Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT"

Transkript

1 Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon Organisasjonsform Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs administrasjon DansiTs styre Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering Mangfold og likestilling 5 3. Kulturpolitisk arbeid 6 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag Program for lærerutdanning, NTNU Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Trøndelag Teater Husly Kunstnerresidens Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival Regionale dansesentre Dansens Hus Riksteateret PRODA, Profesjonell dansetrening Dansedyrkerne Dans for barn og unge Diverse nettverksbygging 9 5. Kompetanseutvikling PRODA, profesjonell dansetrening Kurs, seminar, workshop Samarbeidsprosjekt kurs Fagdag Arrangement / forestillinger Åpen Scene for dans Studiovisninger Residens Co- produksjon premiere Dansens Dag Multiplié dansefestival Samarbeidsprosjekter arrangement Produksjon, residens, lokaler Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Kontorfellesskap Statistikk DansiTs produksjonssal Avslutning 13 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

3 1. Innledning For DansiT har 2013 vært et innholdsrikt, spennende og intenst år. Kulturdepartementets strategi for dans Dans i hele landet kom i februar, og ga klare signaler om at regionale dansesentre er et satsningsområde. DansiT er et av de regionale dansesentrene i landet med lengst fartstid, og vi håper strategien kan være med på å gi DansiT en stabil og langsiktig finansiering selv etter regjeringsskiftet. DansiT fikk i 2013 tilsagn om videre prosjektstøtte fra Norsk Kulturråds post Regionale dansesentra, for Det er vi svært glade for. Men utfordringen med denne posten er at den har en ganske lav sum, som skal deles på flere. DansiT har derfor lobbet for både å høyne denne posten ved NKR og for fast finansiering sammen med et nettverk for regionale dansesentre som DansiT har vært med på å etablere. DansiT fikk i 2013 noe redusert tilsagn fra året før, noe som resulterte i en 60% stilling mindre på høstsemesteret. Selv om stillingsandelen gikk ned var det likevel vanskelig å redusere aktivitet og tilbud midt i året, så det ble et intenst semester for administrasjonen. Heldigvis fikk vi ved utgangen av året vite at vi ville gå opp igjen i 2014, og er derfor tilbake til 2,1 årsverk noe som er et minimum for DansiTs virksomhet. Dette sier noe om den sårbarheten DansiT dessverre fortsatt befinner seg i. Samtidig har DansiT fått mer støtte til Multiplié dansefestival 2014 enn noen år tidligere, så administrasjonen har i løpet av 2013 planlagt og forberedt en spennende festival som går av stabelen April DansiT har også i løpet av 2013 utlyst og gjennomført en lokal co- produksjon, et tiltak for å bistå uetablerte dansekunstnere til å komme i gang med sin kunstneriske virksomhet. En annen spennende begivenhet i 2013 er at DansiT har påbegynt arbeidet for en samlokalisering med Teaterhuset Avant Garden og Cinemateket på nye Rosendal Teater. Dansekunstnere fra hele landet har produsert dans i DansiTs produksjonslokaler hele året, og DansiT har gjennomført en rekke kurs og arrangement både i regi av oss selv og i samarbeid med andre. Denne årsrapporten er oppdelt i 8 kapitler: 1. Innledning 2. Organisasjon 3. Kulturpolitisk arbeid 4. Nettverksbygging, samarbeidspartnere 5. Kompetanseutvikling 6. Arrangement, forestillinger 7. Produksjon, residens, lokaler 8. Avslutning DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

4 2. Organisasjon 2.1. Organisasjonsform Foreningen DansiT har organisasjonsnummer DansiT er et senter for dansekunst i Sør- Trøndelag og en medlemsorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere. DansiTs utvikling startet i I 2005 hadde DansiT 15 medlemmer, ved utgangen av 2013 hadde DansiT 46 medlemmer Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Sør- Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør- Trøndelag. DansiTs visjon er å: Bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiTs verdier er: Innovativ, ansvarsfull og modig. DansiT ønsker med dette å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere, øke kunstformens synlighet og gi regionens innbyggere økt tilgang og nærhet til dansekunst DansiTs administrasjon Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen, 60% stilling. Dansekonsulentene Ingeborg Dugstad Sanders, Tone Tronstad og Eivind Haugland, alle i 50% stilling. Daglig leder har gjennomført medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale med dansekonsulentene i løpet av Daglig leder og styreleder har hatt jevnlig kontakt DansiTs styre Styreleder: Sten Frode Solvang, styremedlemmer: Tone Øvrebø Johannessen, Wenche Wågen, Dagfinn Krogsrud, Luis Della Mea og Svetlana Stokke, varamedlem: Susanne Rasmussen. Valgkomité: Line Strøm og Tone P. Østern Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. DansiTs styre har i 2013 avholdt fire styremøter: 23. januar, 10. april, 25. september og 20. november. Årsmøte for 2013 ble avholdt lørdag 02. Mars Årsmøtet for 2014 vil bli avholdt lørdag 22. Mars DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

5 2.5. Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i mars 2013 tilsagn om videre 3- årig prosjektstøtte gjennom støtteordningen Regionale kompetansesentra for dans ved Norsk Kulturråd med kr pr i I desember 2013 fikk DansiT økte tilsagn fra samme ordning med kr i 2014 og Fra Sør- Trøndelag fylke ble DansiT tildelt kr i Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr i Av tilsagnet DansiT har fått fra Trondheim kommune har ca kr gått tilbake til kommunen i form av husleie og renhold. DansiTs styre og daglig leder har i løpet av 2013 fortsatt arbeidet for fast finansiering til DansiT også fra stat og fylke. DansiT har sammen med de andre regionale dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet om faste statlige tilskudd gjennom felles innspill til kulturdepartementets arbeid med kulturløftet 3. DansiT har også hatt møtevirksomhet med STFK om dette. Arbeidet med fast finansiering har dessverre enda ikke gitt resultater utover den faste støtten DansiT har fra Trondheim kommune. DansiT har egne inntekter fra medlemskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2013 ca 12 % av regnskapet. Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet. DansiT bruker fortsatt regnskapsfirmaet EP regnskap og revisorselskapet BDO AS Mangfold og likestilling Som vikar for dansekonsulent i permisjon, Mari Flønes, har DansiT ansatt Eivind Haugland, og dermed fått en mann inn i administrasjonen. Utover at Haugland er en svært kompetent og selvgående arbeidstaker har det vært svært givende for DansiT å få inn en manns perspektiv i den daglig driften av virksomheten. Haugland bidrar også til at administrasjonen får en bredere sammensetning kunstnerisk, gjennom sin dramaturgiske kompetanse. DansiT gjorde våren 2013 en co- produksjon med Nord CC, et nordisk samarbeidsprosjekt Informasjonsarbeid DansiTs promoteringsarbeid skjer hovedsakelig gjennom: Utvikling og vedlikehold av nettsiden: Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter. I 2013 har DansiT igangsatt en total fornying av nettsidene, et arbeid som ferdigstilles i starten av DansiT på facebook: 1. januar 2013 likte 139 personer siden vår. 31. desember 2013 likte 338 personer siden vår. Multiplié dansefestival på facebook: 1. januar 2013 likte 144 personer siden. 31. desember 2013 likte 266 personer siden. Nyhetsbrev: DansiTs nyhetsbrev blir distribuert på månedlig basis til DansiTs medlemmer, styre og øvrig kontaktnettverk, og har for tiden 194 mottakere. Her samler vi opp informasjon om DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

6 kommende måneds PRODA- klasser, residensvirksomhet, visninger, workshops og annen danserelatert informasjon. Informasjonshefte om DansiT. Jevnlig kontakt med presse. 3. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsakelig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora. I løpet av 2013 har DansiT deltatt kulturpolitisk med både skriftlige innspill og muntlige innlegg: Skriftlig innspill til Trondheim kommune om vurderingskriterier ved evaluering av kunst/kulturorganisasjoner på egen post Presentasjon av DansiTs virksomhet for Kultur, velferd og miljøkomiteen i Sør- Trøndelag fylke på DansiT, Deltakelse ved Regionalt Kulturforum STFK, Deltakelse ved formøte mellom Trondheim kommune og alle organisasjonene på fast post i kommunens kulturbudsjett i forbindelse med kulturministerens besøk til Trondheim, Skriftlig innspill til Kulturdepartementets arbeid med budsjettet 2014, Innlegg under kulturministerens innspillsmøte i STFK infor Kulturløftet 3, Skriftlig innspill til Kulturløftet 3, fra DansiT alene og fra samarbeidsnettverket med andre regionale dansesentre Innlegg under møte med Trondheims ordfører angående Kulturløftet 3 - og videre satsing på barne- og ungdomskultur i Trondheim, for alle på egen post i kommunens kulturbudsjett, Skriftlig innspill til Trondheim kommunes pågående arbeid med ny Kommunedelplan for kunst og kultur, Diverse møter med rådgiver i rådmannens fagstab, faggruppe kultur og næring, Trondheim kommune og rådgiver kulturutvikling i STFK. 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere og nettverksbygging er svært viktig for DansiT, da dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser. DansiT har i løpet av 2013 videreutviklet samarbeid med flere samarbeidspartnere, samt igangsatt nye. Her kommer en oversikt over spesifikke hendelser dette året Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Teaterhuset Avant Garden jobber med å få nye lokaler på Rosendal Teater. Teateret, som vil bestå av kontor/administrasjonsdel, produksjonssal og to scener vil skape et nytt kunstsentrum for hele Trondheimsregionen da teateret vil romme en samlokalisering mellom DansiT, Cinemateket og Avant Garden. For DansiT betyr dette at administrasjonen flytter til Rosendal, men fortsatt beholder sine DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

7 lokaler på Svartlamon. DansiT vil på Rosendal få nær tilgang til scenerom som vil bidra til å muliggjøre ønsket om å presentere mer dans gjennom turnésamarbeid med dansens hus, riksteateret og andre regionale dansesentre. Dansekunstfeltet i regionen vil med dette få en egnet arena for visning av dansekunst. DansiT har allerede et godt utviklet samarbeid med Avant Garden, men en slik samlokalisering vil åpne opp for enda tettere samarbeid. Det er ønsket innflytting på Rosendal ved utgangen av DansiT vil sammen med TAG og Cinemateket jobbe videre for at dette skal bli en realitet. I løpet av 2013 har DansiT og TAG også samarbeidet under Seminarium v/ Dansedyrkerne, TAGs festival Bastard og forberedelser til Multiplié dansefestival Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag DansiT har et nært samarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag. DansiT har i 2013 samarbeidet med DKS Sør- Trøndelag med turné for dansekompaniet Nord CC og forestillingen Svorskoumi som DansiT Co- produserte våren Med DKS Trondheim har DansiT planlagt et større samarbeid rundt forestillingen Perfect(im)perfections under Multiplié dansefestival våren Program for lærerutdanning, NTNU DansiT deltar i en referansegruppe for utvikling av lærerutdanninger og videreutdanninger i dans initiert av Program for lærerutdanning, NTNU. DansiT og PLU har også hatt et kurssamarbeid i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Videreføring av samarbeidet rundt fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere i regionen, arrangert høsten Trøndelag Teater DansiT har initiert et møte med Trøndelag Teater angående samarbeid om vising av dans som vi håper kan gi resultater på sikt Husly Kunstnerresidens DansiT har jevnlig dansekunstnere i residens, fra både inn- og utland, som innkvarteres i Husly. DansiT bidrar fortsatt rundt driften av Husly og har i løpet av 2013 derfor hatt tilgang til å bruke huset kostnadsfritt i 12 uker Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

8 4.8. Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival 2014 DansiT har i 2013 planlagt Multiplié dansefestival Festivalen vil ha en rekke samarbeidspartnere, ref punkt Regionale dansesentre DansiT har sammen med de andre dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet rundt faste statlige bevilgninger. Ref punkt Dansens Hus Anne Ekenes er prosjektansatt ved Dansens Hus for å utrede samarbeid med regionale aktører i forbindelse med Nasjonalt Nettverk for Dans ved Dansens Hus. DansiT har bidratt i utredningsarbeidet og deltatt i panel (25.10) under dialogseminar på Dansens Hus i forbindelse med utvikling av turnésamarbeidet Riksteateret DansiT har fulgt opp dialogen med Riksteateret ved danseansvarlige Grete Henden angående framtidig samarbeid rundt deres turnéer, samt deltatt på dialogmøte og premiere i Orkanger kulturhus med Riksteatrets forestilling Each one, teach one av Navid (17.10) PRODA, Profesjonell dansetrening Utover regelmessig PRODA virksomhet ved PRODA Sør- Trøndelag, som arrangeres av DansiT, ble det i 2013 arrangert regional PRODA samling i Stavanger ( ) hvor DansiT deltok Dansedyrkerne DansiT samarbeidet med Dansedyrkerne om det første Seminarium. Ref Dans for barn og unge DansiT tilbyr kompetanseheving til dansepedagoger som jobber med barn og unge. DansiT har alltid en forestilling som retter seg mot barn/unge på Multiplié dansefestival, ofte i samarbeid med Den kulturelle Skolesekken. DansiT er et rådgivende organ og samarbeidspartner for ulike institusjoner og organisasjoner, hovedsakelig i vår region. Dette arbeidet henger ofte tett sammen med danseundervisning for barn eksempelvis ved grunnskole. I 2013 har DansiT utover dette samarbeider med: Rabalderdans om undervisningstilbud i kreativ dans og lek med bevegelse for barn i barnehagealder. Cirka Teater og Trondheim kulturskole om kurs for barn/ungdom i dansekunst. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs sal for danseaktiviteter med barna. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

9 4.15. Diverse nettverksbygging Et utvalg av mindre treff DansiT har gjennomført i løpet av 2013: Deltakelse under arrangørforum ved City Manager Trondheim (05.03) Møte med rektor for Åfjord og Rissa Kulturskole angående mulighet for framtidig samarbeid rundt utvikling av dansetilbud i kulturskolene (07.03) Deltagelse under CODA- festivalen og åpning av Kulturrådets nye lokaler i Oslo Dialog med Skuespillersenteret om å utveksle kurstilbud etc Besøk fra Härjedalens kulturcentrum, sverige 5. Kompetanseutvikling DansiT støtter og bistår produserende koreografer, kompanier og pedagoger. I 2013 har dette skjedd gjennom assistanse til dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs, seminar, workshop og fagdager PRODA, profesjonell dansetrening DansiT står for administrasjon, lokaler samt noe reise og oppholdskostnader til PRODA Sør- Trøndelag, og får tilskudd fra PRODA nasjonalt for lønn til pedagogene som ansettes. Da så godt som hele tilsagnet fra PRODA nasjonalt går direkte til trening resulterer dette i flere klasser gjennom året. Tilsagnet i 2013 var på kr Disse midlene synliggjøres ikke i DansiTs regnskap, da utbetalingene skjer direkte fra PRODA nasjonalt. DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Sør- Trøndelag undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør- Trøndelag, eller som engasjeres kun for å undervise ved PRODA. I 2013 har det blitt undervist i samtidsdans, moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, yoga, improvisasjon, komposisjon og Ragga hip hop. Pedagoger som har undervist er Ådne M. Gulbrandsen, Janne Eck, Siv Gaustad, Leyla Jung, Kine Kvarme, Mads Helde, Marianne Kjærsund, Mari Flønes, Eugenia Estevez, Vilde Sparre, Heidi Rustgaard - H2 dance, Nina Wollny, Erik Rulin - IBP, Katarina Eriksson, Hooman Sharifi - Impure Company, Nina Aune, Ida Skaret Fjøseide. Dansekunstnere i residens ved DansiT underviser ofte ved PRODA eller holder kurs/workshop i tidsrommene de er i byen Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men de er også åpne for andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert flere kurs i løpet av Workshop: Borrowed Landscape med Heine Avdal og Yukiko Shinozaki, mars Sommerkurs Gaga og Gyrokinesis med Shi Pratt, juni Gi & Ta - Kontaktimprovisasjon med Katarina Eriksson (USA/Sverige), august DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

10 5.3. Samarbeidsprosjekt kurs Samarbeid med Program for lærerutdanning, NTNU: Muntlig formidling - en grunnleggende ferdighet med Marie Louise Tank, april Samarbeid med Svartlamon Kultur og Næringsstiftelse: Regnskaps- og økonomiforståelse med regnskapsbyrået VISMA, juni Samarbeid med Teaterhuset Avant Garden, under scenekunstfestivalen Bastard (september): Improvisasjon/komposisjon med Hooman Sharifi Nysirkus, akrobatikk, tissue, fysisk visuelt teater/dans med Vincent Riebeek & Florentina Holzinger 5.4. Fagdag Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og STFKs fagnettverk for dans har DansiT arrangert fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere 29. november Fagdagen var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole etc. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning i regionen. Fagdagen behandle temaer som mestringsmotivasjon og mental trening, og besto av en danseklasse i Ragga Hip- hop og foredrag av Frode Moen fra Olympiatoppen Midt- Norge. 6. Arrangement / forestillinger DansiT igangsetter tiltak som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse tiltakene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom Multiplié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved Co- produksjoner med ulike koreografer og kompanier Åpen Scene for dans Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og komme i kontakt med et publikum om sitt arbeid. Åpen Scene arrangeres av DansiT en gang per semester, og består av sceniske innslag samt dansefilm. Åpen scene ung er en del av Åpen Scene, en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid og med dette opparbeide større sceneerfaring og komme i kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet. Åpen Scene bidrar til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, er en motiverende faktor for å skape dansekunst, og er med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. I 2013 ble Åpen scene gjennomført i april og november Studiovisninger Residens DansiTs sal er utstyrt med moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. DansiT oppmuntrer dansekunstnere/kompanier i residens ved DansiT å holde studiovisning som en avrunding av residensoppholdet, i 2013 har 5 hatt studiovisning. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

11 6.3. Co- produksjon premiere DansiT tilbyr to ulike former for co- produksjon: Co- produksjon premiere og Co- produksjon residens. Den første innebærer at dansekunstneren/kompaniet ved siden av tilbud om residens har premiere og forestillinger/turné i regi av DansiT. Den andre består kun av residensopphold. DansiT har i 2013 hatt to co- produksjoner premiere Svorskuomi - Nordic Choreographic Collaboration: Vilde Sparre, Arja Tiili og Åsa N. Åström. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene, april/mai 2013, i forbindelse med DansiTs feiring av dansens dager. Påfølgende turné i Sør- Trøndelag fylke i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Sør- Trøndelag lullabies for those who cannot sleep Emilie B. Thun. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene november Denne Co- produksjonen utlyste DansiT som sin første lokale co- produksjon, et tiltak for å stimulere uetablerte lokale dansekunstnere til å starte sin karriere. DansiT fikk flere søkere og vil videreføre et slikt tilbud også neste år Dansens Dag DansiT hadde en samlende funksjon for danserrangement i Sør- Trøndelag i forbindelse med Dansens dager DansiT tok ansvar for markedsføring og promotering av arrangementene i form av felles plakat og program. DansiT ønsker at Dansens dag skal feires i Sør- Trøndelag og stimulerer derfor ulike danseaktører i regionen til å få dansen ut på gata, åpne opp sine studioer for publikum, ha forestillinger osv i forbindelse med Dansens dag Multiplié dansefestival Multiplié dansefestival er DansiTs mest omfattende arrangement. Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim kommune er faste samarbeidspartnere, men festivalen har også fler samarbeidspartnere pr festival. Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Multiplié er en biennale og arrangeres neste gang i I løpet av 2013 har DansiT planlagt og forberedt festivalen i Tilskuddsytere til festivalen 2014 er Norsk kulturråd, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fritt Ord, Sametinget og FINNO. Samarbeidspartnere utover Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim Kommune er Verkstedhallen, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Cinemateket, Lademoen Menighet, Lademoen Bydelshus, Tempe Helse- og Velferdssenter, Babel visningsrom for kunst, Danseinformasjonen, PRODA, NTNU, Husly Kunstnerresidens, Clarion Collection Hotel Bakeriet, Ramp Pub & Spiseri og Bar Moskus Samarbeidsprosjekter arrangement Svartlamodagen, mai. Samarbeid mellom kunstnere/leietakere og beboere på Svartlamon. Arrangert av DansiT: Danseforestilling "DUET" med h2dance, Verkstedhallen. Danseundervisning for barn v/ Rabalderdans med live musikk, DansiTs produksjonssal. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

12 Danseklasse i samtidsdans og improvisasjon med h2dance, DansiTs produksjonssal. Visning av dansefilmer, DansiTs produksjonssal. Improvisert visning med VIB - Verksted for Improvisert Bevegelse, DansiTs produksjonssal Seminarium#1 - Tid og bevegelse - Tradisjon og dans, juni. Arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med DansiT, Teaterhuset Avant Garden, NTNU og Kursgruppa i Norske Dansekunstnere, NoDa. Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å samtale om kunstnerisk arbeid. 7. Produksjon, residens, lokaler DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for dansekunstnere i residens ved DansiT, utleie på kvelder og helger samt vedlikehold av kontor og dansesal Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT DansiT tar i mot dansekunstnere i residens og produksjon. DansiT samarbeider med Husly kunstnerresidensbolig, og kan slik tilby bolig til dansekunstnere i residens ved siden av tilgang til produksjonssal, kontorfellesskap og assistanse fra DansiTs administrasjon. Administrasjon bistår med kunstnerisk (koreografisk og dramaturgisk) veiledning i skapende prosesser og med ulike produsentoppgaver etter behov. Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres i DansiTs nettverk. Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. Dager mellom residensperioder brukes DansiTs prøvelokaler til utforskning, utprøving og forberedelser av DansiTs medlemmer. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2013: Vi kaller disse for co- produksjon residens. Marianne Kjærsund: Studier av groove Mari Flønes: Det jeg bærer bevegelsesstudie / I had it coming; falling, moving, asking questions VIB: Klangbilder VIB & Ningun Extremo: Konsertforestilling Guro Gulstad og Cathrine Ouff: Jeg minnes SUMA: /dans/musikk/performance Guro Gulstad og Maya Mi Samuelsen: Work- in- progress Luis Della Mea: solo Erik McKenzie: Norge h2dance: DUET DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

13 Tanja Andreeva: The silent echo of my choices Annika Vestel: Turtleyou! Victoria Husby, Kine Kvarme og Linda Johansen: Festforestilling for frivillige Guro Gulstad og Ingrid Faanes: Work- in- progress Trio Sapfo3 (Matilda Rolfsson, Ingeborg Dugstad Sanders, Maria Roisin Sundt) Svetlana Stokke 7.2. Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal DansiT leier ut sine lokaler til ulike danserelaterte aktiviteter på kvelder og i helger. I løpet av 2013 har 9 ulike grupper vært faste leietakerne Kontorfellesskap DansiTs lokaler består utover produksjonssalen av et kontorfellesskap. I DansiTs kontorfellesskap arbeider DansiTs administrasjon, samt dansekunstnere i residens/produksjon ved DansiT. Det er også mulig for frilans dansekunstnere i regionen å benytte seg av plass i kontorfellesskapet periodevis. På denne måten kan dansekunstneren lettere få assistanse i sin prosjektfase av en dansekonsulent. I 2013 har Katarina Lund og Magnus Myhr og Liv Gulbrandsen benyttet seg av dette tilbudet Statistikk DansiTs produksjonssal 2013 Se vedlegg. 8. Avslutning Gjennom DansiTs virksomhet har dansekunstnere i Sør- Trøndelag et grunnlag for næringsvirksomhet i sitt yrke og kunstform. Med tilgang til produksjonslokaler kan danseforestillinger skapes. Med tilbud i kompetanseutvikling, arrangement, forestillinger, residens og co- produksjon skapes nettverk og samarbeid samtidig som dansekunstnerne vedlikeholder og videreutvikler seg som kunstnere. Arbeidsplasser genereres. DansiTs arbeid med nettverksbygging og samarbeid gir økt synlighet. DansiT får stadig en viktigere funksjon som formidler mellom ulike arbeidsgivere / oppdragsgivere og dansekunstnere i regionen. Dette gjelder både annonsering av faste jobber, vikariat og kortere oppdrag som pedagog, koreograf eller utøvende danser. DansiT har etablert en viktig funksjon som et senter for dansekunst og rådgivende organ både for dansekunstnere i egen næringsvirksomhet og for andre arbeidsgivere / oppdragsgivere i regionen. DansiT fyller en viktig regional funksjon for dansekunsten og dansekunstnernes vilkår. Med bakgrunn i DansiT flytter stadig flere dansekunstnere til Sør- Trøndelag, aktiviteten har økt og dansekunsten har blitt mer synlig. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

14 DansiT har en visjon om å bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiT har i løpet av 2013 realisert viktige punkter i sin handlingsplan ( ) på en måte som vi mener gjenspeiler våre verdier på en god måte. DansiT skal være innovativ, ansvarsfull og modig. Til slutt vil vi takke kommunale, fylkeskommunale og statlige (NKR) myndigheter for den støtten vi har fått. Virksomheten ville ikke eksistert uten. Mars 2014, DansiTs administrasjon og styre Daglig leder Arnhild Staal Pettersen Styreleder Sten Frode Solvang DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: org.nr 985 553 998 www.dansit.no Årsrapport 2011 DansiT, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være et ressurs-

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Carte Blanche

Scenestatistikk.no 2014: Carte Blanche Scenestatistikk.no 4: Carte Blanche Status: Sendt inn per: 3..7 : Utfylt av Navn Kristin Raknes E-post kristin.raknes@ncb.no Telefon 5538696 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN NORSK KULTURSKOLERÅD Sør-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Visjon - Kulturskole for alle Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag vil sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og drive

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Sluttrapport. Prosjektnummer: 2010/3/0276. Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund. Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport. Prosjektnummer: 2010/3/0276. Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund. Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjekttittel: Møtested Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2010/3/0276 Prosjektleder: Kjersti Kramm Engebrigtsen Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund 1 Sammendrag: Bakgrunnen

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Sogn og Fjordane, Førde 24. mars 2017 Kulturrådet Gi tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør Scenestatistikk.no 4: Kilden - Opera Sør Status: Sendt inn per:.6.6 :44 Utfylt av Navn Frøydis Emilie Lind E-post froydis.lind@kilden.com Telefon 9776858 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

The games we play v / InTuit Dansekompani

The games we play v / InTuit Dansekompani The games we play v / InTuit Dansekompani og Street Movement Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 14. mars 6. april 2016 side 1 Om

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Norsk jazzforums strategiplan

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for moderne dans/ samtidsdans 1. Innhold 1. Mål 2. Organisering 3. Rammefaktorer 4. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans,

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer