Hvor store basseng må vi ha?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor store basseng må vi ha?"

Transkript

1 Hvorfor basseng? Utgjevning forbruk i forhold til vannbehandlingsanlegg Utgjevning forbruk i forhold til pumping Brannvannsdekning Utgjevning system kapasitet døgnforbruk Beredskap for vedlikehold og reparasjon arbeid Utgjevning andre endring i forbruk

2 Hvor store basseng må vi ha? Vann til døgnutgjevning -Ca. 25% maksdag Vann til brannslokking -500m³ for bolig område m³ for næringsareal Vann til korttids beredskap Opprettholde forsyning med strømutkobling, vannledningsbrudd og andre reparasjonsarbeid -gjennomsnitt dagforbruk (24 timer) -8 * maks timen

3 Gjennomsnitt timeforbruk m3/t Døgnvariasjon i forbruk og basseng funksjon 160 Basseng fylling Maks timen 100 Døgn gjennomsnitt 60 Min timen Basseng tømming Kl 00:00 06:00 12:00 18:00 Kl 00:00 Midnatt Kl Midnatt

4 Brannvann Spredt bolig områder, 20 lps i 2 timer (ca 200m³) Tett bolig områder, 50 lps i 2 timer (ca 500m³) Mindre næringsareal, lps i 4 timer (ca 1500 m³) Bykjerne og spesial områder, lps i 4 timer (ca 3000m³)

5 Beredskap Strømutfall, vannledningsbrudd, forurensningsepisoder, andre uforutsett avbrudd i forsyning Gjennomsnittsdag (24 timer) 8 * maks timen Område med gjennomsnittsforbruk på 300m³/t, peak faktor = 1,6 300 * 24 = 7200 m³ Eller 300*1,6*8 =

6 Eksempler på type vannbasseng Tårn Tank i dagen tvn Overføringsbasseng Nedgravde tank med pumping

7 Kilde (VBA, PST) BAS Ønsket min trykk Forbruk (bebygde område) Magasin ved kilden Ettersom forbruk øker, kan trykk på enden av nett bli for lav

8 Kilde (VBA, PST) BAS Ønsket min trykk Forbruk (bebygde område) Magasin ved enden av nett Dersom nett har for lite kapasitet, vil basseng ikke gjenfylles igjen ved lavt forbruk Dersom basseng er plassert for lavt, vil oppholdstid være for lang

9 Kilde (VBA, PST) Ønsket min trykk BAS Forbruk (bebygde område) Magasin i midten av forsyningsområdet, i nærhet av størst forbruk Utgjevning trykk ved store vannuttak, mer stabil trykklinje

10 innløp Plan innløp Snitt innløp Oversatt fra: Mixing and aging of water in water distribution storage facilities Journal AWWA 96:9 2004

11 Plan Innløp parallel med tank veg kan gi sirkular flytemønster med død vann midt i tank Plan Innløp mot tank veggen gi ingen mulighet for flytemønster å utvikle seg dårlig blanding Snitt Innløp mot spreder gi ingen mulighet for flytemønster å utvikle seg dårlig blanding Snitt Innløp mot spreder lav innløp hastighet dårlig blanding Oversatt fra: Mixing and aging of water in water distribution storage facilities Journal AWWA 96:9 2004

12 Passivt blanding Flere innløp med insnevring for økt hastighet Utløp valgt fra blandingsmodell

13 Passivt blanding Flere innløp med innsnevring for økt hastighet Utløp valgt fra blandingsmodell

14 Vannalder antall dager % daglig utskifting

15 Eksemple på robot for basseng rengjøring: 63 kg 90 x 60 x 40 cm 100m kabel 80mm slange Pumper 35 m3/t Utstyr: børst, pump, lys video, sonar

16 Kontroll punkter for basseng prosjektering (som sikre mulighet for drift- og vedlikehold) Reserve løsning for vedlikehold; tokammer, omløp, VSD pumper Beskyttelse fra forurensningskilder Ikke for store hindre gammalt vann Planlegg inn-/utløp for god hydraulisk blanding Mulig å kobler tank ute / bypass Spyleledning er sikret mot tilbakeslag Muliget for omløp rundt reguleringsventiler Utspyler fungere uten pumping Takket er minst 0,6 meter over bakkenivå Lufting ov overløp har svanehalse med 5mm mesh Lufting er minst 0,6 meter over bakkenivå Overløp minst like store som innløpsmengde Utløp fra overløp er synlig og kan inspeseres For mindre tank (opp til 2000m³) Rammen på iilkomst luke er min 0,1m over tan Luken overlapper rammen med minst 50mm Luken er hengslet Luken er låsbare Luken gjøre tilgang for rengjøring mulig Luken gjøre tilgang for klorering Leidere er i overstemmelse med arbeidsmiljøregler Prøvetakingspunkter tilgjengelig for innløp og utløp Mulighet for etterklorering Kjørebare tilkomst for størrer basseng (over m³) Alarm

17 Hvordan beholde god vannkvalitet i vann basseng? Forurensing: Adkomst mennesker, dyr Overflatebehandling med godkjent material Innredning f. eks. stiger / trapper Tilsige fjell basseng under bebyggelse Vedlikeholds aktiviteter - fjellsikring

18 Sikring mot inntrenging og forurensing Adkomst

19 Sikring mot inntrenging og forurensing lufting

20 Rentvannsbasseng i råsprengt fjell må sikres

21 Forurensing under fjellsikring PAH og tungmetaller fra boremaskinolje i Lyderhorn basseng (4.000m3 overføringtunnel)

22 Tilsyn og vedlikehold Kontrollere sikring mot forurensing, dvs. sjekk / reparere alle lufting og adkomst anordninger - månedskontroll Ventil vedlikehold årlig Instumentering årlig Rengjøring hver 5 år Fjellsikring etter geologisk vurdering

23 Lit av hvert - -Prøvetakingspunkter -Kloreringspunkt -Målebolt / skilt -Måleutstyr med delt basseng -Ultralyd nivågiver -Regulering med selvfall system - hydraulisk nivåventil (altitude valve) -Miljøet utenfor fuktighet og korrosjon

24

25 Nivåventil (Cla-Val E-210 serie) Altitude valve

26

27 BASSENG RENGJØRING Økte innsats på forbyggende vedlikehold

28 Desinfisering av høydebasseng VA-Miljøblad nr 73

29 Hvordan klor fungere? Sterkt reaktivt ødelegger biologisk material Reagere / kombinere også med jern, mangan, nitrogenholdig og organisk material Krever rikelig mengde og rikelig kontakt tid Må være nok klor igjen etter alle reaksjoner, for å drepe mikrobene Kontakt tid, etter klorbehov er mettet 20 minuter Ekstremt effektivt mot bakteria og virus, mindre effektivt mot Giardia

30 Hvordan virker klor? Ødlegger selleveggen Virkningsgrad avhengig av: Type mikrobe (f. eks. trenger 500 ganger mer klor for å drepe Giardia enn E. Coli) Mengde klor Kontakt tid -Høyere klor konsentrasjon kortere kontakt tid -Mindre klor lengere kontakt tid -Dårligere vannkvalitet (mer klorbehov) trenger størrer doser

31 Patogen som er gjempt i organisk partikel

32 Mengde klorpulver pr 100m ledningen for sterk-klorering (50 90 mg/l) Ledningsdim Mengde (gram) kalsiumhypoklorit Mengde natrimhypokloritt (15% væske) per m3 for å oppnå konsentrasjon på 30 mg/l Volum Liter NaOCl (15%) 1m3 0,2 500m3 100

33 Klorering basseng etter rengjøring Fylle basseng til 10% av total volume med vann som inneholder 50mg/l klor Nattlandsfjellet 1000m3 = 100m3 * 0,2 * 5/3 = 66 liter Lå den stå i min 10 timer Fylle langsom til under overløp (klor konsentrasjon bli mindre enn 5 mg/l) Lå den stå i 24 timer Måle klorrest skal være mer enn 1 mg/l Avklorere eller slippe til avløp

34 Desinfeksjonsmetode 1: Klorering ny basseng eller etter forurensing episode Tilsette klor mengde proporsjonalt Fylle basseng til under overløp konsentrasjon 30mg/l klor Nattlandsfjellet 1000m3 = 1000m3 * 0,198 = ca.200 liter Lå den stå i min 24 timer, kontakt tid avhenging av forurensing Måle klorrest skal være mer enn 10 mg/l Avklorere før utslipp avløp

35 Desinfeksjonsmetode 2: Periodisk rengjøring av basseng med store volume Bland sammen konsentrert løsning med klor 200ppm Børst eller sprøyte blanding på alle overflatene Lå den stå i min. 30 minuter Fylle basseng, kontrollere kvalitet med bakteriologisk vannprøver, og sett i drift. HMS opplegg kan være krevende dårlig luftsirkulering i basseng

36 Desinfeksjonsmetode 3: Klorering etter rengjøring Fylle basseng til 10% av total volume med vann som inneholder 50mg/l klor Nattlandsfjellet 1000m3 = 100m3 * 0,2 * 5/3 = 66 liter Lå den stå i min 10 timer Fylle langsom til under overløp (klor konsentrasjon bli mindre enn 5 mg/l) Lå den stå i 24 timer Måle klorrest skal være mer enn 1 mg/l Avklorere eller slippe til avløp

37 Desinfeksjonsmetode 4: Svak klorering, f. eks. Klorering med kimtall vekst Dosere klor mengde proporsjonalt med innløp, eller sørge for full sirkulering Nattlandsfjellet 1000m3 = 10 liter Dosering med utgangspunkt i 1,5ppm Kan leveres til abonnenter, kan ikke splippes til ferskvann

38 Arbeidssikkerhet Natriumhypokloritt (væske) Inneholder 13-15% klor Inneholder også mye lut - sterkt etsende Skadelig å få i øyene og er etsende på huden Påbud om øyevern og gummihansker Har vanskelig for å fordampe klor, ingen påbud om respirator i områder med lufting Kalsium hypokloritt (pulver) Påbud om gummihansker Avgi støv, bruk respirator med håndtering i lukket rom

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato: 2012-11-20

Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato: 2012-11-20 Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan Dato: 2012-11-20 Sikkerhet- og beredskapsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. BESKRIVELSE AV VANNVERKENE... 4 2.1 LYNGDAL VANNVERK VANNKILDE

Detaljer

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Vi har ikke rent vann i tankene Folk flest er naive og uvitende når det gjelder bruk og behandling av vann. Kunnskapsbrist gjør at mange mennesker

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Onzen Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Hva er Onzen...2 Oppstart... 3 Vanlig vedlikehold... 4 Garanti...4 Feilsøking...5 1 Hva er Onzen? Onzen er et helt naturlig, automatisk,

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Smittevern 8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsgiver Leirfjord kommune Rapporttype Hovedplan vann 2014.08.01 LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN HOVEDPLAN VANN 3 (35) LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsnr.: 6131307 Oppdragsnavn: Statusrapport

Detaljer

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no BASSENG I HAGEN Kundebilde: 4640 Søgne - Krossnesveien Rivierapool Glassfiberbasseng Modena Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med

Detaljer

Sanitary Systems made to please

Sanitary Systems made to please Sanitary Systems made to please Hvorfor velge Jets? Fra verdens mest luksuriøse cruisefartøyer - til din hytte! Jets AS er et norsk selskap som utvikler, produserer og selger toalettog avløpssystemer basert

Detaljer

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Vedtatt av kommunestyret 29. august 2012 Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende Innledning

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer