ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25. februar 2009 kl på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av møtereferenter 5. Valg av tellekomité 6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen 7. Årsmelding Regnskap Handlingsplan Budsjett Nye lover 12. Valg Det vil bli enkel servering Med hilsen Skedsmo Røde Kors Ingunn Rundtom leder

2 Årsberetning 2008 Skedsmo Røde Kors 1

3 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Styret Komitéer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde Kors-lokalene i Skedsmogt. 3c... 4 Besøkstjenesten... 6 Flyktningeguiden... 7 Hjelpekorpset... 8 Møter/aktiviteter... 8 Aksjoner... 8 Påsketjeneste... 8 Blomsteraksjon... 8 Velferden... 9 Olasetra... 9 PR... 9 Instruktørgruppe... 9 Sminke/markør Samband Tjeneste Transport Ambulanse (bakvakta) Depot Båt Scooter Håndarbeidsgruppa Lillestrøm Helse- og Velferdssentral Servicegruppa Ungdomsgruppa Historiegruppa Inntekt Gaver Medlemsverving, motivering og informasjon Bevilgninger og tiltak innland Utenlandshjelp Medlemstall Æresmedlemmer Takk

4 Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Kors-prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Skedsmo Røde Kors sin visjon dette året har vært effektiv, frivillig og humanitær hjelp og omsorg til de som trenger det. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c har foreningen fortsatt arbeidet vedrørende en enklere måte å drive Skedsmo Røde Kors på. Styringsformen har nå satt seg. Styret 2008 Leder Ingunn Rundtom Nestleder Lena Bjartland Strømman Styremedlem Grethe Hoelsæther Styremedlem Kirsten Johannessen Styremedlem/øk.ansvarlig Erik Haga Varamedlem Liljan Heimro Hjelpekorpset leder Markus Wyller Hjelpekorpset 1. nestleder Øystein Larsen (til april 2008) Gro Hege Herberg (fra oktober 2008) Hjelpekorpset 2. nestleder Espen Lunde Besøkstjenesten leder Anne Ellingbø Besøkstjenesten 1. nestleder Jan Olav Sjøholt Besøkstjenesten 2. nestleder Helga Berg I tillegg har følgende hatt møterett: Ungdomsgruppa leder Heidi Jeyakanthan Servicegruppas leder Ivar Lund Velferdens leder Tove Olsen Revisor Svindahl Leidland Myhrer & Co as Komitéer, utvalg og lignende Valgkomité Styrets arbeidsutvalg Temareise m/ungdom Historiegruppe Systemansv. maskinvare Systemansv. progr.vare Kari Haug Birkenes (leder), Jon Schøning Lie, Knut Melheim, Thomas Enget, Kjetil Skamsar, Oliv Halmer og Rigmor Sivertsen Lena Bjartland Strømman, Erik Haga og Ingunn Rundtom Ola Strømman, Jan Olav Sjøholt, Ann-Helen Bakkelund, Kjetil Skamsar, John Hofseter og Geir Solvang Erik Haga (leder), Knut Melheim, Geir Solvang, Tor-Erik Dahlen, Ida Nordhagen, Gunnar L. Halmer, Liv Halla og Barbro Eig Dahl Jon Harald Bråthen Rune Sand 3

5 Møter Det har vært avholdt 12 styremøter, ett medlemsmøte og ett årsmøte. Arbeidsutvalget har avholdt flere møter dette året. Styret har behandlet 66 saker. I tillegg har det vært avholdt ett styreseminar i november. Dette seminaret har dreiet seg om motivasjon og kommunikasjon i foreningen, gjennom konkrete arbeidsformer og budsjettarbeide for planlegging av arbeidet. I tillegg har det vært et verdifullt sosialt innslag i styret oktober deltok leder på landsmøtet i Tønsberg. Vi har hatt deltagelse på distriktets ledermøter og samlinger. Vi var representert med 3 personer på ledersamling på Gardermoen i november. Det ble arrangert ett medlemsmøte i desember hvor det ble servert grøt. Oppmøtet var veldig bra med over 50 stk., alle avdelingene var representert tjenestetimer Kurs/opplæring Foreningen har hatt 5 stk på kurshelgen Opplæring i fokus. 240 tjenestetimer Representasjoner Akershus RK årsmøte Akershus RK distriktsstyre Akershus RKH d-råd NRK landsmøte NRK Landsrådets ledersamling hjelpekorpset Markus Wyller NRKh ressursgruppe info. Ann-Helen Bakkelund NRKh ressursgruppe førstehjelp Anne Ellingbø Akershus Røde kors int. utvalg Espen Thorbjørnsen Erik Haga, Anne Ellingbø, Jan Olav Sjøholt og Ingunn Rundtom Gaute Sars-Olsen Geir Solvang, Stein Kåre Laingen, Øystein Larsen Ingunn Rundtom Tilstelninger/aksjoner 16. august Lørdag på torvet ble gjennomført med alle spesialavdelinger og grupper tilstede. Årets arrangement var i samarbeid med Lillestrøm Jazzklubb. September Polentur 1200 tjenestetimer Røde Kors-lokalene i Skedsmogt. 3c Husstyre: Erik A. Haga (leder), Knut Melheim, Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer og Liv Halla I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Forretningsfører: Adv. Owe Halvorsen & Co Regnskap: Myhrers bokføring AS 4

6 Utleie av møtelokaler: Rune Sand Vaktmester: Kjetil Øverland Renhold fellesarealer: Karoline Martinsen Renhold Røde Kors lokaler: Kate Elin Klungtveit med Elena Moen som vikar Brannvernleder: Kjetil Skamsar Det er avholdt 5 møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset er fortsatt overlatt til forretningsfører, advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholds- og ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold Alle budsjetterte arbeider er utført. Dette gjelder: Oppussing av møterom, utskifting av himlinger i korridorer, skifte av belysning i møterom og fellesarealer, legging av gulv med fliser og varmekabler i ambulansegarasjen og legging av nytt gulvbelegg hos en leieboer i forbindelse med kontraktfornyelse. Ut over budsjettet er følgende gjort: En grunnvannspumpe skiftet og det er foretatt tetting av rom under trapp, begge deler på grunn av akutte problemer. Dør til ventilasjonsloftet er flyttet etter klage fra leietaker. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført i den grad det har vært nødvendig. Veggene i ambulansegarasjen og i depotet er malt på dugnad av hjelpekorpset. Faste leietakere Fra første august har helsestasjonen leid de siste ledige rommene i underetasjen. Vi har for tiden ingen ledige lokaler. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har tatt seg ytterligere opp i løpet av Prisene for helgeutleie er justert noe opp. Vi har fortsatt for mye ledig kapasitet på dag- og kveldstid og har derfor bestilt en fast annonse i Lokalavisen. Nye, lettere og mer fleksible bord er kjøpt inn. Foreningen bruker selv møterommene i underetasjen regelmessig og møtesalen oppe til større kurs og møter. Tjenestetimer: 800 timer 5

7 Besøkstjenesten Besøkstjenesten Arbeidsutvalg Leder Anne Ellingbø 1. nestleder Jan Olav Sjøholt 2. nestleder Helga Berg Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen Sekretær Liljan Heimro/Oliv Halmer Opplæringsansvarlig Oliv Halmer Turansvarlig Brit Fosberg Medlemmer I 2008 var det 64 registrerte medlemmer og 62 betalende medlemmer, hvorav 25 med besøksoppdrag tjenestetimer Leder og nestleder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt 9 AU-møter. 180 tjenestetimer Leder og nestleder var på årsmøte Akershus Røde Kors. Rigmor Sivertsen og Oliv Halmer har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med besøksforum og det var godt fremmøte. 78 tjenestetimer Det har vært avholdt 5 medlemsmøter med temaer; Afasi, krisesenteret, orientering fra tjenestekontoret, kirkens bymisjon og Norges handicapforbund. Det er sendt ut 4 besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene. Det er arrangert en busstur til Gjøvik glassblåseri med Brit Fosberg som turansvarlig. Det er arrangert hyggestund på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo- og beh.hjem. 86 tjenestetimer Langfredagskafeen ble som vanlig arrangert i storsalen på Røde Kors-huset med 75 gjester. 50 tjenestetimer 16. august var BT med på et fellesarrangement for hele foreningen lørdag på torget. 30 tjenestetimer Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt og Jane Oesch er primus motor på kulturkafeen. 60 tjenestetimer 4 fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Sole hotell i Noresund. 2 fra flyktningeguiden og 2 fra Ungdomsgruppa var der også, her var budsjettarbeid hovedtema. Røde Kors-telefonen for barn og unge I 2008 hadde vi ett medlem som deltok i vaktordningen ved Distriktskontoret. 6

8 Visitortjenesten I 2008 hadde vi 7 personer i visitortjenesten. I gruppen var 5 aktive. Disse gikk på Ullersmo fengsel. 480 tjenestetimer Det ble holdt et besøksvennkurs i januar. Dette var et kurs som ble avholdt i samarbeid med Lørenskog, Nittedal, Rælingen Røde Kors Besøkstjeneste. 26 deltok og 15 ønsket tilknytning til Skedsmo Røde Kors BT. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til våre besøksvenner. Flyktningeguiden Flyktningeguiden ble startet som ny frivillig aktivitet i Skedsmo Røde Kors fra 2008, med god støtte fra distriktskontoret i Akershus. Mye av jobben, spesielt i begynnelsen, har bestått i å etablere en ressursgruppe for å drive aktiviteten og opplæring av disse medlemmene. Resursgruppen talte på slutten av 2008 fem medlemmer. Det har vært faste møter en gang per måned. Vi har siden oppstart koblet 11 flyktninger og guider, hvorav et par har avslutta koblingen, og en omkobling har funnet sted. Ved slutten av året står det fire guider og 7 flyktninger på vent for å bli koblet. I juni 2008 underskrev Skedsmo kommune, Akershus Røde Kors og Skedsmo Røde Kors en intensjonsavtale om samarbeid og økonomisk støtte i en oppstartsperiode på 3 år. Pengene går til en ansatt i Akershus Røde Kors, som har ansvar for opplæring og oppfølging av flyktningeguiden i Skedsmo Røde Kors. Det har også blitt opprettet godt samarbeid med programkoordinatorene for flyktningene i kommunen, som vi har hatt et møte med på høsten i tillegg til mail og telefonkontakt. Flyktningeguiden har hatt 3 fellesarrangementer i 2008: - Bli kjent kveld i september, bowling i november og pepperkakebaking og julegrøt i desember. Kursvirksomhet -Kurs for frivillige i samarbeid med Akershus Røde Kors, -Ressursgruppen deltok med tre medlemmer på opplæring i fokus på Bolkesjø. Informasjonsarbeid Åpent informasjonsmøte/kurs del mars, informasjon på introduksjonsprogrammet for flyktninger, informasjon på besøksvennkurs, arbeid med hjemmeside, stand på Lørdag på torget,stand på Lysfesten til Skedsmo kommune i Lillestrøm kulturhus og artikkel i Skedsmonytt. Annen virksomhet - Kontakt med Skjetten, Skedsmo og Strømmen fotballklubb og annen sportsklubb på Skjetten i håp om å finne egnet fotballag/sportslag til noen av de yngste mennene som ønsker guide og liker å drive med sport. -Kontakt med Høgskolen i Akershus ang informasjonsplakater og stand på skolen. -Kontakt med IB-linjen på Lillestrøm videregående skole for å prøve å få i gang et samarbeid. -To medlemmer av ressursgruppen var med på arbeidshelg med Skedsmo Røde Kors i oktober for å planlegge neste års budsjett og å bli kjent med lokalforeningen. 7

9 Hjelpekorpset Arbeidsutvalget (AU) har i 2008 bestått av: Korpsleder: Markus Wyller Operativ leder: Espen Lunde Administrativ leder: Øystein Larsen/Gro Hege Herberg fra 1. september Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant i foreningens styre med tale og stemmerett, mens Operativ leder har deltatt som 1. nestleder med talerett, men ikke stemmerett fra april. AU har i 2008 avholdt 12 møter. Det er blitt avholdt 10 fagledermøter. AU og faglederne deltok på styreseminaret som ble avholdt på Sole hotel. Hjelpekorpset har pr totalt 112 medlemmer. Møter/aktiviteter Ansvarlig: Operativ leder Hjelpekorpset har tirsdag som fast aktivitetsdag, og første tirsdag i måneden er det korpsmøte. Her blir det informert om aktuelle saker som har skjedd, eller skal skje i nærmeste fremtid. Resterende tirsdager hver måned er fylt med fagkvelder og aktiviteter knyttet mer eller mindre til hjelpekorpsrelaterte temaer har vært et år der flere av tirsdagskveldene er blitt brukt til dugnad i forbindelse med hjelpekorpskontor, depot og garasje. Vi deltok på øvelsen Gard -08 på Gardermoen med 3 personer. 750 tjenestetimer Aksjoner Ansvarlig: Operativ leder Hjelpekorpset har blitt varslet til 28 større og mindre aksjoner. 3 av disse aksjonene har vært i Skedsmo sitt ansvarsområde. En av aksjonene utenfor vårt område var assistanse med båt. Det har vært variabelt oppmøte på aksjonene utenfor vårt ansvarsområde, men god på de som har vært i vårt område. 280 tjenestetimer Påsketjeneste Ansvarlig: Operativ leder To mann reiste opp første del av påsken, med Toyota og snøscooter. Mannskapet utførte mange oppgaver, som varelevering, sanitetsvakt i alpinanlegget, vakt på beredskapsscooter, appelsintur på langrennsski, transport av pasienter med bil og snøscooter. Oppholdet opplevdes som meget hyggelig, lærerikt og vellykket. Ingen reiste opp andre del av påsken. 200 tjenestetimer Blomsteraksjon Ansvarlig: Operativ leder 1000 blomster ble bestilt av PrimaFlor. Søknader til foretningene ble sendt slik at alt var klart til at vi atter en gang kunne arrangere blomsteraksjon. Lørdag morgen den 26. april kl 0800 stilte 16 medlemmer opp, klare til innsats. Vi hadde i år 6 salgssteder. Salget gikk forholdsvis 8

10 bra, men var preget av litt dårlig vær. Salget ble avsluttet kl Vi hadde da ca 600 blomster igjen og de ble returnert til PrimaFlor. Dagen ble avsluttet i URK rommet med sosialt samvær. 178 tjenestetimer Velferden Velferden har arrangert fest etter blomsteraksjon, sommeravslutning og julebord. Korpsleder organiserte også en Kick-off på høsten. 75 tjenestetimer Olasetra Hyttegruppa har i 2008 bestått av: Kjetil Skamsar (hyttesjæf) Henrik Rønsen (hytteass.) Hytta har i 2008 ikke hatt noen organiserte dugnader. Det har derimot vært noen medlemsturer opp på hytta, hvor hyttesjæf har tatt tak i småting mens han har vært der. Solcelleanlegget ble ikke montert i 2008 grunnet manglede tid hos de som har kompetanse til å montere dette. Hytta er dårligere besøkt i 2008 enn i Det gledelige er at de som har besøkt hytta, har vært medlemmer som ikke nødvendigvis er så aktive nå om dagen. 200 tjenestetimer PR Leder: Ola Strømman Hjelpekorpset har i løpet av året vært godt synlig på større arrangementer. Åråsen er klart det stedet de fleste ser oss, men for å komme inn på folk har andre arenaer vært bedre. Lørdag på torvet: tilbake på Lillestrøm Torv var det mer et Røde Kors-arrangement, og det kan absolutt regnes som vellykket. Den internasjonale førstehjelpsdagen ble markert på Strømmen Storsenter 13. september. Kjøretøy og hengere er merket etter profilprogrammet med unntak av tekstene og snøscooteren. Hjelpekorpset har fått laget en ny informasjonsbrosjyre beregnet på medlemsverving. Det har vært rykket inn annonser for førstehjelpskurs. 90 tjenestetimer Instruktørgruppe Leder: Lena Bjartland Strømman til 1. februar. Etter februar ubesatt stilling. Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har drevet følgende kurs- og instruksjonsvirksomhet i 2008: Vi har holdt: - ett 24 (35)-timerskurs med 11 deltagere. - ett 6-timerskurs med totalt 6 deltagere. - ett NGF kurs for Besøkstjenesten i Fetsund med 4 markører, 3 instruktører og17 deltagere. - ett NGF kurs for Lørenskog Røde Kors med 1 markør, 2 instruktører og12 deltagere. - ett 3-timers kurs for Besøkstjenesten i Skedsmo, 2 instruktører, 18 deltagere. 9

11 - ett 3-timers kurs for Rælingen RKU, 1 instruktør, 8 deltagere. - hjertestarterkurs, 1 instruktør, 3 deltagere. - ett kurs for barnehage, 4 timer, 1 instruktør og 6 deltagere. - idrettsskadekurs på Starum, 2 instruktører og 2 veiledere, det var 12 deltagere på kurset. Vi hadde også instruktører / veiledere på følgende kurs: 1 veileder på KO-kurset på Starum, 1 veileder på Sminke- og markørkurset i Stavern og 2 instruktører på Barmarkskurset på Starum. Vi har gjennomført 2 hjelpekorpsprøver med totalt 17 deltagere. Vi fikk mange forespørsler om kurs i 2008, men på grunn av mangel på instruktører ble vi nødt til å avslå flere av disse forespørslene. Hjelpekorpset har hatt deltagere på følgende eksterne kurs: - 2 deltagere har fullført og 2 deltagere har påbegynt Ambulansepersonellkurs. - På Starum har vi hatt 2 deltagere på Barmarkskurs teori, 1 deltager på KO-kurs, 2 deltagere på Instruktør C-kurs og 1 deltager på Idrettsskadekurset. - Vi har hatt 1 deltager på Operativ ledelse sommer (A-kurs) på Merket. - I Stavern hadde vi deltagere på Idrettsskadekurset, 2 deltagere på Videregående førstehjelp (B) og 1 deltager på Psykisk førstehjelp. 1 deltager har vært på LOUP-kurs tjenestetimer Sminke/markør Leder: Anita Borgan Sminke- og markørgruppa har hatt stor aktivitet. Vi har deltatt på kurs og øvelser samt hjelpekorpsprøvene som har blitt avholdt. Under Regionskursene på Stavern var ett av medlemmene i gruppen med som veileder på Sminke- og markørkurset som ble avholdt der. Vi var til stede på Lørdag på torget hvor vi sminket barn og ungdom som ønsket det. Vi har deltatt på et kurs Norske Redningshunder avholdt, samt på en ringløype på en speiderleir i regi av KFUM brukte vi mye til å samarbeide med andre hjelpekorps. Dette ble gjort for å øke vår egen kompetanse innen sminke og markørspill, for å øke aktiviteten og antall oppdrag for medlemmene i gruppa, samt for å bedre samarbeidet på tvers av hjelpekorpsene. Under Opplandmesterskapet i hjelpekorpsdisipliner var vi til stede med sminkører og markører og det samme var vi under NM på Elverum. Østfold Røde Kors avholdt vinteren 2008 en stor katastrofeøvelse i Mysen som gikk over et drøyt døgn. Her hjalp vi til og stilte med 6 markører og 1 sminkør. Vi har også hjulpet Oslo RKH med markører til en øvelse. Vi avsluttet året med juleavslutning med pepperkakebaking for de som hadde vært med i gruppen gjennom året. 511 tjenestetimer 10

12 Samband Leder: Jon-Harald Bråthen Sambandsutstyret har i løpet av året blitt oppgradert blant annet med nye monofoner og nye batterier til alle håndapparatene. Det har blitt satt i gang modernisering av repeater og koradioutstyr slik at dette skal bli lettere i bruk. Det har også blitt kjøpt inn nye radioer som skal deles mellom båt og scooter. 40 tjenestetimer Tjeneste Leder: Gro Hege Herberg fra 1. april Hovedtyngden av tjenester har i 2008 vært LSK sine eliteseriekampene på Åråsen og 2. divisjonskampene i LSK-hallen. Vi var også som vanlig til stede på den årlige Vintercupen til Kurland FK i januar og februar. Vi har hjulpet Oslo RKH under konsert på Valle Hovin og Nannestad og Gjerdrum RKH under sykkelrittet Den store styrkeprøven og håndballturneringen Nannestadcup. Andre oppdragsgivere vi har hatt i 2008 er Lørenskog kommune, Kjeller Småflyhavn, Ullensaker kommune, Gallon MC, Byfest 2008 og Lillestrøm Håndballklubb tjenestetimer Transport Leder: Thomas Johannessen/John Erik Holmen fra 1.oktober Oversikt over materiell Biler: AX VW Transporter ambulanse 2001 modell CE VW Transporter Syncro kombinertbil 1994 modell CE Toyota HIACE 2003 modell Annet: HX 7726 Polaris Whitetrack snøscooter 2008 modell. PA 5517 Tysse snøscooter henger 2002 modell CK 6075 Blå henger DR 7151 Båt henger Båt Polarcirkel 510 Båt motor Evinrude e-tec 90hk Kjøretøy AX VW Transporter ambulanse 2001 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i

13 Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til CE VW Transporter Syncro Kombinertbil 1994 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til CE Toyota HIACE 2003 modell Km i 2008 Km i 2007 Dato Km-stand Dato Km-stand Km i Km i Bilen har hatt normalt ettersyn og service. Den er EU godkjent til HX 7726 Polaris Whitetrack snøscooter 2008 modell Km i 2008 Dato Km-stand Denne ble kjøpt ny i Vår tidligere snøscooter ble levert som innbytte. Båt motor Evinrude e-tec 90 hk Var på service høsten Hengere Blåhenger Nye stropper til kapellet. Ellers normalt ettersyn. Scooterhenger Hengeren har hatt normalt ettersyn. Båthenger Hengeren har hatt normalt ettersyn og service. Garasje Det har vært service på høytrykksspyler og det er anskaffet noe håndverktøy og ett lite skap. Gulvet i ambulansegarasjen er renovert. Det er lagt varmekabler og gulvet er flislagt. Kaldgarasjen har vært brukt som lager en periode grunnet oppussing av depot. 80 tjenestetimer 12

14 Ambulanse (bakvakta) Leder: Jon-Harald Bråthen/Kjetil Skamsar fra 1. desember Vi skrev under en ny ambulanseavtale med Ullevål universitetssykehus i Bakvakta har i år kjørt 147 turer hvorav 3 turer var akutturer, noe som er det høyeste antall kjørte turer for et hjelpekorps i Akershus. Vi var med på en stor samhandlingsøvelse for helse, brann og politi i Eidsvolltunnellen. Dette var meget lærerikt. Vi har hatt 2 personer på ambulansekurs i Østfold, disse bestod eksamen våren Vi har også sendt to personer på ambulansekurs i regi av Norsk Folkehjelp. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo RKH, deltatt på møter i Transport- og Ambulanseutvalget i Akershus Røde Kors tjenestetimer Depot Leder: Rune Sand/Arnt Rikard Alvestad fra 1. mai Depot har satset på beredskap, og kassesystemet er derfor byttet ut slik at det kan håndteres av en person. Det er også kjøpt inn to nye GPS med elektroniske kart. Depotrommet er under oppussing. Lettveggene er revet og det fremstår nå som ett rom. Nytt hyllesystem skal monteres, noen hyller er kjøpt. Alt utstyr er gått igjennom og det har vært en stor ryddeprosess høsten Det har vært innkjøp av forbruksutstyr og vedlikehold av varig utstyr. 400 tjenestetimer Båt Leder: Gaute Sars-Olsen Aktiviteten var størst på forsommeren. 4 treningsturer i Oslofjorden og en øvelse i samarbeid med Bærum RKH. Disse turene ga god trening i forflyttning av båten på land. Aktiviteten på Øyeren har i 2008 vært lav. Båten har ligget i Fet Båthavn som tidligere år, men ikke patruljert så hyppig som tidligere år. Samarbeidet med Fet Båtforening må avklares etter 2008-sesongen da den opprinnelige avtalen om båtplass er gått ut. Båt med utstyr var på besøk hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen for å vises frem. Dette resulterte i at vi ble med på en treningstur med NRBR i Øyeren hvor vi la ut lenser. Båten ble brukt av redningstjenesten en gang i Leteaksjon i Oslofjorden, Nesodden. Vi var da i søk på østsiden av Nesoddtangen 1,5 time etter varsling. Båten har blitt utstyrsmessig vedlikeholdt. 250 tjenestetimer Scooter Leder: Gaute Sars-Olsen/Ola Strømman fra 1. september Øvelseshelg ble holdt på Gålå tidlig på året. 5 personer var med. Samarbeidet med Sør-Fron var godt. All utdanning ute i området deres skjedde i samarbeid med dem. Ny scooter ble kjøpt inn i april. 13

15 Det er per personer som har sagt seg villig til vakter uten forbehold, av disse har 3 førerkort klasse E. 13 personer har stilt seg til disposisjon ved behov. Sent 2008 er scooteren klargjort og vaktlister påbegynt. 150 tjenestetimer Håndarbeidsgruppa Vi er 10 aktive medlemmer, som møtes på Røde Kors huset avtalte mandager fra kl og utover, 2 3 timer hver gang. Som tidligere arbeides det med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer (om mulig) diskuteres. I løpet av året mottar vi også diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter gjerne med å lage gevinster for utlodning til besøkstjenestens påskearrangement. Enkelte av oss hjelper til med å arrangere Langferdagskaffeen. Det sendes blomster til de av medlemmene våre som har hatt merkedager. I likhet med tidligere år hadde vi sommeravslutning hos ett av medlemmene. Dette går på rundgang hos de som har anledning. Vi har i år prøvd å markere oss, ikke bare i Lillestrøm, men også andre steder i kommunen. I mars hadde vi 33 lotteri på Skjettensenteret og i juni deltok vi på Husebydagene på Skedsmokorset. Vi har hatt tre lørdagskafeer, i mai, september og november. Alle med meget godt besøk. Den siste mandagsmøtet før jul hadde vi trekning av julebasaren og i desember var vi ute på julelunsj. Overskuddet av våre forskjellige arrangementer kr ,- ble overført til lokalforeningen. Også i år ønsket vi at en del av overskuddet skulle brukes i nærmiljøet. Valget falt på Kirkens bymisjon og etter ønske fra dem, skulle vi sponse en julemiddag. Vi har fått tilbakemelding om et vellykket arrangement med ca 40 personer tilstede. Lillestrøm Helse- og Velferdssentral Leder: Representanter: Tove R Olsen Randi Tangen Vesla Nerdrum Gundersen Mary Bjerke Anne Lillesøster Bjerke Gudrun Holte Laila Faye Liv Halla Arbeidet på Lillestrøm helse- og velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner som er innarbeidet gjennom 44 år. 14

16 Representanter til Velferden fra Skedsmo Røde Kors, har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver 4. uke til ca personer. I tillegg kommer tilstelninger som 17. mai, grøtfest, de eldres dag, adventsfest og juletrefest for Måsan barnehage. Vi utfører også en del andre aktiviteter, som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Vi har også i år betalt kr ,- i husleie til Skedsmo kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke en del av dette. Vi har avholdt 1 årsmøte og 8 styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. 300 tjenestetimer Servicegruppa Leder: Nestleder: Ivar Lund Odd Krogstad Medlemmer Det var ved årets start 19 og ved årets slutt 16. Utkjøring av varm mat for Skedsmo kommune tok slutt 1. januar, da kommunen begynte med utkjøring av kald mat til de eldre. Vi har hatt ansvaret for badingen på LIBOS hver tirsdag og torsdag, og stiller med to vakter de dagene. I mai måned fikk vi beskjed fra LIBOS at badet ble stengt inntil videre pga mangler. I oktober fikk vi beskjed om at badet fortsatt ville være stengt frem til 5. januar Vi har nå problemer med å stille to mann på vakt hver tirsdag og torsdag. Gutta har kommet opp i åra og synes ansvaret blir for stort. Servicegruppen har møte hver mandag formiddag på Røde Kors-huset. Forrige ukes arbeid blir rapportert og arbeidet i kommende og neste uke blir planlagt. Ellers har vi tatt oss tid til sosialt samvær ute på byen, og vi har hatt en dagstur med buss der konene har fått være med. Julebord har vi, som vanlig, hatt i salen på Røde Kors huset. Bilen vi har benyttet som transportmiddel, Seat 1996 modell, har nesten ikke vært i bruk i år. Det er vedtatt å selge bilen. Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa har hatt en oppsving i 2008 og har siden etter sommeren hatt møter og aktiviteter jevnlig. Det var et møte i slutten av august da vi i ungdomsgruppa planla å ha en konsert på lillestrøm på verdens aids dag 1.des. Dette har vi jobbet med frem mot desember. Vi har hatt en bli kjent kveld med alle i ungdomsgruppa. Vi hadde en kveld på Peppes pizza. Vi har hatt ca 2 møter i mnd (i november hadde vi 3), og ellers har vi hatt mange møter gjennom facebook. Vi har hatt stand på Åråsen og gitt ut brosjyrer og kondomer. Heidi Jeyakanthan og Sarah Cecilie fra gruppa var på Tv2, Waschera, et ungdomsprogram, og snakket om Aids 1.desember. 15

17 Historiegruppa Ingen aktivitet i Inntekt Hovedinntektskildene i 2007 har vært: Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idrettsarrangementer og andre arrangementer. Av inntekter som medlemmene skaffer ved dugnadsinnsats nevner vi blomstersalg i mai, håndarbeidsgruppas julemarked og bok og loppemarked samt noe boksalg på internett. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetalingen. Besøkstjenesten har mottatt en gave innsamlet ved begravelse. Medlemsverving, motivering og informasjon Foreningen har gjennom året ikke gjort en stor innsats for medlemsverving. Hjelpekorpset og besøkstjenesten har allikevel god tilgang på medlemmer. Det totale medlemstallet ser ut til å stabilisere seg. I løpet av året har vi hatt artikler om vår aktivitet i Romerikes Blad. Etter planen skulle vi sende ut en ny brosjyre til våre medlemmer, men dette er ikke gjort. Eget brev gikk ut sammen med kontingentbrevet. Vi har hatt annonser inne ved medlemsmøter og andre arrangementer. Bevilgninger og tiltak innland Største enkeltiltak har vært økonomisk støtte og praktisk deltagelse i tur til Polen for ungdom fra Skedsmo. Til dette fikk vi tilskudd fra Norges Røde Kors og Akershus Røde Kors. Vi har ellers bevilget penger til Velferden i Lillestrøm, støtte til turer for vanskeligstilte familier i Skedsmo, treningsklær til danseopplæring for vanskeligstilt ungdom i regi av Skedsmo kommune, leker til sorggruppen på Ahus og julearrangement på Ullersmo. Utenlandshjelp Vi har gitt støtte til flomofre i Burma og til distriktets samarbeidsprosjekt i Dobele. Medlemstall (per 8.januar 2009) Hjelpekorps 112 (111) medlemmer Besøkstjenesten 62 (60) medlemmer Ikke tilknyttet spesialavdeling 1255 (1209) medlemmer Til sammen 1421 (1380) medlemmer 16

18 Æresmedlemmer Vi har 7 æresmedlemmer; Liv Halla, Lisbet Øverhagen, Barbro Eig Dal, Knut Melheim, Erik A Haga, Anny Andersen og Bibbi Faye. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Takk også til andre Røde Korsforeninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har hatt samarbeid med dette året. 17

19 Resultatregnskap Skedsmo Røde Kors Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Skedsmo Røde Kors

20 Balanse Skedsmo Røde Kors Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Skedsmo Røde Kors

21 Balanse Skedsmo Røde Kors Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Opptjent egenkapital Fri egnekpapital Bunden egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skedsmo Røde Kors

22 Noter 2008 Skedsmo Røde Kors Regnskapsprinsipper Driftsinntekter/driftskostnader Regnskapet er delvis bokført etter kontantprinsippet. Det vil si at kjøpte driftsmidler ikke fremkommer som eiendel i regnskapets balanse, og mottatt tilskudd til kjøp av driftsmidler er ført som inntekt i rusultat regnskapet. Refusjon av merverdiavgift for 2007 er ført som inntekt i Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

23 Noter 2008 Skedsmo Røde Kors Note 1 Spesifikasjon leieinntekter Skedsmo kommune Faste leietakere Tilfeldige leietakere Sum Note 2 Anleggsmidler Bygningsinnredning Bygninger Tomt Sum Kostpris = Akkumulert avskrevet Årets ordinære avskrivning Akkumulert avskrevet Bokført verdi Avskrivninger i % 2-10% 2 % Note 3 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 4 Egenkapital Røde Kors Huset Lokalforeningen Hjelpekorpset Besøkstjenesten Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 5 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Sum Note 6 Ytelser/godtgjørelser til revisor Det er kostnadsført kr inkl mva til revisor for 2008.

24 Skedsmo Røde Kors Oversikt over ikke bokførte aktiva pr Vedlegg til regnskapet for 2008 Betegnelse. Merke. regnr. Anskaffelses år Anmerkning. Hytte Olasetra g.nr.89 br.10 i Rælingen kommune. Ca Tomten kjøpt i 2003 etter en større jordskiftesak. Kjøpesum for tomta: kr 1000,-. (1000 ganger årlig festeavgift) Ambulanse 2000 VW transporter AX Kjøpt brukt Første gang registrert i Kombinert bil VW Transporter Syncro 1994 CE seters buss 2003 Toyota HIACE 2003 CE Varebil 1996 Seat Inca 1996 CE Snøscooter 2002 Artic PA Byttet inn våren 2008 Snøscooter 2008 Polaris Widetrak LX 500 HX-7729 Ny 2008 Anskaffet våren Snøscooterhenger Tysse 2002 PA-5517 Varehenger CK Båthenger 2005 Ny 2005 DR-7151 Båt 2005 Polarsirkel 510 med 2005 Evinrude e-tec 90 HK Ny 2005 À jour pr Erik A. Haga økonomiansvarlig

25 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2009 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøtet 5.oktober Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden : 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer. 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon. 1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. Skedsmo Røde Kors sine internasjonale forpliktelser er stort sett begrenset til distriktsprosjekt gjennom Akershus Røde Kors og den støtten som blir gitt økonomisk i løpet av et år. SRK skal bidra til å skape et tryggere lokalsamfunn, samt til dialog og forebygging av vold og konflikter. SRK skal fortsette arbeidet med ungdom blant annet i samarbeidsprosjektet med Skedsmo kommune og Ungdommens Hus i Lillestrøm. Sammen arrangeres temakvelder, rollespillet På Flukt og tematur til Polen for å bevisstgjøre ungdom og forebygge vold og rasisme. Tematuren til Polen er en åpen tur for skoleungdom i Skedsmo Kommune i alderen år. Foreningen skal ha sin årlige stand i august, Lørdag på Torget, hvor vi viser frem foreningens samlede tyngde og brede interessefelt i samfunnet. Foreningen ser for seg et samarbeide med Rælingen Røde Kors rundt flyktningguide, og ser positivt på de synergieffektene dette kan ha for begge lokalforeningene. SRK har et godt samarbeid med Lørenskog Kommune rundt kulturkafeen på Kurland, som henvender seg til ungdom over 18 år med ulike tilpassede arrangementer. 2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer SRK ønsker å forbedre beredskapsplanene i foreningen, og hjelpekorpset vil være den spesialavdelingen med høyest fokus på beredskap både sommer og vinter. Tilpasninger og oppgradering av utstyr vil bli gjort fortløpende i løpet av året, herunder kjøp av nytt aggregat og tilpassing av våre lokaler for raskere responstid ved aksjoner. Side 1 av 4

26 For å oppgradere bilparken i foreningen vil en av våre biler bli byttet ut med en ny og mer hensiktsmessig bil i løpet av året, samt at en bil vil bli solgt, men ikke erstattet. Det er nødvendig med oppgraderinger av sambandsutstyr, herunder ny repeater og repeatercontroller. SRK har som mål å sende sine medlemmer på lokale, sentrale og regionale kurs i løpet av året for å sikre et høyt kompetansenivå blant våre medlemmer. Vi ønsker også å sende medlemmer på kjørekurs for ambulansepersonell (160- utrykning) samt kjøretreningskurs for medlemmer som allerede har dette, men som trenger repetisjon og trening. SRK har som mål å utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte både større ulykker og redningsarbeid med henblikk på søk i skog og mark og på vann. Våre beredskapsplaner skal kvalitetssikres, og et bedre samarbeid med kommunen må etableres. Det skal gjøres en innsats for å registrere frivillige medlemmer fra hele foreningen i ett automatisk telefon/sms varslingssystem (Voice Broadcast), et varslingssystem som har vært brukt i hjelpekorpset i flere år. SRKH skal, så langt vi ser det hensiktsmessig, drive en suppleringstjeneste i tråd med strukturene i norsk helsevesen 3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner Omsorg, herunder besøkstjenestens virksomhet, skal fortsette med dagens aktivitetsnivå, men jobbe aktivt for økt rekruttering av besøksvenner, og i løpet av året tas det sikte på å arrangere et nytt kurs for besøksvenner. Vi skal fremdeles være i stand til å besøke og hjelpe syke, ensomme, innsatte og andre med spesielle behov, og vi tilstreber at det ikke skal være lang venteliste på å få besøksvenn. Det skal i løpet av året arrangeres flere hyggekvelder for eldre, vår tradisjonelle og godt besøkte Langfredagskafè, 2 bussturer som er åpne for alle og samarbeidet med Kurland Kafè drives videre. Det vil også være videre fokus på visitortjenesten, hvor Skedsmo har noen aktive ildsjeler som jobber mot de innsatte på Ullersmo Landsfengsel. Skedsmo Røde Kors har en aktiv flyktningeguidetjeneste som stadig vokser og har høyt fokus på rekruttering av nye medlemmer og guider. Det skal jobbes videre med integrering av flyktninger/asylsøkere i det norske samfunn, og ved å arrangere temakvelder og stands vil vi bidra til å øke mangfoldet. Behovet og mulighetene for å starte opp og gjennomføre leksehjelp for kommunens skoleelever vil bli vurdert videre. SRK har en svært aktiv håndarbeidsgruppe som møtes hver uke i ca 9 av årets 12 måneder og koser seg med ulike typer håndarbeid og en hyggelig prat over en kaffekopp. Gruppen ønsker seg nye medlemmer, og vil jobbe med nyverving av medlemmer i løpet av året. Håndarbeidsgruppa bidrar på Langfredagskafeen og arrangerer egne lørdagskafeer ca 3 ganger i året, mars/september og oktober, hvor de blant annet lodder ut noen av sine flotte arbeider. De er også jevnlig å se med sitt 33-lotteri på Skedsmokorset, Skjetten og Huseby. Side 2 av 4

27 I løpet av året vil det bli arrangert en teatertur eller lignende for medlemmene, og de vil være med på Røde Kors-markeringen i august SRK er i dialog med Nedre Romerike Tingrett rundt mulighetene for å starte opp et vitnestøtteprogram på Nedre Romerike, et program som over tid har vært drevet med stor suksess i Oslo RK. 4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon Skedsmo Røde Kors har fokus på å utvikle en god, trygg og stabil organisasjon, og vil blant annet satse på å sende ledere på LOUP-kurs. Skedsmo Røde Kors ønsker å tilby alle sine medlemmer en forståelse av Røde Kors Grunnverdier ved å arrangere Røde Kors-skolens grunnmodul. Enten som separat kurs eller som en integrert del i et større kursopplegg. Som Røde Kors-forening har vi en større styrke og respekt blant både barn og voksne i nærmiljøet enn det vi kanskje selv er klar over. Vi må kunne tre mer inn blant kommunens befolkning og bli en del av deres nettverk og tilbud. Servicegruppa er en gjeng med spreke pensjonister som hygger seg sammen på mandager med en kaffekopp og en trivelig prat. Vi håper gruppen også fremover vil være et trygt samlingspunkt for voksne menn i sin beste alder, 60+. Behovene på nedre Romerike endres, og vi må stadig vurdere nye behov som dukker opp. Noen aktuelle oppgaver kan kanskje ha en annen form enn slik vi har jobbet tidligere, og et samarbeid på tvers av kommunegrensene kan være hensiktsmessig. Samlet tilbyr foreningen en stor bredde av kurs, og for 2009 skal vi tilstrebe at våre medlemmer har tilgang til alle våre opplæringsplaner og kurs, blant annet ved bruk av mail og våre nyutviklede web-sider som en mer aktiv kilde. Aktivitet avler aktivitet, og vi skal jobbe for å beholde våre nye medlemmer ved å gi mulighet for deltakelse i ulike aktiviteter. Turer, opplæring og medlemsmøter bidrar til å skape et godt miljø hvor nye medlemmer skal føle seg trygge og velkomne. Vi har en ungdomsgruppe med høyt aktivitetsnivå, som stadig rekrutterer nye medlemmer. Gruppen vil i løpet av året kjøre ulike aktiviteter på asylmottak og holde stands på Åråsen med ulike temaer. De vil være med å markere 8.mai og verdens flyktningedag. Gruppen vil ha flere sosiale arrangementer for sine medlemmer, blant annet kinoturer, båttur, grilling, hyttetur og ulike kurs. Gruppen vil bidra under arrangementene På Flukt og Lørdag på Torget. Som forening skylder vi også å ta vare på de som har vært med en stund, sørge for at de tildeles oppgaver om ønskelig og huskes i den daglige drift. Gamle medlemmer er en stor ressurs for Skedsmo, og bør i større grad trekkes inn i foreningen, for eksempel for å delta i tidsbegrensende prosjekter. Side 3 av 4

28 Skedsmo Røde Kors står i en særstilling med god økonomi og godt utstyr, og dette er noe vi må ivareta. Renhold og vedlikehold på hus, hytte, garasje, kjøretøy og andre eiendeler må følges opp til enhver tid. Foreningen må kontinuerlig evaluere aktivitet kontra utstyr slik at dette til enhver tid er hensiktsmessig til våre oppgaver. SRK skal intensivere rekrutteringsarbeidet for å få flere medlemmer, og er i gang med å utarbeide informasjonsbrosjyrer rundt de ulike aktivitetene vi driver med. Brosjyrene skal benyttes i alle offentlige sammenhenger, for eksempel stands og informasjonskvelder. Foreningen skal også i 2009 videreutvikle huset ved å sørge for nødvendig vedlikehold og ønskelige oppgraderinger for å sikre driften videre. Side 4 av 4

29 Skedsmo Røde Kors Lokalforening Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3201 Materiale for salg Boksalg Røde Kors bidrag Røde Kors bidrag ungdommen Gaver inn Innsamlingsaksjoner 3210 Diverse inntekter Grasrotandelen Julemesse Medlemskontigent Kommunale bidrag/matkjøring Moms kompensasjon Renter Sum inntekter

30 Skedsmo Røde Kors Lokalforening Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4205 Aktivitetstilskudd, Besøkstjenesten Servicegruppa Ungdomsgruppe Støtte lokalt/innland Støtte utland Støtte, Velferden Støtte, T. Myklebust hjelpefond Innkjøp materiell for salg Telefongodtgjørelse Revisorhonorar Bokføring Advokathonorar Kontorhold / rekvisita Kopiering / PC-datautstyr Deltakeravgift kurs/opplæring Utgifter andre arrangementer Beredskapsutvalget Telefon Mobiltelefon Porto/boksleie "Lille Trille" utgifter PR - Annonser Møteutgifter Landsmøte Medlemspleie Gaver/blomsterhilsner Forsikring Gebyrer Diverse utgifter Rentekostnader Sum utgifter Overskudd Overføring fra/til Huset ( ) Overskudd etter overføring fra/til huset ( )

31 Skedsmo Røde Kors Omsorg Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3201 Materiale for salg 3203 Andre egne arrangementer 3207 Røde Kors bidrag Gaver inn Diverse inntekter 3211 Deltageravgift diverse arrangement Detageravgifter flykningearrangement Julemesse, overskudd arbeidsgruppen Loddsalg, medlemsmøter Salg på aldershjem Tilskudd fra Lokalforeningen Renteinntekter 3 0 Sum inntekter

32 Skedsmo Røde Kors Omsorg Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4300 Materiell for salg Flyktningeguide Støtte innland (Ullersmo og kurland kafe) Telefongodtgjørelse Deltakeravgift eksterne kurs Egne kurs Bussturer Arrangement i regi av Besøkstjenesten Arrangement i regi av Flykningeguiden Porto/boksleie Bilgodtgjørelse / privatbiler Reisekostnader PR materiell Møteutgifter Velferdsarrangementer Gaver/blomsterhilsner Gebyrer Diverse utgifter 79 0 Sum utgifter Overskudd (8 822) 3 300

33 Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter 3200 Brusautomat legeformidling Materiale for salg Andre egne arrangementer Tjenester Røde Kors bidrag Gaver Diverse inntekter Deltageravgift diverse arrangementer/inntekt Ref. redningsutgifter Ref. ambulansetransport Inntekter kurs vi arrangerer Renteinntekter Sum inntekter

34 Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps Budsjett for år 2009 Kto. Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Utgifter 4300 Innkjøp materiale for salg Fremmedytelser/underentrepenør Telefongodtgjørelse Utgifter innbo i hus Utgifter hytte Utgifter garasje Depot Uniformer Kontorhold/rekvisita Aviser/tidsskrifter Deltakeravgift kurs Utgifter vedrørende instruksjon/sminke Utgifter arrangementer Påskeberedskap Utgifter på ulykkesberedskap Mobiltelefon Samband Porto/boksleie Snøscooter Hengere Båt Ambulanse Ny bil Syncro/kombibil Toyota/mannskapsbil Bilgodtgjørelse/privatbiler PR / Annonser Møteutgifter/korpsmøte Velferdsarrangementer Gaver/blomsterhilsner Gebyr Tap på fordringer Diverse utgifter Sum utgifter Overskudd

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Fra Lørdag på Torget. Foto: Raymond Aaserud Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2010 Innhold Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Styret s. 2 Representasjon s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring

Detaljer

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2011 Innhold Styret s. 2 Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Representasjon s. 2 Æresmedlemmer s. 2

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer,

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Forord Norsk Folkehjelp Oslo (NFO) ble stiftet som en arbeidersamarittgruppe 4.4.1932. I dag driver vi i all hovedsak innenfor områdene sanitet og redning, ungdomsarbeid,

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Noen av de som deltok som sanitetsvakt på Kippermocupen Dagens leder, Aina i hyggelig samtale med en av lagets eldste medlemmer, Levie Jensen Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Styresammensetning

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 1892 2013, 121 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

WWW.ODF.NO NR 1 2011 DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00.

WWW.ODF.NO NR 1 2011 DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00. NR 1 2011 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DEMONSTRASJON LA DØVESKOLEN LEVE ONSDAG 27. APRIL KL 14.00 MØT OPP VED YOUNGSTORGET KL 13.30, OG VI GÅR TIL STORTINGET KL 14.00. Du kan følge med

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer