T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE"

Transkript

1 T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

2 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering av endoskopene, som igjen fører til utsettelse av planlagte endoskopiprosedyrer fordi endoskopene er forsinket eller mangler. Med T-DOC EndoTrace gir vi deg muligheten til å ta kontroll over endoskopene! T-DOC EndoTrace blir kontinuerlig utviklet for å håndtere alle aspekter ved administrasjon av endoskopbehandlingen. Ved å gi deg sanntidsoversikt over endoskopene, gir T-DOC muligheten til å få maksimalt ut av investeringene og sikre generelt høy kvalitetsnivå på sykehusdriften. T-DOC EndoTrace er en del av Getinges produktportefølje T-DOC verdens ledende løsning innen instrumentsporing og aktivahåndtering. Med mer enn 650 T-DOC-installasjoner i mer enn 35 land, har vi bygd opp den erfaringen vi trenger for å løse dine utfordringer. Med T-DOC som ryggrad i reprosesseringsenheten for endoskoper, kan du fokusere på det som virkelig er vikti - pasienten! T-DOC er utviklet av Getinge IT Solutions en Microsoft Gold Certified Partner

3 T-DOC EndoTrace 3 VÅRT TILBUD TIL DEG: SPAR PENGER MENS DU FORBEDRER REPROSESSERINGEN AV ENDOSKOPER - OG PASIENTENS OPPLEVELSE Oppnå total sporbarhet for dine endoskoper Sporbarheten sikres gjennom at T-DOC EndoTrace registrerer endoskoper og knappverdier gjennom hele endoskopets levetid, og knytter dem til alle prosesser, handlinger og personer som håndterer dem. Med total sporbarhet har du alltid dokumentasjon på at riktige prosesser og prosedyrer er brukt. I tillegg vet du alltid hvor endoskopene er når du trenger dem. Sikre kvaliteten i produksjonen T-DOC EndoTrace omfatter et bredt utvalg av funksjoner som støtter kvalitetssikringen. Bruken av håndteringstrinn bidrar til å sikre at manuelle rengjøringsprosedyrer følges nøyaktig. Den elektroniske loggingen av maskinprosesser dokumenterer at endoskopene blir rengjort og desinfisert på riktig måte. Siden brukerne må registrere seg når de arbeider med T-DOC, blir dessuten alle handlinger registrert, og den ansvarlige brukeren kan identifiseres. Økt pasientsikkerhet Sterk fokus på infeksjonskontroll og kvalitetssikring bidrar til å redusere spredningen av sykehusinfeksjoner til et minimum. Hvis kontaminasjon likevel skulle forekomme, gir T-DOC EndoTrace deg muligheten til å identifisere alle involverte parter raskt og enkelt. Dermed kan pasientene få den viktige behandlingen umiddelbart, og potensiell helsefare kan unngås. Følg beste praksis og gjeldende forskrifter Våre mange alternativer for rapportering og statistikk i T-DOC setter deg i stand til å basere prosedyrene på beste praksis og faktiske data - ikke på antakelser. Med T-DOC Endotrace kan du koble sammen prosedyrene for reprosessering av endoskoper. Dermed har du alltid dokumentasjon på at endoskopene er riktig desinfisert i samsvar med sykehusets definerte arbeidsprosedyrer og forskrifter. Bedre oversikt over endoskopene og økt effektivitet T-DOC EndoTrace gir sentralisert kontroll over endoskopene, og gir full oversikt både i reprosesseringsenheten for endoskoper og i behandlingsrommene. Siden T-DOC EndoTrace overvåker alle kritiske tidsintervaller, kan du velge endoskoper etter utløpsdato og dermed redusere unødig reprosessering til et minimum. T-DOC EndoTrace sikrer også riktig behandling av hvert endoskop. Dette betyr færre feilbehandlede eller skadede endoskoper - og vesentlige kostnadsbesparelser. T-DOC gir fullstendig kontroll over endoskopene, og sikrer konsekvent høyt nivå på kvalitetssikringen i samsvar med den sentrale steriliseringsavdelingen.

4 4 T-DOC EndoTrace UTFORSK DE UENDELIGE MULIGHETENE VED FORBEDRET REPROSESSERING AV ENDOSKOPER Fullstendig sporbarhet T-DOC EndoTrace registrerer og dokumenterer alle prosesser, maskiner, pasienter, operasjoner, leger osv. som et endoskop støter på - fra innkjøp til kassering - inkludert knappeventiler og andre komponenter tilkoblet hvert endoskop. Sporbarheten sikres ved bruk av strekkoder, RFID og/eller andre sporingsteknikker. Enkel rengjøring og kontroll av endoskopene En liste på skjermen viser håndteringstrinn via T-DOC berøringsfunksjonalitet, og gir personalet mulighet til å foreta nøyaktig demontering, manuell rengjøring og kontrol av endoskoper ved hjelp av bilder, lyd og/eller video. T-DOC kan tilpasses til sykehusets spesifikke arbeidsrutiner. T-DOC EndoTrace kan for eksempel sikre ingen brukere hopper over håndteringstrinn, og at riktig arbeidsprosedyre er fulgt. Kontroller alle kritiske tidsintervaller T-DOC EndoTrace gir full kontroll over den komplekse håndteringen og rengjøringen av endoskoper, ved at du kan registrere og overvåke alle kritiske tidsintervaller mellom desinfeksjon, tørkeprosess, transport til bruksstedet og den faktiske bruken på pasientene. T-DOC EndoTrace kan for eksempel styre én eller flere transportmetoder, og varsle personalet automatisk hvis et tidsintervall har utløpt. Fullstendig oversikt over endoskopreparasjoner Med reparasjonsfunksjonaliteten i T-DOC får du full kontroll over alle reparasjoner, og kan spore hvilke endoskop som er reparert, av hvilken leverandør, hvor og når reparasjonen fant sted, samt involverte prosedyrer og kostnader. Relevant informasjon kan utveksles mellom reparasjonsleverandøren og reprosesseringsenheten eller en annen avdeling, slik at reparasjonsprosedyrene strømlinjeformes. Digital datainnsamling T-DOC EndoTrace kan kobles direkte til reprosesseringsenheter for endoskoper for datainnsamling av syklusparametre som syklusfaser, tid, temperatur, kanalflytverdier samt eksponering for vaskemidler og desinfeksjonsmidler. Alle data lagres digitalt i T-DOC EndoTrace, og kan vises grafisk eller i et enkelt listeformat. Data for maskinenes ytelse er også tilgjengelig. Avansert lagerkontroll T-DOC inneholder utvidede lagerstyringsverktøy for strømlinjeformede bestillings- og lagerprosesser, som for eksempel gir fullstendig oversikt over endoskopbeholdningen, inkludert verdi, samt data for planlegging av innkjøp for å dekke økende behov. Prioritet endoskopproduksjon Prioriteringsfunksjonaliteten i T-DOC gjør det mulig å prioritere prosesseringen av endoskop gjennom produksjonssyklusen. Dette betyr at et endoskop som er merket med prioritering kan prosesseres før andre endoskop. Under produksjon blir personalet varslet om eventuelle avvik, slik at levering til riktig tid sikres. I tillegg inneholder T-DOC verktøy for beregning og kontroll av kostnadene til produksjon med prioriterte endoskop for faktureringsformål. Styringsrapportering Med alle data i én sentral, papirløs kilde, blir administrasjonen vesentlig forenklet. Det er lett å opprette rapporter og eksportere dem til vanlige kontorprogrammer eller tilpasse dem til dine behov. Du kan hente ut rapporter om blant annet følgende: Gjennomgangstid Reparasjonshistorikk Reprosessering av utløpte endoskop Tilbakekalling av endoskop

5 T-DOC EndoTrace 5 T-DOC ENDOTRACE og prinsippene bak flyteffektivitet Manuell rengjøring, kontroll og kvalitetskontroll Maskinprosesslogging Retur av brukte elementer Brukte endoskop og tilhørende knappeventiler returneres til reprosesseringsavdelingen, og registreres i T-DOC EndoTrace. T-DOC varsler personalet om endoskop som krever spesialbehandling under reprosessering. Uren side Hvert endoskop og de tilhørende knappeventilene rengjøres manuelt og kontrolleres ifølge sykehusets definerte håndteringsprosedyrer. Bilder og videosekvenser kan vises på datamaskinen til hjelp ved demontering, rengjøring og kontroll av endoskopet. Manuelt rengjorte endoskop registreres i T-DOC EndoTrace, og kobles til sine respektive desinfeksjonsprosesser. Alle uregelmessigheter mellom det registrerte programmet og det påkrevde programmet vises for brukeren. Alle prosessparametre dokumenteres og lagres. T-DOC varsler personalet om endoskop som krever spesialbehandling i desifeksjonsprosessen. Administrasjonsstyring Informasjon om endoskop, brukere, prosesser og mye mer er tilgjengelig og kan administreres via T-DOCarbeidsstasjonen. Alle handlinger som utføres i løpet av produksjonssyklusen blir dokumentert, og relevante data kan hentes ut som rapporter eller enkle forespørsler på skjermen. Behandlingsrom Ren side Transport Hold oversikt i behandlingsrommet Plassering i tørkeskap Brukte endoskop og tilhørende knappeventiler kan kobles til en pasient eller et journalnummer. Den faktiske kostnaden til pasientbehandling kan dokumenteres og lagres. T-DOC varsler personalet hvis endoskopet ikke er i tilfredsstillende stand. Transport til behandlingsrommet Transportmetoden når endoskop transporteres til behandlingsrommet registreres i T-DOC EndoTrace. T-DOC kan også holde oversikt over reduserte utløpstider under transport, og varsler personalet hvis endoskopet ikke er i tilfredsstillende stand. Utsending til avdeling Når endoskopene sendes ut til en avdeling, registrerer T-DOC Endo- Trace hvem endoskopet er sendt til. T-DOC varsler personalet hvis endoskopet ikke er i tilfredsstillende stand. Når desinfeksjonsprosessen er fullført og bekreftet, plasseres det desinfiserte endoskopet i et tørkeskap. T-DOC EndoTrace holder oversikt over overskredne utløpstider for endoskop når de legges i tørkeskapet.

6 6 T-DOC EndoTrace VÅRT LØFTE TIL DEG: Full service og støtte Klassens beste service Getinge tilbyr omfattende service- og støtteløsninger som gjør at du kan dra full nytte av installasjonen og bruken av T-DOC-systemet. Dette sikrer økt tilgjengelighet og produksjon uten avbrudd til en fast vedlikeholdskostnad. Vårt mål er å skape de beste mulige betingelser for at du skal lykkes med T-DOC EndoTrace. Vi tilbyr et bredt utvalg førsteklasses tjenester gjennom alle faser av innføringen og produksjonen, inkludert et utvalg serviceavtaler for T-DOC, som gir deg rett til omfattende fordeler fra produksjonsstart. Du kan velge mellom fire nivåer av servicestøtte for T-DOC: T-DOC Platinum serviceavtale Vår mest omfattende serviceløsning, som gir servicestøtte for T-DOC hele døgnet og hele uken, inkludert korteste responstid, årlige todagers besøk på stedet samt service på T-DOC-maskinvaren. Fleksible opplæringsalternativer Med opplæring sikrer du at du kan dra full nytte av de ulike funksjonene i T-DOC EndoTrace. Vi tilbyr opplæring av personale på alle erfaringsnivåer og i ulike formater. Fra klasseromsopplæring hos Getinge til veiledning av brukere og IT-avdelinger på stedet. Fra grunnleggende og standardisert produktopplæring til kurs som er skreddersydd etter dine behov. Del erfaringer i T-DOC-brukergrupper Getinge oppmuntrer til og støtter oppretting av lokale T-DOC-brukergrupper, som allerede er aktive i mange land. Dette forumet gir deg mulighet til å dra nytte av erfaringene til andre T-DOC-brukere, og komme med forslag til fremtidig utvikling av T-DOC. T-DOC Gold serviceavtale Denne serviceløsningen gir omfattende servicestøtte i forbindelse med T-DOC, inkludert kortere responstid, årlige besøk på stedet, og service på T-DOC-maskinvaren. T-DOC Silver serviceavtale Vår avanserte serviceløsning gir T-DOC-service og støtte på høyt nivå, inkludert oppdateringer og oppgraderinger samt en årlig kontroll av systemets tilstand. En integrert del av T-DOC-servicekonseptet er enkel tilgang til et erfarent og engasjert lokalt støtteteam, som igjen støttes av vårt sentrale hovedkvarter for T-DOC-støtte. T-DOC Bronze serviceavtale Vår basisløsning gir service og støtte for T-DOC-systemet til en rimelig pris.

7 T-DOC EndoTrace 7 UTFORSK T-DOC - MYE MER ENN BARE SPORBARHET Digital datainnsamling med T-DOC EndoCycle T-DOC EndoTrace kan kombineres med T-DOC EndoCycle for direkte tilkobling til Getinges automatiserte endoskopreprosessorer for innsamling av syklusparameterdata. Uendelige muligheter med T-DOC 2000 T-DOC EndoTrace kan kombineres med vår mest avanserte løsning, T-DOC 2000, som i utgangspunktet automatiserer alle prosesser i håndteringen av sterilt gods. Dette omfatter et bredt utvalg avanserte funksjoner som øker effektiviteten og sikrer kvaliteten, for eksempel: Full integrering mot steriliseringsavdelingen Avansert prioriteringsfunksjon for alle sterile gjenstander Avansert funksjonalitet for operasjonsrommet Fullstendig lagerkontroll over alle sterile gjenstander Administrasjon av flere brukersteder Den modulbaserte oppbygningen av T-DOC-produktporteføljen gir mulighet for svært skalerbare løsninger egnet for helseinstitusjoner av alle størrelser. Dermed kan vi sikre den samme konsekvente, ensartede infrastrukturen hvis du ønsker å oppgradere T-DOC-systemet med tilleggsfunksjoner for å dekke fremtidige behov. T-DOC representeres av et engasjert, verdensomspennende nettverk av Getinge-forhandlere og sertifiserte partnere. La oss presentere deg for din lokale T-DOC-representant. Kontakt oss på Vi tilbyr en T-DOC-løsning som passer dine spesifikke behov, basert på verdensomspennende erfaring. Er du klar til å ta kontrollen?

8 Getinge Infection Control er verdens største leverandør av løsninger for steril prosessering i helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og den best sikkerhet til lavest totalkostnad. Vi tilbyr komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten NO Göteborgstryckeriet Vi forbeholder oss retten til å foreta konstruksjonsendringer. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Norge AS Ryenstubben Oslo NORGE Telefon: getinge.com GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. GETINGE leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FORBEDRET PROSESS, EN ENESTÅENDE LØSNING Getinge kan hjelpe deg med å administrere vaskemidler

Detaljer

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE 2 Getinge forseglingsapparater ET FORSEGLINGSAPPARAT FOR ALLE BEHOV EFFEKTIVT, PÅLITELIG OG BRUKERVENNLIG Hele sirkulasjonen av

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating 2 Getinge 600-serien Brukervennlighet? Optimal teknologi? Få begge deler! Å utvikle desinfeksjonsutstyr som er både enkelt å bruke og teknisk perfekt,

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

DHL EUROCONNECT. DEN ENKLESTE FORBINDELSEN TIL EUROPA OG VIDERE

DHL EUROCONNECT. DEN ENKLESTE FORBINDELSEN TIL EUROPA OG VIDERE DHL EUROCONNECT. DEN ENKLESTE FORBINDELSEN TIL EUROPA OG VIDERE Les videre Et overlegent alt-i-ett stykkgodsprodukt fra DHL Freight. Når frakt, uansett størrelse, skal flyttes på tvers i Europa trenger

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer