1.02 Leietakers leveranser Utleier leverer et komplett driftsatt bygg med alle nødvendige installasjoner inklusiv fast inventar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.02 Leietakers leveranser Utleier leverer et komplett driftsatt bygg med alle nødvendige installasjoner inklusiv fast inventar."

Transkript

1 Vedlegg 2 til leieavtale Nytt kontorbygg Kjølnes - Leveransebeskrivelse 1 Generelt 1.01 Orientering Beskrivelsen tar på generell basis for seg leveransen som danner grunnlag for en leieavtale. Materialer og produkter som brukes i byggverket skal være fremstilt med forsvarlig energibruk og minst mulig forurensning og skal i byggets levetid gi minst mulig stoffer som kan påvirke inneklimaet negativt. Bygget skal fremstå som et sunt, norsk, standard kvalitetsbygg som gir positive signaler til omverdenen ut fra leietagerens profil. Bygget vil inngå som en del av en ny forsknings- og næringspark på Kjølnes i Porsgrunn og vil utformes med kvaliteter og profil med referanse til Papirbredden Kunnskapspark byggetrinn II i Drammen. Bygget skal ha universell utforming Leietakers leveranser Utleier leverer et komplett driftsatt bygg med alle nødvendige installasjoner inklusiv fast inventar. Utleier stiller med arkitekt/interiørarkitekt og utarbeider arkitekttegninger med forslag til planløsning og interiør- og innredningsløsninger. Utleier dekker alle kostnader for arkitekt/interiørarkitekt frem til at første konsept av interiør- og innredningsløsninger som skal leveres av Utleier iht denne kravspesifikasjon. Deretter håndteres ytterligere revideringer som endringer. Leietakers eksklusive møterom vil etter leietakers ønske leveres med ferdig monteringsbrankett for takmontert prosjektor, kabling og kabelnedforing til betjeningspanel på bord, vegg eller guly. Leieren skal selv bekoste og levere enkelte innredninger og installasjoner: Innredning i eget leieareal Aktive komponenter i IT-anlegget Kaffemaskiner, drikkeautomater Løs kontorinnredning og møbler forøvrig Innredning i lager/arkiv AV-utstyr I byggets fellesareal på plan 1 leverer utleier komplett møblering samt AV-utstyr i felles møterom. Fremtidig drift, vedlikehold og utskiftning av felles møblering og AV-utstyr vil inngå i byggets fellestjenester. Side 1 av 7

2 1.03 Parkering og oppstilling Parkering for bil i henhold til leieavtale. Det leveres sykkelparkering i låsbart rom i nær tilknytning til lokalene. Det avsettes plass til søppelhåndtering for alle typer normalt avfall for bygget, samt hensiktsmessig varelevering med lastebil Profilering og skilting Utvending på bygning/pyloner skal leietaker ha rett til a sette opp skilt med logo. Skilt skal tilpasses skiltprofilen til bygget. Det skal leveres ordinær skilting av alle fellesfunksjoner i bygget. Leietaker skal ha rett til a sette opp innvendige henvisningsskilt i bygget i samsvar med skiltprofilen til bygget Kantine Det leveres felles kantineløsning for bygget. Deltakelse i felles kantineløsning avtales nærmere Garderober I samarbeid med leietakere vil det bli etablert garderobeanlegg for syklister som en del av byggets fellesareal Leietakers påvirkning Leveringsbeskrivelsen er ikke endelig hva gjelder innplassering av kontorer, lager, fellesareal mv. Utleier vil holde leietaker informert om prosjektet med hensyn til løsninger, fremdrift og andre aktuelle forhold. Det vil bli etablert en brukergruppe som vil være en del av prosjekteringsgruppen. Så snart det er mulig vil utleier utarbeide beslutningsplan for beslutninger som vedrører leietakers forhold. 2 Bygning 2.01 Lydforhold Lyddemping og etterklangstid skal generelt være i henhold til Norsk Standard (NS 8175 klasse C) for de ulike bruksområder. Krav til lydisolasjon mellom ulike rom (R`w db): Type rom R`w db Type vegg Tette vegger i cellekontor 37 Tett systemvegg uten dør Glassvegger i cellekontor med dør 24 Glassvegg og dør med terskel Tette plassbygde vegger til møterom 44 Tett vegg uten dør Glassvegger til møterom med dør 34 Glassvegg med dør med terskel Tette plassbygde vegger til rom for konfidensielle samtaler 48 Tett vegg uten dør Glassvegger til rom for konfidensielle samtaler med dør 34 Glassvegg med dør med terskel Etasjeskiller 48 Side 2 av 7

3 Reduksjon av støybelastning fra utendørs lydkilder iht. NS 8175 klasse C Brannsikring Brannsikring etter gjeldende forskrifter Yttervegger Bygges i tråd med arkitektens intensjoner. Bygget vil ha en materialitet med fasader bestående av bestandig og vedlikeholdsvennlige materialer. Alle arbeidsplasser langs yttervegg vil ha vindu. Utvendige persienner/screenduk skal leveres på solutsatte fasader, samt der hvor dette er nødvendig for å møte klimakrav. Persienner/screenduk skal fasadevis ha automatisk styring/regulering Innervegger Skillevegger er plassbygde gipsplatevegger eller systemvegger. Kontorareal utformes med en blanding av cellekontor og åpen landskap etter nærmere avtale. Fronter mot korridor og fellesarealer utføres som glassvegger med treverk i finert utførelse type Nordia, Modulvegger eller lignende. Vegger i toaletter får belegg av vinyl eller fliser Vinduer, dører, mm Innvendige dører er glatte, ferdig overflatebehandlet. Vinduer leveres med 2-lags energiglass og egenskaper for lys- og varmegjennomgang som er tilpasset utførelse av solavskjerming og kjøling GuIv Leveres generelt med 2,5 millimeter linoleumsbelegg, alternativt tepper i enkelte arealer etter nærmere avtale. I toalett leveres vinylbelegg eller fliser. Underordnede rom leveres med vinylbelegg evt. males Himlinger Det monteres nødvendige himlinger for å ivareta lyddemping samt skjule framføring av teknisk anlegg. Disse utføres med mineralullplater i T-profil. Himlinger leveres også i cellekontorer. Der det er mulig vil det tilstrebes himlingsløsninger som muliggjør utnyttelse av den termiske massen i dekkekonstruksjonene. Det vil bli utarbeidet romskjema som angir materialbruk i alle rom Fast inventar Alle kontoretasjer vil få levert minikjøkken av normalt god kvalitet med skuffeseksjon, kjøleskap, oppvaskmaskin og utslagsvask. Videre leveres overskap og el- og vannuttak for vannkoker og kaffemaskin. Vannuttak vil ligge i tilknytning til minikjøkken og resepsjon. Side 3 av 7

4 Endelig plassering av vannuttak avtales med Leietaker som en del av prosjektets beslutningsprosess. Utleier leverer forskriftsmessig innvendig skilting. Brukers egen skilting, eksempelvis navneskilt på kontorer og lignende, bekostes av leietaker. 3 VVS-tekniske installasjoner 3.01 Luftbehandlingsanlegg I bygget installeres det et balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel av filtrert og temperert luft. Anlegget dekker kjølebehovet i rom med klimakrav. Sekundære rom som toaletter, korridorer og lignende har tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler. Luft til rom med stor personbelastning vil bli VAV-styrt slik at luftmengder kan overstyres. Aggregater vil bli gruppert ut fra fasadeorientering. Som grunnlag for dimensjonering av klimaanlegget er det lagt til grunn at høyest utetemperatur om sommeren er 26,0 C. Ved overskridelse av utetemperaturen tillates innetemperaturen å stige en halv grad for hver grad den dimensjonerende utetemperaturen overskrides. Klimakravet løses som en felles løsning med solavskjerming, evt. reflekterende glass og kjølt ventilasjonsluft. Som dimensjonerende verdi for luftbehandlingsanlegget forutsettes det at kontorene brukes mellom kl og at det i kontorlokalene er en aktivitet som ikke er spesielt forurensende, CO, max = 900 ppm. For kontorlandskap skal den samlede interne belastningen beregnes med hensyn på til lokalets bruk og spesiell samtidighet på antall personer i lokalet. Som standard anvendes samtidighet på 0,7. Ventilasjonsluft vil kunne overstyres manuelt for hver etasje utover de dimensjonerende driftstidene angitt over. Internbelastning: Cellekontor/kontorlandskap: 35 W/m 2 Møterom: 70 W/m 2 Anlegget skal tilfredsstille krav til inneklima i henhold til følgende romklimatabell: Rom Lufthastighet Operativ temp ( C) Luftmengde m/s min. m 3 /t pr. Sommer Vinter Romtemp. min maks min maks m 2 pers Cellekontor ,20 0,15 10 Kontorlandskap ,20 0,15 12 Møterom ,20 0, Korridor ,20 0,20 5 Kantine ,20 0, Garderobe Side 4 av 7

5 Lager/arkiv ,30 0,30 Kopi- / IT-rom ,30 0,30 Bøttekott Dusj / WC min. 100 m 3 /t Data / server Tekniske rom Trapperom Parkering/garasje Kjøkken ,20 0,20 30* * Beregnes ut ifra behov, prosesser og belastning. Dersom personbelastning overstiger generelt krav til luft pr. m 2 benyttes den beregning som gir mest luft. Luftmengdene er minimumskrav, og skal økes dersom forskriftene tilsier dette eller dersom det er behov for å opprettholde det tilsiktede inneklima Sanitæranlegg Varmtvann leveres fra sentralt varmtvannsanlegg. Bygget utstyres med nødvendig brannslokkingsutstyr i henhold til forskrifter og lokalt brannvesens krav. Utstyret har følgende kvaliteter: Toaletter: Vegghengt klosett av hvitt porselen og hvitt sete av hardplast med lokk. HC-klosett: Gulvklosett av hvitt porselen med armstøtter og sete av hvitt hardplast med lokk. Servanter: Hvitt porselen for montering på vegg. Servantene utstyres med ett greps forkrommede blandebatterier. Utslagsvasker: Rustfri utslagsvask med bøtterist i bøttekott. Armaturen plasseres så høyt at det er plass til bøtte. Gulvsluk: Gulvsluk i rustfritt stål med rustfri rist. Gulvsluk vil være tilpasset det valgte gulvbelegg Varmeanlegg Det installeres vannbårent varmeanlegg med radiatorer tilknyttet fjernvarmeanlegg og/eller eventuelt varmepumpeanlegg. Dette anlegget forsyner varmebatteriene i ventilasjonsanlegget. Side 5 av 7

6 Varmeanlegget skal kunne fjernstyres. Radiatorer leveres med individuell styring av varmen Sprinkleranlegg Det leveres komplett sprinkleranlegg i henhold til brannforskrifter Sentral driftsstyring Det vil bli levert automatisk- og sentral driftskontrollanlegg for styring, regulering og overvåking av byggets tekniske installasjoner. Ved behov vil det bli levert strøm- og vannmålere. 4 Elektrotekniske installasjoner 4.01 Føringsveier I kontoretasjene monteres det brystningskanaler under vinduene. Det skal være 2 nettverksuttak RJ45, med kabel CAT 6 for data pr kontorarbeidsplass. Uttaksgruppen skal også inneholde 6 uttak for 230V per arbeidsplass I møterom monteres veggkanal ved tavlevegg. Mengde og plassering av stikkontakter og datauttak avklares i prosjekteringsperioden. Det leveres stikkontakt og nettverksuttak på lagerrom Lysanlegg Belysningsarmaturene skal gi et lysnivå som tilfredsstiller anbefalingene fra Selskapet for Lyskultur. Lysarmaturene tilkobles via stikkontakt montert i himlingen. Lyskildene er energisparende og for øvrig er armaturene av normal kvalitet. Belysningsanlegget utføres I henhold til "Luxtabell utarbeidet av Selskapet for lyskultur". Alle armaturene leveres med T5/lumilux lysrør for en bedre driftsøkonomi og fargegjengivelse. Kontorer: Allmennbelysning 300 lux Møterom: Allmennbelysning 300 lux Korridor/trapper: Allmennbelysning 150 lux Disponibelt areal: Allmennbelysning 300 lux Det leveres og monteres nedhengte T5 lysrørarmaturer med ca 70 % opplys og ca 30 % direkte lys. Armaturene har snorbryter og plasseres slik at de i minst mulig grad forhindrer flytting av vegger ved senere ombygginger. Møterom Over møtebord monteres nedhengt armatur som for kontorene. For belysning av AV-vegg monteres egen belysning, f. eks. Fagerhult type Sidelight. Belysningen styres over separate brytere. Generelt Side 6 av 7

7 I kontoretasjene skal lysanlegget styres av sentralt plassert brytertablåer for kontor- og fellesarealer. Lysanlegget skal kunne forhåndsprogrammes etter Leietakers behov. Lysarmaturer i cellekontor vil ha dagslys- og tilstedeværelsesstyring. Lys skal kunne dimmes i alle møterom. Nødlysanlegget omfatter markeringslys og ledelys i overensstemmelse med offentlige kray. Kursopplegget utføres som desentralisert anlegg uten overvåking Kursopplegg for virksomhet/drift I kontorarealene er det medtatt for hver arbeidsplass: Det skal være 2 nettverksuttak RJ45, med kabel CAT 6 for data pr kontorarbeidsplass. Uttaksgruppen skal også inneholde 6 uttak for 230V per arbeidsplass. Kursopplegget effektdimmensjoneres for gjeldene lover og forskrifter. Tele- og dataanlegg Tele- og data benytter felles føringsveier med sterkstrøm. Tilstrekkelig avstand mellom svakstrøm og sterkstrøm etableres på broene. Det medtas spesiell bestykning for brukerspesifikt utstyr i alle spesialrom som resepsjon, møterom, kopirom, datarom etc etter avtale med Ieietaker. Det legges til rette for trådløst nettverk i hele bygningen. Trådløs ruter defineres som aktiv komponent i IT-anlegg Porttelefonanlegg Porttelefonanlegg med kamera leveres med bygget Alarm- og signalanlegg Det installeres et automatisk adresserbart brannalarmanlegg for bygget. Anlegget skal oppfylle kravene i FG's reglement og tilfredsstille kravene fra det stedlige branntilsyn. Varsling skjer via høyttalere med signal og talevarsling Adgangskontroll Lokalene leveres med Iås-/nøkkelsystem på alle dører inn til leiearealet. Utvendig hoveddør og dører fra eventuelt fellesareal og inn til leiearealet skal også kunne åpnes med kort- /kodeleser. Dører til cellekontorer leveres låsbare med vanlig nøkkel. Side 7 av 7

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Generelt Den henvises generelt til dokumentet «Nytt kontorbygg Kjølnes - leveransebeskrivelse» som utleiers leveransebeskrivelse til leietakerne.

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Prosjekteringsanvisning. VVS-tekniske anlegg Fylke dato: 12.07.2010 Filnavn: ver162.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 3 VVS-tekniske anlegg Side 1 av 12 INNHOLD:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Åpen Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Utredning i FORKLIMA - Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Forfatter(e) Axel Cablé, Sofie

Detaljer