ÅRSMELDING 2014 Årsmøte 14. februar 2015 Seminarbakken 4 kl: 1600

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 Årsmøte 14. februar 2015 Seminarbakken 4 kl: 1600"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Årsmøte 14. februar 2015 Seminarbakken 4 kl: 1600

2 Innholdsfortegnelse Side 3-11 Årsmelding 2014 Side Regnskapsorientering 2014 Side 13 Forslag arbeidsprogram 2015 Side 14 Budsjettforslag 2015 Side Valgkomiteens innstilling Side 18 Våre samarbeidspartnere 2

3 Styret årsmøteperioden Ved årsmøte i LLH Troms 15. februar 2014 ble følgende styre valgt: Leder Ole-Marius Johnsen Nestleder Bjørn Laumann Økonomiansvarlig Lise-Mari Olsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Syremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Kent Ryeng Lisa Marie Antonsen Daniel Fohr Alf-Inge Elvegård Selstad Mieke van Heijster Henric Agné Torstein Pedersen Styret konstituerte Alf-Inge Elvegård Selstad som sekretær for årsmøteperioden. I oktober 2014 valgte Henric Agné å trekke seg fra rollen som varamedlem, og Bjørn Laumann valgte å trekke seg som nestleder i november. Styret konstituerte Alf-Inge Elvegård Selstad som ny nestleder ut årsmøteperioden, og styret valgte ikke å konstituere nytt styremedlem og varamedlem. Ved årsmøte 2015 består styret av følgende personer: Leder Ole-Marius Johnsen Nestleder og Alf-Inge Elvegård Selstad sekretær Økonomiansvarlig Lise-Mari Olsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kent Ryeng Lisa Marie Antonsen Daniel Fohr Mieke van Heijster Torstein Pedersen Styret har i perioden jobbet godt sammen, og har gjennom 12 styremøter behandlet 85 saker med mange underpunkter. Styret gjennomførte i juni et styreseminar i Aursfjorden hos leders hytte for å styrke samholdet i styret, og for å legge planer for organisasjonen fremover. Styret valgte i 2014 en organiseringsmodell som resulterte i arbeidsgrupper med ulike fagområder, som var en arbeidsmetode for styrets medlemmer og deres interesser, hvor gruppene fremmet sak for styremøtet til vedtak. Det bestod av totalt 6 ulike grupper hvor fokuset var på handlingsplanen for LHBT-personer, 3

4 Informasjonsarbeid, PRIDE 2014, medlemsfester, styrende dokumenter og skoleringsinformasjon. Denne modellen har fungert bra i 2014, og anbefaler at dette blir videreført i Styret har gjennom året klart å styrke samarbeide og organisasjonen gjennom sosiale tiltak, innholdsrike møter og medlemsfester. Medlemsstatus LLH Troms har pr , 104 betalende medlemmer. Dette er en økning på 40 medlemmer siden Denne økningen er et resultat av den nasjonale vervekampanjen, lokale kampanjer og rekruttering under Arctic Pride og fester. Styret er veldig fornøyd med dette, og anbefaler at man jobber aktivt i 2015 for å beholde disse medlemmene, og verver flere med den nye kontigentsatsen som er vedtatt av landsstyret. Denne økningen vil også vise seg i årets fordeling av driftstøtte fra LLH sentralt, hvor man kan regne med en økning på minst kr i støtte fra 2014 nivået. Aktiviteter i 2014 Styret har i 2014 satset på varierte, morsomme og interessante aktiviteter. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2014 i Tromsø Kvinnedagen ble markert med appeller og tog på Stortorget kl 14 i Tromsø. Toget endte opp på Hålogaland Teater, der det var kafé med kulturelt program. LLH Troms stilte med regnbueflagg og gikk bak parolen "Knus heteronormativiteten". Toget hadde totalt over 600 deltakere, og selv med korpsfravær, skapte vi alle sammen en skikkelig god stemning! 4

5 1. mai Regnbueflaggene svaiet i solidaritet LLH Troms ønsket alle og enhver velkommen til å bli med i årets 1. mai tog i Tromsø. LLH Troms stilte med regnbueflagg og oppfordret alle som ønsket det til å delta i årets 1. mai markering. Vi syntes det var viktig å kunne markere oss i flere merkedager, og vi så derfor denne dagen som en god mulighet for dette. Omtrent 1000 mennesker deltok i toget. Utelørdag i bukta 10. mai i Tromsø Været var nydelig, selskapet var perfekt og vakre omgivelser. LLH Troms inviterte medlemmer og ikke-medlemmer til en koselig dag ute i Bukta i Tromsø. Vi sørget for grillutstyr og pølser, og noe varm drikke. I løpet av kort tid var det kommet 11 personer som ville prate og nyte finværet. Midnight Sun Marathon 2014 Styremedlemmene Lisa og Alf-Inge deltok i årets Midnight Sun Marathon, med LLHs flotte singlets med teksten Born this way i regnbuefargene. Begge kunne stolt fortelle etter løpet at deres personlige rekorder nådde nye høyder, og LLH Troms er stolt av å ha så spreke mennesker i styret! 5

6 Åpenhet - Vær den du er - Vellykket seminar 6. september i Tromsø Skeive studenter, Skeiv ungdom, Røde kors ungdom, Amnesty og SAIH gikk sammen om å lage et seminar om ÅPENHET. Arrangementet ble gjennomført på studenthuset Driv lørdag 6. september. LLH Troms sin leder, Ole-Marius Johnsen, hadde den æren av å være konferansier for arrangementet. Seminaret hadde et internasjonalt og et nasjonalt fokus, Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden snakket om LHBTQ i et interseksjonalitetsperspektiv. I tillegg hadde hun med en fotoutstilling. Line Halvorsrud, leder av Skeiv ungdom, og Luca D. Espseth holdt foredrag om begrepsforståelser, daglige utfordringer, trans-utfordringer og hva må vi jobbe mer med fremover. Totalt møtte det opp rundt 70 stk i løpet av denne dagen, og arrangørene så seg godt fornøyd med denne dagen. Seminarer I 2014 har LLH Troms hatt gleden av å være med på å planlegge, arrangere og gjennomføre både seminarer og workshops i Tromsø for både medlemmer og andre interesserte. I samarbeid med Sosialmedisinsk Senter stod LLH Troms blant annet bak et Rosa Kompetanse-seminar som ble arrangert 12. september i fjor. Selve seminaret ble holdt for flere offentlige instanser i Tromsø hvor til sammen fjorten leger, lærere, helsesøstre og andre deltok for å bli litt mer Rosa som foredragsholder Mathias beskrev det. Seminaret var en stor suksess og vi ser for oss at LLH Troms kommer til å arrangere flere Rosa Kompetanse-seminarer også i Styrets medlemmer fikk også gleden av å delta på et internt Rosa Kompetanse-seminar med foredragsholder Mathias dagen før selve seminaret, noe vi alle lærte utrolig mye av og satte veldig stor pris på. Tilbakemeldingene fra seminardeltakerne var at seminaret både var innholdsrikt og veldig engasjerende, noe vi i styret er veldig fornøyd med! 23. september hadde også LLH Troms i samarbeid med Helseutvalget gleden av å tilby våre medlemmer muligheten til å delta på en såkalt FCKSHP (fuckshop) som er åpen for alle og beskrives av Helseutvalget selv som en morsom, spennende og kul workshop om ana(l)tomi. Walter Heidkampf fra Helseutvalget kom på besøk til oss i Tromsø for å avholde denne suksessworkshopen som har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere ved tidligere arrangementer i Norge, og det fikk 6

7 workshopen også denne gangen av de tretten personene som deltok her på workshopen i Tromsø. Samarbeid med andre organisasjoner Skeiv ungdom Troms arrangerte tirsdag 11. mars det første sosiale treffet i Tromsø.Det møtte 12 unge og ivrige mennesker, som hadde en flott kveld med hjemmelagde boller og brettspill. LLH Troms støtter det viktige arbeidet skeiv ungdom gjør, og har gjennom 2014 vært en støttespiller ved behov. I 2014 har LLH Troms og Sosialmedisinsk senter i Tromsø (SMS) fortsatt et viktig og godt samarbeid. Vi har sammen utarbeidet en felles brosjyre til bruk under samtaler med LHBT-personer, og som informasjon om hva LLH lokalt og sentralt, samt SMS, kan tilby. Vi skal sammen med SMS fortsatt dra nytte av hverandre og kunne samarbeide for å nå fram til de gruppene som vi representerer. Samarbeidet vil ha sterkt fokus på HIV og forebyggende arbeid. Handlingsplan På årsmøtet til LLH Troms i februar 2014 ble det innfelt i arbeidsprogrammet for 2014 at styret skulle ta opp arbeidet med en handlingsplan mot diskriminering av LHBTpersoner. En slik plan, Handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, ble godkjent av kommunestyret i Tromsø 29. oktober 2008, og skulle gjelde frem til Styret oppnevnte en egen gruppe som skulle sjekke opp arbeidet som hadde blitt gjort med handlingsplanen frem til i dag. Etter henvendelse til Tromsø kommune viser det seg at handlingsplanen ble lagt inn under Plan for velferd og helse i I denne planen er ikke LHBT-arbeid nevnt med et eneste ord. Gruppen har i løpet av dette styreåret jobbet med å revidere og oppdatere den gamle handlingsplanen, og begynner å se konturene av en ny handlingsplan. Videre vil vi i LLH Troms jobbe videre med å finne samarbeidspartnere til den nye planen, og skaffe bred politisk enighet om denne planen. Lokaliteter LLH Troms har ingen egne lokaler. I 2014 har vi leid Storgata 104, også kalt Swingeriet, til våre 6 fester i Styremøtene har blitt avholdt på møterom tilhørende UNN, og har ikke skapt merkostnader. Dette har nok også medført at vi har hatt et høyt antall styremøter i Styret ønsker allikevel å leie et lite lagerlokale for oppbevaring av LLH Troms sitt utstyr. I nåværende situasjon blir alt dette oppbevart i styreleders private bod, men dette ansees ikke som optimalt. Landsstyret Det har blitt avholdt 4 landsstyremøter hvor leder Ole-Marius Johnsen har deltatt på 4 som landsstyremedlem, og Bjørn Laumann på 1 som observatør. LLH Troms har i 2014 fremmet 4 saker, hvor vi har bedt om igangsetting av surrogatiutvalget, skoleutvalget, vervekampanje og fokus på kirkevalget Vi har også vært tydelig under landsstyremøtene og har sammen med flere tatt beslutninger for LLHs fokus fremover. 7

8 Julebord LLH Troms inviterte medlemmer og ikke-medlemmer til julebord, lørdag 6. desember. Vi ønsket å gjøre noe annet enn standard julemat, så årets mat ble juletapas hos Presis Tapas i Tromsø. Vi var 15 festkledde mennesker som koste oss med god mat og drikke, og litt underholdning etter desserten. Dette anbefaler styret blir videreført i Kafédrift og medlemsfester Det har vært et spennende år som arrangør av 6 fester i Mange av de frivillige er gjengangere, men styret har hatt en god ordning på rullering av ansvar, og ser for seg at dette viktig å fortsette med. Det gode samarbeidet i styret og medlemsfestgruppen har bidratt til at det er morsomt å arbeide sammen, og har gjort det mer attraktiv å være frivillig. Styret har utarbeidet rutiner som skal gjøre planlegging, klargjøring og gjennomføring lettere, både for erfarne og nye frivillige. Vi har hatt varierende tema som har vært preget av årstidene og med inspirasjon av halloween og TIFF-festivalen. Kafétreffene har blitt holdt på Cafe Sånn hver torsdag, med unntak av ferier, fra kl Vi har på disse kafeene hatt et besøkstall på alt fra 2 til 20 stykker gjennom året, noe som er nokså bra i forhold til antall kafeer. På disse treffene har aldersgruppen variert fra år. Styret har hatt en rettferdig fordeling av tilstedeværelser, slik at det alltid var en representant fra LLH Troms under disse kafeene. Kvinnekveldene har også hatt et sterkt fokus i 2014, og ildsjelen Ida Schulstad skal ha mye av æren for at disse har blitt gjennomført annenhver onsdag i Besøkstallene har variert, men de er stort sett fornøyd med oppmøte og de sosiale kveldene. Tromsø Arctic Pride november 2014 Årsmøtet i LLH Troms 15. februar 2014 vedtok et arbeidsprogram som forpliktet styret til å gjennomføre et Pride arrangement i Styret tok fatt på denne oppgaven og nedsatte en arbeidsgruppe som skulle foreslå og planlegge arrangementet. Styret besluttet at styrets leder, Ole-Marius Johnsen, ble utpekt som festivalsjef, og senere valgte man styrets medlem Kent Ryeng som assisterende festivalsjef. Arbeidsprosessen var igangsatt i juni 2014, og det var lagt ned en plan for arbeidet. Dette gikk ikke helt som planlagt, og på grunn av flere uforutsette situasjoner var vi ikke godt i gang før i starten av september. En av hovedårsakene til dette var nok et styre med ingen erfaring innen arrangering av Pride, men vi var et styre som hadde motivasjon og et ønske om å klare dette. En stor takk skal rettes til Amnesty region Nord ved Ole Gunnar Solheim og mange av hans frivillige, for det nettverket og støtten de ga LLH Troms til gjennomføringen av Arctic Pride Hålogaland teater ga et betydelig bidrag med gratis bruk av scenen i teaterets foaje, og Stein Fredriksen som hadde en nøkkelrolle i 8

9 gjennomføringen av debatten 15. november. Sosialmedisinsk senter (SMS) i Tromsø har vært en god støttespiller i 2014, ikke bare for Pride, men også i det tette, faglige samarbeidet vi har hatt. SMS bidro med økonomiske midler til festivalen, og de bidro til en større økonomisk frihet hvor vi kunnet dekket mange nødvendige utgifter. Tromsø Arctic Pride 2014 startet onsdag 12. november med debatt om boken Queering Sàpmi. Debatten ble holdt på biblioteket i Tromsø, hvor LLH Troms inviterte Chris Nikolas Hermansen Sara og Lemèt Leammuid, som var bidragsytere til boka. Det møtte 30 personer, i forskjellige aldre og kjønn. LLH Troms syns det er godt å se at flere av byens borgere ønsket å lytte, og stille spørsmål om et tema som er tabubelagt, spesielt blant samer. Chris Nikolas og Lemet hadde aldri vært med på noe slikt før, men satt igjen med et veldig positivt inntrykk samtidig som de følte at de ble hørt. Publikum kom også med tilbakemelding på at dette var et veldig nyttig debatt, og høre tøffe fortellinger om hvordan det er å være skeiv same. Godt samarbeid med Tromsø Kommune som kunne avse plassen til oss og være behjelpelig med teknisk utsyr som vi kunne bruke under debatten. 13., 14. og 15. november ble det fremvist 4 filmer hos Verdensteateret Kino, hvor filmene The Skeleton Twins, Nånting måste gå sönder, Love is Strange og Regarding Susan Sontag ble vist. Alle filmene har høstet flere gode kritikker fra internasjonale filmanmeldere, og takket være Oslo skeive filmer hadde vi anledning til å vise dette. Oslo skeive filmer ønsket et samarbeid med LLH Troms og Tromsø Arctic Pride, hvor de sørget for alt av praktiske avklaringer og bestillinger i forbindelse med filmvisningene. Dette er et samarbeid LLH Troms og Oslo skeive filmer ønsker å videreføre. Fredag 14. november trosset flere av våre frivillige kulden, og satte opp stand utenfor Nerstranda kjøpesenter i Tromsø. Dette var populært blant forbipasserende, og vi hadde flere besøkende som ønsket mer informasjon om Tromsø Arctic Pride og hva LLH Troms jobber med. Vi inviterte også til sosial samling i baren hos Verdensteateret. Lokalet ble pyntet med regnbueflagg og plakater, noe som var populært blant gjestene denne kvelden. Dette var et lite ressurskrevende arrangement, og kan takke Verdensteateret bar og kino for den gode tilretteleggingen. 9

10 Lørdag 15. november var den viktigste dagen under festivalen. For første gang i Tromsøs historie kunne vi heise regnbueflagget utenfor rådhuset, og fantastiske 30 mennesker deltok kl 1000 den lørdagen for å bevitne dette. LLH Troms, Amnesty og sosialmedisinsk senter satt opp stand på stortorget i Tromsø, hvor vi solgte Prideartikler, delte ut informasjonsbrosjyrer, og gratis vafler, kaffe og solbertoddy. LLH Troms inviterte leder av LLH, Bård Nylund, Amnesty Nord, Ole Gunnar Solheim, Likestillingsutvalget i Tromsø, ved Irene Dahl, Leder av helse- og omsorgskomiteen, Brage Sollund og LLH Troms representant Alf-Inge Elvegård Selstad til korte appeller på torget. Kulden var nok en medførende faktor til at det ble korte appeller, men dette var også en av tingene til at vår Pride er unik. Klokken 1400 startet vårt arrangement på Hålogaland teater, hvor det ble gjennomført en debatt om transpersoners situasjon i Norge. Transkjønnede personer i Norge blir tvunget til å gjennomgå psykiatriske tester, hormonbehandling og kirurgiske inngrep inkludert irreversibel sterilisering før de får lov til å endre juridisk kjønn. Godkjenningsprosessen kan ta over ti år. Transpersoner blir dermed tvunget til å ta umulige valg. De må enten akseptere å gjennomgå psykiatrisk og medisinsk behandling beordret av myndighetene, eller leve med kjønnet de ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot deres identitet og utseende. 10

11 Vi stilte spørsmålene om en ny lov som er under utredning i Norge. Hvordan vil den loven bli og hva innebærer det for transpersoner i Norge? Vi inviterte Mikke Hurri som har gjennomgått den kontroversielle behandlingen for å skifte kjønn og tanker om hva det innebar. John Jeanette Solstad Remø klagde behandlingen inn for LDO og fikk medhold. De delte sine erfaringer og tanker om det å være transperson i Norge i dag. I tillegg deltok Patricia Kaatee (rådgiver Amnesty), Bård Nylun (Leder LLH) og ordstyrer var informasjonsrådgiver hos Hålogaland teater, Stein Sebastian Fredriksen. Festivalen ble avsluttet med en tradisjonell fest i Storgata 104, også kalt Swingeriet, hvor vi kunne telle godt over 100 gjester. Dette er et antall gjester vi ikke har opplevd tidligere, og den gjensidige tilbakemeldingen var at dette var like unikt og vel gjennomført som resten av festivalen. Økonomi LLH Troms har gjennom 2014 hatt en ansvarlig og bærekraftig håndtering av organisasjonens økonomi. Styret har tatt beslutninger i henhold til årsmøtevedtak, og vedtatt budsjettrevidering av medlemsmøte, slik at vi har skapt aktivitet med best mulig utnyttelse av de midlene vi har hatt til rådighet. LLH Troms har i utgangspunktet et mål om nullresultat, noe som betyr at man skal benytte seg av de midlene som kommer inn i løpet av året, slik at man verken har brukt for lite eller for mye penger. Resultatet for 2014 er ,05 kr. Dette er ,65 kr mindre forbruk enn budsjettert Omtrent kr av disse er forbeholdt utgifter til Arctic Pride 2014 som er blitt fakturert i januar De resterende midlene er et resultat av høyere inntekt på fester, og tildelt støtte fra aktivitetsfondet i LLH. Styret vil anbefale årsmøtet å overføre dette overskuddet, samt planlagt resultat for 2014, inn i årets budsjett, slik at man vil ha en større økonomisk trygghet for gjennomføring av foreslåtte arbeidsområder. Balanse 2014 Eiendeler: Kassebeholdning Bankbeholdning ,67 Kundefordringer ,67 Egenkapital og gjeld: Egenkapital ,62 Resultat , ,67 11

12 Resultatregnskap Budsjett Revidert budsj. Regnskap Note: Inntekter Aktivitetspottstøtte kr - kr - kr 1 000,00 Medlemsaktivitetsstøtte kr - kr - kr 4 250,00 Fest- og kafé kr ,00 kr ,00 kr ,00 1 Kontigenter kr ,00 kr ,00 kr ,75 2 Grasrotandelen kr 4 000,00 kr 3 000,00 kr 4 063,19 Driftsstøtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 Arctic Pride kr - kr ,00 kr ,00 3 Renter kr 200,00 kr - kr 22,42 Sum kr ,00 kr ,00 kr ,36 Budsjett Revidert budsj. Regnskap Utgifter Kontigentutgifter kr - kr - kr 7 500,00 4 Mat/Drikke/Non-Food kr ,00 kr ,00 kr ,45 Medlemsaktiviteter kr ,00 kr ,00 kr ,39 Lokalleie kr ,00 kr ,00 kr ,00 Styreseminar+Møtevirksomhet kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 350,69 Kontorrekvisita kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr 513,00 Gebyr/Avgifter kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 2 933,81 Bevillingsgebyr kr 1 500,00 kr 2 500,00 kr 2 570,00 Gaver kr 1 500,00 kr 5 000,00 kr 1 000,00 Arctic Pride kr - kr ,00 kr ,97 5 Sum kr ,00 kr ,00 kr ,31 Resultat kr 4 200,00 kr ,00 kr ,05 6 Note: 1 - Høyere inntekter ved festavvikling. Vi har også arrangert en fest mer enn og 4 - Kontigentinntektene var høyere, men hadde også utgifter ifbm kampanjetilbud, som medførte at man kom totalt sett i balanse med budsjett. 3 - Støtte fra aktivitetsfondet i LLH bidro til økning av støtten til Arctic Pride Utgiftene til Arctic Pride 2014 kom i balanse, men vi har utestående fordringer på ca 9000 som dekkes inn ved bruk av overskuddet for Resultatet for 2014 ble totalt sett ,05 kr større enn budsjettert for kr er forbeholdt utestående utgifter ifbm Arctic Pride, mens resterende overskudd er et resultat av aktivitetsfondstøtte og større inntekter ved medlemsfester. 12

13 Forslag til arbeidsprogram 2015 o Avholde minimum 6 styremøter o Avholde minst 2 medlemsmøter/temamøter o Avholde minimum 4 medlemsfester o Fortsette og styrke medlemsverving o Informasjons- og skoleringsarbeid i samarbeid med Rosa kompetanse og andre organisasjoner for helsepersonell, lærere og elever i Troms fylke o Delta i grupper/styrer/komiteer hvor LHBT-arbeid kan inkluderes o Gjennomføre en helgesamling med faglig og/eller sosialt samvær o Fortsette torsdagstreffene på Cafe Sånn, samt egne kvinnekvelder o Øke kompetansen innad i styret o Bidra til og delta til aktiviteter for minnemarkeringer i løpet av året, både med og uten andre organisasjoner. o Avholde Tromsø Arctic Pride 2015 o Jobbe videre med handlingsplan mot diskriminering av LHBT-personer, og igangsette arbeidet med politisk støtte o Jobbe aktivt mot og med politikere til kommune- og fylkestingvalget, og fokusere på kandidater til kirkevalget om deres holdninger til LHBT personers rettigheter i Den Norske kirke 13

14 Budsjettforslag 2015 Inntekter Budsjett 2015 Aktivitetspottstøtte 3 000,00 Medlemsaktivitetsstøtte 2 000,00 Fest- og kafé ,00 Kontigenter ,00 Grasrotandelen 4 000,00 Driftsstøtte ,00 Arctic Pride ,00 Renter 20,00 Sum ,00 Utgifter Budsjett 2015 Kontigentutgifter 5 000,00 Mat/Drikke/Non-Food ,00 Medlemsaktiviteter ,00 Lokalleie ,00 Styreseminar+Møtevirksomhet ,00 Kontorrekvisita 2 000,00 Gebyr/Avgifter 3 000,00 Bevillingsgebyr 2 500,00 Gaver 1 500,00 Arctic Pride ,00 Sum ,00 Resultat ,00 Budsjettet har ikke tatt hensyn til inneliggende søknader om støtte til Arctic Pride og gjennomføring av skolering for helsepersonell. Søknadene har en totalsum på kr Om direktoratet innvilger søknaden, må styret foreta en budsjettrevidering som godkjennes av et medlemsmøte i løpet av

15 Valgkomiteens innstilling til årsmøte i LLH Troms 14. februar Valgkomiteen i LLH Tromsø har følgende sammensetning: Philip A. Skau Tom-Rune Ridderseth Hind Mariann Sørensen Valgkomiteen har siden årsmøtet i 2014 hatt individuelle samtaler med alle medlemmer i styret for På bakgrunn av samtalene med de enkelte medlemmene av styret har valgkomiteen vurdert styrets funksjon som kollegium som godt, og anser videre at styret har en bred og relevant kompetanse og forståelse for LLH Troms utfordringer og muligheter. Hele styret for LLH Troms skal velges på nytt på årsmøtet i Valgkomiteen har lagt vekt på organisasjonens behov for kontinuitet blant styrets medlemmer samt at det over tid må skje en viss fornyelse. På denne bakgrunn har valgkomiteen også gjennomført et søk etter nye kandidater til styret i LLH Troms. Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på styremedlemmenes kompetanse og erfaring samt forståelse for organisasjonens formål. For årsmøtet i 2015 Ved årsmøtet i 2015 vil det legges frem forslag til endring av vedtektene slik av dagens nestlederfunksjon deles i 1. og 2. nestleder. 1. nestleder vil være politisk mens 2. nestleder vil være organisatorisk og vil også ha økonomiansvaret. Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i de foreslåtte vedtektsendringene og innstiller etter dette. Hvis ikke vedtektsendringene blir vedtatt av årsmøtet vil personen som innstilles som 1. nestleder bli innstilt som nestleder og den som er innstilt som 2. nestleder vil innstilles som økonomiansvarlig. For LLH Troms årsmøte 14. februar 2015 legger valgkomiteen fram følgende innstilling: 15

16 Valg av leder for LLH Troms Valgkomiteen foreslår Ole-Marius Johnsen som leder for styret i LLH Troms (gjenvalg til leder). Ole-Marius Johnsen er 25 år, og har vært leder i LLH Troms i foregående periode. Han var også leder for valgkomiteen Har tidligere sittet i LLHs sentralstyre og innehatt rollen som fadder for LLH Troms og Nordland. Han har erfaring fra LLH i en rekke roller, og er tidligere leder av LLH Nordland. Han er engasjert i fagforening som tillitsvalgt, og er listekanditat til kommende kommunevalg i Tromsø. Han jobber til daglig på Universitetssykehuset Nord-Norge. Valg av 1. nestleder Ida Schulstad (ny) Ida Schulstad er 30 år og arbeider til daglig som utvikler for DIPS i Tromsø. Hun har tidligere vært styremedlem og nestleder i LLH Troms og har i det siste året drevet en Kvinnekafé for skeive damer annenhver uke på Sivertsens Kafé. Hun er opptatt av at vi skal ha et variert og aktivt homomiljø i Tromsø, samtidig som vi har fokus på lokal-, nasjonal- og internasjonal homopolitikk. Valg av 2. nestleder Alf-Inge Elvegård Selstad (gjenvalg) Alf-Inge Elvegård Selstad er 29 år, og ble innvalgt i styret til LLH Troms i februar I denne perioden har han vært sekretær, og ble i november 2014 konstituert som nestleder. Utdannet klassisk sanger og spesialpedagog, og jobber for tiden ved Kulturskolen i Tromsø. Arbeidet med en ny handlingsplan mot diskriminering av LHBT-personer i Tromsø kommune har hatt stort fokus i perioden som har vært. Ønsker å fortsette jobben med en ny handlingsplan. Han ønsker også å gjenta suksessen med Arctic Pride, og jobbe videre med å utvikle Arctic Pride til et bærekraftig konsept for Nord-Norge. Valg av styremedlemmer I. Lise-Mari Olsen (gjenvalg) Lise-Mari Olsen ble valgt som økonomiansvarlig årsmøtet 2014, er 25 år og jobber per dags dato som ass.kjøkkensjef på Radisson Blu Hotel i Tromsø. Har tidligere jobbet som assisterende kjøkkensjef på Egon. Har tidligere bodd i Trondheim, Oslo og Bergen. 16

17 II. Kent Ryeng (gjenvalg) Kent Ryeng ble valgt inn som styremedlem i LLH Troms ved årsmøtet i Kent er 29 år og er fra Balsfjord. Han jobber som kokk ved Norges Arktiske Studentsamskipnad. III. IV. Daniel Fohr (gjenvalg) Daniel Fohr ble valgt inn som styremedlem i LLH Troms ved årsmøtet i 2013, og har hatt et engasjement for gjennomføring av festene. Kommer opprinnelig fra Tyskland men har bodd i Norge i 7 år. Stein S. Fredriksen (ny) Stein Sebastian Fredriksen, er 51 år og kommer fra Oslo, men har bodd i Tromsø i 18 år. Journalist og har jobbet som det i 26 år, og er idag informasjonsansvarlig på Hålogaland Teater. Har journalistutdanning og fotoutdanning samt en bachelor i spansk språk og litteratur. Har tidligere vært tillitsvalgt i LLH Troms, har jobbet homopolitisk i Oslo, jobbet hiv-forebyggende i Oslo, har også bred internasjonal erfaring gjennom arbeid og studie. 1. Valg av varamedlemmer I. Hanne Bragmo (ny) Hanne Bragmo, er 22 år fra Lørenskog i Akershus. Studerer bachelor i bioteknologi på UiT. Er leder i Skeive Studenter UiT. II. Therese M.S Iversen (ny) Therese M.S Iversen er 22 år, studerer radiografi på 2.året, og er tillitsvalgt, jobber og spiller fotball aktivt. Er økonomiansvarlig i skeive studenter UiT. Valgkomiteens forslag er enstemmige. Tromsø 1. februar Philip A. Skau (sign) Tom-Rune Ridderseth Hind (sign) Mariann Sørensen (sign) 17

18 Våre samarbeidspartnere i 2014: 18

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer