Natur og ressursforvaltningsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Natur og ressursforvaltningsutvalget"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP Hans Jørgen Andersen Medlem HØYRE/FRP Jan Andersen Medlem AP Eva Øien Medlem AP 5 stemmeberettigede Fra administrasjonen møtte: Navn Roy Kyrre Sara Røstad Silvia Annette Siri Saksbehandler Utvalgssekretær Tom Robert Hansen Leder Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 21/13 PS 22/13 PS 23/13 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 13/6 Orienteringer RS 13/7 Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder RS 13/8 Fellingstillatelse på en enslig gaupe i Stiippanvárri - Sangovann-området i Porsanger og Karasjok kommuner RS 13/9 Rapport fra fiske under isen med garn i Gåradakvann RS 13/10 Kopi av brev til Luostejok Kraftlag. Reguleringsundersøkinger i Lakselva - varsel om pålegg RS 13/11 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker NRK RS 13/12 Melding om nytt vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Veidnes Scooter og skiutvalg RS 13/13 Kopi av brev til Statens naturoppsyn. Oppdrag og tillatelse til aktiv forvaltning av rødrev, svartbak og ravn i 2013 RS 13/14 Kopi av brev. Tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med forskningsprosjekter på kongeørn og jaktfalk RS 13/15 Nye opplysninger - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Porsanger kommune v/ad-hoc utvalget for løyperevisjon RS 13/16 Kopi av brev til Fylkesmannen i Finnmark. Vedr. midlertidig svar på søknad om etablering av tilknytningsløype mellom Porsanger og Måsøy kommune RS 13/17 Dispensasjon fra motorferdselloven - Finnmark festivalarrangør AS PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 PS 28/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hartvig Birkely Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Svein-Roger Johansen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Roar Persen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Anne Berit Pedersen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Lise Kneppen Strømeng 1

3 PS 29/13 PS 30/13 PS 31/13 PS 32/13 PS 33/13 PS 34/13 PS 35/13 PS 36/13 PS 37/13 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 PS 42/13 PS 43/13 PS 44/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Elin Sofie Pedersen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Haldorsen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Haldorsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Knut Harald Dahl Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Britt-Marion Jensen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Reidar Sjursen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Veidnes Hytteforening Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Fritz-Gunnar Olufsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Roy Mathisen, Østerbotn Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan Martin Olsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Tore Eliassen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Signe Fagerheim Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Svein Eilertsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Nils Alfred Mella Ny informasjon vedrørende Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Terje Martinsen Klage på vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Per Hallås Tilleggssak PS 45/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Thomas Trane Josefsen 2

4 PS 21/13 Godkjenning av saksliste Godkjenning av saksliste Tilleggssak PS 45/13 Dispensasjons fra motorferdselloven. Søker: Thomas Josefsen Trane PS 27/13 og 29/13 behandles i lag. Natur og ressursforvaltningsutvalgets vedtak Sakslista er godkjent med følgende tilleggssak PS 45/13. PS 27/13 og 29/13 behandles i lag. PS 22/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt Elektronisk innkalling er sendt Innkallingen er godkjent med følgende merknad: Den elektroniske innkallingen kom sent. Natur og ressursforvaltningsutvalgets vedtak Innkallingen er godkjent med følgende merknad: Den elektroniske innkallingen kom sent. PS 23/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Merknader til protokollen: på sak PS 12/13 må standard fraser vedtatt av NRFU vedrørende blant annet privatrettslige forhold og at disp må medbringes tilføyes. I fremtiden må saksbehandler påse at disse er med i rådmannens innstilling Natur og ressursforvaltningsutvalgets vedtak Protokoll fra Natur- og ressursforvaltningsutvalget er godkjent med følgende merknad: På sak PS 12/13 må standard fraser vedtatt av NRFU vedrørende blant annet privatrettslige forhold og at disp må medbringes tilføyes. I fremtiden må saksbehandler påse at disse er med i rådmannens innstilling 3

5 RS 13/6 Orienteringer Ad/hoc utvalget har hatt telefonmøte med Fylkesmannen Elgpåkjørsel på gjøkenessletta, elgen ble friskmeldt Elgpåkjørsel på Rentti, elgen ble avlivet Elgpåkjørsel på GP, elgen ble avlivet Elg sklidd på isen i Brennelv, elgen ble avlivet RS 13/7 Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder RS 13/8 Fellingstillatelse på en enslig gaupe i Stiippanvárri - Sangovann-området i Porsanger og Karasjok kommuner RS 13/9 Rapport fra fiske under isen med garn i Gåradakvann RS 13/10 Kopi av brev til Luostejok Kraftlag. Reguleringsundersøkinger i Lakselva - varsel om pålegg RS 13/11 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker NRK RS 13/12 Melding om nytt vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Veidnes Scooter og skiutvalg RS 13/13 Kopi av brev til Statens naturoppsyn. Oppdrag og tillatelse til aktiv forvaltning av rødrev, svartbak og ravn i 2013 RS 13/14 Kopi av brev. Tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med forskningsprosjekter på kongeørn og jaktfalk RS 13/15 Nye opplysninger - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Porsanger kommune v/ad-hoc utvalget for løyperevisjon 4

6 RS 13/16 Kopi av brev til Fylkesmannen i Finnmark. Vedr. midlertidig svar på søknad om etablering av tilknytningsløype mellom Porsanger og Måsøy kommune RS 13/17 Dispensasjon fra motorferdselloven - Finnmark festivalarrangør AS PS 24/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hartvig Birkely Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Asle Hansen om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillater transport av ved og utstyr med snøskuter til hytte i Jorbaluoppal i Stabbursdalen. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden til redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gis tillatelse for to turer. En tur i begynnelsen av perioden og en i slutten av perioden. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. Følgeseddel i forbindelse med dispensasjon fra motorferdselloven i Porsanger kommune. Følgeseddelen fylles ut med penn før start av hver tur. Dispensasjon er kun gyldig ved rett utfylt følgeseddel. Dato Reg. nr. kjøretøy Signatur 5

7 Endringsforslag fra Tom Robert Hansen, H: Fjern siste avsnitt, følgeseddel. Sett inn rett navn. Natur og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer Natur og ressursforvaltningsutvalgets vedtak Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Hartvig Birkely om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillater transport av ved og utstyr med snøskuter til hytte i Jorbaluoppal i Stabbursdalen. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden til redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gis tillatelse for to turer. En tur i begynnelsen av perioden og en i slutten av perioden. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. PS 25/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Svein-Roger Johansen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra Svein Roger Johansen. Det gis dispensasjon til å kjøre fra godkjent løype 15, til Movikgammen, gjennom Martinskaret. Og fra løype 20 og inn til gammen. Dette etter inntegnet trase. Se Kart. Det gis dispensasjon fra Det er bare transport av utstyr mellom løype og gamme som tillates. Alminnelig 6

8 persontransport kan ikke tillates. Dersom det blir gitt tillatelse til transport av utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Dispensasjonen med kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet forbudet fra 5. mai til 30. juni. Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Porsanger kommune ser at byggverk i utmark som blir brukt og vedlikeholdt fungerer som sikkerhet for naturbrukere og friluftsinteresserte. Når en ser dette i lys av tragedien som skjedde i området vest for Billefjord vinteren 2011 så vil åpne gammer/hytter være til stor hjelp for å forhindre slike hendelser. Utsettelsesforslag fra Tom Robert Hansen, H: NRFU ber saksbehandler ta kontakt med brukerrepresentant og få tilsendt en komplett liste over brukere. Saken utsettes i påvente av komplett liste over brukere av Movikgammen PS 26/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Roar Persen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Roar Persen om dispensasjon fra motorferdselloven.. Det gis dispensasjon for transport av utstyr og ved til egen hytte/gamme Kåken på Jounasjavrit med snøskuter i perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5 c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift for Porsanger kommune. 7

9 Det er bare transport av utstyr mellom løype og gamme som tillates. Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Det må imidlertid være adgang til å la personer sitte på ved transport av utstyr. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. Dispensasjonen er gyldig for Roar Persen som eier av hytte/gamme for kjøring mellom løype nr. 19 og gammen etter opptegnet trase, jf vedlagte kart. Begrepet hytte/gamme eier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30. juni. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Porsanger kommune ser at byggverk i utmark som blir brukt og vedlikeholdt fungerer som sikkerhet for naturbrukere og friluftsinteresserte. Når en ser dette i lys av tragedien som skjedde i området vest for Billefjord vinteren 2011 så vil åpne gammer/hytter være til stor hjelp for å forhindre slike hendelser. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Roar Persen om dispensasjon fra motorferdselloven.. Det gis dispensasjon for transport av utstyr og ved til egen hytte/gamme Kåken på Jounasjavrit med snøskuter i perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5 c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift for Porsanger kommune. Det er bare transport av utstyr mellom løype og gamme som tillates. Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Det må imidlertid være adgang til å la personer sitte på ved transport av utstyr. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 8

10 Dispensasjonen er gyldig for Roar Persen som eier av hytte/gamme for kjøring mellom løype nr. 19 og gammen etter opptegnet trase, jf vedlagte kart. Begrepet hytte/gamme eier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30. juni. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Porsanger kommune ser at byggverk i utmark som blir brukt og vedlikeholdt fungerer som sikkerhet for naturbrukere og friluftsinteresserte. Når en ser dette i lys av tragedien som skjedde i området vest for Billefjord vinteren 2011 så vil åpne gammer/hytter være til stor hjelp for å forhindre slike hendelser. PS 27/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Anne Berit Pedersen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Anne Berit Pedersen om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillates transport av bagasje og utstyr til familiehytte ved Rohcivuopmi, gnr. 21 bnr. 195 med snøskuter. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30.juni. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 9

11 redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Anne Berit Pedersen om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillates transport av bagasje og utstyr til familiehytte ved Rohcivuopmi, gnr. 21 bnr. 195 med snøskuter. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30.juni. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. 10

12 PS 28/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Lise Kneppen Strømeng Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Lise Kneppen Strømeng delvis. Det gis dispensasjon for 6 omsøkte traseer. Dispensasjonen er gyldig i perioden til Trase 1: Fra hytte, opp Veidnesdalen til sideløype 6 Trase 2: Fra sideløype 6 til Bietnatjavri via Gaskadaivi Trase 3: Fra trase 1 til Saæibbeijavri Trase 4: Fra løype 5 til Lille Gorsijavri Trase 5: Fra Salletjavri (løype 4) til Inggajavri, Gottetjavri, nieiddatjavri og Voulit Goadehisjavri (løype 4) Trase 6: Fra Gadjariegadanjavri (løype 4) til Østre Gadjariegadanjavri Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Tillatelsen er gyldig for Lise Kneppen Strømeng. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist særlig behov etter nasjonal forskrift 5b og 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers parkeringskort oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. 11

13 Endringsforslag fra Jan Andersen, Ap: 3 avsnitt endres til: Forholdet til følgescooter behandles ikke i denne søknaden. NRFU ber om at saker som angår følgescooter ved dispensasjonssøknader behandles som egen selvstendig sak. I denne saken tas dette opp som egen sak i neste møte. Siste avsnitt strykes. med vedtatte endringer: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Lise Kneppen Strømeng delvis. Det gis dispensasjon for 6 omsøkte traseer. Dispensasjonen er gyldig i perioden til Trase 1: Fra hytte, opp Veidnesdalen til sideløype 6 Trase 2: Fra sideløype 6 til Bietnatjavri via Gaskadaivi Trase 3: Fra trase 1 til Saæibbeijavri Trase 4: Fra løype 5 til Lille Gorsijavri Trase 5: Fra Salletjavri (løype 4) til Inggajavri, Gottetjavri, nieiddatjavri og Voulit Goadehisjavri (løype 4) Trase 6: Fra Gadjariegadanjavri (løype 4) til Østre Gadjariegadanjavri Forholdet til følgescooter behandles ikke i denne søknaden. NRFU ber om at saker som angår følgescooter ved dispensasjonssøknader behandles som egen selvstendig sak. I denne saken tas dette opp som egen sak i neste møte. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Tillatelsen er gyldig for Lise Kneppen Strømeng. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 12

14 redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist særlig behov etter nasjonal forskrift 5b og 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers parkeringskort oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. PS 29/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Elin Sofie Pedersen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Elin Sofie Pedersen om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillates transport av bagasje og utstyr til familiehytte ved Rohcivuopmi, gnr. 21 bnr. 195 med snøskuter. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30.juni. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: 13

15 Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Elin Sofie Pedersen om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Det tillates transport av bagasje og utstyr til familiehytte ved Rohcivuopmi, gnr. 21 bnr. 195 med snøskuter. Dispensasjonen gjelder for trase som er avmerket på vedlagte kart og gjelder for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i 5c og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai 30.juni. oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. PS 30/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Haldorsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad om dispensasjon fra motorferselloven fra Ulf Haldorsen, som omsøkt. Det gis dispensasjon i tidsrommet til Tillatelsen er gyldig mellom vedteig og FV 98 ved Olgabakken, jf. kjøretrase på vedlagt kart. Tillatelsen er gyldig for Ulf Haldorsen. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 3. Vedtaket er videre i tråd med naturmangfoldsloven. Det er en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Dispensasjonen og kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. motorferdsellovens 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 14

16 Transport av funksjonshemmet kan vanskelig dekkes inn på annen måte. Det legges vekt på den særstillingen den funksjonshemmede er i, til å komme seg til spesifiserte utfartssteder. redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor blir benyttet. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad om dispensasjon fra motorferselloven fra Ulf Haldorsen, som omsøkt. Det gis dispensasjon i tidsrommet til Tillatelsen er gyldig mellom vedteig og FV 98 ved Olgabakken, jf. kjøretrase på vedlagt kart. Tillatelsen er gyldig for Ulf Haldorsen. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 3. Vedtaket er videre i tråd med naturmangfoldsloven. Det er en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Dispensasjonen og kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. motorferdsellovens 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Transport av funksjonshemmet kan vanskelig dekkes inn på annen måte. Det legges vekt på den særstillingen den funksjonshemmede er i, til å komme seg til spesifiserte utfartssteder. redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor blir benyttet. PS 31/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Haldorsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Ulf Haldorsen delvis. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for omsøkt strekning, i perioden til Tillatelsen er gyldig fra FV 98 ved Vieksabru til Aitirotto langs gammel traktorvei, jf. kjøretrase på vedlagt kart. 15

17 Tillatelsen er gyldig for Ulf Haldorsen i perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 3. Vedtaket er videre i tråd med naturmangfoldsloven. Det er en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. motorferdsellovens 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Transport av funksjonshemmet kan vanskelig dekkes inn på annen måte. Det legges vekt på den særstillingen den funksjonshemmede er i, til å komme seg til spesifiserte utfartssteder. redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor skal benyttes. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Ulf Haldorsen delvis. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for omsøkt strekning, i perioden til Tillatelsen er gyldig fra FV 98 ved Vieksabru til Aitirotto langs gammel traktorvei, jf. kjøretrase på vedlagt kart. Tillatelsen er gyldig for Ulf Haldorsen i perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 3. Vedtaket er videre i tråd med naturmangfoldsloven. Det er en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. motorferdsellovens 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Transport av funksjonshemmet kan vanskelig dekkes inn på annen måte. Det legges vekt på den særstillingen den funksjonshemmede er i, til å komme seg til spesifiserte utfartssteder. 16

18 redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor skal benyttes PS 32/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Knut Harald Dahl Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Knut Harald Dahl om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Dispensasjon gjelder for perioden til langs opptegnet trase, som vist på vedlagt kart. Dispensasjonen gjelder også for en følgeskuter ført av Thomas Dahl. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist særlig behov etter nasjonal forskrift 5 b og 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Lukker møtet i hht. Kommuneloven 31 Refererer til legeerklæring. Møtet åpnes Endringsforslag fra Jan Andersen, Ap: Nytt andre avsnitt: Etter nærmere vurdering av legeerklæringen innvilges følgescooter ført av Thomas Dahl. Videre ser en at bruker trenger spesielt medisinsk utstyr med på tur. 17

19 Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling med vedtatt endringer: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Knut Harald Dahl om dispensasjon fra motorferdselloven som omsøkt. Dispensasjon gjelder for perioden til langs opptegnet trase, som vist på vedlagt kart. Etter nærmere vurdering av legeerklæring innvilges følgescooter ført av Thomas Dahl. Videre ser en at bruker trenger spesielt medisinsk utstyr med på tur. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist særlig behov etter nasjonal forskrift 5 b og 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. PS 33/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Britt-Marion Jensen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Britt-Marion Jensen delvis. Det gis tillatelse til å kjøre fra løype 4 Skaiddejavri til vestsiden av samme vann for fiske, se vedlagte kart. Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven innvilges for perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 b og 6 og med henvisning til de kommunale forskriftene. 18

20 Tillatelsen er gyldig for Britt-Marion Jensen. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdsellovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdsel forbudet mellom 5.mai juni. Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. Lukker møtet i hht. Kommuneloven 31 Refererer til legeerklæring. Møtet åpnes Endringsforslag fra Jan Andersen, Ap: 2 avsnitt endres til: Forholdet til følgescooter behandles ikke i denne søknaden. NRFU ber om at saker som angår følgescooter ved dispensasjonssøknader behandles som egen selvstendig sak. I denne saken tas dette opp som egen sak i neste møte. Siste avsnitt strykes. med vedtatte endringer: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Britt-Marion Jensen delvis. Det gis tillatelse til å kjøre fra løype 4 Skaiddejavri til vestsiden av samme vann for fiske, se vedlagte kart. Forholdet til følgescooter behandles ikke i denne søknaden. NRFU ber om at saker som angår følgescooter ved dispensasjonssøknader behandles som egen selvstendig sak. I denne saken tas dette opp som egen sak i neste møte 19

21 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven innvilges for perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 b og 6 og med henvisning til de kommunale forskriftene. Tillatelsen er gyldig for Britt-Marion Jensen. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdsellovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdsel forbudet mellom 5.mai juni. Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. PS 34/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Reidar Sjursen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden delvis fra Reidar Sjusen om dispensasjon fra motorferdselloven. Det gis dispensasjon fra eget bolighus ved E6 ved Nordli i Olderfjord til Adjnjarjohka videre like sør for Åsheim og videre til løype nr. 4 på Olderfjordelva jf. vedlagt kart. Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Dispensasjonen er gyldig i perioden til og gjelder for Reidar Sjusen. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 20

22 redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist ett særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden delvis fra Reidar Sjusen om dispensasjon fra motorferdselloven. Det gis dispensasjon fra eget bolighus ved E6 ved Nordli i Olderfjord til Adjnjarjohka videre like sør for Åsheim og videre til løype nr. 4 på Olderfjordelva jf. vedlagt kart. Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Dispensasjonen er gyldig i perioden til og gjelder for Reidar Sjusen. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom 5.mai juni. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdselslovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. 21

23 Søker har påvist ett særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å få dispensasjon for å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. PS 35/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Veidnes Hytteforening Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger delvis søknaden om dispensasjon fra Veidnes Hytteforening. Det gis dispensasjon til medlemmer av styret i Veidnes Hytteforening for kjøring fra parkeringsplass ved E6 i Veidnes og inn til gammen. Dispensasjonen gis for perioden Det gis ikke generell dispensasjon for medlemmer av Veidnes hytteforening til gammen for påskearrangementer i tiden jf. naturmangfoldloven 9. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune jf. del A pkt 3. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom parkeringsplass og gamme som tillates. Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Dersom det ble gitt tillatelse til transport av utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. Dispensasjonen gjelder for perioden og kun for medlemmer av styret i Veidnes Hytteforening. Styret består for perioden 2013/14 av følgende personer: Helge Nicolaisen, Jan Ole Henriksen, Ivar Olli, Arnt Olli, Wiggo Saasen, Hans Arild Saasen og Johan M. Lorentzen. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Dispensasjonen med vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet forbudet fra 5. mai til 30. juni. 22

24 Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Porsanger kommune ser at byggverk i utmark som blir brukt og vedlikeholdt fungerer som sikkerhet for naturbrukere og friluftsinteresserte. Når en ser dette i lys av tragedien som skjedde i området vest for Billefjord vinteren 2011 så vil åpne gammer/hytter være til stor hjelp for å forhindre slike hendelser. Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: 3 stemmer for, 2 stemmer imot Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger delvis søknaden om dispensasjon fra Veidnes Hytteforening. Det gis dispensasjon til medlemmer av styret i Veidnes Hytteforening for kjøring fra parkeringsplass ved E6 i Veidnes og inn til gammen. Dispensasjonen gis for perioden Det gis ikke generell dispensasjon for medlemmer av Veidnes hytteforening til gammen for påskearrangementer i tiden jf. naturmangfoldloven 9. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune jf. del A pkt 3. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom parkeringsplass og gamme som tillates. Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Dersom det ble gitt tillatelse til transport av utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. Dispensasjonen gjelder for perioden og kun for medlemmer av styret i Veidnes Hytteforening. Styret består for perioden 2013/14 av følgende personer: Helge Nicolaisen, Jan Ole Henriksen, Ivar Olli, Arnt Olli, Wiggo Saasen, Hans Arild Saasen og Johan M. Lorentzen. Det er en forutsetning av kjøringen begrenses til et minimum. Dispensasjonen med vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet forbudet fra 5. mai til 30. juni. 23

25 Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Porsanger kommune ser at byggverk i utmark som blir brukt og vedlikeholdt fungerer som sikkerhet for naturbrukere og friluftsinteresserte. Når en ser dette i lys av tragedien som skjedde i området vest for Billefjord vinteren 2011 så vil åpne gammer/hytter være til stor hjelp for å forhindre slike hendelser. PS 36/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Fritz-Gunnar Olufsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Frtiz-Gunnar Olufsen delvis. Det gis tillatelse til Fritz-Gunnar Olufsen til å kjøre med snøskuter til løype 3, Hatterbru - Franzvann/Skaidivann fra kommunegrense ved hytte (bnr. 25 gnr. 1 fnr. 2, Kvalsund kommune), se vedlagte kart. Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven innvilges for perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 b og 6 og med henvisning til de kommunale forskriftene. Tillatelsen er gyldig for Fritz-Gunnar Olufsen. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdsellovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdsel forbudet mellom 5.mai juni. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. 24

26 Natur- og ressursforvaltningsutvalget følger rådmannens innstilling: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Frtiz-Gunnar Olufsen delvis. Det gis tillatelse til Fritz-Gunnar Olufsen til å kjøre med snøskuter til løype 3, Hatterbru - Franzvann/Skaidivann fra kommunegrense ved hytte (bnr. 25 gnr. 1 fnr. 2, Kvalsund kommune), se vedlagte kart. Det innvilges ikke dispensasjon for følgeskuter. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven innvilges for perioden til Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 b og 6 og med henvisning til de kommunale forskriftene. Tillatelsen er gyldig for Fritz-Gunnar Olufsen. oppsyn. Kommunen har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv avklar jf. Motorferdsellovens 10. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Porsanger kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdsel forbudet mellom 5.mai juni. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8 og naturmangfoldloven. Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søkers legeerklæring oppfyller kravene til de kommunale retningslinjene. Det er vanlig å benytte argumentet om at følgeskuter medfører større sikkerhet for den funksjonshemmede. Direktoratet har avvist dette argumentet, og viser til at dersom det anses som uforsvarlig å la den funksjonshemmede ferdes alene, bør vedkommende bli kjørt av andre. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmede med egen dispensasjon ikke trenger å kjøre selv, men at de må være med på skuteren eller i slede. 25

27 PS 37/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Roy Mathisen, Østerbotn Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Roy Henning Mathisen. Det innvilges ikke en slik generell dispensasjon for et så stort område, jf. 7 i nasjonal forskrift som sier at kjøring skal skje etter angitte traseer. Videre skal all motorferdsel vurderes mot en samlet belastning på naturmangfoldet, og i dette tilfellet blir det særs vanskelig, ettersom det ikke er mulig å ha kontroll på kjøringen i hele dette området jf. naturmangfoldsloven 9 føre- var prinsippet. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 og 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og 8 12 i naturmangfoldsloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Søker må også på bakgrunn av det sterkt utbygde løypenettet i Porsanger kommune kunne benytte dette til motorferdsel. Utsettelsesforslag fra Jan Andersen, Ap: Saken utsettes. Søker bes tegne inn traseer på kart. Saken utsettes frem til søker har levert inntegnede traseer på kart. PS 38/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan Martin Olsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Jan Martin Olsen. Legeerklæringen tilfredsstiller ikke kravene til nasjonal forskrift 5b. Porsanger kommune har ikke hjemmel etter norsk lov til å innvilge dispensasjon fra motorferdselsloven for rekreasjonskjøring. Vedtaket er fattet med hjemmel i 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune. Søker har ikke påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Legeerklæringen tilfredsstiller ikke kravene til nasjonal forskrift 5b. Søker må også på bakgrunn av det sterkt utbygde løypenettet i Porsanger kommune kunne benytte dette til rekreasjonskjøring.. 26

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 05.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 04.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Virtuelle møterom, Mobil konferanse, Porsanger kommune Dato: 30.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Øyvind

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Lakselv Ungdomsskole. Dato: 17.03.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kjell Asbjørn Slåttedal

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 23.02.2015 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 03.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00,

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig FO AP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2016 Tid: 08:30-09:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam FO V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 Gyldig forfall meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 NY Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 26.03.2014 Tid: 14:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Varamedlem Arnesen Nils Ferdinand

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Rådhuset Dato: 16.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 17.10.2012 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2013 - skiløyper Letmolievannet

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 08.04.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Arne B. Vaag Funksjon Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Tid: 25.09.2013 kl.: 10:00-17:00 Sted: Valnesfjord helse- og sosialsenter Til behandling: Saksnr. 062/13-072/13 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 33/12 Motorferdsel utmark - snødekt mark 2012 PS 34/12 Motorferdsel

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2009 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke LEDER AP/SV/SP Kåre Olli MEDL AP/SV/SP Hilde

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 04.03.2015 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Møterom 1 Tana rådhus Dato: 22.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 18.04.16 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Ronny Wilhelmsen Øyvind Lindbäck Jorunn

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 20.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.02.2015 Tid: 14:00 15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte. den 28.08.2014 kl. 10:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT. MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte. den 28.08.2014 kl. 10:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte den 28.08.2014 kl. 10:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.02.2015 kl. 14:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.02.2015 kl. 14:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 04.02.2015 kl. 14:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014 Teknisk, landbruk og miljø Per Herskedal Hensbakken 14 6320 ISFJORDEN Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014 PER HERSKEDAL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2016 Tid: 08:30-09:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall MDG Leder Akkouche Miriam V Nestleder Londal Raymond

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.03.2017 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Ole Harald

Detaljer