fi~bllle~u~i19 lybb >I87 Fiskeridirektoratets Kontrollverk Distriktslaboratoriet i Alesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fi~bllle~u~i19 lybb >I87 Fiskeridirektoratets Kontrollverk Distriktslaboratoriet i Alesund"

Transkript

1 fi~bllle~u~i19 lybb >I87 Fiskeridirektoratets Kontrollverk Distriktslaboratoriet i Alesund

2 FISKERIDIREKTORATETS DISTRIKTSLARORATORIUM RQYSEGA'I'A ALESUND

3 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I 1986 OG EN VURDERING AV UTVIKL- INGEN VED LABORATORIET har v ~rt et Br rned en god del forandringer i laboratorievirksomheten. Anders Aksnes slut.tet som 1ab.leder 1 juli 1985 og ny lab. leder tiltrgdte I april En del av rutinene ved laboratoriet har blitt lagt om i lapet av Bret, bl. annet blir n& alle analyseresultatene utskrevet og arkivert ved hjelp av elektronisk databehandling. Nye problemstillinger har blitt aktualisert i lmpet av Bret. Disse er szrlig knyttet ti1 oppdrett av fisk og skalldyr. En kan her nevne medisinrestkontroll av nye preparater og kontroll av algetoksiner i skjell. Men en del nye problemstillinger har ogs& dukket opp innen den tradisjonelle fiskeindustrien, og en kan her nevne nye metoder for produksjon av saltfisk og direkteslaying. Hovedmengden av prmver kommer fra Mmre og Romsdal. Vi f8r svzrt lite praver fra Trmndelagsfylkene. (Lab~ra~oriet skal som kjent dekke Fiskeridirektoratets og fiskeindustriens analysebehov b&de i Mmre og Romsdal og Trandelagsfylkene). Laboratoriet har et svart godt samarbeid med avdelingskontoret i Kristiansund. Laboratoriet har ikke fbtt midler ti1 nyanskaffelser av analyseutstyr i L'aboratoriet har de seineste Srene ikke blitt tilgodesett med nye instrumenter. Dette er bekymringsfullt, da en lett sakker akterut i den teknisk utviklingen og blir et.terhvert ikke i stand ti1 5 utfare de analysene det er behov for. Em kan i denne sanimenhengen nevne medisinrest-, algegift- og mil jmgiftanaly-, er. Analysevirksomheten har stort sett ligget p& samme niv& som i 1985 n&r det gjelder antall analyser som er utfart, men det skjer en forandring av hvilke analy-ser som blir utfmrt. En har merket en forskyvning ti1 rner arbeidskrevende analyser. Det kan for eksempel nevnes laboratoriet i 1986 bare utfmrte 21 vannbestemmelser i klippfisk, mens det i 1984 ble utfmrt over Det har vzrt avholdt to laboratorielederrnater i Matene har vist at det er meget nyttig og nadvendig & diskuterer felles problenlstillinger. Dette er spesielt viktig for B koordinere analysemetodikken og n5r det gjelder 8 vurdere resultatene likt.

4

5 OVERSIKI OVER UTFQRTE ANALYSER AERCIMONAS ALUM IN I UM (SPEKTROFOTOMETR I St::: > ANAEROBT KIMTALL ANISIDINTALL ANTIBIOIIKARESISTENS ANTIBIOTIKAVERIFISEKING ASK CSSTAXANTIN BACILLUS CEREUS CLOSTRIDIUM PEHFRINGENS OIARETISK SKZELLGfFT (1) EGENVEKT A? OLJE ELEKTRCIFORESEi' I DENT IFFi:CFiSJOrd ESCHERICHIA COLI/FEKALT KOLIFOKME FARGE GARONER FARGETALL FEKALE STREFTCKOKKER FETT (ETYLACETGTMETODEN) FLUORID i2) FORMALDEHYD FORSBFNLNGSTALL FRIE FETTSYRER HISTAMlN HiiFOXANTIN JERN (3) JODTALL KALS I UM f 3 f

6 KARBOHYDRAT KJEMf SK OKSYEENFORBRUI:: CMn) KOAGULASEFOSETIVE STbFYLOKOKKER KOLIFORME BAKTERIER KONDUKTIVITET GVEISTELLING/FARASITT KVIKKSaLV MAGNESIUM 131 MED I S INREST (OKSYTETRACYKLIN) MEDISINREST (SULFAPREFARATER) NINHYDRINREAKTIVE STOFFER QKSYGEN IOFFLMST) ORGANOLEPTISKE UNDERSgKELSER FARALYTISK SKJELLGIFT (FSF) FATOLOGISKE UNDERSWELSER FEROKSYDTALL ph F'OLYFOSFAT F'ROTE I N RADIOAKTIVITET 14) SALP2ONELLA SFiL1- (C::tDR I DER i SINK (3) SMUSS I DLZE SOFPKIMTALLfINDENTIFISERTNG STIVNEFUNKT FOR OLJE TEMFERATURMALINGER T I NEVANN TOTAL FLYKT IG N i TROGEN (TVB-N

7 c: c cii I m rn11 aa a a;/

8 OVERSIKT OVER &NGLVSERTE FRBVER AKKhF? 12 AVL-EIR ING I FLATEFRVSER 1 BRISLING BROSME EROSMEFILET ENSILASJE F I SKEFOR F I SKEKGKER F ISKEMELKEPULVER F I SKEOLJE FISKEFULVER FLYNDREFILET ilavi.::ref's HJERTESKJELL HUMMERHGLE HUNDEFfZR HVALULJE HYSE HAERiiNN i.::l 1 FI-F I SK KOLMULEFARSE k::raebe KRABFESTICKS

9 LAKS LAKS LAKSEAVFALL LAKSELEVER/t3RRETLEVER LAKSEMUSKEL LAESEFOSTEX LAKSEROGN LAKSESMOLT/PARR LAKSEYNGEL LODDE LODDEROGNMEL LLfTFiSK LYSING MAKRELL MfiERELLFARSE MAKRELLF ILET PEFPERMAKRELL REGNBUEt3RRET REGNEUEMRCETS YNGEL REKEMEL/PULVER RE 1: E F: REKESKALL RYGGEEfNSEI SALT SALTFXSK/S&LTFISKFILET SALTiLAKE SCGILOFDSAVFALL sc ALLOF'S SEX

10

11 MEDISIMTRANKONTROLL I 1 9 K STANDARD A: 267 FAT 20 TCJNNER KILO 2000 KILO STANDARD B: 3440 FAT 100 KONTAINERE 50 T0NNER 2 16 ICANNER KIL,O KILO 5000 KILO 1080 KILO ANALYSER UTF0RT I FORBINDELSE MED MEDISINTRANKONTROLL: 45 5 ANALYSER. INDUSTRIRASTOFFAMALYSER I ANTALL PR0VER: 844 FETTANALYSER. : 714 : 714 TOTALT FLYKTIG NITROGEN: f ii TOTALT ANTALL RASTOFFANALYSER: 2036 ANALYSER. TOTALT ANTALL ANALYSER UTFBRT : 8980 ANALYSER.

12 KATEGORIFORDELING ANALYSERTE PR0VER KONTROLL PROSJEKT OPPDRAG PRaVER 311 PR0VER 313 PRgVER X % 9.8 X NYE METODER INNARBEIDET I 1986 * Fluorimetrisk bestemmelse av paralyserende muslinggift. * Spektrofotometrisk metode for analyse av aluminium i vann. * Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk {COD-Mn) i vann. * Fluorimetrisk bestemmelse av blodinnhold i fiskekjmtt. * SDS-polyacrylamid elektroforese for identifikasjon av fiske arter i ensilasje. * Polyacrylamid/agarose elektroforese for identifikasjon av kjemoterapeutika i oppdrettsfisk. * Ny metode for p3vi.sing av Salmonella i nzringsmidler * Pavising av Bacillus cereus i nzringsmidler. * Identifikasjon av sopp og bakterier i ensilasje. * Maling av stramhastighet i vann. * Kondukt.ivitetsm&ling i vann.

13 M0TER OG KURS I AUGUST: Laboratorieledermate i Trondheim AUGUST: Fiskerimesse/seminar i Trondheim. 26 AUGUST: Symposium om algetoksiner, L,eakollen, Asker 3-4 NOVEMBER: Havforskermmte, Alesund NOVEMBER: Kurs i kvalitetsgradering av oppdrettsfisk, Bergen NOVEMBER: Mmte i arbeidsgruppen "Medisinrester i oppdrettsfisk". 20 NOVEMBER: Foredrag om laboratoriets virksomhet ved AMOkurs for fiskere, Hermy videreggende skole/ Arbeidsformidlingen. UTPLASSERTE ELEVER/HOSPITANTER 1986 Geir Olav Stale (Teknisk fagfskole, 2 uker). Jan Eliassen (Teknisk fagskole, 1 uke). Walter Stiegler (Teknisk fagskole, 1 uke). Reidun Mork 0ien (Arbeidsformidlingen, 13 uker). PEWRSONALSITUASJONEN I Laboratorieleder Knut K. Sjgstad (fra ) Avdelingsingeniar Kaare Halvorsen Ingenimr Arve Henningsen Fmrstelaborant Arvid Hoe1 Laborant Turid Ormseth Ingenimr Liv Jorun Valaas var mi.dlert,idig ansatt fram ti1 1 april Ansatt p3 ekstraordinare sysselsettingsmidler. Laboratorieassistent Elias Dyp (halv stilling)

14 * Anders Aksnes, Kaare Halvorsen og Sverre Ola Roald. Kvalitetsutvikling av ra og kokte reker. Rapporter og meldinger, Fiskeridirektoratet (1986). * Knut SjAstad og Sverre Ola Roald. Rensestas jon for msters, Avermy. Fiskeridirektoratets kontrollverk, Alseund (1986) * Knut Sjgstad og Anne Stene. Undersmkelse av 10 sjmvannslokaliteter i Giske kommune. Fiskeridirektoratets kontrollverk/fiskeriteknisk hmgskole (1986). * Knut S jgstad. Holdbarhet av vakuumpakket rakelaks ved 0 "C. Fiskeridirektoratets kontrollverk (1986). RINGTESTER Fluorimetrisk bestemmelse av histamin.

FISKER ID IRE KTO RATET SENTRALLABORATORIET ÅRSMELDING 1976 BERGEN 1977

FISKER ID IRE KTO RATET SENTRALLABORATORIET ÅRSMELDING 1976 BERGEN 1977 FISKER ID IRE KTO RATET SENTRALLABORATORIET ÅRSMELDING 1976 BERGEN 1977 -I... INNHOLD Side INNLEDNING 1 ANALYSEVIRKSOMHET 2 OPPDRAGS- OG FORSØKSVIRKSOMHET 6 Medisintrankontroll 6 Råstoff til mel og olje

Detaljer

Fiskeri- forvaltning i 100 år

Fiskeri- forvaltning i 100 år AKTUELT * Fiskets C --- - - - Fiskeri- v forvaltning i 100 år Den2!i.a)ril1~sit~et#~iila%Inide. E i a v ~ ~ d rhandsa- a l n#rt er opprutiislo av a w k # w. Etn eigen komite, leia av amtmann HrauOhsr,~i1~fHtti~1wnleni~~pdaeigmlidob

Detaljer

Håndtering av leiested i praksis

Håndtering av leiested i praksis Håndtering av leiested i praksis NARMA-konferanse 21. november 2013 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen, Universitetet i Bergen Innhold 1. Case basert på et av våre

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1138 Sakstittel: SAMMENSLÅING AV BARNEHAGENE 2014-2015 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Årstein og Gratangsbotn barnehager

Detaljer

produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier

produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier Produktkatalog 3. Om LABforum 4. RENVANN (DRIKKEVANN, VANNFOREKOMSTER MM) Fysikalske, kjemiske

Detaljer

Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene

Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene Sluttrapport til Nordisk Ministerråd NMR prosjektnr. 661045 00264 Kåre Julshamn Nasjonalt

Detaljer

SIILDOLJE- OG SIILDEMELINDUSTRIENS FORSKNINGSINSTITUTT (SSF) Kjerreidviken 16,5033 Fyllingsdalen Tlf. 05-123 I 00

SIILDOLJE- OG SIILDEMELINDUSTRIENS FORSKNINGSINSTITUTT (SSF) Kjerreidviken 16,5033 Fyllingsdalen Tlf. 05-123 I 00 Rapport nr. 101-B/5 Resirkulering og utnyttelse av organiske biprodukter i Norge RAPPORT-TITTEL KVALITETSKRAV VED UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER FRA FISKERIENE Del 1: Mel og olje RAPPORTNUMMER 101-B/5 PROSJEKTNUMMER

Detaljer

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT 2011 Forskningsnytt fra NIFES Kjære leser Fisk rimer fremdeles på frisk. I fisk og annen sjømat finnes en rekke næringsstoffer

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. DeniihgahiebcndccipB~rkedetrmudd. Posiiive trend for hiornegian canning industry 39. Forskiing for fmllwa

INNHOLD - CONTENTS. DeniihgahiebcndccipB~rkedetrmudd. Posiiive trend for hiornegian canning industry 39. Forskiing for fmllwa INNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 2 Uke 4 1984 L!k hvc# 14. dag ISSW 0015 8193 Ansv. redam Sigbjørn Lomelde Kontorsjef RedakrJon: Vidar Høviskeland Kari Østervold Toft Øvsein 0kIand Ekspedisjon: Dagmar Meling

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Handlingsplan for «Vurdering for læring» Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr. S RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr, 5 Begrenset distribusjon varierende etter Innhold (Restricted distribution) DYRKING AV

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

matnyttig Fra forskning til Appstore Laksemel som kongekrabbefôr Korn og helse Nr. 2 2011 Et elektronisk nyhetsblad fra Nofima

matnyttig Fra forskning til Appstore Laksemel som kongekrabbefôr Korn og helse Nr. 2 2011 Et elektronisk nyhetsblad fra Nofima matnyttig Et elektronisk nyhetsblad fra Nofima Nr. 2 2011 Fra forskning til Appstore Laksemel som kongekrabbefôr Korn og helse Se opp for sporedannende bakterier Fjerner sporene For ferdigmat er sporedannende

Detaljer

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Rapport 39/2011 Utgitt november 2011 Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Oddrun Bjørklund og Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for

Detaljer

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2) Listeria i sushi - sluttrapport fra prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (Oslo) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Bergen). Januar 2008 Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes INNHOLD - CONTENTS Utgltt av Flskeridirekteren 68. ARGANG NR. 18-11. SEPT. 1980 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 Redaktor: Sigbiorn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen, (redsekr.) Vidar H~viskeland

Detaljer

Fagrådets årsmøte 2015 ble holdt på Oscarsborg Festning tirsdag 9.6.2015

Fagrådets årsmøte 2015 ble holdt på Oscarsborg Festning tirsdag 9.6.2015 1 FAGRÅDETS ÅRSMØTE 2015 REFERAT Fagrådets årsmøte 2015 ble holdt på Oscarsborg Festning tirsdag 9.6.2015 Til stede: Sigurd Grande Reidar Kveine Knut Bjarne Sætre Helle Frodahl Kirsti Grundnes Berg Frode

Detaljer

Den vitenskapelige metoden, "forskerspiren" fra A til Å

Den vitenskapelige metoden, forskerspiren fra A til Å Den vitenskapelige metoden, "forskerspiren" fra A til Å 6. april stilte elevene i klasse 4PÅA opp sine naturvitenskapelige prosjekter i en egen utstilling på skolen. Dette pedagogiske utviklingsarbeidet

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskningsspørsmål og framdriftsplaner pr. 12.09.11 Delprosjekt: Politikk og innovasjon. Arbeidstittel for prosjektet: Samhandlingsreformen og etablering av

Detaljer