Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg"

Transkript

1 Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg

2 Foredraget 1. Innledning 2. Miljøhuset GK GKs reise fra C til passivhus Byggtekniske løsninger Tekniske løsninger Erfaringer så langt 3. Eksisterende kontorbygg Byggtekniske løsninger Tekniske løsninger 4. Spørsmål

3 GK Etablert i 1964 Omsetning ~ 3,2 milliarder ~ ansatte Norge, Sverige, Danmark GK skal være markedsleder lokalt og totalt GK leverer alle tekniske fag i bygg, egenprodusert eller i partnerskap. I nye bygg ; TTE I eksisterende bygg; TTS Energi- og energieffektivisering er sentralt i alt GK gjør!

4 RAMBØLL Rådgiver innen plan, design og teknikk. Etablert 1945 ~1300 ansatte i Norge, 26 kontorer Spesialfag bygg i Oslo har 7 ansatte innenfor bygningsfysikk og tilstand

5 GKs reise fra C til passivhus

6 Miljøhuset GK - Forutsetninger Bygget skal fremstå som et signalbygg hvor lavt energibruk og total miljøbelastning settes i naturlig sammenheng med arealeffektivitet, arkitektonisk kvalitet og god totaløkonomi både i investerings og driftsfasen av bygget. Det er et klart mål om at det er tilgjengelige kommersielle produkter og teknologi som skal benyttes, men at dette i aktiv grad skal optimaliseres og videreutvikles både på produkt og metodenivå. Tilleggsinvesteringen for å bygge til passivhusstandard skal være lønnsom. Leietakerne og eiere av bygget skal oppfatte byggets kvaliteter og miljøprofil som verdiskapende.

7 Bygget må reflektere vårt miljøansvar, inne og ute

8 Vi må anvende riktig teknikk i bygget for å nå målet og for å etterleve egen forretningsidé

9 Veien fra energiklasse C til PASSIVHUS

10 Vi måtte bygge et bygg som reflekterer vår profesjon og misjon : FOR ET BEDRE MILJØ!

11 Ryenstubben 10-12, Oslo Miljøhuset GK Areal ~ m 2 Byggeperiode: desember 2010 mai 2012 (innflyttet juni 2012) Totalt beregnet netto energibehov iht. Energimerkeforskriften = 67 kwh/m 2 Totalt beregnet behov for tilført energi iht.. Rapport 42 : 52 kwh/m 2 BREEAM sertifisert bygg Very good

12 Miljøhuset

13 Løsninger Byggeteknikk Ventilasjon Oppvarming / kjøling Byggautomasjon Vannbårne systemer El. oppvarming Belysning Solavskjerming

14 Byggeteknikk konstruksjon Kompakt bygningsform, optimalisering av vindusareal Bæring i form innvendige søyler, minimerte kuldebroer Ekstra isolasjon, bedre vinduer og dører ISO3: Bindingsverk med kjerne av isolasjonsskum (reduserer veggtykkelse fra 35 til 29 cm - 86 m 2 «ekstra» areal

15 Byggeteknikk ISO3 (Moelven)

16 Byggeteknikk tett bygg U-verdier [W/m 2 K] Krav passivhus *) Miljøhuset GK Gulv på grunn 0,15 0,10 14cm EPS Yttervegg 0,15 0,15 30 cm standard isolasjon Yttertak 0,13 0,10 40 cm standard isolasjon Vinduer / dører 0,80 0,78 3-lags glass, isolert karm *) I henhold til «prosjektrapport 42» som MHGK er prosjektert etter. Den nye passivhusstandarden NS3701 har kun minimumskrav til gjennomsnittsverdien for dører og vinduer

17 Byggeteknikk - trykktesting Trykktesting [luftskifte pr. time ved 50 Pa undertrykk)] Minimumskrav TEK10 = 1,5 Minimumskrav Passivhus (rapport 42) = 0,6 Miljøhuset GK = 0,23 (i snitt)

18 Kompetansebehov I hovedsak bygger man med kjente løsninger Samhandling ARK/RIV/ByFy Prinsipper avklares tidlig Gjennomgang med tømrere spesielt for ytterveggsløsningen Entreprenør: Kontroll av alt før lukking Erfaringer første prosjekt bygger kompetanse

19 Ventilasjon Overdimensjonerte aggregater (6 stk.) sikrer lavt trykktap / lav SFP Gjenvinningsgrad 88% (krav TEK10 = 80%) Luftmengde behovsreguleres avhengig av bruken av bygget

20 Ventilasjon - VAV Behovsstyrt aktive ventiler styrer luft, temperatur og lys Sensorer i ventilene detekterer nærvær, temperatur og CO 2

21 Lindinvent innebygde sensorer Luftmengde Åpningsgrad Romtemperatur Kanaltemperatur Bevegelse Aktivt don IR-Link - fjernavlesing

22 Behovsstyring Tilstrekkelig lys og luft, der det er behov når det er behov. Variable Supply Air Diffuser DDCV systemer som kan regulere på små luftmengder med stor nøyaktighet og uten lyd Mulighet for individuell/ sonevis regulering gir mer fornøyde brukere Enkel endring av luftmengder og driftsmønster basert på nye krav, funksjoner og erfaringer. Optimal drift med hvor jevnlig kontroll og dokumentasjon av luftmengder, luftkvalitet, temperaturer i rom og soner enkelt kan gjennomføres.

23 Oppvarming / kjøling Luft - vann varmepumper / kjølemaskiner Reversible maskiner med varme og kjølefunksjon Ett rørsystem med glykol, felles kjøle/varme batteri i ventilasjonsaggregatene Kjølebehovet dimensjonerende

24 Oppvarming / kjøling Fjernvarme ikke aktuelt pga lite varmebehov og «lang» avstand til Hafslunds rørnett (behov ~ kwh) Grunnforhold med 60 meter til fjell utelukker bergvarme pga høye kostnader

25 Oppvarming / kjøling - Varmegjenvinning Varmegjenvinning fra kjølemaskiner er spesielt gunstig Kjøleanlegg for datarom gjenvinner varme til varmekretsen og til forvarming av tappevann Overskuddsvarme fjernes i tørrkjøler plassert utendørs

26 Designtemperatur ved bruk av varmepumper Ved design av varmeanlegg med varmepumper er det viktig å ikke produsere høyere temperatur en det som er nødvendig Utekompensering Alternativt kan turtemperatur styres ut fra virkelig varmebehov 1 grad lavere temperatur på varmekretsen gir 2-3% lavere energibruk

27 Byggautomasjon teknisk integrasjon Teknisk integrasjon en nødvendighet ITB-rollen sikrer helhetlige løsninger

28 Byggautomasjon Vannbårne systemer Samspill og optimalisering Ventilasjon Romkontroll Varmepumpe

29 SD anlegg - startside

30 Ventilasjonsaggregater Felles varme/kjølebatteri Resirkulering av luft på natt

31 SD anlegg varme/kjøle system

32 SD anlegg - romkontroll

33 Energioppfølging - startside

34 El. oppvarming «spisslast» Varmeelementer a 200W i grenstaver Mobile kan i prinsippet stå hvor som helst Er ikke i bruk de varmeste vintrene 2% av året kaldere enn -15 C Vurdert i bruk < 90 timer per år

35 Belysning Behovsstyrt fra Lindinventsystemet Optimal prosjektering og oppdeling av lyssoner LENI tall under 12,5 kwh/m2 iht. NS15193 Effektbelysning; LED kontra halogen, W Downlights kontra «Eco downlights», 26-17W Armaturer med «Eco-lysrør», ca.10 % effektreduksjon

36 Solavskjerming Automatisk solavskjerming med utvendige persienner på de solbelyste fasadene; sør-øst-vest Andre fasader har ikke solavskjerming

37 Miljø Avfall kildesortering Ladestasjoner / el-bilparkeringsplasser (10) GK har kjøpt 5 el.biler som er disponible for ansatte. 1-2 av disse skal som forsøksordning disponeres av serviceteknikere ECO materialer

38 Økonomiske betraktninger Marginalt dyrere å bygge passivhuset vs. minimumskrav i TEK10 (2%) Kan man forvente økte leieinntekter med at leietaker får lavere energikostnader?

39 Teamet Ryenstubben Invest AS: - GK Norge AS - GK Eiendom AS - StorOslo Prosjekt Totalteknisk rådgivende entreprenør Arkitekt Byggentreprenør

40 Åpning av Miljøhuset 23. august

41 Erfaring så langt

42 TTS (TotalTeknisk Service) En fast kontakt som tar ANSVAR Drift og vedlikehold av ALL teknikken Koordinering av fagområdene og styring av riktig personell til hver enkelt oppgave Følger opp / påser at all innsats trekker i riktig retning Følger med og gir anbefalinger for proaktivt vedlikehold Analyserer/effektiviserer energibruk i bygget At myndighetskrav følges

43 EOS - totalt energiforbruk uke sep 2012

44 EOS - totalt målt energibruk tom sep 2012 Måned kwh Juni: 7 690,9 (ikke helt ferdig med alt) Juli: ,3 August: ,7 September: ,6 Sum jul sep ,0 «Ett helt år»: / 9 000m 2 *) = 88 kwh/m 2 Korreksjoner byggestrøm til utleiedel, sesongvariasjoner, mm. > 80 kwh/m 2 *) Areal: Halve bygget + fellesarealer i bruk + innflytting i deler av bygget september

45 Ytterligere forbedringstiltak Solfangere for tappevann? Egen varmepumpe (fra avkastluft) for tappevann? Bedre styring av pumper Bedre lysarmaturer Bedre styring av lys

46 Eksisterende bygg

47 Eksisterende kontorbygg Ruseløkkveien i Oslo 60-talls kontorbygg, fasade med påhengte betongelementer 3 ekstra etasjer på vestfløy, 1 ekstra etasje på østfløy Energimerke B/lavenergi Ny ventilasjon Fjernvarme

48 Lufttetthet 30 cm isolasjon i fasader 35 cm i tak Deler av fasaden innglasset Lav solfaktor

49 Eksisterende kontorbygg Solbråveien Asker TL

50 Solbråveien 23 før renovering Netto energibehov: 200 kwh/m² Levert energi : 250 kwh/m² Etter renovering - lavenergistandard Netto energibehov: 100 kwh/m² Levert energi : 80 kwh/m² Redusert CO2 utslipp ca.450 tonn pr.år

51

52 Alle vinduer byttes Solbråveien kontorsenter - tiltak (U-verdi for hele vinduskonstruksjonen på U = 1,0 W/m²K og med høyest mulig solskjermingsfaktor - Eksisterende ~ U = 2,5) Etterisolering av alle utvendige betongvegger i trapperom, gavelfasader etc. (U = 0,20 W/m²K - Eksisterende ~ U = 0,35) Alle takene etterisoleres med ca. 150 mm isolasjon til totalt ca. 350 mm. (Vi antar dette vil gi en U = 0,10 W/m²K - Eksisterende ~ U = 0,20 W/m²K) Vindusutskifting og etterisolering av betongvegger forbedrer lekkasjetall til 1,5. (Eksisterende lekkasjetall ~ 2,50) Installasjon av nye ventilasjonsanlegg med bedre SFP faktorer og temperaturvirkningsgrader (hhv SFP = 1,8 kw/ m³/s ~ ca. 3,5 kw/ m³/s, ŋ = 85 % (5 % høyere enn gjeldene forskrifter) - ~ ŋ = ~ 70%) Behovsstyrt ventilasjon og lysstyring gir ca. 40% mindre snittluftmengde og reduksjon på ca. 40% av effektforbruk til lys. Luft-vannvarmepumpe energidekningsgrad ca. 75 %

53 Solbråveien kontorsenter fort. Bygget kunne oppnå energimerke B Bygget kunne tilfredsstille Enovas krav til lavenergistandard som ligger mellom kravene til forskriftene i TEK10 og passivhusstandarden. Lavenergistandard utløste betydelige tilskudd fra Enova, i dette tilfellet kr. 4,6 mil. Det er altså fullt mulig å få redusert energibruken vesentlig i eldre bygg ved rehabilitering og renovering. GK Asker var på leting etter nye lokaler, og flyttet inn i nyrenoverte lokaler med lavt energiforbruk som første leietakerne i bygget!

54 Reduksjon i netto energibehov Solbråveien 23 Reduksjon i viftedrift, kjøling, ettervarme ca kwh 1b Ventilasjonsvarme 5,1 % Tappevann 5,2 % Vifter 12,8 % Årlig energibudsjett 1a Romoppvarming 25,5 % Total reduksjon netto energibehov ca kwh 3b Pumper 3,4 % 4 Belysning 16,3 % 6b Ventilasjonskjøling 12,1 % Reduksjon av effekt oppvarming/ ventilasjon; fra 650 til 240 kw = 410 kw 5 Teknisk utstyr 19,6 % 1a Romoppvarming kwh 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) kwh 2 Varmtvann (tappevann) kwh 3a Vifter kwh 3b Pumper kwh 4 Belysning kwh 5 Teknisk utstyr kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) kwh Totalt netto energibehov, sum kwh

55 Spørsmål

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold Torfinn Lysfjord, GK Norge Norges bygg og eiendomsforening Energiriktige bygninger i dag og i morgen, 27. februar 2013 26.02.2013 TL Agenda

Detaljer

1.1 Miljøhuset GK. Bakgrunn

1.1 Miljøhuset GK. Bakgrunn 1.1 Miljøhuset GK Bakgrunn Miljøhuset GK er et nytt 5 etasjers yrkesbygg lokalisert på Ryen i Oslo. Det er det første kontorbygg i Norge som er bygget som passivhus 1. Arealet er på totalt 14 300 m 2 BTA

Detaljer

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Åpen Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Utredning i FORKLIMA - Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Forfatter(e) Axel Cablé, Sofie

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J.

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J. SBF BY A07008 - Åpen RAPPORT 2007-03-27 Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning Bjørn J. Wachenfeldt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 2.6.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 SINTEF Byggforsk HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN (ERICHSEN & HORGEN A/S) OG IDA BRYN (ERICHSEN & HORGEN A/S) LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 Prosjektrapport 72 2011 SINTEF Byggforsk Helle

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

FAKTA Adresse: Maridalsveien 17 Lokalisering: Vulkan-tomta Kommune: Oslo. LPO Arkitekter ÅF-Consulting AS Kjell Ludvigsen Petter Nome AS

FAKTA Adresse: Maridalsveien 17 Lokalisering: Vulkan-tomta Kommune: Oslo. LPO Arkitekter ÅF-Consulting AS Kjell Ludvigsen Petter Nome AS 1.1 Bellonahuset Bakgrunn Bellonahuset er et nytt 6 etasjers yrkesbygg lokalisert på Vulkan i Oslo basert på passivhusløsninger 1. Arbeidet ble påbegynt i 2009 og bygningen ble tatt i bruk i årsskifte

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget?

Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget? Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget? Har byggeier forstått hva han har bestilt? Er beskrivelsen god nok? Har prosjekterende forstått hva han skal prosjektere? Er beskrivelsen god

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9 GK PROSJEKT TEMA GK PROSJEKT REHAB TIL A INNEKLIMA PÅVIRKER FORDELER MED HØYHUS i Grensesvingen 7. Side 18 skoleprestasjon. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr.

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energinotat med energimerking og energiattest 4. Andre målinger

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer