Videregående opplæring Hva passer for meg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående opplæring Hva passer for meg?"

Transkript

1 Velkommen /l informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Kris/n Bergundhaugen Tord Reine

2 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppveksmag Naturbruk Restaurant- og mamag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 5 studieforberedende IdreRsfag Kunst, design og arkitektur (fra 2016) Medier og kommunikasjon (fra 2016) Musikk, dans og drama Studiespesialisering

3 ReWgheter ReR /l tre års videregående opplæring ReR /l å komme inn på er av tre prioriterte utdanningsprogram ReR /l to års opplæring som bygger på Vg1 Utvidet rer ved omvalg

4 Søkning /l videregående opplæring Søknadsfrist 1. mars for ordinært inntak Registrering av søknad på ReR /l tre års videregående opplæring ReR /l å komme inn på er av tre prioriterte utdanningsprogram Mulighet /l å sere opp /l 6 skoleønsker pr utdanningsprogram

5 Oppbygningen av videregående opplæring Bedri] Bedri] Vg1 Vg2 Vg3 Vg1: Videregående trinn 1 Vg2: Videregående trinn 2 Vg3: Videregående trinn 3 Bedri]: normalt lærling i to år

6 Videregående opplæring gir Yrkeskompetanse eller Studiekompetanse eller Ja takk, begge deler!

7 Yrkeskompetanse Du blir ferdig utdannet /l et yrke og kan søke jobb erer videregående Du blir faglært, i motsetning /l ufaglært

8 Yrkeskompetanse Svennebrev Rørlegger, gullsmed, maler, tømrer Fagbrev Elektriker, salgsfaget, kokk, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider Yrkes-.el Gartner, helsesekretær, hudpleier, interiørkonsulent

9 Studiekompetanse Kvalifiserer /l universitet/høyskole Studier fra 1-6 år, normalt minst 3 år

10 Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Programfag Prosjekt til fordypning Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypning Fellesfag Fagopplæring i bedrift/skole Programfag

11 Eksempel på et yrkesfaglig Oslo kommune utdanningsprogram Helsearbeiderfaget Helsearbeiderfaget Vg1 Helse- og oppveks5ag Barne- og ungdomsarbeiderfaget FoRerapi og ortopedi Hudpleier Barne- og ungdomsarbeiderfaget FoRerapi Ortopediteknikk Hudpleier Helseservicefag Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansefag Ambulansefaget

12 Bygg- og anleggsteknikk Bjørnholt, Hellerud, Kuben og Stovner Fører frem /l 23 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Tømrerfaget, rørleggerfaget og betongfaget

13 Design og håndverk Edvard Munch, Elvebakken og Kuben Fører frem /l 50 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Frisørfaget, blomsterdekoratørfaget

14 Elektrofag Bjørnholt, Elvebakken, ERerstad, Kuben og Ullern Fører fram /l 21 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Elektrikerfaget, dataelektronikerfaget, og kulde- og varmemontørfag

15 Helse- og oppveksmag Hersleb, Holtet, Kuben, Nydalen, Stovner, Ullern og Ulsrud Eksempler på fag i Oslo: Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og apotekteknikerfaget

16 Naturbruk Natur videregående skole Fører frem /l 11 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Gartnerfaget og idrersanleggfaget

17 Restaurant- og mamag ERerstad Fører frem /l 12 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Kokkfaget, servitørfaget, konditorfaget og bakerfaget

18 Service og samferdsel ERerstad, Nydalen og Oslo handelsgymnasium Fører fram /l 8 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Sikkerhetsfaget, IKT- servicefaget og salgsfaget

19 Teknikk og industriell produksjon ERerstad, Kuben og Stovner Fører fram /l 59 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: Bilfaget og industrimekanikerfaget

20 Lærling Rettigheter og plikter som vanlige arbeidstakere Lærekontrakt, arbeidsavtale Lønn under opplæring Opplæring etter læreplanen i faget Læretida avsluttes med fag- eller svenneprøve Arbeidslivserfaring, god plattform for jobb eller høyere utdanning

21 "Ja, takk, begge deler!" Yrkeskompetanse og studiekompetanse (YSK) Bygg- og anleggsteknikk (BYSK), 4- årig, Kuben Helse- og oppveksmag (HYSK), 4- årig, Kuben

22 PraksisreRet studiekompetanse 3- årige løp Helse- og oppveksmag, barne- og ungdomsarbeiderfag, Ulsrud Helse- og oppveksmag, helsefagarbeider, Ullern Service og samferdsel, reiseliv, ERerstad Design og håndverk, 3- årig, Edvard Munch

23 Studieforberedende utdanningsprogram Skal forberede på videre studier Er ment for deg som er helt sikker på at du skal studere 3 6 år på universitet eller høyskole erer videregående opplæring Du får ikke yrkeskompetanse, du blir ikke «faglært»

24 Generell studiekompetanse Noen eksempler på studier som bare krever generell studiekompetanse: Psykologi Juss Journalist Poli/ Barnevernspedagog Fysioterapi Statsvitenskap Sykepleie Arkeologi Lærer/adjunkt/lektor Det er mange veier -l studiekompetanse, både med utgangspunkt i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram

25 Studier med spesielle opptakskrav Medisin, odontologi, farmasi, ernæring: Matema/kk R1 eller S1 + S2 Fysikk 1 Kjemi 1 og 2 Veterinær: Matema/kk R1 eller S1 + S2, Kjemi 1 og 2 Realfag, natur- og miljøfag: Matema/kk (R1 eller S1 + S2) + er realfag /l over 2 år Ingeniørstudier, teknologiske studier, arkitektstudiet på NTNU): Matema/kk R1+ R2 Fysikk 1 Informa-kkstudier: Matema/kk R1 eller S1 og S2 Siviløkonom, matema-sk finans, samfunnsøkonomisk analyse: Matema/kk R1 eller S1 + S2

26 Studieforberedende utdanningsprogram Studiespesialisering med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Programfag Programfag Fellesfag Fellesfag IdreRsfag, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Programfag Programfag Programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

27 Fellesfag - /metall per uke Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 3 Naturfag 2 Samfunnsfag 3 Kroppsøving 4 Fellesfag til sammen 21 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 *Norsk 14 *Engelsk 5 *Matema/kk 8 *Naturfag 5 *Samfunnsfag 3 Kroppsøving 6 *Historie 6 Fremmedspråk 8/13 Geografi 2 Religion og e/kk 3 Fellesfag /l sammen 60/65

28 Studiespesialisering med realfag og språk, samfunnsfag, økonomi Bjerke, Bjørnholt, Blindern, Edvard Munch, Elvebakken, Fyrs/kkalléen, Foss, Hartvig Nissen, Hellerud, Hersleb, Kongshavn, Kuben, Lambertseter, Nydalen, Oslo handelsgymnasium, Oslo katedralskole, Persbråten, Stovner, Ullern og Ulsrud Gir generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav innen realfag Du bør være: sikker på at du skal studere minst tre år erer videregående opplæring mo/vert for et hovedsakelig teore/sk opplæringsløp

29 Studiespesialisering med teknologifag Kuben vgs Entreprenørskap både som arbeidsform og fag Gründercamper Samarbeid med næringslivet 3- årig løp med realfagfordypning

30 To- årig studiespesialisering Hersleb vgs 3 år studiespesialisering på 2 år Et /lbud for deg som er: mo/vert, har stor arbeidskapasitet gode karakterer En skoledag med mer selvstendig arbeid og arbeidsmåter i større grad lik høyere utdanning

31 Studiespesialisering - programområder Språk, samfunnsfag og økonomi Antikkens språk og kultur Engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fremmedspråk Historie og filosofi Kommunikasjon og kultur Markedsføring, strategi og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Næringslivsøkonomi Politikk, individ og samfunn Psykologi Reiseliv og språk Rettslære Samfunnsøkonomi Realfag Biologi Fysikk Geofag Informasjonsteknologi Kjemi Matematikk S eller R Teknologi og forskningslære

32 IdreRsfag Bjerke, Lambertseter, Persbråten og Ulsrud Gir generell studiekompetanse IdreRsfag er et /lbud /l deg som ønsker: å kombinere utdanningen med topp- eller breddeidrer en alterna/v vei /l studiekompetanse med fordypning i prak/ske og teore/ske idrersfag

33 Kunst, design og arkitektur Edvard Munch, Elvebakken Fører fram /l generell studiekompetanse Et /lbud /l deg som: har generell studiekompetanse som mål er mo/vert for et opplæringsløp med fordypning i prak/ske og teore/ske fag innen design, kunst, arkitektur er glad i å tegne, forme og lage /ng med hendene

34 Medier og kommunikasjon Bjerke, Bjørnholt, Elvebakken, Fyrs/kkalléen (F21), Hellerud og Ullern Fører fram /l generell studiekompetanse

35 Musikk, dans og drama Musikk: Dans: Drama: Edvard Munch og Foss Edvard Munch Bjørnholt og Hartvig Nissen Gir generell studiekompetanse Inntak basert på en inntaksprøve i /llegg /l karakterer Musikk, dans og drama er et /lbud /l deg som ønsker: en yrkeskarriere innenfor musikk, dans eller drama en alterna/v vei /l studiekompetanse basert på en fordypning i prak/ske og teore/ske musikk-, danse- eller dramafag

36 Interna/onal Baccaleureate - IB Bjørnholt og Blindern Toårig /lbud som bygger på Vg1 studiespesialisering Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent Det finnes IB- skoler i mer enn 100 land All undervisning foregår på engelsk

37 Ulike veier /l målene

38 Yrkesfaglig Studieforberedende 1.år 2.år 3.år Vg1 Vg2 YSK Vg3 Påbygg Vg1 Vg2 Vg3 Yrkes- /Rel Opplæring i bedri] Studiekompetanse à universitet/høgskole Fag- / svenne- brev Påbygg Y- veien Fagskole Mesterbrev 1.år 2.år 3.år 4.år

39

40 Annen info Arbeidshe]e for 10. trinn: Videregående opplæring. Hva passer for meg?" Åpen dag ved videregående skoler oslo.vilbli.no

41 Lykke /l!