Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT"

Transkript

1 Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon Organisasjonsform Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs administrasjon DansiTs styre Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering Mangfold og likestilling 5 3. Kulturpolitisk arbeid 6 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag Program for lærerutdanning, NTNU Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Trøndelag Teater Husly Kunstnerresidens Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival Regionale dansesentre Dansens Hus Riksteateret PRODA, Profesjonell dansetrening Dansedyrkerne Dans for barn og unge Diverse nettverksbygging 9 5. Kompetanseutvikling PRODA, profesjonell dansetrening Kurs, seminar, workshop Samarbeidsprosjekt kurs Fagdag Arrangement / forestillinger Åpen Scene for dans Studiovisninger Residens Co- produksjon premiere Dansens Dag Multiplié dansefestival Samarbeidsprosjekter arrangement Produksjon, residens, lokaler Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Kontorfellesskap Statistikk DansiTs produksjonssal Avslutning 13 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

3 1. Innledning For DansiT har 2013 vært et innholdsrikt, spennende og intenst år. Kulturdepartementets strategi for dans Dans i hele landet kom i februar, og ga klare signaler om at regionale dansesentre er et satsningsområde. DansiT er et av de regionale dansesentrene i landet med lengst fartstid, og vi håper strategien kan være med på å gi DansiT en stabil og langsiktig finansiering selv etter regjeringsskiftet. DansiT fikk i 2013 tilsagn om videre prosjektstøtte fra Norsk Kulturråds post Regionale dansesentra, for Det er vi svært glade for. Men utfordringen med denne posten er at den har en ganske lav sum, som skal deles på flere. DansiT har derfor lobbet for både å høyne denne posten ved NKR og for fast finansiering sammen med et nettverk for regionale dansesentre som DansiT har vært med på å etablere. DansiT fikk i 2013 noe redusert tilsagn fra året før, noe som resulterte i en 60% stilling mindre på høstsemesteret. Selv om stillingsandelen gikk ned var det likevel vanskelig å redusere aktivitet og tilbud midt i året, så det ble et intenst semester for administrasjonen. Heldigvis fikk vi ved utgangen av året vite at vi ville gå opp igjen i 2014, og er derfor tilbake til 2,1 årsverk noe som er et minimum for DansiTs virksomhet. Dette sier noe om den sårbarheten DansiT dessverre fortsatt befinner seg i. Samtidig har DansiT fått mer støtte til Multiplié dansefestival 2014 enn noen år tidligere, så administrasjonen har i løpet av 2013 planlagt og forberedt en spennende festival som går av stabelen April DansiT har også i løpet av 2013 utlyst og gjennomført en lokal co- produksjon, et tiltak for å bistå uetablerte dansekunstnere til å komme i gang med sin kunstneriske virksomhet. En annen spennende begivenhet i 2013 er at DansiT har påbegynt arbeidet for en samlokalisering med Teaterhuset Avant Garden og Cinemateket på nye Rosendal Teater. Dansekunstnere fra hele landet har produsert dans i DansiTs produksjonslokaler hele året, og DansiT har gjennomført en rekke kurs og arrangement både i regi av oss selv og i samarbeid med andre. Denne årsrapporten er oppdelt i 8 kapitler: 1. Innledning 2. Organisasjon 3. Kulturpolitisk arbeid 4. Nettverksbygging, samarbeidspartnere 5. Kompetanseutvikling 6. Arrangement, forestillinger 7. Produksjon, residens, lokaler 8. Avslutning DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

4 2. Organisasjon 2.1. Organisasjonsform Foreningen DansiT har organisasjonsnummer DansiT er et senter for dansekunst i Sør- Trøndelag og en medlemsorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere. DansiTs utvikling startet i I 2005 hadde DansiT 15 medlemmer, ved utgangen av 2013 hadde DansiT 46 medlemmer Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Sør- Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør- Trøndelag. DansiTs visjon er å: Bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiTs verdier er: Innovativ, ansvarsfull og modig. DansiT ønsker med dette å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere, øke kunstformens synlighet og gi regionens innbyggere økt tilgang og nærhet til dansekunst DansiTs administrasjon Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen, 60% stilling. Dansekonsulentene Ingeborg Dugstad Sanders, Tone Tronstad og Eivind Haugland, alle i 50% stilling. Daglig leder har gjennomført medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale med dansekonsulentene i løpet av Daglig leder og styreleder har hatt jevnlig kontakt DansiTs styre Styreleder: Sten Frode Solvang, styremedlemmer: Tone Øvrebø Johannessen, Wenche Wågen, Dagfinn Krogsrud, Luis Della Mea og Svetlana Stokke, varamedlem: Susanne Rasmussen. Valgkomité: Line Strøm og Tone P. Østern Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. DansiTs styre har i 2013 avholdt fire styremøter: 23. januar, 10. april, 25. september og 20. november. Årsmøte for 2013 ble avholdt lørdag 02. Mars Årsmøtet for 2014 vil bli avholdt lørdag 22. Mars DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

5 2.5. Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i mars 2013 tilsagn om videre 3- årig prosjektstøtte gjennom støtteordningen Regionale kompetansesentra for dans ved Norsk Kulturråd med kr pr i I desember 2013 fikk DansiT økte tilsagn fra samme ordning med kr i 2014 og Fra Sør- Trøndelag fylke ble DansiT tildelt kr i Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr i Av tilsagnet DansiT har fått fra Trondheim kommune har ca kr gått tilbake til kommunen i form av husleie og renhold. DansiTs styre og daglig leder har i løpet av 2013 fortsatt arbeidet for fast finansiering til DansiT også fra stat og fylke. DansiT har sammen med de andre regionale dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet om faste statlige tilskudd gjennom felles innspill til kulturdepartementets arbeid med kulturløftet 3. DansiT har også hatt møtevirksomhet med STFK om dette. Arbeidet med fast finansiering har dessverre enda ikke gitt resultater utover den faste støtten DansiT har fra Trondheim kommune. DansiT har egne inntekter fra medlemskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2013 ca 12 % av regnskapet. Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet. DansiT bruker fortsatt regnskapsfirmaet EP regnskap og revisorselskapet BDO AS Mangfold og likestilling Som vikar for dansekonsulent i permisjon, Mari Flønes, har DansiT ansatt Eivind Haugland, og dermed fått en mann inn i administrasjonen. Utover at Haugland er en svært kompetent og selvgående arbeidstaker har det vært svært givende for DansiT å få inn en manns perspektiv i den daglig driften av virksomheten. Haugland bidrar også til at administrasjonen får en bredere sammensetning kunstnerisk, gjennom sin dramaturgiske kompetanse. DansiT gjorde våren 2013 en co- produksjon med Nord CC, et nordisk samarbeidsprosjekt Informasjonsarbeid DansiTs promoteringsarbeid skjer hovedsakelig gjennom: Utvikling og vedlikehold av nettsiden: Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter. I 2013 har DansiT igangsatt en total fornying av nettsidene, et arbeid som ferdigstilles i starten av DansiT på facebook: 1. januar 2013 likte 139 personer siden vår. 31. desember 2013 likte 338 personer siden vår. Multiplié dansefestival på facebook: 1. januar 2013 likte 144 personer siden. 31. desember 2013 likte 266 personer siden. Nyhetsbrev: DansiTs nyhetsbrev blir distribuert på månedlig basis til DansiTs medlemmer, styre og øvrig kontaktnettverk, og har for tiden 194 mottakere. Her samler vi opp informasjon om DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

6 kommende måneds PRODA- klasser, residensvirksomhet, visninger, workshops og annen danserelatert informasjon. Informasjonshefte om DansiT. Jevnlig kontakt med presse. 3. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsakelig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora. I løpet av 2013 har DansiT deltatt kulturpolitisk med både skriftlige innspill og muntlige innlegg: Skriftlig innspill til Trondheim kommune om vurderingskriterier ved evaluering av kunst/kulturorganisasjoner på egen post Presentasjon av DansiTs virksomhet for Kultur, velferd og miljøkomiteen i Sør- Trøndelag fylke på DansiT, Deltakelse ved Regionalt Kulturforum STFK, Deltakelse ved formøte mellom Trondheim kommune og alle organisasjonene på fast post i kommunens kulturbudsjett i forbindelse med kulturministerens besøk til Trondheim, Skriftlig innspill til Kulturdepartementets arbeid med budsjettet 2014, Innlegg under kulturministerens innspillsmøte i STFK infor Kulturløftet 3, Skriftlig innspill til Kulturløftet 3, fra DansiT alene og fra samarbeidsnettverket med andre regionale dansesentre Innlegg under møte med Trondheims ordfører angående Kulturløftet 3 - og videre satsing på barne- og ungdomskultur i Trondheim, for alle på egen post i kommunens kulturbudsjett, Skriftlig innspill til Trondheim kommunes pågående arbeid med ny Kommunedelplan for kunst og kultur, Diverse møter med rådgiver i rådmannens fagstab, faggruppe kultur og næring, Trondheim kommune og rådgiver kulturutvikling i STFK. 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere og nettverksbygging er svært viktig for DansiT, da dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser. DansiT har i løpet av 2013 videreutviklet samarbeid med flere samarbeidspartnere, samt igangsatt nye. Her kommer en oversikt over spesifikke hendelser dette året Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Teaterhuset Avant Garden jobber med å få nye lokaler på Rosendal Teater. Teateret, som vil bestå av kontor/administrasjonsdel, produksjonssal og to scener vil skape et nytt kunstsentrum for hele Trondheimsregionen da teateret vil romme en samlokalisering mellom DansiT, Cinemateket og Avant Garden. For DansiT betyr dette at administrasjonen flytter til Rosendal, men fortsatt beholder sine DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

7 lokaler på Svartlamon. DansiT vil på Rosendal få nær tilgang til scenerom som vil bidra til å muliggjøre ønsket om å presentere mer dans gjennom turnésamarbeid med dansens hus, riksteateret og andre regionale dansesentre. Dansekunstfeltet i regionen vil med dette få en egnet arena for visning av dansekunst. DansiT har allerede et godt utviklet samarbeid med Avant Garden, men en slik samlokalisering vil åpne opp for enda tettere samarbeid. Det er ønsket innflytting på Rosendal ved utgangen av DansiT vil sammen med TAG og Cinemateket jobbe videre for at dette skal bli en realitet. I løpet av 2013 har DansiT og TAG også samarbeidet under Seminarium v/ Dansedyrkerne, TAGs festival Bastard og forberedelser til Multiplié dansefestival Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag DansiT har et nært samarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag. DansiT har i 2013 samarbeidet med DKS Sør- Trøndelag med turné for dansekompaniet Nord CC og forestillingen Svorskoumi som DansiT Co- produserte våren Med DKS Trondheim har DansiT planlagt et større samarbeid rundt forestillingen Perfect(im)perfections under Multiplié dansefestival våren Program for lærerutdanning, NTNU DansiT deltar i en referansegruppe for utvikling av lærerutdanninger og videreutdanninger i dans initiert av Program for lærerutdanning, NTNU. DansiT og PLU har også hatt et kurssamarbeid i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Videreføring av samarbeidet rundt fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere i regionen, arrangert høsten Trøndelag Teater DansiT har initiert et møte med Trøndelag Teater angående samarbeid om vising av dans som vi håper kan gi resultater på sikt Husly Kunstnerresidens DansiT har jevnlig dansekunstnere i residens, fra både inn- og utland, som innkvarteres i Husly. DansiT bidrar fortsatt rundt driften av Husly og har i løpet av 2013 derfor hatt tilgang til å bruke huset kostnadsfritt i 12 uker Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

8 4.8. Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival 2014 DansiT har i 2013 planlagt Multiplié dansefestival Festivalen vil ha en rekke samarbeidspartnere, ref punkt Regionale dansesentre DansiT har sammen med de andre dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet rundt faste statlige bevilgninger. Ref punkt Dansens Hus Anne Ekenes er prosjektansatt ved Dansens Hus for å utrede samarbeid med regionale aktører i forbindelse med Nasjonalt Nettverk for Dans ved Dansens Hus. DansiT har bidratt i utredningsarbeidet og deltatt i panel (25.10) under dialogseminar på Dansens Hus i forbindelse med utvikling av turnésamarbeidet Riksteateret DansiT har fulgt opp dialogen med Riksteateret ved danseansvarlige Grete Henden angående framtidig samarbeid rundt deres turnéer, samt deltatt på dialogmøte og premiere i Orkanger kulturhus med Riksteatrets forestilling Each one, teach one av Navid (17.10) PRODA, Profesjonell dansetrening Utover regelmessig PRODA virksomhet ved PRODA Sør- Trøndelag, som arrangeres av DansiT, ble det i 2013 arrangert regional PRODA samling i Stavanger ( ) hvor DansiT deltok Dansedyrkerne DansiT samarbeidet med Dansedyrkerne om det første Seminarium. Ref Dans for barn og unge DansiT tilbyr kompetanseheving til dansepedagoger som jobber med barn og unge. DansiT har alltid en forestilling som retter seg mot barn/unge på Multiplié dansefestival, ofte i samarbeid med Den kulturelle Skolesekken. DansiT er et rådgivende organ og samarbeidspartner for ulike institusjoner og organisasjoner, hovedsakelig i vår region. Dette arbeidet henger ofte tett sammen med danseundervisning for barn eksempelvis ved grunnskole. I 2013 har DansiT utover dette samarbeider med: Rabalderdans om undervisningstilbud i kreativ dans og lek med bevegelse for barn i barnehagealder. Cirka Teater og Trondheim kulturskole om kurs for barn/ungdom i dansekunst. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs sal for danseaktiviteter med barna. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

9 4.15. Diverse nettverksbygging Et utvalg av mindre treff DansiT har gjennomført i løpet av 2013: Deltakelse under arrangørforum ved City Manager Trondheim (05.03) Møte med rektor for Åfjord og Rissa Kulturskole angående mulighet for framtidig samarbeid rundt utvikling av dansetilbud i kulturskolene (07.03) Deltagelse under CODA- festivalen og åpning av Kulturrådets nye lokaler i Oslo Dialog med Skuespillersenteret om å utveksle kurstilbud etc Besøk fra Härjedalens kulturcentrum, sverige 5. Kompetanseutvikling DansiT støtter og bistår produserende koreografer, kompanier og pedagoger. I 2013 har dette skjedd gjennom assistanse til dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs, seminar, workshop og fagdager PRODA, profesjonell dansetrening DansiT står for administrasjon, lokaler samt noe reise og oppholdskostnader til PRODA Sør- Trøndelag, og får tilskudd fra PRODA nasjonalt for lønn til pedagogene som ansettes. Da så godt som hele tilsagnet fra PRODA nasjonalt går direkte til trening resulterer dette i flere klasser gjennom året. Tilsagnet i 2013 var på kr Disse midlene synliggjøres ikke i DansiTs regnskap, da utbetalingene skjer direkte fra PRODA nasjonalt. DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Sør- Trøndelag undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør- Trøndelag, eller som engasjeres kun for å undervise ved PRODA. I 2013 har det blitt undervist i samtidsdans, moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, yoga, improvisasjon, komposisjon og Ragga hip hop. Pedagoger som har undervist er Ådne M. Gulbrandsen, Janne Eck, Siv Gaustad, Leyla Jung, Kine Kvarme, Mads Helde, Marianne Kjærsund, Mari Flønes, Eugenia Estevez, Vilde Sparre, Heidi Rustgaard - H2 dance, Nina Wollny, Erik Rulin - IBP, Katarina Eriksson, Hooman Sharifi - Impure Company, Nina Aune, Ida Skaret Fjøseide. Dansekunstnere i residens ved DansiT underviser ofte ved PRODA eller holder kurs/workshop i tidsrommene de er i byen Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men de er også åpne for andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert flere kurs i løpet av Workshop: Borrowed Landscape med Heine Avdal og Yukiko Shinozaki, mars Sommerkurs Gaga og Gyrokinesis med Shi Pratt, juni Gi & Ta - Kontaktimprovisasjon med Katarina Eriksson (USA/Sverige), august DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

10 5.3. Samarbeidsprosjekt kurs Samarbeid med Program for lærerutdanning, NTNU: Muntlig formidling - en grunnleggende ferdighet med Marie Louise Tank, april Samarbeid med Svartlamon Kultur og Næringsstiftelse: Regnskaps- og økonomiforståelse med regnskapsbyrået VISMA, juni Samarbeid med Teaterhuset Avant Garden, under scenekunstfestivalen Bastard (september): Improvisasjon/komposisjon med Hooman Sharifi Nysirkus, akrobatikk, tissue, fysisk visuelt teater/dans med Vincent Riebeek & Florentina Holzinger 5.4. Fagdag Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og STFKs fagnettverk for dans har DansiT arrangert fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere 29. november Fagdagen var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole etc. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning i regionen. Fagdagen behandle temaer som mestringsmotivasjon og mental trening, og besto av en danseklasse i Ragga Hip- hop og foredrag av Frode Moen fra Olympiatoppen Midt- Norge. 6. Arrangement / forestillinger DansiT igangsetter tiltak som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse tiltakene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom Multiplié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved Co- produksjoner med ulike koreografer og kompanier Åpen Scene for dans Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og komme i kontakt med et publikum om sitt arbeid. Åpen Scene arrangeres av DansiT en gang per semester, og består av sceniske innslag samt dansefilm. Åpen scene ung er en del av Åpen Scene, en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid og med dette opparbeide større sceneerfaring og komme i kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet. Åpen Scene bidrar til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, er en motiverende faktor for å skape dansekunst, og er med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. I 2013 ble Åpen scene gjennomført i april og november Studiovisninger Residens DansiTs sal er utstyrt med moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. DansiT oppmuntrer dansekunstnere/kompanier i residens ved DansiT å holde studiovisning som en avrunding av residensoppholdet, i 2013 har 5 hatt studiovisning. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

11 6.3. Co- produksjon premiere DansiT tilbyr to ulike former for co- produksjon: Co- produksjon premiere og Co- produksjon residens. Den første innebærer at dansekunstneren/kompaniet ved siden av tilbud om residens har premiere og forestillinger/turné i regi av DansiT. Den andre består kun av residensopphold. DansiT har i 2013 hatt to co- produksjoner premiere Svorskuomi - Nordic Choreographic Collaboration: Vilde Sparre, Arja Tiili og Åsa N. Åström. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene, april/mai 2013, i forbindelse med DansiTs feiring av dansens dager. Påfølgende turné i Sør- Trøndelag fylke i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Sør- Trøndelag lullabies for those who cannot sleep Emilie B. Thun. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene november Denne Co- produksjonen utlyste DansiT som sin første lokale co- produksjon, et tiltak for å stimulere uetablerte lokale dansekunstnere til å starte sin karriere. DansiT fikk flere søkere og vil videreføre et slikt tilbud også neste år Dansens Dag DansiT hadde en samlende funksjon for danserrangement i Sør- Trøndelag i forbindelse med Dansens dager DansiT tok ansvar for markedsføring og promotering av arrangementene i form av felles plakat og program. DansiT ønsker at Dansens dag skal feires i Sør- Trøndelag og stimulerer derfor ulike danseaktører i regionen til å få dansen ut på gata, åpne opp sine studioer for publikum, ha forestillinger osv i forbindelse med Dansens dag Multiplié dansefestival Multiplié dansefestival er DansiTs mest omfattende arrangement. Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim kommune er faste samarbeidspartnere, men festivalen har også fler samarbeidspartnere pr festival. Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Multiplié er en biennale og arrangeres neste gang i I løpet av 2013 har DansiT planlagt og forberedt festivalen i Tilskuddsytere til festivalen 2014 er Norsk kulturråd, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fritt Ord, Sametinget og FINNO. Samarbeidspartnere utover Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim Kommune er Verkstedhallen, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Cinemateket, Lademoen Menighet, Lademoen Bydelshus, Tempe Helse- og Velferdssenter, Babel visningsrom for kunst, Danseinformasjonen, PRODA, NTNU, Husly Kunstnerresidens, Clarion Collection Hotel Bakeriet, Ramp Pub & Spiseri og Bar Moskus Samarbeidsprosjekter arrangement Svartlamodagen, mai. Samarbeid mellom kunstnere/leietakere og beboere på Svartlamon. Arrangert av DansiT: Danseforestilling "DUET" med h2dance, Verkstedhallen. Danseundervisning for barn v/ Rabalderdans med live musikk, DansiTs produksjonssal. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

12 Danseklasse i samtidsdans og improvisasjon med h2dance, DansiTs produksjonssal. Visning av dansefilmer, DansiTs produksjonssal. Improvisert visning med VIB - Verksted for Improvisert Bevegelse, DansiTs produksjonssal Seminarium#1 - Tid og bevegelse - Tradisjon og dans, juni. Arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med DansiT, Teaterhuset Avant Garden, NTNU og Kursgruppa i Norske Dansekunstnere, NoDa. Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å samtale om kunstnerisk arbeid. 7. Produksjon, residens, lokaler DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for dansekunstnere i residens ved DansiT, utleie på kvelder og helger samt vedlikehold av kontor og dansesal Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT DansiT tar i mot dansekunstnere i residens og produksjon. DansiT samarbeider med Husly kunstnerresidensbolig, og kan slik tilby bolig til dansekunstnere i residens ved siden av tilgang til produksjonssal, kontorfellesskap og assistanse fra DansiTs administrasjon. Administrasjon bistår med kunstnerisk (koreografisk og dramaturgisk) veiledning i skapende prosesser og med ulike produsentoppgaver etter behov. Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres i DansiTs nettverk. Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. Dager mellom residensperioder brukes DansiTs prøvelokaler til utforskning, utprøving og forberedelser av DansiTs medlemmer. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2013: Vi kaller disse for co- produksjon residens. Marianne Kjærsund: Studier av groove Mari Flønes: Det jeg bærer bevegelsesstudie / I had it coming; falling, moving, asking questions VIB: Klangbilder VIB & Ningun Extremo: Konsertforestilling Guro Gulstad og Cathrine Ouff: Jeg minnes SUMA: /dans/musikk/performance Guro Gulstad og Maya Mi Samuelsen: Work- in- progress Luis Della Mea: solo Erik McKenzie: Norge h2dance: DUET DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

13 Tanja Andreeva: The silent echo of my choices Annika Vestel: Turtleyou! Victoria Husby, Kine Kvarme og Linda Johansen: Festforestilling for frivillige Guro Gulstad og Ingrid Faanes: Work- in- progress Trio Sapfo3 (Matilda Rolfsson, Ingeborg Dugstad Sanders, Maria Roisin Sundt) Svetlana Stokke 7.2. Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal DansiT leier ut sine lokaler til ulike danserelaterte aktiviteter på kvelder og i helger. I løpet av 2013 har 9 ulike grupper vært faste leietakerne Kontorfellesskap DansiTs lokaler består utover produksjonssalen av et kontorfellesskap. I DansiTs kontorfellesskap arbeider DansiTs administrasjon, samt dansekunstnere i residens/produksjon ved DansiT. Det er også mulig for frilans dansekunstnere i regionen å benytte seg av plass i kontorfellesskapet periodevis. På denne måten kan dansekunstneren lettere få assistanse i sin prosjektfase av en dansekonsulent. I 2013 har Katarina Lund og Magnus Myhr og Liv Gulbrandsen benyttet seg av dette tilbudet Statistikk DansiTs produksjonssal 2013 Se vedlegg. 8. Avslutning Gjennom DansiTs virksomhet har dansekunstnere i Sør- Trøndelag et grunnlag for næringsvirksomhet i sitt yrke og kunstform. Med tilgang til produksjonslokaler kan danseforestillinger skapes. Med tilbud i kompetanseutvikling, arrangement, forestillinger, residens og co- produksjon skapes nettverk og samarbeid samtidig som dansekunstnerne vedlikeholder og videreutvikler seg som kunstnere. Arbeidsplasser genereres. DansiTs arbeid med nettverksbygging og samarbeid gir økt synlighet. DansiT får stadig en viktigere funksjon som formidler mellom ulike arbeidsgivere / oppdragsgivere og dansekunstnere i regionen. Dette gjelder både annonsering av faste jobber, vikariat og kortere oppdrag som pedagog, koreograf eller utøvende danser. DansiT har etablert en viktig funksjon som et senter for dansekunst og rådgivende organ både for dansekunstnere i egen næringsvirksomhet og for andre arbeidsgivere / oppdragsgivere i regionen. DansiT fyller en viktig regional funksjon for dansekunsten og dansekunstnernes vilkår. Med bakgrunn i DansiT flytter stadig flere dansekunstnere til Sør- Trøndelag, aktiviteten har økt og dansekunsten har blitt mer synlig. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

14 DansiT har en visjon om å bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiT har i løpet av 2013 realisert viktige punkter i sin handlingsplan ( ) på en måte som vi mener gjenspeiler våre verdier på en god måte. DansiT skal være innovativ, ansvarsfull og modig. Til slutt vil vi takke kommunale, fylkeskommunale og statlige (NKR) myndigheter for den støtten vi har fått. Virksomheten ville ikke eksistert uten. Mars 2014, DansiTs administrasjon og styre Daglig leder Arnhild Staal Pettersen Styreleder Sten Frode Solvang DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter:

DansiT når sitt formål gjennom å arbeide hovedsaklig med følgende momenter: org.nr 985 553 998 www.dansit.no Årsrapport 2011 DansiT, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være et ressurs-

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

The games we play v / InTuit Dansekompani

The games we play v / InTuit Dansekompani The games we play v / InTuit Dansekompani og Street Movement Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 14. mars 6. april 2016 side 1 Om

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Landing - dansekunstnere med stedssans

Landing - dansekunstnere med stedssans Landing - dansekunstnere med stedssans Venke Marie Sortland og Ina Coll Kjølmoen Introduksjon Hva skjer med oss som dansekunstnere, med kunsten vår og med publikum, når vi trekker ut av det tradisjonelle

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør Scenestatistikk.no 4: Kilden - Opera Sør Status: Sendt inn per:.6.6 :44 Utfylt av Navn Frøydis Emilie Lind E-post froydis.lind@kilden.com Telefon 9776858 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN Av Cecilie Haugseth og Arild Johnsen, KKS Foto: Øystein Gjønnes 1 TITTEL Danseproduksjon i valgfaget Sal og scene, 8-10.trinn. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Status: Sendt inn per: 28.06.2016 08:29 Utfylt av Navn Åse Ryvarden E-post ase@riksteatret.no Telefon 91514811 Egne produksjoner i 2014 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgruppe/brukere

Detaljer