TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA"

Transkript

1 KUBIKK MINI MAGASIN FRA SB SKOG 1 15 SB SKOG, NYGÅRD&MÆLUM OG BROBERG SKOGS HOGGER OG OMSETTER EN MILLION KUBIKKMETER TØMMER. VI HAR FLERÅRIGE AVTALER MED SKOGSENTREPRENØRER. DETTE SIKRER EFFEKTIV OG MODERNE SKOGSDRIFT MED HØY KAPASITET. VI HAR SKOGFORVALTNING OG VIRKESFORSYNING SOM KJERNEVIRKSOMHET, OG TILBYR ALLE TJENESTER SOM HAR MED SKOGEN DIN Å GJØRE. HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING TEMA SB SKOG selges SIDE 3 TØMMERHAVN PÅ LIERSTRANDA SIDE 4

2 LEDER MARKED OG KONKURRANSE SB SKOG har alltid vært opptatt av konkurranse i skognæringen. Bransjer som domineres av én sterk enkeltaktør vil ikke ha den drivkraften og dynamikken som er nødvendig for at hele verdikjeden skal oppnå økt ytelse og større verdiskaping. Vi er for tiden inne i en periode der konkurransen mellom omsetningsaktørene er sterkere enn noen gang. For industrien og for skogeierne er dette gode nyheter. Med flere aktører på tilbudssiden vil skogeierne oppleve sunn konkurranse i form av valgmuligheter, høyere tømmerpriser og lavere driftspriser. Dette vil skape større aktivitet og bidra til å øke avvirkningen og råstofftilgangen til industrien. For gjennomsnittskogeieren kan den økonomiske betydningen av tømmerleveransene være liten, men for lokale industribedrifter betyr den alt. For tømmeromsetterne er situasjonen utfordrende. I de sentrale skogstrøkene rundt Oslofjorden er det for tiden ikke grunnlag for en sunn økonomi. I kampen om markedsandeler er det utbetalt tømmerpriser til skogeiere som i mange tilfeller ligger over det omsetningsaktørene selv får av industrien. Dette er ikke bærekraftig på sikt og vil presse fram inntekts- og kostnadseffektivisering, omstrukturering og omorganisering. De som ikke klarer å tilpasse seg, vil forsvinne ut av bransjen. I kampens hete må det, på vegne av skogeierne, industrien og verdikjeden, være lov å håpe på to ting; at evnen til å overleve handler om dyktighet og effektivitet, ikke evnen til å tape penger og at bransjen opprettholder utviklingskraft og trygger grunnlaget for regional industri. Det er liten tvil om at mye egenkapital har gått tapt i bransjen de siste årene, og skogbruket har ikke den samme evnen til å løfte tunge utviklingsprosjekter som før. Derfor må krigen om markedsandeler vinnes gjennom nødvendige og fornuftige tilpasninger og effektiviseringstiltak, og ikke en ytterligere forsakelse av egenkapital eller ofring av lokal industri. FRODE HJORHT, ADM.DIR I SB SKOG INNHOLD 1 15 SIDE 2: LEDER, NYTTIG BØK / SIDE 3: SALG AV SB SKOG / SIDE 4: UTSKIPING AV TØMMER I LIER / SIDE 5: SKOGSPETITEN / SIDE 6: TØMMERMARKEDET / SIDE 7: ANSATTE 4 6 NYTTIG BØK Bøk (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som vanligvis blir opptil 48 meter høyt og med en cm tykk stamme. Bøken er ett av de viktigste skogstrærne i Europa, og i Norge er den viltvoksende over store deler av Vestfold. Bøkbladene er læraktige og ovale. Treet blomstrer først fra årsalderen, og selv da ikke hvert år. Bøkevirke brukes blant annet i finérproduksjon og til finérplater i harde sponplater, og blir mye brukt til møbler. På grunn av sin gode slitestyrke, egner den seg til parkett, skaftvirke, leketøy og sportsutstyr. Bøk brukes også i ispinner fordi den er lukt- og smaksfri. Treet har også god brennverdi som ved. Et nyttetre SB SKOG ADMINISTRASJON FRODE HJORTH Adm. dir. Mobil: JON GULTVEDT Markedssjef Akershus/Østfold Mobil: BJARNE BERGERSEN Logistikkleder Mobil: NICKLAS AVÉN Logistikkleder Mobil: ANNE KARIN WOLDMO Økonomisjef Mobil: GRO BORG Økonomikonsulent Mobil: GUNN TORILL NILSEN Økonomikonsulent Mobil: ISAK HASSELVOLD It/gis-konsulent Mobil:

3 SISTE NYTT SB SKOG Styret i Statskog har besluttet å selge SB Skog. Vi tror nye eiere vil styrke selskapet og skognæringa, sier Frode Hjorth, administrerende direktør i SB Skog. Salgsprosessen er i full gang og ventes gjennomført i løpet av første halvår inneværende år. Salget er en konsekvens av Statskogs konsentrasjon om sin kjernevirksomhet å være grunneier. De ønsker rett og slett å konsentrere virksomheten sin ytterligere omkring skogeierrollen, sier Hjorth, og legger til: For å opprettholde en god og langsiktig lønnsomhet for skogeiere og norsk skogsindustri er det nødvendig at hele verdikjeden, fra stubbe til industri, blir stadig mer kostnadseffektiv og innovativ. Jeg tror Statskogs beslutning om å selge SB Skog vil bidra til dette gjennom å videreutvikle konkurransen i markedet for avvirkning og omsetning av tømmer og skogtjenester, sier Hjorth. Solid vekst SB Skog har hatt en fantastisk vekst og utviklingen siden etableringen for 17 år siden, og har bidratt til en nødvendig konkurranse i bransjen. Til tross at selskapet er til salgs, drives selskapet som normalt. Det er gjort avtaler med industrien som sikrer priser og avsetning for 2015 som totalt sett er minst på linje med fjoråret. Ansatte, samarbeidende entreprenører, transportører og tømmerkunder støtter også fullt opp om selskapet i denne endringsperioden, understreker Hjorth. Stor interesse Pareto Securities har oppdraget med å gjennomføre salget. De har sendt ut en bred presentasjon av SB Skog til alle som har meldt sin interesse. Salget er helt åpent og alle interesserte i inn- og utland har muligheten til å kjøpe selskapet, sier Hjorth som ikke ønsker å si noe om hvem som har meldt sin interesse. I den fasen salget er nå, vil det være en konfidensiell prosess inntil endelig kjøper er valgt. Det jeg kan si er at salgsprosessen har vist at det er betydelig interesse for SB Skog. Kjøper kompetanse Vi i SB Skog eier jo nesten ingen ting, så den som kjøper oss, kjøper vår kompetanse, vår kultur, våre rutiner og verktøy Den som kjøper oss, kjøper vår kompetanse, vår kultur, våre rutiner og verktøy og ikke minst de avtaler og relasjoner vi har med leverandører og kunder. og ikke minst de avtaler og relasjoner vi har med leverandører og kunder. Jeg har stor tro på at den som kjøper SB Skog har vilje og evne til å videreutvikle denne kompetansen og disse relasjonene til beste for hele skognæringen, sier Hjorth, som er overbevist om at SB Skog fortsatt vil spille en sentral rolle i en nødvendig utvikling av skognæringen i Norge. Salget påvirker ikke kundeavtalene Salget av SB Skog innebærer salg av selskapet SB Skog med datterselskapet Broberg Skogs i Sverige, samt SB Skogs eierandeler i selskaper som Tømmerterminaler, Drammensregionens Virkesterminaler og Kistefos Skogtjenester. Salget vil ikke ha betydning for de avtaler SB Skog har med kunder og leverandører. Det vil heller ikke påvirke de avtalene SB Skog har med Statskog om drift av deres eiendommer sør i Hedmark og på Østlandet rundt Oslofjorden. ET MAGASIN FRA SB SKOG 3

4 AKTUELT TØMMERUTSKIPING Dette illustrasjonsbildet er fra SB SKOGs tømmerutskiping i Gloppen. Tømmerutskiping fra L Selskapet Drammensregionens Virkesterminaler (DVT) har startet utskipning av tømmer på tømmerterminalen i Lier. Etter en utfordrende periode på Drammen havn og en krevende prosess er vi endelig i gang, sier markedssjef Jon Gultvedt i SB Skog og styreleder i DVT. tekst JON GULTVEDT foto RONNY SOLHEIM En velfungerende eksporthavn er avgjørende for norsk skogbruk nå som store deler av treforedlingsindustrien er lagt ned i Norge, sier Gultvedt og utdyper. I løpet av de siste fem årene er Follum på Hønefoss, Peterson i Moss og Tofte på Hurum lagt ned. Før det led Union i Skien samme skjebne. I denne perioden er tømmermarkedet snudd på hodet. Tidligere importerte Norge to til tre millioner kubikkmeter massevirke, sier Gultvedt. Han har vært fungerende styreleder helt siden interimselskapet ble dannet sommeren 2013, og sammen med daglig leder har han sørget for å få eksporthavna på Lierterminalen på plass slik den fremstår i dag. Det har vært en lang og krevende prosess, men ettersom hele næringa har stått samlet bak del arbeidet vi har gjort, har det også vært en motiverende jobb, forteller Gultvedt. Avhengig av velfungerende havn Gultvedt er klar på at for skognæringa finnes det ikke noe annet alternativ til avsetning av massevirke i regionen. Det finnes reelt sett ingen velfungerende havn med plass til vår aktivitet mellom Moss og Skien, og muligheten for eksport av massevirke er helt nødvendig for at skogeierne skal få solgt tømmeret sitt, og at entreprenører og tømmerbilsjåfører har grunnlag for virksomheten sin. Det er også helt nødvendig med en salgskanal for massevirke for at det skal bli sagtømmer til de lokale sagbrukene som Moelven Soknabruket og Bergene Holm Haslestad. Uten salg på massevirke blir det heller ikke sagtømmer, understreker Gultvedt. Utskiping av celluloseflis DVT har også gjort avtaler om utskipning av celluloseflis fra sagbrukene i regionen. Faktisk var første båt ut fra nye Lierstranda celluloseflis, forteller Stig Sorthe, som tar hånd om det daglige arbeidet. Lierstranda har ingen dypvannskai, men med flytende, fast installerte lektere, lages det en dypvannskai meter ut i fra strandkanten. Hele løsningen er finansiert med et vesentlig tilskudd fra Landbruksdirektoratet, forteller Sorthe. Gultvedt sier at den langsiktige planen baserer seg på å sikre avsetning og dermed opprettholde aktiviteten i skogbruket inntil ny industri er etablert i Norge. Lierterminalen leies av Södra Cell Tofte AS. DVT har god dialog med selskapet på Tofte og det knyttes store forventninger til de planer Södra og Statkraft Tofte AS har sammen om etablering av produksjon av biodriftstoff på Tofte, sier Gultvedt forventningsfull. Lierstranda startet opp operativ utskipning i midten av januar og er allerede Norges 4 ET MAGASIN FRA SB SKOG

5 SKOGSPETITEN LEDER TROND FRODE WORMSTRAND HJORTH TROND WORMSTRAND ER SKRIBENT OG RÅDGIVER I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER En hvit drøm To mann på to par ski en vintersøndag. To mann i rottefella mellom hvite graner. Tor og jeg. I enkeldans med vind i ryggen? Nei, i dryg diagonalgang. Tørre fnugg faller og demper gliden. Skituppene peker mot Tors hytte. Vi får begge en uimotståelig skitrang når snøen ligger dyp. For meg kan trangen være så sterk at den går utover konsentrasjonen på jobben. En slags sultfølelse. Jeg lengter etter den eiendommelige frihetsfølelsen ski i fart gir. Det iler frydefullt gjennom kroppen når det suser rundt ørene, en iling som innimellom brått opphører når bakkens snøkrystaller kolliderer med ansiktet og blir til væske. Snø og granskog er i oss nordmenn heile, heile tida, roper Tor bakover med is i skjegget, han gjengir Tarjei Vesaas. Lier desidert største utskipingshavn for tømmer med en prognose på totalt ca fm3 tømmer og flis for Det forventes et volum opp mot fm3 i løpet av et år eller to det tilsvarer en båt annenhver dag eller ca. 60 tømmervogntog hver dag. Utfordringen fremover er å få dette til å bli en rasjonell og effektiv tømmerhavn med de laveste kostnadene og mest fornøyde brukerne. Med en velfungerende havn, blir det god logistikk som sikrer sikker forsyning av råstoff med god kvalitet. Det gir fornøyde kunder i eksportmarkedet, som igjen sikrer hverdagen for alle i hele skognæringen, avslutter en fornøyd styreleder i DVT, Jon Gultvedt. DVT DVT eies av de fire tømmeraktørene i regionen; SB Skog, Nortømmer, Glommen Skog og Viken Skog. Korrp, korrp, korrp. En ravn lokker på sin make over oss. Ellers er stillheten stor når Tor ikke skravler. Snøværet skaper en dempet innendørs-stemning utendørs. Nå har vi bare et abbortjern igjen før vi kan stake oss fram til hyttedøra. Men overfarten tar tid. Vann under nysnøen suger og is hurtiglimer seg på skiene. Tor skraper og synger: Here comes the sun, here comes the sun, and I say it`s all right. Jo, da, vi øyner en blek sol, en sånn sol som trenger en snøflate for å komme til sin rett. Lukt av flammende bjørkeved. Vi sitter på saueskinn i hver vår dype stol med hver vår Gammel Opland, mens Joika-kaker og pimpernell putrer på ovnen. Tor drar fram en bok fra hylla. En bok om tre hundre ord knyttet til snø, is og føreforhold. Ord svenske samer har laget. Århundrer med reindrift på jordklodens hvite topp ligger bak ordrikdommen. Tor leter etter ordet for favorittføret sitt, og finner det: «smoalát». Akkurat det føret oppstår når litt regn eller fuktig nysnø legger seg i skisporet og så fryser, ikke til hard is, men til tynne, sprø isflak eller isperler som får skiene til å gå av seg selv. Det skumrer, men utenfor sprossevinduene lyser snøen ennå. Hvite land er rare, sier jeg. Tenk på forvandlingen fra brun og bustete barmark til rene, hvite dyner i løpet av et par timer, og dagen blir straks lengre. Snølyset er min antidepressive pille i mørketiden. Vi søndagsskiløpere kan snakke søtt om snø, sier Tor, nipper til glasset og plasserer en ny kubbe i peisen. Tenk deg de gamle huggerne som med øks og sag i hendene vasset i meterdyp snø fra den ene storgranen til den andre og attpåtil fikk snø fra greinenes rutsjebaner over seg. Hans Børli kalte snøen en hvit forbannelse. Vi har glemt å røre tyttebær til middagen, sier jeg. Fakta ET MAGASIN FRA SB SKOG 5

6 AKTUELT Mer enn noen gang er markedet for tømmer i Norge en del av et internasjonalt marked. ØKT EKSPORT HARALD tekst JON GULTVEDT Vi eksporterer stadig mer både tømmer og trelast. Dels fordi store deler av den innenlandske treforedlingsindustrien er lagt ned, og dels fordi vi produserer rekordmye tømmer. Med unntak av ett år, har det aldri vært hogd mer tømmer i norske skoger enn i Takket være nye eksportkanaler for massevirke har dette vært mulig, men dette gjør oss stadig mer avhengig av internasjonale forhold. Forhold som påvirker tømmerprisen mest i dag er økonomisk utvikling i USA og Asia, politisk uro mellom Ukraina og Russland, rentepolitikk i EU og oljepris. Dette er naturlig nok forhold som er vanskelig å forutse, og som gjør at tømmerprisene svinger stadig mer, og er mindre forutsigbare. Fremtiden er internasjonal Samtidig skjer det en forvandling av treforedlingsindustrien i Nord-Europa. Det legges ned mer kapasitet innen treforedling enn noen gang, samtidig bygges det mye ny kapasitet. Fabrikker innen trykkholdige produkter som avis-og magasinpapir legges ned, mens det bygges opp ny kapasitet, særlig innen mykpapir til hygieneprodukter. Så langt bygges den nye kapasiteten utenfor Norge. Vi må derfor innstille oss på at vårt marked for massevirke i fremtiden er internasjonalt. Prisene for sagtømmer ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Det siste halvåret har den norske og svenske kronen svekket seg i forhold til amerikanske dollar (USD) og Euro. Dette styrker lønnsomheten for våre kunder og øker etterspørselen i eksportmarkedene. Med en svekket norsk krone i forhold til både den svenske kronen og Euro, prises vårt eksporttømmer høyere. Årsakene til den svekkede norske kronen ligger først og fremst i betydelig fall i oljeprisen. Prioriterer lokal industri Stor etterspørsel etter sagtømmer til Sverige i første halvår i fjor ga betydelig oppgang på prisene for sagtømmer langs grensen i Sør-Norge. Det ble i fjor produsert rekordmye trelast i Sverige, mer enn hva markedene etterspurte. Dette skaper press på prisene og etterspørselen etter sagtømmer i Sverige reduseres noe. SB SKOG har som strategi å prioritere lokal industri og har sikret norske sagbruk tilstrekkelig med tømmer i en periode hvor høye priser førte til at mye sagtømmer gikk ut av landet. Nå når eksportmarkedene for sagtømmer reduseres og rekordhøy norsk hogst gir mye tømmer i markedet, er prioritet hos norske sagbruk avgjørende for å sikre god avsetning av sagtømmeret. SB SKOGs salgsstrategi gir beste prioritet til norske sagbruk. Vi har også valgt å selge en vesentlig større andel av massevirke til norske treforedlingskunder. Vår salgsstrategi gir deg som skogeier den beste sikkerheten for avsetning av tømmeret i Samtidig spiller vi en sentral rolle i å styrke infrastrukturen for logistikk av eksport av massevirke og vi jobber aktivt med å utvikle nye markeder. Dette reduserer risikoen og øker sikkerheten for størst mulig aktivitet i skogen for alle aktører. Hugg nå høye sagtømmerpriser Prisene for sagtømmer ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Selv om prisene er under noe press, er de omtrent på linje med prisene i fjor. Prisene for massevirke er tilnærmet uendrede fra i fjor. Forskjellen på prisen mellom sagtømmer og massevirke er historisk stor. Som skogeier vil det således lønne seg å prioritere sagtømmerrik bestand. Prisene er avhengig av en rekke ustabile internasjonale forhold og prisutviklingen er derfor svært usikker. Som skogeier vil det derfor lønne seg å benytte seg av dagens gode priser på sagtømmer til å hogge nå. NYE NAVN I SB SKOG BERGER Harald Berger (40) er ansatt som driftssjef med kontorsted i Elverum. Harald bor i Elverum, og er opptatt av jakt, fiske og friluftsliv. Han har variert praksis innenfor skogbruket og har bl.a. kjørt lassbærer i flere år. Harald kjøper tømmer og gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Solør, Østerdalen og Hedmarken. KJELL HJERPAASEN Kjell Hjerpaasen (57) er ansatt som driftssjef med kontorsted på Ås. Kjell kjøper tømmer, samt gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Follo, deler av Østfold og Røyken/Hurum-regionen. Med lang erfaring fra skog- og jordbruk og som skogsmaskinfører, er Kjell en trygg rådgiver i spørsmål om stell og drift av skog og tømmer. OLE REINO TALA Ole Reino Tala (51) er ansatt som driftssjef med kontorsted Kongsberg. Ole kjøper tømmer, samt gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Vestfold, Telemark og Buskerud. Med solid bakgrunn i skognæring, landbruk og organisasjonsarbeid har han det beste grunnlaget for å gi skogeiere i Vestfoldregionen råd og hjelp. EVEN KOLSETH DAHLEN Even Kolseth Dahlen (26) er oppvokst på gård, utdannet utmarksforvalter, og har i tillegg tatt skogbruksfag. Han er ansatt som driftssjef med kontorsted i Steinkjer. Even kjøper tømmer og gjennomfører skogsdrifter og skogkultur i Innherred og Sør-. 6 ET MAGASIN FRA SB SKOG

7 SB SKOG KONTAKTPERSONER Lurer du på noe i forbindelse med skogen din? Vil du snakke med noen som gir deg skikkelige svar, kommer med forslag til løsninger og hjelper deg videre? Finn vår medarbeider i ditt distrikt og ta kontakt. TEAM TRØNDELAG TROND SVANØE-HAFSTAD Skogsjef/MSK-leder Mobil: OLAV FJONE Mobil: TORE GRONGSTAD Mobil: EVEN KOLSETH DAHLEN Mobil: ASBJØRN FLAAT Mobil: TEAM SOLØR / GLÅMDALEN ARNE G. FOSS Solør/Glåmdalen Mobil: MARTIN HANESTAD Solør/Glåmdalen Mobil: LARS-OLA SVENNEBYE Kongsvinger/Odalen Mobil: ARNE EGIL RETTERAASEN Solør/Glåmdalen Mobil: GLENN IVAR DAMMEN Glåmdalen Mobil: SVERRE NYGÅRD Tømmerkjøper Solør Mobil: TEAM OSLOFJORDEN TORKEL VINDEGG Skogsjef Oslofjorden Mobil: KJELL HJERPAASEN Driftssjef: Akershus/ Østfold/Buskerud Mobil: E-post: OLE REINO TALA Driftssjef Vestfold/ Buskerud/Telemark Mobil: E-post: ROGER RYPÅS Buskerud og Oppland Mobil: HANS JØRGEN AAS Buskerud og Telemark Mobil: JENS ANDREAS RANDEM Akershus/Østfold Mobil: MORTEN ØDEMARK Østfold Mobil: E-post: OPPLAND GEIR SANDBERG Oppland Mobil: SKOGRYDDING OG SKOGKULTUR KENNETH LANGSETHAGEN Avd. leder/skogrydding og skogkultur Mobil: TEAM ØSTERDALEN/HEDMARK GJERMUND NYLØKKEN Østerdalen/Hedemarken Mobil: JOHN OLAV SUNDLI Østerdalen Mobil: HARALD BERGER Driftssjef Østerdalen/Hedemarken Mobil: E-post: BROBERG SKOGS AB MATS BROBERG Vd / virkesinköpare +46(0) PER AAS Virkesinköpare/ Skogsvårdsansvarig +46(0) CONNY JONSSON Virkesinköpare +46 (0) KRISTINA HENRIKSSON Administration +46(0) MARKUS DANIELSSON Virkesinköpare +46 (0) LINDA JOHANSSON Administrasjon +46(0) BÖRJE BROBERG Transportansvarig +46(0) PATRIK AVERBORN Planeringsansvarig +45(0) HALFDAN MÆLUM Tømmerkjøper Solør Mobil: VÅREN ER I ANMARSJ Bestill skogplanting og unskogpleie nå!

8 TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle skogstrøk i Sør-og Midt-Norge samt Värmland Utgiver: SB SKOG Redaktør: Jon Gultvedt Redaksjonen: Jon Gultvedt, Vibeke Marnburg, Hilde Bringsli og Quyen Nguyen Design, layout og tekst: Itera AS Forsidefoto: Istockimages Trykk og distribusjon: RK Grafisk Opplag: Redaksjonen ble avsluttet mars 2015 SB SKOG Fredensvoldvegen 2 Postboks Elverum Telefon: E-post: MILJØMERKET Trykksak SB SKOG PÅ SB SKOG utvikler konkurransen og øker aktiviteten i skognæringen ved å sette skogeieren i fokus! Vi organiserer, leder og utvikler verdikjeden for tømmer fra skog til industri. Skogforvaltning og virkesforsyning er vår kjernevirksomhet. Kundene våre er både offentlig og private skogeiere i alle skogstrøk i Sør- og Midt-Norge. Dette er oss i tall: Omsetning: 600 mill. kr Salgsvolum: ca m 3 Markedsandel: ca. 8,5 prosent Visste du at? Vi gjennomførte mer enn 1200 skogsdrifter i 114 kommuner Vi har mer enn 50 dyktige entreprenørlag som løser skogsdriftene for våre kunder Med prosjektet «Mer effektiv tømmerforsyning» sørger vi for enda bedre planlegging, mer rasjonell skogsdrift, redusert dieselforbruk og redusert CO 2 utslipp Vi samhandler med fem transportselskap som har mer enn 120 transportører som kjører tømmer for oss Det ble kjørt ca tømmerlass med bil Vi skipet ut 22 båtlaster, de fleste på eksport til Sverige og Tyskland, samt til kunder langs kysten Vi satte ut 1,875 millioner planter Vi drev ungskogpleie på dekar, noe som tilsvarende ca fotballbaner Vi er landets største linjerydder, med oppdrag over hele landet Vi har ryddet om lag 7000 km med kraftlinjetraseer Våre produkter og tjenester: Tømmersalg Skogsdrift; hogst og tynning Skogkultur; planting og ungskogpleie, markberedning Linjerydding VI KJØPER TØMMER TIL GODE PRISER OG BEST SERVICE! Hos SB SKOG skal skogeieren være en kunde, ikke et medlem! Alle tall er basert på 2014 tall. 2 ET MAGASIN FRA SB SKOG

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

skogfond tema Kubikk ET magasin fra SB SKOG 1 11 skogbruk i bratt terreng Side 16-19 Portrettet møt olav bjella side 20-23 Side 6-11

skogfond tema Kubikk ET magasin fra SB SKOG 1 11 skogbruk i bratt terreng Side 16-19 Portrettet møt olav bjella side 20-23 Side 6-11 Kubikk er et magsin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

mobilisering av de personlige skogeierne

mobilisering av de personlige skogeierne Kubikk er et magsin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema Innovasjon i skogbransjen tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema innovasjon i skogbransjen Kontrollrommet er organisert rundt en stor videovegg med fire

Detaljer

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23 KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SB SKOG, NYGÅRD&MÆLUM OG BROBERG SKOGS AVVIRKER OG OMSETTER NESTEN EN MILLION KUBIKKMETER TØMMER. VI HAR FLERÅRIGE AVTALER MED SKOGS- ENTREPRENØRER. DETTE SIKRER EFFEKTIV

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 2013

INNHOLD. Årsberetning 2013 ÅRS BERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

Skognæringen gjør Norge miljøvennlig

Skognæringen gjør Norge miljøvennlig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lønnsom skogsnæring 2. utgave - april 2008 Bioenergi: CO 2 -opptak: Optimal transport: Skogdrift gir lønnsom bioenergi Les mer side17 Foredlet granfrø binder

Detaljer

Plant etter hogsten. sier Erling Jevne. Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere. Les mer på sidene 4 5

Plant etter hogsten. sier Erling Jevne. Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere. Les mer på sidene 4 5 MjøsNytt Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2011 Plant etter hogsten sier Erling Jevne Les mer på sidene 4 5 Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område.

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

GULL I GRØNNE SKOGER

GULL I GRØNNE SKOGER GULL I GRØNNE SKOGER ALLSKOG SA Ingvald Ystgaards vei 13 A, 7047 Trondheim Telefon 815 59980 www.allskog.no www.skogergenialt.no firmapost@allskog.no DESIGN: Klipp og Lim FOTO: Hallstein Mala TRYKK: Grøset

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Even Mengshoel Ordfører gode årsmøte Jubileum Mjøsen Skog var 100 år i 2009. Styret er godt fornøyd med markeringene og mener

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2014

INNHOLD. Årsrapport 2014 ÅRS rapport 2014 1 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

GLOMMEN. Ulv i Grue og hellige kuer i India 4. En alliansepartner? 6. Redusering av matevalseskader 10. Halvårsrapport 2009.

GLOMMEN. Ulv i Grue og hellige kuer i India 4. En alliansepartner? 6. Redusering av matevalseskader 10. Halvårsrapport 2009. GLOMMEN ET TIDSSKRIFT FRA GLOMMEN SKOG BA 48. ÅRGANG 03 2009 Rovviltpolitikk: Ulv i Grue og hellige kuer i India 4 NJFF-Hedmark: En alliansepartner? 6 «Dugnad»: Redusering av matevalseskader 10 Halvårsrapport

Detaljer

GLOMMEN. Foryngelsesstrategi 4. Lønnsom dag på jobben 20. Skogproduksjon: Professor Hans Chr. Bugge: Utnytt ressursene og bruk arealene!

GLOMMEN. Foryngelsesstrategi 4. Lønnsom dag på jobben 20. Skogproduksjon: Professor Hans Chr. Bugge: Utnytt ressursene og bruk arealene! GLOMMEN E T T I D S S K R I F T F R A G L O M M E N S K O G B A 4 9. Å R G A N G 02 2010 Skogproduksjon: Foryngelsesstrategi 4 Professor Hans Chr. Bugge: Utnytt ressursene og bruk arealene! 12 Spesialtømmer:

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang #2 2010 5. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Satser i skogen i Vest-Agder 6 Allma Eiendom er kommet 8 Skogbrannfaren øker 10 V i u t v i k l e r vå r f r e m t i d g j e n n o m v e r d i

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Er det ei framtid i norsk skogbruk? Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013. Politikk / 6 / 24. Naturviter med gründer-suksess

Er det ei framtid i norsk skogbruk? Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013. Politikk / 6 / 24. Naturviter med gründer-suksess naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013 Tema: Er det ei framtid i norsk skogbruk? / 6 Politikk Naturviter med gründer-suksess / 16 profilen / 20 Student Astrid Brekke Skrindo Blogger om mat

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Styreleder Even Mengshoel Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Ordfører, gode årsmøte Dette er første årsmøtet etter at Mjøsen Skog er blitt SA. Gratulerer. Det er også min siste tale

Detaljer

INNHOLD. tjjjfy. Xynergo kan søke om etterlengtede midler. Biovarmeanlegg i designcontainere. Bioenergistubber. Biogass varmer kloster

INNHOLD. tjjjfy. Xynergo kan søke om etterlengtede midler. Biovarmeanlegg i designcontainere. Bioenergistubber. Biogass varmer kloster 4-2010.indd 1 09-09-10 18:04:40 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 Xynergo kan søke om etterlengtede midler 12 Biovarmeanlegg i designcontainere 14 Bondevarmesuksess 8 18 Biogass varmer kloster 4-2010.indd 1 Bioenergistubber

Detaljer

Årsrapport 2009 Statskog SF

Årsrapport 2009 Statskog SF Årsrapport 2009 Statskog SF Virksomhetsområder Eiendom 2 Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn. Innhold Leder 4 1 Om Statskog Om Statskog SF 8 Hovedtall og nøkkeltall 11

Detaljer

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007 Jubileum 1907-2007 Årsmelding 2007 NØKKELTALL Nøkkeltall 2007 2006 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.289.755 2.092.935* OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.580.563 1.386.314 Tynning (m 3 ) 123.245

Detaljer

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16 Nr. 1 FEBRUAR 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Næringspolitikk: Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Biovarme: Flistilskuddet

Detaljer