Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer:"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Svein Sjøveian Medlem H Simon Borch Medlem H Tom Robert Hansen Medlem H Jonas Sørum Nymo Medlem H Torgeir Thomassen Medlem FRP Torkjell Johnsen Medlem AP Kåre Olli Medlem AP Roy Myrheim Medlem AP Irene Persen Medlem AP Helge Ragnvald Olaussen Medlem SV Jon Nikolaisen Medlem SP Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer: Navn Navn Tor R. Boland Thorvald Aspenes FRP Roar Torvik Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen H Heidi Langø Aspenes Britt Kollevåg FRP Hans Fredrik Eriksen Ida K. Bjørnbak AP Irene Fiskergård Hilde Skanke AP Ingen kunne møte Mona Skanke AP 18 stemmeberettigede Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnar Lillebo Silvia Annette Siri Hege Håkonsen Rådmann Utvalgssekretær Utvalgssekretær (opplæring) Knut-Roger Hanssen Ordfører(sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 12/15 Orienteringer PS 33/15 PS 34/15 PS 35/15 PS 36/15 PS 37/15 PS 38/15 PS 39/15 Kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Oppstart av landbruksplan for Porsanger kommune Branntekniske avvik ved kommunale bygg Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Uttalelse - forslag til vedtektsendringer Porsanger boligstiftelse. Endring av 1 i forskrift FOR , Forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune, Finnmark Forpliktende plan , 2 gangs behandling

3 PS 30/15 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt Ingen merknader til innkallingen Kommunestyrets vedtak Innkallingen er godkjent PS 31/15 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Godkjenning av saksliste Merknad til sakslista: «Porsanger kommune har en særegen vektbegrensning på ATV på 500 kg. Denne begrensningen begynner å bli utdatert. Nyere 6-hjuls ATVer er over 500 kg, men har mindre marktrykk pr. hjul og spinner mindre i terrenget enn gamle 4-hjuls sykler. FRP har etterlyst endring i forskriften men kan ikke se at saken er satt opp på sakslisten. Vi ønsker å utvide denne begrensningen til 800 kg. Vi ber ordfører om å sette opp saken til kommunestyret i juni, slik at endringer kan tre i kraft før sesongen åpnes 1.juli 2015» Kommunestyrets vedtak Sakslista er godkjent med referatsak RS 12/15 og politiske saker PS 30/15 39/15, med følgende merknad: Porsanger kommune har en særegen vektbegrensning på ATV på 500 kg. Denne begrensningen begynner å bli utdatert. Nyere 6-hjuls ATVer er over 500 kg, men har mindre marktrykk pr. hjul og spinner mindre i terrenget enn gamle 4-hjuls sykler. FRP har etterlyst endring i forskriften men kan ikke se at saken er satt opp på sakslisten. Vi ønsker å utvide denne begrensningen til 800 kg. Vi ber ordfører om å sette opp saken til kommunestyret i juni, slik at endringer kan tre i kraft før sesongen åpnes 1.juli 2015

4 PS 32/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Saksprotokoll i Kommunestyret Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen merknader til protokollen Kommunestyrets vedtak Protokollen fra kommunestyremøte er godkjent RS 12/15 Orienteringer Saksprotokoll i Kommunestyret Ordfører Knut Roger Hanssen Tolk ikke kommet Gratulerer Helge Olaussen som bestefar RKSN Distriktsmøte i Lions Pinse Caravantreff i mai Barmarksløype Positive signaler fra forsvaret Snuhavn prosjekt PS 33/15 Kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Rådmannens innstilling Porsanger kommune godkjenner kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune for perioden med mindre tilføyinger fra Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen. Ansvarlig avdeling for videre prosess med oppfølging av tiltak etter planen blir teknisk avdeling. Tiltak i planen som er avhengig av økonomiske midler gjennomføres kun ved tilsagn om midler utenfra, eller etter nærmere politisk avklaring. Målene og tiltakene evalueres i løpet av planperioden, samt ved planperiodens slutt. Fylkesmannen og Miljødirektoratet orienteres om konklusjonene i evalueringene. Porsanger kommune vurderer tiltakene plukking av grågåsegg ut over 15.april og fremskyndet jaktstart på grågås som aktuelle tiltak i 2015 og søker Fylkesmannen om slik tillatelse med bakgrunn i forvaltningsplanen. Begrunnelse: En styringsgruppe for planen samt Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen har godkjent planen. Planen vil fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytte for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm.

5 Planen bidrar til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Planens gir et godt utgangspunkt for å vurdere konsekvenser av de ulike forslåtte tiltak. Planen fokuserer på de mest miljøvennlige teknikker jf naturmangfoldloven 12 for best mulig samfunnsmessige resultater. Saksprotokoll i Kommunestyret Kommunestyret følger sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling: Kommunestyrets vedtak Porsanger kommune godkjenner kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune for perioden med mindre tilføyinger fra Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen. Ansvarlig avdeling for videre prosess med oppfølging av tiltak etter planen blir teknisk avdeling. Tiltak i planen som er avhengig av økonomiske midler gjennomføres kun ved tilsagn om midler utenfra, eller etter nærmere politisk avklaring. Målene og tiltakene evalueres i løpet av planperioden, samt ved planperiodens slutt. Fylkesmannen og Miljødirektoratet orienteres om konklusjonene i evalueringene. Porsanger kommune vurderer tiltakene plukking av grågåsegg ut over 15.april og fremskyndet jaktstart på grågås som aktuelle tiltak i 2015 og søker Fylkesmannen om slik tillatelse med bakgrunn i forvaltningsplanen. Begrunnelse: En styringsgruppe for planen samt Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen har godkjent planen. Planen vil fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytte for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm. Planen bidrar til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Sektorstyret for næring,forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens instilling: Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Porsanger kommune godkjenner kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune for perioden med mindre tilføyinger fra Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen. Ansvarlig avdeling for videre prosess med oppfølging av tiltak etter planen blir teknisk avdeling. Tiltak i planen som er avhengig av økonomiske midler gjennomføres kun ved tilsagn om midler utenfra, eller etter nærmere politisk avklaring. Målene og tiltakene evalueres i løpet av planperioden, samt ved planperiodens slutt. Fylkesmannen og Miljødirektoratet orienteres om konklusjonene i evalueringene. Porsanger kommune vurderer tiltakene plukking av grågåsegg ut over 15.april og fremskyndet jaktstart på grågås som aktuelle tiltak i 2015 og søker Fylkesmannen om slik tillatelse med bakgrunn i forvaltningsplanen.

6 Begrunnelse: En styringsgruppe for planen samt Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen har godkjent planen. Planen vil fungere i planperioden som et overordnet rådgivende verktøy til nytte for forvaltningsmyndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere mm. Planen bidrar til å etablere en målrettet og langsiktig forvaltning av gjess som sikrer levedyktige bestander og reduserer konflikter med landbruket i kommunen. Planens gir et godt utgangspunkt for å vurdere konsekvenser av de ulike forslåtte tiltak. Planen fokuserer på de mest miljøvennlige teknikker jf naturmangfoldloven 12 for best mulig samfunnsmessige resultater. PS 34/15 Oppstart av landbruksplan for Porsanger kommune Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å starte opp arbeidet med utarbeidelse av en landbruksplan for kommunen. Mandat: landbruksplanarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2015 og Ansvarlig avdeling blir teknisk avdeling. Jordbrukssjefen leder det daglige arbeidet. Veileder for arbeid med tiltaksrettede oversiktsplaner(veileder landbruksplan) vil gi utgangspunkter for arbeidet. Målene for utarbeidelse av landbruksplan i Porsanger kommune er; Å få et sektorinnspill i kommuneplanen. Å få forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet Å gi grunnlag for utvikling av landbruket, økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen Å synliggjør landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar, og sette landbruket på dagsorden i kommunepolitikken Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk blir styringsgruppe for arbeidet. Saksprotokoll i Kommunestyret Tilleggsforslag fra Jon Nikolaisen, Sp: «Til styringsgruppa gis det plass til 2 stykker fra næringen, 1 fra småbruk og 1 fra bondelaget. Dette for å hjelpe styringsgruppas arbeid» 7 stemmer for, 11 stemmer imot Kommunestyret følger sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling: Kommunestyrets vedtak Porsanger kommune vedtar å starte opp arbeidet med utarbeidelse av en landbruksplan for kommunen. Mandat: landbruksplanarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2015 og Ansvarlig avdeling blir teknisk avdeling. Jordbrukssjefen leder det daglige arbeidet. Veileder for arbeid med tiltaksrettede oversiktsplaner(veileder landbruksplan) vil gi utgangspunkter for arbeidet. Målene for utarbeidelse av landbruksplan i Porsanger kommune er; Å få et sektorinnspill i kommuneplanen.

7 Å få forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet Å gi grunnlag for utvikling av landbruket, økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen Å synliggjøre landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar, og sette landbruket på dagsorden i kommunepolitikken Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk blir styringsgruppe for arbeidet. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens inntilling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Porsanger kommune vedtar å starte opp arbeidet med utarbeidelse av en landbruksplan for kommunen. Mandat: landbruksplanarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2015 og Ansvarlig avdeling blir teknisk avdeling. Jordbrukssjefen leder det daglige arbeidet. Veileder for arbeid med tiltaksrettede oversiktsplaner(veileder landbruksplan) vil gi utgangspunkter for arbeidet. Målene for utarbeidelse av landbruksplan i Porsanger kommune er; Å få et sektorinnspill i kommuneplanen. Å få forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet Å gi grunnlag for utvikling av landbruket, økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen Å synliggjøre landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar, og sette landbruket på dagsorden i kommunepolitikken Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk blir styringsgruppe for arbeidet. PS 35/15 Branntekniske avvik ved kommunale bygg Rådmannens innstilling Kommunestyret beslutter at det utarbeides tiltak i budsjettet for 2016 som ivaretar en utbedring av de avvik som er fremkommet i saksutredningen. Tiltakene for 2016 skal ressursmessig prioriteres til personsikkerhetstiltak i spesifikke kommunale bygg med et beløp stort kr I økonomiplanperioden avsettes et tilsvarende beløp. Saksprotokoll i Kommunestyret Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling 0 Stemmer for, 18 stemmer imot Forslag fra gruppeledere: «Porsanger kommune igangsetter arbeidet med å lukke avvik. Arbeidet igangsettes umiddelbart.

8 Næring, forvaltning og kommunalteknikk utarbeider en prioriteringsliste og tidsplan ut i fra rapporten, samt framtidige årlige rapporter. Næring, forvaltning og kommunalteknikk leverer en kostnadsoversikt til kommunestyret. Kostnaden dekkes inn ved budsjettregulering når kostnadsoversikt foreligger» Kommunestyrets vedtak Porsanger kommune igangsetter arbeidet med å lukke avvik. Arbeidet igangsettes umiddelbart. Næring, forvaltning og kommunalteknikk utarbeider en prioriteringsliste og tidsplan ut i fra rapporten, samt framtidige årlige rapporter. Næring, forvaltning og kommunalteknikk leverer en kostnadsoversikt til kommunestyret. Kostnaden dekkes inn ved budsjettregulering når kostnadsoversikt foreligger Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Endringsforslag: Sektorstyret beslutter at det utarbeides tiltak i budsjett for 2015 som ivaretar en utbedring av avvik som er fremkommet. Avvik må vare lukket innen utgangen av Dette er en alvorlig mangel som må prioriteres. Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks vedtak Sektorstyret beslutter at det utarbeides tiltak i budsjett for 2015 som ivaretar en utbedring av avvik som er fremkommet. Avvik må være lukket innen utgangen av Dette er en alvorlig mangel som må prioriteres. PS 36/15 Etablering av dagtilbud til hjemmeboende demente Rådmannens innstilling Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov. Saksprotokoll i Kommunestyret Kommunestyret følger sektorstyret for helse og omsorg sin innstilling 17 stemmer for, 1 stemme i mot

9 Kommunestyrets vedtak Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov Saksprotokoll i Kommunestyret Utsettelsesforslag fra Roy Myrheim, Ap: «Utsetter saken til neste kommunestyremøte, for en bedre og mere utfyllende økonomisk konsekvens for Porsanger kommunes økonomi» Kommunestyrets vedtak Utsetter saken til neste kommunestyremøte, for en bedre og mere utfyllende økonomisk konsekvens for Porsanger kommunes økonomi Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyret for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Sektorstyret for helse og omsorgs innstilling Det opprettes nytt dagtilbud med 3 plasser for hjemmeboende demente. Tilbudet lokaliseres fysisk og organisatorisk til Trekløveren. Vilkår for tilbud og kostander for tjenesten er nedfelt i egen tjenestebeskrivelse. 1 miljøarbeidstilling omdisponeres til dagtilbudet for dekning av personalbehov. PS 37/15 Uttalelse - forslag til vedtektsendringer Porsanger boligstiftelse. Rådmannens innstilling Porsanger kommune anbefaler styret i Porsanger boligstiftelse i medhold av stiftelseslovens kapittel 6 å behandle og fremme vedtektsendringer (omdanning) slik de framkommer i Porsanger kommunes utredning datert Saksprotokoll i Kommunestyret Ordfører Knut-Roger Hanssen, Heidi Aspenes, Roar Torvik og Kåre Olli stiller habilitetsspørsmål.

10 kommunestyre anser representantene Knut-Roger Hanssen, Heidi Aspenes og Roar Torvik for å være inhabil i saken Representanten Kåre Olli anses å være inhabil med 4 stemmer imot 14 stemmeberettigede Simon Borch tiltrer som settevaraordfører Utsettelsesforslag fra Jonas Nymo, H «Porsanger Kommune utsetter saken, dette for å gå i dialog med boligstiftelsen for å forsikre at vedtektsendringene er i tråd med formålsparagrafen» 6 stemmer for, 8 stemmer imot Kommunestyret følger formannskapets innstilling Kommunestyrets vedtak 13 stemmer for, 1 stemme imot Porsanger kommune anbefaler styret i Porsanger boligstiftelse i medhold av stiftelseslovens kapittel 6 å behandle og fremme vedtektsendringer (omdanning) slik de framkommer i Porsanger kommunes utredning datert Representantene Hanssen, Aspenes, Olli og Torvik tiltrer møtet Representanten Tor Reidar Boland innvilges permisjon fra klokken 14: stemmeberettigede Saksprotokoll i Formannskapet Kåre Olli stiller habilitetsspørsmål. Formannskapet anser Kåre Olli som inhabil i saken med 1 stemme imot Representanten Kåre Olli fratrer møtet 6 stemmeberettigede Formannskapets følger rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling Porsanger kommune anbefaler styret i Porsanger boligstiftelse i medhold av stiftelseslovens kapittel 6 å behandle og fremme vedtektsendringer (omdanning) slik de framkommer i Porsanger kommunes utredning datert Kåre Olli tiltrer møtet

11 7 stemmeberettigede PS 38/15 Endring av 1 i forskrift FOR , Forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune, Finnmark Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Forslag til løypeendringer er uthevet med fet skrift. 1. Olderfjord bru (E6) Multebærheiene Smørfjord Unna Garjiljávrraš(141) Stuorra Garjiljávri (190) Andarasmáhtejávri (272) Ruoššajávrrit (296) Lávvarjávrrit (228) Rággevárjávrrit. Tilknytningsløype: Vann (245) Luomojavrrit (338 og 374) kommunegrense Måsøy kommune. Sideløype: Fálas. Sideløype: Stuorra Garjiljávri vest for Karlhaugen nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92) øvre Eidevann/bajit Muotkejávri kommunegrense Kvalsund. Sideløype: Unna Garjiljávrraš Litleng Sideløype: Strandajohka kommunegrensa Nordkapp. Ny løype: Fra Ytre Nordmannseth indre Nordmannseth Storvannet Seljenes 2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317). 3. Háhttirjohka (bru E6) Ráksevárjávri (306) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4). Tilknytningsløype: Háhttirjohka bru mot Kvalsund kommune. 4. Olderfjord (bru E6) Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Jovnnajávri (241) Suolojávri/Njárgajávri (294) Sálletjávri (297) Goađehisjávrrit (301/302) Skáiddejávri (325) Gádjáriegádanjávri (359) Čoalbmejávri (375) Leaktojávri (367) Gussasáiva (373) kommunegrensa Kvalsund. Sideløype: Mot vestsiden av Skáiddejávri (325). 5. Ytre Billefjord (Helmerjord) Beatnatjávri (272) Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4). 6. Kistrand (tidl. butikk) Lensmannselva Suolojávri/Holmevannet (208) Heastajávri/Hesteskovannet (302) Duolbajávri/Prestevannet (283) Duolbajohka Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214) til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4). Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit Vuolmmašluoppal. 7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien) Gierddotjávrrit (214) Ruvžajohka Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4). Sideløype: Ruvžajohka Buoidejávri (303) (til løype 10).

12 8. Sandvik (Fiervajávri (55)) Suovdejávrrit Indre Billefjord (løype nr. 7). Sideløype: Suovdi (Myrbakken). Sideløype: Trollholmsund. 9. Vestsida av Gåradakvannet (35) Duolbajohka Gorbovuonjohka løype nr Ikkaldas Gorbovuonjohka Buoidejávri Skáiddejávri (325) (løype 4). 11. Ikkaldas Fátnoluoppal (Heastačohkka) Gorbovuonjávri (364) Čoalbmejávri (375) (til løype 4). Nytt startpunkt: IL STIL klubbhus 12. Stabbursnes camping oppover Stabburselva Snekkernes Snekkernesvegen forlater vegen like ved høyeste punkt vest for eiendom 9/45 vuolit Gealbbotjávri (68) langs høyspentlinje mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte langs sti/kjørespor til løype 11. Sideløype: Fra Snekkernes langs ubrøytet veg til Madirjavri 13. Klemetstad Bealljanjávri (72) Vuođđujohka Nedrevann (63) opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype B. Klemetstad Stuorra Vuođđojávri (291) til nordenden av ucca Vuođđujávri. Sideløype: Ekornbakken Pađanmukka løype 13 ved Rivgujávri 14. Kommunegrensa Alta Nedre Stabbursdalsvann (364) Duolbajávri (559) Čiekŋalisjávri (486) Leavnnjašjávri Vuolanjunis Vuolájokluoppal (108) Øvrevann (69) Dápmotjávri (123) Gaggavann (101) Sarvvesjohka Čuolbmajávri (376) Roancejávri (360) Luostejohka Vánšjohka (løype nr. 20). Sideløype: Husvannet (365) Øvre Stabbursdalsvann (366) kommunegrensa Alta. Sideløype: Gaggavann hyttefeltet Gagga (p-plass). Sideløype: Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Flyplassveien (kloakkrenseanlegget) Brennelv bru Brennelva Furuflaten Juovssajohka Store Josefvann (83) Stuevann (86) Hálkavarri-veien (forsvarets vei) Panserbu Čuolbma Leavšjávri (394) løype nr 14. Sideløype: Ildskogmoen lysløype Brennelv Brennelva. Sideløype: Alternativ sideløype til løype 15 langs Brennelva. Sideløype: Fra løype 15 om Gussajæggi videre langs dalføre til RV 98 i Østerbotn. Sideløype: Fra løype 15 ved pumpehuset (silhuset?) til Porsanger vertshus, trace langs flyplassgjerdet. 16. Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien) langs ubrøytet del av veien Unna Ruoššajávri (løype nr. 17) 17. Stuevann Greinerluobbal (94) Laddjujávri (121) Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden) Unna Ruoššajávri Seagguljávri (183) Gaggavann (løype nr. 14) 18. Øvrevann Guhkesjávri (250) Savgŋojávri/Sangovann 19. Lávkajávri (219) Stuorra Lávkajávri (239) Geađgejohka/Steinelva Duolbajávri (320)Luhččenjávri (300) Luostejohka Urvann (300) Vuopmevárjeaggi løype nr. 14. Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok

13 20. Čáskil (Rv 98) Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä Várddačopma Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415) Geaidnojohka Vánšjávri (369) Vánšjohka Suolojávri (408). Sideløype: Fra løype 20 til Gallajærvi (Guollejavri) (514) Sideløype: Fra Holmevann (Suolojavri) (408) - Suoidnejávri/«Grasvann» (524) - Justinjávri (507) - Goagginjávri (465) Bissujavri (425) 21. Čáhppiljohka/Sappirjoki Luovanjaskkejávri (376) Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484) Uhca Suolojávri (529) Stuorra Suolojávri (515) Beaisjávrrit /Peisjärvi (484) Gearddošjávrrit (493) løype nr. 20 (Luostejohka) 22. Børselv sentrum Veahkir Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä Liinnášjohka/Linnansappirjoki løype nr Ringveien (Børselv) Leirpollvannene (226/228) Lákcajávri (190) Áilegasvárri Áilegasjávri (103) Såljutjávri (118) Moksajávri (173) vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs. Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94). Sideløype: Fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby. 24. Fjernes 25. Indre Brenna Stormyra Mohkkejávri/Krokvannet (105) Áilegasjávri (løype 23). 26. Fra hyttefelt Sløkevika til løype Kjæs, Styrnes vestenden av Kjæsvannet (løype 23) 28. Børselv sentrum Fagerli Silffarjeakkit Mohkkejávri/Krokvannet (156) «Lavrit» Rávdojávri (166) Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159). Sideløype: Silfarelva Silfarvannene (110) 29. Lábbarjávrrit (Rv 98) Čoalbmejávrrit (159) Čuđejohka Bátnesatjávri. Sideløype: Čuđejohka Čuđenjoasjávrrit (244) kommunegrense Lebesby Saksprotokoll i Kommunestyret Nytt forslag fra Jonas Nymo og Torgeir Thomassen, H/FRP «Kommunestyret vedtar endring i forskrift om snøscooter løyper, Porsanger kommune lik forslag fra ad.hoc utvalget, presentert for kommunestyret av Rådmann med følende endringer: Opprinnelig løype nr. 24, 25 og 27 tas inn Tilknyttingstrasé ved sløkvika til løype nr. 23 reduseres til 1 felles parkering/start og opprettes som et tillegg til løype nr. 27» Kommunestyrets vedtak 13 stemmer for, 4 stemmer imot Kommunestyret vedtar endring i forskrift om snøscooter løyper, Porsanger kommune lik forslagfra ad.hoc utvalget, presentert for kommunestyret av Rådmann med følende endringer:

14 Opprinnelig løype nr. 24, 25 og 27 tas inn, tilknyttingstrasé ved sløkvika til løype nr. 23 reduseres til 1 felles parkering/start og opprettes som et tillegg til løype nr. 27 Forslag til løypeendringer er uthevet med fet skrift. 1. Olderfjord bru (E6) Multebærheiene Smørfjord Unna Garjiljávrraš(141) Stuorra Garjiljávri (190) Andarasmáhtejávri (272) Ruoššajávrrit (296) Lávvarjávrrit (228) Rággevárjávrrit. Sideløype: Fra løypekryss (løype 1) på vann 245 sørvest for Åndarasmåhtejåvri (272) videre via vann 338 og vann 374 til kommunegrensa mot Måsøy kommune løypa fortsetter i Måsøy kommune. (vedtatt av FmFi 15.des 2014) Sideløype: Fálas. Sideløype: Stuorra Garjiljávri vest for Karlhaugen nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92) øvre Eidevann/bajit Muotkejávri kommunegrense Kvalsund. Sideløype: Unna Garjiljávrraš Litleng Sideløype: Strandajohka kommunegrensa Nordkapp. Ny løype 1A: Fra Ytre Nordmannseth indre Nordmannseth Storvannet Seljenes (forslag 10) Ny løype 1B: Sortvika Gamle E69 over Sortvikhøyda. (forslag 17) 2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317). 3. Háhttirjohka (bru E6) Ráksevárjávri (306) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4). Tilknytningsløype: Tilknytningsløype til Kvalsund. Fra løypestart ved løype 3 Háhttirjohka bru, følger kraftlinje ved E6, over Hatter følger E6 mot Kvalsund kommune (forslag B og 8d). 4. Olderfjord (bru E6) Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Jovnnajávri (241) Suolojávri/Njárgajávri (294) Sálletjávri (297) Goađehisjávrrit (301/302) Skáiddejávri (325) Gádjáriegádanjávri (359) Čoalbmejávri (375) Leaktojávri (367) Gussasáiva (373) kommunegrensa Kvalsund. Sideløype: Mot vestsiden av Skáiddejávri (forslag 25). 5. Ytre Billefjord (Helmerjord) Beatnatjávri (272) Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4). 6. Kistrand (tidl. butikk) Lensmannselva Suolojávri/Holmevannet (208) Heastajávri/Hesteskovannet (302) Duolbajávri/Prestevannet (283) Duolbajohka Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214) til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4). Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit Vuolmmašluoppal. Tilknytningsløype: Fra parkeringsplass Veidnes til løype 6 (Prestevannet/Duolbajavri) (forslag C). 7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien) Gierddotjávrrit (214) Ruvžajohka Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4). Sideløype: Ruvžajohka Buoidejávri (303) (til løype 10). 8. Sandvik (Fiervajávri (55)) Suovdejávrrit Indre Billefjord (løype nr. 7). Sideløype: Suovdi (Myrbakken). Sideløype: Fra Trollholmsund Kolvik mot E6 følger E6 til løype 8 (forslag 19 og 3).

15 9. Vestsida av Gåradakvannet (35) Duolbajohka Gorbovuonjohka løype nr Ikkaldas Gorbovuonjohka Buoidejávri Skáiddejávri (325) (løype 4). Justering: Løype 10 fra Igeldas til løypekryss 9, flyttes til løypekryss 9/10 rett sør til løype 11 ved Nilppajavri (forslag 1 og 6). 11. Ikkaldas Fátnoluoppal (Heastačohkka) Gorbovuonjávri (364) Čoalbmejávri (375) (til løype 4). Nytt startpunkt: Flytte løypestart for løype 11 i Igeldas til start ved parkeringsplass til klubbhuset til STIL, løype følger parallelt med lysløypa (forslag 9 og 1). 12. Stabbursnes camping oppover Stabburselva Snekkernes Snekkernesvegen forlater vegen like ved høyeste punkt vest for eiendom 9/45 vuolit Gealbbotjávri (68) langs høyspentlinje mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte langs sti/kjørespor til løype 11. Sideløype: Fra Snekkernes langs ubrøytet veg til Madirjavri (forslag 2,5 og 13C) 13. Klemetstad Bealljanjávri (72) Vuođđujohka Nedrevann (63) opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype B. Klemetstad Stuorra Vuođđojávri (291) til nordenden av ucca Vuođđujávri. Sideløype: Ekornbakken Pađanmukka løype 13 ved Rivgujávri Tilknytningsløype: Start løype 13 i Klemetstad, rett nord langs ved foten av fjellet til Stangnes, krysser Klemetstadveien ved Stangnes, følger Lakselva til sjøisen. Etter sjøisen fra utløp Lakselva, rundt Valdakmyra etter sjøisen, følge landkanten frem til kløft opp til fugletitterhytta. Videre nordover, øst for bebyggelse på Stabbursnes ned til Naturhuset. (forslag D, 24a og 14). Tilknytningsløype: Ny løype fra løype 13 til løype 15. Klemetstad via crossbanen til Rochi. Sideløype: Sideløype til forslag D, 24a og 14. Avstikker fra Lakselva ved Holmen bru opp kjærlighetsstien/vei opp til Sandmelen, deretter følger man gamle eksisterende veier til Lakselv hotell (forslag E) 14. Kommunegrensa Alta Nedre Stabbursdalsvann (364) Duolbajávri (559) Čiekŋalisjávri (486) Leavnnjašjávri Vuolanjunis Vuolájokluoppal (108) Øvrevann (69) Dápmotjávri (123) Gaggavann (101) Sarvvesjohka Čuolbmajávri (376) Roancejávri (360) Luostejohka Vánšjohka (løype nr. 20). Sideløype: Husvannet (365) Øvre Stabbursdalsvann (366) kommunegrensa Alta. Sideløype: Gaggavann hyttefeltet Gagga (p-plass). Omlegging løype 14: følger Luostejohka til Vansjohka, via Vansjohka til Vansjavri. Sideløype: Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr. 19. Følger østsiden av E6 til gammel tømmervei, langs veien til østligste kraftlinje. Følger linja videre sydover til Lavkajávri (forslag M). Sideløype: Løype fra nytt hyttefelt ved Lauvkavann nord til gammel traktorvei midt i Louvvosvarre til ny løype mellom Gagga hyttefelt og Lauvkavann (forslag N) 15. Flyplassveien (kloakkrenseanlegget) Brennelv bru Brennelva Furuflaten Juovssajohka Store Josefvann (83) Stuevann (86) Hálkavarri-veien (forsvarets vei) Panserbu Čuolbma Leavšjávri (394) løype nr 14. Sideløype: Ildskogmoen lysløype Brennelv Brennelva. Omlegging av løype nr 15: Fra Kongestein via Martinskaret til løype 14, Luostejohka. Eksisterende løype 15, fra Kongestein til ca 2 km nord for Nordlyshytta (vann 407) fjernes (forslag I og 24b).

16 Sideløype til løype 15: Opp fra Brennelva, krysser Fossestrandveien på sydvestsiden av Brennelvmyra til Algasenouda på østsiden av boligfelt Lammastieva og videre opp bilvei til sommerfjøs og tilbake til Brennelva (forslag H). Sideløype: Fra Østerbotn, Myrvang over Guossanjoaseka til løype 15, Rochi, ved start av Brennelva (forslag G). Sideløype: Forlengelse av løype 15 ved «silhuset», over flyplassveien, følger flyplassgjerdet på sydsiden, krysser vei på østsiden av industriområdet og mot Porsanger vertshus. Avstikker fra «silhuset, langs sjøisen rundt nordsiden av flyplassen og møter løype forslag D,24a og 14 (forslag F) 16. Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien) langs ubrøytet del av veien Unna Ruoššajávri (løype nr. 17) 17. Stuevann Greinerluobbal (94) Laddjujávri (121) Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden) Unna Ruoššajávri Seagguljávri (183) Gaggavann (løype nr. 14) 18. Øvrevann Guhkesjávri (250) Savgŋojávri/Sangovann Tilknytningsløype til Karasjok: Fra Forlengelse av løype fra Sangovann til Karasjok kommune i retning Ravnastua via Stiippanavzi (forslag P). 19. Lávkajávri (219) Stuorra Lávkajávri (239) Geađgejohka/Steinelva Duolbajávri (320) Luhččenjávri (300) Luostejohka Urvann (300) Vuopmevárjeaggi løype nr. 14. Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok Justering løypestart: Omlegging av løypestart fra løype 19. Ny løype følger gammel hestevei fra Grøtterud opp til linje, følger trase til store Lauvkajavri (forslag O). 20. Čáskil (Rv 98) Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä Várddačopma Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415) Geaidnojohka Vánšjávri (369) Vánšjohka Suolojávri (408). Ny omlegging av løype: Fra Suolojavri(Holmvann) til Suoidnejavri(Grasvann) via Goddojavri(Kråkevann) (forslag J). Flytting av løype mellom Geadnojavri - Justinjavre til Bissojavri nord for Oarji til løype 20, 1 km syd for Goadjinjavri (forslag K). Sideløype: Fra løype 20 til Gallajærvi (Guollejavri) (514) Tilknytningsløype til Karasjok: Fra Soulojavri(Holmvann) via Nieidajavri (Pikelvdalen) til Astiijavri (forslag L). 21. Čáhppiljohka/Sappirjoki Luovanjaskkejávri (376) Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484) Uhca Suolojávri (529) Stuorra Suolojávri (515) Beaisjávrrit /Peisjärvi (484) Gearddošjávrrit (493) løype nr. 20 (Luostejohka) 22. Børselv sentrum Veahkir Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä Liinnášjohka/Linnansappirjoki løype nr Ringveien (Børselv) Leirpollvannene (226/228) Lákcajávri (190) Áilegasvárri Áilegasjávri (103) Såljutjávri (118) Moksajávri (173) vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs. Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94). Sideløype: Fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby. Tilknyttingsløype til Lebesby: Fra løpe 23 i Porsanger kommune til løype nr 12 i Lebesby kommune franord for Moussajavre til Lipmejavre (forslag 15b). 24. Mårnes Làkcajavri (190) (løype 23)

17 25. Ytre Leirpollen Làkcajavri (190) (løype 23) 26. Indre Brenna Stormyra Mohkkejávri/Krokvannet (105) Áilegasjávri (løype 23). 27. Hornelva Čoarvejávrrit Raktoaivi (løype 23). Sideløype: Fra Sløkevika til løype Kjæs, Styrnes vestenden av Kjæsvannet (løype 23) 29. Børselv sentrum Fagerli Silffarjeakkit Mohkkejávri/Krokvannet (156) «Lavrit» Rávdojávri (166) Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159). Sideløype: Silfarelva Silfarvannene (110) 30. Lábbarjávrrit (Rv 98) Čoalbmejávrrit (159) Čuđejohka Bátnesatjávri. Sideløype: Čuđejohka Čuđenjoasjávrrit (244) kommunegrense Lebesby Endring: Fra Nedre Sunnvann til Batnesatjavri og videre sydover, med sideløype tas bort (forslag Q). Tilknyttingsløype/forlengelse: Løype 30 i Porsanger forlenges og det lages et krysningspunkt i grustak ca 500 meter øst for Labbarjavrit (127). Videre går løypa over øvre Labbarjavrit (140), mot nordsiden av Gámajohkka og Gámajohkájavri. Til Nárgajávri, Rátkajávri, Spiellaj javri og tilknytning til løype 12 i Lebesby på Namahisjávri (forslag 20). Saksprotokoll i Kommunestyret Utsettelsesforslag fra Jonas S. Nymo, H: «Kommunestyret utsetter PS 14/15 forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune. Kommunestyret inviterer ad/hoc utvalget til et arbeidsmøte for en helhetlig gjennomgang av arbeidet som er gjort» 11 stemmer for, 5 stemmer imot Kommunestyre vedtak Kommunestyret utsetter PS 14/15 forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune. Kommunestyret inviterer ad/hoc utvalget til et arbeidsmøte for en helhetlig gjennomgang av arbeidet som er gjort Saksprotokoll i Formannskapet Endringsforslag fra Mona Skanke,Ap og Jonas Nymo, H: «Porsanger kommune vedtar Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Opprinnelig løype 25 og 27 tas inn.

18 Tilknytningstrase ved Sløkevika til løype 23 reduseres til 1 felles parkering/start og opprettes som et tillegg til løype 27. Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer til kommunestyrets behandling, hvor også ad-hoc utvalgsleder inviteres.» Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Formannskapets innstilling Med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, foreslås følgende endringer av 1 i forskrift FOR nr. 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Forslag til løypeendringer er uthevet med fet skrift. 1. Olderfjord bru (E6) Multebærheiene Smørfjord Unna Garjiljávrraš(141) Stuorra Garjiljávri (190) Andarasmáhtejávri (272) Ruoššajávrrit (296) Lávvarjávrrit (228) Rággevárjávrrit. Tilknytningsløype: Vann (245) Luomojavrrit (338 og 374) kommunegrense Måsøy kommune. Sideløype: Fálas. Sideløype: Stuorra Garjiljávri vest for Karlhaugen nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92) øvre Eidevann/bajit Muotkejávri kommunegrense Kvalsund. Sideløype: Unna Garjiljávrraš Litleng Sideløype: Strandajohka kommunegrensa Nordkapp. Ny løype: Fra Ytre Nordmannseth indre Nordmannseth Storvannet Seljenes 2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317). 3. Háhttirjohka (bru E6) Ráksevárjávri (306) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4). Tilknytningsløype: Háhttirjohka bru mot Kvalsund kommune. 4. Olderfjord (bru E6) Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Jovnnajávri (241) Suolojávri/Njárgajávri (294) Sálletjávri (297) Goađehisjávrrit (301/302) Skáiddejávri (325) Gádjáriegádanjávri (359) Čoalbmejávri (375) Leaktojávri (367) Gussasáiva (373) kommunegrensa Kvalsund. Sideløype: Mot vestsiden av Skáiddejávri (325). 5. Ytre Billefjord (Helmerjord) Beatnatjávri (272) Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4). 6. Kistrand (tidl. butikk) Lensmannselva Suolojávri/Holmevannet (208) Heastajávri/Hesteskovannet (302) Duolbajávri/Prestevannet (283) Duolbajohka Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214) til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4). Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit Vuolmmašluoppal. 7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien) Gierddotjávrrit (214) Ruvžajohka Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4).

19 Sideløype: Ruvžajohka Buoidejávri (303) (til løype 10). 8. Sandvik (Fiervajávri (55)) Suovdejávrrit Indre Billefjord (løype nr. 7). Sideløype: Suovdi (Myrbakken). Sideløype: Trollholmsund. 9. Vestsida av Gåradakvannet (35) Duolbajohka Gorbovuonjohka løype nr Ikkaldas Gorbovuonjohka Buoidejávri Skáiddejávri (325) (løype 4). 11. Ikkaldas Fátnoluoppal (Heastačohkka) Gorbovuonjávri (364) Čoalbmejávri (375) (til løype 4). Nytt startpunkt: IL STIL klubbhus 12. Stabbursnes camping oppover Stabburselva Snekkernes Snekkernesvegen forlater vegen like ved høyeste punkt vest for eiendom 9/45 vuolit Gealbbotjávri (68) langs høyspentlinje mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte langs sti/kjørespor til løype 11. Sideløype: Fra Snekkernes langs ubrøytet veg til Madirjavri 13. Klemetstad Bealljanjávri (72) Vuođđujohka Nedrevann (63) opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype B. Klemetstad Stuorra Vuođđojávri (291) til nordenden av ucca Vuođđujávri. Sideløype: Ekornbakken Pađanmukka løype 13 ved Rivgujávri 14. Kommunegrensa Alta Nedre Stabbursdalsvann (364) Duolbajávri (559) Čiekŋalisjávri (486) Leavnnjašjávri Vuolanjunis Vuolájokluoppal (108) Øvrevann (69) Dápmotjávri (123) Gaggavann (101) Sarvvesjohka Čuolbmajávri (376) Roancejávri (360) Luostejohka Vánšjohka (løype nr. 20). Sideløype: Husvannet (365) Øvre Stabbursdalsvann (366) kommunegrensa Alta. Sideløype: Gaggavann hyttefeltet Gagga (p-plass). Sideløype: Fra løype nr. 14, Gaggavann til Lavkajávri og videre om Grøtterud til løype nr Flyplassveien (kloakkrenseanlegget) Brennelv bru Brennelva Furuflaten Juovssajohka Store Josefvann (83) Stuevann (86) Hálkavarri-veien (forsvarets vei) Panserbu Čuolbma Leavšjávri (394) løype nr 14. Sideløype: Ildskogmoen lysløype Brennelv Brennelva. Sideløype: Alternativ sideløype til løype 15 langs Brennelva. Sideløype: Fra løype 15 om Gussajæggi videre langs dalføre til RV 98 i Østerbotn. Sideløype: Fra løype 15 ved pumpehuset (silhuset?) til Porsanger vertshus, trace langs flyplassgjerdet. 16. Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien) langs ubrøytet del av veien Unna Ruoššajávri (løype nr. 17) 17. Stuevann Greinerluobbal (94) Laddjujávri (121) Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden) Unna Ruoššajávri Seagguljávri (183) Gaggavann (løype nr. 14) 18. Øvrevann Guhkesjávri (250) Savgŋojávri/Sangovann 19. Lávkajávri (219) Stuorra Lávkajávri (239) Geađgejohka/Steinelva Duolbajávri (320)Luhččenjávri (300) Luostejohka Urvann (300) Vuopmevárjeaggi løype nr. 14.

20 Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok 20. Čáskil (Rv 98) Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä Várddačopma Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415) Geaidnojohka Vánšjávri (369) Vánšjohka Suolojávri (408). Sideløype: Fra løype 20 til Gallajærvi (Guollejavri) (514) Sideløype: Fra Holmevann (Suolojavri) (408) - Suoidnejávri/«Grasvann» (524) - Justinjávri (507) - Goagginjávri (465) Bissujavri (425) 21. Čáhppiljohka/Sappirjoki Luovanjaskkejávri (376) Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484) Uhca Suolojávri (529) Stuorra Suolojávri (515) Beaisjávrrit /Peisjärvi (484) Gearddošjávrrit (493) løype nr. 20 (Luostejohka) 22. Børselv sentrum Veahkir Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä Liinnášjohka/Linnansappirjoki løype nr Ringveien (Børselv) Leirpollvannene (226/228) Lákcajávri (190) Áilegasvárri Áilegasjávri (103) Såljutjávri (118) Moksajávri (173) vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs. Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94). Sideløype: Fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby. 24. Mårnes Làkcajavri (190) (løype 23) 25. Ytre Leirpollen Làkcajavri (190) (løype 23) 26. Indre Brenna Stormyra Mohkkejávri/Krokvannet (105) Áilegasjávri (løype 23). 27. Hornelva Čoarvejávrrit Raktoaivi (løype 23). Sideløype: Fra Sløkevika til løype Kjæs, Styrnes vestenden av Kjæsvannet (løype 23) 29. Børselv sentrum Fagerli Silffarjeakkit Mohkkejávri/Krokvannet (156) «Lavrit» Rávdojávri (166) Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159). Sideløype: Silfarelva Silfarvannene (110) 30. Lábbarjávrrit (Rv 98) Čoalbmejávrrit (159) Čuđejohka Bátnesatjávri. Sideløype: Čuđejohka Čuđenjoasjávrrit (244) kommunegrense Lebesby PS 39/15 Forpliktende plan , 2 gangs behandling Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar den forpliktende plan som fremlagt, med de endringer som vil komme i budsjettårene

21 Saksprotokoll i Kommunestyret Kommunestyret følger formannskapets innstilling Kommunestyrets vedtak 16 stemmer for 1 stemme imot Kommunestyret vedtar den forpliktende plan som fremlagt, med de endringer som vil komme i budsjettårene Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets følger rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling 6 stemmer for, 1 stemme imot Kommunestyret vedtar den forpliktende plan som fremlagt, med de endringer som vil komme i budsjettårene Møtet heves 15:35

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger.

Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Forslag til endring av forskrift 2008-02-28 nr 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Saksutredning Porsanger kommune har

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.12 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Jonas Sørum Nymo Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Formannskapet Dato/ Dáhton: 08.08.2017 Tidspunkt/ Áigi: 09:00 - Rådhuset - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch LEDER AP/SV/SP/TLP Helge Ragnvald Olaussen

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09.

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09. Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke LEDER AP/SV/SP Kåre Olli MEDL AP/SV/SP Hilde

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger helsetun Dato: 21.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Virtuelle møterom, Mobil konferanse, Porsanger kommune Dato: 30.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Øyvind

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 05.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Eva Marie Johansen Leder

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Geir Kåre Pettersen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.01.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch Leder AP/SV/SP/TLP Cecilie Gjennestad

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 25.10.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Thorvald

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 26.06.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 26.06.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 26.06.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer