ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25. februar 2009 kl på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av møtereferenter 5. Valg av tellekomité 6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen 7. Årsmelding Regnskap Handlingsplan Budsjett Nye lover 12. Valg Det vil bli enkel servering Med hilsen Skedsmo Røde Kors Ingunn Rundtom leder

2 Årsberetning 2008 Skedsmo Røde Kors 1

3 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Styret Komitéer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde Kors-lokalene i Skedsmogt. 3c... 4 Besøkstjenesten... 6 Flyktningeguiden... 7 Hjelpekorpset... 8 Møter/aktiviteter... 8 Aksjoner... 8 Påsketjeneste... 8 Blomsteraksjon... 8 Velferden... 9 Olasetra... 9 PR... 9 Instruktørgruppe... 9 Sminke/markør Samband Tjeneste Transport Ambulanse (bakvakta) Depot Båt Scooter Håndarbeidsgruppa Lillestrøm Helse- og Velferdssentral Servicegruppa Ungdomsgruppa Historiegruppa Inntekt Gaver Medlemsverving, motivering og informasjon Bevilgninger og tiltak innland Utenlandshjelp Medlemstall Æresmedlemmer Takk

4 Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Kors-prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Skedsmo Røde Kors sin visjon dette året har vært effektiv, frivillig og humanitær hjelp og omsorg til de som trenger det. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c har foreningen fortsatt arbeidet vedrørende en enklere måte å drive Skedsmo Røde Kors på. Styringsformen har nå satt seg. Styret 2008 Leder Ingunn Rundtom Nestleder Lena Bjartland Strømman Styremedlem Grethe Hoelsæther Styremedlem Kirsten Johannessen Styremedlem/øk.ansvarlig Erik Haga Varamedlem Liljan Heimro Hjelpekorpset leder Markus Wyller Hjelpekorpset 1. nestleder Øystein Larsen (til april 2008) Gro Hege Herberg (fra oktober 2008) Hjelpekorpset 2. nestleder Espen Lunde Besøkstjenesten leder Anne Ellingbø Besøkstjenesten 1. nestleder Jan Olav Sjøholt Besøkstjenesten 2. nestleder Helga Berg I tillegg har følgende hatt møterett: Ungdomsgruppa leder Heidi Jeyakanthan Servicegruppas leder Ivar Lund Velferdens leder Tove Olsen Revisor Svindahl Leidland Myhrer & Co as Komitéer, utvalg og lignende Valgkomité Styrets arbeidsutvalg Temareise m/ungdom Historiegruppe Systemansv. maskinvare Systemansv. progr.vare Kari Haug Birkenes (leder), Jon Schøning Lie, Knut Melheim, Thomas Enget, Kjetil Skamsar, Oliv Halmer og Rigmor Sivertsen Lena Bjartland Strømman, Erik Haga og Ingunn Rundtom Ola Strømman, Jan Olav Sjøholt, Ann-Helen Bakkelund, Kjetil Skamsar, John Hofseter og Geir Solvang Erik Haga (leder), Knut Melheim, Geir Solvang, Tor-Erik Dahlen, Ida Nordhagen, Gunnar L. Halmer, Liv Halla og Barbro Eig Dahl Jon Harald Bråthen Rune Sand 3

5 Møter Det har vært avholdt 12 styremøter, ett medlemsmøte og ett årsmøte. Arbeidsutvalget har avholdt flere møter dette året. Styret har behandlet 66 saker. I tillegg har det vært avholdt ett styreseminar i november. Dette seminaret har dreiet seg om motivasjon og kommunikasjon i foreningen, gjennom konkrete arbeidsformer og budsjettarbeide for planlegging av arbeidet. I tillegg har det vært et verdifullt sosialt innslag i styret oktober deltok leder på landsmøtet i Tønsberg. Vi har hatt deltagelse på distriktets ledermøter og samlinger. Vi var representert med 3 personer på ledersamling på Gardermoen i november. Det ble arrangert ett medlemsmøte i desember hvor det ble servert grøt. Oppmøtet var veldig bra med over 50 stk., alle avdelingene var representert tjenestetimer Kurs/opplæring Foreningen har hatt 5 stk på kurshelgen Opplæring i fokus. 240 tjenestetimer Representasjoner Akershus RK årsmøte Akershus RK distriktsstyre Akershus RKH d-råd NRK landsmøte NRK Landsrådets ledersamling hjelpekorpset Markus Wyller NRKh ressursgruppe info. Ann-Helen Bakkelund NRKh ressursgruppe førstehjelp Anne Ellingbø Akershus Røde kors int. utvalg Espen Thorbjørnsen Erik Haga, Anne Ellingbø, Jan Olav Sjøholt og Ingunn Rundtom Gaute Sars-Olsen Geir Solvang, Stein Kåre Laingen, Øystein Larsen Ingunn Rundtom Tilstelninger/aksjoner 16. august Lørdag på torvet ble gjennomført med alle spesialavdelinger og grupper tilstede. Årets arrangement var i samarbeid med Lillestrøm Jazzklubb. September Polentur 1200 tjenestetimer Røde Kors-lokalene i Skedsmogt. 3c Husstyre: Erik A. Haga (leder), Knut Melheim, Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer og Liv Halla I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Forretningsfører: Adv. Owe Halvorsen & Co Regnskap: Myhrers bokføring AS 4

6 Utleie av møtelokaler: Rune Sand Vaktmester: Kjetil Øverland Renhold fellesarealer: Karoline Martinsen Renhold Røde Kors lokaler: Kate Elin Klungtveit med Elena Moen som vikar Brannvernleder: Kjetil Skamsar Det er avholdt 5 møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset er fortsatt overlatt til forretningsfører, advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholds- og ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold Alle budsjetterte arbeider er utført. Dette gjelder: Oppussing av møterom, utskifting av himlinger i korridorer, skifte av belysning i møterom og fellesarealer, legging av gulv med fliser og varmekabler i ambulansegarasjen og legging av nytt gulvbelegg hos en leieboer i forbindelse med kontraktfornyelse. Ut over budsjettet er følgende gjort: En grunnvannspumpe skiftet og det er foretatt tetting av rom under trapp, begge deler på grunn av akutte problemer. Dør til ventilasjonsloftet er flyttet etter klage fra leietaker. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført i den grad det har vært nødvendig. Veggene i ambulansegarasjen og i depotet er malt på dugnad av hjelpekorpset. Faste leietakere Fra første august har helsestasjonen leid de siste ledige rommene i underetasjen. Vi har for tiden ingen ledige lokaler. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har tatt seg ytterligere opp i løpet av Prisene for helgeutleie er justert noe opp. Vi har fortsatt for mye ledig kapasitet på dag- og kveldstid og har derfor bestilt en fast annonse i Lokalavisen. Nye, lettere og mer fleksible bord er kjøpt inn. Foreningen bruker selv møterommene i underetasjen regelmessig og møtesalen oppe til større kurs og møter. Tjenestetimer: 800 timer 5

7 Besøkstjenesten Besøkstjenesten Arbeidsutvalg Leder Anne Ellingbø 1. nestleder Jan Olav Sjøholt 2. nestleder Helga Berg Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen Sekretær Liljan Heimro/Oliv Halmer Opplæringsansvarlig Oliv Halmer Turansvarlig Brit Fosberg Medlemmer I 2008 var det 64 registrerte medlemmer og 62 betalende medlemmer, hvorav 25 med besøksoppdrag tjenestetimer Leder og nestleder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt 9 AU-møter. 180 tjenestetimer Leder og nestleder var på årsmøte Akershus Røde Kors. Rigmor Sivertsen og Oliv Halmer har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med besøksforum og det var godt fremmøte. 78 tjenestetimer Det har vært avholdt 5 medlemsmøter med temaer; Afasi, krisesenteret, orientering fra tjenestekontoret, kirkens bymisjon og Norges handicapforbund. Det er sendt ut 4 besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene. Det er arrangert en busstur til Gjøvik glassblåseri med Brit Fosberg som turansvarlig. Det er arrangert hyggestund på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo- og beh.hjem. 86 tjenestetimer Langfredagskafeen ble som vanlig arrangert i storsalen på Røde Kors-huset med 75 gjester. 50 tjenestetimer 16. august var BT med på et fellesarrangement for hele foreningen lørdag på torget. 30 tjenestetimer Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt og Jane Oesch er primus motor på kulturkafeen. 60 tjenestetimer 4 fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Sole hotell i Noresund. 2 fra flyktningeguiden og 2 fra Ungdomsgruppa var der også, her var budsjettarbeid hovedtema. Røde Kors-telefonen for barn og unge I 2008 hadde vi ett medlem som deltok i vaktordningen ved Distriktskontoret. 6

8 Visitortjenesten I 2008 hadde vi 7 personer i visitortjenesten. I gruppen var 5 aktive. Disse gikk på Ullersmo fengsel. 480 tjenestetimer Det ble holdt et besøksvennkurs i januar. Dette var et kurs som ble avholdt i samarbeid med Lørenskog, Nittedal, Rælingen Røde Kors Besøkstjeneste. 26 deltok og 15 ønsket tilknytning til Skedsmo Røde Kors BT. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til våre besøksvenner. Flyktningeguiden Flyktningeguiden ble startet som ny frivillig aktivitet i Skedsmo Røde Kors fra 2008, med god støtte fra distriktskontoret i Akershus. Mye av jobben, spesielt i begynnelsen, har bestått i å etablere en ressursgruppe for å drive aktiviteten og opplæring av disse medlemmene. Resursgruppen talte på slutten av 2008 fem medlemmer. Det har vært faste møter en gang per måned. Vi har siden oppstart koblet 11 flyktninger og guider, hvorav et par har avslutta koblingen, og en omkobling har funnet sted. Ved slutten av året står det fire guider og 7 flyktninger på vent for å bli koblet. I juni 2008 underskrev Skedsmo kommune, Akershus Røde Kors og Skedsmo Røde Kors en intensjonsavtale om samarbeid og økonomisk støtte i en oppstartsperiode på 3 år. Pengene går til en ansatt i Akershus Røde Kors, som har ansvar for opplæring og oppfølging av flyktningeguiden i Skedsmo Røde Kors. Det har også blitt opprettet godt samarbeid med programkoordinatorene for flyktningene i kommunen, som vi har hatt et møte med på høsten i tillegg til mail og telefonkontakt. Flyktningeguiden har hatt 3 fellesarrangementer i 2008: - Bli kjent kveld i september, bowling i november og pepperkakebaking og julegrøt i desember. Kursvirksomhet -Kurs for frivillige i samarbeid med Akershus Røde Kors, -Ressursgruppen deltok med tre medlemmer på opplæring i fokus på Bolkesjø. Informasjonsarbeid Åpent informasjonsmøte/kurs del mars, informasjon på introduksjonsprogrammet for flyktninger, informasjon på besøksvennkurs, arbeid med hjemmeside, stand på Lørdag på torget,stand på Lysfesten til Skedsmo kommune i Lillestrøm kulturhus og artikkel i Skedsmonytt. Annen virksomhet - Kontakt med Skjetten, Skedsmo og Strømmen fotballklubb og annen sportsklubb på Skjetten i håp om å finne egnet fotballag/sportslag til noen av de yngste mennene som ønsker guide og liker å drive med sport. -Kontakt med Høgskolen i Akershus ang informasjonsplakater og stand på skolen. -Kontakt med IB-linjen på Lillestrøm videregående skole for å prøve å få i gang et samarbeid. -To medlemmer av ressursgruppen var med på arbeidshelg med Skedsmo Røde Kors i oktober for å planlegge neste års budsjett og å bli kjent med lokalforeningen. 7

9 Hjelpekorpset Arbeidsutvalget (AU) har i 2008 bestått av: Korpsleder: Markus Wyller Operativ leder: Espen Lunde Administrativ leder: Øystein Larsen/Gro Hege Herberg fra 1. september Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant i foreningens styre med tale og stemmerett, mens Operativ leder har deltatt som 1. nestleder med talerett, men ikke stemmerett fra april. AU har i 2008 avholdt 12 møter. Det er blitt avholdt 10 fagledermøter. AU og faglederne deltok på styreseminaret som ble avholdt på Sole hotel. Hjelpekorpset har pr totalt 112 medlemmer. Møter/aktiviteter Ansvarlig: Operativ leder Hjelpekorpset har tirsdag som fast aktivitetsdag, og første tirsdag i måneden er det korpsmøte. Her blir det informert om aktuelle saker som har skjedd, eller skal skje i nærmeste fremtid. Resterende tirsdager hver måned er fylt med fagkvelder og aktiviteter knyttet mer eller mindre til hjelpekorpsrelaterte temaer har vært et år der flere av tirsdagskveldene er blitt brukt til dugnad i forbindelse med hjelpekorpskontor, depot og garasje. Vi deltok på øvelsen Gard -08 på Gardermoen med 3 personer. 750 tjenestetimer Aksjoner Ansvarlig: Operativ leder Hjelpekorpset har blitt varslet til 28 større og mindre aksjoner. 3 av disse aksjonene har vært i Skedsmo sitt ansvarsområde. En av aksjonene utenfor vårt område var assistanse med båt. Det har vært variabelt oppmøte på aksjonene utenfor vårt ansvarsområde, men god på de som har vært i vårt område. 280 tjenestetimer Påsketjeneste Ansvarlig: Operativ leder To mann reiste opp første del av påsken, med Toyota og snøscooter. Mannskapet utførte mange oppgaver, som varelevering, sanitetsvakt i alpinanlegget, vakt på beredskapsscooter, appelsintur på langrennsski, transport av pasienter med bil og snøscooter. Oppholdet opplevdes som meget hyggelig, lærerikt og vellykket. Ingen reiste opp andre del av påsken. 200 tjenestetimer Blomsteraksjon Ansvarlig: Operativ leder 1000 blomster ble bestilt av PrimaFlor. Søknader til foretningene ble sendt slik at alt var klart til at vi atter en gang kunne arrangere blomsteraksjon. Lørdag morgen den 26. april kl 0800 stilte 16 medlemmer opp, klare til innsats. Vi hadde i år 6 salgssteder. Salget gikk forholdsvis 8

10 bra, men var preget av litt dårlig vær. Salget ble avsluttet kl Vi hadde da ca 600 blomster igjen og de ble returnert til PrimaFlor. Dagen ble avsluttet i URK rommet med sosialt samvær. 178 tjenestetimer Velferden Velferden har arrangert fest etter blomsteraksjon, sommeravslutning og julebord. Korpsleder organiserte også en Kick-off på høsten. 75 tjenestetimer Olasetra Hyttegruppa har i 2008 bestått av: Kjetil Skamsar (hyttesjæf) Henrik Rønsen (hytteass.) Hytta har i 2008 ikke hatt noen organiserte dugnader. Det har derimot vært noen medlemsturer opp på hytta, hvor hyttesjæf har tatt tak i småting mens han har vært der. Solcelleanlegget ble ikke montert i 2008 grunnet manglede tid hos de som har kompetanse til å montere dette. Hytta er dårligere besøkt i 2008 enn i Det gledelige er at de som har besøkt hytta, har vært medlemmer som ikke nødvendigvis er så aktive nå om dagen. 200 tjenestetimer PR Leder: Ola Strømman Hjelpekorpset har i løpet av året vært godt synlig på større arrangementer. Åråsen er klart det stedet de fleste ser oss, men for å komme inn på folk har andre arenaer vært bedre. Lørdag på torvet: tilbake på Lillestrøm Torv var det mer et Røde Kors-arrangement, og det kan absolutt regnes som vellykket. Den internasjonale førstehjelpsdagen ble markert på Strømmen Storsenter 13. september. Kjøretøy og hengere er merket etter profilprogrammet med unntak av tekstene og snøscooteren. Hjelpekorpset har fått laget en ny informasjonsbrosjyre beregnet på medlemsverving. Det har vært rykket inn annonser for førstehjelpskurs. 90 tjenestetimer Instruktørgruppe Leder: Lena Bjartland Strømman til 1. februar. Etter februar ubesatt stilling. Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har drevet følgende kurs- og instruksjonsvirksomhet i 2008: Vi har holdt: - ett 24 (35)-timerskurs med 11 deltagere. - ett 6-timerskurs med totalt 6 deltagere. - ett NGF kurs for Besøkstjenesten i Fetsund med 4 markører, 3 instruktører og17 deltagere. - ett NGF kurs for Lørenskog Røde Kors med 1 markør, 2 instruktører og12 deltagere. - ett 3-timers kurs for Besøkstjenesten i Skedsmo, 2 instruktører, 18 deltagere. 9

11 - ett 3-timers kurs for Rælingen RKU, 1 instruktør, 8 deltagere. - hjertestarterkurs, 1 instruktør, 3 deltagere. - ett kurs for barnehage, 4 timer, 1 instruktør og 6 deltagere. - idrettsskadekurs på Starum, 2 instruktører og 2 veiledere, det var 12 deltagere på kurset. Vi hadde også instruktører / veiledere på følgende kurs: 1 veileder på KO-kurset på Starum, 1 veileder på Sminke- og markørkurset i Stavern og 2 instruktører på Barmarkskurset på Starum. Vi har gjennomført 2 hjelpekorpsprøver med totalt 17 deltagere. Vi fikk mange forespørsler om kurs i 2008, men på grunn av mangel på instruktører ble vi nødt til å avslå flere av disse forespørslene. Hjelpekorpset har hatt deltagere på følgende eksterne kurs: - 2 deltagere har fullført og 2 deltagere har påbegynt Ambulansepersonellkurs. - På Starum har vi hatt 2 deltagere på Barmarkskurs teori, 1 deltager på KO-kurs, 2 deltagere på Instruktør C-kurs og 1 deltager på Idrettsskadekurset. - Vi har hatt 1 deltager på Operativ ledelse sommer (A-kurs) på Merket. - I Stavern hadde vi deltagere på Idrettsskadekurset, 2 deltagere på Videregående førstehjelp (B) og 1 deltager på Psykisk førstehjelp. 1 deltager har vært på LOUP-kurs tjenestetimer Sminke/markør Leder: Anita Borgan Sminke- og markørgruppa har hatt stor aktivitet. Vi har deltatt på kurs og øvelser samt hjelpekorpsprøvene som har blitt avholdt. Under Regionskursene på Stavern var ett av medlemmene i gruppen med som veileder på Sminke- og markørkurset som ble avholdt der. Vi var til stede på Lørdag på torget hvor vi sminket barn og ungdom som ønsket det. Vi har deltatt på et kurs Norske Redningshunder avholdt, samt på en ringløype på en speiderleir i regi av KFUM brukte vi mye til å samarbeide med andre hjelpekorps. Dette ble gjort for å øke vår egen kompetanse innen sminke og markørspill, for å øke aktiviteten og antall oppdrag for medlemmene i gruppa, samt for å bedre samarbeidet på tvers av hjelpekorpsene. Under Opplandmesterskapet i hjelpekorpsdisipliner var vi til stede med sminkører og markører og det samme var vi under NM på Elverum. Østfold Røde Kors avholdt vinteren 2008 en stor katastrofeøvelse i Mysen som gikk over et drøyt døgn. Her hjalp vi til og stilte med 6 markører og 1 sminkør. Vi har også hjulpet Oslo RKH med markører til en øvelse. Vi avsluttet året med juleavslutning med pepperkakebaking for de som hadde vært med i gruppen gjennom året. 511 tjenestetimer 10

12 Samband Leder: Jon-Harald Bråthen Sambandsutstyret har i løpet av året blitt oppgradert blant annet med nye monofoner og nye batterier til alle håndapparatene. Det har blitt satt i gang modernisering av repeater og koradioutstyr slik at dette skal bli lettere i bruk. Det har også blitt kjøpt inn nye radioer som skal deles mellom båt og scooter. 40 tjenestetimer Tjeneste Leder: Gro Hege Herberg fra 1. april Hovedtyngden av tjenester har i 2008 vært LSK sine eliteseriekampene på Åråsen og 2. divisjonskampene i LSK-hallen. Vi var også som vanlig til stede på den årlige Vintercupen til Kurland FK i januar og februar. Vi har hjulpet Oslo RKH under konsert på Valle Hovin og Nannestad og Gjerdrum RKH under sykkelrittet Den store styrkeprøven og håndballturneringen Nannestadcup. Andre oppdragsgivere vi har hatt i 2008 er Lørenskog kommune, Kjeller Småflyhavn, Ullensaker kommune, Gallon MC, Byfest 2008 og Lillestrøm Håndballklubb tjenestetimer Transport Leder: Thomas Johannessen/John Erik Holmen fra 1.oktober Oversikt over materiell Biler: AX VW Transporter ambulanse 2001 modell CE VW Transporter Syncro kombinertbil 1994 modell CE Toyota HIACE 2003 modell Annet: HX 7726 Polaris Whitetrack snøscooter 2008 modell. PA 5517 Tysse snøscooter henger 2002 modell CK 6075 Blå henger DR 7151 Båt henger Båt Polarcirkel 510 Båt motor Evinrude e-tec 90hk Kjøretøy AX VW Transporter ambulanse 2001 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i

13 Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til CE VW Transporter Syncro Kombinertbil 1994 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til CE Toyota HIACE 2003 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til HX 7726 Polaris Whitetrack snøscooter 2008 modell Km i 2008 Dato Km-stand Denne ble kjøpt ny i Vår tidligere snøscooter ble levert som innbytte. Båt motor Evinrude e-tec 90 hk Var på service høsten Hengere Blåhenger Nye stropper til kapellet. Ellers normalt ettersyn. Scooterhenger Hengeren har hatt normalt ettersyn. Båthenger Hengeren har hatt normalt ettersyn og service. Garasje Det har vært service på høytrykksspyler og det er anskaffet noe håndverktøy og ett lite skap. Gulvet i ambulansegarasjen er renovert. Det er lagt varmekabler og gulvet er flislagt. Kaldgarasjen har vært brukt som lager en periode grunnet oppussing av depot. 80 tjenestetimer 12

14 Ambulanse (bakvakta) Leder: Jon-Harald Bråthen/Kjetil Skamsar fra 1. desember Vi skrev under en ny ambulanseavtale med Ullevål universitetssykehus i Bakvakta har i år kjørt 147 turer hvorav 3 turer var akutturer, noe som er det høyeste antall kjørte turer for et hjelpekorps i Akershus. Vi var med på en stor samhandlingsøvelse for helse, brann og politi i Eidsvolltunnellen. Dette var meget lærerikt. Vi har hatt 2 personer på ambulansekurs i Østfold, disse bestod eksamen våren Vi har også sendt to personer på ambulansekurs i regi av Norsk Folkehjelp. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo RKH, deltatt på møter i Transport- og Ambulanseutvalget i Akershus Røde Kors tjenestetimer Depot Leder: Rune Sand/Arnt Rikard Alvestad fra 1. mai Depot har satset på beredskap, og kassesystemet er derfor byttet ut slik at det kan håndteres av en person. Det er også kjøpt inn to nye GPS med elektroniske kart. Depotrommet er under oppussing. Lettveggene er revet og det fremstår nå som ett rom. Nytt hyllesystem skal monteres, noen hyller er kjøpt. Alt utstyr er gått igjennom og det har vært en stor ryddeprosess høsten Det har vært innkjøp av forbruksutstyr og vedlikehold av varig utstyr. 400 tjenestetimer Båt Leder: Gaute Sars-Olsen Aktiviteten var størst på forsommeren. 4 treningsturer i Oslofjorden og en øvelse i samarbeid med Bærum RKH. Disse turene ga god trening i forflyttning av båten på land. Aktiviteten på Øyeren har i 2008 vært lav. Båten har ligget i Fet Båthavn som tidligere år, men ikke patruljert så hyppig som tidligere år. Samarbeidet med Fet Båtforening må avklares etter 2008-sesongen da den opprinnelige avtalen om båtplass er gått ut. Båt med utstyr var på besøk hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen for å vises frem. Dette resulterte i at vi ble med på en treningstur med NRBR i Øyeren hvor vi la ut lenser. Båten ble brukt av redningstjenesten en gang i Leteaksjon i Oslofjorden, Nesodden. Vi var da i søk på østsiden av Nesoddtangen 1,5 time etter varsling. Båten har blitt utstyrsmessig vedlikeholdt. 250 tjenestetimer Scooter Leder: Gaute Sars-Olsen/Ola Strømman fra 1. september Øvelseshelg ble holdt på Gålå tidlig på året. 5 personer var med. Samarbeidet med Sør-Fron var godt. All utdanning ute i området deres skjedde i samarbeid med dem. Ny scooter ble kjøpt inn i april. 13

15 Det er per personer som har sagt seg villig til vakter uten forbehold, av disse har 3 førerkort klasse E. 13 personer har stilt seg til disposisjon ved behov. Sent 2008 er scooteren klargjort og vaktlister påbegynt. 150 tjenestetimer Håndarbeidsgruppa Vi er 10 aktive medlemmer, som møtes på Røde Kors huset avtalte mandager fra kl og utover, 2 3 timer hver gang. Som tidligere arbeides det med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer (om mulig) diskuteres. I løpet av året mottar vi også diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter gjerne med å lage gevinster for utlodning til besøkstjenestens påskearrangement. Enkelte av oss hjelper til med å arrangere Langferdagskaffeen. Det sendes blomster til de av medlemmene våre som har hatt merkedager. I likhet med tidligere år hadde vi sommeravslutning hos ett av medlemmene. Dette går på rundgang hos de som har anledning. Vi har i år prøvd å markere oss, ikke bare i Lillestrøm, men også andre steder i kommunen. I mars hadde vi 33 lotteri på Skjettensenteret og i juni deltok vi på Husebydagene på Skedsmokorset. Vi har hatt tre lørdagskafeer, i mai, september og november. Alle med meget godt besøk. Den siste mandagsmøtet før jul hadde vi trekning av julebasaren og i desember var vi ute på julelunsj. Overskuddet av våre forskjellige arrangementer kr ,- ble overført til lokalforeningen. Også i år ønsket vi at en del av overskuddet skulle brukes i nærmiljøet. Valget falt på Kirkens bymisjon og etter ønske fra dem, skulle vi sponse en julemiddag. Vi har fått tilbakemelding om et vellykket arrangement med ca 40 personer tilstede. Lillestrøm Helse- og Velferdssentral Leder: Representanter: Tove R Olsen Randi Tangen Vesla Nerdrum Gundersen Mary Bjerke Anne Lillesøster Bjerke Gudrun Holte Laila Faye Liv Halla Arbeidet på Lillestrøm helse- og velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner som er innarbeidet gjennom 44 år. 14

16 Representanter til Velferden fra Skedsmo Røde Kors, har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver 4. uke til ca personer. I tillegg kommer tilstelninger som 17. mai, grøtfest, de eldres dag, adventsfest og juletrefest for Måsan barnehage. Vi utfører også en del andre aktiviteter, som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Vi har også i år betalt kr ,- i husleie til Skedsmo kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke en del av dette. Vi har avholdt 1 årsmøte og 8 styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. 300 tjenestetimer Servicegruppa Leder: Nestleder: Ivar Lund Odd Krogstad Medlemmer Det var ved årets start 19 og ved årets slutt 16. Utkjøring av varm mat for Skedsmo kommune tok slutt 1. januar, da kommunen begynte med utkjøring av kald mat til de eldre. Vi har hatt ansvaret for badingen på LIBOS hver tirsdag og torsdag, og stiller med to vakter de dagene. I mai måned fikk vi beskjed fra LIBOS at badet ble stengt inntil videre pga mangler. I oktober fikk vi beskjed om at badet fortsatt ville være stengt frem til 5. januar Vi har nå problemer med å stille to mann på vakt hver tirsdag og torsdag. Gutta har kommet opp i åra og synes ansvaret blir for stort. Servicegruppen har møte hver mandag formiddag på Røde Kors-huset. Forrige ukes arbeid blir rapportert og arbeidet i kommende og neste uke blir planlagt. Ellers har vi tatt oss tid til sosialt samvær ute på byen, og vi har hatt en dagstur med buss der konene har fått være med. Julebord har vi, som vanlig, hatt i salen på Røde Kors huset. Bilen vi har benyttet som transportmiddel, Seat 1996 modell, har nesten ikke vært i bruk i år. Det er vedtatt å selge bilen. Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa har hatt en oppsving i 2008 og har siden etter sommeren hatt møter og aktiviteter jevnlig. Det var et møte i slutten av august da vi i ungdomsgruppa planla å ha en konsert på lillestrøm på verdens aids dag 1.des. Dette har vi jobbet med frem mot desember. Vi har hatt en bli kjent kveld med alle i ungdomsgruppa. Vi hadde en kveld på Peppes pizza. Vi har hatt ca 2 møter i mnd (i november hadde vi 3), og ellers har vi hatt mange møter gjennom facebook. Vi har hatt stand på Åråsen og gitt ut brosjyrer og kondomer. Heidi Jeyakanthan og Sarah Cecilie fra gruppa var på Tv2, Waschera, et ungdomsprogram, og snakket om Aids 1.desember. 15

17 Historiegruppa Ingen aktivitet i Inntekt Hovedinntektskildene i 2007 har vært: Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idrettsarrangementer og andre arrangementer. Av inntekter som medlemmene skaffer ved dugnadsinnsats nevner vi blomstersalg i mai, håndarbeidsgruppas julemarked og bok og loppemarked samt noe boksalg på internett. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetalingen. Besøkstjenesten har mottatt en gave innsamlet ved begravelse. Medlemsverving, motivering og informasjon Foreningen har gjennom året ikke gjort en stor innsats for medlemsverving. Hjelpekorpset og besøkstjenesten har allikevel god tilgang på medlemmer. Det totale medlemstallet ser ut til å stabilisere seg. I løpet av året har vi hatt artikler om vår aktivitet i Romerikes Blad. Etter planen skulle vi sende ut en ny brosjyre til våre medlemmer, men dette er ikke gjort. Eget brev gikk ut sammen med kontingentbrevet. Vi har hatt annonser inne ved medlemsmøter og andre arrangementer. Bevilgninger og tiltak innland Største enkeltiltak har vært økonomisk støtte og praktisk deltagelse i tur til Polen for ungdom fra Skedsmo. Til dette fikk vi tilskudd fra Norges Røde Kors og Akershus Røde Kors. Vi har ellers bevilget penger til Velferden i Lillestrøm, støtte til turer for vanskeligstilte familier i Skedsmo, treningsklær til danseopplæring for vanskeligstilt ungdom i regi av Skedsmo kommune, leker til sorggruppen på Ahus og julearrangement på Ullersmo. Utenlandshjelp Vi har gitt støtte til flomofre i Burma og til distriktets samarbeidsprosjekt i Dobele. Medlemstall (per 8.januar 2009) Hjelpekorps 112 (111) medlemmer Besøkstjenesten 62 (60) medlemmer Ikke tilknyttet spesialavdeling 1255 (1209) medlemmer Til sammen 1421 (1380) medlemmer 16

18 Æresmedlemmer Vi har 7 æresmedlemmer; Liv Halla, Lisbet Øverhagen, Barbro Eig Dal, Knut Melheim, Erik A Haga, Anny Andersen og Bibbi Faye. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Takk også til andre Røde Korsforeninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har hatt samarbeid med dette året. 17

19 Resultatregnskap Skedsmo Røde Kors Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Skedsmo Røde Kors

20 Balanse Skedsmo Røde Kors Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Skedsmo Røde Kors

21 Balanse Skedsmo Røde Kors Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Opptjent egenkapital Fri egnekpapital Bunden egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skedsmo Røde Kors

22 Noter 2008 Skedsmo Røde Kors Regnskapsprinsipper Driftsinntekter/driftskostnader Regnskapet er delvis bokført etter kontantprinsippet. Det vil si at kjøpte driftsmidler ikke fremkommer som eiendel i regnskapets balanse, og mottatt tilskudd til kjøp av driftsmidler er ført som inntekt i rusultat regnskapet. Refusjon av merverdiavgift for 2007 er ført som inntekt i Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

23 Noter 2008 Skedsmo Røde Kors Note 1 Spesifikasjon leieinntekter Skedsmo kommune Faste leietakere Tilfeldige leietakere Sum Note 2 Anleggsmidler Bygningsinnredning Bygninger Tomt Sum Kostpris = Akkumulert avskrevet Årets ordinære avskrivning Akkumulert avskrevet Bokført verdi Avskrivninger i % 2-10% 2 % Note 3 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 4 Egenkapital Røde Kors Huset Lokalforeningen Hjelpekorpset Besøkstjenesten Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 5 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Sum Note 6 Ytelser/godtgjørelser til revisor Det er kostnadsført kr inkl mva til revisor for 2008.

24 Skedsmo Røde Kors Oversikt over ikke bokførte aktiva pr Vedlegg til regnskapet for 2008 Betegnelse. Merke. regnr. Anskaffelses år Anmerkning. Hytte Olasetra g.nr.89 br.10 i Rælingen kommune. Ca Tomten kjøpt i 2003 etter en større jordskiftesak. Kjøpesum for tomta: kr 1000,-. (1000 ganger årlig festeavgift) Ambulanse 2000 VW transporter AX Kjøpt brukt Første gang registrert i Kombinert bil VW Transporter Syncro 1994 CE seters buss 2003 Toyota HIACE 2003 CE Varebil 1996 Seat Inca 1996 CE Snøscooter 2002 Artic PA Byttet inn våren 2008 Snøscooter 2008 Polaris Widetrak LX 500 HX-7729 Ny 2008 Anskaffet våren Snøscooterhenger Tysse 2002 PA-5517 Varehenger CK Båthenger 2005 Ny 2005 DR-7151 Båt 2005 Polarsirkel 510 med 2005 Evinrude e-tec 90 HK Ny 2005 À jour pr Erik A. Haga økonomiansvarlig

25 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2009 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøtet 5.oktober Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden : 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer. 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon. 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. Skedsmo Røde Kors sine internasjonale forpliktelser er stort sett begrenset til distriktsprosjekt gjennom Akershus Røde Kors og den støtten som blir gitt økonomisk i løpet av et år. SRK skal bidra til å skape et tryggere lokalsamfunn, samt til dialog og forebygging av vold og konflikter. SRK skal fortsette arbeidet med ungdom blant annet i samarbeidsprosjektet med Skedsmo kommune og Ungdommens Hus i Lillestrøm. Sammen arrangeres temakvelder, rollespillet På Flukt og tematur til Polen for å bevisstgjøre ungdom og forebygge vold og rasisme. Tematuren til Polen er en åpen tur for skoleungdom i Skedsmo Kommune i alderen år. Foreningen skal ha sin årlige stand i august, Lørdag på Torget, hvor vi viser frem foreningens samlede tyngde og brede interessefelt i samfunnet. Foreningen ser for seg et samarbeide med Rælingen Røde Kors rundt flyktningguide, og ser positivt på de synergieffektene dette kan ha for begge lokalforeningene. SRK har et godt samarbeid med Lørenskog Kommune rundt kulturkafeen på Kurland, som henvender seg til ungdom over 18 år med ulike tilpassede arrangementer. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer SRK ønsker å forbedre beredskapsplanene i foreningen, og hjelpekorpset vil være den spesialavdelingen med høyest fokus på beredskap både sommer og vinter. Tilpasninger og oppgradering av utstyr vil bli gjort fortløpende i løpet av året, herunder kjøp av nytt aggregat og tilpassing av våre lokaler for raskere responstid ved aksjoner. Side 1 av 4

26 For å oppgradere bilparken i foreningen vil en av våre biler bli byttet ut med en ny og mer hensiktsmessig bil i løpet av året, samt at en bil vil bli solgt, men ikke erstattet. Det er nødvendig med oppgraderinger av sambandsutstyr, herunder ny repeater og repeatercontroller. SRK har som mål å sende sine medlemmer på lokale, sentrale og regionale kurs i løpet av året for å sikre et høyt kompetansenivå blant våre medlemmer. Vi ønsker også å sende medlemmer på kjørekurs for ambulansepersonell (160- utrykning) samt kjøretreningskurs for medlemmer som allerede har dette, men som trenger repetisjon og trening. SRK har som mål å utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte både større ulykker og redningsarbeid med henblikk på søk i skog og mark og på vann. Våre beredskapsplaner skal kvalitetssikres, og et bedre samarbeid med kommunen må etableres. Det skal gjøres en innsats for å registrere frivillige medlemmer fra hele foreningen i ett automatisk telefon/sms varslingssystem (Voice Broadcast), et varslingssystem som har vært brukt i hjelpekorpset i flere år. SRKH skal, så langt vi ser det hensiktsmessig, drive en suppleringstjeneste i tråd med strukturene i norsk helsevesen 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner Omsorg, herunder besøkstjenestens virksomhet, skal fortsette med dagens aktivitetsnivå, men jobbe aktivt for økt rekruttering av besøksvenner, og i løpet av året tas det sikte på å arrangere et nytt kurs for besøksvenner. Vi skal fremdeles være i stand til å besøke og hjelpe syke, ensomme, innsatte og andre med spesielle behov, og vi tilstreber at det ikke skal være lang venteliste på å få besøksvenn. Det skal i løpet av året arrangeres flere hyggekvelder for eldre, vår tradisjonelle og godt besøkte Langfredagskafè, 2 bussturer som er åpne for alle og samarbeidet med Kurland Kafè drives videre. Det vil også være videre fokus på visitortjenesten, hvor Skedsmo har noen aktive ildsjeler som jobber mot de innsatte på Ullersmo Landsfengsel. Skedsmo Røde Kors har en aktiv flyktningeguidetjeneste som stadig vokser og har høyt fokus på rekruttering av nye medlemmer og guider. Det skal jobbes videre med integrering av flyktninger/asylsøkere i det norske samfunn, og ved å arrangere temakvelder og stands vil vi bidra til å øke mangfoldet. Behovet og mulighetene for å starte opp og gjennomføre leksehjelp for kommunens skoleelever vil bli vurdert videre. SRK har en svært aktiv håndarbeidsgruppe som møtes hver uke i ca 9 av årets 12 måneder og koser seg med ulike typer håndarbeid og en hyggelig prat over en kaffekopp. Gruppen ønsker seg nye medlemmer, og vil jobbe med nyverving av medlemmer i løpet av året. Håndarbeidsgruppa bidrar på Langfredagskafeen og arrangerer egne lørdagskafeer ca 3 ganger i året, mars/september og oktober, hvor de blant annet lodder ut noen av sine flotte arbeider. De er også jevnlig å se med sitt 33-lotteri på Skedsmokorset, Skjetten og Huseby. Side 2 av 4

27 I løpet av året vil det bli arrangert en teatertur eller lignende for medlemmene, og de vil være med på Røde Kors-markeringen i august SRK er i dialog med Nedre Romerike Tingrett rundt mulighetene for å starte opp et vitnestøtteprogram på Nedre Romerike, et program som over tid har vært drevet med stor suksess i Oslo RK. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon Skedsmo Røde Kors har fokus på å utvikle en god, trygg og stabil organisasjon, og vil blant annet satse på å sende ledere på LOUP-kurs. Skedsmo Røde Kors ønsker å tilby alle sine medlemmer en forståelse av Røde Kors Grunnverdier ved å arrangere Røde Kors-skolens grunnmodul. Enten som separat kurs eller som en integrert del i et større kursopplegg. Som Røde Kors-forening har vi en større styrke og respekt blant både barn og voksne i nærmiljøet enn det vi kanskje selv er klar over. Vi må kunne tre mer inn blant kommunens befolkning og bli en del av deres nettverk og tilbud. Servicegruppa er en gjeng med spreke pensjonister som hygger seg sammen på mandager med en kaffekopp og en trivelig prat. Vi håper gruppen også fremover vil være et trygt samlingspunkt for voksne menn i sin beste alder, 60+. Behovene på nedre Romerike endres, og vi må stadig vurdere nye behov som dukker opp. Noen aktuelle oppgaver kan kanskje ha en annen form enn slik vi har jobbet tidligere, og et samarbeid på tvers av kommunegrensene kan være hensiktsmessig. Samlet tilbyr foreningen en stor bredde av kurs, og for 2009 skal vi tilstrebe at våre medlemmer har tilgang til alle våre opplæringsplaner og kurs, blant annet ved bruk av mail og våre nyutviklede web-sider som en mer aktiv kilde. Aktivitet avler aktivitet, og vi skal jobbe for å beholde våre nye medlemmer ved å gi mulighet for deltakelse i ulike aktiviteter. Turer, opplæring og medlemsmøter bidrar til å skape et godt miljø hvor nye medlemmer skal føle seg trygge og velkomne. Vi har en ungdomsgruppe med høyt aktivitetsnivå, som stadig rekrutterer nye medlemmer. Gruppen vil i løpet av året kjøre ulike aktiviteter på asylmottak og holde stands på Åråsen med ulike temaer. De vil være med å markere 8.mai og verdens flyktningedag. Gruppen vil ha flere sosiale arrangementer for sine medlemmer, blant annet kinoturer, båttur, grilling, hyttetur og ulike kurs. Gruppen vil bidra under arrangementene På Flukt og Lørdag på Torget. Som forening skylder vi også å ta vare på de som har vært med en stund, sørge for at de tildeles oppgaver om ønskelig og huskes i den daglige drift. Gamle medlemmer er en stor ressurs for Skedsmo, og bør i større grad trekkes inn i foreningen, for eksempel for å delta i tidsbegrensende prosjekter. Side 3 av 4

28 Skedsmo Røde Kors står i en særstilling med god økonomi og godt utstyr, og dette er noe vi må ivareta. Renhold og vedlikehold på hus, hytte, garasje, kjøretøy og andre eiendeler må følges opp til enhver tid. Foreningen må kontinuerlig evaluere aktivitet kontra utstyr slik at dette til enhver tid er hensiktsmessig til våre oppgaver. SRK skal intensivere rekrutteringsarbeidet for å få flere medlemmer, og er i gang med å utarbeide informasjonsbrosjyrer rundt de ulike aktivitetene vi driver med. Brosjyrene skal benyttes i alle offentlige sammenhenger, for eksempel stands og informasjonskvelder. Foreningen skal også i 2009 videreutvikle huset ved å sørge for nødvendig vedlikehold og ønskelige oppgraderinger for å sikre driften videre. Side 4 av 4

29 Skedsmo Røde Kors Lokalforening Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3201 Materiale for salg Boksalg Røde Kors bidrag Røde Kors bidrag ungdommen Gaver inn Innsamlingsaksjoner 3210 Diverse inntekter Grasrotandelen Julemesse Medlemskontigent Kommunale bidrag/matkjøring Moms kompensasjon Renter Sum inntekter

30 Skedsmo Røde Kors Lokalforening Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4205 Aktivitetstilskudd, Besøkstjenesten Servicegruppa Ungdomsgruppe Støtte lokalt/innland Støtte utland Støtte, Velferden Støtte, T. Myklebust hjelpefond Innkjøp materiell for salg Telefongodtgjørelse Revisorhonorar Bokføring Advokathonorar Kontorhold / rekvisita Kopiering / PC-datautstyr Deltakeravgift kurs/opplæring Utgifter andre arrangementer Beredskapsutvalget Telefon Mobiltelefon Porto/boksleie "Lille Trille" utgifter PR - Annonser Møteutgifter Landsmøte Medlemspleie Gaver/blomsterhilsner Forsikring Gebyrer Diverse utgifter Rentekostnader Sum utgifter Overskudd Overføring fra/til Huset ( ) Overskudd etter overføring fra/til huset ( )

31 Skedsmo Røde Kors Omsorg Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3201 Materiale for salg 3203 Andre egne arrangementer 3207 Røde Kors bidrag Gaver inn Diverse inntekter 3211 Deltageravgift diverse arrangement Detageravgifter flykningearrangement Julemesse, overskudd arbeidsgruppen Loddsalg, medlemsmøter Salg på aldershjem Tilskudd fra Lokalforeningen Renteinntekter 3 0 Sum inntekter

32 Skedsmo Røde Kors Omsorg Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4300 Materiell for salg Flyktningeguide Støtte innland (Ullersmo og kurland kafe) Telefongodtgjørelse Deltakeravgift eksterne kurs Egne kurs Bussturer Arrangement i regi av Besøkstjenesten Arrangement i regi av Flykningeguiden Porto/boksleie Bilgodtgjørelse / privatbiler Reisekostnader PR materiell Møteutgifter Velferdsarrangementer Gaver/blomsterhilsner Gebyrer Diverse utgifter 79 0 Sum utgifter Overskudd (8 822) 3 300

33 Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3200 Brusautomat legeformidling Materiale for salg Andre egne arrangementer Tjenester Røde Kors bidrag Gaver Diverse inntekter Deltageravgift diverse arrangementer/inntekt Ref. redningsutgifter Ref. ambulansetransport Inntekter kurs vi arrangerer Renteinntekter Sum inntekter

34 Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4300 Innkjøp materiale for salg Fremmedytelser/underentrepenør Telefongodtgjørelse Utgifter innbo i hus Utgifter hytte Utgifter garasje Depot Uniformer Kontorhold/rekvisita Aviser/tidsskrifter Deltakeravgift kurs Utgifter vedrørende instruksjon/sminke Utgifter arrangementer Påskeberedskap Utgifter på ulykkesberedskap Mobiltelefon Samband Porto/boksleie Snøscooter Hengere Båt Ambulanse Ny bil Syncro/kombibil Toyota/mannskapsbil Bilgodtgjørelse/privatbiler PR / Annonser Møteutgifter/korpsmøte Velferdsarrangementer Gaver/blomsterhilsner Gebyr Tap på fordringer Diverse utgifter Sum utgifter Overskudd

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Inntekter Skedsmo Røde Kors

Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter 3201 Materiale for salg 1 000 3206 Boksalg 10 000 11 098 10 000 14 950 25 000 3207 Røde Kors bidrag 0 16 000 13 837 50 000 3212 Røde Kors bidrag ungdommen 10 000 3208

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Fra Lørdag på Torget. Foto: Raymond Aaserud Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2010 Innhold Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Styret s. 2 Representasjon s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2011 Innhold Styret s. 2 Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Representasjon s. 2 Æresmedlemmer s. 2

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Foretaksnummer 971378220 Utarbeidet av: Accountor Trondheim AS Autorisert regnskapsførerselskap Nardobakken 2 7032 TRONDHEIM Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer