T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE"

Transkript

1 T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

2 2 T-DOC TA KONTROLL LØFT OPERASJONENE TIL NYE NIVÅER Mange sykehus mangler oversikt over instrumentbeholdningen. Ikke bare fører dette til at man bruker for mye penger på instrumenter, man risikerer også å måtte utsette planlagte operasjoner fordi instrumentene er forsinket eller mangler. Med T-DOC gir vi deg muligheten til å ta kontrollen over instrumentene! T-DOC er utviklet for å håndtere alle aspekter ved instrument- og endoskopadministrasjonen. Ved å gi deg sanntidsoversikt over instrumenter, endoskoper og tilhørende forsyninger, gjør T-DOC det mulig å optimalisere investeringene og sikre generelt høy kvalitet på sykehusoperasjonene. T-DOC fra Getinge er verdens ledende løsning for administrasjon og sporing av sterile forsyninger. Med mer enn 900 T-DOC installert i mer enn 40 land over hele verden, har vi bygd opp den erfaringen vi trenger for å løse dine utfordringer. La T-DOC være ryggraden i administrasjonen av dine sterile forsyninger, slik at du kan fokusere på det som er virkelig viktig pasienten!

3 T-DOC 3 VÅRT TILBUD TIL DEG: SPAR PENGER MENS DU FORBEDRER OPERASJONENE OG PASIENTENS OPPLEVELSE Oppnå fullstendig sporbarhet for sterilt gods Du får total sporbarhet gjennom at T-DOC registrerer instrumenter gjennom hele deres levetid, og kobler dem til alle prosesser, handlinger og personer som håndterer dem. Med fullstendig sporbarhet har du alltid dokumentasjon på at riktige prosesser og prosedyrer er brukt. I tillegg vet du alltid hvor instrumentene er når du trenger dem. Sikre kvaliteten i produksjonen T-DOC inneholder en rekke funksjoner som støtter kvalitetssikring. Den elektroniske loggingen av maskinprosesser dokumenterer at instrumentene får riktig behandling. Advarsler og dynamiske pakkesjekklister bidrar til å sikre at arbeidsprosedyrene følges nøyaktig. Siden brukerne å registrere seg når de arbeider med T-DOC, blir dessuten alle handlinger registrert, og den ansvarlige brukeren kan identifiseres. Oppnå fullstendig informasjonsdeling T-DOC tilbyr en innebygget meldingstjeneste samt audio-kommunikasjon som hjelp til å sikre en strømlinjet informasjonsflyt. Automatisk genererte meldinger og øyeblikkelig kommunikasjon fra T-DOC med ett klikk, gjør at brukerne kan reagere nesten umiddelbart hvis uventede endringer forekommer. Når relevant informasjon leveres til riktig tid, kan personalet foreta de nødvendige korrigeringene for å optimalisere steriliseringsproduksjonen og gjennomstrømningen av instrumenter. Øk effektiviteten i produksjonen og planlegg etter behov T-DOC automatiserer prosessene i steriliseringsavdelingen og gir økt produktivitet. Basert på produksjonsstatistikk og planlagte operasjoner, kan administrasjonen i steriliseringsavdelingen planlegge etter behov og faktisk bruk, og dermed redusere mengden unødig prosessering. I tillegg kan operasjonsrommene legge inn bestillinger på instrumenter basert på tilgjengelighet, og dermed eliminere usikkerheten ved manglende instrumenter før operasjonen starter. I tillegg blir den faktiske kostnaden for hver gjenstand beregnet, slik at det er mulig å fastsette den nøyaktige kostnaden per pasientbehandling. Følg beste praksis og få strømlinjeformede prosesser Gjennom en rekke alternativer for rapportering og statistikk i T-DOC, er det mulig for ledelsen å implementere prosedyrer i samsvar med beste praksis ikke bare basert på antakelser, men på faktiske data. Forbedre instrumentoversikten og optimaliser lageret T-DOC gir både steriliseringsavdelingen og operasjonsrommene eksakt oversikt over instrumentbeholdningen, inkludert mulighet til å hente inn statistikk om instrumentbruken. Resultatet er optimalisering av instrumentbeholdningen og vesentlige kostnadsbesparelser. T-DOC vil øke produktiviteten samtidig som du sparer penger. La oss beregne din gevinst ved å investere i et T-DOC-system.

4 4 T-DOC T-DOC-systemet gir mulighet for prosessering av store volumer med medisinske instrumenter, samtidig som det gir trygghet gjennom omfattende sporbarhet. På grunn av servicekrav som endrer seg hele tiden, må vi ofte foreta raske endringer i konfigurasjonen av T-DOC-systemet. Når det er behov for dette, reagerer T-DOC-supportteamet raskt slik at vi får minimalt med avbrudd. Vi synes denne fleksibiliteten er uvurderlig. Stewart McAllister, IT- støtte / Leder Central Decontamination Unit Glasgow, Storbritannia T-DOC er en integrert del av arbeidsflyten i vår CSSD. Personalet vårt er fortrolige med bruken av systemet og synes det er veldig brukervennlig. T-DOC gir oss full sporbarhet for instrumentene våre og gir oss muligheten til å betjene operasjonsrommene med operasjonsvogner som er ferdigpakket spesifikt for hver operasjon. Vi bruker også T-DOC i operasjonsrommet for å koble LOT-numre fra implantater direkte i pasientjournalene våre. I tillegg gir T-DOC oss full sporbarhet for endoskoper fra endoskopdekontamineringsenheten. For tiden arbeider vi med innføring av nye prosedyrer for å registrere rengjøringen av operasjonsrommene våre, inkludert det medisinske utstyret, ved bruk av T-DOC-systemet. Dette er en veldig spennende prosess og en enorm forbedring av vår kvalitetssikring ved sykehuset. Sandra Rasborg Wied, Leder ved steriliseringsavdelingen, Gentofte Hospital, Danmark Vår T-DOC-løsning er styresystemet for kvalitetssikringen ved vår CSSD. Ved å utnytte mulighetene i T-DOC, har vi oppnådd å få styring på flyten og gjennomstrømningen i hele steriliseringsproduksjonen i våre fem operasjonsstuer (og deres 32 operasjonenheter) ved sykehuset vårt. Vi forbedret ikke bare de forskjellige parametrene slik at vi ble en mer pålitelig partner for klientene våre, vi lykkes også i å eliminere nattskiftene i CSSD, noe som førte til positiv utvikling i arbeidsmiljøet for teknikerne våre og finansiell innparing. Vi bruker info-oversikter i T-DOC til hjelp slik at vi kan forstå og lokalisere flaskehalser i prosessene våre. Og med sanntids prosessinformasjon har vi vært i stand til å avslutte tidsplaner og gjøre alle logistikkarbeidsrutiner dynamiske. Bart van Oost, Enhetsleder Forsyningskjeder/CSSD Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederland

5 T-DOC 5 UTFORSK DE UBEGRENSEDE MULIGHETENE T-DOC MYE MER ENN SPORBARHET Fullstendig sporbarhet I T-DOC dokumenteres alle prosesser, maskiner, pasienter, operasjoner, leger osv. som et instrument støter på - fra innkjøp til kassering, og dermed blir historikken til hvert enkelt instrument dokumentert. Dette gjør det mulig å tilbakekalle usikkert gods fra relevante avdelinger raskt og presist. Sporbarheten sikres ved bruk av strekkoder og/eller annen sporingsteknologi. Dokumentasjon av maskinprosesser i sanntid T-DOC kan kobles direkte opp mot de fleste typer autoklaver og vaskedesinfektorer, og levere datalogging i sanntid. Alle data lagres elektronisk, og du kan vise informasjonen grafisk eller i et enkelt listeformat. Resultatet er at bruksdata for utstyret er umiddelbart tilgjengelig for planlegging av service og vedlikehold. Avansert lagerkontroll T-DOC inneholder verktøy for utvidet lagerstyring, for strømlinjeformet bestilling og lagerføring. Du kan blant annet holde fullstendig oversikt over nåværende lager, lagerets verdi, leverte elementer og innkjøpsbehov, og dra nytte av automatiske bestillingsrutiner Fullstendig oversikt over instrumentreparasjoner Med reparasjonsfunksjonaliteten i T-DOC får du full kontroll over alle instrumentreparasjoner, slik at du kan spore hvilke instrumenter som er reparert, av hvilken leverandør, når og hvor reparasjonen ble utført, samt involverte prosedyrer og kostnader. Relevant informasjon kan utveksles mellom reparasjonsleverandøren og steriliseringsavdelingen eller andre avdelinger, slik at reparasjonsprosedyrene blir strømlinjeformet. Enkel, rask og øyeblikkelig kommunikasjon T-DOC har mulighet for oppretting og levering av meldinger mellom ledere og personale, uavhengig av sted og avdeling. Audio-kommunikasjon (VoIP) er også tilgjengelig for å tilveiebringe en kommunikasjon med ett klikk mellom T-DOC-stedene, for eksempel mellom retur- og pakkeområdet eller mellom steriliseringsavdelingen og operasjonsrommene. Dette gir optimal informasjonsutveksling internt i steriliseringsavdelingen og med andre avdelinger. Prioritert instrumentproduksjon Fortgangsfunksjonen i T-DOC gjør et mulig å prioritere instrumentprosesseringen gjennom hele produksjonssyklusen. Dette betyr at et instrument som er merket for fortgang automatisk kan prosesseres før andre instrumenter. Under produksjonen blir personalet varslet om eventuelle avvik, slik at levering til riktig tid sikres. I tillegg inneholder T-DOC verktøy for beregning og styring av kostnadene til prioritert produksjon for fakturaformål. Sporing av hvert enkelt instrument Uansett om du vil spore alle instrumentene enkeltvis eller bare de kritiske instrumentene, gir T-DOC full kontroll og sporbarhet av den faktiske bruken og vedlikeholdet av hvert enkelt instrument. T-DOC er kompatibelt med en lang rekke merkesystemer for instrumenter, slik at dine behov kan dekkes.

6 6 T-DOC Fleksibel nettilgang til T-DOC Alle sykehusavdelinger og eksterne avdelinger kan søke i, få tilgang til og dele informasjon i T-DOC hvor som helst via en nettleser. Ved å bruke en handlevogn kan bestillinger meget enkelt legges inn, og informasjon om for eksempel et instruments plassering og produksjonslogg er tilgjengelig, uten begrensningen ved at man må ha en fast administratorpålogging. Funksjonalitet i operasjonsrommet Lager- og operasjonsromsfunksjonene i T-DOC utfyller hverandre og fungerer sammen. De gjør det mulig å strømlinjeforme operasjonsplanleggingen ved at du får funksjonalitet for å organisere og koble sammen leger, prosedyrer, pasienter og instrumenter. Dette omfatter funksjoner for å sikre enhetlig instrumentantall, både mellom de forskjellige produksjonsområdene og i operasjonsrommet før, under og etter en kirurgisk prosedyre. I tillegg kan du forenkle instrumentbestillingen ved at T-DOC automatisk kontrollerer om bestilte instrumenter er tilgjengelige på det ønskede leveringstidspunktet når bestillingen legges inn. Dette gjør det mulig å bruke i siste liten-prinsipper og å basere bestillinger på spesifikke legers ønsker. Detaljert rapportering er også mulig, siden historiske driftsdata er tilgjengelige gjennom T-DOC. Kontroller den komplekse håndteringen av endoskoper T-DOC gir full kontroll over den komplekse håndteringen og rengjøringen av endoskoper, siden du kan registrere og overvåke alle kritiske tidsintervaller mellom desinfeksjon, tørkeprosess og den faktiske bruken på en pasient. Eksempel: T-DOC varsler automatisk personalet hvis et tidsintervall er overskredet. Endoskopfunksjonaliteten i T-DOC kan tilpasses slik at den fullt ut støtter sykehusets spesifikke retningslinjer for å sikre høy grad av pasientsikkerhet. Styringsrapportering Administrasjonen forenkles ved at T-DOC samler alle data i én sentral, papirløs kilde. Det er lett å lage rapporter basert på disse dataene, og å eksportere dem til vanlige kontorprogrammer og tilpasse dem til dine spesifikke behov. Du kan hente ut rapporter om blant annet følgende: Gjennomgangstid Brukereffektivitet Instrumenthistorikk Lagerstyring Grunnlag for fakturering (inkludert reparasjoner) Du kan få rask og enkel tilgang til eksterne dokumenter via T-DOC mens du samtidig opprettholder sentral styring på informasjonsutvekslingen din. T-DOC kan kobles til Getinges sveisemaskiner slik at du får full sporbarhet og dokumentasjon av kritiske prosessparametre samt av trykket informasjon på poser. In produksjonsoversiktsvinduet i T-DOC kan du se spesifikk informasjon fra én eller alle fabrikker i T-DOCsystemet ditt. Dette omfatter maskinstatus og en liste av brukere som arbeider i hvert produksjonsområde.

7 T-DOC 7 Sømløs integrering i dine informasjonssystemer T-DOC er laget for enkel integrasjon med andre informasjonssystemer, som operasjonsplanlegging, materiellstyring og/eller økonomiske systemer, slik at du kan dele informasjon på tvers av avdelinger og funksjonsenheter. Dette gjør det mulig for sykehuset å opprette - i prinsippet - ett sømløst informasjonssystem for sykehuset, som dekker alle driftsområder. Styring av flere steder Ledelsen kan overvåke og styre produksjonen sentralt ved flere uavhengige steder. Svært spesialisert og dyrt utstyr kan deles mellom flere sykehus, og med T-DOC kan man alltid finne den nåværende plasseringen til et bestemt instrument. Resultatet er at produksjonen optimaliseres på tvers av flere steder, basert på beste praksis som kan fastsettes via T-DOC. Vårt mål er å endre arbeidsrutiner fra begrensende faktorer til redskaper for å øke kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten.

8 8 T-DOC OPPDAG DYNAMIKKEN I T-DOC: LA OSS INTRODUSERE DEG FOR EFFEKTIV ARBEIDSFLYT Partiregistrering og logging av autoklaveprosess Lagerstyring Når en last er godkjent, plas på det sterile lageret. Kontroll, pakking og kvalitetskontroll Gjenstandene registreres og kobles til sine respektive steriliseringsprosesser. Eventuelle uregelmessigheter mellom det skannede programmet og det påkrevde programmet, vises for brukeren. Alle prosessparametre dokumenteres og lagres. T-DOC varsler personalet hvis instrumenter og/ eller maskinprosesser krever tilknytning til en indikator. Instrumentene telles, kontrolleres og pakkes. Hver gjenstand eller sett får et unikt nummer, som automatisk skrives ut på brettlister og etiketter. Innhold på brett, bilder og videosekvenser kan vises på datamaskinen, for å gjøre det lettere å montere kompliserte instrumenter. Systemvarslinger kan også vises automatisk for å varsle brukere om forebyggende vedlikehold, nye instrumenter eller utløpsdatoer. Pakkeområde Administrasjon og styring Informasjon om instrumenter, brukere, prosesser og mye mer er tilgjengelig og kan administreres via T-DOC-arbeidsstasjoner for administrasjon. Alle handlinger som utføres i løpet av produksjonssyklusen blir dokumentert, og relevante data kan hentes ut som rapporter eller med enkle forespørsler på skjermen. I tillegg kan prioriterte instrumenter settes på fortgang for å sikre riktig prioritering og arbeidsflyt av instrumenter gjennom hele produksjonssyklusen. Returområde Partiregistrering og vaskeprosesslogging Retur a brukte Gjenstandene blir registrert og koblet til sine respektive vaskeprosesser. Eventuelle uregelmessigheter mellom det skannede programmet og det påkrevde programmet, vises for brukeren. Alle prosessparametre dokumenteres og lagres. Vasketester kan også registreres, for å øke kvalitetssikringen. Brukte elementer blir return delingen og skannet. T-DOC instrumenter som har nådd bilder som gjør det lettere å utføre service og rengjøre d

9 T-DOC 9 Bestilling via T-DOC seres det sterile godset Før operasjoner bestilles instrumenter, implantater og engangsartikler i T-DOC. Man kan kontrollere om de bestilte gjenstandene er tilgjengelige og hvor de befinner seg, og brett og vogner blir klargjort for operasjoner og levert til riktig tid. Utsending til avdeling Sterilt område Ved bestilling blir gjenstandene sendt til den aktuelle avdelingen. Ved å skanne en strekkode blir det registrert hvem gjenstandene er sendt til. T-DOC varsler personalet hvis det sterile godset ikke er i ønsket stand. Holde oversikt i operasjonsrommet v elementer Operasjonsområde Prosedyrer etter operasjon Instrumenttelling kan finne sted før, under eller etter en kirurgisk prosedyre. Brukte instrumenter, implantater og engangsartikler kan kobles til en pasient eller et journalnummer. Den faktiske kostnaden ved pasientbehandlingen blir dokumentert og lagret. T-DOC varsler personalet hvis det sterile godset ikke er i ønsket stand. Etter operasjonen blir det gjort rede for alle instrumenter, og de blir reprosessert for umiddelbar bruk eller returnert til steriliseringsavdelingen. ert til steriliseringsavvarsler personalet om sin levetid, og viser demontere, em.

10 10 T-DOC VÅRT LØFTE TIL DEG: FULL SERVICE OG STØTTE Klassens beste service Getinge tilbyr omfattende service- og støtteløsninger som gjør at du kan dra full nytte av innføringen og bruken av T-DOC-systemet. Dette sikrer økt tilgjengelighet og produksjon uten avbrudd til en fast vedlikeholdskostnad. Vårt mål er å skape de beste mulige betingelser for at du skal lykkes med T-DOC. Vi tilbyr et bredt utvalg førsteklasses tjenester gjennom alle faser av innføringen og produksjonen. Profesjonelle T-DOC-tjenester sikrer en vellykket innføring, mens en T-DOC-serviceavtale sikrer deg omfattende fordeler fra produksjonen starter. Du kan velge mellom fire nivåer av T-DOC-service og støtte: T-DOC Platinum serviceavtale Den mest omfattende serviceløsningen som gir servicestøtte for T-DOC hele døgnet og hele uken, inkludert korteste responstid, årlige todagers besøk på stedet samt service på T-DOC-maskinvaren. Fleksible opplæringsalternativer Med opplæring sikrer du at du kan dra full nytte av de ulike funksjonene i T-DOC. Vi tilbyr opplæring av personale på alle erfaringsnivåer og i ulike formater. Fra klasseromsopplæring hos Getinge til veiledning av brukere og IT-avdelinger på stedet. Fra grunnleggende og standardisert produktopplæring til kurs som er skreddersydd etter dine behov. Del erfaringer i T-DOC-brukergrupper Getinge oppmuntrer til og støtter oppretting av lokale T-DOC-brukergrupper, som allerede er aktive i mange land. Dette forumet gir deg mulighet til å dra nytte av erfaringene til andre T-DOC-brukere, og komme med forslag til fremtidig utvikling av T-DOC. T-DOC Gold serviceavtale Denne serviceløsningen gir omfattende servicestøtte i forbindelse med T-DOC, inkludert kortere responstid, årlige besøk på stedet og service på T-DOC-maskinvaren. T-DOC Silver serviceavtale Denne avanserte serviceløsningen gir T-DOC-service og støtte på høyt nivå, inkludert oppdateringer og oppgraderinger samt en årlig kontroll av systemets tilstand. En integrert del av T-DOC-servicekonseptet er enkel tilgang til et erfarent og engasjert lokalt støtteteam, som igjen støttes av vårt sentrale hovedkvarter for T-DOC-støtte. T-DOC Bronze serviceavtale Basisløsningen gir service og støtte for T-DOC-systemet til en rimelig pris.

11 T-DOC 11 TENK GLOBALT, HANDLE LOKALT INGEN SYKEHUS ER LIKE T-DOC gir deg grenseløse muligheter Getinge IT Solutions, en del av Getinge Group, er en ledende, global leverandør av løsninger for administrasjon og sporbarhet av sterile forsyninger. Vi spesialiserer oss på utvikling av og støtte for IT-løsninger for helsesektoren. Vi har opplevd stor vekst, med mer enn 900 T-DOCinstallasjoner i mer enn 40 land over hele verden. Gjennom årene har vi bygd opp omfattende kunnskap innen vårt felt. Dette gjenspeiles i en produktportefølje som er utviklet for å dekke kundenes behov. Den modulbaserte oppbygningen av T-DOC-produktporteføljen gir mulighet for svært skalerbare løsninger egnet for helseinstitusjoner av alle størrelser. ensartede infrastrukturen hvis du ønsker å oppgradere T-DOC-systemet med tilleggsfunksjoner for å dekke fremtidige behov. T-DOC representeres av et engasjert, verdensomspennende nettverk av Getinge-salgsselskaper og sertifiserte partnere. La oss presentere deg for din lokale T-DOC-representant. Kontakt oss på Vi tilbyr en T-DOC-løsning som passer dine spesifikke behov, basert på verdensomspennende erfaring. Er du klar til å ta kontrollen?

12 Getinge Infection Control er verdens største leverandør av løsninger for steril prosessering i helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og den best sikkerhet til lavest totalkostnad. Vi tilbyr komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten NO Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Norge AS Ryenstubben Oslo NORGE Telefon: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. GETINGE leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER

T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER 2 T-DOC Cycle DIGITAL DOKUMENTASJON OVERVÅK DINE SYKLUSPARAMETRE I SANNTID Økte krav om dokumentasjon av sterile produksjonsprosesser

Detaljer

T-DOC EndoSolutions Administrer arbeidsflyten for dine endoskop

T-DOC EndoSolutions Administrer arbeidsflyten for dine endoskop T-DOC EndoSolutions Administrer arbeidsflyten for dine endoskop Oppnå bedre kvalitetssikring ved å implementere beste praksis De økende behovene til dokumentasjon og detaljerte retningslinjer for reprosessering

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 INNSIKTEN UTGJØR FORSKJELLEN Hver gang vi utvikler et nytt produkt, baserer

Detaljer

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr Getinge 46-serien VASKEDEKONTAMINATOR Hvor mange gjenbruksartikler må du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien består av maskiner som er nøyaktig tilpasset dine behov. Tilleggsalternativer Flow-overvåking

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN. Always with you

LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN. Always with you LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN Always with you 2 LASTEUTSTYR FLEKSIBILITET SOM IKKE GÅR UT OVER RESULTATENE Instrumentsett og kurver kommer i forskjellige størrelser

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

GetinGe HS33 SYKeHUSAUtOKLAV

GetinGe HS33 SYKeHUSAUtOKLAV Getinge HS33 SYKEHUSAUTOKLAV 2 Getinge HS33 klart for den NYE GENERASJONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS33 representerer en ny generasjon avanserte steriliseringsapparater fra verdens ledende merke innen infeksjonskontroll.

Detaljer

getinge quadro BordautoKLaV

getinge quadro BordautoKLaV getinge quadro BORDAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordautoklav SteriLISERER MYE MER PÅ MYE Mindre PLASS Getinge Quadro er en bordmontert autoklav utviklet for tannklinikker og medisinske klinikker og praksiser

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR

HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR 2 GETINGE ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR GETINGE ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR 3 ALLTID SERTIFISERT FOR Å TRYGGE PASIENTSIKKERHETEN Getinge Infection

Detaljer

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating 2 Getinge 600-serien Brukervennlighet? Optimal teknologi? Få begge deler! Å utvikle desinfeksjonsutstyr som er både enkelt å bruke og teknisk perfekt,

Detaljer

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE 2 Getinge forseglingsapparater ET FORSEGLINGSAPPARAT FOR ALLE BEHOV EFFEKTIVT, PÅLITELIG OG BRUKERVENNLIG Hele sirkulasjonen av

Detaljer

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FORBEDRET PROSESS, EN ENESTÅENDE LØSNING Getinge kan hjelpe deg med å administrere vaskemidler

Detaljer

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING Always with you 2 GETINGE WD14 TABLO DET HANDLER BARE OM TID Små avdelinger og klinikker har store krav når det gjelder å kunne bruke instrumenter

Detaljer

getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren

getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren 2 Getinge 6000 Getinge 6000 3 GJØR EN FORSKJELL I INFEKSJONSKONTROLL Getinge 6000 er en helautomatisk spyledekontaminator for sykehus og helseinstitusjoner,

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR Always with you 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort

Detaljer

GETINGE wd46 turbo. Always with you

GETINGE wd46 turbo. Always with you GETINGE wd46 turbo en mye raskere vaskedekontaminator Always with you 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 HJELPER DEG Å GJØRE MER MED MINDRE Ressursene er knappe, og effektivitetskravene til helseinstitusjoner

Detaljer

GETINGE GROUP - GETINGE IT SOLUTIONS KIRSTEN NØRHOLM RASMUSSEN - SYKEPLEIER

GETINGE GROUP - GETINGE IT SOLUTIONS KIRSTEN NØRHOLM RASMUSSEN - SYKEPLEIER SPORBARHET 1 GETINGE GROUP - GETINGE IT SOLUTIONS KIRSTEN NØRHOLM RASMUSSEN - SYKEPLEIER Sykepleier Bachelor in science nurse. Thorax-karkirurgisk avdeling OUH - 2 år. Operasjonssykepleier OUH - 10 år.

Detaljer

GETINGE K-SERIE. BoRDAUToKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE. BoRDAUToKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BoRDAUToKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATIoN overlegen EFFEKTIVITET og LØNNSoMHET Getinges K-serie er en serie uvanlig raske bordautoklaver. Faktum er at kapasiteten er så stor

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Lavtemperatur-autoklav Getinge STERIZONE VP4

Lavtemperatur-autoklav Getinge STERIZONE VP4 Lavtemperatur-autoklav Getinge STERIZONE VP4 Den nye standarden for lavtemperatursterilisering Innovasjon ved design STERIZONE VP4 autoklav STERIZONE VP4 autoklav er et steriliseringssystem med lav temperatur

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET

GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET 2 Getinge HS44 klart for den nye generasjonen autoklaver Nye Getinge HS44 representerer en ny generasjon avanserte autoklaver fra verdens ledende

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen.

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning og -kontroll 1681.indd 1 09.09.16 12:44 1681.indd 2 09.09.16 12:44 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN Ønsker du å imøtekomme

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

FOR ALT HENGER SAMMEN

FOR ALT HENGER SAMMEN FOR ALT HENGER SAMMEN Den korteste veien mellom to punkter, er en rett linje. Og den korteste veien mellom samtlige punkter, er et nettverk. Når det gjelder renholdsoppgaver, er Kärcher Fleet ditt nettverk.

Detaljer

Stipend fra Codan Norge A / S

Stipend fra Codan Norge A / S Stipend fra Codan Norge A / S Tema: Hospitering i helsevesenet med fokus på sporbarhet Hospitert ved: Stavanger Universitets sykehus - Helse Stavanger Haugesund sykehus - Helse Fonna Sporbarhet: Definisjon:

Detaljer

Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore

Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore 2 Kjøp Online med sikkerhet Webstore sikkerhet med et klikk Velg raskt de riktige produktene l Over

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Optimalisering av skriverflåten bidrar til å minimere kostnadene /This is Why du trenger SafeQ for å oppdage hvordan.

Optimalisering av skriverflåten bidrar til å minimere kostnadene /This is Why du trenger SafeQ for å oppdage hvordan. SafeQ Et system for utskriftshåndtering UTNYTT POTENSIALET I UTSKRIFTSMILJØET Optimalisering av skriverflåten bidrar til å minimere kostnadene /This is Why du trenger SafeQ for å oppdage hvordan. 16087

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

CARENDO. with people in mind

CARENDO. with people in mind CARENDO Multifunksjonell hygienestol med unik omsorgsfunksjon with people in mind Carendo 3 En ekte problemløser Det å dusje blir stadig mer vanlig innenfor langsiktig pleie, men de eksisterende metodene

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

GETINGE 88 TURBO OVERLEGEN RENGJØRING OG DESINFEKSJON PÅ HALVE TIDEN. Always with you

GETINGE 88 TURBO OVERLEGEN RENGJØRING OG DESINFEKSJON PÅ HALVE TIDEN. Always with you GETINGE 88 TURBO OVERLEGEN RENGJØRING OG DESINFEKSJON PÅ HALVE TIDEN Always with you 2 Getinge 88 Turbo KORTERE PROSESSTIDER HØYERE PRODUKTIVITET Det er en enkel årsak til at Getinge er verdens ledende

Detaljer

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no 10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no Epostmarkedsføring er et av de kraftigste verktøyene tilgjengelig for å kommunisere og utvikle forretningsforhold. Men, epostmarkedsføring kan kun være så virkningsfullt

Detaljer

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK LEVERANDØR AV GRAFISKE PRODUKTER PRODUKSJONSUTSKRIFT FREMTIDEN SER LYS UT MED DIGITALTRYKK Konica Minolta gikk inn på markedet for produksjonsutskrift

Detaljer

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet Leica VisualMachine - VisualDigger Komplett maskinportfølje Komplett maskinportefølje - Sømløs dataflyt VisualMachine løsningene

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

SARA with people in mind

SARA with people in mind SARA 3000 Det originale stå- og oppreisningshjelpemiddelet with people in mind FORTSETTER TRADISJONEN MED HENSYN TIL LØFTESTANDARDER... ...OG FORNYER MED TANKE PÅ FREMTIDEN Beboere på pleieinstitusjoner

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag!

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag! E-handel hos Brødrene Dahl en enklere hverdag! 01 Elektroniske løsninger raskt og effektivt! Brødrene Dahl har som mål å gjøre din arbeidsdag enklere. Våre elektroniske løsninger gjør at du sparer både

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer