Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim"

Transkript

1 Under Dusken studentavisa i Trondheim 04/2001 KUNSTNER- VERKSTED s. 32 Vil fjerne stemmeretten Fem av seks direktører gikk Falkenborg asylmottak Klart for ISFiT Sære boforhold Hva er patetismen?

2 INNHOLD 04/2001 ansvarlig redaktør kulturredaktør Reidar Tetris Solberg Hedda Fredly Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 ansvarlig redaktør: Reidar Mide Solberg Preget av paranoia NYHETER 3 Vil frata studentene stemmerett 6 Ny undervisningsstrategi 7 SVT får betalt for vekttall 10 Klart for Vinterkonferansen 11 Hovedfag om mannen 12 «Globalt ansvar»? 14 Ny Samfundet-leder featureredaktør fotoansvarlig grafisk ansvarlig sivilarbeidere økonomi maskinansvarlig annonser Kjersti Nipen Kristin M Ellefsen Jostein Syvertsen Ole Kristian Bakkene Mathias Molden Anders Hanevik Johannes Daleng Anita Skagnæs Det er et klart sykdomstegn for en organisasjon når de ansatte går i konstant frykt for represalier ovenfra. Men dette er altså situasjonen i NTNUs administrasjon. Under Dusken fikk med egne øyne se hva som er tilstanden i NTNUs økonomiavdeling. Da det viste seg at det omstride lønns- og personalsystemet omsider ble forkastet, forsøkte vi å få en intervjuavtale med de ansatte i Lønnsseksjonen. Det skulle vise seg å bli en selsom affære. For det første var det ingen som våget å si ett eneste ord før fungerende økonomidirektør Rolf Tørring hadde opphevet den selvpålagte taushetsplikten. Da intervjuet senere skulle finne sted, ble det hele «overvåket» av seksjonssjef Inger Talberg. Dermed var det ingen som våget å si noen ting om hvordan de opplevde å jobbe i en seksjon som har fått kontinuerlig kjeft i flere år. Situasjonen i økonomiavdelingen er ikke enestående. Vi sitter med en klar følelse av at hele NTNU-organisasjonen preges av generell paranoia. De færreste tør kritisere sjefene sine åpenlyst, verken gjennom mediene eller internt. Da vet de nemlig hva som skjer; de blir sporenstreks kalt inn på teppet til nærmeste overordnede. Vi så hvordan det gikk da den på papiret så «frie» Universitetsavisa begynte å bedrive litt kritisk journalistikk: Det tok ikke lang tid før Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein og hennes medsammensvorne sørget for å pålegge redaktør Tore Oksholen og hans stab munnkurv. Moe Skarstein har en høy stjerne blant mange i NTNUorganisasjonen, og hun er kjent for å være et arbeidsjern. Vi betviler ikke at hun både er dyktig og sympatisk. Men NTNUs organisasjonskultur bærer på ingen måte preg av åpenhet. Det er et stort tankekors at all misnøye, frustrasjon og kritikk kommer fram så fort de ansatte slipper å stå åpent frem med sine synspunkter. Vigdis Moe Skarstein må ta sin del av ansvaret for at hun leder en organisasjon der frykt og usikkerhet er en del av hverdagen. Latterlig lukket Lørdag 25. februar var det ledervalg på Samfundet. Å gjøre Samfundet mer åpent og inkluderende var lovord som gikk igjen i talene til lederkandidatene. Samtidig opplevde tilskuerne i Storsalen et over fem timer langt og ikke særlig smidig valgmøte der man skulle være svært interessert for å bli sittende. Styret skal ha ros for at de hentet inn Trond Arne Undheim som debattleder. Målet var å myke opp og få mer struktur i utspørringen av lederkandidatene. Men etter kort tid på scenen ble Undheim regelrett mobbet vekk fra scenen av husvarme kverulanter som ikke var interessert i å høre på «pjattet» hans. Litt senere stilte en tilskuer kandidatene et helt betimelig spørsmål; hvordan brannsikkerheten skulle bedres på huset. Som svar ble hun latterliggjort og ydmyket fra talerstolen av husfolk som visste bedre - nemlig at lederen ikke hadde ansvar for brannsikkerheten. Dette stemmer selvfølgelig, men det er svært arrogant å forvente at ethvert medlem av Samfundet skal ha oversikt over alle ansvarsforhold på Huset. Slik oppførsel fører ikke akkurat til at Samfundet og Storsalen oppleves mer tilgjengelig for folk utenfra. Når et ledervalg, som skal være årets viktigste møte, blir så internt og lukket, er det ikke rart stadig færre velger seg Storsalen på lørdager. Skremmer bort lederne 4Etter at Vigdis Moe Skarstein (bildet) tok over jobben som Universitetsdirektør i 1998, har fem av seks direktører forsvunnet. Er dette tilfeldig? 15 Et asyl stenger dørene Ungene på Falkenborg sprudler av liv, lyst og karnevalskarrramba. Det er verre med de voksne. De vet hva som venter når asylmottaket stenger dørene. Første fly til Kosovo går 9. mars. KULTUR FEATURE 24 Kulturlivet i ISFiT 35 Highschool to Hell 36 Patetiske gutter 37 Jazzkvelder for studentene 38 Til lykke med dagen 40 Anmeldelser 42 Film på trøndersk 15 Aktuelt: Asylet 20 Portrett: Trond Andresen 26 En melkekartong fødes på ny 28 Sære boforhold 30 Prøvekluter for barneteater 32 Kunstnernes Casa 44 FOKUS: Gammel kontra ny soul Artister som Macy Gray og Lauryn Hill har reddet soulen, hevder noen. Men hva med røttene? Under Dusken gir deg historien om den opprinnelige soulen. JOURNALISTER Stian Arnesen, André Larsen Avelin, Sæba Bajoghli, Morten Bertelsen Eirik Bjørsnøs, Kjetil Fallan, Gøril Forbord, Preben Fonahn, Simen V. Gonsholt, Hans Jørgen Gåsemyr, Jan-Are Hansen, Tommy Halvorsen, Sigrun Haugen Erlend Langeland Haugen, Gunn Kari Hegvik, Anne Kristine Stokkenes Johansen, Karen Moe Møllerop, Henning Wisth Pedersen, Beate Solberg, Ove Stapnes, Hege Kristin Ulvin og Hans Ørnes FOTOGRAFER Siv Dolmen, Kristin Ellefsen, Anders Hanevik, M M M Halldor Gjernes, Fride Haram Klykken, M M Hans Martin Momyr, Rikard Nilsen, Carl M M André Nørstebø og Sara Odén M M GRAFISKE MEDARBEIDERE Jørn Haabeth, Ola Huseth, Katrine Johansen, Camilla Margrete Meier, Helge Magnus Opsahl og Jostein Syvertsen TEGNERE Christian Gilhuus, Christian Hartmann og Ingvill Stensheim EDB Ole Kristian Bakkene, Jørgen Binningsbø, Eirik Bjørsnøs, Johannes Daleng, Petter Eide, Øystein Handegard, Christian Waale Johansen, Ove Stapnes og Håvard Wigtil OMSLAG Halldor Gjernes (Foto) og Camilla Margrete Meier (Grafisk utforming) KORREKTUR Sæba Bajoghli, Erlend Langeland Haugen og Morten Volan telefon telefax e-post nettadresse adresse kontortid trykk (fax) Under Dusken Postboks 6855, Elgeseter 7433 Trondheim Hverdager Wennberg Trykkeri AS Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på samt å være dritings på alle fester. Den sittende redaksjon er valgt på et upolitisk partiavhengig grunnlag. ORDNET OPP PÅ KAMMERSET: Christer Heimtoft (til venstre) og Ivar Munch Clausen hadde ikke tid til å spørre studentene hva de syntes om å miste stemmeretten sin ved høstens rektorvalg. (Foto: Anders Hanevik) Vil ta fra deg stemmeretten Går det som Studenttinget (STi) ønsker står du uten stemme ved høstens rektorvalg. Studentpolitikerne vil nemlig stemme for deg. AV MORTEN BERTELSEN Helt horribelt! Forslaget vil frata studentene en av deres mest elementære demokratiske rettigheter, sier Endre Jo Reite. Styrelederen i Studentsamskipnaden er forferdet over tanken på at Studenttinget skal være valgforsamling ved høstens valg. Forslaget har jo ikke vært ute til høring en gang. Ingen har uttalt seg i saken. Samtidig vil de frata studentene stemmeretten. Et forferdelig forslag, raser Reite. Paradoksalt Studenttinget foreslår overfor ledelsen å fungere som valgforsamling når Emil Spjøtvolls etterfølger skal velges til høsten. Ved forrige valg - da kun én kandidat stilte - mottok alle studentene ved NTNU en stemmeseddel i posten, men færre enn femti returnerte den. Reite mener det er paradoksalt at studentenes øverste demokratiske organ vil frata studentene retten til å stemme. Studenttinget har verken mandat eller legitimitet til å velge rektor for oss. Vi må vite hvilke kandidater de vil gi sin støtte til før STi-representantene velges. Ordningen fjerner studentdemokratiet, hevder Reite. STi, derimot, mener en valgforsamling vil øke studentenes innflytelse. Da må rektor være sitt ansvar bevisst overfor en synlig og markant gruppe som representerer alle studentene, hevder leder i Studenttinget, Ivar Munch Clausen. Han tror STi er mer reflektert og kvalifisert til å velge rektor enn studenten i gata. I 1998 stemte 45 personer i et valg som kostet universitetet én million kroner å gjennomføre. Er dagens ordning verdt en PC per stemme, spør den nyvalgte lederen. Hadde dårlig tid Da STi fikk saken oversendt fra universitetsledelsen satt Christer Heimtoft som leder. Saken var merket «Haster». Vi hadde knapp tid, etter planen skulle den opp i Kollegiet før jul. Samtidig mente vi at valgprosessen ikke ville bli mindre demokratisk med STi som urnevalgt valgforsamling, når valgdeltagelsen ved flere rektorvalg har vært ekstremt lav fra studentenes side, sier Heimtoft. Nå innrømmer den tidligere lederen at dette er en vanskelig sak. Han håper et åpent valgmøte med rektorkandidatene vil gi studentene større direkte innflytelse. Munch Clausen avviser påstandene om at STi mangler mandat til å stemme på ny rektor. Alle i STi er urnevalgt av sine respektive fakultet, og skal representere en helhetlig tankegang i alle saker, sier Munch Clausen. Valgforsker skeptisk Professor Ola Listhaug er valgforsker ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Han mener det er tvilsomt om Studenttinget har mandat til å stemme på ny rektor. Hvis ikke spørsmålet om rektorvalg var oppe da Studenttinget selv ble valgt, må vi anta at studentene trodde det ville være den samme valgordningen som ved forrige rektorvalg. I så fall har Studenttinget ikke mandat til å kaste stemmer på rektorkandidat, sier Listhaug. Studentenes stemmer utgjør en fjerdedel når rektor velges. En valgforsamlingsmodell ble sist brukt ved rektorvalget i Før den eventuelt gjeninnføres, må Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet gi dispensasjon fra universitetsloven. NTNU håper å ta stilling til spørsmålet på Kollegiets møte i april.ud M NB! Alle bilder er manipulerte og alle fotografer er manipulerende Nyheter 3

3 Fem av seks direktører borte FAKTAØKONOMIROTET Nytt regnskapssystem, Oracle Financial, tas i bruk ved NTNU. Direktører forsvinner, de ansatte får taushetsplikt og økonomirotet fortsetter ved NTNU. AV SÆBA BAJOGHLI Fem av seks direktører har forsvunnet fra NTNUs sentraladministrasjon siden Vigdis Moe Skarstein ble universitetsdirektør i Terje Krogh og Jacob Hygen sluttet i sine stillinger som henholdsvis økonomidirektør og forskningssjef, mens Kåre Kongsnes, Odd Lauritzen og Knut Veium fikk lavere stillinger i NTNU-systemet. Bare teknisk direktør Kjell Næsje sitter tilbake fra staben til Skarsteins forgjenger, Tor Johansen. Næsje, som kom fra næringslivet før han begynte ved NTNU, er til gjengjeld en svært omstridt person i NTNU-systemet. Under Dusken kjenner til at samarbeidsklimaet i NTNUs sentraladministrasjon har vært preget av interne stridigheter og konkurranse. Som person er Vigdis Moe Skarstein høyt respektert og hennes faglige kvalifikasjoner trekkes sjelden i tvil. Likefullt kan økonomikaoset og den stadige utskiftingen av ledere tyde på at hun ikke har klart å sikre NTNU en stabil ledelse. Orgut mislykkes Kilder Under Dusken har vært i kontakt med sier de ansatte i ledelsen har blitt degradert eller fryst ut. Ingen våger imidlertid å gå ut med kritikken offentlig - av frykt for represalier. Forhenværende økonomidirektør Terje Krogh sparte imidlertid ikke på kruttet da han kommenterte økonomikaoset i Under Dusken før jul. «NTNU spiser sine ledere», var Kroghs kommentar til at også hans etterfølger, Stein Erik Aagaard, ga opp jobben som økonomidirektør. I 1997 startet NTNU Orgut (Organisasjonsutviklingsprosjekt), som hovedsakelig skulle rydde opp i, styrke og forbedre universitetets organisasjon og sentraladministrasjon. Men det har vist seg å fungere dårlig ettersom bare to av ni Orgut-prosjekter har lykkes. Da Stein Erik Aagaard gikk av som økonomidirektør før jul, uttalte han til Universitetsavisa at «NTNUs organisasjon mangler skjelett». Orgut-prosjektet ga ikke de resultater man ventet seg, noe blant annet kaoset i økonomiavdelingen bekrefter. Men Orgut kan også ha blitt brukt som en anledning for å presse ut uønskede direktører fra universitetsstyret. Får munnkurv De siste årene har NTNU-systemet vært preget av at de ansatte pålegges taushetsplikt. Kritikk oppover i systemet blir svært dårlig mottatt. De ansatte i NTNU-systemet frykter represalier, og er meget forsiktig med å uttale seg til mediene. Da Under Dusken i forrige uke forsøkte å få et intervju med de ansatte i økonomiavdelingen, ble vi møtt med en mur av taushet. Ingen våget å si noen ting uten godkjenning fra øverste hold, og seksjonssjef Inger Talberg fulgte årvåkent med mens vi intervjuet de ansatte i Lønnsseksjonen. Et annet eksempel på kneblingen av de ansatte er ledelsens takling av Universitetsavisa. Etter flere kritiske oppslag om blant annet økonomirotet Helt tilfeldig? Når fem av seks i NTNUs sentraladministrasjon slutter omtrent på samme tid, kan man spekulere i hva som er årsaken. Førsteamanuensis Bjørn Otto Elvenes ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse påpeker at det kan være flere grunner til at slikt kan forekomme. Det kan være maktkamp i ledelsen, personlige lojaliteter, at de ansatte får andre jobbtilbud eller rett og slett tilfeldigheter, opplyser Elvenes, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag. Ettersom han ikke kjenner til dette spesielle tilfellet vil han ikke spekulere i hva som har foregått i NTNUs ledelse. ved NTNU, ble redaktør av avisa, Tore Oksholen, kalt inn på teppet. I februar 2000 sa Oksholen til Under Dusken at «avisen er fri så lenge det passer ledelsen». I fjor vår ble han tvunget til å si opp sin stilling som redaktør av avisen. NTNU-ledelsen mente åpenbart at Universitetsavisa var for kritisk, og Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl tok over driften. Etter dette har det blitt slutt på de kritiske oppslagene.ud - Ikke utfrysing Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein avviser at NTNU-organisasjonen fungerer dårlig, og kjenner ikke til at ansatte skal ha blitt frøset ut av administrasjonsledelsen. Grunnen til at det bare er én direktør fra Johansens tid som fortsatt sitter i ledelsen, er at omorganiseringen av sentraladministrasjonen førte til at noen stillinger ble lagt ned. Men de berørte fikk tilbud om andre jobber i NTNU, understreker Skarstein. Noen startet i ny jobb, andre byttet jobb innenfor universitetssystemet. Folk sluttet av fri vilje. Jeg håper virkelig ikke det er tilfelle at tidligere ansatte føler seg frøset ut av ledelsen, sier universitetsdirektøren. Januar 1999 Samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim om å ta i bruk et nytt lønnssystem fra IBM for å få bukt med 2000-problemet. September 1999 Riksrevisjonen nekter å godkjenne NTNUs regnskap. Økonomidirektør Terje Krogh tar permisjon for å rydde opp i regnskapsrotet, samtidig som han skal rydde opp i lønnsog personalsystemet - som nå er forsinket. November 1999 Universitetsavisa avslører at innføring av nye økonomisystemer har ført til en budsjettsprekk på 43 millioner kroner. 1.mars 2000 Terje Krogh forlater stillingen som økonomidirektør ved NTNU. Statsautorisert revisor Rolf Tørring fra Pricewaterhouse- Coopers blir ansatt som fungerende økonomidirektør. På samme tid setter NTNU i drift IBMs lønnsog personalsystem, et halvt år for sent og uten å ha testet ut systemet. Mai 2000 Stein Erik Aagaard tiltrer som ny økonomidirektør ved NTNU. Juni/juli 2000 Det nye lønnssystemet kollapser. Store problemer med utbetaling av penger til alle ansatte, mens sommervikarer ikke får lønn før langt ut i august. Økonomikaoset fortsetter November 2000 Stein Erik Aagaard sier opp og fastslår at NTNUs økonomisystemer bør forkastes. Rolf Tørring blir på ny leid inn som fungerende direktør ved NTNU. To økonomidirektører måtte gå før NTNU kvittet seg med det problemskapende lønnsog personalsystemet. Nå mangler universitetet både økonomidirektør og et alternativt lønnssystem. «Et uferdig og lite fungerende lappverk.» Slik karakteriserte daværende økonomidirektør Stein Erik Aagaard NTNUs lønnsog personalsystem før han sa opp stillingen sin før jul. Januar 1999 inngikk NTNU, Universitet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) en fellesavtale der planen var at alle universitetene skulle prøve ut det nye lønns- og personalsystemet til IBM. I motsetning til UiB som avventet situasjonen, og UiO som kjørte det nye systemet parallelt med det gamle, tok NTNU ukritisk det nye systemet i bruk. Det skulle vise seg å være dumt, ettersom systemet blant annet førte til 5000 forsinkede lønnsutbetalinger. Onsdag 21. februar kom pressemeldingen som fastslo at NTNU, UiB og UiO kvittet seg med lønns- og personalsystemet etter to år med kaos. Alle taper Da økonomidirektør Terje Krogh gikk av 1. mars i fjor, ble Rolf Tørring leid inn fra PricewaterhouseCoopers som midlertidig økonomidirektør. Etter Stein Erik Aagaards avskjed før jul ble Tørring på ny ansatt som fungerende økonomidirektør. Han mener NTNU ikke kunne handlet annerledes i denne saken. Før jul var tidspunktet svært uheldig for forhandlinger - derforvar det vanskelig å heve kontrakten om lønns- og personalsystem med IBM. Vi har tapt mye tid og penger på at IBM ikke leverte et system som vi forventet. Selv om vi stiller et erstatningskrav vil ikke det dekke vår tap av både tid og penger. Alle er tapere i en slik bruddfase, sier Tørring. Lite populær stilling Midt oppe i kaoset med lønnssystemet mangler NTNU en fast ansatt økonomidirektør. Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein sier de vil vente med å ansette en ny direktør til ting har falt på plass. Med Rolf Tørring som fungerende økonomidirektør får vi kontinuitet i en vanskelig situasjon. Derfor vil vi vente med å utlyse stillingen, sier Skarstein. I fjor hadde NTNU tre økonomidirektører. Dette er visst jobben ingen vil ha? Formelt sett har vi bare hatt ett direktørskifte i økonomiavdelingen, og det var mellom Krogh og Aagaard. Under Tørrings ledelse håper vi på å få utarbeidet et nytt, velfungerende system. Per i dag er vi åpen for nye systemer, sier Skarstein. Stein Erik Aagaard har tidligere uttalt at NTNUs system mangler skjelett. Synes du organisasjonsstrukturen er for svak? Ettersom vi er midt inne i endringer i økonomiske og administrative systemer er organisasjonen sårbar. Innføringen av lønns- og personalsystemet skulle gjøre alt bedre, men det har ikke gitt effektene vi håpet på, avslutter Skarstein.UD 21. februar 2001 NTNU, UiB og UiO hever kontrakten om lønnsog personalsystem med IBM. Universitetet har fremdeles ingen fast ansatt økonomidirektør. SLUTTET: Terje Krogh, tidligere økonomidirektør. TILBAKEVISER BESKYLDNINGER: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein mener ingen har blitt fryst ut eller degradert fra NTNU-ledelsen. (Foto: Fride Haram Klykken) SLUTTET: Jakob Hygen, tidligere forskningsdirektør. ANNEN STILLING: Odd Lauritzen, tidligere studiedirektør, nå prosjektleder. ANNEN STILLING: Kåre Kongsnes, tidligere informasjonsdirektør, nå seniorrådgiver. SITTER FORTSATT: Kjell Næsje, teknisk direktør 4 Nyheter Nyheter 5

4 Nytt fra provinsen Kunstutdanning i Tromsø Høgskolen i Tromsø (HiTø) presser hardt på politikerne for å få midler til en kunstutdanning. Håpet er at de første studentene i visuell kunst kan komme høsten Rektor Ulf Christensen og direktør Ben Schei er i kontakt med politiske myndigheter. Vi hadde blant annet et møte med Ellen Horn i forbindelse med Nordlysfestivalen der jeg la frem planene, forteller en optimistisk Christensen. Statsekretær Roger Ingebriktsen var også til stede, og han lovet å være en aktivt støttespiller for å påvirke politiske miljøer. Utropia Dispensasjon etter stryksjokk i Bergen Alle de 126 studentene som strøk på forprøven i språkvitenskap får likevel fortsette studiene sine i språkfag dette semesteret. Det bestemte fakultetsledelsen på HF i går. Studentene tok selv affære etter at det ble kjent at hele 72 prosent hadde strøket ved forprøven i språkvitenskap. Helge Rossebø er en av mange studenter som ikke sto på eksamen, og han er svært skeptisk til det faglige opplegget for forprøven. Det har vært en halvering av forelesninger etter at forprøven gikk ned fra fem til tre vekttall i høst, sier Rossebø. Han er også skeptisk til selve eksamensoppgaven. Vi ble spurt om urelevant stoff, og spørsmålsformuleringene var svært forvirrende. En kunne nesten få inntrykk av at de som hadde skrevet oppgaven bevisst prøvde å villede oss, sier Rossebø oppgitt. Studvest Vil sparke Kvarterstyret i Bergen For første gang i historien vil det bli reist mistillitsforslag mot Kvarterstyret. På mandag ble det lagt fram et krav om ekstraordinær generalforsamling som er underskrevet av 68 studenter. Studentersamfunnet, Realistforeningen (RF) og Aktive Studenters Forening (ASF) vil da foreslå å sparke Kvarterstyret. Årsaken er at de mener styret ikke legger til rette for kulturarrangement, og således bryter de med statuttene sine. Det er ikke mulig å opprettholde statusen som det beste studenthuset i Norge slik det er nå. Nå må vi rydde opp, sier RF-president Eva M. Nordskog. Studvest Boliggaranti for ferske studenter i Oslo Minst 330 av Studentsamskipnadens hybler skal holdes av til høstens ferske studenter. Universitetet har bevilget 1,4 millioner kroner til å betale husleie for hyblene fra de blir ledige fra mai og utover, slik at der står ledige når nye studenter kommer til høsten. Tanken er at unge studenter som kommer fra områder utenfor Oslo og Akershus skal kunne tilbys boliger ved semesterstart, opplyser avdelingsdirektør Toril Johansson ved Universitetet. Stadig færre studenter søker seg til Oslo, blant annet på grunn av et svært trangt boligmarked. For å få hybel gjennom prøveordningen må søkeren være under 21 år og dessuten være tildelt plass ved et av fakultetene. Universitas FAKTANTNUS UNDERVISNINGSSTRATEGI Læring framfor undervisning er slagordet i NTNUs undervisningsstrategi som ble vedtatt i Kollegiet i desember Strategien slår over ti sider fast at alle deler av NTNU-systemet aktivt skal jobbe mot konkrete mål: mindre tradisjonelle eksamener og innføring av nye eksamensformer utvikling av alternative metoder for vurdering av studenter og karaktersetting mindre bruk av ordinære forelesninger mer undervisning, spesielt ved de frie fagene mer problembasert læring, gruppearbeid og Nå må studentene gjøre krav på et bedre universitet, oppfordrer prorektor Kathrine Skretting og student i Kollegiet, Trine Viken Sumstad. AV HANS JØRGEN GÅSEMYR Kollegiet vedtok i desember ny strategi for undervisningstilbudet ved NTNU. Denne er den første i sitt slag, og byr i tillegg til møllspiste fraser om bedre studiekvalitet på flere konkrete tiltak. Dagens eksamensordning må bort. Vi må finne bedre måter å måle kunnskap på og bruke pengene våre mer fornuftig, sier prorektor Kathrine Skretting. Hun har ledet utvalget som har jobbet fram undervisningsstrategien, og er opptatt av at NTNU må fornye seg radikalt. Vi må ligge i forkant og tilby et læringsmiljø av bedre kvalitet. Konkurransen om studentene kommer bare til å øke, forklarer Skretting. Ingen unnskyldning Strategien innebærer i hovedsak at universitet skal satse mer på aktiv læring og alternativ undervisning framfor tradisjonelle forelesninger. Prorektoren understreker at hvert fagmiljø må utvikle egne modeller, tilpasset særlige fag og behov. I løpet av 2002 skal Kollegiet ha rapport om framskritt i omleggingsarbeidet. Alle fakultet og institutt skal da kunne vise til konkrete endringer i tråd med strategien, uavhengig av ressurstilgang. Selv med dagens knappe prosjektarbeid bedre oppfølging av den enkelte student; flere kollokvier, flere studentassistenter og mer pedagogisk opplæring av disse mer kursing av undervisningspersonell mer og bedre implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi økt vektlegging av undervisningserfaring i sammenheng med tilsettelser, promotering og avlønning av faglig ansatte NTNU viser til Det medisinske fakultet og Fakultetet for Bygg- og miljøteknikk som fagmiljøer hvor mange av strategiens mål allerede er innfridd. Strategi trenger gasspedal ressurser er det fullt mulig å gjør noe. Mange av tiltakene krever mer penger og lengre planlegging, men dette er ingen unnskyldning for ikke å sette i gang flere prosjekter. Som å gjøre noe med eksamen, prioritere gruppeøvinger og lignende, sier Skretting. Hun oppfordrer studentene til å gjøre seg kjent med strategien og presse på med krav om endringer. Studenter avventer resultater Studentpolitikerne ved NTNU trykker undervisningsstrategien til sitt bryst. Strategien viser framsyn og er et veldig godt utgangspunkt, men uten oppfølging er heller ikke dette mer enn tomme ord, mener studentrepresentantene i Kollegiet, Trine Viken Sumstad, Janne Pedersen og Hans Bøhle Aarhus. Alle tre er enige i at studentene har en sentral rolle i arbeidet med å tvinge endringene gjennom. Her har vi et vedtak å slå i bordet med. Universitetet skal fornye seg og tilby nye og bedre læringstilbud. Strategien gjør det for eksempel helt klart at studentene ved de frie fagene skal få mer undervisning og bedre opplegg, sier Viken Sumstad og legger til at det er latterlig at et par uker med intensiv eksamenslesning skal være nok til å få bestått i enkelte fag. Kollegierepresentantene er dessuten smertelig klar over at de færreste studenter kjenner til at det eksisterer en undervisningsstrategi. Vi har en kjempeoppgave foran oss med å få ut informasjon om strategien. Det er avgjørende at studenter prater høyt om målene NTNU har satt seg og stiller krav, uttaler kollegiemedlem Janne Pedersen.UD SVT lover mer undervisning En ny budsjettmodell på SVTfakultetet tildeler instituttene penger etter hvor mange vekttall studentene tar. Mer rettferdig, mener studentrepresentant Kjerstin Tobiassen. AV MORTEN BERTELSEN SVT-dekan Jan Morten Dyrstad sier det var misnøye med dagens studietilbud både blant studenter og vitenskapelig ansatte, samt mangel på penger, som tvang frem den nye budsjettmodellen. Hvor stor del av potten hvert enkelt institutt vil få, avhenger nå av hvor mange kandidater det uteksaminerer og antallet vekttall som produseres per år. Mer undervisning Studentrepresentant i fakultetsstyret, Kjerstin Tobiassen, tror modellen vil gi en mer rettferdig fordeling fagene mellom, men understreker samtidig at den kan åpne for «billige» vekttall. Selv om instituttene blir tildelt penger etter sine resultater, velger de selv hvordan de vil bruke dem. De kan for eksempel gjennomføre færre undervisningstimer og dyrere eksamensform uten at det trenger å få konsekvenser, opplyser Tobiassen. Hun understreker likevel at hun er optimistisk på vegne av SVT-fakultetet. Med den nye modellen blir det også klarere regler for hvor mye undervisning studentene har krav på. På grunnfag og mellomfag skal det være minimum åtte forelesningstimer og fire gruppeøvingstimer per uke. Dessuten må Dragvoll-studentene forberede seg HF følger på Også HF-fakultetet innfører en innsatsstyrt budsjettmodell. HF-dekanus Petter Aaslestad håper modellen vil vise hvordan - og hvorfor - fakultetet bruker ressursene sine som det gjør. Nå slipper vi å ta hensyn til den som roper høyest. Modellen viser klart og tydelig hva som er absolutte minimum for hvert enkelt fag, sier Aaslestad. Han understreker at tross den faglige bredden ved HF vil ikke små på minst fire innleveringer i semesteret. Siv.ing.- og psykologiutdanningen holdes utenfor modellen. Det samme gjelder forskningen ved fakultetet. Modellen er utvilsomt rettferdig og bidrar til bedre undervisning. Samtidig må vi være oppmerksom på faren for billige vekttall, og iverksette nødvendige studiekvalitetstiltak, sier Tobiassen. Hun håper strengere fagevaluering, ny undervisningsstrategi og stolthet for eget fag vil være egnet medisin mot vekttallsyke. Evaluering på nett Dekanus Jan Morten Dyrstad vil også ta i bruk nye metoder for å vurdere fagkvaliteten. I tillegg til sensorer fra andre universitet skal studentene selv evaluere faget og foreleserne sine - blant annet på internett. Vi håper å kunne lage en hjemmeside hvor studentene kan krysse av for hvilke kurs de følger og hva de synes om kvaliteten på undervisningen, sier Dyrstad. Han understreker at fakultetsledelsen ikke er ute etter å henge ut forelesere, men tror studentenes vurderinger kan bli et styringsredskap for ledelsen. Ifølge Dyrstad ønsket gjennomsnittsstudenten høyere intensivitet og flere undervisningstimer per uke, noe den nye modellen tar hensyn til. Samtidig åpner den for tettere kontakt med faglærer gjennom gruppeøvinger. Ledelsen begynte utredningsarbeidet for en ny budsjettmodell to år tilbake, og ferdigutviklet den på fakultetets ledermøte i fjor høst. En oppsummering av erfaringene med modellen vil bli foretatt i oktober. Blir den en suksess kan SVT-modellen bli retningsgivende for hele universitetet.ud og undervisningskrevende fag sakke akterut i konkurranse med noen av Dragvolls største fag. Ingen fag favoriseres. Ingen fag marginaliseres. Modellen er helt nødvendig for å sikre en rettferdig fordeling mellom fagene, noe alle hos oss er enige om, hevder Aaslestad. I motsetning til SVT skal også forskningen ved HF innlemmes i den nye budsjettmodellen. UD Nyheter 7

5 Vil du studere i Storbritannia? VENTURE CUP - FORRETNINGSPLANKONKURRANSE Du har idéen, vi gir deg muligheten Søk etter, sammenlign og søk på det riktige studiet i Storbritannia via Internett. Hvis du ønsker å studere i Storbritannia, kan du ta en titt på StudyChoice. Med noen få enkle tastetrykk får du tilgang til over studier i engelsk språk og universitetsstudier på høyere eller lavere nivå. Og du kan søke etter, sammenligne og søke på studiene gratis via Internett. StudyChoice gir også informasjon om pris, økonomisk støtte, innkvartering, opptakskrav og studentvisum - det vil si alt du trenger for å studere i Storbritannia. Venture Cup er mer enn en konkurranse: Å delta i Venture Cup vil gi deg gratis veiledning, et omfattende nettverk og solide kunnskaper om det å realisere en forretningsidé. Alle innleverte bidrag blir bedømt av en kompetent jury, og du får skriftlig tilbakemelding. Det kjempes om premier på til sammen NOK Innlevering fase 2 er 30. april: (Du trenger ikke ha vært med i fase 1 for å delta i fase 2) Krav: Fullstendig, profesjonell og gjennomførbar forretningsplan. Ca sider Se internettside for mer informasjon og interessepåmelding. Venture Cup arrangeres av NTNU i samarbeid med de andre universitetene i Norge med tilhørende forskningsparker. Ved NTNU arrangeres konkurransen av studentforeningen Start NTNU og Gruppen for entreprenørskap og innovasjon (GREI).

6 Ny vinterkonferanse på HiST Vil du høre hvordan Marvin Wiseth skal lede Trøndelag ut i verden? Da er årets Vinterkonferanse ved HiST stedet for deg. AV STIAN ARNESEN Moderne teknologi, bedriftsnettverk og personlige relasjoner skal bringe trønderbedriftene ut i verden. Vinterkonferansen 2001 finner sted torsdag 15. mars med som tittel. Målet med konferansen er å øke konkuranseevnen til trøndersk næringsliv, sier Julie Ræder, leder for Vinterkonferansen Konferansier Marvin Wiseth vil Kostbart skandalebygg Praktbygg eller brannfelle? Nok en gang stormer det rundt Realfagbygget. AV STIAN ARNESEN Snart ett år etter kong Haralds høytidelige åpning florerer manglene på Realfagbygget. I forrige nummer kunne Under Dusken fortelle om rullestolbrukernes elendige situasjon. Dessverre er dette ikke de eneste feilene ved bygget. I et internt notat fra brannvernleder Geir Lunde Kalkulatorkrøll NTNU har fått nytt kalkulatorreglement, men hva betyr det i praksis? AV HANS ØRNES NTNUs nye kalkulatorreglement for siv.ing. og siv.ark. trer i kraft våren Det var ment å bli enklere og mer forståelig, men det finnes fortsatt mangler og tvetydigheter i reglementet. En av konsekvensene er at du bare ved åpen-bok-eksamen får benytte valgfri kalkulator. Denne eksamensformen er sjelden brukt ved NTNU i dag, og vanligvis er matematisk formelsamling det eneste skriftlige hjelpemiddelet du får bruke. Derfor må du la din dyrt innkjøpte kalkulator sammen med blant andre Ted Hanisch, Tron Øgrim og Birger Elvestad rette søkelyset mot hvordan trønderske bedrifter skal lykkes på det internasjonale plan. For 17. gang arrangeres konferansen av studentene ved HiST, som høster gode erfaringer av kontakten med næringslivet. Erfaringene vi får ved dette arrangementet er gode både for oss og bedriftene, sier Julie Ræder. Konferansen avsluttes med en felles debatt der alle foredragsholderne deltar. Temaet for debatten er «Fremveksten av Trøndelag som teknologiregion», og intensjonen er å skape diskusjon rundt hvordan bedriftene kan ta i bruk ny teknologi i kampen om kundene på verdensmarkedet.ud avsløres flere vesentlige mangler. «Dørene har en tendens til å sige slik at nødåpningsfunksjonen ikke fungerer» nevnes blant vrimmelen av feil. Særlig er det den branntekniske tilstanden som er dårlig, med manglende nødlys og talevarsling som ankepunkter. Undervisningsrom som ikke er brukbare og elendig tilrettelegging for funksjonshemmede, er andre eksempler. 1,3 milliarder har bygget kostet så langt. Fortsatt er bygget langt fra forskriftsmessig stand, og «NTNU forutsetter at Statsbygg ferdigstiller bygget i sin helhet». UD ligge hjemme til fordel for den nyinnførte «bestemte, enkle kalkulatoren». Denne vil bli produsert for NTNU og solgt på Tapir. Den vil koste lite og bare ha enkle matematiske funksjoner. Høyst sannsynlig vil den bli din framtidige følgesvenn på den ordinære eksamen ved NTNU. Andre ting som kan volde problemer er at overgangen til det nye reglementet er glidende. Fram mot høsten 2002 er det opp til den enkelte faglærer om det gamle eller det nye reglementet skal benyttes, og dette kan føre til misforståelser. Det fins også flere tolkningsmuligheter i reglementet, et av dem er kravet om «lommeformat». For å være på den sikre siden er det kanskje på tide å lære seg å integrere uten TI-89.UD KOMMER: Marvin Wiseth og Trond Øgrim vil skape blæst rundt Vinterkonferansen 2001.(Foto: arkivfoto) Macho-mannens siste arena Økt likestilling har utfordret menns makt. Men på fotballbanen er det fortsatt de maskuline idealer som råder. AV HEGE KRISTIN ULVIN Stig-Are Melby har i sin hovedfagsoppgave i sosiologi ved NTNU sammenlignet Dag-bladets fremstilling av Mot nye horisonter Nå skal slitne studenter lokkes ut av lesesalene. Det er duket for Aktivitetsuka AV STIAN ARNESEN NTNU-sosiolog Stig-Are Melby mannlige fotballspillere i 1978 og Med bakgrunn i at det har skjedd en betydelig kvinnerevolu-sjon i løpet av perioden, var det spennende å se om fremstillingen av menn hadde endret seg. Det viste seg imidlertid at mannlige fotball-spillere faktisk opphøyes mer i 1998, forteller Melby. Oppgaven konkluderer med at herrefotball har blitt et enda viktigere felt for konstruksjon av maskulinitet i 1998 enn tjue år tidligere. Begge år ble mannlige fotballspillere fremstilt som krigere og maskiner. Men mens det i 1978 ble fokusert bare på fotball, var man i 1998 blitt mer opptatt av at fotballspillerne som «overmennesker» også utenfor banen. Det ble i sterkere grad fokusert på deres rolle som heteroseksuelle erobrere og vellykkede familiemenn. Vi ser stadig vekk store fotballstjerner i reportasjer hvor innholdet går på alt annet enn det sportslige, sier sosiologen. Vi ønsker å gi et tverrfaglig bidrag til den ellers svært teoretiske siv.ing.- Reaksjon på likestilling Stig-Are Melby bruker uttrykket «hegemonisk maskulinitet» for å beskrive hvordan fotballheltene fremstilles. Fotball er blitt et viktigere felt for hegemonisk maskulinitet. Dette innebærer at det er de tradisjonelt sterke, fysiske og agressive maskuline verdier som dyrkes. Kvinner, homoseksuelle, pasifister og «myke menn» underordnes, sier han. Melby hevder at fremstillingsformen kan sees på som et svar på økt likestilling. I 1978 utgjorde kvinner en mindre utfordring. Kvinners betydelige framskritt har gitt menn behov for et rom hvor de maskuline idealer fortsatt står i første rekke. Det er sagt at «the stronger women get, the more men love football». På fotballbanen får undertrykt maskulinitet fritt spillerom, sier han. Dette kommer også fram i forskjellen på hvordan mannlige og kvinnelige fotballspillere fremstilles. Det skilles fortsatt mellom «fotball» og «kvinnefotball». Dette forteller at det er fotball for menn som oppfattes som ordentlig fotball, til tross for at kvinnefotballen har opplevd store triumfer de siste tjue årene. Det er de mannlige fotballsspillerne som opplever den store heltedyrkelsen, fastslår Melby. utdannelsen, sier Petter Norli, leder av Aktivitetsuken. Aktivitetsuken ved NTNU går av stabelen 12. til 16. mars. Faglige og sosiale arrangement skal sprite opp hverdagen til siv.ing.-studentene. Målet er at studentene skal løfte blikket opp fra pensumbøkene og utvide sine horisonter, fortsetter han. Bedriftsbesøk, Lillehammer-tur på fakultetets regning, fotokurs og MACHO-FOTBALL: På fotballbanen får menn sjansen til å flykte fra likestillingssamfunnet og dyrke de maskuline idealer. (Foto: Fride Haram Klykken) Uoppnåelige idealer Stig-Are Melby er kritisk til den sterke betoningen av maskuline idealer i fremstillingen av fotballspillere. Jeg vil oppfordre journalister til å tenke over hvilket språk de bruker. Fotball er en stadig voksende idrett, og den vinner i forhold til andre idretter. De idealer som uttrykkes gjennom fotballspillerne er uoppnåelige for de fleste menn, samtidig som idealene også kan sies å underordne kvinner. Den økte likestillingen som har skjedd i samfunnet mellom 1978 og 1998 kan foredrag fra så vel interne som eksterne fagfolk er bare noen av tilbudene. Arrangementet er hovedsaklig for tredje års siv.ing.- studenter, men foredragene er åpne for alle. Jeg er spesielt stolt av å kunne skilte med navn som Thomas Hylland Eriksen og Erik Tandberg, sier Norli. «Mennesker og teknologi» er det gjennomgående temaet gjennom altså ikke sies å nedfelle seg i medias fremstilling av mannlige fotballspillere, konkluderer han.ud uken. Problemstillingene spenner fra «Et liv på våre eller teknologiens premisser?» til «Reiser i rom og tid». Sosiale sammenkomster er også en viktig del av arrangementet. Den sosiale biten er klart viktig i en ellers travel studiehverdag, påpeker Petter Norli.UD 10 Nyheter Nyheter 11

7 4 på stripa Vet du hva temaet for årets ISFiT-festival er? Hva syns du om valg av tema? KLART FOR ISFIT 2001 Hvem skal redde verden? Begrepet «globalt ansvar» kan lett bli en floskel dersom det ikke omsettes i konkret handling. ISFiT har valgt et svært krevende hovedtema, fastslår Gunnar Fermann, førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU. AV HEGE KRISTIN ULVIN Fermann mener dagens unge har et stort ansvar for å være et korrektiv til hvordan den eldre generasjon forvalter verden. Men den ungdommelige idealismen må ha et konkret innhold, og karrierisme må ikke bli overordnet. Engasjement er mer enn pleiing av egen CV. Ønsker man å ta globalt ansvar, må man også være villig til å ofre noe selv, oppfordrer han. «Globalt ansvar» er en ypperlig tittel når folk fra ulike land samles til en festival, men tas det ikke ansvar i praksis, blir det bare en ungdommelig happening. Utfordringen ligger i å konkretisere ansvaret, sier Fermann. Er det noen som i det hele tatt makter å ta globalt ansvar i dag? ISFiT og Attac er eksempler på bevegelser som kan bidra til påvirkning. Men generelt viser det jevne lag av befolkningen i de fleste stater liten interesse for utenrikspolitikk og internasjonale forbindelser. Og det finnes i dag ingen overnasjonale politiske strukturer som kan tvinge statene til å handle mot sin vilje for å løse globale problemer, hevder Gunnar Fermann. Hva med FN? FN er som et aksjeselskap eid av medlemsstatene. Som i andre aksjeselskaper er det eierne som bestemmer, og ledelsen vil tilkjenne seg kontroll. Vi ser stadig at FNs generalsekretær står maktesløs i forhold til hva statene er villige til å være med på. For eksempel er det ikke mulig å forbedre finansieringene når den amerikanske kongressen nekter USA å betale sin FN-gjeld, sier førsteamanuensen. Realismen knekker idealismen Gunnar Fermann sier at det finnes få statsvitenskapelige teorier som forutsetter at statene er interessert i noe utover egeninteresser. Dette bunner i den realpolitiske tankegang. Statenes mål er snarere å hindre kaos og sammenbrudd i det internasjonale system enn å ta felles ansvar for globale problemer. Selv om hvert enkelt menneske kan ha uegoistiske holdninger, kan man ikke forutsette at dette gjenspeiles i statssystemet, understreker han. Fermann påpeker at idealismen ofte taper i det politiske systemet. Politikere skal innfri en haug med løfter. Idealistene droppes ofte i kampen om å nå toppen. Med alle de krav og forventninger til løfteinnfrielse som møter en politiker, er det ikke rart de lett blir realister. Globalt ansvar nødvendig Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener globalt ansvar er helt nødvendig for å ta fatt i dagens verdensproblemer. Det er et svært altomfattende begrep, men det er bedre å være ambisiøs og gape over for mye enn å innta en passiv holdning. Den rike delen av verdens befolkning viser en nedslående mangel på vilje til å foreta endringer. Egosentrismen råder, sier Lem. Han mener studenter kan ha sterk påvirkningskraft. Studenter er en reflektert og oppdatert gruppe med makt til å sette dagsorden. Og det er dagens studenter som skal sitte i viktige stillinger etter hvert, poengterer Lem. Han mener alt for få i Norge viser interesse for det som skjer utenfor egne landegrenser. Det er flott at møter opp til demonstrasjon mot rasisme. Men at bare førti mennesker deltok på «Slett u- landsgjelda» sin demonstrasjon i sommer, illustrerer at engasjementet for global sikkerhet nærmest er fraværende. Hvem vet; om 80 år kan det være Norge som er avhengig av andres solidaritet, påminner Steinar Lem. Han peker på flere områder hvor det bør tas globalt ansvar. Fattigdom, miljø, klimaforandringer, atomvåpen - det er vel ingen tvil om at det finnes nok alvorlige utfordringer. Klima er kanskje det området hvor det kommer klarest fram at man kun oppnår fremskritt kollektivt, understreker Steinar Lem.UD GLOBALT ANSVAR?: Hva ligger egentlig i begrepet ISFiT har valgt som hovedtema? Og hvem i all verden skal makte å ta globalt ansvar? (Foto: Fride Haram Klykken) VI MÅ ENGASJERE OSS: Hvis vi ikke prøver fordi alt virker så håpløst oppnår vi i alle fall aldri noe, sier lederen for ISFiT Marte Lerberg Kopstad (t.h) og temasjef Inger Oldervik. (Foto: Kristin Ellefsen) På tide å våkne Hvem kan rekke en hånd i været og si: «I dag tar jeg globalt ansvar»? AV GØRIL FORBORD Studenter har kunnskap og kunnskap er makt. Vi har ansvar for å bruke denne makten på en positiv måte, sier temasjef for ISFiT, Inger Oldervik. Målet er at festivalen skal gjøre både deltakerne - som kommer fra mer enn 120 land - og resten av studentmassen oppmerksom på de problemer og utfordringer verdenssamfunnet står overfor. Den store visjonen er at festivalen skal inspirere deltakerne til handling som igjen blir til konkrete resultater. Vår generasjon må snart våkne. Vi må jobbe mot holdninger som at jo rikere man blir, jo mer vil man ha. Og at man ikke trenger å engasjere seg fordi det har ingen innvirkning likevel, fortsetter lederen for ISFiT Marte Lerberg Kopstad. Diffust og uhåndgripelig Temasjefen og lederen er samlet for å forsvare valg av et tema som for noen kan virke både diffust og skremmende stort. Lerberg Kopstad er ikke redd for at temaet skremmer deltakerne. Hun tror heller de tar utfordringen. Ikke at man skal redde verden alene, men kjempe sammen mot miljøødeleggelser, ujevn fordeling og helseproblematikk. Kapitalen bestemmer, men som forbruker har du makt fordi du er en kunde. Selskapene bruker millioner av kroner på å opprettholde eller skape et godt omdømme. Hvis mange nok boikotter et produkt eller et selskap oppnår man noe. Da må selskapene legge om produksjonen og ta hensyn til for eksempel miljø og menneskerettigheter, sier Lerberg Kopstad. Hun forsvarer valget av tema «globalt ansvar» med at alt henger sammen og at man ikke kan snakke om miljøproblemer uten å trekke inn helsespørsmål og fattigdom. Se på AIDS-epidemien i Afrika. Når man snakker om den trekker man automatisk inn fattigdom og mangel på kunnskap. Det er meningsløst bare å ta for seg én side av en sak, sier Lerberg Kopstad. Studentenes stemme Under festivalen skal deltakerne samles i mindre arbeidsgrupper, kalt workshops, der de skal ta opp forskjellige politiske, økonomiske og kulturelle sider ved globaliseringen. Workshopene vil blant annet handle om global etikk, global økonomi, media, bærekraftig utvikling og global helse. Meningen er at deltakerne skal utveksle ideer, erfaringer og få nye impulser slik at ISFiT også blir en personlig opplevelse. Hvis du snakker med en som daglig lever i et område med konstant vannmangel belyser sikkert han eller hun dette på en helt ny måte, forklarer Oldervik. Med utgangspunkt i workshopene skal det etter festivalen utarbeides en rapport som består av hva 450 studenter fra hele verden mener fokus må ligge på i forhold til bærekraftig utvikling. Rapporten blir trolig presentert på FNs årlige miljøkonferanse der miljøvernministere fra hele verden er representert. Målet er at den til slutt blir studentenes stemme på Earth Summitkonferansen i Det er oppfølgeren til den store Rio-konferansen i 1992, der bærekraftig utvikling først ble satt i fokus, forteller Lerberg Kopstad. Slett u-landsgjelda Det andre store satsingsområdet under ISFiT er den 14. workshopen som har sletting av u-landsgjeld som tema. Den skal ha mer fokus på handling enn diskusjon. Målet er å danne et globalt nettverk med studenter og organisasjoner som kjemper for å få slettet u-landsgjelda. Dessuten skal ISFiT planlegge strategien for videre sammarbeid og jobbing etter festivalen. Igjen er det viktig med fokus på enkeltindividets ansvar, men vi kan ikke dra hjem hver til vårt. Det er sammen vi skaper en opinion, slår Oldervik fast. Begge understreker at temaet kun er en del av festivalen, og at folk skal møtes og ha det spennende. Dessuten håper de å trekke med seg så mange som mulig av trondheimsstudentene på både møter og kulturtilbud. Det blir nok av arrangementer å gå på hvis du har lyst til å engasjere deg litt. Det viktigste er at man skal oppleve noe, møte mennesker og ha det moro, avslutter Lerberg Kopstad.UD Inge Hovd, 3. materialteknologi Ja, det er «Globalt ansvar». Det er et viktig tema. De som har mye penger, kompetanse eller ressurser må ta ansvar for de som har lite. Sigbjørn Røneid, 2. marin Nei, det aner jeg ikke. Det er et diffust begrep som ikke sier noe bestemt. De må mene at vi skal ta ansvar for den generasjonen som kommer etter oss. Kaja Bye, 3. elektro Nei, det vet jeg ikke. Det er fint med bevisstgjøring, men det der høres ut som et digert prosjekt. Mona Mellem,1. sivilarkitekt Nei, jeg visste ikke hva det var. Men det er et bra tema fordi det er noe som bør interessere alle. Kjempefint hvis de klarer å få til samarbeid mellom forskjellige kulturer og folke slag. 12 Nyheter

8 Aktivistkalenderen Ny dronning av det runde hus Politisk ukorrekt og lite opplyst? Under Dusken hjelper deg til de riktige stedene: Allmøte i Gøteborgkomiteen Gøteborgkomiteen forbereder demonstrasjoner i forbindelse med EUtoppmøtet. Møt opp sammen med folk som er villig til å ta soleklare standpunkt. UFFA kl Kollegiemøte Kan Trond Andresen omsider få gjennomslag? Tar studentrepresentantene i Kollegiet hensyn til sitt mandat? Følg med, følg med! Hovedbygget/Gløshaugen fra kl «Menn som fedre» Alle som er interessert i foreldrerollen, og da særlig menn, bør komme og høre på professor David Morgan fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Dragvoll/Bygg 6, nivå 4 kl Slett u-landsgjelda Aksjon Slett U-landsgjelda og ISFiT inviterer til seminar om hva som skjer med u-landsgjelda og hva som må gjøres annerledes. Påmelding via Seminaret varer fra fredag 2. til søndag 4. mars ISFiT: Åpningsseremoni Studenter fra mer enn 130 land kommer for å bivåne åpningen av ISFiT KUF-minister Trond Giske står for den offisielle åpningen av festivalen. Samfundet/Storsalen kl 1900 ISFiT: «Fighting poverty» I den siste tiden har det oppstått en rekke nye organisasjoner som jobber for sletting av all u-landsgjeld. Skal denne gjelden slettes uten betingelser? Hvordan skal problemet løses? Samfundet/Storsalen kl 1900 Tibet på plakaten Filmen «Pempas Arr» er filmet i Tibet av eksil-tibetaneren Pempa Dolma Andersen, og tar for seg situasjonen i Tibet. Stedet er Prinsen kinosenter Café Nordsør: Menneskesmugling Hvem har ansvaret for menneskesmuglingstragediene? Professor Thomas Hylland Eriksen og statssekretær Einar Gelius kommer for å debattere temaet. Samfundet/Selskapssiden kl 1830 ISFiT: «Destroying our Future?» «Verdens miljøvernminister», dr. Klaus Töpfer vil å snakke om miljøproblemen verdenssamfunnet står overfor. Samfundet/Storsalen kl 1000 ISFiT: Utdeling av Studentenes fredspris Representanter fra All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) kommer for å motta Studentenes Fredspris. Kjell Magne Bondevik er blant æresgjestene. Samfundet/Storsalen kl 1400 ISFiT: «Global Questions - Local Answers?» Kan vi stole på at politikere og byråkrater tar globalt ansvar? Er det ikke viktigst at ansvaret tas på lokalt plan? Samfundet/Storsalen kl 1900 Bruk Aktivistkalenderen til å spre informasjon om spennende foredrag, møter, seminarer, utstillinger, aksjoner eller andre aktuelle aktiviteter SMILENDE: Slik vil Karin Klemetsrud lokke store navn til Storsalen.(Foto: Anders Hanevik) Studentersamfundet. Jevn innspurt dro valget ut i de små timer. AV STIAN ARNESEN Med smil, snille spørsmål og en jentes vilje skal lørdagsmøtene atter få sine gode innledere for en billig penge. Jeg vil sette en klar tidsramme for lørdagsmøtene, og lage et konsept som er gøy å gå på, sier Studentersamfundets nye leder, Karin Klemetsrud. Dagens møter er for lange og ineffektive, og skremmer bort et engasjert publikum, fortsetter hun. Klemetsrud kom inn i valget etter benkeforslag fra salen. Storsalen hadde før dette Bill.mrk.: Engasjerte studenter Snart inntar ISFiT for alvor Trønderhovedstaden. Mange kloke hoder vil spre sine tanker - om du vil høre. AV STIAN ARNESEN Det er ingen tvil om at ISFiT ønsker å rette fokus mot «Globalt ansvar», som er temaet for årets festival. Programmet vitner om variasjon både i emner og formidlingsformer. Utdanningsminister Trond Giske vil stå for den høytidelige åpningen i Storsalen på Samfundet lørdag 3. mars. FOREDRAG SAMFUNDET-LEDERLørdag valgte Storsalen ny leder av hatt store problemer med å skille de to sittende kandidatenes meninger. Klemetsrud gikk hardt ut i sitt åpningsinnlegg og angrep Sindre Balas og Øyvind Graham for lite revolusjonerende meninger. Med 87 mot 84 stemmer kunne hun entre scenen som vinner etter to valgomganger. Skal vi skape en provoserende og livlig debatt, må vi fronte to radikalt ulike syn i forkant slik at publikum kan ta stilling og engasjere seg. Jeg vil blant annet bruke de kunstneriske gjengene aktivt i profileringen av resolusjonsforslag til Lørdagsmøtene, sier Klemetsrud. Dessuten hører ikke studentpolitikk hjemme på Lørdagsmøtene, det kan Studentutvalgene og de andre drive med. Klemetsrud vil heller fokusere på tema som miljøpolitikk og norsk fengselspolitikk på Lørdagsmøtene. Partipolitisk er jeg nok litt rosa, men det er Studentenes meninger jeg skal blæste i media, ikke mine egne, avslutter Klemetsrud.UD Det faglige avsparket tas søndag, der utenlandsgjelden til land i den tredje verden settes i fokus. Mandag vil et av festivalens trekkplaster foredra i Realfagbygget. Dr. Kaus Töpfe er direktør for United Nations Environmental Programme og vil forelese rundt emnet «Destroying our Future». Thorvald Stoltenbergs foredrag «One World - One Order?», er avlyst. Men ulike forelesere fra inn- og utland skal likevel trekke publikum til byens storstuer i festivaluken. Medieyndling Thomas Hylland Eriksens raske, tunge og profilerte meninger kan høres i Sangerhallen mandag 5. mars. Tilbudene til den engasjerte student er mange under ISFiT-01.UD AKTUELT Asylet Hvit puddersnø så langt øyet kan se og et karneval som nærmer seg slutten. Ungene på Falkenborg sprudler av liv og lyst. Det er verre med de voksne beboerne på asylmottaket. De vet hva som kommer. Ta bilde av meg! Og meg! Ungene slåss om plassen foran kameraet. Snø fyker og luer sendes ut i luftige svev. Småtråkket har vært på karneval med pizza, dans, ansiktsmaling og ganske mye hårfarge til disposisjon. Nyadhnhjim (12), Adrian (10), Antonietta (9), Mirlinda (7), Kenneth med krøllene (3) og resten av vennegjengen er flyktninger. Pizza er godt. Og Norge er bare bra. Men jeg liker ikke snø, kommer det fra en jente på ti år. Florinda har bodd i asylmottak hele livet, og aldri vært i Kosovo. Falkenborg har vært hjemmet de siste to årene, Sverige og Tyskland før det. I Norge er det best. Vi skal kanskje hjem til sommeren, men jeg gleder meg ikke til å dra.

Under Dusken YES! JAZZ! S 42 06/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken YES! JAZZ! S 42 06/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 06/2001 YES! JAZZ! S 42 Ikke klare for bokstavkarakterer Studenter mest stressa Hvem vil bli politi? Akttegning på skolen Lidenskapelig tango INNHOLD 06/2001 ansvarlig

Detaljer

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim studentavisa i Trondheim 01/2001 TID FOR ØL s. 33 NTNU ga gratis øl til studentene Slår i fylla Dobbelt så dyr øl 842 halvlitere for lånet Sixpackpraten:ARK INNHOLD 01/2001 Under Dusken studentavisen i

Detaljer

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2001 stud.sex Få kvinner ved NTNU Krangel i Kollegiet På go`fot med Eggen Ny fotoskole på Ila Grønnsåpe og vievann Motorpsycho goes pop Piggtråd INNHOLD 11/2001

Detaljer

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l Under Dusken 10/2000 studentavisa i Trondheim ER DETTE GØY? Lønnsrot på NTNU l Zoologi til topps l 4 Fersk foreleser l Sesam by night l Lettmelkdiktatur l Fokus:DJ INNHOLD 10/2000 Under Dusken studentavisa

Detaljer

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8 Samskipnaden tjener rått Klart for bygg på Fengselstomta Eksamen, liksom Kunstnerne ut i verden Pøbelrock Sixpackprat

Detaljer

Under Dusken. Byens siste proletar s. 36 12/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Byens siste proletar s. 36 12/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 12/2001 Byens siste proletar s. 36 Klarer ikke å innføre bokstavkarakterer Endelig billigere buss Rottelab på NTNU UKA-tradisjonene Sosialrealisme i tegneserier INNHOLD

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 01/2002 Overvåket 19 S. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret LEDER INNHOLD 01/2002 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 ansvarlig redaktør:

Detaljer

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2001 Eksamen i bleieskift s. 21 Psykisk syke får ikke forsikring Mistillit mot konsernsjefen Renessanserektoren Ode til eksamensvaktene Fittpreik på scenen INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Kreativ, konstruktiv? Nyhet: Den frie forskningen får svi Kultur: En ny vår for Samfundet. studentavisa i Trondheim 01/2003

Under Dusken. Kreativ, konstruktiv? Nyhet: Den frie forskningen får svi Kultur: En ny vår for Samfundet. studentavisa i Trondheim 01/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 01/2003 Kreativ, konstruktiv? Nyhet: Den frie forskningen får svi Kultur: En ny vår for Samfundet LEDER INNHOLD 01/2003 Ikke et luksustilbud NYHETER 9 Strømprisen

Detaljer

Under Dusken. Kjær leik. Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37. studentavisa i Trondheim 13/2002

Under Dusken. Kjær leik. Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37. studentavisa i Trondheim 13/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 13/2002 Kjær leik Nyhet: NTNU saksøker IBM s.6 Kultur: Flere NRK-sendte samfundsmøter s.37 LEDER INNHOLD 13/2002 Dolket i ryggen Forslaget om å fjerne reisestipendet

Detaljer

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002

Under Dusken. Vått og rått. Nyhet: Frie fag i fare s.4. Kultur: Radio n vil gå riks s.41. studentavisa i Trondheim 11/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2002 Vått og rått Nyhet: Frie fag i fare s.4 Kultur: Radio n vil gå riks s.41 LEDER INNHOLD 11/2002 Lykke til, NTNU! 4 Frie fag i fare Assisterende universitetsdirektør

Detaljer

Under Dusken. Velkommen til akademia. Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser. studentavisa i Trondheim 10/2002

Under Dusken. Velkommen til akademia. Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser. studentavisa i Trondheim 10/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 10/2002 Velkommen til akademia Nyhet: Krever erstatning fra HiST Kultur: Platekompaniet jukser LEDER INNHOLD 10/2002 Åpne studier 4 Gratis vekttall på Dragvoll? 6

Detaljer

Under Dusken. Med ordet i sin makt. Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Med ordet i sin makt. Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim Med ordet i sin makt Nyhet: Vil saksøke NTNU Kultur: Til kamp mot mental forsøpling 07/2002 S. 24 LEDER INNHOLD 07/2002 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden

Detaljer

Under Dusken. Lidenskapens pris s. 19. Kultur: Går mot mediemonopol. Nyhet: Kutter «konteeksamen»? studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Lidenskapens pris s. 19. Kultur: Går mot mediemonopol. Nyhet: Kutter «konteeksamen»? studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim Lidenskapens pris s. 19 Kultur: Går mot mediemonopol Nyhet: Kutter «konteeksamen»? 04/2002 LEDER INNHOLD 04/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim siden 1914 NYHETER

Detaljer

Under Dusken. Smakfull studiestart. Nyhet: Juksere kastes ut s. 4 Kultur: Stridsdøksa begravd på Svartlamo n s. 38. studentavisa i Trondheim 12/2002

Under Dusken. Smakfull studiestart. Nyhet: Juksere kastes ut s. 4 Kultur: Stridsdøksa begravd på Svartlamo n s. 38. studentavisa i Trondheim 12/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 12/2002 Smakfull studiestart Nyhet: Juksere kastes ut s. 4 Kultur: Stridsdøksa begravd på Svartlamo n s. 38 LEDER INNHOLD 12/2002 Lurendreieri 6 Studentpolitikerne

Detaljer

Under Dusken. Studenter som forsøker. Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann. studentavisa i Trondheim 16/2002

Under Dusken. Studenter som forsøker. Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann. studentavisa i Trondheim 16/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2002 Studenter som forsøker Reportasje: Dill med ex.phil. Kultur: Kapitalismens sprudlevann LEDER INNHOLD 16/2002 Tafatte NTNU-studenter 20 000 studenter ved NTNU

Detaljer

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 05/2003 Terningen er kastet Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve LEDER INNHOLD 05/2003 Hvor er venstresiden? Mens vi sakte, men sikkert forsøker

Detaljer

Luftbåren lykke. Trondheim: Norges beste studentby. Sjekking på speed. Det våres for kulturpolitikken

Luftbåren lykke. Trondheim: Norges beste studentby. Sjekking på speed. Det våres for kulturpolitikken studentavisa i Trondheim 12/2003 23. september - 7. oktober 2003 88. årgang Luftbåren lykke Trondheim: Norges beste studentby Sjekking på speed Det våres for kulturpolitikken LEDER Norges beste studentby

Detaljer

En ildsjel mønstrer av SIDE 26

En ildsjel mønstrer av SIDE 26 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 6 90. ÅRGANG 23. MARS- 20. APRIL En ildsjel mønstrer av SIDE 26 Dragvoll skal bli enda større SIDE 3 Semesteravgiften reduserer helsekøene SIDE 4 Kulturpolitisk pressgruppe

Detaljer

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere studentavisa i Trondheim 15/2003 4. - 18. november 2003 88. årgang Surfer gjennom studiene Halvferdig AiT provoserer Nytt kapittel for Skarstein Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere LEDER INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Kald fusjon. Nyhet: ISFiT snarveien til Norge. Kultur: Kunsten å kjøpe kunst. studentavisa i Trondheim 08/2003

Under Dusken. Kald fusjon. Nyhet: ISFiT snarveien til Norge. Kultur: Kunsten å kjøpe kunst. studentavisa i Trondheim 08/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2003 Kald fusjon Nyhet: ISFiT snarveien til Norge Kultur: Kunsten å kjøpe kunst Vitenskapskløften I denne utgaven av Under Dusken kan du lese en historie som startet

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

Rasedelt boligmarked SIDE 25. Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36

Rasedelt boligmarked SIDE 25. Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 3 90. ÅRGANG 10. - 23. FEBRUAR Rasedelt boligmarked SIDE 25 Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36 LEDER Studentdemokrati

Detaljer

I god form? SIDE 45. Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41

I god form? SIDE 45. Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 7 91. ÅRGANG 19. APRIL - 2. MAI I god form? SIDE 45 Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41 LEDER KOMMENTAR Intern eller ekstern? NTNU

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR Tilbake til hverdagen Side 40 NYHET REDAKSJON 8 NETTSIDEr UTSATT: - NTNU mangler identitet 16 HYBLIFISERING: - Vil lære studentene

Detaljer

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk UD#16-03_are4 17.11.03 04:12 Side 1 studentavisa i Trondheim 16/2003 19. november 2003-13. januar 2004 88. årgang Søknadsbehandling tok halvannet år Julemoro: Alt på ett brett UKA sensurer bort nynorsk

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer