T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE"

Transkript

1 T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

2 2 T-DOC TA KONTROLL LØFT OPERASJONENE TIL NYE NIVÅER Mange sykehus mangler oversikt over instrumentbeholdningen. Ikke bare fører dette til at man bruker for mye penger på instrumenter, man risikerer også å måtte utsette planlagte operasjoner fordi instrumentene er forsinket eller mangler. Med T-DOC gir vi deg muligheten til å ta kontrollen over instrumentene! T-DOC er utviklet for å håndtere alle aspekter ved instrument- og endoskopadministrasjonen. Ved å gi deg sanntidsoversikt over instrumenter, endoskoper og tilhørende forsyninger, gjør T-DOC det mulig å optimalisere investeringene og sikre generelt høy kvalitet på sykehusoperasjonene. T-DOC fra Getinge er verdens ledende løsning for administrasjon og sporing av sterile forsyninger. Med mer enn 900 T-DOC installert i mer enn 40 land over hele verden, har vi bygd opp den erfaringen vi trenger for å løse dine utfordringer. La T-DOC være ryggraden i administrasjonen av dine sterile forsyninger, slik at du kan fokusere på det som er virkelig viktig pasienten!

3 T-DOC 3 VÅRT TILBUD TIL DEG: SPAR PENGER MENS DU FORBEDRER OPERASJONENE OG PASIENTENS OPPLEVELSE Oppnå fullstendig sporbarhet for sterilt gods Du får total sporbarhet gjennom at T-DOC registrerer instrumenter gjennom hele deres levetid, og kobler dem til alle prosesser, handlinger og personer som håndterer dem. Med fullstendig sporbarhet har du alltid dokumentasjon på at riktige prosesser og prosedyrer er brukt. I tillegg vet du alltid hvor instrumentene er når du trenger dem. Sikre kvaliteten i produksjonen T-DOC inneholder en rekke funksjoner som støtter kvalitetssikring. Den elektroniske loggingen av maskinprosesser dokumenterer at instrumentene får riktig behandling. Advarsler og dynamiske pakkesjekklister bidrar til å sikre at arbeidsprosedyrene følges nøyaktig. Siden brukerne å registrere seg når de arbeider med T-DOC, blir dessuten alle handlinger registrert, og den ansvarlige brukeren kan identifiseres. Oppnå fullstendig informasjonsdeling T-DOC tilbyr en innebygget meldingstjeneste samt audio-kommunikasjon som hjelp til å sikre en strømlinjet informasjonsflyt. Automatisk genererte meldinger og øyeblikkelig kommunikasjon fra T-DOC med ett klikk, gjør at brukerne kan reagere nesten umiddelbart hvis uventede endringer forekommer. Når relevant informasjon leveres til riktig tid, kan personalet foreta de nødvendige korrigeringene for å optimalisere steriliseringsproduksjonen og gjennomstrømningen av instrumenter. Øk effektiviteten i produksjonen og planlegg etter behov T-DOC automatiserer prosessene i steriliseringsavdelingen og gir økt produktivitet. Basert på produksjonsstatistikk og planlagte operasjoner, kan administrasjonen i steriliseringsavdelingen planlegge etter behov og faktisk bruk, og dermed redusere mengden unødig prosessering. I tillegg kan operasjonsrommene legge inn bestillinger på instrumenter basert på tilgjengelighet, og dermed eliminere usikkerheten ved manglende instrumenter før operasjonen starter. I tillegg blir den faktiske kostnaden for hver gjenstand beregnet, slik at det er mulig å fastsette den nøyaktige kostnaden per pasientbehandling. Følg beste praksis og få strømlinjeformede prosesser Gjennom en rekke alternativer for rapportering og statistikk i T-DOC, er det mulig for ledelsen å implementere prosedyrer i samsvar med beste praksis ikke bare basert på antakelser, men på faktiske data. Forbedre instrumentoversikten og optimaliser lageret T-DOC gir både steriliseringsavdelingen og operasjonsrommene eksakt oversikt over instrumentbeholdningen, inkludert mulighet til å hente inn statistikk om instrumentbruken. Resultatet er optimalisering av instrumentbeholdningen og vesentlige kostnadsbesparelser. T-DOC vil øke produktiviteten samtidig som du sparer penger. La oss beregne din gevinst ved å investere i et T-DOC-system.

4 4 T-DOC T-DOC-systemet gir mulighet for prosessering av store volumer med medisinske instrumenter, samtidig som det gir trygghet gjennom omfattende sporbarhet. På grunn av servicekrav som endrer seg hele tiden, må vi ofte foreta raske endringer i konfigurasjonen av T-DOC-systemet. Når det er behov for dette, reagerer T-DOC-supportteamet raskt slik at vi får minimalt med avbrudd. Vi synes denne fleksibiliteten er uvurderlig. Stewart McAllister, IT- støtte / Leder Central Decontamination Unit Glasgow, Storbritannia T-DOC er en integrert del av arbeidsflyten i vår CSSD. Personalet vårt er fortrolige med bruken av systemet og synes det er veldig brukervennlig. T-DOC gir oss full sporbarhet for instrumentene våre og gir oss muligheten til å betjene operasjonsrommene med operasjonsvogner som er ferdigpakket spesifikt for hver operasjon. Vi bruker også T-DOC i operasjonsrommet for å koble LOT-numre fra implantater direkte i pasientjournalene våre. I tillegg gir T-DOC oss full sporbarhet for endoskoper fra endoskopdekontamineringsenheten. For tiden arbeider vi med innføring av nye prosedyrer for å registrere rengjøringen av operasjonsrommene våre, inkludert det medisinske utstyret, ved bruk av T-DOC-systemet. Dette er en veldig spennende prosess og en enorm forbedring av vår kvalitetssikring ved sykehuset. Sandra Rasborg Wied, Leder ved steriliseringsavdelingen, Gentofte Hospital, Danmark Vår T-DOC-løsning er styresystemet for kvalitetssikringen ved vår CSSD. Ved å utnytte mulighetene i T-DOC, har vi oppnådd å få styring på flyten og gjennomstrømningen i hele steriliseringsproduksjonen i våre fem operasjonsstuer (og deres 32 operasjonenheter) ved sykehuset vårt. Vi forbedret ikke bare de forskjellige parametrene slik at vi ble en mer pålitelig partner for klientene våre, vi lykkes også i å eliminere nattskiftene i CSSD, noe som førte til positiv utvikling i arbeidsmiljøet for teknikerne våre og finansiell innparing. Vi bruker info-oversikter i T-DOC til hjelp slik at vi kan forstå og lokalisere flaskehalser i prosessene våre. Og med sanntids prosessinformasjon har vi vært i stand til å avslutte tidsplaner og gjøre alle logistikkarbeidsrutiner dynamiske. Bart van Oost, Enhetsleder Forsyningskjeder/CSSD Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederland

5 T-DOC 5 UTFORSK DE UBEGRENSEDE MULIGHETENE T-DOC MYE MER ENN SPORBARHET Fullstendig sporbarhet I T-DOC dokumenteres alle prosesser, maskiner, pasienter, operasjoner, leger osv. som et instrument støter på - fra innkjøp til kassering, og dermed blir historikken til hvert enkelt instrument dokumentert. Dette gjør det mulig å tilbakekalle usikkert gods fra relevante avdelinger raskt og presist. Sporbarheten sikres ved bruk av strekkoder og/eller annen sporingsteknologi. Dokumentasjon av maskinprosesser i sanntid T-DOC kan kobles direkte opp mot de fleste typer autoklaver og vaskedesinfektorer, og levere datalogging i sanntid. Alle data lagres elektronisk, og du kan vise informasjonen grafisk eller i et enkelt listeformat. Resultatet er at bruksdata for utstyret er umiddelbart tilgjengelig for planlegging av service og vedlikehold. Avansert lagerkontroll T-DOC inneholder verktøy for utvidet lagerstyring, for strømlinjeformet bestilling og lagerføring. Du kan blant annet holde fullstendig oversikt over nåværende lager, lagerets verdi, leverte elementer og innkjøpsbehov, og dra nytte av automatiske bestillingsrutiner Fullstendig oversikt over instrumentreparasjoner Med reparasjonsfunksjonaliteten i T-DOC får du full kontroll over alle instrumentreparasjoner, slik at du kan spore hvilke instrumenter som er reparert, av hvilken leverandør, når og hvor reparasjonen ble utført, samt involverte prosedyrer og kostnader. Relevant informasjon kan utveksles mellom reparasjonsleverandøren og steriliseringsavdelingen eller andre avdelinger, slik at reparasjonsprosedyrene blir strømlinjeformet. Enkel, rask og øyeblikkelig kommunikasjon T-DOC har mulighet for oppretting og levering av meldinger mellom ledere og personale, uavhengig av sted og avdeling. Audio-kommunikasjon (VoIP) er også tilgjengelig for å tilveiebringe en kommunikasjon med ett klikk mellom T-DOC-stedene, for eksempel mellom retur- og pakkeområdet eller mellom steriliseringsavdelingen og operasjonsrommene. Dette gir optimal informasjonsutveksling internt i steriliseringsavdelingen og med andre avdelinger. Prioritert instrumentproduksjon Fortgangsfunksjonen i T-DOC gjør et mulig å prioritere instrumentprosesseringen gjennom hele produksjonssyklusen. Dette betyr at et instrument som er merket for fortgang automatisk kan prosesseres før andre instrumenter. Under produksjonen blir personalet varslet om eventuelle avvik, slik at levering til riktig tid sikres. I tillegg inneholder T-DOC verktøy for beregning og styring av kostnadene til prioritert produksjon for fakturaformål. Sporing av hvert enkelt instrument Uansett om du vil spore alle instrumentene enkeltvis eller bare de kritiske instrumentene, gir T-DOC full kontroll og sporbarhet av den faktiske bruken og vedlikeholdet av hvert enkelt instrument. T-DOC er kompatibelt med en lang rekke merkesystemer for instrumenter, slik at dine behov kan dekkes.

6 6 T-DOC Fleksibel nettilgang til T-DOC Alle sykehusavdelinger og eksterne avdelinger kan søke i, få tilgang til og dele informasjon i T-DOC hvor som helst via en nettleser. Ved å bruke en handlevogn kan bestillinger meget enkelt legges inn, og informasjon om for eksempel et instruments plassering og produksjonslogg er tilgjengelig, uten begrensningen ved at man må ha en fast administratorpålogging. Funksjonalitet i operasjonsrommet Lager- og operasjonsromsfunksjonene i T-DOC utfyller hverandre og fungerer sammen. De gjør det mulig å strømlinjeforme operasjonsplanleggingen ved at du får funksjonalitet for å organisere og koble sammen leger, prosedyrer, pasienter og instrumenter. Dette omfatter funksjoner for å sikre enhetlig instrumentantall, både mellom de forskjellige produksjonsområdene og i operasjonsrommet før, under og etter en kirurgisk prosedyre. I tillegg kan du forenkle instrumentbestillingen ved at T-DOC automatisk kontrollerer om bestilte instrumenter er tilgjengelige på det ønskede leveringstidspunktet når bestillingen legges inn. Dette gjør det mulig å bruke i siste liten-prinsipper og å basere bestillinger på spesifikke legers ønsker. Detaljert rapportering er også mulig, siden historiske driftsdata er tilgjengelige gjennom T-DOC. Kontroller den komplekse håndteringen av endoskoper T-DOC gir full kontroll over den komplekse håndteringen og rengjøringen av endoskoper, siden du kan registrere og overvåke alle kritiske tidsintervaller mellom desinfeksjon, tørkeprosess og den faktiske bruken på en pasient. Eksempel: T-DOC varsler automatisk personalet hvis et tidsintervall er overskredet. Endoskopfunksjonaliteten i T-DOC kan tilpasses slik at den fullt ut støtter sykehusets spesifikke retningslinjer for å sikre høy grad av pasientsikkerhet. Styringsrapportering Administrasjonen forenkles ved at T-DOC samler alle data i én sentral, papirløs kilde. Det er lett å lage rapporter basert på disse dataene, og å eksportere dem til vanlige kontorprogrammer og tilpasse dem til dine spesifikke behov. Du kan hente ut rapporter om blant annet følgende: Gjennomgangstid Brukereffektivitet Instrumenthistorikk Lagerstyring Grunnlag for fakturering (inkludert reparasjoner) Du kan få rask og enkel tilgang til eksterne dokumenter via T-DOC mens du samtidig opprettholder sentral styring på informasjonsutvekslingen din. T-DOC kan kobles til Getinges sveisemaskiner slik at du får full sporbarhet og dokumentasjon av kritiske prosessparametre samt av trykket informasjon på poser. In produksjonsoversiktsvinduet i T-DOC kan du se spesifikk informasjon fra én eller alle fabrikker i T-DOCsystemet ditt. Dette omfatter maskinstatus og en liste av brukere som arbeider i hvert produksjonsområde.

7 T-DOC 7 Sømløs integrering i dine informasjonssystemer T-DOC er laget for enkel integrasjon med andre informasjonssystemer, som operasjonsplanlegging, materiellstyring og/eller økonomiske systemer, slik at du kan dele informasjon på tvers av avdelinger og funksjonsenheter. Dette gjør det mulig for sykehuset å opprette - i prinsippet - ett sømløst informasjonssystem for sykehuset, som dekker alle driftsområder. Styring av flere steder Ledelsen kan overvåke og styre produksjonen sentralt ved flere uavhengige steder. Svært spesialisert og dyrt utstyr kan deles mellom flere sykehus, og med T-DOC kan man alltid finne den nåværende plasseringen til et bestemt instrument. Resultatet er at produksjonen optimaliseres på tvers av flere steder, basert på beste praksis som kan fastsettes via T-DOC. Vårt mål er å endre arbeidsrutiner fra begrensende faktorer til redskaper for å øke kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten.

8 8 T-DOC OPPDAG DYNAMIKKEN I T-DOC: LA OSS INTRODUSERE DEG FOR EFFEKTIV ARBEIDSFLYT Partiregistrering og logging av autoklaveprosess Lagerstyring Når en last er godkjent, plas på det sterile lageret. Kontroll, pakking og kvalitetskontroll Gjenstandene registreres og kobles til sine respektive steriliseringsprosesser. Eventuelle uregelmessigheter mellom det skannede programmet og det påkrevde programmet, vises for brukeren. Alle prosessparametre dokumenteres og lagres. T-DOC varsler personalet hvis instrumenter og/ eller maskinprosesser krever tilknytning til en indikator. Instrumentene telles, kontrolleres og pakkes. Hver gjenstand eller sett får et unikt nummer, som automatisk skrives ut på brettlister og etiketter. Innhold på brett, bilder og videosekvenser kan vises på datamaskinen, for å gjøre det lettere å montere kompliserte instrumenter. Systemvarslinger kan også vises automatisk for å varsle brukere om forebyggende vedlikehold, nye instrumenter eller utløpsdatoer. Pakkeområde Administrasjon og styring Informasjon om instrumenter, brukere, prosesser og mye mer er tilgjengelig og kan administreres via T-DOC-arbeidsstasjoner for administrasjon. Alle handlinger som utføres i løpet av produksjonssyklusen blir dokumentert, og relevante data kan hentes ut som rapporter eller med enkle forespørsler på skjermen. I tillegg kan prioriterte instrumenter settes på fortgang for å sikre riktig prioritering og arbeidsflyt av instrumenter gjennom hele produksjonssyklusen. Returområde Partiregistrering og vaskeprosesslogging Retur a brukte Gjenstandene blir registrert og koblet til sine respektive vaskeprosesser. Eventuelle uregelmessigheter mellom det skannede programmet og det påkrevde programmet, vises for brukeren. Alle prosessparametre dokumenteres og lagres. Vasketester kan også registreres, for å øke kvalitetssikringen. Brukte elementer blir return delingen og skannet. T-DOC instrumenter som har nådd bilder som gjør det lettere å utføre service og rengjøre d

9 T-DOC 9 Bestilling via T-DOC seres det sterile godset Før operasjoner bestilles instrumenter, implantater og engangsartikler i T-DOC. Man kan kontrollere om de bestilte gjenstandene er tilgjengelige og hvor de befinner seg, og brett og vogner blir klargjort for operasjoner og levert til riktig tid. Utsending til avdeling Sterilt område Ved bestilling blir gjenstandene sendt til den aktuelle avdelingen. Ved å skanne en strekkode blir det registrert hvem gjenstandene er sendt til. T-DOC varsler personalet hvis det sterile godset ikke er i ønsket stand. Holde oversikt i operasjonsrommet v elementer Operasjonsområde Prosedyrer etter operasjon Instrumenttelling kan finne sted før, under eller etter en kirurgisk prosedyre. Brukte instrumenter, implantater og engangsartikler kan kobles til en pasient eller et journalnummer. Den faktiske kostnaden ved pasientbehandlingen blir dokumentert og lagret. T-DOC varsler personalet hvis det sterile godset ikke er i ønsket stand. Etter operasjonen blir det gjort rede for alle instrumenter, og de blir reprosessert for umiddelbar bruk eller returnert til steriliseringsavdelingen. ert til steriliseringsavvarsler personalet om sin levetid, og viser demontere, em.

10 10 T-DOC VÅRT LØFTE TIL DEG: FULL SERVICE OG STØTTE Klassens beste service Getinge tilbyr omfattende service- og støtteløsninger som gjør at du kan dra full nytte av innføringen og bruken av T-DOC-systemet. Dette sikrer økt tilgjengelighet og produksjon uten avbrudd til en fast vedlikeholdskostnad. Vårt mål er å skape de beste mulige betingelser for at du skal lykkes med T-DOC. Vi tilbyr et bredt utvalg førsteklasses tjenester gjennom alle faser av innføringen og produksjonen. Profesjonelle T-DOC-tjenester sikrer en vellykket innføring, mens en T-DOC-serviceavtale sikrer deg omfattende fordeler fra produksjonen starter. Du kan velge mellom fire nivåer av T-DOC-service og støtte: T-DOC Platinum serviceavtale Den mest omfattende serviceløsningen som gir servicestøtte for T-DOC hele døgnet og hele uken, inkludert korteste responstid, årlige todagers besøk på stedet samt service på T-DOC-maskinvaren. Fleksible opplæringsalternativer Med opplæring sikrer du at du kan dra full nytte av de ulike funksjonene i T-DOC. Vi tilbyr opplæring av personale på alle erfaringsnivåer og i ulike formater. Fra klasseromsopplæring hos Getinge til veiledning av brukere og IT-avdelinger på stedet. Fra grunnleggende og standardisert produktopplæring til kurs som er skreddersydd etter dine behov. Del erfaringer i T-DOC-brukergrupper Getinge oppmuntrer til og støtter oppretting av lokale T-DOC-brukergrupper, som allerede er aktive i mange land. Dette forumet gir deg mulighet til å dra nytte av erfaringene til andre T-DOC-brukere, og komme med forslag til fremtidig utvikling av T-DOC. T-DOC Gold serviceavtale Denne serviceløsningen gir omfattende servicestøtte i forbindelse med T-DOC, inkludert kortere responstid, årlige besøk på stedet og service på T-DOC-maskinvaren. T-DOC Silver serviceavtale Denne avanserte serviceløsningen gir T-DOC-service og støtte på høyt nivå, inkludert oppdateringer og oppgraderinger samt en årlig kontroll av systemets tilstand. En integrert del av T-DOC-servicekonseptet er enkel tilgang til et erfarent og engasjert lokalt støtteteam, som igjen støttes av vårt sentrale hovedkvarter for T-DOC-støtte. T-DOC Bronze serviceavtale Basisløsningen gir service og støtte for T-DOC-systemet til en rimelig pris.

11 T-DOC 11 TENK GLOBALT, HANDLE LOKALT INGEN SYKEHUS ER LIKE T-DOC gir deg grenseløse muligheter Getinge IT Solutions, en del av Getinge Group, er en ledende, global leverandør av løsninger for administrasjon og sporbarhet av sterile forsyninger. Vi spesialiserer oss på utvikling av og støtte for IT-løsninger for helsesektoren. Vi har opplevd stor vekst, med mer enn 900 T-DOCinstallasjoner i mer enn 40 land over hele verden. Gjennom årene har vi bygd opp omfattende kunnskap innen vårt felt. Dette gjenspeiles i en produktportefølje som er utviklet for å dekke kundenes behov. Den modulbaserte oppbygningen av T-DOC-produktporteføljen gir mulighet for svært skalerbare løsninger egnet for helseinstitusjoner av alle størrelser. ensartede infrastrukturen hvis du ønsker å oppgradere T-DOC-systemet med tilleggsfunksjoner for å dekke fremtidige behov. T-DOC representeres av et engasjert, verdensomspennende nettverk av Getinge-salgsselskaper og sertifiserte partnere. La oss presentere deg for din lokale T-DOC-representant. Kontakt oss på Vi tilbyr en T-DOC-løsning som passer dine spesifikke behov, basert på verdensomspennende erfaring. Er du klar til å ta kontrollen?

12 Getinge Infection Control er verdens største leverandør av løsninger for steril prosessering i helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og den best sikkerhet til lavest totalkostnad. Vi tilbyr komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten NO Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Norge AS Ryenstubben Oslo NORGE Telefon: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. GETINGE leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FORBEDRET PROSESS, EN ENESTÅENDE LØSNING Getinge kan hjelpe deg med å administrere vaskemidler

Detaljer

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE 2 Getinge forseglingsapparater ET FORSEGLINGSAPPARAT FOR ALLE BEHOV EFFEKTIVT, PÅLITELIG OG BRUKERVENNLIG Hele sirkulasjonen av

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS)

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Lexmarks globale tjenester Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Spesialtilpassede løsninger for å redusere kostnader og forbedre forretningsprosesser gjennom hele det globale foretaket. Kjøpere

Detaljer

GETINGE wd46 turbo. Always with you

GETINGE wd46 turbo. Always with you GETINGE wd46 turbo en mye raskere vaskedekontaminator Always with you 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 HJELPER DEG Å GJØRE MER MED MINDRE Ressursene er knappe, og effektivitetskravene til helseinstitusjoner

Detaljer

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING Always with you 2 Getinge HS66 Turbo VI INTROdUSERER den NYE GENERASjONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS66 Turbo representerer en ny generasjon avanserte autoklaver

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

FITS Nettverksovervåking

FITS Nettverksovervåking FITS Nettverksovervåking Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS nettverksovervåking Innhold NO 1 Introduksjon... 1 NO 2 Oversikt... 1 NO 3 Implementeringsveiledning... 4

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø:

IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø: IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø: En undersøkelse av teknologibruk ved et norsk universitetssykehus Daniel Robin Isaksen Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai

Detaljer

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DEKKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALLTID ONLINE TIMEBESTILLING PÅ INTERNETT SMS-TJENESTE DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN VELKOMMEN! Det har skjedd mye siden jeg startet

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

ÅPNER FOR NYE MULIGHETER

ÅPNER FOR NYE MULIGHETER Ny versjon! VIKTIG OPPDATERING AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE INNHOLD: Nyheter i versjon 12 De viktigste oppdateringene i ditt system fra Mamut. Side 2-5 Mamut One Neste generasjon forretningssystem kombinerer

Detaljer

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll GETINGE assured Produkter for rengjørings- og sterilitetskontroll 2 Getinge ssured Getinge forstår Hver dag behandler du en mengde ulike instrumenter og redskaper. Kanskje til forskjellige tidspunkter,

Detaljer

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning.

Tjenestekatalog i Praksis. Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Tjenestekatalog i Praksis Nøkkelen til vellykket forretningstilpasning. Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer