TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER"

Transkript

1 TVILSDAGENE 2005 VANDRING OVER GRENSER Tvilsdagene 2005 ble avviklet i dagene søndag onsdag 14. september 2005,det fjerde i serien av årlige arrangementer omkring temaet tvil - satt opp mot skråsikkerhet. Tvilsdagene hadde en utradisjonell profil og fikk tverrfaglig deltakelse. En "storfamilie", med 5 ulike arrangører og et tilsvarende antall samarbeidspartnere gav det finansielle og praktiske fundamentet. Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført så å si uten endringer, slik det allerede i april ble angitt i det trykte programmet. Økonomisk sett kom også dette store fellesløftet ut i balanse i forhold til budsjett. Tilbakemeldingene i etterkant har vært positive og konstruktive. Arrangørene vil si seg svært godt fornøyd med Tvilsdagene Gjennom fire dager lot et hundretalls deltakere seg berike, utfordre og bevege i alle ordets betydninger. Smidig samarbeid med partnere i Hamar og Lillehammer, det høye nivået på foredragene, tverrfagligheten og den fruktbare integreringen av det kunstneriske inspirerer til liknende organisering ved senere anledninger. I foreliggende rapport blir TVILSDAGENE2005 beskrevet, både i forhold til intensjoner og oppnådd resultat. Evalueringen av pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring, som i perioden februar-september 2005 ble gjennomført under Tvilsdagenes paraply, er også innbakt i denne rapporten. Bergen, november 2005 Sverre Chr. Wilhelmsen Prosjektkoordinator (sign) SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 1

2 INNHOLD: 1. Basisopplysninger s Arrangørgruppen s Samarbeidspartnere s Invitasjonen s Disse kunne man møte s Programmet dag for dag, med kommentarer i etterkant s Pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring. s Deltakeroversikt s Evalueringer: a. Fra arrangørgruppen, oppsummering 13/10 s b. Fra Sykehuset Innlandet s c. Fra Norges Røde Kors s. 25 d. Dølajazz s. 26 e. Andre tilbakemeldinger s TVIL H A M A R / L I L L E H A M M E R SEPTEMBER 2005 Hundreårsmarkeringen Norge2005, Norges Røde Kors, Hamar Bispedømme, Stiftelsen Bergensklinikkene, Sykehuset Innlandet div. psykisk helsevern, i samarbeid med Nansenskolen, Dølajazz, Det Hemmelige Teater, Stiftelsen Blaarud og Utdanningsakademiet. Prosjektledelse: Wilhelmsen Kulturformidling. 2

3 1. BASISOPPLYSNINGER Arrangement: Tvilsdagene et 4-dagers, tverrfaglig forløp Tidspunkt: Søndag 11. onsdag 14. september 2005 Arena: Arrangørgruppe: Samarbeidspartnere: Hedmarksmuséet og Hamardomen, Domkirkeodden Om bord i Skibladner Kulturhuset Banken, Lillehammer Hundreårsmarkeringen Norge2005 Norges Røde Kors Hamar Bispedømme Stiftelsen Bergensklinikkene Sykehuset Innlandet div. psykisk helsevern Nansenskolen Dølajazz Det Hemmelige Teater Stiftelsen Blaarud Utdanningsakademiet Deltakeravgift: Søndag-onsdag kr ,-. Mandag-onsdag: kr ,- Økonomi: Totalbudsjett: kroner, herav kr ,- øremerket Pilegrimsprosjektet 100-åring på vandring, se side Bidrag fra arrangørgruppen: Hundreårsmarkeringen Norge 2005 kr ,- Hamar Bispedømme kr ,- Stiftelsen Bergensklinikkene kr ,- Sykehuset Innlandet Kr ,- Norges Røde Kors kr ,- Offentlig støtte: Hamar kommune kr ,- Lillehammer kommune kr ,- Sluttresultat: Budsjettbalanse For revisorgodkjent oppgjørsoppstilling, henvendelse Uten bagasje kurs og konferanse, Planleggingshorisont: Mars 2004 lansering april 2005 gjennomføring sept Idé og prosjektledelse: Sverre Chr. Wilhelmsen, Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen, Økonomi / teknisk arr. Uten bagasje kurs og konferanse v/ Lilly Hausberg, Grafisk design: Åse Huus Fotograf: Oddleiv Apneseth Webmaster: Agathon Data Hjemmeside: SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 3

4 2. ARRANGØRGRUPPEN Hundreårsmarkeringen Norge 2005 støttet Tvilsdagene, fordi det kunne stimulere organisasjoner, institusjoner og privatpersoner til å reflektere over hva har vi lært gjennom de siste 100 år, hva vi vil føre videre og hvilke visjoner vi har. Arr.gruppemedlem: Programsjef Eva Vaagland. Hamar Bispedømme ønsket gjennom prosjektet 100-åring på vandring veier og veivalg å kaste nytt lys over de gamle pilegrimsveiene. I Hedmark og Oppland ble det gjennom 2005 etablert en rekke rasteplasser, med forutgående vandringer. Opplegget kulminerte med Tvilsdagenes vandringsprogram. Arr.gruppemedlem: Pilegrimsprest Arne Bakken Norges Røde Kors er opptatt av mennesker som ikke er underveis av fri vilje. Hundretusener drevet på flukt av krig, konflikter eller katastrofer - hvordan hjelper vi disse menneskene i nød, og hvordan møter vi dem i Norge? På Tvilsdagens program stod en stor utstilling, Hjelp underveis og urpremiere på en teatermonolog om Henry Dunant, Røde Kors stifter. Arr.gruppemedlemmer: Prosjektkoordinator Liv Ronglan og Prosjektleder, Holdning og handling, Gisle Kavli. Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter, for behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, videre forebygging, forskning og undervisning. Stiftelsen vil gjerne bidra til å forstyrre opptattheten av det matnyttige, av hva deltakelsen (målbart!) kan bety for den enkeltes jobbutøvelse. Arr.gruppemedlemmer: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulent Berit Bareksten. Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern Sanderud ønsket å fokusere på tvil i helsevesenet, fordi behandleren til daglig tar avgjørelser som berører enkeltmennesker. Dømmekraft er et nøkkelbegrep i spenningen mellom pasient, kolleger, ledelse, lovverk og i krav til effektivitet. Sykehuset avviklet på flere lokale arrangementer omkring Tvilsdagene. Arr.gruppemedlemmer: Kulturrådgiver Edel Hoelstad og overlege Helge Haugerud. Wilhelmsen Kulturformidling ledet planleggingen og gjennomføringen av Tvilsdagene Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen stod også bak Tvilshelgen i Bergen 2003 og konferansen Tvivl på Schæffergaarden i København våren SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 4

5 3. SAMARBEIDSPARTNERE Nansenskolen: Skolens Dialogprosjekt, virksomt siden 1995, traff Tvilsdagenes tema særlig konkret, og skolen og studentene fulgte programmet i Lillehammer. Skolen åpnet i tillegg dørene for konferansedeltakerne onsdag morgen, med bl.a. et foredrag ved Helge Salemonsen. Kontakter: Rektor Peder Chr. Kjerschow, lektor Inge Eidsvåg, prosjektleder Steinar Bryn. Dølajazz Lillehammer Jazzfestival åpnet offisielt dagen etter at Tvilsdagene var avsluttet, men tjuvstartet gjennom et utradisjonelt samarbeid om den skandinaviske tvilskonserten i Hamardomen søndag 11. september, og i tillegg onsdagens morgenkaffe med trompeteren Palle Mikkelborg og Tom Remlov. Kontakt: Festivalsjef Jørgen Damskau. Det Hemmelige Teater hadde sendt utsendinger fra sin base øverst i bratthenget i den lille bygda Bødal i Vestre Gausdal, og var i planarbeidet representert ved Audun Gjermstad og Morten Jostad, sistnevnte også involvert i den dramaturgiske utviklingen av dagene som helhet. Stiftelsen Blaarud Kulturstue og veksthus på Sanderud, hadde urpremiere på en ny teaterforestilling under Tvilsdagene, Stemmer fra Blaarud. Tvilstilfeller, av Tor Karseth. Kontakt: Daglig leder Trine Edvardsen. Utdanningsakademiet kom med som en samarbeidspartner på forsommeren, og bidro til spredning av konferansens eksistens til forbundets medlemmer i utsendte medlemsblad, på nett og i oversikter i trykte annonser. Kontakt: Per Arneberg. Andre institusjoner Tvilsdagene ble videre gjennomført takket være et utmerket samarbeid med Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, Kunstbanken i Hamar, Skibladner, Rolf Jacobsens Venner og Kulturhuset Banken, Lillehammer. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 5

6 4. INVITASJONEN I informasjonsbrosjyre og på nettet ble publikum møtt av følgende velkomsttekst: VANDRING OVER GRENSER Vi inviterer til Tvilsdagene 2005, Hamar og Lillehammer, september. Dette blir dager som utfordrer våre tilvante forestillinger og åpner for pedagogisk, helsefaglig og kunstnerisk refleksjon. Forløpet bygger på erfaringene fra Bergen 2002 og 2003 og København 2004, og den tverrfaglige arrangørgruppens ønsker å stimulere begge hjernehalvdeler og appellere til aktiv læring og debatt. Og her er vårt anliggende, enten utfordringen eller problemet er knyttet til medisinske, etiske, eksistensielle, politiske, kunstneriske eller humanitære spørsmål: Hvordan kan vi på tvers av tradisjonelle skillelinjer og fagmiljøer la våre inngrodde kategorier slippe fri? Som den del av et fellesskap er vi alle mennesker på vandring. Disse dagene er for DEG du som er nysgjerrig og underveis, enten du er i privat eller offentlig virksomhet, beslutningstaker / leder eller har i oppgave å sette både egne og andres vanskelige valg ut i livet. Hva mener vi med tvil? Heller enn som en "vet ikke"-posisjon, vil vi se tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot et valg. Er man åpen for at det kan finnes flere alternativer, må skråsikkerheten vike. Her er plass til både den nagende tvil som ubedt melder seg i hverdagen og i livets skjebnestunder, og til den vitale tvil som skal være der når ansvar utøves. Dagene presenterer dilemmaer og strategier for hvordan tvilen kan bli en kreativ kraft til på finne nye og bedre løsninger på nåtidens problemer. Mange forveksler tvil med svakhet. Men tvil er å åpne opp for dialog. Program Disse fire septemberdagene vil presentere tvilen som en faktor både i fag, dialog og kunst. Programmet skal utfordre rådende tenkning og trangen til å sette hverandre i bås. Det er en fordomsfull aktivitet vi altfor ofte bedriver - kanskje fordi føler oss så inderlig vellykket og på plass? Eller fordi vi ikke vil forveksles med de andre? Men hva er sykt? Nåe er vi friske? Hva er rett og hva er galt? Vi vil også se på vår internasjonale solidaritet, vårt kollektive engasjement og hukommelse når det gjelder menneskelig lidelse på andre siden av kloden. Hva rører oss? Hva får oss til å handle? Har en ny katastrofe avløst tsunamien? Dette skal være rause dager der vi møter hverandre og oss selv i ønsket om nytenkning. Det skal handle om mange av dem som ganske misvisende kalles samfunnets svakeste. Noen er på ufrivillig flukt, noen har psykiske vansker eller rusproblemer. De fleste av oss har følt oss temmelig utenfor i perioder av livet. Kanskje kan vi bygge varige broer mellom "utenfor" og "innenfor". Broer bygges best med bjelke fra eget øye. PIET HEIN Et stort og et lite kart Vi skal se på det norske og på verden rundt oss. Nordmenn er jo vokst opp med et stort norgeskart og et lite verdenskart. Vi skal utfordre grenser geografiske, nasjonale, mentale, faglige og sosiale. Samtidig vil vi peke på hvordan det å utvikle seg er å ha en liten takluke åpen for tvilen til gjeldende praksis: gjør vi det rette og kan vi begrunne det som fagperson og medmenneske? 6

7 5. DISSE KUNNE MAN MØTE UNDER TVIL05: Rosemarie Köhn Siden 1993 biskop i Hamar bispedømme, med tradisjon for nye tanker. Uredd breddeholder i den norske kirke. Jonas Gahr Støre Generalsekretær i Norges Røde Kors siden nov. 2003, med fartstid både fra WHO og Statsministerens kontor. Finn Skårderud Psykiater og forfatter. Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Lars Ø. Ramberg Stod i vår bak årets mest omtalte kunstprosjekt i Berlin: Palast des Zweifels ( Tvilens palass). Inge Eidsvåg Forfatter, lektor ved Nansenskolen. Kjent også som foredragsholder og avholdt kåsør. Tore Frost Filosof ved Univ. i Oslo. Sokratiker, med Den åpne samtale som motto. Forfatter innen etikk og omsorgsfilosofi. Tom Remlov Teater, film- og TV-produsent og leder for produsentutdanningen, Den norske filmskolen, Lillehammer. Ove Røsbak Forfatter, diktsamlinger, prosabøker og bøker for barn, kritikerroste biografier om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. Henning Sommerro Musiker, komponist, sentral i gruppa Vårsøg. Knyttet til musikerutdanningen, NTNU, Trondheim. Lars Ove Seljestad Forfatter og sosiolog. Suste inn på den offentlige arena med vårens mest rasende romandebut - Blind. Palle Mikkelborg og Helen Davies Dansk musikerpar, verdenskjent trompetist/komponist og harpist. Sentral under Skandinavisk tvilskonsert. Siren Sundland Kommunikasjonsrådgiver, spaltist i Bergens Tidende, kommentator i programmet Mediemenerne, NRK 2. Ingvard Wilhelmsen Psykiater og professor i indremedisin. Driver klinikk for mennesker med helseangst, gjerne kalt hypokondere. Morten Jostad Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Dramaturgikonsulent for Tvivl 2004 og Tvilsdagene Kvarts Norsk folkemusikkgruppe: Jo Asgeir Lie, Øystein O. Rudi, Tom W. Rustad og Erlend Styve. Gjester: Sondre Bratland og Birger Mistereggen. Steinar Bryn Knyttet til Nansenskolen, leder av skolens Dialogprosjekt. Loveleen Rihel Brenna Forfatter og foredragsholder, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen, medl. Landsrådet i Norges Røde Kors. Helena Klarén Skuespiller i Teater Leven. Utdrag fra Kristin Lavransdatter under Tvilsdagene. Arne Klyve Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Aktiv kronikør og samfunnsdebattant. Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE2005 7

8 6. PROGRAMMET DAG FOR DAG. - med kommentarer i etterkant MERKEDAGEN søndag 11. september 16.00: Stiftelsen Blaarud, Ottestad: Urpremiere Stemmer fra Blaarud: Tvilstilfeller - av Tor Karseth : Vandring fra Skibladnerbrygga mot Domkirkeodden. Pilegrimsprest Arne Bakken. Utstillingen Hjelp underveis åpen : Hamardomen: Skandinavisk Tvilskonsert. Palle Mikkelborg (trompet), Helén Davies (harpe), Ove Røsbak (stemme) og Henning Sommerro (piano, sang). I samarbeid med Dølajazz. Ca : Vandring i borgen, lesning fra Hamarkrøniken, ved Morten Jostad. Røde Kors-utstillingen Hjelp underveis og Museumskroa åpen : Hamardomen: Folkemusikkmesse for tvil. Fri inngang. Biskop Rosemarie Köhn forrettet. Oppbyggingen fulgte vanlig messeform, men teksten var ny, og folkemusikkgruppa Kvarts fremførte også sin egen nyskrevne musikk. Den bygget på slåtteformer i norsk folkemusikk, bl.a. springleik og halling, og ble her satt sammen med den liturgiske teksten, som Arne Bakken hadde ført i pennen. Kvarts besetning: Jo-Asgeir Lie (trekkspill), Øystein O. Rudi (fele), Tom W. Rustad (bass / div) og Erlend Styve (gitar / dobro). Gjestemusikere: Sondre Bratland og Birger Mistereggen (slagverk / perk). HJELP UNDERVEIS Det går ikke en dag uten at vi i mediene ser ofre for kriger og konflikter, naturkatastrofer, ulykker eller sult og nød. På mange bilder flimrer et rødt kors eller en rød halvmåne forbi. Som i et raskt glimt aner vi at hjelpen er underveis Utstillingen Hjelp underveis bestod av tre hvite telt og en container og rommet bruddstykker fra Røde Kors mangfoldige virksomhet, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Utstillingen var å finne både på Domkirkeodden og på torget i Lillehammer. Gratis adgang. KOMMENTAR: Søndagen kunne i utgangspunktet virke som en litt ambisiøs dag. Men den skulle bli en meget viktig for totalforløpet Tvilsdagene. For det første som en motiverende og sterk opplevelse for konferansedeltakere som ankom allerede søndag. Dessuten var det arrangementets viktigste møteplass med det generelle publikum på Hamar. Deltakelsen var svært god, faktisk to nesten fulle hus, med totalt over 450 mennesker til stede. For Dølajazz var dette første gangen man stod bak et arrangement i Hamar, noe festivalen både blant publikum og i pressen fikk kredit for i etterkant. Flere store avisoppslag, ikke minst i Hamar Arbeiderblad. Forhåndsstoff både i radio og aviser. Åpningstilbudet under merkedagen 11. september var urpremieren på teaterforestillingen Stemmer fra Blaarud. Tvilstilfeller, spilt på Sanderud. En aktuell og sorgmunter tekst, publikumsinkluderende dramaturgi og solid spill bidro til at dette ble en fin opplevelse og en meget relevant inngang til Tvilsdagene. Litt usikkerhet omkring transport fra sentrum og til sykehuset Innlandet gjorde at enkelte av deltakerne ikke rakk frem denne første ettermiddagen. De fikk tilbud om både skyss og forestilling dagen etter. Domkirkeodden og Hamardomen utgjør en enestående arena, som arrangørene i etterkant følte kom til sin rett gjennom søndagens konsert (start kl , med 8

9 henvisning til Hundreårsmarkeringen!) og etterfølgende folkemusikkmesse, som varte fra kl Dette er en messe som med fordel kan fremføres også ved senere anledninger! En viktig faktor i avviklingen var Rubicon v/ Per Gaalaas-Berg, som vet å utnytte Hamardomens særegne kvaliteter rent teknisk! God oppslutning et trettitall mennesker under pilegrimsprestens vandring langs Mjøsa ut til Domkirkeodden. Bakgrunnen for 11.september, med link både til kuppet i Chile 1973 og Twin Towers, ble trukket frem av de medvirkende under Tvilskonserten. Viktig bakgrunn for at Tvilsdagenes åpningsdag ble nettopp denne dagen. At kveldsprogrammet ble avviklet i skumring / mørke, med bl.a. stearin- / fakkelbelysning, understreket stemningen på virkningsfullt. I lesningen som foregikk i pausen mellom konsertene i domen, klarte Morten Jostad å gi den gamle Hamarkrøniken aktuell relevans, ed å kontrastere den til Bertolt Brechts tekster. Borgen gir i seg selv en stemningsfull scenografi. VALGDAGEN mandag 12. september 09.00: Vandring fra Østre Torg langs Mjøsa. Pilegrimsprest Arne Bakken Fra 09.00: Registrering, Hedmarksmuseet. Ulla Zimmermann: pilegrimsskisser i vrimlearealet : Hedmarksmuséets aula: Tverrfaglige foredrag, kunstnere, samtale. Programleder: koordinator Tvilsdagene 2005, Sverre Chr. Wilhelmsen : Åpning Ove Røsbak og Henning Sommerro i musikalsk og verbal dialog : Nye valg? Kategoriseringer i kritisk lys, 3 innlegg og én samtale. 1. Loveleen Rihel Brenna: Om å forstå annerledeshet, eller: Hvilken bås tilhører du? 2. Divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet, Solveig Brekke Skard: Dømmekraft og rettsliggjøring - hvor mye reduserer vi menneskene? Kaffepause. 3. Psykiater, forfatter Finn Skårderud: Den fenomenale rusen. Rusens fenomenologi. Slik rusen viser seg. Om flukt og forvandling, grenser og grenseløshet : Tvilens hjørne. Samtale mellom innlederne 1-3. Det ble åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Samtaleleder: Arne Klyve, Undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene : Lunsj i Museumskroa : I Sverre Fehns nye vernebygg, Borgstua. Kristin Lavransdatter, fra Kransen: Kristin møter Hamar, v/ Helena Klarén 15.30: Filosof Tore Frost: Når tvilen blir sterk og frisk. Pilegrimen underveis : Biskop Rosemarie Köhn / Forfatter Inge Eidsvåg: Ordet og livet troen og tvilen. Refleksjoner i dialog. 9

10 17.15: Avslutning, Hamardomen. Individuell middag : Stiftelsen Blaarud, Stemmer fra Blaarud: Tvilstilfeller, av Tor Karseth. Fra 20.30: Alternativ valgvake, Kunstbanken, Hamar. Innslag og utfall. Med Ove Røsbak, Henning Sommerro, Tore Frost og Morten Jostad. Spesialinvitert: Stortingsmann Celius fra Det lykkelige valg av Nils Kjær. Kjerneprogram i tiden , muligheter for vrimling frem til kl KOMMENTAR: Fint vær og godt høstlys skapte den beste ramme omkring denne dagen på Domkirkeodden. Et godt samarbeid med Hedmarksmuseet omkring avviklingen, og med Palle Mikkelborgs faste tekniker leid inn til å følge programmet hele veien. Et åpningsprogram med stor spennvidde og aktualitet. En deltaker med bakgrunn fra USA trakk spesielt frem åpningsinnlegget, som gav henne selvrespekt omkring sin egen historie. Litt stor avstand mellom sal og scene under samtaleprogrammet i museets Aula? At innleder Solveig Brekke Skard hadde anledning til å følge programmet utover dagen, gjorde henne tilgjengelig for kommentarer og innspill fra deltakerne. En ny utnyttelse av de særegne rom man finner på Domkirkeodden ble dokumentert i fremførelsen av utdraget fra Kristin Lavransdatter. Arena var Sverre Fehns nye vernebygg i Borgstua. Helena Klarén har i etterkant mottatt bestilling om å gjenta programmet her. Samtalen mellom Inge Eidsvåg og Rosemarie Köhn ble et møte ikke bare mellom to interessante personer med mye på hjertet, men løftet også frem de miljøer de to representerte Nansenskolen og Hamar Bispedømme, begge involvert i Tvilsdagene som hhv. samarbeidspartner og medarrangør. Valgvake-arrangementet i Kunstbanken ble også en felles arena mellom Tvilsdagene og et generelt publikum. Med fri entré, et åpent og dialogpreget program og muligheter for mat / drikke, ble dette både uformelt og vellykket. FLYTTEDAGEN tirsdag 13. september 09.00: Jacobsen på brygga. Det gamle huset med leiligheten til Rolf Jacobsen ligger et steinkast fra Skibladnerbrygga. Utendørs program, med Domkantor Per Edvard Hansen, Trond Jacobsen og Ove Røsbak. I samarbeid med Rolf Jacobsens Venner : Så seile vi på Mjøsa - med tid til å snakke sammen. Hjuldamperen SKIBLADNER fraktet konferansedeltakerne mot Lillehammer. Tiden om bord belyste ulike temaer fra Tvilsdagene. Åpen kafeteria, for dem som også trengte korporlig føde. Samtaler og innlegg, ved Dag Dyrdal (Norge2005), Morten Jostad / Erling Dahl jr. (Festspillene i Bergen), Gisle Kavli / Liv Ronglan (Norges Røde Kors), Berit Bareksten (Stiftelsen Bergensklinikkene) / Edel Hoelstad (S.Innlandet), Tore Frost / Ove Røsbak. Uttro Hamar: Gunnar Brox Haugen, intro Lillehammer: Morten Jostad : Vandring fra Skibladnerbrygga til Kulturhuset Banken. Fra 13.00: Lunsj i Café Banken, Kulturhuset Banken : Forflytninger, i tre avdelinger. Festsalen. 10

11 1. Dialog som strategi : Leder av Dialogprosjektet, Nansenskolen, Steinar Bryn: Tvilens nødvendighet i konflikthåndtering : Kommunikasjonsrådgiver Siren Sundland: Å holde verden ved like. Et tvilsomt foredrag om dialog og diktning hos Göran Tunström. Eller kanskje vel så mye om samtale og synlighet? : Dialog Bryn/Sundland. Dialog, og spørsmål fra salen. Kaffepause, Festsalen. 2. Identitet i bevegelse. Hvem er du egentlig? : Lars Ove Seljestad: Tvisynt proletar i limbo. Klassereisen : Inge Eidsvåg: Stor Arv det er for Mannen, af Godtfolk vera fødd. Om ulikhetens reproduksjon : Dialog Seljestad / Eidsvåg + spørsmål, kommentar fra filosofisk flettverk, Tore Frost. 3. Mental mobilitet 18.15: Psykiater og indremedisiner Ingvard Wilhelmsen: Tvil på dine følelser, vær skeptisk til dine tanker, og ikke ta på alvor kroppens signaler. Vær deg selv på lurest mulig måte, og bli sjef i eget liv! Ca : Middag - individuelt opplegg : Kulturhuset Banken, festsalen: Tutti Fratelli Vi er alle brødre! en teaterforestilling om Henri Dunant, av og med Morten Jostad. Musiker: Ingrid Jostad. Urpremiere, i samarbeid med Norges Røde Kors. Fra 22.15: Café Banken: Humanistisk nachspiel. Uformell premierefest etter Tutti Fratelli, i regi av Norges Røde Kors. Fingermat og drikke. KOMMENTARER: Morgenarrangementet på brygga var enkelt i formen, men treffende i sitt innhold. Rolf Jacobsens lyrikk fikk en sentral plassering under Tvilsdagene, og ble også her løftet frem på en utmerket måte av hans sønn, Trond og gjennom samarbeidet med Venneforeningen. Et viktig virkemiddel vare også den kronikk Ove Røsbak lot trykke i Dagbladet lørdag 10/9, om tvileren Jacobsen. Turen med Skibladner ristet deltakerne enda bedre sammen, og fungerte slik som en yterligere sammenbindende faktor. Et dobbeltideoppslag (midtside) i Vårt Land i etterkant dokumenterte at dette hadde vært en ferd med mening og godt innhold, i tillegg til at formen fungerte etter intensjonene: et Tvilsdagene i miniatyr! Røde Kors-transporten av deltakernes bagasje fra Hamar fungerte veldig bra. Koffertene ble hentet på torget i Lillehammer, ved utstillingen Hjelp underveis, etter at deltakerne hadde tatt seg til fots opp Vinterbrøyta og fått en liten innføring i Lillehammers historie på veien. Under ettermiddagsprogrammet i Kulturhuset Banken kom Nansenskolens elever og et kull fra Filmprodusentutdanningen ved Filmskolen på Lillehammer med som deltakere. Dette gav full sal, med et mer ungdommelig mottrykk. 11

12 UTFERDSDAGEN onsdag 14. september På Nansenskolen: 08.45: Innledning, rektor Peder Chr. Kjerschow: Underveis i 66 år. Foredrag, Helge Salemonsen: Tvilens funksjon i filosofien. Om spørsmålets betydning i all dialog. I Kulturhuset Banken / Café Banken: 10.00: Morgenkaffe med Palle Mikkelborg / Tom Remlov: Om tvilen i kunsten. I samarbeid med Dølajazz : Generalsekretær Jonas Gahr Støre: Vi må gripes for å begripe Om å styrke det humanitære rommet : Panelsamtale: Om kollektiv hukommelse og medias rolle. Kan man ha flere katastrofer i hodet samtidig? I panelet: Jonas Gahr Støre /Erling Dahl jr / Tore Frost : Kaffepause 13.00: Lars Ø. Ramberg: PALAST DES ZWEIFELS og andre tvilsprosjekter. Dagens Tyskland er en kilde til rike erfaringer, både opprivende og inspirerende. Man har bevisst måttet ta et oppgjør med fortiden, og står samtidig foran den store utfordring det er å gjenforene de to tyske stater. Lars Ø Ramberg presenterte bl.a. «Palast des Zweifels» i Berlin : UTFERDSLUNSJ, Ferdamat i Café Banken. KOMMENTARER: Etter en frivillig åpning på Nansenskolen samlet morgenpraten mellom Mikkelborg og Remlov publikum om tema tvil og kunst en del av de tråder som dagene var spunnet omkring. Samarbeidspartner Dølajazz trekker særlig frem denne seansen i sin oppsummering. Avslutningsinnlegget fra Lars Ø. Ramberg ble en fin oppsummering av Tvilsdagene, ikke minst gjennom en aktuell og interessant refleksjon om tvilens plass i kunstproduksjon, og hvordan dette kan forholde seg til det omliggende samfunn. Siden det er en intensjon å avvikle Tvilsdagene 2007 i Berlin Zweifel synliggjorde Rambergs innlegg også hvorfor nettopp denne byen er så aktuell for et slikt arrangement. Arrangementet var støttet av: Kulturkontoret i Hamar og av Lillehammer kommune, kultur og fritid TVIL H A M A R / L I L L E H A M M E R SEPTEMBER 2005 SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

13 ÅRING PÅ VANDRING VEIER OG VEIVALG Langs pilegrimsveier i Hedmark og Oppland, under 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i Rapportering av delprosjekt Prosjektet 100-åring på vandring veier og veivalg ble realisert som et delprosjekt under Tvilsdagene-paraplyen, og hentet hele sin finansiering totalt kr ,- fra midler generert inn i Tvilsdagene. Programmet ble utviklet av Hamar Bispedømme v/ Pilegrimsprest Arne Bakken, i dialog med Sverre Chr. Wilhelmsen. Evalueringen er fremkommet i telefonsamtaler mellom disse to, ultimo oktober. Pilegrimens livsholdning er å søke ny kunnskap, uttrykt i en vilje til forandring for livets og fellesskapets skyld. Vandringen er også et bilde på at man er underveis og åpne for å oppdage nye sider ved tilværelsen, nærmiljøet og storsamfunnet. For den som er på vei, er rasteplassen sentral. I Hedmark og Oppland ble det gjennom 2005 etablert en rekke slike rasteplasser. Det hele kulminerte september med Tvilsdagene 2005 i Hamar / Lillehammer, hvor tema nettopp var Vandring over grenser. EVALUERING: Prosjektet forløp etter sin intensjon, som var at man ut fra spesielle dager skulle se på nåtiden, og samtidig peke fremover. Samarbeidet mellom pilegrimspresten og Tvilsdagenes koordinator har vært veldig tett og godt, en avgjørende kvalitetssikring av de ulike tiltak. Det har også bidratt til å løfte frem programmet i forhold til et bredt nedslagsfelt. Det har vært svært positivt at Hamar bispedømme gjennom dette prosjektet kunne være så sterkt engasjert og ha et så fyldig program, i et markeringsår i landets historie som ellers kunne oppvise ganske liten aktivitet kirkelig sett. Her var mange svært gode foredragsholdere, og det grunn til å slå fast at bispedømmet har fått en ekstra goodwill gjennom disse dagene og dette prosjektet. a. Frammøte: I Elgå møtte hele lokalsamfunnet opp, og flere andre steder har det vært omkring 80 fremmøte. Ofte overraskende bra, litt varierende, flere steder det av kapasitetsmessige hensyn og behovet for en viss nærhet i gruppen bra at det ikke var flere. b. Pilegrimsprosjektet ble bygget opp omkring sju ulike hovedtema: 1. Tema 1905, og spørsmålet om forsoning. 3 av arrangementene gikk på dette: Skoleprosjektet i Elgå, som har arbeidet med et prosjekt for sameksistens mellom nordmenn og samer. Hvordan leve sammen på et lite sted? Det har vist seg å være en god idé er å begynne med barna, som skal bære fremtiden videre. 5.mars, Lillehammer: forsoning mellom folkeslag på Balkan, like lang historie som pilegrimsveiene har eksistert. 7.juni, selve dagen, hvor to biskoper fra 2 land plantet hvert sitt tre for håp. Totalt sett må man si at forsoningstemaet ble godt ivaretatt. 2. Sentrale samfunnsinstitusjoner skulle være med i markeringen, på en verdig måte. To arrangementer, knyttet til helse- og skolevesen: 6.februar-arrangementet og skolevandringene over hele bispedømmet: Vår kulturelle vandringsstav, 10. juni. Helsevesenet: 17.juni, livets randsoner, med overlege Stein Husebø. 3. Nok en viktig samfunnsinstitusjon, som var tiltenkt en selvstendig plass, var kongehuset. Arrangementet 22. juni, på kongedømmets kronings- og signingsdag, 13

14 ivaretok dette. Her ble det trukket linjer mellom 1906, 1958 og Et viktig perspektiv, om religion og samfunn. 4. Forholdet til natur, som omfattet i alt 3 ulike arrangementer: 17.juli. Landets natur skaper identitet. Opplegget Enig og tro til Dovre faller utdypet og eksemplifiserte dette på en fin måte. 26.juni på Tolga. Om relasjoner og holdninger til mat. 14.august i Elverum: Naturen som trussel og ressurs. 5. Selve vandringsmetaforen: 11.juni: Vandring med seg selv og med vår herre i et videre perspektiv 22.juni: Om Vinje som vandringsmann (en dikter er en vandrer) i hans pilegrimsvandring til Nidaros Vandring med Alf Prøysen, menneskets livsløp skildret med tekster av forfatteren. 8. august: Ibsens vandring til Peer Gynt, hans egen vandring gjennom livet og skapelsen av dette verket. Vandringer under Tvilsdagene, 11. og 12. september. 6. Den kristne kulturarven: 9.juli: Vandring i Valdres, om arven fra vest, og keltiske bidrag til vår kultur Olsok-arrangementene /juli. 7. Forholdet Norge-Sverige (også forsoning) 7.juni: et arrangement med folk fra begge sider, Hamar og Karlstad bispedømme. 3.september: vandring langs grensen med ungdommer. Om å trekke, eller sprenge grenser. c. Ringvirkninger: Kan man gjenta noe av dette? Flere av arrangementene har et potensiale til å bli årlige. Dette gjelder bl.a. 7. juni-markeringen, i seg selv et møte mellom Norge og Sverige på grensen mellom de to land, og i tilegg opplegget under Peer Gynt Stemnet. Alf Prøysenarrangementet ble avviklet for 2. gang, og vil også fortsette. Opplegget i Elverum 14. august var spesielt, ettersom det var første gang man arrangerte både gudstjeneste og et fordypningsseminar under Nordiske jakt og fiskedager, som i dette tilfellet gikk på verdier i forhold til natur. Dette er også en modell som kan videreføres. d. Forholdet til storprosjektet Tvilsdagene: Tvilsdagenes fokus på det åpne rommet som her kan skapes, har smittet over på 100- åring på vandring. Det ideologiske grunnlaget har vært felles, og profileringsmessig har det klart vært en fordel for pilegrimsprosjektet også å ha en plass under Tvils-paraplyen. e. Pilegrimsprestens sluttkommentar: De ansatte ved kontoret har gitt positive tilbakemeldinger, og det er i det hele tatt bare god ting som ligger igjen etter dette samarbeidet. Til Tvilsdagene og koordinator: vi vil gi en knapp i gammellua (Østerdalsk uttrykk, som signaliserer at dette var veldig bra!) PROSJEKTETS PROGRAMINNHOLD: Søndag 6. februar kl : Barn fra to kulturer mot felles framtid Elgå, ved Femunden. Samefolkets dag 2005 ble markert ved Elgå Oppvekstsenter, som har et eget dialogprosjekt i det sørsamiske området. Hele lokalsamfunnet var engasjert i dette arrangementet, og fremmøtet var stort. Gudstjeneste i Elgå kirke, vandring med skolebarn konkret og inn i deres verden hvor to kulturer lever side om side og et avsluttende arrangement. Målet var å gi en innføring i den lokale skoles brobyggende arbeid, å dele kunnskap om hverandres tradisjon, samt gi et tilbakeblikk på skolens plass 14

15 i vårt land og et glimt av veien videre. Medvandrere: Statssekretær Ellen Inga O. Hætta, undervisningsdirektør Ragni Grude Amb og biskop Rosemarie Köhn. Lørdag 5. mars kl. 9-13:Veier til forsoning Vandring fra Søre Ål kirke til Nansenskolen, Lillehammer. Vandringen var en del av biskopens visitas, som et arrangement for hele prostiet. Krefter tilknyttet Nansenskolens dialogprosjekt delte erfaringer om veier til forsoning, ut fra internasjonalt arbeid, med fokus på Balkan. Spørsmålet om forsoningens vei ble også knyttet opp til hundreårsmarkeringen Medvandrere: biskop Rosemarie Köhn, forfatter og pedagog Inge Eidsvåg og Steinar Bryn, leder av skolens dialogprosjekt. Elever fra Nansenskolen stilte nærmest kollektivt opp, i tillegg til andre interesserte. Mandag 14. mars kl. 19: Verdier og nasjonalbygging. Hamar Domkirke. Professor i teologi, Jacob Jervell: Samfunnsliv og -verdier, hva skal vi tufte fremtiden på? Tirsdag 7. juni: Forsoningens dynamikk Eidskog kl : Om forsoningens plass. Seminar med internasjonal deltakelse. Morokulien kl. 18: Biskopene Rosemarie Köhn og Esbjørn Hagberg, Karlstad, markerte 100-årsdagen for 7.juni-erklæringen og gikk hverandre i møte til gudstjeneste ved Fredsmonumentet. Arrangementet ble konkret viet urfortellingen fra om to land som med fredelige prosesser blir enige om unionsoppløsningen. Og i et større perspektiv: forsoningens plass i mennesket, mellom folk og nasjoner. Fremmøte: mennesker. Fredag 10. juni: Vår kulturelle vandringsstav Alle skolene i Hamar bispedømme ble utfordret til å vandre til den lokale kirken for å markere 100-års dagen for at erklæringen om unionsoppløsningen 7. juni 1905 ble lest opp i alle landets kirker søndag 11. juni Lørdag 11. juni kl : Det er så yndig at følges ad. Vandring fra Stange kirke til Hamardomen. I samarbeid med Den norske turistforening stk valgte å slå følge med Arne Bakken denne lørdagen. Lørdag 11. juni kl. 18: Jazzmesse, Hamar Vang kirke. Nyskrevet messe av Eyvind Skeie og Harald Lysne. Stabsmusikken m/ kor. Fredag 17. juni kl : Livets randsoner Vandring fra Stange kirke til Domkirkeodden, hvor det var et arrangement som utfordret våre tilvante begreper om innenfor / utenfor : Når livet rammer om vårt lovverks grunnlag og helsevesenets utvikling og /eller avvikling? Medvandrer, sammen med et tyvetalls interesserte, var overlege Stein Husebø, som i aulaen, Hedmarksmuseet holdt foredraget Vandring mellom helse, sykdom, liv og død. Utstilling om helsevesenet i middelalderen, Dette ristet blind mann. Onsdag 22. juni kl : Gud, sign vår konge god Søsterkirkene på Gran, Hadeland. Markering av kronings- og signingsdag 1906, 1958 og Stortingsrepresentant Olemic Thommessen:Hvor er religionens plass i et samfunn? A.O. Vinje ligger begravd på Granavollen, og filosof Tore Frost inspirerte med foredraget Ferdaminne og vår egen pilegrimsvandring en vandring til graven og til huset hvor han bodde de siste år, sammen med et publikum på ca. 40 stk. Søndag 26. juni kl. 12: Et helligsted for vår tid Hamardomen. Pilegrimsprest Arne Bakken. Langvandringen Oslo Nidaros ankom. Lørdag 9.juli kl : Arven fra vest Vandring fra St. Tomaskyrkja på Filefjell til Øye i Valdres, ca 12 km, samlet ca 80 deltakere. Arrangementet ble avviklet dagen etter den gamle norske kvinnedagen, St. 15

16 Sunnivas dag. Sunniva er landets eldste, eneste kvinnelige helgen og kom etter tradisjonen fra Irland. Foredrag: Den glemte arven om keltisk innflytelse på vår kultur. Medvandrere: sogneprestene Tordis Ødegaard og Carl Ph. Weisser. Søndag 17. juli kl : Enig og tro til Dovre faller 50 personer vandret fra Gautåseter til Eysteinskyrkja, ca 4 km. Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen holdt foredrag: Om fjellets betydning for nasjonens identitet. I samarbeid med Pilegrimsdager på Dovrefjell. Lørdag 23. juli kl : Vandreren Alf Prøysen Tur langs Præstvægen fra Veldre kirke via Prøysenhuset og gudstjeneste ved Prøysenstua samlet nesten 100 interesserte. Arrangement under Blåklokke-vikua, på Prøysens fødselsdag. Tirsdag 26.juli kl : Vekster og mat på vandring Vandring med tema mat under Olsok på Tolga, Nord-Østerdal. Om matens vei til oss og vår vei til maten. Nye matretter og -skikker via pilegrimsveiene. I samarbeid med Mat og kulturlandskap, v/ Landbruksdepartementet - også et Hundreårsmarkeringen - Norge 2005-prosjekt. 80 deltakere. Torsdag 28.-fredag. 29 juli: Enkeltmennesket og fellesskapet i dialog med Olavstradisjonen Olsokfeiring. Fortellinger og fakta, kirkekunst og diktning. 28/7 kl. 19, Hamardomen: historikerens innfallsvinkel 29/7 kl , Vandring fra Prøysenstua til Ringsaker kirke. kl. 18, Ringsaker kirke: Gunnar Danbolt, med kunsthistorisk blikk. Arrangementene samlet hver for seg mellom 40 og 50 stk. Mandag 8.august kl : Peer Gynt en pilegrim? Vandring fra Sødorp kapell til Per Gyntgaarden (Hågå). Om fortellingenes plass i vår livsvandring. Linjelangs i vårt nasjonalepos, på leting etter livsopplevelsen hos Peer Gynt, og hos dagens mennesker. Medvandrer: skuespiller og formidler Morten Jostad og ca 20 godt motiverte deltakere. I samarbeid med Per Gynt-stemnet. Søndag 14. august kl : På lag med naturen Skogmuseet, Elverum. Vandring fra Triangelparken til gudstjeneste i amfiet, fulgt av miniseminar begge arr. med deltakertall på omkring 100 stk. Emne: Naturen som ressurs og trussel, om mennesket i naturen, m/ Miljøvernminister Knut Arild Hareide og professor i filosofi, Universitetet i Oslo, Trond Berg Eriksen. I samarbeid med Nordiske jakt- og fiskedager Skogmuseet, og prosten i Elverum. Lørdag 3. september kl : Om å trekke eller sprenge grenser. Familievandring langs grensen i Solør i Hedmark fra Haldammen til Gravberget kirke, knyttet opp mot biskopens visitas. Medvandrere: Rosemarie Köhn og prost Trine Færevåg. Ca 150 stk valgte å bli med på denne vandringen. Søndag 11. onsdag 14. september: TVILSDAGENE /9 kl :Vandring fra Skibladnerbrygga mot Domkirkeodden Pilegrimsprest Arne Bakken og 35 deltakere til Tvilsdagene. 11/9 kl : Hamardomen: Folkemusikkmesse for tvil. 12/9 kl : Vandring fra Østre Torg langs Mjøsa. Pilegrimsprest Arne Bakken Fra kl : Aulaen, Hedmarksmuseet. Ulla Zimmermann, billedutstilling i vrimlearealet. En nutida pilegrimsvandring från Borås til Nidaros. Kl Rosemarie Köhn /Inge Eidsvåg:Refleksjoner i dialog Arne Bakken / Sverre Chr. Wilhelmsen SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

17 8. DELTAKEROVERSIKT Det er stor konkurranse på konferansefronten, tilbudene er tallrike. Mange opplever i tillegg et høyt trøtthetsnivå i sitt arbeid og i livet for øvrig. Behovet for påfyll i det daglige er derfor stort, men tiden og økonomien setter ofte begrensninger. Men for å få støtte fra arbeidsgiver, kreves det gjerne at den spesifikke fagbiten er helt sentral. Mange oppfattet kanskje TVIVL som litt allmennmenneskelig og vidtfavnende? Godkjenninger innen ulike spesialiteter kan være et rekrutteringsgrunnlag som kan vurderes neste år. Nesten 100 deltakere var med, og de kom fra vidt forskjellige fagområder: fra filosofi, idéhistorie, teologi og biblioteksfag, til teater, medisin, psykiatri, sykepleie, arkitektur og musikkformidling. Felles for alle var at det var mennesker som interesserte seg for og arbeidet med mennesker og grunnleggende menneskelige tilstander. Albertsen, Karen Vig Fondssekretær Fondet for Dansk-Norsk Samarb. Andersen, Bjørn Hjalmar Daglig leder Norges Røde Kors - Tønsberg Aukrust, Marit Norges Røde Kors Bakken, Arne Pilegrimsprest Hamar bispedømme Bareksten, Berit Spesialkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene Bjørlo, Berit W Student UiB Bockelie, Marianne Senterleder Oslo Røde Kors - Oslo Bratberg, Anne Bibliotekar Ås bibliotek Brenna, Loveleen, Rihel Forfatter Loveleens Konsulentfirma AS Brox Haugen, Gunnar Daglig leder SEPREP-tverrfaglig Utd.program Bryn, Steinar Leder Nansenskolens dialogprosjekt Bøe, Gerd Designer Selvst Bøhn, Therese Student Den norske Filmskolen Dahl, Erling jr. Direktør Festspillene i Bergen Davies, Helen Musiker København Den Hemmelige Deltaker Hemmelig Det Hemmelige Teater Dyrdal, Dag Daglig leder Hundreårsmark. Norge 2005 Egenæs, Einar Sosionom Bup Hamar Eidsvåg, Inge Lektor Nansenskolen Fevåg, Ove Spesialkonsulent Sykehuset Telemark Flage, Karin H. Blix Fagutvikler SEPREP Frost, Tore Sokratiker UiO - Filosofisk institutt Gjevjon, Gunhild Avdelingsleder Ås bibliotek Grimstad, Britt Wenche Spesialpedagogisk rådgiver Øverby kompetansesenter Grøndahl, Ulf Informasjonsrådgiver Fylkesmannen i Hedmark 17

18 Gundersen, Inger-Lise Pensjonist Skien Gunnberg, Britt Daglig leder Norges Røde Kors - Troms Haga, Yngvill Student Den norske Filmskolen Halvorsen, Terje Kultursjef Hamar kommune Haugerud, Helge Prosjektleder Sykehuset Innlandet, Sanderud Hoelstad, Edel Kulturrådgiver Sykehuset Innlandet, Sanderud Holthe, Gunn Hauge Prosjektkonsulent Sykehuset Innlandet, Sanderud Hope, Ole Styreleder BIT 20 Ensemble Huseby, Merete Larsen Nasjonal koordinator Norges Røde Kors Jordal, Vigdis Marketing Manager GlaxoSmithKline Jostad, Morten Skuespiller, dramatiker Det Hemmelige Teater Jynge, Anders Student Den norske Filmskolen Kavli, Gisle Prosjektleder Norges Røde Kors Kjerschow, Peder Chr. Rektor Nansenskolen Klarén, Helena Skuespiller Teater Leven Klevmo, Wenche Norges Røde Kors - Vestfold Klyve, Arne Undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene Knagenhjelm, Bente Norges Røde Kors - Oslo Kõhn, Rosemarie Biskop Hamar bispedømme Kristensen, Thomas Tekniker København Litlebø, Torunn Skoleansvarlig Hardanger Fartøyvernsenter Lunde, Harald It konsulent ProAct IT Norge Masdalen, Johnny Norges Røde Kors - Vest Agder Meyer, Helge Daglig leder Norges Røde Kors - Sør- Trøndelag Mikkelborg, Palle Musiker København Mobergen, Ove Psykologspesialist Gauselskogen Molander, Elisabeth Prosjektleder tid for forandring Molberg, Steinar Arkitekt Hamar Motzfeldt, Eva Marie Pensjonist Hvasser Mounteney, Jane Spesialkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene Nygård, Mette Sykepleier Haukeland Universitetssykehus Nylund, Liv Hege Daglig leder Oppland Teaterverksted Pedersen Hoset, Ruth Anne Seksjonsleder Klosteret krise og observasjonsenhet Pedersen, Øivind Kultursjef Lillehammer lommune 18

19 Ramberg, Lars Ø Konseptkunstner Berlin Remlov, Tom Leder Filmprod.utd. Den norske filmskolen Ronglan, Liv Norges Røde Kors Rød, Sigmund Nestleder Stiftelsen Bergensklinikken Røed, Pål Student Den norske Filmskolen Røsbak, Ove Forfatter Lillehammer Salemonsen, Helge Lektor Nansenskolen Seljestad, Lars Ove Forfatter Bergen Skabo, Hege Pensjonert lærer Skien Skard, Solveig Divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet Skotland, Sidsel Journalist Avisa Folket Skårderud, Finn Lege, spesialist psykiatri Høgskolen i Lillehammer Sommerro, Henning Musiker/komponist NTNU, Trondheim Stolt Pedersen, Monica Avd.bibliotekar Sykehuset Innlandet HF Bibliotek Storbækken, Solveig Leder Bergen Barn og Foreldre Senter Storaas, Alf Båtbygger / instruktør Hardanger Fartøyvernsenter Støre, Jonar Gahr Generalsekretær Norges Røde Kros Sundland, Siren Kommunikasjonsrådgiver Orangeriet AS Svenkerud, Siri Spesialkonsulent Borgestadklinikken kompetansesenter Søiberg, Unni Norges Røde Kors - Oslo Thomassen, Magnus Student Den norske Filmskolen Thorsen, Randi Daglig leder Ibsenåret Thorstad, Kjersti Student Den norske Filmskolen Vist, Susanne Lærer videregående skole Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Vaagland, Eva Programsjef Hundreårsmarkeringen Norge 2005 Vaagland, Per Ivar Gen.sekr Fondet for dansk-norsk samarbeid Wedel, Ellen 1.konsulent Østfold fylkeskommune Weltzien, Bjørg Konsulent/pensjonist Biblioteksentralen Wilhelmsen, Ingvard Psykiater UiB Wilhelmsen, Sverre Chr. Prosjektleder Wilhelmsen Kulturformidling Aarseth, Sidsel Platou Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Åteigen, Laila Medarbeider Norges Røde Kors Oslo I tillegg var et praktisk talt samlet studentkull ved Nansenskolen, stk, med under programmet i Lillehammer. 19

20 9a. EVALUERINGSPUNKT FRA FELLESMØTE I ARRANGØRGRUPPEN 13. OKT. 2005: Arbeidet i arrangørgruppen. Arrangørgruppen utgjorde denne gangen en langt tettere enhet enn man hadde oppnådd ved tidligere tvilsarrangementer. En effekt av dette var at det ble skapt et stimulerende fellesskap, som også var et reelt nettverk og en tverrfaglig arena for debatt og samtale. For deltakerne medførte dette også at man kunne se sitt eget arbeid i andres perspektiver. Formidling Den trykte brosjyren Det grafiske uttrykket fra Tvilshelgen i Bergen, designet av Åse Huus, ble benyttet også under TVIVL. Dette skapte gjenkjennelse og kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene 2003 og 2004, men forsidemotivet ble denne gangen satt i negativ, dvs. en mørk hovedillustrasjon mot hvit bakgrunn. Den ble trykket i et antall av stk, og forelå medio april. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom arrangørmiljøene i løpet av de to månedene frem mot sommerferien. Ca 1500 stk gikk som Direct Mail til tidligere deltakere, bl.a. gjennom Fondet for dansknorsk samarbeids nettverk (sentral arrangør i 2004-utgaven Tvivl i København) og miljøer / enkeltpersoner vi ble tipset om under veis. I forarbeidet til brosjyren ble det drøftet om man skulle ha en grafisk ren folder (dvs. kun Åse Huus grafikk og Oddleiv Apneseths bilder) eller også åpne opp for andre bilder eller illustrasjoner. Aktuelle motiv kunne være de fysiske arenaer vi skulle benytte under Tvilsdagene: Hamardomen / Domkirkeodden, Skibladner og Kulturhuset Banken. I evalueringen ble dette hentet inn igjen i diskusjonen fra Lillehammerhold, hvor man mente dette ville gitt bedre gjenkjennelighet. Nettsiden ble opplevd som ryddig og oversiktlig. Gjennom et dertil egnet verktøy, utarbeidet av Agathon Data v/ Martin R. Lie, kunne koordinator foreta daglig oppdatering av teksten og foreta rettelser ved enkle håndgrep. Dette gav god dynamikk på sidene. Påmeldingskjemaet fungerte etter intensjonene, og brorparten av deltakerne meldte seg på via Plakat ble ikke produsert. I budsjettet var dette virkemiddelet (det samme gjaldt for annonsering) gjort avhengig av offentlig støtte av en viss størrelsesorden, noe som ikke ble tilfellet. Annonsering slo inn de to siste ukene før arrangementsstart, og ble foretatt via Tvilsdagenes arrangørmiljøer og samarbeidspartnere, ikke minst Norges Røde Kors og Dølajazz. Påmelding Så godt som all påmelding skjedde via hjemmesiden. Dette forenklet påmeldingshåndteringen vesentlig og gjorde det mulig med en effektiv oppfølging av de påmeldte både individuelt og ved at alle påmeldte kunne få tilsendt nyheter om programmet og annen relevant informasjon med en gang den forelå. På denne måten var 20

21 det allerede etablert en utbygget kontakt med arrangørene innen arrangementet startet og det var skapt positive forventninger til det som skulle skje. Media Tvilsdagene fikk dekning av temaet tvil i flere aviser, helsides opp til to heile sider. Etermediene fulgte opp fra sin kant, både lokalradio, P2 Verdibørsen og P3 Radio. En journalist fra avisen Folket fulgte også hele konferansen. Deltakerpris og påmelding Fra flere hold ble det uttrykt forundring over at det ikke var større tilmelding fra arrangørmiljøene selv, til tross for massivt arbeid for å rekruttere deltakere. Som eksempel kan nevnes at Sykehuset Innlandet alene distribuerte brosjyrer i perioden april-september, at nettet og internavisen Innsida ble benyttet og at saken ble løftet frem på møter og i andre sammenhenger. Programmet var meget fyldig og rikholdig, men deltakerprisen på kr for søndagonsdag og kr ,- for mandag-onsdag ble likevel fra enkelte hold opplevd som høy. Dette tatt i betraktning at reise og opphold (for tilreisende) kom i tillegg. Tidspunkt og varighet for Tvilsdagene: En varighet på 3-4 dager de fleste av disse arbeidsdager ble litt for langt for mange. Første halvdel av september er dessuten en oppstartsperiode, hvor det kanskje er noe tidlig å dra av sted på kurs. På konferansesiden var det også enkelte konkurrenter innen flere av de fag som var representert under dagene, bl.a. rus og psykiatri. Intern utnyttelse av tema og arrangement. Dagen etter Tvilsdagenes avslutning ble det ved Sykehuset Innlandet avviklet et oppfølgingsseminar omkring tema tvil. Her ble psykiatridimensjonen løftet ytterligere frem. Samme dag åpnet også Lillehammer Jazzfestival, Dølajazz, som gjennom sitt program også hadde valgt å integrere dette temaet. Hovedartisten under festivalen var Palle Mikkelborg, som også stod sentralt under Tvilsdagenes program. Offentlig medvirkning: Det var en uttalt målsetting at Tvilsdagene 2005 ved å dokumentere mye av den vitalitet og det potensiale som ligger i regionen Innlandet, i seg selv kunne være et strategisk virkemiddel i arbeidet for å realisere prosjekter i krysningsfeltet nærings- og kulturutvikling, både i vertsfylkene og de to bykommunene involvert. Fylkesmannen i Hedmark lenge en sentral samtalepartner, og de første stimulerende møter fant sted senhøstes 2004, fulgt av nye treff med kvalifisert deltakelse og gode tilbakemeldinger. Skriftlige søknader ble sendt primo februar, i en periode som falt sammen med avsluttende programmering av konferansen. Men konkret støtte ble ikke utløst, verken i Oppland eller Hedmark fylker. Kulturkontorene i Hamar og Lillehammer bevilget kr ,- hver til arrangementet. Den manglende offentlige interessen for å bidra til utviklingen av arrangementet, var den største skuffelsen i arbeidet med Tvilsdagene2005. SLUTTRAPPORT TVILSDAGENE

22 9b. EVALUERING, SYKEHUSET INNLANDET Bakgrunn Tvilsdagene 2005 startet med henvendelse fra Kari Flatby. Ansatte fra Østnorsk kompetansesenter hadde deltatt i Tvilsdagene 2003 og De hadde også bidratt med et økonomisk tilskudd. Kulturrådgiver Edel Hoelstad ble forespurt om hun kunne engasjere seg i arrangementet på vegne av hele sykehuset. Saken ble lagt fram for divisjonsdirektør Solveig Brekke Skar. Sykehuset Innlandet ved divisjon psykisk helsevern ble medarrangør sammen med blant andre Norges Røde Kors, Hamar Bispedømme og Stiftelsen Bergensklinikkene. Ansvaret ble delegert avdeling for psykosebehandling og rehabilitering. Edel Hoelstad ble bedt om å være arrangementskoordinator. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med gamle og nye tvilere. Den har bestått av Alf Skar, Kari Flatby, Wenche Schøyen, Helge Haugerud og Edel Hoelstad. Trine Edvardsen, daglig leder på Blaarud har også deltatt på noen av møtene. Arbeidsgruppen hadde i hovedsak 3 oppgaver, bidra med forslag til program, bidra til lokal annonsering samt utvikle aktivitet i forlengelse av Tvilsdagene. Idégrunnlag Motivasjonen og idégrunnlaget for arbeidet har vært: Tvil er viktig i helsevesenet generelt og i psykisk helsevern spesielt:. fordi spesialisten aldri kan slå seg til helt til ro med å ha funnet den endelige løsningen. fordi fagkunnskap aldri kan erstatte den subjektive opplevelsen. fordi ingen kan avsi dom om den rette oppfatningen. fordi det løpende må tas vanskelige avgjørelser som berører enkeltmennesker TVIL Tvil motvirker skråsikkerhet og utvikler dømmekraft Tvil fremmer refleksjon, dialog og utvikling Tvil gir mulighet for bevegelse Mennesker med psykiske problemer trenger hjelpere som reflekterer over sitt eget ståsted:. fordi hjelperen handler under påvirkning fra flere parter; pasient, sykehuseier, media og allmenne samfunnsinteresser. fordi hjelperen skal ivareta flere hensyn: pasienten, kolleger, overordnet ledelse, faglige krav, etiske retningslinjer, lover og forskrifter, samt kravet til effektivitet Og som stiller spørsmål ved:. hva er den hjelptrengendes ståsted. hva bidrar til dialog. hva fremmer livsglede, egenaktivitet og mestringsevne Utdrag fra mediestrategi Vi tok sikte på å levere brosjyre egenhendig på alle Sykehus rundt Mjøsa, påse at de blir lagt i posthyller til ulike avdelinger og enheter. Gjenkjennelse av Tvilskonseptet er 22

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. Mennesket er født fritt PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014 for psykisk helse, kultur og forskning MÅLET MED PORSGRUNNSKONFERANSEN Distriktspsykiatrisk

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

LPS landskonferanse 2009

LPS landskonferanse 2009 LPS landskonferanse 2009 Tromsø 9.-12. juni 2009 Foredrag 11. juni Erfaringer fra en brukers ståsted: Om deltakelse og samarbeid Erfaringsformidler fra Mental Helse Finnmark Siv Helen Rydheim Født i 1955

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE

TV-SERIE OM VINJE OG FERDAMINNE - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 398/10 Ark.nr. 223 C5. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte tv-serien om Vinje og ferdaminne. Hedmark fylkeskommune må nøye vurdere

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2009 arrangeres i Kongsvinger og Eidskog kommuner 20. og 21. oktober Sentrum videregående skole Eidskog ungdomsskole Kongsvinger kommune Velkommen til årets

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Adressater Vår saksbehandler: Tove Gaupset Tlf. 73 86 64 31 E-post: tove.gaupset@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: Vår ref.: 200711156-9 Oppgis

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010 Pilegrimsvandring Langvandring Oslo Trondheim 2010 etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli Informasjon Velkommen som medvandrer! En pilegrim er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Oppsummering 1.dag. Sjumilsstegkonferansen Med rett til å bli hørt. Ved Lisbeth Isaksen Utdanningsdirektør

Oppsummering 1.dag. Sjumilsstegkonferansen Med rett til å bli hørt. Ved Lisbeth Isaksen Utdanningsdirektør Oppsummering 1.dag. Sjumilsstegkonferansen 2015. Med rett til å bli hørt. Ved Lisbeth Isaksen Utdanningsdirektør Til prosjektgruppa med Liv-Hanne Huru som leder. Til styringsgruppa med Gunnar Kjønnøy som

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober Høstkonferansen 2014 Langesund 14. oktober 09.00 09.30 Åpning v. ass. fylkeslege Jan Arne Hunnestad 09.30 10.00 Sårbare grupper - etikk, verdier, respekt for enkeltmennesket v. sykehusprest Terje Talseth

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Bjørnsonmarkering 15 mai 2010 FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Oppdrag Oppdraget om å produsere den nasjonale markering på Lillehammer og Aulestad den 15. februar kom som et resultat av at Bentein Baardson

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene.

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Hvordan skape mestring og mening i 4lværelsen? Hva er fellestrekkene med de som lykkes i å skape gode ak4vitets4lbud? Edel Hoelstad Enhetsleder

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og Seminar om jødisk immateriell kulturarv Forfatter: Vidar Alne Paulsen, september 2014 Det siste året har Jødisk Museum i Oslo hatt et prosjekt gående sammen med Lise Paltiel fra Jødisk museum Trondheim.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Korpsinfo januar 2010

Korpsinfo januar 2010 Fødselsdager i januar: 07.01 Sondre Sjaastad 21.01 Jone Randa 23.01 Kathinka Edstrøm 23.01 Ingrid Havnes Januar M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer