DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:"

Transkript

1 org.nr Årsrapport 2011 DansiT, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle dansekunstneres mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag. Gjennom dette ønsker DansiT å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere. DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: 1. Kulturpolitisk arbeid 2. Nettverksbygging 3. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere 4. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet 5. Forvalting av egne produksjonslokaler på Svartlamon Denne årsrapporten tar for seg aktiviteter på disse fem hovedområdene år 2011.

2 1. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsaklig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora DansiTs styre og administrasjon DansiTs styre 2011: Styreleder: Tone Pernille Østern. Styremedlemmer: Sten-Frode Solvang, Anna-Marit Sæther, Birgitte K. Olsen, Marianne A. Holdal, Åsne Hakvåg samt vara Tone Øvrebø Johannessen. Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. Det er viktig for DansiT å ha et strategisk styre med bred kompetanse og erfaring. DansiTs styre har i 2011 avholdt fem styremøter; 18. januar, 05. april, 26. april, 08. september og 17. november. Årsmøte for 2010 ble avholdt i DansiTs kontorlokaler på Svartlamon lørdag 12. februar. Årsmøtet for 2011 vil bli avholdt lørdag 11. februar DansiTs administrasjon har økt fra 1,1 til 2,1 årsverk i løpet av DansiT har fra og med mai 2011 fire ansatte dansekunstnere i deltidsstillinger: Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen i 60 % stilling, dansekonsulentene Ingeborg Dugstad Sanders, Mari Flønes og Tone Tronstad som dansekonsulenter i 50 % stilling hver. I takt med at DansiTs administrasjon har vokst har DansiTs styre blant annet avholdt organisasjonsutviklingseminar med administrasjon, utarbeidet mal for medarbeidersamtaler og igangsatt arbeidet med en lønnsstige for DansiTs ansatte. En av styrets viktigste oppgaver i 2012 er å få på plass faste bevilgninger og dermed kunne tilby faste stillinger til DansiTs administrasjon. DansiTs administrasjon har utpekt sin representant i styret og gjennomført medarbeidersamtale/oppfølgingssamtale med styreleder/daglig leder i løpet av Administrasjonen har utviklet rutiner og kjøreregler for virksomheten og kontorfellesskapet samt oppgradert forsikringer/pensjon for de ansatte. DansiTs administrasjon har også utviklet en tettere dialog med sine medlemmer, gjennom regelmessig utsendelse av nyhetsbrev samt innhenting av innspill og tilbakemeldinger rundt virksomhetens aktiviteter. Administrasjonen utvikler fortløpende medlemsfordeler samtidig som de er opptatt av å invitere andre scenekunstnere og interesserte til flere av DansiTs aktiviteter.

3 1.2. Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i april 2011 tilsagn om videreføring av pilotprosjektmidler fra Norsk Kulturråd for 2011 (kr ) og 2012 (kr ). Dette utløste 40% medfinansiering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr år En av hovedoppgavene for DansiTs styre og administrasjon 2012 vil være å jobbe for faste bevilgninger også fra stat og fylke fra og med DansiT har egne inntekter fra medlemsskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2011 ca 13% av regnskapet. Tilleggsinformasjon: DansiT fikk tilsagnet for 2010 fra STFK helt på tampen av året 2010, slik hadde DansiT i realiteten dobbelt tilskudd fra STFK i Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet Mangfold i administrasjonen Produsent for Danselaboratoriet (Kulturenheten, Trondheim Kommune), Elen Øyen, har i løpet av året 2011 hatt kontorplass ved DansiTs kontorfellesskap 1 dag pr uke. Øyen er rullestolbruker og DansiTs kontor har derfor blitt mer tilrettelagt for rullestolbrukere. Under arrangementet India2011 prosjektansatte DansiT indiske Varshita Venkatesh som medprodusent. Venkatesh har bred erfaring fra arrangementsarbeid i India og vil være en viktig kontakt for DansiT også i framtidig arrangementsarbeid Kulturpolitiske innspill/innlegg I løpet av 2011 har DansiT deltatt ved, sendt skriftlige innspill og holdt innlegg ved hørings- og innspillsmøter både lokalt, regionalt og nasjonalt DansiT sendte skriftlig innspill til kulturdepartementets utvikling av en strategi for dansekunst I denne sammenhengen holdt daglig leder ved DansiT også et muntlig innlegg ved innspillsmøtet i Oslo (21.06). Gjennom dialog med DansiT sendte både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune også innspill til kulturdepertementets strategiarbeid for dansekunst DansiT har skrevet innspill til Sør-Trøndelag Arbeiderparti; Innspill til en god og mangfolding kulturpolitikk i Sør-Trøndelag (24.06) DansiT har deltatt ved Trondheim kommunes høringsmøte rundt utvikling av delplan for arenautvikling i Trondheim (29.09), samt gitt innspill til statusrapport.

4 DansiT ønsker å videreutvikle/igangsette samarbeid med Dansens Hus, andre pilotprosjekt og riksteateret om turnéslynger for dans, dvs å bidra ytterligere til visning av dansekunst. I denne sammenhengen har DansiT via møter og innspill synliggjort ønsker og behov for/ved en visningsarena for dansekunst, både til Trondheim kommune samt til Svartlamon kultur- og næringsstiftelse (Verkstedhallen scene) Utvikling av arkiv/dansekartotek DansiT har i løpet av 2011 igangsatt arbeidet med et nettbasert arkiv/dansekartotek. All aktivitet i regi av DansiT er lagt inn i arkivet og administrasjonen har startet innsamlingarbeid fra tidligere dansevirksomhet i vår region. Dette er et møysommelig arbeid som vil være tidkrevende og derfor utvikles over tid Dialog med Adresseavisen En av DansiTs oppgaver er arbeidet for synliggjøring av dansekunsten. En god dialog med regionsavisa er derfor viktig. DansiT ønsker å utvikle en tydeligere pressestrategi og har i løpet av 2011 startet en dialog med Adresseavisen for å få innspill i en slik prosess. DansiT har fått en kontaktperson i Kulturadressa. 2. Nettverksbygging Sterk nettverksbygging er alfa og omega for DansiT. Dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser Den kulturelle skolesekken, Trondheim kommune I slutten av januar 2011 holdt leder ved DKS i Trondheim kommune, Jorunn Dugstad, og kulturombudene ved grunnskolene i Trondheim Kommune seminardag ved DansiT. DansiT fikk slik presentert sin virksomhet i helhet samt hvordan DansiT også er et ressurssenter eksempelvis for grunnskolene (nettverk av dansekunstnere) ArouniDance DansiT samarbeidet med det nyetablerte, Oslobaserte dansekompaniet ArouniDance, ved koreograf Christopher Arouni, under feiringen av dansens dager Kompaniet hadde urpremiere på forestillingen 60 seconds apart på Verkstedhallen scene under feiringen.

5 2.3. Teaterhuset Avant Garden DansiT har i 2011 samarbeidet med TAG ved feiringen av Dansens dager. TAG er også samarbeidspartner med DansiT ved MultiPlié dansefestival, som arrangeres neste gang i slutten av april TAG har i løpet av 2011 deltatt ved planlegging av MultiPlié TAG og DansiT har forskjelling utgangspunkt og hovedvirksomhet, og har derfor nytte av og utfyller hverandre. DansiT og TAG ønsker å se på flere mulige samarbeidsmodeller for framtiden Dansens Hus, Vårslepp / generalforsamling NoDa DansiT fungerte som kurator for deltagende forestillinger og dansekunstnere fra vår region under arrangementet Vårslepp på Dansens Hus mai. DansiTs administrasjon og styreleder var deltakende i Oslo denne helgen, både på Vårslepp og generalforsamlingen i NoDa Riksteateret / regionale pilotprosjekt innen dansekunst Leder for danseturnéer ved Riksteateret, Grethe Henden, og kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth, ønsker samarbeid med de ulike pilotprosjektene innen dansekunst om nye turnéslynger for dansekunst. DansiT har mottaksapparatet som er nødvendig for dette og er interessert av å utvikle seg videre som arrangør for visning av dansekunst og som samarbeidspartner med både Riksteateret og Dansens Hus om dette DansiT samarbeider jevnlig med Dans i Nord-Trøndelag gjennom å invitere dansekunstnere i Nord-Trøndelag til deltakelse ved Dansens dager/multiplié dansefestival, til fagdager, seminar, PRODA, Åpen Scene for dans samt andre arrangement i regi av DansiT. Likeledes blir dansekunstnere tilknyttet DansiT invitert til PRODAsamlinger i Nord-Trøndelag. DansiT blir også med jevne mellomrom kontaktet av nyetablerte DansiS for råd og veiledning Nordisk dansekunst, Vasa Styreleder i DansiT var i august på seminar om nordisk dansekunst i Vasa, Finland. Det var en deltakende representant fra hvert land. DansiT fikk her kontakt med tilsvarende virksomhet i Vasa og ønsker å ta videre kontakt for å inngå samarbeid, som f eks å utvikle en Midt-nordisk sløyfe (residens, turneer, utveksling av virksomhetsområder etc) India 2011, NTNU, Kulturenheten Trondheim Kommune I oktober 2011 gjennomføre NTNU et ukelangt arrangement med India som tema. Gjennom samarbeid med ulike institusjoner og aktører i regionen utviklet NTNU et bredt kultur-, forsknings- og næringslivsprogram.

6 DansiT var samarbeidspartner under arrangementet og fikk støtte fra NTNU for besøk av den indiske yogainstruktøren Leena Kinger, og for gjennomføring av Indisk festkveld/den indiske prinsesse, en forestilling skapt i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim kommune og Indiske sceneaktører bosatt i Trondheim PRODA, Profesjonell dansetrening I november ble regionalt prodaseminar arrangert ved DansiT. Regionale prodaledere i Norge samt daglig leder, Lene Hafstad (Oslo) og styreleder, Anne Kværner, i PRODA var tilstede. Ny forbundsleder i NoDa (Norske Dansekunstnere), Peder Horgen, holdt et innlegg på seminarets føste dag. Daglig leder ved DansiT holdt også et innlegg og DansiTs arbeid ble slik presentert for gruppen Danseinformasjonen, Danserisk samtale I samarbeid med Danseinformasjonen arrangerte DansiT den danserisk samtalen Muligheter i og med improvisasjon i forbindelse med Åpen scene for dans i november 2011 (Lobbyn/Verkstedhallen scene). Paneldeltakerne/ordstyrer var både lokale og tilreisende. Danseriske samtaler er et konsept som er utviklet av og eies av Danseinformasjonen, og er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst Norsk kulturskoleråd, Sør-Trøndelag DansiT arrangerer fagdager i samarbeid med Norsk kulturskoleråd i Sør-Trøndelag, og har jevnlig møter om videreutvikling av disse. I løpet av 2011 har fagdagene utviklet seg til å bli mer omfattende og til å rette seg mot / inkludere alle dansepedagoger / dansekunstnere i regionen, dvs dansepedagoger som også er ansatt andre steder enn ved kulturskolene PLU, Program for lærerutdanning, NTNU DansiT har inngått samarbeid med PLU og deres Kunstdidaktiske forum, og slått dette sammen med fagdager. I løpet av 2011 har DansiT og PLU arrangert to kunstdidaktiske forum sammen; 9 mai, Lectures on embodied story, dance and body med Hannah Fox og Gunn Engelsrud og 8. desember, Dansepedagogens kroppslige kunnskap" med Gunn Engelsrud og Tone Pernille Østern Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene.

7 I takt med at DansiT ønsker å bli en tyngre aktør i henhold til visning av dansekunst ønskes også et enda tettere samarbeid med Verkstedhallen og den tilhørende Lobbyen. I løpet av 2011 har DansiT gjort investeringer i billettmaskin (Billettservice) samt betalingsterminal. Slik tilrettelegges DansiT bedre som arrangør av visning av dansekunst. 3. Kompetanseutvikling blant dansekunstnere DansiT skaper ikke egne produksjoner, men jobber for å støtte og bistå produserende koreografer, kompanier og pedagoger. År 2011 har dette skjedd gjennom bistand til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs/seminar/workshop og fagdager Bistand til dansekunstnere i produksjon / residens ved DansiT DansiTs administrasjon bistår dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT med kunstnerisk / koreografisk veiledning i skapende prossesser og i forhold til ulike produsentoppgaver (etter behov). Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres til DansiTs nettverk. Administrasjonen kan bistå kompaniene i kontakt med presse samt hjelpe dansekunstnerne / kompaniene med diverse lokalkunnskap som å sette de i kontakt med ulike ressurspersoner / scenekunstnere i regionen PRODA, profesjonell dansetrening DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Trondheim får støtte av PRODA nasjonalt for å arrangere klasser. Tilsagnet i 2011 var på kr ,- Ettersom PRODA Trondheim administreres gjennom DansiT får dansekunstnerne i Trondheim og Sør-Trøndelag flere klasser gjennom året, da hele tilsagnet fra PRODA nasjonalt går direkte til trening gjennom lønn til pedagogene. PRODA undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør-Trøndelag. I 2011 har det blitt undervist i samtidsdans / moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, pilates, yoga, improvisasjon, komposisjon, butoh og repertoar. Pedagoger som har undervist er Siv Gaustad, Arne Fagerholt, ArouniDance, Signe Domogalla, Martha Standal, Magnhild Fossum, Mari Flønes, Kine Kvarme, Jessica Walvåg, Luis Della Mea, Arnhild Staal Pettersen, Øyvind Jørgensen, Ingrid Remmen, Radi Poklitaru og Ingeborg D. Sanders.

8 3.3. Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men også til andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert seks kurs i løpet av Skriveverkstedet Min kunstneriske idé, ledet av Tone P. Østern. Januar Fokus for skriververkstedet var prosjektbeskrivelsen i en søknad. En innføring i hva en prosjektbeskrivelse er og ikke er, og en øvelse i å skrive fram essensen i sin kunstneriske idé To stk VIB workshops med Luis Della Mea og Ingeborg D. Sanders (under DansiTs feiring av Dansens dager). Workshopene tok for seg grunnleggende prinsipper i bevegelsesimprovisasjon, med fokus på utfoldelse, bevissthet, lek og lytting Workshopen The articulate body med Hannah Fox (under DansiTs feiring av Dansens dager). En workshop i improvisasjon og komposisjon, med fokus på spontane og kreative valg og forholdet mellom tekst og bevegelse (the embodied story) Sommerkurset "The surprised body" med Francisco Scavetta, juni. Sommerkurset var kun for profesjonelle dansere og inneholdt en teknisk del og en workshop del innen samtidsdans og improvisasjon / komposisjon Kurs i Adobe photoshop med Robert Øfsti, 3 september. Kurset tok for seg generell bruk av Adobe Photoshop, med spesielt fokus på design av promoteringsmateriale som flyvere og plakater Improfestivalen 2011: ImproKURS og ImproLAB, november. Improfestivalen ble initiert av Karen Høybakk Mikalsen, og ble for første gang arrangert i Oslo sommeren Fagdager Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, STFKs fagnettverk for dans, og Program for lærerutdanning ved NTNU har DansiT arrangert fagdager for dansepedagoger/dansekunstnere 9. mai og desember Fagdagene var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole osv. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning på ulike steder i regionen. Fagdagen 9. mai, Lectures on embodied story, dance and body med Hannah Fox og Gunn Engelsrud. Fagdagene desember gikk over tre dager, med tre ulike fokus og kursholdere: "Hvordan tilrettelegge danseundervisningen best i forhold til ulike stadier av motorisk utvikling" med Håkon Navestad. Dansepedagogens kroppslige kunnskap" med Gunn Engelsrud og Tone Pernille Østern. "Klassisk ballett", metodikk med Arne Fagerholt.

9 4. Tiltak som stimulerer til produksjon av dansekunst / aktivitet på dansekunstfeltet DansiT igangsetter virksomhet som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse virksomhetene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom MultiPlié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved samarbeidsprosjekt med ulike koreografer / kompanier Feiring av Dansens Dager DansiT feiret Dansens Dager fra 29. april til 9. mai, med forestillinger, workshops og seminar. DansiT samarbeidet med: dansekompaniet ArouniDance, som hadde urpremiere på forestillingen 60 seconds apart, Teaterhuset Avant Garden som programmerte The Orchards ballads av og med koreograf Ingri Fiksdal, Dans i Nord-Trøndelag som presenterte danseforestillingen Ankomst og Kulturenheten i Trondheim kommune (Danselaboratoriet og Danseteateret 55+) som presenterte forestillingen Den indiske prinsesse. Ut over dette presenterte DansiT Åpen Scene for dans under feiringen. VIB workshopene, workshopen The articulate body og det kunstdidaktiske forumet Lectures on embodied story, dance and body var også en del av DansiTs feiring av Dansens Dager Åpen Scene for dans DansiT arrangerte Åpen Scene for dans 2-3 mai (under feiring av Dansens Dager) og 19. november Åpen Scene ble første gang arrangert våren 2009, samme vår som DansiT flyttet inn i egne lokaler på Svartlamon. Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og arrangeres av DansiT en gang per semester. Åpen Scene er en arena for å prøve ut ideer, komme i kontakt med publikum, og for å få respons og nye impulser for ferdigstilling og videreutvikling av forestillinger. Åpen Scene er også et møtepunkt der dansekunstnere får anledning å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter, og diskutere dans. DansiT ønsker at Åpen Scene kan bidra til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, at det skal være en motiverende faktor for å skape dansekunst, og at det kan være med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. DansiT lanserte våren 2010 Åpen Scene Ung som en del av Åpen Scene. Åpen Scene Ung er en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid. Gjennom å delta på Åpen Scene Ung kan danserne få mulighet til å opparbeide større sceneerfaring og selvstendighet i sitt arbeid, og få kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet og med andre danseelever i regionen. I løpet av 2011 har DansiT videreutviklet Åpen scene til å bli et bredere arrangement, gjennom å knytte flere aktiviteter til forestillingen. DansiT arrangerte Improfestivalen og Danserisk samtale i tilknytning til Åpen scene 19. november.

10 4.3. India 2011 DansiT var produsent for og presenterte forestillingen Den indiske prinsesse Forarbeid MultiPlié dansefestival MultiPlié dansefestival er en møteplass for opplevelse og debatt av scenisk dans i samtiden. MultiPlié er en biennale som vil bli arrangert for femte gang våren I løpet av 2011 har DansiT jobbet med forarbeid som søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere, dansekunstnere / kompanier som skal ha forestillinger, workshops og seminar til MultiPlié dansefestival Ved utgangen av 2011 var programmet for festivalen ferdigstilt. Fokus på festivalen 2012 vil være den uventede danseren. 5. Forvaltning av egne produksjonslokaler på Svartlamon DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for ulike dansekunstnere i lokalene, residens, utleie på kvelder og helger, promotering av virksomheten samt vedlikehold av kontor og dansesal. 5.1 Promotering og kontor Gjennom promoteringsarbeid får DansiT økt synlighet Utvikling og vedlikehold av nettsiden; Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter Ny proff logo DansiT har i løpet av 2011 utviklet ny logo til DansiT, av Trine+Kim designstudio, og til MultiPlié dansefestival, av Bente Skille Dansekunstnere i residens DansiT tar i mot dansekunstnere i residens. DansiT har utviklet et samarbeid med Husly Artist Residency, som gjør at DansiT visse perioder i året kan tilby bolig til dansekunstnere i residens ved DansiT. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2011: Helle Levang Moum AROUNIDANCE v/ koreograf Christopher Arouni Øyvind Jørgensen Marie Bergby Handeland /Lea Vendelbo Petersen /Simen Engen Larsen

11 5.3. Dansekunstnere i produksjon i DansiTs sal Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. Produksjoner / koreografiutvikling / forprosjekter 2011: Produksjon: Isolated bodies moving for the purpose of understanding 1 uke. Utøvere: Venke Sortland, Pernille Holden, Jo Berger Myhre Produksjon / koreografiutvikling: Construire Humain 4 uker. Utøvere: Live Strugstad, Ingeborg Dugstad Sanders, Mari Flønes Forprosjekt / produksjon: Teola - Ningun Extremo / VIB 6 uker. Utøvere: Luis Della Mea, Mari Flønes, Ingeborg Dugstad Sanders, Axel Tidemann Produksjon: "Toast" 2 uker. Medvirkende: Koreografi/scenetekst - Helle Levang Moum. Medskapende utøver - Magnhild Rem Fossum. Videoscenografi - Trine Saltermark. Komponist/lyddesign - Trond Nedberg Produksjon: "Appelsiner og Sitroner" - RohdeAass produksjoner / Inclusive Dance Company 3 uker. Medvirkende: Regi og idé: Ane Aass Koreografi: Tone Pernille Østern Scenografi og kostyme: Ingvild Rømo Grande Musikalsk ansvarlig: Sigrid Stang Lysdesign: Eivind Myhren Musiker: Ole Jørgen Melhus Danser: Arnhild Staal Pettersen Klovn: Tove Karoliussen Produksjon (residens): 60 seconds, apart - AROUNIDANCE 1 uke. Medvirkende: Koreografi/ide/kostyme/video: Christopher Arouni. Dansere: Martine Sofie Bergh, Hugo Marmelada, Maria Henriette Nygård, Erik Ruin. Lysdesign: Martin Myrvold. Lydkomposisjon: Morten Pettersen. Lydtekniker: Gunnar Innvær. Scenografi: Carl Love Nilssen, Martin Myrvold, Christopher Arouni Produksjon (residens): "Flexible Motion: FXM Experiment V" 3 uker. Utøvere: Prosjektleder / koreograf / danser: Øyvind Jørgensen. Fysisk utøver / skuespiller: Mariana Ferreira Forprosjekt: Space Me - Inclusive Dance Company 1 uke. Utøvere: Mari Flønes, Arnhild Staal Pettersen. Prosjektleder/koreograf: Tone Pernille Østern. Skapende kunstnere: Gilles Berger, Luis Della Mea, Pekka Stokke, Berit With Haltvik Forprosjekt / produksjon: Fuck Finger Blues 2 uker. Utøvere: Marie Bergby Handeland, Lea Vendelbo Petersen, Simen Engen Larsen Forprosjekt / produksjon: Heavy Heads

12 2 uker. Utøvere: Marie Bergby Handeland og Luis Della Mea Produksjon / forskningsprosjekt: Dansepedagogens kroppslige kunnskap 1 uke. Prosjektleder: Tone Pernille Østern. Utøvere: Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders Gjenopptakelse: GRESS 1 uke. Utøvere: Mari Flønes og Luis Della Mea Gjenopptakelse: FISK - Inclusive Dance Company 1 uke. Koreografi: Tone Pernille Østern, Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea. Musikk: Luis Della Mea. Dansere: Mari Flønes, Ingeborg Dugstad Sanders og Luis Della Mea Prøver: Åpen Scene - ulike dansekunstnere 1 uke. Aktører som deltar ved Åpen Scene for dans får mulighet til å gjennomføre prøver i DansiTs produksjonslokale. 5.4 Utforskning, utprøving og forberedelser DansiTs prøvelokaler brukes kontinuerlig gjennom året av våre medlemmer til utforskning, utprøving og forberedelser Studiovisninger og forestillinger i DansiTs sal DansiTs sal er utstyrt med svarte moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. Følgende produksjoner har holdt studiovisninger i 2011: Isolated bodies moving for the purpose of understanding - Sortland/Holden/Myhre Studiovisning lørdag 8 januar kl 14.00, etterfulgt av en samtale med utøverne Construire Humain - Strugstad/Sanders/Flønes Studiovisning fredag 28 januar kl "Toast" - Helle Levang Moum Åpen verkstedvisning 26. februar 2011, kl som en del av Propellen Teaters scenetekstmønstring "Flexible Motion: FXM Experiment V" - Øyvind Jørgensen Studiovisning for elever fra Trondheim Katedralskoles danselinje 22. sept kl Åpen studiovisning for publikum 30. sept kl Fuck Finger Blues - Marie B. Handeland /Lea Vendelbo Petersen /Simen Engen Larsen Studiovisning 3 nov kl

13 Konstellasjonen med ungdomsforestillingen Fuglen i meg Lørdag 26 november, kl og kl Konstellasjonen er et teaterkompani med base i Trondheim og består av 5 kvinnelige skuespillere: Janne Brit Rustad, Ina Kiberg, Aud Kristine Horseng, Ingvild Meland, og Elizabeth Piro Volan. Konstellasjonen leide DansiTs prøvesal som visningssted for ungdomsforestillingen Fuglen i meg Teola - Ningun Extremo / VIB Studiovisning 16 desember kl Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Danselaboratoriet Danselaboratoriet er en del av Kulturenheten i Trondheim kommune. Gruppen samles ukentlig, og arbeider med samtidsdans, improvisasjon og koreografi. Danselaboratoriet er en utøvende gruppe som skaper en forestilling hvert år, samt tar på seg en rekke mindre oppdrag på seminarer og konferanser VIB - verksted for improvisert bevegelse VIB drives av dansekunstnere Luis Della Mea, Mari Flønes og Ingeborg Dugstad Sanders. VIB arrangerer VIB/jam; en åpen improvisasjons-jam, og VIB/ workshop; workshops i bevegelsesimprovisasjon som arrangeres flere ganger i semesteret. Disse arrangementene er åpne for alle interesserte og har deltakere med ulik bakgrunn og erfaring PAS dansekompani PAS dansekompani er et studentdrevet kompani med dyktige amatører. Kompaniet har to treninger i uken og samarbeider med profesjonelle dansekunstnere som pedagoger og koreografer Capoeira GUC Trondheim Capoeira GUC har siden januar 2009 holdt til i DansiTs lokaler. De holder trening to ganger i uken, samt arrangerer samlinger med deltakere fra hele landet ShivaShake ShivaShake har holdt ukentlige samlinger fra mars til desember. Deltakerne beveger seg til musikk som stimulerer til ulike uttrykk, og de arbeider med meditasjon, lek og kreativitet gjennom kroppen Orientalsk dans Orientalsk dans v/ Nina Laeskogen arrangeres ukentlig. Kurset er myntet på deltagere som har mye forkunnskaper i orientalsk dans, og er lagt på et avansert danseteknisk nivå Medisinsk yoga Medisinsk yoga er basert på Kundaliniyoga og består av enkle øvelser satt sammen i korte serier, pusteteknikker, meditasjon og bruk av mantraer. Kursene drives av Lars Ellevog og arrangeres ukentlig.

14 rytmer Improvisasjonsjam basert på 5 rytmer systemet. Kurset driftes av Kari Holten Sommertrening juli 2011 Det ble arrangert et sommerkurs primært for aldersgruppen 15 år og oppover i DansiTs sal juli Lene Brustad Melhus og Silje Bævre Lian stod for initiativet og gjennomføring Meditasjonsworkshop Helgeworkshop arrangert av Matt Burt høsten Svartlamon kunst- og kulturbarnehage Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs lokaler for danseaktiviteter med barna. Januar 2011, DansiTs adm og styre, ved Daglig leder Arnhild Staal Pettersen Styreleder Tone Pernille Østern

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 4.11.214 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 4.11.214 Tid 15: 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring Våren 2012 Rapporten er skrevet av: Kristina Junttila, prosjektleder 8.8.2011 1.8.2012

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr 1.7.2015 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr 1.07.2015... 3 Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer