Lytt til de eldste. Fra leder side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lytt til de eldste. Fra leder side 2"

Transkript

1 Lytt til de eldste. Fra leder side 2 3. september mandag 2012 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 5 Nr 103 Uke 36 kystavisa Fem år uten svar fra Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet kan ikke svare Sivilombudsmannen om bruk av skjønn ved inndragelser. I fem år har den ferskeste saken ligget hos direktoratet, nå kreves det svar. Advokat Ståle Hellesø i Norges i Norges Fiskarlag har brakt to saker inn for Sivilombudsmannen, og krever svar. Side 5 rått parti i tromsø Ledelsen i Enghav mente sushiproduksjon ikke var liv laga. Regionsjef Geir-Helge Valle trumfet gjennom sushisatsingen. Nå produserer de opp mot 2500 brett rå fisk i uken. Side Umulig å endre praksis Petter Danielsen i Fiskelaget i Mandal sier fiskerne må levere fangst som ikke veies før neste dag. Side 8 Fiskefest FBFIs utsendte og Nils Myklebust leverte fangst på 25,8 kilo stor sei med største sei på 5,8 kilo etter kort tids fiske. Side 12 Hverdagslaks i Polen Side 14 Mannen mot strømmen Side 3 Mindre pelagisk til fôr Side 15 Ulønnsomt Side 9 Send til Del på kystfolk eller FiskeribladetFiskaren Bontelabo 2, 5003 Bergen Merk konvolutten «Kystfolk» Vi returnerer bildene.

2 2 MENINGER mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Publisher: Pål Korneliussen Redaktør: Øystein Hage Desksjef: Ann Eileen Ditlevsen Nygård Redaktør: Nils Torsvik fiskeribladetfiskaren.no fbfi.no FiskeribladetFiskaren arbeider etter Vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Mener noen seg rammet av urett messig omtale, oppfordres disse til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adressen til PFU er: Prinsens gate 2, pb. 48, Sentrum, 0101 Oslo. Tlf: , faks: En uavhengig avis for Kyst-Norge inspektører i dagens avis går tidligere leder av det såkalte «fisk og fusk»-utvalget, Kåre Ludvigsen, ut og støtter utspillet om at det bør innføres fast fiskeriinspektør om bord på alle store, havgående fiskefartøy. Før helgen tok tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Troms, Arne Luther, til orde for det samme. Vi er enig, og mener det er kloke ord som kommer fra både fiskerkjempe Ludvigsen og eks-byråkrat Luther. De siste ukene har på nytt Aker fått dumpelyset rettet mot seg. Selv om dumpeepisoden fra mai i fjor hadde preg av uhell, illustrerer det et problem som både næring og forvaltning må ta på alvor. At inspektør-debatten derfor på nytt kommer opp igjen mener vi er både naturlig og fornuftig. Næringen, og ikke minst den havgående flåte, må være villig til å ta en slik debatt. Vi tror at en form for inspeksjon i flåten vil kunne forhindre uheldige episoder i fremtiden. Alle vet at en blir mer årvåken når en blir tittet i kortene. Utgangspunktet for debatten er dumpeepisoden som skjedde på en Aker-tråler i mai i fjor. En dumpefilm viste at anslagsvis tonn fisk ble dratt halvveis opp på tråldekket. Tråleren hadde ikke Det er kanskje det er på tide å lytte til de eldste... kapasitet til å ta om bord fisken. Derfor ble posen skåret opp, og død og døende fisk ble spylt på havet. I denne konkrete saken kan en kanskje minst like mye kritisere Fiskeridirektoratet for sendrektig saksbehandling, men det skjuler ikke det faktum at dumping ikke bør foregå. Luther sier til NRK at skadeomfanget kan bli enormt hvis ikke regelverket følges til punkt og prikke. Derfor mener han det bør være en eller to inspektører på hvert fartøy, på rederiets bekostning. Slik kan man være sikker på at en sikrer bærekraftig utvikling i Barentshavet. Ludvigsen tror ei ordning med inspektør på alle trålere både vil kunne være en seier for fornuften og ei nyttig investering for rederne. Ludvigsen tok til orde for dette den gangen han ledet det såkalte «fisk og fusk»-utvalget som fiskerne selv tok initiativ til på 1990-tallet. Ikke overraskende vil verken lederen i Fiskarlaget eller i Fiskebåtredernes Forbund ha en slik ordning, men vi tror derimot det kan være fornuftig å gjøre som Ludvigsen og Luther sier. Kanskje det er på tide å lytte de eldste... Rå suksess Historien om den rå produksjonen til Enghav i Tromsø er et fantastisk eksempel på sushibølgen som rir Norge. Enghav har gått fra å produsere ca 125 sushibrett om dagen for ett år siden til 2500 brett i uken i dag. Snart er sushi Norges nye fredagsmat, og det er vel mange av oss som er glad vi endelig kan kvitte oss med tacoen. Helt rått, altså... Man ser dessverre alt for ofte at Fiskeridirektoratets saksbehandling er for dårlig. Det ser vi særlig fordi vedtakenes innhold ofte er mangelfulle og preget av større og mindre misforståelser. Kritisk lys på gebyr z gjesten HALFDAN MELLBYE Advokat og partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Bergen. S ivilombudsmannen har på nytt kritisert Fiskeridirektoratet for dårlig saksbehandling ved utferdigelse av overtredelsesgebyr. Det er verd å merke seg samtidig som det samme direktoratet er gitt utvidet adgang til å gi gebyrer også overfor fiskerinæringen. Overtredelsesgebyr er straffegebyrer som utferdiges av Fiskeridirektoratet. Det er en form for straff, og det er i mindre alvorlige saker akseptert at slike gebyrer kan utferdiges av fagmyndigheter og ikke påtalemyndigheter. Slike gebyrer utferdiges i stadig flere saker. Det er en effektiv form for sanksjonering sett fra fiskerimyndighetenes side. I stedet for å oversende saken til påtalemyndigheten som ikke alltid gjør som fiskerimyndighetene ønsker, kan de ferdigbehandle sakene selv. Slike gebyrer er brukt i flere år i oppdrettsnæringen, og er nå også introdusert i den tradisjonelle fiskerinæringen. En forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven trådte i kraft 1. mars i år. Her gis fiskeridirektoratets regionkontor adgang til å utferdige overtredelsesgebyr på inntil kroner. Forskriften inneholder en liste over de bestemmelsene som kan utløse overtredelsesgebyr dersom de overtres. Det er særlig brudd på ulike regler om rapporterings- og opplysningsplikt som kan gi grunnlag for gebyr. Det å ilegge straff er alltid en alvorlig sak, og det må derfor settes strenge krav Gjesteskribenter: KRISS Rokkan Iversen AUDUN Iversen RAgNAR Tveterås TRUDE Olafsen ØySTEIN Sandøy HALFDAN Mellbye Det går klart frem at Sivilombudsmannen synes en økonomisk straff på over kroner er urimelig strengt for et så beskjedent regelbrudd som dette til saksbehandling og begrunnelse for slike vedtak. Som advokat i næringen ser man dessverre alt for ofte at Fiskeridirektoratets saksbehandling er for dårlig. Det ser vi særlig fordi vedtakenes innhold ofte er mangelfulle og preget av større og mindre misforståelser. Det er derfor positivt at Sivilombudsmannen i den senere tid har kommet med flere avgjørelser med kritiske merknader til dårlig saksbehandling i Fiskeridirektoratet. Den siste saken er publisert 17. august på Ombudsmannen ber her direktoratet om å behandle et vedtak på nytt på grunn av mangler i saksbehandlingen. Saken dreier seg om flytting av fortøyningene til et oppdrettsanlegg. Den aktuelle oppdretteren la ut nye fortøyninger etter at noen av de gamle fortøyningene ble skadet i uvær. De nye fortøyningene ble liggende litt utenfor det området som var reservert for oppdrettsanlegget. Fiskeridirektoratets regionkontor ila et overtredelsesgebyr på kroner (6 G) for brudd på laksetildelingsforskriftens regler om lokalitetsklarering ved utlegging av nye fortøyninger. Vedtaket ble påklaget til direktoratet sentralt og de reduserte gebyret til det halve, kroner (3 G)). Vedtaket ble også endret ved at klageorganet mente at regelbruddet bestod i at man ikke hadde varslet fiskerimyndighetene om de flyttede fortøyningene etter at det hadde skjedd. Selve utleggingen av fortøyningene mente direktoratet var lovlig siden det dreide seg om en nødssituasjon. Sivilombudsmannen kritiserer Fiskeridirektoratet fordi begrunnelsen for sanksjonsvedtaket er for enkel. Det understrekes særlig at man i saker som i realiteten dreier seg om straffeutmåling må sette særlige krav til forsvarlig saksbehandling. Etter min oppfatning går det klart frem at Sivilombudsmannen synes en økonomisk straff på over kroner er urimelig strengt for et så beskjedent regelbrudd som dette. Konklusjonen er som nevnt at Sivilombudsmannen ber direktoratet om å behandle saken på nytt.

3 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september NYHETER Mindre laks: Når sesongen for Alaska-laks nå nærmer seg slutten viser fangsten bare 85 prosent av ventet mengde. Foreløpig er det fanget 112,4 millioner fisk, mot forventning på 132 millioner, skriver intrafish.no. JOBBSKIFTE: Etter seks år i offshore-virksomhet bestemte Kennet Kolseth seg for at han ville prøve noe nytt og ble fisker. FOTO: SVEIN-ARNE NILSEN z olje/fisk Kennet Kolseth(32) fra Måløy er mannen mot strømmen. Han har forlatt en sikker og godt betalt jobb innen offshore for å bli fisker. Det angrer han ikke på. Svein-Arne Nilsen Bergen Etter seks år i offshore bestemte Kennet Kolseth seg for at han ville prøve noe nytt. Dermed investerte han i en 35 fot stor sjark og fangstredskap til en pris av 2,2 millioner kroner. Nå har han drevet som fisker i vel et halvt år, og kan allerede si at han angrer ikke et sekund på valget han gjorde. Jeg hadde en god jobb der jeg jobbet som leder innen offshore, men jeg søkte litt mer utfordringer, og begynte å sysle med tanken om å begynne som fisker. Da jeg først hadde bestemt meg satset jeg for fullt. Nå føler jeg at jeg har kommet godt i gang, sier Måløy-fiskeren. Eventyrlig fiske Han virker svært godt fornøyd med sin nye tilværelse når vi møter ham etter tur på fiskefeltet. Sist vinter var han i Vesterålen og deltok i torskefiske. Da var det mye fisk og et yrende liv med mange båter på jakt etter skreien. Det var et rent eventyr for den tidligere oljearbeideren. Det var en utrolig flott opplevelse med mye fisk og mange båter fra nord og sør som deltok i fiske. Jeg kunne vel neppe ha fått en bedre start som fisker på eget fartøy, sier Kolseth til FiskeribladetFiskaren. Han fisket nærmere 20 tonn Mannen mot strømmen torsk i løpet av ti dager. Den største enkeltfangsten han fikk var på 4000 kilo på 40 garn. Han har en kvote på 28 tonn torsk å fiske på, og synes det er passe bra å begynne med. Jeg kunne vel neppe ha fått en bedre start som fisker på eget fartøy Kennet Kolseth, fersk fisker fra Måløy Større kvote og båt I det siste har Måløy-fiskren oppholdt seg på Myre i Vesterålen med sjarken M/K «Småsund». Her foregår det fiske etter breiflabb. Man må være fleksibel og kunne fiske på andre fiskelag enn torsk. Derfor har jeg investert i breiflabbgarn. Det er et nytt fiske fro meg, men jeg regner med at jeg lærer og blir bedre kjent både med fiskefeltene og måten å gjøre det på for å oppnå gode fangster, sier kolseth. Til nå har han fisket for kroner i Målet er å fiske for dobbelt så mye før vi runder nyttår. Fiske etter breiflabb kommer han til å drive med frem til årsskifte. Da legger han båten i bøyene og reiser hjem til Måløy for å feire jul. Når vinterfisket starter er han tilbake for å jakte etter torsken igjen. Ønsker større kvote Kolseth har planer om å kjøpe seg opp med større kvote og kanskje også en større båt. Tid til ferie har det ikke blitt i år. Men hva gjør vel det når man har det bra og trives med jobben som fisker, mener han. Det viktigste er å få en god start på sin nye yrkeskarriere, mener 0 50 km Kolseth. Jeg synes jeg har det som plommen i egget. Jeg trives utmerket og har stor tro på en fremtid i fiskerinæringen, sier 32 åringen fra Måløy. Telefon: Måløy Florø X Ålesund Måløy, Sogn og Fjordane X X SOGN OG FJORDANE NORGE Jeppesen / Statens kartverk Fiskeridirektoratet tetter kvotelagringshull Fiskeridirektoratet legger i deltakerforskriften for neste år opp til å tette to smutthull som har åpnet for at fiskerne kan kjøpe og selge kvoter via et «kvotelagringsfartøy». Forslagene skal nå ut på høring. I det ene tilfellet foreslår direktoratet at det ikke skal kunne innvilges anledning til å bruke erstatningsfartøy når erstatningsfartøyet samlet sett får kvoter som overstiger kvotetaket i torskesektoren og pelagisk sektor. Bakgrunnen er her blant annet de eksemplene som har vært på at kystfiskerederi har overført kvoter mellom båter for å kunne fiske flest mulig kvoter på den beste båten. I flere tilfeller har den dårligste båten kun vært et kvotelagringsfartøy som ikke har vært i bruk. Dette skal altså bli forbudt fra 1. januar 2013, hvis direktoratet får det som de vil. Forbudt skal det også bli å få store kystfartøy, som i utgangspunktet er uegnet for sildefiske, godkjent som sådan ved å ta landnotutstyr om bord. Motivet også her har vært å få et kvotelagringsfartøy for å kunne gjennomføre et kvotesalg som i utgangspunktet er ulovlig. Direktoratet prøver nå å forhindre dette ved å sette ei øvre grense for de som vil fiske med landnot på 15 meter. Samtlige fartøy av de som har deltatt i landnotfiske de to siste årene har vært på under 15 meter.

4 4 NYHETER mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Mia vil ha deg som kollega STØTTE: Kåre Ludvigsen støtter Arne Luther sitt utspill om faste inspektører om bord på store havgende fiskefartøy. ARKIVFOTO Vi søker journalister i Tromsø FiskeribladetFiskaren skal ansette to nye, ungdommelige kolleger til Mia Kanstad Kulseng. Vi er på jakt etter kreative og selvstendige mennesker. Hos oss får du jobbe med noen av landets flinkeste næringslivsjournalister i Norges mest spennende bransje. Er du ambisiøs, har en god penn, et godt netthode, og kan grave frem egne saker, er dette stedet for deg. Send søknad til Spørsmål om stillingene rettes til: Redaktør Øystein Hage, tlf Redaksjonsklubbens fungerende leder, Einar Lindbæk, kan nås på tlf Søknadsfrist 14. september 2012 z inspeksjon Fisker og tidligere leder av det såkalte «fisk og fusk»-utvalget, Kåre Ludvigsen, støtter utspillet om fast fiskeriinspektør om bord på alle store, havgående fiskefartøyer. Terje Jensen Harstad Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Troms, Arne Luther, uttalte i en NRK-sak før helgen at Arne Luther alle store havgående fiskefartøyer bør ha fiskeriinspektører fast om bord, og at dette bør betales av rederiene selv. Skadeomfanget kan bli enormt hvis ikke regelverket følges til punkt og prikke. Derfor mener jeg det bør være en eller to inspektører på hvert fartøy, på rederiets bekostning. Slik kan man være sikker på at vi sikrer bærekraftig utvikling i Barentshavet, sier Luther til NRK. Støtter Luther Luther viser til saken der en Aker-tråler dumpet flere tonn fisk i Barentshavet. Godt eksempel Kåre Ludvigsen støtter Luther, og mener den mye omtalte dumpevideoen fra en Aker-tråler med inspektør om bord, er et godt eksempel på at ei ordning med inspektør på alle trålere både vil kunne være en seier for fornuften og ei nyttig investering for rederne. Ludvigsen tok til orde for dette den gangen han ledet det såkalte «fisk og fusk»-utvalget som fiskerne selv tok initiativ til på 1990-tallet. Det er mye som taler for at det i dette tilfellet med Akertråleren er fornuften som har rådd. Hvis reglene hadde vært annerledes, kunne man da ha avverget at ei slik sak blir politisak. Men slik reglene nå en gang er, så er det desto viktigere at alle blir behandlet likt. I så måte er det helt rett av statsadvokaten å gripe inn, og jeg må si at jeg stiller meg undrende til måten denne saken er håndtert på i Fiskeridirektoratet, sier Ludvigsen. Selv i søkelyset Ludvigsen, som ble 70 år i juli, har flere ganger selv havnet i direktoratets søkelys, og mener selv at det de fleste gangene fantes gode unnskyldninger som bare prellet av på inspektører og myndigheter. Han har til og med et fersk eksempel på at ikke «nåde går for rett» for fiskerne generelt sett når det er kontroll om bord. Jeg var med en tur for «Havøysund» for noen måneder siden hvor vi hadde rikelig stor nok maskevidde i snurrevadsekken og hadde fått stor nok fisk i massevis, men hvor vi ikke hadde såkalt kvadratmasker i sekken etter å ha revet en sånn sekk sund. Her blir det ventelig både rettsak, bot og inndragning av fangsten på kilo selv om det ikke akkurat var Hvis reglene hadde vært annerledes, kunne man da ha avverget at ei slik sak blir politisak Kåre Ludvigsen, fisker og tidligere leder av det såkalte «fisk og fusk»- utvalget snakk om miljøkriminalitet. Og da blir det feil å oppleve at andre saker kan ha blitt håndtert mer lempelig, mener Ludvigsen som også har vært nestleder i Norges Sildesalgslag. Telefon: Les mer på fbfi.no

5 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 NYHETER 5 Fiskeridirektoratet: Ikke rom for skjønn hos oss Dersom vi bruker skjønn i saker som gjelder regelbrudd ved inndragning, er det i beste fall uheldige feil fra vår siden. Dette sier Stein-Åge Johnsen som er avdelingssjef for regueringsavdelingen i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet. Han merker seg at advokat Ståle Hellesø har funnet saker hvor Fiskeridirektoratet har brukt skjønn i samme sakstyper og mener at dette feil. Det var i går ikke klart hva Fiskeridirektoratet kommer til svare Sivilombudsmannen, men Stein-Åge Johnsen er klar på at direktoratet ikke har rom for å bruke skjønn ved inndragning i forbindelse med regelbrudd. Johnsen sier det ikke er vanlig med så lang behandlingstid for saker, men tar ikke ansvar for tidsbruken alene. Han forklarer: En vesentlig årsak til at det har gått lang tid er at sakene har vært vurdert flere ganger enn det som er vanlig ved forvaltningens saksbehandling. En vesentlig del av saksbehandlingen har innvolvert både Fiskeridirektoratet, advokaten og Sivilombudsmannen som i forskjellig grad har behov for å bruke tid på de aktuelle sakene, sier Johnsen. Og legger til: Begge sakene har gjennom en ordinær to-instans behandling fått en grundig vurdering i forhold til advokatens påstander. Klagerne oppnådde etter denne prosessen ikke medhold. Sakene ble deretter innklaget til Sivilombudsmannen som etter Fem års saksbehandling saksbehandling konkluderte med at Fiskeridirektoratet burde se på sakene på nytt. Fiskeridirektoratet har fulgt oppfordringen uten at konklusjonen etter slik ny saksbehandling ble endret, sier Johnsen om sakene som nå er inne til en ny behandling i Fiskeridirektoratet etter innspill fra advokaten og behandling hos Sivilombudsmannen. z inndragning Fem år etter at to fangster ble inndratt, har Fiskeridirektoratet fortsatt ikke tatt stilling til om de bruker skjønn. Sivilombudsmannen er nå lei av å vente på svarene fra direktoratet. Einar Lindbæk Ålesund Sivilombudsmannen har nå gitt Fiskeridirektoratet en siste frist til 30. august med å svare. Det er to dager etter at den ferskeste saken feiret sitt tvilsomme femårsjubileum i saksbehandlingen. Skjønn eller ikke Det er advokat Ståle Hellesø i Norges Fis- Ståle Hellesø karlag som har brakt to saker inn for Sivilombudsmannen etter inndragning av fangstverdier. Nå vil Sivilombudsmannen ha en redgjørelse rundt fiskerimyndighetenes forvaltningspraksis ved inndragning av fangstverdi. Både Hellesø, fiskerne og Sivilombudsmannen vil vite om Fiskerimyndighetene kan bruke skjønn eller ikke ved inndragning av fangstverdier. Fiskeridirektoratet hevder de ikke bruker skjønn ved inndragning av fangster. I praksis gjør de begge deler. Vi vil ha svar på om de gjør begge deler eller ikke, sier advokat Hellesø. Fakta: sakene QQNVG-sild: Partrålerne «Sabrina» og «Piraya» fisket 7,5 tonn sild hver i Ofotfjorden en februardag i 2007 før båtene bestemte seg å gå ut på Røstbanken for å fiske mer. I fjordfisket var det innført en begrensning på 100 tonn fangst for hvert fartøy. Utenfor var det ikke en slik begrensning. Båtene meldte fra om fangstene i fjorden og Kystvakta var om bord for å kontrollere før trålerne forlot fjorden. QQFisket utenfor var bedre og partrålerne leverte til sammen 345 tonn NVG-sild i Ålesund. 145 tonn, med en fangstverdi på over kroner, av dette ble inndratt. QQBegrunnelsen: «Sabrina» og «Piraya» hadde startet fiske i en sone hvor det var 100 tonns turkvote. At de hadde fisket 95 prosent av fangsten de leverte utenfor denne sonen, spilte ingen rolle. QQTorsk: I august 2007 fikk Sennholmen inndratt 8,6 tonn torsk til en verdi av kroner etter å ha fått oppgitt av fartøyets kvote var 110,4 fra rettleder i Fiskeridirektoratet. Fartøyet hadde 104,8 tonn. Selv om overskytende ble fisket i god tro, fikk rederiet inndragning av fangsten. QQFartøyets kvote ble senere økt til 110 tonn gjennom refordeling. Fartøyet kunne ha fisket den refordelte kvoten, men fikk avslag på å få registrert de tonnene som allerede var fisket. Svaret langt inn Det vil også Sivilombudsmannen ha svar på, men svaret sitter tydeligvis langt inne. I begge de aktuelle sakene fra 2007 handler det om full inndragning av fangster, til tross for marginale regelbrudd. Fiskebåtene «Piraya» og «Sabrina» fikk inndratt hele fangstverdien etter å ha fisket litt sild i en regulert sone i Vestfjorden og fisket det meste av fangsten utenfor sonen, i strid med regelverket. Kravet fra Fiskeridirektoratet er at de skulle ha levert den lille fangsten fra den regulerte sonen før de kunne fiske i den uregulerte sonen. Feil torskekvote «Sennholmen» fikk samme år inndratt en fangst på 8,6 tonn verd kroner, etter å ha fått oppgitt feil torskekvote fra en fiskerirettleder i Fiskeridirektoratet. De trodde de kunne fiske 110 tonn, men kunne bare fiske 104,8 tonn. Etter refordelingen kunne de fiske 110 tonn, men det hjalp ikke. Inndragningen ble stående. Sivilombudsmannen fikk begge sakene som klagesaker tidlig i I 2009 ba Sivilombudsmannen direktoratet behandle begge sakene på nytt. INNSPEKSJON: Fiskeridirektoratet på innspeksjon på et fiskefartøy i Troms. ARVIVFOTO: ØYVIND ELVSBORG Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Fiskeridirektoratet ikke har svar Sivilombudsmannens utspill fra januar i år Ståle Hellesø, advokat Norges Fiskarlag. Dette gjaldt særlig spørsmålet om det forelå tilstrekkelig hjemmel til å unnlate hel eller delvis inndragning av fangstverdiene. Fiskeridirektoratet stod på sitt i et svar i 2010 og saken fortsatte mellom partene, men Sivilombudsmannen ba i januar i år Fiskeridirektoratet om å svare på spørsmålet om skjønnvurdering av saken eller ikke. Oppsiktsvekkende Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Fiskeridirektoratet ikke har svar Sivilombudsmannens utspill fra januar i år. Vi har Sivilombudsmannen for at han skal påse at Stortingets lover følges og at styringen ikke blir urimelig for borgerne. Vi får ikke avklart denne saken før Fiskeridirektoratet avklarer spørsmålet om skjønnsvurdering eller ikke, sier Hellesø. Jeg hører at de sier de ikke bruker skjønn, men det er i så fall stort sprang mellom hva de sier og hva de gjør i virkeligheten, sier Hellesø. Hellesø mener at det ved marginale og tvilsomme regelbrudd, må brukes skjønn, ikke som i disse sakene reagerer med maksimal inndragning uansett. Mobil:

6 Jacob Vestergaard FISKERIBLADETFISKAREN fredag 16. desember 2011 NYHETER z makrellstrid Fakta: Makrellstriden QQNorge, EU og Færøyene fordelte makrellkvotene seg imellom EU-kommisjonen ønsker fram til og med å innføre sanksjoner mot QQFra økte utbre- Islands og Færøyenes makrellfiske. Norske fiskebåtredere håper at EU følger opp med sanksjoner som svir. Nils Torsvik Bergen Forslaget fra EUs fiskerkommisær Maria Damanki kommer verken for 2010 eller som følge av Islands og Færøyenes makrellfiske, der hun FOSNAVÅG 6 NYHETER mandag 28. november 2011 FISKERIBLADETFISKAREN Forutsetningen er at vi finner en løsning på et annet nivå enn det Island har ambisjoner om KRISTIANSUND TURBOSERVICE Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåtredernes forbund BERGEN TLF DØGNVAKT z årsmøte Fakta: makrellkrigen QQNorge, EU og Færøyene Rederlederne i nord og fordelte makrellkvotene seg imellom fram til og med 2009 på Makrellspark til mange makrellmillioner økte kvoteandeler fra Færøyene. sør, Geir Lundberg og bakgrunn av en trepartsavtale Audun Maråk, hadde fra midten av 1990-tallet. QQFra økte utbrehelst sett at islendingene ikke hadde fullt så vestover. Det ga grunnlag for delsen av makrellbestanden kvotekrav fra Island og krav om QQ å skryte av. Norge og EU mener denne endringen i utbredelse er av midlertidig art, og har ikke villet gå Tone Anita Karlsen Tromsø med på ei kvotefordeling basert på utbredelsen i akkurat disse Man må ikke årene og ditto krav fra Island og Island få lov til å ha Færøyene. suksess med QQIsland ble i 2010 part i kystslik framferd, statsforhandlingene. mener Lundberg. å bli enige om ei kvotefordeling QQDet har ikke lykkes partene Leder i Nord- verken for 2010 eller Norges Rederiforening, Geir Lundberg Geir 12 onsdag 16. november 2011 FISKERIBLADETFISKAREN Lundberg, tok for seg islendingene og Færøyene på Nord-Norges Rederiforening før helga. Nå har vi hørt at importrestriksjoner ikke kan komme før i 2012, og nå er det ikke lenge før 2011 er historie og da bør vi vel forvente at noe skjer snart på den fronten, mener Lundberg. FiskeribladetFiskaren uke var dette ei samla nærings nen kvalitet og pris enn soneadgang hos EU og Norge, På mange måter er situasjonen i så måte speilvendt i Norge og EU har blant an- FiskeribladetFiskaren ren: Ikke bøy av nå. Avvent se på norske prisene i år på for fæøryværingene som en 14 forhold til under finanskrisa net en avtale om at eventuelle sier fiskarlagets mann. God sesong råd og bønn til fiskeriministe- kan fiske på i dag. Det nok å vil kunne være like verdifull de sanksjonene som EUs fiskerikommisær Maria Damanaki til egen sone. EU stilte betingelsene. Færøyene skal betales etter opp mot 15 kroner kiloen prosents andel begrenset da Island var hardt rammet, og kvoteavgivelser til Island og har varslet etter nyttår. Tredobler Nå ser Island lys i tunnelen, en fordelingsnøkkel på 1:2,19. På møtet deltok representanter både fra fiskerne, fra pr. tonn med en slik adgang. En annen stor norsk bekymring gang. betale en prosent og EU 2,19 Han mener Norge sammen med fiskekjøperne og fra de ansatte Derfor bør vi være ytterst for- under de siste forhandlingsmø- prosent av en eventuell ekstra- Island kan tredoble verdien EU-medlemskap mens EU sliter tyngre enn noen Dette innebærer at Norge må både på land og sjø gjennom siktig med å gi noe slikt. Der tene i London i oktober, var Fordelingsnøkkel pott på til sammen 3,19 prosent LO-forbundene. er vi helt på linje med fiskerne signalene man mente å ta inn Enn så lenge stoler vi på fiskeriministerens forsikringer til disse to landene. i EU, konstaterer Maråk. om ekstra vilje fra EUs side for Soneadgang Tankegangen innebærer at å lande en avtale med spesielt om at dialogen med EUs fiskerikommisær Damanaki er Telefon: EU må gjøre noe for å øke presset mot Island og Færøyene, slik Johan Williams ble president i NEAFC Det de frykter aller mest, er at et tilbud om for eksempel syv Island. Dette ble satt i sam- Tidligere nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC). oppdrag, blant annet gjennom jeg har vært på, oppsumme- på et omfattende historisk flere internasjonale fiskeri- Ett av de roligste møtene nale fisket i Smutthavet basert ekspedisjonssjef Johan Williams var selv ikke til FN-organisasjonen FAO. Han rer Fiskebåt og Fiskarlagets fiske. Russland reservert seg Williams i stede under valget. Han måtte har også hatt ansvaret for et Audun Maråk etter uka i mot årets kolmuleavtale fordi at de ikke får lov til å lykkes Fiskeri- og Norge forlate møtet i London på fiskeriforvaltningsprosjekt rausi London. Av størst viktighet de mente totaltkvota på bare kystdepartementet ble dom, og starter tilværelsen Årmsøtet i NEAFC ble ellers enige om en omforent kolmu- andelen på Smutthullet var grunn av en akutt øyensyk- Vietnam. er det kanskje at partene ble tonn og den ditto lave sist uke valgt Johan som president som sykemeldt. av den rolige sorten, til tross leavtale. satt altfor lavt. til president Williams Den tidligere ekspedisjonssjefen har de siste årene hatt rundt makrellforhandlingene. aller meste av det internasjo tonn. med framferden sin. Han mener Norge har vært raus for den labile situasjonen Den sikrer Russland det I år ertotalkvota på nesten for tre år i den Tall fra Fiskistofa på Island som har akseptert at Island får som Fiskeribladetfiskaren.no sette seg til forhandlingsbordet, har fått forteller om en god makrellsesong for islendingene. har rett til tre-fire prosent av og mener at islendingene bare Totalverdien på årets makrellsesong endte på 775 millioner Lundberg tror på noen snar- totalkvota. Verken Maråk eller norske kroner (se egen sak). lig forhandlingsløsning, der Tallet skal være førstehåndsverdi, altså prisen som er gitt års makrellkvote. Lundberg kyststatene blir enige om neste fra fartøy til kjøper. viser også til at kanskje bør soneadganger og andre fiskeslag Administrerende direktør kobles inn som et resultat av Audun Maråk uenigheten. som også stilte Når det er sagt så vil jeg si på årsmøte til at alle nasjonene må ha felles STRID: Norske redere liker ikke at Island skryter av alle makrell-millionene sine. Nord-Norges mål, nemlig å ha god forvaltning av våre fiskeressurser. MONTASJE: KETIL SVENDSEN Rederiforening skeptisk til disse Maråk tilslutt vil innse at de ikke over Audun Jeg håper Island og Færøyene tallene. Han natta kan bevilge seg like store FiskeribladetFiskaren Nå må politikerne våkne har vært representant fra Norges fiskarlage i forhandlingene nasjonene som har høstet på og FISKERIBLADETFISKAREN fredag 25. november 2011 NYHETER 9 og til dels større kvoter enn de FOSNAVÅG Nye turboar Jan Arne Lerbukt I Nord- torates tall om at cirka KRISTIANSUND 242. TURBOSERVICE Bytteturboar de siste årene, og har fulgt prosessen nært. nådd rekordstore størrelser, bidratt til at bestandene har Overhaling og service BERGEN TLF DØGNVAKT Balansering Norges Rederiforening mener tonn tråltorsk til nå er landet i leveringsforpliktelsen er Nord-Norge. Ikke brudd i Finnmark Hvis vi skulle hatt en forhandlingsløsning innenfor for- Du kan høre makrelltornadoen om endring av forskriften er på mener Lundberg. uten at han vil gå nærmere inn z levering i politikken av dette. Vi bare sjekker forskriften Nå kan Kjell Inge Røkke og har ikke avdekket noen som fullstendig uthulet. Hvor mye av denne fisken har fusket med denne. Debatten få noen ekstra kort i ermet fra Fiskeridirektoratets Hermod Larsen. bærekraftig fiske. foods nå, men det er mange sin plass. Det handler om Aker Sea- Direktoratet finner ingen brudd på leverings- Men Aker Seafoods blir i ei som har leveringsforpliktelser Nå må politikerne ta grep, kommer fra aktører med i nord. svarlige rammer måtte vi hatt fra de to rederhøvdingene på forpliktelsene de siste spesiell stilling siden de har både trålere anlegg, har tre årene i Finnmark. kanskje særlig ansvar på grunn sa Lerbukt til Nord-Norges adresse Nord-Norge, spurte av det, presiserer han til Fiske- åpen diskusjon om adgangen fbfi.no Tone Anita Karlsen ribladetfiskaren.no. Tromsø Historisk gjennomgang I stedet leveres det formidabelt Han tok seg tid til en historisk i nord, skal vi tro tallene til regiondirektørenpliktelsen som kom i 2003, for gjennomgang av leveringsfor- rederiforening. Lerbukt, og viste til at det til norske farvann som ville gitt Regiondirektør Hermod de nordnorske rederne. I 2007 Larsen kaster seg inn i Aker ble den endret til en tilbudsplikt Seafoods-debatten som herjer der fartøyene kun forplikter seg Nord-Norge for tida. Spørsmålet til å tilby fangsten til anleggene. Vi bare sjekker I debatten som fulgte etter største rederiet lokalisert er om leveringsforpliktelsene Men her er også kommet kosmetiske endringer i 2010 med forskriften, har ikke dem tre-gangen i verdi. I tillegg vil bli overholdt i framtida, når Aker Seafoods omstrukturerer blant annet at anleggene skal avdekket noen som Les mer selskapene. levere plan for leveranser hvert har fusket med denne på fbfi.no halvår, noe finnmarkingene er Ikke reell flinke til i følge Larsen. Det siste Hermod Larsen innledningen til regiondirektør Hermod Maråk Larsen på Landingsforpliktelsen er i Nord-Norges rederforening i her står det ikke noe om fryst slett ikke så svart som det kan Finnmark mens totallevering forskjellen mellom frosset og faren nader. Men forutsetningen er for at Tromsø i går. eller fersk råstoff, og siden det høres ut i Aker-debatten. Her for hele landet bare ligger på fryst råstoff, sa Larsen. på Aker brygge. ville hatt lavere fangstkost- Telefon: Leveringsforpliktelser som leddet som er endret er at her forskriften nå er gjelder er krav til bearbeidingsplikt vi har ikke oppdaget noen i på land. MØTTES: Regiondirektør i Fiskeridirektoratet Finnmark, Hermod Larsen, finner ikke brudd på Finnmark som ikke har fulgt leveringsplikten i Finnmark. Han innledet debatten på Nord-Norges rederiforening i Tromsø i den i 2009, , sa Landes mye går sammen med havforsker Harald Gjøsæther. FOTO: TONE ANITA KARLSEN Hermod Larsen på årsmøtet Regiondirektøren påpekte at Rammeverket vil forholde Han sier at debatten om at ikke er lønnsomt å tine fryst leveres formidable mengder litt over tonn. Det leveres formidabelt i noen har brutt leveringsforpliktelsene derfor ikke er reell. Men landet, og i Finnmark er det vel- det landet tonn torsk i og produsert mye men en og at vi finner en løsning på et debatten om man skal endre dig få som byr på fryst råstoff. Nord-Norge, og nesten del går også fryst ut, og det er kan man tilby fangsten til hele fisk i nord. Per uke 46 i år er Det blir landet masse fisk Nord-Norge, la han til. årsmøtet i Tromsø før helgen, fullstendig gjennomhullet, forskriften kan være mer reell, Men ifølge Larsen er det av disse tonnene er landet i jo forståelig på grunn av pris- Telefon: Se video på sa Lerbukt at politikerne må og her er noe å ta tak i for annet nivå enn det Island har NYBYGG MOTOR VERKSTED fbfi.no våkne. politikerne i Nord-Norge, sa ambisjoner om, sier Maråk til Han viste Fiskeridirek- Lerbukt. FiskeribladetFiskaren Fiskeribladetfiskaren.no. seg strengt til folkeretten, tiltak fra EU virke som et Islandsk «piratfiske» for 775 millioner 775 millioner norske kroner som tilsvarer det norske Gjennomsnittsverdien på dien på 775 millioner norske Som FiskeribladetFiskaren og EU-kommisjonen vil nøye tveegget håvet islendingene inn på Fiskeridirektoratet sverd. opplyser fangstverdien var på Han 1000 kroner er prisen fra fartøyet derfor har skrevet før mener islendingene at 90 prosent av årets årets omstridte makrellsesong, som slett ikke alle kelagte makrellsesong endte Totalfangsten av islendin- gjennom et fiskemarked. totale fangst av islandske de at verdien av årets tilba- islandske kroner per kilo. produksjonsanlegget, ofte nordmenn synes islendingene på nær 16 billioner islandske gene endte på tonn. Altså pris til første kjøper, fartøy gikk til konsum - og har rett på. kroner, eller 775 millioner Informasjonsavdelingen ikke eksportverdi eller konsumpris. god kvalitet. skal ikke mel og olje, på grunn av vurdere følgene for miljø, handel, økonomiske og sosiale kunne brukes til andre formål opptatt Hos Fiskistofa på Island norske kroner. at tiltakene Fiskistofa presiserer at ver- effekter av tiltakene, samt de enn de er ment for. administrative kostnadene ved Jeg vil tro at de blir innrettet slik at så ikke skjer, sier gjennomføringen, heter det i han. Tiltakene mener han kommer som erkjennelse fra EU av at det ikke nytter å møte Island og Færøyene bare med forhandlinger. Møte: EUs fiskeriministrer møtes i Brussel for å forhandle om neste års fiske, etter at forhandlingene med Norge er sluttførte. Danskene håper deres minister sørger for å beholde samme antall havdager i 2012, som de har nå. FORSLAG: EUs fiskerikommisær Maria Damanaki har sendt et forslag til EU-parlamentet for Norge og EU har kommet sanksjoner mot det islandske og færøyske makrellfisket. FOTO: ELIN HØYLAND, DN Island og Færøyene i møte, men de har stått på sitt. Det er nødvendig med andre typer tiltak, av dem, heter det i meldingen Damanaki. Vi mener at tiltatiltak for å unngå å bli rammet EUs fiskerikommisær Maria Audun men de må være effektive, sier fra kommisjonen. Dette er svært viktig for våre kene bør rettes mot fiskeprodukter fra Island Maråk Maråk. Dette er et banebrytende fiskeriavhengige samfunn og tiltak. den langsiktige bevaringen av for, må virke i forhold til Island Banebrytende Dersom det får støtte av medlemsstatene og Europaparlakernes og samfunnet for øvrig fiskebestanden, samt i forbru- og Færøyene generelt, og Færøyene. Forslaget fra kommisjonen går Vi mener at tiltakene bør nå videre til Europaparlamentet mentet, vil vi for første gang få sin interesse, sier fiskerikommisæren. Audun Maråk, administrerende di- og ikke bare for makrell rettes mot fiskeprodukter fra og Rådet. De berørte landene et effektivt rettslig instrument disse nasjonene generelt, og vil bli gitt en mulighet til å bli til å hjelpe oss med å sikre bevaring av fiskebestander som rektør i Fiskebåtredernes Forbund ikke bare for makrell, sier hørt før tiltakene blir vedtatt, han. og til å iverksette korrigerende EU deler med andre land, sier Telefon: FiskeribladetFiskaren 16.des. EU kan ikke mene dette seriøst Han mener det ganske klart fangster i islandske havner. at makrellfisket til islandske fartøyer de siste årene muligheten for å gjøre et siste Vi kan ikke utelukke at slike handelsrestriksjoner Identiske bestemmelser vil være i strid med både finnes i norsk rett, og det samsvarer med relevante bestem- innenfor Islands 200-mils- EU og Norge må revurdere utelukkende har funnet sted forsøk på å nå en enighet, men EØS-avtalen, EFTA-avtalen, WTO-avtalen og andre internasjonale handelsavtaler. Heidar til. blitt landet i islandske havner være noe håp om framgang i melsene i EØS-avtalen, viser sone, og at alle fangster har sin posisjon nøye hvis det skal Heidar viser også til at det Islandske myndigheter og behandlet på Island. et slikt endelig møtet. Tomas allerede finnes et regelverk vil åpenbart ikke motsette Over nyttår skal det være En avtale må ta hensyn Heidar som hindrer ikke bærekraftig seg de samme reglene som nye konsultasjoner mellom de til det faktum at en fjerdedel fiske, både i islandsk og norsk gjelder for landing for islandske fiskefartøy i utenlandske fisket i Heidar sier at årene, tilsvarende rundt 1,1 fire kyststatene for makrell- av makrellbestanden de siste leder i makrellforhandlingene, Tomas H. Heidar til EU- utenlandske fartøy som fisker havner, som de som gjelder Island etter all sannsynlighet millioner tonn, vandrer årlig rett. Ifølge islandsk lov har kommisjonens forslag om å på delte bestander hvor det for landing av utenlandske vil fastsette en uendret andel inn i den islandske økonomiske sonen, for å søke føde i innføre handelsrestriksjoner ikke er noen forvaltningsavtale, ikke lov å lande sine sier Heidar. Han viser til prosent. 4-5 fiskefartøy i islandske havner, i fisket for 2012, rundt 16 mot Island i makrellstriden. måneder. Nye turboar Bytteturboar Overhaling og service Balansering 3 Jacob Vestergaard, færøysk fiskeriminister Markedet for norsk oppdrettsfisk forlanger høy kvalitet, sporbarhet og leveranse sikkerhet. Innen oppdrett er Ernst & Young et kompetansesenter med kunder fra en rekke nasjonale og internasjonale selskaper. Vårt nettverk av spesialister fokuserer på revisjon, rådgivning, skatt, risikostyring og datasikkerhet. For mer informasjon se QQ QQ SNUR RYGGEN TIL: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen står steilt i makrellstriden med Færøyene. Øygruppen vil gjerne samarbeide med Norge på andre områder. Det vil ikke Berg-Hansen. Her er hun fotografert med eks-statsråd Fride Solbakken (t.v). FOTO: INGUN A. MÆHLUM Telefon: NYHETER mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Ingen umiddelbare sanksjoner EU har hatt sommerferie helt fram til i dag. Det innebærer at prosessen som kan føre til at EU innfører handelssanksjoner mot Island og Færøyene som en følge av makrellstridighetene, også har hatt sommerpause. Etter hva FiskeribladetFiskaren forstår, blir derfor dette ikke noe nytt sterkt våpen i makrellkrigen nå i høst. Først skal lovgrunnlaget godkjennes i alle EU-organer, og bare det er en omfattende prosess. Så er det lange prosedyrer som skal følges mellom landene før det reelt sett kan bli snakk om handelssanksjoner, blant annet en runde med avklarende dialog. I praksis innebærer dette at det meste er som før foran en ny runde med makrellforhandlinger i London i dag, og at sanksjonstrusselen pr. i dag neppe vil være noe avgjørende element i forhold til hvor løsningsorientert og imøtekommende partene vil være. Fra islandsk hold har man flere ganger avfeid sanksjonstrusselen med at slike sanksjoner vil være i strid med WTO-reglementet. På Island er man også nokså inneforstått med at det vil være vanskelig for EU å innføre denne type handelsblokade i en situasjon hvor Island er i medlemskapsforhandlinger. TOPP: Skipper Adri Hansen på «Finnur Fridi» har fisket nær tonn makrell til nå i år. For to år siden fikk fartøyet fiske halvparten. Nå spørs det om Færøyene greier å fiske sin store makrellkvote i år. ARKIVFOTO. EINAR LINDBÆK Makrellen svikter øyene z færøyene Makrellen svikter Færøyene. Fangsten er 40 prosent mindre enn i fjor. På Island skal svikten være enda større. Einar Lindbæk Ålesund Makrellen svikter Færøyene. Fangsten er 40 prosent mindre enn i fjor. På Island skal svikten være enda større. Færøyene har økt kapasiteten i makrellfisket i år, men det er tvilsomt om øya kommer til å greie å fiske sin egensatte kvote på tonn i år. Inntil tirsdag i forrige uke, var det bare fisket tonn makrell av den færøyske flåten. Dette er over tonn mindre enn på samme tid i fjor, da volumet var oppe i tonn på samme dato, går det fram av tall fra Fiskiveidueftirlitid, færøyske fiskerimyndigheter. Fakta: makrellstrid QQNorge, EU og Færøyene fordelte makrellkvotene seg imellom fram til og med QQFra økte utbredelsen av makrellbestanden vestover. Det ga grunnlag for kvotekrav fra Island og krav om økte kvoteandeler fra Færøyene. QQNorge og EU mener denne endringen i utbredelse er av midlertidig art, og har ikke villet gå med på ei kvotefordeling basert på utbredelsen i akkurat disse årene og ditto krav fra Island og Færøyene. QQDet har ikke lykkes partene å bli enige om ei kvotefordeling verken for 2010, 2011 eller i år. «Finnur Fridi» En båt skiller seg ut i fangststatistikken. «Finnur Fridi» har fisket tonn makrell i sommer, nesten dobbelt så mye som på samme tidspunkt i fjor. «Finnur Fridi» er nesten 6000 tonn foran neste båt på lista, «Nordborg». Den foreløpige fangsten til 24 NYHETER onsdag 7. mars 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Velger seg Lofoten reiseliv: Perverst men fantastisk, mener Financial Times som anbefaler Lofoten som reisemål. Financial Times mener midnattsollandet Lofoten er beste stedet for sommerferie, med arktisk øl i midnattsola. Det sto i en lang reiseartikkel sist fredag. Lakseaksje stupte aksjer: Salmar-aksjen stupte etter at emisjonen ble klar. Handelen første børsdag etter emisjonen ble også omsatt på gigantvolumer. Salmar Asa sluttet på kroner etter å ha falt 7.03 prosent. Aksjen har ikke falt mer på en dag siden 14. desember Trygt å spise norsk laks forbruk: Ingen fare med å spise norsk oppdrettslaks, slår Mattilsynet fast. Forbruket av midler mot lakselus målt i kilo gikk ned i 2011 viser statistikk fra Folkehelseinstituttet, som nå tas frem av avisen Hitra-Frøya. Overvåking og prøver tatt av oppdrettslaks viser ingen funn over fastsatte grenseverdier. Det er derfor trygt å spise oppdrettslaks, sier Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet. Oppdrettere bruker ulike midler for å holde lakselusnivået i anleggene lave. Forbruket av lakselusmidler målt i kilo gikk ned fra 6254 kilo i 2010 til 3374 kilo i Fakta: avtaler QQSiste bilaterale avtale mellom Færøyene og Norge var i Vi bytter til oss lange/blålange, brosme, sei og kolmule i færøysk sone. Færøyene får kvoter på torsk, hyse og sei i Barentshavet, og sild og sei i Nordsjøen. Færøyene og Norge byttet også mulighet til å fiske makrell og hestmakrell i hverandres soner. Snur ryggen til Færøyene z makrellstrid ser til at Færøyene er godt kjent Island, og ingen avtale med med Norges standpunkt. sjøl om vi er ue- Færøyene på fiskeriområdet. EU vil ha sanksjoner Færøyene har aldri utfordret Beklagelig nige i ett spørsmål, så Norge vil ikke inngå noen Norge i Smutthullet, viser den delsen av makrellbestanden vestover. Det ga grunnlag for kvotekrav fra Island og krav om Den færøyske fiskeriministeren færøyske ministeren til. økte kvoteandeler fra Færøyene. bør ikke det stenge for QQNorge og EU mener denne endringen i utbredelse er av midlertidig art, og har ikke villet gå med på ei kvotefordeling basert fiskeriavtale med Færøyene for Sterkt har varslet tiltak for å sette en på utbredelsen i akkurat disse Jacob Vestergaard mener det er årene og ditto krav fra Island og Færøyene. QQDet har ikke lykkes partene sterkt beklagelig at Norge ikke å samarbeide på andre å bli enige om ei kvotefordeling Stiller spørsmål stopper for et uhemmet fiske. Berørte bestander vil forhandle med Færøyene om områder Advokat Torben Foss i PricewaterhouseCoopers var leder for fiskearter». EU-kommisjonen I en pressemelding fra EUkommisjonen går det fram at sanksjonene tar sikte på å begrense import av fiskeprodukter fra de berørte fiskebestandene, samt fra «tilknyttede en fiskeriavtale. beklagelig, sier den færøyske fiskeriministeren. spørsmål, så bør ikke det kontor i 1979, da avtalen med meldingen. vil også forby befraktning av fisk fra land som tillater et ikke- Sjøl om vi er uenige i ett Fiskeridirektoratets juridiske Må virke Administrerende direktør stenge for å kunne samarbeide Færøyene ble inngått for første Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund Nils Torsvik sier at det er viktig at de på andre områder, sier han og konsekvenser, men for Færøyene betyr det ikke så mye, sier Han sier til FiskeribladetFis- gang. sanksjonstiltakene EU nå bestemmer seg Bergen mener uenigheten om makrell bør sees uavhengig av andre Vestergaard. karen at han stiller spørsmål Fiskeri- og Jeg finner områder Norge og Færøyene ved om Norge kan la være å det ikke troverdig at EU seriøst vil vurdere å søke slike kystminister har hatt avtaler for på fiskeriområdet. Han finner det merkelig at han mener Norge er forpliktet Merkelig tiltak. forhandle med Færøyene, noe Det sier Islands forhandlings- Lisbeth Berg- Hansen sier Intet bytte Norge kan inngå en avtale med til i den bilaterale avtalen vi at det ikke er Blant annet ved å innvilge Balansert Island, og ikke med Færøyene. inngikk med Færøyene i ønskelig eller seg selv kvoter i overkant av 20 Fiskeriavtalen vil ikke ha så Norge og Island inngikk i 2010 Jeg forstår at det ikke lar hensiktsmessig å videreføre Noe som klart overskrider ene, mener han, siden det er Island får kvoter på torsk i Ba- enighet om de pelagiske fiskeri- prosent av totalkvoten. store konsekvenser for Færøy- på nytt en fireårig avtale, der seg gjøre å finne en bilateral det bilaterale Færøyenes sonetilhørighet, snakk om en balansert avtale rentshavet. Avtalen er som en ene, men for torskefiskeriene samarbeidet, sier hun. som inngås mellom de to kyststatene, men for enkelte fiskere som Island bedrev på 1990-tal- han. konsekvens av Smutthullfisket burde det latt seg gjøre, mener da hun anser I lys av denne situasjonen at Færøyene anser Norge at det ikke er ønskelig med en kvotebytteavtale For de som har tilpasset sitt Vi finner det merkelig at vil det ha konsekvenser. let. opptrer lite ansvarlig i makrellkonflikten. i 2012, sier ministeren som vi- fiske etter avtalene, vil det ha Norge kan ha en slik avtale med FBFI 7.mars 2012 Utviklingen er ne- Hvordan revideres levende fisk? gativ både for Island og Færøyene. Begge land har problemer med å fiske sin makrellkvote i år Audun Maråk, Fiskebåtredernes Forbund «Finnur Fridi» er om lag åtte ganger mer enn hva det meste en fullstrukturert norsk ringnotbåt i Norge kan fiske i år. Normalt fanges det mindre makrell i høstmånedene ved Færøyene. Dermed kan det ende med at øyfolket ikke greier å fiske hele totalkvoten i år. Etter en kraftig kvoteøkning i fjor, fisket flåten til 22. september. Året før ble den siste makrellen levert 10. september. Fiskeriministeren på Færøyene har allerede gitt beskjed til fiskerne. Hvis det er noen grupper som ikke greier å fiske sine kvoter, vil kvotene bli tatt fra dem og gitt til den effektive av store not- og trålfartøy. Makrelltema i EU Makrellskriden mellom nasjonene rundt Nord- Atlanteren var tema på et møtte mellom fiskerikommisær Maria Maråk Audun Damanaki i EU og næringen i EU og Norge forrige uke. Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund representerte den norske makrellnæringen i møtet. Årets makrellfiske ble et tema. Utviklingen er negativ både for Island og Færøyene. Begge land har problemer med å fiske sin makrellkvote i år. Island har fisket for fult i tre måneder på en kvote som den norske notflåten kunne ha tatt på en uke. Det sier litt om hvor vanskelig tilgjengelig makrellen er i islandsk sone. Færøyene har bare fisket halve makrellkvoten, rundt tonn, sa Audun Maråk til FBFI tirsdag. Han tok feil. Det var bare fisket tonn av den færøyske kvoten inntil tirsdag. Seks kroner kiloet I gjennomsnitt har fiskerne på Færøyene i år fått seks kroner kiloet. Det er forventet at den norske flåten som fisker kvoten i høst vil få minst dobbel pris for makrellen som da holder en høyere kvalitet takket være økt fettprosent, som har økt takket være beiting blant annet rundt Færøyene. Mobil:

7 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 ANNONSE 7 se bøyene på kartplotteren... Sporingssender festes på bøyestanga med en solid syrefast holder. Enheten sender sin kryptere ID på en lukket VHF frekvens. EasyRX er en AIS mottaker klasse A og B. som gjør at du via AIS-NMEA inngangen kan se bøyene på kartplotteren. Ubegrenset antall sporingssender kan kobles inn i samme system/ais mottaker. Systemet er utviklet i samarbeid med norske akører og tyske Weatherdock AG. Festes på bøye Finn dine garn-/linebøyer Les mer på våre hjemmesider Testet - utviklet siden 2011 Autolinebåten M/S URVAAG med skipper Øyvind Uran ved Langøy Kyst og Havfiske AS i Kristiansund/Averøy har testet systemet og kommet med verdifull tilbakemelding og innsprill for å få et optimalt system. Han sier En revolusjon og et miljøtiltak. Bøyeleting kan til tider være en stressende utfordring i tåke, snøbyger og storm. Med POS `N`HOOK er dette en svært enkel oppgave da bøyene kommer inn på kartmaskinen, som gjør at du har full kontroll over bruket. Spart tid og redusert oljeforbruk gir en betydelig økonomisk gevinst. Kontakt din NAVY forhandler i dag! HØVIK FREDRIKSTAD RISØR LAKSEVÅG KRISTIANSUND N MÅLØY FLORØ TRONDHEIM RØRVIK BALLSTAD STOKMARKNES BØ I VESTERÅLEN SANDNESSJØEN FINNSNES HARSTAD HAMMERFEST BÅTSFJORD KIRKENES NAVY HØVIK AS TEL-RAD A/S Elektro Skagerrak AS Bergen Maritim Elektro AS Oddstøl Elektronikk A/S Måløy Radioforretning A/S Sigurd Solberg A/S Argon Elektro AS Arne Wahl-Olsen A/S NAVY LOFOTEN AS Johnsen & Co. Hadsel A/S Johnsen & co. as Arne Bjørnvold AS NAUTIK Elektronikk AS Harstad Elektronikk as Telrad Electronic A/S A/S Radioservice KME AS Veiledning - Salg - Service - installasjon NAVY - LANDSDEKKENDE KJEDE INNEN MARITIM ELEKTRONIKK

8 8 NYHETER mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Umulig å endre praksis z skagerrak For fiskemottak i Skagerrak er det umulig å drive på annen måte enn at fiskerne setter fangst fra seg på mottakene, og at den veies neste dag. Nils Torsvik Bergen Det sier Petter Danielsen som har drevet Fiskelaget i Mandal siden Når det kommer fiskere inn med syv kilo fisk etter at vi har stengt mottaket på ettermiddagen, kan vi ikke ha bemanning som tar hånd om dette. Det er ikke lønnsomt, sier Danielsen som betegner seg om en altmuligmann på mottaket. Endret praksis Han eier mottaket sammen med Espen Pedersen. Sjøl har han vært fisker siden 1978, og var i mange år formann i Fiskesalgslaget i Mandal, som drev mottaket fra det ble etablert i 1928 til Både som fisker og i årene etter at han og broren Lennart tok over mottaket i 2004, har han fulgt praksisen med å sette inn fangst på mottak om natta, og skrevet sluttseddel neste dag, eller ved neste levering. Endringen i praksis med å motta fangst og fylle ut sluttseddel den neste dagen, kom i Da fikk de en bot på kroner for forholdet. Valgte å betale Vi valgte da å godta boten, for ikke å ha mer styr med det. Dessuten fikk vi en «rabatt» på dersom vi godtok den der og da. Når vi nå fikk bot for andre gang på det doble, valgte vi å protestere, sier han. Fiskelaget har engasjert advokatfirmaet Stenstruup Stordrange DA, som bistår dem i kontakten med Fiskeridirektoratet. De har også kontaktet stortingspolitikere Petter Ditmark og Kari Henriksen, som er fra området, for å få dem til å bistå i arbeidet med Fakta: mottak i sør QQForeningen til mottakerne i sør viser til at en rekke av mottakene på Sør- og Østlandet ligger spredt og mottar små kvanta fisk. QQDe tar imot leveranser fra rundt ti båter, der noen av fiskebåtene bruker 2-5 timer å veie fangsten, QQDe fleste mottakene er bemannet med 1-2 mann. Noen få har flere. å beholde mottaksordningen på Skagerrakkysten. Håper på direktoratet Vi ønsket også å få Fiskeridirektoratet med oss til på ordningen, og er glade for at vi nå er i en god dialog med dem, sier Danielsen som etter møte med regiondirektør Erik Ludvigsen i region Sør og seksjonsleder Einar Ellingsen fra Fiskeridirektoratet i Bergen, mener de har møtte større forståelse i direktoratet. Vi har et felles mål om å få fiskeriene til å gå rundt her sør, viser han til. Når det kommer fiskere inn med syv kilo fisk etter at vi har stengt mottaket på ettermiddagen, kan vi ikke ha bemanning som tar hånd om dette. Det er ikke lønnsomt Petter Danielsen, Fiskelaget i Mandal Verst fredager Størst problem har mottaket på fredager. Da kommer som oftest rekebåtene inn og skal levere sine fangster av kokte reker. Rekene er ferskvare, der det er om å gjøre å få leveransene ut raskt til butikkene i området, slik at de kan bli omsatt før helgen. Da blir det ikke tid til å veie fisken de har med, eller fisk som leveres av andre, slik at den må stå til neste dag før sluttsedler kan skrives. Slik fungerer det her på Sørlandet. Vi driver mottak, produksjon og distribusjon PALLER: Petter Danielsen i Fiskelaget i Mandal viser pallene som fiskerne setter inn sine fangster på, når det ikke er noen som kan fylle ut sluttsedler på mottaket. FOTO: NILS TORSVIK på små kvanta som må omsettes raskt for at de ikke skal gå til spille, sier Danielsen. Ikke unndra Han legger til at det ikke er noe forsøke på å unndra seg kontroll, slik Fiskeridirektoratet har fryktet, men en praktisk løsning for å få næringsvirksomhet til å gå rundt, som gjør at de har innrettet seg slik de har i dette området. Noe vi har fått til i alle år, sier han. Tlf TILBUD BREIFLABBGARN 0,70-180MM-12,5 msk. Kr 122,- + m.v.a. (Nishimen garn) Spretting gamle garn Kr 55,- + m.v.a. Havnegata Sandnessjøen Mobil tlf: Sentralbord tlf: Mottak i Skagerrak går sammen Mottakere på Sør- og Østlandet har gått sammen i sammenslutning de har kalt Sørnorsk mottaksforening. Mottakene har en bemanning fra 1-5 ansatte. I en henvendelse til Fiskeridirektoratet viser de til at mens kravene til sluttseddel er lik for hele landet, er flåtestrukturen, mottakssystemer og anvendelse av fangstsvært forskjellig fra distrikt til distrikt. De ber derfor Fiskeridirektoratet om ikke å lage noen ny forskrift, men heller bruke en annen modell som harmonerer med fisket og mottaksstrukturen i området for å oppnå effektiv ressurskontroll. Med den nye forskriften er det ikke mulig å oppnå lønnsom drift, verken for flåten eller mottakene, viser de til. Fiskeridirektoratet har lovet å vurdere en ny ordning for mottak av fisk i Skagerrak som gjør det mulig å fortsatt lande fisk til ulike tider. Seksjonssjef Einar Ellingsen har vært i møte med Skagerakfisk og regionkontoret til Fiskeridirektoratet i Sør, der de har drøftet ulike ordninger for å kunne dispensere fra landingsforskriften som pålegger fisker og kjøper å skrive under på sluttsedlene ved levering. Men vi har ennå ikke gjort de avklaringer som er nødvendig i saken, sier Ellingsen.

9 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 NYHETER 9 FORT, FORT, FORT: «Olagutt» fisker sild og torsk så fort de kan vinterstid. Vi kan ikke strekke sesongen slik fiskeriministeren ønsker, forteller reder Håkon Gullvik. ARKIVFOTO Ulønnsom for oss z ferskfisk Jeg kan ikke være med på regjeringens ferskfiskstrategi. Da blir virksomheten ulønnsom. Det fastslo kystnotreder Håkon Gullvik på sjømatkonferansen på Myre sist uke. Terje Jensen Harstad Regjeringen ønsker å strekke fiskeriene ut i tid for å øke verdiskapningen totalt sett. Gullvik må fiske mest mulig på kortest mulig tid for å Håkon Gullvik drive mest mulig rasjonelt og for å kunne sikre seg mannskap. Skal jeg konkurrere om mannskap, kan jeg bare drive med ett mannskap halve året. Et bifangstfiske i andre halvår får jeg ikke folk med på. Det er ikke lønnsomt nok, fortalte Gullvik på konferansen. Kysttorsk Sortlands-rederen hadde også tunge prinsipielle innvendinger mot bifangstordninga. I det ene øyeblikket stenger myndighetene viktige fiskefelt i Lofoten for å verne kysttorsken, i det neste sier de «fisk mer». Det er nesten så at man blir forbannet. Skal vi ha et bærekraftig bifangstfiske, må vi til Bjørnøya og nordover. Alt annet er i strid med helt sentrale retningslinjer i fiskeriforvaltningen. Rettferdighet Gullvik skisserte flere løsninger på dilemmaet i sitt innlegg på konferansen. Det første og mest realistiske er etter hans mening ei rettferdig strukturordning som gir like muligheter for alle. Til oss henviser de bare til Soria Moria-erklæringen som sier nei til videre strukturering. Men autolinerne klarte nylig å få igjennom ei økning fra tre til fem kvoter pr. båt i Fakta: «Olagutt» QQ30 meter lang forlenga kystnotbåt fra Sigefjord utenfor Sortland. QQFartøyet har sild- og torskerettigheter, makrell- og seinotrettigheter. QQSelskapet hadde i fjor et underskudd på nesten åtte millioner kroner etter en båt- og kvotetransaksjon. Driftsinntektene økte imidlertid med 62 prosent i forhold til året før. QQ«Olagutt» fisket i 2011 for over 13,5 millioner kroner. løpet av bare et par måneder. De begrunnet dette med svak lønnsevne. Mens autolinerne har en lønnsevne på kroner pr. årsverk, ligger vi på rundt kroner. Allikevel åpner de altså for autolinerne, mens vår ordning er ei hellig ku, konstaterte Gullvik på konferansen. Nettolønn Et annet halmstrå for Gullvik og båten hans «Olagutt» kunne vært nettolønnsordninga som offshore og utenriks tjener fett på. Den ville utgjort kroner pr. ansatt for Gullviks rederi. Men den gang ei. Regjeringen har så langt sagt nei. Hadde de enda tatt i fra de andre også slik I det ene øyeblik- ket stenger myndighetene viktige fiskefelt i Lofoten for å verne kysttorsken, i det neste sier de «fisk mer» Håkon Gullvik, kystnotreder at de ikke lenger kunne ribbe oss for styrmenn og maskinister, ba Gullvik i innlegget sitt. Kondemnering Sortlands-rederiet kondemnerte seg ut av ringnotnæringa i 1985, og Gullvik mener fortsatt at dette vil være den beste løsningen på overkapasiteten som gjør at hver enkelt båt av deres format bare er i drift halve året. Svakheten ved ytterligere strukturering er at prisene går til himmels. Det kan være enklere å få folk flest med på ei kondemneringsordning finansiert gjennom et fond, tror kystnotrederen. Kvalitet Gullvik hadde også en bønn til fiskekjøperne, en bønn som også kan bidra til å bedre lønnsomheten. Fiskekjøperne må nå snart ta ansvar og tørre å stille krav til kvalitet. Dette arbeidet kan vi bare få sving på hvis fiskekjøperne tar initiativ og bryr seg. Med de rette tilbakemeldingene, vil fiskerne unngå de store halene og fiske på en mer kvalitetsbevisst måte, hevdet Gullvik. Den utfordringen må vi ta i lag. Det som skjer idag, er at fiskerne går til neste fiskekjøper dersom han stilles overfor utsiktene til prisreduksjon, minnet Geir Rognan på Sommarøy Produksjonslag om. Telefon:

10 10 MIDTSKIPS mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN TORSKEPRIS Gjennomsnitt NRL u/15 m ,5-6* 2011 >6* , > *Størrelsesgradering for torsk 2,5-5 kg og over 5 kg ble fra uke 53 i 2010 endret til 2,5-6,5 kg og over 6,5 kg, og fra *uke til 2,5-6 kg og over 6 kg. KAMPANJE: Kokk hos Dragøy, Nina Dragøy Rød, og markedsrådgiver hos Norges Sjømatråd Ragnhild Eriksen Heen ønsker at flere prøver sushi og gjerne prøver å lage den hjemme. ALLE FOTO: ALF FAGERHEIM Råskap på 10 1 UKE 52 offensiven GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER Pris gjelder største størrelse Torsk >6,5 Torsk 2,5-6,5 Hyse Sei pris (SUH) pris (SUH) pris (SUH) pris(suh) Øst-Finnmark 17,49 14,76 9,95 10,44 Vest-Finnmark 17,86 14,77 9,52 10,14 Troms 17,26 14,52 10,57 10 Vesterålen 17,26 14,55 11,07 10,5 Lofoten 17,70 14,92 10,44 10,17 Øvrig Nordland 17,25 14,5 10,5 10 Trøndelag&Nordmøre 17,47 14,84 10,3 10,29 Totalt 17,55 14,71 10,05 10,16 Tonn LEVERT KVANTUM I TONN fartøy under 15 meter Torsk Hyse Sei Totalt Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten Øvrig Nordland Trøndelag&Nordmøre Total ANTALL FARTØY under 15 meter i fiske Antall Fartøy Fangstrater i tonn Øst-Finnmark 48 5,42 Vest-Finnmark 102 3,48 Troms 165 1,25 Vesterålen 70 1,57 Lofoten 150 1,15 Øvrig Nordland 66 0,58 Trøndelag&Nordmøre 124 0,68 Total 721 FANGST PER REDSKAPSGRUPPE Tonn Torsk Hyse Sei Totalt Annet Autoline Garn Juksa Line Snurrevad Teiner Totalt Kilde: Norges Råfisklag Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten Øvrig Nordland Trøndelag&Nordmøre i Tromsø z trender Etter et drøyt med år med sushiproduksjon hos Enghav i Tromsø har produksjonen eksplodert. Det begynte med 120 sushibrett om dagen. Nå lager de 2500 brett i uken. Alf Fagerheim Tromsø Den største produsenten av sushi til dagligvarekjedene i Nord-Norge er Enghav i Tromsø. Bedriften har et Geir-Helge dekningsområde fra Hammerfest, Lakselv Valle og Kirkenes i nord til Bodø i sør. Stor skepsis Regionsjef for Enghav i Nord- Norge, Geir-Helge Valle, kom på sushiideen for et drøyt år siden, men responsen fra ledelsen var ikke akkurat overveldende. Det var stor skepsis i Enghav til at Valle skulle starte med egen sushiproduksjon. Ledelsen mente det ikke var liv laga for å produsere sushi, med de investeringene og ressursene som skulle til, sier han. Men han ville ikke gi opp tanken om å satse på sushi for sultne nordlendinger. Så jeg ga meg ikke og fikk lov til å prøve produksjon av 100 sushibrett om dagen. Fikk hjelp Han ansatte en som hadde kompetanse på sushi, og den første dagen produserte de to 124 brett. Den fjerde dagen var produksjonen på 500 brett, og dermed var skepsisen snudd. I begynnelsen var det kun produksjon for markedet i Tromsø. Jeg kjørte rundt til dagligvarebutikkene i området og presenterte produktet. Voldsom økning Etter det har interessen bare Sushikonsum Regioner Oslo/Akershus Rest Østland Kilde: Sjømatrådet Sørlandet økt. Et år etterpå produserer fem heltidsansatte sushikokker mellom brett i uka. Vi produserer i snitt 450 brett per dag, forteller Valle. Og det er med brett av ulike størrelser, alt fra med 6 til 22 biter. Han var først ute i Enghav til å produsere sushi, og etter suksessen i Tromsø har Oslo og Bergen kommet etter. Nå starter de også opp med sushiproduksjon i Trondheim. Innovativt marked Valle sier de merker at sommeren er en rolig tid i Tromsø, og regner med oppsving når studentene kommer tilbake. Markedet i Tromsø har vært stabilt, sier han. Vi ser at sushi er et ungt, innovativt marked, med nysgjerrige kunder som reiser mye og ser nye trender. Det store distribusjonsområdet er positivt for omsetningen, men byr på logistikkmessige utfordringer. Ferskvare Sushi er en ferskvare, som har holdbarhet på et par dager, sier han. Vi er derfor avhengig av å komme raskt ut i butikk med varene slik at kundene får ferskest mulig sushi, men vi ser på ulike løsninger for forbedring også her. Telefon: Vestlandet Ofte Månedlig Sjelden Trøndelag/Nord-Norge enghav SuShi as Tall i mill kr 2011 Omsetning 1,2 Driftsresultat -0,3 Resultat før skatt -0,3

11 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 MIDTSKIPS 11 Tar bølgen i nord Sushibølgen har for alvor nådd inn over Nord-Norge, og nordlendingene sluker sushien bokstavelig talt rå. Siden den Sunattra Klausen første sushirestauranten i Norge så dagens lys i 1985 har populariteten til den japanske retten skutt fart - spesielt de senere årene. På landsbasis ble det beregnet en omsetning opp mot en halv milliard i fjor, og trenden er økende. En av fire nordlendinger Det siste året har denne bølgen også for alvor slått inn over Nord-Norge. Spesielt i byene og tettstedene har sushi etter hvert blitt svært populært. Det har matkjedene og sjømatprodusenter oppdaget, og selger stadig mer sushi til sjømathungrige nordlendinger. I følge en undersøkelse gjort for Norges Sjømatråd spiser 24 prosent av nordlendingene sushi ofte, og 27 prosent spiser sushi månedlig. Med Sushi til Narvik Filippinske Jeffrey Nagpacan er sushikokk, og jobbet sist som kokk i Stavanger. I mars lot han seg overtale til å flytte til Narvik for å jobbe som sushikokk hos Koi Sushi i malmbyen. Eier og daglig leder Sunattra Klausen er selv utdannet kokk, og kommer fra Thailand. For et par år siden åpnet hun sin egen thaimat-bar i Narvik. Nå er hun først ute med sushi i malmbyen. Erfaren kokk Her serveres den japanske nasjonalretten etter originale oppskrifter og med råvarer av beste kvalitet. Bare det beste av laks, tunfisk, kveite, scampi er godt nok for en erfaren sushikokk som Jeffrey. Det går fort når han går i gang med å lage Sashimi, Nigiri og Maki, og et tjuetalls sushibrett er ferdig på «no-time». Opprinnelig tar det 7-10 år å bli en fullært sushikokk, men som Jeffrey selv sier: Hvis man er lærevillig og bruker mye tid på å bli god, så kan du bli sushichef på bare noen få år. Selv har han lært seg faget på kort tid, og har jobbet på populære sushirestauranter både i Oslo og Stavanger. Tør å prøve nytt Klausen sier folk i byen er blitt dristigere til å smake på nye ting og tør prøve nye matretter. Hun forteller at mange var skeptisk i begynnelsen, KOI SUSHI: Sushikokk Jeffrey Nagpacan hos Koi Sushi i Narvik. FOTO: ALF FAGERHEIM men de har fått flere nye kunder som tør å prøve sushi. Og mange er innom flere ganger i uka for å ta med sushi hjem. Samtidig produserer de egne spesialbestilte sushibrett med ulike varianter av Nigiri og Maki til fiskehallen i Narvik et par dager i uka. Benyttes som helgekos I fjor høst overtok Mat av Vahl butikklokalene etter Petters Sjømat i Harstad. Naturlig nok ble den nye sjømatforretningen hetende Sjømat av Vahl. Forretningen har et bredt utvalg av fiskemat, hvalkjøtt og skalldyr. Det var derfor også naturlig at sushi skulle bli en del av sortimentet i ferskvaredisken. Men før de startet opp med å produsere sushi deltok alle kokkene på et eget sushikurs i regi av Taku Sushi i Oslo. Deretter var det bare å prøve ut for kundene i Harstad. Noe som har vært en suksess siden. Hver torsdag og fredag produseres mellom 40 og 50 sushibrett, og kokk hos Sjømat av Vahl Kim Jakobsen, forteller at de har en stabil etterspørsel etter sushi. Vi har mange faste kunder som handler hver uke, forteller han. Og vi har også mange eldre folk som ukentlig kjøper sushi som helgekos. Han ser potensialet for et MAt Av vahl AS Tall i mill kr % Omsetning 5,5 4,5 22,2 Driftsresultat -0,3 0,08 Resultat før skatt -0,36 0,07 økende marked også i Harstad. Og Jakobsen håper at med mange nye arbeidsplasser og studenter i byen at etterspørselen vil ta seg opp: Nye folk tar med seg nye impulser og vaner, og det kan gjøre interessen for sushi større. Enkelt å lage «Det er enkelt å lage sushi selv» er budskapet i Norges Sjømatråds sushikampanje. Vi har laget en egen oppskriftsbrosjyre som viser hvor enkelt det er å lage sushi hjemme. Det forteller markedsrådgiver hos Norges sjømatråd, Ragnhild Eriksen Heen. Hun er ansvarlig for sushikampanjen som nå er i gang. På egen hånd Trinn for trinn viser brosjyren hvor enkelt det er å lage sushi selv. Og i brosjyren får du dessuten tips om valg av fisk, skalldyr og andre ingredienser du trenger for å prøve deg på egen hånd Vi ønsker å nå ut til yngre forbrukere, sier Heen. Og i hovedsak yngre par uten barn for at de skal bli kjent med sjømat på en ny måte. Sushi er trendy og spennende mat, og vi ser at sushi konkurrerer med andre produkter i kategorien fast food og helgekos, påpeker hun. Genialt for yngre Sjømatrådet har gjennomført en undersøkelse blant et utvalgt konsumenter som viser at en av fire spiser sushi en eller flere ganger i måneden. Av disse har 30 prosent laget sushi selv, og størsteparten av disse opplyser om at de synes sushi er enkelt å lage. Det overrasker ikke Nina Dragøy Rød, som er kokk hos Dragøy på Jekta i Tromsø, Vi ser at sushi har vært A. DrAgøy AS Tall i mill kr % Omsetning 22,7 24,1-5,8 Driftsresultat 2,5 3-16,7 Resultat før skatt 2,3 2,8-17,9 genialt for å få yngre folk til å spise mer sjømat. Produsert lenge De har produsert sushi en lang periode, og selger rundt 120 sushibrett. Produksjon og salg er primært rettet mot helg på grunn av kapasiteten på kjøkkenet. Hun forteller at de har fått meget god respons på sushien de lager. Mange er også nysgjerrig og vil prøve selv: - Folk kommer tilbake, spør om råd, kjøper fisk og ingredienser for å prøve selv hjemme, sier hun.

12 12 NYHETER mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Vi er godt fornøyd med deltakelsen. Målet er å gjøre Måløy Havfiskefestival til en fast årlig fortredelse Nils Myklebust, fiskebåtreder FANGST: FBFIs utsendte og Nils Myklebust leverte første fangst på 25,8 kilo stor sei og en torsk med største sei på 5,8 kilo etter kort tids fiske. NM: Havfiskekonkurransen ved Måløy gikk inn i NM for havfiskere. ALLE FOTO: EINAR LINDBÆK STEMNING: Godt fiske og stor stemning på Stadthavet da Måløy Havfiskefestival ble avviklet med havfiskekonkurranser fredag og lørdag. Fisk, fangst og fest se bildeserie og video på fbfi.no z fiskefest Den første Måløy Havfiskefestival ble en suksess med NM i havfiske på Stadhavet. Einar Lindbæk Måløy Fredag ble de første fangstene innveid fra ti båter som tok deltakerne på Stadhavet for å fiske opp den største fisken, den største fangsten og ulike andre klasser. Rundt 50 fiskere var med fredag og nærmere 70 lørdag. Finvær på Stadthavet Enkelte sportsfiskere noterte seg for rundt 70 kilo fisk i løpet DUGNAD: «Børingen» er utrustet på dugnad og var en av de ti båtene som fredag tok hobbyfiskerne med ut av NM i havfiske i Måløy Havfiskefestival. av fem timers pilking fredag. Her stilte blant annet de beste sportsfiskerne fra NM i havfiske, som fordeles over flere arrangement rundt om i landet. Stadhavet er noe av det mest ekstreme som kan oppleves km Måløy Florø X Ålesund Måløy, Sogn og Fjordane X SOGN OG FJORDANE Barna er med Dette er en godværsdag på Stadhavet, sier Nils Myklebust som tok FiskeribladetFiskaren med på presse- og fisketur blant konkurrentene i bølger på opp X NORGE Jeppesen / Statens kartverk mot to meter, som er godvær på Stadhavet... God fangst, stor stemning og god deltakelse, er betegnelsen på fredagens konkurranse. Vi er godt fornøyd med deltakelsen. Målet er å gjøre Måløy Havfiskefestival til en fast årlig fortredelse. Festivalen er et resultat av dugnadsånden i Måløy, sier Nils Myklebust, som er en av initiativtakerne. Knut Oldeide er primus motor for festivalen som har et tilbud for alle aldersklasser, mye underholdning med Vestlandsfanden i spissen og god deltakelse. Festivalen ble avsluttet i går med fiskekonkurranse for barn. Telefon:

13 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 ANNONSE 13 Imtech Marine Norway 40 års erfaring i det norske marked Imtech Marine Norway - maritime portefølje inkluderer produkter fra bærbare radioer, VHF og MF / HF, Inmarsat C terminaler, til komplette GMDSS systemer, ATEX, LRIT og SSAS-løsninger, og et komplett spekter av maritime Satcom produkter, inkludert Iridium, Mini-M, Fleet, FleetBroadband, VSAT og satellitt- TV i tillegg EPIRB, SART, Navtex, AIS, GPS, VDR, ECDIS, Imtech Marine Norway, tidligere Radio Holland og Skanti er leverandør til NAVY kjeden. Kontakt din NAVYforhandler for ytterligere informasjon om vår maritime portefølje. Kontakt din NAVY forhandler i dag! HØVIK FREDRIKSTAD RISØR LAKSEVÅG KRISTIANSUND N MÅLØY FLORØ TRONDHEIM RØRVIK BALLSTAD STOKMARKNES BØ I VESTERÅLEN SANDNESSJØEN FINNSNES HARSTAD HAMMERFEST BÅTSFJORD KIRKENES NAVY HØVIK AS TEL-RAD A/S Elektro Skagerrak AS Bergen Maritim Elektro AS Oddstøl Elektronikk A/S Måløy Radioforretning A/S Sigurd Solberg A/S Argon Elektro AS Arne Wahl-Olsen A/S NAVY LOFOTEN AS Johnsen & Co. Hadsel A/S Johnsen & co. as Arne Bjørnvold AS NAUTIK Elektronikk AS Harstad Elektronikk as Telrad Electronic A/S A/S Radioservice KME AS leverandør til NAVY NAVY - LANDSDEKKENDE KJEDE INNEN MARITIM ELEKTRONIKK

14 14 mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN havbruk Eksklusiv: Grieg Seafoods Skuna Bay-laks blir betegnet som eksklusiv laks, og skal serveres under årets US Open i tennis i New York. Laksen vil bli del av menyen til spillere, stabelen, VIP-er og sponsorer. Hverdagslaks i Polen zmarked Norsk Sjømatråd ser resultater av markedsarbeid i Polen Apetitten for norsk laks vokser i Polen. Landet er ikke lenger bare et sted laksen er innom for bearbeiding, før den sendes videre ut i Europa. Kjersti Sandvik Bergen Fersk laks har inntatt fiskediskene i de store hypermarkedene i Polen. Norsk sjømatråd kjører på med kampanjer, og resultatet er at norsk laks stadig oftere havner på middagsbordet til polske familier, en vanlig ukedag. I vår nyeste analyse fra Polen foretrekker 65 prosent av polakkene at laksen kommer fra Norge. Norsk laks og Norge-logo har veldig gode treff. 35 prosent husker å ha sett vår opprinnelseslogo. Det er et høyt tall for en logo, sier Kristin Pettersen, Norges sjømatråds utsending til Polen. HVERDAGSMAT: Norsk sjømatråd ser resultater av sine kampanjer i Polen. FOTO: NORSK SJØMATRÅD Polakkene skiller ikke mellom oppdrett og villfisk Kristin Pettersen, Norsk Sjømatråds utsending i Tyskland og Polen Som villaks I Polen er norsk laks forbundet med luksus, og derfor har nok forbrukeren en barriere mot å ta den med hjem midt i uka. Sjømatrådet sine kampanjer er med på å senke terskelen til fiskedisken i hverdagen, mener Pettersen. Vi ser at aktivitene virker, og at fiskesalget går opp. Det er oppløftende for en som tenker fisk 24 timer i døgnet, sier hun. Forbrukerne drar også nytte av den lave lakseprisen, og kjedene kjører bevisste priskampanjer, sier Pettersen. Polakkene er kjent for å være store kjøttspisere. Det er de fortsatt. Mens de får i seg kilo kjøtt hver i løpet av et år, spiser de bare i snitt ni kilo fisk. Og selv om salget av fersk, norsk laks går opp, øker ikke det totale fiskekonsumet. Laks stjeler markedsandeler fra annen fisk, som ferskvannsfiskene ørret og tilapia, og billig asiatisk oppdrettsfisk som tilapia og pangasius, sier Pettersen. Hva med sild? Sild er et annet konsept. Den spises som pålegg og snacks, mens laks er middagsmat. Ingen konkurranse Norsk laks har omtrent hundre prosent markedsandel i Polen. Polakkenes bilde av Norge er helt fantastisk, og de skiller ikke mellom oppdrett og villfisk, sier Pettersen. All laks i fiskediskene er merket, sånn at det ikke skal være tvil om hvor fisken kommer fra. Telefon: Fakta: laks polen QQSolgt per 1.halvår 2012 rundvekt: tonn QQSolgt per 1.halvår 2011 rundvekt: tonn QQPolen er Norges tredje største laksemarkedet. QQRundt 70 % går til eksport etter bearbeiding. QQKilde: Norsk Sjømatråd Fortsatt uklart om rømming Kilden til rømt oppdrettslaks i Hardangerfjorden er ennå ikke funnet. Det opplyser Paul Jacob Helgesen i Fiskeridirektoratet. For cirka to uker siden ble det registrert rømt oppdrettslaks i Hardangerfjorden. Fisken var rundt 500 gram. Etter at tipsmeldingen ble mottatt har denne saken hatt høy prioritet. Nå har vi nok fisk til å ta de prøver vi trenger for å spore fisken til det anlegget den kommer fra, men det er Fiskeridirektoratet sentralt som tar avgjørelsen om dette skal gjøres, sier Jacobsen. Det er tatt 55 rømt oppdrettslaks med ruse/garn, og fritidsfiskere, men kilden til denne fisken er ennå ikke funnet. Det er sendt ut meldinger til alle åtte selskaper som eier tilsammen 27 lokaliteter i strekningen 80 kilometer fra Ålvik og utover Hardangerfjorden. Det er også sendt ut melding til lokaliteter som ligger innover i Hardangerfjorden. Det har blitt sendt ut melding til disse selskapene for å informere om situasjonen og for at de kunne treffe de tiltak som kunne utelukke deres lokalitet som kilde til rømmingen. Alle selskaper har satt i gang dykking og inspeksjoner av sine aktuelle lokaliteter og merder. Ut fra overstående er status i dag at det er lite sannsynlig at det er en pågående lekkasje, men det er konstatert at det har vært en rømming i området som vi ennå ikke kjenner årsaken eller kilden til, sier Jacobsen Telefon: OPPDRETT: Hardanger.

15 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 HAVBRUK 15 FOU: Nekton Havbruk har fått tildelt en ny tillatelse til forsøks- og forskningsformål. Det er Fiskeridirektoratet som har gitt tilsagn om den nye tillatelsen, som er avgrenset for inntil 500 tonn MTB, melder intrafish.no. Chile: Islandsbankis datterselskap Glacier Securities sto bak salget av Camanchacas datterselskapet Centromar i Ecuador. Kjøper er en gruppe investorer ledet av Perus Congelados Peruana del Pacífico-CONPEPAC S.A. Stadig mindre til laks Mainstream brakklegger i Alta BRAKKLEGGES: Analyser bekrefter at det er Pancreassykdom (PD) på Mainestrem Norways ASs oppdrettsanlegg i Ytre Koven i Langfjorden. Mainstream begynte tidlig denne uken slakting og destruksjon på bakgrunn av mistanken om PD, forteller Vibeke Elvwenes, distriktssjef ved Distriktskontoret for Vest-Finnmark. Anlegget ligger ytterst i Langfjorden i Alta. Nærmeste nabolokalitet er Eidsnes, åtte kilometer unna. Det er kun MainstreaM som har oppdrettsaktivitet i denne fjorden. Vi vil vurdere hvor lenge lokaliteten må brakklegges. Brakkleggingsperioden blir minimum to måneder, opplyser Elvenes. RESuLTATfALL: Midt-Norsk Havbruk og Tore Holand økte inntektene til 746,8 millioner kroner i fjor fra 733,6 millioner kroner året før. Resultat før skatt endte på 45,2 millioner kroner mot 134,4 Vil oppdrette stør i Nordland STØR: Selskapet Polarfisk AS vil begynne med oppdrett av Stør i et landbasert oppdrettsanlegg i Meløy kommune i Nordland. Dette kommer frem i forbindelse med at selskapet søker om tillatelse til vannuttak fra Storåga i Meløy kommune, ifølge intrafish.no. Polarfisk vil drifte et settefiskanlegg som tidligere er eid av Svartisen Fiskefarm. Selskapet planlegger å starte opp med landbasert produksjon av stør. Alternativt vil selskapet satse på klekking av øyerogn og produksjon av settefisk. Det er planlagt å installere et fullverdig resirkuleringsanlegg for å minimere vannforbruket. Avviser: Otto Gregussen i sildelaget avviser at det er en policy at mindre pelagisk fisk skal gå til laksefôr. Foto: torhild Martinussen zfiskefôr Stadig mer av pelagisk fisk som makrell og sild som landes i Norge, går til konsum og ikke til laksefôr. Sildelaget forholder seg bare til markedet sier nybakt leder Otto Gregussen. Bent Are Jensen Bodø I 2011 landet norske fartøyer 1,38 millioner tonn pelagisk fisk i norske havner og tonn i utenlandske. Utenlandske fartøyer landet tonn i Norge. Det blir til sammen rundt 1,5 millioner tonn landet i Norge. Økende Av det gikk 74 prosent til konsum, viser statistikken til Norges Sildesalgslag, som er Europas ledende markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. I 2007 gikk 56 prosent av landingene til konsum, mens i 1994 gikk knappe 45 prosent til konsum. Det er en prosentvis økning fra 1994 til i fjor på nesten 65 prosent. Prosenten svinger noe fra år til år, men tendensen er klar og har holdt seg over år i detalj Sildelaget har følgende statistikk for 2011 da fiskerne forsynte fiskemelfabrikkene i Norge med tonn råvarer: 5000 tonn NVG-sild. 99 prosent gikk til konsum tonn nordsjøsild. 98 prosent går til konsum tonn lodde fra Barentshavet. 43 prosent går til konsum tonn lodde fra Island og Jan Mayen. Ingenting til konsum (på grunn av kvalitet) tonn kolmule. 66 prosent går til konsum tonn tobis. ingenting til konsum tonn øyepål. ingenting til konsum tonn havbrisling. en prosent går til konsum. 494 tonn kystbrisling. 100 prosent går til konsum tonn avskjær fra industrien. null prosent går til konsum. Bestandene og kvotene på de forksjellige artene varierer fra år til år. - For eksempel er kvoten på kolmule dramatisk redusert fra 2007 da den var tonn og null gikk til konsum - Er dette Sildelagets policy? Laks et allright dyr - Nei, vi forholder oss til markedet som er pris og en del Vi forholder oss til markedet som er pris og en del praktiske forhold siden ikke alle fangstene egner seg til konsum Otto Gregussen praktiske forhold siden ikke alle fangstene egner seg til konsum, sier Otto Gregussen til IntraFish. Han er ny administrerende direktør i Sildelaget og tidligere fiskeriminister og leder av Norske Fiskeoppdretteres Forening. Miljøbevegelsen har lenge kritisert sjømatnæringa for at den bruker fisk som kunne gått til konsum, til fiskemel og olje -- som igjen blir fôr. Av den fisken som gikk til mel og olje i fjor, endte rundt 80 prosent som fiskefôr, hovedsakelig til laks. - Kan det forsvares? - Ja. Vi forholder oss til om et fiske er lovlig eller ikke. Det er viktigst. Det er ikke dårlig anvendelse av ressursene å selge industrifisk til industrien. Det er OK at den ender opp som laksefôr. Laksen har bedre fôrfaktor enn alle landdyr. Det blir mer proteiner til konsum av å bruke fiskemelmel og -olje til laks enn for eksempel til kylling og gris, sier Gregussen. Mer ørret i sjøen ØKT: I en oversikt fra FHLs Akvafakta viser at biomassen av ørret i norske oppdrettsanlegg ved utgangen av juli var på tonn. Det er 15 prosent mer enn på samme tid i fjor, melder intrafish.no. Det sto da 20 millioner fisk med en snittvekt på 1,6 kilo i sjøen. Ved utgangen av juli i fjor var biomassen på tonn. Også ved utgangen av juni måned sto det 15 prosent mer fisk i norske anlegg. AgriMarine signerer avtale Blom kjøper ASKØY: Eierne av Strømsnes Akvakultur AS på Askøy, solgte før helgen 100 prosent av aksjene til Blom Fiskeoppdrett i Øygarden. Strømsnes produserer årlig rundt 2,5 millioner smolt, mens Blom Fiskeoppdrett produserer cirka tonn laks og ørret. Vi ser frem til å få kontroll med vår egen smolttilgang, sier Øyvind Blom i en pressemelding. MER LAKS: Siste oppdatering fra FHLs Akvafakta viser at ved utgangen av juli stod en biomasse på tonn laks i norske anlegg. Biomassen for et år siden var ti prosent lavere, tonn. KINA: AgriMarine skal selge oppdrettet king laks, fra lukkede anlegg, til en japansk supermarkedskjede i Kina. Akvakulturselskapet Agri- Marine Holdings opplyser at de har signert en avtale om å forsyne supermarkedskjeden Ito-Yokada med laks fra AgriMarines lukkede oppdrettsanlegg i Benxi i Kina. Ito-Yokada er en japansk supermarkedskjede, en del av Seven & I Holdings Co, med 174 butikker i Japan. Gruppen har ekspandert hurtig i Kina siden 1997, hvor selskapet nå har 10 butikker i Beijing, fem butikker i Chengdu og planlegger ytterligere ekspansjon i Kina. Avtalen med Ito-Yokada markerer AgriMarines debut inn i supermarkedssegmentet. I første omgang vil AgriMarines laks være tilgjengelig i Beijing, hvor en vil kjøre markedsføringskampanjer som del av lanseringen. Disse kampanjene involverer markedsføring av produktet som kinesisk produsert i rene vann i den nordøstlige regionen. AgriMarine planlegger å øke leveransene slik at de kan forsyne alle de femten butikkene til Ito-Yokada i nær fremtid. AgriMarine oppdretter laks i Kina i flytende lukkede anlegg.

16 FORTJENESTE: Norske fiskeprodusenter fikk stor fortjeneste da russiske trålere losset store mengder fersk torsk og hyse i Nord-Norge, viser Sergey Sennikov til. ARKIVFOTO Sergey Sennikov, visepresident i fiskeriholding-selskapet Karat Telefon: DEBATT mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren E-post: Telefaks: Adresse: Bontelabo 2, 5003 Bergen Hovedinnlegg/kronikk: Maksimalt tegn (ca. 750 ord). Underinnlegg/replikk: Maksimalt tegn (ca. 250 ord). FiskeribladetFiskaren forbeholder seg retten til å forkorte alle innlegg som mottas. Likeledes forbeholder vi oss retten til å lagre innlegg i elektronisk form, samt publisere dem på internettet. Innlegg honoreres ikke. Bidragsytere oppfordres til å sende innleggene med epost til Vi tar også i mot lagringsmedia av alle typer. Visepresident Sergej Sennikov i Karat, en forening av fiskeriorganisasjoner, påpeker i dette innlegget feil i en FBFI-artikkel fra 29.august. Feil i FBFI-artikkel Innlegg z LESERBREV J eg viser til deres artikkel i Fiskeribladetfiskaren av 29. august 2012, side 6 i PDF-utagaven. Det er flere alvorlige feil i teksten som skal rettes opp. 1. Det står i artikkelen «Beskytter norske interesser?» «Sergey Sennikov, som er visepresident i fiskeriholdingselskapet Karat. De eier Murmansk Trål Fleet (MTF) og dets datterselskap JSC Murmansk Gubernsky Fleet (MGF).» Kommentar: «Fiskeriholding Karat» er ingen holdingsselskap. Dette er en forening av fiskeriorganisasjoner (mer informasjon er tilgjengelig på www. karat-holding.com). Derfor eier «Fiskeriholding Karat» ingen av fiskeselskapene som inngår i denne foreningen. 2. Det står i artikkelen «Må møte i russisk rett» «Murmansk Trål Fleet (MTF) og datterselskapet JSC Murmansk Gubernsky Fleet (MGF) må møte i retten etter å ha blitt anmeldt av Tollvesenet i Murmansk.» Kommentar: Ingen av de ovennevnte selskapene skal møtte i retten. Etter den russiske straffeloven skal kun individer (ikke selskaper eller andre juridiske presjoner) være straffeansvarlige for overtredelse av straffeloven. Det som foregår at tollvesenet i Murmansk har anmeldt saken til politiet som startet etterforskning men foreløpig er det igjen av ansatte i selskapene som er siktet for er overtredelse av straffeloven. Saken er ikke sendt til retten og det kan hende at etterforskningen ikke skal føre til en rettssak. «Sergey Sennikov, som er visepresident i fiskeriholdingselskapet Karat, har tidligere sagt at ledelsen i MTF og MGF mener saken er basert på en misforståelse om for store mengder fisk på norske kjølelager.» Kommentar: Det stemmer ikke med det som ble sagt og Men dette betyr ikke at etterforskere har funnet noe som helst som støtter Beskytter norske interesser? mistankene 6 NYHETER onsdag 29. august 2012 FISKERIBLADETFISKAREN Hvilke interesser beskytter av Sergey Sennikov, som er losset store mengder fersk det russiske tollvesenet ved visepresident i fiskeriholdingselskapet Karat. De eier lave priser i 1990-årene, fikk torsk og hyse i Nord-Norge til å gå til straffesak mot russiske selskaper, som vellykket Murmansk Trål Fleet (MTF) de norske fiskeprodusentene konkurrerer mot de norske og dets datterselskap JSC stor fortjeneste. Nesten fiskerne, basert på bevis Murmansk Gubernsky Fleet utelukkende takket være presentert av norske myndigheter? Spørsmålet reises da den russiske fiskeflåten kvalitet på råvarer, (MGF). Sennikov viser til at tilgangen på billige og høy sier Må møte i russisk rett z murmansk Sennikov. I dag bearbeider øker, viser han til. Vi håper mange russiske selskaper at den russiske påtalemyndigheten vil være i stand til raskt fiskefangstene om bord, og øker dermed effektiviteten til å forstå kompleksiteten i en russiske fiskefartøyer. Som et utenlandsk virksomhet, og vi resultat blir inntektene som vil oppfylle alle spørsmål om russiske selskaper får, høyere innsyn i fiskesalget til MTS og og skatteinntektene til staten MGF, sier Sennikov. mengder fisk på norske kjølelagersetning til Russland, har Norge fiskere og norske fiskefored- Dette er ofte på grunn av Det bør bemerkes at, i mot- beskytte interessene til norske opprinnelse, sier Sennikov. En ransaking viste at MTF en ordning for minstepris for lingsbedrifter. at nordmennene ikke reagere og MGF i 2011 angivelig har fisk, som endres noen få ganger Imidlertid fører ganske tøff raskt nok på endringer i markedet og regulere minsteprisene Murmansk Trål Fleet solgt fiskeprodukter fra sine i året og er basert på faktiske (MTF) og datterselskapet JSC Murmansk med noen norske selskaper. kostpris i Norge, slik russiske kurranse i markeder skip til betydelig reduserte markedspriser. Så det er umulig å selge fiskeprodukter under Ganske tøff kon- markedets krav. for fiskeproduktene i tråd med priser, som var forhåndsavtalt Gubernsky Fleet (MGF) Disse skal senere være videresolgt som fiskeprodukter til slått. for torsk og hyse fører I denne markedskampen har kontrollmyndigheter har fore- Fordeler må møte i retten etter reelle markedspriser. Videre noen ganger til at de russiske fiskere visse fordeler, å ha blitt anmeldt av skal MTF og MGF ha mottatt Sendt pengene fordi kostnadene for produksjon bare en del av inntektene fra Sennikov legger til at alle inntektene i utenlandsk valuta fra er mindre attraktiv i fartøyene er lavere enn om bord norske fiskeproduktene av fisk om bord i de russiske Tollvesenet i Murmansk. de andre selskapene. Evgeny Vovchenko slike transaksjoner sendes til i de norske, sier Sennikov. Murmansk Absurd Russland i samsvar med russisk lov. med russisk opprin- gunstig skattesystem i Russ- pris enn fiskeprodukter Særlig på grunn av en mer Det absurde i en slik mistanke Straffesak skal være igangsatt blir bekreftet av det faktum at Ifølge ledelsen i Murmansk land, mener han. etter at MTG angivelig ikke har alle fiskeprodukter ble solgt av selskaper er straffesaken mot nelse Vellykkede russiske selskaper forårsaker misnøye blant tatt midler fra salg i utenlandsk MTF og MGF ved lossing av MTF og MGF mest sannsynlig basert på innspill gitt til norske fiskeprodusenter. Men valuta tilbake til Russland. fisk i norsk havn. Det norske Sergey Sennikov, som er visepresident i fiskeriholding- kjøpt fiskeprodukter fra MTF deres norske kolleger, og kan konkurranse i markeder for Sennikov. selskapet som angivelig har tollvesenet i Murmansk fra markedet er markedet, sier selskapet Karat, har tidligere og MGF, er faktisk eieren av et være knyttet til konkurranse torsk og hyse noen ganger til sagt at ledelsen i MTF og MGF kjølelager i Honningsvåg, og er i fiskemarkedet. at de norske fiskeproduktene mener saken er basert på en ikke den faktiske kjøperen av Saken er at den norske lovgivningen i stor grad er ment å fiskeprodukter med er mindre attraktiv i pris enn misforståelse om for store fisk, sier Sennikov. russisk FiskeribladetFiskaren som står i den opprinnelige artikkelen på russisk. Det som står i teksten som Evgeny Vovchenko skulle ha sendt til FiskeribladetFiskaren var at «ledelsen i MTF og MGF mener saken er basert på en misforståelse om ordningen for landing av fiskevarer i norske havner med bruk av fryseterminaler.» Ledelsen i selskapene mener at tollvesenet i Murmansk misforstår regler som skal anvendes ved landing av russisk fisk i norske havner på fryselager, og varene skal senere fraktes av et transportfartøy til andre europeiske land. Det norske systemet med salgslagene og registrering av kjøpere i første hånd av råfisk er helt ukjent for russiske myndigheter. Og det var en slik misforståelse som var poenget, ikke for store mengder fisk på norske kjølelager. Det som også var poenget at regelverket i Norge tillater ikke å sende russisk fisk i transitt. Derfor skal man betale tollavgift og avgift til salgslag. «En ransaking viste at MTF og MGF i 2011 angivelig har solgt fiskeprodukter fra sine skip til betydelig reduserte priser, som var forhåndsavtalt med noen norske selskaper. Disse skal senere være videresolgt som fiskeprodukter til reelle markedspriser.» Kommentar: Det er helt feil å påstå at ransaking viste at selskapene angivelig har solgt fiskeprodukter fra sine skip til betydelig reduserte priser osv. Beslutningen om ransaking begrunnes av politiets mistanke om at rederiene angivelig har solgt fiskeprodukter fra sine skip til betydelig reduserte priser osv. Men dette betyr ikke at etterforskere har funnet noe som helst som støtter mistankene. «Det absurde i en slik mistanke blir bekreftet av det faktum at alle fiskeprodukter ble solgt av MTF og MGF ved lossing av fisk i norsk havn.» Kommentar: Det stemmer ikke med teksten som Evgeny Vovchenko skulle ha sendt til FiskeribladetFiskaren. Det som står at fisk ble solgt før lossing i norske havner, noe som betyr at selskapene hadde ingen eiendomsrett i fiskevarene. Sergej Sennikov (innlegget er ikke redigert, red.) LANDING: Russisk fisk landes i Båtsfjord. ILL.FOTO: TERJE JENSEN Tull om Oslofjorden Innlegg z LESERBREV J eg er gjort oppmerksom på at FiskeribladetFiskaren 13. august brakte et intervju med Knut Adolfsen om en såkalt «nettmobilisering» for å gjøre Oslofjorden til en fjord for fritidsfiskere, der jeg er tillagt oppfatninger som jeg verken har gitt uttrykk for eller står for. Rett nok har jeg i skrift og tale tatt til orde for en bedre forvaltning av fiskeressursene i Oslofjorden og Skagerak, men aldeles ikke slik at fjorden skal reserveres fritidsfiskere. Tvert om har jeg av mange grunner ment at vi trenger en ressursforvaltning som gjør at de som lever av fiske på denne kyststrekningen, fortsatt skal kunne å utøve sitt yrke. Og jeg er grundig lei av at noen stadig ser seg tjent med å skape en konflikt mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere med gjensidige beskyldninger om overfiske. Jeg er glad for at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen faktisk interesserer seg for, og har tatt tak i de utfordringene fiskerinæringen har i de sørlige delene av kysten. Og da er innhenting av kunnskap en forutsetning for effektive tiltak som kan bidra til en gjenoppbygging av viktige bestander og da først og fremst torskebestanden. Steinar Gullvåg, Stortingsrepresentant (A), Vestfold

17 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 ANNONSE 17 KYSTTORGET telefon KJØP utstyr Makrell og sildeposer ønskes kjøpt. Tlf: KJØP forskjellig Hi-Ace ønskes kjøpt 83 mod. el. nyere uansett stand. Annen varebil/lastebil er også av interesse f.eks. Tippbiler, Dyna, Canter, King Van,E2000, L300, MB410 og større lastebiler i alle merker. Rask avgjørelse og kontant oppgjør. Ta kontakt med Erik Wasshaug for en hyggelig bilprat. Tlf SALG båter Liten fiskebåt/turbåt 22 fot, Ranabåt, 18 Sabb, vribar propell, lettbåt, litt utstyr. Pris kr ,- Tlf Sjark 10,2 m selges med bruk og kvote gruppe 2, urørt. Pris kan diskuteres. Tlf: Aluminiumsbåt mellom m selges med kvote. 250 hk Scania. Rigget for garn, line og juksa. Tlf: Båt til salgs! Viknes 1030, 2002 modell timer, motor 340 HK. Gått velstyrt med radar, plotter, ekkolodd vhf, 2 juksemaskiner. Telefon: SALG motor Brukt Ford Sabb 2722, 68 hk med 3:1 gear. Pris Kr ,- Tlf: Scania DSI 11, 375 hk, 1999 modell, gått timer. Med Nogva computer. MS Haugstad Tlf: SALG utstyr Vi kondemnerer M/S Onsøyværing og selger bla: 2x10 tonns radiostyrtesplittvincher, 8Tm dekkskran, triplex380, bjørshoel leggerull,lite ankerspill, radiostyrt komplett vakumanlegg telchart kartmaskin, robertson ap45,scanmar med dybdesensor gmdssa2sentral,drakter,12"fiske pumpe,haatz generator,scania dsi14 300kw,rsw anlegg++ mye mer. Ring Norsk Skipsbrukt Tlf: KJETTINGLODD til salgs av brukt ankerkjetting. Enkle ledd,doble ledd, ulike dimensjoner og vekter. Til nøter, ballast m.m. Tel (08-16). Spar 90 % strøm Monter LED arbeid/flomlys. Levetid timer. Beste priser i Norge. Sender hele landet. Tlf E-post: Baader til salg: 1 stk. Baader stk. Baader stk. Baader 51 (som ny!) Kontaktperson: Allan Mobiltlf: Mail: TLF DØGNVAKT FOSNAVÅG KRISTIANSUND BERGEN LANGESUND Kombivinsj for 6 kveile 28 tau med not og tau. Tlf: Jutland Mark 3 nyoverhalt til salgs. Kr ,- Tlf: kg kaikran Lorentzen til salgs. Komplett med aggregat, godkjent i Tlf: Utstyr til salgs. Kaijo Denki Sonar type KCS 2200Z. Furuno Sonar høyfrekvens CSH 70. Triplex dekskran KN 16. Triplex notlegger type Triplex kraftblokk type 603. Furuno Radar 10 cm. Tlf: Sett noe uvanlig? Fortell det til oss tlf HOVDE KOMBINASJONS- VINSER: 1 Sett. HOVDE KV12 10X40MM selges for omgående levering Henningsvær. 1 Sett.HOVDE KV3 6X28MM selges for omgående levering Henningsvær. Ta kontakt med Hovde Maritim A/S, Hallvard KUNNGJØRING Oilwind Autoline Oilwind har nå kommet litt lengre med våre systemer. Vil du bøte linen etter hvert så er linen klar til setting når du har dratt inn linen.se vår hjemmeside for mere info.ta kontakt for en hyggelig prat. Tlf: / TEINE FOR FISK OG SKALLDYRSTINA FLEXI Teinen er stablbar, vekt ca.10kg. Ref.film lagetavyrkesfisker Spesial Tilbud ut August: 3stk Stina Flexi.TM,3 store flyte elementer,1 rull PE/ PP/Danline(kveil)220m/8mm tau. kr inkl. m.v.a, frakt. Sendt som spesial pakke med Posten. For mer info: Finn kode Pris: 675 kr/stk inkl. m.v.a + Frakt Kontakt Info: Fjord Fishing Equipment A/S Støbban 4, 7517 Hell Tlf Mail: SALG kvoter TORSK +STRUKTUR Torsk 14-15M fullstrukturert selges, Nordland. Tlf: KJØP kvoter Kvote ønskes kjøpt 9-10m eller 10-11m kvote ønskes kjøpt i Nordland. Tlf: / Fiskeridirektoratet ønsker å leie tråler til forsøk med bruk av seleksjonsinnretning i stormasket trål. Fiskeridirektoratet ønsker å leie en fabrikk/ eller frysetråler til forsøk med ny type sorteringsrist i stormasket trål i fiske etter torsk, hyse og sei. Forsøkene planlegges gjennomført i Barentshavet i perioden 20. november 4. desember Toktet startes og avsluttes i Tromsø. Det er avsatt egne forskningskvoter som kan fiskes i forbindelse med forsøkene. For fullstendig utlysning, henvises det til (dokument ID nr. AUG183401). Her finner en relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning. Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist. Interessenter oppfordres til å registrere seg på Doffin, for å få tilgang til disse dokumentene samt annen relevant informasjon. Disse dokumentene kan også fås ved henvendelse til Dagfinn Lilleng, tlf Tilbud må være levert senest den 28. september 2012 kl Livet i havet vårt felles ansvar KUNNGJØRING Tildeler ti nye deltakartilgangar Fiskeridirektoratet lyser ut ti tilgangar til å delta i fiske innan tilgangsregulerte fiskeri i 2013 med siktemål å rekruttere nye fiskarar. Søknaden kan gjelde eit tilgangsavgrensa fiskeri etter eige ønskje. Søkjar må mellom anna oppfylle følgjande vilkår: a) Søkjar må vere fødd i 1982 eller seinare. b) Søkjar må vere oppført på blad B i fiskarmanntalet. c) Søkjar må ha drive aktivt fiske med eit fartøy som vedkomande direkte eller indirekte eig meir enn 50 prosent av, i anten 2010, 2011 eller Fangstverdi i minst eitt av åra må overstige kroner. For 2012 ser ein berre på fangst før søknadsfristen, jamfør bokstav e. d) Søkjar kan ikkje tidlegare ha eigd majoritetsdel i fartøy med deltakartilgang eller konsesjon. e) Søknad må vere sendt Fiskeridirektoratet region Finnmark innan dei fristar og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har sett fast. Rangeringskriterium Dersom meir enn 10 søkjarar oppfyller vilkåra for tildeling skal søkjarane etter forskrifta sin 4 rangerast etter følgjande kriterium i prioritert rekkefølgje: 1. Fullført fiskerifagleg eller anna utdanning (fagbrev), i fall vedkomande har minimum tre års fartstid i fiske frå eige eller andre sine fartøy før denne forskrifta sin vedtaksdato. 2. Dokumentert fartstid i fiske frå eige eller andre sine fartøy før denne forskrifta sin vedtaksdato, der dei med lengst ansiennitet skal prioriterast. 3. Fullført fiskerifagleg eller anna utdanning (fagbrev), der vedkomande har mindre enn tre års fartstid i fiske frå eige eller andre sine fartøy før denne forskrifta sin vedtaksdato. 4. Deltaking i ungdomsfiskeordninga. Ved behov for ytterligare rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriterast. Deretter skal det gjerast ei prioritering ut frå den geografiske fordelinga der søkjarar frå underrepresenterte område vert prioriterte. Kvinner vert oppfordra til å søke. Søknadsfrist for ordninga er 15. oktober For fullstendig utlysingstekst, sjå Fiskeridirektoratet sine internettsider: Livet i havet - vårt felles ansvar [ fiskeribladetfiskaren.no ]

18 18 FANGST mandag 3. september 2012 FISKERIBLADETFISKAREN NOK/kg Torsk, sløyd u hode > 2.5 kg - Kilde: NRL NORGES RÅFISKLAG NOK/kg Sei, sløyd u hode > 1.2 kg - Kilde: NRL 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, DKK/kg Torsk, sløyd m hode 2-4 kg - Kilde: fmf Færøyene NOK/kg Hyse, sløyd u hode > = 0.8 kg - Kilde: NRL Uke34 Fiskeslag Vekt Rund v. Pris Verdi Kg Kg NOK NOK Annen Torsk Sløyd Med Hode Minst 13 Hg , Berggylt Levende Alle Størrelser , Bergnebb Levende Alle Størrelser , Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Over 9,8 Hg , Bleike/Hvitting Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg , Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg ,00 78 Bleike/Hvitting Sløyd Uten Hode Under 8 Hg 1 1 5,00 5 Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 10 Hg , Blåkveite Ombf.Bukskåret Minst 20 Hg , Blåkveite Ombf.Bukskåret Under 1 Kg , Blåkveite Rund Minst 12 Hg , Blåkveite Rund Minst 24 Hg , Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , Blåkveite Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg , Blåkveite Sløyd Uten Hode Under 1 Kg , Blåkveitehau , Blåkveitehau Ombordfrossen , Blålange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg , Blåsteinbit Ombf.Uten Hode , Breiflabb Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg , Breiflabb Ombf.Uten Hode Under 1 Kg , Breiflabb Rund Minst 10 Hg , Breiflabb Sløyd Med Hode Minst 40 Hg , Breiflabb Sløyd Med Hode Under 40 Hg ,00 45 Breiflabb Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , Breiflabb Sløyd Uten Hode Under 1 Kg , Brosme Ombf.Uten Hode , Brosme Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg , Brosme Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg , Brosme Ombf.Uten Hode Under 1 Kg , Brosme Rund Minst 10 Hg , Brosme Rund Minst 20 Hg , Brosme Sløyd Med Hode Minst 10 Hg , Brosme Sløyd Med Hode Minst 20 Hg , Brosme Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , Brosme Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg , Brosme Sløyd Uten Hode Under 1 Kg , Brosme Tørket Rund Alle Størrelser , Brunalger , Div. Fisk Sløyd Med Hode ,93 65 Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg , Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Over 3 Kg , Flekksteinbit Ombf.Uten Hode Under 1 Kg , Flekksteinbit Rund Minst 10 Hg , Flekksteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg 2 2 6,40 13 Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg ,00 56 Flekksteinbit Sløyd Uten Hode Over 3 Kg , Grøngylt Levende Alle Størrelser , Gråsteinbit Ombf.Uten Hode , Gråsteinbit Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg , Gråsteinbit Ombf.Uten Hode Under 1 Kg , Gråsteinbit Rund Minst 10 Hg , Gråsteinbit Sløyd Med Hode Minst 10 Hg , Gråsteinbit Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , ISK/kg Torsk, sløyd m hode kg - Kilde: RSF Island DKK/kg Torsk, sløyd m hode 2-4 kg - Kilde: Hanstholm Havmus Ombf.Bukskåret , Hyse Ombf.Bukskåret Minst 8 Hg , Hyse Ombf.Bukskåret Under O,8 Kg , Hyse Ombf.Uten Hode Minst 8 Hg , Hyse Ombf.Uten Hode Under O,8 Kg , Hyse Rund Over 11.2 Hg , Hyse Rund Under 11.2 Hg , Hyse Sløyd Med Hode Minst 9,8 Hg , Hyse Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg , Hyse Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg , Hyse Sløyd Uten Hode Under O,8 Kg , Hyse Tørket Rund Alle Størrelser , Håbrand Rund , Isgalt Rund Over 60 Cm , Kamsjatka - Han Rund Over 1,6 Kg , Kamsjatka - Han Rund Over 3.2 Kg , Kamsjatka - Han Rund Under 1,6 Kg , Kamsjatka - Han Rund Under 3.2 Kg , Kamsjatka - Hun Rund , Kamsjatka - Hun Rund Over 1,6 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Over 3.2 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Under 1,6 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Under 3.2 Kg , Kamskjell Rund Alle Størrelser , Krabbe - Hann Rund Over Minstemål , Krabbe - Hunn Rund Over Minstemål , Krill Fiskemel , Krill Olje , Kveite Ombf.Med Hode Under 40 Cm , Kveite Ombf.Uten Hode Over 40 Kg , Kveite Ombf.Uten Hode Under 40 Kg , Kveite Ombordfrossen Under 40 Hg , Kveite Sløyd Med Hode Minst 600 Hg , Kveite Sløyd Med Hode Under 40 Kg , Kveite Sløyd Uten Hode Minst 600 Hg , Kveite Sløyd Uten Hode Over 100 Kg , Kveite Sløyd Uten Hode Over 40 Kg , Kveite Sløyd Uten Hode Under 40 Kg , Kvitlange Ombf.Uten Hode , Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 20 Hg , Kvitlange Ombf.Uten Hode Minst 7 Hg , Kvitlange Sløyd Med Hode Minst 20 Hg , Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg , Kvitlange Sløyd Uten Hode Minst 7 Hg , Kvitlange Sløyd Uten Hode Under 7 Hg 1 1 7,00 7 Kvitlange Tørket Rund Alle Størrelser , Kvitlangerogn Ombf. Rå , Kvitlangerogn Ombordfrossen , Lomre Sløyd Med Hode Over 600 Gr , Lomre Sløyd Med Hode Under 600 Gr , Lyr Sløyd Med Hode Minst 20 Hg , Lyr Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , Lyr Sløyd Uten Hode Minst 20 Hg , Lyr Sløyd Uten Hode Under 1 Kg 1 1 5,00 5 Lysing Sløyd Med Hode Minst 10 Hg , Lysing Sløyd Med Hode Minst 20 Hg , Lysing Sløyd Med Hode Under 1 Kg , Nordsjøhyse Sløyd Med Hode Over 9,8 Hg , Pigghå ,00 30 Pigghå Rund Over 70 Cm , Pigghå Rund Under 70 Cm ,08 66 Piggvar Sløyd Med Hode Alle Størrelser , Reke Kokt Reke Alle Størrelser , Reke Kokt Reke Under 121 Stk/Kg , Reke Kokt Reke Stk/Kg , Reke Rå Stk/Kg , Rødspette Sløyd Med Hode Over 650 Gr , Rødspette Sløyd Med Hode Under 650 Gr , Sei Ombf.Uten Hode Over 1.2 Kg , Sei Ombf.Uten Hode Over 2.3 Kg , Sei Ombf.Uten Hode Under 1,2 Kg , Sei Rund Over 3.1 Kg , Sei Rund Under 16 Hg , Sei Rund Hg , Sei Sløyd Med Hode Over 13.5 Hg , Sei Sløyd Med Hode Over 2.6 Kg , Sei Sløyd Med Hode Under 13.5 Hg , Sei Sløyd Uten Hode Over 1.2 Kg , Sei Sløyd Uten Hode Over 2.3 Kg , Sei Sløyd Uten Hode Under 1,2 Kg , Sei Tørket Rund Alle Størrelser , Sei Tørket Splitt Alle Størrelser , Seihau Tørket , Seilever ,51 93 Sjøkreps Sjøkokt , Skatevinger , Smørflyndre Sløyd Med Hode , Snabeluer Rund Over 7 Hg , Torsk Ombf.Uten Hode Minst 10 Hg , Torsk Ombf.Uten Hode Minst 60 Hg , Torsk Ombf.Uten Hode Over 2,5 Kg , Torsk Ombf.Uten Hode Under 1 Kg , Torsk Rund Minst 15 Hg , Torsk Rund Minst 90 Hg , Torsk Rund Over 3.75 Kg , Torsk Rund Under 1,5 Kg , Torsk Sløyd Med Hode Minst 13 Hg , Torsk Sløyd Med Hode Minst 32 Hg , Torsk Sløyd Med Hode Minst 76,2 Hg , Torsk Sløyd Uten Hode Minst 10 Hg , Torsk Sløyd Uten Hode Minst 60 Hg , Torsk Sløyd Uten Hode Over 2,5 Kg , Torsk Sløyd Uten Hode Under 1 Kg , Torsk Tørket Rund Alle Størrelser , Torsk Tørket Rund Over 400 Gr , Torsk Tørket Rund Over 50 Cm , Torsk Tørket Rund Under 50 Cm , Torskehau Tørket , Torskelever Konsumpakket Kokt , Torskelever Ombordfrossen , Uer Ombf.Bukskåret , Uer Ombf.Rund , Uer Ombf.Rund Over 7 Hg , Uer Ombf.Rund Under 7 Hg , Uer Ombf.Uten Hode , Uer Ombf.Uten Hode Over 5 Hg , Uer Rund Over 7 Hg , Uer Rund Under 7 Hg , Uer Sløyd Med Hode Over 5 Hg , Totalt Kilde: Norges Råfisklag Tilrettelagt av Kontali Analyse

19 FISKERIBLADETFISKAREN mandag 3. september 2012 FANGST 19 GØTEBORG fiskeauksjon Mengde Gj.sn.pris Maks.pris Fiskeslag Kg SEK/Kg SEK/Kg Diverse ,66 158,00 Abbor 50 34,40 57,00 Lomre ,56 56,00 Lomre ,50 28,50 Lyr ,50 27,50 Lyr ,50 29,50 Blekksprut 21 82,90 90,00 Fjesing 40 38,10 79,00 Sei ,74 28,50 Sei ,99 17,00 Sei ,83 29,00 Gjedde ,00 55,00 Gjørs ,16 135,00 Steinbit ,00 50,00 Sjøkreps ,29 274,00 Kveite ,05 145,00 Hummer 7 120,00 120,00 Knurr 21 30,05 79,00 Hyse ,40 28,50 Hyse ,03 28,50 Kreps, innsjø ,89 330,00 Lysing ,93 46,00 Lysing ,93 56,00 Lysing ,16 48,00 Lysing ,09 15,50 Brosme 34 26,00 26,00 Lange ,48 25,00 Lange ,50 28,50 Lange ,50 15,50 Makrell ,75 28,50 Makrell ,82 20,00 Makrell ,37 13,00 Breiflabb 24 57,88 81,00 Breiflabb U/H ,01 154,00 Piggvar ,00 56,00 Regnbueørret 50 46,20 51,00 Reke ,85 198,00 Røye ,69 51,00 Rødspette ,90 72,00 Rødspette ,68 70,00 Rødspette ,25 49,00 Rødspette ,36 19,00 Smørflyndre ,68 103,00 Smørflyndre ,85 80,00 Smørflyndre ,54 27,25 Smørflyndre ,00 10,00 Sild ,50 28,50 Håbrann 23 32,00 32,00 Slettvar 56 32,20 80,00 Torsk ,00 92,00 Torsk ,61 84,00 Torsk ,18 64,00 Torsk ,34 59,00 Torsk ,02 29,00 Hvitting ,50 15,50 Hvitting ,08 28,50 Tunge ,00 204,00 Tunge ,00 110,00 Tunge ,00 54,00 Tunge ,00 33,00 Total Kilde: Gøteborg Fiskeauksjon Alle priser er i svenske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd Tilrettelagt av Kontali Analyse FÆRØYENE Fiskeauksjon Uke 33 Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris Min.pris Verdi Kg DKK/Kg DKK/Kg DKK/Kg DKK Torsk ,72 23,80 14, Torsk ,78 22,80 14, Torsk ,89 21,70 13, Torsk ,59 18,80 11, Torsk ,77 20,80 8, Hyse 417 9,68 14,10 7, Hyse ,63 18,70 8, Hyse ,84 16,10 8, Hyse ,53 12,80 8, Hyse ,81 10,80 4, Hvitting ,11 12,90 6, Hvitting ,29 8,60 8, Hvitting ,29 8,60 8, Sei ,55 7,50 3, Sei 875 8,77 9,00 5, Sei ,25 8,50 7, Sei ,79 9,30 7, Sei ,83 10,30 7, Sei ,36 7,50 6, Sei ,57 7,50 5, Brosme 881 5,00 5,00 5, Brosme ,39 8,50 5, Brosme ,42 8,50 5, Brosme ,39 8,50 5, Brosme ,46 8,00 5, Lange 641 9,81 11,90 5, Lange ,80 13,10 10, Lange ,71 13,20 10, Lange ,28 12,20 9, Lange ,47 11,00 9, Lange ,24 9,90 5, Blålange ,54 10,30 7, Uer ,60 15,90 5, Uer ,07 14,20 6, Uer ,07 14,20 6, Uer ,04 14,20 6, Uer ,99 14,20 6, Steinbit 704 9,01 15,30 6, Flekksteinbit ,48 24,00 4, Lyr 144 9,00 9,00 9, Breiflabb ,49 30,60 20, Breiflabb ,94 31,20 23, Breiflabb ,86 31,20 23, Breiflabb ,68 31,20 23, Breiflabb ,56 31,10 23, Breiflabb ,88 31,10 26, Kveite ,14 86,00 60, Kveite ,85 99,00 50, Kveite ,56 105,50 101, Blåkveite ,39 29,00 19, Rødspette 160 6,35 9,10 4, Rødspette ,10 16,30 10, Rødspette ,94 16,30 10, Rødspette ,18 16,30 10, Lomre 275 8,10 10,40 4, Lomre ,39 36,00 20, Lomre ,35 36,00 20, Lomre ,35 36,00 20, Skate ,09 10,00 1, Skrubbe 26 7,32 10,20 2, Piggvar 4 47,00 47,00 47, Håbrann 442 6,59 10,00 6, Makrell 15 3,50 3,50 3,50 53 Totalt ,05 105,50 1, Kilde: Fiskamarknadur Føroya Alle priser er i danske kroner! Tilrettelagt av Kontali Analyse HIRTSHALS Fiskeauksjon Uke 35 Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris Kg DKK/Kg DKK/Kg Blekksprut ,77 57,00 Blekksprut ,62 54,50 Blekksprut ,67 60,00 Blålange ,50 20,50 Brosme ,35 10,50 Diverse ,73 23,00 Sjøkreps ,93 75,00 Sjøkreps. haler ,59 98,00 Fjesing ,90 26,00 Steinbit ,30 54,00 Steinbit ,17 55,00 Steinbit ,21 27,00 Breiflabb ,71 36,00 Breiflabb ,88 41,00 Breiflabb ,43 40,00 Breiflabb ,10 36,50 Breiflabb ,77 30,00 Kveite ,40 92,00 Kveite ,00 60,00 Kveite ,00 60,00 Kveite ,43 45,00 Hvitting ,88 20,00 Sandflyndre ,98 13,00 Sandflyndre ,01 5,70 Knurr, Grå ,01 6,50 Knurr, rød ,00 10,00 Knurr, rød ,62 22,00 Krabbeklør ,15 50,00 Krabbeklør ,31 11,50 Hyse ,23 16,50 Hyse ,77 14,85 Hyse ,37 7,40 Hyse ,52 6,00 Lysing ,58 38,50 Lysing ,26 31,50 Lysing ,01 27,00 Lysing ,39 21,00 Lysing ,87 12,00 Rognkjeks ,00 10,00 Lange ,78 21,00 Lange ,90 27,00 Lange ,03 20,00 Lyr ,32 29,50 Lyr ,04 32,00 Lyr ,27 26,50 Makrell ,00 8,00 Makrell ,05 21,50 Makrell ,60 8,50 Makrell ,43 15,50 Multer ,00 50,00 Sei ,40 19,25 Sei ,32 15,50 Sei ,85 17,25 Sei ,47 12,00 Sei ,66 10,00 Pigghå, urenset ,00 10,00 Piggvar ,00 125,00 Piggvar ,21 116,00 Piggvar ,54 95,00 Piggvar ,01 76,00 Skatevinger ,00 26,00 Skatevinger ,00 9,00 Uer ,00 26,00 Rødspette ,39 34,00 Rødspette ,65 21,50 Rødspette ,57 13,00 Rødspette ,40 12,00 Rødspette ,30 8,70 Lomre ,74 65,00 Lomre ,20 58,00 Lomre ,12 26,25 Skrubbe ,39 3,75 Smørflyndre ,24 68,50 Smørflyndre ,12 52,50 Smørflyndre ,46 15,75 Slettvar ,84 60,00 Slettvar ,94 41,00 Torsk ,62 39,00 Torsk ,21 40,50 Torsk ,17 35,00 Torsk ,83 34,00 Torsk ,77 26,00 Torsk ,39 20,75 Tunge ,30 203,00 Tunge ,79 139,00 Tunge ,07 61,00 Tunge, urenset ,83 79,50 Totalt Kilde: Hirtshals Fiskeauksjon Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd fisk med hode for aller arter unntatt makrell og sild hvor det Tilrettelagt av Kontali Analyse HANSTHOLM Fiskeauksjon Uke 35 Fiskeslag Mengde Gj.sn.pris Maks.pris kg. DKK/kg DKK/kg Abbor ,63 22,00 Blekksprut ,23 59,80 Brosme ,45 21,25 Gjedde ,56 29,00 Glassvar ,58 11,08 Gråhai 9 3 7,50 7,50 Steinbit ,15 49,20 Steinbit ,24 47,00 Steinbit ,25 25,25 Breiflabb ,44 35,75 Breiflabb ,62 38,75 Breiflabb ,23 39,45 Breiflabb ,08 36,60 Breiflabb ,25 25,25 Breiflabb ,83 35,83 Breiflabbhaler ,00 74,00 Breiflabbhaler ,00 73,00 Breiflabbhaler ,00 60,00 Kveite ,33 115,60 Hummer, alm ,02 185,00 Hummer, alm ,10 139,25 Hummer, alm ,54 74,00 Hvitting ,49 10,75 Hvitting ,56 9,30 Hvitting ,25 8,25 Sandflyndre ,23 8,42 Sandflyndre ,86 4,99 Sjøkreps ,50 57,50 Knurr ,00 3,00 Knurr ,00 3,00 Krabbekløer ,44 44,75 Krabbekløer ,67 19,63 Krabbekløer ,75 1,75 Hyse ,08 16,75 Hyse ,60 15,30 Hyse ,56 8,05 Hyse ,23 4,70 Hyse ,60 9,00 Lysing ,82 40,30 Lysing ,64 30,60 Lysing ,12 26,00 Lysing ,30 15,80 Lysing ,20 6,45 Lange ,22 17,75 Lange ,25 18,40 Lange ,62 15,25 Lyr ,13 31,30 Lyr ,72 25,55 Lyr ,45 22,30 Lyr ,16 22,50 Makrell ,76 11,67 Makrell ,56 14,00 Multer ,00 25,00 Sei ,86 13,90 Sei ,08 14,35 Sei ,27 14,85 Sei ,01 13,27 Pigghå U/R ,00 22,00 Piggvar ,06 158,50 Piggvar ,99 112,20 Piggvar ,70 103,80 Piggvar ,07 62,00 Flekksteinbit ,00 10,00 Flekksteinbit u/h ,81 11,00 Skate, vinger ,50 26,50 Skate, vinger ,67 19,67 Rød Knurr ,47 37,75 Rød Knurr ,24 19,40 Rød Knurr ,90 3,90 Uer u/r ,00 25,00 Uer u/r ,70 15,00 Uer u/r ,00 3,00 Rødspette ,30 14,70 Rødspette ,56 10,85 Rødspette ,10 10,41 Rødspette ,18 7,34 Rødspette ,50 7,50 Lomre ,48 57,00 Lomre ,16 44,60 Lomre ,61 23,40 Lomre ,88 35,00 SildePigghå ,63 21,63 Skrubber U/R ,00 6,00 Skrubber U/R ,75 4,50 Smørflyndre ,19 58,00 Smørflyndre ,32 33,40 Smørflyndre ,27 13,00 Smørflyndre ,00 10,00 Slettvar ,55 53,50 Slettvar ,42 30,88 Taskekrabbe ,00 1,00 Torsk ,60 40,00 Torsk ,92 39,35 Torsk ,02 37,85 Torsk ,18 27,95 Torsk ,56 25,95 Torsk ,19 22,40 Torsk Indre farvann ,50 20,50 Torsk Indre farvann ,00 21,00 Torsk Indre farvann ,52 20,00 Torsk Indre farvann ,15 16,50 Tunge ,50 102,50 Tunge ,22 110,00 Tunge ,00 60,00 Diverse ,00 10,00 Diverse ,88 43,80 Totalt Kilde: Hanstholm fiskeauksjon Alle priser er i danske kroner eksklusiv avgifter og moms! Vekt er for sløyd Tilrettelagt av Kontali Analyse Innmeldte fangster Norges Sildesalgslag Kolmule Nordsjøsild NVG sild Kilde: Norges Sildesalgslag Innmeldte tall i tonn. Båtnavn Tonn Gollenes(08-10) 450,0 Ocean Quest(42-31) 440,0 Meløysund Jr(GILDESKÅL) 30,0 Spjæringen(00-05) 45,0 Tonny Marie(BODØ) 15,0

20 zplukkfisk vitser og historier Omgangen Et omreisende misjonærpar besøkte et aldershjem i ei avsidesliggende bygd. De misjonerte som de pleide og var innom forskjellige tema, blant annet samkvem med det motsatte kjønn... De spurte beboerne på hjemmet om det var noen som hadde hatt kjønnslig omgang med et spøkelse. Ei gammel dame bakerst i salen rakk opp hånda... De gikk ned i salen til den gamle dama og spurte om hun ville fortelle noe om hvordan hun opplevde hvordan det var å ha hatt sex med et spøkelse. Åhhh, var det spøkelse du sa? Jeg trodde du sa ei spekepølse... Verdalsstopp En kar frå Verdal ble stoppet i en promillekontroll. Da han sveivet ned vinduet sa politimannen: Æ syns det lukt allkohol hær? Mannen sveivet igjen vinduet til det var bare en liten sprekk igjen, så sa han: Vart det likar no? Enkelte holder sin sti så ren at de aldri får seg til å gå på den. Nils-Fredrik Nielsen Selgeren Selgeren ringte på døra og en dame åpnet. Er mannen deres hjemme? spurte han. Nei, han e ikkje de, svarte hun, han daua førr 16 år sia. Selgeren ser forskrekket ut siden det myldrer med unger rundt henne. Jammen, sier selgeren, alle disse ungene da? Dæm e mine, sa ho. - Æ sa at mannen min e dau, ikkje æ. Pulkturen Ei dame kjørte rein og pulk med en same, Vel fremme ville han presentere seg : Matti Musa, hilste samen. Neida svarte damen, bare litt trøtt i rompa. Kontakt oss på znettstått klipp fra nettdebatten på fiskeribladetfiskaren.no Gud tilgi henne hun vet ikke hva hun snakker om Olav Venø (Sak: Erna Solberg: - Laksen er Norges IKEA) denne dama fungerer bare som mikrofon for en liten kapitalsterk elite, og da vet man hvor mye der er å hente... Om hun får det som hun vil, så kan det godt hende hun lettere får tilgivelse fra gud,- enn til kommende generasjoner som kommer til å ha store utfordringer i å skulle videreføre en utvikling i en utarmet natur og utarmede resursser som allerhelst har blitt kjøpt opp av utenlandske interesser innen den tid! Yngve Larsen (Sak: Erna Solberg: - Laksen er Norges IKEA) Luften kan virke å ha gått ut av oljedebatten i disse dager, men Folkeaksjonen oljefritt Lofoten har vind i seilene, flyr fanen høyt, og driver det vi må karakterisere som høyt spill for å holde liv i ordskiftet. Fjellpartiet Vågakallen ble mandag smykket med det utvetydige budskapet «Ingen olje». Inge Wegge og andre høyttravende aktivister gjentok et stunt de gjorde på Svolværgeita for to år siden, og sier med det at standpunktet står fast boltet i fjell. Så får vi håpe den ikke er speilvendt ut mot havet... Foto: Inge Wegge ka med aille fjordan som blir forurensa av drit fra laksenæringa? Per Andersen (Sak: Erna Solberg: - Laksen er Norges IKEA) OG alle elvan der de lokale bestandan blir genetisk forandra og ikke lengre e like godt tilpassa livet i den aktuelle elva og vandringa til havs for å feite sæ opp. Idar Iversen (Sak: Erna Solberg: - Laksen er Norges IKEA) skulle bare visst hvor mye makt de i varangeren har angående krabben, skulle tro dem eier krabben.. Er som røkke med fisk, visse personer i varangeren har alt for mye makt angående krabben. Mye vil ha mer, fanden vil ha fler.. Jahn Magnus Paulsen (Sak: Kongen er mindre fruktbar) dette har vi jo opplyst fiskeridir og dep om ved flere annledninger over flere år. At havforskerne har brukt 20 år for å finne ut noe som minner om barnehagebiologi er skremmende i seg selv, når man vet hvilken jobb de er satt til å gjøre. Dette har vært en skammens reg, og vil alltid være det så lenge den styres fra varangeren. Odd-Arne Mikkelsen (Sak: Kongen er mindre fruktbar) som vanlig vil vel Borten Moe oversjå andre faginstanser... Jarl-magne Silden (Sak: Må ta risiko i Arktis) NOK/kg Torsk, sløyd u hode > 2.5 kg - Kilde: NRL NOK/kg Sei, sløyd u hode > 1.2 kg - Kilde: NRL 11,5 11,0 NOK/kg Hyse, sløyd u hode > = 0.8 kg - Kilde: NRL ISK/kg Torsk, sløyd m hode kg - Kilde: RSF Island mandag Hyse Sløyd Med Hode Minst 9,8 Hg , Havmus Ombf.Bukskåret , Hyse Ombf.Bukskåret Minst 8 Hg , Hyse Ombf.Bukskåret Under O,8 Kg , Hyse Ombf.Uten Hode Minst 8 Hg , Hyse Ombf.Uten Hode Under O,8 Kg , Hyse Rund Over 11.2 Hg , Hyse Rund Under 11.2 Hg , Hyse Sløyd Med Hode Under 9,8 Hg , Hyse Sløyd Uten Hode Minst 8 Hg , Hyse Sløyd Uten Hode Under O,8 Kg , Hyse Tørket Rund Alle Størrelser , Håbrand Rund , Isgalt Rund Over 60 Cm , Kamsjatka - Han Rund Over 1,6 Kg , Kamsjatka - Han Rund Over 3.2 Kg , Kamsjatka - Han Rund Under 1,6 Kg , Kamsjatka - Han Rund Under 3.2 Kg , Kamsjatka - Hun Rund , Kamsjatka - Hun Rund Over 1,6 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Over 3.2 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Under 1,6 Kg , Kamsjatka - Hun Rund Under 3.2 Kg , Kamskjell Rund Alle Størrelser , Krabbe - Hann Rund Over Minstemål , Delta i debatten på vårt nettsted, du også. Send ditt bilde til eller har du en god vits du vil dele, send til

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE NRK Brennpunkt Sendt : 17. februar 2004 1 1. Journalister: Kurt Salo Svein Bæren Rune Ytreberg 2. Tittel: Fangst og Fortielse 3. Publisert: Brennpunkt 17. februar 2004

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 9.10 LODDE I BARENTSHAVET I 2015 9.10.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter lodde i Barentshavet

Detaljer

Utfordringer etter Brexit

Utfordringer etter Brexit Solstrandseminaret / 24. august 2017 Adm. dir. Audun Maråk Utfordringer etter Brexit Utfordringer - Brexit Norge ikke en del av skilsmisseoppgjøret, men likevel blir vi berørt UK fremtidige forhold til

Detaljer

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote Pelagisk forum Bergen 3. Maj 2012 Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote 1 Program Noen fakta om Færøyne Hvordan Færøyene ser på situasjonen Hvor mye makrell er i færøysk sone Hvordan påvirker

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FISKET I 2013 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 2013, fordelt på flåtegrupper. I 2013 hadde Norge en

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

"Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge"

Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge "Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge" Fiskeriminister Svein Ludvigsen Sør-Norges Trålerlag: Representantskaps- og 50-års jubileumsmøte 17.-18. februar 2003 Forandre for å

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

Pelagiske Forening bør fremme det positive. Leder side 2. Havforskerne presser på for polhav-forvaltning

Pelagiske Forening bør fremme det positive. Leder side 2. Havforskerne presser på for polhav-forvaltning Pelagiske Forening bør fremme det positive Leder side 2 mai mandag 2012 Løssalg kr 20 orden DKK 20 Årgang 5 r 53 Uke 19 kystavisa Havforskerne presser på for polhav-forvaltning Et isfritt polhav kan bli

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016.

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016. 4.4 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.4. FISKET I 06 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 06, fordelt på flåtegrupper. I 06 hadde Norge en totalkvote på 93 94 tonn norsk

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 4.3 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.3. FISKERIENE I 05 I forhandlingene mellom Norge og EU for 05 ble det enighet om å sette TAC for torsk i Nordsjøen til 9 89 tonn. I tillegg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER 1. Innledning I flere tiår har de årlige reguleringsforskriftene for de ulike fiskeslag nedfelt det grunnleggende prinsippet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930.

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930. ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA PARTNERE: HALLVARD ØSTGÅRD (H) BRYNJAR ØSTGÅRD (H) Kystverket KNUT RYE-HOLMBOE Postboks 1502 ANSATTE ADVOKATER/FULLMEKTIGER: 6025 Ålesund RAGNI LØKHOLM RAMBERG GUNNAR NERDRUM

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 5 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

Kolmule i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet Kolmule i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-ifiskebestander/kolmule-ikolmule Side 1 / 5 Kolmule i Norskehavet Publisert 09.03.2016 av

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Forslag til forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not i Nordfjord og Sognefjorden

Forslag til forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not i Nordfjord og Sognefjorden Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 0032 OSLO Vår referanse: 15/15037 Deres referanse: Dato: 11.07.2017 Forslag

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

SVAR TIL SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER - LANDINGSMØNSTERET I TORSKEFISKERIENE

SVAR TIL SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER - LANDINGSMØNSTERET I TORSKEFISKERIENE FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Reguleringsseksjonen Postboks 185 Sentrum Saksbehandler: Erling Johan Johansen Telefon: 959 34 455 5804 Bergen Att: Synnøve Liabø Vår referanse: 11/11343-2 Deres referanse:

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

'[i] FISKERIDIREKTORATET

'[i] FISKERIDIREKTORATET '[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-167-201 (J-154-2001 UTGÅR) Bergen, 24.8.2001 RLO/EWI

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress:

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress: PFU-SAK NR. 185/12 KLAGER: Petter Berge ADRESSE: Jervveien 4, 3124 Tønsberg TELEFON: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv PUBLISERINGSDATO: 19.06.2012 STOFFOMRÅDE: Næringsliv GENRE: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang

Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang til fisk. Globaliseringen av råvaremarkedet, drevet av

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 SAK 15/2016 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 6 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten. ERSTATNINGSNEMNDENE VIRKEOMRÅDE OG ERFARINGER. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Detaljer

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1 Det er påbudt å bruke sorteringsrist i torsketrål i nærmere avgrensede

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018.

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018. SAK 24/2017 ORIENTERING OM FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 HAVBRISLING 1.1 FISKET I 2017 I den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU har kvoteåret for brisling blitt endret slik at det reflekterer

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015.

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015. SAK 5/2015 INNFØRING AV KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM KVOTEÅR I TORSKEFISKERIENE NORD FOR 62 N 5.1 BAKGRUNN På 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det i den gjensidige fiskeriavtalen

Detaljer

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015.

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015. NOTAT Saksnummer: 2015018313 Fra: Hilde Ognedal Dato: 16.12.2015 Seksjon: Ressursavdelingen Side 1 av 7 Telefon: 92089516 E post: hilde.ognedal@fiskeridir.no TIL: Stein Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse

Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse 1. Innledning I overensstemmelse med protokoll fra den 36. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, punkt 12.6, underpunkt

Detaljer

Hvordan foregår dette og hva er status?

Hvordan foregår dette og hva er status? ULOVLIG FISKE I BARENTSHAVET Hvordan foregår dette og hva er status? WWF 15.11.06 Einar Ellingsen Seksjonssjef Kontrollseksjonen Fiskeridirektoratet Stort område. Greenland Iceland Fishery Zone around

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007 Fiskeridirektoratet Region Nordland Fiskeridirektoratet Region Troms Fiskeridirektoratet Region Finnmark Deres ref Vår ref 200600207- /DSO Dato Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland,

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2015 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2015 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid Kartet under

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer