Velkommen til Moen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Moen skole"

Transkript

1 Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte

2 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten mellom hjemmene og skolen Forventinger til skolen Aktiviteter på skolen Mat og drikke Skoleveien SFO Mål for skolen:

3 Moen skole generell info 1.-7.trinn Ca. 225 elever Rektor Avdelingsledere 1.-4.trinn May Britt Glenge 5.-7.trinn Marit Trollerud Jansen SFO Ingjerd Stordahl. 17 lærere 6 pedagogiske medarbeidere Sekretær 50%

4 Organisering av skoledagen Start- og slutt-tider Alle klasser ved Moen skole starter kl hver dag. Det er ikke fleksitid på skolen! Skoleuka inndeles i timer à 60 minutter. 1. klasse har 18 timer i uka, trinn 19 timer, trinn 20,5 timer. 1. klasse slutter på skolen kl to dager i uka og kl tre dager i uka. Elevene kan være på SFO før og etter undervisning.

5 1. trinn 2015/ skolebegynnere ved Moen skole. Nina Magnussen og Hilde Gjørtz er kontaktlærere. Gruppeinndelingen er foreløpig og etter skolestart blir det løpende vurdert hva som ser ut til å gi mest mulig jevn og funksjonell gruppesammensetning. Endelig inndeling skjer i løpet av første halvår.

6 Forberedelser/ forventninger til skolestart: Selvstendighet Kle på seg selv (glidelåser, knapper) Knyte skolisser (alt. borrelås) Toalettbesøk Holde orden på tingene sine (merk klær og sko) Sosial kompetanse: Vente på tur, bidra til arbeidsro i timene og vise respekt for barn og voksne gjennom væremåte og språkbruk. Skole er viktig (gode holdninger og rutiner) Møte presis, uthvilt og mett Lekser Tips (høytlesning, spill terningspill)

7 Den viktige foreldrerollen Anbefalinger: Snakk aldri negativt om skolen og lærerne når barna dine hører på. Spør barna hver dag om hvordan det har vært på skolen, hva de har lært, og hvilke tilbakemeldinger de har fått. Legg vekt på å formidle at skole og skolegang er viktig. Fokuser mer på barnas arbeidsinnsats enn på resultater, og bruk ros og oppmuntring. Etabler og oppretthold rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. Dette gjelder både når det skal foregå, hvor i huset og ikke minst i hvilken grad det skal være tilgang til TV, sosiale medier, spill o.l. mens skolearbeid utføres. Foreldre bør så langt som mulig være fysisk og mentalt til stede når skolearbeid utføres hjemme.

8 Kontakten mellom hjemmene og skolen Moenposten Postmappe(hver dag) Skolens nettside Ukeplaner hjem hver fredag Fronter med nyheter og ukeplaner Elevpermisjon for mer enn 2 skoledager: Elektronisk (skolens ferie) søknadsskjema på Sykdom meldes inn på (Melding skrives i meldingsbok) Meld alltid fra om endringer i elevens liv slik som samlivsbrudd, mistet noen nære og praktisk slik som telefonnummer, e-post o.l. Skolen har egen plan for hjem-skole-samarbeidet Skoledagen skal være helse, trivsels og lærings fremmende. Jfr: Opplæringsloven 9a, foresatte kan be om tiltak Skolens brukerorganer FAU,SU og SMU Valg av kontaktforeldre på 1. trinn ved leder FAU, 4 personer hvorav 2 blir FAU-medlemmer.

9 Forventinger til skolen. Vi ser den enkelte elev og følger opp deres faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi møter presis, er tydelige voksne og gir elevene en forutsigbar skoledag. Vi gjennomfører trivselsundersøkelse hvert år og følger opp skolens resultater. Vi bidrar til positiv kontakt mellom hjem og skole. Tar kontakt med hjemmet ved behov. Skolen har årlig: 2 utviklingssamtaler p.r. elev 2 foreldremøter p.r. klasse 4 møter i FAU 4 møter i SU 4 møter i SMU

10 Aktiviteter på skolen: Satsing på godt skolemiljø: «Moensløftet» ingen utenfor De ansatte har alltid på seg gul vest ute. Trivselslederprogrammet: Elever på trinn leder lek og aktiviteter i skolegården i storefri 4 dager i uka. Fadderordning: Elevene på 5. trinn er faddere for førsteklassingene. Faddere og fadderbarn organiseres i grupper. Mange felles aktiviteter for faddere og fadderklasser i løpet av skoleåret. Elevrådet har ansvar for ulike aktivitetstilbud, bl.a. musikk i skolegården på fredager og andre fellesarrangementer.

11 Aktiviteter på skolen: Turer utenfor skolen i skoletiden: Nærmiljøet. Biblioteket. Østfoldbadet. Aktivitetsdager. Planlagt tur gjennomføres uansett vær! Viktig med riktig antrekk og utstyr. Nødvendig å ha klesskift i garderoben hele året. Regntøy og innesko oppbevares på elevens garderobeplass.

12 Mat og drikke Elevene har med seg matpakke hjemmefra hver dag. Det er spisetid for alle kl ; oftest får førsteklassingene starte å spise litt tidligere. Elevene kan ha med drikke hjemmefra. Skolen anbefaler kjøp av melk eller juice gjennom Tines skolemelkordning. Det er også mulig å bestille frukt som leveres i forbindelse med spisepausen hver dag. Mer info på skolens hjemmesider.

13 Skoleveien Oransje sekk gjør skolebegynnerne synlige og gjenkjennelige. Det å gå til skolen må læres. Sykling kun etter sykkelprøven i 4. klasse. Skoleskyss for førsteklassinger med mer enn 2 km. skolevei (mer enn 4 km for klassinger). Buss eller taxi avhengig av bosted. Skolen søker Østfold Kollektivtrafikk om skyss etter henvendelse fra foreldrene. Skoleskyss gjelder skoletiden ikke SFO-tid.

14 Skoleveien Bruk den oransje skolesekken hver dag. Foreldrene er ansvarlige for ferdselen til og fra skolen. Trafikksikkerhet avhenger av både gående, syklende og kjørende. Skolen oppfordrer elevene til å gå til og fra skolen for å få fysisk aktivitet. Alle elever som kommer gående til skolen langs Vammaveien, skal bruke gangfeltet mellom busslommene for å krysse veien. Parkering ved skolen:

15 SFO - Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyns-, omsorgsog aktivitetstilbud for skolebarn i Askim Drives etter egen kvalitetsplan for skole og SFO. Selvkosttilbud Tilbud til barn på trinn. (ca. 80 barn, 7 ansatte) Åpningstid kl mandag fredag. Åpent før og etter skolen. SFO er åpent i skolens ferier, men stengt på skolens plandager. SFO er lek og fritid, og ikke en forlengelse av skoledagen. Lek, måltid, aktivitet ute og inne. Eks. Grønnsakhage, fysisk aktivitet og kunst og håndverk. I skoleferier har vi heldagstilbud andre aktiviteter.

16 SFO Oppstart SFO starter opp før skolestart i august og holder stengt 13. og 14. aug. på grunn av plandager. Oppstart på tildelt dato og klokkeslett for den enkelte elev. En navngitt voksen har ansvar for å ta imot barnet og foreldrene ved ankomst. Sett av god tid til levering! Det er ikke nødvendig at foreldre er til stede større del av dagen. Les informasjonsheftet om SFO i mappen!

17 Avslutning Barna er ferdig med sin bli kjent dag kl De som ønsker en samtale med skolens ledelse, kan ta kontakt og avtale dette umiddelbart etter dette møtet. Elevkort grunnleggende kontaktinformasjon for hver elev, oppdateres ved skolestart hvert år og oppdateres fortløpende. Deles ut nå straks. Husk skolestart mandag 18. august kl Vanlig skoledag etter timeplanen fra andre dag. Takk for i dag!

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE 2004 1 Forord Våren 2002 og skoleåret 2002/2003 arbeidet personalet ved Vang skole med å lage en sosial læreplan for skolen. Vi hadde seminar for hele personalet om skolemegling,

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer