Dialogmøte kongekrabbe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogmøte kongekrabbe"

Transkript

1 Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015

2 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra 1994 ble det gjennomført forskningsfangst på kongekrabbe. Først i 2002 ble det åpnet for kommersiell fangst. Frem til og med 2003 ble kongekrabben i hele Barentshavet forvaltet som en felles norsk-russisk bestand. I 2006 ble Norge og Russland enig om å forvalte kongekrabbebestanden hver for seg i sine respektive soner fra 2007.

3 Ny (gul) og gammel(blå) grense for kvoteregulert område

4 Evaluering av forvaltningen I Stortingsmeldingen foreslo regjeringen at kongekrabbeforvaltningen skulle bli evaluert etter fem år Utvidet høring i 2013, som et ledd i evalueringen Fokus på utvikling og erfaringer siden 2008

5 Tema i evalueringen Evaluering av etablert forvaltningsstrategi Vilkår for å delta i fangst Åpen gruppe Lønnsomhet Vurdere intensjon - fiskere som var plaget Nedre lengde Kvoter Hannkrabber,Hunnkrabber og skadde krabber Kvotefordeling Kvoteområdet Kontrollutfordringer

6 Kvote og fangst Tonn 1500 Kvote Fangst / / / / / /2014 Sesong

7 Førstehåndsverdi og gjennomsnittspris kr kr/kg Førstehåndsverdi Gjennomsnittspris / / / / / /2014 Sesong 0

8 Fangst Hittil i denne perioden Forrige periode: Regulert: 1110tonn hann 895tonn hann 30 tonn hunn 24tonn hunn Verdi 102mill 62mill Antall båter Friområde 237tonn 304tonn Verdi 11mill 12,3mill Antall båter

9 Deltakeradganger Pr dato 522 deltakeradganger Hvorav 152 i lukket gruppe og 370 i åpen gruppe Hvorav 70 halve kvoter 60 har ikke startet ennå(130tonn)

10 Reguleringer 2014/2015 Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden 1. august til september 2015: Totalkvoten er på 1100 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber. Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter. Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2014 gis fartøykvote på 2,4 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,2 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe. Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke. Det vil ikke være tillatt å fangste kongekrabbe i perioden fra og med 24. august 2015 til og med 4. september Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten må ha en største lengde på eller over 6 meter.

11 Det innføres SMS-rapportering av fangst i stedet for skjema som sendes inn i ettertid. Fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøystørrelse. Plikten gjelder både innenfor og utenfor det kvoteregulerte området, og gjelder til enhver tid gjennom hele reguleringsåret. For fartøy som ikke har vært pålagt sporing tidligere, trer kravet i kraft 1. november Samleteiner for lagring av krabber skal være utspilt. Det er forbudt å bruke slike teiner for mellomlagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

12 Lønnsomhet Kongekrabbe har i perioder hatt stor betydning for aktivitetsnivået og lønnsomhetsnivået for fiskere/fiskeindustrien, særlig i Øst-Finnmark. I perioder med svikt i torskefiskeriene har kongekrabbe i noen fjordområder utgjort en stor del av inntektsgrunnlaget for både fartøy og mottaksanlegg. I lange perioder utgjorde inntekten fra kongekrabbefangsten 40-60% av fangstverdien for fartøy i noen fjordområder som også driftet i torskefiskeriene. Fangst av kongekrabbe har derfor bidratt til at det har vært mulig å opprettholde flere mottaksanlegg i fjordområdene i Finnmark.

13 Antall fartøy og lønnsomhet Antall fartøy Gj. snittlig inntekt Antall fartøy/ 1000 kr / / / / / /2014

14 Antall fartøy

15 Vurdering av forvaltningsregimet Dagens todelte forvaltningsregime bidrar til å hindre spredning på en effektiv måte, samtidig som kongekrabben er en viktig ressurs i det kvoteregulerte området. Bestanden beskattes på et så høyt nivå som det lar seg gjøre ut ifra gjeldende langsiktige målsetting i kvoteregulert område.

16 Utfordringer under dagens forvaltningsregime I den valgte forvaltningsstrategien mener Fiskeridirektoratet at en av hovedutfordringene er å øke lønnsomheten i kongekrabbefisket, og at det derfor bør innføres tiltak for å begrense deltakelsen i åpen gruppe. Dersom lønnsomheten øker vil det føre til økt profesjonalisering som vil påvirke positivt både for fartøy og landindustri. Når lønnsomheten øker, vil intensivet for fiskerikriminalitet/svart omsetning bli mindre. Dette kommer næringen til gode, og vil kreve mindre kontrollressurser.

17 En deltakelse i strid med hensynene i st.mld. nr 40? Deltakerkriteriene har bygget på en målsetting om det er fiskerne som har vært sterkest berørt av bifangstproblemer med kongekrabbe i andre fiskerier, skulle gis adgang til å delta i fangsten. Kongekrabbe har derfor ikke vært ment å utgjøre et selvstendig driftsgrunnlag for enkelte fartøy, men heller et supplerende driftsgrunnlag for de som er mest berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe.

18 Kongekrabbe prosentvis av totalfangst kvoteåret 13/14 Fartøy kun kongekrabbe Antall fartøy Andel Kvantum kongekrabbe kg Andel % % Fartøy < kg annet Fartøy < kg annet Fartøy < kg annet 13 2% % 44 8% % 35 6% % Fartøy > kg % % annet Totalt:

19 En deltakelse i strid med hensynene i st.mld. nr 40? Den økende deltakelsen i åpen gruppe blir sett på som et problem av flere næringsaktører og instanser. Å begrense deltakelsen på en måte som ivaretar de som opprinnelig var tenkt tilgodesett med kongekrabbekvote vil være viktig for og fortsatt drive med lønnsom fangst. Den økende deltakelsen og den lave terskelen for å få adgang til å delta i fangsten representerer også betydelige kontrollutfordringer for Fiskeridirektoratet.

20 Forslag til endringer Kvotestige: Etter dagens ordning får et fartøy på 6 meter får like store kongekrabbekvoter som fartøy på 14 meter. I stortingsmeldingen er det lagt til grunn at det er de som blir berørt av kongekrabben som skal sikres inntekt gjennom kongekrabbefisket. Utviklingen i antallet små fartøy må kunne sies å stride mot dette hovedhensynet - de små fartøyene som blir registrert har ikke tidligere fisket torsk eller andre arter.

21 Eksempel på kvotestige Eksempel på kvotestige basert på modell for åpen gruppe torsk: Største Kvotefaktor Antall fartøy Fartøykvote lendge Under 8 m ,23 8-9,99 m 1, ,80 Over 10 m 1, ,05

22 Aktivitetskrav En betydelig andel av de mindre fartøyene fisker enten bare kongekrabbe eller svært lite annen fisk. Et aktivitetskrav på fisk vil kunne bidra til å opprettholde målsettingen i St.mld. nr. 40. om at de som er berørt kongekrabbe får delta i fangsten. Var tema for evalueringen og høringen 2014/15 Høringsinstansene var utelukkende positive til forslaget.

23 Fartøystørrelse Nedre lengdegrense var på høring både i 2013 og Høringsinstansene var stort sett positive til tiltaket. Fra 14/15 sesongen må fartøy være 6 m eller større. (Fiskeridirektoratet foreslo 7 m) 43 fartøy falt ut. Bare 12 av disse hadde deltatt i andre fiskerier siden Flere er kommet inn igjen med større fartøy. En mulig løsning, men viktig med forutsigbarhet for fiskerne.

24 Dett va dett! Spørsmål/kommentarer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer.

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer. Ressursforvaltningen Norge har tradisjonelt hatt en ledende rolle når det gjelder ressursforvaltningen, og nyter stor respekt i Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Et kjennetegn ved norsk ressursforvaltning

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer