Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors"

Transkript

1 Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

2 Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer, utvalg og Møter / aktiviteter s. 6 lignende s. 2 Påsketjenesten s. 6 Representasjon s. 2 Velferd s. 6 Æresmedlemmer s. 2 Aksjoner s. 6 Generelt s. 3 Olasetra s. 6 Møter s. 3 Kurs og instruksjon s. 6 Kurs/opplæring s. 3 Sminke / markører s. 6 En reise i fred s. 3 Samband s. 6 Lørdag på torget s. 3 Sanitetsvakt s. 6 Røde Kors huset s. 3 Transport s. 7 Beredskapsutvalget s. 4 Ambulanse (tilleggsberedskap) Røde Kors Beredskapsvakt s. 4 s. 7 Historieutvalget s. 4 Depot s. 7 Ungdomsgruppa s. 4 Vannredning s. 7 Informasjons- og Snøscooterberedskap s. 7 PR-utvalget s. 4 Felles s. 8 Omsorg s. 4 Inntekt s. 8 Arbeidsgruppen s. 4 Gaver s. 8 Besøkstjenesten, visitorer, Medlemsverving s. 8 Kurland kafe s. 4 Bevilgninger og tiltak Flyktningeguiden s. 5 innland s. 8 Lillestrøm Helse- og Utenlandshjelp s. 8 Velferdssentral s. 5 Takk s. 8 Servicegruppa s. 5 Medlemstall s. 8 Vitnestøtter s. 5 Status for Skedsmo Røde Kors Barnas Røde Kors s. 5 opp mot Handlingsplan 2012 Leksehjelp s. 5 s. 8 Komitéer, utvalg og lignende Valgkomité: Geir Solvang, Arnfinn Brekke, Knut Melheim, Jørgen Fjeldberg, Bjørg Amundsen og Wenche Svellingen Styrets arbeidsutvalg: Ronny Solli, Erik Haga og Fred Øistein Andersen En reise i fred: Ola Strømman, Solfrid Karlsen, John Hofseter, Dijana Obrenovic, Geir Solvang og Ann-Helen Bakkelund Reiseleder: Geir Brendemoen Medlemsansvarlig: Barbro Eig Dahl Systemansvarlig maskinvare: Jon-Harald Bråthen Systemansvarlig progr.vare: Rune Sand Politiattestkontakt: Fred Øistein Andersen Kontakt ressurssystemet: Ronny Solli Jubileumskomite: Ronny Solli, Fred Øistein Andersen, Stein Teppen og Geir Solvang Styret Leder. Fred Øistein Andersen Nestleder: Ronny Solli Styremedl/øk.ansvarlig Erik Haga Styremedlem: Carl Chr. Birkeland Styremedlem: Håkon Rekstad Varamedl: Dijana Obrenovic Hjelpekorpset leder: Stein Teppen Hjelpekorpset 1. nestleder: Gro Hege Herberg Hjelpekorpset 2.nestleder: Jon-Harald Bråthen Omsorg leder: Ingunn Toussi Omsorg 1 nestleder: Jan Olav Sjøholt Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve I tillegg har følgende hatt møte og talerett: Ungdomsgruppa leder: Nasrin Naimy/Shashmin Kan Servicegruppa leder: Odd Krogstad Velferdens leder: Tove Olsen Revisor: Svindal Leidland Myhrer & Co AS Representasjon Akershus RK årsmøte: Ingunn Toussi, Stein Teppen og Fred Øistein Andersen Akershus RK distriktsstyret: Gaute Sars-Olsen, Geir Solvang og Stein Kåre Laingen Akershus RKU d-råd: Eline Hultman Andresen Ordstyrer Akershus Røde Kors årsmøte: Ann-Helen Bakkelund Æresmedlemmer Vi har sju æresmedlemmer; Liv Halla, Lisbeth Øverhagen, Barbro Eig Dahl, Knut Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen og Bibbi Faye 2

3 Skedsmo Røde Kors Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Kors prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c og aktivitetene i avdelinger og grupper, har hele foreningen bidratt ved ulike felles aktiviteter. Møter Det har vært avholdt ett årsmøte, to medlemsmøter, 12 styremøter og 9 møter i styrets arbeidsutvalg. AU har behandlet 65 saker og styret har behandlet 139 saker. I april ble det avholdt et styreseminar for 13 deltakere med hovedvekt på styrets administrative og økonomiske drift i tillegg til beredskapsarbeid og medlemspleie/ rekrutering samt kommunikasjon internt og eksternt. Vi har hatt deltagelse på distriktets årsmøte, ledermøter og samlinger. Vi var representert med 5 på årsmøte helg, 3 på ledersamlingen i august og 4 på ledersamling i november. Av medlemsarrangementer ble det arrangert ett sommermøte/grillfest i juni med 50 deltakere og ett julemøte/grøtfest i desember med 43 deltakere tjenestetimer Kurs/opplæring Foreningen har gjennomført 2 Introduksjonskurs for 31 deltakere med Knut Melheim som kursholder. 9 har deltatt på førstehjelpskurs sammen med 44 beredskapsvakter. Vi har hatt 30 deltakere på 2 kurshelger som Akershus Røde Kors har arrangert. 630 tjenestetimer En reise i fred Dette er andre året Skedsmo Røde Kors står alene for arrangementet. Alle spørsmål blir besvart av frivillige. Søknader, påmeldinger og faktureringer er gjort av frivillige. Det har blitt avholdt 3 temakvelder og et foreldremøte i forkant, i tillegg til rollespillet På flukt, busstur til Polen/Tyskland og en mimrekveld. 27 ungdommer og 7 ledere fra Skedsmo Røde Kors deltok. Temakveldene var en bli kjent-kveld, en busstur med omvisning på Villa Grande og Holocaustmuseet. I tillegg hadde vi invitert Samuel Steinmann som fortalte fra sine opplevelser i konsentrasjonsleire under 2.verdenskrig. På flukt ble arrangert i Tæruddalen. Bussturen gikk greit og vi tok en ekstra runde innom rampen der de norske jødene kom inn til Auschwitz før vi besøkte Birkenau (Auschwitz 2) og Auschwitz 1. I Berlin fikk gruppen omvisning og guiding i et av de gamle Stasifengslene tjenestetimer Lørdag på torget Den22.september var foreningen samlet på Lillestrøm torg. Det ble gjennomført to forberedende møter med representanter fra de fleste avdelinger og grupper. I tillegg ble det gjennomført ett møte på dagtid med Lillestrøm Delta som står for utleie av arealet. Været var utfordrende med kald vind og regn. Foreningen klarte allikevel å vise sin bredde med vellykkede aktiviteter, dog til ett begrenset publikum. Evalueringen viser at «lørdag på torget» bør gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Utfordring er i valgår med politisk aktivitet på torget. 65 tjenestetimer Røde Kors Huset, Skedsmogt. 3c Erik A. Haga (leder) Stein-Erik Østlie (kun ressursperson fra april), Carl Chr. Birkeland (fra april), Gunnar Halmer, Liv Halla og Trond Westby I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører), Myhrers bokføring AS (regnskap), Rune Sand (utleie av møtelokaler), Kjetil Øverland (vaktmester), Kate Elin Klungtveit og Elena Moen (renhold Røde Kors lokaler) og Ingunn Rundtom (brannvernleder) Det er avholdt 3 møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholdsog ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold Det er ikke gjennomført noen store ombygninger eller vedlikeholdsarbeider i Det er imidlertid utført en rekke mindre arbeider. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført i den grad det har vært nødvendig. Brannvern Årskontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. Ajourførte tegninger over rømningsveier og slokkeutstyr er satt opp. Nødvendig informasjon til brannvernpermene er samlet inn og systematisert, men permene ble ikke ferdig i Utskifting av møbler og utstyr. Det er montert prosjektor i styrerommet. Reklamasjon på vinduer innsatt i 2007 Det ble tidlig i 2012 fastslått at vinduene fra 2007 var utette i nedkant og vi fant etter hvert ut at rammen nede var bøyd på nesten alle vinduene. Saken ble tatt opp med Jydsk vinduskompani som avviste alle krav, men som kom med en anbefaling på hvordan feilen kunne rettes. Retting av rammene ble utført av Romerike Glass. I tillegg ble det montert tettelister på noen av vinduene. Faste leietakere Det har ikke vært noen endringer i de faste leietakerne i Huset er fullt utleid med kontrakter som går frem til 2016 eller lenger. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har vært litt ujevn. Norasonde flyttet til egne lokaler tidlig på året. Vi har kontakt med en ny aktør når det gjelder NAV-kurs. HERO kompetanse har i perioder leid det gamle hjelpekorpskontoret og også undervisningsrommet. 3

4 Årsberetning 2012 Det er ellers stor interesse for å leie lokalene i helgene. Det er fortsatt litt for liten utleie til kurs og møter på vanlig ukedager. Foreningens egen bruk av undervisningsrommet og møtesal har økt vesentlig i tjenestetimer Beredskapsutvalget Fred Øistein Andersen (leder) Øystein Larsen/Stein Teppen (Hjelpekorpset) Beate Ivarsson (Omsorg/Arbeidsgruppen) Jan Olav Sjøholt (Omsorg/Besøkstjenesten) John-Øivind Eriksen (Beredskapsvakt) Utvalget har avholdt ett møte. Leder har hatt møter og kontakt med Beredskapsansvarlig og Kommuneoverlegen i Skedsmo. Leder var også med på det konstituerende møte i Beredskapsrådet til Skedsmo kommune. 35 tjenestetimer Røde Kors Beredskapsvakt Det har vært gjennomført en vervekampanje for nye Beredskapsvakter fra Lillestrøm og Kjeller. Resultatet ble 40 nye kandidater. 44 er i løpet av året godkjent som beredskapsvakter etter å ha gjennomført første- Omsorg hjelpsopplæring og fått informasjon om Røde Kors Beredskapsvakt. Totalt er det 74 godkjente Beredskapsvakter. Kjetil Skamsar har hatt ansvar for gjennomføring av 7 førstehjelpskurs i beretnings perioden. Det har vært gjennomført ett informasjonsmøte samt en temakveld hvor man fikk en orientering fra de kommunale beredskapsaktører. Det er utkommet en utgave av info-avisen BEREDSKAPSVAKT-NYTT. I tillegg har Beredskapsvaktutvalget hatt ett møte samt at det har vært møter med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Bærum Røde Kors før oppstart av Beredskapsvakt disse stedene. 450 tjenestetimer Historieutvalget Knut Melheim (leder) Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir Solvang Historieutvalgets mandat er å samle foreningens historie. Utvalget arbeider fortløpende fram mot jubileumsåret 2014, og har hatt ett møte i Ungdomsgruppa Nasrin Naimy (til )/Shashmin Kan (fra 0806) (leder) Camilla Bakke (nestleder) Gruppen har 9 medlemmer. Antall møter er 7 og aktiviteter har vært Lystog for papirløse, 2 aktivitetsdager for å følge opp samarbeidsavtalen med Skedsmo Mottak, DroppBomben kampanjen samlet inn 193 underskrifter og Introduksjonskurs i Røde Kors 120 tjenestetimer Informasjons- og PR-utvalget Ola Strømman (leder) Ann-Helen Bakkelund Utvalget har bistått de ulike delene av foreningen med annonsering, kontakt mot RB og informasjonsmateriell. Skedsmo Røde Kors har hatt hele 10 omtaler i lokalmedia (Romerikes Blad og Skedsmobladet) dette året. Ved behov for påfyll eller nybestilling av profileringsmateriell har dette stort sett gått gjennom utvalget. 50 tjenestetimer Ingunn Toussi (leder) Jan Olav Sjøholt (1.nestleder) Grethe Holsveen (2.nestleder) Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen består av ni aktive medlemmer, som møter på Røde Kors-huset avtalte mandager fra kl.1200 og utover, 2-3 timer pr gang. Det arbeides med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer diskuteres. I løpet av året mottar vi diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter med å lage gevinster for utlodning på Besøkstjenestens påskearrangement. Det sendes blomster til de som har merkedager i løpet av året. Vi hadde lørdagskafe i mars og julemesse i november. Julemessen var meget vellykket. 4 Denne dagen hadde vi også besøk fra Romerikes Blad og fikk en fin omtale i Skedsmobladet. 3. november deltok vi på «Flerkulturelt arrangement» i samarbeid med kommunen. Dette ble avholdt på Kulturhuset. Overskuddet, kr , ble overført til lokalforeningen. Gruppen ønsket også i år at overskuddet skulle tilfalle Bymisjonen. Det ble innkjøpt diverse kjøkkenutstyr samt spise- og serveringsbestikk til 48 personer. 360 tjenestetimer Besøkstjenesten/visitorer/Kurland kafe Jan Olav Sjøholt (leder) Grethe Holsve (1.nestleder) Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator) Oliv Halmer (sekretær/kurs) Ingrid Lindqvist (medlemsregistrering) Brit Fosberg (turansvarlig) I 2012 var det 85 registrerte medlemmer og 37 som har besøksoppdrag. 2 av de aktive besøker 2 personer hver. Leder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt 9 AU-møter. Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med Besøksvennforum og det var godt fremmøte. Det har vært avholdt 5 medlemsmøter med temaer; Reumatikerforeningen, slagforeningen, demensforeningen, blindeforbundet og afasiforeningen. Det er sendt ut 2 Besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene. BT har arrangert en busstur Oslofjorden rundt, Horten - Moss. 35 var ned på turen og Brit Fosberg var turansvarlig.

5 Skedsmo Røde Kors BT har arrangert hyggekveld på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo-og beh.hjem. 4 fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Hadeland Hotell i april. Felles sommerkveld med grillmat 12.6.ute på parkeringsplassen og mange møtte opp. Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig for dette. Julemøte ble avholdt i samarbeid med resten av foreningen. Visitortjenesten administreres via Ullensaker Røde Kors. 6 av våre medlemmer har vært visitorer på Ullersmo fengsel og en på Ila landsfengsel. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til de som får besøk tjenestetimer Flykningeguiden Ingunn Toussi (leder ressursgruppen) Rachel Harviken (nestleder) Wenche Svellingen (Intervju/koblinger) Hanne Mette Brekke (arrangementansvarlig) Jorunn Svindal (medlem) Anne Lene Jørstad (medlem) Ressursgruppen har faste møtetidspunkt en mandag i måneden. Leder har deltatt på to ledersamlinger med overnatting. Guiding Vi har i 2012 koblet 12 flyktninger og guider og hatt 1 omkoblinger på grunn av at koblingen ikke har fungert. Begge parter har vært igjennom et ca timelangt intervju i forkant av koblingen. Samarbeid med kommunen Leder har avholdt faste møter med programkoordinatorene på flyktningekontoret i Skedsmo kommune. I tillegg har hun mail og telefonkontakt med disse jevnlig. Kommunen får halvårlig rapport fra aktiviteten. Fellesarrangementer I løpet av 2012 har flyktningeguiden hatt 7 fellesarrangementer. Disse har vi avholdt i samarbeid med kvinnegruppe som leder av flyktningeguiden driver. Bowling på Strømmen, inkl. pizza, Erfaringsutveksling for guider x 2, Sommeravslutning utenfor Røde Kors huset, 2 bussturer til Sverige med shopping, Grøt- og pepperkakekveld på Røde Kors huset og Julemiddag med utdeling av gaver. Kurs for frivillige Vi har arrangert kurs for nye frivillige i samarbeid med Rælingen Røde Kors både vår og høst. Deltagelse på kurs To medlemmer fra ressursgruppen deltok på kurs i psykososial førstehjelp. Informasjonsarbeide Annonser i forkant av kurs og ang. rekruttering av frivillige i Romerikes blad. Stand på sykkelfestivalen i Lillestrøm i samarbeid med Skedsmo kommune. Intervju av kobling for TV Romerike. Deltakelse på kulturmix på Lillestrøm kultursenter. Planlegging og bestilling av egen roll up for FG og Informert om flyktningguiden på infomøte Styreseminar Leder av ressursgruppen var i år med på styreseminaret til lokalforeningen på Hadeland. Julebord/planlegging av 2013 Ressursgruppen dro på hyttetur i desember, der fredag kveld var satt av til julebord og søndag planla vi 2013 og lagde budsjett tjenestetimer Lillestrøm Helse- og Velferdsentral Tove R. Olsen (leder) Liv Halla, Laila Faye, Jorunn Flateby, Anne Kathrine Bjerke og Sigrid Ragnes Arbeidet på Lillestrøm Helse- og Velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner. Representantene til Velferden fra Skedsmo Røde Kors har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver 4. uke til ca. 60 personer. I tillegg kommer tilstelninger som l7.mai, grøtfest, adventsfest, juletrefest for Måsen barnehage og De elders dag, I forbindelse for Kulturuke for eldre ble De elders dag arrangert i samarbeid med Norsk Folkehjelp på Velferden. Det ble servert varm mat, kaffe og kaker. Flott underholdning med fin musikk, sang og allsang. Det var 60 fornøyde pensjonister som takket for seg. Vi utfører også en del andre gjøremål som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Også for 2012 betalte Lillestrøm Helseog Velferdssentral kr i husleie til Skedsmo Kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke dette. Vi har avholdt ett årsmøte og 8 styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. 270 tjenestetimer Servicegruppa Odd Krogstad (leder) Medlemmer ved årets utgang: 7 Servicegruppa har møte hver mandag formiddag i Røde Kors huset. Et viktig sosialt tiltak. 80 tjenestetimer Vitnestøtter Ingunn Rundtom (kontaktperson) Det er 9 aktive vitnestøtter. Disse har vært i kontakt med 230 vitner. Det innkalles vitnestøtter på dager det er berammet saker med 4 vitner eller flere. På dager det er færre vitner er det rettsbetjentene som tar seg av vitnene. 280 tjenestetimer BARK (Barnas Røde Kors) Etablering av Bark har skjedd i år og aktivitetene knyttet til Volla skole har startet opp. 50 tjenestetimer Leksehjelp Leksehjelpen er en aktivitet som har startet opp i år i samarbeid med Skedsmo kommune. Aktiviteten skjer på Volla skole og er rettet mot enslige mindreårige flykninger. 120 tjenestetimer 5

6 Årsberetning 2012 Hjelpekorpset Arbeidsutvalget (AU) har i 2012 bestått av: Øystein Larsen/Stein Teppen (korpsleder) Jon-Harald Bråthen (operativ leder) Gro Hege Herberg (administrativ leder) Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant I foreningens styre med taleog stemmerett, mens administrativ leder har deltatt som 1.nestleder med tale-, men ikke stemmerett. AU har avholdt 6 møter. Det er blitt avholdt fagledermøter, og korpsleder deltok på foreningens styreseminar. AU arrangerte fagseminar på Sem Gjestegård i Asker med fokus på budsjettarbeid. 12 fag- og lagledere deltok denne helgen. Møter/aktiviteter Operativ leder (ansvarlig) Hver tirsdag har det vært holdt møter. Den første tirsdagen i måneden har det i utgangs-punktet kun vært informasjon og sosialt samvær. På de øvrige tirsdagene har det vært faglig påfyll, både teori og praksis, samt øvelser. 950 tjenestetimer Påsketjeneste Operativ leder (ansvarlig) En person deltok i år på påsketjeneste på Gålå for Sør-Fron Røde Kors. 90 tjenestetimer Velferd I pinsen ble det arrangert en øvelseshelg på Olasetera. Her deltok 8 medlemmer. Det ble en helg med ulike øvelser og mye sosialt. Tradisjonen tro valgte hjelpekorpset å ha sommeravslutningen sin på Olasetra. Her var det grilling og sosialt. Julebordet ble arrangert i desember og det ble et vellykket arrangement med hele 29 deltagende medlemmer. Aksjoner Operativ leder (ansvarlig) Vi har vært utkalt til 44 aksjoner hvorav 7 har vært i eget område. Det er blitt opprettet en 6 gruppe for de som er med å lede aksjoner tjenestetimer Olasetra Kjetil Skamskar (leder) Henrik Rønsen (assisten) Året har gått med til generelt vedlikehold og vedhogst. Det har blant annet vært en dugnad for å renske opp i scooterløypa. Hytta var 60 år i Hytta har det siste året vært brukt av både tidligere medlemmer og aktive medlemmer av hjelpekorpset. Det har ikke vært de store utfordringene med driften, annet enn vanlig vedlikehold. Det har vært avholdt 2 dugnader på hytta og et ukjent antall kveldstimer er også benyttet. 120 tjenestetimer Kurs og instruksjon Operativ leder/korpsleder (leder) Det er gjennomført hjelpekorpsprøver i forbindelse med førstehjelpskursene gjennom året hvor det har vært både egne deltakere og deltakere fra andre korps. Det har deltatt både kursdeltakere og medlemmer som trenger regodkjenning. Samarbeidet med de andre hjelpekorpsene på Romerike om arrangering av kurs som ble påbegynt. Arrangør av Ettersøking/ Redning barmark (C) på våren og Førstehjelp kvalifisert nivå før sommeren. Har bidratt med instruktører og veiledere på kurs hvor andre korps har vært teknisk arrangør. Har bidratt på ambulansepersonellkurs arrangert av Ski RKH. Hjelpekorpset har hatt deltakere på følgende kurs: 1 deltaker på Sommer B Stavern 3 deltakere Nødnett superbruker FORF 2 deltakere Instruktør B Stavern 3 Kart, kompass, GPS 1 deltaker Samband B Stavern 3 sminke, markør 1 Vinter C, Spåtind 2 Scooter C, Spåtind 3 deltakere har fullført ambulansepersonellkurs 1 deltaker har gjennomført og bestått kompetansebevis for utrykning (160) 1 Organisasjon og ledelse 1 Mediahåndteringkurs 1 Operativ ledelse barmark A 1 Operativ veiledning 5 Vannredning C sjø 2 Vannredning B sjø 3 Vannredning elv C 1 Vannredning elv B Forespørseler om å avholde eksterne kurs har blitt videreformidlet til Akershus Røde Kors tjenestetimer Sminke/markør Karianne Skogen (leder) Sminkegruppen har bidratt med sminkører og markører under årets hjelpekorpsprøver, kurs og øvelser som har vært arrangert i hjelpekorpset. Sminkegruppen har også hjulpet andre korps med sminkører og markører under deres ringløyper, og har også bidratt med en ringløype for Norske Redningshunder. Gruppen var til stede på «Lørdag på torget» hvor vi var tilgjengelige for å sminke barn og ungdom som ønsket det. 900 tjenestetimer Samband Jon-Harald Bråthen (leder) Det har blitt utført en del vedlikehold på sambandsutstyr og komplettering av utstyr. Det har også vært utført noe arbeider på sambandet på hjelpekorpskontoret. 65 tjenestetimer Sanitetsvakt Kjetil Lund / Morten H Andresen (leder) Det har vært stor pågang av sanitetsvakter i eget område. Mange vakter har vi klart å stille på, andre har vi dessverre måttet takk nei til. Vi har i tillegg hatt flere forespørsler fra andre områder, blant annet Justin Bieberkonserten 30.mai og flere andre konserter tjenestetimer Transport Operativ leder (leder)

7 Skedsmo Røde Kors Det har vært gjort mye arbeid med ny ambulanse, blant annet skifte av alt blålys. Det er også montert ytterligere blålys og gult varsellys på Kombibil. Motor/kupevarmer/lader er montert på Mannskapsbil og Kombibil. Oversikt over materiell: Biler: KZ Volvo S80 ambulanse 2006 mod. DK Toyota HIACE 2003 mod. ZX Toyota HIACE 2006 mod. Annet: HX 7726 Polaris Widetrack LX500 snøscooter 2008 mod. PA 5517 Tysse snøscooter henger 2002 mod. CK 6075 Blå henger DR 7151 Båthenger Båt Polarcirkel 510 Båtmotor Evinrude e-tec 90 hk Kjøretøy (tall i parentes = 2011) Volvo S80 ambulanse 2006-mod. kjørt 6500 km erstatter VW Transporter ambulanse 2001-mod. i september. Toyota HIACE 2003-mod. Dette er vår mannskapsbil som har 9 sitteplasser. Toyota HIACE 2006-mod. Dette er en kombinertbil med 6 sitteplasser og stort varerom. Ant. km kjørt i 2012 ikke oppgitt på bilene. Polaris Widetrack LX500 snøscooter mod. Km kjørt i (450) 520 tjenestetimer Ambulanse (tilleggsberedskap Stein Teppen (leder) I år har vi fått tre nye godkjente ambulansepersonell, og har sendt ytterligere fem på nytt ambulansepersonellkurs i regi av Ski RKH (ferdig våren 2013). Et personell startet parallelt på repetisjonskurs samme sted, og tre av våre ambulansepersonell er i stab på dette kurset. Frem til og med juni måtte vi dessverre melde av bilen tre ganger, men utover høsten har vi dekket alle vaktene (med litt hjelp fra de andre hjelpekorpsene) I desember satte AMK/ambulansetjenesten ny oppdragsrekord: oppdrag på en måned. Fra 12.desember stilte vi opp ordinært (13 timer) eller ekstra (58 timer) de fleste dagene til og med nyttårsaften. Dette ble morsom kjøring med mange oppdrag (47 totalt) og mye god læring. I tillegg gav det oss en kjærkommen ekstrainntekt (ca kr ). Avtalen om tilleggsberedskap ble forlenget for enda ett år i 2012, også denne gang uten at det ble gjennomført forhandlinger. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo RKH deltatt på møter i Transport- og ambulanseutvalget i Akershus Røde Kors. 800 tjenestetimer Depot Arnt Rikard Alvestad (leder) Magnus Johann Sauro, Thomas Lehnen, Jørgen Fjeldberg, Magne H. Kleven (assistenter) I år har utstyr og inventar har holdt god kvalitet gjennom året. Det har ikke vært behov for større utbedringer. Vedlikehold av sanitetsutstyr og aksjonsutstyr har vært de største arbeidsområdene. Det er avholdt tre temakvelder for kjennskap til depot og utstyr. 320 tjenestetimer Vannredning Håkon Rekstad (til 0109)/Jon-Harald Bråthen (fra 0109) (leder) Båtgruppa har i 2012 fått mange nye mannskaper med båtførerprøve og forskjellige vannredningskurs. Det har vært en del trening, med særlig vekt på båtkjøring, og også deltagelse på flere søksoppdrag og i arrangement ved Utøya. I tråd med Røde Kors Hjelpekorps i landet for øvrig har vi endret navn på tjenesten til Vannredningstjeneste. 280 tjenestetimer Snøscooterberedskap Ola Strømman (leder) Øvelseshelg ble holdt på Gålå i slutten av februar. 10 personer var med. I år var det også med to snøscooterinstruktører fra Ullensaker RKH. Sju snøscootere ble bemannet og kjørt fra onsdag til søndag. Pr har 17 personer sagt seg interessert i tjenesten. Av disse har ni hengersertifikat og sju kompetansebevis for utrykningskjøring og hengersertifikat. 13 personer har sagt seg villig og har mulighet til å være på fast lag. Vaktlister for sesongen 12/13 er satt opp og bemannet fullt ut. I ukedagene kjøres leteaksjonberedskap. Sesongen 2012/2013 bemannes av Nittedal hver 3. helg tjenestetimer I tråd med årsmøtevedtaket byttet vi ut den gamle ambulansen med en lite brukt 2006-modell Volvo S80 via Falck Emergency i Tønsberg. Bilen har gått utenfor Bodø, og har 4-hjulstrekk og automatgir. I tillegg byttet vi ut/oppgraderte en del medisinsk og teknisk utstyr. Vi søkte om og fikk transportstøtte fra Norges Røde Kors (kr ). Det synes som om bilbyttet har virket motiverende for de som deltar i tjenesten. Scooterkjøring på Gålå. Foto: Ola Strømman 7

8 Årsberetning 2012 Felles Inntekt Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idretts- og andre arrangement. I tillegg har foreningen fått inntekter ved arbeidsgruppas utlodninger og boksalg samt inntekter fra Grasrotandelen, Panto samt MOMS kompensasjon. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetaling samt minnegaver ved dødsfall. Medlemsverving Foreningen har foretatt en aktiv vervekampanje i deler av kommunen i forbindelse med etablering av Beredskapsvakt. Det totale medlemstallet har en økning. Bevilgninger og tiltak innenlands Det er bevilget penger til Velferden i Lillestrøm og kulturkafeen i Lørenskog. Utenlandshjelp Vi har bevilget kr til Syria. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Status for Skedsmo Røde Kors opp mot handlingsplan 2012 (måloppnåelse) Utført - Gitt støtte til internasjonal nødhjelp Syria - Lørdag på torget - Gjennomført En reise i fred som et rent Røde Kors arrangement - Samarbeidet med Kulturkafeen på Kurland - Holdt liv i Beredskapsutvalget. - Ajourført oversikten over medlemmer og holdt kontakten med Skedsmo kommune - Videreført prosjektet Røde Kors Beredskapsvakt - Drevet suppleringstjeneste - Startet opp Barnas Røde Kors - Besøkstjenesten har arrangert flere hyggekvelder for eldre og en busstur - Fellesarrangementer for flykningeguiden to bussturer til Sverige kulturmix og bowlingtur i tillegg til den årlige sommeravslutningen og arrangement før jul. - To kurs for flykningeguiden Flykningeguiden har kvartalsvise møter med Skedsmo kommune - Arbeidsgruppa har arrangert en lørdagskaffe og julemesse samt gitt støtte til nærmiljøtiltak. - Fulgt opp samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett om vitnestøtteordningen. - Ungdomsgruppen har arbeidet mot ungdommer i asylmottak i lokalområde først på året - Gjennomført to medlemsarrangement Grillfest (sommer) og Grøtfest (før jul) - Sørget for oppfølging av renhold og vedlikehold samt oppgradering av Røde Kors-huset Ikke utført - Ikke deltatt i verving av blodgivere - Ikke utarbeidet egen brosjyre for Omsorg - Langfredagskafeen avlyst på grunn av lite påmeldinger - Hjemmeside som til enhver tid er oppdatert Takk også til andre Røde Kors foreninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har samarbeidet med dette året. Tjenestetimer Tilsammen har foreningen utført ubetalte, frivillige tjenestetimer i Medlemstall (pr 31.desember 2012) Hjelpekorps: 200 (156) medl. Omsorg: 74 (81) medl. Ikke tilknyttet spes.avdeling 1220 (1146) medl. Til sammen 1494 (1383) medl. Av medlemmene er 104 under 26 år. 74 er familiemedlemmer. Tallet for RKH og Omsorg inkluderer ikke familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer og æresmedlemmer. I følge listene har1176 medlemmer betalt kontingent ved årsskifte. 8

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2011 Innhold Styret s. 2 Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Representasjon s. 2 Æresmedlemmer s. 2

Detaljer

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Fra Lørdag på Torget. Foto: Raymond Aaserud Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2010 Innhold Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Styret s. 2 Representasjon s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Inntekter Skedsmo Røde Kors

Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter Skedsmo Røde Kors Inntekter 3201 Materiale for salg 1 000 3206 Boksalg 10 000 11 098 10 000 14 950 25 000 3207 Røde Kors bidrag 0 16 000 13 837 50 000 3212 Røde Kors bidrag ungdommen 10 000 3208

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25. februar 2009 kl. 18.00 på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai 2010 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 12-16. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR instruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer