Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO

2 Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst 08 Vår 08 Høst 07 Vår 07 Høst 06 Vår 06 Høst 05 Vår 05 Høst 04 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Høst 04 Vår 05 Høst 05 Vår 06 Høst 06 God Tilfredsstillende Dårlig Netto God Tilfredsstillende Dårlig Netto Vår 07 Høst 07 Vår 08 Høst 08 Vår 09 Høst Vår 10 Høst 10 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 2

3 Markedssituasjonen svakt i pluss Nettotall: Differanse mellom positive og negative vurderinger f.o.m. 2. kvartal 2009 t.o.m. 3. kvartal Buskerud Hele landet Agder Vestfold Telemark kv kv kv kv kv kv Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

4 Markedsforventninger på den positive siden Vurdering av markedsutsiktene i Differanse mellom andel positive og negative vurderinger HØYEST (hele landet): Våren 2004:+48 Lavest (hele landet): Høsten 2008: til til -50 Vestfold+22 0 til 25 0 til -25 Buskerud+20 Agder+19 Hele landet+17 Telemark+14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

5 Arbeidskraftsbehovet for prosentvis årlig vekst NHO bedriftene 3 kv.10 2 kv.10 Annen virksomhet 1,3 1,5 Byggevirksomhet 1,5 2,2 Totalt 1,1 1,3 Varehandel Reiseliv 0,0 0,4 0,4 0,4 Industri 0,5 0,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 5

6 Arbeidskraftbehov Anslått endring i antall ansatte fra det foregående året Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Prosent Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

7 Andeler som svarer ja Vil bedriften gjennomføre oppsigelser eller permitteringer de kommende tre måneder? 30 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv Oppsigelser Andeler som svarer ja Permitteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 7

8 Hvordan vurderes utsiktene for 2011? Driftsresultatet Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 Bedring Uendret Forverring Investeringer Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Investeringer Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Bedring Driftsresultatet Uendret Forverring Netto Kilde: Næringslivets økonomibarometer 8

9 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert Nettotall: Differanse mellom andel bedrifter som skal øke og redusere investeringene Svar fra 2. kv. Svar fra 3. kv. Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet Reduserte investeringer Økte investeringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

10 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 10

11 Hvilke utfordringer hindrer din bedrift i å øke investeringene? Totalt Industri Synkende omsetning/ordretilgang Reduserte salgspriser Lite forutsigbare rammebetingelse Svak kostnadsmessig konkurranseevne Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling Manglende tilgang på kreditt og finansiering Andeler som svarer stor utfordring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 11

12 Forventet BNP-vekst i 2010, i prosent Eurosonen USA Japan Storbritannia Canada Russland Brasil Sør-Korea Resten av verden India Kina Fig.3.2 Verdens økonomiske vekst i 2010 i et globalt perspektiv Kilde: IMF, Consensus Forecasts Andel av verdens totale produksjon, målt i prosent (PPP) 12

13 Fig. 1.2 NHO bedriftenes markedsvurderinger 80 Aktuell situasjon Ett år frem i tid Differanse mellom andel positive og negative svar Kilde: Næringslivets økonomibarometer 13

14 Fig. A Sysselsatte personer Prosentvis endring fra samme periode året før 6 % Totalt Offentlig forvaltning Privat sektor 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % Kilde: SSB 14

15 Tab.2.2 Arbeidskraftsbehovet for 2011 NHOs Prognoser for økning i 2010 og Arbeidsstyrken 0,5 1 Sysselsetting -0,25 0,75 Arbeidsledighet (AKU) 3,

16 Fig.B Lønnskostnader for norske industriarbeidere vs handelspartnere Indeks: handelspartnere = Kilde: TBU og NHO I følge RNB blir lønnsveksten i Norge 1¼ prosent høyere enn hos handelspartnerne.valutakursen er basert på noteringer fram til 28 august. Resten av året 2010 er kronekursen lik gjennomsnittlig noteringer for august 2010

17 Prosentpoeng Handlingsrommet lukkes Figur 3.2. i Nasjonalbudsjettet 2011: Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken. Gjennomsnittlig årlig endring i andel av Fastlands-BNP (trend). 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0, Økt bruk av oljeinntektene Økte utgifter til alders- og uførepensjon Kilde: Finansdepartementet

18 Milliarder kroner Prioritering av oljepenger i statsbudsjettene Prioritering av forskning, utdanning og samferdsel i perioden av 204 mrd. nye oljekroner*. Milliarder kroner. Se nho.no/oekonomisk-politikk-og-analyser for mer informasjon E 2011E Oljepengebruk* Utdanning og samferdsel i kommunal regi Forskning, utdanning og samferdsel i statlig regi *Bruk utover nivået i 2005 på 56 mrd. Kilde: NHO

19 Småbedriftenes prioriteringer Småbedriftenes prioriteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 19

20 Foto: Jo Michael Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO

21 Markedsvurdering etter størrelse 4. kvartal kvartal Mellomstore Små <20 Store >100 Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser differansen mellom andel positive og negative vurderinger etter antall årsverk 21

22 Hvordan vurderes markedsutsiktene for 2011? - NHO bedriftene Bedring Uendret Forverring 3. kv kv.10 1.kv.10 4.kv.09 3.kv.09 2.kv.09 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv kv. 10 Bedring Uendret Forverring Netto Kilde: Næringslivets økonomibarometer 22

23 Prosent vekst Endringer i antall ansatte 4. kvartal kvartal Små <20 Mellom Store Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser anslått endring i antall ansatte fra foregående år ved siste tilgjengelige måling. 23

24 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 24

25 Fig.1.10 Investeringsplaner for 2011 fordelt på næring IKT 13 Forr.m.tj.y. 2 Varehandel 1 Transport -6 Industri -7 Total -8 Reiseliv -14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 25

Økonomisk overblikk 1/2010

Økonomisk overblikk 1/2010 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010 NHO-bedriftenes

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

HVOR GALT KAN DET GÅ?

HVOR GALT KAN DET GÅ? LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling HVOR GALT KAN DET GÅ? - En krisevurdering som bakgrunn for politikken pr. 14. desember 1. Hva skjer? 2. Hvor ille? 3. Annerledes nå? 4. Bolig en nøkkelfaktor

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer