HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/59 REFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/59 REFERAT"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Forfall Møtt for Siv O. Gamst SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/59 REFERAT 38/09 08/382 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 15/15 39/09 09/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 16/5 40/09 09/271 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR/FNR 16/1/40 41/09 08/423 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 1/34 42/09 08/368 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2 BNR. 2 - HELGA B. HANSEN

2 43/09 09/276 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM 44/09 09/159 BRUKSENDRING GNR. 15 BNR. 130 I BREIVIKBOTN 45/09 09/239 SATSER FOR FESTEAVGIFT - NÆRINGSTOMT 46/09 09/280 FLYTTING AV LOSA 47/09 09/281 INNKJØPSSIRKELEN 48/09 09/289 SAMARBEIDSAVTALE NAV 49/09 09/60 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn. 5. mai 2009 Eva D. Husby ordfører

3 Sak 37/09 REFERAT Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 09/59 2/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) Navn: Statsministerens kontor Doktype: I Lnr: 1222/09 Regdato: Arkivkode: X02 Saksnr: 09/23-7 Datert: Gradering: Dok.beskr: HENVENDELSE OM KRIGSPENSJON 2) Navn: Fiskeri- og kystdepartementet Doktype: I Lnr: 1389/09 Regdato: Arkivkode: U40 Saksnr: 08/ Datert: Gradering: Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ ENDRING I FISKERIDIREKTORATETS REGISTRE - VILKÅR KNYTTET TIL "ATLANTIC VIKING" F-98-HV. KOPI AV BREV TIL GISKE HAVFISKE 3) Navn: Fiskeri- og kystdepartementet Doktype: I Lnr: 1526/09 Regdato: Arkivkode: U40 Saksnr: 08/ Datert: Gradering: Dok.beskr: SVAR PÅ INNSPILL FRA FISKERNE I HASVIK KOMMUNE 4) Navn: Språkrådet Doktype: I Lnr: 1748/09 Regdato: Arkivkode: L32 Saksnr: 08/ Datert: Gradering: Dok.beskr: ENDELIG TILRÅDING FOR 4 STEDSNAVN PÅ KARTBLAD , STJERNØYA HASVIK KOMMUNE Side 3 av 19

4 Sak 37/09 5) Navn: Statens Kartverk Doktype: I Lnr: 1796/09 Regdato: Arkivkode: L32 Saksnr: 08/ Datert: Gradering: Dok.beskr: MELDING OM NAVNEVEDTAK I HASVIK KOMMUNE 6) Navn: Hasvik pensjonistforening Doktype: U Lnr: 1804/09 Regdato: Arkivkode: C86 Saksnr: 08/286-4 Datert: Gradering: Dok.beskr: NYTT OPPLAG AV HASVIK BYGDEBOK Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

5 Sak 38/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 15/15 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/382 38/09 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av -2-parseller fra Gnr 15 Bnr 15 til Gnr 15 Bnr 102. De fradelte parsellene skal benyttes til utvidelse av egen tomt slik at hele bygningsmassen til eier av Gnr 15 Bnr 102 kommer innenfor egne tomtegrenser. Det avsettes et areal i nordlige del av nordligste parsell for mulighet til framføring av vei til eiendom Gnr 15 Bnr 132. Hege og Stian Skogly er hjemmelshavere på Gnr 15 Bnr 102 og søker om å kjøpe -2- parseller fra Laila Nilsen som er hjemmelshaver av Gnr 15 Bnr 15. Grunnen til kjøpet er at garasjen tilhørende fam Skogly ikke står på deres eiendom, men på eiendom Gnr 15 Bnr 15. De omsøkte parseller er i retning nord og sør fra Gnr 15 Bnr 102. Det må påpekes at den parsellen i nordlig retning ikke vil la seg kjøpe i helhet grunnen uenighet om veirett til eiendom gnr 15 Bnr 132. Det er fra Teknisk etat sin side forslag å framføre vei til Gnr 15 Bnr 132 over deler av parsell som fam Skogly ønsker å kjøpe for utvidelse av egen eiendom. Dette området er markert med rødt på vedlagte kart. Hege og Stian Skogly ønsker å kjøpe -2- parseller fra Gnr 15 Bnr 15 for utvidelse av egen eiendom. Garasjen til fam Skogly står utenfor deres eiendom og hjemmelshaver av Gnr 15 Bnr 15 har gitt Skogly tillatelse til kjøp av -2- parseller fra omtalte eiendom. Så fremst det avsettes areal til bruk for framføring av vei til Gnr 15 Bnr 132 bør kjøp av omtalte parseller ikke medføre noen ulemper for Hasvik kommune. Parsellen i nordlige retning er ifølge kart og ortofoto bestående av berggrunn og kan kanskje ha potensiale som boligtomt. Kart. Side 5 av 19

6 Sak 39/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 16/5 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 09/11 39/09 Formannskapet Hasvik Formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av GNR 16 BNR 5 FNR 2 vedrørende kjøp av festetomt fra FeFo. Sverre Larsen har søkt FeFo om tillatelse å kjøpe tomten han i dag fester hos FeFo. FeFo skriver i sin rekvisisjon om deling av grunneiendom at det skal utstedes nytt gårds og bruksnummer eter fradelingen. Sverre Larsen har siden 15. september 1971 vært fester av Gnr 16 Bnr 5 Fnr 2 som han ønsker å kjøpe av FeFo. Larsen ønsker å kjøpe ut festetomten fra FeFo for å få selveier tomt. Hasvik kommune ser ikke noen ulemper i at Sverre Larsen får kjøpe omtalte tomt fra FeFo. Gebyrer for kart og delingsforretningen er allerede utsendt fra Hasvik kommune v/teknisk etat. Situasjonsplan Side 6 av 19

7 Sak 40/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR/FNR 16/1/40 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 09/271 40/09 Formannskapet Hasvik Formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av GNR 16 BNR 1 FNR 40 vedrørende kjøp av festetomt fra FeFo og de tilleggsarealer som FeFo har omtalt som ingen mannsland overfor søker og som er framvist på kart. Gunnar Mauseth har søkt FeFo om tillatelse å kjøpe tomten han i dag fester hos FeFo. G. Mauseth ønsker i tillegg å kjøpe arealer som ligger sør og øst for egen tomt som i følge FeFo er ingen mannsland. Disse to arealene utgjør til sammen et område på rundt regnet 120 kvm. De omtalte arealer ligger slik til og er av en slik beskaffenhet at det vil ikke være mulig for 3 part å benytte arealene til utbygningsformål. Et salg av arealene vil ikke medføre noen ulempe for Hasvik kommune hvis G. Mauseth får kjøpe de omtalte arealer av FeFo. Gunnar Mauseth har siden 6. april 1972 vært fester av Gnr 16 Bnr 1 Fnr 40 som han ønsker å kjøpe av FeFo. Mauseth ønsker å kjøpe ut festetomten fra FeFo for å få selveier tomt. Hasvik kommune ser ikke noen ulemper i at Gunnar Mauseth får kjøpe omtalte tomt med de tilleggsarealene som i følge FeFo er ingen mannsland Når kart og delingsforretningen utføres måles også tilleggsarealene inn og det utsters nytt målebrev for eiendommen. Gebyrer for kart og delingsforretningen er allerede utsendt og innbetalt til Hasvik kommunes konto. Situasjonsplan Kart som viser de omtalte ingen mannsland her skravert med rødt. Side 7 av 19

8 Sak 41/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 1/34 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/423 41/09 Formannskapet Hasvik formmannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av parsell fra Gnr 1 Gnr 34 i Årvik hvor SpareBank1 Nord-Norge er hjemmelshaver. Det må overfor eiere av den fradelte parsell sikres adkomst til eiendommen og fritidsboligen. Odd-Leif Henriksen er arving av fritidsbolig på Gnr 1 Bnr 34 hvor SpareBank1 Nord-Norge er hjemmelshaver. Sparebank1 har søkt om fradeling av et areal på 1000 kvm som selges til nåværende eiere av aktuelle fritidsbolig. Sparebank1 Nord-Norge er også hjemmelshaver av nabotomtene Gnr/Bnr 1/36, 1/37 Søknaden har vært ute på høring og det er ikke kommet innsigelser fra noen av de berørte parter i saken. Rekvisisjon av kart og delingsforretning Situasjonsplan Høringsinnstansenes uttaleser. Side 8 av 19

9 Sak 42/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2 BNR. 2 - HELGA B. HANSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/368 42/09 Formannskapet Hasvik Formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av tilleggsarealer fra Gnr 2 Bnr 2 til bruk som bolig/fritidsbebyggelse til allerede eksisterende bolig/fritidseiendommer. Helga B. Hansen søker om fradeling av eiendommer fra Gnr 2 Bnr 2 jfr. innsendte søknader og situasjonsplaner. Det er tidligere solgt flere eiendommer fra Gnr 2 Bnr 2 uten at Hasvik kommune har hatt innsigelser på fradelingen. Fradelingene omfatter totalt 5 parseller som er referert nedenfor. Fradeling av parsell fra Gnr 2 Bnr 2 til Gnr 2 Bnr 2 Fnr 23 med tilleggsareal på kvm Fradeling av parsell fra Gnr 2 Bnr 2 til Gnr 2 Bnr 36 med tilleggsareal på 250 kvm Fradeling av parsell fra Gnr 2 Bnr 2 til Gnr 2 Bnr 2 Fnr 7 med tilleggsareal på 3000 kvm Fradeling av parsell fra Gnr 2 Bnr 2 til Gnr 2 Bnr 40 med tilleggsareal på 300 kvm Fradeling av parsell fra Gnr 2 Bnr 2 til Gnr 2 Bnr 2 Fnr 29 med tilleggsareal på 700 kvm Alle fradelingene skal brukes som tilleggsareal til allerede eksisterende bolig/fritidstomter. Side 9 av 19

10 Sak 43/09 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 09/276 43/09 Formannskapet Hasvik Formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknaden om fradeling av parsell fra Gnr 16 Bnr 33 for bygging av garasje til nabotomten 16/289. Dette fordi en fradeling vil ødelegge en allerede regulert og byggeklar boligtomt. Anita og Torbjørn Wilhemsen søker om å få kjøpe parsell av nabotomten GNR 16 BNR 33 for bygging av garasje. Den omsøkte parsell er på ca 60 kvm. Tomten det søkes om fradeling av parsell av er regulert som boligtomt, men er for tiden grunnen brann ubebebygd. Det har tidligere vært bolighus på tomten, men dette huset brant ned for en del år siden. Tomten eies av Hasvik kommune som Gnr 16 Bnr 33 med et tinglyst arreal på 953 kvm. I tillegg er det tinglyst bortfestet 887 kvm til Ellbjørg V Olsen Blomsø. Blomsø har frasagt seg feste og overfører feste tilbake til Hasvik kommune. I sakens anledning må det vises til at det er blitt regulert veg fram til boligen og garasjen til Odd Egil Simonsen, Eideveien 23 Gnr 16 Bnr 299 som krysser over omtalte tomt. Dette medfører at det faktiske arealet på eiendommen 16/33 er reduserert. En ytterligere redusering av arealet til boligtomten 16/33 for bygging av garasje for nabotomten 16/289 gjør den omtalte boligtomten uegnet til boligbygging i framtiden selv om det eksisterer både vann og avløp til 16/33. Anita Og Torbjørn Wilhemsen søker om å få kjøpe parsell på 5 x 12 meter til oppføring av garasje. Nabotomten er ubebygd etter at bolighuset som var på tomten brant ned for noen år siden. Administrasjonen ser det ikke som formålstjenelig at omsøkte kjøp av parsell lar seg godkjenne i Formannskapet. Anita og Torbjørn Wilhemsen anmodes å søke byggetillatelse til garasjen på egen tomt f.eks på sør- eller vestsiden av egen bolig. Side 10 av 19

11 Sak 43/09 Situasjonsplan over omsøkte parsell Situasjonsplan som viser tomtegrenseforløpet mellom Gnr 16/289, 16/299 og 16/33 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

12 Sak 44/09 BRUKSENDRING GNR. 15 BNR. 130 I BREIVIKBOTN Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 09/159 44/09 Formannskapet Hasvik formannskap vil i medhold av Plan og bygningslovens 93 c ikke gi bruksendring for eiendommen Lyngstadveien 3, gnr. 15 bnr. 130 i Breivikbotn. Søknaden om bruksendring fra boligeiendom til fritidseiendom avslåes. En vil heller ikke dispensere fra lovens bestemmelser i denne sak. Dok: Søknad av 3/ Søkeren Geir Husby, har overtatt Lyngstadveien 3, gnr. 15 bnr. 130 i Breivikbotn. I følge søknaden har Husby ment å bruke eiendommen til fritidsbolig. På denne bakgrunn søker han om å få endret bruken av eiendommen fra enebolig til fritidshus. Formålet med dette er å få redusert kommunale eiendomsavgifter. Dette er en type sak som kommunen får flere og flere henvendelser av. Boliger i tettstedene er blitt populære objekter som fritidseiendommer. Lave boligpriser gjør at dette er et fenomen som en vil anta kommer til å tilta. Forholdsvis lave kommunale avgifter gjør ikke dette mindre attraktivt. En bruksendring av denne type boliger for ytterligere å redusere avgiftene anses ikke for å være forenelig med avgiftsnivået i tettstedsområdene Eiendommer som ligger innenfor grensene til reguleringsplaner/bebyggelsesplaner, omtalt i Kommuneplanens arealdel som byggeområder, bør ikke få status som fritidseiendommer. Kommunen har tidligere utøvd en praksis hvor endring av bruk har vært behandlet administrativt, og endring har vært gitt ut fra søkers ønske. Dette går en nu bort fra, og innfører vanlig saksbehandling etter Plan og bygningsloven av slike søknader i planutvalget. En vil på denne bakgrunn med hjemmel i Plan og bygningslovenes 93 c, ikke gå inn for en slik søknad. Det bør heller ikke gis dispensasjon i slike saker. Side 12 av 19

13 Sak 45/09 SATSER FOR FESTEAVGIFT - NÆRINGSTOMT Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 09/239 45/09 Formannskapet Hasvik kommunes avgiftsregulativ pkt. 3 endres ved at følgende tilføyes: Ved inngåelse av nye festeavtaler som gjelder tomt til næringsformål settes den årlige festeavgiften til kroner 9,738 pr kvadratmeter. Hasvik kommune har i avgiftregulativet fastsatt at festeavgiften til Hasvik kommune på tomter mindre enn 1000 kvm er kroner 515,25 pr år. For tomter større enn 1000 kvm betaler leietaker (fester) kroner 0,60 pr kvm pr år. For tomter som Hasvik kommune fester av Fefo og som kommunen viderefester er bestemmelsene i avgiftsregulativet ikke i overenstemmelse med kommuens festekostnader til Fefo. Det er eksempler på at tomter som kommunen fester hos Fefo for kroner pr år viderefester kommunen for kroner 440,- pr år. I avgiftsregulativet er det ikke fastsatt noen differensiering mellom tomter som festes bort til bruk i næringsformål eller til bolig, fritidsbebyggelse, eller uthus/garasje m.m. En næringsdrivende, Hasvik Maritime Senter, betaler kroner 9,738 pr kvm pr år i festeavgift til kommunen. Andre næringsdrivende betaler kun kroner 515,25 pr år. Hasvik kommune bør fastsette differensierte festeavgifter på tomter som leies ut til henholdsvis næringsformål, og til boligformål, fritidsbebyggelse, uthus/garasje m.m. En slik differensiering vil medføre en mer korrekt gebyrinnkreving samt at eiendommer som fester benytter til næringsformål legges i en egen gebyrklasse og tomter benyttet til boligformål m.m. legges i en egen gebyrklasse. En gjennomgang av festekontrakter som Hasvik kommune har viser at flere næringsdrivende/bedrifter betaler boligtomtesats i festeavgift, mens i hvert fall en bedrift betaler en betydelig høgere festeavgift til kommunen. En slik praksis medfører en skjev gebyrlegging mellom næringsdrivende i kommunen, og gir kommunen mindre leieinntekter Side 13 av 19

14 Sak 45/09 enn hva den ville ha fått ved en differensiert festeavgift. Hasvik kommune bør av den grunn bruke festekontrakten mellom Hasvik kommune og Hasvik Maritime Senter som mal for fastsettelse av festeavgiften på næringstomter til kroner 9,738 pr kvm pr år. Begrensninger fastsatt i tomtefesteloven medfører at de nye satsene bare kan gjøres gjeldende for nye festekontrakter som inngås, samt for den ene eksisterende kontrakten hvor det er avtalt en pris på kroner 9,738 pr kvm. pr år. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

15 Sak 46/09 FLYTTING AV LOSA Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: A40 Arkivsaksnr.: 09/280 46/09 Formannskapet LOSA Hasvik lokaliseres i tilknytning til Hasvik skole fra og med skoleåret 2009 / LOSA er i dag lokalisert i lokaler ved gammelskolen i Breivikbotn. Kommunen har mottatt brev fra rektoren ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole hvor det er påpekt at lokalene er lite vedlikeholdt, kalde og trekkfulle. Etter rektorens syn tilfredsstiller ikke lokalene de krav som stilles i opplæringsloven 9a, nr. 2. Han har på denne bakgrunn bedt om at kommunen arbeider for å finne andre egnede lokaler for LOSA. Hasvik skole er nevnt som et alternativ. Ut fra økonomiske hensyn hadde rådmannen allerede forut for denne henvendelsen iverksatt utredning av mulighetene for å samlokalisere LOSA med Hasvik skole. Etter en befaring i februar ble den østlige delen av biblioteket funnet å være egnet. Lokalene utgjør ca 30 kvm. av det eksisterende bibliotekrommet. Lokal veileder ved LOSA har besiktiget lokalene og funnet disse tilfredsstillende forutsatt at det gjennomføres mindre ombyggingsarbeider. Teknisk leder har kostnadsberegnet ombyggingsarbeidene til ca ekskl. mva. I praksis vil kostnadene bli lavere fordi kommunens egne ansatte vil utføre arbeidene. Gjenværende del av bibliotektommet ved Hasvik skole vil slik rådmannen, oppvekstleder og rektor vurderer det være full ut tilstrekkelig for å ivareta skolebibliotekfunksjonen. I følge biblioteksjef vil det også være mulig å reetablere folkebibliotekfilialen i de gjenværende lokalene dersom dette blir aktuelt i fremtiden. Rådmannen har sammen med teknisk leder stipulert de årlige besparelsene ved flytting til mellom og kroner. På den annen side vil fortsatt drift i de gamle lokalene kreve betydelige kostnader for å bringe disse i en akseptabel stand. Rådmannen er kjent med at det i andre LOSA-kommuner er etablert et samarbeide med grunnskolen med hensyn til gjennomføringen av blant annet kroppøvingstimene. Lokalisering av Losa ved Hasvik skole vil medføre at også Hasvik kommune vil få muligheten til å vurdere et slikt samarbeide. Planene om samlokalisering har vært drøftet med de tillitsvalgte for både Fagforbundet og Utdanningsforbundet ved Hasvik skole. Begge tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de er positive til planene. Side 15 av 19

16 Sak 46/09 Flytting som foreslått vil ha ikke ubetydelige positive effekter på en hardt presset kommuneøkonomi. Samtidig vil kvaliteten på tilbudet til elevene ved LOSA forbedres. Dette både med hensyn til kvalitetene på lokalene og ved at det pedagogiske tilbudet på sikt kan optimaliseres ved et samarbeide mellom Hasvik skole og LOSA. Rådmannen kan ikke se at en flytting som foreslått vil ha nevneverdige negative konsekvenser for Hasvik skole. Brev fra Nordkapp maritime fagskole og videregående skole datert Brev fra Hasvik kommune datert Kostnadsoverslag med situasjonsplan datert Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

17 Sak 47/09 INNKJØPSSIRKELEN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 09/281 47/09 Formannskapet Hasvik kommune trer ut av det interkommunale samerbeidet innkjøpssirkelen med virkning fra Hasvik kommunestyre vedtok den i sak 0095/05 å inngå avtale med Finnut Consult AS om deltakelse i det interkommunale samarbeidet innkjøpssirkelen. Avtalen koster kommunen kroner eksklusive merverdiavgift årlig og fornyes automatisk for påfølgende år dersom den ikke sies opp innen Etter å ha forhørt seg med blant annet virksomhetsledere, tillitsvalgte, økonomileder og revisor, sitter rådmannen igjen med et entydig inntrykk av at kommunen har begrenset nytte av avtalen. På enkelte områder er avtalen sågar direkte ugunstig for kommunen. Innkjøp av fisk til institusjonskjøkkenet kan nevnes som eksempel på sistnevnte. På bakgrunn av ovennevnte mener rådmannen at avtalen bør sies opp slik at kommunen trer ut av det interkommunale samarbeider innkjøpssirkelen fra Kontrakt mellom Hasvik kommune og Finnut Consult AS. Side 17 av 19

18 Sak 48/09 SAMARBEIDSAVTALE NAV Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 09/289 48/09 Formannskapet Som kjent skal sosialtjenesten i løpet av andre halvår 2009 samlokaliseres med NAV i nytt kontor i Hustadgården. I den forbindelse skal det inngås en lokal samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV Finnmark. NAV Finnmark har utarbeidet utkast til avtale som er justert etter innspill fra kommunen. Kopi av utkastet følger vedlagt. Rådmannen har vurdert avtaleutkastet og mener kommunens interesser blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det kan bli nødvendig med mindre justeringer i avtalen frem mot endelig avtaleinngåelse. Det er derfor hensiktsmessig at rådmannen får fullmakt til å inngå endelig avtale med NAV Finnmark. Utkast til lokal samarbeidsavtale mellom Hasvik kommune og NAV Finnmark. Rådmannens innstilling: Hasvik formannskap gir rådmannen fullmakt til å inngå lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark. Side 18 av 19

19 Sak 49/09 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/60 10/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssaker: BLEST Havnaprosjektet Murmansk Hasfjordveien Side 19 av 19

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.01.2010 Ordinært møter starter kl. 17.00 Reservert til gruppemøter fra kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer