TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA"

Transkript

1 KUBIKK MINI MAGASIN FRA SB SKOG 1 15 SB SKOG, NYGÅRD&MÆLUM OG BROBERG SKOGS HOGGER OG OMSETTER EN MILLION KUBIKKMETER TØMMER. VI HAR FLERÅRIGE AVTALER MED SKOGSENTREPRENØRER. DETTE SIKRER EFFEKTIV OG MODERNE SKOGSDRIFT MED HØY KAPASITET. VI HAR SKOGFORVALTNING OG VIRKESFORSYNING SOM KJERNEVIRKSOMHET, OG TILBYR ALLE TJENESTER SOM HAR MED SKOGEN DIN Å GJØRE. HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING TEMA SB SKOG selges SIDE 3 TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA SIDE 4

2 LEDER MARKED OG KONKURRANSE SB SKOG har alltid vært opptatt av konkurranse i skognæringen. Bransjer som domineres av én sterk enkeltaktør vil ikke ha den drivkraften og dynamikken som er nødvendig for at hele verdikjeden skal oppnå økt ytelse og større verdiskaping. Vi er for tiden inne i en periode der konkurransen mellom omsetningsaktørene er sterkere enn noen gang. For industrien og for skogeierne er dette gode nyheter. Med flere aktører på tilbudssiden vil skogeierne oppleve sunn konkurranse i form av valgmuligheter, høyere tømmerpriser og lavere driftspriser. Dette vil skape større aktivitet og bidra til å øke avvirkningen og råstofftilgangen til industrien. For gjennomsnittskogeieren kan den økonomiske betydningen av tømmerleveransene være liten, men for lokale industribedrifter betyr den alt. For tømmeromsetterne er situasjonen utfordrende. I de sentrale skogstrøkene rundt Oslofjorden er det for tiden ikke grunnlag for en sunn økonomi. I kampen om markedsandeler er det utbetalt tømmerpriser til skogeiere som i mange tilfeller ligger over det omsetningsaktørene selv får av industrien. Dette er ikke bærekraftig på sikt og vil presse fram inntekts- og kostnadseffektivisering, omstrukturering og omorganisering. De som ikke klarer å tilpasse seg, vil forsvinne ut av bransjen. I kampens hete må det, på vegne av skogeierne, industrien og verdikjeden, være lov å håpe på to ting; at evnen til å overleve handler om dyktighet og effektivitet, ikke evnen til å tape penger og at bransjen opprettholder utviklingskraft og trygger grunnlaget for regional industri. Det er liten tvil om at mye egenkapital har gått tapt i bransjen de siste årene, og skogbruket har ikke den samme evnen til å løfte tunge utviklingsprosjekter som før. Derfor må krigen om markedsandeler vinnes gjennom nødvendige og fornuftige tilpasninger og effektiviseringstiltak, og ikke en ytterligere forsakelse av egenkapital eller ofring av lokal industri. FRODE HJORHT, ADM.DIR I SB SKOG INNHOLD 1 15 SIDE 2: LEDER, NYTTIG BØK / SIDE 3: SALG AV SB SKOG / SIDE 4: UTSKIPING AV TØMMER I LIER / SIDE 5: SKOGSPETITEN / SIDE 6: TØMMERMARKEDET / SIDE 7: ANSATTE 4 6 NYTTIG BØK Bøk (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som vanligvis blir opptil 48 meter høyt og med en cm tykk stamme. Bøken er ett av de viktigste skogstrærne i Europa, og i Norge er den viltvoksende over store deler av Vestfold. Bøkbladene er læraktige og ovale. Treet blomstrer først fra årsalderen, og selv da ikke hvert år. Bøkevirke brukes blant annet i finérproduksjon og til finérplater i harde sponplater, og blir mye brukt til møbler. På grunn av sin gode slitestyrke, egner den seg til parkett, skaftvirke, leketøy og sportsutstyr. Bøk brukes også i ispinner fordi den er lukt- og smaksfri. Treet har også god brennverdi som ved. Et nyttetre SB SKOG ADMINISTRASJON FRODE HJORTH Adm. dir. Mobil: JON GULTVEDT Markedssjef Akershus/Østfold Mobil: BJARNE BERGERSEN Logistikkleder Mobil: NICKLAS AVÉN Logistikkleder Mobil: ANNE KARIN WOLDMO Økonomisjef Mobil: GRO BORG Økonomikonsulent Mobil: GUNN TORILL NILSEN Økonomikonsulent Mobil: ISAK HASSELVOLD It/gis-konsulent Mobil:

3 SISTE NYTT SB SKOG Styret i Statskog har besluttet å selge SB Skog. Vi tror nye eiere vil styrke selskapet og skognæringa, sier Frode Hjorth, administrerende direktør i SB Skog. Salgsprosessen er i full gang og ventes gjennomført i løpet av første halvår inneværende år. Salget er en konsekvens av Statskogs konsentrasjon om sin kjernevirksomhet å være grunneier. De ønsker rett og slett å konsentrere virksomheten sin ytterligere omkring skogeierrollen, sier Hjorth, og legger til: For å opprettholde en god og langsiktig lønnsomhet for skogeiere og norsk skogsindustri er det nødvendig at hele verdikjeden, fra stubbe til industri, blir stadig mer kostnadseffektiv og innovativ. Jeg tror Statskogs beslutning om å selge SB Skog vil bidra til dette gjennom å videreutvikle konkurransen i markedet for avvirkning og omsetning av tømmer og skogtjenester, sier Hjorth. Solid vekst SB Skog har hatt en fantastisk vekst og utviklingen siden etableringen for 17 år siden, og har bidratt til en nødvendig konkurranse i bransjen. Til tross at selskapet er til salgs, drives selskapet som normalt. Det er gjort avtaler med industrien som sikrer priser og avsetning for 2015 som totalt sett er minst på linje med fjoråret. Ansatte, samarbeidende entreprenører, transportører og tømmerkunder støtter også fullt opp om selskapet i denne endringsperioden, understreker Hjorth. Stor interesse Pareto Securities har oppdraget med å gjennomføre salget. De har sendt ut en bred presentasjon av SB Skog til alle som har meldt sin interesse. Salget er helt åpent og alle interesserte i inn- og utland har muligheten til å kjøpe selskapet, sier Hjorth som ikke ønsker å si noe om hvem som har meldt sin interesse. I den fasen salget er nå, vil det være en konfidensiell prosess inntil endelig kjøper er valgt. Det jeg kan si er at salgsprosessen har vist at det er betydelig interesse for SB Skog. Kjøper kompetanse Vi i SB Skog eier jo nesten ingen ting, så den som kjøper oss, kjøper vår kompetanse, vår kultur, våre rutiner og verktøy Den som kjøper oss, kjøper vår kompetanse, vår kultur, våre rutiner og verktøy og ikke minst de avtaler og relasjoner vi har med leverandører og kunder. og ikke minst de avtaler og relasjoner vi har med leverandører og kunder. Jeg har stor tro på at den som kjøper SB Skog har vilje og evne til å videreutvikle denne kompetansen og disse relasjonene til beste for hele skognæringen, sier Hjorth, som er overbevist om at SB Skog fortsatt vil spille en sentral rolle i en nødvendig utvikling av skognæringen i Norge. Salget påvirker ikke kundeavtalene Salget av SB Skog innebærer salg av selskapet SB Skog med datterselskapet Broberg Skogs i Sverige, samt SB Skogs eierandeler i selskaper som Tømmerterminaler, Drammensregionens Virkesterminaler og Kistefos Skogtjenester. Salget vil ikke ha betydning for de avtaler SB Skog har med kunder og leverandører. Det vil heller ikke påvirke de avtalene SB Skog har med Statskog om drift av deres eiendommer sør i Hedmark og på Østlandet rundt Oslofjorden. ET MAGASIN FRA SB SKOG 3

4 AKTUELT TØMMERUTSKIPING Dette illustrasjonsbildet er fra SB SKOGs tømmerutskiping i Gloppen. Tømmerutskiping fra L Selskapet Drammensregionens Virkesterminaler (DVT) har startet utskipning av tømmer på tømmerterminalen i Lier. Etter en utfordrende periode på Drammen havn og en krevende prosess er vi endelig i gang, sier markedssjef Jon Gultvedt i SB Skog og styreleder i DVT. tekst JON GULTVEDT foto RONNY SOLHEIM En velfungerende eksporthavn er avgjørende for norsk skogbruk nå som store deler av treforedlingsindustrien er lagt ned i Norge, sier Gultvedt og utdyper. I løpet av de siste fem årene er Follum på Hønefoss, Peterson i Moss og Tofte på Hurum lagt ned. Før det led Union i Skien samme skjebne. I denne perioden er tømmermarkedet snudd på hodet. Tidligere importerte Norge to til tre millioner kubikkmeter massevirke, sier Gultvedt. Han har vært fungerende styreleder helt siden interimselskapet ble dannet sommeren 2013, og sammen med daglig leder har han sørget for å få eksporthavna på Lierterminalen på plass slik den fremstår i dag. Det har vært en lang og krevende prosess, men ettersom hele næringa har stått samlet bak del arbeidet vi har gjort, har det også vært en motiverende jobb, forteller Gultvedt. Avhengig av velfungerende havn Gultvedt er klar på at for skognæringa finnes det ikke noe annet alternativ til avsetning av massevirke i regionen. Det finnes reelt sett ingen velfungerende havn med plass til vår aktivitet mellom Moss og Skien, og muligheten for eksport av massevirke er helt nødvendig for at skogeierne skal få solgt tømmeret sitt, og at entreprenører og tømmerbilsjåfører har grunnlag for virksomheten sin. Det er også helt nødvendig med en salgskanal for massevirke for at det skal bli sagtømmer til de lokale sagbrukene som Moelven Soknabruket og Bergene Holm Haslestad. Uten salg på massevirke blir det heller ikke sagtømmer, understreker Gultvedt. Utskiping av celluloseflis DVT har også gjort avtaler om utskipning av celluloseflis fra sagbrukene i regionen. Faktisk var første båt ut fra nye Lierstranda celluloseflis, forteller Stig Sorthe, som tar hånd om det daglige arbeidet. Lierstranda har ingen dypvannskai, men med flytende, fast installerte lektere, lages det en dypvannskai meter ut i fra strandkanten. Hele løsningen er finansiert med et vesentlig tilskudd fra Landbruksdirektoratet, forteller Sorthe. Gultvedt sier at den langsiktige planen baserer seg på å sikre avsetning og dermed opprettholde aktiviteten i skogbruket inntil ny industri er etablert i Norge. Lierterminalen leies av Södra Cell Tofte AS. DVT har god dialog med selskapet på Tofte og det knyttes store forventninger til de planer Södra og Statkraft Tofte AS har sammen om etablering av produksjon av biodriftstoff på Tofte, sier Gultvedt forventningsfull. Lierstranda startet opp operativ utskipning i midten av januar og er allerede Norges 4 ET MAGASIN FRA SB SKOG

5 SKOGSPETITEN LEDER TROND FRODE WORMSTRAND HJORTH TROND WORMSTRAND ER SKRIBENT OG RÅDGIVER I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER En hvit drøm To mann på to par ski en vintersøndag. To mann i rottefella mellom hvite graner. Tor og jeg. I enkeldans med vind i ryggen? Nei, i dryg diagonalgang. Tørre fnugg faller og demper gliden. Skituppene peker mot Tors hytte. Vi får begge en uimotståelig skitrang når snøen ligger dyp. For meg kan trangen være så sterk at den går utover konsentrasjonen på jobben. En slags sultfølelse. Jeg lengter etter den eiendommelige frihetsfølelsen ski i fart gir. Det iler frydefullt gjennom kroppen når det suser rundt ørene, en iling som innimellom brått opphører når bakkens snøkrystaller kolliderer med ansiktet og blir til væske. Snø og granskog er i oss nordmenn heile, heile tida, roper Tor bakover med is i skjegget, han gjengir Tarjei Vesaas. Lier desidert største utskipingshavn for tømmer med en prognose på totalt ca fm3 tømmer og flis for Det forventes et volum opp mot fm3 i løpet av et år eller to det tilsvarer en båt annenhver dag eller ca. 60 tømmervogntog hver dag. Utfordringen fremover er å få dette til å bli en rasjonell og effektiv tømmerhavn med de laveste kostnadene og mest fornøyde brukerne. Med en velfungerende havn, blir det god logistikk som sikrer sikker forsyning av råstoff med god kvalitet. Det gir fornøyde kunder i eksportmarkedet, som igjen sikrer hverdagen for alle i hele skognæringen, avslutter en fornøyd styreleder i DVT, Jon Gultvedt. DVT DVT eies av de fire tømmeraktørene i regionen; SB Skog, Nortømmer, Glommen Skog og Viken Skog. Korrp, korrp, korrp. En ravn lokker på sin make over oss. Ellers er stillheten stor når Tor ikke skravler. Snøværet skaper en dempet innendørs-stemning utendørs. Nå har vi bare et abbortjern igjen før vi kan stake oss fram til hyttedøra. Men overfarten tar tid. Vann under nysnøen suger og is hurtiglimer seg på skiene. Tor skraper og synger: Here comes the sun, here comes the sun, and I say it`s all right. Jo, da, vi øyner en blek sol, en sånn sol som trenger en snøflate for å komme til sin rett. Lukt av flammende bjørkeved. Vi sitter på saueskinn i hver vår dype stol med hver vår Gammel Opland, mens Joika-kaker og pimpernell putrer på ovnen. Tor drar fram en bok fra hylla. En bok om tre hundre ord knyttet til snø, is og føreforhold. Ord svenske samer har laget. Århundrer med reindrift på jordklodens hvite topp ligger bak ordrikdommen. Tor leter etter ordet for favorittføret sitt, og finner det: «smoalát». Akkurat det føret oppstår når litt regn eller fuktig nysnø legger seg i skisporet og så fryser, ikke til hard is, men til tynne, sprø isflak eller isperler som får skiene til å gå av seg selv. Det skumrer, men utenfor sprossevinduene lyser snøen ennå. Hvite land er rare, sier jeg. Tenk på forvandlingen fra brun og bustete barmark til rene, hvite dyner i løpet av et par timer, og dagen blir straks lengre. Snølyset er min antidepressive pille i mørketiden. Vi søndagsskiløpere kan snakke søtt om snø, sier Tor, nipper til glasset og plasserer en ny kubbe i peisen. Tenk deg de gamle huggerne som med øks og sag i hendene vasset i meterdyp snø fra den ene storgranen til den andre og attpåtil fikk snø fra greinenes rutsjebaner over seg. Hans Børli kalte snøen en hvit forbannelse. Vi har glemt å røre tyttebær til middagen, sier jeg. Fakta ET MAGASIN FRA SB SKOG 5

6 AKTUELT Mer enn noen gang er markedet for tømmer i Norge en del av et internasjonalt marked. ØKT EKSPORT HARALD tekst JON GULTVEDT Vi eksporterer stadig mer både tømmer og trelast. Dels fordi store deler av den innenlandske treforedlingsindustrien er lagt ned, og dels fordi vi produserer rekordmye tømmer. Med unntak av ett år, har det aldri vært hogd mer tømmer i norske skoger enn i Takket være nye eksportkanaler for massevirke har dette vært mulig, men dette gjør oss stadig mer avhengig av internasjonale forhold. Forhold som påvirker tømmerprisen mest i dag er økonomisk utvikling i USA og Asia, politisk uro mellom Ukraina og Russland, rentepolitikk i EU og oljepris. Dette er naturlig nok forhold som er vanskelig å forutse, og som gjør at tømmerprisene svinger stadig mer, og er mindre forutsigbare. Fremtiden er internasjonal Samtidig skjer det en forvandling av treforedlingsindustrien i Nord-Europa. Det legges ned mer kapasitet innen treforedling enn noen gang, samtidig bygges det mye ny kapasitet. Fabrikker innen trykkholdige produkter som avis-og magasinpapir legges ned, mens det bygges opp ny kapasitet, særlig innen mykpapir til hygieneprodukter. Så langt bygges den nye kapasiteten utenfor Norge. Vi må derfor innstille oss på at vårt marked for massevirke i fremtiden er internasjonalt. Prisene for sagtømmer ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Det siste halvåret har den norske og svenske kronen svekket seg i forhold til amerikanske dollar (USD) og Euro. Dette styrker lønnsomheten for våre kunder og øker etterspørselen i eksportmarkedene. Med en svekket norsk krone i forhold til både den svenske kronen og Euro, prises vårt eksporttømmer høyere. Årsakene til den svekkede norske kronen ligger først og fremst i betydelig fall i oljeprisen. Prioriterer lokal industri Stor etterspørsel etter sagtømmer til Sverige i første halvår i fjor ga betydelig oppgang på prisene for sagtømmer langs grensen i Sør-Norge. Det ble i fjor produsert rekordmye trelast i Sverige, mer enn hva markedene etterspurte. Dette skaper press på prisene og etterspørselen etter sagtømmer i Sverige reduseres noe. SB SKOG har som strategi å prioritere lokal industri og har sikret norske sagbruk tilstrekkelig med tømmer i en periode hvor høye priser førte til at mye sagtømmer gikk ut av landet. Nå når eksportmarkedene for sagtømmer reduseres og rekordhøy norsk hogst gir mye tømmer i markedet, er prioritet hos norske sagbruk avgjørende for å sikre god avsetning av sagtømmeret. SB SKOGs salgsstrategi gir beste prioritet til norske sagbruk. Vi har også valgt å selge en vesentlig større andel av massevirke til norske treforedlingskunder. Vår salgsstrategi gir deg som skogeier den beste sikkerheten for avsetning av tømmeret i Samtidig spiller vi en sentral rolle i å styrke infrastrukturen for logistikk av eksport av massevirke og vi jobber aktivt med å utvikle nye markeder. Dette reduserer risikoen og øker sikkerheten for størst mulig aktivitet i skogen for alle aktører. Hugg nå høye sagtømmerpriser Prisene for sagtømmer ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Selv om prisene er under noe press, er de omtrent på linje med prisene i fjor. Prisene for massevirke er tilnærmet uendrede fra i fjor. Forskjellen på prisen mellom sagtømmer og massevirke er historisk stor. Som skogeier vil det således lønne seg å prioritere sagtømmerrik bestand. Prisene er avhengig av en rekke ustabile internasjonale forhold og prisutviklingen er derfor svært usikker. Som skogeier vil det derfor lønne seg å benytte seg av dagens gode priser på sagtømmer til å hogge nå. NYE NAVN I SB SKOG BERGER Harald Berger (40) er ansatt som driftssjef med kontorsted i Elverum. Harald bor i Elverum, og er opptatt av jakt, fiske og friluftsliv. Han har variert praksis innenfor skogbruket og har bl.a. kjørt lassbærer i flere år. Harald kjøper tømmer og gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Solør, Østerdalen og Hedmarken. KJELL HJERPAASEN Kjell Hjerpaasen (57) er ansatt som driftssjef med kontorsted på Ås. Kjell kjøper tømmer, samt gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Follo, deler av Østfold og Røyken/Hurum-regionen. Med lang erfaring fra skog- og jordbruk og som skogsmaskinfører, er Kjell en trygg rådgiver i spørsmål om stell og drift av skog og tømmer. OLE REINO TALA Ole Reino Tala (51) er ansatt som driftssjef med kontorsted Kongsberg. Ole kjøper tømmer, samt gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Vestfold, Telemark og Buskerud. Med solid bakgrunn i skognæring, landbruk og organisasjonsarbeid har han det beste grunnlaget for å gi skogeiere i Vestfoldregionen råd og hjelp. EVEN KOLSETH DAHLEN Even Kolseth Dahlen (26) er oppvokst på gård, utdannet utmarksforvalter, og har i tillegg tatt skogbruksfag. Han er ansatt som driftssjef med kontorsted i Steinkjer. Even kjøper tømmer og gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Innherred og Sør-. 6 ET MAGASIN FRA SB SKOG

7 SB SKOG KONTAKTPERSONER Lurer du på noe i forbindelse med skogen din? Vil du snakke med noen som gir deg skikkelige svar, kommer med forslag til løsninger og hjelper deg videre? Finn vår medarbeider i ditt distrikt og ta kontakt. TEAM TRØNDELAG TROND SVANØE-HAFSTAD Skogsjef/MSK-leder Mobil: OLAV FJONE Mobil: TORE GRONGSTAD Mobil: EVEN KOLSETH DAHLEN Mobil: ASBJØRN FLAAT Mobil: TEAM SOLØR / GLÅMDALEN ARNE G. FOSS Solør/Glåmdalen Mobil: MARTIN HANESTAD Solør/Glåmdalen Mobil: LARS-OLA SVENNEBYE Kongsvinger/Odalen Mobil: ARNE EGIL RETTERAASEN Solør/Glåmdalen Mobil: GLENN IVAR DAMMEN Glåmdalen Mobil: SVERRE NYGÅRD Tømmerkjøper Solør Mobil: TEAM OSLOFJORDEN TORKEL VINDEGG Skogsjef Oslofjorden Mobil: KJELL HJERPAASEN Driftssjef: Akershus/ Østfold/Buskerud Mobil: E-post: OLE REINO TALA Driftssjef Vestfold/ Buskerud/Telemark Mobil: E-post: ROGER RYPÅS Buskerud og Oppland Mobil: HANS JØRGEN AAS Buskerud og Telemark Mobil: JENS ANDREAS RANDEM Akershus/Østfold Mobil: MORTEN ØDEMARK Østfold Mobil: E-post: OPPLAND GEIR SANDBERG Oppland Mobil: SKOGRYDDING OG SKOGKULTUR KENNETH LANGSETHAGEN Avd. leder/skogrydding og skogkultur Mobil: TEAM ØSTERDALEN/HEDMARK GJERMUND NYLØKKEN Østerdalen/Hedemarken Mobil: JOHN OLAV SUNDLI Østerdalen Mobil: HARALD BERGER Driftssjef Østerdalen/Hedemarken Mobil: E-post: BROBERG SKOGS AB MATS BROBERG Vd / virkesinköpare +46(0) PER AAS Virkesinköpare/ Skogsvårdsansvarig +46(0) CONNY JONSSON Virkesinköpare +46 (0) KRISTINA HENRIKSSON Administration +46(0) MARKUS DANIELSSON Virkesinköpare +46 (0) LINDA JOHANSSON Administrasjon +46(0) BÖRJE BROBERG Transportansvarig +46(0) PATRIK AVERBORN Planeringsansvarig +45(0) HALFDAN MÆLUM Tømmerkjøper Solør Mobil: VÅREN ER I ANMARSJ Bestill skogplanting og unskogpleie nå!

8 TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle skogstrøk i Sør-og Midt-Norge samt Värmland Utgiver: SB SKOG Redaktør: Jon Gultvedt Redaksjonen: Jon Gultvedt, Vibeke Marnburg, Hilde Bringsli og Quyen Nguyen Design, layout og tekst: Itera AS Forsidefoto: Istockimages Trykk og distribusjon: RK Grafisk Opplag: Redaksjonen ble avsluttet mars 2015 SB SKOG Fredensvoldvegen 2 Postboks Elverum Telefon: E-post: MILJØMERKET Trykksak SB SKOG PÅ SB SKOG utvikler konkurransen og øker aktiviteten i skognæringen ved å sette skogeieren i fokus! Vi organiserer, leder og utvikler verdikjeden for tømmer fra skog til industri. Skogforvaltning og virkesforsyning er vår kjernevirksomhet. Kundene våre er både offentlig og private skogeiere i alle skogstrøk i Sør- og Midt-Norge. Dette er oss i tall: Omsetning: 600 mill. kr Salgsvolum: ca m 3 Markedsandel: ca. 8,5 prosent Visste du at? Vi gjennomførte mer enn 1200 skogsdrifter i 114 kommuner Vi har mer enn 50 dyktige entreprenørlag som løser skogsdriftene for våre kunder Med prosjektet «Mer effektiv tømmerforsyning» sørger vi for enda bedre planlegging, mer rasjonell skogsdrift, redusert dieselforbruk og redusert CO 2 utslipp Vi samhandler med fem transportselskap som har mer enn 120 transportører som kjører tømmer for oss Det ble kjørt ca tømmerlass med bil Vi skipet ut 22 båtlaster, de fleste på eksport til Sverige og Tyskland, samt til kunder langs kysten Vi satte ut 1,875 millioner planter Vi drev ungskogpleie på dekar, noe som tilsvarende ca fotballbaner Vi er landets største linjerydder, med oppdrag over hele landet Vi har ryddet om lag 7000 km med kraftlinjetraseer Våre produkter og tjenester: Tømmersalg Skogsdrift; hogst og tynning Skogkultur; planting og ungskogpleie, markberedning Linjerydding VI KJØPER TØMMER TIL GODE PRISER OG BEST SERVICE! Hos SB SKOG skal skogeieren være en kunde, ikke et medlem! Alle tall er basert på 2014 tall. 2 ET MAGASIN FRA SB SKOG

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

Skogstrategi i Buskerud

Skogstrategi i Buskerud Skogstrategi i Buskerud - Skogoppsynet sin rolle Bø 23. april 2015 Seniorrådgiver Helge Nordby Situasjonen i skogbruket i dag - med fokus på skogindustri Nedlagt produksjon av papir/cellulose Tofte, Follum,

Detaljer

Andelseier. - sammen er vi sterke

Andelseier. - sammen er vi sterke Andelseier - sammen er vi sterke Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av den

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Strategier og verdier

Strategier og verdier Strategier og verdier 2011-2015 2 STRATEGIer og verdier 2011-2015 Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av

Detaljer

Industrielle muligheter og rammevilkår , adm direktør Norges Skogeierforbund

Industrielle muligheter og rammevilkår , adm direktør Norges Skogeierforbund Industrielle muligheter og rammevilkår erik.lahnstein@skog.no, 90 56 28 93, adm direktør Norges Skogeierforbund 2 3 To store utfordringer Klima Verdiskaping 4 Omfattende nedleggelser i norsk skogindustri

Detaljer

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES AT Skog selskapsstruktur (konsern) 2017 Tilknyttede selskaper < 50 % eierandel AT Skog SA Datterselskaper > 50 % eierandel Moelven Telemarksbruket

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

«Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer»

«Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer» Landbruksfaglig samling i Oppland «Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer» Øyer 16.10.2014 Olav Bjella Organisasjonssjef Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke

Detaljer

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011 Skogkvelder oktober november 2010 Område Skog Rammer for budsjett 2011 1 Budsjett 2011 Styrende for Område Skog Økt lønnsomhet i andelseiernes skogbruk Optimalisere valg av aktivitet, tømmerverdi og kostnader

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte SAKLISTE Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Valg av møteleder. Valg av 2 andelseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi. Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården

Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi. Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården Biodrivstoff fra tre ressurser og teknologi Steffen Mørtvedt Prosjektsjef Treklyngen,Follum Hønefoss Energigården 17.august 2017 For skogeier betyr dette: Norges største skogeiersamvirke Eid av 10 000

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer

Gi våre neste generasjoner brukbar skog!

Gi våre neste generasjoner brukbar skog! Kommunal landbruksforvaltning for Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård Diverse skogeiere Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/00006-8 Morten Lysø 22.01.2015 Gi våre neste generasjoner brukbar

Detaljer

Østerdalen stedet for nye grønne næringer?

Østerdalen stedet for nye grønne næringer? Østerdalen stedet for nye grønne næringer? Østerdalskonferansen 2013 Administrerende direktør Richard Heiberg Grønne næringer Hva er det? Skogbruk Skogsdrift/Avvirkning/Omsetn Jakt/fiske Rekreasjon Foredling

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef

Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef Næringssamling i Sør-Trøndelag 2015 Selbu 18. -19/3 Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef SKOG 22 Den nylig framlagte SKOG 22 rapporten Konkluderer med at næringas omsetning kan

Detaljer

FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK. Bø Hotell 7 juni 2017

FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK. Bø Hotell 7 juni 2017 FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK Bø Hotell 7 juni 2017 Tema Produksjon og salg av tømmer i Telemark Tømmerforbrukende industri i Telemark og nærliggende områder Industriutvikling Kaier og jernbaneterminalers

Detaljer

Klyngeutvikling. som bidrag til styrka konkurransekraft, økt aktivitet og verdiskaping

Klyngeutvikling. som bidrag til styrka konkurransekraft, økt aktivitet og verdiskaping Klyngeutvikling som bidrag til styrka konkurransekraft, økt aktivitet og verdiskaping Skognæringskonferanse Namsos 14. april 2015 Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre Skognæringa i Trøndelag

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes,

Detaljer

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS «Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS Skognæringa samarbeider for økt aktivitet og verdiskaping Skognæringa i Trøndelag et samarbeidsforum

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel?

Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel? Hvilken nytte har vi av standarder ved kjøp og salg av biobrensel? Ellef Grimsrud, salgsleder massevirke og bioenergi Arne Evjen Fønhus, Viken Skog SA Viken Skog SA - Fakta Norges største skogeiersamvirke

Detaljer

SKOGEN I STATSKOG. Langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning og fornyelse av skogressursene

SKOGEN I STATSKOG. Langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning og fornyelse av skogressursene SKOGEN I STATSKOG Langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning og fornyelse av skogressursene Dette er Statskog VISJON Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn HOVEDMÅL Norges

Detaljer

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Kystskogbruket større konkurransekraft Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014 Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen Kirsti Haagensli, programkoordinator Skognæringa

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Prof. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Innehold Hva med status for bioenergien i Norge? Hva med bransjen i Innlandet? Hvorfor tar det ikke

Detaljer

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Skog og Tre, 20.06.2012. Bedre planlegging av skogsdrift v/ Trygve Øvergård, SKI Bakgrunn Prosjekt «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» Kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

ØK-prosjekt i Ringerike og Hole

ØK-prosjekt i Ringerike og Hole ØK-prosjekt i Ringerike og Hole Arvid Hagen, Landbrukskontoret i Ringerike og Hole Kola-viken Fredrikstad 22-23/10-2013 Ringerike og Hole Ca 1,2 mill. da produktiv skog Ca 1100 skogfondskontoer totalt

Detaljer

Skognæringas rammevilkår. Fagdag for tømmertransport i Trøndelag Stjørdal 24. mars 2014 Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre

Skognæringas rammevilkår. Fagdag for tømmertransport i Trøndelag Stjørdal 24. mars 2014 Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre Skognæringas rammevilkår Fagdag for tømmertransport i Trøndelag Stjørdal 24. mars 2014 Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag og InnTre Skognæringa - Store muligheter Økt etterspørsel etter trevirke som

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Skogen nok råvare for liten foredling. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud

Skogen nok råvare for liten foredling. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud Skogen nok råvare for liten foredling Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud 1 Hva er resursen verd med og uten foredling? Andel hogstmoden skog Nivå årlig hogst ca 8,5 mill m 3 til industri +

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

GJØDSLING. Foto: Mjøsen Skog. Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta

GJØDSLING. Foto: Mjøsen Skog. Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta GJØDSLING Foto: Mjøsen Skog 1 STATUS OG ERFARINGER GJØDSLING Gjødsling endte på litt over 80.000 dekar i 2016. 40% tilskudd Rett under 11 mill i tilskudd er utbetalt Kontroll er utfordrende Kartfesting

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Skog og Tre 6. juni 2013 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Kort om innhold: Hvorfor jobber Skogbrand med dette? Klimaendringer og stormskader

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema Innovasjon i skogbransjen tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema innovasjon i skogbransjen Kontrollrommet er organisert rundt en stor videovegg med fire

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Fra 4 til 1 %, og opp igjen?

Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Skog og tre skognæringens framtid 5. juni 213 av Rolf Røtnes 1.6.213 Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5

Detaljer

«Infrastruktur avgjørende for skognæringas utvikling og fremtid»

«Infrastruktur avgjørende for skognæringas utvikling og fremtid» «Infrastruktur avgjørende for skognæringas utvikling og fremtid» Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS 20. august 2015 Agenda Innledende kommentarer Infrastrukturens betydning for skognæringa og skogsindustrien

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder?

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? Bjarne Hønningstad Dette er Moelven Gir folk gode rom Et av Skandinavias største tremekaniske konsern 52 operative enheter i Norge, Sverige og

Detaljer

Dølakultur, jord, skog, villmark

Dølakultur, jord, skog, villmark Dølakultur, jord, skog, villmark Hvorfor lykkes Målselv kommune med skogbrukssatsinga? Arktisk landbrukskonferanse 28. mars 2017. Ordfører Nils O. Foshaug, Målselv kommune Næringsgrunnlaget i Målselv Forsvaret

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blu, Tromsø 13.03.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Hva er nytt siden i fjor?

Hva er nytt siden i fjor? Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 17.12.2013 1. Bruk og produksjon av bioenergi 2. Bioenergimål,

Detaljer

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget.

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget. I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern:

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august Soknabruket, Sokna Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Moelven er Norges største tremekaniske konsern. Det har 39 operative

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008 Informasjonsmøte for nye skogeiere Susendal 18. Mars 2008 AKTØRER I SKOGBRUKET Offentlige aktører Private aktører Fylkesmannen Landbrukskontoret Statskog Skogeierforbundet ALLSKOG Lokalt skogeierlag SKI

Detaljer

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping En informasjonsbrosjyre om skogplanting fra Skogplanter Midt-Norge AS, Megarden og Alstahaug Planteskole og ALLSKOG SA PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping HVORFOR PLANTE SKOG? Den raskeste

Detaljer

Arbeidsgruppe SKOG. Skog og Tre 2014

Arbeidsgruppe SKOG. Skog og Tre 2014 Arbeidsgruppe SKOG Skog og Tre 2014 Arbeidsgruppas sammensetning Nils Bøhn, Skogeierforbundet (leder) Erling Bergsaker, Norskog (sekretær) Frode Hjort, SB-Skog Øyvind Rognstad, Borregaard Tommy Berget,

Detaljer

Stora Enso Skog AS (etabl. 2005)

Stora Enso Skog AS (etabl. 2005) Stora Enso Skog AS (etabl. 2005) heleid datterselskap av Stora Enso Skog AB inngår i Wood Supply Sweden Selskapets hovedoppgave: forsyne Stora Ensos industrier med virke fra Norge. 4 ansatte i Norge (3

Detaljer

Biobrenselproduksjon fra skog. Salgsleder bioenergi Ellef Grimsrud, Viken Skog BA

Biobrenselproduksjon fra skog. Salgsleder bioenergi Ellef Grimsrud, Viken Skog BA Biobrenselproduksjon fra skog Salgsleder bioenergi Ellef Grimsrud, Viken Skog BA Nøkkeltall Viken Skog BA Geografi: Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Oppland Virkesomsetning: 2.290.000 fkbm Skogsdrifter:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Skognæringen i krise hva nå? Skog og Tre 2013. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud

Skognæringen i krise hva nå? Skog og Tre 2013. Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud Skognæringen i krise hva nå? Skog og Tre 2013 Olav A. Veum, Styreleder Norges Skogeierforbud 1 Status juni 2013 Virkesunderskudd massevirke Fokus på økt aktivitet God aktivitet sagbruk Etterdønninger Dagmar

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

laglig til for hogg granli planteskole fra frø til tre Side 16-19 tema klima og miljø Side 6-13 side 20-23

laglig til for hogg granli planteskole fra frø til tre Side 16-19 tema klima og miljø Side 6-13 side 20-23 tema klima og miljø Kubikk er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

Status skogsveier i Nordland Veilista betydning for skogbruket i Nordland

Status skogsveier i Nordland Veilista betydning for skogbruket i Nordland Status skogsveier i Nordland Veilista betydning for skogbruket i Nordland og kor går veien? Avvirkning og verdiskapning fra Nordland I 2015 ble det avvirket 180000 m 3, av dette 174000 m 3 til industriformål.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 STRATEGISK PLAN FOR SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Vedtatt 12.8.16. 1. OM PROGRAMMET HANDLINGSPROGRAM 2017 Handlingsprogram 2017 er laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 STRATEGISK PLAN FOR SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 v. 2. 12.4.16. 1. OM PROGRAMMET HANDLINGSPROGRAM 2016 Handlingsprogram 2016 er laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

ERFARINGER MED TETTERE PLANTING SOM KLIMATILTAK

ERFARINGER MED TETTERE PLANTING SOM KLIMATILTAK ERFARINGER MED TETTERE PLANTING SOM KLIMATILTAK Hva skjer med ordningen i 2017? Vårsamling Honne, 04.04.2017 Per Olav Rustad Seksjon Skog og Kulturlandskap, Landbruksdirektortatet 20150319 TILSKUDD TIL

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap Hvilken risiko tar den enkelte skogeier ved å la pris styre valget av plantemateriale, og hvilke konsekvenser kan konkurransen få for norske skoger på sikt? Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Påstand: Velstandsutvikling på sikt er avhengig av næringslivets evne til innovasjon. Indikatorer: Innovasjonsprosjekter i bedriftene

Påstand: Velstandsutvikling på sikt er avhengig av næringslivets evne til innovasjon. Indikatorer: Innovasjonsprosjekter i bedriftene Påstand: Velstandsutvikling på sikt er avhengig av næringslivets evne til innovasjon Indikatorer: Innovasjonsprosjekter i bedriftene FoU-investeringer Etablering av nye bedrifter Grunnlagsinvesteringer

Detaljer

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen?

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Skogforum på Honne 1. November 2012 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Det enkle svaret tegn forsikring! SKOGBRAND FYLLER 100 ÅR I 2012! Selskapet

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju Årsmøte i Allskog 17-18.april 2012 Helge Evju NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Norge versus Europa og slik går nå dagene. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeierforbundets årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE

ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 09/2009 ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Simen Gjølsjø og Kåre Hobbelstad Oppdragsrapport fra Skog og landskap 09/2009 ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Simen

Detaljer

Tilvekst og skogavvirkning

Tilvekst og skogavvirkning Tilvekst og skogavvirkning Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon Tilvekst og skogavvirkning I perioden 2008 2012 var årlig avvirkning på 11,1 millioner m 3, 46 prosent av nettotilveksten Foto:

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

Mulighetene for å reise skogeierkapital

Mulighetene for å reise skogeierkapital Mulighetene for å reise skogeierkapital Gudbrand Kvaal NORGES SKOGEIERFORBUND 27. mai 2014 Hvorfor skal skogeiere risikere penger i foredlingen Det er foredling som skaper markedet - uten et markedet har

Detaljer