Årsmelding Valdres Flyklubb 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Valdres Flyklubb 2012"

Transkript

1 Årsmelding Valdres Flyklubb 2012 Generelt Styret i 2012 har bestått av følgende: Leder Ola Haug Nestleder og sekretær: Tore Kavli Kasserer: Knut Håvard Berg Styremedlemmer: Svein Orderdalen, Stian Hydle, Jørn Utheim og Erling Andersen. Varamedlemmer: Ola Erik Melby, Cathrine Dale og Henrik Berg. Styre har hatt 7 styremøter og behandlett 31 saker. Fag personell Skolesjef motor: Bjarne Bergsund Skolesjef seil: Tore Kavli Teknisk leder motor: Svein Orderdalen Teknisk leder seil: Knut Håvard Berg Operativ leder motor: Frode Olav Weeg Operativ leder seil: Ola Næss Leder flytjenesten SAR: Inge Morten Holene Brannvakt koordinator: Jørn Utheim ( Bjarne Bergsund og Einar Bratvold) Pr.og rekrutering: Ola Haug og Per Semleng Valgkomiteen: Jørgen Asperheim, Tom Are Stølsdokken, Frank Olav og vara. Inge Morten Holene Revisorer: Bjarne Bergsund og Anders Berge med varamennene: Torleif Ringsaker og Arild Moen. Faddere 2012: LN- MTM Jørn Utheim, LN AEK Ola Erik Melby, LN GFG Knut Håvard Berg, LN GCS Erling Andersen, LN GIN Lars Buajordet, Kiosk ENFG Jørn Utheim, Klubbhus ENFG Ola Haug, Hangar Henrik Berg, Klubbhytte Strandefjorden Inge Morten Holene, Strandefjorden Flyplass Stian Hydle, Seilflyutstyr Knut Håvard Berg. Årsmøte ble avholdt den i klubbhytten på Leirin. Det var noen utfordringer med tanke på å få på plass et fulltallig styre. Takket være en god jobb fra valgkomiteen så var styre klart til valg før årsmøte. Styre har avholdt et felles styremøte med Hallingdal Flyklubb for å legge til rette for samarbeid og samkjøring av felles aktiviteter mellom klubbene. Begge klubbene hadde planer for å avholde flere felles aktiviteter i 2012, men dette gikk dessverre ikke som

2 planlagt. Etter felles styremøte i januar 2013 ser vi positivt på mulighetene for samarbeid med felles aktiviteter på terminlisten i Styre satte tre mål for sitt arbeid i 2012 og har jobbet for å nå disse. Styre ønsket å jobbe for: - Rekrutering av nye medlemmer/ elever, motor og seil - Utbedring/ opprustning av hangar - Samarbeid med Hallingdal flyklubb. Som følge av årsmøtevedtak og liten aktivitet ble Ls 7 WL solgt før sesongstart for Kr ,- til Jean-Jacques Maillet, Moss. Flyet ble hentet på Leirin L13 Blanik står fortsatt på bakken etter EASA AD som kom i august Det har vært noe interesse for flyet, men ikke noe salg. Sesongen i 2012 startet med med flyging på ENFG, siste helga i februar. Tidlig vår og vanskelige isforhold medførte at det ikke ble flyging på Strandefjorden, men vi fløy på Leirin. Pinsehelga reiste vi til Thomlevold. Vi fikk ei langhelg med mye aktivitet, både flymessig og sosialt. Øyvind og Bjørn Erik var på besøk med ASW 19. Vi takker klubben på Thomlevold for at vi får tilbringe noen dager der. Videre utover sommeren og høsten fløy vi på Leirin. Ingen av våre aktive deltok på den felles strekkleiren med Hallingdal Flyklubb. Super Dimona HK 36 TTC, har fungert uten problemer i hele Den er blitt brukt til utsjekksflyging, sleping og noe turflyging, mulighetene er mange og det er mye ledig tid på flyet. Tore Kavli har deltatt både på Juniorsamling på Starmoen og på Seilflykonferansen på Klanten med flyet. Stian Hydle skulle delta på Seilflyledermøte på Lillestrøm, men dette ble avlyst pga for få påmeldte. Det er gjort mye bra dugnadsarbeid for klubben dette året. Under dugnaden den ble det vasket / polert fly, vasket klubbhytte og grillplassen ble ferdigstilt. Vi håper på flere grillkvelder her i Det er gjort mye godt arbeid takk til faddere og alle som har bidratt. Prosjektet med oppsetting av dører på hangar har pågått store deler av høsten. Ola Erik har ledet prosjektet gjennom Kollstad Lakk og Sandblåsing AS, men han har også sammen med flere andre lagt med mange dugnadstimer her. Resultatet ble svært bra og hangaren har fått en betydelig opprustning. Monteringen av dørene tok naturlig nok nye av tiden på høstdugnaden. I tillegg ble det vedlikeholdt fly og avholdt Åpen dag/ rekruteringsdag for Valdres Flyklubb. Undertegnede hadde ansvar for gjennomføringen. Det var god oppslutning med flere interesserte innom for prøvetur og en hyggelig prat. Det ble fløyet introturer både med seilfly og motorfly. Dessverre fikk vi ikke flere elever etter arrangementet. Dette viser at flyinteressen er til stede i blant folk i Valdres, men vi har fremdeles en jobb og gjøre i forhold til rekrutering. Seilflysesongen ble avsluttet 4. oktober. ASK 21 ble sendt til UAB Sportine Aviacija ir Ko, Litauen for 3000 h og lakkering. En stor takk til Knut Håvard som både kjørte og hentet flyet i Stockholm. Resultatet ble meget bra! Ett andelslag har i vinter kjøpt Mjøsa Seilflyklubb sin PW 5, LN-GWA, flyet vil bli tilgjengelig for medlemmene. Flyet eies av andelslaget og økonomien er dermed adskilt fra klubben. Flyet står registrert på klubben for å gjøre det lettere administrativt for

3 andelslaget. Som et gode for klubben så har andelslaget positive til at flyet skal kunne disponeres som et ekstra tilbud til klubben sine medlemmer. Det ble holdt temakveld for klubbens medlemmer den 1. Februar. Jørn ga klubben en raus invitasjon til Nytun Høyfjellstue. Temaer for kvelden var: Presentasjon av Fredrik Grini sin deltagelse på WM i modellseilflyging i Sør Afrika(Fredrik Grini), Gjennomgang av Brannvakt avtale (Jørn og Bjarne), Seilflysesongen 2013 (Tore) og Flytrygging og menneskelige ytelser(frode). Vi trenger slike kvelder både pga det sosiale og ikke minst pga å få friket opp på teorien. Etter teorien inviterte Jørn på middag. Kvelden varte ut i de små timer. Takk til alle som bidro og deltok. Aktivitetstall 2012: Seilfly: Timer Starter/Landinger LN-GCS ASK-21 64: LN GFG HK 36 TTC 103: Motorfly: Total Skoler Privat SAR Br.vakt Slep Antall slep MTM C AEK PA Total Oversikt over total motorflytid siste 10 år: Skolesjef motor skriver følgende: Årets drift på motorflyene ble dessverre lavere enn vi hadde håpet på i budsjettet for Selv om timetallene er de laveste vi hare hatt de siste 10 år, har det allikevel blitt litt overskudd sammenlagt for begge fly. Noen ekstra nødvendige og forfalte påkostninger, økninger i gebyrer og avgifter m.v har dratt resultatet nedover. Stor egeninnsats av våre trofaste og gode nøkkelpersonell, har gjort at det også i år, drar flere utgiftsposter i positiv retning. En stor takk til dere I 2012 var det et mindre antall medlemmer med forfall på sine rettigheter og få fornyelser. Vi kjenner til at et større antall har forfall neste år. Dette bør gi et større antall kjærkomne

4 flytimer i Samtidig sender jeg en anmodning om at disse i god tid før forfall, står på og flyr sine 12 timer. Årets våte og mye dårlige vær og dårlige forhold på isen kan selvsagt tillegges en del skyld for det lave timetallet. Som tidligere sender jeg en tanke til våre mange PPL innehavere om å fly flere flytimer for bedre å opprettholde sine flykunnskaper. Ang skolesituasjonen, så er det her som i mange andre klubber, manglende tilgang på kandidater til både skoling på motor og seilfly.. Årsaken kan være mange. Trenden i tiden er svært mange tilbud og dermed prioriteringer. Tidsperspektiv, økonomi og familieliv er sikkert noe som spiller inn. Dessverre ligger våre PPL kandidater langt etter med fullføring av sin teori. Håper de står på og forsøker å fullføre sin teori tidlig i kommende sesong. Noen skoletimer og introturer har de fått. Sjøskolen utenom trening i forbindelse med fornyelser, ble avviklet ved et intensivt kurs på slutten av sesongen med god hjelp av Ole Erik Løken. Så fort teorien var bestått, ble både Per Semleng og Tom Øresland skolet ferdig på meget kort tid. Begge fikk flydd opp og bestod prøven umiddelbart etter sin siste skoletime. Vi gratulerer begge! Et par andre har fått noen introturer og varsler at de forsetter sin skoling til neste sesong. SAR og Brannvakt Leder flytjenesten og brannvaktkoordinator skriver Vi ser tilbake på en fuktig sommer med lave indekstall jevnt over. BB hadde laget vaktliste for sesongen og det var ingen problemer med logistikken rundt dette. Takk for din innsats gjennom mange år for å holde denne virksomheten på et høyt nivå, Bjarne. Flytjenesten vil også rette en takk til alle som har engasjert seg på den ene eller andre måten for en smertefri gjennomføring av alle brannvakter. Det ble et lavt timeantall, og VFK fløy totalt 43:20 timer gjennom sesongen med flest timer fløyet i august. Turene var utelukkende trening av mannskapene, og vi oppfylte kontrakten med 110 sentralen på Gjøvik og Fylkesmannen som øverste instans. I følge avtalen hadde vi en timepris på kr 1390,- som ble fremforhandlet i møte med VFK og Oppland Fylke. Avtalen hadde en ramme på 71,5 timer. VFK er allerede i dialog med 110-sentralen for fortsatt kontinuerlig avtale. Flytjenesten for øvrig hadde et timeuttak på 41 timer. Dette er i hovedsak bistand til Villreinutvalget og aktiviteten består i telling av villreinsstammene på og rundt Hardangervidda og Lærdalsfjella. Det er i hovedsak Kjell Arne Tobru som har fløyet disse timene og klubben retter en stor takk til ham og andre som har stilt opp i denne virksomheten. Ola Erik Melby deltok på felles øvelse mellom Toten Flyklubb, Valdres Flyklubb og Norske Redningshunder. Øvelsen hadde til hensikt å se på muligheten til å benytte Flytjenesten til transport av hund og hundefører når de skal på redningsaksjoner.

5 11.jan. ble det holdt fellesmøte for gruppene i Valdres FK og Hallingdal FK. Målet var å gjøre virksomhetene levedyktige på sikt ved å ha samarbeid om oppgaver der det er mulig. Manglende rekruttering av yngre interesserte medlemmer er et felles stort problem. Pga det vi driver med har noen regulerte krav, er vi avhengige av et visst antall aktive medlemmer og noen minimumskrav til pilotene. Ved å samarbeide dobler vi straks medlemstallet. Krav til timetall og minimum av oppdaterte ferdigheter, må vi derimot selv aktivt bidra med. Foreløpig har vi hatt en fellesøvelse ut fra Klanten sammen med Røde kors. Som alltid var deltakerne fornøyd og synes dette er både meningsfylt og moro. Så vi prøver å utvikle samarbeidet videre. Det er trolig mange muligheter for å kunne øke både antall og type oppdrag. Dette er muligheter som vil være mye opp til det enkelte medlem å få til, og vil avhenge av i hvilken grad medlemmet/andre medlemmer kan være tilgjengelige. De aller fleste oppdrag krever lite spesialkunnskap og kan utføres av de fleste aktive piloter. Vi har imidlertid mye fint utstyr, både til navigering, dokumentasjon og fotografering. Så medlemmene kan få de utfordringene de ønsker! Derfor : Bli medlem, passive som ikke ønsker å delta på selve oppdragene, er også velkomne. Tillitsmennene innenfor flytjenesten i VFK ønsker en større sameksistens mellom Brannvakt og SAR for å øke ferdighetene ved bruk av GPS. Det er helt korrekt at vi som VFR piloter har plikt til å holde orden på kart og visuell lokalisering av terrenget vi flyr i. Imidlertid må vi se i øynene at når alarmen går og det deles ut koordinater og waypoints, må man raskt og presist kunne trykke seg frem på GPS for å utføre oppdraget i samspill med profesjonelle etater. Det er svært gledelig og kunne se tilbake på sesongen uten at vi har hatt noen uhell eller skader på fly eller personell. Generelt kan vi slå fast at klubben innehar mye bra materiell. Den store utfordringen til klubben er at våre fly blir brukt for lite. Styre vil anmode om at hver enkelt medlem kikker rundt i sin omgangskrets og ser om det finnes nye medlemmer en kan verve. I tillegg vil selvfølgelig mer timeuttak hos den enkelte bedre statistikken og berike miljøet. Vi håper på økt aktivitet i 2013, og håper å komme i gang med seilflyging siste helga i februar. Takk ellers til alle som har bidratt i året som har gått! Ola Haug Leder Valdres Flyklubb

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2007 STYRET: Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: André Ebert Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014 Årsmelding NTNU Flyklubb 2014 Oppsummering 2014 har vert et svært turbulent år med mange oppturer og nedturer. Utskiftning av slepefly ble en hastesak da LN-NTH stod på verksted fra april 2013 til starten

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Oppsummering 2013 har vært et år med oppturer og nedturer. Årets største utfordring har vært LN-NTH. Flyet har tilbrakt nesten hele året, fra april 2013 til starten av 2014,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Hvordan fungerer NTNU Flykubb

Hvordan fungerer NTNU Flykubb Hvordan fungerer NTNU Flykubb En introduksjon til NTNU Flyklubb for nye medlemmer 2014 Innledning I flyverdenen er man omgitt av en aura av lover og bestemmelser, både på internasjonalt, nasjonalt og klubbnivå.

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Lederens betraktninger av 2014

Lederens betraktninger av 2014 Årsmelding Neverdal ungdoms- og idrettslag 2014 Lederens betraktninger av 2014 Neverdal U&IL er et lite men godt drevet idrettslag med forholdsvis god økonomi til tross for de lån vi står til ansvar for,

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2011

Styrets beretning for sesongen 2011 Styrets beretning for sesongen 2011 Året 2011 ble et godt år for Byneset golfklubb. I sterk motsetning til sesongen 2010 kunne banene åpnes rekordtidlig i 2011. Byneset syd åpnet 16. april. Da det ble

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder,

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 3 STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER

Detaljer

ARENDALS SEILFORENING

ARENDALS SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING ÅRSMØTE 2014 Torsdag 19.februar 2015 kl. 18.00 DAGSORDEN: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige faste verv... 5 2.3 Styremøter... 5

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer