SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet mars Eigenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 19. 20. mars 2007. Eigenes"

Transkript

1 SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet mars 2007 Eigenes

2

3 ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: Fax: FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon: Fax: Sjøforsikring kasko og ansvar fangst og redskap pakke og yrkesskade ditt eget forsikringsselskap

4 Ship Building And Repair The Westcon site in Ølensvåg. Promedia Graphics - Complete Range of Services: Docking facilities for all vessel types: Westcon Dock - 150m x 26,5m x 6,5m (7600 t.) Ølen Dock - 80m x 13,25m x 6m (1300 t.) Repair & maintenance facilities: Quay cranes tons Pipe workshops for hydraulic & steel piping Steel production workshops Lathe & machining workshops Indoor cranes >40 t. Diesel engine workshops Turbocharger workshop with balancing facility Thruster & tailshaft Ship building: Fishing vessels Offshore & supply vessels Project management & construction: Total project development, design & engineering Certification & classification: Ships & cranes Ships equipment Approved by DnV, Lloyds, GL & ABS for thickness measurement & NDT MS Chris Andra, 71m - Pelagic Trawler (Del. 2006). MS Gunnar Langva, 71m - Purser/Pelagic Trawler. MV Resolute, 64m - Midwater Trawler. MS Krunborg, 74m - Purser/Pelagic Trawler Ølensvåg - Tel: / Fax: Big enough to cope, small enough to care MS Trønderbas, 68m - Purser/Pelagic Trawler.

5 FORORD Styret i Sør - Norges Trålerlag har igjen gleden av å ønske innledere, representanter, gjester og presse velkommen til lagets representantskapsmøte i Møtet finner igjen sted i Lille Maritim i Haugesund, denne gang mandag 19. og tirsdag 20. mars Året 2006 har for de pelagiske og nordsjøtrålerne i hovedsak vært preget av : - Nytildeling av pelagisk trålkonsesjon til KS Kvitsjøen. Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) tildelte ny trålkonsesjon med basistonnasje og konsesjonskapasitet til en verdi av mellom 20 og 25 millioner kroner. Årlig fangstverdi er forsiktig beregnet kr millioner kroner. Det tildelte fangstkvantumet og verdien av det må de øvrige trålene ta på si kappe. - Strukturspørsmål i lys av strukturstoppen og strukturutvalgets innstilling. Trålerlaget har arbeidet i flere år med å få til en strukturkvoteordning for nordsjøtrålerne som altså må vente til for å se hva det blir til. Videre er det et uavklart forhold mellom pelagisk trålgruppe og kombinasjonsbåtene. - Innføring av NOx-avgift. I skrivende stund er det ikke avklart om hvor stor avgiften blir, hvordan den skal beregnes eller hvordan den skal innbetales. Saken har vært en stor belastning for medlemmene og skapt stor usikkerhet m. h. t. driftsplanleggingen. - Avviklingen av nvg-sildfisket med havdeling og sperrelinje i Vestfjorden. FKD laget en sperrelinje langt ute i Vestfjorden som på en effektiv måte hindret fartøy 70 fot å fiske nvg-sild lenger inne i Vestfjorden hvor storsilda befant seg før jul. Dette medførte vanskeligere drift, større kostnader og mindre fangstinntekter p. g. a. lavere pris på småsilda som ble fanget lenger ute. Flere av de minste trålerne måtte forlate feltet før de hadde fått opp kvoten, da de ikke klarte det i det havområdet de kunne fiske i. - Relativt bra kolmulefiske med økende priser. Hele kolmulekvoten ble fisket opp, men det gjensto en del på adgangen i EUog Færøysonen. - Svært høye drivstoffpriser. De rekordhøye drivstoffprisene vi hadde gjennom hele året bidro til at driftsresultatet ikke ble så godt som det kunne ha vært. 5

6 - Prøvefiske på tobis. 6 trålere gjennomførte et prøvefiske, men Havforskningsinstituttet (HI) fant ikke å kunne åpne opp for et ordinært fiske. Norge hadde ikke kvote i EU-sonen hvor danskene hadde et godt fiske. - Stengt øyepålfiske og senere åpning av fisket. Da ICES åpnet opp for et fiske måtte Norge gjøre det samme i august. Tidligere på året kunne øyepål fiskes som bifangst i kolmulefisket med inntil 49% av totalvekten. - Tobis- og øyepålseminar. På grunn av motstridende reguleringer og forskerråd om tobis og øyepål i Nordsjøen mellom norske og danske havforskere, noe som skapte forvirring og frustrasjon blant norske fiskere, arrangerte Trålerlaget et seminar i oktober med deltagelse fra danske og norske forskere, fiskere og forvaltning. Med dette ønskes alle velkommen og lykke til med møtet. * Vacumpumpe * Sorteringsmaskiner * Dekksavsiling * RSW anlegg * Issørpe * Kuldeanlegg MMC TENDOS AS N-6092 Eggesbønes Tlf Fax timers service: Tlf service og nysalg - Vi takker alle våre forbindelser for et godt samarbeid i året som har gått. Vi håper 2006 håper vi blir et lønnsomt og aktivt år for alle i næringen. Godt Nytt år! MMC KULDE AS N-6050 Valderøy Tlf Fax timers service: Tlf PUMPING OG LAGRING AV FISK I KJØLT VANN 6

7 DAGSORDEN REPRESENTANTSKAPSMØTET I LILLE MARITIM v/rica MARITIM HOTELL I HAUGESUND MARS 2007 Åpning ved representantskapets ordfører Torstein Kvalsvik. Hilsningstale fra ordfører Petter Steen, Haugesund. Eventuelt andre hilsningstaler. Sak 1 - Innledning ved styreleder Valter Rasmussen. Sak 2 - Navneopprop. Sak 3 - Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 4 - Valg av setteordfører, to referenter og to i tillegg til å underskrive protokollen. Sak 5 - Valg av redaksjonsnemnd. Sak 6 - Styrets årsmelding for Sak 7 - Regnskap for Sak 8 - NOx-avgiften i praksis Sak 9 - Strukturordninger i fiskeflåten Sak 10 - Evaluering av ressursfordelingen. Sak 11 - Innkomne forslag. Sak 12 - Valg av : Styremedlem og to vararepresentanter for 2007 og 2008 i distrikt 1 og et styremedlem og to vararepresentanter i distrikt 2. Valgkomitè og lønnsnemnd for Revisor. Fastsettelse av honorarer og godtgjørelser. Sak 13 - Opplesing, godkjenning og underskriving av protokollen. 7

8 ønsker Sør-Norges Trålerlag velkommen til Årsmøte mars 2007 Telefon Telefax et Rica Partner Hotel i Caiano-gruppen 8 8

9 Husøy Fiskerihavn, Karmøy Husøyveien Avaldsnes Telefon Telefax Vakttelefon E-post: NOT - TRÅL - NOTPOSER - REPARASJON Produksjon av notlin til nøter og oppdrettsposer Reparasjon av nøter og trål Montering av oppdrettsposer Jotun Marine Coatings Jotun A/S, P.O. Box 2021, 3235 Sandefjord Tlf Fax Beaumont-Bennett RRA 6

10 Sak 1: Innledning ved styreleder Valter Rasmussen Til notater: 10

11 Scanmar - ledende leverandør av Fangstkontroll systemer I over 25 år har Scanmar levert komplette og oppgraderbare fangstkontrollsystemer til bunn og pelagiske trålere, snurrevad og ringnotbåter verden over. Nær kontakt med fiskerne har vært avgjørende for videreutvikling av Scanmars fangstkontrollsystmer, og gjør at vi stadig kan introdusere nye sensorer og systemer. For mer informasjon om våre systemer og nye produkter, kontakt oss på tel: eller se websiden: Scanmar AS Postboks Asgardstrand Norge Telefon

12 Sak 2: Navneopprop EIERREPRESENTANTER Distrikt 1 Sogn og fylkene nordenfor Postnr Poststed Status Båt Fjordane Geir Lundberg Foldvik 9470 Gratangen Repr Odd Lundberg Andreas Kr. Hansen postboks Lødingen Repr Norafjell Kåre B. Holm 6570 Smøla Repr Dyrnesvåg Torstein Kvalsvik 6098 Nerlandsøy Repr. Kvalskjær Torkild Hopmark 6570 Smøla 1. vara Fiskebank Tore Giske postboks Ålesund 2. vara Fangst Sentrum Karstein Stølen 6475 Midsund 3. vara Havsnurp Rune Sævik 6099 Fosnavåg 4. vara Sævikson Distrikt 2 Hordaland og Rogaland Postnr Poststed Status Båt Valter Rasmussen Kyrkjegardsvn Vedavågen Repr. Quo Vadis Reidar Blakstad Varbergvn Egersund Repr. Svanavåg Mårten Eidesvik 5443 Bømlo Repr. Shannon John R. Christensen Losvn Sk.havn Repr. Leanja Kjell Terje Eriksen Syrevågvn Sk.havn Repr. Traal Roy A. Espedal Allmannamyrvn Sk.havn Repr. Skudetrål Svein Atle Lønning 5443 Bømlo Repr Trygvason Aleksander Vedø postboks Vedavågen Repr. Cetus Rune Lønning 5443 Bømlo 1. vara Lønnøy Abraham Inge Troland 5384 Torangsvåg 2. vara Morten Einar Finn Magnus Alvestad Nylund 5561 Bokn 3. vara Haaflu Jostein Knutsvik Grønhaugvn Sk.havn 4. vara Skude Erlend Lønning 5443 Bømlo 5. vara Lønningen Bjarte A. Nordtun 5430 Bremnes 6. vara Mostein Kjell Svanes Bjergstedvn Egersund 7. vara Johan Feyer Karsten P. Vedøy Salvøyvn Vedavågen 8. vara Ganthi Distrikt 3 Vest-Agder og fylkene Postnr Poststed Status Båt østenfor Bent Salthaug Salthaugvn Hidrasund Repr. Eigenes Harald Nodenes Nodenesvn Søgne Repr. Racon Martin Andås Vestevn Flekkerøy 1. vara Sjøvik Ove Pettersen Skutevika Flekkerøy 2. vara Piraja 12

13 Nettauksjon av fisk for 5,8 milliarder i året oktansydvest Verdens største markedsplass for sild, makrell og annen pelagisk fisk ligger i Bergen - og holder åpent døgnet rundt. Her omsetter vi ca. 3% av all villfisk i verden, i 2005 til en verdi av nesten 6 milliarder kroner. Sild og makrell eksporteres til konsum i 45 land verden over, øvrige fiskeslag går til råstoff for oppdrettsnæringen. På denne måten spiller vi både direkte og indirekte en nøkkelrolle i en av Norges viktigste eksportnæringer en bærekraftig næring basert på fornybare ressurser. Les mer om verdens største markedsplass for pelagisk fisk på 13

14 MANNSKAPSREPRESENTANTER Distrikt 1 Sogn og Fjordane og fylkene nordenfor Postnr Poststed Status Båt Per-Jan Kvalsvik 6094 Leinøy Repr. Kvalstein Odd-Arne Kvalsvik 6092 Eggesbønes Repr. Kvalskjær Finn-Arvid Larssen 4432 Hidrasund 1. vara Norafjell Lars Hopmark 6570 Smøla 2. vara Fiskebank Distrikt 2 Hordaland og Rogaland Postnr Poststed Status Båt Helge Olav Vikshåland postboks Vedavågen Repr. Cetus Rolf Larssen Haraldstunet Haugesund Repr. Morten Einar Geir Kenneth Eriksen Sjenarvn Åkrehamn Repr. Traal Jarle Wikre Vikra 4272 Sandve 1. vara Skudetrål Olaf Midttveit 5380 Tælavåg 2. vara Svanodd Ståle Lønning 5443 Bømlo 3. vara Trygvason Distrikt 3 Vest-Agder og fylkene Postnr Poststed Status Båt østenfor Yngvar Salthaug Salthaugvn Mandal Repr. Eigenes Thor Gunnar Martinsen Østerøya 167 B 4625 Flekkerøy Vara Sjøvik Telefon Fax Strandgt. Telefon Haugesund - Fax Strandgt Haugesund et sted for vinnere og hverdagshelter et sted for vinnere og hverdagshelter TIL LANDS OG TIL VANNS TIL LANDS OG TIL VANNS 14

15 MøreNot Egersund AS (tidl. Nordsjønot) er godt kjent for sine gode tobistråler. Våre erfarne fagfolk produserer alle type tråler og snurpenøter. Du velger størrelse og utforming, og vi produserer til en konkurransedyktig pris. Her er noen av våre produkter: Pelagiske og semipelagiske tråler Bunntråler for reke, industrifisk og storfisk Snurpenøter Plexus SK75 og SK60 (dyneematau) Wire og annen jernvare Tråldører med tilbehør 24 timers vakttelefon: Varbergveien Egersund Tlf: Fax:

16 Sak 3: Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden Til notater: 16

17 Sak 4 og 5: Valg av: a) To referenter: b) To i tillegg til å underskrive protokollen: c) Redaksjonsnemnd: 17

18 Forretningsorden 1. Møtet er åpent for alle. 2. Møtet ledes av valgt ordfører og varaordfører. 3. Protokoll skal føres av to valgte sekretærer. 4. Protokollen skal refereres og godkjennes av representantskapet ved slutten av møtet. 5. Protokollen skal undertegnes av to valgte representanter i tillegg til sekretærene. 6. Alle som forlanger ordet må oppgi navn og bruke talerstolen eller mikrofon. 7. Alle forslag skal framsettes skriftlig og undertegnes. 8. Kun representantene har stemmerett. 9. Gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 10. Alle avstemminger foretas i h. t. bestemmelsene i vedtektene. 11. Når strek er satt i en debatt, kan ingen tegne seg for videre ytringer, framsette nye forslag eller trekke framsatte forslag. 12. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak utenom styreleder og forslagsstiller. Alle som tar ordet bes fatte seg i korthet for å slippe flest mulig til i debatten. 13. I plenumsalen skal mobiltelefoner være slått helt av. 18

19 Besøk oss! Foto: Ulf Helge Klevstad 19

20 Sak 6: ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2006 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene Før Etter % % % % % % % % % % Totalt Utvikling i norsk fangst (i tonn) og deltakelse i NØS og EU sonen NØS EU Totalt % EU 0,4 2,3 14,9 10 7,7 32,4 17,2 54,2 20,8 0 Fartøy Gjennomsnittspris/kg : 0,90 0,54 0,60 0,79 0,93 0,80 0,92 0,81 1,10 Havforskerne mente tidlig at det ikke var noe grunnlag for et ordinært tobisfiske i NØS i Fiskeridirektøren foreslo derfor forbud mot tobisfiske i Trålerlaget mente at det burde åpnes opp for et ordinært fiske i perioden Hvis det ikke var tobis å finne eller det var for mye yngel, ville fisket avsluttes av seg selv slik at tobisbestanden ikke ville bli skadelidende. Ingen har råd til å tråle på små forekomster eller lete i dagevis. Dette gikk imidlertid myndighetene ikke med på, men vi fikk et prøvefiske i de to siste ukene i april og den første i mai hvor 6 fartøy deltok etter påmelding og utvelgelse av 20

21 TRÅLER SNURREVAD - GARN TAUVERK - WIRE - KJETTING UTSTYR OG REKVISITA FOR BÅT, BRUK OG MANNSKAP 4270 Åkrehamn - Norway HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: Øyaveien 60 - Postboks Åkrehamn Tlf Fax AVDELING HUSØY: Karmsund Fiskerihavn Tlf Fax VAKT-TELEFON

22 Havforskningsinstituttet (HI) basert på visse kriterier som de satte opp: Fartøy som skal delta, må ikke være ombygget i nevneverdig grad etter 2001, og de bør ha vært viktige aktører i fiskeriet i perioden Hvert av fartøyene kan fiske fritt i to uker, men må fiske i tildelte områder i èn uke, slik at alle kjente tobisfelt i NØS blir undersøkt i løpet av de tre ukene. Dette skal gjennomføres ved at fire av fartøyene til en hver tid kan fiske fritt, mens to fartøy pr. uke må fiske i tildelte områder. Trålerlaget var ikke enig i den valgte perioden, men foreslo mai hvor det erfaringsmessig er mest tobis på alle felt. HIs mente imidlertid at ved å sammenligne data, kunne de finne ut om det var grunnlag for et fiske. Trålerlaget mente at det heller ikke kunne forventes å være tobis på gamle felt hvor det ikke har vært tobis på mange år. HI sendte rapport til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) : Kriterium 1. Dersom fangst pr. enhet innsats (CPUE) av ett år gammel tobis tilsier at styrken på 2005-årsklassen er under gjennomsnittlig, vil det bli anbefalt at fisket i NØS forblir lukket i Dersom beregningene indikerer at 2005-årsklassen er over gjennomsnittlig, skal det foretas en vurdering av utbredelsen av tobis i NØS i henhold til kriterium 2 før fisket eventuelt anbefales åpnet. CPUE for ett år gammel tobis skal beregnes for de utvalgte fartøyene i deres friuker. Sammenligningen skal gjøres med utgangspunkt i CPUE-data for de aktuelle fartøyene i perioden i uke Innsatsen baseres på sporingsdata, og omfatter tida fartøyene befinner seg innenfor et forhåndsdefinert område i Nordsjøen (som omfatter alle aktuelle tobisfelt). Sammenheng mellom CPUE for 6 utvalgte fartøy og antall ettåringer i bestanden som beregnet av ICES. CPUE er beregnet på grunnlag av antall landete I-gruppe tobis i uke dividert med antall sporingstimer de aktuelle fartøyene har befunnet seg i tobisområdet. Dersom CPUE er lavere enn I-gruppe tobis per sporingstimer, noe som tilsier at årsklassen er under gjennomsnittet, vil det bli anbefalt at fisket forblir lukket i Dersom CPUE indikerer at 2005-årgangen er over gjennomsnittet, vil det bli foretatt en analyse av utbredelse av tobis i henhold til kriterium 2. Kriterium 2. Utbredelsen av tobis i NØS har avtatt betydelig. I de seinere år er om lag 90% av landingene tatt innenfor 2-3 statistiske ruter mot 6-9 ruter før år For å anbefale gjenåpning vil HI legge til grunn at tobis har en utbredelse som før 22

23 Adm. og regskap for fiskeri og kystrelaterte næringer Etableringshjelp Fiskerirådgivning Hjelp til finansiering / refinansiering Vi fører regnskapene og har mannskapsoppgjørende for følgende rederier: Brennholm Krossfjord Røttingøy Eigun Slettholmen Sotrabas Endre Dyrøy Martin Sæle Svanodd Gerda Sæle Morten Einar Staaløy Havdrøn Mowi Star Vendla Knester Radek Svebas 23

24 2000. Beregning av utbredelse skal baseres på landinger i fartøyenes tvungne uker, landinger i friukene, samt utbredelseskartlegging fra tokt med F/F Johan Hjort. Resultat av forsøksfisket I ukene med fritt fiske landet fartøyene tonn. Andelen bifangst var ubetydelig. Tobis gyter for første gang som to-åring. Antall gytemoden fisk i landingene utgjorde ca. 15%. CPUE ble beregnet til ca ettåringer pr. sporingstime. Dette er vesentlig under det foreslåtte kravet på i overkant av som er satt for gjenåpning av fisket. HI finner grunn til å presisere at både resultat fra fisket i de styrte ukene og toktet med F/F Johan Hjort viser at utbredelsen til tobis framdeles i det vesentlige er begrenset til området rundt Vestbanken sørvest for Egersund. Det ble riktig nok tatt gode fangster på Inner Shoal som ligger i det sørveste hjørnet av NØS. HI har kartlagt dette området i detalj med to survey med flere dagers mellomrom. Området på Inner Shoal er meget begrenset (noen få nautiske mil) og bidrar derfor ikke nevneverdig til tobisbestanden i NØS. Undersøkelsene indikerer også at flåten gjorde et betydelig innhogg i bestanden på Inner Shoal. Konklusjon Kravet til størrelsen på 2005-årgangen i NØS er ikke oppfylt. Foruten at fangst per enhet innsats tyder på at 2005-årgangen er svak i de områder der den beskattes, er utbredelsen av tobis i NØS meget beskjeden. Totalt sett vurderer HI størrelsen på tobisbestanden i NØS til å være på et kritisk lavt nivå og kan derfor ikke tilrå gjenåpning av tobisfisket. HI finner grunn til å understreke at på grunn av den reduserte utbredelsen av tobis i Nordsjøen, står tobisbestanden sterkt i fare for ytterligere nedfisking ved at flåten konsentrerer seg på begrensete felt. Trålerlaget argumenterte imidlertid for at fisket burde åpnes : Først av alt vil vi rapportere om at tilbakemeldingene fra deltagende båter i forsøksfisket etter tobis er ensidig positive til så vel gjennomføringen av forsøksfisket som erfaringene og samarbeidet med de ombordværende representanter fra HI og med HI for øvrig. Videre vil vi få takke for at HI stilte opp med dekning av brennstoff. I tillegg har fisket vært godt med gode priser. Vi ber herved HI vurdere å la tobisfisket fortsette inntil videre, f. eks. ved at man i første omgang kunne fått fisket til HI er ferdig med sin vurdering av det foregåtte forsøksfisket. Vår anmodning begrunnes med følgende : 24

25 N o r d e a B a n k Fiskeriavd. Norge ASA Allhelgensgt. 2, Pb Sentrum 5811 Bergen Tlf

26 1. Fisket er erfaringsmessig i ferd med å ta seg opp på denne tiden av året, slik at ved et fortsatt fiske kunne man fått undersøkt om det var tobis av det rette slaget på flere banker. Pr. i dag synes mesteparten av fisket å ha foregått rundt Vestbanken og på Inner Shoal. Iflg. fiskerne vil fisket kunne ta seg opp på andre banker som f. eks. Outer Shoal innen kort tid. 2. Hvis fisket nå stoppes og båtene må gå til havn, vil de måtte rigge om til annet fiske. Det kan derfor være vanskelig å få i gang tobisfisket igjen hvis HI, om en uke eller mer, skulle finne å kunne åpne opp for et videre tobisfiske i en eller annen form. 3. Forskningsmessig ville også vurderingsgrunnlaget for HI både for inneværende år og for framtidige år være bedre om fisket fikk fortsette. 4. Tobisfisket i EU-sonen ser i h. t. Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Fiskeridirektorat svært lovende ut, og det vil sannsynligvis bli åpnet opp for et ordinært fiskeri innen relativt kort tid. Norge har imidlertid ikke noen kvote i EU-sonen fordi tobisfisket i NØS i utgangspunktet var å anse som et nullfiskeri. Imidlertid kan det være en liten mulighet for å få kvote på tobis i EU-sonen om man klarer å få byttet hyse med tobis. Dette førte ikke til noe og fisket forble stengt. Noe av det som skuffet Trålerlaget mest i denne saken, var at HI ikke tok kontakt etter at prøvefisket var over. Verken Trålerlaget eller de involverte fartøyene ble kontaktet for å få drøftet rapporten før den ble oversendt FKD som vi heller ikke hørte noe fra. Vi håper dette ikke gjentar seg i Trålerlaget mener feil, mangler og misforståelser kan unngås gjennom god kontakt mellom forskerne og fiskerne. Tobis i EU-sonen Danske havforskere kom vinteren ut med en rapport etter sine skrapetokt som var noe mer positiv enn det HI kom med. HI argumenterte derfor imot konklusjonene i rapporten. Det var tydelig at forskermiljøene hadde forskjellig tilnærming og metode. EU tillot et såkalt monitorert (overvåket) fiske med en fiskeriinnsats på 30% av innsatsen i Deretter skulle man vurdere bestandsstørrelsen. Resultatet ble at det ble åpnet opp for at det kunne fiskes tonn. Norge hadde ingen kvote p. g. a. manglende bestand å bytte med i NØS. Det ble forsøkt på å få kvote ved å bytte med hyse, men det strandet. Norge og EU har i gang forhandlinger om fordeling og felles forvaltning av bunnfiskbestandene i Nordsjøen, bl. a. tobis og øyepål. Forhandlingene har hittil ikke resultert i noe konkret resultat. Et av møtene fant sted i Haugesund med Trålerlaget som teknisk arrangør i samarbeid med Kystverket som stilte lokaler til disposisjon. 26

27 27

28 Situasjonen med at Norge ikke kan fiske tobis i EU-sonen fordi vi ikke har tobis i bytte i NØS, gjorde at Norges Sildesalgslags representantskapsmøte i juni fattet følgende vedtak: Representantskapet er kjent med at det foregår forhandlinger mellom Norge og EU om fordeling og felles forvaltning av bl. a. tobis i Nordsjøen. Representantskapet mener det er viktig å få en slik avtale i havn snarest mulig og i god tid før neste tobissesong med felles soneadgang à la kolmuleavtalen. Representantskapet mener at den årlige avtalen med EU for å få tilgang på mer tobis i EU-sonen må videreføres som tidligere år, uavhengig av en eventuell avtale om felles fordeling og forvaltning. Representantskapet er svært kritisk til at Norge ensidig stopper et fiske på tobis som er en fellesbestand. Trålerlaget tok derfor tak i dette og arrangerte et seminar i oktober 2005 hvor forskere, fiskere, forvaltning og fiskeriorganisasjoner fra Danmark og Norge møttes. Seminaret må betegnes som vellykket i den forstand at erfaringer, synspunkt og meninger ble utvekslet mellom fiskere, forskere og forvaltning. Et viktig resultat ble at vinteren skal Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) gjennomføre sine skrapetokt også i NØS i nært samarbeid med HI som i tillegg gjør sine egne undersøkelser, hvoretter de to lands forskere møtes for å sammenligne og drøfte resultatene. Norge har fått en kvote på tonn tobis i EU-sonen i 2007 og EU likeså i NØS. Kvotene skal brukes til et prøvefiske. Det kan være mulig med et ordinært fiske etterpå om resultatene tilsier det. Den praktiske gjennomføringen av prøvefisket vil avklares tidlig i KOLMULE, ØYEPÅL, HAVBRISLING OG VASSILD Gjennomsnittsprisen på øyepål: 0,53 0,57 0,67 0,86 0,79 0,81 0,99 1,41 Gjennomsnittsprisen på kolmule: 0,52 0,57 0,65 0,95 0,80 0,80 0,83 1,23 Fangstoversikt trålgruppen (kilde : Fiskeridirektoratet) 28

29 Telefon Telefax

30 Kolmule Øyepål År Fangst År Fangst År Fangst Fram t. o. m ble fangstene registrert som øyepål m. v. Fra 2005 består fangstene også av kolmule tatt utenfor NØS. Kolmule Gytebestanden har minket siden den var historisk høy i Den har framdeles full reproduksjonsevne årsklassen synes foreløbig å være noe svakere. Høstingen betegnes av ICES framdeles å være uforsvarlig, og bør ikke ligge over 1 mill. tonn pr. år. De foreslår derfor en TAC for 2007 på maks tonn. I de internasjonale forhandlingene ble TAC for 2007 satt til tonn. Totalfangsten i 2006 er tonn hvorav Norge har fisket tonn. Av dette har de pelagiske trålerne fisket tonn. 8 trålere fisket tonn i EU-sonen. I Færøysonen fisket de pelagiske trålerne tonn. Trålerne hadde adgang til å fiske tonn i EU-sonen og tonn i Færøysonen. Det ble også avtalt i den internasjonale avtalen at man i 2006 kunne under- /overfiske de nasjonale kolmulekvotene med inntil 10% som ville bli fra-/ godskrevet neste års kvoter. Dette ville eventuelt bli videreført til gruppekvotene i

31 Kontakt våre rådgivere: Olav Sellevold, Bergen, tlf , mobil , Steinar Henden, Ålesund, tlf , mobil , Hans-Edvart Strand, Tromsø, tlf , mobil , 31

32 Fartøykvoter For fisket i 2006 skulle det fastsettes fartøykvoter. Trålerlaget mente at fartøykvotene for de pelagiske trålerne skulle fastsettes på grunnlag av målt konsesjonskapasitet pr Nordsjøtrålerne som ikke hadde fått sin konsesjonskapasitet målt, fikk denne målt pr som grunnlag for fartøykvoter i kolmulefisket. Kombinasjonsbåtene (ringnotfartøy med industritråltillatelse) burde også tildeles kvote i h. t. de samme kriterier som industritrålerne, dvs. konsesjonskapasitet i h. t. målebrev av Dette basertes på at ved innføring av enhetskvoteordning pr , senere endret ved innføring av strukturkvoteordning , ble det for de pelagiske trålerne fastsatt en konsesjonskapasitet og basistonnasje med skjæringsdato Dette ble gjort for at all kapasitetsoppbygging skulle stoppes. Eneste mulighet for å øke konsesjonskapasiteten eller basistonnasjen var ved sammenslåing/strukturering av fartøy. Så vel i forarbeidet til forskriften (pkt 7.2.2, avsnitt 10) som i selve forskriftens 5-2, siste ledd står det at... dersom et fiskeri blir kvoteregulert på fartøynivå etter at et fartøy er tatt ut av fiske gjennom enhetskvoteordningen, så kan det likevel tildeles enhetskvote til det eller de gjenværende fartøy i dette fisket. Vilkåret... På dette grunnlag var det en helt klar mening og oppfatning i næringen siden at all kapasitetsoppbygging var stoppet. All videre kapasitetsoppbygging på fartøynivå, også i de foreløpig uregulerte fiskeriene, må foregå ved strukturering. Dette har flåten innrettet seg etter, og vi fikk en strukturordning som er blitt relativt mye benyttet. Antall fartøy med industritråltillatelse er redusert fra 70 pr til i dag 40. Antall rene pelagiske trålere er redusert fra 60 til 31. At såpass mange har benyttet ordningen, skyldes nettopp incitamentet om at også hittil uregulerte fiskerier som kolmule, tobis, øyepål, sei og brisling vil bli kvoteregulert og omfattes av enhets-/strukturkvoteordningen. I et møte tidlig i januar 2006 mellom FKD, Fiskebåtredernes Forbund, Norges Fiskarlag og Trålerlaget som deltok via telefon og internett p. g. a. flystreik, ble det imidlertid bestemt av FKD at noe helt annet skulle legges til grunn ved beregning av fartøykvote. Alle fikk full uttelling for sin konsesjonskapasitet opp til 600 tonn, men kun 50% av det overskytende. Det betydde at redere som hadde kjøpt seg opp til tonn i konsesjonskapasitet og kanskje også gitt fra seg overskytende konsesjonskapasitet i forbindelse med strukturering, måtte gi fra seg ytterligere kvote. Trålerlaget var helt uenig i dette, men FKD var ikke til å rokke. Faktoren ble først satt til 7,5 og økt til 10 den 27. april. Alle var uansett garan- 32

33 Nor-Sap 1500 Skipsførerstol Investerer i et godt arbeidsmiljø AS Sørlandets Aluminiumprodukter Boks 7005 N-4674 Kristiansand, Norway Telefon: (47) Telefaks: (47) Internett: 33

34 tert å få fiske sin kvote beregnet på faktor 7,5. Fisket ble stoppet 22. november. Trålerne kunne laste inntil tonn/tur når man fisket utenfor NØS. Styreleder Valter Rasmussen har deltatt i alle internasjonale forhandlingsmøter. I 2007 blir det anledning for de pelagiske og nordsjøtrålerne til å fiske tonn kolmule av en total nasjonal kvote på tonn. I EU-sonen blir det adgang for de pelagiske og nordsjøtrålerne å fiske opp til tonn og tonn i Færøysonen. Ordningen om å kunne under-/overfiske de nasjonale kolmulekvotene med inntil 10%, videreføres slik at dette fra-/godskrives kvotene i Dette vil eventuelt overføres til gruppekvotene. Øyepål ICES vurderer bestanden av øyepål til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2007 er beregnet til å være mellom og tonn, avhengig av oppfisket kvantum i På grunn av sviktende reproduksjon etter 2000 anbefaler ICES at fisket holdes stengt inntil man har fått informasjon om at gytebestanden er gjenoppbygget til et nivå over tonn innen ICES vil imidlertid foreta en ny bestandsvurdering ut fra forskningstokt våren I 2006 var det fram til 31. august kun tillatt å fiske øyepål som bifangst med inntil 49% i kolmulefisket. Den 31. august ble imidlertid fisket åpnet fordi ICES ensidig hadde revurdert bestanden og satt TAC til tonn. Da hadde Trålerlaget lenge prøvd å få åpnet øyepålfisket på grunn av store mengder øyepål og vansker med å holde seg innenfor innblandingsbegrensningen. Fisket på et nærmere definert område på Egersundsbanken ble stengt ut året fra mot vanligvis fra Forskning Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet i samarbeid med fiskere, forskere og forvaltning i Danmark, har høsten 2005 og våren hatt forskningstokt m. h. t. å finne ut av arts- og størrelsessammensetting av industritrålfangstene samt hvor og hvordan man fangster, hvilken tid på året som synes best med tanke på uønsket innblanding samt å bygge opp en skikkelig kontroll rundt dette i så vel Norge som Danmark. Forsøkene har foregått i såvel NØS som i EU-sonen. Fiskeridirektoratet leder prosjektet. Trålerne som deltok fra norsk side var Solhom senior og Mostein. Resultatene fra toktene foreligger i en rapport som ble presentert på tobis- og øyepålseminaret i oktober. Rapporten fra de siste toktene med Kvalskjær foreligger ennå ikke. 34

35 - den ledende fiskeribank i Rogaland - 35

36 Fiskeridirektoratet har satt i gang et arbeid med å forbedre beskatningsmønsteret i det pelagiske trålfisket. De skal være ferdige våren 2007 og ha en nær dialog med næringen før sluttstrek settes. Stengte fiskefelt Fiskeridirektoratet er i ferd med å se på grensesettingen i forbindelse med det stengte området rundt Egersundsbanken som vanligvis er stengt i perioden Stengingen av øvrige felt opprettholdes. Havbrisling I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2005 hadde Norge en kvote på tonn havbrisling i EU-sonen. Fisket var periodisert med forbud mot å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli grunnet fare for bifangster av sild under minstemål. Forbudsperioden ble altså innkortet med en måned i tråd med et mangeårig krav fra Trålerlaget og FHL fiskemel. I NØS var det forbudt å fiske brisling i den tiden det var adgang til å fiske i EU-sonen. Hele kvoten ble i løpet av januar fisket opp av 12 ringnotfartøy med maksimalkvoter på 800 tonn. Båtene ble trukket ut etter påmelding til Norges Sildesalgslag. Snitttprisen var 1,45/kg. For 2007 er det tonn havbrisling til rådighet i EU-sonen for norske fiskere. Det er satt maksimalkvote på 818 tonn og påmeldingsfrist til 19. desember Fartøy som trekkes ut må melde utseiling fra norsk havn innen 2. januar 2007 kl Deretter kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen og man får et døgns betenkningstid. Vassild I 2006 er det fisket totalt tonn vassild i NØS. Av dette var tonn fisket nord for 62 N av fartøy med vassildtråltillatelse. Det resterende kvantum er tatt som bifangst i andre fiskerier (sør for 62ºN tonn/nord for 62ºN 598 tonn). Tabellen nedenfor viser fangst i tonn fisket nord for 62 N av fartøy med vassildtråltillatelse i perioden År Fangst Vassildfisket for 2006 ble drøftet i Reguleringsmøtet 8. juni d.å. Fiskeridirektøren 36

37 EGERSUND AS SKAGERAK TRÅL- OG NOTBØTERI AS ALT I FISKEREDSKAPER LØFTEUTSTYR 4625 Flekkerøy Telefon Kristiansand Privattelefoner

38 foreslo da å iverksette reguleringstiltak av hensyn til usikkerheten om bestandssituasjonen. Møtet gikk inn for at fisket burde kvotereguleres. Av hensyn til landindustrien som er avhengig av tilgang på ferskt råstoff om sommeren og høsten, ble det 17. juli 2006 innført en regulering der fartøy med vassildtråltillatelse som hadde levert mindre enn tonn vassild før dette tidspunktet likevel kunne fiske inntil tonn innenfor en periodekvote på tonn. Fartøy som hadde nådd taket på tonn kunne resten av året bare fiske vassild som bifangst på samme måte som for fartøy uten vassildtråltillatelse, med inntil 20% i vekt av totalfangsten. Mange som tradisjonelt tilførte landindustrien vassild om sommeren og høsten allerede hadde fisket maksimalkvoten sin på tonn. På bakgrunn av dette ble maksimalkvoten opphevet 26. juli, og periodekvoten på tonn ble den eneste begrensingen. Fisket ble stoppet 22. september. Det ble fisket tonn vassild nord for 62ºN i Havforskerne mener at det foreligger indikasjoner på at vassildbestanden er på vei til å bli overbeskattet. Blant annet er det registrert negativ endring i mengde og størrelsessammensetning. På grunn av fiskens alder- og vekststruktur tåler den kun lav beskatningsgrad, og på grunn av de senere års økte beskatningsgrad advares det på det sterkeste mot at fangstmengden økes ytterligere uten at det gjennomføres nye bestandsundersøkelser. Havforskningsinstituttet anbefalte våren 2006 at det legges et årlig kvotetak på tonn fram til det er opparbeidet en tidsserie som viser bestandsutviklingen og som kan danne grunnlaget for fastsetting av framtidige kvoteforslag. Det bør også på sikt arbeides for å få fram en forvaltningsplan i tråd med føre-var-prinsippet for denne bestanden. Havforskningsinstituttet har ikke foretatt nye undersøkelser av mengde vassild langs norskekysten. ICES har gitt et generelt råd om at ethvert fiske av vassild bør følges opp av prøvetaking både av direktefisket og av eventuelle bifangster. Fordi vassild samler seg i konsentrasjoner som kan være tette selv ved lave bestandsstørrelser, er ikke fangst pr enhet innsats betraktet som informasjon om bestandens størrelse. På grunn av dens lave produktivitet er vassild en sårbar fiskeart. ICES mener videre at fisket ikke bør ekspandere uten at det kan vises at ekspansjonen i fisket er bærekraftig. Havforskningsinstituttet vil gjennomføre et mengdemålingstokt etter vassild i april-mai 2007 både nord og sør for Stad, og vil få oppdatert kunnskap om bestanden ved eventuelle oppfølgende undersøkelser etter dette. Fiskeridirektøren er bekymret over utviklingen i vassildfisket, men er også opptatt av hensynet til fiskeindustrien og foreslår en gradvis nedtrapping av 38

39 Tromsø Fiskeindustri Bodø Sildoljefabrikk Vedde Karmsund Fiskemel Egersund Sildoljefabrikk REGNSKAPSKONTOR 5443 Bømlo Autorisert regnskapsførerselskap VI TILBYR REGNSKAPSTJENESTER, LØNNSAVREGNING, FISKEOPPGJØR OG ÅRSOPPGJØR FOR: FISKERI SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER JORDBRUK RING OSS PÅ TELEFON

40 fisket. Basert på tidligere erfaring har bestanden tålt et høyere uttak i kortere perioder og foreslår en norsk totalkvote på tonn vassild for Av hensyn til flåten med driftsmønster som strekker seg ut over sommeren og høsten, og til industrien som er avhengig av ferskt råstoff samme periode, foreslår Fiskeridirektøren en periodekvote på tonn for perioden 1. juni 31. desember Fiskeridirektøren mener at målet med vassildreguleringen i 2007 er å unngå kappfiske og tilføre industrien ferskt råstoff så lenge som mulig. Maksimalkvoten settes i et forsøk på å tilpasse fisket i første periode. Når første periode er over vil man kunne endre/oppheve maksimalkvoten dersom utviklingen i fisket skulle tilsi dette. I 2006 måtte man oppheve maksimalkvoten 26. juli på bakgrunn av at flere av fartøyene som tradisjonelt tilførte landindustrien vassild om sommeren og høsten allerede hadde fisket maksimalkvoten sin på tonn. En maksimalkvote på 800 tonn vil bidra til en lengre sesong for industrien. Fiskeridirektøren foreslår også at fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske inntil 20% bifangst av vassild når maksimalkvoten er oppfisket eller det direkte fisket er stoppet, og at fisket etter vassild nord for 62ºN åpnes 1. januar REKER (i Nordsjøen og Skagerrak) I 2006 var totalkvoten i Nordsjøen tonn og i Skagerrak 5.219, totalt tonn. Norske fartøy hadde ingen rekekvote i EU-sonen i 2006, men EU-fartøy kunne fiske 900 tonn i NØS. Maks.-/ periodekvotene var hhv , og tonn med maks. periodekvoter på 45, 35 og 35 tonn og maksimal turkvote på 4 tonn. Det var som vanlig helligdagsfredning. I 1. periode ble maksimalkvoten økt til 60 tonn og opphevet Den 21. juli ble periodekvoten for 2. periode økt til 45 tonn og 25. august økt til 50 tonn. I 3. periode ble maksimalkvoten økt til 45 tonn den 15. november og opphevet den 8. desember, dvs. vi fikk fritt fiske. 40

41 Vi heter ikke «Sør-Norges TrålerBANK» MEN LIKEVEL Vår bank har alltid lagt vekt på å være en aktiv samarbeidspartner for de næringsdrivende innen fiskerisektoren i vårt distrikt. Åkrehamn Telefon Fax P. O. BOX 160 N-4291 Kopervik Tel.: Fax Web: 41

42 Kvoter og utnyttelsesgrad 1995 pr : (tall fra Fiskeridirektoratet) År Kvote (tonn) Utnyttelsesgrad Fangst ,6% ,7% ,9% ,5% ,2% ,1% ,9 % ,2% ,1% ,5% ,7% ,0% Dårlig vær i november hindret i stor grad flåten i å gå ut. Året under ett ser derfor dårlig ut med tanke på kvantum, men noe bedre hvis vi ser på prisbildet. Prisen på drivstoff gjør imidlertid sitt til at en eventuell økt gevinst spises opp. Prisene (gjennomsnittlige) År 2006 (pr ) Art/salgslag Skagerak Rog. Fisk. Skagerak Rog. Fisk. Skagerak Rog. Fisk. Rå 9,38 9,72 9,52 9,76 9,27 9,16 Saltkokte 56,65 54,28 53,01 48,05 46,53 37,32 Sjøkokte 60,99 53,05 47,70 Eksport av reker til Sverige i 2005 og 2006 I henhold til avtale skulle Skagerakfisk stå for 65% av eksporten og Rogaland Fiskesalgslag for 35%. Tallene for 2005 viste følgende : Måltall tonn solgt i tonn Fordeling Andel Skagerakfisk 715 tonn 590 tonn 60,6% Andel Rogaland Fiskesalgslag 385 tonn 383 tonn 39,4% I 2006 var eksporten iflg. Eksportutvalget for fisk (EFF) 927 tonn hvorav Rogaland Fiskesalgslag pr. uke 49 hadde eksportert 273 tonn (29,4%). Målet var at eksporten skulle begrenses til 462 tonn. Tall fra øvrige salgslag kjennes ikke i skrivende stund. 42

43 VEDDE AS Rasmusbakken, 6030 Langevåg, Norway Tel , Fax

44 Reguleringer i 2006 Rogaland Fiskeslagslag hadde regulering ved levering av kokte reker til eksport i en kort periode sommeren 2006 hvor kvotene ble beregnet for mannskap opp til 6 mann. Skagerakfisk hadde regulering av eksporten til Sverige gjennom hele året. Den varierte med økende mengde utover i året. Rekeutvalget Norges Fiskarlag sitt rekeutvalg var i sving i De vurderte reguleringene for fisket i Nordsjøen og Skagerrak, og konkluderte med at reguleringene av rekefisket der bør være slik de er. De pekte imidlertid på at det snarest må fastsettes utskiftingsbestemmelser for fartøy over og under 28 meter som samsvarer med reguleringene slik at en unngår ytterligere kapasitetsoppbygging ved at reketillatelser overføres fra mindre fartøy til vesentlig større. Når det gjaldt lengdebegrensningen på 11 meter for å få tillatelse til å fiske reker i sør, klarte ikke utvalget å bli enig. Et flertall ønsker å beholde lengdebegrensingen på 11 meter for å hindre unødig kapasitetsoppbygging. Videre ønsket de at fisket med båter under 11 meter bør være åpent for å sikre rekrutteringen. Minstepris Minsteprisene varierte hos Rogaland Fiskeslagslag fra kr 56,-/kg tidlig på året via kr 70,- midt på sommeren til kr 61,- i desember. Hos Skagerakfisk varierte minsteprisene mellom kr 32, - og 85,- pr. kg Ut fra TAC forventes rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak regulert som i 2006 med samme kvoter. Reguleringene for øvrig blir som i NORSK VÅRGYTENDE SILD 2006 Faktoren ble i januar satt til 4,94 og 13. desember økt til 5,44. Trålernes gruppekvote var tonn (10,24% av tonn). Det ble ikke inngått noen fempartsavtale med Russland, Island og Færøyene for 2006, men det ble inngått bilaterale avtaler med Russland og EU. Fisket ble stoppet 15. desember. Prisene var i snitt kr 3,33/kg i 2006 mot kr 3,55/kg i

45 Service - Reparasjon - Ombygning R S W- A N L E G G Kjøleanlegg Fryseanlegg Fiskeri Havbruk Kontakt oss i dag på telefon SIGSHIP & CO. S. Sandhåland Postboks Skudeneshavn Tlf Fax SKIPSMEGLING KJØP / SALG AV FISKEFARTØY AUTORISERT REGNSKAPSFØRER 45

46 Havdeling Trålerlaget ved Valter Rasmussen deltok i et arbeidsgruppemøte i mai 2006 hvor adgang til å kunne fiske i de trålfrie sonene utenfor Vesterålen og Lofoten sto på dagsorden. Videre var møtet opptatt av overvintringsområdene for nvgsild i Vestfjordbassenget med tanke på at de havgående fiskefartøyene, ringnot og trål, burde stenges ute for å beskytte silda og kystflåten. Møtet klarte ikke å enes om noe opplegg, og saken ble besluttet oversendt Fiskeridirektoratet for videre behandling. De så imidlertid ikke noe behov for å foreta seg noe og saken ble derved liggende i dødvanne utover året. Fisket i Vestfjord-området gikk veldig greit vinteren og tidlig på høsten. Ved bruk av rist og et nært samarbeid med Fiskeridirektoratets folk og oppsynsskip gikk det hele smertefritt for seg. Forundringen og forbitrelsen var derfor stor da Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) 22. november kl beordret umiddelbar stopp i trålfisket samt for alle båter over 70 fot innenfor en ny sperrelinje fra Skrova fyr til Flatøy fyr. Dvs. at alle større fiskebåter måtte lant ut i Vestfjorden for å fiske nvg-sild. Dette vakte en storm av protester. FKD kom med dette etter at Landsstyret i Norges Fiskarlag, etter press fra Samarbeidsrådet Nord, hadde bedt FKD foreta seg noe for å sikre at den minste kystflåten fikk fred ut 2006 til å kunne fiske sin gjenstående kvote. Trålerlaget protesterte heftig og fikk medhold fra FHL som pekte på at det trålerne var blant de fartøy som fikk tak i stor-silda slik den oppførte seg. FKD fastholdt sitt standpunkt, men det ble en justering av linja ved at den ble flyttet lengre inn til mellom Tranøy og Offersøy hvor fjorden smalner inn. Denne havdelingen medførte et betydelig inntektstap for trålerne som både hadde planlagt fisket og kjøpt inn redskap til å fiske stor-sild inne i fjorden. Mange av de mindre trålerne måtte forlate feltet og la hele eller store deler av kvoten bli igjen. Det er enighet om å oppheve de trålfrie sonene ute i havet slik at trålerne kan fiske fritt der. Landsstyret i Norges Fiskarlag foreslo 15. desember at grensen for hvor store båter som skal få lov å fiske nvg-sild innenfor sperrelinjen, heves til 90 fot og også omfatte trålere. Trålerlaget hevder fortsatt at alle trålere har rett og krav på å få tråle etter nvg-sild i hele Vestfjordområdet. FKD sluttet seg til Norges Fiskarlags vedtak og tok det med i forskriften for 2007 med virkning foreløbig fram til I mellomtiden skal de involverte parter møtes i et forsøk på å finne fram til en permanent ordning Forskerne har funnet at nvg-sildbestanden er i meget god forfatning og i sterk vekst. De hevder at man må tilbake til 1950-tallet for å finne maken til utsik- 46

47 ter. For 2007 tilrås det TAC på tonn hvorav Norge krever 65%, dvs tonn. Trålernes andel blir da eventuelt tonn (ca 11%). Forhandlingene om fordeling av den internasjonale kvoten ble ikke ferdige i 2006 og fortsetter i NORDSJØSILD Gruppekvoten til trålgruppen var i 2006 på tonn (7% av totalkvoten på tonn) tonn kunne fiskes til konsum f. o. m og faktoren ble satt til 0, tonn var avsatt til innblanding i annet fiske. Faktoren ble 5. desember økt til 1,5. Prisene i snitt var i 2006 kr 2,92/kg mot kr 2,79 i TAC for fisket etter sild i Nordsjøen er i 2007 redusert med 25 % i forhold til 2006 og er satt til tonn. I henhold til avtale mellom Norge og EU har Norge i 2007 en bruttokvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Fratrukket forsknings- og undervisningskvoter er tonn norsk kvote i Nordsjøen og tonn norsk kvote i Skagerrak. Trålerandelen blir tonn hvorav tonn avsettes til innblanding i annet fiske og som eventuelt kan refordeles mot slutten av året. MAKRELL Fisket ble åpnet og det sto til rådighet en kvote på tonn (3,2% av totalkvoten). Faktoren ble satt så lavt som 0,28 p. g. a. et beregnet overfiske. Prisene i 2005 var i snitt kr 8,98/kg mot kr 12,69 i De var kr 8,28 i 2004 og kr 6,30 i Trålernes makrellfiske i årene År Kvote Fangst Deltatt

48 STAVA MEK. VERKSTED AS Bearbeiding av aluminium - stål og rustfritt Trålblokker Verksted: Salvøy, Postboks 58, 4295 Vedavågen Tlf Fax Mobiltelefon E-post: N A R F NORSKE AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING MEDLEM Areneset 3. (2.etg.) Postboks Egersund Tlf Fax Mobil

49 TAC i 2007 blir noe høyere enn i 2006 og norsk andel blir tonn. Trålandelen blir tonn. Fisket for trålerne vil ha samme regulering som i 2005, men med åpning tidligere, nemlig 13. august. Det betyr at bifangst av makrell i andre fiskerier også før den datoen, belastes det enkelte fartøys kvote. SEI Sei i Nordsjøen sør for 62. gr. n. br. Maksimalkvotene ble satt til 400 tonn fra årets begynnelse for de pelagiske og nordsjøtrålerne, økte til 600 tonn og til 700 tonn For avgrenset nordsjøtrål var maksimalkvoten 30 tonn fra 01.01, men økte til 60 tonn 18.03, til 100 tonn 05.05, til 150 tonn og 200 tonn Beregnet levert til fiskemel pr er tonn (i h. t. samplingsmetoden). Til konsum er det av trålerne (pelagiske, nordsjø og avgrenset) levert tonn. Gruppekvoten var tonn hvorav tonn var avsatt til bifangst. Leveranser i perioden (fangstene inkluderer Fiskeridirektoratets beregnede kvantum av sei levert til fabrikk gjennom samplingsmetoden). År Kvantum År Kvantum

50 Vi er spesialister på skipsmedisin! Egne lister for fiskefartøyer, se Gå også til og se vår internettside. Ta kontakt med nærmeste Apotek1 for opppgradering av medisinkisten. 50

51 Av en norsk kvote på tonn, er det foreslått avsatt tonn til pelagisk, nordsjø- og avgrenset nordsjøtrål hvorav avsettes til fangst som leveres fiskemelfabrikkene. Maksimalkvoten foreslås satt til 400 tonn fra for pelagiske og nordsjøtrålere og til 60 tonn for avgrenset nordsjøtrål. Ved en stopp kan fisket fortsette innenfor en kvote på maksimalt 30 tonn. Sei nord for 62. gr.n. br. Til bifangst av sei i det pelagiske trålfisket i dette farvannet, ble det i 2006 avsatt tonn. Avsetningen pr på fartøynivå ble 75 tonn. På grunn av liten deltakelse av pelagiske trålere, ble fartøyavsetningen 2. mars økt til 150 tonn og til 200 tonn 16. oktober. Følgende fangster i tonn i h. t. sluttseddel : Tall pr Prisene Iflg. Rogaland Fiskesalgslag har prisene i 2006 i snitt vært kr 6,86/kg mot kr 6,66 i Fiskeridirektøren forslår at det avsettes et kvantum på tonn sei til dekning av bifangst i det pelagiske trålfisket nord for 62 N, og at denne som 51

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2007 Mandag 19.03.2007 kl 11.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 53. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008 Magnarson 1 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene 1996 2005. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Før 45468 31548 17369 19711 6958 18628 340 728

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september 2006. : Hurtigruta og Rica Parken Hotel i Ålesund. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 07. september

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005. : Rainbow Hotel Maritim, Kongsgt. 32, Stavanger. Smedasundet 90 5527 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 86 69 81 e-post sor_norges.tralerlag@chello.no web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 31.08.2005 STYREMØTEREFERAT 03 2005.

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere oppdatert 14.10. Fellesbestemmelser Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-182-

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. Flathauggt. 12 N - 5523 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 telefax 00 47 52 73 32 01 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styre- og varamedlemmer,

Detaljer

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007.

Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september 2007. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 02. september

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 28/2013 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. Fiskeridirektøren

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG

SØR-NORGES TRÅLERLAG SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Årsmøtet 12. 13. april 2010 "Quo Vadis" 1 Effektiv skipsbygging og reparasjon der tid er penger «Vi er stolte av vår lange historie som en del av den norske

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2016017572 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 9 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.no REGULERING AV FISKET

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-10 11.02.14 Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 11/2016 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2017 A) NASJONALT 1 SAMMENDRAG 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 Mandag 07.02.2005 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 51. representantskapsmøte åpnet på Rica Maritim Hotell i Haugesund under ledelse

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 SAK 15/2014 REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter blåkveite i 2015 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Det anbefales at ordningen med rådgivning fra Havforskningsinstituttet og fastsettelse av TAC videreføres.

Det anbefales at ordningen med rådgivning fra Havforskningsinstituttet og fastsettelse av TAC videreføres. Evaluering av forvaltningsmodellen for tobis. Bergen 8. november 2013. 1. Sammendrag I reguleringsmøtet 8. til 9. november 2012, ble det bestemt, etter ønske fra Fiskeri- og kystdepartementet, at Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale.

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale. PROTOKOLL ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR Dato : 9. desember 2015. Sted : Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Tirsdag 8. desember kl 14.00 17.30. Kl 14.00 14.15 Åpning Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET SØR-NORGES TRÅLERLAG PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG 2008 Mandag 4.02.2008 kl 10.00 ble Sør-Norges Trålerlag sitt 54. representantskapsmøte åpnet i Lille Maritim i Haugesund under ledelse av representantskapets

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 16/2014 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2015 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår at det av den norske kvoten på 19 600

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 SAK 23/2016 REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 i all hovedsak reguleres som inneværende

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Fellesbestemmelser i fisket.

Fellesbestemmelser i fisket. Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2008 oppdatert 01.12.2009 Fellesbestemmelser i fisket. Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-204-2009

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER 1. Innledning I flere tiår har de årlige reguleringsforskriftene for de ulike fiskeslag nedfelt det grunnleggende prinsippet

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat

Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014 Høringsnotat 06.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Reguleringen av makrellfisket i 2014... 3 2.1 Kvoteforhandlingene... 3 2.2 Nasjonale

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012

Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012 Rundskriv Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 Til : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012 Åpning Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet tirsdag 7.

Detaljer

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer:

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer: Melding fra fiskeridirektøren J-236-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 Erstatter: J-217-2014 Gyldig fra: 25. 11. 2014 Gyldig til:

Detaljer

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister og Konsesjons- og deltakerregister per 23. oktober 2016

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister og Konsesjons- og deltakerregister per 23. oktober 2016 SAK 10/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2017 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter blåkveite i 2017 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

OPPDATERT FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

OPPDATERT FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Postboks 8090 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2014

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/17236 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2015 Deres

Detaljer

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november Referat fra Reguleringsmøtet 22. og 23. november 2007 Fiskeridirektoratet REGULERINGSMØTET 22. OG 23. NOVEMBER 2007 SAKSLISTE Sak 10/2007 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land. Sak 11/2007 Regulering

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009

Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar Hatlevik. Haugesund, den 16. september 2009 Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web http://www.tralerlaget.no/ Til styremedlemmer og tidl. styreleder Oddmar

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

----[i] FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1995.

----[i] FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1995. . MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-95 (J-186-94 UTGÅR) ----[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 18.5, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen. 26.1.1995 FM/BJ

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1849 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) Det blei halde styremøte fredag 17. april 2015, kl. 1010 i Norges Sildesalgslag sine lokale, Slottsgaten 3, 5003 Bergen. Følgjande deltok: Kontrollnemnda:

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Postboks 8090 Dep Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2015

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer