Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial"

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SV Ole Simonsen Leif Birger Mækinen vararepr. AP Turid Kjellmann Pedersen Jan Martin Rishaug Hilde Søraa Solveig Pedersen RV/KYST/SP Werner Daniloff vararepr. H/FRP/KRF Ellinor Nilsen Margit Djuve edland vararepr. Forfall: RV/KYST/SP Synnøve Thomassen H/FRP/KRF Solveig Andersen Fra adm. (evt. andre): Fungerende helse- og sosialsjef Per Prebensen Økonomikonsulent Knut Johansen (sak 52/07) Innkalling: Dat Godkjent Saksliste: Dat Godkjent med 1 tileggssak 66/07 Merknader: Ingen Behandlede saker: Fra sak nr. 52/07 til og med sak 66/07 Alta, 18 september Ole Simonsen leder Solveig Johansen sekretær

2 Side 2 av 24 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Saksnr. Tittel 52/07 07/2703 REGNSKAPSRAPPORTER -2.KVARTAL /07 05/1766 DISPONERING AV TILSKUDD TIL LINDRENDE BEHANLING 54/07 06/1245 NAVN PÅ DAGSENTER FOR DEMENTE 55/07 06/3344 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /07 04/1341 KLAGE TIL BEHANDLING - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING KJELLER`N DRIFT AS 57/07 06/805 DOLLY DIMPLE`S ALTA - SØKNAD OM ENDRING AV STEDFORTREDER TIL SKJENKEBEVILLING 58/07 06/1347 ICA NÆR. ELVEBAKKEN AVD SØKNAD OM ENDRING AV STYRER SALGSBEVILLINGEN 59/07 07/1201 REMA 1000 BOSSEKOP - SØKNAD OM ENDRING AV STEDFORTREDER 60/07 07/2467 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING UTVIDELSE OG ENDRING 61/07 07/801 PIZZA TAKEAWAY - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGSBEVILLING 62/07 07/2471 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGBEVILLING 63/07 07/2435 KRISESENTERET I ALTA - OPPSTART AV INCEST SENTER SØKNAD OM TILSKUDD

3 Side 3 av 24 64/07 07/2458 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTVIDELSE OG VIDEREFØRING 65/07 07/2709 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKEBEVILLING 66/07 07/2683 HABIB MANSARA KEBAB - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

4 Side 4 av 24 Sak 52/07 REGNSKAPSRAPPORTER -2.KVARTAL 2007 Hovedutvalget for helse- og sosial tar sektorens regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 til etterretning. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse- og sosial tar sektorens regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 til etterretning.

5 Side 5 av 24 Sak 53/07 DISPONERING AV TILSKUDD TIL LINDRENDE BEHANLING Hovedutvalget for helse og sosial tar helse- og sosialsjefens forslag til disposisjon av tilskudd til lindrende behandling til etterretning. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse og sosial tar helse- og sosialsjefens forslag til disposisjon av tilskudd til lindrende behandling til etterretning.

6 Side 6 av 24 Sak 54/07 NAVN PÅ DAGSENTER FOR DEMENTE Hovedutvalget for helse- og sosial vedtar navnet. på dagsentret for demente. Omforent forslag: Hovedutvalget for helse- og sosial vedtar navnet Aspelund på dagsentret for demente. Vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse- og sosial vedtar navnet Aspelund på dagsentret for demente.

7 Side 7 av 24 Sak 55/07 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2007 Hovedutvalget for helse- og sosial vedtar å tildele følgende tilskudd til lag og foreninger: Søkere TILSKUDD AD/HD- foreningen 6000 Alta Afasiforening 2000 Alta og Om. Hørselforening 3500 Alta og Om. Revmatikerforening 3500 Alta Røde kors Besøkstjenesten 2000 Alta Seniordansegruppe 2000 Amatha - rådg. For gravide 3000 Barnehjems- og internatfond - Blålys -senter for misbrukte - Fila-kafe 2000 Foreningen for Brystkreft opererte 3500 Formiddagstreffet 2000 Førehundklubben Foran - Kirkens SOS - selvmord 2000 Krisesentret - Norges Blindeforund - Norges Diabetesforening - Alta 3500 Norilco avd. Finnmark 3000 Rusmisbrukernes intr. RIO 2000 Røde Kors - Visitordning 2000 Sorg og Omsorg 2000 Verdens Barn Avd. Alta 2000 Totalt 46000

8 Side 8 av 24 Helse- og sosialsjefen gis fullmakt til å disponere resterende tilskuddsbeløp kr til tilskuddssøknader for resten av budsjettåret. Werner Daniloff og Margit djuve Edland ble erklært inhabil og forlot møte. Saken ble drøftet og utsatt til neste møte. Enstemmig. Saken ble drøftet og utsatt til neste møte.

9 Side 9 av 24 Sak 56/07 KLAGE TIL BEHANDLING - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING KJELLER`N DRIFT AS Hovedutvalget for helse- og sosial tar til orientering, Fylkesmannen i Finnmarks vedtak datert sak 2007/2139 vedrørende klage fra Kjelleren Drift As, angående inndragning av skjenkebevilling, Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse- og sosial tar til orientering, Fylkesmannen i Finnmarks vedtak datert sak 2007/2139 vedrørende klage fra Kjelleren Drift As, angående inndragning av skjenkebevilling,

10 Side 10 av 24 Sak 57/07 DOLLY DIMPLE`S ALTA - SØKNAD OM ENDRING AV STEDFORTREDER TIL SKJENKEBEVILLING Hovedutvalget for helse- og sosial godkjenner Therese Muotkajærvi f som ny stedfortreder for skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 for Dolly Dimples Alta. Innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. Hovedutvalget for helse- og sosial godkjenner Therese Muotkajærvi f som ny stedfortreder for skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 for Dolly Dimples Alta.

11 Side 11 av 24 Sak 58/07 ICA NÆR. ELVEBAKKEN AVD SØKNAD OM ENDRING AV STYRER SALGSBEVILLINGEN Hovedutvalget for helse- og sosial godkjenner Ann-Kristin Hansen f som ny styrer for slagsbevilling for alkoholholdig drikk grupp1 ved ICA Nær Elvebakken, avd Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse- og sosial godkjenner Ann-Kristin Hansen f som ny styrer for slagsbevilling for alkoholholdig drikk grupp1 ved ICA Nær Elvebakken, avd

12 Side 12 av 24 Sak 59/07 REMA 1000 BOSSEKOP - SØKNAD OM ENDRING AV STEDFORTREDER Hovedutvalget for helse og sosial godkjenner Jan Magne Urheim f som ny stedsfortreder for salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bossekop. Innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. Hovedutvalget for helse og sosial godkjenner Jan Magne Urheim f som ny stedsfortreder for salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bossekop.

13 Side 13 av 24 Sak 60/07 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING UTVIDELSE OG ENDRING Hovedutvalget for helse og sosial gir med dette serveringsbevilling til Rica Hotel Alta til drift av Hovedrestauranter, Uterestaurant, lobbybar, pernille dansebar, Fritz, Altaen P.P, Finnmarkssal, Foyer, Møterommene Detsika, Sierra, Sautso, Bollo og Mikkeli, samt gjesteromene. Som styrer godkjennes Kari Flesvik f og som stedfortreder Kjetil Haddal f for serveringsbevillingen. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse og sosial gir med dette serveringsbevilling til Rica Hotel Alta til drift av Hovedrestauranter, Uterestaurant, lobbybar, pernille dansebar, Fritz, Altaen P.P, Finnmarkssal, Foyer, Møterommene Detsika, Sierra, Sautso, Bollo og Mikkeli, samt gjesteromene. Som styrer godkjennes Kari Flesvik f og som stedfortreder Kjetil Haddal f for serveringsbevillingen.

14 Side 14 av 24 Sak 61/07 PIZZA TAKEAWAY - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGSBEVILLING Hovedutvalget for helse og sosial godkjenner overdragelse av serveringsbevilling for Pizzeria, Gakori ved eier Hasans Milano orgnr til Helin KA AS orgnr Styrer er: Hasan Karabag f Stedfortreder er: Hasan Kacamaz f Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse og sosial godkjenner overdragelse av serveringsbevilling for Pizzeria, Gakori ved eier Hasans Milano orgnr til Helin KA AS orgnr Styrer er: Hasan Karabag f Stedfortreder er: Hasan Kacamaz f

15 Side 15 av 24 Sak 62/07 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGBEVILLING Hovedutvalget for helse og sosial godkjennter overdragelse av serveringsbevilling fra Hasans Milano orgnr til Helin KA AS orgnr Styrer er: Hasan Karabag f Stedfortreder er: Munir Mirzaey f Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse og sosial godkjennter overdragelse av serveringsbevilling fra Hasans Milano orgnr til Helin KA AS orgnr Styrer er: Hasan Karabag f Stedfortreder er: Munir Mirzaey f

16 Side 16 av 24 Sak 63/07 KRISESENTERET I ALTA - OPPSTART AV INCEST SENTER SØKNAD OM TILSKUDD 1. Rådmannen er positiv til at det etableres et incestsenter som en avdeling tilknytning til krisesenteret i Alta. 2. Rådmannen vil anmode at Krisesenteret i Alta samarbeider med Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn, Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep barnevernet, helsetjenesten og andre ulike samarbeidsinstanser før, under og etter etableringen av incestsenteret. 3. Alta kommune vil i budsjettprosessen for 2008 søke å finne finansiering av kr til etablering av et incestsenter i tilknytning til krisesenteret i Alta. Følgende forslag fremmet: AP v/hilde Søraa Tillegg til pkt 1: Det må arbeides for å tilrettelegge slik at begge kjønn sikres et likeverdig tilbud. Innstillingens pkt 1 med tillegg vedtatt enstemmig. Pkt. 2 og 3 Vedtatt enstemmig.

17 Side 17 av Rådmannen er positiv til at det etableres et incestsenter som en avdeling tilknytning til krisesenteret i Alta. Det må arbeides for å tilrettelegge slik at begge kjønn sikres et likeverdig tilbud. 2. Rådmannen vil anmode at Krisesenteret i Alta samarbeider med Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn, Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep barnevernet, helsetjenesten og andre ulike samarbeidsinstanser før, under og etter etableringen av incestsenteret. 3. Alta kommune vil i budsjettprosessen for 2008 søke å finne finansiering av kr til etablering av et incestsenter i tilknytning til krisesenteret i Alta.

18 Side 18 av 24 Sak 64/07 RICA HOTEL ALTA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTVIDELSE OG VIDEREFØRING 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Rica Hotell for gruppe 3 på følgende steder: Ny hovedrestaurant, ny lobbybar, Pernille dansebar, Henrik, Alta P.P, Finnmarkssal, Foyer, Badstue m/relaxingrom og gjesterom. Møterommene: Detsika, Sierra, Sautso, Bollo og Mikkeli Videre gis det skjenkebevilling for gruppe 2 på følgende steder: Fritz Uterestaurante på terrassen mot gågate/parkeringsplass 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Kari Flesvik og som stedfortreder godkjennes Kjetil Haddal. 4. Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 3.500,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. Mislighold av bevillingen. 6. Skjenking av øl, vin og brennevin skal opphøre kl på hverdager. Natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl Natt til til natt til , samt natt til skal skjenking opphøre kl , uavhengig av ukedag. Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenkebevilling gitt i Kommunestyret den , sak 57/04 utgår og erstattes av denne. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent.

19 Side 19 av 24 Pkt. 1 vedtatt med 8 mot 1 stemme. Pkt. 2 6 vedtatt enstemmig. 7. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Rica Hotell for gruppe 3 på følgende steder: Ny hovedrestaurant, ny lobbybar, Pernille dansebar, Henrik, Alta P.P, Finnmarkssal, Foyer, Badstue m/relaxingrom og gjesterom. Møterommene: Detsika, Sierra, Sautso, Bollo og Mikkeli Videre gis det skjenkebevilling for gruppe 2 på følgende steder: Fritz Uterestaurante på terrassen mot gågate/parkeringsplass 8. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Kari Flesvik og som stedfortreder godkjennes Kjetil Haddal. 10. Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 3.500,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. Mislighold av bevillingen. 12. Skjenking av øl, vin og brennevin skal opphøre kl på hverdager. Natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl Natt til til natt til , samt natt til skal skjenking opphøre kl , uavhengig av ukedag. Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenkebevilling gitt i Kommunestyret den , sak 57/04 utgår og erstattes av denne.

20 Side 20 av 24 Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent.

21 Side 21 av 24 Sak 65/07 HELIN KA AS - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKEBEVILLING Alta kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevilling fra Hasans Milano orgnr til Helin KA as orgnr I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Videre gis det skjenkebevilling for alkoholholdig drikke gruppe 2 til uteservering på angitt areal, se kartskisse til Helin KA As v/ Hasan Karabag, f Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Hasan Karabag og som stedfortreder for styrer godkjennes Munir Mirzaey. 4. Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 3.500,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. Mislighold av bevillingen. 6. Skjenking av øl, vin og brennevin skal opphøre kl på hverdager. Natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl Natt til til natt til , samt natt til skal skjenking opphøre kl , uavhengig av ukedag. Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent.

22 Side 22 av 24 Pkt. 1 vedtatt med 8 mot 1 stemme. Pkt. 2 6 vedtatt enstemmig. Alta kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevilling fra Hasans Milano orgnr til Helin KA as orgnr I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Videre gis det skjenkebevilling for alkoholholdig drikke gruppe 2 til uteservering på angitt areal, se kartskisse til Helin KA As v/ Hasan Karabag, f Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Hasan Karabag og som stedfortreder for styrer godkjennes Munir Mirzaey. 10. Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 3.500,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. Mislighold av bevillingen. 12. Skjenking av øl, vin og brennevin skal opphøre kl på hverdager. Natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl Natt til til natt til , samt natt til skal skjenking opphøre kl , uavhengig av ukedag. Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent.

23 Side 23 av 24

24 Side 24 av 24 Sak 66/07 HABIB MANSARA KEBAB - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Hovedutvalget for helse- og sosial gir med dette serveringsbevilling til Habib Monsara Kebab v/habibullah Qaderi f I henhold til serveringslovens 4 unntas Habib Monsara Kebab for kravet om stedfortreder. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalget for helse- og sosial gir med dette serveringsbevilling til Habib Mansara Kebab v/habibullah Qaderi f I henhold til serveringslovens 4 unntas Habib Mansara Kebab for kravet om stedfortreder.

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen AP Turid

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen 05.02.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Berit Sørbø, Maria Sørbø, Thord Karlsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 FRA SAKSNR: 5/06 FRA KL: 18.30 TIL SAKSNR: 6/06 TIL KL: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer