SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARBUVOLLEN BÅTFORENING"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE MARS 2014 SAK 1. KONSTITUERING A) Åpning. Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen kommentarer til innkallingen, og møtet ble satt. Det var 40 fremmøtte. Hvorav 35 stemmeberettigede medlemmer, pluss 2 godkjente fullmakter, noe som ga totalt 37 stemmer. B) Valg av møteleder. Styreleder foreslo Geir Gulliksen som møteleder. Geir Gulliksen ble valgt som møteleder. C) Valg av referent. Møteleder foreslo administrativ leder Thore Mehlum som referent. Thore Mehlum ble valgt som referent. D) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Thor Hægh og Caspar Bjordal Barth sa seg villig til å undertegne protokollen E) Godkjenning av dagsorden. Merknader til dagsorden. Dagsorden ble vedtatt uten merknader.

2 SAK 2. ÅRSBERETNING A) Møteleder refererte til hvert punkt i årsberetningen og kommentarer til følgende kapittel ble reist: Kapitel 7 UTSETTING OG OPPTAK På grunn av sterk vind og en krybbe som ikke holdt mål, veltet en båt over på nabobåten under årets vinteropplag. Spørsmålet som ble stilt var: Hvordan er ansvarsforholdet? Hver båteier (gjennom sitt forsikringsselskap) er ansvarlig for skader oppstått på egen båt oppstått i havnen uansett hvem eller hva som forårsaker skaden. Ved grov uaktsomhet kan dette prinsippet fravikes. Sarbuvollen Båtforening er kun ansvarlig for skader forvoldt under prosessen fra båten er i stroppen ved opptak til den står på plass i krybben / støttene og omvendt ved utsetting. Kapitel 8 VEDLIKEHOLD o Vannrørene inn til vannpostene er av gjennomsiktig plast, disse bør skiftes til sort plast da disse er mer motstandsdyktig mot sollys og blir ikke like porøse. o Det ble hevdet at brygge 4 beveger seg (mer enn de andre bryggene, dette er tatt til etterretning og vil bli sjekket. Styrets Årsberetning med kommentarer ble tatt til etterretning: B) Kontrollkomiteens års- og revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsberetning ble tatt til etterretning uten kommentarer. SAK 3. REGNSKAP 2013 Styreleder viste til det utsendte regnskapet. Enkelte utgiftsposter ble forklart med henvisning til de medfølgende noter. Det fremlagte regnskapet ble enstemmig godkjent som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for SAK 4. FBBs virksomhet 2013 FBB (Fellesutvalget for båtforeninger i Bærum) har i 2013 bestått av følgende representanter: SAK 5. Kaffepause

3 Georg Øksnes, styreleder, John Giæver, Magnus Freberg, Rune Molberg, Gro Aune, Solvik Båtforening Gyssestad Båtforening Strand Båtforening Lakseberget Båtforening, Sarbuvollen Båtforening Det har vært to styremøter i 2013 samt årsmøte og fellesmøte med Bærum Kommune om leieavtalen. I 2013 ble avtalen med kommunen fornyet for ytterligere 10 år uten spesielle endringer. Sarbuvollen Båtforening har ikke tatt opp egne saker gjennom FBB i Lakseberget Båtforening har hatt sak gående med Bærum kommune om parkering og vedlikehold av kyststien. FBB har deltatt på møter med kommunen for å komme frem til en avtale. Bærum Kommune tapte saken om grensen mellom Strand Båtforening og naboen i jordskifteretten og dette medfører at Strand Båtforening ønsker kompensasjon for båtplassene som ikke kan benyttes. FBB er med på møtene med kommunen og har engasjert advokat for å følge opp saken. Naboen til Gyssestad Båtforening har bygget på grunnen til Gyssestad Båtforening og FBB har sendt brev til Bærum Kommune om forholdet fordi naboen ønsker å utvide sine brygger. Det er foreløpig uenighet om hvor grensen går. Ingen av sakene er avklart ved utløpet av Det kom forslag fra salen om at styret i FBB burde invitere / involvere en politiker i saker med Bærum Kommune som motpart samt å klargjøre hvor mange fornyelsesopsjoner som foreligger i leiekontrakten med Bærum Kommune. Orienteringen og forsalg fra salen ble tatt til etterretning. SAK 6. BUDSJETT 2014 Styreleder orienterte om årets budsjettforslag. Årsmøte hadde ingen spesielle innvendinger til budsjettet. Det fremlagte budsjett ble enstemmig vedtatt som Sarbuvollen Båtforenings budsjett for SAK 7. INNMELDT SAK TIL ÅRSMØTET 2014 FRA NILS ERIK SKAAR De båter/prammer/moringsløfter som foreningen eier - a) hvem kan leie disse b) til hvilken pris. Dette mener jeg er allmenn nyttig info til foreningens medlemmer.

4 Styrets svar: Foreningen disponerer en Pioneer arbeidsbåt med 30HK påhengsmotor samt en flåte med kran. Prammen er avhendet. Det er ikke etablert en ordning for organisert utleie og således kan ingen påberope seg rett til å leie disse enheter. Hvem er godkjente vaktvikarer? Jeg antar at vaktvikarer MÅ være andelseier. Stemmer det? Tidligere andelseiere kan således ikke være vaktvikarer? Styrets svar: Styret offentliggjør før hver sesong en liste med de vaktvikarer styret på eget initiativ har godkjent. Øvrige bestemmelser om vakthold er beskrevet i den til enhver tid gjeldende vaktinstruks som bl.a. er tilgjengelig i vakthuset og på foreningens hjemmeside. Er samtlige andelseiere pliktig til å ha vaktordning en gang i året på båthavnen? Eller er det noen som slipper dette- og hva er eventuelt kriteriet for det? Styrets svar: Vakt tildeles ihht etablert praksis og tildeles alle andelseiere etter turordning. Avhengig av antall vaktdøgn kan det inntreffe at noen blir tildelt 2 vakter samme sesong. Fritak for vakthold gis til de som innehar tillitsverv i foreningen. Foreningen har et overvåket anlegg. Hvis ett medlem av foreningen skulle være så uheldig å ha et innbrudd i båt/bil - hvem er da berettiget til å frigi video-opptak? Og hvor lang "lagringstid" har man før videoen slettes? Styrets svar: Tilgang til foreningens videoopptak gis kun til Politiet i samband med avgitt anmeldelse. Opptak slettes etter 7 dager ihht retningslinjer gitt av Datatilsynet. Ved fremleie av båtplass, - så foreslår jeg at foreningen pålegger eier av andelen å registrere den "midlertidig leietager" til foreningen, slik at foreningen kan oppdatere vaktlister, samt bør innkreve et administrasjonsgebyr fra det "midlertidige" medlem for håndteringen av dette. Styrets svar: Alle som ønsker å leie ut sin båtplass har alltid vært pålagt å melde fra om dette til kontoret. Skjema for slik melding ligger på foreningens hjemmeside eller det kan avhentes på kontoret. Er ikke slik melding gitt ansees utleieavtalen som ikke gyldig. Kan "hvem som helst" sjøsette sine båter fra båtopptrekket? Eller er dette forbeholdt medlemmene? Styrets svar: Foreningens slipp/rampe er forbeholdt foreningens medlemmer, ref oppsatte skilt. Det samme gjelder mastekran/brygge. Det er ansett som for kostbart og lite hensiktsmessig å iverksette tiltak for avsperring av slipp/rampe. Styrets svar tatt til etterretning

5 SAK 8. UTMELDING AV KNBF Styreleder orienterte om at grunnen til medlemskap i KNBFs var momskompensasjon. Sarbuvollen Båtforening oppfyller ikke de innskjerpede krav om moms-fritak og grunnlaget for medlemskap har falt bort. Utmelding av KNBF krever et årsmøte vedtak med 2/3 flertall. Avstemming ble gjennomført. Enstemmig vedtatt å melde oss ut SAK 9. VALG 1. Valgkomitéens forslag til styremedlemmer var som følger: Cathrine Lødrup Per Horn Steinar Jartung Ole Grønskar Svend Vesterkjær gjenvelges som styremedlem for 2 år gjenvelges som styremedlem for 2 år velges til styremedlem for 2 år gjenvelges som varamedlem for 2 år velges til varamedlem for 2 år Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Styret for 2014 består da av: Geir Gulliksen Grethe Moe Cathrine Lødrup Per Horn Steinar Jartung Varamedlem Ole Grønskar Varamedlem Svend Vesterkjær Det nye styre konstituerer seg selv på første styremøte. Årsmøtet takket avtroppende styreleder Gro Aune for god innsats i styret i mange år. 2. Styrets forslag til nytt medlem i valgkomitéen var som følger: Per Lillelien velges for 2 år Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon.

6 Valgkomitéen 2014 består da av: Rolf Wahlquist Per Lillelien Styret takket avtroppende valgkomitémedlem Eivind Vesterkjær for god hjelp i mange år. 3. Styrets forslag til nytt medlem i Kontrollkomitéen var som følger: Simon Enger Cecilie Skarphagen gjenvelges for 2 år velges for 2 år Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon. Kontrollkomiteen 2014 består da av: Gunnar Bolstad Simon Enger Cecilie Skarphagen Styret takket avtroppende kontrollkomitémedlem Ivar Opkvitne for god hjelp i mange år. Møteleder takket de fremmøtte for et godt og konstruktivt årsmøte som ble avsluttet ca. kl Høvik, 18. mars 2014 Sign.: Thore Mehlum Thore Mehlum Referent Sign.: Thor Hægh Thor Hægh Sign.: Caspar Bjordal Barth Caspar Bjordal Barth Protokollunderskrivere

Styrets årsberetning 2014

Styrets årsberetning 2014 Styrets årsberetning 2014 1. GENERELT Utskifting av runde flytere på fortøyningsbommer ble gjennomført i løpet av sommeren. Det gjenstår fremdeles noen som vil bli skiftet sommeren 2015. Vinsjen i vinsjehuset

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 27.03.2012 kl. 18.00. Møtested: St Halvard kirke. Tilstede var 62 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 69 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter og reglement for

Vedtekter og reglement for Vedtekter og reglement for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162, 4299 AVALDSNES Besøksadresse: Visnes Båthavn E-post: post@visnes-bf.no Internett:

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Det våres. Lyset og ikke minst svarttrosten som kjekker seg på kveldstid gjør at tankene går til båten

Detaljer

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT Innhold A/S IBSENSGATE 16 26... 1 VEDTEKTER... 1 HUSORDENSREGLEMENT... 1 DEL I UBETINGET FORBUDTE VEDTEKTSBESTEMMELSER... 3 1 Firma... 3 2 Forretningssted...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA Org.nr. 971 474 181 Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Strand Barnehage SA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer...

Detaljer