Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors"

Transkript

1 Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

2 Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer, utvalg og Møter / aktiviteter s. 6 lignende s. 2 Påsketjenesten s. 6 Representasjon s. 2 Velferd s. 6 Æresmedlemmer s. 2 Aksjoner s. 6 Generelt s. 3 Olasetra s. 6 Møter s. 3 Kurs og instruksjon s. 6 Kurs/opplæring s. 3 Sminke / markører s. 6 En reise i fred s. 3 Samband s. 6 Lørdag på torget s. 3 Sanitetsvakt s. 6 Røde Kors huset s. 3 Transport s. 7 Beredskapsutvalget s. 4 Ambulanse (tilleggsberedskap) Røde Kors Beredskapsvakt s. 4 s. 7 Historieutvalget s. 4 Depot s. 7 Ungdomsgruppa s. 4 Vannredning s. 7 Informasjons- og Snøscooterberedskap s. 7 PR-utvalget s. 4 Felles s. 8 Omsorg s. 4 Inntekt s. 8 Arbeidsgruppen s. 4 Gaver s. 8 Besøkstjenesten, visitorer, Medlemsverving s. 8 Kurland kafe s. 4 Bevilgninger og tiltak Flyktningeguiden s. 5 innland s. 8 Lillestrøm Helse- og Utenlandshjelp s. 8 Velferdssentral s. 5 Takk s. 8 Servicegruppa s. 5 Medlemstall s. 8 Vitnestøtter s. 5 Status for Skedsmo Røde Kors Barnas Røde Kors s. 5 opp mot Handlingsplan 2012 Leksehjelp s. 5 s. 8 Komitéer, utvalg og lignende Valgkomité: Geir Solvang, Arnfinn Brekke, Knut Melheim, Jørgen Fjeldberg, Bjørg Amundsen og Wenche Svellingen Styrets arbeidsutvalg: Ronny Solli, Erik Haga og Fred Øistein Andersen En reise i fred: Ola Strømman, Solfrid Karlsen, John Hofseter, Dijana Obrenovic, Geir Solvang og Ann-Helen Bakkelund Reiseleder: Geir Brendemoen Medlemsansvarlig: Barbro Eig Dahl Systemansvarlig maskinvare: Jon-Harald Bråthen Systemansvarlig progr.vare: Rune Sand Politiattestkontakt: Fred Øistein Andersen Kontakt ressurssystemet: Ronny Solli Jubileumskomite: Ronny Solli, Fred Øistein Andersen, Stein Teppen og Geir Solvang Styret Leder. Fred Øistein Andersen Nestleder: Ronny Solli Styremedl/øk.ansvarlig Erik Haga Styremedlem: Carl Chr. Birkeland Styremedlem: Håkon Rekstad Varamedl: Dijana Obrenovic Hjelpekorpset leder: Stein Teppen Hjelpekorpset 1. nestleder: Gro Hege Herberg Hjelpekorpset 2.nestleder: Jon-Harald Bråthen Omsorg leder: Ingunn Toussi Omsorg 1 nestleder: Jan Olav Sjøholt Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve I tillegg har følgende hatt møte og talerett: Ungdomsgruppa leder: Nasrin Naimy/Shashmin Kan Servicegruppa leder: Odd Krogstad Velferdens leder: Tove Olsen Revisor: Svindal Leidland Myhrer & Co AS Representasjon Akershus RK årsmøte: Ingunn Toussi, Stein Teppen og Fred Øistein Andersen Akershus RK distriktsstyret: Gaute Sars-Olsen, Geir Solvang og Stein Kåre Laingen Akershus RKU d-råd: Eline Hultman Andresen Ordstyrer Akershus Røde Kors årsmøte: Ann-Helen Bakkelund Æresmedlemmer Vi har sju æresmedlemmer; Liv Halla, Lisbeth Øverhagen, Barbro Eig Dahl, Knut Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen og Bibbi Faye 2

3 Skedsmo Røde Kors Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Kors prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c og aktivitetene i avdelinger og grupper, har hele foreningen bidratt ved ulike felles aktiviteter. Møter Det har vært avholdt ett årsmøte, to medlemsmøter, 12 styremøter og 9 møter i styrets arbeidsutvalg. AU har behandlet 65 saker og styret har behandlet 139 saker. I april ble det avholdt et styreseminar for 13 deltakere med hovedvekt på styrets administrative og økonomiske drift i tillegg til beredskapsarbeid og medlemspleie/ rekrutering samt kommunikasjon internt og eksternt. Vi har hatt deltagelse på distriktets årsmøte, ledermøter og samlinger. Vi var representert med 5 på årsmøte helg, 3 på ledersamlingen i august og 4 på ledersamling i november. Av medlemsarrangementer ble det arrangert ett sommermøte/grillfest i juni med 50 deltakere og ett julemøte/grøtfest i desember med 43 deltakere tjenestetimer Kurs/opplæring Foreningen har gjennomført 2 Introduksjonskurs for 31 deltakere med Knut Melheim som kursholder. 9 har deltatt på førstehjelpskurs sammen med 44 beredskapsvakter. Vi har hatt 30 deltakere på 2 kurshelger som Akershus Røde Kors har arrangert. 630 tjenestetimer En reise i fred Dette er andre året Skedsmo Røde Kors står alene for arrangementet. Alle spørsmål blir besvart av frivillige. Søknader, påmeldinger og faktureringer er gjort av frivillige. Det har blitt avholdt 3 temakvelder og et foreldremøte i forkant, i tillegg til rollespillet På flukt, busstur til Polen/Tyskland og en mimrekveld. 27 ungdommer og 7 ledere fra Skedsmo Røde Kors deltok. Temakveldene var en bli kjent-kveld, en busstur med omvisning på Villa Grande og Holocaustmuseet. I tillegg hadde vi invitert Samuel Steinmann som fortalte fra sine opplevelser i konsentrasjonsleire under 2.verdenskrig. På flukt ble arrangert i Tæruddalen. Bussturen gikk greit og vi tok en ekstra runde innom rampen der de norske jødene kom inn til Auschwitz før vi besøkte Birkenau (Auschwitz 2) og Auschwitz 1. I Berlin fikk gruppen omvisning og guiding i et av de gamle Stasifengslene tjenestetimer Lørdag på torget Den22.september var foreningen samlet på Lillestrøm torg. Det ble gjennomført to forberedende møter med representanter fra de fleste avdelinger og grupper. I tillegg ble det gjennomført ett møte på dagtid med Lillestrøm Delta som står for utleie av arealet. Været var utfordrende med kald vind og regn. Foreningen klarte allikevel å vise sin bredde med vellykkede aktiviteter, dog til ett begrenset publikum. Evalueringen viser at «lørdag på torget» bør gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Utfordring er i valgår med politisk aktivitet på torget. 65 tjenestetimer Røde Kors Huset, Skedsmogt. 3c Erik A. Haga (leder) Stein-Erik Østlie (kun ressursperson fra april), Carl Chr. Birkeland (fra april), Gunnar Halmer, Liv Halla og Trond Westby I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører), Myhrers bokføring AS (regnskap), Rune Sand (utleie av møtelokaler), Kjetil Øverland (vaktmester), Kate Elin Klungtveit og Elena Moen (renhold Røde Kors lokaler) og Ingunn Rundtom (brannvernleder) Det er avholdt 3 møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholdsog ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold Det er ikke gjennomført noen store ombygninger eller vedlikeholdsarbeider i Det er imidlertid utført en rekke mindre arbeider. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført i den grad det har vært nødvendig. Brannvern Årskontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. Ajourførte tegninger over rømningsveier og slokkeutstyr er satt opp. Nødvendig informasjon til brannvernpermene er samlet inn og systematisert, men permene ble ikke ferdig i Utskifting av møbler og utstyr. Det er montert prosjektor i styrerommet. Reklamasjon på vinduer innsatt i 2007 Det ble tidlig i 2012 fastslått at vinduene fra 2007 var utette i nedkant og vi fant etter hvert ut at rammen nede var bøyd på nesten alle vinduene. Saken ble tatt opp med Jydsk vinduskompani som avviste alle krav, men som kom med en anbefaling på hvordan feilen kunne rettes. Retting av rammene ble utført av Romerike Glass. I tillegg ble det montert tettelister på noen av vinduene. Faste leietakere Det har ikke vært noen endringer i de faste leietakerne i Huset er fullt utleid med kontrakter som går frem til 2016 eller lenger. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har vært litt ujevn. Norasonde flyttet til egne lokaler tidlig på året. Vi har kontakt med en ny aktør når det gjelder NAV-kurs. HERO kompetanse har i perioder leid det gamle hjelpekorpskontoret og også undervisningsrommet. 3

4 Årsberetning 2012 Det er ellers stor interesse for å leie lokalene i helgene. Det er fortsatt litt for liten utleie til kurs og møter på vanlig ukedager. Foreningens egen bruk av undervisningsrommet og møtesal har økt vesentlig i tjenestetimer Beredskapsutvalget Fred Øistein Andersen (leder) Øystein Larsen/Stein Teppen (Hjelpekorpset) Beate Ivarsson (Omsorg/Arbeidsgruppen) Jan Olav Sjøholt (Omsorg/Besøkstjenesten) John-Øivind Eriksen (Beredskapsvakt) Utvalget har avholdt ett møte. Leder har hatt møter og kontakt med Beredskapsansvarlig og Kommuneoverlegen i Skedsmo. Leder var også med på det konstituerende møte i Beredskapsrådet til Skedsmo kommune. 35 tjenestetimer Røde Kors Beredskapsvakt Det har vært gjennomført en vervekampanje for nye Beredskapsvakter fra Lillestrøm og Kjeller. Resultatet ble 40 nye kandidater. 44 er i løpet av året godkjent som beredskapsvakter etter å ha gjennomført første- Omsorg hjelpsopplæring og fått informasjon om Røde Kors Beredskapsvakt. Totalt er det 74 godkjente Beredskapsvakter. Kjetil Skamsar har hatt ansvar for gjennomføring av 7 førstehjelpskurs i beretnings perioden. Det har vært gjennomført ett informasjonsmøte samt en temakveld hvor man fikk en orientering fra de kommunale beredskapsaktører. Det er utkommet en utgave av info-avisen BEREDSKAPSVAKT-NYTT. I tillegg har Beredskapsvaktutvalget hatt ett møte samt at det har vært møter med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Bærum Røde Kors før oppstart av Beredskapsvakt disse stedene. 450 tjenestetimer Historieutvalget Knut Melheim (leder) Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir Solvang Historieutvalgets mandat er å samle foreningens historie. Utvalget arbeider fortløpende fram mot jubileumsåret 2014, og har hatt ett møte i Ungdomsgruppa Nasrin Naimy (til )/Shashmin Kan (fra 0806) (leder) Camilla Bakke (nestleder) Gruppen har 9 medlemmer. Antall møter er 7 og aktiviteter har vært Lystog for papirløse, 2 aktivitetsdager for å følge opp samarbeidsavtalen med Skedsmo Mottak, DroppBomben kampanjen samlet inn 193 underskrifter og Introduksjonskurs i Røde Kors 120 tjenestetimer Informasjons- og PR-utvalget Ola Strømman (leder) Ann-Helen Bakkelund Utvalget har bistått de ulike delene av foreningen med annonsering, kontakt mot RB og informasjonsmateriell. Skedsmo Røde Kors har hatt hele 10 omtaler i lokalmedia (Romerikes Blad og Skedsmobladet) dette året. Ved behov for påfyll eller nybestilling av profileringsmateriell har dette stort sett gått gjennom utvalget. 50 tjenestetimer Ingunn Toussi (leder) Jan Olav Sjøholt (1.nestleder) Grethe Holsveen (2.nestleder) Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen består av ni aktive medlemmer, som møter på Røde Kors-huset avtalte mandager fra kl.1200 og utover, 2-3 timer pr gang. Det arbeides med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer diskuteres. I løpet av året mottar vi diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter med å lage gevinster for utlodning på Besøkstjenestens påskearrangement. Det sendes blomster til de som har merkedager i løpet av året. Vi hadde lørdagskafe i mars og julemesse i november. Julemessen var meget vellykket. 4 Denne dagen hadde vi også besøk fra Romerikes Blad og fikk en fin omtale i Skedsmobladet. 3. november deltok vi på «Flerkulturelt arrangement» i samarbeid med kommunen. Dette ble avholdt på Kulturhuset. Overskuddet, kr , ble overført til lokalforeningen. Gruppen ønsket også i år at overskuddet skulle tilfalle Bymisjonen. Det ble innkjøpt diverse kjøkkenutstyr samt spise- og serveringsbestikk til 48 personer. 360 tjenestetimer Besøkstjenesten/visitorer/Kurland kafe Jan Olav Sjøholt (leder) Grethe Holsve (1.nestleder) Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator) Oliv Halmer (sekretær/kurs) Ingrid Lindqvist (medlemsregistrering) Brit Fosberg (turansvarlig) I 2012 var det 85 registrerte medlemmer og 37 som har besøksoppdrag. 2 av de aktive besøker 2 personer hver. Leder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt 9 AU-møter. Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med Besøksvennforum og det var godt fremmøte. Det har vært avholdt 5 medlemsmøter med temaer; Reumatikerforeningen, slagforeningen, demensforeningen, blindeforbundet og afasiforeningen. Det er sendt ut 2 Besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene. BT har arrangert en busstur Oslofjorden rundt, Horten - Moss. 35 var ned på turen og Brit Fosberg var turansvarlig.

5 Skedsmo Røde Kors BT har arrangert hyggekveld på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo-og beh.hjem. 4 fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Hadeland Hotell i april. Felles sommerkveld med grillmat 12.6.ute på parkeringsplassen og mange møtte opp. Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig for dette. Julemøte ble avholdt i samarbeid med resten av foreningen. Visitortjenesten administreres via Ullensaker Røde Kors. 6 av våre medlemmer har vært visitorer på Ullersmo fengsel og en på Ila landsfengsel. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til de som får besøk tjenestetimer Flykningeguiden Ingunn Toussi (leder ressursgruppen) Rachel Harviken (nestleder) Wenche Svellingen (Intervju/koblinger) Hanne Mette Brekke (arrangementansvarlig) Jorunn Svindal (medlem) Anne Lene Jørstad (medlem) Ressursgruppen har faste møtetidspunkt en mandag i måneden. Leder har deltatt på to ledersamlinger med overnatting. Guiding Vi har i 2012 koblet 12 flyktninger og guider og hatt 1 omkoblinger på grunn av at koblingen ikke har fungert. Begge parter har vært igjennom et ca timelangt intervju i forkant av koblingen. Samarbeid med kommunen Leder har avholdt faste møter med programkoordinatorene på flyktningekontoret i Skedsmo kommune. I tillegg har hun mail og telefonkontakt med disse jevnlig. Kommunen får halvårlig rapport fra aktiviteten. Fellesarrangementer I løpet av 2012 har flyktningeguiden hatt 7 fellesarrangementer. Disse har vi avholdt i samarbeid med kvinnegruppe som leder av flyktningeguiden driver. Bowling på Strømmen, inkl. pizza, Erfaringsutveksling for guider x 2, Sommeravslutning utenfor Røde Kors huset, 2 bussturer til Sverige med shopping, Grøt- og pepperkakekveld på Røde Kors huset og Julemiddag med utdeling av gaver. Kurs for frivillige Vi har arrangert kurs for nye frivillige i samarbeid med Rælingen Røde Kors både vår og høst. Deltagelse på kurs To medlemmer fra ressursgruppen deltok på kurs i psykososial førstehjelp. Informasjonsarbeide Annonser i forkant av kurs og ang. rekruttering av frivillige i Romerikes blad. Stand på sykkelfestivalen i Lillestrøm i samarbeid med Skedsmo kommune. Intervju av kobling for TV Romerike. Deltakelse på kulturmix på Lillestrøm kultursenter. Planlegging og bestilling av egen roll up for FG og Informert om flyktningguiden på infomøte Styreseminar Leder av ressursgruppen var i år med på styreseminaret til lokalforeningen på Hadeland. Julebord/planlegging av 2013 Ressursgruppen dro på hyttetur i desember, der fredag kveld var satt av til julebord og søndag planla vi 2013 og lagde budsjett tjenestetimer Lillestrøm Helse- og Velferdsentral Tove R. Olsen (leder) Liv Halla, Laila Faye, Jorunn Flateby, Anne Kathrine Bjerke og Sigrid Ragnes Arbeidet på Lillestrøm Helse- og Velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner. Representantene til Velferden fra Skedsmo Røde Kors har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver 4. uke til ca. 60 personer. I tillegg kommer tilstelninger som l7.mai, grøtfest, adventsfest, juletrefest for Måsen barnehage og De elders dag, I forbindelse for Kulturuke for eldre ble De elders dag arrangert i samarbeid med Norsk Folkehjelp på Velferden. Det ble servert varm mat, kaffe og kaker. Flott underholdning med fin musikk, sang og allsang. Det var 60 fornøyde pensjonister som takket for seg. Vi utfører også en del andre gjøremål som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Også for 2012 betalte Lillestrøm Helseog Velferdssentral kr i husleie til Skedsmo Kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke dette. Vi har avholdt ett årsmøte og 8 styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. 270 tjenestetimer Servicegruppa Odd Krogstad (leder) Medlemmer ved årets utgang: 7 Servicegruppa har møte hver mandag formiddag i Røde Kors huset. Et viktig sosialt tiltak. 80 tjenestetimer Vitnestøtter Ingunn Rundtom (kontaktperson) Det er 9 aktive vitnestøtter. Disse har vært i kontakt med 230 vitner. Det innkalles vitnestøtter på dager det er berammet saker med 4 vitner eller flere. På dager det er færre vitner er det rettsbetjentene som tar seg av vitnene. 280 tjenestetimer BARK (Barnas Røde Kors) Etablering av Bark har skjedd i år og aktivitetene knyttet til Volla skole har startet opp. 50 tjenestetimer Leksehjelp Leksehjelpen er en aktivitet som har startet opp i år i samarbeid med Skedsmo kommune. Aktiviteten skjer på Volla skole og er rettet mot enslige mindreårige flykninger. 120 tjenestetimer 5

6 Årsberetning 2012 Hjelpekorpset Arbeidsutvalget (AU) har i 2012 bestått av: Øystein Larsen/Stein Teppen (korpsleder) Jon-Harald Bråthen (operativ leder) Gro Hege Herberg (administrativ leder) Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant I foreningens styre med taleog stemmerett, mens administrativ leder har deltatt som 1.nestleder med tale-, men ikke stemmerett. AU har avholdt 6 møter. Det er blitt avholdt fagledermøter, og korpsleder deltok på foreningens styreseminar. AU arrangerte fagseminar på Sem Gjestegård i Asker med fokus på budsjettarbeid. 12 fag- og lagledere deltok denne helgen. Møter/aktiviteter Operativ leder (ansvarlig) Hver tirsdag har det vært holdt møter. Den første tirsdagen i måneden har det i utgangs-punktet kun vært informasjon og sosialt samvær. På de øvrige tirsdagene har det vært faglig påfyll, både teori og praksis, samt øvelser. 950 tjenestetimer Påsketjeneste Operativ leder (ansvarlig) En person deltok i år på påsketjeneste på Gålå for Sør-Fron Røde Kors. 90 tjenestetimer Velferd I pinsen ble det arrangert en øvelseshelg på Olasetera. Her deltok 8 medlemmer. Det ble en helg med ulike øvelser og mye sosialt. Tradisjonen tro valgte hjelpekorpset å ha sommeravslutningen sin på Olasetra. Her var det grilling og sosialt. Julebordet ble arrangert i desember og det ble et vellykket arrangement med hele 29 deltagende medlemmer. Aksjoner Operativ leder (ansvarlig) Vi har vært utkalt til 44 aksjoner hvorav 7 har vært i eget område. Det er blitt opprettet en 6 gruppe for de som er med å lede aksjoner tjenestetimer Olasetra Kjetil Skamskar (leder) Henrik Rønsen (assisten) Året har gått med til generelt vedlikehold og vedhogst. Det har blant annet vært en dugnad for å renske opp i scooterløypa. Hytta var 60 år i Hytta har det siste året vært brukt av både tidligere medlemmer og aktive medlemmer av hjelpekorpset. Det har ikke vært de store utfordringene med driften, annet enn vanlig vedlikehold. Det har vært avholdt 2 dugnader på hytta og et ukjent antall kveldstimer er også benyttet. 120 tjenestetimer Kurs og instruksjon Operativ leder/korpsleder (leder) Det er gjennomført hjelpekorpsprøver i forbindelse med førstehjelpskursene gjennom året hvor det har vært både egne deltakere og deltakere fra andre korps. Det har deltatt både kursdeltakere og medlemmer som trenger regodkjenning. Samarbeidet med de andre hjelpekorpsene på Romerike om arrangering av kurs som ble påbegynt. Arrangør av Ettersøking/ Redning barmark (C) på våren og Førstehjelp kvalifisert nivå før sommeren. Har bidratt med instruktører og veiledere på kurs hvor andre korps har vært teknisk arrangør. Har bidratt på ambulansepersonellkurs arrangert av Ski RKH. Hjelpekorpset har hatt deltakere på følgende kurs: 1 deltaker på Sommer B Stavern 3 deltakere Nødnett superbruker FORF 2 deltakere Instruktør B Stavern 3 Kart, kompass, GPS 1 deltaker Samband B Stavern 3 sminke, markør 1 Vinter C, Spåtind 2 Scooter C, Spåtind 3 deltakere har fullført ambulansepersonellkurs 1 deltaker har gjennomført og bestått kompetansebevis for utrykning (160) 1 Organisasjon og ledelse 1 Mediahåndteringkurs 1 Operativ ledelse barmark A 1 Operativ veiledning 5 Vannredning C sjø 2 Vannredning B sjø 3 Vannredning elv C 1 Vannredning elv B Forespørseler om å avholde eksterne kurs har blitt videreformidlet til Akershus Røde Kors tjenestetimer Sminke/markør Karianne Skogen (leder) Sminkegruppen har bidratt med sminkører og markører under årets hjelpekorpsprøver, kurs og øvelser som har vært arrangert i hjelpekorpset. Sminkegruppen har også hjulpet andre korps med sminkører og markører under deres ringløyper, og har også bidratt med en ringløype for Norske Redningshunder. Gruppen var til stede på «Lørdag på torget» hvor vi var tilgjengelige for å sminke barn og ungdom som ønsket det. 900 tjenestetimer Samband Jon-Harald Bråthen (leder) Det har blitt utført en del vedlikehold på sambandsutstyr og komplettering av utstyr. Det har også vært utført noe arbeider på sambandet på hjelpekorpskontoret. 65 tjenestetimer Sanitetsvakt Kjetil Lund / Morten H Andresen (leder) Det har vært stor pågang av sanitetsvakter i eget område. Mange vakter har vi klart å stille på, andre har vi dessverre måttet takk nei til. Vi har i tillegg hatt flere forespørsler fra andre områder, blant annet Justin Bieberkonserten 30.mai og flere andre konserter tjenestetimer Transport Operativ leder (leder)

7 Skedsmo Røde Kors Det har vært gjort mye arbeid med ny ambulanse, blant annet skifte av alt blålys. Det er også montert ytterligere blålys og gult varsellys på Kombibil. Motor/kupevarmer/lader er montert på Mannskapsbil og Kombibil. Oversikt over materiell: Biler: KZ Volvo S80 ambulanse 2006 mod. DK Toyota HIACE 2003 mod. ZX Toyota HIACE 2006 mod. Annet: HX 7726 Polaris Widetrack LX500 snøscooter 2008 mod. PA 5517 Tysse snøscooter henger 2002 mod. CK 6075 Blå henger DR 7151 Båthenger Båt Polarcirkel 510 Båtmotor Evinrude e-tec 90 hk Kjøretøy (tall i parentes = 2011) Volvo S80 ambulanse 2006-mod. kjørt 6500 km erstatter VW Transporter ambulanse 2001-mod. i september. Toyota HIACE 2003-mod. Dette er vår mannskapsbil som har 9 sitteplasser. Toyota HIACE 2006-mod. Dette er en kombinertbil med 6 sitteplasser og stort varerom. Ant. km kjørt i 2012 ikke oppgitt på bilene. Polaris Widetrack LX500 snøscooter mod. Km kjørt i (450) 520 tjenestetimer Ambulanse (tilleggsberedskap Stein Teppen (leder) I år har vi fått tre nye godkjente ambulansepersonell, og har sendt ytterligere fem på nytt ambulansepersonellkurs i regi av Ski RKH (ferdig våren 2013). Et personell startet parallelt på repetisjonskurs samme sted, og tre av våre ambulansepersonell er i stab på dette kurset. Frem til og med juni måtte vi dessverre melde av bilen tre ganger, men utover høsten har vi dekket alle vaktene (med litt hjelp fra de andre hjelpekorpsene) I desember satte AMK/ambulansetjenesten ny oppdragsrekord: oppdrag på en måned. Fra 12.desember stilte vi opp ordinært (13 timer) eller ekstra (58 timer) de fleste dagene til og med nyttårsaften. Dette ble morsom kjøring med mange oppdrag (47 totalt) og mye god læring. I tillegg gav det oss en kjærkommen ekstrainntekt (ca kr ). Avtalen om tilleggsberedskap ble forlenget for enda ett år i 2012, også denne gang uten at det ble gjennomført forhandlinger. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo RKH deltatt på møter i Transport- og ambulanseutvalget i Akershus Røde Kors. 800 tjenestetimer Depot Arnt Rikard Alvestad (leder) Magnus Johann Sauro, Thomas Lehnen, Jørgen Fjeldberg, Magne H. Kleven (assistenter) I år har utstyr og inventar har holdt god kvalitet gjennom året. Det har ikke vært behov for større utbedringer. Vedlikehold av sanitetsutstyr og aksjonsutstyr har vært de største arbeidsområdene. Det er avholdt tre temakvelder for kjennskap til depot og utstyr. 320 tjenestetimer Vannredning Håkon Rekstad (til 0109)/Jon-Harald Bråthen (fra 0109) (leder) Båtgruppa har i 2012 fått mange nye mannskaper med båtførerprøve og forskjellige vannredningskurs. Det har vært en del trening, med særlig vekt på båtkjøring, og også deltagelse på flere søksoppdrag og i arrangement ved Utøya. I tråd med Røde Kors Hjelpekorps i landet for øvrig har vi endret navn på tjenesten til Vannredningstjeneste. 280 tjenestetimer Snøscooterberedskap Ola Strømman (leder) Øvelseshelg ble holdt på Gålå i slutten av februar. 10 personer var med. I år var det også med to snøscooterinstruktører fra Ullensaker RKH. Sju snøscootere ble bemannet og kjørt fra onsdag til søndag. Pr har 17 personer sagt seg interessert i tjenesten. Av disse har ni hengersertifikat og sju kompetansebevis for utrykningskjøring og hengersertifikat. 13 personer har sagt seg villig og har mulighet til å være på fast lag. Vaktlister for sesongen 12/13 er satt opp og bemannet fullt ut. I ukedagene kjøres leteaksjonberedskap. Sesongen 2012/2013 bemannes av Nittedal hver 3. helg tjenestetimer I tråd med årsmøtevedtaket byttet vi ut den gamle ambulansen med en lite brukt 2006-modell Volvo S80 via Falck Emergency i Tønsberg. Bilen har gått utenfor Bodø, og har 4-hjulstrekk og automatgir. I tillegg byttet vi ut/oppgraderte en del medisinsk og teknisk utstyr. Vi søkte om og fikk transportstøtte fra Norges Røde Kors (kr ). Det synes som om bilbyttet har virket motiverende for de som deltar i tjenesten. Scooterkjøring på Gålå. Foto: Ola Strømman 7

8 Årsberetning 2012 Felles Inntekt Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idretts- og andre arrangement. I tillegg har foreningen fått inntekter ved arbeidsgruppas utlodninger og boksalg samt inntekter fra Grasrotandelen, Panto samt MOMS kompensasjon. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetaling samt minnegaver ved dødsfall. Medlemsverving Foreningen har foretatt en aktiv vervekampanje i deler av kommunen i forbindelse med etablering av Beredskapsvakt. Det totale medlemstallet har en økning. Bevilgninger og tiltak innenlands Det er bevilget penger til Velferden i Lillestrøm og kulturkafeen i Lørenskog. Utenlandshjelp Vi har bevilget kr til Syria. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Status for Skedsmo Røde Kors opp mot handlingsplan 2012 (måloppnåelse) Utført - Gitt støtte til internasjonal nødhjelp Syria - Lørdag på torget - Gjennomført En reise i fred som et rent Røde Kors arrangement - Samarbeidet med Kulturkafeen på Kurland - Holdt liv i Beredskapsutvalget. - Ajourført oversikten over medlemmer og holdt kontakten med Skedsmo kommune - Videreført prosjektet Røde Kors Beredskapsvakt - Drevet suppleringstjeneste - Startet opp Barnas Røde Kors - Besøkstjenesten har arrangert flere hyggekvelder for eldre og en busstur - Fellesarrangementer for flykningeguiden to bussturer til Sverige kulturmix og bowlingtur i tillegg til den årlige sommeravslutningen og arrangement før jul. - To kurs for flykningeguiden Flykningeguiden har kvartalsvise møter med Skedsmo kommune - Arbeidsgruppa har arrangert en lørdagskaffe og julemesse samt gitt støtte til nærmiljøtiltak. - Fulgt opp samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett om vitnestøtteordningen. - Ungdomsgruppen har arbeidet mot ungdommer i asylmottak i lokalområde først på året - Gjennomført to medlemsarrangement Grillfest (sommer) og Grøtfest (før jul) - Sørget for oppfølging av renhold og vedlikehold samt oppgradering av Røde Kors-huset Ikke utført - Ikke deltatt i verving av blodgivere - Ikke utarbeidet egen brosjyre for Omsorg - Langfredagskafeen avlyst på grunn av lite påmeldinger - Hjemmeside som til enhver tid er oppdatert Takk også til andre Røde Kors foreninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har samarbeidet med dette året. Tjenestetimer Tilsammen har foreningen utført ubetalte, frivillige tjenestetimer i Medlemstall (pr 31.desember 2012) Hjelpekorps: 200 (156) medl. Omsorg: 74 (81) medl. Ikke tilknyttet spes.avdeling 1220 (1146) medl. Til sammen 1494 (1383) medl. Av medlemmene er 104 under 26 år. 74 er familiemedlemmer. Tallet for RKH og Omsorg inkluderer ikke familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer og æresmedlemmer. I følge listene har1176 medlemmer betalt kontingent ved årsskifte. 8

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner.

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner. ÅRSMELDING 2012 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013 Foto: E. Morgner. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator... 3 4 Medlemstall... 3 5 Medlemsmøter... 4 6 Kurs/utdanning... 4 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf.

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. ÅRSMELDING 2013 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 2. mars 2014 Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9 Side 1 av 9 Medlemmer Årsmelding for 2014 Foreningen har 354 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 46, etter at det (etter 2 år) nå er utmeldt medlemmer på grunn av manglende

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer