Økonomisk overblikk 1/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk overblikk 1/2010"

Transkript

1 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010

2 NHO-bedriftenes svar og prognoser for 2009 NHO-prognoser i November 2008 Faktiske tall, KNR februar Privat forbruk 1 ½ 0 Petroleumsinvesteringer 7 ½ 6,4 Investeringer fastlandsbedrifter ,5 Investeringer bolig ,9 Tradisjonell vareeksport -3-7,8 BNP fastlandet - ½ -1,5 Sysselsetting - ½ -0,4 Arbeidsledighet 3 ½ 3,

3 Den aktuelle markedssituasjonen NHO-bedriftene totalt feb.10 Høst 09 Vår 09 Høst 08 Vår 08 Høst 07 Vår 07 Høst 06 Vår 06 Høst 05 Vår 05 Høst 04 0% 20% 40% 60% 80% 100% Høst 04 Vår 05 Høst 05 Vår 06 Høst 06 Vår 07 Høst 07 Vår 08 Høst 08 Vår 09 Høst 09 feb.10 God Tilfredsstillende Dårlig Netto God Tilfredsstillende Dårlig Netto Kilde: NHO 3

4 Markedssituasjonen i NHO-næringene Svar avgitt i november 2009 og februar 2010 feb.10 nov.09 Andre næringer Reiseliv Byggevirksomhet Industri Kilde: NHO Differanse mellom andel positive og negative svar 4

5 Hvordan vurderes markedsutsiktene for 2010? NHO bedriftene feb.10 nov.09 Andre næringer 8 13 Reiseliv 1 10 Industri Byggevirksomhet Kilde: NHO Differanse mellom andel positive og negative svar 5

6 Hvordan vurderes utsiktene for industribedriftene i 2010? Svar fra november 2009 og februar 2010 Investeringer (feb) Bedring Uendret Forverring nov.09 Driftsresultatet (feb) nov.09 Omsetningen (feb) nov.09 Salgsprisene (feb) Salgsprisene nov.09 (feb) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omsetningen nov.09 (feb) Driftsresultat nov.09 et (feb) Investeringer (feb) Bedring Uendret Forverring Netto Kilde: NHO

7 Investeringsplaner i 2010 Nedgang Økning Akvakultur Utvinningstjenester Elektrisitets og vannforsyning Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og komm. Utvinning av råolje og naturgass Næringsmiddelindustri Annen tjenesteyting Varehandel Prosessindustri Transport og lagring TOTAL Overnattingsog serveringsvirk. Teknologisk industri Bygge- og anleggsvirksomhet Annen verkstedsindustri Finans, forsikring, megl Kilde: NHO 7

8 Arbeidskraftsbehovet i prosentvis årlig vekst NHO bedriftene nov.09 feb.10 Annen virksomhet Byggevirksomhet Totalt Reiseliv Industri Kilde: NHO

9 NHOs prognoser for 2010 prosentvis årlig vekst Prognose Privat konsum 3 ½ Offentlig konsum 3 Investeringer i oljevirksomhet -4 Investeringer i fastlands-norge -2 ½ BNP Fastlands-Norge 1 Antall sysselsatte 0 Arbeidsledighet, (prosent av arbeidsstyrken) 3 ¾

10 Kostnads- og omstillingsutfordringer Foto: Jo Michael

11 NHO bedriftenes markedsvurderinger 80 Aktuell situasjon Ett år frem i tid Kilde: NHO Differanse mellom andel positive og negative svar 11

12 Sysselsettingsvekst fra 2008 til 2009, 1000 personer Endring Samlet sysselsetting Offentlig forvaltning Privat sektor Memo: Befolking Kilde: SSB 12

13 Arbeidstid, sysselsetting og timeverk, AKU 115 Timeverk Personer Kilde: SSB

14 Prosentandeler som bruker utenlandsk arbeidskraft Bruken av utenlandsk arbeidskraft Feb.10 Vår 08 Byggevirksomhet Industri Totalt Anndre næringer Reiseliv Kilde: NHO Andeler som svarer ja 14

15 Økende rentedifferanse? 3-måneders pengemarkedsrente Euribor Nibor Euribor: 1/3 2010: 0.7% Nibor: 1/3 2010: 2.3% Prognose Euribor: 1/6 2010: 0.9% Kilde: Ecowin 15

16 Sterk svekkelse av konkurranseevnen til neste år Lønnskostnader for industriarbeidere i Norge i forhold til handelsveide grupper av land= Kilde: TBU og NHO * Valutakurs ut 2010 som noteringene fra januar 2010 og uendret relativ lønnsvekst 16

17 Viktige langsiktige utfordringer for bedriften? prosent andeler som svarer meget viktige Industri Totalt Bedre kompetansen hos ansatte Konsentrere til kjerneaktivitiet Redusere personkostnader Innføre ny teknologi Omstilling til nye forretn. områder Investere i utlandet 4 9 Kilde: NHO 17

18 Foto: Jo Michael Hva er oljepengene gått til? Har handlingsregelen blitt fulgt opp?

19 SSB-sjef Øystein Olsen i intervju med Aftenposten Vi tillater oss å minne om ambisjonene om måten å bruke oljepengene på som man var tydelig på da handlingsregelen ble innført

20 Retningslinjer for den økonomiske politikken: Innst.s.nr. 229 ( ) Flertallet mener derfor at en økning i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og dermed vekstevnen i resten av økonomien. A, H, V, SP, KRF og Kp Komiteen vil peke på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer velfungerende økonomi Hele komiteen Kilde: Innst.s.nr. 229 ( )

21 Mrd. kroner Satsing på vekstfremmende investeringer Vekst i strukturelt underskudd og satsing på utdanning, forskning, samferdsel og skatt fra 2005 til Strukturelt underskudd Budsjettnøytralt alternativ Forskning, utdanning og samferdsel Kilde: Nasjonalbudsjettet /NHO

22 Fordeling av oljemilliarder akkumulert perioden Forskning, utdanning og samferdsel 4% Øvrige 23% Rammeoverfør inger 23% Internasjonal bistand 5% Regionale helseforetak 8% Inntektssikring 9% Kilde: NHO Barnehager 17% Alderdom 11%

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Kortversjonen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 17. februar 2014 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked. Regiondirektør Einar Røsås

Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked. Regiondirektør Einar Røsås Kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked Regiondirektør Einar Røsås Min bakgrunn Lærer Teknisk utdannelse Skoleleder Fagforeningsleder Bedriftsleder Ledet nasjonalt utdanningspolitisk utredningsarbeid

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer