DI 2006 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DI 2006 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DI 2006 ÅRSBERETNING

2 Vårt samfunnsansvar er å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Dette oppnår vi ved å kombinere sunn forretningsdrift med opplæring og arbeidstrening i egen virksomhet.

3 Innhold... side 4 Årsberetning... side 11 Konsernregnskap... side 13 Noter til regnskapet... side 16 Kontantstrømoppstilling... side 22 Revisors beretning... side 23 Rapport om attføringsarbeidet... side 24 3

4 DI GRUP er en arbeidsmarkedsbedrift med Foretaksreg.: NO MVA mangesidig virksomhet innenfor produksjons- og servicenæringer, og med spesielle oppgaver innenfor kvalifisering, utvikling og videreformidling av bedriftens medarbeidere. Dette innebærer at virksomheten retter seg mot 3 hovedområder: Arbeidssøkere, med behov for et spesielt tilrettelagt kvalifiseringstilbud Arbeidsgivere, ved videreformidling av ferdig kvalifiserte medarbeidere Produkt- og tjenestemarkedet, som gir bedriften inntekter, og som samtidig er virkemiddel i arbeidstrening og faglig kvalifisering Vårt mål er at vi, gjennom faglig dyktighet og tillit, skal være foretrukket leverandør på alle våre virksomhetsområder. 4

5 PEN Aksjonærer Formål Gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig utvikling for yrkesmessig attføring. Kapitalandel Kr % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkeskommune ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Hjalmar Aass (formann) Bjørg K.R. Aasheim (nestformann) Halvard Markussen Esben Svalastog Marit Klyve Knut Skipperud (valgt av de ansatte) Arne Jenssen (valgt av de ansatte) er tiltaksarrangør for følgende tiltak Arbeidsmarkedsbedrift AMB, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeid med bistand AB Varig tilrettelagt arbeid VTA (datterselskap) Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart side 10. Revisjon Nitschke AS Bankforbindelse DnB NOR, Bærum Forsikringer KLP, Storebrand, If.. og Protector Varamedlemmer Tone Strand Molle Nan Kristin Rogstad Annett Lundsgård Toril Hugnes (valgt av de ansatte) Kristin Poulsen (valgt av de ansatte) 5

6 DI GRUP ble grunnlagt i 1981 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. er en moderne produksjonsbedrift med opplæringskompetanse innen flere fagområder, og har som formål, gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet, å skape grunnlag for bedre kompetanse og yrkesmessig og personlig utvikling. 6

7 PEN DI kompetanseutvikling DI kompetanseutvikling bistår personer som av har lang erfaring i motivering og veiledning. Våre forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv. Våre rådgivere og arbeidskonsulenter veivalgskurs gir avklaring på veien videre i arbeidslivet gjennom veiledning og rådgivning. Det kan gis anledning til arbeidsutprøving innen kontor, data, grafisk design, medisinsk produksjon, kantine, catering, lager, vaktmestertjenester, bud og sjåføroppgaver. Etter gjennomført kurs kan det tilbys videre opplæring og kvalifisering innen noen av våre spesialfelt, mens andre kan få hjelp til å finne egnet jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. I samarbeid med NAV utarbeides en handlingsplan for den enkelte. Karriereteamet bistår arbeidssøkerne gjennom hele prosessen, både internt og eksternt, slik at det blir gjort fullstendig individuell tilpasning, ut fra den enkeltes forutsetninger og muligheter. Vår fagopplæring omfatter kontor og data, mediagrafikerfaget, bokbinding, materialadministrasjon, IK-mat og drift av kantine, samt barne- og ungdomsarbeid, grafisk design, kopi, ferdiggjøring og skilt og dekor. DI grafisk DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, hvilket omfatter layout/design, trykk- og kopioppdrag, skanning, stempler, visittkort, ID-kort, laminering, bokinnbinding, alle typer skilt, bildekor, profileringsplagg, samt posters til ute- og innebruk. DI grafisk holder et fornuftig prisnivå, og er svært konkurransedyktig på kvalitet, service og leveranser. DI grafisk er en godkjent lærlingebedrift innen visuell kommunikasjon og uteksaminerer 5 lærlinger innen mediagrafikerfaget. Virksomheten har således et todelt forretningskonsept. Det ene er en grafisk produksjonsbedrift med en sunn egenøkonomi. Den andre delen er kompetanseutvikling og opplæring av personer kanalisert til oss fra NAV. Målet for DI grafisk er, gjennom kvalitet i alle ledd, å beholde posisjonen som en anerkjent leverandør av grafiske tjenester, samt å tilføre bransjen faglig kvalifiserte arbeidssøkere. Målet for DI kompetanseutvikling er å kvalifisere personer, som av forskjellige årsaker har vært uten ordinært arbeid i lengre tid, til nytt arbeid og/eller utdanning. 7

8 DI medisinsk DI gruppen er Norges eneste produsent av sterile kompresser/bandasjer/skiftesett og engangsbekledning til det norske helsevesen. Produksjonen av sterile produkter har et gjennomarbeidet system for kvalitetsstyring. Den innehar NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO sertifikater, samt produktsertifikater utstedt av Nemko AS. Våre produkter er CE-merket etter det Medisinske Direktiv. Våre hovedprodukter er: Sterile produkter, sterilisert i avansert datastyrt autoklav. Produksjonen foregår i kontrollerte omgivelser renrom. Sømprodukter som frakker, hodeplagg, armbeskyttere, skotrekk, engangslaken med mer. Bistand til sterilsentraler ved sykehus for utvikling av systemer for kvalitetsstyring. Med våre fleksible produksjonsmetoder, har vi mulighet til å tilby produkter pakket i emballasje merket med kundens egen logo. DI catering DI gruppen driver en moderne kantine med sitteplass til 100 personer. I tillegg til å betjene våre egne ansatte, er DI catering åpen for bedrifter og privatpersoner i vårt nærområde også som «takeaway»-leverandør. Kantinen har åpningstid fra kl 07:00 til kl 14:00 alle hverdager, og serverer varme og kalde frokost- og lunsjretter. Er det behov for småretter til møter, tilstelninger eller overtidsmat, tilbyr vi også dette - «levert på døren». I helger og på kveldstid kan kantinen leies som selskapslokale. DI catering innehar alle nødvendige bevillinger for kommersiell servering, og det legges stor vekt på sikkerhet, kvalitet og hygiene, i alt fra råvareinnkjøp til tilberedning og servering av maten. Kantinen driver i tillegg kompetanseutvikling og opplæring av personer, kanalisert til oss fra NAV. Virksomheten har et todelt forretningskonsept. Det kommersielle fokuset hvor vi betjener markedet med førsteklasses produkter, og formålet vårt med å drive kompetanseutvikling og opplæring av personer, kanalisert til oss fra NAV. 8

9 DI Kløverbakken barnehage Utover forskjellige industrirettede virksomheter, eier og driver DI gruppen også DI Kløverbakken barnehage, som ligger til i naturskjønne omgivelser på Emma Hjort i Bærum. Barnehagen har to avdelinger; Knærten og Nøtteliten med 15 barn på hver avdeling. Vi har søskengrupper med barn fra 1-6 år. Mange av barna bor i nærmiljøet, men vi har også barn fra andre deler av Bærum. DI Kløverbakken barnehage tilbyr dessuten opplæring i barnehageassistent-yrket, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget. DI bedriftsservice as Vårt datterselskap DI bedriftsservice as i Asker er en bedrift som betjener offentlig virksomhet, det private næringsliv og privatpersoner. Bedriften retter seg primært mot Asker- og Bærumområdet, men dekker også Oslo og Drammen. Bedriften tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum kommuner med en restarbeidsevne, og gir en trygg og tilrettelagt arbeidsplass. Her deltar man aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester for våre kunder. Målgruppen er hovedsakelig personer som har fått innvilget uføretrygd, men vi har også tilbud til dem som er på yrkesrettet attføring. DI bedriftsservice as er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester DM-utsendelser Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag Reparasjon av KOSS hodetelefoner Hagearbeid, trefelling m.m. 9

10 GRUP DI Adm dir Liv Kari Tokheim Salgsog markedsavdeling Halvor Brandt Administrasjonsavdeling Torill Holstad DI medisinsk Charlotte Mæhlum DI grafisk Sven C. Vogt Lars P. Olsen DI kompetanseutvikling Geir Ebbesen DI kløverbakken Lene Vaagland DI bedriftsservice as Geir Ebbesen Styret, fra venstre: Knut Skipperud, Arne Jensen, Bjørg K. R. Aasheim (nestformann), Hjalmar Aas (formann), Esben Svalastog, Halvard Markussen, Marit Klyve, samt daglig leder Liv Kari Tokheim. 10

11 PEN Årsberetning 2006 Virksomhetens art og hvor den drives er en arbeidsmarkedsbedrift (AMB) etablert med det samfunnsansvar å hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Bedriften tilbyr karriereveiledning og opplæring til mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV Arbeid. Virksomheten i 2006 har i hovedsak vært innen avklaring av arbeidsevne til ordinært arbeidsliv, veiledning og motivering på veien fram mot nytt arbeid eller videre utdanning, samt arbeidsutprøving og kvalifisering. Det gis anledning til arbeidsutprøving og kvalifisering innen kontor, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring, skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, bokbinding og bokforsterkning, materialadministrasjon, lager, vaktmestertjenester, sjåførog budtjenester, kantine, diverse oppgaver innen produksjon av medisinsk forbruksmateriell samt barne- og ungdomsarbeid. Bedriften er en godkjent lærebedrift. For å finansiere avklarings- og kvalifiserings oppgavene, mottar bedriften tilskudd fra NAV Tiltak, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomheter. Bedriften produserer medisinsk forbruksmateriell, herunder sterilt bandasjemateriell, engangs-bekledning og beskyttelsesartikler. Videre baserer bedriften seg på utvikling og produksjon av grafiske tjenester, herunder førtrykk, skilt og dekor, trykk, kopiering, ferdiggjøring og bokbind/bokforsterkning. Bedriften driver også Kløverbakken barnehage. Bedriften ligger på Rud i Bærum, med en avdeling på Emma Hjorth. Bedriften eier samtlige aksjer pålydende kr i DI Bedriftsservice as i Asker. Liv Kari Tokheim er daglig leder for begge bedriftene. Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er etterspurt, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Bedriften er for tiden i en omstillingsfase og gjennomfører fornyelse både i attførings- og forretningsområdet. Bedriften har fått tilsagn på 2 mill i omstruktureringsmidler fra NAV for å understøtte nødvendige investeringer. For 2007 er det budsjettert med et positivt driftsresultat. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet i 2006 var underskudd kr 1,6 mill og for konsernet underskudd kr 1,2 mill Omsetningen i 2006 var kr 35,5 mill og for konsernet 43,8 mill Investeringer i 2006 var kr 1 mill Totalkapitalen pr var kr 26,5 mill, og for konsernet kr 29,6 mill Egenkapitalandel pr var 68 % og for konsernet 70 %. 11

12 Årsresultatet for 2006 er en forbedring fra underskudd på 2,6 mill i 2005, men svakere enn underskudd på 0,3 mill i 2004 og nær null i Før den tid har bedriften generert positive resultater hvert år, senest 0,7 mill i Bedriften har akseptabel likviditet, selv etter noen negative økonomiske år. Bedriftens medarbeidere har alltid hatt hovedfokus på å bistå mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv. Bedriften gjennomfører nå et nødvendig aktivt fornyelsesarbeid for å bedre sin kommersielle plattform og øke salget av produkter og tjenester. Styret foreslår at årsunderskuddet for 2006 på kr dekkes ved overføring til annen egenkapital. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Likestilling Bedriften har ved årets utløp 30 fast ansatte på ordinære vilkår, 20 kvinner og 10 menn. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. Styreleder er en mann og daglig leder er en kvinne. Av bedriftens 50 AMB-ansatte ved årets slutt var 21 kvinner og 29 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Arbeidsmiljø I 2006 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 10,7 %, som er noe høyere enn 9,1 % i 2005 og 9,5 % i Blant AMB-ansatte var sykefraværet på 13,4 %, som også er høyere enn 9,8 % i 2005 og 9,3 % i For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 5,7 %. Det meste av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Bedriften har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er styrets oppfatning at det arbeides planmessig for å redusere sykefraværet og øke den generelle trivselen på arbeidsplassen. Bedriften har arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll, og bedriften vil ytterligere intensivere dette arbeidet. Vi har ikke hatt personskader. Rud, 4. april 2007 Hjalmar Aass Esben Svalastog Marit Klyve Arne Jenssen Bjørg K. R. Aasheim Halvard Markussen Knut Skipperud Liv Kari Tokheim 12

13 Konsernregnskap 2006 Omfattende: og DI bedriftsservice as Resultatregnskap pr Konsern Note Inntekter Salgsinntekter Attføringsinntekter Gevinst avg. dr. midler Inv.tilskudd Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn/sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Nedskriving av prosjektkostn. nybygg Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før e.o. poster Ekstraordinære kostnader Årsresultat

14 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Annen langsiktig fordring Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Eiendeler totalt

15 Balanse pr Omfattende: og DI bedriftsservice as Konsern Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt kapital: Aksjekapital Opptjent kapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 8 Avsetning pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld totalt Rud, 31. desember mai 2007 Hjalmar Aass Bjørg K. R. Aasheim Esben S. Svalastog Halvard Markussen Marit Klyve Knut Skipperud Arne Jenssen Liv Kari Tokheim 15

16 Noter til regnskapet for 2006 Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet DI gruppen as og datterselskapet DI Bedriftsservice as. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Investering i datterselskapet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Nedskrivningssats for prisfallsrisiko er 20%. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelets. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd er vist brutto i regnskapet. Omstruktureringsmidler føres til reduksjon i eiendelens anskaffelseskost (nettoføring). 16

17 Note 1 Varige driftsmidler Årets ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner og inventar 3-10 år Note 2 Fordringer og gjeld Konsernet Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Sum Note 3 Konsern, tilknyttet selskap mv. har eierandel i følgende selskaper: Selskapsnavn Maskiner/ Transportmidler inventar Bygning Totalt Herav APS Herav AB Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Konsernet Maskiner/ Transportmidler inventar Bygning Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets Egenkapital Selskapets resultat 2005 DI bedriftsservice as 1988 Asker 100% Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det er stilt garanti for kr til fordel for datterselskapet. 17

18 Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Fordringer Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig lån Note 5 Bundne midler Av bokførte bankinnskudd utgjør kr bundne midler for morselskapet. For konsernet er beløpet kr Note 6 Varer Konsernet Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Sum Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Oversikt over aksjonærene pr : Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Note 8 Pensjoner Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 27 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 18

19 Forts. note 8 Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidl. (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse *) *) Overfinansiering. Beløpet er ført som annen langsiktig fordring i balansen. Selskapet har i tillegg usikrede forpliktelser for avtalefestet pensjon. Konsernet Pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført planendring Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Konsernet Pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført planendring Ikke resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,1 % 6,0 % Forventet lønnsregulering/g-regulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,5 % 7,0 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,5 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 19

20 Note 9 Salgsinntekter Pr virksomhetsområde Administrasjon Grafisk Medisinsk Barnehagen Personal APS 0 0 Av salgsinntekter barnehagen utgjør: Statstilskudd Kommunalt tilskudd Sum Konsernet Geografisk fordeling Norge Eksport Sum Note 10 Offentlige tilskudd Som arbeidsmarkedsbedrift har selskapet mottatt følgende tilskudd: Konsernet Attføringstilskudd Lønnstilskudd Driftstilskudd Sum Inntekter fra funksjonsvurdering inngår i salgsinntekter fra og med år Lærekontraktene har utløst: Lærlingetilskudd Note 11 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 20 Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum ytelser

21 Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 76. Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen er avsatt i balansen, Ref. for øvrig note 8. Revisjonshonoraret for 2006 utgjorde for morselskapet kr For konsernet kr Herav andre attestasjonstjenester kr Note 12 Leieavtaler Innenfor bedriftens grafiske virksomhet, er det inngått følgende leasingavtaler på produksjonsmaskiner: Maskintype Avtale utgår Årlig leie VarioPrint VarioPrint CS Fargescanner CPS Note 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Tilskudd til APS- og AB-virksomhetene gis i form av øremerkede tilskudd. Virksomhetens andel av egenkapitalen utgjør kr for APS og kr for AB. Note 14 Andre kortsiktige fordringer Mva-kompensasjon barnehagen Til gode mva for 6. termin Lærlingetilskudd Krav offentlige tilskudd Forskuddsbetalte pensjonsforsikringer Fordringer på ansatte Andre forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer

22 Kontantstrømoppstilling (indirekte modell) Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ekstraordinær ettergivelse av lån Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansielle aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Tilleggsopplysninger Kontanter og kontantekvivalenter består av kasse, bank og skattetrekkskonto. Skattetrekkskonto utgjør kr , for konsernet kr

23

24 Attføringsarbeidet ved for 2006 har gjennom året 2006 opplevd relativt store forandringer og gjennomgått store omstillinger som attføringsbedrift. Dette har vært sunt, men har samtidig medført en del voksesmerter. Det attføringsfaglige ved bedriften har måttet endre karakter i tråd med at vi har fått en stor reform som har påvirket hele bransjen. NAV-reformen innebærer en sammenslåing av tre store enheter, 2 fra stat (aetat og trygdeetat) og en kommunal (sosialtjenesten). I tillegg er det kommet store lovendringer som følge av dette gjennom stortingets Arbeids- og Velferdsmelding. Dette innebærer en omstilling i forhold til krav og retningslinjer. Attføringsområdet går fra et regelstyrt til et målstyrt lovverk, og medfører at bransjen må jobbe mer individrettet med større fokus på hele mennesket. Selve attføringsavdelingen, DI kompetanseutvikling, har i løpet av året endelig blitt samlokalisert under ett og samme tak. Dette har vært både godt og vondt, ettersom det har medført endringer rent fysisk for alle som jobber i avdelingen. Det er slutt på enkeltkontorer og hver avdeling har nå fått 4-manns kontorer. Dette er spennende og utfordrende for fagmiljøet, men samtidig gir det rom for en bedre kommunikasjon og samhandling. DI kompetanseutvikling består pr i dag av: Inntak/karriere, som har til oppgave å sluse nye søkere til DI gruppen inn og gjennom de forskjellige tilbudene som de enkelte kan nyttiggjøre seg. Dette for å få et så effektivt attføringsløp som mulig. Veivalg som skal gi avklaring på veien videre i arbeidslivet gjennom veiledning og rådgivning, og gi den enkelte arbeidssøker mulighet til å se løsninger og bli motivert til å gå ut i arbeidslivet igjen. Avklaring direkte inn i bedrift har til oppgave å gi arbeidssøkere en rask avklaring av restarbeidsevne, en klar formening om ståsted og muligheter videre, enten inne i bedriften eller videre andre steder. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) som har til oppgave å avklare og utrede for videre tiltak, eventuelt videreformidle ut i ordinært arbeid der dette er hensiktsmessig. Her er det bruk av bedriftens produksjonsområde som fungerer som avklaringsarena. Arbeid med bistand (AB) er et formidlingstiltak som gir mulighet for arbeidssøkere til avklaring mot arbeid i ordinær bedrift, og skal bistå den enkelte arbeidsøker i å få, og beholde et høvelig arbeid. Kvalifisering i bedrift skal gi den enkelte arbeidssøker mulighet til å kvalifisere seg i bedriften innen områder den enkelte kan nyttiggjøre seg, og gi mulighet for i etterkant å finne seg et høvelig arbeid. Bedriften gir både formell kompetanse i form av tilbud om fagbrev og realkompetanse. Kvalifisering eksternt gir arbeidssøkere mulighet til å inneha kvalifiseringsplasser eksternt gjennom bedriftens nettverk av gode samarbeidspartnere innen det lokale næringslivet i Asker og Bærum. Varig tilrettelagt arbeid (VTA og TA). Dette er to tiltak hvorav VTA er forbeholdt deltakere som har, eller er i ferd med å få full uføretrygd. Dette tiltaket ivaretas av datterbedriften DI bedriftsservice as som holder til i Asker. Tilrettelagt arbeid (TA) er et tiltak for deltakere som har liten mulighet for å finne seg arbeid ute i det ordinære arbeidslivet, men som likevel kan være en ressurs med noe tilrettelegging av arbeidsdagen. I tillegg har bedriften tilbud om funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Tilbudet er i en startfase og bedriften utførte totalt 5 funksjonsvurderinger i Bedriften har sertifisert 5 ansatte til å utføre denne tjenesten. Attføringsfeltet og DI kompetanseutvikling har i 2006 hatt et meget godt samarbeid med produksjonsenheten ved bedriften. Karriereteamet har hatt en positiv virkning i denne perioden, både i forhold til oppfølging av den enkelte deltager, og ved at det har gitt produksjonsenheten større mulighet til å konsentrere seg om faglig opplæring og tilrettelegging. 24

25 Årsstatistikk for deltakere i fase Gjennomstrømming i fase 1 Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året 0 - antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i avklaring 2006 Gjennomstrømming i avklaring Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i kvalifisering i AMB 2006 Gjennomstrømming i kvalifisering AMB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i tilrettelagt arbeid i AMB 2006 Gjennomstrømming i tilrettelagt arbeid i AMB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i APS Gjennomstrømming i APS Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Årsstatistikk for deltakere i arbeid med bistand-ab Gjennomstrømming i AB Kvinner Menn Totalt Antall deltakere pr antall deltakere begynt i løpet av året antall sluttet i løpet av året = antall deltakere pr Geir Ebbesen, Fagsjef 25

26 Notater

27

28 . Hovedkontor Besøksadresse: Baker Østbys vei 10, 1351 Rud Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud Sentralbord: Telefax:

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer