Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors"

Transkript

1 Beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

2 Årsberetning 2011 Innhold Styret s. 2 Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Representasjon s. 2 Æresmedlemmer s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring s. 3 En reise i fred s. 3 Humanitært forum s. 3 Røde Kors-huset s. 3 Beredskapsutvalget s. 4 Røde Kors Beredsk.vakt s. 4 Historieutvalget s. 4 Ungdomsgruppa s. 4 Informasjons- og PR-utvalget s. 4 Omsorg s. 4 Arbeidsgruppen s. 4 Besøkstjenesten, visitorer, Kurland kafe s. 4 Flyktningeguiden s. 5 Lillestrøm Helse- og Velferdssentral s. 5 Servicegruppa s. 5 Vitnestøtter s. 5 Hjelpekorpset s. 6 Påsketjeneste s. 6 Komitèer, utvalg og lignende Valgkomitè: Geir Solvang, Arnfinn Brekke, Knut Melheim, Ole David Kværner, Thomas Enget, Bjørg Amundsen og Wenche Svellingen Styrets arbeidsutvalg: Lena Bjartland Strømman, Erik Haga og Fred Øistein Andersen En reise i fred: Solfrid Karlsen, Geir Solvang, John Hofseter, Jan Olav Sjøholt, Vanja Sortnes, Amir Keyani, Møter og aktiviteter s. 6 Blomsteraksjon s. 6 Aksjoner s. 6 Velferd s. 6 Sminke og markører s. 6 Ambulanse (bakvakta) s. 6 Snøscooter s. 6 Depot s. 7 Tjenste s. 7 Samband s. 7 Båt s. 7 Transport s. 7 Kurs og instruksjoner s. 7 Ola-setra s. 7 Felles s. 8 Inntekt s. 8 Gaver s. 8 Medlemsverving, motivering og informasjon s. 8 Bevilgninger og tiltak innland s. 8 Utenlandshjelp s. 8 Takk s. 8 Medlemstall s. 8 Status for Skedsmo Røde Kors opp mot Handlingsplan 2011 s. 8 Ann-Helen Bakkelund og Ola Strømman Medlemansvarlig: Barbro Eig Dahl Systemansv. maskinvare: Jon-Harald Bråthen Systemansv. progr.vare: Rune Sand Politiattestkontakt: Fred Øistein Andersen Kontakt ressurssystemet: Øystein Larsen Styret Leder: Fred Øistein Andersen Nestleder: Lena Bjartland Strømman Styremedlem: Grethe Holsæther Styremedlem: Stein Erik Østlie Styremedl./øk.ansvarlig: Erik Haga Varamedl. : Rachel Harviken Hjelpekorpset leder: Øystein Larsen Hjelpekorpset 1.nestleder: Gro Hege Herberg Hjelpekorpset 2.nestleder: Raymond Aaserud til Jon-Harald Bråthen fra Omsorg leder: Ingunn Toussi Omsorg 1.nestleder: Jan Olav Sjøholt Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve Følgende har hatt møte- og talerett: Ungdomsgruppa leder: Jannicke Langseth/Nasrin Naimy Servicegruppa leder: Ivar Lund/Odd Krogstad Velferdens leder: Tove Olsen Revisor: Svindahl Leidland Myhrer & Co as Representasjon Akershus RK årsmøte: Øystein Larsen og Fred Øistein Andersen Akershus RK distriktsstyre: Gaute Sars-Olsen, Geir Solvang og Stein Kåre Laingen Akershus RKU d-råd: Magnus Johan Sauro og Jørgen Fjeldberg Kontrollkomiteen: Erik Johnsson Ordstyrer Akershus Røde Kors årsmøte: Ann-Helen Bakkelund NRKors landsmøte: Fred Øistein Andersen Ola Strømman og Lena Bjartland Strømman deltok under Reisen tilbake for pårørende og etterlatte på Utøya i august og oktober. Æresmedlemmer Vi har sju æresmedlemmer: Liv Halla, Lisbet Øverhagen, Barbro Eig Dal, Knut Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen og Bibbi Faye. 2

3 Skedsmo Røde Kors Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Korsprinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c og aktivitetene i avdelinger og grupper, har hele foreningen bidratt ved ulike felles aktiviteter. Møter Det har vært avholdt ett årsmøte, to medlemsmøter, elleve styremøter og elleve møter i foreningens arbeidsutvalg. AU har behandlet 81 saker, styret har behandlet 104 saker. I november ble det avholdt ett styreseminar for 16 deltakere med hovedvekt på arbeid med budsjett og handlingsplan samt informasjonskanaler og beredskapsarbeid. Vi har hatt deltagelse på distriktets ledermøter og samlinger. Vi var representert med tre på ledersamlingen i april og tre på ledersamling i november. Leder har deltatt på landsmøtet til Norges Røde Kors. Av medlemsarrangementer ble det arrangert et sommermøte/ grillfest i juni med 41 deltakere og ett julemøte/grøtfest i desember med 45 deltakere tjenestetimer Kurs/opplæring Vi har deltatt på to ledertreninger i regi av Akershus Røde Kors. Vi har hatt 25 deltakere på to kurshelger som Akershus Røde Kors har arrangert. 225 tjenestetimer En reise i fred Ola Strømman (prosjektleder), Ann-Helen Bakkelund (ass), John Hofseter, Geir Solvang, Jan Olav Sjøholt, Solfrid Karlsen, Amir Keyani, Vanja Sortnes Nytt av året er at Skedsmo Røde Kors står som eneste arrangør av prosjektet, og har derfor stått for søknader, påmeldinger, faktureringer og alle spørsmål på frivillig basis. Det ble i år avholdt 3 temakvelder og et foreldremøte i forkant, rollespillet På flukt, busstur til Polen/Tyskland og en mimrekveld. 38 ungdommer og 8 ledere deltok. Temakveldene var en bli kjent -kveld, en busstur til Villa Grande og Holocaustmuseet, og en kveld med foredrag fra Folk og Forsvar. På flukt ble arrangert i Tæruddalen. Bussturen gikk som vanlig greit, med en ekstra runde innom rampen der de norske jødene kom inn til Auschwitz og bra med ekstra tid i Berlin tjenestetimer Humanitært forum 20.oktober arrangerte vi i samarbeid med Akershus Røde Kors humanitært forum om atomvåpen med tittelen «Atomtrussel 2011 økt trusselbilde eller mot en atomfri verden?». Ordføreren i Skedsmo deltok på møtet og støttet som første ordfører i landet resolusjon mot atomvåpen som Landsmøtet i Norges Røde Kors vedtok 8.oktober. Støtteerklæringen ble overlevert presidenten i Norges Røde Kors 24.oktober. 130 tjenestetimer Røde Kors-huset, Skedsmogt. 3c Erik A. Haga (leder) Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer, Liv Halla og Trond Westby Fra Birkenau - på vei inn i leiren. Foto: Ola Strømman I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører) Myhrers bokføring AS (regnskap) Rune Sand (utleie av møtelokaler) Kjetil Øverland (vaktmester) Kate Elin Klungtveit og Elena Moen (renhold Røde Kors lokaler) Kjetil Skamsar (brannvernleder til april) Ingunn Rundtom (brannvernleder fra april). Det er avholdt tre møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholdsog ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold I forbindelse med bytte av leietaker i underetasje og i 2. etasje ble lokalene her fullstendig rehabilitert og gjort i stand i henhold til nye leietakers behov og ønsker. For om mulig å spare noe strøm er varmeovnene i legesenteret skiftet ut med moderne sentralstyrte ovner. Det er også montert sensorstyring på korridorlyset nede. Avtrekksvifte fra teknisk rom er skiftet. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført. Brannvern Årskontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. Hovedinngangsdør og gitre er koblet til brannvarslingsanlegget. Huset er gjennomgått med tanke på brannsikkerhet. Det ble ikke avdekket noen alvorlige mangler. Brannvern leder er i ferd med å utarbeide brannmapper til alle leietagere. Utskifting av møbler og utstyr Det er kjøpt inn et lerret, en tavle på hjul og to flipoverstativer. Det er også kjøpt en vanlig vaskemaskin til teknisk rom. Stolene i salen er kontrollert og supplert. Faste leietakere Huset har vært fullt utleid det meste av året. Lokalene etter kriminalomsorgen ble leid ut til 3 logopeder fra mars Dr. 3

4 Årsberetning 2011 Lundgren flyttet ut 1.7. Deler av lokalene ble fra samme dato overtatt av legesentret. Resten var utleid fra 1.10 ved at Akupunktur 1 overtok lokalene og vi fikk 2 nye leietakere i lokalene etter Akupunktur 1. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har tatt seg opp. Norasonde hadde i en lang periode kurs gående i undervisningsrommet nede. Fra høsten startet de også et kurs i salen oppe. Det er ellers stor interesse for å leie lokalene i helgene. Det er fortsatt litt for liten utleie til kurs og møter på vanlig ukedager. Foreningen bruker selv møterommene i underetasjen regelmessig og møtesalen oppe til større kurs og møter. 750 tjenestetimer Beredskapsutvalget Fred Øistein Andersen (leder) Øystein Larsen (Hjelpekorpset) (nestleder) Aase Biseth (Omsorg/Arbeidsgruppen), Jan Olav Sjøholt (Omsorg/Besøkstjenesten) Utvalget har avholdt ett møte. Leder har hatt møter og kontakt med Beredskapsansvarlig og Kommuneoverlegen i Skedsmo. Avtalen om Pandemiberedskap med Skedsmo Omsorg kommune er evaluert og noe justert. Ny avtale er datert 7/ Utvalget har utarbeidet forslag til beredskapsplan for Skedsmo Røde Kors, som er forelagt styret og godkjent. 40 tjenestetimer Røde Kors Beredskapsvakt Skedsmo Røde Kors var først ut i Akershus med lansering av tilbudet, som gikk ut til ca 1/3 del av Skedsmos innbyggere. Det ble etablert en prosjektgruppe med to fra lokalforeningen og tre fra hjelpekorpset. Gruppen ble forsterket med Informasjonsog PR-utvalget. 90 meldte seg på og 33 er i løpet av året godkjent som beredskapsvakter etter å ha gjennomført førstehjelpsopplæring og fått informasjon om Røde Kors Beredskapsvakt. Kjetil Skamsar har hatt ansvar for gjennomføring av tre førstehjelpskurs i beretningsperioden. 550 tjenestetimer Historieutvalget Knut Melheim (leder) Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir Solvang. Historieutvalgets mandat er å samle foreningens historie. Utvalget har ikke hatt møter i 2011, men arbeider langsiktig fram mot jubileumsåret Ungdomsgruppa Jannicke Langseth og Nasrin Naimy fra (leder) Camilla Bakke fra (nestleder) Gruppen har 8 medlemmer. Antall møter: 8. Antall aktiviteter: Tre i samarbeid med Skedsmo mottak. Andre aktiviteter: Tre medlemmer har deltatt på kurshelger. Antall sosiale sammenkomster for frivillige: 1 (kino og pizza). 200 tjenestetimer 200 tjenestetimer Informasjons- og PR-utvalget Ola Strømman (leder) og Ann-Helen Bakkelund Utvalget har bistått de forskjellige delene av foreningen med annonsering, kontakt mot RB og informasjonsmateriell. Beredskapsvakt var vel det nye av året hvor det ble lagt ned litt ekstra ressurser hvor det også gikk noen timer til planlegging av informasjonsflyten. De enkelte avdelingene har ikke stilt med noen representanter i utvalget. 50 tjenestetimer Ingunn Toussi (leder) Jan Olav Sjøholt (1.nestleder) Grethe Holsvee (2.nestleder) Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen består av ti aktive medlemmer som møter på Røde Kors-huset avtalte mandager fra kl.1200 og utover. Det arbeides med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer diskuteres. Vi mottar også diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter med å lage gevinster for utlodning på Besøkstjenestens påskearrangement, hvor en del av oss også er med og hjelper til. Det sendes blomster til de som har merkedager i løpet av året. Vi har hatt to lørdagskaféer i mars og mai. Disse var ikke spesielt godt besøkt. Vi hadde julemesse i november som var meget 4 vellykket. I oktober deltok vi på «Flerkulturelt arrangement» i samarbeid med kommunen. Dette ble avholdt på Kulturhuset. Det ble ikke noe av julebasaren vår i år. Overskuddet, kr ble overført til lokalforeningen. Også i år ønsket vi at en del av overskuddet skulle brukes i nærmiljøet. Valget falt på Bymisjonen og etter forespørsel var ønske om at vi skulle sponse en middag for ca 40 personer. Besøkstjenesten/visitorer/Kurland kafè Jan Olav Sjøholt (leder) Grethe Holsve (1. nestleder) Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator) Oliv Halmer (sekretær/kurs) Ingrid Lindqvist (medlemsregistrering) Brit Fosberg (turer) I 2011 var det 87 registrerte medlemmer og 39 som har besøksoppdrag. Leder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt sju AU-møter. Leder og nestleder var med på et møte ang. besøksvennorganisering Akershus Røde Kors. 3. november. 4 fra besøkstjenesten deltok på seminar på Ahus i november. Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med Besøksvennforum og det var godt fremmøte. Det har vært avholdt fem medlemsmøter med temaer; besøk fra LHL, NAV hjelpemiddelformidling i Akershus, frelsesarmeen, politiet og historikk fra Lars Hauge. Det er sendt ut ett Besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene.

5 Skedsmo Røde Kors BT har arrangert busstur til Domkirkeodden på Hamar og besøk på Kirsten Flagstads museum. 26 var med på turen. BT har arrangert hyggekveld på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo- og beh.hjem. Langfredagskafeen ble som vanlig arrangert i storsalen på Røde Kors huset med 88 gjester. Felles sommerkveld med grillmat 7.6.ute på parkeringsplassen og mange møtte opp. Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig for dette. Fire fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Hadeland hotell i november. Det ble holdt et besøksvennkurs i januar. Det var et samarbeidskurs med Nittedal, Lørenskog, Fet og Rælingen Røde Kors Besøkstjeneste. 20 deltok på kurset og flere av disse ønsket tilknytting til Skedsmo Røde Kors BT. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til de som får besøk tjenestetimer Flykningeguiden Ingunn Toussi (leder ressursgruppe) Rachel Harviken (nestleder) Wenche Svellingen (intervjuer/koblinger) Hanne M Brekke (arrangementsansvarlig) Jorunn Svindal (medlem) Ressursgruppen har faste møtetidspunkt en mandag i måneden. Guiding Vi har i 2011 koblet ti flyktninger og guider., og hatt seks omkoblinger der koblingene av ulike årsaker ikke har fungert. Begge parter har vært igjennom et ca timelangt intervju i forkant av koblingen. Samarbeid med kommunen Leder har avholdt faste møter med programkoordinatorene på flyktningekontoret i Skedsmo kommune. I tillegg har hun mailog telefonkontakt med disse jevnlig. Kommunen får halvårlig rapport fra aktiviteten. Kontakt med distriktskontoret Leder har hatt kontakt med distriktskontoret i Akershus ved behov. Ledersamlinger Leder har deltatt på ledersamlinger Fellesarrangementer I løpet av 2011 har flyktningeguiden hatt 7 fellesarrangementer. Disse har vi avholdt i samarbeid med kvinnegruppe som leder av flyktningeguiden driver. Bowling på Strømmen, Magedans for kvinner, Sommeravslutning utenfor Røde Kors huset, 2 bussturer til Sverige med shopping og Pepperkakebaking på Røde Kors huset Kurs for frivillige Vi har arrangert kurs for nye frivillige i samarbeid med Rælingen Røde Kors både vår og høst. Informasjonsarbeide Annonser i forkant av kurs og ang. rekruttering av frivillige i Romerikes blad. Deltakelse på kulturmix på Lillestrøm kultursenter. Kontakt med IB linja på Lillestrøm videregående skole. En kobling har deltatt på filminnspilling for Akershus fylkeskommune i forbindelse med frivillighetsåret Utsendelse av mail bekjente ang. engasjement i flyktningeguiden. Deltagere fra flyktningeguiden var med å lage brosjyre som skal gis ut i forbindelse med oppstart av beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Informert om flyktningrguiden på infomøte Gjensidigestiftelsen Vi var så heldige å få midler gjennom Gjensidigestiftelsen i år igjen til å bruke på barn av foreldre som deltar i en av våre aktiviteter i forbindelse med jul. Vi kjøpte inn julegaver, pakket disse og arrangerte julefest med bevertning og utdeling av pakker. To av medlemmene i ressursgruppen var i år med på styreseminaret på Hadeland. Ingunn driver kvinnegruppe hver tirsdag kveld, tre timer hver gang tjenestetimer Lillestrøm Helse- og Velferdsentral Tove R. Olsen (leder). Vesla Nerdrum Gundersen fram til sommeren, Liv Halla, Laila Faye, Jorunn Flateby og Anne Kathrine Bjerke. Arbeidet på Lillestrøm Helse- og Velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner. Representantene til Velferden fra Skedsmo Røde Kors har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver fjerde uke til ca. 65 personer. I tillegg kommer tilstelninger som l7.mai, grøtfest, adventsfest, og juletrefest for Måsan barnehage. I forbindelse for Kulturuke for eldre ble De eldres dag arrangert på Velferden. Det ble servert varm mat, kaffe og kaker. Flott underholdning med fin musikk, sang og allsang. Det var 60 fornøyde pensjonister som takket for seg. Vi utfører også en del andre gjøremål som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Også for 2011 betalte vi kr i husleie til Skedsmo Kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke dette. Vi har avholdt ett årsmøte og ti styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. Servicegruppa Odd Krogstad (leder) Medlemmer ved årets utgang: 7 Aktiviteter Servicegruppa har møte hver mandag formiddag i Røde Kors huset. Et viktig sosialt tiltak. Vitnestøtter Ingunn Runtom (kontaktperson) Det er 8 aktive vitnestøtter. Disse har bistått 415 vitner. Vitnestøttene har hatt 99 fremmøter i løpet av året. Det er ikke summert opp antall tjenestetimer. 5

6 Årsberetning 2011 Hjelpekorpset Øystein Larsen (korpsleder) Gro Hege Herberg (nestleder/adm. leder) Jon-Harald Bråthen/Raymond Aaserud/Jon- Harald Bråthen (operativ leder) Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant i foreningens styre med taleog stemmerett, mens Administrativ leder har deltatt som nestleder med talerett. Lokalrådet har avholdt seks møter. Det er blitt avholdt ni fagledermøter, og lokalrådet og fagledere deltok på styreseminaret som lokalforeningen arrangerte. Lokalrådet i hjelpekorpset arrangerte fagseminar på Hurdalssjøen hotell- og konferansesenter med fokus på handlings-plan- og budsjettarbeid. Ni fag- og gruppe-ledere deltok. Hjelpekorpset har pr medlemmer. Påsketjeneste Operativ leder (ansvarlig) Som vanlig bidro vi til Sør-Fron Røde Kors påsketjeneste på Gålå. Mannskapet utførte mange oppgaver, som varekjøring, sanitetsvakter, skipatrulje og vakt på beredskapsscooter. 180 tjenestetimer Møter/aktiviteter Operativ leder (ansvarlig) Hjelpekorpset har tirsdag som fast aktivitetsdag, og første tirsdag i måneden er det korpsmøte. Her blir det informert om aktuelle saker som har skjedd, eller skal skje i nær fremtid. Utover informasjonsrunden er det en ren sosial kveld uten annet faglig program. Resterende tirsdager hver måned er fylt med fagkvelder, aktiviteter knyttet mer eller mindre til hjelpekorpsrelaterte temaer, dugnader eller møter for de enkelte faggruppene tjenestetimer Blomsteraksjon Infoleder (ansvarlig) 6 Det ble bestilt 500 blomster og søknader til forretningene ble sendt slik at alt var klart til å arrangere blomsteraksjonen. Aksjonen ble avholdt lørdag 7.mai og som tidligere fikk folk som ønsket å støtte hjelpekorpset en blomst som takk for gaven. 100 tjenestetimer Aksjoner Operativ leder (ansvarlig) Vi har vært varslet til 23 aksjoner, hvorav tre i eget område. Flere av aksjonene har vært utenfor Oslo/Akershus. Gjennomsnittlig har fire medlemmer svart at de kan komme med en gang. Det har ved flere aksjoner vært ønske om at vi stiller med båt eller snøscooter. Etter terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22.juli, stilte vi ambulanse på vakt for AMK i Oslo fredag, og vi var tilstede med mannskap til fots og med båt ved og rundt Utøya lørdag og søndag. 600 tjenestetimer Velferd Det har vært arrangert sosial sammenkomst etter blomsteraksjonen, samt sommeravslutning for hjelpekorpset på Olasetra. Korpset var med og arrangerte sommeravslutning og grøtfest sammen med foreningen. Det har vært arrangert Kick-off etter sommerferien og etter juleferien. Det ble arrangert julebord før jul. 70 tjenestetimer Sminke/markør Karianne Skogen (leder) Gruppen har stilt med sminkører og markører ved hjelpekorpsprøver gjennom året. Vi har hjulpet andre korps med å få gjennomført sine praktiske prøver. Fire sminkører har vært på kurs hos Oslo RKH. I forbindelse med 30 timers kurs på Sessvollmoen ble det avholdt sminke- og markørhelg. Gruppen har deltatt med sminke og markører på treninger på tirsdagskvelder. 240 tjenestetimer Ambulanse (bakvakta) Operativ leder til 15. september/stein Teppen fra 16.september (leder) Ambulansetjenesten har i år fungert bedre enn i fjor. Det har vært noe større sikkerhet rundt videre drift av ambulansetjenesten for tilleggsberedskapen i Oslo og Akershus. Blant annet ble en ettårig forlengelsesavtale inngått medio juni. På møte lokalt i korpset ble det bestemt at vi i hvert fall fortsetter driften og deltar i vaktordningen inntil vi ser resultatet av reforhandlingene i I 2011 har vi kjørt 75 ambulanseoppdrag. Vi har 15 godkjente mannskaper, og har sendt to nye personer på ambulansepersonellkurs. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo Røde Kors, deltatt på møter i Transport- og ambulanseutvalget i ARK. 620 tjenestetimer Snøscooter Ola Strømman (leder) Øvelseshelg ble holdt på Gålå siste helgen i januar. Elleve personer var med. Sju scootere ble bemannet og kjørt fra torsdag morgen til søndag. Sesongen 2011/2012 bemannes av Nittedal hver 3. helg. Det kjøres også utrykning med varsling på eventuelle turer. Pr har 19 personer sagt seg interessert i tjenesten. Av disse har ti hengersertifikat og sju kompetansebevis for utrykningskjøring og hengersertifikat. 15 personer har sagt seg villig til å være på fast lag. Vaktlister for sesongen 11/12 er satt opp og bemannet fullt ut. I ukedagene kjøres leteaksjonberedskap tjenestetimer Depot Arnt Rikard Alvestad (leder) Magnus Johann Sauro, Thomas Lehnen og Christian Høibø (assistenter) Utstyr og inventar har holdt god kvalitet gjennom året. Det har ikke vært behov for større utbedringer. Vedlikehold av sanitetsutstyr og aksjonsutstyr har vært de største arbeidsområdene. Det er avholdt to

7 Skedsmo Røde Kors temakvelder for depot og utstyr for nyere medlemmer. 230 tjenestetimer Tjeneste Julie Hasselberg/Kjetil Lund fra okt. (leder) Tradisjon tro startet også 2011 med vår største inntektsbringende tjenester over to helger nemlig Kurland Cup i Fjellhamarhallen. Så fulgte tjenester i LSKhallen med LSKs treningskamper og senere Tippeligastart med tjeneste på alle LSKs hjemmekamper gjennom året. Nytt av året var to tjenester i Marikollen under TV innspilling av et TV-program. Videre fulgte tjenester i Stomperudrennet, fotballkamp i Valhall, judostevne i Bølerhallen, russens årlige vrengefest på Nebbursvollen og sykkelrittet Ceresrittet. På forsommeren var det tjenester i amerikansk fotball på Vigernesjordet, russedåp, den årlige flydagen på Kjeller og rullatorfestivalen i Lørenskog. På høsten har vi hatt tjenester som den store fotballturneringen Jentefestivalen, markedsdag på Lillestrøm Torv, flere amerikanske fotball tjenester og dansetjeneste i Skedsmohallen. Året ble avsluttet med gym for life challenge tjeneste, familiefotball tjeneste i Valhall og en siste dansetjeneste i Skedsmohallen tjenestetimer Samband Jon-Harald Bråthen (leder) Det har blitt utført enkelt vedlikehold på sambandsutstyret. Akershus Røde Kors har fått låne en del terminaler til nødnettet og vi har benyttet disse på flere av våre sanitetsvakter. Det har i den forbindelse vært avholdt 2 brukerkurs og 35 av hjelpekorpsets medlemmer har blitt godkjent for bruk av nødnettet. 120 tjenestetimer Båt Håkon Rekstad (leder) Båtgruppen har i 2011 jobbet med å finne ut hva slags tjeneste vi ønsker å ha. Vi begynte på våren med en testtur på Øyeren og ett båtmøte hvor målsetninger og ulike aktiviteter ble diskutert. Utover sommeren og høsten var båten i drift i søk rundt Utøya i dagene etter terroraksjonen. Den har også vært på trening og tilstedeværelsestur på Øyeren samt deltatt på en øvelse i Bærum. Den ble også brukt under en leteaksjon. 260 tjenestetimer Transport Tommy Hagen (leder) Oversikt over materiell Biler AX VW Transporter ambulanse 2001 mod., DK Toyota HIACE 2003 mod., ZX Toyota HIACE 2006 mod. Annet HX 7726 Arctic snøscooter 2008-mod., PA 5517 Tysse snøscooterhenger 2002-mod., CK 6075 Blå henger, DR 7151 Båthenger, Båt Polarcirkel 510 og Båtmotor Evinrude e-tec 90hk. Kjøretøy (tall i parantes = 2010) VW Transporter ambulanse 2001 mod. Km kjørt i 2010: 4408 (3351) Toyota HIACE 2003 mod. Km kjørt i 2010: 4160 (3 627) Dette er vår mannskapsbil som har 9 sitteplasser. Toyota HIACE 2006 mod. Km kjørt i 2010: 6987 (7 479) Dette er en kombinertbil med 6 sitte-plasser og stort varerom. Arctic snøscooter 2008-mod. Km kjørt i 2010: 450 (234) 20 tjenestetimer Kurs og instruksjon Julie Hasselberg (leder) Det er gjennomført hjelpekorpsprøver hvor det har vært både egne deltagere og deltagere fra andre korps. Det er blitt avholdt instruktørmøte for å se på gjennomføringen av kursingen av Beredskapsvaktene. Det er opprettet samarbeid med de andre hjelpekorpsene på Romerike om arrangering av kurs. Opplegget går ut på at grunnpakken med kurs (Intro, NGF, 30-timer, DHLR, Sommer C, Samband C) som medlemmene trenger for å bli godkjente førstehjelpere skal arrangeres to ganger i året. Korpsene bytter på å være teknisk arrangør av de ulike kursene. Skedsmo stod som arrangør av NGF-kurs og DHLR-kurs i dette samarbeidet i I tillegg har en av hjelpekorpsets hovedinstruktører i NGF stått for NGFkursene i opplæringen av foreningens Beredskapsvakter. Hjelpekorpset har hatt deltagere på følgende eksterne kurs: * 1 delt. Sommer B Stavern * 1 delt. Instruktør B Stavern * 1 delt. Samband B Stavern * 1 delt. Idrettsskade Stavern * 1 delt. NGF Hovedinstruktør Stavern * 3 delt, Videreg. førstehjelp Stavern * 3 delt. Vinter C Rjukan * 1 delt. Vinter B Rjukan * 4 delt. Sminkekurs Oslo * 1 delt. har fullført amb.pers.kurs * 1 delt. har gj.ført og bestått U160 * 1 delt. på Norsk Førstehjelpsråds årlige instruktørsamling Eventuelle forespørsler om kurs har blitt videreformidlet til Akershus Røde Kors tjenestetimer Olasetra Kjetil Skamsar (leder) Henrik Rønsen (assistent) Det har i 2011 ikke vært noen store og ressurskrevende oppgaver på Olasetra utover at leder og assistent har skiftet stokken som støtter opp taket over inngangspartiet, da denne var råtten i bunnen. Det har vært avholdt en dugnad hvor fokuset var vedhogst og opplagring av ved både i uteboden på hytta og i vedboden/ utedoen. Solcelleanlegget har ikke vært helt stabilt og det ble derfor kjøpt inn et stort batteri mot slutten av 2011 slik at det nå er mer stabilt enn med batteriet som opprinnelig tilhørte panelet. Hytta har ikke hatt de store besøkene dette året, men det er hyggelig å se at flere og flere barnefamilier i foreningen ønsker å benytte hytta til rekreasjon og som et mål for skogturen. Det er gjort mindre utskiftninger innendørs og lagt planer for videre drift av Olasetra og dets 60-års jubileum i tjenestetimer 7

8 Årsberetning 2011 Felles Inntekt Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idretts- og andre arrangement. I tillegg har foreningen fått inntekter ved hjelpekorpsets blomstersalg i mai, arbeidsgruppas utlodninger og boksalg samt inntekter fra Grasrotandelen, Panto og MOMS-kompensasjon. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetaling samt minnegaver ved dødsfall. Medlemsverving, motivering og informasjon Foreningen har foretatt en aktiv vervekampanje i deler av kommunen i forbindelse med etablering av Beredskapsvakt. Dertil har det vært tilsig av medlemmer til hjelpekorpset og omsorg etter 22/7. Det totale medlemstallet har en økning. Bevilgninger og tiltak innland Det er bevilget penger til Velferden i Lillestrøm og kulturkafeen i Lørenskog. Utenlandshjelp Vi har bevilget penger til Afrikas Horn til de hungernødrammede. Til Japan ble det samlet inn penger blant annet på utstillingen Sjøen for alle og utplasserte bøsser. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Status for Skedsmo Røde Kors opp mot handlingsplan 2011 (måloppnåelse) Utført - Gitt støtte til internasjonal nødhjelp. - Gjennomført «En reise i fred «for første gang som et rent Røde Kors arrangement. - Samarbeidet med Kulturkafeen på Kurland. - Holdt liv i Beredskapsutvalget. Ajourført oversikten over medlemmer og holdt kontakten med Skedsmo kommune. - Startet opp prosjektet Røde Kors Beredskapsvakt. - Drevet suppleringstjeneste. - Arrangert kurs for besøksvenner. - Besøkstjenesten har arrangert flere hyggekvelder for eldre samt Langfredagskafeen og en busstur. - Fellesarrangementer for flykningeguiden to bussturer til Sverige - magedans for kvinner, kulturmix og bowlingtur i tillegg til den årlige sommeravslutningen og pepperkakebaking før jul. - To kurs for flykningeguiden. - Flykningeguiden har kvartalsvise møter med Skedsmo kommune. - Det er inngått en intensjonsavtale om Flerkultur og flykningeguiden med Skedsmo kommune. - Arbeidsgruppen samarbeider med Besøkstjenesten og Flykningeguiden på Lørdagskafeen og Kulturmix. - Arbeidsgruppa har arrangert to lørdagskaféer samt gitt støtte til nærmiljøtiltak. - Fulgt opp samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett om vitnestøtteordningen. - Ungdomsgruppen har arbeidet mot ungdommer i asylmottak i lokalområde. - Gjennomført to medlemsarrangement Grillfest (sommer) og Grøtfest (før jul). - Sørget for oppfølging av renhold og vedlikehold samt oppgradering av Røde Kors huset. - Arrangert Humanitært Forum i samarbeid med Akershus Røde kors. Ikke utført - Lørdag på torget ble ikke gjennomført. - Ikke deltatt i verving av blodgivere. - Flykningeguiden har ikke startet opp en mannegruppe. - Ikke etablert 60+ etter modell fra Bærum. - Samarbeidsmøter med lokale Røde Kors lokalforeninger med unntak av Sørum. - Ikke utarbeidet egen brosjyre for Omsorg. Takk også til andre Røde Kors-foreninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har samarbeidet med dette året. Medlemstall (per 31.desember 2011) Hjelpekorps: 156 (124) medl Omsorg: 81 (72) medl Ikke tilknyttet spesialavdeling: (1085) medl Til sammen: 1383 (1281) medl Av medlemmene er 144 under 26 år. 85 er familiemedlemmer. Tallene for RKH og Omsorg inkluderer ikke familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer og æresmedlemmer. I følge listene har 1182 betalt ved årsskiftet. 201 har ikke betalt. 8

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Fra Lørdag på Torget. Foto: Raymond Aaserud Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2010 Innhold Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Styret s. 2 Representasjon s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer,

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25. februar 2009 kl. 18.00 på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Inntekter Skedsmo Røde Kors

Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter 3201 Materiale for salg 1 000 3206 Boksalg 10 000 11 098 10 000 14 950 25 000 3207 Røde Kors bidrag 0 16 000 13 837 50 000 3212 Røde Kors bidrag ungdommen 10 000 3208

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai 2010 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 12-16. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR instruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 ÅRSMØTE 2017 i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Årsberetning 2016 3. Innkomne forslag 4. Regnskap 5. Valg HELSE BERGEN PENSJONISTFORENING Sak

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013

Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013 Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013 Korpsrådet 2013 Korpsrådet hadde følgende sammensetning i 2013: Korpsleder: Peter Alexander Pettersen Operativ leder: Magnus Myrseth Administrativ leder/nestleder:

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Faste

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer