Årsrapport Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf. 74 05 24 78/991 13 569 www.levanger.frivilligsentral."

Transkript

1 Årsrapport 2009 Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf /

2 Frivilligsentralens oppgaver Koordinere frivillig arbeid Formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger Bidra til dialog mellom frivillig og offentlig virksomhet Seks kjennetegn ved en idealtypiske frivilligsentral Lokal forankring: Knyttet til lokalsamfunnet Lokale behov i fokus - definert av innbyggerne og andre aktører(eks. frivillige organisasjoner, kommunen) Sosial integrasjon: Sentralene som møteplass og senter i nærmiljøet. Knytte sammen tiltak og aktiviteter av større grupper Hjelpetjenester kan være en del av tilbudet ved sentralen Formidling: Intern formidling - rekrutterer frivillige til aktiviteter i sentralen. Sentralen fremstår som en selvstendig enhet. Ekstern formidling formidle deltakere til lokale frivillige aktører. Styrker aktiviteter i andre organisasjoner. Sentralen får en infrastrukturell rolle. Samarbeid: Enkel form for samarbeid: utveksling av informasjon mellom ulike enheter Delta i samarbeidsprosjekter, felles aktiviteter som knytter sentralen til andre aktører. Sektorovergripende samarbeid på tvers av forvaltingens sektorer Koordinering: Samordnende oppgaver, vektlegging av aktiviteter som binder sammen ulike aktører. Felles eller tilgrensede oppgaver Styrke infrastruktur: Kunnskap og informasjon ut til frivilllige lag og organisasjoner. Kompetanseheving, styrke frivillig sektors effektivitet og profesjonalitet. Sentralen som tilrettelegger (bla.utlån av møtelokale). Punktene er hentet fra rapporten Alle til Lags, Frivillighetssentralen i nærmiljøet av Line Dingstad og Håkon Lorentzen,

3 Om Levanger Frivilligsentral Levanger Frivilligsentral har vært i drift siden først på 90-tallet, men navn og organisering har variert. Da den forrige sentralen opphørte ved slutten av 2008 ble Nye senter for frivillighet i Levanger etablert. Interimstyret fra januar 2009 bestod av Stig Andreassen (Helsesportlaget) Oddmund Musum, Marit Linnea Graadal (Røde Kors) og Sigrid Hojem. Daglig leder, Åse Saltvik, ble ansatt i 100% stilling i mai samme år. Senteret knyttet seg i juni 2009 til en nyetablert nasjonal logo og nettside for frivilligsentralene. I den forbindelse har man tatt i bruk Levanger Frivilligsentral som navn på senteret. Sentralen eies i dag av Levanger Frivilligsentral og er etablert som en frivillig organisasjon med driftsmidler fra Kulturdepartementet og Levanger kommune. Det nye styret for sentralen er satt sammen av frivillige enkeltpersoner og en representant fra Levanger kommune. Stig Andrassen, styreleder, Gerd Talsnes Heggdal, Dag Stemre og kommunerepresentant Ingjerd Fosshaug, er styremedlemmer. Frivilligsentralen leier kontorer av Levanger kommune i 1.etasje i den tidligere byskolen i Kirkegata 11 i Levanger. Kontoret har flott utsikt til Levangersundet som ligger ca 5 meter fra inngangen til sentralen. Sentralens åpningstid er fra alle hverdager. Vegg i vegg med sentralen ligger et møte/aktivitetsrom. Rommet tilhører kulturetaten i Levanger men sentralen administrerer rommet. Dette gjelder utlån av rommet til lag og organisasjoner som har sine møter og uorganiserte frivillige som ønsker å starte en aktivitet. Det er også mulig å leie rommet for å ha kurs eller private arrangement. Sentralens mål har dette første året vært arbeidet med å få sentralen i gang og kontor på plass. I tillegg å videreføre/utvikle natteravnarbeidet i Levanger, starte treff for frivillige og bli kjent med og støtte ulike lag og organisasjoner i kommunen. Opprettelse og drifting av nettsider var også et sentralt mål. 2

4 Aktiviteter ved sentralen Offisiell åpning av sentralen ble holdt 16.september. 40 gjester kom representert ved frivillige, frivillige organisasjoner og ulike etater i kommune samt politi. Møterommet sentralen administrerer for kulturetaten ble tidlig på høsten oppgradert. Nye gardiner og bord ble innkjøpt og nye brukte stoler fikk vi fra Festiviteten. Kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, kaffe og middagskopper til 40 mennesker ble også kjøpt inn. Kaffekoppene ble sponset med gave fra Helsesportlaget på kr. 2000,-. Rommet har etter hvert blitt fylt med mange aktiviteter, noen ble arvet fra den forrige sentralen mens noen er startet siste året. Frol idrettslag - seniortreff - første mandag i hver måned Helsesportslaget - bocciagruppe, psykisk utviklingshemmede hver mandag Lions Club Skeyna, Levanger - møte første tirsdag i måneden Levanger Lapp og Quilt - annen hver tirsdag Redd Barna studentgruppe - gruppe for enslige mødre fra Leira Mottak. Annen hver onsdag Foreningen "Vi som har et barn for lite". Møte siste torsdag hver måned. Redd Barna - medlemsmøter 3

5 Landsforeningen for lungesyke i Levanger leier kontorlokaler ved sentralen og har åpent hver mandag. Natteravnene i Levanger koordineres fra sentralen. Det er utarbeidet en egen natteravnrapport for 2009, se vedlegg 1. Kort oppsummert: positiv driv på rekrutteringsarbeidet etter informasjon på foreldremøter i ungdomsskolene i Levanger høsten Alle foreldre til elever i ungdomsskolen utfordret på konkret lørdag for vandring. Mange foreldre har gått natteravn i Levanger sentrum siste året. Gave på kr ,- til natteravnene i Levanger kom fra YIT i juni. Midlene er brukt til pizzaservering ved oppstart av natteravning hver lørdag. Familiedag ved sentralen arrangert 8.august. Dagen var et samarbeid mellom Redd Barna, Helsesportlaget, flyktningtjenesten og Frivilligsentralen. Flyktningfamilier ble invitert med eget brev. Det ble ikke det store oppmøte men de 25 som kom hadde en trivelig dag sammen. Aktivitetskafe ble startet på sentralen, av en frivillig, i august. Hver tirsdag fra kl har i gjennomsnitt 10 damer deltatt på dette arrangementet. Strikking, sying og jabbing har vært hovedaktiviteter. Frivilligtreff på sentralen startet opp i august. Hver onsdag inviterer sentralen til enkel lunsj mellom kl Dette er blitt et sosialt treffsted for en del frivillige eller de som har ønske om å jobbe frivillig i Levanger enten det er som enkeltperson eller som medlem i en organisasjon. Her går praten om frivillig arbeid, kontakter knyttes, ideer luftes og frivillige blir rekruttert. Ca 10 stk deltar hver uke. Leiragutta har blitt navnet på et tiltak Frivilligsentralen har etablert samarbeid med Leira Mottak. En del unge gutter på mottaket ønsket å bruke dagene til noe meningsfylt og i den forbindelse praktisk arbeid. Det ble kjøpt inn noe arbeidstøy og to norske frivillige baser, i tillegg til ansatte på mottaket, har via sentralen tatt på seg ulike praktiske arbeidsoppdrag tre dager i uka. Dette har fungert ganske bra men det må jobbes mer med bekjentgjøring av tilbudet. 4

6 Lærbeltekurs. En frivillig tok kontakt med sentralen på høsten og ønsket å starte med arbeid i lær. Sentralen kjøpte inn noe utstyr og det ble startet en gruppe som laget lærbelter. Det var behov for mer utstyr og det ble søkt om midler hos Gjensidigestiftelsen. Til stor glede ble søknaden innvilget med kr ,- og det ble kjøpt inn mer utstyr og gruppa kunne fortsette arbeidet. Her brukes ikke ressurser til kursledere, men tanken er at alle kan bli lærere etter at de har laget eget belte. Tur og Trim hver torsdag er et resultat av et samarbeid mellom Helsesportlaget, Bjørnang rehabiliteringssenter, kommunen og Frivilligsentralen. Helsesportlaget har i mange år arrangert tur hver torsdag med utgangspunkt fra sentralen. Bjørnang rehabiliteringssenter rettet i høst forespørsel om det kunne være mulighet for pasienter som hadde gjennomført dagrehabilitering å ha sentralen som videre treffpunkt. Etter drøftinger ble gruppen koblet på Helsesportlagets turgruppe. Noen ble med på tur mens andre fikk tilbud om aktivitet inn i regi av ergo/fysioterapitjenesten kommunen. Frivilligsentralen ordnet med en frivillig til å koke kaffe og lage lunsj til deltakerne deltakere har i gjennomsnitt deltatt på arrangementet. Juleåpen frivilligsentral. I samtale med en ansatt i rus/psykiatritjenesten i november ble tanken om å ha åpen sentral i jula luftet. Det ble tatt kontakt med ulike organisasjoner og tanken ble formidlet til flere frivillige som var innom sentralen. Resultatet av arbeidet ble åpen frivilligsentral fra 2.juledag 1. nyttårsdag. 11 frivillige stilte opp som verter, to hver dag, mellom kl. 13 og 17. Sentralen koordinerte arbeidet. 5-6 gjester kom hver dag og var full av lovord om arrangementet. Det planlegges arrangement også neste jul, sentralen kaller inn til samarbeidsmøte i september Sagt om sentralen: Tror vi kaller den for trivelighetssentralen for det er så trivelig å komme hit. 5

7 Antall frivillige Frivilligsentralens har registrert følgende antall frivillige gjennom sitt arbeid: Natteravner 70 Leiragutter + 2 baser - praktisk hjelpearbeid 9 Kaffeverter 4 Frivillige som kursholdere 6 Frivillige til juleåpen sentral 11 Besøksvenner 4 Reservebestemor 1 Sum 105 Samarbeid I tillegg til det samarbeid som allerede er nevnt har sentralen deltatt i følgende samarbeid: Kulturuka i Levanger juni 2009 Levanger kommune. Møte med Røde Kors vedr. besøksvennordning. Samarbeid med biblioteket om leseombud. Møte med leder for NAV i Levanger. Uformelt og godt samarbeid med Kontakten (kommunens dagtilbud, rus/psykiatri). Uformelt og godt samarbeid med kulturskolen. Informasjon Daglig leder ved sentralen har presentert sentralen i flere fora: Kommunestyremøte I informasjonsbrev sendt ut til ca 50 organisasjoner i Levanger. I nærradioen Flere avisoppslag i Levanger Avisa om aktiviteter som er igangsatt i løpet av året. Utarbeidet informasjonsbrosjyre med informasjon om sentralen. Nettsider sentralens nettsider er etablert og oppdateres kontinuerlig. Deltakelse på konferanser Daglig leder har deltatt på: Regionkonferanse for Frivilligsentralene i region 4 i Bodø september 2009 Nettverkssamling for ledere av frivilligsentralene i Nord-Trøndelag (mai og oktober) 6 styremøter 6

8 Oppsummering Målene som ble satt ved oppstart av sentralen er i stor grad oppnådd. Kontoret er, etter en del reorganisering i løpet av det først halve året, nå på plass. Nødvendig utstyr er innkjøpt og leieavtaler m.m. er i orden. Arbeidet med natteravnene fungerer bra og sentralens nettsider er utarbeidet og oppdateres jevnlig. Det er etablert frivilligtreff for frivillige medarbeidere. Det er i tillegg startet flere aktiviteter ved sentralen som ikke var planlagt. Dette ved at initiativ til aktiviteter er kommet fram i samtaler med enkeltpersoner eller grupper. Daglig leder har vært tydelig på at det er de frivillige som i utgangspunktet skal være ansvarlig aktivitetene men har deltatt i en oppstartsfase. Utfordringen er å få de frivillige til å ta ansvar for videre drift. Flere organisasjoner og lag låner møterom ved sentralen. Dette har ført til mange uformelle samtaler med tema frivillig arbeid. Samtidig har daglig leder blitt invitert inn til møter for å informere om sentralens arbeid. Dette har gitt daglig leder mye kunnskap om frivillig arbeid i Levanger og det må i denne sammenheng understrekes av det drives et omfattende frivillig arbeid i Levanger kommune gjennom de mange frivillige lag og organisasjoner. Sagt i et møte i en organisasjon: Vi driver jo egentlig vår egen frivilligsentral vi! Det har vært et aktivt oppstartsår ved sentralen og det oppleves som det fortsatt er stort behov for en frivilligsentral i Levanger kommune. 7

9 Vedlegg 1 Natteravner i Levanger - årsrapport 2009 Ledelse Flere aktører har det siste året administrert natteravnene i Levanger. Levanger Frivilligsentral fra mai Praktisk gjennomføring Natteravnene har vandret i Levanger sentrum lørdager fra kl Leder for kveldens natteravner meldes med navn og telefonnummer til lensmann. Det har vært et godt samarbeid med Markedsplassen i Levanger som stiller sine kontorlokaler til disposisjon for ravnene hver lørdag. Alt utstyr til natteravnene lagres i lokalet. Det blir sendt ut takkemelding hver mandag til ravner som har gått, samtidig som det går ut sms med påminning om natteravning påfølgende lørdag. Økonomi I tillegg til støtte på kr. 2500,- fra Tryg Vesta fikk vi i mai kr ,- fra YIT som var merket natteravnenes arbeid i Levanger. Vi har i den sammenheng kunne tilby natteravnene gratis pizza ved starten av vandringen, noe som vi selvfølgelig har fått mange gode tilbakemeldinger på. Denne praksisen ser vi gjerne fortsetter og vi arbeider med hvordan vi kan utfordre andre i lokalsamfunnet til å gi støtte senere. Aktivitetet I perioden mai november har 70 personer deltatt som natteravner i Levanger sentrum, fordelt på 22 lørdager. Det foreligger ikke oversikt over perioden januar april, men det var i denne perioden også natteravning, så tallet er nok i realiteten høyere. Rekruttering Frivilligsentralen arvet liste over aktuelle natteravner fra tidligere koordinator. Det viste seg etter hvert at flere ikke var aktuelle for vandring. I samarbeid med lensmann i Levanger har Frivilligsentralen i høst informert om natteravnordningen på storforeldremøter ved tre ungdomsskoler i Levanger kommune. Samtidig ble det satt opp vandringslister for alle klasser med henstilling om å stille med fire ravner på gitt dato. I tillegg til foreldre ved ungdomsskolen har også andre personer deltatt i vandringene. Dette etter å ha utfordret kommunestyret, lag og organisasjoner og enkeltpersoner. Vurdering 2009 aktiviteten har vært bra sett i forhold til hyppige endringer i koordineringsansvaret. Det var vanskelig å rekruttere ravner i sommerferien og mye tid ble brukt på å ringe for å få tak i ravner, noe som ikke kunne forsvares mht. tidsbruk. Etter høstens informasjonsrunde på skolene har det fungert bedre. Arbeidet må likevel følges tett opp med motivasjonstelefoner og smsèr til klassekontaktene som ble bedt om å være kontaktpersoner mellom klassene og sentralen. Noen har uttalt at de syntes det er litt skummelt å melde seg som natteravn men når de først er ute opplever de aller fleste det positivt å gå, noen går også flere ganger. Ravnene får mange positive tilbakemeldinger på sitt nærvær og flere tar kontakt for å snakke med dem. Godt samarbeid med politiet. Ingen uheldige episoder registrert. Framdrift Vi jobber videre med ordningen, sammen med politiet, opp mot en ny ungdomsskole våren Se på muligheten for å ha fks. et førstehjelpskurs eller temakveld i året/halvåret for natteravnene. Koordineringen av natteravnene er en liten del at daglig leders arbeid ved sentralen slik at stor aktivitet utover selve koordineringen er ikke mulig. Det kan være aktuelt å danne et natteravnråd i kommunen for å ta seg av oppgaver utover selve koordineringen av ordningen. Vi takker for støtten i året som gikk. Vh. Åse Saltvik daglig leder Levanger Frivilligsentral 8