Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem"

Transkript

1 Bruksanvisning REFRESH-BUTLER Tekstilpleiesystem

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Produktfamilien (modellnummeret) tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Modell Type Produktfamilie REFRESH-BUTLER TPSRBSLWP Modellavvik er nevnt i teksten. En bruksanvisning i farger kan lastes ned i Internett på V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsinformasjon Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Enhetsspesifikk sikkerhetsinformasjon Anvisninger for bruk Kassering 11 3 Første igangsetting Hvor er merkeskiltet? Maskinen din Beskrivelse av maskinen Maskinoppbygging Tilbehør Betjenings- og displayelementer Programoversikt Hovedprogram Oppfrisking Ekstraprogram Tørking Ekstraprogram Hygienisering Brukerinnstillinger Tilpasse brukerinnstillinger Språk Lysnivå Knappelyd Vannhardhet Barnesikring Informasjon Avkalking Rengjøre luftkanal V-ZUG Service Oppdatere programvare Betjening Forberede maskinen Plassere tøy Eksempler på fylling Oppfriskings- og tørketips Fylle på vannbeholderen Tømme kondensvannbeholder

4 7.7 Programinnstillinger Velge program Korrigere valg Programvalg ved aktiv barnesikring Avbryte et program Avbryte programmet før tiden Programslutt Pleie og vedlikehold Rengjøringsintervaller Feilmelding Rengjør filterenheter Lodanning Rengjøre hovedfiltersil Rengjøre hovedfiltermatte Rengjøre friskluftfiltermatte Rengjøre vannbeholder Utbedre feil selv Dette gjør du når Tilbehør og reservedeler Tekniske data Forbruksverdier fabrikkinnstilling Merknader for testinstitutter Standby-spareautomatikk Stikkordregister Merknader Service & kundestøtte 63 4

5 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ikke overholdes, kan det føre til personskader, skader på apparatet eller på installasjonen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering Informasjon om bruksanvisningen Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 5

6 1 Sikkerhetsinformasjon 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta først apparatet i bruk etter at du har lest bruksanvisningen. Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn. Hvis et apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel eller andre midler til frakobling fra nettet, som for hver pol har en kontaktåpningsbredde som tilsvarer betingelsene i overspenningskategori III for fullstendig separering, skal en skilleinnretning monteres i den faste elektriske installasjonen etter oppføringsbestemmelsene. Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 6

7 1 Sikkerhetsinformasjon 1.3 Enhetsspesifikk sikkerhetsinformasjon Barn under 3 år må holdes unna, dersom de ikke er under konstant oppsikt. Maksimal kapasitet med tørt tøy er 5 kg. Enheten må bare brukes med det anbefalte, fordampende midlet. Bruk av andre substanser kan forårsake forgiftning eller brannfare. Enheten har varme overflater for å kunne fordampe virkende komponenter. Ikke ta på disse overflatene under bruk. Apparatet må ikke brukes hvis industrielle kjemikalier har blitt brukt til rens. Lofiltrene skal renses regelmessig. Ikke la lo samle seg rundt apparatet. Tekstiler som er rengjort, behandlet eller dynket i brannfarlige kjemikalier, rengjørings- eller løsemidler (vaskebensin, alkohol, flekkfjerner, olje, terpentin, Aceton farger, voks, osv.). Brann- og eksplosjonsfare! Vask stoffer som inneholder denne typen substanser først i vann for hånd hhv. la løsemidler fordampe fullstendig. Gjenstander som skumgummi (lateksskumgummi), dusjhetter, vannavvisende tekstiler, artikler som er forsterket med gummi samt klesplagg og puter med skumstoffpolster er ikke egnet for apparatet. Bruk tøymykner i henhold til produsentens anvisninger. Fjern alle objekter som f.eks. lightere og fyrstikker. ADVARSEL: Stopp aldri apparatet før tørkeprosessen er avsluttet, med mindre alle gjenstander tast ut hurtig og blir brettet ut slik at varmen blir avledet. Maskiner med lufteåpning i husbunnen må ikke bli forstoppet av vegg-til-vegg-tepper. Lufteåpningene i huset må holdes fri hvis enheten bygges inn. 7

8 1 Sikkerhetsinformasjon Utslippluften må ikke ledes inn i et ventilasjonsrør som også brukes for eksosene til apparater som brenner gass eller andre brensler. Maskinen må ikke stå bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsel som ligger rett overfor det til apparatet. Apparatet er utstyrt med et varmesystem: Se ikke inn i lyskilden. 8

9 1 Sikkerhetsinformasjon 1.4 Anvisninger for bruk Før den første oppstarten Enheten skal kun monteres og kobles til strømmen i samsvar med den separate installasjonsveiledningen. Få en installatør med konsesjon eller en autorisert elektriker til å utføre det nødvendige arbeidet. Tilgjengeligheten til nettskilleinnretninger (f.eks. stikkontakter, veggbryter, sikring) må være ivaretatt. Korrekt bruk Apparatet er bare beregnet til oppfrisking og tørking av tekstiler vanligvis brukt i husholdningen. Bruk maskinen kun i husholdningen og til angitt bruk. Det tas intet ansvar for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil drift eller betjening. Reparasjoner, endringer eller manipulering av eller i maskinen, spesielt på strømførende deler, må kun utføres av produsenten, dennes kundeservice eller personer med lignende kvalifikasjoner. Feil utførte reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på maskinen og innretningen samt driftsfeil. Ta hensyn til anvisningene i kapittel «Reparasjonsservice» ved feil på maskinen eller dersom en reparasjon må utføres. Ta kontakt med kundeservicen vår ved behov. Det må kun brukes original-reservedeler. Forsikre deg om at det ikke er noen personer, fremmedlegemer eller husdyr i maskinen før du lukker døren og starter et program. Til bruk Hvis du oppdager en funksjonsfeil på maskinen, skal den kobles fra strømnettet. Overhold vedlikeholdssymbolene for å beskytte tøyet ditt, og følg anvisningene under "Oppfriskings- og tørketips". Du må aldri slå på apparatet hvis lofilteret mangler eller er skadet. Apparatet kan ødelegges av lo! Forsiktig, fare for forbrenning! Ikke tørk tekstiler som inneholder rester etter hårprodukter, neglelakkfjerner og lignende substanser. Fare for dannelse av gass! 9

10 1 Sikkerhetsinformasjon Forsiktig, livsfare! Opphold i apparatet er forbudt. Fare for kvelning! Emballasjedeler, f.eks. folie og isopor, kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjematerialet vekk fra barn. Unngå skader på enheten Ikke smell igjen maskindøren. Pass på at det ikke trenger vann inn i enheten under rengjøringsarbeider. Bruk en moderat fuktig klut. Ikke spray enheten inn- eller utvendig med vann. Vann som trenger inn forårsaker skader. Maskinen skal kun transporteres i stående stilling! Enhver annen transportstilling fører til skade på maskinen! Når den bæres uten rystelser kan enheten vippes maks. 90 til den venstre siden (fronten). Front Front Bruk tralle for å unngå støt! Front Bakside Front, satt opp ned Side 10

11 2 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, kunststoffolie, PE og isopor EPS) er merket, og skal sendes til resirkulering og kasseres miljøvennlig. Avinstallering Koble apparatet fra strømnettet. For fast installasjon av apparatet skal dette foretas av en autorisert elektriker. Sikkerhet For å unngå uhell på grunn av feil bruk, spesielt på grunn av lekende barn, skal apparatet gjøres ubrukelig. Trekk pluggen ut av stikkontakten hhv. la en elektriker demontere tilkoblingen. Skjær deretter av kabelen fra enheten. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Ved riktig kassering sendes råstoffene til gjenbruk. På merkeskiltet til enheten vises symbolet. Det gjør oppmerksom på at det ikke et tillatt å kassere apparatet som normalt avfall. Kasseringen må gjøres i tråd med gjeldende lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Vennligst ta kontakt med ansvarlig myndighet i kommunen din, den lokale gjenvinningsstasjonen for husstander eller med forhandleren som du kjøpte enheten fra, for å få ytterligere informasjon om behandling, opparbeiding og resirkulering av produktet. Henvisning varmepumpe Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R134a). 11

12 3 Første igangsetting Apparatet er klart til bruk etter en påkrevet ventetid på ca. 2 timer i vanlig driftsposisjon. 3.1 Hvor er merkeskiltet? Åpne maskindøren. Merkeskiltet befinner seg oppe på innsiden av apparatdøren (se pil). Noter fabrikasjonsnummeret (FN) til enheten på den siste siden i denne bruksanvisningen. 12

13 4 Maskinen din 4.1 Beskrivelse av maskinen Med REFRESH-BUTLER oppfriskes klærne dine ved hjelp av damp og varme. Lukt og krøller reduseres. Ekstraprogrammet Hygienisering fjerner mikrober fra tøyet ditt. De regnvåte klærne tørkes skånsomt med ekstraprogrammet Tørking. Apparatet har en lukket luftkrets. Ved hjelp av varmen og dampgeneratoren kan luften varmes og fuktes. Tøyet oppfriskes ved hjelp av den våte dampen, hygieniseres eller krøller glattes ut alt etter innstilling. Vannet som er nødvendig for dette, tilføres via en vannbeholder. Ved hjelp av en ny teknologi, fotokatalyse, fjernes luktstoffer effektivt og permanent. Apparatet har i tillegg en varmepumpe. Tøyet tørkes ved hjelp av varmepumpen ved at fuktigheten trekkes først ut av luften, og deretter ved at den varmes opp igjen. Denne varmegjenvinningen gjør at energiforbruket reduseres kraftig. Kondensvannet som dannes, ledes til den respektive vannbeholderen. Volum: 5 kg tørt tøy Hovedprogram: Oppfrisking 2 ekstraprogrammer Tørking Hygienisering Programinnstillinger Oppfrisking: Glatte ut krøller Tidsstyrt oppfrisking eller Tørking Skånsomt Startutsettelse Berøringsskjerm Språkvalg Barnesikring Standby-spareautomatikk 13

14 4 Maskinen din 4.2 Maskinoppbygging 1 Klesstang 2 Berøringsskjerm På/av-knapp 3 Klesstenger som kan felles ned 4 Kurver 5 Hovedfiltersil med filtermatte under gulvrist 6 Vannbeholderluke 7 Friskluftrist med filtermatte 8 Vannbeholder 9 Kondensvannbeholder Maskindør Tilbehør Kleshenger For tyngre klær som f.eks. jakker, kåper skal den medfølgende kleshengeren brukes for optimalt resultat. Til opphenging av klær Nødvendig for hovedprogrammet oppfrisking 14

15 4 Maskinen din Kurv Beholder for følsomme tekstiler som f.eks. strikkevarer og ull, småtekstiler og sko 4.4 Betjenings- og displayelementer Berøringsskjerm På/av-knapp Berøringsskjerm På berøringsskjermen blir alle tilgjengelige valgfunksjoner vist og kan velges ved å trykke på symbolet eller teksten det gjelder. Programmer Programvalg Oppfrisking Oppfrisking Ekstraprogrammer Ekstraprogrammer Tørking Hygienisering 15

16 4 Maskinen din Programinnstillinger Hovedprogram Oppfrisking Slutt om 1 t 30 Ekstraprogrammer Tørking Slutt om 1 t 30 Lukt Tørkegrad Last Last Skånsomt Skånsomt Tidsstyrt oppfrisking Tidsbasert tørking Glatte ut krøller Startutsettelse Startutsettelse Hygienisering Slutt om 1 t 30 Skånsomt Startutsettelse 16

17 4 Maskinen din Brukerinnstillinger Innstillinger Språk Informasjon Lysnivå Avkalking Tastelyd Rengjør luftkanal Vannhardhet V-ZUG Service Barnesikring Oppdater programvare Tilleggsfunksjoner Start OK Avbryt/tilbake Avbryt programmet 17

18 4 Maskinen din Knapptilstand Knappene på berøringsskjermen har tre forskjellige driftstilstander. Symbol Bakgrunn lys mørk Funksjon kan velges Program hhv. funksjon kan velges. lys blå Funksjon valgt/endret Program hhv. funksjon er aktiv. mørk mørk Funksjon kan ikke velges Program hhv. funksjon er slått av. 18

19 5 Programoversikt 5.1 Hovedprogram Oppfrisking Med hovedprogrammet Oppfrisking fjernes lukt og mikrober fra de tørre klærne ved hjelp av damp og varme. Hovedprogrammet Oppfrisking har 3 faser: Oppfrisking Varmeapparatet varmer omlufttemperaturen, og ved hjelp av damp fuktes tøyet slik at oppfriskingen av tøyet går raskere. Luften rengjøres i tillegg ved hjelp av fotokatalyse. Hvis tøyet er oppfrisket, starter fasen "Tørking". Tørking Tøyet tørkes med varmepumpen. En fuktighets- og temperaturføler overvåker tørkeprogrammet. Når ønsket tørkegrad er nådd, begynner fasen «Avkjøling/ lufting». Avkjøling/lufting Varmepumpen slås av, og tøyet luftes igjen til det avkjøles til en temperatur. Denne fasen varer i 30 minutter. Da kan tøyet tas ut. Ved følsomme tekstiler velger du programmet Skånsomt. 19

20 5 Programoversikt Den følgende grafikken gir et overblikk over programinnstillingene i hovedprogrammet Oppfrisking. Lukt Fyllnivå Skånsomt Tidsstyrt oppfrisking Glatte ut krøller Sterk Medium Lite * Full Halvfull Lite * Ja Nei * Av * Ja Nei * Startforsinkelse * Fabrikkinnstilling 20

21 5 Programoversikt Lukt Sterk For tøy som lukter sterkt etter besøk i røykholdige omgivelser eller etter et gastronomibesøk. middels For tøy som lukter middels sterkt etter besøk i røykholdige omgivelser eller etter et gastronomibesøk. Lite Speedprogram Last For tøy med lite lukt. Vi anbefaler å redusere tøymengden til lite eller halvfull for en optimal oppfrisking. Full For maksimalt fyllnivå på 5 kg tørt tøy fordelt på øvre og nedre klesstenger. Halvfull For normalt fyllnivå fordelt på øvre og/eller nedre klesstang. Lite For lite fyllnivå som f.eks. 4 skjorter. Skånsomt Svært skånsomt program med temperaturreduksjon. Spesielt egnet for fine tekstiler, stoff- og turnsko samt funksjonelle klær (f.eks. Gore-Tex). Glatte ut krøller Krøller reduseres ved hjelp av sterk lufting, oppvarming og damping. Tidsstyrt oppfrisking Programvarighet kan stilles inn på mellom 30 og 120 minutter. Hvis programmet Tidsstyrt oppfrisking velges, kan ingen videre programinnstillinger foretas. Startutsettelse Bruk av strømsparetariffer (innstillingsområde opptil 1 min. 24 t). Strømsparingstider fastsatt av den lokale strømleverandøren forlenger utsatt start med varigheten på sperretiden. Denne tiden angis imidlertid ikke. 21

22 5 Programoversikt 5.2 Ekstraprogram Tørking I ekstraprogrammet Tørking gjennomblåses tøyet som er hengt opp med varm luft. Slik tørkes klærne dine spesielt skånsomt. REFRESH-BUTLER tørker klærne dine uansett om du har vasket dem med vaskemaskinen eller for hånd, eller om du ble overrasket av regn. Ekstraprogrammet Tørking har 2 faser: Tørking Tøyet tørkes med varmepumpen. En fuktighets- og temperaturføler overvåker tørkeprogrammet. Når ønsket tørkegrad er nådd, begynner fasen «Avkjøling/ lufting». Avkjøling/lufting Varmepumpen slås av, og tøyet luftes igjen til det avkjøles til en temperatur. Denne fasen varer i 30 minutter. Da kan tøyet tas ut. Ved følsomme tekstiler velger du programmet Skånsomt. 22

23 5 Programoversikt Den følgende grafikken gir et overblikk over programinnstillingene i ekstraprogrammet Tørking. Tørkegrad Normaltørt * Ekstra tørt Last Skånsomt Tidsbasert tørking Startutsettelse Full Halvfull * Lite Ja Nei * Av * * Fabrikkinnstilling Tørkegrad Normaltørt Restfuktighet < 2 % Ekstra tørt Restfuktighet - 2 % 23

24 5 Programoversikt Last Full For maksimalt fyllnivå på 5 kg tørt tøy fordelt på øvre og nedre klesstenger. Halvfull For normalt fyllnivå fordelt på øvre og/eller nedre klesstang. Lite For lite fyllnivå som f.eks. 4 skjorter. Skånsomt Svært skånsomt program med temperaturreduksjon. Spesielt egnet for fine tekstiler, stoff- og turnsko samt funksjonelle klær (f.eks. Gore-Tex). Tidsbasert tørking Programvarighet kan stilles inn på mellom 30 og 120 minutter. Hvis programmet Tidsbasert tørking velges, kan ingen videre programinnstillinger foretas. Startutsettelse Bruk av strømsparetariffer (innstillingsområde opptil 1 min. 24 t). Strømsparingstider fastsatt av den lokale strømleverandøren forlenger utsatt start med varigheten på sperretiden. Denne tiden angis imidlertid ikke. 5.3 Ekstraprogram Hygienisering Ved hjelp av varme og fuktighet fjernes mikrober fra tøyet som varer i minst 2,5 time. Ekstraprogrammet Hygienisering har 3 faser: Oppfrisking Varmeapparatet varmer omlufttemperaturen, og ved hjelp av damp fuktes tøyet slik at oppfriskingen av tøyet går raskere. Luften rengjøres i tillegg ved hjelp av fotokatalyse. Hvis tøyet er oppfrisket, starter fasen "Tørking". 24

25 5 Programoversikt Tørking Tøyet tørkes med varmepumpen. En fuktighets- og temperaturføler overvåker tørkeprogrammet. Når ønsket tørkegrad er nådd, begynner fasen «Avkjøling/ lufting». Avkjøling/lufting Varmepumpen slås av, og tøyet luftes igjen til det avkjøles til en temperatur. Denne fasen varer i 30 minutter. Da kan tøyet tas ut. Ved følsomme tekstiler velger du programmet Skånsomt. Den følgende grafikken gir et overblikk over programinnstillingene i ekstraprogrammet Hygienisering. Skånsomt Ja Nei * Startutsettelse * Fabrikkinnstilling Skånsomt Svært skånsomt program med temperaturreduksjon. Spesielt egnet for fine tekstiler, stoff- og turnsko samt funksjonelle klær (f.eks. Gore-Tex). Startutsettelse Bruk av strømsparetariffer (innstillingsområde opptil 1 min. 24 t). Strømsparingstider fastsatt av den lokale strømleverandøren forlenger utsatt start med varigheten på sperretiden. Denne tiden angis imidlertid ikke. 25

26 6 Brukerinnstillinger 6.1 Tilpasse brukerinnstillinger Brukerinnstillinger kan bare endres hvis intet program kjøres og ingen feilmelding vises. Fremgangsmåten er lik for alle innstillinger. Endre brukerinnstillinger Koble til enheten: Trykk på tasten På skjermen vises programvalget. Programvalg under berøringsskjermen. Oppfrisking Ekstraprogrammer Trykk på knappen. På skjermen vises en oversikt over brukerinnstillinger. Innstillinger Trykk på en hvilken som helst knapp, f.eks. Språk. På skjermen vises de valgbare innstillingsverdiene. 26

27 6 Brukerinnstillinger Språk Tysk Français Italiano English Trykk på den ønskede innstillingsverdien for å endre innstillingen. Den valgte tasten fremheves i blått. Trykk på -tasten for å bekrefte innstillingen. På skjermen vises oversikten over brukerinnstillinger igjen. Endringene er lagret. Innstillinger Gå ut av brukerinnstillinger For å gå ut av brukerinnstillingene: Trykk på knappen. Hvis ingen av knappene trykkes innen ca. 10 minutter, avsluttes brukerinnstillingene og på skjermen vises programvalget. 27

28 6 Brukerinnstillinger Den følgende grafikken gir en oversikt over de mulige brukerinnstillingene. Språk Velg ønsket språk Lysnivå * 4 Tastelyd på * av Vannhardhet Hard * Middels Bløt Barnesikring på av * Informasjon Avkalking Rengjøre luftkanal V-ZUG Service Oppdatere programvare * Fabrikkinnstilling 28

29 6 Brukerinnstillinger 6.2 Språk Språket på displayet kan endres. Det finnes flere språk. Endre språk (se side 26) 6.3 Lysnivå Med denne funksjonen kan leseligheten til skjermen tilpasses til de gjeldende lysforholdene. Lysstyrketrinn 1 Mørk 2 Middels 3 Lys 4 Veldig lys Endre lysnivå (se side 26) 6.4 Knappelyd Knappelyd kan slås på eller av. på Tastelyden er slått på. av Tastelyden er slått av. Stille inn tastelyd (se side 26) 29

30 6 Brukerinnstillinger 6.5 Vannhardhet Det passende området for vannhardheten kan stilles inn. Det finnes 3 innstillingsområder for vannhardheten: Område Vannhardhet [ fh] Vannhardhet [ dh] Vannhardhet [ eh] Vannhardhet [mmol/l] Hard 33 til til til 35 3,3 til 5,0 Midde ls 16 til 32 9 til til 25 1,6 til 3,2 Bløt 1 til 15 1 til 8 1 til 11 0,1 til 1,5 Endre vannhardhet (se side 26) 6.6 Barnesikring Barnesikringen skal sikre at enheten ikke slås på utilsiktet. Ved aktiv barnesikring har trykking på skjermen ingen virkning. Barnesikringen kan slås på eller av. på Barnesikringen er slått på. av Barnesikringen er slått av. Stille inn barnesikring (se side 26) 6.7 Informasjon I Informasjon vises den aktuelle versjonen av maskin- og programvare. Disse opplysningene brukes hovedsakelig av servicetekniker ved utbedring av feil. Vise informasjon (se side 26) 30

31 6 Brukerinnstillinger 6.8 Avkalking På alle dampgeneratorer setter kalken seg i dampgeneratoren, avhengig av den lokale vannhardheten (dvs. kalkinnholdet i vannet). Et system i apparatet oppdager automatisk når det er nødvendig med avkalking. Avkalkingsintervallet er avhengig av vannhardheten og hvor hyppig maskinen brukes. Hvis apparatet ikke avkalkes, kan apparatfunksjonene eller apparatet påføres skader. Avkalkingsprogrammet varer ca. 1 t 20 min. Avkalkingsmiddelet "Durgol Swiss Steamer" brukes i blandingsforholdet 1:2 (f.eks. 0,5 l Durgol og 1 l vann). Hvis programmet oppfrisking eller hygiene brukes hver 2. dag, kan man regne med følgende avkalkingsintervall: Område Vannhardhet (se side 30) Avkalkingsintervall Hardt Ca. hver 3. måned Middels Ca. hver 4. måned Bløt Ca. hver 7. måned Avkalkningsmiddel Durgol Swiss Steamer Med feil avkalkningsmiddel kan apparatet påføres skader! Bruk utelukkende Durgol Swiss Steamer til avkalking. Avkalkningsmidlet inneholder høyvirksomme syrer. Inntørkede eller smurte dråper kan forårsake flekker på glatte overflater av metall og plast samt på tekstiler av polyamid. Eventuelt søl skal straks fjernes med vann. Følg produsentens anvisninger. Referanser under "Tilbehør og Reservedeler". 31

32 6 Brukerinnstillinger Vanlige avkalkningsmidler er ikke egnet fordi de inneholder tilsetningsmidler i tillegg som danner skum, eller de er ikke virksomme nok. Hvis et annet avkalkningsmiddel brukes, kan dette skumme over innvendig avkalke fordamperen utilstrekkelig skade maskinen i ekstreme tilfeller 32

33 6 Brukerinnstillinger Starte avkalkningsprogram (se side 26) Fjern klær, tilbehør eller andre gjenstander fra tekstilpleiesystemet. Fyll alltid vannbeholderen med friskt, kaldt vann. For å avkalke apparatet trykk på tasten. Følg anvisningene på berøringsskjermen. Avkalking Trykk på OK for å starte brukerstyrt avkalkingsprogram. 6.9 Rengjøre luftkanal Med tiden kan det sette seg fast avleiringer i luftkanalen. Med denne funksjonen rengjøres luftkanalen med damp. Hvis programmet oppfrisking eller hygiene brukes hver 2. dag, må programmet "Rengjøre luftkanal" utføres ca. 1 gang årlig. Starte program (se side 26) For å rengjøre luftkanalen trykk på tasten. Følg anvisningene på berøringsskjermen. Rengjøring Trykk på OK for å starte autom. rengjøring av luftekanalen. 1 / V-ZUG Service Denne funksjonen brukes av serviceteknikeren. 33

34 6 Brukerinnstillinger 6.11 Oppdatere programvare Med denne funksjonen kan programvaren oppdateres. Den nye programvaren kan enten lastes ned via Internett, eller fås via V-ZUG Ltd. Starte program (se side 26) Skyv inn SD-kortet med den siste programvaren i kortåpningen. For å oppdatere programvaren trykk på tasten. Programvareoppdateringen startes. Skjermen blir svart, og bakgrunnsbelysningen begynner å blinke. Ved programslutt: Bakgrunnsbelysningen blinker fremdeles bare svært langsomt. En signaltone signaliserer avsluttet programvareoppdatering. Fjern SD-kortet fra kortåpningen. Videre betjening foretas som vanlig. 34

35 7 Betjening 7.1 Forberede maskinen Sett i stikkontakten eller slå på veggbryteren Plassere tøy Åpne maskindøren. Fordel tøyet på klesstenger og kurver, se "Eksempler på fylling". Tøyet skal ikke berøre maskinen. Lukk maskindøren. Kontroller at ikke noe tøy sitter fastklemt når døren er lukket. 35

36 7 Betjening 7.3 Eksempler på fylling 36

37 7 Betjening 7.4 Oppfriskings- og tørketips Tips for fylling Ull eller ull-lignende strikkevarer legges i kurvene eller på den midterste stangen. Store klesplagg kan henges opp på tvers i maskinen. Ved tørking av sko kan en skolest forbedre tørkeprosessen. Etter tørking skal skoene avkjøles i en time. Bukser skal henges opp på buksebeinene med kleshengerklemmene for å få et godt resultat med å glatte ut krøller. For et svært godt resultat henges hvert buksebein på en kleshenger. Mellom de to kleshengerne skal det være en avstand på ca. 20 cm. Lommer på klesplagg må tømmes på forhånd fordi de ellers kan være vanskelige å tørke. Hvis klær henges opp med kleshengerklemmer, kan det bli merker etterpå. Av denne grunn skal klær henges opp med stropper på klesplagget (hvis aktuelt). Generelle råd Ved tunge klesplagg som dressbukser og dressjakker glattes krøllene ut svært godt på grunn av den høye egenvekten. Bomull, lin og noen fine silketyper er svært følsomme overfor krøller. Disse krøllene kan bare reduseres i liten grad. For et godt resultat av å glatte ut krøller anbefaler vi å bruke skjorter med en hengerfri eller EasyCare-merking. Resultatene av luktreduksjonen kan variere alt etter person, type lukt og tekstilegenskaper. Ved å plassere en skap-deo kan duften tilpasses etter ønske. Deodoranten må ikke inneholde lett antennelige innholdsstoffer. Vær obs på faresymboler! Tekstilene kommer i kontakt med vann under oppfrisking og hygienisering. Vann kan endre overflatene på svært følsomme tekstiler. Test følsomheten overfor vann på en liten flate. Vi anbefaler at du ikke behandler følgende tekstiler i REFRESH-BUTLER: ekte lær, kunstlær, pels. For eksempel kan kontakten med vann og temperaturen føre til en lett endring av farge, tykkelse og utseende på læret. Dette er en helt naturlig prosess. 37

38 7 Betjening 7.5 Fylle på vannbeholderen Bruk ikke avmineralisert (filtrert) eller destillert vann. Åpne maskindøren. Åpne vannbeholderluke 1 (trykk på det midterste området på den øvre kanten). Trekk ut vannbeholderen 2 med symbolet via håndtaket. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt vann. 1 2 Ferskvannsbeholder 2 skyves inn i sin respektive boks, trykkes inn til det lyder og press vannbeholderklaff 1. 38

39 7 Betjening 7.6 Tømme kondensvannbeholder Åpne maskindøren. Åpne vannbeholderluke 1 (trykk på det midterste området på den øvre kanten). Trekk ut kondensvannbeholderen 3 med symbolet via håndtaket. Tøm vannbeholderen. Skyv vannbeholderen inn i den angitte skuffen, og trykk luken igjen. 3 1 Ferskvannsbeholder 3 skyves inn i sin respektive boks, trykkes inn til det lyder og press vannbeholderklaff Programinnstillinger Hovedprogram Oppfrisking Slutt om 1 t 30 Ekstraprogrammer Tørking Slutt om 1 t 30 Lukt Tørkegrad Last Last Skånsomt Skånsomt Tidsstyrt oppfrisking Tidsbasert tørking 39

40 7 Betjening Glatte ut krøller Startutsettelse Startutsettelse Hygienisering Slutt om 1 t 30 Skånsomt Startutsettelse 7.8 Velge program Koble til enheten: Trykk på tasten under berøringsskjermen. På skjermen vises programvalget. Programvalg Oppfrisking Ekstraprogrammer Trykk på ønsket program, f.eks. Oppfrisking. På skjermen vises en oversikt over programinnstillinger: 40

41 7 Betjening Oppfrisking Slutt om 1 t 30 For å starte programmet med fabrikkinnstillingene trykk på tast. For å tilpasse programmet trykk på en hvilken som helst programinnstilling, f.eks. Fyllnivå. På skjermen vises de valgbare innstillingsverdiene: Last Lite Halvfull Full Trykk på ønsket innstillingsverdi, f.eks. Halvfull. Den valgte tasten fremheves i blått. På skjermen vises oversikten over programinnstillinger igjen. Oppfrisking Slutt om 1 t 30 41

42 7 Betjening Oransjefargede søyler eller symboler på tastene viser de valgte innstillingsverdiene. Blå taster viser at en annen verdi enn fabrikkinnstillingen er valgt. Programvarigheten forkortes eller forlenges alt etter programinnstillingene og innstillingsverdiene. Velg de øvrige programinnstillingene etter denne fremgangsmåten. Når alle programinnstillingene er valgt, vises forventet programvarighet på skjermen. Trykk på knappen. Det valgte programmet starter. Det valgte programmet, den antatte varigheten (timer/minutter) og den aktuelle statusen vises. Oppfrisking Slutt om 2 t 30 Damping Korrigere valg Under programvalg Trykk på ønsket programinnstilling. Trykk på innstillingsverdi. På skjermen vises oversikten over programinnstillinger igjen. Korrigering er ikke lenger mulig når programmet har startet. Programmet må avbrytes. 42

43 7 Betjening 7.10 Programvalg ved aktiv barnesikring Barnesikringen kan slås på eller av i brukerinnstillingene. Kode 731 Låse opp Angi den oppførte koden på skjermen. Trykk på knappen for å bekrefte koden. Barnesikringen er forbikoblet. Videre betjening foretas som vanlig. 43

44 7 Betjening 7.11 Avbryte et program Varm damp kan slippe ut ved åpning av døren. Fare for forbrenning! Kondensvanndråper kan komme på gulvet ved åpning av døren. Maskinen kan være varm på innsiden. Vær forsiktig når du tar ut tøyet. Hvis programmet avbrytes, kan tøyet du tar ut være lett fuktig. Du kan til enhver tid avbryte et aktivt program for å legge inn ekstra tøy eller ta tøyet ut tidligere. Åpne maskindøren. Innvendig belysning slås på. Hvis døren er åpen i lengre tid (ca. 5 minutter), avbrytes programmet. Lukk maskindøren. På grunn av trykkutjevning kan døren klapre i noen få sekunder. Displayet viser: Fortsette Trykk på OK for å fortsette programmet. Trykk på tasten for å fortsette programmet. 44

45 7 Betjening Det aktive hovedprogrammet vises på skjermen Avbryte programmet før tiden Varm damp kan slippe ut ved åpning av døren. Fare for forbrenning! Kondensvanndråper kan komme på gulvet ved åpning av døren. Maskinen kan være varm på innsiden. Vær forsiktig når du tar ut tøyet. Trykk på knappen. Programmet avbrytes. Displayet viser: Oppfrisking Avbryt Programmet er avbrutt Programslutt Ved tørking av forskjellige tekstiltyper kan tøyet fremdeles være fuktig etter programslutt. a) Velg programmet Tidsbasert tørking for 30 eller 60 minutter. Displayet viser: 45

46 7 Betjening Oppfrisking Ende Døren kan åpnes Åpne maskindøren. Ta ut tøyet. REFRESH-BUTLER er ikke et oppbevaringsskap. Rengjør hovedfilter. Tøm vannbeholderen. Lukk maskindøren. Trykk på tasten. 20 minutter etter programslutt slukkes berøringsskjermen samt innvendig belysning. Hvis døren ikke åpnes etter programslutt, starter en etterlufting i 15 minutter hver 3. time. Dermed garanteres det at tøyet holdes oppfrisket opptil 24 timer etter programslutt. Tøyet må tas ut innen 24 timer. Når du ikke skal bruke maskinen på lengre tid, tøm vannbeholderen og åpne døren. 46

47 8 Pleie og vedlikehold 8.1 Rengjøringsintervaller 1 2 Pos. Apparatdel Rengjøringsintervall Rengjøring 1 Hovedfilter Etter behov * Fjern loet. 2 Friskluftfilte r Vannbehold er Når det påvises kraftige avleiringer Etter behov Innvendig Av og til og utvendig på maskinen Etter hver 50. bruk Rengjør med flytende skuremiddel og svamp. Skyll av med vann og la lufttørke. Bruk rengjøringseddik om vannet er hardt. Fjern loet. Rengjør for hånd med litt vaskemiddel. Skyll godt med vann. Rengjør med fuktig, myk og ikke-skurende klut. Tørk etterpå. Rengjør maskindøren forsiktig på innsiden, inkl. dørpakning. 47

48 8 Pleie og vedlikehold * Det kan oppstå et lobelegg, enten raskt eller mindre raskt, avhengig av type vask og hvor mye klær som legges i. 8.2 Feilmelding Rengjør filterenheter Et tykt lobelegg fører til redusert prosessluftstrøm, og kan således påvirke oppfriskings- og tørkeprosessen og utløse en feilmelding. Følgende deler skal kontrolleres og eventuelt rengjøres: Hovedfiltersil Hovedfiltermatte Friskluftfiltermatte 8.3 Lodanning Lo er fine tekstiltråder som hovedsakelig oppstår under tilvirkingen, ved slitasje og vask. Lo skyldes ikke for stor belastning på tøyet i apparatet. Selv når er tøyet tørket på klessnor, kan du se lo når du rister og stryker tøyet. Når tøyet er vått, sitter loet fast. Under tørkingen i apparatet løsner den og fanges opp av hovedfilteret. Derfor blir det etter hver tørking, avhengig av typen tøy, igjen mer eller mindre mengder lo i filteret. 48

49 8 Pleie og vedlikehold 8.4 Rengjøre hovedfiltersil Åpne maskindøren. Sving opp gulvrist 1 bakover (se pil). Trekk ut hovedfilterkassetten 2. Fjern lo fra hovedfiltersilen. Filtersilen må vaskes fuktig om det finnes kraftige avleiringer. Sett hovedfilterkassetten inn igjen, og lukk gulvristen igjen

50 8 Pleie og vedlikehold 8.5 Rengjøre hovedfiltermatte Sett aldri maskinen i drift uten filtermatten. Åpne maskindøren. Sving opp gulvrist 1 bakover (se pil). Trekk ut hovedfilterkassett 2, og vipp opp. Fjern filtermatte 3. Rengjør filtermatten under rennende vann, og la lufttørke. Legg filtermatten tilbake i hovedfilterkassetten, og lukk igjen. Sett hovedfilterkassetten inn igjen, og lukk gulvristen igjen

51 8 Pleie og vedlikehold 8.6 Rengjøre friskluftfiltermatte Sett aldri maskinen i drift uten filtermatten. Åpne maskindøren. Trekk ut friskluftfilteret 1. Ta ut filtermatte 2. Rengjør filtermatten under rennende vann, og la lufttørke. Sett inn filtermatten og friskluftristen igjen. 8.7 Rengjøre vannbeholder 1 2 Ikke vask vannbeholderen i oppvaskmaskinen. Åpne maskindøren. Åpne vannbeholderluke 1 (trykk på det midterste området på den øvre kanten). Trekk ut vannbeholderen via håndtaket. Ta av lokket. Rengjør vannbeholderen med litt vaskemiddel for hånd, og skyll godt med vann. Trykk tankventil A 2 3 ganger oppover. 1 51

52 8 Pleie og vedlikehold Skyv lokket bakover. Løft opp lokket foran og bak (gjennom åpningen). A Trykk lokket ned foran og bak. Skyv vannbeholderen inn i den angitte skuffen, og trykk luken igjen. 52

53 9 Utbedre feil selv 9.1 Dette gjør du når... I dette kapitlet er det listet opp feil som man enkelt kan utbedre selv ved å følge den beskrevne fremgangsmåten. Dersom andre feil vises, feilen ikke kan utbedres eller meldingen "Kontakt V-ZUG" vises, kontakt kundeservice. Vennligst skriv opp hele feilmeldingen før du ringer til kundeservice.... det står Fyll på vannbeholderen Mulig årsak Ferskvannbeholderen er tom eller ikke tilstrekkelig fylt. Utbedring Fyll ferskvannbeholderen med friskt, kaldt vann.... det står Tøm kondensvannbeholder Mulig årsak Kondensvannbeholderen er full. Kondensvannbeholderen er tilsmusset. Vannbeholderluken er åpnet. Utbedring Tøm kondensvannbeholderen. Rengjør kondensvannbeholderen med litt vaskemiddel for hånd, og skyll godt med rikelige mengder vann. Lukk vannbeholderluken igjen. 53

54 9 Utbedre feil selv... det står FXX/EXX FN XX Mulig årsak Forskjellige situasjoner kan føre til en "F"-melding. Utbedring Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på tasten. Avbryt strømtilførselen i ca. 1 minutt. Start strømforsyningen igjen og velg et nytt program. Dersom feilen vises igjen, noter hele feilmeldingen (meldingen, FN- og E- nummeret.) Brudd på strømtilførsel. Ring kundeservice. Hvis det er tøy i maskinen: Åpne maskindøren. Ta ut tøyet. Ring kundeservice.... Vannbeholderklaffen lar seg ikke lukke. Mulig årsak Ferskvannsbeholder eller kondensatorbeholder er ikke satt riktig inn. Utbedring Dra ut vannbeholderne og trykk godt inn til anslag. 54

55 10 Tilbehør og reservedeler Vennligst oppgi produktfamilie og nøyaktig betegnelse ved bestilling. Kleshenger Kurv Vannbeholder Kondensvannbeholder Hovedfiltersil 55

56 10 Tilbehør og reservedeler Hovedfiltermatte Friskluftrist Friskluftfiltermatte Avkalkningsmiddel Durgol Swiss Steamer Avkalkningsmidlet kan også fås hos faghandleren. 56

57 11 Tekniske data Utvendige mål Høyde: Bredde: Dybde: Vekt: Kapasitet: 1960 mm 775 mm 570 mm 170 kg 5 kg tørt tøy Omgivelsesbetingelser Tillatte romtemperaturer: 5 C til 30 C Elektrisk tilkobling Se merkeskilt 57

58 11 Tekniske data 11.1 Forbruksverdier fabrikkinnstilling D = Varighet E = Energi T = Temperatur F = Ferskvannforbruk R = Relativ fuktighet Program D [min] T [ C] R [%] E [kwh] F [g] Oppfrisking , Oppvarming ca Damping Tørking ca. 10 < Tørking ca. 110 <50-1,2 - Hygiene 1, Oppvarming ca Damping Tørking ca. 15 <50 Tidene og vannforbruket tilpasses etter programvalget. Programmene kan derfor bli lengre eller kortere. Ved skånsomme programmer forblir temperaturen under 55 C Merknader for testinstitutter Merknadene for testinstitutter kan hentes på internett: testinstitute. 58

59 11 Tekniske data 11.3 Standby-spareautomatikk For å unngå unødvendig energibruk er maskinen utstyrt med en Standbyspareautomatikk. 20 minutter etter programslutt slukkes berøringsskjermen samt innvendig belysning. Strømforbruket blir redusert til et absolutt minimum. Til tross for dette forblir sikkerhetsfunksjonene aktiv. 59

60 12 Stikkordregister A Anvisninger for bruk... 9 Avinstallering Avkalking Start avkalkningsprogram Avkalkningsmiddel Avkjøling... 19, 22, 25 B Barnesikring Berøringsskjerm Betjening Betjeningselementer Brukerinnstillinger... 17, 26 D Displayelementer E Elektrisk tilkobling Emballasje F Feil Forberede maskinen Forbruksverdier Hovedprogrammer Fylle på vannbeholderen G Garantiforlengelse Glatte ut krøller Gyldighetsområde... 2 H Hinweis Wärmepumpe Hygienisering I Informasjon K Kassering Knappelyd Knapptilstand Korrigere valg Kort veiledning L Last... 21, 24 Lodanning Lufte... 19, 22, 25 Lukt Lysnivå display Lysstyrketrinn M Maskin Beskrivelse Oppbygning Merkeskilt Merknader Modellnummeret... 2 O Omgivelsesbetingelser Oppdatere programvare Oppfrisking... 19, 24 Oppstart P Plassere tøy Pleie Produktfamilie... 2 Program Avbryte Avbryte før tiden Slutt Velge Programinnstillinger... 16, 39 Programoversikt Programvalg

61 12 Stikkordregister R Rengjøre luftkanal Rengjøring Friskluftfiltermatte Hovedfiltermatte Hovedfiltersil Rengjøringsintervaller Reservedeler Romtemperatur S Service & kundestøtte Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon Enhetsspesifikke... 7 Generelt... 6 Språk Standby-spareautomatikk Startutsettelse... 21, 24, 25 Symboler... 5 T Tekniske data Tekniske spørsmål Tidsbasert tørking Tidsstyrt oppfrisking Tilbehør Kleshenger Kurv Tilleggsfunksjoner Tips for fylling Type... 2 Tømme kondensvannbeholder Tørkegrad Tørking... 19, 22, 25 U Utvendige mål V Vannhardhet Vedlikehold V-ZUG Service

62 13 Merknader 62

63 14 Service & kundestøtte I kapittelet «Utbedre feil selv» får du verdifulle henvisninger for små driftsfeil. Dermed må du ikke tilkalle en servicetekniker, og sparer på denne måten kostnadene dette medfører. Du finner informasjon om V-ZUG-garanti under Service Garantiinformasjon. Vennligst les denne nøye gjennom. Vennligst registrer ditt apparat straks på nettet over Service Garantiregistrering. Ved en mulig feil drar du dermed nytte av best mulig støtte allerede under apparatets garantitid. Du trenger fabrikasjonsnummeret (FN) og apparatbetegnelsen for registreringen. Disse opplysningene finner du på apparatets typeskilt. Mine opplysninger om apparatet: FN: Apparat: Hold alltid disse opplysningene klare når du tar kontakt med V-ZUG. Tusen takk. Reparasjonsordre Under ww.vzug.com Service Servicenummer finner du telefonnummeret til det nærmeste V ZUG-servicesenteret. Tekniske spørsmål, tilbehør, garantiforlengelse V-ZUG hjelper deg gjerne ved generelle administrative og tekniske forespørsler, tar i mot bestillinger av tilbehør og reservedeler eller informerer deg om avanserte serviceavtaler. 63

64 Kort veiledning Vennligst les sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen først! Trykk på tasten. Åpne maskindøren. Fyll inn tøy. Lukk maskindøren. Velg program. Velg eventuell tilleggsfunksjon. Trykk på knappen. Programslutten vises på skjermen: Åpne maskindøren. Ta ut tøyet. Rengjør hovedfiltersil. Tøm vannbeholderen. Lukk maskindøren. Trykk på tasten. J R01 V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6301 Zug Tlf , faks Servicesenter: Tlf

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

Bruksanvisning Adora TS WP. Tørketrommel

Bruksanvisning Adora TS WP. Tørketrommel Bruksanvisning Adora TS WP Tørketrommel Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruksanvisning Adora TSL WP. Tørketrommel

Bruksanvisning Adora TSL WP. Tørketrommel Bruksanvisning Adora TSL WP Tørketrommel Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tørketrommel Adora TSL WP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GC9920. Hurtigstart guide. Stryke. Damping. For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking. Oppbevaring

GC9920. Hurtigstart guide. Stryke. Damping. For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking. Oppbevaring GC990 Hurtigstart guide 3 4 5 Stryke Damping For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking Oppbevaring Detaljert tegning Generell beskrivelse A A Hengekrok B Friskhetsknapp Luftventiler D Bryter for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Dampkoker Steam S Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TL WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TL WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tørketrommel Adora TL WP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer