Vang skole 2008/2009. Vang skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang skole 2008/2009. Vang skole"

Transkript

1 Vang skole 2008/2009 Vang skole

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger... 5 Regler for permisjon til feriereiser... 7 Skolefritidsordningen (SFO)... 8 Skolens personale... 9 Skole/hjem-samarbeid Tilpasset opplæring Pedagogisk utviklingsarbeid Sosial læreplan / Regler og rutiner Skader og uhell Helsetjenester Taushetsplikt Side 2

3 Velkommen til nytt skoleår! Inn i framtida med farger på vingene, gjennom trygghet, respekt, mestring og glede! Nok en gang velkommen til alle elever og foresatte; nye, gamle til et nytt og spennende skoleår! På andre året jobber vi etter den nye visjonen her på Vang skole; inn i framtida med farger på vingene! Som en av mine gode medarbeidere her på skolen sa det;...med kunnskap av ulik slag som ballast, skal barna vokse seg trygge og glade, de skal settes i stand til å fly. Men ikke bare det de skal også bli så trygge at de våger å vise hvem de er, - vise fargene sine gjennom mestring, i møte med mennesker til glede og berikelse for seg selv og andre! Vi håper og tror at vi i stor grad bidrar til slik utvikling hos ungene deres; - trygge og glade med masse god ballast! Det er også hyggelig å meddele at vi i år har investert i nye læreverk på trinnene. Nye bøker i matematikk og engelsk på alle trinn, samt i norsk f.o.m. 3. t.o.m. 6. trinn. I tillegg har vi pr i dag fire SmartBoard-tavler fordelt på fire trinn. Målet er én tavle pr trinn! Neste år får vi forhåpentligvis byttet ut flere gamle læreverk, slik at vi får oppdaterte lærebøker i henhold til K-06! Blant skolens utviklingsområder vil jeg spesielt nevne Læringsstrategier. Å lære elevene å lære! Skolens målsetting for året er å utarbeide en forpliktende plan over hvilke læringsstrategier som skal innføres på de ulike trinn ved Vang skole. Målet er at elvene i løpet av 7 år på barnetrinnet skal ha en verktøykasse med strategier. Vår sosiale læreplan skal fortsatt være en del av skolens praksis. Det samme gjelder Skolemegling. Denne meglingen har vært en del av vår virksomhet i mange år, og det er 7. trinnselever som får denne opplæringen. Trafikksituasjonen utenfor skolen er en tilbakevendende utfordring! Vi ber dere derfor igjen: LA BARNET DITT GÅ / SYKLE TIL SKOLEN! Og en oppfordring til dere foresatte til barn som sykler ned gangveien (fra Smeden): Be barna ta det med ro, og å vise hensyn til andre gående og syklende! Vi har allerede hatt ulykker. Særlig er det de eldste (også ungdomsskoleelevene) som sykler i full fart og bremser sjelden!! Ta en prat om dette hjemme. På Vang skole er ORDEN I HUSET OG ORDEN UTE en viktig sak. Takket være elever og andre, ser det bra ut i nærmiljøet vårt. Vi vil fortsatt ha det sånn, så ta gjerne en prat med barna deres om dette med å kaste fra seg søppel, både hjemme og på skolen! Til slutt vil jeg understreke at samarbeid hjem skole er en suksessfaktor for at ungene skal få et godt læringsutbytte. Dere foresatte har hovedansvaret for barnas læring og oppdragelse. Skolens oppgave er å hjelpe til. Bare at foreldre/ foresatte viser interesse, gir ros og oppmuntring spiller en stor rolle. Med hilsen Sammen skal vi gjøre vårt beste for at barna skal få en best mulig start i livet! GODT SKOLEÅR! Siri Strømmen, rektor Side 3

4 Vang skoles visjon og verdier Vang skole Skolens visjon: Inn i framtida med farger på vingene!! Skolens verdier: Glede, Respekt, Trygghet, Mestring Visjonens konsekvenser Skolen skal ha stadig sterkere bevissthet omkring valg av effektive strategier og løsninger allmenngyldige mellommenneskelige prinsipper / sosiale ferdigheter mangfoldighet i uttrykk, opplevelser og arbeidsmåter Side 4

5 Praktiske opplysninger Kontaktinformasjon Telefon til sentralbord/administrasjonen: Telefaks: Telefon til SFO etter kl : E-postadresse: Skolens hjemmeside på Internett: Skolens område på fronter (kontaktlærer opplyser om brukernavn og passord): En bønn fra sekretæren: Ved all henvendelse til skolen, vær vennlig å oppgi navn og klassetrinn på eleven. Kontortid Kontoret er betjent i følgende tidsrom: Mandag til torsdag: Fredag: Skoledagen Skoledagen starter kl hver dag. Skoletimer og friminutt: time Pause ved behov time Spisepause Friminutt time Friminutt time time Skoledagen avsluttes til følgende tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. trinn trinn trinn / trinn trinn / trinn 12.15/ trinn /14.00 Side 5

6 Skoleruta Måned Ferier og fridager August Første skoledag mandag September Høstferie (uke 40) Oktober Høstferie (uke 40) Desember Siste skoledag fredag Januar Første skoledag mandag Februar Vinterferie (uke 9) April Påskeferie Mai Fri fredag 01.05, (Kr. himmelfart) og fredag Juni Fri mandag (2. pinsedag). Siste skoledag fredag Skoleskyss Rett til skoleskyss har: 1. trinns-elever som har mer enn 2 kilometer til skolen, eller farlig skolevei trinns-elever som har mer enn 4 kilometer til skolen, eller farlig skolevei. Dette er grunnregelen, men har barna SFO, er det andre betingelser. I SFO-vedtektene står det at barn ikke har rett til skyss TIL og FRA SFO. I de tilfeller hvor barna har 2 hjem, kan skyss dekkes til begge hjem dersom det er faste avtaler på når barna er i de respektive hjemmene. Det må deretter søkes skriftlig til samordningsenheten. Søker foreldrene barnet over til skole man geografisk ikke tilhører, dekkes ikke skyss til ny skole. Ut over disse reglene må det søkes skriftlig til Lillian Ellevold ved samordningsenheten i Ringerike kommune, boks 24, 3504 HØNEFOSS. Skolemelk Dette er en frivillig ordning og elevene tilbys lettmelk. Bestilling skjer gjennom kontaktlærer ved oppstart av hvert halvår. Skolesaker Alle lærebøker skal ha bokbind. Dette må elevene/foreldrene selv skaffe. Skolesaker som blir ødelagt eller mistet må erstattes. Elevene er ansvarlige for egne skolesaker også når disse oppbevares på skolen. Gjenglemte saker Gjenglemt tøy legges i kasser/kurver i garderobene. Noen trinn har felles kasse. Tøy som blir gjenglemt ved/i gymsalen legges i kasser i garderobene. Før hver ferie blir innholdet i kassene flyttet til glemmeskapet i trappegang mellom den gamle skolebygningen og kunst- og håndverksavdelingen. Gjenstander som blir funnet blir lagt i monter ved biblioteket. Side 6

7 Regler for permisjon til feriereiser Omfanget av søknader fra foresatte om at elever må få ekstra fridager for å delta i ferieturer har økt i de senere år. Skolesjefen har derfor utarbeidet nye regler for permisjon: A. Ekstra fri utenom fastsatte skoleferier kan gis: 1. når foresatte er i utenriksfart eller har sitt arbeid utenfor landets grenser 2. når foresatte blir pålagt å ta sin ferie utenom skoleferien og dette blir attestert av arbeidsgiver 3. når helsemessige grunner hos elev eller foresatte er attestert av behandlende lege 4. for å oppfylle samværsrett B. Ekstra fri kan også gis når særlige grunner taler for det. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. C. Søknad om permisjon må sendes skolen v/rektor i god tid. Det forutsettes at permisjon er innvilget før turen bestilles/betales. D. Foresatte har ansvar for at barna på egen hånd gjennomgår det lærestoffet de går glipp av på grunn av fraværet. Det vises til "Forskrift til Lov om grunnskolen" Side 7

8 Skolefritidsordningen (SFO) SFO er basert på et nært samarbeid mellom hjem, skole og kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet. Barnas alder og behov er utgangspunktet for utformingen av tilbudene. Det å være sammen med andre barn, med gode betingelser for lek under trygge forhold, skaper trivsel, og dermed grunnlag for god utvikling. Det uformelle samværet mellom barn og voksne vektlegges. Tilbudet er tilrettelagt slik at barnas egne interesser blir ivaretatt på en god måte. Hovedaktiviteten er lek ute og inne, lesing, spill, samtaler og spontan aktivitet. Gjennom å veksle mellom organiserte og selvvalgte aktiviteter, forsøker vi å ivareta barnas behov for sosial læring i samvær med voksne og andre barn. Måltider Vi forsetter med kantina vår i SFO-base. Måltidet blir mellom kl Ungene kan selv bestemme når de vil spise innenfor dette tidsrommet. Tilbudet er: brødmat kornblanding enkle varme måltider Tilholdssted Vi har mange barn og vi deler oss på to baser. Den ene gruppen Fjøset (3.-4. trinn) holder til i rommene til 4A/B. Den andre gruppen Haugtussa (1.-2.trinn) holder til i rommene til 1. trinn og 2. trinn. Vi kommer også til å bruke gymsal, skolekjøkken og mediatek til smågrupper. Åpningstider Morgentilbud er fra kl til kl SFO åpner kl rett etter at barna er ferdig med skoletimene. Vi stenger kl Betalingssatser (inkludert kostpenger) Plasstørrelse (%) Pris pr mnd. i 10 måneder 100 Kr 1890,- 90 Kr 1870,- 80 Kr 1654,- 70 Kr 1451,- 60 Kr 1238,- 50 Kr 1035,- 40 Kr 822,- 30 Kr 619,- 20 Kr 416,- 10 Kr 203,- Morgen-SFO koster kr 400,- pr. måned i 10 måneder Kjøp av enkeltdager koster kr. 150,- Side 8

9 Skolens personale Ansatte Stilling Navn Kontaktlærer Telefon Lærere Kari Amlien 3. trinn Inger S. Andreassen Christel Helene Andres 6 A Britt-Iren Avløs Inger Bentzen Marianne Bråten 7B Dorthe Engeli Margrete I Frostad 6B Marit Gjerstad Johan Hovda Ingrid Hovi 6C Mari Jacobsen 1. trinn Ole Kristian Jakobsen 5B Tone Lundin 1. trinn Lisbeth Mosengen 4B Anne S. Pettersen Marianne Rånes Silje Bjørnsen Schau 5A Ingunn N. Simensen 3. trinn Cecilie Skinner Katrine Slaastad Ingrid E.Tangestuen 2. trinn Hanne Slålien Thoen Bjørg Vaage 2. trinn Randi Vamraak Karin Brekke Aarøen 4A Kjersti Ryan Aasekjær 7A Rektor Siri Strømmen Undervisningsinspektør Nils J. Olsen SFO-leder Anne Grete Brodahl Assistenter skole/sfo Liv Merete Bentzen, Anne Bråthen Gunnar Frøyshov Ragnhild E. Hultgreen Gry Steinsæter Jensen Liv Johansen Tove B. Sagbakken Hilde Selte Sand Mona Sjøblom Bjørg Stensrud Kjetil Nilsen Lærling Henriette Bråthen Sekretær Aslaug Iren Martinsen Vaktmester Tore Pedersen Renholdere Grete Hamborg Elisabeth Lerfaldet Rita Nygård Hilde Olsen Side 9

10 Organisering av personalet Rektor: Inspektør: Vaktmester: SFO-leder: Spes.ped.koordiator Siri Nils Tore Anne Grete Inger B Sekretær: Bibliotek/Data: Renholdere: Aslaug Johan Rita Hilde Grete Elisabeth Lærere: Team 1: trinn Teamleder: Kari Team 2: trinn Teamleder: Anne Mari Anne Christel Tone Karin Margrete Cecilie Marianne R Ingrid H Hanne Silje Marit Inger B Ole Kristian Kjersti Bjørg V Johan Marianne B Ingrid T Lisbeth Britt Iren Kari Ingunn Dorthe Team 3: trinn Teamleder: Christel Inger A Randi Katrine Assistenter skole: trinn trinn trinn Gunnar Hilde Tove Ragnhild Ragnhild Liv Merete Gry Liv Hilde Kjetil Tove Henriette (lærling) SFO: trinn trinn Morgentilbud Hilde Ragnhild Ragnhild Anne B Gry Anne Grete Tove Rita Bjørg S Mona Gunnar Liv Merete Ingunn Kjetil Henriette (lærling) Plangruppe: Kari, Anne, Christel, Nils og Siri Anne Grete, Inger B og Johan etter behov. Side 10

11 Skole/hjem-samarbeid når foreldrene ikke bor sammen Foreldre med felles foreldreansvar: Begge har i utgangspunktet samme rett på informasjon fra skolen. Den som barnet ikke bor sammen med, må allikevel henvende seg spesielt for å få slik informasjon. Dagligdagse og fortløpende meldinger (om bøker, lekser, gymtøy, etc.) vil uansett ikke bli sendt til den som barnet ikke bor sammen med. Det er foresattes ansvar å holde hverandre informert i slike saker. Foreldre som ikke har felles foreldreansvar: Den av biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar for barnet, har også rett til informasjon om barnets skolegang når vedkommende ber om det. Det gjelder ikke løpende opplysninger, men vedkommende kan få svar fra gang til gang ved enkelthenvendelser. Opplysninger som ikke er i strid med taushetsplikten overfor foreldre kan gis, men kan også nektes hvis det kan være til skade for barnet. Fylkesmannen kan bestemme at den som ikke har foreldreretten, kan tape opplysningsretten. Evt. avslag på å gi opplysninger skal begrunnes skriftlig. Deltagelse på foreldremøter og liknende: Med felles foreldreansvar har begge parter rett til å delta på foreldremøter. Ved delt foreldreansvar kan den andre part ikke delta uten samtykke av den som har ansvaret dette gjelder biologiske foreldre seg i mellom. Skolen kan imidlertid løse dette med separate møter. Personer som ikke er biologiske foreldre (familie, samboer) kan delta på møter dersom den som har ansvaret samtykker i det. Dersom begge foreldre ønsker å møte på foreldremøte, kan den ene av dem nekte familie/samboer å møte. Foreldrerådet Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn ved skolen. Foreldrerådets årsmøte finner sted første onsdag i september hvert år. Foreldrekontakter (klassekontakter) Ved skoler der det passer, bør de foresatte til elevene i hver klasse velge en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt. Foreldrerådet kan gi retningslinjer for foreldrekontaktenes arbeidsområder. Foreldrekontaktene skal blant annet være kontaktledd mellom foreldrene og arbeidsutvalget i foreldreråd. De bør samarbeide med lærerne i klassen, spesielt med kontaktlærerne. Foreldrekontaktene skal arbeide for gjensidig informasjon og forståelse. De kan, etter avtale med kontaktlærer, hjelpe til med å arrangere foreldremøte for klassen, foreldrebesøk i klassen og med å sette i verk tiltak som kan aktivisere foreldrene. Foreldrekontaktene bør med visse mellomrom møtes for å utveksle ideer og erfaringer. Det er utgitt en del materiale til støtte for foreldrekontaktenes arbeid. Foreldrekontaktene er valgbare til FAU. Side 11

12 Foreldrekontakter 2008/2009 Trinn Navn, Adresse Telefonnummer 1. Vara: Jon Terje Gilhus, Inngjerdinga 1 Knut Magne Mork, Smeden 11 Margrete Stiksrud, Borgergata 20 Liv Tove H.Wego, Øvre Bergsvei 5 Anne Karin Blakstad, Hagaringen 16 Tove Finsand, Inngjerdinga 25 Janne Tiseth Ottosen, Færdenbakken 19 Stig-Are Sørensen, Askveien Nina Rongved, Loveien 47 Hege E. Øyeren, Eikemyrveien 23 Hanne O.Hansen, Smieveien 15 Ellen M. Brocker Ness, Færdenveien 2 3. Vara: 4A Vara: 4B Vara: Kristi Filseth, Færdenbakken 15 Pål Lafton, Gml Ringkollvei 117 Ingrid E. Saastad, Eikemyrveien 25 Mette Gisselbæk, Sagafaret 12 Tor Eid, Borgergata 1 Ragnhild A. Grov, Loveien 17 Åse Meier, Paasche Aasensvei 30 Siri Westheim, Bølgenhøgda 6 Hanne Øien, Færdenveien 6 Inger Lehne, Viulveien 81 Knut Syvertsen, Øvre Nordbergveien 5 Ellen Hvalsmarken, Viulveien 86 Sølvi Kittelsland, Smeden 6 Marit Volden Steen, Lostajet 60 Aalke Dimmendaal, Loveien 36 Jan Torkel Torstensen, Lostajet 27 Anita Rosseland, Eikemyrveien 14 Jan Borge Korneliussen, Hofsfossveien 121 5A Tonje / Svein Arne Gruer, Hvalsveien 89 Wu Liangyu / Erik A Sørensen, Eikemyrveien 22 Ingrid Kristine Jensen, Åsterudbakken 5B Beate G.Jacobsen, Knestanggt. 137 Eirin M B Løken, Linnerudvien 57 6A Roger / Mari Ann Norli, Vangsveien 41 Gunn A. Rosseland / Magnus Siggestrøm, Vangstunet 1 Maiken S / Ole Kristian Bækkedal, Lostajet 11 6B Aase Stensrud / Erling Hansen, Holmestuveien 4 Tone Asbjørnhus /Henning Skøien, Kragstad 6C Anne Erlandsen, Haugkollen 4 Eden Camet Gruer,Viul hus 22 Per Olav Rolund,Gml. Ringkollvei 15 Kristin N yhus / Øyvind Røed, Borgergata 12 7A Lisbet/Arne Johnny Braaten, Sagafaret 19 Jan Roar Nygård, Knestanggata 82 7B Olof K.G.Gøtestam, Sætranggata 8 Ellen R. Hvalsmarken, Viulveien / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Side 12

13 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) FAUs representanter er valgt av foreldrekontaktene. FAU skoleåret Trinn Navn 1. Margrete Stiksrud 2. Cathrine Ibsen Sekretær 3. Åse Meier Leder 4. Jan Torkel Torstensen 5. Beate G. Jacobsen 6. Tone Asbjørnhus Kasserer 7. Rune Grebstad Nestleder Samarbeidsutvalget (SU) Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med 2 representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, 3 for foreldrerådet, 2 for elevene og 1 for kommunen. Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når saker omfatter taushetsplikt etter lover eller forskrifter og blir behandlet i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag. SU skoleåret Representant for Undervisningspersonalet Andre tilsatte FAU Elevrådet Kommunen (politisk valgt) Navn Marianne Bråten Kjersti Aasekjær Anne-Grete Brodahl (nestleder) Margrete Stiksrud (leder) Cathrine Ibsen Åse Meier Ida Rongved Lars Kristian Hvalsmarken Julia Birkeland Rektor er saksbehandler og sekretær for samarbeidsutvalget uten stemmerett. Side 13

14 Faste arrangementer og møter Ved arrangement som avslutningsfest for 7. klassene og 17. mai praktiseres den ordning at foreldre/foresatte til 6. klassingene sørger for avviklingen av disse. Avslutningsfest for 7. trinn Det er foreldrene på 6. trinnet som er ansvarlige for avslutningsfesten for 7. trinn. Ansvarlige: Alle foreldrekontaktene for 6A, 6B og 6C Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Kjersti Ryan Aasekjær og Marianne Bråten Avslutningsfestens komité har vanligvis konstituert seg midt i mai. Det velges grupper til bestemte arbeidsoppgaver. Detaljer finnes i mappe på kontoret. 17. mai-arrangement Alle foresatte på hele 6. trinnet er med på å arrangere dette arrangementet. 17.mai-komiteen konstitueres i god tid! Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Christel Helene Andres, Margrethe I Frostad og Ingrid Hovi 17.maikomiteen bør konstituere seg midt i mars. Det må holdes en rekke møter fram til feiringen, både i de enkelte lag og råd og i den samordnende komité. Detaljer og regnskap fra foregående år finnes i mappe på kontoret kveld kveld arrangeres av foreldrene på trinn for sitt klassetrinn ca. en gang i året. Arrangeres av foreldrekontakter/foreldrekomité. Se plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 på neste side. Treffkveld Treffkveld arrangeres for alle elever på mellomtrinnet omtrent en gang i måneden. Plakater henges opp på skolen. Arrangeres av foreldrekontakter/foreldrekomité. Se plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 på neste side. Side 14

15 Plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 Når Møtetype/Arrangement 3. september Informasjonsmøte med foreldrekontakter/kontaktlærer Forberede foreldremøter for FAU/Skole September Foreldremøter Oktober Konferansetimer 8. oktober Treffkveld. - ansvarlig 7A 15. oktober kveld - for 4.trinn, ansvarlig 4A 5. november Treffkveld, - ansvarlig 7B 12. november kveld - for 3. trinn, ansvarlig 3A/3B Desember Juleavslutninger 14. januar Treffkveld, - ansvarlig 6A 4. februar kveld - for 2. trinn, ansvarlig 2A/2B 11. februar Treffkveld, - ansvarlig 6B 11. mars Treffkveld, - ansvarlig 6C Mars/april Foreldremøter Mars/april Konferansetimer 1. april kveld - for 4. trinn - ansvarlig 4B 22. april Treffkveld - ansvarlig 5A/5B Juni Sommeravslutninger 17.juni 7. trinnavslutning Side 15

16 Tilpasset opplæring Læringsstiler, læringsstrategier, kurs, organisatoriske tiltak og kartlegging Et av de overordnede målene i Kunnskapsløftet, er at skolen skal tilstrebe å gi best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elev. Dette er en stor utfordring. For å kunne gi best mulig tilpasset opplæring, har vi ved Vang skole blant annet jobbet mye med Dunn&Dunns læringsstiler. Vi prøver derfor å ta hensyn til at ulike elever lærer på forskjellige måter, og at det er en del ytre faktorer som virker inn på læringen. Elevene får også arbeidsplaner og ukeplaner hvor det kan være ulike tilpasninger både i mengde arbeid og vanskelighetsgrad. Vi gjennomfører også andre organisatoriske tiltak for å tilpasse best mulig. Dette kan være ulike gruppedelinger i fag over perioder, stasjonsundervisning i klassen og ulike kurs på tvers av klasse og klassetrinn. Faste kurs vi gjennomfører dette skoleåret, er: lesekurs, kurs i praktisk matematikk og gruppe i sansemotorisk trening med fysioterapeut (starter etter høstferien). For å kartlegge, og finne ut hvor den enkelte elev står, gjennomfører vi kartleggingsprøver i norsk og matematikk. Resultater fra disse prøvene hjelper oss til å tilpasse opplæringen for elevene. I tillegg til kartleggingsprøver, har vi utarbeidet en del målark i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Disse tar utgangspunkt i kompetansemålene i Kunnskapsløftet (K06). Dette skoleåret skal vi jobbe med Læringsstrategier. Målet med dette arbeidet er at elevene ved Vang skole skal få med seg noen verktøy som kan hjelpe dem med egen læring. Gjennom bevisst arbeid med Læringsstrategier, vil elevene forhåpentligvis bli flinkere til Å lære seg å lære. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) PP-tjenesten holder til i Rådhuset, Osloveien 1, HØNEFOSS Tlf: Ekspedisjonen åpen fra kl til kl PP-tjenesten er skoleverkets rådgivingsorgan for foreldre, barnehager og skoler. Tjenesten skal sammen med andre hjelpe elever, foreldre og personale å utvikle gode læringsvilkår for elever som trenger særlig hjelp. PP-tjenesten er kommunens selvstendige sakkyndige organ, som skal uttale seg om barns rettigheter etter barnehage- og skoleloven. Alle som arbeider i PP-tjenesten er fagfolk, og de har ulik utdanning slik at en kan gjøre noe med forskjellige problemer. Arbeidet reguleres av taushetsplikt og lovverk som skal gi foreldre og brukere trygghet når de kommer med ulike problemer. En kan ta kontakt både direkte og etter samråd med skolens personale. Skolen kan kontakte PPtjenesten med foreldrenes samtykke. Side 16

17 Fritak fra faget Religion; livssyn og etikk (RLE) Det er kommet ny læreplan i faget. Den nye læreplanen gjelder fra , og erstatter KRL faget. Regler for fritak fra deler av faget gjelder fortsatt, opplæringsloven 2-3a (se under), og foreldrene må gjøres kjent med dette. For å få fritak fra deler av faget, må skolen få skriftlig melding om dette. Departementet har utarbeidet et eget skjema for dette F Det er oversatt til flere språk, og kan fås hos Aslaug. 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. 1 Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med lov 27 juni 2008 nr. 70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724). Side 17

18 Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid er å drive skole - derfor: blir vi aldri ferdige. Vi må venne oss til tanken: VI ER ALLTID UNDERVEIS Vi går aldri i mål. Å drive skole er en vedvarende PROSESS Satsingsområder 2008/2009 Skoleåret vi går inn i blir nok et spennende år med mange utfordringer. Dette er år nr 3 i forbindelse med innføring av kunnskapsløftet. Videre arbeid med basiskompetanse, grunnleggende ferdigheter, blir viktig. Dette sikres gjennom årsplanarbeidet til de ulike trinnene. Tilpasset opplæring er overordnet, og vil også i år være en viktig drivkraft i utviklingsarbeidet. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi hele tiden må ha fokus på, og bli bedre på. Vi vil derfor se på ulike organiseringsmåter og ulike strategier for tilpasninger. Hovedfokus i utviklingsarbeidet dette skoleåret vil ligge på lære å lære ved hjelp av ulike læringsstrategier, og vurdering for læring. Matematikk er satsingsområde for skolene på Ringerike, og vi skal jobbe videre med å lage en skoleomfattende plan for matematikkundervisningen. Forrige skoleår deltok vi på prosjektet regn med oss, dette skulle gi oss utgangspunkt til å lage planen. Utviklingsarbeid er en prosess, og vi skal jobbe videre med å utvikle skolen, ved systematisering av gode rutiner, evaluering og kvalitetssikring. Framdriftsplan skoleutvikling Skoleår Planlegging Utprøving og evaluering 2005/06 Nye fagplaner. Gi rom for lesing. Forberede kunnskapsløftet 2006/07 Kunnskapsløftet Tilpasset. oppl. Fagplaner IKT - fronter 2007/08 Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk 2008/09 Læringsstrategier Vurdering for læring Mappemetodikk Elevsamtaler Elevmedvirkning Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset. oppl. Fagplaner IKT- fronter Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk 2009/10 Læringsstrategier Vurdering for læring August 08 Drift et år Læringsstiler Mappemetodikk Læringsstiler Mappemetodikk Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset oppl. Fagplaner IKT fronter Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk Del av skolens virksomhet Sosial læreplan Læringsstiler Læringsstiler Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset oppl. Fagplaner IKT - fronter Side 18

19 Sosial læreplan / Regler og rutiner Ordensregler for Vang skole 1. Jeg har ansvar for å møte til fastsatt tid. 2. Jeg forstyrrer ikke andre i arbeidet deres, alle har krav på arbeidsro. 3. Jeg tar med meg andre i leken, og ødelegger ikke leken for de andre. 4. Jeg har ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke søppelkassene, bruke innesko, henge opp klærne i garderoben o.l.). 5. Jeg tar vare på skolens utstyr og bygninger. 6. Jeg har mobiltelefonen avslått og i sekken i skoletiden. 7. Jeg følger skolens regler om bruk av data og Internett. 8. Jeg kaster kun snøball på oppsatt blink. 9. Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 10. Jeg røyker ikke, eller bruker andre rusmidler på skolens område. 11. Mobbing er ikke tillatt. 12. Det er ikke tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander. Konsekvenser: Dersom du ikke klarer å følge disse reglene, vil det reageres på en eller flere av følgende måter: muntlig påtale melding med hjem innkalling av foreldre/foresatte til et møte overføring fra klassen til en annen aktivitet eller tilsyn utvisning fra timen utvisning resten av skoledagen ( 2-10 i opplæringsloven). Rektor foretar utvisningen etter å ha samrådd seg med dine lærere og underrettet dine foresatte. inndragelse av mobiltelefonen for resten av dagen miste brukernavn og passord i en avtalt periode beslaglegge ulovlige gjenstander erstatning av ødelagt utstyr med inntil kr. 5000,- Før disiplinære tiltak settes i verk, vil du få gjøre rede for ditt syn. Ordensreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar for at disse reglene blir overholdt. Vang skole august 2008 Sosial læreplan Skolens sosiale læreplan blir utdelt til alle nye foreldre (gult hefte i A4-format). Planen inneholder oppslag om orden og miljø, årskalender, kvarteret, uteskole, opplæring i sosiale ferdigheter, fadderordningen, skolemegling, handlingsplan mot mobbing og tiltaksplan ved vold. Planen er lagt ut som nedlastbart dokument på foreldresidene på fronter. Nettadresse, brukernavn og passord til fronter deles ut av kontaktlærer ved oppstart av nytt skoleår. Side 19

20 Skader og uhell Når noen skader seg Det hender at noen er uheldig og skader seg når de er på skolen. Vi er raske til å sende elever en tur på sykehuset, når det er skader vi ikke selv kan ta hånd om. Måten vi gjør dette på er følgende: Foreldre/foresatte kontaktes slik at dere kan ta barnet til sjekk hos lege, tannlege eller sykehus. Grunnen til at foreldre/foresatte alltid kontaktes, er at barnet ofte er redd og/eller har smerter, da er det godt å ha mor eller far i nærheten. Dessuten er foreldrene de beste til å vurdere sine egne barn. Får vi ikke tak i noen av barnets nærmeste, er det en av skolens personale som følger barnet. Men det hender at noen får mer vondt når de kommer hjem og dere finner det best å kontakte lege. Da vil vi be om at dere passer på noen enkle regler: 1. Ta kontakt med den legen dere bruker til vanlig for å komme til undersøkelser. Hvis ikke denne har mulighet til å ta imot, prøv andre leger. 2. Gi beskjed om at det er en skoleskade. Som regel må dere legge ut egenandelen, men den får dere tilbake på NAV ved fremvising av kvittering og skademeldingskopien. Skolen fyller alltid ut et skademeldingsskjema som går til NAV, og meldeskjema til kommunens forsikringsselskap. 3. Etter kl kan dere ta kontakt med den vanlige legevakten på telefon Ulykkesforsikring Alle elever i grunnskolen er kollektivt ulykkeforsikret. Forsikringen gjelder innenfor skolens område i ordinær skoletid, på arrangementer som går i skolens regi og på vei til og fra skolen. Forsikringen dekker alle utgifter som går på personen. Det betyr egenandeler til lege/sykehus, hjelpemidler e.l. Forsikringen dekker ikke materielle skader, f.eks. ødelagte klær, briller eller sykkel. Dersom en skade skjer på skolens område i skoletiden, vil trygdekontoret dekke alle utgifter til behandling. Dersom barna skader seg på veg til/fra skolen, brukes den kollektive ulykkesforsikringen. Man får utgiftene dekket også her, men egenandelen er for tiden kr. 1000,-. Brilleskade Foresatte kan etter søknad få erstatning når en elev har fått ødelagt brillene sine på skolen. Det er en forutsetning at eleven med rimelighet ikke kunne unngå skaden. Søknaden med kvittering sendes skolen som sørger for videresending til samordningsenheten. Glassene dekkes fullt ut og innfatning dekkes med inntil kr. 250,-. Side 20

21 Helsetjenester Skolehelsetjenesten Formål for skolehelsetjenesten Arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom skade eller lyte. Samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevens situasjon. Skolehelsetjenesten Funksjon Navn Tilgjengelig Telefonnummer Helsesøster Eirin Viktil Mandag, onsdag, torsdag / Skolelege Jørn Ossum Gronert Tre av fire torsdager Fysioterapeut Arno De Jong Etter avtale Ergoterapeut Marianne Høghaug Etter avtale Helsesøster og skolelege har kontor i Haug helsestasjon. Vaksiner i barneskolen 2. trinn: Tetravac (stivkrampe, polio, difteri og kikhoste) 6. trinn: D/T (difteri og stivkrampe) 7. trinn: MMR (meslinger, kusma og røde hunder) Medisiner Skolen har ikke anledning til å dele ut noen form for medisiner, og har heller ikke medikamenter tilgjengelig. Dersom elever har tidvise eller permanente behov for medikasjon, kan foreldrene delegere medisin/medisinering til, for eksempel, lærer eller annen voksen person ved skolen. Skoletannlegen Vang skole er knyttet til tannhelsetjenesten i Buskerud, ved distriktstannklinikken. Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, Hønefoss, tlf Barn og unge har fri tannpleie t.o.m. det året de fyller 18 år. Det foretas regelmessig innkalling fra 3 års alder, - og senere uavhengig av skoleåret. Det er viktig at barna møter til avtalt time. Tannregulering dekkes ikke av fylkeskommunen, men trygdekontoret yter en viss støtte etter hvor nødvendig behandlingen er. Barn som går til privat tannlege, men likevel ønsker å beholde sin rett til fri behandling, må til kontroll, eventuell behandling, hos distriktstannlegen sammen med sitt årskull. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) BUP ligger ved Ringerike sykehus og har telefon nr: For å komme i kontakt med BUP, kan man få henvisning gjennom fastlege, helsesøster eller PPT (se side 16). Side 21

22 Taushetsplikt Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt om det de får vite om personlige forhold i forbindelse med arbeidet. (Paragraf 13 i Forvaltningsloven) Taushetsplikten gjelder også for foreldre som er valgt til klassekontakter eller til foreldreråd og samarbeidsutvalg. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger kan utveksles internt. Side 22

23 Egne notater (for eksempel brukernavn og passord til fronter, telefonnumre, e-postadresser) Side 23

24 Første skoledag Med blåfarge på vingene!

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Hannestad skole 2011-2012

Hannestad skole 2011-2012 Hannestad skole 2011-2012 Adresse: E-post skole: E-post rektor: Sarpsborg kommune v/ Hannestad skole Postboks 237, 1702 Sarpsborg hannestad.barneskole@sarpsborg.com lhfi@sarpsborg.com Telefon: Kontor 69

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE 2004 1 Forord Våren 2002 og skoleåret 2002/2003 arbeidet personalet ved Vang skole med å lage en sosial læreplan for skolen. Vi hadde seminar for hele personalet om skolemegling,

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene

Detaljer