolevesen: 6.februar-arrangementet og skolevandringene over hele bispedømmet: Vår kulturelle vandringsstav, 10. juni. Helsevesenet: 17.juni, livets randsoner, med overlege Stein Husebø. 3. Nok en viktig samfunnsinstitusjon, som var tiltenkt en selvstendig plass, var kongehuset. Arrangementet 22. juni, på kongedømmets kronings- og signingsdag, 13

14 ivaretok dette. Her ble det trukket linjer mellom 1906, 1958 og Et viktig perspektiv, om religion og samfunn. 4. Forholdet til natur, som omfattet i alt 3 ulike arrangementer: 17.juli. Landets natur skaper identitet. Opplegget Enig og tro til Dovre faller utdypet og eksemplifiserte dette på en fin måte. 26.juni på Tolga. Om relasjoner og holdninger til mat. 14.august i Elverum: Naturen som trussel og ressurs. 5. Selve vandringsmetaforen: 11.juni: Vandring med seg selv og med vår herre i et videre perspektiv 22.juni: Om Vinje som vandringsmann (en dikter er en vandrer) i hans pilegrimsvandring til Nidaros Vandring med Alf Prøysen, menneskets livsløp skildret med tekster av forfatteren. 8. august: Ibsens vandring til Peer Gynt, hans egen vandring gjennom livet og skapelsen av dette verket. Vandringer under Tvilsdagene, 11. og 12. september. 6. Den kristne kulturarven: 9.juli: Vandring i Valdres, om arven fra vest, og keltiske bidrag til vår kultur Olsok-arrangementene /juli. 7. Forholdet Norge-Sverige (også forsoning) 7.juni: et arrangement med folk fra begge sider, Hamar og Karlstad bispedømme. 3.september: vandring langs grensen med ungdommer. Om å trekke, eller sprenge grenser. c. Ringvirkninger: Kan man gjenta noe av dette? Flere av arrangementene har et potensiale til å bli årlige. Dette gjelder bl.a. 7. juni-markeringen, i seg selv et møte mellom Norge og Sverige på grensen mellom de to land, og i tilegg opplegget under Peer Gynt Stemnet. Alf Prøysenarrangementet ble avviklet for 2. gang, og vil også fortsette. Opplegget i Elverum 14. august var spesielt, ettersom det var første gang man arrangerte både gudstjeneste og et fordypningsseminar under Nordiske jakt og fiskedager, som i dette tilfellet gikk på verdier i forhold til natur. Dette er også en modell som kan videreføres. d. Forholdet til storprosjektet Tvilsdagene: Tvilsdagenes fokus på det åpne rommet som her kan skapes, har smittet over på 100- åring på vandring. Det ideologiske grunnlaget har vært felles, og profileringsmessig har det klart vært en fordel for pilegrimsprosjektet også å ha en plass under Tvils-paraplyen. e. Pilegrimsprestens sluttkommentar: De ansatte ved kontoret har gitt positive tilbakemeldinger, og det er i det hele tatt bare god ting som ligger igjen etter dette samarbeidet. Til Tvilsdagene og koordinator: vi vil gi en knapp i gammellua (Østerdalsk uttrykk, som signaliserer at dette var veldig bra!) PROSJEKTETS PROGRAMINNHOLD: Søndag 6. februar kl : Barn fra to kulturer mot felles framtid Elgå, ved Femunden. Samefolkets dag 2005 ble markert ved Elgå Oppvekstsenter, som har et eget dialogprosjekt i det sørsamiske området. Hele lokalsamfunnet var engasjert i dette arrangementet, og fremmøtet var stort. Gudstjeneste i Elgå kirke, vandring med skolebarn konkret og inn i deres verden hvor to kulturer lever side om side og et avsluttende arrangement. Målet var å gi en innføring i den lokale skoles brobyggende arbeid, å dele kunnskap om hverandres tradisjon, samt gi et tilbakeblikk på skolens plass 14

15 i vårt land og et glimt av veien videre. Medvandrere: Statssekretær Ellen Inga O. Hætta, undervisningsdirektør Ragni Grude Amb og biskop Rosemarie Köhn. Lørdag 5. mars kl. 9-13:Veier til forsoning Vandring fra Søre Ål kirke til Nansenskolen, Lillehammer. Vandringen var en del av biskopens visitas, som et arrangement for hele prostiet. Krefter tilknyttet Nansenskolens dialogprosjekt delte erfaringer om veier til forsoning, ut fra internasjonalt arbeid, med fokus på Balkan. Spørsmålet om forsoningens vei ble også knyttet opp til hundreårsmarkeringen Medvandrere: biskop Rosemarie Köhn, forfatter og pedagog Inge Eidsvåg og Steinar Bryn, leder av skolens dialogprosjekt. Elever fra Nansenskolen stilte nærmest kollektivt opp, i tillegg til andre interesserte. Mandag 14. mars kl. 19: Verdier og nasjonalbygging. Hamar Domkirke. Professor i teologi, Jacob Jervell: Samfunnsliv og -verdier, hva skal vi tufte fremtiden på? Tirsdag 7. juni: Forsoningens dynamikk Eidskog kl : Om forsoningens plass. Seminar med internasjonal deltakelse. Morokulien kl. 18: Biskopene Rosemarie Köhn og Esbjørn Hagberg, Karlstad, markerte 100-årsdagen for 7.juni-erklæringen og gikk hverandre i møte til gudstjeneste ved Fredsmonumentet. Arrangementet ble konkret viet urfortellingen fra om to land som med fredelige prosesser blir enige om unionsoppløsningen. Og i et større perspektiv: forsoningens plass i mennesket, mellom folk og nasjoner. Fremmøte: mennesker. Fredag 10. juni: Vår kulturelle vandringsstav Alle skolene i Hamar bispedømme ble utfordret til å vandre til den lokale kirken for å markere 100-års dagen for at erklæringen om unionsoppløsningen 7. juni 1905 ble lest opp i alle landets kirker søndag 11. juni Lørdag 11. juni kl : Det er så yndig at følges ad. Vandring fra Stange kirke til Hamardomen. I samarbeid med Den norske turistforening stk valgte å slå følge med Arne Bakken denne lørdagen. Lørdag 11. juni kl. 18: Jazzmesse, Hamar Vang kirke. Nyskrevet messe av Eyvind Skeie og Harald Lysne. Stabsmusikken m/ kor. Fredag 17. juni kl : Livets randsoner Vandring fra Stange kirke til Domkirkeodden, hvor det var et arrangement som utfordret våre tilvante begreper om innenfor / utenfor : Når livet rammer om vårt lovverks grunnlag og helsevesenets utvikling og /eller avvikling? Medvandrer, sammen med et tyvetalls interesserte, var overlege Stein Husebø, som i aulaen, Hedmarksmuseet holdt foredraget Vandring mellom helse, sykdom, liv og død. Utstilling om helsevesenet i middelalderen, Dette ristet blind mann. Onsdag 22. juni kl : Gud, sign vår konge god Søsterkirkene på Gran, Hadeland. Markering av kronings- og signingsdag 1906, 1958 og Stortingsrepresentant Olemic Thommessen:Hvor er religionens plass i et samfunn? A.O. Vinje ligger begravd på Granavollen, og filosof Tore Frost inspirerte med foredraget Ferdaminne og vår egen pilegrimsvandring en vandring til graven og til huset hvor han bodde de siste år, sammen med et publikum på ca. 40 stk. Søndag 26. juni kl. 12: Et helligsted for vår tid Hamardomen. Pilegrimsprest Arne Bakken. Langvandringen Oslo Nidaros ankom. Lørdag 9.juli kl : Arven fra vest Vandring fra St. Tomaskyrkja på Filefjell til Øye i Valdres, ca 12 km, samlet ca 80 deltakere. Arrangementet ble avviklet dagen etter den gamle norske kvinnedagen, St. 15

16 Sunnivas dag. Sunniva er landets eldste, eneste kvinnelige helgen og kom etter tradisjonen fra Irland. Foredrag: Den glemte arven om keltisk innflytelse på vår kultur. Medvandrere: sogneprestene Tordis Ødegaard og Carl Ph. Weisser. Søndag 17. juli kl : Enig og tro til Dovre faller 50 personer vandret fra Gautåseter til Eysteinskyrkja, ca 4 km. Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen holdt foredrag: Om fjellets betydning for nasjonens identitet. I samarbeid med Pilegrimsdager på Dovrefjell. Lørdag 23. juli kl : Vandreren Alf Prøysen Tur langs Præstvægen fra Veldre kirke via Prøysenhuset og gudstjeneste ved Prøysenstua samlet nesten 100 interesserte. Arrangement under Blåklokke-vikua, på Prøysens fødselsdag. Tirsdag 26.juli kl : Vekster og mat på vandring Vandring med tema mat under Olsok på Tolga, Nord-Østerdal. Om matens vei til oss og vår vei til maten. Nye matretter og -skikker via pilegrimsveiene. I samarbeid med Mat og kulturlandskap, v/ Landbruksdepartementet - også et Hundreårsmarkeringen - Norge 2005-prosjekt. 80 deltakere. Torsdag 28.-fredag. 29 juli: Enkeltmennesket og fellesskapet i dialog med Olavstradisjonen Olsokfeiring. Fortellinger og fakta, kirkekunst og diktning. 28/7 kl. 19, Hamardomen: historikerens innfallsvinkel 29/7 kl , Vandring fra Prøysenstua til Ringsaker kirke. kl. 18, Ringsaker kirke: Gunnar Danbolt, med kunsthistorisk blikk. Arrangementene samlet hver for seg mellom 40 og 50 stk. Mandag 8.august kl : Peer Gynt en pilegrim? Vandring fra Sødorp kapell til Per Gyntgaarden (Hågå). Om fortellingenes plass i vår livsvandring. Linjelangs i vårt nasjonalepos, på leting etter livsopplevelsen hos Peer Gynt, og hos dagens mennesker. Medvandrer: skuespiller og formidler Morten Jostad og ca 20 godt motiverte deltakere. I samarbeid med Per Gynt-stemnet. Søndag 14. august kl : På lag med naturen Skogmuseet, Elverum. Vandring fra Triangelparken til gudstjeneste i amfiet, fulgt av miniseminar begge arr. med deltakertall på omkring 100 stk. Emne: Naturen som ressurs og trussel, om mennesket i naturen, m/ Miljøvernminister Knut Arild Hareide og professor i filosofi, Universitetet i Oslo, Trond Berg Eriksen. I samarbeid med Nordiske jakt- og fiskedager Skogmuseet, og prosten i Elverum. Lørdag 3. september kl : Om å trekke eller sprenge grenser. Familievandring langs grensen i Solør i Hedmark fra Haldammen til Gravberget kirke, knyttet opp mot biskopens visitas. Medvandrere: Rosemarie Köhn og prost Trine Færevåg. Ca 150 stk valgte å bli med på denne vandringen. Søndag 11. onsdag 14. september: TVILSDAGENE /9 kl :Vandring fra Skibladnerbrygga mot Domkirkeodden Pilegrimsprest Arne Bakken og 35 deltakere til Tvilsdagene. 11/9 kl : Hamardomen: Folkemusikkmesse for tvil. 12/9 kl : Vandring fra Østre Torg langs Mjøsa. Pilegrimsprest Arne Bakken Fra kl : Aulaen, Hedmarksmuseet. Ulla Zimmermann, billedutstilling i vrimlearealet. En nutida pilegrimsvandring från Borås til Nidaros. Kl Rosemarie Köhn /Inge Eidsvåg:Refleksjoner i dialog Arne Bakken / Sverre Chr. Wilhelmsen SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

17 8. DELTAKEROVERSIKT Det er stor konkurranse på konferansefronten, tilbudene er tallrike. Mange opplever i tillegg et høyt trøtthetsnivå i sitt arbeid og i livet for øvrig. Behovet for påfyll i det daglige er derfor stort, men tiden og økonomien setter ofte begrensninger. Men for å få støtte fra arbeidsgiver, kreves det gjerne at den spesifikke fagbiten er helt sentral. Mange oppfattet kanskje TVIVL som litt allmennmenneskelig og vidtfavnende? Godkjenninger innen ulike spesialiteter kan være et rekrutteringsgrunnlag som kan vurderes neste år. Nesten 100 deltakere var med, og de kom fra vidt forskjellige fagområder: fra filosofi, idéhistorie, teologi og biblioteksfag, til teater, medisin, psykiatri, sykepleie, arkitektur og musikkformidling. Felles for alle var at det var mennesker som interesserte seg for og arbeidet med mennesker og grunnleggende menneskelige tilstander. Albertsen, Karen Vig Fondssekretær Fondet for Dansk-Norsk Samarb. Andersen, Bjørn Hjalmar Daglig leder Norges Røde Kors - Tønsberg Aukrust, Marit Norges Røde Kors Bakken, Arne Pilegrimsprest Hamar bispedømme Bareksten, Berit Spesialkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene Bjørlo, Berit W Student UiB Bockelie, Marianne Senterleder Oslo Røde Kors - Oslo Bratberg, Anne Bibliotekar Ås bibliotek Brenna, Loveleen, Rihel Forfatter Loveleens Konsulentfirma AS Brox Haugen, Gunnar Daglig leder SEPREP-tverrfaglig Utd.program Bryn, Steinar Leder Nansenskolens dialogprosjekt Bøe, Gerd Designer Selvst Bøhn, Therese Student Den norske Filmskolen Dahl, Erling jr. Direktør Festspillene i Bergen Davies, Helen Musiker København Den Hemmelige Deltaker Hemmelig Det Hemmelige Teater Dyrdal, Dag Daglig leder Hundreårsmark. Norge 2005 Egenæs, Einar Sosionom Bup Hamar Eidsvåg, Inge Lektor Nansenskolen Fevåg, Ove Spesialkonsulent Sykehuset Telemark Flage, Karin H. Blix Fagutvikler SEPREP Frost, Tore Sokratiker UiO - Filosofisk institutt Gjevjon, Gunhild Avdelingsleder Ås bibliotek Grimstad, Britt Wenche Spesialpedagogisk rådgiver Øverby kompetansesenter Grøndahl, Ulf Informasjonsrådgiver Fylkesmannen i Hedmark 17

18 Gundersen, Inger-Lise Pensjonist Skien Gunnberg, Britt Daglig leder Norges Røde Kors - Troms Haga, Yngvill Student Den norske Filmskolen Halvorsen, Terje Kultursjef Hamar kommune Haugerud, Helge Prosjektleder Sykehuset Innlandet, Sanderud Hoelstad, Edel Kulturrådgiver Sykehuset Innlandet, Sanderud Holthe, Gunn Hauge Prosjektkonsulent Sykehuset Innlandet, Sanderud Hope, Ole Styreleder BIT 20 Ensemble Huseby, Merete Larsen Nasjonal koordinator Norges Røde Kors Jordal, Vigdis Marketing Manager GlaxoSmithKline Jostad, Morten Skuespiller, dramatiker Det Hemmelige Teater Jynge, Anders Student Den norske Filmskolen Kavli, Gisle Prosjektleder Norges Røde Kors Kjerschow, Peder Chr. Rektor Nansenskolen Klarén, Helena Skuespiller Teater Leven Klevmo, Wenche Norges Røde Kors - Vestfold Klyve, Arne Undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene Knagenhjelm, Bente Norges Røde Kors - Oslo Kõhn, Rosemarie Biskop Hamar bispedømme Kristensen, Thomas Tekniker København Litlebø, Torunn Skoleansvarlig Hardanger Fartøyvernsenter Lunde, Harald It konsulent ProAct IT Norge Masdalen, Johnny Norges Røde Kors - Vest Agder Meyer, Helge Daglig leder Norges Røde Kors - Sør- Trøndelag Mikkelborg, Palle Musiker København Mobergen, Ove Psykologspesialist Gauselskogen Molander, Elisabeth Prosjektleder tid for forandring Molberg, Steinar Arkitekt Hamar Motzfeldt, Eva Marie Pensjonist Hvasser Mounteney, Jane Spesialkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene Nygård, Mette Sykepleier Haukeland Universitetssykehus Nylund, Liv Hege Daglig leder Oppland Teaterverksted Pedersen Hoset, Ruth Anne Seksjonsleder Klosteret krise og observasjonsenhet Pedersen, Øivind Kultursjef Lillehammer lommune 18

19 Ramberg, Lars Ø Konseptkunstner Berlin Remlov, Tom Leder Filmprod.utd. Den norske filmskolen Ronglan, Liv Norges Røde Kors Rød, Sigmund Nestleder Stiftelsen Bergensklinikken Røed, Pål Student Den norske Filmskolen Røsbak, Ove Forfatter Lillehammer Salemonsen, Helge Lektor Nansenskolen Seljestad, Lars Ove Forfatter Bergen Skabo, Hege Pensjonert lærer Skien Skard, Solveig Divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet Skotland, Sidsel Journalist Avisa Folket Skårderud, Finn Lege, spesialist psykiatri Høgskolen i Lillehammer Sommerro, Henning Musiker/komponist NTNU, Trondheim Stolt Pedersen, Monica Avd.bibliotekar Sykehuset Innlandet HF Bibliotek Storbækken, Solveig Leder Bergen Barn og Foreldre Senter Storaas, Alf Båtbygger / instruktør Hardanger Fartøyvernsenter Støre, Jonar Gahr Generalsekretær Norges Røde Kros Sundland, Siren Kommunikasjonsrådgiver Orangeriet AS Svenkerud, Siri Spesialkonsulent Borgestadklinikken kompetansesenter Søiberg, Unni Norges Røde Kors - Oslo Thomassen, Magnus Student Den norske Filmskolen Thorsen, Randi Daglig leder Ibsenåret Thorstad, Kjersti Student Den norske Filmskolen Vist, Susanne Lærer videregående skole Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Vaagland, Eva Programsjef Hundreårsmarkeringen Norge 2005 Vaagland, Per Ivar Gen.sekr Fondet for dansk-norsk samarbeid Wedel, Ellen 1.konsulent Østfold fylkeskommune Weltzien, Bjørg Konsulent/pensjonist Biblioteksentralen Wilhelmsen, Ingvard Psykiater UiB Wilhelmsen, Sverre Chr. Prosjektleder Wilhelmsen Kulturformidling Aarseth, Sidsel Platou Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Åteigen, Laila Medarbeider Norges Røde Kors Oslo I tillegg var et praktisk talt samlet studentkull ved Nansenskolen, stk, med under programmet i Lillehammer. 19

20 9a. EVALUERINGSPUNKT FRA FELLESMØTE I ARRANGØRGRUPPEN 13. OKT. 2005: Arbeidet i arrangørgruppen. Arrangørgruppen utgjorde denne gangen en langt tettere enhet enn man hadde oppnådd ved tidligere tvilsarrangementer. En effekt av dette var at det ble skapt et stimulerende fellesskap, som også var et reelt nettverk og en tverrfaglig arena for debatt og samtale. For deltakerne medførte dette også at man kunne se sitt eget arbeid i andres perspektiver. Formidling Den trykte brosjyren Det grafiske uttrykket fra Tvilshelgen i Bergen, designet av Åse Huus, ble benyttet også under TVIVL. Dette skapte gjenkjennelse og kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene 2003 og 2004, men forsidemotivet ble denne gangen satt i negativ, dvs. en mørk hovedillustrasjon mot hvit bakgrunn. Den ble trykket i et antall av stk, og forelå medio april. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom arrangørmiljøene i løpet av de to månedene frem mot sommerferien. Ca 1500 stk gikk som Direct Mail til tidligere deltakere, bl.a. gjennom Fondet for dansknorsk samarbeids nettverk (sentral arrangør i 2004-utgaven Tvivl i København) og miljøer / enkeltpersoner vi ble tipset om under veis. I forarbeidet til brosjyren ble det drøftet om man skulle ha en grafisk ren folder (dvs. kun Åse Huus grafikk og Oddleiv Apneseths bilder) eller også åpne opp for andre bilder eller illustrasjoner. Aktuelle motiv kunne være de fysiske arenaer vi skulle benytte under Tvilsdagene: Hamardomen / Domkirkeodden, Skibladner og Kulturhuset Banken. I evalueringen ble dette hentet inn igjen i diskusjonen fra Lillehammerhold, hvor man mente dette ville gitt bedre gjenkjennelighet. Nettsiden ble opplevd som ryddig og oversiktlig. Gjennom et dertil egnet verktøy, utarbeidet av Agathon Data v/ Martin R. Lie, kunne koordinator foreta daglig oppdatering av teksten og foreta rettelser ved enkle håndgrep. Dette gav god dynamikk på sidene. Påmeldingskjemaet fungerte etter intensjonene, og brorparten av deltakerne meldte seg på via Plakat ble ikke produsert. I budsjettet var dette virkemiddelet (det samme gjaldt for annonsering) gjort avhengig av offentlig støtte av en viss størrelsesorden, noe som ikke ble tilfellet. Annonsering slo inn de to siste ukene før arrangementsstart, og ble foretatt via Tvilsdagenes arrangørmiljøer og samarbeidspartnere, ikke minst Norges Røde Kors og Dølajazz. Påmelding Så godt som all påmelding skjedde via hjemmesiden. Dette forenklet påmeldingshåndteringen vesentlig og gjorde det mulig med en effektiv oppfølging av de påmeldte både individuelt og ved at alle påmeldte kunne få tilsendt nyheter om programmet og annen relevant informasjon med en gang den forelå. På denne måten var 20

21 det allerede etablert en utbygget kontakt med arrangørene innen arrangementet startet og det var skapt positive forventninger til det som skulle skje. Media Tvilsdagene fikk dekning av temaet tvil i flere aviser, helsides opp til to heile sider. Etermediene fulgte opp fra sin kant, både lokalradio, P2 Verdibørsen og P3 Radio. En journalist fra avisen Folket fulgte også hele konferansen. Deltakerpris og påmelding Fra flere hold ble det uttrykt forundring over at det ikke var større tilmelding fra arrangørmiljøene selv, til tross for massivt arbeid for å rekruttere deltakere. Som eksempel kan nevnes at Sykehuset Innlandet alene distribuerte brosjyrer i perioden april-september, at nettet og internavisen Innsida ble benyttet og at saken ble løftet frem på møter og i andre sammenhenger. Programmet var meget fyldig og rikholdig, men deltakerprisen på kr for søndagonsdag og kr ,- for mandag-onsdag ble likevel fra enkelte hold opplevd som høy. Dette tatt i betraktning at reise og opphold (for tilreisende) kom i tillegg. Tidspunkt og varighet for Tvilsdagene: En varighet på 3-4 dager de fleste av disse arbeidsdager ble litt for langt for mange. Første halvdel av september er dessuten en oppstartsperiode, hvor det kanskje er noe tidlig å dra av sted på kurs. På konferansesiden var det også enkelte konkurrenter innen flere av de fag som var representert under dagene, bl.a. rus og psykiatri. Intern utnyttelse av tema og arrangement. Dagen etter Tvilsdagenes avslutning ble det ved Sykehuset Innlandet avviklet et oppfølgingsseminar omkring tema tvil. Her ble psykiatridimensjonen løftet ytterligere frem. Samme dag åpnet også Lillehammer Jazzfestival, Dølajazz, som gjennom sitt program også hadde valgt å integrere dette temaet. Hovedartisten under festivalen var Palle Mikkelborg, som også stod sentralt under Tvilsdagenes program. Offentlig medvirkning: Det var en uttalt målsetting at Tvilsdagene 2005 ved å dokumentere mye av den vitalitet og det potensiale som ligger i regionen Innlandet, i seg selv kunne være et strategisk virkemiddel i arbeidet for å realisere prosjekter i krysningsfeltet nærings- og kulturutvikling, både i vertsfylkene og de to bykommunene involvert. Fylkesmannen i Hedmark lenge en sentral samtalepartner, og de første stimulerende møter fant sted senhøstes 2004, fulgt av nye treff med kvalifisert deltakelse og gode tilbakemeldinger. Skriftlige søknader ble sendt primo februar, i en periode som falt sammen med avsluttende programmering av konferansen. Men konkret støtte ble ikke utløst, verken i Oppland eller Hedmark fylker. Kulturkontorene i Hamar og Lillehammer bevilget kr ,- hver til arrangementet. Den manglende offentlige interessen for å bidra til utviklingen av arrangementet, var den største skuffelsen i arbeidet med Tvilsdagene2005. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

22 9b. EVALUERING, SYKEHUSET INNLANDET Bakgrunn Tvilsdagene 2005 startet med henvendelse fra Kari Flatby. Ansatte fra Østnorsk kompetansesenter hadde deltatt i Tvilsdagene 2003 og De hadde også bidratt med et økonomisk tilskudd. Kulturrådgiver Edel Hoelstad ble forespurt om hun kunne engasjere seg i arrangementet på vegne av hele sykehuset. Saken ble lagt fram for divisjonsdirektør Solveig Brekke Skar. Sykehuset Innlandet ved divisjon psykisk helsevern ble medarrangør sammen med blant andre Norges Røde Kors, Hamar Bispedømme og Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvaret ble delegert avdeling for psykosebehandling og rehabilitering. Edel Hoelstad ble bedt om å være arrangementskoordinator. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med gamle og nye tvilere. Den har bestått av Alf Skar, Kari Flatby, Wenche Schøyen, Helge Haugerud og Edel Hoelstad. Trine Edvardsen, daglig leder på Blaarud har også deltatt på noen av møtene. Arbeidsgruppen hadde i hovedsak 3 oppgaver, bidra med forslag til program, bidra til lokal annonsering samt utvikle aktivitet i forlengelse av Tvilsdagene. Idégrunnlag Motivasjonen og idégrunnlaget for arbeidet har vært: Tvil er viktig i helsevesenet generelt og i psykisk helsevern spesielt:. fordi spesialisten aldri kan slå seg til helt til ro med å ha funnet den endelige løsningen. fordi fagkunnskap aldri kan erstatte den subjektive opplevelsen. fordi ingen kan avsi dom om den rette oppfatningen. fordi det løpende må tas vanskelige avgjørelser som berører enkeltmennesker TVIL Tvil motvirker skråsikkerhet og utvikler dømmekraft Tvil fremmer refleksjon, dialog og utvikling Tvil gir mulighet for bevegelse Mennesker med psykiske problemer trenger hjelpere som reflekterer over sitt eget ståsted:. fordi hjelperen handler under påvirkning fra flere parter; pasient, sykehuseier, media og allmenne samfunnsinteresser. fordi hjelperen skal ivareta flere hensyn: pasienten, kolleger, overordnet ledelse, faglige krav, etiske retningslinjer, lover og forskrifter, samt kravet til effektivitet Og som stiller spørsmål ved:. hva er den hjelptrengendes ståsted. hva bidrar til dialog. hva fremmer livsglede, egenaktivitet og mestringsevne Utdrag fra mediestrategi Vi tok sikte på å levere brosjyre egenhendig på alle Sykehus rundt Mjøsa, påse at de blir lagt i posthyller til ulike avdelinger og enheter. Gjenkjennelse av Tvilskonseptet er 22

SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL

SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL 1 INNHOLD: 1. TVIVL EN HOLBERGSAMLING I TRE BIND 2. BASISOPPLYSNINGER 3. BAKGRUNN - Historikk

Detaljer

FIRE DAGER FOR BEGGE HJERNEHALVDELENE! TVILSHELGEN I BERGEN 27. FEBRUAR - 02. MARS 2003 TVIL TVILSHELGEN I BERGEN

FIRE DAGER FOR BEGGE HJERNEHALVDELENE! TVILSHELGEN I BERGEN 27. FEBRUAR - 02. MARS 2003 TVIL TVILSHELGEN I BERGEN FIRE DAGER FOR BEGGE HJERNEHALVDELENE! TVILSHELGEN I BERGEN 27. FEBRUAR - 02. MARS 2003 TVIL RAPPORT TVILSHELGEN I BERGEN TVILSHELGEN I KORTFORM Rom var ikke bygget på én dag. Med dette sitatet som utgangspunktet

Detaljer

TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport

TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport RAPPORT TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport Herregårdens syv rom Schæffergården utenfor København var helgen 5.-7. mai 2006 arena for utradisjonelle opplevelses- og kunnskapsdager. Dette

Detaljer

RAPPORT. Foto: Arne Solli, Første Steg

RAPPORT. Foto: Arne Solli, Første Steg RAPPORT Foto: Arne Solli, Første Steg 12. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT OSLO, 25. 27. SEPTEMBER 2013 1 INNHOLD Årets tema: Hvilke stemmer blir sluppet frem? side 3 TVIL2013 i kortform side 4 Kunst og tvil

Detaljer

RAPPORT FRA TVIVL 2009 AUTORITET. Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS TVIVL

RAPPORT FRA TVIVL 2009 AUTORITET. Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS TVIVL RAPPORT FRA TVIVL 2009 Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS AUTORITET mmet TVIVL S CHÆFFERGÅRDEN KØBENHAVN 24. 26. APRIL 2009 Innhold Innledning fra koordinator og hovedarrangør

Detaljer

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg RAPPORT Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg 13. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT BERGEN, 10. 11. SEPTEMBER 2014 1 INNHOLD Årets tema: Seg selv-

Detaljer

RAPPORT FRA DET TIENDE TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENTET

RAPPORT FRA DET TIENDE TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENTET RAPPORT FRA DET TIENDE TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENTET Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen KØBENHAVN, 15. 18. SEPTEMBER 2011 1 TILLIT - samfunnets grunnlag, hvordan fastholder vi det? Tillit er forutsetning for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI

TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI Foto: Oddleiv Apneseth RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT ARRANGEMENT Innledning Hva skal vi med dikterjubileene? ble det spurt i pressen denne

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT Foto: Oddleiv Apneseth / Grafisk design: Åse Huus Innledning Berlin var dagene 4.-7. oktober 2007 arena for utradisjonelle opplevelses- og kunnskapsdager. Dette var det

Detaljer

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012 Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen 1 INNHOLD MAKT: Hvor finner vi dens nye former, midt i friheten? side 3 Basisopplysninger side 4

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014 NKA 4/14 Årsmelding fra styret i Norske kirkeakademier 2013 Saksdokumenter: a Årsmelding 2013 b Medlemmer i NKA 2013 c Oversikt over akademiprogrammer 2013 d Tillegg til årsmelding 2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen?

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen? ANDSRÅD-NYTT Nr 2. 2009 Meld deg på til Høstkonferansen Nytt om Kreativ kommunikasjon Iso og Equass - hva er forskjellen? Når brukerne tar kontroll St y re l e d e r Så ble det igjen duket for en ny runde

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16 CP bladet Nr. 3 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Solfylte sommerleire Se side 24 Hjelp i startfasen se side 14 Storsamling 2013 «Beste samling ever»! se side 16 CP bladet Nr. 3

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Startskudd for UKT Side 6-8

Startskudd for UKT Side 6-8 Nr. 2-2013 77. årgang Startskudd for UKT Side 6-8 Inspektøren: Mellom barken og veden Side 4-5 Bli en brobygger - bli med på NKF-landsmøtet! Side 9 Gordon Brown på NKFs landsmøte! Side 16 NKF på nett:

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer