vfk.no Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vfk.no Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 vfk.no EN M OM LK VE Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert samarbid Nærhet NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE

2 NØTTERØY VIDEREGÅENDE Innhold Velkommen! Rektor har ordet Presentasjon av skolen Studiespesialisering Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole i Vestfold fylkeskommune skal jeg søke på? Det er mange gode skoler å velge blant. Jeg håper at du får god hjelp og nyttig veiledning i valget du står foran. Bruk god tid på dette! Snakk med noen du stoler på og sørg for å finne ut mest mulig om valgmulighetene du har. For mange er årene på videregående skole avgjørende for videre utdanning og yrkesvalg. Velger du vår skole, vil vi gjøre vårt beste for at du skal kunne ta viktige steg videre mot framtidig yrke eller utdanning. Helse- og sosialfag Andre programområder Internasjonalisering og ekskursjoner Noen elever uttaler seg De årene som du går på videregående skole, handler selvsagt ikke bare om å forberede seg på et liv som kommer senere. Hver dag på skolen, sammen med dine medelever og lærere, har en egenverdi. Trivsel og arbeidsglede er viktig for at vi skal trives på skole og jobb. Velger du vår skole, forventer vi at du har en mening med det, og at du tar din del av ansvaret for at vi skal ha et så godt læringsmiljø på skolen som mulig. Å være skoleelev handler ikke bare om å gjøre en innsats for å lære mest mulig for sin egen del. Det handler også om å bidra til at medelever trives og får like gode muligheter for å lære som du selv ønsker deg. Har du en slik innstilling, kan jeg garantere deg at miljøet på skolen vår vil fortsette å være like godt som det er nå. På Nøtterøy videregående skole mener vi at vi har en skole som er akkurat passe stor. Stor nok til å gi deg gode valgmuligheter om du velger Studiespesialisering eller Helse- og sosialfag, men ikke større enn at du raskt får oversikt og en opplevelse av å høre til og kjenne mange på skolen. Det er hyggelig å kunne si hei til mange av dem du treffer i løpet av skoledagen i korridorene på skolen, på det fine læringssenteret vårt eller i kantina. Vi som jobber ved Nøtterøy videregående, ønsker deg lykke til med valget av skole. Hvis jeg kan ønske deg velkommen i august, vet du nå litt om hva jeg forventer av deg. Av oss kan du forvente at vi gjør vårt beste for at du skal trives og lære så mye som mulig den tiden vi får gleden av å være sammen med deg. Hilsen Harald Møller Rektor 2 Nøtterøy videregående skole

3 ...akkurat passe stor! NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen ligger sentralt plassert på Borgheim, som er kommunesenteret på Nøtterøy. Stedet er et kommunikasjonsknutepunkt med bussforbindelser i alle retninger, enten man skal forflytte seg sydover til Tjøme og Hvasser, nordover til Tønsberg eller til et eller annet sted i Nøtterøy kommune. Ellers ligger skolen landlig til med flott turterreng og badeplass i nærheten, og ikke å forglemme: Nøtterøys flotte golfbane er nærmeste nabo. De fleste av skolens drøyt 575 elever kommer fra Nøtterøy og Tjøme. Vi er selvsagt glade for at det stadig kommer flere elever fra nabokommunene, men uansett vil begrepet nærmiljøskole være ganske dekkende. Faktisk er det slik at de aller fleste av Nøtterøy- og Tjømeelevene som velger studiespesialisering, søker seg til NVS. Blant dem som velger helse- og sosialfag, tar vi neppe mye feil om vi antar at prosentandelen ligger tett opp mot 100. VÅRE UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESPESIALISERING vil gi deg et bredt, allmenndannende fundament i livet, nær sagt uansett hva du måtte bli, samtidig som det gir deg et godt utgangspunkt for videre studier både i Norge og i utlandet. På NVS kan du velge mellom de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. HELSE- OG SOSIALFAG, som er et yrkesforberedende studieprogram, gir deg en utdanning med mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker og utdannelser innenfor de fleste sider av helsevesenet. Nøtterøy videregående skole 3

4 UTDANNINGSPROGRAM STUDIESPESIALISERING Dette utdanningsprogrammet skal gi deg dokumenterte kunnskaper og ferdigheter som setter deg i stand til å studere ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Uansett hvilket av de 2 programområdene du velger, vil utdanningsprogrammet være bygget opp med et fast antall timer fellesfag og felles programfag/ valgfrie programfag. Følgende tabell viser dette: FELLESFAG VG1 t/u Norsk VG2 t/u VG3 t/u Engelsk 5 5 Matematikk Naturfag fremmedspråk Samfunnsfag 3 3 Geografi 2 2 Historie Religion/Etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag: SUM t/u Felles programfag/ valgfrie programfag Total antall timer/uke * t/u= 1 time á 45 minutter 4 Nøtterøy videregående skole

5 Når du har valgt ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, må du følge disse reglene for valg av programfag: Du må velge minst 2 felles programfag innenfor programområdet. Hvert av programfagene skal være på minst 5 uketimer pr. år, dvs. til sammen 10 uketimer over 2 år. 2 ulike programfag utgjør derfor til sammen 20 uketimer over 2 år De resterende 10 uketimene kan du enten fylle med nok et felles programfag fra det programområdet du har valgt, eller du kan velge et felles programfag fra et annet programområde innen utdanningsprogrammet, eventuelt fra et annet studieforberedende utdanningsprogram. Nøtterøy videregående skole 5

6 UTDANNINGSPROGRAM REALFAG Realfagene gir oss på mange måter selve grunnlaget for hvordan vi kan forstå verden rundt oss. Dersom du er nysgjerrig og vil gjøre en forskjell i verden, kan du med realfag være med på å forme fremtidens samfunn! Kanskje vil du jobbe med hvordan man kan skaffe mat til en stadig voksende befolkning på jorden eller du vil utvikle nye løsninger for kommunikasjon eller kanskje blir du en av dem som forsker på miljøvennlige energikilder? Engasjerte mennesker med realfagsbakgrunn trengs overalt, og nå kanskje mer enn noen gang! Innenfor dette programområdet tilbyr Nøtterøy vgs. følgende programfag angitt i timer per uke i VG2 og VG3: PROGRAMFAG Uketimer Matematikk realfag Matematikk samfunnsfag Kjemi Fysikk Biologi Teknologi og forskningslære Informasjonsteknologi I dette programområdet kan du velge mellom fag som lar deg lære mer om hvordan vi og verden virker. Fordypning i realfag gjør deg i stand til å forstå og ta del i viktige diskusjoner som vil påvirke samfunnet vi lever i. Det gir deg også mulighet til å søke mange spennende studier på høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Drømmer du for eksempel om å bli veterinær, arkitekt eller spillutvikler? Da er realfagene helt klart for deg. 6 Nøtterøy videregående skole

7 Kort om fagene: Matematikk kan man tenke på som språket innen realfagene. Matematikk setter oss i stand til å utforske universet, systematisere erfaringer, og beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet. Å ha mennesker med god forståelse av matematikk er nødvendig i et høyteknologisk samfunn som vårt. Du kan velge mellom to varianter av matematikk: En for dem som vil utdanne seg innenfor naturvitenskap og teknologi, og en for dem som vil gå videre innenfor økonomi og samfunnsfag. Kjemi : Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever! Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd, og forklarer på den måten stoffenes egenskaper og reaksjoner. Kjemi handler mye om samspillet mellom eksperimenter og teori, og som kjemielev vil du gjennomføre mange eksperimenter og analyser. Kjemi gjør deg også i stand til å forstå sammenhengene mellom de ulike realfagene, for eksempel innen biokjemien - som handler om kjemien i det som lever. Fysikk er et fag som vil gi deg begreper og kunnskap til å forstå moderne teknologi, naturen rundt deg og dagligdagse fenomener. Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den, og gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Med fysikk på timeplanen kan du bli en av dem, eller du kan ta med fysikken inn i mange andre fagområder. Nøtterøy videregående skole 7

8 UTDANNINGSPROGRAM REALFAG Biologi handler om det levende. Vi vet foreløpig ikke om vi er alene i verdensrommet, men vi vet at vi deler planeten med et mangfold av mange andre arter og at vi lever i et samspill med alle disse. Biologi handler om alt fra cellenes innerste hemmeligheter, evolusjon av livet på jorden, hvordan hjernen og hukommelsen fungerer, og til etiske problemstillinger rundt bruk av moderne bioteknologi. I arbeidet med faget vil du undre deg over biologiens mysterier og få stor respekt for hvor fantastisk naturen egentlig er! Informasjonsteknologi. Det er ikke så lenge siden Internett hørtes ut som noe for fiskere, og at telefon var en grå sak som sto på et bord i gangen. Informasjonsteknologi er et forholdsvis nytt fagområde som i løpet av få år radikalt har forandret hvordan mennesker kommuniserer, samarbeider og løser problemer. Programfaget skal gi trening i kreativ tenkning og problemløsning, og i å formulere presise beskrivelser og finne generelle mønstere. Du vil få innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. Gjennom faget vil du få erfaring med bruk av moderne teknologi og relevante utviklingsverktøy, og det gis rom for skapende bruk av teknologien. Teknologi og forskningslære byr på muligheter for å kombinere teori og praksis. I et moderne samfunn blir faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende, stadig viktigere for å skape utvikling og sikre et godt liv for flest mulig. I teknologi og forskningslære jobber du med praktiske prosjekter, konstruerer og tester egne ideer. Du får en forståelse av naturvitenskapens betydning gjennom menneskets historie, og som grunnlag for en bærekraftig utvikling og fremtid. Kontakt med næringsliv og miljøer utenfor skolen gjør faget relevant og spennende. 8 Nøtterøy videregående skole

9 PROGRAMOMRÅDE SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fagene du kan velge i dette programområdet, gir fra hvert sitt ståsted, innsikt i viktige områder innenfor et stadig mer komplisert samfunn. Spørsmål om hvordan et samfunn fungerer og fungerte i et historisk perspektiv, norsk og internasjonal politikk, økonomi og markedsføring og psykologi er eksempler på temaer man jobber med i dette programområdet. Du får dessuten et godt grunnlag for en rekke interessante studier på universiteter og høyskoler. Innenfor dette programområdet tilbyr Nøtterøy vgs. følgende programfag angitt med t/u i VG2 og VG3: PROGRAMFAG Engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) Historie og filosofi Markedsføring og ledelse Medie og kommunikasjonskunnskap Næringslivsøkonomi Politikk. individ og samfunn Psykologi Rettslære Samfunnsøkonomi Uketimer Engelsk er et av verdens viktigste fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som felles språkplattform mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. God kompetanse i engelsk gir adgang til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv, til viktige informasjonskilder og til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn,verdensbilde og kulturytringer. I Norge, som i utlandet, brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. Fremmedspråk: tysk, fransk og spansk er språk som foruten å være nasjonalspråk i store, folkerike nasjoner i Europa og andre steder i verden, også er viktige for samhandling innenfor internasjonalt næringsliv, og for å forstå andre kulturers samfunnsliv, levemåte, tenkesett, historie, kunst og kultur. Behersker du ett eller flere av disse språkene, vil det gi deg fortrinn i konkurransen om jobber i mange deler av arbeidslivet. Nøtterøy videregående skole 9

10 PROGRAMOMRÅDE SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Entreprenørskap og bedriftsutvikling kombinerer praksis og teori. Du lærer om produktutvikling, markedsanalyse, økonomi, strategi og salg. Elevene starter egne virkelige bedrifter, utvikler produkter, markedsfører og selger dem. Elevene deltar på messer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det arrangeres bedriftsmesterskap. Faget passer for elever som ønsker å bruke sine kreative evner til å skape noe nytt, samt utvikle seg utover det rent faglige. Psykologi gir en innføring i sentrale psykologiske emner, en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiske historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og faget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse. Opplæringen skal bidra til å stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspill mellom individ og samfunn i et livslangt perspektiv, og gi den enkelte økt forståelse, respekt og toleranse uavhengig av kultur og bakgrunn. Psykologifaget skal bidra til å utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Programfaget skal utvikle kompetanse som kan danne grunnlag for deltagelse i samfunns- og yrkesliv og for videre studier. Psykologi består av 2 programfag: Psykologi 1 og Psykologi 2 som kan velges uavhengig av hverandre. Markedsføring og ledelse tar for seg sentrale markedsføringsteorier og utfordringer knyttet til ledelse og organisasjonsutvikling. Faget skal gi innblikk i organisasjonenes indre liv, eksterne aktiviteter og samfunnsansvar og gjennom dette utvikle forståelse for det som foregår i organisasjonen, markedet og samfunnet. Sentrale temaer er marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, markedsanalyse, konkurransestrategier og organisasjonsutvikling og ledelse Medie og informasjonskunnskap er et fag hvor vi ser nærmere på norsk mediehistorie og hvilken betydning mediene har hatt på norsk historie og samfunnsutvikling. Videre lærer vi om hvordan mediene påvirker oss, og hvordan innholdet i mediene stadig endrer seg. Dette er den teoretiske delen av faget, og som det legges stor vekt på. Men faget har også en praktisk del der stikkord er journalistiske arbeidsmåter, søkestrategier, kildekritikk og utforming av medieprodukter med tekst, lyd, bilde med mer. Næringslivsøkonomi gir elevene verdifull innsikt i- og kunnskap om økonomi. Opplæringen er allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet. Programfaget bidrar til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for en effektiv ressursforvaltning. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi, samt fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper om bærekraftig utvikling. Økonomi er et spennende fagområde i kontinuerlig utvikling. 10 Nøtterøy videregående skole

11 Politikk, individ og samfunn. Politikk, individ og samfunn er en felles overskrift for 3 forskjellige fag: - Sosiologi og sosialantropologi. Det anbefales å ta dette kurset i VG2 som en forberedelse til Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter i VG3. Faget preges av problemstillinger som direkte har noe med vår hverdag å gjøre, og diskusjon og drøfting er sentralt. Målet med faget er å få en økt forståelse for hvordan vi handler som vi gjør, hvordan vårt samfunn er bygd opp og hvordan sentrale samfunnsoppgaver blir løst i ulike samfunn. Søkelyset blir blant annet satt på sosiale systemer som familie, skole og bedrifter. Videre drøftes det hvordan goder og byrder er fordelt i vårt samfunn, og hvilke verdier og normer som ligger til grunn for vår atferd. - Sosialkunnskap handler om samspillet mellom individ og samfunn, hvordan velferdsstaten fungerer, velferdsforskjeller og innvandring, de ulike livsfasene, samt sosiale problemer som omsorgssvikt, rus og kriminalitet. Menneskerettigheter, hovedsakelig i Norge, er også et tema. - Politikk og menneskerettigheter tar for seg hvordan norsk og internasjonal politisk virkelighet er, og drøfter likheter og forskjeller mellom et nasjonalt system, som det norske, og det internasjonale systemet. Det gjør at vi grundig tar for oss hvordan det norske politiske systemet har vokst fram og fungerer i dag, før vi fokuserer på konflikter og samarbeid internasjonalt. Faget drøfter også menneskerettighetene som et sentralt tema i nasjonal og internasjonal politikk, og forholdet mellom utviklingen av menneskerettighetene, våre politiske ordninger og den demokratiske utvikling. Historie og filosofi har som formål å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon. Faget kan bidra til å gi elevene innsikt i den historiske bakgrunnen for idealer og verdier som har pregetutviklingen av ulike kulturer. Rettslære: På alle livets områder og i alle yrker er det lover og regler som man bør kjenne til, og som man må forholde seg til. Formålet med faget rettslære er å gi forståelse for at vårt samfunn er regulert av lover og regler. Faget skal utvikle evnen til å tolke og anvende lovene både privat og i yrkeslivet. Faget skal lære oss til å skille mellom rett og rettferdighet og lære oss å tenke over hvorvidt lovene er juridisk og etisk gode. Rettslære som skolefag skal også vekke interessen for jussen og gjøre deg bedre egnet til videre studier i faget. I rettslære er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, og lære seg til å se en sak fra flere sider. Bruk av juridisk metode i oppgaveløsning er sentralt i faget og vil sette deg i stand til å vurdere og løse juridiske problemer. Samfunnsøkonomi skal bidra til å forstå forutsetningene for en bærekraftig økonomisk utvikling, velferds- og fordelingspolitikk. Faget skal gi innsikt i samfunnsprosesser i videste forstand, både globalt og nasjonalt: Stadig sterkere internasjonalisering, globale økologiske problemer, samt problemer knyttet til fordelingen mellom fattige og rike land er eksempler på spørsmål det arbeides med. Nøtterøy videregående skole 11

12 UTDANNINGSPROGRAM HELSE- OG SOSIALFAG Helse- og sosialfag, som er et yrkesforberedende studieprogram, gir deg en utdanning med mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker innenfor de fleste sider av helsevesenet. Visste du at Norge kan komme til å mangle opptil helsefagarbeidere i 2020? Med helse- og sosialfag skaffer du deg et yrke i løpet av videregående opplæring. På Nøtterøy videregående skole kan du velge mellom utdanninger innen: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag og Helseservicefag og Apotekteknikk. (se tabell) Det er viktig for oss at våre elever får flere opplæringsarenaer enn skolen. Spesielt er det viktig i et yrkesforberedende program at opplæringen er nært knyttet til det praksisfeltet elevene skal ut i etter endt utdanning. For å få til dette har skolen et nært samarbeid med Nøtterøy kommune og en rekke institusjoner i hele Tønsberg-regionen. På Helse- og sosialfag vil du virkelig oppleve at teori og praksis går hånd i hånd, og at du får brukt deg selv i en rekke, både lærerike og utfordrende situasjoner. VG1 VG2 VG3 / Eventuelle lærefag (2 år i bedrift etter VG2) Helse- og sosialfag Helsefagarbeider Helsefagarbeider Barne- og ungdoms- arbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helseservicefag Helsesekretær, Apotektekniker* Tannhelsesekretær * (NB 3 år i skole) 12 Nøtterøy videregående skole

13 Det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- og sosialfag utdanner som nevnt fagpersoner til omsorgs- og serviceyrkene i helse- og sosialsektoren. I likhet med de andre yrkesforberedende utdanningsprogrammene, har også helse og sosialfag følgende faste fordelinger mellom fellesfag (FF) og felles programfag (FP): Trinn Obligatoriske fag Fellesfag (FF) Fellesprogramfag (FPF) Inkl. evt. prosjekt til fordypning (PF) Sum timer VG1 12 t/uke 23 t/uke Inntil 20 % av samlet uketimetall (ca 7 t/uke) 35 t/u VG2 9 t/uke 26 t/uke Inntil 30 % av samlet uketimetall (ca 10 t/uke) 35 t/u Sum 21 t/uke 49 t/uke Inntil 17 t/uke 70 t/u Fellesfagene på VG1 er norsk (2 t/u), matematikk (3 t/u), engelsk (3 t/u), naturfag (2 t/u) og kroppsøving (2 t/u). Fellesfagene på VG2 er norsk (2 t/u), engelsk (2 t/u), samfunnsfag (3 t/u) og kroppsøving (2 t/u) For å arbeide i helse- og sosialsektoren er det viktig at du bryr deg om og kan vise omsorg for andre mennesker. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. VG1 Helse- og sosialfag legger vekt på at elevene skal kunne orientere seg om de enkelte yrkene og kunne ta bevisste valg for å bli aktive og reflekterte yrkesutøvere. Nøtterøy videregående skole 13

14 UTDANNINGSPROGRAM HELSE- OG SOSIALFAG Hovedområdene i de felles programfagene (fpf) på VGI blir: Helsefremmende arbeid Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk - og psykisk helse for å kunne stå i yrket. Yrkesforståelse og yrkesidentitet Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her. Hovedområdene i de felles programfagene utgjør i alt 23 uketimer, inkl. prosjekt til fordypning (PF), som kan være fordypning i deler av de felles programfagene, eller av fellesfagene naturfag, matematikk, engelsk eller norsk. VGI gir grunnlag for å søke alle VG2-kurs i programområdet helse- og sosialfag: Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsefagarbeider Helseservicefag Ambulansefag Fotterapeut Hudpleier Kommunikasjon og samhandling Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet. 14 Nøtterøy videregående skole

15 På Nøtterøy videregående skole vil følgende VG2-kurs tilbys: Barne- og ungdomsarbeiderfag, som fører frem til kompetanseplattform som fagarbeider. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge fra 0-18 år. Samhandlingskompetanse preger det daglige arbeidet som foregår ute og inne, i grupper eller med den enkelte. Utøvelsen av faget krever politiattest. Helsearbeiderfaget fører frem til kompetanseplattform som fagarbeider. Helsefagarbeideren bygger på utdanningene fra Reform 94 for hjelpepleier og omsorgsarbeider. Personlig egnethet er viktig for yrkesutøvelsen, der praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten står sentralt. Helseservicefag legger grunnlaget for yrkesutdanningene apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær. I alle disse yrkene er viktige områder handel, -kontor, medisin og teknikk. Det legges vekt på å utvikle faglig og menneskelig innsikt, en god observasjonsevne, der omsorg for hele mennesket er målet. Foreløpig foregår disse 3 yrkesutdanningene i et 3. skoleår VG3, men det arbeides for å få til et opplegg med opplæring i bedrift også her. I VG3 vil tilbudet på Nøtterøy VGS være: Apotektekniker er en praktisk og teoretisk utdanning på videregående skole. Utdanningen kvalifiserer for håndtering av legemidler og selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde. Apotektekniker har autorisasjon som helsepersonell og er omfattet av lover om utøvelsen av yrket. Opplæringen skal være praksisnær og bidra til helhetlig bransjeforståelse. Derfor er elevene ved Nøtterøy VGS en stor del av skoleåret i praksis ute i apotek. Praksisperioder har til hensikt å gjøre elevene godt kjent med yrket og utvikle apotekteknikere med gode praksiskunnskaper. Som apotektekniker vil arbeidsoppgavene være varierte og spennende. Du vil bla lære mer om: Legemiddelkunnskap Forebygging og behandling av plager og sykdommer Informasjon om riktig legemiddelbruk Legemiddelfremstilling Logistikk/IKT Kommunikasjonsteknikker Etikk Egenomsorg Behov for studiekompetanse? Dersom du finner ut at du vil studere, og dermed har behov for studiekompetanse, kan du få til dette ved å søke allmennfaglig påbygging. Vanligvis søker man dette når man er ferdig med VG2. Nøtterøy videregående skole 15

16 FAG FRA ANDRE PROGRAMOMRÅDER Teaterensemble som programfag gir deg en annen opplevelse av hverdagen. Ordet teater betyr å se, og dette faget gir deg mulighet for å bli sett. Men du kan være fullverdig medlem av en revygruppe uten å være en trenet skuespiller, eller å ha den minste ambisjon om å synge solo. Du kan for eksempel jobbe med produksjonsledelse, teknikk, kostymer, PR, økonomi eller skrive tekster. Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk. Det vil bli gitt opplæring i stemmebruk, bevegelse og skuespillerteknikk. På Nøtterøy vgs. vil dette faget ende opp i en revy som settes opp i mars/april. Elevene skal ha standpunktkarakter i faget og kan trekkes ut til en lokalgitt eksamen. Følgende turer er obligatoriske: Fottur høyfjell med overnatting ute i gamme eller telt. 2 døgn tidlig høst Kanotur i skogsterreng med overnatting ute i lavvo. 2 døgn høst inklusiv solonatt i gapahuk. Kysttur i Nøtterøys skjærgård med overnatting i lavvo. 2 døgn sen høst Vintertur med ski på høgfjell med overnatting i snøhule eller iglo. 2-3 døgn i mars Multidøgn med testing av ulike ferdigheter på tur. 1 døgn på våren Valgfrie opplegg: Jakt- og fisketur på høgfjell. Småviltjakt for de elevene som har jegerprøven. 2 døgn i oktober. Vinternatt på skauen med overnatting i gapahuk under ei gran. 1 døgn i jan./feb. Vårnatt med orrhaneleik på hemmelig sted i Vestfold. Bygge skjult leir. 1 døgn i april/mai. Friluftsliv. Kurset Friluftsliv 1 er et 5-timersfag der 2t/u er teori/ turplanlegging og ca 3 t/u er turer. Teoridelen tar for seg turplanlegging, friluftslivhistorie, naturkunnskap, utstyr, bekledning, orientering, førstehjelp, mat på tur, sikker ferdsel med mer. Teoritimene vil i hovedsak holdes ute i tømmergamma ved skolen. Turene legges i bolker på 1-3 døgn. I turdelen blir det gitt en praktisk innføring i klassisk norsk friluftsliv. Alle turene er i utgangspunktet obligatoriske. Det blir 9-12 døgn på tur i løpet av skoleåret. Elevene trenger en god tursekk, varm sovepose, skiutstyr, turklær og noe annet utstyr til friluftsliv. Dagsturer og andre aktuelle praktiske aktiviteter: Kameratberging i kano, grottetur, klatring, jakt, isbading, skitur, snowboard, telemark. Evaluering: det blir gitt standpunktkarakter i faget som bygger på skriftlige innleveringer, prøver, praktiske ferdigheter og innsats i faget. Eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget 16 Nøtterøy videregående skole

17 Nøtterøy videregående skole 17

18 INTERNASJONALISERING OG EKSKURSJONER Nøtterøy vgs. har lange tradisjoner når det gjelder ekskursjoner i inn- og utland. I de senere årene har utenlandsekskursjonene blitt selve stammen i vårt internasjonaliseringsprogram. Vi har i flere år hatt samarbeidsprosjekter i regi av Comenius- og Leonardo da Vinci programmene. Dette er EU-finansierte programmer for utveksling mellom elever i henholdsvis studiespesialiserende og yrkesfaglige program. I tillegg til det faglige programmet er det å besøke skoler, møte andre ungdommer og knytte kontakter en viktig del av ekskursjonene. Når vi får gjenbesøk fra dem vi har blitt kjent med ute, fungerer internasjonaliseringsprogrammet slik vi ønsker. Samarbeidet involverer skoler i Italia, Litauen, Island, Nederland, Tyskland, Sverige og Danmark. På helse- og sosialfag er det elevene i Vg2 som reiser på utenlandsekskursjon. Noen av elevene som har barne- og ungdomsarbeid og helsefagarbeid har deler av sin praksis i Litauen og Spania. På studiespesialisering reiser Nøtterøy vgs. med sine språkelever til Frankrike, Tyskland og Spania på studietur. Under oppholdet bor elevene i vertsfamilier og går på språkskole om dagen. De utvikler sine språkkunnskaper samtidig som de får oppleve kulturen i det landet de besøker. 18 Nøtterøy videregående skole

19 Det mener vi... Karl Petter Rygh 1STC Jeg valgte å begynne på Nøtterøy videregående skole etter å ha vært på en orienteringsdag, hvor jeg ble veldig godt tatt imot. NVS er en nærskole, og positivt er det også at den ikke begynner før kl Selvfølgelig var læringssenteret et stort pluss. Når jeg valgte NVS, tenkte jeg på fremtiden min som ingeniør. Skolen har et variert og godt fagtilbud som passer meg, med tanke på å oppnå denne drømmen. Personlig synes jeg det er veldig fint å gå på en mindre skole hvor alle blir sett og lagt merke til. Det sosiale miljøet er veldig bra og dette er en skole hvor alle kjenner alle. Jeg anbefaler NVS på det sterkeste. Vi har et godt miljø, lærere med god fagkompetanse og høy trivselsfaktor. Annabel Dalhus Gåsterud 2BUA Jeg valgte først og fremst å begynne på Nøtterøy Videregående skole fordi det er min nærskole, samtidig som alle vennene mine begynte her. Først begynte jeg på studiespesialisering fordi jeg ikke riktig visste hva jeg ville bli. Etter et år fant jeg ut at jeg ville jobbe med ungdom. Derfor ble Nøtterøy Videregående og Barne- og ungdomsarbeiderfag perfekt for meg. Dette er en del av skolens tilbud innenfor helse og sosialfag. I dag synes jeg det er en veldig fin skole, hyggelig miljø og flinke lærere. Det jeg liker best på denne linjen, er de små klassene hvor alle blir sett, i tillegg til at opplæringen er ganske praktisk vinklet. Jeg kan absolutt anbefale nye elever å begynne på helse og sosialfag på Nøtterøy videregående. Kine Linn Moseid 3STD Jeg valgte å begynne på Nøtterøy Videregående skole fordi skolen tilbød de fagene jeg ville ha, samtidig som skolen lå så nærme. Et ekstra pluss er det også at skolen ikke begynner før kl Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre etter videregående, så derfor ville jeg ha generell studiekompetanse for å ha flere muligheter senere. Skolen har veldig mange gode lærere, og det fysiske miljøet har stadig blitt forbedret, og det er noe av det viktigste for meg. Det fysiske miljøet har veldig mye med trivsel å gjøre. Jeg kan absolutt anbefale elever på ungdomsskolen å begynne på Nøtterøy Videregående skole. Det er en fin skole med masse flotte mennesker. Og som sagt, mange flinke lærere. Eskil Tuft Thorgeirsson 2HES Jeg begynte på Nøtterøy videregående skole bl.a. fordi det er en nærskole for meg. Jeg har alltid gått på Borgheim, så det passet meg bra. Jeg visste allerede før videregående at jeg ville jobbe som barnevernspedagog, og derfor var Helse og sosialfag det perfekte programområdet for meg. Det er lite negativt å si om skolen. Det er et godt miljø der, og jeg er veldig fornøyd med fagene. Helse og sosialfag er et veldig praktisk tilbud med relativt lite teori. Jeg anbefaler nye elever å begynne på Helse og sosialfag på Nøtterøy videregående skole. Nøtterøy videregående skole 19

20 Nøtterøy videregående skole Rektorveien 10, Borgheim Postboks 24, 3163 Borgheim Telefon: Faks: E-post: nvs.vfk.no vfk.no Idèfagskolen 2012 Layout: Veronica Poer & Christine Rismoen. Foto: Markus Andersson, Therese Sjølie & Raquel Asplund Foto redigering: David Langbach

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Brekkeby 19. januar 2011 Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av Økonomifag og valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på ett av 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi Prramfag innen prramområde Språk, samfunnsfag økonomi skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Prramområder Vi tilbyr følgende prramområder innen utdanningsprram

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole Utdanning for fremtiden læring for livet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole: Noen raske fakta Studieforberedende: Studiespesialisering (fem klasser på hvert trinn) Nøtterøy International

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

HVEM ER DU? HVA BLIR DU?

HVEM ER DU? HVA BLIR DU? Velkommen til oss! Som elev på Kongshavn vgs blir du en del av et læringsmiljø hvor vi er opptatt av at alle skal ha det trygt og godt. Skolestartprogrammet vårt med VIP-makkerskap gjør at du fra første

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer