Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 26.06.2014 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert Hansen Medlem H Jonas Sørum Nymo Medlem H Torgeir Thomassen Medlem FRP Hans Jørgen Andersen Medlem FRP Torkjell Johnsen Medlem AP Mona Skanke Medlem AP Kåre Olli Medlem AP Hilde Skanke Medlem AP Roy Myrheim Medlem AP Irene Persen Medlem AP Helge Ragnvald Olaussen Medlem SV Jon Nikolaisen Medlem SP Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer Navn Roar Torvik Elisabeth Hjalmarsdatter H Hansen Hans Fredrik Eriksen Ida K. Bjørnbak AP Olaf Bjarne Andersen Svein Sjøveian H Britt Kollevåg Thorvald Aspenes Simon Borch Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnar Lillebo Silvia Annette Siri Rådmann Utvalgssekretær Knut Roger Hanssen Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 25/14 PS 26/14 PS 27/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 8/14 Orienteringer RS 9/14 Fastsetting av årsavgift for skjenking av alkoholholdig drikk 2014 RS 10/14 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller RS 11/14 Forslag på kandidater til styret i Finnmark miljøtjeneste as RS 12/14 Fastsetting av gebyr for salg av alkoholholdig drikk 2014 PS 28/14 Tertialmelding I 2014 PS 29/14 Justering av avgiftene innenfor VAR-området PS 30/14 Budsjettregulering II PS 31/14 Budsjettprosess 2015 økonomiplan PS 32/14 PS 33/14 PS 34/14 PS 35/14 Årsregnskap til godkjenning - porsanger kommune Saksfremlegg - Porsanger i Utviklings årsregnskap 2012 til godkjenning Porsanger i Utviklings årsregnskap til godkjenning Suppleringsvalg Eldrerådet PS 36/14 Suppleringsvalg til sektorstyret for helse og omsorg PS 37/14 PS 38/14 PS 39/14 PS 40/14 PS 41/14 PS 42/14 PS 43/14 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 Valg av varamedlemmer til kommunens representant til styret for Stabbursnes Naturhus og Museum for perioden Møteplan Formannskapet og Kommunestyret - høsten 2014 Salgsbevilling - Coop Extra Lakselv Avjovarri urfolksregion vurdering av formål og effekt Kommuneproposisjon 95 S - kommunereformen Utvalgte kulturlandskap Goarahat og Sandvik halvøya ny politisk behandling Årsmelding Arbeidsmiljøutvalget Årsmelding Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding Eldrerådet Årsmelding Ungdomsrådet

3 PS 25/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt Merknad til innkallingen: «Enkelte filer er så store at de ikke kan åpnes på nettbrettet» Innkallingen er godkjent med følgende merknad: Enkelte filer er så store at de ikke kan åpnes på nettbrettet PS 26/14 Godkjenning av saksliste Godkjenning av saksliste Forslag fra Mona Skanke, Ap: «Sak PS 42/14 foreslås å trekkes fra sakslista pga andre gangs behandling. Viser til forslag om å trekke saken i formannskap. 9 stemmer for, 9 (10) stemmer imot (Ordfører bruker dobbeltstemme) Sakslista er godkjent med referatsaker RS 8/14 12/14 og politiske saker PS 25/14 46/14 Sak PS 42/14 står fortsatt på sakslista da flertallet ønsker å ta den til behandling. PS 27/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen merknader til protokollen Protokollen fra kommunestyremøte er godkjent

4 RS 8/14 Orienteringer Ordfører: Samarbeid med Nordkapp kommune vedrørende vei og tunnel Snuhavn status Bredbånd til distriktene RKSN Forsvaret o Ønsker dialog med forsvaret for å få vite fremtidshensikter o PK ønsker å flytte flyplassgjerdet Porsanger som nav i Finnmark Utfordringer i helse sektoren RS 9/14 Fastsetting av årsavgift for skjenking av alkoholholdig drikk 2014 RS 10/14 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller RS 11/14 Forslag på kandidater til styret i Finnmark miljøtjeneste as RS 12/14 Fastsetting av gebyr for salg av alkoholholdig drikk 2014 PS 28/14 Tertialmelding I 2014 Rådmannens innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2014 til orientering Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2014 til orientering

5 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2014 til orientering Kåre Olli fratrer møtet 6 stemmeberettigede Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Forslag til innstilling: «Administrasjonsutvalget tar tertialmeldingen til etterretning.». Administrasjonsutvalgets uttalelse Administrasjonsutvalget tar tertialmeldingen til etterretning. Saksprotokoll i Ungdomsråd Forslag til innstilling: Ungdomsrådet tar tertialmeldingen til orientering. Ungdomsrådets uttalelse: Ungdomsrådet tar tertialmeldingen til orientering. Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådets forslag til uttalelse: Rådet ser med bekymring på uttalelsen i Rådmannens innledning hvor det nevnes at innslagspunkt for kommunale tjenester vurderes høynet. Dersom dette blir en realitet er det ekstra viktig med en ergoterapitjeneste for at brukerne skal få tilrettelagt hjemmene sine slik at de kan klare seg selvstendig og forsvarlig lengst mulig i egen bolig. For øvrig tar Rådet tertialmeldingen til orientering..

6 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse: Rådet ser med bekymring på uttalelsen i Rådmannens innledning hvor det nevnes at innslagspunkt for kommunale tjenester vurderes høynet. Dersom dette blir en realitet er det ekstra viktig med en ergoterapitjeneste for at brukerne skal få tilrettelagt hjemmene sine slik at de kan klare seg selvstendig og forsvarlig lengst mulig i egen bolig. For øvrig tar Rådet tertialmeldingen til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Endringsforslag: Eldrerådet tar tertialmelding I 2014 til orientering. Eldrerådets uttalelse Eldrerådet tar tertialmelding I 2014 til orientering. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstilling: Sektorstyret for oppvekst og kulturs innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2014 til orientering Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens innstilling: Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk tar Tertialmelding I 2014 til orientering Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyret for helse og omsorg følger rådmannens innstilling

7 Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2014 til orientering PS 29/14 Justering av avgiftene innenfor VAR-området Rådmannens innstilling Det anbefales at det foreslåtte nye avgiftsnivået innenfor vann, avløp og renovasjon vedtas Vann: Avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyr vann fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr vann ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 1.517,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 4.552,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 6.070,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker ,00 Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3 (beregningsnorm 144 m3) 8,10 Måleravlesning, pr. abonnement 409, Avløp: avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyrer fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr avløp ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 825,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 2.474,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 3.298,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker 9.894,00 Enhetspris, beregningsnorm 144 m3 8, Renovasjon: Avgift settes ned med 5%. Nye avgifter fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr renovasjon ( priser eks. mva. ) 2014 Årsavgift bolig/abonnement pr. stk 3.562,00 Årsavgift hytte/abonnement, pr. stk., 50 % avgift i regulert hyttefelt 1.781,00 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Det anbefales at det foreslåtte nye avgiftsnivået innenfor vann, avløp og renovasjon vedtas Vann: Avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyr vann fra 3. kvartal 2014 blir da:

8 Årsgebyr vann ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 1.517,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 4.552,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 6.070,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker ,00 Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3 (beregningsnorm 144 m3) 8,10 Måleravlesning, pr. abonnement 409, Avløp: avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyrer fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr avløp ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 825,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 2.474,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 3.298,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker 9.894,00 Enhetspris, beregningsnorm 144 m3 8, Renovasjon: Avgift settes ned med 5%. Nye avgifter fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr renovasjon ( priser eks. mva. ) 2014 Årsavgift bolig/abonnement pr. stk 3.562,00 Årsavgift hytte/abonnement, pr. stk., 50 % avgift i regulert hyttefelt 1.781,00 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Det anbefales at det foreslåtte nye avgiftsnivået innenfor vann, avløp og renovasjon vedtas Vann: Avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyr vann fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr vann ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 1.517,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 4.552,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 6.070,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker ,00 Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3 (beregningsnorm 144 m3) 8,10 Måleravlesning, pr. abonnement 409, Avløp: avgift settes ned med 5%. Nye årsgebyrer fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr avløp ( priser eks. mva. ) 2014 Årsgebyr/abonnement, pr.bolig ,00

9 Årsgebyr/ abonnement fritidsbolig 825,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, små forbruker 2.474,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, middels forbruker 3.298,00 Årsgebyr, abonnement med vannmåler, stor forbruker 9.894,00 Enhetspris, beregningsnorm 144 m3 8, Renovasjon: Avgift settes ned med 5%. Nye avgifter fra 3. kvartal 2014 blir da: Årsgebyr renovasjon ( priser eks. mva. ) 2014 Årsavgift bolig/abonnement pr. stk 3.562,00 Årsavgift hytte/abonnement, pr. stk., 50 % avgift i regulert hyttefelt 1.781,00 PS 30/14 Budsjettregulering II Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer på rammenivå.

10 Endringsforslag fra Jonas Nymo, H: «Porsanger kommune vil for skoleåret 2014/2015 kjøpe skoleplasser ved Kokelv skole, dersom kommunen ikke får egne kostnader med skoleskyss for disse barna» 13 stemmer for, 5 imot Kommunestyret følger med vedtatte endringer: 16 stemmer for, 2 stemmer imot Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer på rammenivå.

11 Rammeområde 1120 sentralledelse styrkes med inntil for fullføring av RKSN prosjektet. Midlene hentes fra rammeområde 1940, som reduseres tilsvarende Porsanger kommune vil for skoleåret 2014/2015 kjøpe skoleplasser ved Kokelv skole, dersom kommunen ikke får egne kostnader med skoleskyss for disse barna Saksprotokoll i Formannskapet Endringsforslag fra Reidunn Hesjevik, H: «Rammeområde 1120 sentralledelse styrkes med inntil for fullføring av RKSN prosjektet. Midlene hentes fra rammeområde 1940, som reduseres tilsvarende» Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer på rammenivå.

12 Rammeområde 1120 sentralledelse styrkes med inntil for fullføring av RKSN prosjektet. Midlene hentes fra rammeområde 1940, som reduseres tilsvarende Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstilling: Sektorstyret for oppvekst og kulturs innstilling Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer på rammenivå.

13 Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens innstilling: Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk tar Budsjettregulering II 2014 til orientering Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Forslag til innstilling: «Administrasjonsutvalget tar budsjettregulering II 2014 til etterretning.». Protokolltilførsel Utdanningsforbundet Porsanger, Rita Rasmussen:

14 «Utdanningsforbundet Porsanger er bekymret for effekten av de korrektive tiltakene som er foreslått på R1300 undervisning. Tiltaket innebærer en svekking på styrking av klasser som sliter, tolærer-system, hjelp for elever med atferdsproblemer og tilpasset undervisning.» Administrasjonsutvalgets uttalelse Administrasjonsutvalget tar budsjettregulering II 2014 til etterretning. Protokolltilførsel Utdanningsforbundet Porsanger, Rita Rasmussen: Utdanningsforbundet Porsanger er bekymret for effekten av de korrektive tiltakene som er foreslått på R1300 undervisning. Tiltaket innebærer en svekking på styrking av klasser som sliter, tolærer-system, hjelp for elever med atferdsproblemer og tilpasset undervisning. Saksprotokoll i Eldrerådet Forslag til innstilling ved Aina Hanssen: «Eldrerådet har behandlet tertialmeldingen og budsjettregulering. Eldrerådet ber om at de 3 plassene ved sykeavdelingen blir gjennopprettet. Vi støtter reduksjonen i fast ansettelse av støttekontakter og vil satse på private.» Eldrerådets uttalelse Eldrerådet har behandlet tertialmeldingen og budsjettregulering. Eldrerådet ber om at de 3 plassene ved sykeavdelingen blir gjennopprettet. Vi støtter reduksjonen i fast ansettelse av støttekontakter og vil satse på private. Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til uttalelse: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilslutter seg rådmannens innstilling på R 1410 og R 1430 del 1. Men ser med bekymring på kutt i velferdsmidler over R 1420, da all erfaring viser at manglende aktivitet er sykdsomsfremmende og vil øke pleiebehovet. Noe som ikke vil gange Porsanger kommune på lang sikt. Når deg gjelder tiltak R 1430 del 4, omplassering av miljøarbeider for å bruke private støttekontakter, ser vi med bekymring på at kommunen går inn for kontraktbaserte løsninger. Som nevnt i tiltaket vil det gi en redusert kvalitet. For øvrig tar rådet budsjettreguleringen til orientering.

15 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilslutter seg rådmannens innstilling på R 1410 og R 1430 del 1. Men ser med bekymring på kutt i velferdsmidler over R 1420, da all erfaring viser at manglende aktivitet er sykdsomsfremmende og vil øke pleiebehovet. Noe som ikke vil gange Porsanger kommune på lang sikt. Når deg gjelder tiltak R 1430 del 4, omplassering av miljøarbeider for å bruke private støttekontakter, ser vi med bekymring på at kommunen går inn for kontraktbaserte løsninger. Som nevnt i tiltaket vil det gi en redusert kvalitet. For øvrig tar rådet budsjettreguleringen til orientering. Saksprotokoll i Ungdomsråd Ungdomsrådets forslag til innstilling: Vedrørende kutt i midler til PIAS for ungdommens møteplass: Ved budsjettbehandling i desember 2013 ble kr av ungdomsrådets midler flyttet til PIAS, ungdommens møteplass, for å kunne ha utvidete åpningstider. Likevel blir tilbudet redusert. Ungdomsrådet savner å se at pengene blir brukt slik intensjonen var. Ungervisning: Det er viktig at de som trenger hjelp får den hjelpen de har behov for. Lærere er som oftest ikke kvalifisert til å ta seg av slike ting. En må tilrettelegge. Hvis det ikke tilrettelegges vil det gå utover læring. R1380 Ungdomsrådet lurer på hva som er ment her, hvilke type kultur vil bli rammet? R1740 Det vil bli bra skittent mellom fredag til mandag. Det bør ikke være nødvendig at syke mennesker skal gå rundt i skitt og lort. Det bør ikke gå utover eldre sin helse at man skal spare penger. Eldre sin helse er dårligere, og de har ett dårligere immunforsvar generelt, enn det unge har, de vil derfor tåle støv dårligere. Ungdomsrådets uttalelse Vedrørende kutt i midler til PIAS for ungdommens møteplass: Ved budsjettbehandling i desember 2013 ble kr av ungdomsrådets midler flyttet til PIAS, ungdommens møteplass, for å kunne ha utvidete åpningstider. Likevel blir tilbudet redusert. Ungdomsrådet savner å se at pengene blir brukt slik intensjonen var. Ungervisning: Det er viktig at de som trenger hjelp får den hjelpen de har behov for. Lærere er som oftest ikke kvalifisert til å ta seg av slike ting. En må tilrettelegge. Hvis det ikke tilrettelegges vil det gå utover læring. R1380 Ungdomsrådet lurer på hva som er ment her, hvilke type kultur vil bli rammet?

16 R1740 Det vil bli bra skittent mellom fredag til mandag. Det bør ikke være nødvendig at syke mennesker skal gå rundt i skitt og lort. Det bør ikke gå utover eldre sin helse at man skal spare penger. Eldres helse er dårligere, og de har ett dårligere immunforsvar generelt, enn det unge har, de vil derfor tåle støv dårligere. PS 31/14 Budsjettprosess 2015 økonomiplan Rådmannens innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2015 og med tilhørende økonomiplan for Forpliktende plan som tilfredsstiller de krav Fylkesmannen krever, inngår i økonomiplandokumentet. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2015 og med tilhørende økonomiplan for Forpliktende plan som tilfredsstiller de krav Fylkesmannen krever, inngår i økonomiplandokumentet. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2015 og med tilhørende økonomiplan for Forpliktende plan som tilfredsstiller de krav Fylkesmannen krever, inngår i økonomiplandokumentet.

17 PS 32/14 Årsregnskap til godkjenning - porsanger kommune Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende innstilling: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2013, og årsmelding 2013 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2013 kr ,87 dekkes inn i økonomiplanperioden ( ) 3. Regnskapsmessig mindre-forbruk i investeringsregnskapet for 2013 kr ,50 settes av til ubundet investeringsfond. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2013, og årsmelding 2013 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2013 kr ,87 dekkes inn i økonomiplanperioden ( ) 3. Regnskapsmessig mindre-forbruk i investeringsregnskapet for 2013 kr ,50 settes av til ubundet investeringsfond. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2013, og årsmelding 2013 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2013 kr ,87 dekkes inn i økonomiplanperioden ( ) 3. Regnskapsmessig mindre-forbruk i investeringsregnskapet for 2013 kr ,50 settes av til ubundet investeringsfond. PS 33/14 Saksfremlegg - Porsanger i Utviklings årsregnskap 2012 til godkjenning Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende innstilling: Porsanger i Utvikling KF s årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes slik det foreligger. Styrets forslag til disponering av mindreforbruk i 2012 godkjennes.

18 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Porsanger i Utvikling KF s årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes slik det foreligger. Styrets forslag til disponering av mindreforbruk i 2012 godkjennes. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Porsanger i Utvikling KF s årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes slik det foreligger. Styrets forslag til disponering av mindreforbruk i 2012 godkjennes. Protokolltilførsel: Formannskapet ber PIU om nærmere informasjon vedrørende regnskap på neste kommunestyremøte PS 34/14 Porsanger i Utviklings årsregnskap til godkjenning Rådmannens anbefaler formannskapet å fremme følgende instilling: Porsanger i Utvikling KF`s årsregnskap og årsberetning godkjennes slik det foreligger. Styrets disponering av mindreforbruk i 2013 godkjennes. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Porsanger i Utvikling KF`s årsregnskap og årsberetning godkjennes slik det foreligger. Styrets disponering av mindreforbruk i 2013 godkjennes.

19 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Porsanger i Utvikling KF`s årsregnskap og årsberetning godkjennes slik det foreligger. Styrets disponering av mindreforbruk i 2013 godkjennes. PS 35/14 Suppleringsvalg Eldrerådet Rådmannens innstilling Kommunestyret i Porsanger velger som medlem til Eldrerådet for valgperioden Personlig varamedlem vil være Curt Svein Dahle. Kandidaten trer inn i sitt verv fra og med kommunestyrets vedtaksdato. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Curt Svein Dahle velges med opprykk fra varamedlem til fast medlem. Trude Holm velges som personlig varamedlem for Curt Svein Dahle Saksprotokoll i Formannskapet Forslag fra Formannskapet: «Curt Svein Dahle velges med opprykk fra varamedlem til fast medlem. Trude Holm velges som personlig varamedlem for Curt Svein Dahle Curt Svein Dahle velges med opprykk fra varamedlem til fast medlem. Trude Holm velges som personlig varamedlem for Curt Svein Dahle

20 PS 36/14 Suppleringsvalg til sektorstyret for helse og omsorg Innstilling Kommunestyret velger 1 nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til sektorstyret for helse og omsorg. Representanten vil tre inn som 4 vara til sektorstyret for helse og omsorg Forslag fra Torkjell Johnsen, AP: «Porsanger Arbeiderparti foreslår Mona Skanke som nytt varamedlem til sektorstyre for helse og omsorg» Porsanger Arbeiderparti foreslår Mona Skanke som nytt varamedlem til sektorstyre for helse og omsorg PS 37/14 Valg av varamedlemmer til kommunens representant til styret for Stabbursnes Naturhus og Museum for perioden Rådmannens innstilling Ingen innstilling fra Rådmannen Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Formannskapet innstiller Reidunn Hesjevik som vara for Knut Roger Hanssen og Elisabeth Hansen som vara for Gjermund Thomassen som representanter i styret for Stabbursnes Naturhus og Museum Saksprotokoll i Formannskapet Forslag fra Elisabeth H. Hansen, H: «Formannskapet innstiller Reidunn Hesjevik som vara for Knut Roger Hanssen og Elisabeth Hansen som vara for Gjermund Thomassen som representanter i styret for Stabbursnes Naturhus og Museum»

21 Formannskapet innstiller Reidunn Hesjevik som vara for Knut Roger Hanssen og Elisabeth Hansen som vara for Gjermund Thomassen som representanter i styret for Stabbursnes Naturhus og Museum PS 38/14 Møteplan Formannskapet og Kommunestyret - høsten 2014 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende møteplan høsten august 4 september 9 oktober 27 november Kommunestyret vedtar følgende møteplan høsten august 30 oktober 18 desember Det tas forbehold om endringer i møtedatoer Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar følgende møteplan høsten august 30 oktober 18 desember Det tas forbehold om endringer i møtedatoer Saksprotokoll i Formannskapet Endringsforslag fra Elisabeth Hansen, H: «Endrer dato for formannskapsmøtet fra 14 august til 13 august»

22 Formannskapets vedtak og innstilling Formannskapet vedtar følgende møteplan høsten august (onsdag) 4 september 9 oktober 27 november Kommunestyret vedtar følgende møteplan høsten august 30 oktober 18 desember Det tas forbehold om endringer i møtedatoer PS 39/14 Salgsbevilling - Coop Extra Lakselv Rådmannens innstilling COOP Extra Lakselv v/ Coop Finnmark SA gis salgsbevilling for øl og rusbrus med alkoholinnhold med maksimal 4,7 volumprosent. Bevillingen gjelder fra og med til og med Mats Bruvoll godkjennes som styrer for bevillingen. Stig Johansen godkjennes som stedfortreder. Salg og utlevering av øl kan skje fra kl til kl På dager før søndager og helligdager skal salget opphøre kl unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, og stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og ved folkeavstemming vedtatt ved lov. Utover dette skal bevillingen utøves i hht. alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Endringsforslag fra kommunestyret etter ønske fra søker: «Klokkeslettet endres fra klokken 09:00 til 08:00 COOP Extra Lakselv v/ Coop Finnmark SA gis salgsbevilling for øl og rusbrus med alkoholinnhold med maksimal 4,7 volumprosent. Bevillingen gjelder fra og med til og med Mats Bruvoll godkjennes som styrer for bevillingen. Stig Johansen godkjennes som stedfortreder.

23 Salg og utlevering av øl kan skje fra kl til kl På dager før søndager og helligdager skal salget opphøre kl unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, og stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og ved folkeavstemming vedtatt ved lov. Utover dette skal bevillingen utøves i hht. alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: COOP Extra Lakselv v/ Coop Finnmark SA gis salgsbevilling for øl og rusbrus med alkoholinnhold med maksimal 4,7 volumprosent. Bevillingen gjelder fra og med til og med Mats Bruvoll godkjennes som styrer for bevillingen. Stig Johansen godkjennes som stedfortreder. Salg og utlevering av øl kan skje fra kl til kl På dager før søndager og helligdager skal salget opphøre kl unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, og stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og ved folkeavstemming vedtatt ved lov. Utover dette skal bevillingen utøves i hht. alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. PS 40/14 Avjovarri urfolksregion vurdering av formål og effekt Innstilling Ingen innstilling fra rådmannen Forslag fra Mona Skanke, AP: «Porsanger Arbeiderparti ønsker en større prosess og saksforberedelse med Porsanger mål og behov for å være i et regionråd. Hva ønsker vi å oppnå? Hvilke kommuner har størst forutsetning for å være våre samarbeidspartnere?

24 Våre fremtidige satsninger og mål i samfunnsplanen vil være ledende på hvilke samarbeid vi i fremtiden skal søke. Porsanger Arbeiderparti ønsker å utsette behandlingen av regionråd til samfunnsplanen er vedtatt. Vi mener at vi har et stort behov for en egen strategi som viser veien til måloppnåelse» Forslag fra Jonas Nymo, H: «Porsanger kommune vedtar å melde seg ut av Avjovarre urfolksregion, da rådet ikke har nådd sine ønskede formål i samarbeidet. Porsanger kommune takker for tiden i rådet. Porsanger kommune vedtar å søke seg inn i Vest - Finnmark Regionråd. Dersom Vest - Finmark Regionråd aksepterer Porsanger kommunes søknad skal endelig avgjørelse fremmes for Porsanger Kommunestyre» Disse to forslagene settes opp mot hverandre Forslag fra Mona Skanke, AP: 9 stemmer Forslag fra Jonas Nymo, H: 9 (10) stemmer (Ordfører bruker dobbelstemme) Porsanger kommune vedtar å melde seg ut av Ávjovárri urfolksregion, da rådet ikke har nådd sine ønskede formål i samarbeidet. Porsanger kommune takker for tiden i rådet. Porsanger kommune vedtar å søke seg inn i Vest - Finnmark Regionråd. Dersom Vest - Finnmark Regionråd aksepterer Porsanger kommunes søknad skal endelig avgjørelse fremmes for Porsanger Kommunestyre Saksprotokoll i Formannskapet Forslag fra Jon Nikolaisen, Sp: «Formannskapet ønsker en bred politisk diskusjon/gjennomgang av saken. Formannskapet legger derfor ingen føring» Formannskapet ønsker en bred politisk diskusjon/gjennomgang av saken. Formannskapet legger derfor ingen føring

25 PS 41/14 Kommuneproposisjon 95 S - kommunereformen Rådmannens innstilling Porsanger kommune tar initiativet til en dialog med aktuelle nabokommuner, med tanke på en kommunesammenslåing. Dersom det er et politisk grunnlag for en sammenslåing gjennomføres det en innbyggeravstemning om en sammenslåing med en eller flere nabokommune(r). Folkeavstemningen vil være bindende for kommunestyret om Porsanger skal slå seg sammen med andre kommuner. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Porsanger kommune tar initiativet til en dialog med aktuelle nabokommuner, med tanke på en kommunesammenslåing. Dersom det er et politisk grunnlag for en sammenslåing gjennomføres det en innbyggeravstemning om en sammenslåing med en eller flere nabokommune(r). Folkeavstemningen vil være bindende for kommunestyret om Porsanger skal slå seg sammen med andre kommuner. Formannskapet mener det er positivt å fremme debatten om kommunesammenslåing. Alternativer til sammenslåing som for eksempel oppgavefordeling mellom kommuner og et servicefokus til befolkningen kan også være med på å styrke faglige miljøer og heve kompetansen i kommunene. Vi ser frem til en folkedebatt i ledelse av politikere som å vil måtte lytte til egen befolkning, samtidig være utadvendt og initiativtaker overfor nabokommuner. Formannskapet støtter rådmannens innstilling om folkeavstemning og demokratiske prosesser. Formannskapet ønsker å ivareta tilhørighet i samiskspråkforvaltningsområde. Likheter og forskjeller kan begge styrke et tilbud i befolkningen, men kan også være avgjørende for en sammenslåing med andre kommuner Saksprotokoll i Formannskapet Tilleggsforslag fra Mona Skanke, Ap: «Formannskapet mener det er positivt å fremme debatten om kommunesammenslåing. Alternativer til sammenslåing som for eksempel oppgavefordeling mellom kommuner og et servicefokus til befolkningen kan også være med på å styrke faglige miljøer og heve kompetansen i kommunene. Vi ser frem til en folkedebatt i ledelse av politikere som å vil måtte lytte til egen befolkning, samtidig være utadvendt og initiativtaker overfor nabokommuner. Formannskapet støtter rådmannens innstilling om folkeavstemning og demokratiske prosesser. Formannskapet ønsker å ivareta tilhørighet i samiskspråkforvaltningsområde.

26 Likheter og forskjeller kan begge styrke et tilbud i befolkningen, men kan også være avgjørende for en sammenslåing med andre kommuner. Formannskapet følger rådmannens innstilling med vedtatte tillegg: Porsanger kommune tar initiativet til en dialog med aktuelle nabokommuner, med tanke på en kommunesammenslåing. Dersom det er et politisk grunnlag for en sammenslåing gjennomføres det en innbyggeravstemning om en sammenslåing med en eller flere nabokommune(r). Folkeavstemningen vil være bindende for kommunestyret om Porsanger skal slå seg sammen med andre kommuner. Formannskapet mener det er positivt å fremme debatten om kommunesammenslåing. Alternativer til sammenslåing som for eksempel oppgavefordeling mellom kommuner og et servicefokus til befolkningen kan også være med på å styrke faglige miljøer og heve kompetansen i kommunene. Vi ser frem til en folkedebatt i ledelse av politikere som å vil måtte lytte til egen befolkning, samtidig være utadvendt og initiativtaker overfor nabokommuner. Formannskapet støtter rådmannens innstilling om folkeavstemning og demokratiske prosesser. Formannskapet ønsker å ivareta tilhørighet i samiskspråkforvaltningsområde. Likheter og forskjeller kan begge styrke et tilbud i befolkningen, men kan også være avgjørende for en sammenslåing med andre kommuner PS 42/14 Utvalgte kulturlandskap Goarahat og Sandvik halvøya ny politisk behandling Rådmannens innstilling Ingen innstilling fremmes i saken. Forslag fra Mona Skanke, AP: «Porsanger kommune opprettholder tidligere vedtak fra 2008 og frem til dagens dato.» Porsanger kommune opprettholder tidligere vedtak fra 2008 og frem til dagens dato.

27 Saksprotokoll i Formannskapet Forslag fra Arbeiderpartiet: «Saken trekkes fra sakslista» 3 stemmer for, 2 stemmer imot Forslag fra Thorvald Aspenes, FrP: «Saken sendes til politisk behandling uten innstilling fra formannskapet» 4 stemmer for, 2 stemmer imot Saken sendes til politisk behandling uten innstilling fra formannskapet Protokolltilførsel fra Mona Skanke, Ap: Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at saken settes på sakslista etter tidligere behandling i Formannskapet og Kommunestyret. Det fremkommer ingen nye endringer til saken som gjør en ny behandling nødvendig. Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at flertallet i kommunestyret i møte den blir utfordret v/ ny saksbehandling, og at det nå behandles på nytt med formål om endret stemmetall. Posisjonen var undertallig i dette møtet. Ved full representasjon fra Høyre og FrP vil utfallet mest sannsynlig bli annerledes denne gangen. Det skal respekteres utfall v/ behandling av sak i kommunens høyeste bestemmelses organ, og omkamp er ikke ønskelig så lenge enkeltaktører står i fare for å miste utviklingsmidler til sine prosjekter. PS 43/14 Årsmelding Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling Kommunestyret i Porsanger tar arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Kommunestyret i Porsanger tar arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

28 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Kommunestyret i Porsanger tar arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. PS 44/14 Årsmelding Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens innstilling Kommunestyret i Porsanger tar vedlagte årsmelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Kommunestyret i Porsanger tar vedlagte årsmelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Kommunestyret i Porsanger tar vedlagte årsmelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. PS 45/14 Årsmelding Eldrerådet Rådmannens innstilling Formannskapet i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Eldrerådet til orientering

29 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Formannskapet i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Eldrerådet til orientering Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Formannskapets vedtak Formannskapet i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Eldrerådet til orientering PS 46/14 Årsmelding Ungdomsrådet Rådmannens innstilling Kommunestyret t i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Ungdomsrådet til orientering. Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Kommunestyret t i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Ungdomsrådet til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet følger rådmannens innstilling: Kommunestyret t i Porsanger tar vedlagte årsmelding for Ungdomsrådet til orientering.

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 03.06.2014 (Utsatt til 10.06.2014) Tid: 09:00 (kl. 18:00-20:00) Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 03.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 26.06.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler

Formannskapet. Navn Funksjon Medl. Varamedlem for. f.eks saksbehandler Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Formannskapet Dato/ Dáhton: 08.08.2017 Tidspunkt/ Áigi: 09:00 - Rådhuset - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.12 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Jonas Sørum Nymo Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem Porsanger kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 24.05.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Hanssen Leder Hugo Straumsnes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09.

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09. Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger kommune Dato: 06.09.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch LEDER AP/SV/SP/TLP Helge Ragnvald Olaussen

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger helsetun Dato: 21.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian Pedersen Lakselv Ungdomsskole Nestleder

Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian Pedersen Lakselv Ungdomsskole Nestleder Porsanger kommune Møteprotokoll Ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 13.11.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Eva Marie Johansen Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00.14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britta Johansen Helge Ragnvald Olaussen MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britta Johansen Helge Ragnvald Olaussen MEDL SV Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Aina Hanssen Hugo Straumsnes Miriam Karlsen Trygve Nilsen Leder Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Marit Sletten MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Marit Sletten MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.12.2015 Tid: 08:00 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 10:00 Følgende 5 repr. møtte: Navn Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP Kåre Olli Varaordfører

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 22.01.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Britt Kollevåg Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer