Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT"

Transkript

1 Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon Organisasjonsform Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs administrasjon DansiTs styre Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering Mangfold og likestilling 5 3. Kulturpolitisk arbeid 6 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag Program for lærerutdanning, NTNU Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Trøndelag Teater Husly Kunstnerresidens Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival Regionale dansesentre Dansens Hus Riksteateret PRODA, Profesjonell dansetrening Dansedyrkerne Dans for barn og unge Diverse nettverksbygging 9 5. Kompetanseutvikling PRODA, profesjonell dansetrening Kurs, seminar, workshop Samarbeidsprosjekt kurs Fagdag Arrangement / forestillinger Åpen Scene for dans Studiovisninger Residens Co- produksjon premiere Dansens Dag Multiplié dansefestival Samarbeidsprosjekter arrangement Produksjon, residens, lokaler Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal Kontorfellesskap Statistikk DansiTs produksjonssal Avslutning 13 DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

3 1. Innledning For DansiT har 2013 vært et innholdsrikt, spennende og intenst år. Kulturdepartementets strategi for dans Dans i hele landet kom i februar, og ga klare signaler om at regionale dansesentre er et satsningsområde. DansiT er et av de regionale dansesentrene i landet med lengst fartstid, og vi håper strategien kan være med på å gi DansiT en stabil og langsiktig finansiering selv etter regjeringsskiftet. DansiT fikk i 2013 tilsagn om videre prosjektstøtte fra Norsk Kulturråds post Regionale dansesentra, for Det er vi svært glade for. Men utfordringen med denne posten er at den har en ganske lav sum, som skal deles på flere. DansiT har derfor lobbet for både å høyne denne posten ved NKR og for fast finansiering sammen med et nettverk for regionale dansesentre som DansiT har vært med på å etablere. DansiT fikk i 2013 noe redusert tilsagn fra året før, noe som resulterte i en 60% stilling mindre på høstsemesteret. Selv om stillingsandelen gikk ned var det likevel vanskelig å redusere aktivitet og tilbud midt i året, så det ble et intenst semester for administrasjonen. Heldigvis fikk vi ved utgangen av året vite at vi ville gå opp igjen i 2014, og er derfor tilbake til 2,1 årsverk noe som er et minimum for DansiTs virksomhet. Dette sier noe om den sårbarheten DansiT dessverre fortsatt befinner seg i. Samtidig har DansiT fått mer støtte til Multiplié dansefestival 2014 enn noen år tidligere, så administrasjonen har i løpet av 2013 planlagt og forberedt en spennende festival som går av stabelen April DansiT har også i løpet av 2013 utlyst og gjennomført en lokal co- produksjon, et tiltak for å bistå uetablerte dansekunstnere til å komme i gang med sin kunstneriske virksomhet. En annen spennende begivenhet i 2013 er at DansiT har påbegynt arbeidet for en samlokalisering med Teaterhuset Avant Garden og Cinemateket på nye Rosendal Teater. Dansekunstnere fra hele landet har produsert dans i DansiTs produksjonslokaler hele året, og DansiT har gjennomført en rekke kurs og arrangement både i regi av oss selv og i samarbeid med andre. Denne årsrapporten er oppdelt i 8 kapitler: 1. Innledning 2. Organisasjon 3. Kulturpolitisk arbeid 4. Nettverksbygging, samarbeidspartnere 5. Kompetanseutvikling 6. Arrangement, forestillinger 7. Produksjon, residens, lokaler 8. Avslutning DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

4 2. Organisasjon 2.1. Organisasjonsform Foreningen DansiT har organisasjonsnummer DansiT er et senter for dansekunst i Sør- Trøndelag og en medlemsorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere. DansiTs utvikling startet i I 2005 hadde DansiT 15 medlemmer, ved utgangen av 2013 hadde DansiT 46 medlemmer Oppdrag, formål, visjon og verdier DansiTs oppdrag er å utvikle og styrke dansekunstfeltet i Sør- Trøndelag gjennom å være et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i regionen. DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle mulighetene for å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør- Trøndelag. DansiTs visjon er å: Bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiTs verdier er: Innovativ, ansvarsfull og modig. DansiT ønsker med dette å forbedre mulighetene til å drive næring og arbeide profesjonelt som dansekunstner i regionen og utvikle levekårene for dansekunstnere, øke kunstformens synlighet og gi regionens innbyggere økt tilgang og nærhet til dansekunst DansiTs administrasjon Daglig leder og dansekonsulent Arnhild Staal Pettersen, 60% stilling. Dansekonsulentene Ingeborg Dugstad Sanders, Tone Tronstad og Eivind Haugland, alle i 50% stilling. Daglig leder har gjennomført medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale med dansekonsulentene i løpet av Daglig leder og styreleder har hatt jevnlig kontakt DansiTs styre Styreleder: Sten Frode Solvang, styremedlemmer: Tone Øvrebø Johannessen, Wenche Wågen, Dagfinn Krogsrud, Luis Della Mea og Svetlana Stokke, varamedlem: Susanne Rasmussen. Valgkomité: Line Strøm og Tone P. Østern Styremedlemmene har relevant kompetanse for DansiT, med erfaring fra ulike kunst- og kulturinstitusjoner, økonomisk styring og styrearbeid. DansiTs styre har i 2013 avholdt fire styremøter: 23. januar, 10. april, 25. september og 20. november. Årsmøte for 2013 ble avholdt lørdag 02. Mars Årsmøtet for 2014 vil bli avholdt lørdag 22. Mars DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

5 2.5. Økonomi, tilskudd, langsiktig finansiering DansiT fikk i mars 2013 tilsagn om videre 3- årig prosjektstøtte gjennom støtteordningen Regionale kompetansesentra for dans ved Norsk Kulturråd med kr pr i I desember 2013 fikk DansiT økte tilsagn fra samme ordning med kr i 2014 og Fra Sør- Trøndelag fylke ble DansiT tildelt kr i Av fast finansiering er tilsagnet DansiT får fra Trondheim kommune, kr i Av tilsagnet DansiT har fått fra Trondheim kommune har ca kr gått tilbake til kommunen i form av husleie og renhold. DansiTs styre og daglig leder har i løpet av 2013 fortsatt arbeidet for fast finansiering til DansiT også fra stat og fylke. DansiT har sammen med de andre regionale dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet om faste statlige tilskudd gjennom felles innspill til kulturdepartementets arbeid med kulturløftet 3. DansiT har også hatt møtevirksomhet med STFK om dette. Arbeidet med fast finansiering har dessverre enda ikke gitt resultater utover den faste støtten DansiT har fra Trondheim kommune. DansiT har egne inntekter fra medlemskap, kurs, billettinntekter, utleie av lokaler samt samarbeidsprosjekt. Denne inntekten utgjorde i 2013 ca 12 % av regnskapet. Dette betyr at offentlig tilskudd fra stat, fylke og kommune er avgjørende for DansiTs virksomhet. DansiT bruker fortsatt regnskapsfirmaet EP regnskap og revisorselskapet BDO AS Mangfold og likestilling Som vikar for dansekonsulent i permisjon, Mari Flønes, har DansiT ansatt Eivind Haugland, og dermed fått en mann inn i administrasjonen. Utover at Haugland er en svært kompetent og selvgående arbeidstaker har det vært svært givende for DansiT å få inn en manns perspektiv i den daglig driften av virksomheten. Haugland bidrar også til at administrasjonen får en bredere sammensetning kunstnerisk, gjennom sin dramaturgiske kompetanse. DansiT gjorde våren 2013 en co- produksjon med Nord CC, et nordisk samarbeidsprosjekt Informasjonsarbeid DansiTs promoteringsarbeid skjer hovedsakelig gjennom: Utvikling og vedlikehold av nettsiden: Websidene er DansiTs viktigste informasjonskanal. Sidene oppdateres kontinuerlig av DansiTs dansekonsulenter. I 2013 har DansiT igangsatt en total fornying av nettsidene, et arbeid som ferdigstilles i starten av DansiT på facebook: 1. januar 2013 likte 139 personer siden vår. 31. desember 2013 likte 338 personer siden vår. Multiplié dansefestival på facebook: 1. januar 2013 likte 144 personer siden. 31. desember 2013 likte 266 personer siden. Nyhetsbrev: DansiTs nyhetsbrev blir distribuert på månedlig basis til DansiTs medlemmer, styre og øvrig kontaktnettverk, og har for tiden 194 mottakere. Her samler vi opp informasjon om DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

6 kommende måneds PRODA- klasser, residensvirksomhet, visninger, workshops og annen danserelatert informasjon. Informasjonshefte om DansiT. Jevnlig kontakt med presse. 3. Kulturpolitisk arbeid DansiTs kulturpolitiske arbeid retter seg mot både myndigheter, institusjoner som skoler, utdanninger og teatre samt mot dansekunstnere som yrkesgruppe. Arbeidet skjer hovedsakelig gjennom møtevirksomhet, lobbyvirksomhet samt muntlige og skriftlige innlegg gjennom å tale dansens sak i ulike fora. I løpet av 2013 har DansiT deltatt kulturpolitisk med både skriftlige innspill og muntlige innlegg: Skriftlig innspill til Trondheim kommune om vurderingskriterier ved evaluering av kunst/kulturorganisasjoner på egen post Presentasjon av DansiTs virksomhet for Kultur, velferd og miljøkomiteen i Sør- Trøndelag fylke på DansiT, Deltakelse ved Regionalt Kulturforum STFK, Deltakelse ved formøte mellom Trondheim kommune og alle organisasjonene på fast post i kommunens kulturbudsjett i forbindelse med kulturministerens besøk til Trondheim, Skriftlig innspill til Kulturdepartementets arbeid med budsjettet 2014, Innlegg under kulturministerens innspillsmøte i STFK infor Kulturløftet 3, Skriftlig innspill til Kulturløftet 3, fra DansiT alene og fra samarbeidsnettverket med andre regionale dansesentre Innlegg under møte med Trondheims ordfører angående Kulturløftet 3 - og videre satsing på barne- og ungdomskultur i Trondheim, for alle på egen post i kommunens kulturbudsjett, Skriftlig innspill til Trondheim kommunes pågående arbeid med ny Kommunedelplan for kunst og kultur, Diverse møter med rådgiver i rådmannens fagstab, faggruppe kultur og næring, Trondheim kommune og rådgiver kulturutvikling i STFK. 4. Nettverk / Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere og nettverksbygging er svært viktig for DansiT, da dansekunstfeltet må løftes i tett samarbeid med andre instanser. DansiT har i løpet av 2013 videreutviklet samarbeid med flere samarbeidspartnere, samt igangsatt nye. Her kommer en oversikt over spesifikke hendelser dette året Teaterhuset Avant Garden / Forprosjekt Rosendal Teater Teaterhuset Avant Garden jobber med å få nye lokaler på Rosendal Teater. Teateret, som vil bestå av kontor/administrasjonsdel, produksjonssal og to scener vil skape et nytt kunstsentrum for hele Trondheimsregionen da teateret vil romme en samlokalisering mellom DansiT, Cinemateket og Avant Garden. For DansiT betyr dette at administrasjonen flytter til Rosendal, men fortsatt beholder sine DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

7 lokaler på Svartlamon. DansiT vil på Rosendal få nær tilgang til scenerom som vil bidra til å muliggjøre ønsket om å presentere mer dans gjennom turnésamarbeid med dansens hus, riksteateret og andre regionale dansesentre. Dansekunstfeltet i regionen vil med dette få en egnet arena for visning av dansekunst. DansiT har allerede et godt utviklet samarbeid med Avant Garden, men en slik samlokalisering vil åpne opp for enda tettere samarbeid. Det er ønsket innflytting på Rosendal ved utgangen av DansiT vil sammen med TAG og Cinemateket jobbe videre for at dette skal bli en realitet. I løpet av 2013 har DansiT og TAG også samarbeidet under Seminarium v/ Dansedyrkerne, TAGs festival Bastard og forberedelser til Multiplié dansefestival Den Kulturelle skolesekken Trondheim og Sør- Trøndelag DansiT har et nært samarbeid med DKS Trondheim og DKS Sør- Trøndelag. DansiT har i 2013 samarbeidet med DKS Sør- Trøndelag med turné for dansekompaniet Nord CC og forestillingen Svorskoumi som DansiT Co- produserte våren Med DKS Trondheim har DansiT planlagt et større samarbeid rundt forestillingen Perfect(im)perfections under Multiplié dansefestival våren Program for lærerutdanning, NTNU DansiT deltar i en referansegruppe for utvikling av lærerutdanninger og videreutdanninger i dans initiert av Program for lærerutdanning, NTNU. DansiT og PLU har også hatt et kurssamarbeid i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommunes nettverk for dans Videreføring av samarbeidet rundt fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere i regionen, arrangert høsten Trøndelag Teater DansiT har initiert et møte med Trøndelag Teater angående samarbeid om vising av dans som vi håper kan gi resultater på sikt Husly Kunstnerresidens DansiT har jevnlig dansekunstnere i residens, fra både inn- og utland, som innkvarteres i Husly. DansiT bidrar fortsatt rundt driften av Husly og har i løpet av 2013 derfor hatt tilgang til å bruke huset kostnadsfritt i 12 uker Verkstedhallen Scene / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse DansiT samarbeider tett med Verkstedhallen scene ved Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse. Så godt som alle danseforestillingene DansiT presenterer vises på Verkstedhallen scene. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

8 4.8. Samarbeidspartnere under Multiplié dansefestival 2014 DansiT har i 2013 planlagt Multiplié dansefestival Festivalen vil ha en rekke samarbeidspartnere, ref punkt Regionale dansesentre DansiT har sammen med de andre dansesentrene RAS (Regional Arena for samtidsdans) ved Sandnes Kulturhus, Kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus, Dansearena nord og Dans i Nord- Trøndelag, videreført samarbeidet rundt faste statlige bevilgninger. Ref punkt Dansens Hus Anne Ekenes er prosjektansatt ved Dansens Hus for å utrede samarbeid med regionale aktører i forbindelse med Nasjonalt Nettverk for Dans ved Dansens Hus. DansiT har bidratt i utredningsarbeidet og deltatt i panel (25.10) under dialogseminar på Dansens Hus i forbindelse med utvikling av turnésamarbeidet Riksteateret DansiT har fulgt opp dialogen med Riksteateret ved danseansvarlige Grete Henden angående framtidig samarbeid rundt deres turnéer, samt deltatt på dialogmøte og premiere i Orkanger kulturhus med Riksteatrets forestilling Each one, teach one av Navid (17.10) PRODA, Profesjonell dansetrening Utover regelmessig PRODA virksomhet ved PRODA Sør- Trøndelag, som arrangeres av DansiT, ble det i 2013 arrangert regional PRODA samling i Stavanger ( ) hvor DansiT deltok Dansedyrkerne DansiT samarbeidet med Dansedyrkerne om det første Seminarium. Ref Dans for barn og unge DansiT tilbyr kompetanseheving til dansepedagoger som jobber med barn og unge. DansiT har alltid en forestilling som retter seg mot barn/unge på Multiplié dansefestival, ofte i samarbeid med Den kulturelle Skolesekken. DansiT er et rådgivende organ og samarbeidspartner for ulike institusjoner og organisasjoner, hovedsakelig i vår region. Dette arbeidet henger ofte tett sammen med danseundervisning for barn eksempelvis ved grunnskole. I 2013 har DansiT utover dette samarbeider med: Rabalderdans om undervisningstilbud i kreativ dans og lek med bevegelse for barn i barnehagealder. Cirka Teater og Trondheim kulturskole om kurs for barn/ungdom i dansekunst. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage bruker DansiTs sal for danseaktiviteter med barna. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

9 4.15. Diverse nettverksbygging Et utvalg av mindre treff DansiT har gjennomført i løpet av 2013: Deltakelse under arrangørforum ved City Manager Trondheim (05.03) Møte med rektor for Åfjord og Rissa Kulturskole angående mulighet for framtidig samarbeid rundt utvikling av dansetilbud i kulturskolene (07.03) Deltagelse under CODA- festivalen og åpning av Kulturrådets nye lokaler i Oslo Dialog med Skuespillersenteret om å utveksle kurstilbud etc Besøk fra Härjedalens kulturcentrum, sverige 5. Kompetanseutvikling DansiT støtter og bistår produserende koreografer, kompanier og pedagoger. I 2013 har dette skjedd gjennom assistanse til dansekunstnere i produksjon og residens ved DansiT, samt gjennom å organisere PRODA, kurs, seminar, workshop og fagdager PRODA, profesjonell dansetrening DansiT står for administrasjon, lokaler samt noe reise og oppholdskostnader til PRODA Sør- Trøndelag, og får tilskudd fra PRODA nasjonalt for lønn til pedagogene som ansettes. Da så godt som hele tilsagnet fra PRODA nasjonalt går direkte til trening resulterer dette i flere klasser gjennom året. Tilsagnet i 2013 var på kr Disse midlene synliggjøres ikke i DansiTs regnskap, da utbetalingene skjer direkte fra PRODA nasjonalt. DansiT arrangerer PRODA regelmessig gjennom året. PRODA Sør- Trøndelag undervises av og benyttes av dansere, koreografer og pedagoger som bor fast eller periodevis i Trondheim og Sør- Trøndelag, eller som engasjeres kun for å undervise ved PRODA. I 2013 har det blitt undervist i samtidsdans, moderne dans, klassisk ballett, jazz dans, yoga, improvisasjon, komposisjon og Ragga hip hop. Pedagoger som har undervist er Ådne M. Gulbrandsen, Janne Eck, Siv Gaustad, Leyla Jung, Kine Kvarme, Mads Helde, Marianne Kjærsund, Mari Flønes, Eugenia Estevez, Vilde Sparre, Heidi Rustgaard - H2 dance, Nina Wollny, Erik Rulin - IBP, Katarina Eriksson, Hooman Sharifi - Impure Company, Nina Aune, Ida Skaret Fjøseide. Dansekunstnere i residens ved DansiT underviser ofte ved PRODA eller holder kurs/workshop i tidsrommene de er i byen Kurs, seminar, workshop DansiT tilbyr kurs, seminar og workshop i hovedsak til dansekunstnere, men de er også åpne for andre scenekunstnere og interesserte der det er relevant. DansiT har arrangert flere kurs i løpet av Workshop: Borrowed Landscape med Heine Avdal og Yukiko Shinozaki, mars Sommerkurs Gaga og Gyrokinesis med Shi Pratt, juni Gi & Ta - Kontaktimprovisasjon med Katarina Eriksson (USA/Sverige), august DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

10 5.3. Samarbeidsprosjekt kurs Samarbeid med Program for lærerutdanning, NTNU: Muntlig formidling - en grunnleggende ferdighet med Marie Louise Tank, april Samarbeid med Svartlamon Kultur og Næringsstiftelse: Regnskaps- og økonomiforståelse med regnskapsbyrået VISMA, juni Samarbeid med Teaterhuset Avant Garden, under scenekunstfestivalen Bastard (september): Improvisasjon/komposisjon med Hooman Sharifi Nysirkus, akrobatikk, tissue, fysisk visuelt teater/dans med Vincent Riebeek & Florentina Holzinger 5.4. Fagdag Gjennom et samarbeid mellom DansiT, Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag og STFKs fagnettverk for dans har DansiT arrangert fagdag for dansepedagoger/dansekunstnere 29. november Fagdagen var tilrettelagt for dansepedagoger som underviser ved ulike skoler og nivå - kulturskoler, private ballettskoler, videregående skoler, folkehøyskole etc. DansiT ønsker på denne måten å styrke samhandlingen mellom pedagoger som jobber med danseundervisning i regionen. Fagdagen behandle temaer som mestringsmotivasjon og mental trening, og besto av en danseklasse i Ragga Hip- hop og foredrag av Frode Moen fra Olympiatoppen Midt- Norge. 6. Arrangement / forestillinger DansiT igangsetter tiltak som skal gjøre det lettere for dansekunstnere å skape og vise koreografisk arbeid. I disse tiltakene tar DansiT på seg produsentrollen. DansiT er også arrangør og / eller produsent for visning av danseforestillinger gjennom Multiplié dansefestival (biennale), feiring av Dansens Dager og ved Co- produksjoner med ulike koreografer og kompanier Åpen Scene for dans Åpen Scene er en plattform der dansekunstnere kan vise work in progress eller korte koreografier, og komme i kontakt med et publikum om sitt arbeid. Åpen Scene arrangeres av DansiT en gang per semester, og består av sceniske innslag samt dansefilm. Åpen scene ung er en del av Åpen Scene, en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid og med dette opparbeide større sceneerfaring og komme i kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet. Åpen Scene bidrar til å styrke nettverk for dans i Trøndelag, er en motiverende faktor for å skape dansekunst, og er med på å heve den kunstneriske kvaliteten på dansekunst som produseres i Trøndelag. I 2013 ble Åpen scene gjennomført i april og november Studiovisninger Residens DansiTs sal er utstyrt med moltontepper, lysrigg, lysutstyr og dansematter. Dette gjør at salen kan benyttes til studiovisninger og forestillinger i mindre format. DansiT oppmuntrer dansekunstnere/kompanier i residens ved DansiT å holde studiovisning som en avrunding av residensoppholdet, i 2013 har 5 hatt studiovisning. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

11 6.3. Co- produksjon premiere DansiT tilbyr to ulike former for co- produksjon: Co- produksjon premiere og Co- produksjon residens. Den første innebærer at dansekunstneren/kompaniet ved siden av tilbud om residens har premiere og forestillinger/turné i regi av DansiT. Den andre består kun av residensopphold. DansiT har i 2013 hatt to co- produksjoner premiere Svorskuomi - Nordic Choreographic Collaboration: Vilde Sparre, Arja Tiili og Åsa N. Åström. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene, april/mai 2013, i forbindelse med DansiTs feiring av dansens dager. Påfølgende turné i Sør- Trøndelag fylke i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Sør- Trøndelag lullabies for those who cannot sleep Emilie B. Thun. Premiere og forestillinger på Verkstedhallen scene november Denne Co- produksjonen utlyste DansiT som sin første lokale co- produksjon, et tiltak for å stimulere uetablerte lokale dansekunstnere til å starte sin karriere. DansiT fikk flere søkere og vil videreføre et slikt tilbud også neste år Dansens Dag DansiT hadde en samlende funksjon for danserrangement i Sør- Trøndelag i forbindelse med Dansens dager DansiT tok ansvar for markedsføring og promotering av arrangementene i form av felles plakat og program. DansiT ønsker at Dansens dag skal feires i Sør- Trøndelag og stimulerer derfor ulike danseaktører i regionen til å få dansen ut på gata, åpne opp sine studioer for publikum, ha forestillinger osv i forbindelse med Dansens dag Multiplié dansefestival Multiplié dansefestival er DansiTs mest omfattende arrangement. Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim kommune er faste samarbeidspartnere, men festivalen har også fler samarbeidspartnere pr festival. Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Multiplié er en biennale og arrangeres neste gang i I løpet av 2013 har DansiT planlagt og forberedt festivalen i Tilskuddsytere til festivalen 2014 er Norsk kulturråd, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fritt Ord, Sametinget og FINNO. Samarbeidspartnere utover Teaterhuset Avant Garden og Kulturenheten i Trondheim Kommune er Verkstedhallen, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Cinemateket, Lademoen Menighet, Lademoen Bydelshus, Tempe Helse- og Velferdssenter, Babel visningsrom for kunst, Danseinformasjonen, PRODA, NTNU, Husly Kunstnerresidens, Clarion Collection Hotel Bakeriet, Ramp Pub & Spiseri og Bar Moskus Samarbeidsprosjekter arrangement Svartlamodagen, mai. Samarbeid mellom kunstnere/leietakere og beboere på Svartlamon. Arrangert av DansiT: Danseforestilling "DUET" med h2dance, Verkstedhallen. Danseundervisning for barn v/ Rabalderdans med live musikk, DansiTs produksjonssal. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

12 Danseklasse i samtidsdans og improvisasjon med h2dance, DansiTs produksjonssal. Visning av dansefilmer, DansiTs produksjonssal. Improvisert visning med VIB - Verksted for Improvisert Bevegelse, DansiTs produksjonssal Seminarium#1 - Tid og bevegelse - Tradisjon og dans, juni. Arrangert av Dansedyrkerne i samarbeid med DansiT, Teaterhuset Avant Garden, NTNU og Kursgruppa i Norske Dansekunstnere, NoDa. Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å samtale om kunstnerisk arbeid. 7. Produksjon, residens, lokaler DansiTs forvaltning av produksjonslokalene på Svartlamon innebærer organisering av produksjonsperioder for dansekunstnere i residens ved DansiT, utleie på kvelder og helger samt vedlikehold av kontor og dansesal Dansekunstnere i residens / produksjon ved DansiT DansiT tar i mot dansekunstnere i residens og produksjon. DansiT samarbeider med Husly kunstnerresidensbolig, og kan slik tilby bolig til dansekunstnere i residens ved siden av tilgang til produksjonssal, kontorfellesskap og assistanse fra DansiTs administrasjon. Administrasjon bistår med kunstnerisk (koreografisk og dramaturgisk) veiledning i skapende prosesser og med ulike produsentoppgaver etter behov. Utover dette legges informasjon om dansekunstnerne / kompaniene ut på DansiTs nettsider og visninger promoteres i DansiTs nettverk. Dansekunstnere som produserer i DansiTs lokaler får tilgang til salen i en lengre eller kortere periode, avhengig av behov og tilgjengelighet. Salen benyttes til produksjoner, koreografiutviklingsprosjekter, forprosjekter og gjenopptakelser. Finansierte prosjekter prioriteres, og spesielt prosjekter som drives av DansiTs medlemmer. Dager mellom residensperioder brukes DansiTs prøvelokaler til utforskning, utprøving og forberedelser av DansiTs medlemmer. Følgende dansekunstnere / kompanier har vært i residens i 2013: Vi kaller disse for co- produksjon residens. Marianne Kjærsund: Studier av groove Mari Flønes: Det jeg bærer bevegelsesstudie / I had it coming; falling, moving, asking questions VIB: Klangbilder VIB & Ningun Extremo: Konsertforestilling Guro Gulstad og Cathrine Ouff: Jeg minnes SUMA: /dans/musikk/performance Guro Gulstad og Maya Mi Samuelsen: Work- in- progress Luis Della Mea: solo Erik McKenzie: Norge h2dance: DUET DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

13 Tanja Andreeva: The silent echo of my choices Annika Vestel: Turtleyou! Victoria Husby, Kine Kvarme og Linda Johansen: Festforestilling for frivillige Guro Gulstad og Ingrid Faanes: Work- in- progress Trio Sapfo3 (Matilda Rolfsson, Ingeborg Dugstad Sanders, Maria Roisin Sundt) Svetlana Stokke 7.2. Kvelds- og helgleietakere i DansiTs sal DansiT leier ut sine lokaler til ulike danserelaterte aktiviteter på kvelder og i helger. I løpet av 2013 har 9 ulike grupper vært faste leietakerne Kontorfellesskap DansiTs lokaler består utover produksjonssalen av et kontorfellesskap. I DansiTs kontorfellesskap arbeider DansiTs administrasjon, samt dansekunstnere i residens/produksjon ved DansiT. Det er også mulig for frilans dansekunstnere i regionen å benytte seg av plass i kontorfellesskapet periodevis. På denne måten kan dansekunstneren lettere få assistanse i sin prosjektfase av en dansekonsulent. I 2013 har Katarina Lund og Magnus Myhr og Liv Gulbrandsen benyttet seg av dette tilbudet Statistikk DansiTs produksjonssal 2013 Se vedlegg. 8. Avslutning Gjennom DansiTs virksomhet har dansekunstnere i Sør- Trøndelag et grunnlag for næringsvirksomhet i sitt yrke og kunstform. Med tilgang til produksjonslokaler kan danseforestillinger skapes. Med tilbud i kompetanseutvikling, arrangement, forestillinger, residens og co- produksjon skapes nettverk og samarbeid samtidig som dansekunstnerne vedlikeholder og videreutvikler seg som kunstnere. Arbeidsplasser genereres. DansiTs arbeid med nettverksbygging og samarbeid gir økt synlighet. DansiT får stadig en viktigere funksjon som formidler mellom ulike arbeidsgivere / oppdragsgivere og dansekunstnere i regionen. Dette gjelder både annonsering av faste jobber, vikariat og kortere oppdrag som pedagog, koreograf eller utøvende danser. DansiT har etablert en viktig funksjon som et senter for dansekunst og rådgivende organ både for dansekunstnere i egen næringsvirksomhet og for andre arbeidsgivere / oppdragsgivere i regionen. DansiT fyller en viktig regional funksjon for dansekunsten og dansekunstnernes vilkår. Med bakgrunn i DansiT flytter stadig flere dansekunstnere til Sør- Trøndelag, aktiviteten har økt og dansekunsten har blitt mer synlig. DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

14 DansiT har en visjon om å bevege Sør- Trøndelag med dansekunst. DansiT har i løpet av 2013 realisert viktige punkter i sin handlingsplan ( ) på en måte som vi mener gjenspeiler våre verdier på en god måte. DansiT skal være innovativ, ansvarsfull og modig. Til slutt vil vi takke kommunale, fylkeskommunale og statlige (NKR) myndigheter for den støtten vi har fått. Virksomheten ville ikke eksistert uten. Mars 2014, DansiTs administrasjon og styre Daglig leder Arnhild Staal Pettersen Styreleder Sten Frode Solvang DansiT, Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Org nr Årsrapport

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

DanseFestival BARENTS

DanseFestival BARENTS DanseFestival BARENTS 2010 1 Design: Eilert Sundt, Spor Design Trykk: Bjørkmanns Noe for alle! Mørketiden senker seg over Hammerfest og Arktisk kultursenter lyser opp i sin blå drakt. Jeg har gleden av

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer