Håndverkskunst på domkirketårn. Reaksjoner på NM-kritikk. Tar debatt om organisering. Kobbersmed uten nerver. Profilen: Fornyelsen. side 16.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndverkskunst på domkirketårn. Reaksjoner på NM-kritikk. Tar debatt om organisering. Kobbersmed uten nerver. Profilen: Fornyelsen. side 16."

Transkript

1 Nr. 1/ utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Håndverkskunst på domkirketårn Tar debatt om organisering Reaksjoner på NM-kritikk Kobbersmed uten nerver Profilen: Fornyelsen side 4 side 6-8 side 16 side 18

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr 1/ Redaktør Per Olav Berg: Frisk 90-åring Blikkenslageren har nådd sin nittiende årgang. Det er et jubileum som vi velger å markere mer i bevisstheten enn i festlighetens tegn. Bladets nøkterne ressurssituasjon i disse tilbakeholdne økonomiske bakrus-tider tilsier ingen påkostet jubileumsutgave til sommeren. 90-åringen tar mål av seg til å være et friskt og uredd talerør for ulike ståsteder og meninger, også de som kan irritere. Da får leserne et levende og engasjerende tidsskrift. Utgiveren av Blikkenslageren; styret i VBL, lar bladet redigeres etter Redaktørplakaten. Det er en plakat som alle seriøse journalistiske publikasjoner redigeres etter. En redaktørplakat stiller krav til begge parter; både utgiver og redaktør. Redaktøren har ansvar og myndighet over alt som står på trykk. Men redaktøren har også ansvaret for at publikasjonen overholder pressens egen Vær Varsom Plakat. Denne plakaten sier blant annet at redaksjonen skal slippe til de som bli kritisert, slik at de kan få komme med sine versjoner av saken som omtales. Jeg liker friske utspill som Lars Eriksen kom med i nr 12 etter NM i Stavanger. Jeg har sympati for hans engasjement, og vet at i bunnen ligger kjærlighet til faget og gode ønsker om fremtidige mesterskap. Men når de som føler seg urettmessig rammet av kritikken ikke fikk slippe til, så er det beklagelig. Det er ganske enkelt ikke god journalistikk. Vi bringer debatten videre i jubileumsårets første utgave. Her imøtegås flere av utspillene til Lars Eriksen. Jeg følger opp med oppfordringen til alle om å melde seg på med friske utspill og diskusjoner, ikke bare om NM, men om alt som burde engasjere friske lesere av et friskt fagblad. 4 Tar debatt om organisering Leverandørtreff 6 Reaksjoner på NM-kritikk NM for blikkenslagere i NM I Stavanger var et flott arrangement! 10 Optimal håndverkskunst 14 Stolt øyeblikk 16 Kobbersmed uten nerver 17 Spørreundersøkelse om maskininvesteringer 18 Profilen: Fornyelsen 20 Treff i Kristiansund 21 Lang og tro tjeneste 22 Våre Gode Prosjekter 24 Vi har felles interesser 27 VBL-lederen 28 Ny generasjon plastbelagt stål fra Corus 29 Produktnytt/småstoff lindab vi forenkler byggingen Været er ikke alltid på sitt beste når kunden ringer og vil ha båndtekket taket Lindab Nova PLX - planplater for båndtekking kan i de fl este tilfeller hånd- og maskinfalses ved en platetemperatur ned til -10 C For ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale salgsrepresentant eller les mer på Andre fordeler 18 farger PLX-kvalitet gjør materialet lett å bearbeide klarer C (brukstemperatur) tørr, smussavstøtende fl ate leveres med beskyttelsesfolie Vi har løsningene, sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren 1/2-09 3

4 Tar debatt om organisering Hvordan skal VBL organisere seg i fremtiden for å være en mest mulig effektiv organisasjon for medlemmene sine? Den debatten ønsker styreleder Jan Henrik Nygård å få fart på før landsmøtet i juni: Hvordan skal vi bruke VBLs ressurser? Av Per Olav Berg Styreleder Jan Henrik Nygård kan se tilbake på en vellykket reorganisering av VBLs samlede aktiviteter. I styrets budsjettarbeid og arbeid med handlingsplan for neste periode videreføres satsningen på de fire utvalgene i VBL, utvendig utvalg, ventilasjonsutvalg, rekrutterings- og opplæringsutvalg og datautvalget. Styret legger også opp til å videreføre de to e-læringsprogrammene som er påbegynt. Fra oldermennene er det ytret ønske om økte ressurser til VBLs administrasjon. Styret vil gjerne ha en åpen diskusjon om de ulike alternativene. Skal vi øke sentralt, eller utvide ordningen med å leie tjenester fra de laug som har bemannede sekretariater? Problemet er at ingen av de fire som har egne sekretariat, har ledig kapasitet. De kan bli tilført ressurser for å øke kapasiteten sin og dermed kunne gjøre mer for VBL sentralt. Eller; det mest hyggelige; at nye laug kan ansette en person som VBL da kan være med på å fylle ut et årsverk for, understreker Jan Henrik Nygård. På Oldermannsmøtet i fjor høst kom det innspill om markedsføring og rekruttering, noe styrelederen ikke synes er uventet. Desentralisert ressursbruk Styret vil bygge forslag til ny handlingsplan rundt innspillene som kom, men er fortsatt åpen for flere argumenter og meninger. Handlingsplanen bør bearbeides grundig på forhånd, slik at det er et fullstendig og gjennomarbeidet dokument som legges frem på landsmøtet. Det er fint om vi unngår for mange rokkeringer og endringer under selve landsmøtebehandlingen, mener Nygård. Hva er det VBL først og fremst trenger mer ressurser til? Datautvalget har behov for en fastere oppfølging. Og vi ser for oss en større innsats på markedsføring og profilering. Skal vi opprette en egen NM-gruppe, mener styret det ikke er nødvendig å legge ansvaret på Per Sannes sentralt, men at det tilføres ressurser til en person som kan rapportere til VBLs daglige leder. Jeg er for en desentralisert ressursbruk, poengterer Nygård. I forbindelse med alt fokuset på krisepakker og strammere økonomiske tider mener Jan Henrik Nygård at det er viktig at medlemsbedriftene er på hugget i sine lokalmiljøer. Alle kommer til å få muligheten til å bli tilført midler når det offentlige skal satse rundt om i distriktene. Nå er det viktig å gå ut i lokalpressen og peke på behov for vedlikehold og rehabilitering av offentlige bygg og vise til at vi har ledig kapasitet. Blikkenslagerbedriftene må også være aktive med å vise at de har noe å bidra med, sier Jan Henrik Nygård. Leverandørtreff Et par ganger i året har VBL et møte med sine samarbeidspartnere. Før jul var 12 leverandører samlet med daglig leder og styreleder i VBL. Nyttige innspill kom på bordet frem mot neste landsmøte og fagtreff. Blant annet ønsker ikke leverandørene minimesse under landsmøtet, men at det organiseres en møteplassarena der de kan få presentere bedrift og produkt. VBL er i en god dialog med leverandørene om hvordan midler kan tilføres VBL, slik at begge parter har størst mulig utbytte av samarbeidet. Støtte til VBL sentralt må også sees i sammenheng med hva de enkelte VBLavdelinger og laug gjør i samarbeid med leverandørene lokalt. Samarbeidspartnerne til VBL bidrar gjerne med økonomisk støtte til prosjekter de ser konkret nytte av. Leverandørene ønsker å komme i kontakt med flest mulige av blikkenslagerne som er ute og jobber, ikke bare blikkenslagermestrene. Partene vil nå forsøke å komme opp med forslag til hvordan dette kan gjennomføres. Leverandørtreff med VBLs daglige leder og styreleder. 4 blikkenslageren 1/2-09

5 din nye maskin leverandør Nye styresystem: EasyLink og ProLink Leveres om ønskelig med: Solide anslagsfjærer Kuler i bord Bakre anslag AMF 1550 Styring Prolink Flyttbar fotpedal Rask leveringstid! Gøteneds knekkemaskin K x 1.5mm. Styring Easylink Solide anleggsfjærer Maskin24 leverer: Knekkemaskiner Maskinsakser Klippelinjer Lockformer Kanalgater Båndtekkingsutstyr Punktsveisere Håndmaskiner Alt av maskiner for tynnplate bearbeiding Vi utfører service på alle typer tynnplatebearbeidingsmaskiner Besøk også våre hjemmesider Gøteneds klippelinje QLA Turbo Cidan maskinsaks HSM-F 25/2,5 Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider. Salg Thormod Nordanger Mob: Service/Salg Svein Andre Ruud Mob: Kontor/Salg Jane S. Kvalnes Mob: maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren 1/ t: , t: , f: , org.nr , handelsbanken , IBAN NO ,

6 Reaksjoner på NM-kritikk Utspillet fra blikkenslagermester Lars Eriksen i Blikkenslageren etter NM i Blikkenslageri i Stavanger i oktober har fått mange til å reagere. Eriksen kritiserte g jennomføringen av arrange mentet og hevdet blant annet at dømmingen gav et skjevt bilde av kvaliteten hos de tre deltagerne. NM for blikkenslagere i 2008 NM i blikkenslageri Viser til intervju med Lars Eriksen i forrige nummer av Blikkenslageren. På grunn av meninger og påstander som frem kommer i dette intervjuet, vil styret i VBL kommentere denne reportasjen. Ovenfor vår redaktør har styret i VBL uttrykt misnøye med at vi ikke fikk kommentere reportasjen i samme nummer for å sikre en balansert beskrivelse av arrangementet. Et samlet styre i VBL stiller seg 100 prosent bak arrangør, dommere og deltagere i årets NM. Vi kan ikke se at det var noen som ble favorisert eller at oppgavene ble tilpasset enkelte deltagere. Evalueringsskjemaet som ble benyttet, er det samme som ble benyttet under landskampen Sverige-Norge i Drammen. Konkurranse ble avviklet under gode forhold og deltagerne fikk lik oppfølging fra arrangør. Styret ser også at det i intervjuet fremkommer gode innspill til videre utvikling av NM. Disse tar vi med oss videre i vårt arbeid. Det er et utbredt ønske om at VBL skal delta i NM fremover og dette har styret i VBL tatt inn. Vi vil ta tak i arrangementet og sammen med tidligere arrangører sørge for kontinuitet og kvalitet. Styret oppfordrer alle medlemsbedrifter og opplæringskontorer til å bruke dette arrangementet til noe positivt, få det til å være en gulrot for lærlinger/kandidater til å delta i uttakskonkurranser og NM for de som kvalifiserer seg. La oss sammen legge lista og bidra på en positiv måte til bedre rekruttering og faglig/sosialt fokus for våre lærlinger. For styret i VBL Jan Henrik Nygård Leste artikkel i nr 12 angående hvordan g jøre NM i blikk bedre. Det er positivt at en er engasjert og ønsker at ting kan g jøres bedre og at en har meninger om hvordan. Men det blir feil når en kommer med påstander om arrangementet som direkte er uriktige. Så derfor ser jeg meg nødt til å fortelle noe om hvordan arrangementet ble arrangert. Jeg begynte å etterlyse kandidater fra Rogaland ca ett år før arrangementet startet, med ønske om å arrangere et Rogalands mesterskap. Responsen uteble. Det var kun en kandidat som ønsket å delta. Så påstanden om at noen lokale aktører ikke har hørt noe om dette, skyldes definitivt ikke aktivitetene og informasjonen fra lauget eller opplæringskontoret i forkant av arrangementet. Det ble sendt ut flere mail til regionslederne i Oslo, Midt Norge (Trondheim), Vest Norge (Bergen) og Nord Norge. Spørsmålet dreide seg om de klarte å stille med kandidater som var innenfor alderskriteriet, som er maks 21 år. Oppgaven, som var laget av dommerne fra forrige mesterskap i Bergen, ble sent ut til regionslederne i god tid før mesterskapet. I samarbeid med Øystein Moa i Trondheim forandret jeg litt på oppgaven som ble brukt under NM, for at kandidatene skulle få litt utfordringer. Kandidatene kom etter vårt ønske én dag før konkurransen startet for å gjennomgå verktøy og utstyr som var på standen. Da hadde vi mulighet til å skaffe ting som eventuelt skulle mangle. Det ble brukt god tid på dette. Ingen av deltagerne fant noe som manglet av verktøy eller utstyr for å utføre oppgaven. I ettertid ble det imidlertid etterspurt noe verktøy, som da ble skaffet så raskt som mulig. Kjempejobb At hyttene var ustødige, er vi ikke enig i, og vi fikk ingen kommentar om dette verken fra deltagere eller dommere. Dommerskjemaene med poengfordeling kom fra VBL. Det var samme skjema som ble brukt under landskampen i Drammen. Vi 6 blikkenslageren 1/2-09

7 RHEINZINK -Rutetekking med store ruter RHEINZINK -Rutetekking gir arkitekten mange nye muligheter til å forme en fasade. Rutene kan legges vertikalt, horisontalt og diagonalt. Det er også mulig å forme komplekse fasader i konveks eller konkav utforming. Hver rute hakes inn i hverandre og Det er ingen tvil om at Kim Holger Mathisen (bildet) fra Trondheim var den beste deltageren under NM i Dommerne kåret den riktige vinneren, påpeker Stein Erik Sliper. festes med klammer i overkant av rutene. Montering skjer nedenifra og opp. Under montasje er nøyaktighet ekstra viktig for å få en ren fasade. Standard modulbredder kan fås i størrelsene fra mm og med lengder opp til 1200 mm. oversatte disse da de var skrevet på svensk, pluss at vi la inn poeng for ventilasjonsdelen av oppgaven. Dommerne hadde et møte på tirsdagen og gikk igjennom dommerskjemaet og gjorde sine justeringer, slik at dømmingen skulle bli rettferdig. Dommerne var til stede under hele mesterskapet og dannet seg et godt og riktig bilde av arbeidet som ble utført av kandidatene. Dommerne utførte en kjempejobb og alle var enige om resultatet. Vi vil ellers legge til at vi ikke registerte noen klager fra Lars Eriksen eller noen andre, under eller etter NM. Vi registrerte derimot at noen tok det veldig tungt at de ikke gikk seirende ut av konkurransen. Deltagerne imponerte alle med en utrolig bra innsats og godt samarbeid dem imellom, Jeg vil takke Bergenslauget for NM-permen som vi fikk. Den var til kjempegod hjelp for oss som arrangør, Vi kommer til å legge inn våre erfaringer med arrangementet i år og sende NM-permen videre til neste arrangør. Håper dette retter opp noe av det negative inntrykket som en kan sitte med etter å ha lest artikkelen i Blikkenslageren. For arrangørene av NM i Blikkenslager i 2008 i Stavanger, Stein Erik Sliper RHEINZINK har en egen brosjyre for planlegging og anvendelse som kan fås ved henvendelse til oss. RHEINZINK forhandles av: RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: blikkenslageren 1/ RZ_3565-4C-N

8 Dommerne i arbeid i Stavanger, fra venstre Kenneth Hellisen, Leif Fjelde, Bård Iversen og Svein Erik Knutsen. NM I Stavanger var et flott arrangement! Vi som var dommere i NM yrkesfag i Stavanger 2008, ønsker å komme med vårt syn på hvordan NM ble arrangert og poengmetode. Årsaken er artikkelen i forrige Blikkenslageren, hvor Lars Eriksen tar til orde for å sikre et bedre NM for ettertiden. Ingenting er vel bedre enn at vi har engasjerte medlemmer som vil fagets beste. Men man skal vokte seg vel for å komme med bombastiske utsagn om både andre deltakere, dommere og arrangører når man «gråter for sin syke mor». Virkeligheten fortonet seg nok heldigvis langt fra slik Lars Eriksen påstår i Blikkenslageren. Her blir det fremsatt ganske grove beskyldninger hentet helt ut i fra løse luften. For å ta det viktigste først: Den beste kandidaten vant, det var vi dommere aldri i tvil om. Dette var tross alt et NM og den penest utførte prøven vant. Det var ikke en enkel detalj, eller bare taket, som lå i vurderingen, det var hele faget vårt: Ventilasjon, fasade og tak, samt en helhetsvurdering av det estetiske, ryddighet og orden, verktøybruk, her var utfoldinger, loddinger, hjørneløsninger, evnen til å takle stress osv. Når det er sagt så har alle deltakerne all grunn til å være stolte over sine prestasjoner, det var høy standard på alle sammen. Kraftig kost I artikkelen fikk alle involverte passet påskrevet. Utelatt ble det faktum at forholdene var like for alle kandidatene, også «innpåslitne» tilskuere. Alle kandidatene hadde dagen i forveien gått igjennom oppgavene, prøvestasjonene, tilgjengelig verktøy med mer. De er alle utlærte svenner, man må da kunne forutsette at de selv vurderer eventuelt manglende stillas/arbeidsbukker. Dette er faktisk HMS på sitt klareste og et av vurderingskriteriene på helheten av den enkelte kandidat i konkurransen. At prøvestasjonene sto ustøtt, er direkte usant. Påstanden til Lars Eriksen om at vi ga førstepremien til vinneren fordi han aldri hadde båndtekket og at vi av den grunn syntes «synd» på ham, er kraftig kost. Vi håper alle at Lars Eriksen er feilsitert på dette. Vi som dommere har tross alt faglig integritet, flere av oss er medlem av prøvenemnd. 8 blikkenslageren 1/2-09

9 Fakta i saken er at vinneren til daglig jobber med ventilasjon, altså et av våre faglige tre felt. Han har ikke jobbet så mye med båndtekking. At han ble overrasket over å vinne, vil jo ikke si det samme som at han ikke leverte det beste produkt. Vi som dommere kan skrive under på at vinneren er en meget god fagmann. Svensk mønster Det tragiske er at Lars Eriksen får sette den faglige kompetansen til vinneren mot sin kandidat som kom på 2. plass i et riksdekkende fagblad, dette burde vel kanskje Blikkenslageren holde seg for god til å gjøre? Det er tross alt snakk om unge fagarbeidere som kanskje blir fremtidens medlemmer av VBL. Vi som dommere håper at Lars Eriksens utspill ikke har tatt gleden fra Aleksander med å henge opp beviset på en god sølvmedalje, likeså at Kim kan glede seg over en velfortjent gullmedalje. I artikkelen påstås det at poengfordeling er laget på en slik måte at arrangøren har gitt Rogaland fordeler. Dette er ikke korrekt. Poengskalaen er adoptert direkte fra Sverige. Om det skulle gi Rogaland noen fordeler vet vi ikke, men den enkelte leser ser nok selv hvor håpløs en slik diskusjon er. Opplæringskontor som arrangør Om VBL burde være enda tyngre representert i NM, får andre vurdere. Det faglig beste er uten tvil at opplæringskontorene står som arrangører og at VBL sper på med sin faglige tyngde der det er ønskelig fra hvert enkelt opplæringskontor. Dette vil sikre at kandidater i bedrifter som ikke er medlem av VBL, får lik sjanse til å delta. Vi må ikke glemme at dette er et arrangement for den enkelte kandidat og faget som helhet, ikke VBL som medlemsorganisasjon. Hvis VBL da kjenner sin besøkelsestid, kan man her kanskje få en tilvekst av medlemmer. 125 år selvsagt! Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug jubilerer i år, noe bladet skrev i forbindelse med intervjuet med oldermann Pål Sagen i nr 12. Men der snek det seg jo inn en slurvefeil på hele 25 år! Lauget feirer 125-års jubileum, noe som skal markeres med et eget arrangement på høsten; etter at man har falt til ro etter å ha arrangert Landsmøte i hovedstaden i juni. Til slutt: Lars Eriksen burde ha sendt en formell klage på avgjørelsen i stedet for å gå ut på denne måten. Det ville vært eneste riktig vei å gå. Nå er det brukt masse tid og krefter på noe som egentlig er en ikke-sak. Noen vil nok sågar påstå at slike utspill ikke gir noe positivt engasjement for faget vårt, heller tvert om. Vi vil takke Stein Erik Sliper og Stavanger for et flott arrangert NM. Leif K. Fjelde, Kenneth Helliesen, Bård Iversen, Sven Erik Knutsen Vil bli kultursjef Blikkenslager Arne Hornsletten i Elverum var en av 14 søkere til stillingen som ny kultursjef i Elverum. I følge lokalavisen Østlendingen er han en profilert person i lokalmiljøet etter å ha skrevet bok med lokale historier. Blikkenslageren hadde følge blant annet av to kultursjefer og en venstrepolitiker på søkerlisten. K V A L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D Copper Solutions for Architecture Nordic Products fra LUVATA har 10 ulike overflatefinisher, og leveres både som plater og bånd. Tykkelser fra 0,4-40 mm. Nordic Systems fasadekassetter og fasadepanel Nordic Interior Systems innvendige tak og vegger Nordic Avløps- og sikkerhetssystemer Kort leveringstid fra eget lager For brosjyre, priser og leveringstider: Telefon e-post: Prosjekt: Drammensbadet Arkitekt: Bfs Arkitekter AS, Oslo Bl.slager: Buskerud Blikk & Sveis AS Produkt: Nordic Green Traditional, plater og bånd 0,7 mm ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: For mer info.: blikkenslageren 1/2-09 9

10 Når stillasene fjernes vil det sirlig utførte kobberarbeidet bare skimtes på lang avstand. Fra denne gesimsen er det 25 meter opp til foten av selve spiret. Optimal håndverkskunst Alle som har hatt ærend i de 15 etasjers høye stillasene rundt Oslo Domkirke de siste månedene har lagt merke til de flotte kobberarbeidene som er utført i forbindelse med totalrestaureringen. Blikkenslagermester Øivind Nielsen har god grunn til å være stolt! Blikkenslager Sami Tarkinen har rigget seg til oppe i stillaset og knekker gesimsbiter. Blikkenslager Rolf Andersson tilpasser boksene som avslutter takklabbene. 10 blikkenslageren 1/2-09

11 Av Per Olav Berg Håndverkere fra hovedentreprenør Skutle, konsulenter og rådgivere, byggherrer og andre på tur i stillaset kommer nært på det omfattende blikkenslagerarbeidet som er utført i tårnet på Oslo Domkirke. De roser blikkenslagerne som har ført tårnet tilbake til opprinnelig standard og vel så det. Hele bygningen totalrehabiliteres på grunn av store råteskader i tak og konstruksjoner. Når stillasene rives, er det ikke andre enn byens fugler og da snakker vi ikke om de løse som får se vel utført håndverk på nært hold. Vi andre går glipp av alle detaljene, nøysomt utført av blikkenslagerne hos Øivind Nielsen Blikkenslagerverksted AS i Oslo. Vi har brukt over 10 tonn med 0,7 mm glødd kobber. I januar i fjor startet vi med tårnet. Før det hadde vi tekket det 10 meter høye tårnet over sidebygningen som rommer biblioteket, forteller Øivind Nielsen. Under veis har han følt frustrasjoner på grunn av forsinkelser i fremdriften. Nye funn av råteskader har ført til at hele prosjektet er et år forsinket. Vi fant mye spiker i skjøter og fester i kobberet vi fjernet. Nå er det skjult innfesting over alt, sier han. Kula oppe i spiret over kirketårnet sitter 64 meter over bakkeplan. Den er av stål og er nå forgylt med bladgull. Hele spiret er åtte meter høyt og er gjort av en tysk smed. Under spiret består tårnet av en del som betegnes som «øvre tårnlanterne». Under den finner vi «nedre tårnlanterne» og nederst «tårntaket». Tårnet er åttekantet og har sirlige åpninger og arker. Fra nedre kobberbeslåtte gesims til spiret er det 25 meter. Dette er det optimale av håndverksutførelse. Slike faglige utfordringer har vi sjelden. Vi har måttet ta frem det ypperste av det blikkenslagerfaget har å by på, sier Øivind Nielsen. Skummelt Ikke alle trives like godt med å jobbe så høyt over bakken, til tross for heldekket stillase. Detalj av nøkkelhullene i nedre tårnlanterne. Snart er det bare duene som får se dette på nært hold. Et par mann hos entreprenøren måtte melde pass, Ikke bare høyden var skummel. En munk går igjen i domkirken, og alle har både sett og hørt ham på sin ferd opp gjennom stillasene Sami, Rolf og Tommy har vært med hele tiden, og det er gunstig at de samme håndverkerne følger slike prosjekter. Alle i bedriften har vært med på utførelsen av prosjektet. Dette er ikke vanlig plankekjøring. Nå gjenstår å tekke den fem meter høye lanternen over midtskipet. Tårnet over kongeinngangen skal skivetekkes, men Nielsen vet ikke når de kan komme i gang. Tømrere må bytte dragere og undertak. Alt er oppråtnet. Øivind Nielsen er skeptisk til at undertakene på skipene ikke er utført med luftespalte. Selv om dette er kaldloft, mener Nielsen det vil bli mye varmegjennomgang når kirken er fullsatt vinterstid. Det vil sannsynligvis føre til isdannelse ved takfoten, sier han. Skisse av tårnet på Oslo Domkirke viser alle arkene og de tre nivåene med øvre og nedre tårnlanterne og tårntaket nederst. Blikkenslagermester Øivind Nielsen har en god følelse for arbeidet som er utført i tårnet. Her står han øverst i øvre tårnlanterne. «Nøkkelhullene» i øvre tårnlanterne. Her er tårnkonstruksjonen på sitt smaleste, før det øverste taket og spiret. Inne på gulvet i denne tårnlanternen har blikkenslagerne preget inn sine navn for ettertiden. blikkenslageren 1/

12 Selve stillaskonstruksjonen ved rehabiliteringen av Oslo Domkirke er egentlig verdt en studie. Selv om alt var trygt og godt og i henhold til alle tenkelige forskrifter og regler, svaiet stillaset merkbart i toppen når det blåste som verst. Bildet viser overgangen mellom nedre tårnlanterne og tårntaket. FAKTA Oslo Domkirke (tidligere Vår Frelsers kirke) ved Stortorvet i Oslo sentrum stod ferdig i Oslo Domkirke er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet, Oslo sentrum. Kongehuset og staten bruker kirken ved offisielle begivenheter som vielser og gravferder. I august 2006 ble kirken stengt for rehabilitering. Tårnet var opprinnelig lavere enn dagens og ble avdekket med en slak tårnhjelm. Kirken ble murt i nederlandsk gul teglstein som kom til landet som ballast på de norske trelastskutene. Tårnet fikk en engelsk klokke i Domkirken ble ombygget innvendig i årene og tårnet ble forhøyet og utstyrt med en rikere tårnhjelm og spir. Det ble samtidig anbrakt en ny kongeinngang på sydsiden. Hundre år senere ble kirken restaurert på nytt, og arbeidene var ferdig til byens 900-årsjubileum i (Kilde: Wikipedia) I tidligere tider var det døgnkontinuerlig brannvakt oppe i tårnet. Fra vinduene var det 360 graders utsikt. Og ble brann oppdaget, ringte vakten med kirkeklokkene. Dette er det optimale av håndverksutførelse. Slike faglige utfordringer har vi sjelden. Vi har måttet ta frem det ypperste av det blikkenslagerfaget har å by på, sier Øivind Nielsen. 12 blikkenslageren 1/2-09

13 Kvalitet kommer alltid først. Resten er opp til deg. En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien. blikkenslageren 1/

14 Ferske svenner i kobber- og blikkenslagerfaget i Oslo. Fra venstre Kim Stephen Carcary Torkildsen, Jarupong Kalsaas, Ronny Gulbrandsen, Tommy Enge, Tonny Haugen Eklund og Kasper Kaarbø. De øvrige tre er Jack- Ove Embøl Pettersen, Dick Arnesen Sivertsen og Jonas Alexander Haugan. Stolt øyeblikk Seks blikkenslagere fikk utlevert sitt svennebrev i Oslo rådhus før jul. I alt mottok 284 personer fag eller svennebrevet i 56 ulike fagretninger. Mitt ønske er at dere kommer inn i gode og varige jobber, sa ordfører Fabian Stang til et fullsatt rådhus. Av Per Olav Berg Ytterligere tre kandidater mottok svennebrev i tillegg til de seks som kom opp på podiet i rådhuset. I tur og orden kom alle 284 frem og fikk sine fag- eller svennebrev av Erling R. Mongstad, leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo, og selvsagt av sine respektive oldermenn. Etter å ha håndhilst på 284 personer, kan jeg gå opp i svenneprøven i håndtrykkerfaget og være sikker på å stå, sa Egil R. Mongstad etterpå. I alt 1200 personer overvar den høytidelige seremonien, der elever fra Manglerud videregående skole sørget for musikalske innslag, og ordfører Fabian Stang ønsket en ny generasjon håndverkere velkommen som gode ambassadører for hovedstaden. Enten det er tilfeldig eller bevisst valg som ligger bak, har dere uansett gjort en stor innsats. Gjennom motivasjon har dere fått til det dere vil. Vi står overfor en vanskelig økonomisk tid. Mitt ønske er at dere kommer inn i godt og varig arbeid, sa ordføreren. Mongstad delte også ut fagprøvemedaljen til tre jenter, i blomsterdekoratørfaget, kontorfag og terminalarbeiderfaget. Leder i Oslo Håndverks- og Industriforening, Per Sannes, delte ut svenneprøvemedaljen til en fra trykkerifaget og en fra rørleggerfaget. Jarupong Kalsaas får svennebrevet av Egil R. Mongstad, som nr 240 i rekken av 284 personer. Tonny Haugen Eklund gratuleres av oldermann Pål Sagen i Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug. 14 blikkenslageren 1/2-09

15 Reformens første på plass Utdanningsreformen Kunnskapsløftet er inne i sin andre fase. Sommeren 2008 gikk de første elevene etter ny læreplan ut fra vg2, forhåpentligvis til en læreplass i våre bedrifter. I Sør- Trøndelag er det ansatt 20 nye lærlinger i ventilasjons- og blikkenslagerfagert, noe vi i Opplæringskontoret KBV er godt fornøyd med, sier Øystein Moa til Blikkenslageren. Det har knyttet seg en del spenning til hvordan utdanningsreformen vil påvirke opplæringens innhold. Foreløpig er det for tidlig å si noe sikkert om elevenes bakgrunn fra skolen er styrket eller svekket i forhold til de utfordringer som møter dem som lærlinger. Erfaringene så langt med våre nye lærlinger har vært positive, fortsetter han. Nye læreplaner har gitt oss muligheten til en revidering av innholdet i læretiden, og en justering av dokumentasjonsordningen. Den nye opplæringsboka er godt mottatt av lærlingene, noe som er viktig og klart peker framover. Den neste utfordringen blir nå å sørge for en tilpasning av svenneprøvene, slik at de blir i takt med nye læreplaner. Etter min mening bør vi samtidig sørge for at de nye svenneprøvene blir samstemt utover det ganske land, sier Øystein Moa. Etisk utvalg i VBL? Styret i VBL vedtok på sitt siste møte i 2008 at det ikke skal nedsettes et eget etisk utvalg i VBL. Forbundet er representert i BNLs etiske utvalg ved Franke Onsrud, og støtter dessuten satsningen på omdømmeløftet i BNL. Styret i VBL vil fungere som høringsinstans for etiske spørsmål i VBL. 19 nye svenner i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag har vi fått 19 nye blikkenslagersvenner i 2008, og av disse ble tre kandidater bedømt til bestått meget godt. Dette er en karakter som henger høyt og kandidaten må vise faglig dyktighet utenom det vanlige for å oppnå en slik karakter til svenneprøven, opplyser Øystein Moa. Alle de 20 kandidatene som har vært opp til svenneprøve i år, var lærlinger i Opplæringskontoret KBV, og bedriftene har gjort en god opplæringsjobb med lærlingene. Tre av de 20 ble bedømt til ikke bestått ved første gangs prøve. Til sammen er det i år dermed avlagt 22 svenneprøver ved prøvestasjonen på Tiller videregående skole, som er det største antallet prøver siden 1998, da det ble avlagt 24 svenneprøver. Neste år kan bli litt roligere for prøvenemnda. Da ser det ut til det blir omkring 15 svenneprøver. Solidarisk fornyelse Finanskrisen har tydeligvis skapt holdningsendringer i det norske samfunn, skriver Oppland Arbeiderblad, som peker på at flere målinger viser at et flertall av norske velgere foretrekker økt satsing på offentlig sektor fremfor skattelettelse. «De har fått langt større tro på dagens rødgrønne regjering, enn tidligere. Tiltroen til mørkeblå høyrepolitikk har slått sprekker. Den store utfordringen regjeringen står overfor, ligger i å skape trygghet for arbeid. Industrien er mest utsatt, og bør få spesiell oppmerksomhet. Men samtidig må regjeringen stimulere til omstilling både i privat og offentlig sektor. Også det er nødvendig for å møte fremtidas utfordringer blir utvilsomt et krevende år, men det kan også bli spennende og nyskapende. Preget av mer solidaritet og fornyet fremtidstro, skriver avisen. FP-12 Aluminium Bånd- og skivetekkingskvalitet fra OLBI Gi husets femte fasade et båndtekt smykke! ärggrön zinkgrå mörkgrå silver svart tegelröd nötbrun mörkröd Lagerføres i 8 farger, i PVDF (PVf2)-lakk og ubehandlet. Leveres i coil/plater i 0,8mm x 600/1250 mm. Leveringstid ca. 1-2 uker til små og store prosjekter. Egner seg godt til småhus, tilbygg og karnapper. Lett å forme lett å arbeide med. Ved bruk av aluminium får man et kvalitetsprodukt med mindre frem tidige vedlikeholds kostnader. Olbi Aluminium AS P.b. 166 Kalbakken 0903 Oslo Tlf Faks E-post: OLBI.indd :16:39 blikkenslageren 1/

16 Fornyelsen Han har deltatt i NM og i landskamp mot svenskene, men Kasper Kaarbø (24) ble blikkenslager ved en tilfeldighet. Tilfeldigheter er ikke noe å belage fagets fremtid på, sier Kasper, som er opptatt av å g jøre en god jobb, mens andre er opptatt av hvorfor han har så store hull i ørene Av Per Olav Berg Nylig var han en av ni som hentet svennebrevet i Oslo Rådhus. Kasper Kaarbø i Sigfred Bentzen & Sønn AS i Oslo deltok i NM i Bergen i 2007 og kom på 2. plass, og han deltok på laget i landskampen mot Sverige i Drammen i august. Blikkenslager ble han ved en tilfeldighet, som så mange, mange andre. Vi kan ikke basere fremtiden til blikkenslagerfaget på tilfeldigheter. Jeg er overbevist om at den lave rekrutteringen som Oldermann Pål Sagen viser til i forrige Blikkenslageren, mye skyldes dårlig profilering. Da jeg gikk på skolen, var det yrkesmesser på skolen, men ingen fortalte oss noe spennende om blikkenslagerfaget, som jeg kan huske. I ettertid har jeg fått med meg at man viste noen ventilasjonskanaler og vifter, og at en ingeniør fortalte. Jeg savnet å se verktøy. Jeg tror det å ta og føle på forskjellige verktøy, klemme og knekke metall med håndverktøy, kan gjøre folk nysgjerrig. Ungdom som søker seg mot yrkesfag, er stort sett opptatt av verktøy.. Det er heller ikke noe sjakktrekk å vise bilder av blikkenslagere ute på tak en vindfull høstdag. Bilder må tas en vakker sommerdag, gjerne i en situasjon med båndtekking, slik at vi får vist frem yrket vårt. Man må ikke være redd for å blåse opp faget for å vekke interessen. Det skader ikke å skryte, og det kan være lurt å lage radioreklame på radiostasjoner som ungdommen lytter på, Radio Tango i Oslo, for eksempel, sier en engasjert Kasper Kaarbø. Sans for V-åttere Kasper har mange omgangskamerater som ikke vet hva en blikkenslager gjør. De har hørt at det er et fag, men aldri noe mer. Kasper har «vervet» to kompiser inn i faget. En av dem er lærling i samme firma nå. Hvordan ble du blikkenslager? En i familien er bekjent av Jan Erik Bentzen. Han spurte meg om jeg ikke hadde lyst til å bli blikkenslager. Jeg var 18 år og visste ikke noe om hva en blikkenslager var, og kontaktet formann Svein Strømberg hos Bentzen. Der fikk jeg raskt spørsmål om når jeg kunne begynne Opprinnelig gikk jeg på videregående for å bli serviceelektroniker, med tanke på å bli radio- og TV-reparatør. Plutselig sto jeg uten lærlingplass, etter å ha blitt lovet det i et års tid i firmaet jeg hadde vært utplassert i og jobbet i feriene. I noen måneder jobbet jeg på bensinstasjon og åtte måneder i et vaktmesterfirma. Mest lyst hadde jeg til å få meg en ordentlig utdannelse, så det passet godt at denne bekjente dukket opp, smiler Kasper. Han lurte litt på å begynne med bilelektronikk. Alt som går på bensin og brummer, er gøy. Hjemme står tre biler i gården; en 1980 Chevrolet Pickup, en 1976 Dodge Van, som tilhører dama, og en taksenket 1949 Ford Tudor. Dessuten en 1943 Ariel motorsykkel, en 1977 Vespa 50 ccm, og en Fjordwing 19 foter, også den med V-åtter som de tre bilene. Båten har jeg sammen med mutteren, sier Kasper. Arvet gener Kasper har ikke noe sammen med faren. Han har ikke ham siden treårs alderen. Han er dansk, og det siste vi erfarte, er at han bor i Vietnam. Han er hovmester, eller noe lignende. Savner du en far? Ja, av og til. Det hender jeg tenker på det, hvordan det ville vært. Men jeg vet samtidig ikke hva jeg har gått glipp av. Jeg er enebarn og har en mor som har vært helt fantastisk. Hun er flyvertinne, eller airpurser som det heter når du er ansvarlig i flykabinen. Hun sier at fatteren var morsom og at han skapte liv rundt seg. Jeg har visstnok arvet de genene, i følge mutteren. De traff hverandre i Saudi Arabia. Hun var utstasjonert der. Så flyttet de til Norge og begynte å bygge hus i Lier, mens han jobbet litt i Tyskland. Huset var halvferdig og han skulle komme opp. Men mutteren ble sittende alene med en snørrunge. Han dukket aldri opp og siden har ingen av oss sett ham. De genene kan jeg klare meg uten, sier Kasper. Øker selvtilliten Kasper fikk en 2. plass i NM i Bergen. Han ble svært skuffet over ikke å vinne, og etterlyser fortsatt dommeravgjørelsen, som deltagerne skulle få i ettertid. Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger av bransjefolk som var der. Man får selvtillit 16 blikkenslageren 1/

17 over å bli tatt ut til et NM. Det var gøy å få vist seg frem, sier Kasper. Han trivdes også med å være på laget i landskampen mot Sverige i august. Det er alltid nyttig å lære av andres måter å gjøre ting på. Svenskene hadde noen artige løsninger særlig ved takvinduene som vi ikke hadde tenkt på. Vi kjørte bare svingene opp til fremstykket, mens svenskene tok svingen helt opp på sidene av takvinduet. Det fikk falsene til å passe bedre. Vi kjørte dobbeltfals hele veien, mens de bare gjorde en enkeltfals i svingene. Rent arrangementsteknisk er det mye igjen å lære, og jeg bidrar mer enn gjerne med mine erfaringer, slik at forberedelser og gjennomføring av slike mesterskap kan bli best mulig, sier Kasper. Kutt ut CD-boksen Han vender tilbake til rekruttering og profilering: Unge folk virker mer tiltrekkende på annen ungdom, derfor er det lurt å bruke unge blikkenslagere på yrkesmesser og stands. Og så håper jeg det snart blir slutt på den dumme CD-boksen. I beste fall kan boksen brukes til å ha småpenger i. Hva er det med den boksen som gjør ungdom nysgjerrig på blikkenslagerfaget? Nei, da er det bedre at de får knekke små sålbenker, eller knekke vannbrett som de kjenner igjen fra huset der hjemme. Da ser de hva faget driver med, mener Kasper. Han etterlyser evnen og viljen til å tenke nytt. Han hører hele tiden om at det er så dårlig rekruttering og at ungdom ikke vet hva faget består i. Hvorfor ikke vise spennende sammenhenger på en yrkesmesse? Vis en coil med metall ved siden av en plate med alle knekkeog klippelinjer, sammen med ferdigklipte deler og til slutt det ferdige pipebeslaget? Viser man verktøy og praktiske, konkrete ting som ungdommen kjenner igjen, vil det vekke mer nysgjerrighet enn å knekke cd-bokser. Det krever en litt større jobb og mer forberedelser. Man hva er målet. Vil vi ikke oppnå noe, spør han retorisk. Ikke som alle andre Kasper er glad for at han ble blikkenslager. Han liker å være ute. Han liker de ulike dagene med de ulike utfordringene. Han er opptatt av å være en dyktig håndverker, mens andre er opptatt av hans iøynefallende ørepryd. Hva ligger bak de store hullene i øreflippene dine? Det er en greie jeg fikk for meg en gang for sju-åtte år siden. Jeg startet med vanlige hull, som så er strukket ut litt etter litt, til slik de er nå. Du vekker litt oppmerksomhet? Ja, og det er meningen. Synes det er gøy å ha noe som ikke alle andre har, sier Kasper Kaarbø. blikkenslageren 1/

18 Carl Hoff med sin andre kone, Annette. Kobbersmed uten nerver Smijernskorset øverst i spiret på sentraltårnet til Nidarosdomen ble inspisert i fjor høst. Det vakte minner hos Borghild Hoff. Hennes svigerfar ble i sin tid betegnet som «kobbersmeden uten nerver.» Han var med å restaurere tårnet i Carl Hoff var 55 år da han lekte turner i toppen av spiret til Nidarosdomen. Olaf Hansen nederst til høyre. Av Per Olav Berg En brannmann og en smed demonstrerte i lokalavisen at de ikke hadde høydeskrekk da de inspiserte smijernskorset på toppen av sentraltårnet. Borghild Hoff i Trondheim plukket frem bildet av svigerfaren, Carl Hoff. Han var en munter blikkenslager som utførte arbeid i tårnet i For moro skyld klatret han forbi kula, slo beina rundt det tynne spiret og slo ut med armene til ære for fotografen fra Schrøder. Nede til høyre, i et av vinduene i tårnspiret, skimtes kollega Olaf Hansen. De var svenner hos firmaet H. P. Berntsen i Trondheim, som gikk inn på 90-tallet. Olaf Hansen var svigerfar til blikkenslagermester Kjell Johansen i Trondheim. Carl Hoff var kjent for ikke å være redd for noe. Han hadde jobb i flere av byens kirkespir. Det verste syntes han Ila kirke hadde. Det var spinkelt og svaiet mye. Og jeg tror ikke de brukte noen form for sikring, forteller Borghild Hoff til Blikkenslageren. Hun er gift med William Hoff, en av Carls åtte barn. Carl Hoff ble født i Vestfold i 1883 og begynte i lære som kobbersmed i 12-års alderen i Oslo hos Olaf C. Johansen. Da han giftet seg for annen gang, flyttet han til Trondheim. Avisutklipp om restaureringsarbeidene av Nidarosdomen i 1938 forteller om «kobbersmeden uten nerver», eller «den evigglade kobbersmed», og det var Carl Hoff de skrev om. Han elsket å spille munnspill og synge. Carl Hoff døde 73 år gammel. Han svingte seg i turnstanga da han var 70, forteller svigerdatteren. 18 blikkenslageren 1/2-09

19 Spørreundersøkelse om maskininvesteringer VBL g jennomførte høsten 2008 en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene for å kartlegge investeringer i maskiner siste tre år, planlagte kjøp samt bedriftenes erfaringer med sine innvesteringer. Tilbakemeldingsprosenten ligger på ca. 15 noe under det vi hadde håpet på. Vi antar at det er flere årsaker til at medlemsbedriftene velger å ikke svare. Innkomne svar viser en variasjon i størrelse på investeringer siste tre år. Alt fra null i investering til investeringer på over en million kroner. Dette gjenspeiler medlemsbedriftenes spredning i størrelse. I tillegg vet vi at en investering i maskiner er av langsiktig art, sier daglig leder Per Sannes i VBL. På spørsmål om selgers kompetanse og leveringstid er hele skalaen fra 1 6 benyttet. Når det gjelder funksjon og samsvar med forventningene ble den øvre halvdelen av skalaen benyttet. På spørsmål om innkjøpt maskin var riktig til formålet var svarene entydige JA. Tilbakemelding på responstid ved feilsøking, service og reparasjon er igjen hele skalaen tatt i bruk. I underkant av halvparten har inngått serviceavtale med leverandør. Her har maskinleverandørene en jobb å gjøre fordi det er en stor andel av de som ikke har serviceavtale som ønsker å inngå en slik avtale, poengterer Per Sannes. På spørsmål om hvor bedriftene ønsker å få presentert nyheter er det god spredning mellom de fire alternativene som var Fagtreff, Landsmøter, Messer og Lokalt. For VBL er spørreundersøkelser av denne typen viktig for å få en oversikt over medlemsbedriftenes synspunkter og erfaringer. Denne informasjonen vil være nyttig i VBLs videre arbeid med å gi medlemsbedriftene best mulig rammebetingelser, sier han. Rekordmange lovbrudd Arbeidstilsynet har avdekket rekordmange lovbrudd i Økningen er på nesten 50 prosent sammenlignet med Byggenæringen har hatt flest tilsyn. I 2007 hadde tilsynet reaksjoner mot bedrifter. Ved midten av desember hadde de allerede registrert reaksjoner. Det er en økning på 48 prosent, skriver Bergens Tidende. Ifølge direktør for Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, skyldes økningen først og fremst mer strategisk tilsynsarbeid. Byggenæringen har hatt flest tilsyn, tett fulgt av varehandelen. Over halvparten av alle tilsynene er gjennomført i bedrifter i de to bransjene. Mens antall lovbrudd har økt i hele landet, har 14 mennesker omkommet i arbeidsulykker i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i Det er dobbelt så mange ulykker med fatalt utfall som noen annen region i Norge. Totalt har 47 personer mistet livet på jobben i Norge i år, mot 38 i Rundt hver femte arbeidstaker i Norge jobber på Vestlandet, mens nær hver tredje dødsulykke skjer her. De fleste dødsulykkene skjer ved bruk av maskiner. blikkenslageren 1/

20 Helge Johnson (bildet) og Gunnar Sørvik orienterte om produktene til Norsk Stål på kundeseminaret i Kristiansund. Treff i Kristiansund 50 kunder møtte frem på en travel hverdag da Jon Sæter AS i Kristiansund inviterte til fagseminar. Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret kom med klare positive signaler for regionen; lav prisnedgang og stor aktivitet. Bjørn Erik Øye innledet formiddagens økt, sammen med representant fra Nordmøre Næringsråd og ordfører Per Kristian Øyen. Alle tre hadde innlegg om aktiviteten på Nordmøre og i Kristiansund; veiprosjekter, flere byggeprosjekter, ny flyterminal, utvidelse av landingsbanen, nye store haller til undervannsteknologi. Byggenæringen har mat i lang tid fremover. De større entreprenører som var til stede, hadde utelukkende positive kommentarer til initiativet som Jon Sæther AS har tatt overfor sine kunder, og håper at arrangementet gjentas neste år, forteller daglig leder Ronny Myrset. En rekke av leverandørene var på plass for å fortelle om sine produkter. Sika demonstrerte fugemassesystemer, Milwakee forskjellige elektroverktøy, Helly Hansen viste arbeidstøy, Laserspesialisten orienterte om laser og måleinstrumenter, Proffpartner redegjorde for sine tilbud, Flexit demonstrerte en ny generasjon ventilasjonsanlegg, og BME demonstrerte hjertestartere. Norsk Stål var også på plass med sitt produktprogram. Det samme var Plannja, ved Åge Berntsen. Det ble et nytt vellykket fagseminar. Vi arrangerer ett på høsten og ett om våren for å gjøre kundene våre kjent med nye produkter, metoder og løsninger, nye farger, trender og nye krav. Det er alltid et behov for en generell oppdatering, fremholder Ronny Myrset. Han anbefaler for øvrig alle blikkenslagerbedrifter i Norge at de knytter seg til «Blodstrupsmoen». En hjertestarter hjelper deg til å bli en bedre livredder, sier Ronny Myrset. Med hjertestarter blir du en bedre livredder, understreker daglig leder Ronny Myrset hos Jon Sæter AS. AS StillASer: utleie og SAlg Det du trenger til rett tid! AS StillASer Schleppegrellsgt Oslo Tlf Mobil: Flere dør på jobb 47 mennesker har omkommet i arbeidsulykker i Norge i av dem var bønder. Dette gjør bondegården til Norges desidert farligste arbeidsplass. Norske bønder er ofte alene på jobb og er omgitt av farer. Et uoppmerksomt øyeblikk kan være nok. De fleste som dør på jobb, har vært utsatt for klemskader eller mister livet i fallulykker. Industrien ligger like bak landbruket når det gjelder risikofylt arbeid. Her døde ni personer i ulykker i fjor. Byggebransjen og transportnæringen følger like bak. Arbeidstilsynets årsoversikt viser at Vestlandet har dobbelt så mange dødsulykker som resten av landet. 98 prosent av dødsulykkene rammet menn. På Vestlandet har en mange mekaniske bedrifter, blant annet knyttet opp mot oljesektoren, forklarer Kåre Askvik, tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Bergen. 20 blikkenslageren 1/2-09 Stillaser_annonse.indd :10:33

21 Informasjon er kunnskap Et årsabonnement på Blikkenslageren koster nå kr 450,-. Tilleggsabonnement kun kr 225,-! Får alle i bedriften lest bladet? Med tilleggsabonnement får alle 10 utgaver med aktuelle reportasjer og artikler om ventilasjon, tak og fasade. Blikkenslageren er bransjens viktigste møteplass. Medlemmer i VBL får bladet som en del av kontingenten. Lang og tro tjeneste Magne Harald Myrset i Jon Sæter AS i Kristiansund har fått Det Kgl. Selskap for Norges Vels sølvmedalje for 30 års lang og tro tjeneste. Samtidig fikk Ole Harald Lund, til venstre, utdelt klokke for 10 års sammenhengende ansettelse hos Jon Sæter AS. Det Kgl. Selskap for Norges Vel er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme levende lokalsamfunn med gode bo- og oppvekstvilkår, tilgang på arbeidsplasser, aktivitetstilbud og kultur. Norges Vel tilbyr både personlig medlemskap, medlemskap til organisasjoner og støttemedlemskap. Bestill tilleggsabonnement nå, kr 225,- pr. stk! Ta kontakt med eller så ordner vi det slik at alle i bedriften følger bedre med! Corus Colors Colorcoat HPS200 Ultra Den neste generasjon plastbelagt stål Colorcoat HPS200 Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti. Et ytterligere viktig steg fremover for å øke distansen til konkurrerende produkter. Uten tvil den beste garantien i markedet. En overflate som er fleksibel og som tåler tøff behandling. Unik Scintilla pregning, et bevis på ekthet. Stort fargeutvalg. Unik Confidex Garanti opp til 40 år. Fargeutvalg inspirert av arkitekter. Optimalisert Galvalloy stålunderlag for ekstra korrosjonsbeskyttelse. Unik beleggsteknologi for farge- og glansbestandighet. Miljøvennlig og 100% resirkulerbart. Lagerføres av ledende stål- og blikkenslagergrossister. Corus Bygg Systemer AS Røraskogen Skien T: +47 (0) F: +47 (0) E: blikkenslageren 1/

22 VÅRE GODE PROSJEKTER: Dette var lenge en brannruin. Nå er det ni leiligheter i gården som sto ferdig i Holengården i Porsgrunn Holengården i Porsgrunn brant i februar 2006 og sto lenge som en ruin i bybildet. Ny eier ville rehabilitere, og inn kom arkitekt Olav Lundesgaard. Han kjempet for å få forsikringsselskapet til å gå med på å bruke kroner mer for å få sink på taket. Her forteller han om sine gode erfaringer med blikkenslagerne. Det er bare blikkenslagere som kan lage skikkelig tekking som dette, sier arkitekten. (Alle foto: Olav Lundesgaard) Før ny eier overtok bygget, var det gitt byggetillatelse for rehabilitering med sort glasert takstein. 22 blikkenslageren 1/2-09

23 Av Per Olav Berg Holengården i Jernbanegata i Porsgrunn sto ferdig i Den var i Holenfamiliens eie fra 1914 til 1988, og hadde en broket historie etter det til den brant for tre år siden. Høsten Å feste takstein her ville vært et sjansespill, påpekte arkitekten overtok Tor Johannessen fra Bergen eiendommen, og det kom fortgang i planene om rehabilitering og ombygging til boligformål. Når bygningen står ferdig i neste måned vil den inneholde ni leiligheter av forskjellig størrelse og et hvilerom for Nettbuss-sjåfører i kjelleren. Bygningen har en murkonstruksjon som har vist seg å være meget solid, og ytterveggene har klart seg godt gjennom brannen og perioden etterpå. Taket var opprinnelig tekket med skifer, med sinkbeslag i overgangspartiene. Lektene som skiferen er festet i kan jo etter hvert råtne så spiker slipper og steiner glir ut. Jeg antar at det er dette som er grunnen til at taket på bygningen en gang på 70-tallet, tror jeg, ble lagt om og kledd med stålplater som imiterer sort takstein. Dette arbeidet var slett utført, og det var problemer med vanninntrengning flere steder, forteller arkitekt Olav Lundesgaard, som fortsetter: Før bergenseren overtok bygget, var det byggemeldt en rehabilitering med sort glasert takstein på bygget og gitt byggetillatelse til dette. Jeg gikk imot den løsningen. Dels fordi det ville bli et alt for hardt og mørkt uttrykk. Men også på grunn av sikkerheten. Det ville blitt vanskelig å få taksteinen til å henge på tårnet med 75 graders takvinkel, 10 meter over fortauet. Tårnet er flott, men samtidig så komplisert at bare blikkenslagerne kan lage skikkelig tekking. Andre faggrupper må gi opp. En av mine kolleger slår fast; «Blikkenslagere, det er de som må overta når ingen andre får det til!» Jeg synes skivetekkingen som Roy Holt i Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted anbefalte, med litt smalere felter enn vanlig, er blitt helt nydelig. Her har mange noe å lære! Roy Holt anbefalte for øvrig å bruke patinert VM Zinc. Alle er enige om at det var smart. Å bytte til sink fordyret nok taket med kroner. Det ble en kamp å få forsikringsselskapet til å godta det. Men sikkerhetsargumentet var tungtveiende, og dessuten støttet fylkeskonservatoren sink som alternativ til deres førstevalg, som naturlig nok var skifer, forteller arkitekt Olav Lundegaard. Godt nytt år til alle våre kunder! Som i fjor har vi også i år valgt å gi kr ,- til en veldedig organisasjon. I år er det Frelsesarmeen som nyter godt av denne gaven. De er valgt for den flotte innsatsen som gjøres for mennesker som trenger hjelp i hverdagen. Vi takker for året som er gått og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i året som kommer. Vennlig hilsen oss i Ventistål! Opprinnelig var taket tekket med skifer. På 70-tallet en gang ble skiferen erstattet med stålplater som illuderte takstein. Forsikringsselskapet godtok til slutt at det ble brukt sink til ny tekking. Hovedkontor: Lilleakerv. 4, 0283 Oslo. Tlf: blikkenslageren 1/

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Siste vandring med g jengen

Siste vandring med g jengen Nr. 6/7-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie

Detaljer

På hugget i Vestfold

På hugget i Vestfold Nr. 4-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund På hugget i Vestfold Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning Slottet får ny kobbertekking Folk bør glede

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8.

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8. Nr. 9-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Et bygg uten like Nok å ta fatt i Bli med til Nordbygg 2010 Profilen: Lærer av naboen Bølgete nasjonalsymbol side 4 side 8

Detaljer

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Med sans for det stilige

Med sans for det stilige Nr. 10-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Med sans for det stilige Mistet alt i brann Året da det snudde Italia-frelst prognosemaker Slik tenker arkitektene side 4

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

tema: Håndverkerforeningen Odd Hjemleland om Weatherford Ellen Hoprekstad om Expat Olav Stenhaug om Håndverkerforeningen

tema: Håndverkerforeningen Odd Hjemleland om Weatherford Ellen Hoprekstad om Expat Olav Stenhaug om Håndverkerforeningen 2 08 i tema: Håndverkerforeningen Odd Hjemleland om Weatherford Ellen Hoprekstad om Expat Olav Stenhaug om Håndverkerforeningen Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en Ikke alle

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 04/2013 OHIF feirer 175 år! En høyst levende jubilant (s 12) OHIF fra 1838 til 2013 (s 10) Årskonferanse & Håndverker dag (s 42) OHIFs nyeste

Detaljer

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

Detaljer