Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?"

Transkript

1 Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 1 / 24

2 Aftonbladet, juli 2009: "Svårt att få jobb i Sverige? Åk till Norge! Där anställer företagen hellre svenskar än norrmän eftersom vi jobbar mycket hårdare." HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 2 / 24

3 Oljelandet Norge. Et av verdens rikeste land. Kilde: SSB HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 3 / 24

4 Oljelandet Norge. Ett foregangsland Et foregangsland når det gjelder oljevirksomheten, med stor åpenhet, ingen korrupsjon og statlig styring. Kilde: SSB HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 4 / 24

5 Er oljeformuen brukt til å skape arbeidsplasser og vekst? «Regjeringen har de siste årene gjennomført standardøkninger og økte utgifter på et bredt sett av områder. Prioritering av tiltak som fremmer vekstevnen på lengre sikt kan derimot synes å ha kommet noe i bakgrunnen.» (SSB, Økonomiske analyser 1/2010). Politiske ambisjoner har gått foran behovet om målrettede investeringer i infrastruktur, som f.eks. veier. OECD: Får mindre igjen for o entlig pengebruk enn våre naboland. Har prioritert nysatsing uten å ta hensyn til fremtidig vedlikehold. Etterslepet er enormt! Denne type satsning blir kostbart for samfunnet. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 5 / 24

6 O entlige utgifter utgjør en stadig større andel av (fastlands Norge) BNP Kilde: OECD (2010) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 6 / 24

7 Mange nye arbeidsplasser i det o entlige... langt over OECD snitt Kilde: IMF (2009) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 7 / 24

8 Men industriandelen er nå på bunn i OECD Kilde: IMF (2009) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 8 / 24

9 Og lønnskostnadene i industrien har økt Manufacturing unit labour cost, Kilde: IMF (2005) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 9 / 24

10 Skattebyrdene er høye Kilde: OECD (2010) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 10 / 24

11 Er Norge rammet av Hollandsk syke? The Economist «The Dutch Disease» i 1977: Negativ virkning av en for stor bruk av inntekter fra en ikke-fornybar naturressurs på konkurranseutsatt sektor. Gassforekomstene på Groningen-feltet fra 1960-tallet i Nederland nansierte sterk vekst i o entlige utgifter på 1970-tallet. Førte til tap av konkurranseevne og nedleggelse av arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. I noen grad nødvendig å ytte arbeidskraft og kapital fra konkurranseutsatt til skjermet virksomhet for å utnytte naturressursinntektene. Utviklingen gikk så langt at store underskudd i utenriksøkonomien og i stats nansene gjorde det nødvendig med en kraftig innstramming. Når gassinntektene opphørte var landet i en verre forfatning enn før de fant gass. Først på 1990-tallet var Nederland over problemene. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 11 / 24

12 Hva er mekanismene i Norge Sterk vekst i underliggende o entlige utgifter og et høyt kostnadsnivå blåser opp skjermet sektor på bekostning av konkurranseutsatt. Økt innførsel og bruk av kapital driver realvalutakursen opp, noe som svekker næringslivets konkurransekraft betydelig. For Norges del dempes denne utviklingen på kort sikt av økte oljeinvesteringer. Når eksportinntektene tar slutt, kan konsekvensene bli en kraftig økning i arbeidsledigheten og en smertefull omstilling. Syptomene er der allerede. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 12 / 24

13 Men handlingsregelen skal skjerme oss Handlingsregelen bidrar til forutsigbarhet om bruken av petroleumsinntekter i norsk økonomi... Støtter opp under pengepolitikken og legger grunnlag for stabile forventninger, bl.a. i valutamarkedet. I 2009 tok det av. Merforbruket var på 39,9 mrd norske kroner. I 2010 økte det til 44,6 mrd kroner (5,7 prosent av fondskapitalen). Selv om tallene revideres ned, vil det bli vannskelig å komme tilbake til banen, langt mindre under banen, UTEN å kutte kraftig i utgiftene. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 13 / 24

14 Trengte vi en så ekspansiv nanspolitikk? Sterke automatiske stabilisatorer i 2009 Kilde: IMF (2009) HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 14 / 24

15 Ikke mange ledige, men mange syke og uføre Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 15 / 24

16 Utvikling i sysselsettingen Det er i konkurranse-utsatte næringer og i byggebransjen at ledigheten har økt mest Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 16 / 24

17 Utvikling i sysselsettingen Mens i kommune-sektoren har sysselsettingen holdt seg høy. Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 17 / 24

18 Utfordring - kort sikt Skjermet sektor øker på bekostning av konkurranseutsatt sektor (Hollandsk syke?). Mens Europa strammer inn, fører regjeringen fortsatt en ekspansiv nanspolitikk. Press mot kronen - rammer konkurranseutsatt sektor. Lav arbeidsledighet. Omstillingen går ikke via ledighet men via uføre. Mindre rom for lønnsmoderasjon - rammer konkurranseutsatt sektor. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 18 / 24

19 Utviklingen i antall stønadsmottakere, Antall personer med ytelsene relatert til arbeid (dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og uføreytelser) økte med 9,8 prosent fra 2008 til HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 19 / 24

20 Utfordring - lang sikt HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 20 / 24

21 Har syken mutert? Oppsiktsvekkende misforhold mellom den lave arbeidsledigheten og det faktum at Norge har en større andel av sin befolkning utenfor arbeidsstyrken på grunn av sykdom og uførhet enn tilfellet er i noe annet OECD-land. Høy oljepengebruk har gjort det mulig for Norge å ha verdens største andel uføretrygdede. Vår virkelige utfordring: Velferdsstaten er i dag mye mer dominerende i Norge enn den var i Holland da deres omstilling fant sted. Hver fjerde nordmann i yrkesaktiv alder lever i dag på o entlig stønad i stedet for lønn. Fortsetter dette vil omstillingen i Holland bli som mild å regne mot hva vi kan oppleve i Norge. Ser fremveksten av en mutert og langt mer alvorlig Hollandsk syke i Norge. En virkelig test for hollandsk syke får vi først når petroleumsinvesteringene er faset ut. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 21 / 24

22 En langstrakt land, mange bosatte i distriktet 2/3 av o entlige ansatte jobber i kommunene eller fylkeskommunene 90 prosent av inntektene kommer fra skatteintekter som er bestemt på nasjonalt nivå. Dette inntekts-utgifts skillet gir rom for prinsipal agent problemer. Lite e ektiv fordeling av velferdsgoder og dårlig budsjettkontroll. OECD: Kommunene bruker stadig mer på egne programmer. Staten må bevilge stadig mer for å få egne prosjekter gjennomført. Det blir dyrt å gi befolkningen god velferd på denne måten. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 22 / 24

23 Distriktsfordeling Kilde: SSB HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 23 / 24

24 Oljepengenes "forbannelse": Økonomisk nedtur Kampen om oljepengene fører til mindre krav til hvordan midlene brukes. Politikerne lover satsning på mer velferd til alle: Eldreomsorg, helse, veier, jernbanen, politi, miljø, skole og barnehager. Etter at politikerne har satset pengene skal imidlertid noen andre gjøre jobben med å levere og produserer velferden. Men hvem får regningen? I oljelandet Norge er det ingen som direkte betaler for dette. Det handler om å bruke oljepengene. Men økt satsning betyr ikke at produktene nødvendigvis blir gode. Trenger politisk ansvar og økonomisk styring. Statspenger til velferd kan svekke velferden. Det vil koste stadig mer og gi befolkningen god velferd på denne måten. HCB (BI) Fremtidige utfordringer 06/05/10 24 / 24

Hvor mye av det gode tåler Norge?

Hvor mye av det gode tåler Norge? Hvor mye av det gode tåler Norge? HILDE C. BJØRNLAND HANDELSHØYSKOLEN BI Vårkonferansen, Spekter Sundvolden Hotel 9. og 10. mars 2011 Oljelandet Norge. Et av verdens rikeste land. Kilde: SSB Rike nå men

Detaljer

Statsbudsjettseminar 2010

Statsbudsjettseminar 2010 Statsbudsjettseminar 2010 HILDE C. BJØRNLAND HANDELSHØYSKOLEN BI 14. oktober 2010 Det var en gang en handlingsregel Handlingsregelen bidrar til forutsigbarhet om bruken av petroleumsinntekter i norsk økonomi

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Dokument nr. 8:78. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Karin Andersen

Dokument nr. 8:78. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Karin Andersen Dokument nr. 8:78 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Karin Andersen Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Møte onsdag den 4. oktober kl. 10. President: K irsti Kolle Grø ndahl. Dagsorden (nr. 1):

Møte onsdag den 4. oktober kl. 10. President: K irsti Kolle Grø ndahl. Dagsorden (nr. 1): 14 4. oktober Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2001 2000 Møte onsdag den 4. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 1): 1. Finansministerens redegjørelse

Detaljer

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat En velferdsstat for fremtiden Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innledning Bærekraftig velferd handler om å forvalte samfunnets verdier på en

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer