Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja"

Transkript

1 Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

2 Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement Likeverd Mot La det være sagt med en gang: Det er mange gode skoler og utdanningsprogram å velge blant. Vi håper at du får god hjelp og nyttig veiledning i valget du står foran. Vårt råd er at du bruker god tid! Snakk med noen du stoler på, og sørg for å finne ut mest mulig om valgmulighetene du har. Tenk på at de årene du har på videregående skole ofte er avgjørende for videre utdannelse og yrkesvalg. Velger du vår skole, vil vi gjøre vårt beste for at du skal kunne ta viktige steg mot framtidig yrke eller utdannelse. De årene som du går på videregående skole handler selvsagt ikke bare om å forberede seg på et liv som kommer senere. Hver dag på skolen, sammen med dine medelever og lærere, har en egenverdi. Trivsel og arbeidsglede er viktig for at vi skal trives på skole og jobb. Velger du vår skole, forventer vi at du har en mening med det, og at du tar din del av ansvaret for at vi skal ha et så godt læringsmiljø på skolen som mulig. Å være skoleelev handler ikke bare om å gjøre en innsats for å lære mest mulig for sin egen del, det handler også om å bidra til at medelever trives og får like gode muligheter for å lære som du selv ønsker deg. Har du en slik innstilling, kan vi garantere deg at miljøet på skolen vår vil fortsette å være like godt som det er nå. På Greåker videregående skole mener vi at vi har en skole som er akkurat passe stor. Stor nok til å gi deg gode valgmuligheter om du velger studiespesialisering eller sciencelinja, men ikke større enn at du raskt får oversikt og en opplevelse av å høre til og kjenne mange på skolen. Det er hyggelig å kunne si hei til mange av dem du treffer i løpet av skoledagen, i korridorene på skolen, på biblioteket eller i kantina. Greåker er et godt sted å lære. Gjennom vårt felles verdigrunnlag som bygger på engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot ønsker vi å tilby deg de beste muligheter for faglig og personlig utvikling. 3

3 Studiespesialisering Studiespesialisering gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi gir deg kunnskaper og ferdigheter som setter deg i stand til å studere ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Studiespesialisering gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier. Alt etter hvilket programområde og programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Vi liker å si at du bør være kunnskapstørst. Du bør i utgangspunktet være glad i å skrive, lese, regne, uttrykke deg muntlig og være opptatt av digital kompetanse. Realfag for deg som er nysgjerrig på forskning og teknologi innen naturvitenskapen Programfag Timer i Vg2 Timer i Vg3 Matematikk R 5 5 Matematikk S 5 5 Kjemi 5 5 Fysikk 5 5 Biologi 5 5 Informasjonsteknologi 5 5 Geofag 5 5 Teknologi og forskningslære 5 5 realfag Du som velger realfag bør ha evnen til å undre deg over naturen og naturvitenskaplige fenomener og ikke minst lete etter forklaringsmodeller og sammenhenger. Du bør like teoretiske fag og stort læringstrykk. Greåker vgs har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere og kompetansemiljøer, og dette gir ringvirkninger for skolens videre satsning innen realfagene. Det er stor etterspørsel etter jenter og gutter med interesse for realfagene. Du vil med en utdanning basert på realfaglig tyngde kunne velge et utall av yrker senere i livet. Noen studier krever spesiell studiekompetanse innen realfag. Slike studier er for eksempel medisinstudiet, tannlegestudiet, veterinærstudiet, sivilingeniørstudiene, sivilarkitektstudiet og økonomistudiene. Greåker vgs har lange og gode tradisjoner innenfor realfagene. Og Norsk Industri har gitt Greåker realfagsprisen. Studiespesialisering for deg som vil ha alle muligheter i fremtiden Vg1 Vg2 Vg3 Felles studiespesialisering Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi 4 Greåker vgs 5

4 språkfag Språk åpner dører. Når du lærer språk får du mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer. Du bør velge språkfag om du vil ha verden som arbeidsplass. Du lærer om hvordan andre mennesker lever og tenker. Å lære et språk handler først og frest om å bruke språket i forskjellige sammenhenger. samfunnsfag og økonomi Samfunnsfag og økonomi er for deg som vil lære av historien og forme fremtiden. Samfunns- og økonomifagene tar sikte på å gjøre deg i bedre stand til å møte de utfordringene et stadig mer spesialisert og globalisert samfunn krever løst. Vi reiser mer og er avhengige av å ha gode kultur og samfunnskunnskaper for å ha gode relasjoner til andre land. For å kunne skape forandring og bøte på Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass urettferdighet er kunnskap om økonomi og andre samfunnsmessige forhold en nødvendighet. Man kan rett og slett ikke velge hvorvidt man skal forholde seg til virkeligheten eller ei, så det er best å være godt forberedt på det fremtiden vil bringe. Dette programmet gir en variert og god plattform for å kunne fortsette med videre studier på alt fra økonomi og ledelse til juss og samfunnsfaglige studier. Programfag Timer i Vg2 Timer i Vg3 Engelsk: Internasjonal engelsk - Samfunnsfaglig engelsk - Eng.spr. litteratur og kultur Tysk, fransk og spansk 5 * Reiseliv og språk 5 5 Næringslivsøkonomi: Økonomistyring - Økonomi og ledelse Sosialøkonomi 5 5 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 5 5 Markedsføring og ledelse 5 5 Rettslære 5 5 Medie- og inf.kunnskap 5 5 Politikk, individ og samfunn: - Sosiologi og sosialantropologi - Politikk og menneskerettigheter - Sosialkunnskap Psykologi 5 5 Historie og filosofi 5 5 Kommunikasjon og kultur Samfunnsfag og økonomi for deg som vil lære av historien og skape fremtiden 6 Greåker vgs * Digitalt fremmedspråk 7

5 sciencelinja Sciencelinja - for deg som vil litt ekstra med skolen For deg med et teoretisk hode og en kreativ sjel! Vi tilbyr en helt ny og unik og innovativ vei til studiekompetanse. Gjennom å kombinere fagområdene entreprenørskap, internasjonalisering og realfag vil vi gi deg en unik mulighet til å tilegne deg kunnskaper og erfaringer i nærkontakt med næringslivet. Dette er studietilbudet for deg som liker naturfag og matematikk på ungdomsskolen og som vil litt ekstra med skolen. Vurderer du et yrke innen forskning, teknologi, ingeniør, medisin, veterinær, miljøfag, økonomi eller ledelse er dette studiet for deg. Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker å satse på matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske studier. Vi samarbeider tett med Inspiria og næringslivet utenfor skolen. Det gir deg bedre forståelse av nytten av de ulike skolefagene. Du vil gjennomføre egne forskningsprosjekter, få innsikt i hvordan næringslivet tenker og jobber innenfor den teknologiske og realfaglige sektor. Da får du knyttet norsk, matematikk, samfunnsfag og andre fellesfag samt alle realfagene inn i en helhetlig tankegang rundt utviklingen av egen skolegang. Første skoleår VG1: Du har samme antall timer fellesfag som de andre VG1-elevene. I tillegg begynner du med fagene teknologi og forskningslære X og bedriftsutvikling og entreprenørskap. Dere utvikler selvstendige produktideer i samarbeid med en lokal bedrift. Produktideene bør ha basis i realfagene. Du får mentorer fra næringslivet. Det vil også bli hyppige besøk fra- og til bedrifter. Ved slutten av skoleåret vil hver elevbedrift ha utviklet en prototype for sin produktidé. Andre skoleår VG2: Dette skoleåret består av både fellesfag og programfag. Sammen med mentorer skal dere videreutvikle produktene deres, og dere vil delta på messer og konkurranser sammen med andre entreprenørskapselever. Tredje skoleår VG3: Det siste skoleåret er en videreføring av VG2. Du kan selvsagt velge å fordype deg i realfag eller videreføre ett av språkfagene. Ved siden av produktforbedringer skal dere vurdere internasjonale forretningsmuligheter for produktene. Du skal søke nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel. Det blir arrangert ekskursjon til et land hvor engelsk er arbeidsspråket. En fylkesdekkende sciencelinje på Greåker Du vil gjennomføre egne forskningsprosjekter, og få innsikt i hvordan næringslivet tenker og jobber innenfor den teknologiske og realfaglige sektor. 8 Greåker vgs 9

6 Vi har fire Norgesmestere i entreprenørskap På Sciencelinja vil du: Lære realfag på en inspirerende og integrert måte Lære å starte og lede kreative og attraktive ungdomsbedrifter Lære å bruke innovative og kreative metoder Få inspirasjon fra ulike arenaer; næringsliv og institusjoner Få etterspurt kompetanse uansett yrkesvalg Få bedre grunnlag for karrierevalg Du vil oppleve: Å tilegne deg kunnskaper i nær kontakt med arbeidslivet Å kombinere teori med praktisk arbeid Å lære i samarbeid med andre Norsk Industri har gitt Greåker Realfagsprisen Å arbeide i samarbeid med mentorer Å utvikle nye, selvstendige produkter i egen bedrift Å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier Å lese enkelte emner innen fellesfag og programfag på engelsk Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 SUM Norsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Vg1 Vg2 Vg3 SUM Språk, Bedriftsutvikling 2* 3* 5* 10 samfunnsfag økonomifag og entreprenørskap Internasjonal engelsk 5* 5 2. fremmedspråk 5**** 5**** Programfag SUM Realfag Matematikk R1+R2 5 * 5** 5/10*** Teknologi og forskningslære X 3* 3 Sum programfag Kjemi 1+2 5* 5** 5/10*** Biologi 1+2 5* 5** 5/10*** Fysikk 1+2 5* 5** 5/10*** Sum totalt Starter du på sciencelinja bør du ha hatt fremmedspråk på ungdomsskolen * Er obligatoriske programfag. ** av realfag velger du minst to av fagene matte R2, fysikk 2, kjemi 2 eller biologi 2 i vg3. *** Sum avhenger av fagvalg i 3. klasse. **** Du har også mulighet til å fortsette med ditt 2. fremmedspråk og dermed få fordypning innen dette. Da vil du lese 5 timer mindre av et av realfagene. Internasjonal engelsk og bedriftsutvikling og entreprenørskap er knyttet opp mot et internasjonalt entreprenørskapsprosjekt i et engelskspråklig land. 10 Greåker vgs 11

7 EUROPAlinja Hva lærer du? Internasjonal klasse på studiespesialiserende Vg1 (30 t/uke) Vg2 (30t/uke) Vg3 (30t/uke) Norsk 4 Norsk 4 Norsk 6 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 2.fremmedspråk 4 2.fremmedspråk 4 Religion 3 Samfunnsfag 3 Historie 2 Historie 4 Matematikk 5 Matematikk 3 Engelsk 5 Er du interessert i Kommunikasjon? Kultur? Internasjonalisering? Naturfag 5 Geografi 2 Kommunikasjon og kultur 2(3) Kommunikasjon og kultur 3 Kommunikasjon og 5 kultur * Felles og valgfrie 10 Felles og valgfrie 10 programfag** programfag Sum 32(33) Sum 28 Sum 30 Europalinja er for deg som vil være forberedt på framtiden og ha verden som arbeidsplass. På Europalinja får elevene erfaring i å kommunisere med mennesker fra andre land og fra forskjellige kulturer. Internasjonal forståelse skapes best når mennesker møtes med respekt for hverandre, og når forskjeller får være noe positivt. Derfor åpner vi klasserommet for ulike aktører fra Europa, vi arbeider på tvers av fag, og vi reiser også til et land i Europa. Europalinja vil gi deg et grundig innblikk i forholdet mellom språk, makt, medier og kultur, noe som gjør deg i stand til å tolke meningsflyten innen hverdagsliv, politikk, kultur, reklame og kunst. Du lærer å utvikle og analysere komplekse problemstillinger, samt å hente inn og kritisk vurdere informasjon. Det er egenskaper som arbeidsmarkedet verdsetter høyt. Ved å gå Europalinja, føres man fram til ordinær eksamen på studiespesialisering og følger derfor de vanlige læreplanene fullt ut. Undervisning og vurdering foregår i all hovedsak på norsk. På VG2 og VG3 kan du kan velge blant de samme programfagene som Greåkers andre elever på studiespesialisering. I tillegg får du programfaget Kommunikasjon og kultur i VG1 og VG2. Du har også mulighet for å fordype deg i et europeisk språk. Lærerne på Europalinja samarbeider tett og vinkler fagene mot Europa og internasjonale forhold. *Fordypning innen Kommunikasjon og kultur er en mulighet det tredje året. **Du velger felles og valgfrie programfag tilsvarende det elevene velger på studiespesialisering. «De som studerer Europa i dag er heldige - for de har framtiden foran seg» - Jonas Gahr Støre 12 Greåker vgs 13

8 Programfag til valg i 2. og 3. klasse: Programområde Realfag Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi Matematikk, realfag Historie og filosofi Engelsk (5+5+5) Matematikk, samfunnsfag Markedsføring og ledelse Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) Fysikk Geofag Biologi Kjemi Informasjonsteknologi Teknologi og forskningslære Medie- og informasjons-kunnskap Næringslivsøkonomi: Økonomi og ledelse, Økonomistyring Entreprenørskap og bedriftsutvikling Politikk og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Sosialkunnskap Rettslære (5+5+5) Kultur og kommunikasjon Reiseliv og språk (5+5+5) Samfunnsøkonomi Hvem kan søke og hvor mye koster det? Alle som søker studiespesialisering på Greåker kan søke Europalinja. Det er fint om du som elev i internasjonal klasse er litt utadvendt og tør føre en samtale på et annet språk. Det vil være en fordel å ha fremmedspråk nivå II, og tysk spesielt, men dette er ikke et krav. Europa er et mangfold og dermed åpner vi for at alle kan søke. Skolen arbeider hele tiden med å skaffe tilskudd. Likevel må elevene bære en del av utgiftene. Elevandelen er avhengig av reisemål. Elevandelen er å regne som anonyme donasjoner. For mer informasjon: Besøk oss på Greaker.vgs.no og se vår informasjonsvideo eller lik oss på Facebook.com/ greakervgs eller Facebook.com/europalinja. Europalinja for deg som vil være forberedt på framtiden og ha verden som arbeidsplass. 14 Greåker vgs 15

9 Besøksadresse: Fortunaveien 16, 1719 Greåker Postadresse: Postboks 130, 1719 Greåker E-postadresse: Telefon: Webadresse: Facebook: Twitter: facebook.com/greakervgs facebook.com/stuspgreaker facebook.com/sciencelinja facebook.com/europalinja twitter.com/greakervgs

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016

www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016 www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016 VELKOMMEN TIL EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE I denne katalogen ønsker vi å gi deg et bilde av hva Eiker videregående skole kan tilby for skoleåret 2015-2016, og vi håper

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer