DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:"

Transkript

1 org.nr Årsrapport 2011 DansiT, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle dansekunstneres mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag. Gjennom dette ønsker DansiT å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere. DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: 1. Kulturpolitisk arbeid 2. Nettverksbygging 3. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere 4. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet 5. Forvalting av egne produksjonslokaler på Svartlamon Denne årsrapporten tar for seg aktiviteter på disse fem hovedområdene år 2011.

2 1. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsaklig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora DansiTs styre og administrasjon DansiTs styre 2011: Styreleder: Tone Pernille Østern. Styremedlemmer: Sten-Frode Solvang, Anna-Marit Sæther, Birgitte K. Olsen, Marianne A. Holdal, Åsne Hakvåg samt vara Tone Øvrebø Johannessen. Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. Det er viktig for DansiT å ha et strategisk styre med bred kompetanse og erfaring. DansiTs styre har i 2011 avholdt fem styremøter; 18. januar, 05. april, 26. april, 08. september og 17. november. Årsmøte for 2010 ble avholdt i DansiTs kontorlokaler på Svartlamon lørdag 12. februar. Årsmøtet for 2011 vil bli avholdt lørdag 11. februar DansiTs administrasjon har økt fra 1,1 til 2,1 årsverk i løpet av DansiT har fra og med mai 2011 fire ansatte dansekunstnere i deltidsstillinger: Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen i 60 % stilling, dansekonsulentene Ingeborg Dugstad Sanders, Mari Flønes og Tone Tronstad som dansekonsulenter i 50 % stilling hver. I takt med at DansiTs administrasjon har vokst har DansiTs styre blant annet avholdt organisasjonsutviklingseminar med administrasjon, utarbeidet mal for medarbeidersamtaler og igangsatt arbeidet med en lønnsstige for DansiTs ansatte. En av styrets viktigste oppgaver i 2012 er å få på plass faste bevilgninger og dermed kunne tilby faste stillinger til DansiTs administrasjon. DansiTs administrasjon har utpekt sin representant i styret og gjennomført medarbeidersamtale/oppfølgingssamtale med styreleder/daglig leder i løpet av Administrasjonen har utviklet rutiner og kjøreregler for virksomheten og kontorfellesskapet samt oppgradert forsikringer/pensjon for de ansatte. DansiTs administrasjon har også utviklet en tettere dialog med sine medlemmer, gjennom regelmessig utsendelse av nyhetsbrev samt innhenting av innspill og tilbakemeldinger rundt virksomhetens aktiviteter. Administrasjonen utvikler fortløpende medlemsfordeler samtidig som de er opptatt av å invitere andre scenekunstnere og interesserte til flere av DansiTs aktiviteter.

3 1.2. Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i april 2011 tilsagn om videreføring av pilotprosjektmidler fra Norsk Kulturråd for 2011 (kr ) og 2012 (kr ). Dette utløste 40% medfinansiering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr år En av hovedoppgavene for DansiTs styre og administrasjon 2012 vil være å jobbe for faste bevilgninger også fra stat og fylke fra og med DansiT har egne inntekter fra medlemsskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2011 ca 13% av regnskapet. Tilleggsinformasjon: DansiT fikk tilsagnet for 2010 fra STFK helt på tampen av året 2010, slik hadde DansiT i realiteten dobbelt tilskudd fra STFK i Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet Mangfold i administrasjonen Produsent for Danselaboratoriet (Kulturenheten, Trondheim Kommune), Elen Øyen, har i løpet av året 2011 hatt kontorplass ved DansiTs kontorfellesskap 1 dag pr uke. Øyen er rullestolbruker og DansiTs kontor har derfor blitt mer tilrettelagt for rullestolbrukere. Under arrangementet India2011 prosjektansatte DansiT indiske Varshita Venkatesh som medprodusent. Venkatesh har bred erfaring fra arrangementsarbeid i India og vil være en viktig kontakt for DansiT også i framtidig arrangementsarbeid Kulturpolitiske innspill/innlegg I løpet av 2011 har DansiT deltatt ved, sendt skriftlige innspill og holdt innlegg ved hørings- og innspillsmøter både lokalt, regionalt og nasjonalt DansiT sendte skriftlig innspill til kulturdepartementets utvikling av en strategi for dansekunst I denne sammenhengen holdt daglig leder ved DansiT også et muntlig innlegg ved innspillsmøtet i Oslo (21.06). Gjennom dialog med DansiT sendte både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune også innspill til kulturdepertementets strategiarbeid for dansekunst DansiT har skrevet innspill til Sør-Trøndelag Arbeiderparti; Innspill til en god og mangfolding kulturpolitikk i Sør-Trøndelag (24.06) DansiT har deltatt ved Trondheim kommunes høringsmøte rundt utvikling av delplan for arenautvikling i Trondheim (29.09), samt gitt innspill til statusrapport.

4 DansiT ønsker å videreutvikle/igangsette samarbeid med Dansens Hus, andre pilotprosjekt og riksteateret om turnéslynger for dans, dvs å bidra ytterligere til visning av dansekunst. I denne sammenhengen har DansiT via møter og innspill synliggjort ønsker og behov for/ved en visningsarena for dansekunst, både til Trondheim kommune samt til Svartlamon kultur- og næringsstiftelse (Verkstedhallen scene) Utvikling av arkiv/dansekartotek DansiT har i løpet av 2011 igangsatt arbeidet med et nettbasert arkiv/dansekartotek. All aktivitet i regi av DansiT er lagt inn i arkivet og administrasjonen har startet innsamlingarbeid fra tidligere dansevirksomhet i vår region. Dette er et møysommelig arbeid som vil være tidkrevende og derfor utvikles over tid Dialog med Adresseavisen En av DansiTs oppgaver er arbeidet for synliggjøring av dansekunsten. En god dialog med regionsavisa er derfor viktig. DansiT ønsker å utvikle en tydeligere pressestrategi og har i løpet av 2011 startet en dialog med Adresseavisen for å få innspill i en slik prosess. DansiT har fått en kontaktperson i Kulturadressa. 2. Nettverksbygging Sterk nettverksbygging er alfa og omega for DansiT. Dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser Den kulturelle skolesekken, Trondheim kommune I slutten av januar 2011 holdt leder ved DKS i Trondheim kommune, Jorunn Dugstad, og kulturombudene ved grunnskolene i Trondheim Kommune seminardag ved DansiT. DansiT fikk slik presentert sin virksomhet i helhet samt hvordan DansiT også er et ressurssenter eksempelvis for grunnskolene (nettverk av dansekunstnere) ArouniDance DansiT samarbeidet med det nyetablerte, Oslobaserte dansekompaniet ArouniDance, ved koreograf Christopher Arouni, under feiringen av dansens dager Kompaniet hadde urpremiere på forestillingen 60 seconds apart på Verkstedhallen scene under feiringen.

5 2.3. Teaterhuset Avant Garden DansiT har i 2011 samarbeidet med TAG ved feiringen av Dansens dager. TAG er også samarbeidspartner med DansiT ved MultiPlié dansefestival, som arrangeres neste gang i slutten av april TAG har i løpet av 2011 deltatt ved planlegging av MultiPlié TAG og DansiT har forskjelling utgangspunkt og hovedvirksomhet, og har derfor nytte av og utfyller hverandre. DansiT og TAG ønsker å se på flere mulige samarbeidsmodeller for framtiden Dansens Hus, Vårslepp / generalforsamling NoDa DansiT fungerte som kurator for deltagende forestillinger og dansekunstnere fra vår region under arrangementet Vårslepp på Dansens Hus mai. DansiTs administrasjon og styreleder var deltakende i Oslo denne helgen, både på Vårslepp og generalforsamlingen i NoDa Riksteateret / regionale pilotprosjekt innen dansekunst Leder for danseturnéer ved Riksteateret, Grethe Henden, og kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth, ønsker samarbeid med de ulike pilotprosjektene innen dansekunst om nye turnéslynger for dansekunst. DansiT har mottaksapparatet som er nødvendig for dette og er interessert av å utvikle seg videre som arrangør for visning av dansekunst og som samarbeidspartner med både Riksteateret og Dansens Hus om dette DansiT samarbeider jevnlig med Dans i Nord-Trøndelag gjennom å invitere dansekunstnere i Nord-Trøndelag til deltakelse ved Dansens dager/multiplié dansefestival, til fagdager, seminar, PRODA, Åpen Scene for dans samt andre arrangement i regi av DansiT. Likeledes blir dansekunstnere tilknyttet DansiT invitert til PRODAsamlinger i Nord-Trøndelag. DansiT blir også med jevne mellomrom kontaktet av nyetablerte DansiS for råd og veiledning Nordisk dansekunst, Vasa Styreleder i DansiT var i august på seminar om nordisk dansekunst i Vasa, Finland. Det var en deltakende representant fra hvert land. DansiT fikk her kontakt med tilsvarende virksomhet i Vasa og ønsker å ta videre kontakt for å inngå samarbeid, som f eks å utvikle en Midt-nordisk sløyfe (residens, turneer, utveksling av virksomhetsområder etc) India 2011, NTNU, Kulturenheten Trondheim Kommune I oktober 2011 gjennomføre NTNU et ukelangt arrangement med India som tema. Gjennom samarbeid med ulike institusjoner og aktører i regionen utviklet NTNU et bredt kultur-, forsknings- og næringslivsprogram.

6 DansiT var samarbeidspartner under arrangementet og fikk støtte fra NTNU for besøk av den indiske yogainstruktøren Leena Kinger, og for gjennomføring av Indisk festkveld/den indiske prinsesse, en forestilling skapt i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim kommune og Indiske sceneaktører bosatt i Trondheim PRODA, Profesjonell dansetrening I november ble regionalt prodaseminar arrangert ved DansiT. Regionale prodaledere i Norge samt daglig leder, Lene Hafstad (Oslo) og styreleder, Anne Kværner, i PRODA var tilstede. Ny forbundsleder i NoDa (Norske Dansekunstnere), Peder Horgen, holdt et innlegg på seminarets føste dag. Daglig leder ved DansiT holdt også et innlegg og DansiTs arbeid ble slik presentert for gruppen Danseinformasjonen, Danserisk samtale I samarbeid med Danseinformasjonen arrangerte DansiT den danserisk samtalen Muligheter i og med improvisasjon i forbindelse med Åpen scene for dans i november 2011 (Lobbyn/Verkstedhallen scene). Paneldeltakerne/ordstyrer var både lokale og tilreisende. Danseriske samtaler er et konsept som er utviklet av og eies av Danseinformasjonen, og er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst Norsk kulturskoleråd, Sør-Trøndelag DansiT arrangerer fagdager i samarbeid med Norsk kulturskoleråd i Sør-Trøndelag, og har jevnlig møter om videreutvikling av disse. I løpet av 2011 har fagdagene utviklet seg til å bli mer omfattende og til å rette seg mot / inkludere alle dansepedagoger / dansekunstnere i regionen, dvs dansepedagoger som også er ansatt andre steder enn ved kulturskolene PLU, Program for lærerutdanning, NTNU DansiT har inngått samarbeid med PLU og deres Kunstdidaktiske forum, og slått dette sammen med fagdager. I løpet av 2011 har DansiT og PLU arrangert to kunstdidaktiske forum sammen; 9 mai, Lectures on embodied story, dance and body med Hannah Fox og Gunn Engelsrud og 8. desember, Dansepedagogens kroppslige kunnskap" med Gunn Engelsrud og Tone Pernille Østern Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene.

7 I takt med at DansiT ønsker å bli en tyngre aktør i henhold til visning av dansekunst ønskes også et enda tettere samarbeid med Verkstedhallen og den tilhørende Lobbyen. I løpet av 2011 har DansiT gjort investeringer i billettmaskin (Billettservice) samt betalingsterminal. Slik tilrettelegges DansiT bedre som arrangør av visning av dansekunst. 3. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere DansiT skaper ikke egne produksjoner, men jobber for å støtte og bistå produserende koreografer, kompanier og pedagoger. År 2011 har dette skjedd gjennom bistand til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs/seminar/workshop og fagdager Bistand til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT DansiTs administrasjon bistår dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT med kunstnerisk / koreografisk veiledning i skapende prossesser og i forhold til ulike produsentoppgaver (etter behov). Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres til DansiTs nettverk. Administrasjonen kan bistå kompaniene i kontakt med presse samt hjelpe dansekunstnerne / kompaniene med diverse lokalkunnskap som å sette de i kontakt med ulike ressurspersoner / scenekunstnere i regionen PRODA, profesjonell dansetrening DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Trondheim får støtte av PRODA nasjonalt for å arrangere klasser. Tilsagnet i 2011 var på kr ,- Ettersom PRODA Trondheim administreres gjennom DansiT får dansekunstnerne i Trondheim og Sør-Trøndelag flere klasser gjennom året, da hele tilsagnet fra PRODA nasjonalt går direkte til trening gjennom lønn til pedagogene. PRODA undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør-Trøndelag. I 2011 har det blitt undervist i samtidsdans / moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, pilates, yoga, improvisasjon, komposisjon, butoh og repertoar. Pedagoger som har undervist er Siv Gaustad, Arne Fagerholt, ArouniDance, Signe Domogalla, Martha Standal, Magnhild Fossum, Mari Flønes, Kine Kvarme, Jessica Walvåg, Luis Della Mea, Arnhild Staal Pettersen, Øyvind Jørgensen, Ingrid Remmen, Radi Poklitaru og Ingeborg D. Sanders.

8 3.3. Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men også til andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert seks kurs i løpet av Skriveverkstedet Min kunstneriske idé, ledet av Tone P. Østern. Januar Fokus for skriververkstedet var prosjektbeskrivelsen i en søknad. En innføring i hva en prosjektbeskrivelse er og ikke er, og en øvelse i å skrive fram essensen i sin kunstneriske idé To stk VIB workshops med Luis Della Mea og Ingeborg D. Sanders (under DansiTs feiring av Dansens dager). Workshopene tok for seg grunnleggende prinsipper i bevegelsesimprovisasjon, med fokus på utfoldelse, bevissthet, lek og lytting Workshopen The articulate body med Hannah Fox (under DansiTs feiring av Dansens dager). En workshop i improvisasjon og komposisjon, med fokus på spontane og kreative valg og forholdet mellom tekst og bevegelse (the embodied story) Sommerkurset "The surprised body" med Francisco Scavetta, juni. Sommerkurset var kun for profesjonelle dansere og inneholdt en teknisk del og en workshop del innen samtidsdans og improvisasjon / komposisjon Kurs i Adobe photoshop med Robert Øfsti, 3 september. Kurset tok for seg generell bruk av Adobe Photoshop, med spesielt fokus på design av promoteringsmateriale som flyvere og plakater Improfestivalen 2011: ImproKURS og ImproLAB, november. Improfestivalen ble initiert av Karen Høybakk Mikalsen, og ble for første gang arrangert i Oslo sommeren Fagdager Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, STFKs fagnettverk for dans, og Program for lærerutdanning ved NTNU har DansiT arrangert fagdager for dansepedagoger/dansekunstnere 9. mai og desember Fagdagene var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole osv. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning på ulike steder i regionen. Fagdagen 9. mai, Lectures on embodied story, dance and body med Hannah Fox og Gunn Engelsrud. Fagdagene desember gikk over tre dager, med tre ulike fokus og kursholdere: "Hvordan tilrettelegge danseundervisningen best i forhold til ulike stadier av motorisk utvikling" med Håkon Navestad. Dansepedagogens kroppslige kunnskap" med Gunn Engelsrud og Tone Pernille Østern. "Klassisk ballett", metodikk med Arne Fagerholt.

9 4. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet DansiT igangsetter virksomhet som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse virksomhetene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom MultiPlié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved samarbeidsprosjekt med ulike koreografer / kompanier Feiring av Dansens Dager DansiT feiret Dansens Dager fra 29. april til 9. mai, med forestillinger, workshops og seminar. DansiT samarbeidet med: dansekompaniet ArouniDance, som hadde urpremiere på forestillingen 60 seconds apart, Teaterhuset Avant Garden som programmerte The Orchards ballads av og med koreograf Ingri Fiksdal, Dans i Nord-Trøndelag som presenterte danseforestillingen Ankomst og Kulturenheten i Trondheim kommune (Danselaboratoriet og Danseteateret 55+) som presenterte forestillingen Den indiske prinsesse. Ut over dette presenterte DansiT Åpen Scene for dans under feiringen. VIB workshopene, workshopen The articulate body og det kunstdidaktiske forumet Lectures on embodied story, dance and body var også en del av DansiTs feiring av Dansens Dager Åpen Scene for dans DansiT arrangerte Åpen Scene for dans 2-3 mai (under feiring av Dansens Dager) og 19. november Åpen Scene ble første gang arrangert våren 2009, samme vår som DansiT flyttet inn i egne lokaler på Svartlamon. Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og arrangeres av DansiT en gang per semester. Åpen Scene er en arena for å prøve ut ideer, komme i kontakt med publikum, og for å få respons og nye impulser for ferdigstilling og videreutvikling av forestillinger. Åpen Scene er også et møtepunkt der dansekunstnere får anledning å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter, og diskutere dans. DansiT ønsker at Åpen Scene kan bidra til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, at det skal være en motiverende faktor for å skape dansekunst, og at det kan være med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. DansiT lanserte våren 2010 Åpen Scene Ung som en del av Åpen Scene. Åpen Scene Ung er en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid. Gjennom å delta på Åpen Scene Ung kan danserne få mulighet til å opparbeide større sceneerfaring og selvstendighet i sitt arbeid, og få kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet og med andre danseelever i regionen. I løpet av 2011 har DansiT videreutviklet Åpen scene til å bli et bredere arrangement, gjennom å knytte flere aktiviteter til forestillingen. DansiT arrangerte Improfestivalen og Danserisk samtale i tilknytning til Åpen scene 19. november.

10 4.3. India 2011 DansiT var produsent for og presenterte forestillingen Den indiske prinsesse Forarbeid MultiPlié dansefestival MultiPlié dansefestival er en møteplass for opplevelse og debatt av scenisk dans i samtiden. MultiPlié er en biennale som vil bli arrangert for femte gang våren I løpet av 2011 har DansiT jobbet med forarbeid som søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere, dansekunstnere / kompanier som skal ha forestillinger, workshops og seminar til MultiPlié dansefestival Ved utgangen av 2011 var programmet for festivalen ferdigstilt. Fokus på festivalen 2012 vil være den uventede danseren. 5. Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for ulike dansekunstnere i lokalene, residens, utleie på kvelder og helger, promotering av virksomheten samt vedlikehold av kontor og dansesal. 5.1 Promotering og kontor Gjennom promoteringsarbeid får DansiT økt synlighet Utvikling og vedlikehold av nettsiden; Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter Ny proff logo DansiT har i løpet av 2011 utviklet ny logo til DansiT, av Trine+Kim designstudio, og til MultiPlié dansefestival, av Bente Skille Dansekunstnere i residens DansiT tar i mot dansekunstnere i residens. DansiT har utviklet et samarbeid med Husly Artist Residency, som gjør at DansiT visse perioder i året kan tilby bolig til dansekunstnere i residens ved DansiT. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2011: Helle Levang Moum AROUNIDANCE v/ koreograf Christopher Arouni Øyvind Jørgensen Marie Bergby Handeland /Lea Vendelbo Petersen /Simen Engen Larsen

11 5.3. Dansekunstnere i produksjon i DansiTs sal Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. Produksjoner / koreografiutvikling / forprosjekter 2011: Produksjon: Isolated bodies moving for the purpose of understanding 1 uke. Utøvere: Venke Sortland, Pernille Holden, Jo Berger Myhre Produksjon / koreografiutvikling: Construire Humain 4 uker. Utøvere: Live Strugstad, Ingeborg Dugstad Sanders, Mari Flønes Forprosjekt / produksjon: Teola - Ningun Extremo / VIB 6 uker. Utøvere: Luis Della Mea, Mari Flønes, Ingeborg Dugstad Sanders, Axel Tidemann Produksjon: "Toast" 2 uker. Medvirkende: Koreografi/scenetekst - Helle Levang Moum. Medskapende utøver - Magnhild Rem Fossum. Videoscenografi - Trine Saltermark. Komponist/lyddesign - Trond Nedberg Produksjon: "Appelsiner og Sitroner" - RohdeAass produksjoner / Inclusive Dance Company 3 uker. Medvirkende: Regi og idé: Ane Aass Koreografi: Tone Pernille Østern Scenografi og kostyme: Ingvild Rømo Grande Musikalsk ansvarlig: Sigrid Stang Lysdesign: Eivind Myhren Musiker: Ole Jørgen Melhus Danser: Arnhild Staal Pettersen Klovn: Tove Karoliussen Produksjon (residens): 60 seconds, apart - AROUNIDANCE 1 uke. Medvirkende: Koreografi/ide/kostyme/video: Christopher Arouni. Dansere: Martine Sofie Bergh, Hugo Marmelada, Maria Henriette Nygård, Erik Ruin. Lysdesign: Martin Myrvold. Lydkomposisjon: Morten Pettersen. Lydtekniker: Gunnar Innvær. Scenografi: Carl Love Nilssen, Martin Myrvold, Christopher Arouni Produksjon (residens): "Flexible Motion: FXM Experiment V" 3 uker. Utøvere: Prosjektleder / koreograf / danser: Øyvind Jørgensen. Fysisk utøver / skuespiller: Mariana Ferreira Forprosjekt: Space Me - Inclusive Dance Company 1 uke. Utøvere: Mari Flønes, Arnhild Staal Pettersen. Prosjektleder/koreograf: Tone Pernille Østern. Skapende kunstnere: Gilles Berger, Luis Della Mea, Pekka Stokke, Berit With Haltvik Forprosjekt / produksjon: Fuck Finger Blues 2 uker. Utøvere: Marie Bergby Handeland, Lea Vendelbo Petersen, Simen Engen Larsen Forprosjekt / produksjon: Heavy Heads

12 2 uker. Utøvere: Marie Bergby Handeland og Luis Della Mea Produksjon / forskningsprosjekt: Dansepedagogens kroppslige kunnskap 1 uke. Prosjektleder: Tone Pernille Østern. Utøvere: Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders Gjenopptakelse: GRESS 1 uke. Utøvere: Mari Flønes og Luis Della Mea Gjenopptakelse: FISK - Inclusive Dance Company 1 uke. Koreografi: Tone Pernille Østern, Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea. Musikk: Luis Della Mea. Dansere: Mari Flønes, Ingeborg Dugstad Sanders og Luis Della Mea Prøver: Åpen Scene - ulike dansekunstnere 1 uke. Aktører som deltar ved Åpen Scene for dans får mulighet til å gjennomføre prøver i DansiTs produksjonslokale. 5.4 Utforskning, utprøving og forberedelser DansiTs prøvelokaler brukes kontinuerlig gjennom året av våre medlemmer til utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal DansiTs sal er utstyrt med svarte moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. Følgende produksjoner har holdt studiovisninger i 2011: Isolated bodies moving for the purpose of understanding - Sortland/Holden/Myhre Studiovisning lørdag 8 januar kl 14.00, etterfulgt av en samtale med utøverne Construire Humain - Strugstad/Sanders/Flønes Studiovisning fredag 28 januar kl "Toast" - Helle Levang Moum Åpen verkstedvisning 26. februar 2011, kl som en del av Propellen Teaters scenetekstmønstring "Flexible Motion: FXM Experiment V" - Øyvind Jørgensen Studiovisning for elever fra Trondheim Katedralskoles danselinje 22. sept kl Åpen studiovisning for publikum 30. sept kl Fuck Finger Blues - Marie B. Handeland /Lea Vendelbo Petersen /Simen Engen Larsen Studiovisning 3 nov kl

13 Konstellasjonen med ungdomsforestillingen Fuglen i meg Lørdag 26 november, kl og kl Konstellasjonen er et teaterkompani med base i Trondheim og består av 5 kvinnelige skuespillere: Janne Brit Rustad, Ina Kiberg, Aud Kristine Horseng, Ingvild Meland, og Elizabeth Piro Volan. Konstellasjonen leide DansiTs prøvesal som visningssted for ungdomsforestillingen Fuglen i meg Teola - Ningun Extremo / VIB Studiovisning 16 desember kl Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Danselaboratoriet Danselaboratoriet er en del av Kulturenheten i Trondheim kommune. Gruppen samles ukentlig, og arbeider med samtidsdans, improvisasjon og koreografi. Danselaboratoriet er en utøvende gruppe som skaper en forestilling hvert år, samt tar på seg en rekke mindre oppdrag på seminarer og konferanser VIB - verksted for improvisert bevegelse VIB drives av dansekunstnere Luis Della Mea, Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders. VIB arrangerer VIB/jam; en åpen improvisasjons-jam, og VIB/ workshop; workshops i bevegelsesimprovisasjon som arrangeres flere ganger i semesteret. Disse arrangementene er åpne for alle interesserte og har deltakere med ulik bakgrunn og erfaring PAS dansekompani PAS dansekompani er et studentdrevet kompani med dyktige amatører. Kompaniet har to treninger i uken og samarbeider med profesjonelle dansekunstnere som pedagoger og koreografer Capoeira GUC Trondheim Capoeira GUC har siden januar 2009 holdt til i DansiTs lokaler. De holder trening to ganger i uken, samt arrangerer samlinger med deltakere fra hele landet ShivaShake ShivaShake har holdt ukentlige samlinger fra mars til desember. Deltakerne beveger seg til musikk som stimulerer til ulike uttrykk, og de arbeider med meditasjon, lek og kreativitet gjennom kroppen Orientalsk dans Orientalsk dans v/ Nina Laeskogen arrangeres ukentlig. Kurset er myntet på deltagere som har mye forkunnskaper i orientalsk dans, og er lagt på et avansert danseteknisk nivå Medisinsk yoga Medisinsk yoga er basert på Kundaliniyoga og består av enkle øvelser satt sammen i korte serier, pusteteknikker, meditasjon og bruk av mantraer. Kursene drives av Lars Ellevog og arrangeres ukentlig.

14 rytmer Improvisasjonsjam basert på 5 rytmer systemet. Kurset driftes av Kari Holten Sommertrening juli 2011 Det ble arrangert et sommerkurs primært for aldersgruppen 15 år og oppover i DansiTs sal juli Lene Brustad Melhus og Silje Bævre Lian stod for initiativet og gjennomføring Meditasjonsworkshop Helgeworkshop arrangert av Matt Burt høsten Svartlamon kunst- og kulturbarnehage Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs lokaler for danseaktiviteter med barna. Januar 2011, DansiTs adm og styre, ved Daglig leder Arnhild Staal Pettersen Styreleder Tone Pernille Østern

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for moderne dans/ samtidsdans 1. Innhold 1. Mål 2. Organisering 3. Rammefaktorer 4. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN NORSK KULTURSKOLERÅD Sør-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Visjon - Kulturskole for alle Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag vil sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og drive

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås IN THE DUST 2Faced Dance Company (UK) 17/10 19.00 Rommen Scene 18/10 18.00 Trikkehallen på Kjelsås EN DANS PÅ SKINNER 17/10

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for klassisk ballett 1. Innhold 2. Mål 3. Organisering 4. Rammefaktorer 5. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans, og ønsker

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Circulus Femineus (SF) og Touching Point (N/S/RUS/SF) Hammerfest Kino kl. 19.00

Circulus Femineus (SF) og Touching Point (N/S/RUS/SF) Hammerfest Kino kl. 19.00 ONSDAG 8. OKTOBER Circulus Femineus (SF) og Touching Point (N/S/RUS/SF) Hammerfest Kino kl. 19.00 Circulus Femineus forteller en historie om kvinnens mange roller. Flotte kostymer i ulike materialer fra

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner.

Vellykket dans med rockere. Carte Blanche tester ut det umiddelbare og uforutsigbare i møtet med Motorpsychos melodiøse improvisasjoner. KULTUR TIPS OSS DIRRENDE: Det tilhører fremdeles til sjeldenheten at musikk, fremført live, tar en så vesentlig plass i en danseforestilling. Og møtet Vellykket dans med rockere Carte Blanche tester ut

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater Scenestatistikk.no 24: Nordland Teater Status: Sendt inn per: 22.6.26 7:53 Utfylt av Navn Are Nakling E-post are.nakling@nordlandteater.no Telefon 986838 Egne produksjoner i 24 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 09/4625

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 09/4625 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2009 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 09/4625 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saken oversender

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer