VRI Bedriftsprosjekter skal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VRI Bedriftsprosjekter skal"

Transkript

1 VRI Bedriftsprosjekter skal Kvalifisere bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring til å utføre eller anvende forskning sammen med en FoU-aktør Besvare kritiske spørsmål i forkant av et krevende forskningsprosjekt for å oppfylle kriteriene fra regionale, nasjonale og internasjonale støtteordninger (som Oslofjordfondet, Interreg, NFR, EU) Resultere i en søknad til disse

2 VRI Bedriftsprosjekter er for bedrifter med liten FoU erfaring VRI bedriftsprosjekter skal synliggjøre og utløse behov for forskning som så kan hjelpe bedrifter i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. Samarbeid med en FoU-aktør og en plan for hvordan bedriften skal utnytte resultatene er forutsetning for tildeling av midler. Bedrifter som tidligere har søkt f.eks. Forskningsrådet eller regionale forskningsfond (RFF), er ikke innenfor målgruppen.

3 HVEM kan søke Bedrifter, registrert/med adresse i Østfold (men ikke nødvendigvis hovedkontor) Bedrifter som trenger ny kunnskap som kan føre til produktutvikling eller tjenesteproduksjon innenfor smarte energiløsninger, bærekraftige bygg eller kreative næringer SMB-er prioriteres (se definisjon på lysark 5) Det må være en FoU-aktør med i prosjektteamet FoU-aktøren kan komme utenfra Østfold FoU-arbeidet må gjennomføres i Østfold

4 Hvem regnes som FoU aktør Research and knowledge-dissemination organization means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, in the quality of, for example, shareholders or members, may not enjoy preferential access to the results generated by it forklaring Alle kravene må være oppfylt. De må ha som hovedformål: å utføre grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling, eller å spre resultatene av slike aktiviteter (altså grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling) til en bredere krets gjennom undervisning, publisering eller kunnskapsoverføring det primære målet er uavhengig av andre interesser dersom de også driver økonomisk aktivitet (da i tillegg til den uavhengige forskningen/utviklingen eller resultatspredningen), må det føres separat regnskap for denne.

5 Hvem regnes som SMB-er "Kategorien mikro, små og mellomstore virksomheter (SMB-er) består av virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer og som har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en årlig samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro." Utdrag fra Artikkel 2 i vedlegget til Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU Definisjon på SMB er gitt i SMB- definisjon (PDF KB).

6 Prosjekttyper som støttes Mulighetsstudie Eksperimentell utvikling Industriell forskning

7 Mulighetsstudie er evaluering og analyse av potensialet i et prosjekt, hvor målet er å støtte beslutningstakningsprosessen ved objektivt og rasjonelt å se på styrker og svakheter, muligheter og risiko samt kartlegge hvilke ressurser som vil være nødvendige for å gjennomføre prosjektet og for en vellykket gjennomføring.

8 Eksperimentell utvikling er tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utarbeide nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter rettet mot konseptformulering, planlegging og frembringelse av dokumentasjon for utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester.

9 Industriell forskning er planlagt forskning eller kritiske undersøkelser med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, produksjonsmetoder eller tjenester, eller med sikte på en vesentlig forbedring av eksisterende produkter, for å utvikle nye produksjonsmetoder eller tjenester. (Dette omfatter frembringelse av komponenter til komplekse systemer og kan omfatte konstruksjon av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerende brukerflater til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendig for den industrielle forskning og navnlig for validering av generisk teknologi)

10 Støttebeløpet varierer ved søknad om mulighetsstudie: Inntil 50 % støtte til SMV-er og 40 % støtte til større bedrifter ved søknad om eksperimentell utvikling: Inntil 35 % støtte til SMV-er og inntil 25 % støtte til større bedrifter ved søknad om industriell forskning: Inntil 50 % støtte uavhengig av bedriftsstørrelse

11 Støttebeløpet til prosjekttype eksperimentell utvikling kan økes dersom FoU aktøren står for* 10% av prosjektkostnadene og har rett til å offentliggjøre resultatene som de står bak til opptil 50 % støtte til SMV-er og 40 % støtte til større bedrifter ved søknad til eksperimentell utvikling Er det knyttet usikkerhet til hvorvidt bedriften faller inn under SMV-definisjonen, gis opptil 40 % støtte. * Betyr at FoU-aktøren betaler 10% av kostnadene (kan være egeninnsats).

12 Beregning av støttebeløpet støttebeløpet beregnes ut ifra prosjektets omfang, maksimalt NOK dersom omfanget er større, resulterer det i økt egenandel dersom omfanget er mindre, gjelder % andelen

13 Utlysning VRI Østfold publiserer utlysningen på nettsider, blogg og sosiale nettverk Bedriften kan involvere kompetansemegler Det etableres kontakt med FoU-aktør Det sjekkes om kriteriene for bedriftsprosjekt er innfridd Det estimeres sannsynligheten for at prosjektet utløser et hovedprosjekt og en støtteordning som kan være relevant

14 Søknad Søknadsskisse sendes til prosjektleder eller en av kompetansemeglerne i forkant av «cut-off»-datoene. Skissen vurderes av et regionalt vurderingspanel som består av kompetansemeglere og prosjektleder. Søker får tilbakemeldinger og kan gjøre forbedringer frem til cut-off date (en søknad må foreligge denne dagen for å bli vurdert). NB! Neste «cut-off» dato i VRI Østfold er Skisse senest inne mandag

15 Hva skjer med søknaden etter «cut-off»-datoen? Søknadene vurderes etter «cut-off»-datoen av det regionale vurderingspanelet og det lages en innstilling om støtteverdighet eller ikke Prosjektleder sender innstilling til Programstyret i VRI Østfold på med en uke frist for godkjennelse/innsigelser Programstyret i VRI Østfold vedtar/avslår de enkelte søknadene Prosjektleder får mandat fra Programstyret i VRI Østfold til å gi beskjed til den enkelte søker som er funnet støtteverdige om at søkeren kan sende sin søknad til Norges forskningsråd. Søker legger så inn sin søknad i Norges forskningsråd sitt elektronisk skjema: Forskningsrådet behandler søknadene Prosjektleder for VRI Østfold sender tildelingsbrev/avslagsbrev og utbetaler eventuelt beløp til søkeren Bedriften rapporterer til VRI Østfolds prosjektleder ved prosjektets slutt i henhold til avtalte kriterier.

16 Kontaktinformasjon: Søknadsskjema og grunnlagsdokumenter finnes på web: 8?lang=no Synnøve Rubach, Prosjektleder, VRI Østfold, mail: Gabriela Grolms, Koordinator for kompetansemegling, VRI Østfold/Østfold Fylkeskommune, mail: Thor Moen, Delprosjektleder Smarte energiløsninger, VRI Østfold/Smart Innovation Østfold, mail: Kjetil Haugbro, Delprosjektleder Kreative næringer, VRI Østfold/Arena Magica, mail: Inge Richard Eeg, Delprosjektleder Bærekraftige bygg, VRI Østfold/HiØ, mail:

17 Følg oss

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Publikasjonen ble første gang publisert under navnet «The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006 Innovasjon i offentlig sektor: Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer