Vang skole 2008/2009. Vang skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang skole 2008/2009. Vang skole"

Transkript

1 Vang skole 2008/2009 Vang skole

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger... 5 Regler for permisjon til feriereiser... 7 Skolefritidsordningen (SFO)... 8 Skolens personale... 9 Skole/hjem-samarbeid Tilpasset opplæring Pedagogisk utviklingsarbeid Sosial læreplan / Regler og rutiner Skader og uhell Helsetjenester Taushetsplikt Side 2

3 Velkommen til nytt skoleår! Inn i framtida med farger på vingene, gjennom trygghet, respekt, mestring og glede! Nok en gang velkommen til alle elever og foresatte; nye, gamle til et nytt og spennende skoleår! På andre året jobber vi etter den nye visjonen her på Vang skole; inn i framtida med farger på vingene! Som en av mine gode medarbeidere her på skolen sa det;...med kunnskap av ulik slag som ballast, skal barna vokse seg trygge og glade, de skal settes i stand til å fly. Men ikke bare det de skal også bli så trygge at de våger å vise hvem de er, - vise fargene sine gjennom mestring, i møte med mennesker til glede og berikelse for seg selv og andre! Vi håper og tror at vi i stor grad bidrar til slik utvikling hos ungene deres; - trygge og glade med masse god ballast! Det er også hyggelig å meddele at vi i år har investert i nye læreverk på trinnene. Nye bøker i matematikk og engelsk på alle trinn, samt i norsk f.o.m. 3. t.o.m. 6. trinn. I tillegg har vi pr i dag fire SmartBoard-tavler fordelt på fire trinn. Målet er én tavle pr trinn! Neste år får vi forhåpentligvis byttet ut flere gamle læreverk, slik at vi får oppdaterte lærebøker i henhold til K-06! Blant skolens utviklingsområder vil jeg spesielt nevne Læringsstrategier. Å lære elevene å lære! Skolens målsetting for året er å utarbeide en forpliktende plan over hvilke læringsstrategier som skal innføres på de ulike trinn ved Vang skole. Målet er at elvene i løpet av 7 år på barnetrinnet skal ha en verktøykasse med strategier. Vår sosiale læreplan skal fortsatt være en del av skolens praksis. Det samme gjelder Skolemegling. Denne meglingen har vært en del av vår virksomhet i mange år, og det er 7. trinnselever som får denne opplæringen. Trafikksituasjonen utenfor skolen er en tilbakevendende utfordring! Vi ber dere derfor igjen: LA BARNET DITT GÅ / SYKLE TIL SKOLEN! Og en oppfordring til dere foresatte til barn som sykler ned gangveien (fra Smeden): Be barna ta det med ro, og å vise hensyn til andre gående og syklende! Vi har allerede hatt ulykker. Særlig er det de eldste (også ungdomsskoleelevene) som sykler i full fart og bremser sjelden!! Ta en prat om dette hjemme. På Vang skole er ORDEN I HUSET OG ORDEN UTE en viktig sak. Takket være elever og andre, ser det bra ut i nærmiljøet vårt. Vi vil fortsatt ha det sånn, så ta gjerne en prat med barna deres om dette med å kaste fra seg søppel, både hjemme og på skolen! Til slutt vil jeg understreke at samarbeid hjem skole er en suksessfaktor for at ungene skal få et godt læringsutbytte. Dere foresatte har hovedansvaret for barnas læring og oppdragelse. Skolens oppgave er å hjelpe til. Bare at foreldre/ foresatte viser interesse, gir ros og oppmuntring spiller en stor rolle. Med hilsen Sammen skal vi gjøre vårt beste for at barna skal få en best mulig start i livet! GODT SKOLEÅR! Siri Strømmen, rektor Side 3

4 Vang skoles visjon og verdier Vang skole Skolens visjon: Inn i framtida med farger på vingene!! Skolens verdier: Glede, Respekt, Trygghet, Mestring Visjonens konsekvenser Skolen skal ha stadig sterkere bevissthet omkring valg av effektive strategier og løsninger allmenngyldige mellommenneskelige prinsipper / sosiale ferdigheter mangfoldighet i uttrykk, opplevelser og arbeidsmåter Side 4

5 Praktiske opplysninger Kontaktinformasjon Telefon til sentralbord/administrasjonen: Telefaks: Telefon til SFO etter kl : E-postadresse: Skolens hjemmeside på Internett: Skolens område på fronter (kontaktlærer opplyser om brukernavn og passord): En bønn fra sekretæren: Ved all henvendelse til skolen, vær vennlig å oppgi navn og klassetrinn på eleven. Kontortid Kontoret er betjent i følgende tidsrom: Mandag til torsdag: Fredag: Skoledagen Skoledagen starter kl hver dag. Skoletimer og friminutt: time Pause ved behov time Spisepause Friminutt time Friminutt time time Skoledagen avsluttes til følgende tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. trinn trinn trinn / trinn trinn / trinn 12.15/ trinn /14.00 Side 5

6 Skoleruta Måned Ferier og fridager August Første skoledag mandag September Høstferie (uke 40) Oktober Høstferie (uke 40) Desember Siste skoledag fredag Januar Første skoledag mandag Februar Vinterferie (uke 9) April Påskeferie Mai Fri fredag 01.05, (Kr. himmelfart) og fredag Juni Fri mandag (2. pinsedag). Siste skoledag fredag Skoleskyss Rett til skoleskyss har: 1. trinns-elever som har mer enn 2 kilometer til skolen, eller farlig skolevei trinns-elever som har mer enn 4 kilometer til skolen, eller farlig skolevei. Dette er grunnregelen, men har barna SFO, er det andre betingelser. I SFO-vedtektene står det at barn ikke har rett til skyss TIL og FRA SFO. I de tilfeller hvor barna har 2 hjem, kan skyss dekkes til begge hjem dersom det er faste avtaler på når barna er i de respektive hjemmene. Det må deretter søkes skriftlig til samordningsenheten. Søker foreldrene barnet over til skole man geografisk ikke tilhører, dekkes ikke skyss til ny skole. Ut over disse reglene må det søkes skriftlig til Lillian Ellevold ved samordningsenheten i Ringerike kommune, boks 24, 3504 HØNEFOSS. Skolemelk Dette er en frivillig ordning og elevene tilbys lettmelk. Bestilling skjer gjennom kontaktlærer ved oppstart av hvert halvår. Skolesaker Alle lærebøker skal ha bokbind. Dette må elevene/foreldrene selv skaffe. Skolesaker som blir ødelagt eller mistet må erstattes. Elevene er ansvarlige for egne skolesaker også når disse oppbevares på skolen. Gjenglemte saker Gjenglemt tøy legges i kasser/kurver i garderobene. Noen trinn har felles kasse. Tøy som blir gjenglemt ved/i gymsalen legges i kasser i garderobene. Før hver ferie blir innholdet i kassene flyttet til glemmeskapet i trappegang mellom den gamle skolebygningen og kunst- og håndverksavdelingen. Gjenstander som blir funnet blir lagt i monter ved biblioteket. Side 6

7 Regler for permisjon til feriereiser Omfanget av søknader fra foresatte om at elever må få ekstra fridager for å delta i ferieturer har økt i de senere år. Skolesjefen har derfor utarbeidet nye regler for permisjon: A. Ekstra fri utenom fastsatte skoleferier kan gis: 1. når foresatte er i utenriksfart eller har sitt arbeid utenfor landets grenser 2. når foresatte blir pålagt å ta sin ferie utenom skoleferien og dette blir attestert av arbeidsgiver 3. når helsemessige grunner hos elev eller foresatte er attestert av behandlende lege 4. for å oppfylle samværsrett B. Ekstra fri kan også gis når særlige grunner taler for det. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. C. Søknad om permisjon må sendes skolen v/rektor i god tid. Det forutsettes at permisjon er innvilget før turen bestilles/betales. D. Foresatte har ansvar for at barna på egen hånd gjennomgår det lærestoffet de går glipp av på grunn av fraværet. Det vises til "Forskrift til Lov om grunnskolen" Side 7

8 Skolefritidsordningen (SFO) SFO er basert på et nært samarbeid mellom hjem, skole og kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet. Barnas alder og behov er utgangspunktet for utformingen av tilbudene. Det å være sammen med andre barn, med gode betingelser for lek under trygge forhold, skaper trivsel, og dermed grunnlag for god utvikling. Det uformelle samværet mellom barn og voksne vektlegges. Tilbudet er tilrettelagt slik at barnas egne interesser blir ivaretatt på en god måte. Hovedaktiviteten er lek ute og inne, lesing, spill, samtaler og spontan aktivitet. Gjennom å veksle mellom organiserte og selvvalgte aktiviteter, forsøker vi å ivareta barnas behov for sosial læring i samvær med voksne og andre barn. Måltider Vi forsetter med kantina vår i SFO-base. Måltidet blir mellom kl Ungene kan selv bestemme når de vil spise innenfor dette tidsrommet. Tilbudet er: brødmat kornblanding enkle varme måltider Tilholdssted Vi har mange barn og vi deler oss på to baser. Den ene gruppen Fjøset (3.-4. trinn) holder til i rommene til 4A/B. Den andre gruppen Haugtussa (1.-2.trinn) holder til i rommene til 1. trinn og 2. trinn. Vi kommer også til å bruke gymsal, skolekjøkken og mediatek til smågrupper. Åpningstider Morgentilbud er fra kl til kl SFO åpner kl rett etter at barna er ferdig med skoletimene. Vi stenger kl Betalingssatser (inkludert kostpenger) Plasstørrelse (%) Pris pr mnd. i 10 måneder 100 Kr 1890,- 90 Kr 1870,- 80 Kr 1654,- 70 Kr 1451,- 60 Kr 1238,- 50 Kr 1035,- 40 Kr 822,- 30 Kr 619,- 20 Kr 416,- 10 Kr 203,- Morgen-SFO koster kr 400,- pr. måned i 10 måneder Kjøp av enkeltdager koster kr. 150,- Side 8

9 Skolens personale Ansatte Stilling Navn Kontaktlærer Telefon Lærere Kari Amlien 3. trinn Inger S. Andreassen Christel Helene Andres 6 A Britt-Iren Avløs Inger Bentzen Marianne Bråten 7B Dorthe Engeli Margrete I Frostad 6B Marit Gjerstad Johan Hovda Ingrid Hovi 6C Mari Jacobsen 1. trinn Ole Kristian Jakobsen 5B Tone Lundin 1. trinn Lisbeth Mosengen 4B Anne S. Pettersen Marianne Rånes Silje Bjørnsen Schau 5A Ingunn N. Simensen 3. trinn Cecilie Skinner Katrine Slaastad Ingrid E.Tangestuen 2. trinn Hanne Slålien Thoen Bjørg Vaage 2. trinn Randi Vamraak Karin Brekke Aarøen 4A Kjersti Ryan Aasekjær 7A Rektor Siri Strømmen Undervisningsinspektør Nils J. Olsen SFO-leder Anne Grete Brodahl Assistenter skole/sfo Liv Merete Bentzen, Anne Bråthen Gunnar Frøyshov Ragnhild E. Hultgreen Gry Steinsæter Jensen Liv Johansen Tove B. Sagbakken Hilde Selte Sand Mona Sjøblom Bjørg Stensrud Kjetil Nilsen Lærling Henriette Bråthen Sekretær Aslaug Iren Martinsen Vaktmester Tore Pedersen Renholdere Grete Hamborg Elisabeth Lerfaldet Rita Nygård Hilde Olsen Side 9

10 Organisering av personalet Rektor: Inspektør: Vaktmester: SFO-leder: Spes.ped.koordiator Siri Nils Tore Anne Grete Inger B Sekretær: Bibliotek/Data: Renholdere: Aslaug Johan Rita Hilde Grete Elisabeth Lærere: Team 1: trinn Teamleder: Kari Team 2: trinn Teamleder: Anne Mari Anne Christel Tone Karin Margrete Cecilie Marianne R Ingrid H Hanne Silje Marit Inger B Ole Kristian Kjersti Bjørg V Johan Marianne B Ingrid T Lisbeth Britt Iren Kari Ingunn Dorthe Team 3: trinn Teamleder: Christel Inger A Randi Katrine Assistenter skole: trinn trinn trinn Gunnar Hilde Tove Ragnhild Ragnhild Liv Merete Gry Liv Hilde Kjetil Tove Henriette (lærling) SFO: trinn trinn Morgentilbud Hilde Ragnhild Ragnhild Anne B Gry Anne Grete Tove Rita Bjørg S Mona Gunnar Liv Merete Ingunn Kjetil Henriette (lærling) Plangruppe: Kari, Anne, Christel, Nils og Siri Anne Grete, Inger B og Johan etter behov. Side 10

11 Skole/hjem-samarbeid når foreldrene ikke bor sammen Foreldre med felles foreldreansvar: Begge har i utgangspunktet samme rett på informasjon fra skolen. Den som barnet ikke bor sammen med, må allikevel henvende seg spesielt for å få slik informasjon. Dagligdagse og fortløpende meldinger (om bøker, lekser, gymtøy, etc.) vil uansett ikke bli sendt til den som barnet ikke bor sammen med. Det er foresattes ansvar å holde hverandre informert i slike saker. Foreldre som ikke har felles foreldreansvar: Den av biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar for barnet, har også rett til informasjon om barnets skolegang når vedkommende ber om det. Det gjelder ikke løpende opplysninger, men vedkommende kan få svar fra gang til gang ved enkelthenvendelser. Opplysninger som ikke er i strid med taushetsplikten overfor foreldre kan gis, men kan også nektes hvis det kan være til skade for barnet. Fylkesmannen kan bestemme at den som ikke har foreldreretten, kan tape opplysningsretten. Evt. avslag på å gi opplysninger skal begrunnes skriftlig. Deltagelse på foreldremøter og liknende: Med felles foreldreansvar har begge parter rett til å delta på foreldremøter. Ved delt foreldreansvar kan den andre part ikke delta uten samtykke av den som har ansvaret dette gjelder biologiske foreldre seg i mellom. Skolen kan imidlertid løse dette med separate møter. Personer som ikke er biologiske foreldre (familie, samboer) kan delta på møter dersom den som har ansvaret samtykker i det. Dersom begge foreldre ønsker å møte på foreldremøte, kan den ene av dem nekte familie/samboer å møte. Foreldrerådet Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn ved skolen. Foreldrerådets årsmøte finner sted første onsdag i september hvert år. Foreldrekontakter (klassekontakter) Ved skoler der det passer, bør de foresatte til elevene i hver klasse velge en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt. Foreldrerådet kan gi retningslinjer for foreldrekontaktenes arbeidsområder. Foreldrekontaktene skal blant annet være kontaktledd mellom foreldrene og arbeidsutvalget i foreldreråd. De bør samarbeide med lærerne i klassen, spesielt med kontaktlærerne. Foreldrekontaktene skal arbeide for gjensidig informasjon og forståelse. De kan, etter avtale med kontaktlærer, hjelpe til med å arrangere foreldremøte for klassen, foreldrebesøk i klassen og med å sette i verk tiltak som kan aktivisere foreldrene. Foreldrekontaktene bør med visse mellomrom møtes for å utveksle ideer og erfaringer. Det er utgitt en del materiale til støtte for foreldrekontaktenes arbeid. Foreldrekontaktene er valgbare til FAU. Side 11

12 Foreldrekontakter 2008/2009 Trinn Navn, Adresse Telefonnummer 1. Vara: Jon Terje Gilhus, Inngjerdinga 1 Knut Magne Mork, Smeden 11 Margrete Stiksrud, Borgergata 20 Liv Tove H.Wego, Øvre Bergsvei 5 Anne Karin Blakstad, Hagaringen 16 Tove Finsand, Inngjerdinga 25 Janne Tiseth Ottosen, Færdenbakken 19 Stig-Are Sørensen, Askveien Nina Rongved, Loveien 47 Hege E. Øyeren, Eikemyrveien 23 Hanne O.Hansen, Smieveien 15 Ellen M. Brocker Ness, Færdenveien 2 3. Vara: 4A Vara: 4B Vara: Kristi Filseth, Færdenbakken 15 Pål Lafton, Gml Ringkollvei 117 Ingrid E. Saastad, Eikemyrveien 25 Mette Gisselbæk, Sagafaret 12 Tor Eid, Borgergata 1 Ragnhild A. Grov, Loveien 17 Åse Meier, Paasche Aasensvei 30 Siri Westheim, Bølgenhøgda 6 Hanne Øien, Færdenveien 6 Inger Lehne, Viulveien 81 Knut Syvertsen, Øvre Nordbergveien 5 Ellen Hvalsmarken, Viulveien 86 Sølvi Kittelsland, Smeden 6 Marit Volden Steen, Lostajet 60 Aalke Dimmendaal, Loveien 36 Jan Torkel Torstensen, Lostajet 27 Anita Rosseland, Eikemyrveien 14 Jan Borge Korneliussen, Hofsfossveien 121 5A Tonje / Svein Arne Gruer, Hvalsveien 89 Wu Liangyu / Erik A Sørensen, Eikemyrveien 22 Ingrid Kristine Jensen, Åsterudbakken 5B Beate G.Jacobsen, Knestanggt. 137 Eirin M B Løken, Linnerudvien 57 6A Roger / Mari Ann Norli, Vangsveien 41 Gunn A. Rosseland / Magnus Siggestrøm, Vangstunet 1 Maiken S / Ole Kristian Bækkedal, Lostajet 11 6B Aase Stensrud / Erling Hansen, Holmestuveien 4 Tone Asbjørnhus /Henning Skøien, Kragstad 6C Anne Erlandsen, Haugkollen 4 Eden Camet Gruer,Viul hus 22 Per Olav Rolund,Gml. Ringkollvei 15 Kristin N yhus / Øyvind Røed, Borgergata 12 7A Lisbet/Arne Johnny Braaten, Sagafaret 19 Jan Roar Nygård, Knestanggata 82 7B Olof K.G.Gøtestam, Sætranggata 8 Ellen R. Hvalsmarken, Viulveien / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Side 12

13 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) FAUs representanter er valgt av foreldrekontaktene. FAU skoleåret Trinn Navn 1. Margrete Stiksrud 2. Cathrine Ibsen Sekretær 3. Åse Meier Leder 4. Jan Torkel Torstensen 5. Beate G. Jacobsen 6. Tone Asbjørnhus Kasserer 7. Rune Grebstad Nestleder Samarbeidsutvalget (SU) Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med 2 representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, 3 for foreldrerådet, 2 for elevene og 1 for kommunen. Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når saker omfatter taushetsplikt etter lover eller forskrifter og blir behandlet i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag. SU skoleåret Representant for Undervisningspersonalet Andre tilsatte FAU Elevrådet Kommunen (politisk valgt) Navn Marianne Bråten Kjersti Aasekjær Anne-Grete Brodahl (nestleder) Margrete Stiksrud (leder) Cathrine Ibsen Åse Meier Ida Rongved Lars Kristian Hvalsmarken Julia Birkeland Rektor er saksbehandler og sekretær for samarbeidsutvalget uten stemmerett. Side 13

14 Faste arrangementer og møter Ved arrangement som avslutningsfest for 7. klassene og 17. mai praktiseres den ordning at foreldre/foresatte til 6. klassingene sørger for avviklingen av disse. Avslutningsfest for 7. trinn Det er foreldrene på 6. trinnet som er ansvarlige for avslutningsfesten for 7. trinn. Ansvarlige: Alle foreldrekontaktene for 6A, 6B og 6C Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Kjersti Ryan Aasekjær og Marianne Bråten Avslutningsfestens komité har vanligvis konstituert seg midt i mai. Det velges grupper til bestemte arbeidsoppgaver. Detaljer finnes i mappe på kontoret. 17. mai-arrangement Alle foresatte på hele 6. trinnet er med på å arrangere dette arrangementet. 17.mai-komiteen konstitueres i god tid! Kontaktledd mellom skolen og komiteen: Christel Helene Andres, Margrethe I Frostad og Ingrid Hovi 17.maikomiteen bør konstituere seg midt i mars. Det må holdes en rekke møter fram til feiringen, både i de enkelte lag og råd og i den samordnende komité. Detaljer og regnskap fra foregående år finnes i mappe på kontoret kveld kveld arrangeres av foreldrene på trinn for sitt klassetrinn ca. en gang i året. Arrangeres av foreldrekontakter/foreldrekomité. Se plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 på neste side. Treffkveld Treffkveld arrangeres for alle elever på mellomtrinnet omtrent en gang i måneden. Plakater henges opp på skolen. Arrangeres av foreldrekontakter/foreldrekomité. Se plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 på neste side. Side 14

15 Plan for samarbeid hjem/skole 2008/2009 Når Møtetype/Arrangement 3. september Informasjonsmøte med foreldrekontakter/kontaktlærer Forberede foreldremøter for FAU/Skole September Foreldremøter Oktober Konferansetimer 8. oktober Treffkveld. - ansvarlig 7A 15. oktober kveld - for 4.trinn, ansvarlig 4A 5. november Treffkveld, - ansvarlig 7B 12. november kveld - for 3. trinn, ansvarlig 3A/3B Desember Juleavslutninger 14. januar Treffkveld, - ansvarlig 6A 4. februar kveld - for 2. trinn, ansvarlig 2A/2B 11. februar Treffkveld, - ansvarlig 6B 11. mars Treffkveld, - ansvarlig 6C Mars/april Foreldremøter Mars/april Konferansetimer 1. april kveld - for 4. trinn - ansvarlig 4B 22. april Treffkveld - ansvarlig 5A/5B Juni Sommeravslutninger 17.juni 7. trinnavslutning Side 15

16 Tilpasset opplæring Læringsstiler, læringsstrategier, kurs, organisatoriske tiltak og kartlegging Et av de overordnede målene i Kunnskapsløftet, er at skolen skal tilstrebe å gi best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elev. Dette er en stor utfordring. For å kunne gi best mulig tilpasset opplæring, har vi ved Vang skole blant annet jobbet mye med Dunn&Dunns læringsstiler. Vi prøver derfor å ta hensyn til at ulike elever lærer på forskjellige måter, og at det er en del ytre faktorer som virker inn på læringen. Elevene får også arbeidsplaner og ukeplaner hvor det kan være ulike tilpasninger både i mengde arbeid og vanskelighetsgrad. Vi gjennomfører også andre organisatoriske tiltak for å tilpasse best mulig. Dette kan være ulike gruppedelinger i fag over perioder, stasjonsundervisning i klassen og ulike kurs på tvers av klasse og klassetrinn. Faste kurs vi gjennomfører dette skoleåret, er: lesekurs, kurs i praktisk matematikk og gruppe i sansemotorisk trening med fysioterapeut (starter etter høstferien). For å kartlegge, og finne ut hvor den enkelte elev står, gjennomfører vi kartleggingsprøver i norsk og matematikk. Resultater fra disse prøvene hjelper oss til å tilpasse opplæringen for elevene. I tillegg til kartleggingsprøver, har vi utarbeidet en del målark i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Disse tar utgangspunkt i kompetansemålene i Kunnskapsløftet (K06). Dette skoleåret skal vi jobbe med Læringsstrategier. Målet med dette arbeidet er at elevene ved Vang skole skal få med seg noen verktøy som kan hjelpe dem med egen læring. Gjennom bevisst arbeid med Læringsstrategier, vil elevene forhåpentligvis bli flinkere til Å lære seg å lære. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) PP-tjenesten holder til i Rådhuset, Osloveien 1, HØNEFOSS Tlf: Ekspedisjonen åpen fra kl til kl PP-tjenesten er skoleverkets rådgivingsorgan for foreldre, barnehager og skoler. Tjenesten skal sammen med andre hjelpe elever, foreldre og personale å utvikle gode læringsvilkår for elever som trenger særlig hjelp. PP-tjenesten er kommunens selvstendige sakkyndige organ, som skal uttale seg om barns rettigheter etter barnehage- og skoleloven. Alle som arbeider i PP-tjenesten er fagfolk, og de har ulik utdanning slik at en kan gjøre noe med forskjellige problemer. Arbeidet reguleres av taushetsplikt og lovverk som skal gi foreldre og brukere trygghet når de kommer med ulike problemer. En kan ta kontakt både direkte og etter samråd med skolens personale. Skolen kan kontakte PPtjenesten med foreldrenes samtykke. Side 16

17 Fritak fra faget Religion; livssyn og etikk (RLE) Det er kommet ny læreplan i faget. Den nye læreplanen gjelder fra , og erstatter KRL faget. Regler for fritak fra deler av faget gjelder fortsatt, opplæringsloven 2-3a (se under), og foreldrene må gjøres kjent med dette. For å få fritak fra deler av faget, må skolen få skriftlig melding om dette. Departementet har utarbeidet et eget skjema for dette F Det er oversatt til flere språk, og kan fås hos Aslaug. 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. 1 Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med lov 27 juni 2008 nr. 70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724). Side 17

18 Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid er å drive skole - derfor: blir vi aldri ferdige. Vi må venne oss til tanken: VI ER ALLTID UNDERVEIS Vi går aldri i mål. Å drive skole er en vedvarende PROSESS Satsingsområder 2008/2009 Skoleåret vi går inn i blir nok et spennende år med mange utfordringer. Dette er år nr 3 i forbindelse med innføring av kunnskapsløftet. Videre arbeid med basiskompetanse, grunnleggende ferdigheter, blir viktig. Dette sikres gjennom årsplanarbeidet til de ulike trinnene. Tilpasset opplæring er overordnet, og vil også i år være en viktig drivkraft i utviklingsarbeidet. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi hele tiden må ha fokus på, og bli bedre på. Vi vil derfor se på ulike organiseringsmåter og ulike strategier for tilpasninger. Hovedfokus i utviklingsarbeidet dette skoleåret vil ligge på lære å lære ved hjelp av ulike læringsstrategier, og vurdering for læring. Matematikk er satsingsområde for skolene på Ringerike, og vi skal jobbe videre med å lage en skoleomfattende plan for matematikkundervisningen. Forrige skoleår deltok vi på prosjektet regn med oss, dette skulle gi oss utgangspunkt til å lage planen. Utviklingsarbeid er en prosess, og vi skal jobbe videre med å utvikle skolen, ved systematisering av gode rutiner, evaluering og kvalitetssikring. Framdriftsplan skoleutvikling Skoleår Planlegging Utprøving og evaluering 2005/06 Nye fagplaner. Gi rom for lesing. Forberede kunnskapsløftet 2006/07 Kunnskapsløftet Tilpasset. oppl. Fagplaner IKT - fronter 2007/08 Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk 2008/09 Læringsstrategier Vurdering for læring Mappemetodikk Elevsamtaler Elevmedvirkning Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset. oppl. Fagplaner IKT- fronter Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk 2009/10 Læringsstrategier Vurdering for læring August 08 Drift et år Læringsstiler Mappemetodikk Læringsstiler Mappemetodikk Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset oppl. Fagplaner IKT fronter Kunnskapsløftet Implementering av Visjon Matematikk Del av skolens virksomhet Sosial læreplan Læringsstiler Læringsstiler Kunnskapsløftet Gi rom for lesing. Mappe Kunnskapsløftet Tilpasset oppl. Fagplaner IKT - fronter Side 18

19 Sosial læreplan / Regler og rutiner Ordensregler for Vang skole 1. Jeg har ansvar for å møte til fastsatt tid. 2. Jeg forstyrrer ikke andre i arbeidet deres, alle har krav på arbeidsro. 3. Jeg tar med meg andre i leken, og ødelegger ikke leken for de andre. 4. Jeg har ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke søppelkassene, bruke innesko, henge opp klærne i garderoben o.l.). 5. Jeg tar vare på skolens utstyr og bygninger. 6. Jeg har mobiltelefonen avslått og i sekken i skoletiden. 7. Jeg følger skolens regler om bruk av data og Internett. 8. Jeg kaster kun snøball på oppsatt blink. 9. Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 10. Jeg røyker ikke, eller bruker andre rusmidler på skolens område. 11. Mobbing er ikke tillatt. 12. Det er ikke tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander. Konsekvenser: Dersom du ikke klarer å følge disse reglene, vil det reageres på en eller flere av følgende måter: muntlig påtale melding med hjem innkalling av foreldre/foresatte til et møte overføring fra klassen til en annen aktivitet eller tilsyn utvisning fra timen utvisning resten av skoledagen ( 2-10 i opplæringsloven). Rektor foretar utvisningen etter å ha samrådd seg med dine lærere og underrettet dine foresatte. inndragelse av mobiltelefonen for resten av dagen miste brukernavn og passord i en avtalt periode beslaglegge ulovlige gjenstander erstatning av ødelagt utstyr med inntil kr. 5000,- Før disiplinære tiltak settes i verk, vil du få gjøre rede for ditt syn. Ordensreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar for at disse reglene blir overholdt. Vang skole august 2008 Sosial læreplan Skolens sosiale læreplan blir utdelt til alle nye foreldre (gult hefte i A4-format). Planen inneholder oppslag om orden og miljø, årskalender, kvarteret, uteskole, opplæring i sosiale ferdigheter, fadderordningen, skolemegling, handlingsplan mot mobbing og tiltaksplan ved vold. Planen er lagt ut som nedlastbart dokument på foreldresidene på fronter. Nettadresse, brukernavn og passord til fronter deles ut av kontaktlærer ved oppstart av nytt skoleår. Side 19

20 Skader og uhell Når noen skader seg Det hender at noen er uheldig og skader seg når de er på skolen. Vi er raske til å sende elever en tur på sykehuset, når det er skader vi ikke selv kan ta hånd om. Måten vi gjør dette på er følgende: Foreldre/foresatte kontaktes slik at dere kan ta barnet til sjekk hos lege, tannlege eller sykehus. Grunnen til at foreldre/foresatte alltid kontaktes, er at barnet ofte er redd og/eller har smerter, da er det godt å ha mor eller far i nærheten. Dessuten er foreldrene de beste til å vurdere sine egne barn. Får vi ikke tak i noen av barnets nærmeste, er det en av skolens personale som følger barnet. Men det hender at noen får mer vondt når de kommer hjem og dere finner det best å kontakte lege. Da vil vi be om at dere passer på noen enkle regler: 1. Ta kontakt med den legen dere bruker til vanlig for å komme til undersøkelser. Hvis ikke denne har mulighet til å ta imot, prøv andre leger. 2. Gi beskjed om at det er en skoleskade. Som regel må dere legge ut egenandelen, men den får dere tilbake på NAV ved fremvising av kvittering og skademeldingskopien. Skolen fyller alltid ut et skademeldingsskjema som går til NAV, og meldeskjema til kommunens forsikringsselskap. 3. Etter kl kan dere ta kontakt med den vanlige legevakten på telefon Ulykkesforsikring Alle elever i grunnskolen er kollektivt ulykkeforsikret. Forsikringen gjelder innenfor skolens område i ordinær skoletid, på arrangementer som går i skolens regi og på vei til og fra skolen. Forsikringen dekker alle utgifter som går på personen. Det betyr egenandeler til lege/sykehus, hjelpemidler e.l. Forsikringen dekker ikke materielle skader, f.eks. ødelagte klær, briller eller sykkel. Dersom en skade skjer på skolens område i skoletiden, vil trygdekontoret dekke alle utgifter til behandling. Dersom barna skader seg på veg til/fra skolen, brukes den kollektive ulykkesforsikringen. Man får utgiftene dekket også her, men egenandelen er for tiden kr. 1000,-. Brilleskade Foresatte kan etter søknad få erstatning når en elev har fått ødelagt brillene sine på skolen. Det er en forutsetning at eleven med rimelighet ikke kunne unngå skaden. Søknaden med kvittering sendes skolen som sørger for videresending til samordningsenheten. Glassene dekkes fullt ut og innfatning dekkes med inntil kr. 250,-. Side 20

21 Helsetjenester Skolehelsetjenesten Formål for skolehelsetjenesten Arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom skade eller lyte. Samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevens situasjon. Skolehelsetjenesten Funksjon Navn Tilgjengelig Telefonnummer Helsesøster Eirin Viktil Mandag, onsdag, torsdag / Skolelege Jørn Ossum Gronert Tre av fire torsdager Fysioterapeut Arno De Jong Etter avtale Ergoterapeut Marianne Høghaug Etter avtale Helsesøster og skolelege har kontor i Haug helsestasjon. Vaksiner i barneskolen 2. trinn: Tetravac (stivkrampe, polio, difteri og kikhoste) 6. trinn: D/T (difteri og stivkrampe) 7. trinn: MMR (meslinger, kusma og røde hunder) Medisiner Skolen har ikke anledning til å dele ut noen form for medisiner, og har heller ikke medikamenter tilgjengelig. Dersom elever har tidvise eller permanente behov for medikasjon, kan foreldrene delegere medisin/medisinering til, for eksempel, lærer eller annen voksen person ved skolen. Skoletannlegen Vang skole er knyttet til tannhelsetjenesten i Buskerud, ved distriktstannklinikken. Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, Hønefoss, tlf Barn og unge har fri tannpleie t.o.m. det året de fyller 18 år. Det foretas regelmessig innkalling fra 3 års alder, - og senere uavhengig av skoleåret. Det er viktig at barna møter til avtalt time. Tannregulering dekkes ikke av fylkeskommunen, men trygdekontoret yter en viss støtte etter hvor nødvendig behandlingen er. Barn som går til privat tannlege, men likevel ønsker å beholde sin rett til fri behandling, må til kontroll, eventuell behandling, hos distriktstannlegen sammen med sitt årskull. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) BUP ligger ved Ringerike sykehus og har telefon nr: For å komme i kontakt med BUP, kan man få henvisning gjennom fastlege, helsesøster eller PPT (se side 16). Side 21

22 Taushetsplikt Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt om det de får vite om personlige forhold i forbindelse med arbeidet. (Paragraf 13 i Forvaltningsloven) Taushetsplikten gjelder også for foreldre som er valgt til klassekontakter eller til foreldreråd og samarbeidsutvalg. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger kan utveksles internt. Side 22

23 Egne notater (for eksempel brukernavn og passord til fronter, telefonnumre, e-postadresser) Side 23

24 Første skoledag Med blåfarge på vingene!

Vang skole 2009/2010. Vang skole

Vang skole 2009/2010. Vang skole Vang skole 2009/2010 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no/vang-skole Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Brede Sømoen Helsesøster, Ragnhild Markhus BT-Junior, Elisabeth DeLange Gjesdal

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 8. september 2014-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. trinn - Vormsund ungdomsskole - 13.09.2017 Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 9. september 2015-9. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Monika Solvig Rådgiver Per Erling om vgs etter møtet med kontaktlærerne Alle elevene

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Lars Skalle Fagopplæring, Knut Bjørkheim Alle elevene på Storetveit skal få oppleve

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Presentasjon av våre samarbeidspartnere Lesing og regning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år på Sysle SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for voksne og barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Årsplan for Venn SFO

Årsplan for Venn SFO Årsplan for Venn SFO Skoleåret 2016-2017. Innholdsfortegnelse 1 Definisjon av SFO... 3 2 Vedtekter for SFO i Skaun kommune... 3 3 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune... 3 3.1 Fokusområdene hvordan skal vi

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn)

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn) Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf. 6391 1312 (Trinnansvar 8.trinn) 404 292 36 Avdelingsleder:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

PROSJEKT MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET. Møterommet/Soma skole MØTELEDER: Eivind Dalene REFERAT

PROSJEKT MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET. Møterommet/Soma skole MØTELEDER: Eivind Dalene REFERAT Melding til Stangeland bydelsutvalg 01.03.11 - Nr 4/11 PROSJEKT MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET SANDNES KOMMUNE MØTE NR.: 03/10/11 Soma-Stangeland skole DATO: 08. 12.10. kl.14.30.- 16.00. STED: Møterommet/Soma

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre

Velkommen til nye 1. klasseforeldre Velkommen til nye 1. klasseforeldre Program Presentasjon av skolen Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Organisering og innhold i 1. klasse Bli kjent Haukedalen skole Haukedalen skole har tre bygg:

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. 1.trinn Juni 2017

Velkommen til foreldremøte. 1.trinn Juni 2017 Velkommen til foreldremøte 1.trinn 2017-2018 8. Juni 2017 Velkommen v/rektor Truls Larsen Informasjon v/avdelingsleder 1.-4.trinn, Anne Karen Bakka og rektor Informasjon v/avdelingsleder SFO, Nina Beate

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Det gode liv der elvene møtes FENSTAD SKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Skolens visjon: Engasjement og trygghet gir læring.

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer