produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier"

Transkript

1 produktkatalog Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke! Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier

2 Produktkatalog 3. Om LABforum 4. RENVANN (DRIKKEVANN, VANNFOREKOMSTER MM) Fysikalske, kjemiske parmameter Metaller, grunnstoffer Miljøgifter, organisk forurensning Næringssalter og organisk stoff Parasitter Radioaktivitet Sensoriske analyser 6. AVLØPSVANN, URENTVANN, PROSESSVANN OG SIGEVANN Fysikalske parmameter Metaller, grunnstoffer Miljøgifter, organisk forurensning Næringssalter og organisk stoff Radioaktivitet innhold 8. SLAM, SEDIMENTER OG KOMPOST Fysikalske, kjemiske parameter Metaller, grunnstoffer 10. MAT, DYREFîR, DRIKKEVARER MM Antibiotika Metaller, grunnstoffer Miljøgifter, marine algetoksiner og andre toksiner Næringsinnhold, sammensetning og kvalitet Radioaktivitet Tilsetningsstoffer (søtningsstoffer, konserveringsmiddel mm.) Vitaminer 13. HYGIENE Allergener 15. KJØLETÅRN, dusjer, boblebad, basseng mm Øvrige analyser 18. ANDRE ANALYSER OG TJENESTER Beredskap Inneklima Keramikk og andre bruksgjenstander i kontakt med mat Kurs Kompetansestøtte 19. Prøvetaking 20. Laboratoriene

3 LABforum (Forening for Mat- og Miljølaboratorier) ble stiftet 17. septemer LABforum har i dag 25 medlemmer og ca 120 ansatte. Våre medlemmer representerer en lokal beredskap og kunnskap om de lokale forhold som er en stor fordel både tids-messig og økonomisk når det oppstår situasjoner hvor prøvene viser resultater som ikke tilfredsstiller krav (fra både kunder og myndigheter). Vi kjenner våre kunder og de lokale forholdene, og kundene kjenner oss både bedriften og medarbeiderne! I og med at kjeden dekker det meste av landet og hvert laboratorium har sine egne spesialiteter, vil vi samlet kunne tilby et meget bredt spekter av tjenester. Det vi ikke kan tilby direkte hos et laboratorium vil vi som regel kunne utføre hos et annet medlemslaboratorium. Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke. Vi er der du er Om labforum 3

4 renvann DRIKKEVANN, VANNFOREKOMSTER MM 4

5 Renvann (drikkevann, vannforekomster mm) 5 Fysikalske, KJEMISKE parameter Alkalitet Cyanid Fargetall Fluorid Klorid Konduktivitet ph Oksygen Salinitet Sulfat Sulfid Suspendert gløderest Suspendert stoff Turbiditet Tørrstoff Metaller, grunnstoffer Totalt ca 70 elementer i det periodiske system Aeromonas sp Campylobacter Clostridium perfringens Escherichia coli Intestinale enterokokker Koliforme bakterier Kimtall Legionella Pseudomonas aeruginosa Presumptiv Escherichia coli Pseudomonas fluorescens Salmonella Sopp i vann Sulfittreduserende Clostridier Termotolerante koliforme bakterier Miljøgifter, organisk forurensning 1,2-dikloretan Akrylamid Bromerte flammehemmere BTEX Hydrokarbon PAH (Polyaromatiske hydrokarboner) PCB (Polyklorerte bifenyler) Rotenon Sum trihalometaner Tribrommetan næringssalter og organisk stoff Ammonium Fosfat Fosfor, totalt Glødetap Karbon, løst organisk Karbon, totalt organisk Klorofyll a Nitrat Nitritt Nitrogen, total Parasitter Cryptosporidium Giardia radioaktivitet Cesium, total Radon Total indikativ dose Tritium Sensoriske analyser Lukt og smak

6 avløpsvann URENTVANN, PROSESSVANN OG SIGEVANN 6

7 avløpsvann urentvann, prosessvann og sigevann 7 Fysikalske parameter Alkalitet Fargetall Konduktivitet ph Salinitet Suspendert gløderest Suspendert stoff Turbiditet Tørrstoff Metaller, grunnstoffer Totalt ca 70 elementer i det periodiske system Campylobacter Clostridium perfringens Intestinale enterokokker Koliforme bakterier Presumptiv Escherichia coli Pseudomonas fluorescens Salmonella Termotolerante koliforme bakterier Miljøgifter, organisk forurensning 1,2-dikloretan Akrylamid BTEX Bromerte flammehemmere Olje, hydrokarbon Olje/fett PAH (Polyaromatiske hydrokarboner) PCB (Polyklorerte bifenyler) Rotenon Sum trihalometaner Tribrommetan Toksisitetstester næringssalter og organisk stoff Ammonium Fosfat Fosfor, totalt Glødetap Karbon, løst organisk Karbon, totalt organisk Nitrat Nitritt Nitrogen, total radioaktivitet Cesium, total Radon Total indikativ dose Tritium Summen av kjedens kompetanse er vår store styrke!

8 SLAM SEDIMENTER OG KOMPOST 8

9 slam sedimenter og kompost 9 Fysikalske, KJEMISKE parameter Alkalitet Cyanid Fargetall Fluorid Klorid Konduktivitet ph Oksygen Salinitet Sulfat Sulfid Suspendert gløderest Suspendert stoff Turbiditet Tørrstoff metaller, grunnstoffer Totalt ca 70 elementer i det periodiske system Campylobacter Clostridum perfringens Intestinale enterokokker Koliforme bakterier Presumptiv Escherichia coli Pseudomonas fluorescens Salmonella Termotolerante koliforme bakterier

10 mat DYREFÒR, DRIKKEVARER MM 10

11 MAT DYREFÒR, DRIKKEVARER MM 11 Antibiotika Flumenquine Oxolinic acid Oxytetracycline Penicillin Streptomycin Sulfadiazin Sulphonamid Tetracyclin Metaller, grunnstoffer Totalt ca 70 elementer i det periodiske system Aerobe mikroorganismer Bacillus cereus Campylobacter Clostridium perfringens Enerobacteriaceae Enterokokker Escherichia coli Escherichia coli O157:H7 Gjærsopp 25 C Hemolytiske bakterier, aerobe Hemolytiske bakterier, anaerobe Hydrogensulfid produserende bakterier Kimtall Koliforme bakterier Koliforme bakterier (MPN, fisk) Laktobaciller Listeria monocytogenes Mugg og gjær Muggsopp Presumptiv Escherichia coli Pseudomonas fluorecens Psykrotrofe bakterier Salmonella Staphylococcus aureus Sulfittreduserende klostridier Termotolerante koliforme bakterier Vibrio Yersinia enterocolitica Miljøgifter, marine algetoksiner og andre toksiner Dioksiner DSP/ASP, biologisk test DSP/ASP, kjemisk test Histamin Mykotoksiner (aflatoksin, ochratoksin, patulin) Opparbeidelse DSP, biologisk og/eller kjemisk test Opparbeidelse PSP/ASP, biologisk og/eller kjemisk test PAH (Polyaromatiske hydrokarboner) PCB (Polyklorerte bifenyler) Solanin/Chakonin Næringsinnhold, sammensetning og kvalitet Aminosyreprofil inkl. frie fettsyrer / uten frie fettsyrer Anisidintall Aske Bindevevsprotein (hydroksyprolin) Energiinnhold Fett Fett i tørrstoff Fosfor, totalt Frie fettsyrer Glukose Gluten Hydroksyprolin Kasein (melkeprotein) Kolesterol Kostfiber Linolsyre Nitrogen / Nitrogen i TS / Nitrogen totalt flyktig Næringsinnhold (fett, protein, karbohyfrat) Omega 3 / Omega 3: omega 6 ration / Omega 6 Ovalbumin (eggprotein) Peroksidtall ph Propionsyre Protein Salt Stivelse, total Sukkeralkoholer (sorbit, maltite, xylite etc.) Sukkertype: Mono- og disakkarid Sukkrose (Brix-tall) Vanninnhold / Vanninnhold i fettfri vare

12 MAT DYREFÒR, DRIKKEVARER MM 12 Radioaktivitet Cesium / Cesium total Jod 131 Total indiaktiv dose Tritium tilsetningsstoffer, søtningsstoffer, konserveringsmidde mm Acesulfam-K Aspartam Astaxanthin Benzosyre Cyklamat Eddiksyre Etylalkohol Fargestoff, kunstig Karmin (E120) Koffein Malakitt grønn Nitrat Nitritt Polyf. (E450), kond. fosfater Propinsyre Sakkarin Sorbinsyre Sorbitol Vitaminer β-karoten Biotin (vitamin B7 eller vitamin H) Folsyre (vitamin B3) Niacin (vitamin B3) Pantothenic acid (vitamin B5) Vitamin A (Retional A) Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D (D2 eller D3) Vitamin E (α-tokoferol)

13 hygiene 13

14 hygiene 14 Aerobe mikroorganismer Bacillus cereus Enterobacteriaece Escherichia coli Koliforme bakterier Listeria monocytogenes Pseudomonas aeruginosa Salmonella Termotolerante koliforme bakterier allergener Gluten Hasselnøttprotein Kasein (melkeprotein) Mandelprotein Ovalbumin (eggprotein) Skalldyr Sennep Selleri

15 Kjøletårn dusjer, boblebad, basseng mm 15

16 kjøletårn dusjer, boblebad, basseng mm 16 Escherichia coli Kimtall Koliforme bakterier Legionella (vannprøve) Legionella (overflate) Pseudomonas aeruginosa kjemiske analyser Fargetall Klor, fritt og bundet ph Salinitet Turbiditet

17 andre analyser og tjenester 17

18 andre analyser og tjenester 18 Beredskap Hvis en krisesituasjon skulle oppstå er det betryggende å ha en profesjonell samarbeidspartner. Med 24 laboratorier spredt over hele landet kan LabForum stille opp på meget kort varsel. LabForum har høy kapasitet til å motta store prøveserier i en beredskapssituasjon. Inneklima I løpet av en dag spiser vi ca 1kg mat, drikker 3 liter vann og vi puster inn ca liter luft. Ca 90% av tiden oppholder vi oss innendørs. Hvordan er luften i din bolig? Mugg- og gjærsopp fra luftprøver og materialprøver Temperatur, relativ fuktighet, CO og CO 2 Radon Keramikk og andre bruksgjenstander i kontakt med mat Barium, flate og hulvare Bly, flate og hulvare Kadmium, flate og hulvare Kompetansestøtte innen Oppbyging evt. oppgradering av kvalitetssytem Revisjon av kvalitetssystem Kjemikaliehåndtering Miljøledelse etter ISO 14001:2004 Ytre miljø, forurensningskilder og miljøstyringssystemer Vannforsyning og drikkevannshygiene Kvalitetskontroll av drikevann Overvåkning, oppsamling og behandling av sigevann Kurs (åpne og bedriftsinterne) Hygiene Mikrobiologi Prøvetaking Tolking av analyseresultater BRC Global Standard ISO ISO HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Grunnkurs kvalitetesledelse Inneklima

19 Prøvetaking 19 Analyseresultatene angir status på produktet i den tilstand det ankommer laboratoriet. Et pålitelig svar på mikrobiologiske og kjemiske undersøkelser er blant annet avhengig av korrekt prøvetaking og forsendelse. Prøvetakingsutstyr og prøvebeholdere Prøvetakingsutstyret (kniv, hansker o.l.) og prøvetakingsbeholdere (poser, glass, flasker o.l.) må ikke på noen måte forurense prøven eller bidra til at prøvens egenskaper endres. Ved prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse må prøvetakingsutstyr og beholdere være sterilt. For vann som er klorbehandlet skal prøvene tas i flasker tilsatt natrium thiosulfat. Natrium thiosulfat nøytraliserer evt rester av klor. Klorrester vil kunne redusere antall mikroorganismer i prøven. Vannprøver for undersøkelse av organiske forurensninger (PAH, PCB, hydrokarboner) skal has i glassflasker. Hvis en bruker plastflasker vil fett og olje feste seg i plasten og dette vil kunne påvirke analyseresultatet. Prøvemengde Nødvendig prøvemengde vil variere med prøvetype og antall analyseparameter. For de fleste næringsmidler er det nok med 200g prøve. Når det gjelder analyse av vann vil 1 liter ofte være tilstrekkelig. Kontakt gjerne ditt nærmeste laboratorium før du sender inn prøver, slik at en sikrer tilstrekkelig prøvemateriale. Følgeskjema For raskt å iverksette analyse av prøven når den er ankommet laboratoriet er følgende opplysninger viktige: Avsenders navn, adresse og telefon nummer Navn på kontaktperson og telefon nummer Opplysninger om prøven (prøvetakingsdato, type produkt/prøve, analyseparameter o.l.) Ved å fylle ut laboratoriets følgeskjema er du sikker på at nødvendige opplysninger blir med. Følgeskjema får du ved å henvende deg til ditt nærmeste laboratorium.

20 Laboratoriene 20 AltaLabben Alta Tlf: ALS Scandinavia Oslo Tlf: Analysesenteret Trondheim Tlf: trondheim.kommune.no analysesenteret Fjellab Rjukan Tlf: Haugaland Miljøsenter AS Haugesund Tlf: Labora Bodø Tlf: Labpartner IKS Elverum Tlf: Mat-Miljølaboratoriet AS Måløy Tlf: Matlaboratoriet Voss Tlf: Mjøslab Gjøvik Tlf: NorAnalyse AS Strømmen Tlf: NorLab AS Sortland Tlf: NÆRLAB Mosjøen TLF: PreBIO AS Frøya Tlf: PreBIO AS Brønnøysund Tlf: PreBIO AS Namsos Tlf: PreBIO AS Fosen Tlf: SognLab AS Sogndal Tlf: SunnLab AS Førde Tlf: Teknologisk institutt AS Kongsberg Tlf: Toslab AS Tromsø Tlf: ValdresLab AS Valdres Tlf: VANNLABORATORIET, BERGEN VANN KF Bergen Tlf: Øst-Finnmark laboratorietjenester AS Vadsø Tlf: ØMM-lab AS Sarpsborg Tlf:

21 Foreningen for Mat- og Miljø-laboratorier

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Norske krav til mattrygghet

Norske krav til mattrygghet Norske krav til mattrygghet Oktober 2012 Dette dokumentet er organisert i samsvar med kapitlene i SerfSafe Nettkurs om mattrygghet. Det angir forskjellene mellom innholdet i kurset og kravene til mattrygghet

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Sluttrapport Erik Norgaard, Norsk Jordforbedring AS og Roald Sørheim, Jordforsk Forord Prosjektet Tiltak for å sikre rask

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det?

I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det? 50 KAPITTEL 2 Oppgaver 1 I en reaksjon får vi dannet magnesiumoksid ved å starte med metallet magnesium. a Hvilken reaksjonstype er dette eksempel på? Hvilke stoffer tror du lir dannet når svovel renner?

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE Side 1 av 6 BRUK AV MIKROKALK I GJØDSELKJELLERE/-BINGER FOR HEVING AV PH/REDUKSJON AV H2S-GASS OG REDUSERTE BETONGSKADER Rapporten tar utgangspunkt i undersøkelser gjort av bla. NLH og Sintef, og deres

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer