Søndagsblad. Søndag 18. Januar Uke 3, søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndagsblad. Søndag 18. Januar Uke 3, 2015. 2. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer"

Transkript

1 Søndagsblad Søndag 18. Januar Uke 3, søndag i det alminnelige kirkeår Menigheten gratulerer Dåp 26/12: Nnamdi Chikezie 27/12: Dinio Havasquar 30/12: Michael Gia Anh Konversjon 20/12:Sarangan Sararanaparananthan Takk til våre oversettere: Mary Femane Cabahug Aurelia Palma Can Dinh Emmanuel Suah Vi takker for mottatt kollekt i forrige uke. Messe på polsk kr ,- Messe på norsk kr ,- -kirkekaffe kr ,- Messe på engelsk kr ,- -kirkekaffe kr. 175,- Messe på tamilsk kr ,- Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I 1. lesning: 1 Sam 3,3b Salme: Sal 40(39),2ab+4.7-8a.8b-9 2. lesning: 1 Kor 6,130-15a Evangelium: Joh 1,35-42 Kl Kl Messe på polsk Barnemesse på norsk, påfølgende kirkekaffe Infomøte om registrering Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Kl Kl Kl Kommunionsutdelere: Can Nogc Dinh Leonie L. Gelacio Olek Raczkowski Kirkeverter: Cindy S. C.Cho Nguyen D. Tuan Lektor: Dominik Zuba Messe på engelsk, påfølgende kirkekaffe Infomøte om registrering Rosenkrans på tamilsk Messe på tamilsk SKRIFTEMÅL Man-torsdag kl Fredag kl Lørdag før messene. For andre tider, kontakt prestene.

2 «De så hvor han bodde, og ble hos ham» 2

3 «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Korrigert tall. Det var en sum som ikke kom med i tellingen i forrige uke. Det ble samlet inn kr ,- til adventsaksjonen Vi takker menigheten for kollekten vi mottok i juletiden. 21. desember, 4 søndag i advent: Polsk 733,- Høymesse 4.586,- -kirkekaffe 1.267,- Engelsk 2.970,- Tamilsk 1.468,- Mini konsert 4.716,- 24. desember, Julaften: Barnemesse 4.395,- Polsk 2.329,- Norsk 2.538,- Engelsk 3.273,- Tamilsk 7.852,- 25. desember, 1. juledag: Polsk 1.896,- Norsk 2.337,- Vietnamesisk 2.182,- Engelsk 2.738,- Singalesisk 1.168,- 26. desember, 2. juledag: Polsk 1.115,- Norsk 852,- Tamilsk 596,- 27. desember, Hellige Apostelen Johannes: Patronatsmesse 1.673,- Norsk 141,- Polsk 165,- 28. desember, Den Hellige Familie Polsk 915,- Norsk 2.684,- -Kirkekaffe 2.999,- Vietnamesisk 4.143,- -Kirkekaffe 6.545,- Engelsk 3.212,- Tamilsk 1.162,- 1. januar, 1. nyttårsdag: Polsk 887,- Høymesse 2.265,- Engelsk 1.908,- Tamilsk 8.524,- 4.januar, 2. søndag etter jul: Polsk 1.901,- Høymesse kirkekaffe 1.630,- Engelsk 2.882,- -kirkekaffe 380,- Tamilsk 2.025,- 3

4 «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Kjære menighet. Etter ett og et halvt års tjeneste som kapellan i halv stilling går jeg nå ned i en 20% stilling her i St Johannes. Jeg forlater altså ikke St Johannes, men det blir dessverre likevel lengre mellom hver gang vi treffes. I praksis vil det bli én kontordag i uken, og en søndag (/helg) i måneden. Det har vært en stor glede å være del av oppstarten av St Johannes menighet. Det er rart å tenke på at dagen før vi skulle feire den første messen i vår nye kirke den 1. mai 2013 hadde vi ikke engang et alter å feire messen på. Siden den gang er kirkerommet radikalt endret, med både kirkebenker, korsvei og et kor som stadig blir mer utsmykket. Gradvis har kirkerommet blitt til «vår» kirke. Enda viktigere er likevel det menighetslivet som har vokst fram i St Johannes menighet. Det store antall frivillige, og den sterke viljen til å bidra både økonomisk og praktisk, viser at St Johannes er en vital og blomstrende menighet. Fundamentet for menighetens rike liv er det gudstjenesteliv og den levende troen som speiler seg vårt fellesskap. Menighetens medlemmer oppsøker aktivt messene, og som prest har jeg mange ganger gledet meg over, og blitt styrket av, den atmosfære av bønn som preger vår liturgi. Om jeg skulle beskrive menigheten med ett ord ville jeg si at den løfter fram både åndelig og menneskelig «goodwill»! Jeg er sikker på at St Johannes menighet vil bevare det gode humøret og innsatsviljen. Jeg takker for alt vi har delt, både av åndelige erfaringer, i hverdagen for ikke å glemme under kirkekaffen! J Og jeg ser frem til å fortsette aktivitetene i St Johannes utover i Må Gud velsigne oss alle, og må Kristi nærvær prege vårt fellesskap. I Kristus, p. Haavar Simon Nilsen OP, kapellan, St Johannes menighet. 4

5 «De så hvor han bodde, og ble hos ham» REGISTRER DEG I DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Mange katolikker i Norge står ikke oppført i vårt register. I Norge er slik registrering nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn. Det er også avgjørende for oss å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester. Det finnes ikke noe samlet overnasjonalt register over medlemmer i Den katolske kirke. Katolikker som flytter til Norge, må derfor aktivt registrere seg dersom de ønsker å være medlem av Den katolske kirke i Norge. Det er viktig å merke seg at man i Norge i motsetning til en del andre land - ikke betaler mer skatt eller andre avgifter som følge av at man er registrert som medlem i et trossamfunn. Det offentlige fører ikke register over hvem som tilhører de ulike trossamfunn. Oslo katolske bispedømme har ansvar for å føre medlemsregister for alle tre katolske bispedømmer i Norge. For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands. 5

6 Engelsk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Engelsk Dear parishioners, For a year and a half now, I am serving St. John parish as Chaplain. Effective this month, January 2015, my position has been reduced to 20%. I will neither leave St. John's parish nor you our beloved parishioners for good. This basically means that I will not be as much visible here in the parish as I used to be. I will be here at the parish office once a week, and one Sunday or weekend in a month. Being part of St. John's establishment and development, brings me such feeling of delightment with our Lord Jesus Christ. When I look back at how we started our service, it brings back an extra-ordinary feeling. This church lacks almost every furniture that we normally need to celebrate a mass. Yes, way back then, we do not have our sacramental table to celebrate with on that first of May Since then, our dearly beloved place of worship changed drastically for the better. Without your continued prayers and support both financial and practical contributions, we will not have this beautiful church benches, sacramental table, the stations of the cross on the church wall, and so much more physical development of St. John's. Above all of this, I am pleased to see how we as one family and believers of Christ grew together in faith and in number. St. John's parish flourished and will continue flourishing in the years to come. The most fundamental richness that this parish have is our church service and our living faith that reflects our fellowship. Parishioners seek out an active church service, a prayerful atmosphere that characterizes our liturgy. And as a Priest, this brings me joy; happiness and more strength to spread out God's messages to all. If I have to describe St. John's parish in one word, both from a spiritual and humane point of view, "goodwill". Of this I am sure that St. John's parish will preserve it's high spirited and genuine zeal of service. I am extending my gratitude to all of you for everything that we had shared, both spiritual experiences and for the drinks and nibbles served after our church services. I am looking forward for continued service and growth this year and the coming years. May the good Lord bless and keep us always, and may Jesus Christ characterize our fellowship. Yours in Christ, p. Haavar Simon Nilsen OP, Chaplain, St. John's parish 6

7 Engelsk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Engelsk REGISTER IN THE CATHOLIC CHURCH IN NORWAY Many Catholics in Norway are not registered in our database. Registration is necessary in order for the Church to receive public grants in the same way all other registered faith communities do. It is also crucial for us to know who the faithful are, in order to be able to offer them liturgical and pastoral services. There is no global database over members of the Catholic Church. For this reason, Catholics who move to Norway must actively register themselves to be officially registered as members of the Catholic Church in Norway. It is important to note that in Norway as opposed to a number of other countries one does not pay more taxes or other fees as a consequence of being a registered member of a faith community. No public database exists over persons who belong to different faith communities. The Catholic Diocese of Oslo is responsible for keeping digital membership records of all three dioceses in Norway. In order for the Catholic Church to receive the public grants for members, Catholics in Norway must be registered with their full 11 digit personal identity number (date of birth + personal number). This also applies to those who are temporary residents outside of Norway, as well as those who are Norwegian citizens residing abroad. 7

8 Polsk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Polsk Kochani Parafianie! Moja posługę kapłańską jako wikary w kościele św. Jana w wymiarze 50% etatu rozpocząłem ponad półtora roku temu. Wraz z nowym rokiem 2015 pracował będę tylko w wymiarze 20%. Oznacza to w praktyce, że rzadziej będziemy się widywać, a dokładniej mówiąc jeden raz w tygodniu będę pełnił dyżur w biurze parafialnym oraz jeden raz w miesiącu odprawiał mszę św. w niedzielę lub sobotę. Budowanie nowej parafii św. Jana było dla mnie ogromna radością. Pierwszą mszę św. celebrowaliśmy 1. Maja 2013 roku. W przeddzień byliśmy w kościele, w którym nie było nawet ołtarza do sprawowania Eucharystii, było to niecodzienne uczucie, które nadal doskonale pamiętam. Od tamtej chwili kościół nasz ogromnie się zmienił, z dnia na dzień piękniał jego wystrój i powoli stawał się coraz bardziej nasz. Mamy przepiękne prezbiterium, ławki, Drogę Krzyżową, i wiele, wiele innych. Równolegle z budową materialną budowała się jedność naszej parafii. Duża liczba wolontariuszy, ogromna wola wspólnoty, by pomagać, współpracować i wspierać, zarówno w modlitwie jak i finansowo pokazuje, że parafia św. Jana jest żywa i rozkwita na fundamencie żywej wiary i uczestnictwa we mszach św. i nabożeństwach. Parafianie często i systematycznie przychodzą do kościoła, co mnie jako kapłana ogromnie cieszy, a wielokrotnie w trudnych chwilach było dla mnie źródłem nowej odradzającej siły. Gdybym miał krótko scharakteryzować naszą parafię, powiedziałbym, że jest ona umacniająca i krzepiąca zarówno duchowo wzmacniając wiarę, jak i pobudzając ogromne pokłady dobrej woli i chęci działania. Jestem pewien, że parafianie nadal będą pełni dobrego humoru i zaangażowania. Pragnę podziękować za wszystkie wspólne chwile, doświadczenia duchowe oraz rozmowy podczas spotkań przy niedzielnej lub świątecznej kawie. Cieszę się bardzo, że danym mi jest pracować w parafii w 2015 roku. Proszę Boga, by nam wszystkim błogosławił, a obecność Chrystusa nadawała rys naszej wspólnocie. Szczęść Boże! p. Haavar Simon Nilsen OP wikariusz parafii 8

9 Polsk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Polsk ZAREJESTRUJ SIĘ W KOŚCIELE KATOLICKIM W NORWEGI Wielu katolików mieszkających w Norwegii nie jest zarejestrowanych w Koś ciele katolickim. Rejestracja jest konieczna, by Koś ciół katolicki mógł otrzymać dotację pań stwową w takim samym wymiarze jak i inne zarejestrowane wspólnoty religijne. Istotne jest to również dla nas, abyś my mieli ogólny obraz liczby wierzących, aby zapewnić im właś ciwą posługę duszpasterską i liturgiczną. Nie istnieje międzynarodowy spis wszystkich katolików na ś wiecie. Katolicy, którzy przeprowadzają się z innych krajów do Norwegii muszą oficjalnie zarejestrować się jeś li chcą być członkami Koś cioła katolickiego w Norwegii. Należ y pamiętać, ż e w Norwegii w przeciwień stwie do innych krajów nie płacą więcej podatku lub innych opłat w związku z tym, ż e są zarejestrowanymi członkami danej wspólnoty religijnej. Służ by publiczne nie prowadzą ż adnego rejestru, który mówiłby o przynależ noś ci danej osoby do poszczególnej wspólnoty religijnej. Diecezja Oslo odpowiada za prowadzenie rejestru katolików dla wszystkich trzech diecezji w Norwegii. Aby Koś ciół katolicki mógł otrzymać dotację pań stwową, wszyscy katolicy w Norwegii muszą zarejestrować się w Koś ciele podając pełny 11-cyfrowy numer personalny. Dotyczy to również tych, którzy czasowo przebywają za granicą, jak i posiadających obywatelstwo norweskie. 9

10 Vietnamesisk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Vietnamesisk GHI DANH THÀNH VIÊN TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI NAUY Nhiều người Công giáo ở Na Uy không có tên trong ba n danh sách của giáo phận. Tại Na Uy, viê c ghi tên va o danh sách la cần thiết, đê Giáo hội nhận được các khoa n trợ cấp của chi nh phủ đô ng đều vơ i các cộng đô ng tôn giáo có đăng ký khác. Đó cũng la điều cần thiết cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về tổng số các ti n hữu đê đáp ứng nhu cầu về mục vụ va phụng vụ. Chúng ta không có ba ng tổng số các ti n hữu của Giáo Hội Công Giáo được đăng ký trên toa n quốc gia. Vì thế, người Công giáo di cư đến Na Uy pha i tư đăng ký nếu muốn la tha nh viên của Giáo Hội Công giáo ở Na Uy. Điều quan trọng cần lưu ý la ở Na Uy - không giống như ở một số nươ c khác người đăng ký la tha nh viên của một cộng đô ng tôn giáo không pha i tra thêm thuế hoặc chi phi na o khác. Chi nh quyền cũng không biên va o sổ xem ai thuộc tôn giáo na o. Giáo Phận Công Giáo Oslo có trách nhiê m hươ ng dẫn tha nh viên đăng ký cho ca ba giáo phận Công giáo ở Na Uy. Đê Giáo Hội Công Giáo nhận được ta i trợ của chi nh phủ, người Công giáo ở Na Uy pha i đăng ký vơ i đầy đủ 11 số (nga y, tháng, năm sinh + personnummer). Điều na y cũng áp dụng cho những người đang tạm trú ở nươ c ngoa i va những người công dân Na Uy định cư ở nươ c ngoa i. 10

11 Fransk «De så hvor han bodde, og ble hos ham» Fransk INSCRIRE DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN NORVÈGE Beaucoup de catholiques en Norvège ne sont pas répertoriés dans notre Registre. En Norvège, cet enregistrement est nécessaire pour l'eglise de recevoir des subventions publiques en ligne avec toutes les autres communautés religieuses enregistrées. Il est également essentiel pour nous d'avoir un aperçu des croyants pour nous permettre offrons des services pastoraux et liturgiques. Il n'y a aucune liste nationale collective pour les membres de l'église catholique. Catholiques qui se déplacent à la Norvège doit donc activement se inscrire si ils veulent être membres du Catholicisme en Norvège. Il est important de noter qu'en Norvège - contrairement à d'autres pays - on ne paient pas plus d'impôts ou d'autres frais tout simplement parce que l'un est enregistré en tant que membre d'une communauté religieuse. Le public n'a pas une liste de tous ceux qui appartiennent aux différentes communautés religieuses. Le Diocèse catholique d'oslo a le devoir de mener l'inscription des membres pour les trois diocèses catholiques en Norvège. Pour que l'église recevoir subventions publiques, membres doivent être enregistrés avec plein numéro d'enregistrement à 11 chiffres (date de naissance + numéro personnel). Ceci se applique également à ceux qui résident temporairement à l'étranger et ceux qui sont de nationalité norvégienne résidant à l'étranger 11

12 Kontakt informasjon Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Telefon: (menighetskontor) Kontortid: kl (man-fre) E-post: Kontonummer: Org.nr.: Blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no Facebook: stjohannesgrorud Twitter: twitter.com/oslostjohannes Prester i menigheten: Sogneprest: P.Dominikus Nguyen Thanh Phu, Epost: Kapellaner: P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC Epost: P. Haavar Simon Nilsen O.P Epost: P. Jeyanthan Pachcehek OMI Epost: Menighetssekretær: Renate Marie G. Eriksen Epost: Katekesekoordinator: Kristine Gran Martinsen E-post: Barne-& Ungdomsarbeider: Quyen-Di Phan Epost: Organist/Kantor: Anna Einarsson E-post: Menighets fotograf: Marek Palma Søndagsblad 12 Januar Uke 4 Mandag 19. Januar Den Hellige Henrik av Finland Kl Messe på norsk Kl Kor øvelse i St. Matteus Tirsdag 20. Januar Den Hellige Fabian og Sebastian Kl Økumenisk Vesper på norsk med kirkekaffe Kl St.Jo: avlyst Onsdag 21. Januar Den Hellige Agnes Kl Messe på norsk Torsdag 22. Januar Den Hellige Vincent Kl Messe på norsk Fredag Kl Kl Kl Januar Sakramenttilbedelse Messe på norsk Divine Mercy på tamilsk Lørdag 24. Januar Den Hellige Frans av Sales Kl Katekeseundervisning på polsk Kl Dåp Kl Første søndagsmesse Kl Messe på polsk Søndag 25. Januar 3. Søndag det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Kl Kl Kl Kl Kl Kl Messe på polsk Høymesse på norsk påfølgende kirkekaffe Messe på vietnamesisk påfølgende kirkekaffe Messe på engelsk påfølgende kirkekaffe Rosenkrans på tamilsk Messe på tamilsk

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Søndag uke 24,2014 I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Første lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Annen lesning: 2 Kor 13, 11-13 Evangelium: Joh 3, 16-18 Adresse: Bredtvetveien 12, 0950

Detaljer

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Hallvardsvaka Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til Aslaug Espe, Meyers vei 13 A, 1430 Ås e-post: hallvardsvaka@katolsk.no, tlf: 67408882,

Detaljer

I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven

I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven Søndag uke 19,2014 I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 2,14a.36-41 Salme: Sal 23(22)1-3a.3b-4.5.6 Annen lesning: 1 Pet 2,20b-25 Evangelium: Joh 10,1-10 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

02/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi:

02/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet Kjære menighet! Hellige Maria, Jomfru og Mor, du Dronning over Nordens land, med alle slekter

Detaljer

STA. MARIA MENIGHET. Menighetsblad for Askim, Eidsberg, Hemnes, Knapstad, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Tomter og Trøgstad

STA. MARIA MENIGHET. Menighetsblad for Askim, Eidsberg, Hemnes, Knapstad, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Tomter og Trøgstad STA. MARIA MENIGHET Menighetsblad for Askim, Eidsberg, Hemnes, Knapstad, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Tomter og Trøgstad NR. 2 - DESEMBER 2014 K JÆRE VENNER, Vi nærmer oss slutten av

Detaljer

04/ 2013. Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent og jul igjen.

04/ 2013. Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent og jul igjen. ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet Kjære menighet! Jeg sitter på prestekontoret en dag i november og tenker på at det snart er advent

Detaljer

MUS. Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom

MUS. Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom MUS NR. 3 2011 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom Fra redaksjonen: Adresse: Credimus

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

Kjære menighet! Innholdsfortegnelse: Hallvardsvaka. nødlidende, kristne som ikke-kristne, nyter godt av Den katolske kirkes bistandsorganisasjon.

Kjære menighet! Innholdsfortegnelse: Hallvardsvaka. nødlidende, kristne som ikke-kristne, nyter godt av Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Hallvardsvaka Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka. E-post: hallvardsvaka@katolsk.no Ansvarlig redaktør: p. Sigurd Markussen Redaksjon: Arthur Haakonsen og Ferdinand Männle. Layout:

Detaljer

NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER. Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap

NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER. Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap MUS NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap Fra redaksjonen: Adresse: Credimus Akersveien 16 a 0177 Oslo Tlf: 23 21 95

Detaljer

03/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi:

03/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: ST. HALLVARD MENIGHET p. Carlo har ordet Kjære menighet! pater Carlo Le Hong Phuc - Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no I mai leser vi om presteforflytninger og utnevnelser i Oslo Katolske Bispedømmet, at biskop

Detaljer

Hallvardsvaka: I dette nummeret av. Kjære menighet! kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan,

Hallvardsvaka: I dette nummeret av. Kjære menighet! kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan, 01/2012 kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan, kirken hver fredag kveld etter kveldsmessen i fastetiden. Benytt anledningen til en som er kommet inn gjennom

Detaljer

ST. ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. ST. Hallvard kirkes søndagsblad I dag: ST. ST. Hallvard kirkes søndagsblad 29. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 599 1. lesning: Jes 45, 1.4-6 Søndag 16. oktober 2011 A.D. Omkved: Jeg Jeg vil lovsynge Herren, høyt

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015

Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 Menighetsblad for St. Hallvard 31. årgang Nr 1-2015 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Innsettelse av sogneprest i St. Hallvard 2. søndag etter jul...

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 6. november 2011 A.D. I dag: Familiemesse med utdeling av barnebibel til 4- åringer 32. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 617 1. lesning: Visd

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 11. august 2013 Søndag 11. august 19. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 590 1. lesning: Visd 18, 6-9 Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren,

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

Norges U F ng E e L K L at E o S lik S k K er AP

Norges U F ng E e L K L at E o S lik S k K er AP Q No rge s FE LL Un ge K ES SK atol AP #3-2013 ikker 2 6 8 10 12 13 14 18 20 22 24 27 28 30 31 Ungdomsleir Tema - NUK, deg og meg Adventsaksjonen 2013 Nyheter i Q Juniorleir Troens År WYD - Verdensungdomsdagen

Detaljer

I Guds egen katedral s. 38. Søstrene og sykehusene s. 20. Høring menighetsgrenser Oslo s. 12. Biskopenes hyrdebrev for fasten s.

I Guds egen katedral s. 38. Søstrene og sykehusene s. 20. Høring menighetsgrenser Oslo s. 12. Biskopenes hyrdebrev for fasten s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 3 I Guds egen katedral s. 38 P. MAREK MICHALSKI MSF FEIRER MESSEN PÅ WILCZEKODDEN PÅ SVALBARD FOTO: MSF FOTOARKIV g Biskopenes hyrdebrev for fasten s. 2-3 g

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 2-2013 1 2 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2011

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2011 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2011 Gudstjenester i Løvstakksiden menighet Å ta imot Guds Ord Om Guds ord står det sterkt i Salme 36,9: Han tala, og det

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

H & K. Havn og Kirke

H & K. Havn og Kirke H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 4-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Haugesund katolske menighet. St Josef. Side 13: Julelotteriet Side 14: Redegjørelse om økonomien Side 15: WYD 2011

Haugesund katolske menighet. St Josef. Side 13: Julelotteriet Side 14: Redegjørelse om økonomien Side 15: WYD 2011 Haugesund katolske menighet St Josef Side 2: Presten har ordet Kontaktpersoner Side 4: On nieustannie rodzi się dla Ciebie Side 5: Kirkekaffe Side 6: Livet gang Side 7: Caritas Side 8: Jul for de minste

Detaljer

03/ 2013. Kjære menighet! «Guds kjærlighet er blitt utgytt i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt.» (Rom 5, 5)

03/ 2013. Kjære menighet! «Guds kjærlighet er blitt utgytt i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt.» (Rom 5, 5) ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet ST. HALLVARD MENIGHET p. Janusz Fura ss.cc. har ordet Kjære menighet! «Guds kjærlighet er blitt utgytt i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som vi har

Detaljer

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 2 Til alle dere som har bidratt penger til Johnsbubanken Takk! Ved Generalforsamlingen i august 2007 markerte Liten Ingeborg Wikborgs

Detaljer