Ny innledende asylsaksbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny innledende asylsaksbehandling"

Transkript

1 Ny innledende asylsaksbehandling Møte i referansegruppen

2 Oppdraget fra Justisdepartementet Utrede konsekvenser av to alternative løsninger: Forslag fra UDI, jf. brev av UDI overtar alle oppgaver i forbindelse med asylregistreringen Frist 20. september 20

3 Utredningen skal inneholde: Den konkrete oppgave- og ansvarsfordelingen mellom UDI og politiet Økonomiske, organisatoriske og administrative konsekvenser. Behov for regelendringer Betydningen for IMDI, UNE og andre etater på utlendingsfeltet ved en eventuell ny organisering. Videre fremdrift - når kan tiltaket raskest iverksettes?

4 Fire effekter som er styrende for arbeidet 1. Ny innledende asylsaksbehandling skal sikre en bedre kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene og fjerne overlappende og gjentakende arbeidsprosesser. 2. Det skal sikres en fremskutt saksbehandling. Det skal innføres en større grad av differensiering av sakene, slik at det kan fattes vedtak rett etter intervjuer i de sakene som er godt nok opplyst og at det startes prosess for avklaring av øvrige saker. 3. Forslaget skal medføre en reell styrking av id-arbeidet og returarbeidet. 4. Forslaget skal ivareta politiets interesser i tilknytning til arbeidet med kriminalitetsforebygging, kriminalitetsbekjempelse og rikets sikkerhet.

5 To viktige premisser som vil ligge til grunn for arbeidsgruppas utredning 1. ID-samtalen skal inn på et så tidlig tidspunkt som mulig etter at saken er opprettet i DUF 2. Informasjon som er innhentet i tilknytning til utlendingssaken skal være tilgjengelig for alle involverte etater

6 Eurodac Svar på søk i Eurodac er et vesentlig grunnlag for å differensiere sakene på et tidlig tidspunkt Umiddelbare svar på søk er en forutsetning for saksflyten i både alternativ 1 og alternativ 2

7 Alternativ 1: UDIs forslag, jf. brev Søknad fremmes for politiet Signalering gjennomføres av politiet Alle søkere skal til en id-samtale med politiet UDI gjennomfører en kort registreringssamtale på dag 1 i PUs lokaler 6 kontorplasser Enkelte registreringsoppgaver, språkanalyse og artikkel 21-søk overføres fra PU til UDI 7, årsverk overføres fra PU til UDI

8 Fordeler ved alternativ 1 Den er rask gjennomførbar Den har lave kostnader Krever mindre organisasjonsendringer Den medfører ikke behov for endringer i lov og forskrift Mulig styrking av id- og returarbeidet Samlokalisering er mulig innenfor de eksisterende lokalene i PU Styrket samarbeid mellom PU og UDI

9 Ulemper ved alternativ 1 Mindre gevinst til id- og returarbeidet enn ved alternativ 2 Mindre fokus på kjerneoppgaver, og mindre klare skillelinjer mellom etatene Medfører større konkurranse og dårligere utnyttelse av tolketjenestene

10 Alternativ 2, UDI overtar alle registreringsoppgaver UDI mottar asylsøknaden UDI gjennomfører signalering Alle søkere skal til en id-samtale med politiet UDI gjennomfører en kort registreringssamtale Forutsetter samlokalisering i nytt lokale for mottakelse av asylsøknader Overføring av 12, årsverk fra PU til UDI

11 Fordeler med alternativ 2 Den medfører en mer rendyrking av etatenes kjerneoppgaver og tydeligere skillelinjer mellom etatene Id- og returarbeidet vil bli ytterligere styrket Samlokalisering fører til en enklere logistikk mellom etatene i den innledende fasen Den gir en bedre utnyttelse av en felles tolkepool Den utvider samarbeidet mellom PU og UDI

12 Ulemper med alternativ 2 Den tar lang tid å iverksette Den krever endring i lov og forskrift Den medfører høye kostnader Den medfører større organisasjonsendringer Samlokalisering vil medføre at organisasjonene blir delt mellom flere lokaler Den krever en svært fleksibel organisering av UDI og et mer fleksibelt finansieringssystem.

13 Arbeidsgruppens tilråding Alternativ 1 tilrådes fordi: Den vil gi en god tilrettelegging for den planlagte innføringen av Leanmetodikk i UDI Den vil gi politiet den nødvendige tilgang til asylsøkerne og den informasjonen de trenger for å ivareta sine oppgaver Kost-nytte-vurderingen gir et bedre resultat sammenliknet med alternativ 2 Alternativ 1 medfører mindre risiko

14 Videre saksløp Dag 1 Dag 1 Dag 1 info Dag 1 mottak Politidirektoratet Innledende asylsaksgang alternativ 1 UDIs oppgaver Politiets oppgaver Tegnforklaring: Antall, av 0 hovedpersoner 0 Reg navn, nasj, språk Sikre ID-dok Ta inn bagasje Opprette sak EMA? EMA Egen prosess Ikke EMA Antall min. (aktiv tid for saksbehandler) EMA pros Info (DVD) 1 1 Ta foto Ta fingeravtrykk Samtykkeerklæring IDkort +30 min for søker søk diff Treff Eurodac 30 4 DUBintervju DUB pros IDsamtale Avklart? Visitasjon Op. tiltak Eurodac Ikke treff Reg. intervju 4 diff Språktest Vedtak 6 1 Info (NOAS) 360 Asylintervju DUB? 6 Vedtak Art 21 DUB pros

15 Videre saksløp Dag 1 differensiering Dag 1 DUB Dag 1 info Dag 1 mottak Politidirektoratet Innledende asylsaksgang alternativ 2 UDIs oppgaver Politiets oppgaver 0 Reg navn, nasj, språk Sikre ID-dok Ta inn bagasje Opprette sak Tegnforklaring: Antall, av 0 hovedpersoner Egen prosess EMA? EMA EMA pros Antall min. (aktiv tid for saksbehandler) 90 Info (DVD) 1 1 Samtykkeerklæring Ta fingeravtrykk Ta foto IDsamtale 0 Avklart? Visitasjon IDkort +30 min for søker Op. tiltak 4 søk 30 Treff Eurodac Med tolk DUBintervju DUB pros Eurodac 70 Reg. intervju Ikke treff 30 4 diff Språktest Med tolk Vedtak 0 Info (NOAS) Asylintervju DUB? Art 21 DUB pros Inkl øvrige erklæringer 6 Vedtak

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF.

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Dette er en tilleggsavtale til avtale mellom H, FrP, KrF og V på asyl- og innvandringsfeltet. Følgende er allerede besluttet: Det

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/2185 2013/00435-2 008 09.09.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeidet Del 1 Politi og utenriksstasjoner 1 Kartlegging av ID-arbeid Del 1 Politi og utenriksstasjoner Evalueringsprosjektet 2013 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna

Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport. 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna Notat Til: Kopi: Fra: Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Nesna AGENDA Dato: 19.02.2009 Emne: Bistandsprosjekt Høgskolen i Nesna Fjerde statusrapport 1 Omstillingsprosjektet ved Høgskolen i Nesna 1.1 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 02.03.2015 DOK/2015/00216 skatt Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Det vises til departementets brev av 1. desember

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2015 Politidirektoratet 5. februar 2015 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDUTFORDRINGER OG MÅL 2015... 4 2.1 Hovedutfordringer... 4 2.2 Mål for justis-

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2013 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 1 Juli 13 1 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver... 5 1. KOMs organisering... 6 1.3 Tilstandsrapport 1...7. KOMs aktiviteter

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen PARTSSAMARBEID erfaringer Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen Disposisjon Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeid Sluttrapport Evalueringsprosjektet 2014 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda Utlendingsdirektoratet Politi Oslo pd Politiets utlendingsenhet Agder pd Østfinnmark

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer