DI 2006 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DI 2006 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DI 2006 ÅRSBERETNING

2 Vårt samfunnsansvar er å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Dette oppnår vi ved å kombinere sunn forretningsdrift med opplæring og arbeidstrening i egen virksomhet.

3 Innhold... side 4 Årsberetning... side 11 Konsernregnskap... side 13 Noter til regnskapet... side 16 Kontantstrømoppstilling... side 22 Revisors beretning... side 23 Rapport om attføringsarbeidet... side 24 3

4 DI GRUP er en arbeidsmarkedsbedrift med Foretaksreg.: NO MVA mangesidig virksomhet innenfor produksjons- og servicenæringer, og med spesielle oppgaver innenfor kvalifisering, utvikling og videreformidling av bedriftens medarbeidere. Dette innebærer at virksomheten retter seg mot 3 hovedområder: Arbeidssøkere, med behov for et spesielt tilrettelagt kvalifiseringstilbud Arbeidsgivere, ved videreformidling av ferdig kvalifiserte medarbeidere Produkt- og tjenestemarkedet, som gir bedriften inntekter, og som samtidig er virkemiddel i arbeidstrening og faglig kvalifisering Vårt mål er at vi, gjennom faglig dyktighet og tillit, skal være foretrukket leverandør på alle våre virksomhetsområder. 4

5 PEN Aksjonærer Formål Gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig utvikling for yrkesmessig attføring. Kapitalandel Kr % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkeskommune ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Hjalmar Aass (formann) Bjørg K.R. Aasheim (nestformann) Halvard Markussen Esben Svalastog Marit Klyve Knut Skipperud (valgt av de ansatte) Arne Jenssen (valgt av de ansatte) er tiltaksarrangør for følgende tiltak Arbeidsmarkedsbedrift AMB, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeid med bistand AB Varig tilrettelagt arbeid VTA (datterselskap) Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart side 10. Revisjon Nitschke AS Bankforbindelse DnB NOR, Bærum Forsikringer KLP, Storebrand, If.. og Protector Varamedlemmer Tone Strand Molle Nan Kristin Rogstad Annett Lundsgård Toril Hugnes (valgt av de ansatte) Kristin Poulsen (valgt av de ansatte) 5

6 DI GRUP ble grunnlagt i 1981 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. er en moderne produksjonsbedrift med opplæringskompetanse innen flere fagområder, og har som formål, gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet, å skape grunnlag for bedre kompetanse og yrkesmessig og personlig utvikling. 6

7 PEN DI kompetanseutvikling DI kompetanseutvikling bistår personer som av har lang erfaring i motivering og veiledning. Våre forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv. Våre rådgivere og arbeidskonsulenter veivalgskurs gir avklaring på veien videre i arbeidslivet gjennom veiledning og rådgivning. Det kan gis anledning til arbeidsutprøving innen kontor, data, grafisk design, medisinsk produksjon, kantine, catering, lager, vaktmestertjenester, bud og sjåføroppgaver. Etter gjennomført kurs kan det tilbys videre opplæring og kvalifisering innen noen av våre spesialfelt, mens andre kan få hjelp til å finne egnet jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. I samarbeid med NAV utarbeides en handlingsplan for den enkelte. Karriereteamet bistår arbeidssøkerne gjennom hele prosessen, både internt og eksternt, slik at det blir gjort fullstendig individuell tilpasning, ut fra den enkeltes forutsetninger og muligheter. Vår fagopplæring omfatter kontor og data, mediagrafikerfaget, bokbinding, materialadministrasjon, IK-mat og drift av kantine, samt barne- og ungdomsarbeid, grafisk design, kopi, ferdiggjøring og skilt og dekor. DI grafisk DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, hvilket omfatter layout/design, trykk- og kopioppdrag, skanning, stempler, visittkort, ID-kort, laminering, bokinnbinding, alle typer skilt, bildekor, profileringsplagg, samt posters til ute- og innebruk. DI grafisk holder et fornuftig prisnivå, og er svært konkurransedyktig på kvalitet, service og leveranser. DI grafisk er en godkjent lærlingebedrift innen visuell kommunikasjon og uteksaminerer 5 lærlinger innen mediagrafikerfaget. Virksomheten har således et todelt forretningskonsept. Det ene er en grafisk produksjonsbedrift med en sunn egenøkonomi. Den andre delen er kompetanseutvikling og opplæring av personer kanalisert til oss fra NAV. Målet for DI grafisk er, gjennom kvalitet i alle ledd, å beholde posisjonen som en anerkjent leverandør av grafiske tjenester, samt å tilføre bransjen faglig kvalifiserte arbeidssøkere. Målet for DI kompetanseutvikling er å kvalifisere personer, som av forskjellige årsaker har vært uten ordinært arbeid i lengre tid, til nytt arbeid og/eller utdanning. 7

8 DI medisinsk DI gruppen er Norges eneste produsent av sterile kompresser/bandasjer/skiftesett og engangsbekledning til det norske helsevesen. Produksjonen av sterile produkter har et gjennomarbeidet system for kvalitetsstyring. Den innehar NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO sertifikater, samt produktsertifikater utstedt av Nemko AS. Våre produkter er CE-merket etter det Medisinske Direktiv. Våre hovedprodukter er: Sterile produkter, sterilisert i avansert datastyrt autoklav. Produksjonen foregår i kontrollerte omgivelser renrom. Sømprodukter som frakker, hodeplagg, armbeskyttere, skotrekk, engangslaken med mer. Bistand til sterilsentraler ved sykehus for utvikling av systemer for kvalitetsstyring. Med våre fleksible produksjonsmetoder, har vi mulighet til å tilby produkter pakket i emballasje merket med kundens egen logo. DI catering DI gruppen driver en moderne kantine med sitteplass til 100 personer. I tillegg til å betjene våre egne ansatte, er DI catering åpen for bedrifter og privatpersoner i vårt nærområde også som «takeaway»-leverandør. Kantinen har åpningstid fra kl 07:00 til kl 14:00 alle hverdager, og serverer varme og kalde frokost- og lunsjretter. Er det behov for småretter til møter, tilstelninger eller overtidsmat, tilbyr vi også dette - «levert på døren». I helger og på kveldstid kan kantinen leies som selskapslokale. DI catering innehar alle nødvendige bevillinger for kommersiell servering, og det legges stor vekt på sikkerhet, kvalitet og hygiene, i alt fra råvareinnkjøp til tilberedning og servering av maten. Kantinen driver i tillegg kompetanseutvikling og opplæring av personer, kanalisert til oss fra NAV. Virksomheten har et todelt forretningskonsept. Det kommersielle fokuset hvor vi betjener markedet med førsteklasses produkter, og formålet vårt med å drive kompetanseutvikling og opplæring av personer, kanalisert til oss fra NAV. 8

9 DI Kløverbakken barnehage Utover forskjellige industrirettede virksomheter, eier og driver DI gruppen også DI Kløverbakken barnehage, som ligger til i naturskjønne omgivelser på Emma Hjort i Bærum. Barnehagen har to avdelinger; Knærten og Nøtteliten med 15 barn på hver avdeling. Vi har søskengrupper med barn fra 1-6 år. Mange av barna bor i nærmiljøet, men vi har også barn fra andre deler av Bærum. DI Kløverbakken barnehage tilbyr dessuten opplæring i barnehageassistent-yrket, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget. DI bedriftsservice as Vårt datterselskap DI bedriftsservice as i Asker er en bedrift som betjener offentlig virksomhet, det private næringsliv og privatpersoner. Bedriften retter seg primært mot Asker- og Bærumområdet, men dekker også Oslo og Drammen. Bedriften tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum kommuner med en restarbeidsevne, og gir en trygg og tilrettelagt arbeidsplass. Her deltar man aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester for våre kunder. Målgruppen er hovedsakelig personer som har fått innvilget uføretrygd, men vi har også tilbud til dem som er på yrkesrettet attføring. DI bedriftsservice as er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester DM-utsendelser Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag Reparasjon av KOSS hodetelefoner Hagearbeid, trefelling m.m. 9

10 GRUP DI Adm dir Liv Kari Tokheim Salgsog markedsavdeling Halvor Brandt Administrasjonsavdeling Torill Holstad DI medisinsk Charlotte Mæhlum DI grafisk Sven C. Vogt Lars P. Olsen DI kompetanseutvikling Geir Ebbesen DI kløverbakken Lene Vaagland DI bedriftsservice as Geir Ebbesen Styret, fra venstre: Knut Skipperud, Arne Jensen, Bjørg K. R. Aasheim (nestformann), Hjalmar Aas (formann), Esben Svalastog, Halvard Markussen, Marit Klyve, samt daglig leder Liv Kari Tokheim. 10

11 PEN Årsberetning 2006 Virksomhetens art og hvor den drives er en arbeidsmarkedsbedrift (AMB) etablert med det samfunnsansvar å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Bedriften tilbyr karriereveiledning og opplæring til mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV Arbeid. Virksomheten i 2006 har i hovedsak vært innen avklaring av arbeidsevne til ordinært arbeidsliv, veiledning og motivering på veien fram mot nytt arbeid eller videre utdanning, samt arbeidsutprøving og kvalifisering. Det gis anledning til arbeidsutprøving og kvalifisering innen kontor, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring, skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, bokbinding og bokforsterkning, materialadministrasjon, lager, vaktmestertjenester, sjåførog budtjenester, kantine, diverse oppgaver innen produksjon av medisinsk forbruksmateriell samt barne- og ungdomsarbeid. Bedriften er en godkjent lærebedrift. For å finansiere avklarings- og kvalifiserings oppgavene, mottar bedriften tilskudd fra NAV Tiltak, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomheter. Bedriften produserer medisinsk forbruksmateriell, herunder sterilt bandasjemateriell, engangs-bekledning og beskyttelsesartikler. Videre baserer bedriften seg på utvikling og produksjon av grafiske tjenester, herunder førtrykk, skilt og dekor, trykk, kopiering, ferdiggjøring og bokbind/bokforsterkning. Bedriften driver også Kløverbakken barnehage. Bedriften ligger på Rud i Bærum, med en avdeling på Emma Hjorth. Bedriften eier samtlige aksjer pålydende kr i DI Bedriftsservice as i Asker. Liv Kari Tokheim er daglig leder for begge bedriftene. Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er etterspurt, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Bedriften er for tiden i en omstillingsfase og gjennomfører fornyelse både i attførings- og forretningsområdet. Bedriften har fått tilsagn på 2 mill i omstruktureringsmidler fra NAV for å understøtte nødvendige investeringer. For 2007 er det budsjettert med et positivt driftsresultat. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet i 2006 var underskudd kr 1,6 mill og for konsernet underskudd kr 1,2 mill Omsetningen i 2006 var kr 35,5 mill og for konsernet 43,8 mill Investeringer i 2006 var kr 1 mill Totalkapitalen pr var kr 26,5 mill, og for konsernet kr 29,6 mill Egenkapitalandel pr var 68 % og for konsernet 70 %. 11

12 Årsresultatet for 2006 er en forbedring fra underskudd på 2,6 mill i 2005, men svakere enn underskudd på 0,3 mill i 2004 og nær null i Før den tid har bedriften generert positive resultater hvert år, senest 0,7 mill i Bedriften har akseptabel likviditet, selv etter noen negative økonomiske år. Bedriftens medarbeidere har alltid hatt hovedfokus på å bistå mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv. Bedriften gjennomfører nå et nødvendig aktivt fornyelsesarbeid for å bedre sin kommersielle plattform og øke salget av produkter og tjenester. Styret foreslår at årsunderskuddet for 2006 på kr dekkes ved overføring til annen egenkapital. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Likestilling Bedriften har ved årets utløp 30 fast ansatte på ordinære vilkår, 20 kvinner og 10 menn. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. Styreleder er en mann og daglig leder er en kvinne. Av bedriftens 50 AMB-ansatte ved årets slutt var 21 kvinner og 29 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Arbeidsmiljø I 2006 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 10,7 %, som er noe høyere enn 9,1 % i 2005 og 9,5 % i Blant AMB-ansatte var sykefraværet på 13,4 %, som også er høyere enn 9,8 % i 2005 og 9,3 % i For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 5,7 %. Det meste av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er styrets oppfatning at det arbeides planmessig for å redusere sykefraværet og øke den generelle trivselen på arbeidsplassen. Bedriften har arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll, og bedriften vil ytterligere intensivere dette arbeidet. Vi har ikke hatt personskader. Rud, 4. april 2007 Hjalmar Aass Esben Svalastog Marit Klyve Arne Jenssen Bjørg K. R. Aasheim Halvard Markussen Knut Skipperud Liv Kari Tokheim 12

13 Konsernregnskap 2006 Omfattende: og DI bedriftsservice as Resultatregnskap pr Konsern Note Inntekter Salgsinntekter Attføringsinntekter Gevinst avg. dr. midler Inv.tilskudd Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn/sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Nedskriving av prosjektkostn. nybygg Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før e.o. poster Ekstraordinære kostnader Årsresultat

14 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Annen langsiktig fordring Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Eiendeler totalt

15 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt kapital: Aksjekapital Opptjent kapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 8 Avsetning pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld totalt Rud, 31. desember mai 2007 Hjalmar Aass Bjørg K. R. Aasheim Esben S. Svalastog Halvard Markussen Marit Klyve Knut Skipperud Arne Jenssen Liv Kari Tokheim 15

16 Noter til regnskapet for 2006 Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet DI gruppen as og datterselskapet DI Bedriftsservice as. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Investering i datterselskapet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Nedskrivningssats for prisfallsrisiko er 20%. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelets. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd er vist brutto i regnskapet. Omstruktureringsmidler føres til reduksjon i eiendelens anskaffelseskost (nettoføring). 16

17 Note 1 Varige driftsmidler Årets ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner og inventar 3-10 år Note 2 Fordringer og gjeld Konsernet Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Sum Note 3 Konsern, tilknyttet selskap mv. har eierandel i følgende selskaper: Selskapsnavn Maskiner/ Transportmidler inventar Bygning Totalt Herav APS Herav AB Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Konsernet Maskiner/ Transportmidler inventar Bygning Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets Egenkapital Selskapets resultat 2005 DI bedriftsservice as 1988 Asker 100% Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det er stilt garanti for kr til fordel for datterselskapet. 17

18 Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Fordringer Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig lån Note 5 Bundne midler Av bokførte bankinnskudd utgjør kr bundne midler for morselskapet. For konsernet er beløpet kr Note 6 Varer Konsernet Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Sum Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Oversikt over aksjonærene pr : Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Note 8 Pensjoner Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 27 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 18

19 Forts. note 8 Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidl. (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse *) *) Overfinansiering. Beløpet er ført som annen langsiktig fordring i balansen. Selskapet har i tillegg usikrede forpliktelser for avtalefestet pensjon. Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført planendring Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,1 % 6,0 % Forventet lønnsregulering/g-regulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,5 % 7,0 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,5 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 19

20 Note 9 Salgsinntekter Pr virksomhetsområde Administrasjon Grafisk Medisinsk Barnehagen Personal APS 0 0 Av salgsinntekter barnehagen utgjør: Statstilskudd Kommunalt tilskudd Sum Konsernet Geografisk fordeling Norge Eksport Sum Note 10 Offentlige tilskudd Som arbeidsmarkedsbedrift har selskapet mottatt følgende tilskudd: Konsernet Attføringstilskudd Lønnstilskudd Driftstilskudd Sum Inntekter fra funksjonsvurdering inngår i salgsinntekter fra og med år Lærekontraktene har utløst: Lærlingetilskudd Note 11 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 20 Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum ytelser

21 Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 76. Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen er avsatt i balansen, Ref. for øvrig note 8. Revisjonshonoraret for 2006 utgjorde for morselskapet kr For konsernet kr Herav andre attestasjonstjenester kr Note 12 Leieavtaler Innenfor bedriftens grafiske virksomhet, er det inngått følgende leasingavtaler på produksjonsmaskiner: Maskintype Avtale utgår Årlig leie VarioPrint VarioPrint CS Fargescanner CPS Note 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Tilskudd til APS- og AB-virksomhetene gis i form av øremerkede tilskudd. Virksomhetens andel av egenkapitalen utgjør kr for APS og kr for AB. Note 14 Andre kortsiktige fordringer Mva-kompensasjon barnehagen Til gode mva for 6. termin Lærlingetilskudd Krav offentlige tilskudd Forskuddsbetalte pensjonsforsikringer Fordringer på ansatte Andre forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer

22 Kontantstrømoppstilling (indirekte modell) Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ekstraordinær ettergivelse av lån Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansielle aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Tilleggsopplysninger Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og skattetrekkskonto. Skattetrekkskonto utgjør kr , for konsernet kr

23

24 Attføringsarbeidet ved for 2006 har gjennom året 2006 opplevd relativt store forandringer og gjennomgått store omstillinger som attføringsbedrift. Dette har vært sunt, men har samtidig medført en del voksesmerter. Det attføringsfaglige ved bedriften har måttet endre karakter i tråd med at vi har fått en stor reform som har påvirket hele bransjen. NAV-reformen innebærer en sammenslåing av tre store enheter, 2 fra stat (aetat og trygdeetat) og en kommunal (sosialtjenesten). I tillegg er det kommet store lovendringer som følge av dette gjennom stortingets Arbeids- og Velferdsmelding. Dette innebærer en omstilling i forhold til krav og retningslinjer. Attføringsområdet går fra et regelstyrt til et målstyrt lovverk, og medfører at bransjen må jobbe mer individrettet med større fokus på hele mennesket. Selve attføringsavdelingen, DI kompetanseutvikling, har i løpet av året endelig blitt samlokalisert under ett og samme tak. Dette har vært både godt og vondt, ettersom det har medført endringer rent fysisk for alle som jobber i avdelingen. Det er slutt på enkeltkontorer og hver avdeling har nå fått 4-manns kontorer. Dette er spennende og utfordrende for fagmiljøet, men samtidig gir det rom for en bedre kommunikasjon og samhandling. DI kompetanseutvikling består pr i dag av: Inntak/karriere, som har til oppgave å sluse nye søkere til DI gruppen inn og gjennom de forskjellige tilbudene som de enkelte kan nyttiggjøre seg. Dette for å få et så effektivt attføringsløp som mulig. Veivalg som skal gi avklaring på veien videre i arbeidslivet gjennom veiledning og rådgivning, og gi den enkelte arbeidssøker mulighet til å se løsninger og bli motivert til å gå ut i arbeidslivet igjen. Avklaring direkte inn i bedrift har til oppgave å gi arbeidssøkere en rask avklaring av restarbeidsevne, en klar formening om ståsted og muligheter videre, enten inne i bedriften eller videre andre steder. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) som har til oppgave å avklare og utrede for videre tiltak, eventuelt videreformidle ut i ordinært arbeid der dette er hensiktsmessig. Her er det bruk av bedriftens produksjonsområde som fungerer som avklaringsarena. Arbeid med bistand (AB) er et formidlingstiltak som gir mulighet for arbeidssøkere til avklaring mot arbeid i ordinær bedrift, og skal bistå den enkelte arbeidsøker i å få, og beholde et høvelig arbeid. Kvalifisering i bedrift skal gi den enkelte arbeidssøker mulighet til å kvalifisere seg i bedriften innen områder den enkelte kan nyttiggjøre seg, og gi mulighet for i etterkant å finne seg et høvelig arbeid. Bedriften gir både formell kompetanse i form av tilbud om fagbrev og realkompetanse. Kvalifisering eksternt gir arbeidssøkere mulighet til å inneha kvalifiseringsplasser eksternt gjennom bedriftens nettverk av gode samarbeidspartnere innen det lokale næringslivet i Asker og Bærum. Varig tilrettelagt arbeid (VTA og TA). Dette er to tiltak hvorav VTA er forbeholdt deltakere som har, eller er i ferd med å få full uføretrygd. Dette tiltaket ivaretas av datterbedriften DI bedriftsservice as som holder til i Asker. Tilrettelagt arbeid (TA) er et tiltak for deltakere som har liten mulighet for å finne seg arbeid ute i det ordinære arbeidslivet, men som likevel kan være en ressurs med noe tilrettelegging av arbeidsdagen. I tillegg har bedriften tilbud om funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Tilbudet er i en startfase og bedriften utførte totalt 5 funksjonsvurderinger i Bedriften har sertifisert 5 ansatte til å utføre denne tjenesten. Attføringsfeltet og DI kompetanseutvikling har i 2006 hatt et meget godt samarbeid med produksjonsenheten ved bedriften. Karriereteamet har hatt en positiv virkning i denne perioden, både i forhold til oppfølging av den enkelte deltager, og ved at det har gitt produksjonsenheten større mulighet til å konsentrere seg om faglig opplæring og tilrettelegging. 24

25 Årsstatistikk for deltakere i fase Gjennomstrømming i fase 1 Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året 0 - antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i avklaring 2006 Gjennomstrømming i avklaring Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i kvalifisering i AMB 2006 Gjennomstrømming i kvalifisering AMB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i tilrettelagt arbeid i AMB 2006 Gjennomstrømming i tilrettelagt arbeid i AMB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i APS Gjennomstrømming i APS Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i arbeid med bistand-ab Gjennomstrømming i AB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Geir Ebbesen, Fagsjef 25

26 Notater

27

28 . Hovedkontor Besøksadresse: Baker Østbys vei 10, 1351 Rud Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud Sentralbord: Telefax:

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

DI 2008 ÅRSBERETNING

DI 2008 ÅRSBERETNING DI 2008 ÅRSBERETNING DI GRU... side 3 Innhold Årsberetning... side 10 Konsernregnskap... side 12 Noter til regnskapet... side 15 Kontantstrømoppstilling... side 21 Revisors beretning... side 22 Rapport

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DI gruppen as ÅRSBERETNING

DI gruppen as ÅRSBERETNING 2009 ÅRSBERETNING DI DI GRU gruppen as... side 3 Innhold Årsberetning... side 11 Konsernregnskap... side 13 Noter til regnskapet... side 16 Kontantstrømoppstilling... side 22 Revisors beretning... side

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer