MATCHING GRANT. «Matching» betyr at TRF og Distriktet sammen bidrar med et likt/større beløp enn klubbenes egen økonomisk innsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATCHING GRANT. «Matching» betyr at TRF og Distriktet sammen bidrar med et likt/større beløp enn klubbenes egen økonomisk innsats"

Transkript

1 MATCHING GRANT «Matching» betyr at TRF og Distriktet sammen bidrar med et likt/større beløp enn klubbenes egen økonomisk innsats

2 Hvorfor søke «Matching Grant? Internasjonal humanitært innsats er pengekrevende Det er arbeids- og tidkrevende for en klubb å reise store økonomiske beløp Å yte humanitær hjelp i et annet land krever lokal finansiell oversyn og tilrettelegging, samt trygghet for at penger gitt blir riktig anvendt Matching Grants / Global Grants gjør din klubb bedre istand til å yte internasjonal humanitær bistand

3 Matching Grant TRF gir et tilskudd tilsvarende 50% av Samarbeidende klubbers økonomisk bidrag til prosjektet TRF gir et tilskudd tilsvarende 100% av Distrikts tilskudd til prosjektet Summen av Distriktets og TRF s bidrag til prosjektfinansieringen blir dermed lik er større enn klubbenes bidrag = Matching

4 Innholdsfortegnelse Prosjektbeskrivelse hva skal gjøres og behov som dekkes og hvem det gagner beskriv hvorledes lokalbefolkningen vil drifte / vedlikeholde prosjektet beskriv hovedaktivitetene som verts- og internasjonalklubb skal utføre Kontaktpersoner verts- og internasjonal klubb Budsjett - hva skal kjøpes/anskaffes? Finansiering - hvordan dekke budsjettkostnadene Prosjektplanlegging - tidsplan for prosjektet Autorisasjon - forpliktende underskrifter - klubb/distrikt Samarbeidende organisasjon Sluttrapport Distriktets «Grants» underkomitéens gjennomsyn

5 Eksempler på Matching Grant prosjekter i Distrikt 2310

6 Matching Grant Prosjekt 2008 Anskaffe møbler og inventar til Gamalakhe Development Senter Gamalakhe Township, KwaZulu Natal Provins, Sør Afrika Gamalakhe Township

7 Budsjett - utstyr

8 Finansiering Tilskudd fra Klubbene i Prosjektet Sandvika Rotary Klubb $ Kolsås Rotary Klubb $ Hibiscus Coast Rotary Klubb - vertsklubb $ 100 Totalt Klubbtilskudd $ Tilskudd fra Distrikt/TRF Distriktstilskudd $ Matching Grant fra TRF 50% av Klubbtilskuddet $ % av Distriktstilskuddet $ Totalt Tilskudd fra Distrikt/TRF $ Sum Finansiering $ !

9 Tidsakse søkeprosessen Utarbeide Matching Grant søknad jan/mars 2008 Søknad sendes dialog med TRF Chicago medio mars 2008 Søknad innvilget juni 2008!

10 Gamalakhe Development Center Aktiviteter Barnehage for 45 barn Unge kvinner får opplæring i søm Skills Training for lærere i videregående skole Fotball liga for 200 ungdommer

11 Sandvika Rotary Klubbs samarbeidende organisasjon Oppgaver: Hovedansvarlig for prosjektet - byggherre Finansierer driften leder, barnehagepersonell/instruktører Kompetanse- og tjenesteutvikling Halvårlig oppfølging av GDC styret / ledelse Regnskapskontroll

12 EIKSMARKA ROTARY MATCHING GRANT VANNPROSJEKT I UGANDA. Rent vann er en av basisressursene vi mennesker trenger. Prosjektet vil senke barnedødeligheten i det området vi støtter, og generelt bidra til bedre helse for befolkningen. Prosjektet var overkommelig økonomisk, var konkret og engasjerende, og tilfredsstilte betingelsene til et Matching Grant prosjekt. Thor Hægh, ERK

13 Søknad sendt TRF des Finansiering: Eiksmarka RK $ Busheney RC $ 500 Totalt klubbtilskudd $ Distrikt $ TRF $ Total Distrikt og TRF $ Sum USD ========== Søknad godkjent mai 2009 Prosjektet formelt avsluttet i 2010 Kjøp og montering av utstyr, opplæring og prøvedrift Senere installert solcelle panel og planlegger ny tappestasjon ved skole/helsesenter Thor Hægh, ERK 7

14 Majorstuen RK - Bishkek, Kyrgyzstan Innkjøp av utstyr til yrkeskole for barnehjemsbarn Søknad sendt TRF juli 2009 Finansiering: Majorstua: RK USD Oslo RK USD Bishkek RC USD Totalt Klubber USD Distrikt USD TRF USD Totalt Distrikt/TRF USD Sum USD ========== Søknad godkjent av TRF 16 sept Opplæring til frisører, snekkere og bakere Prosjektet vil avsluttes i år som MG prosjekt, men støttes vider av klubbene Thor Hægh, ERK 9

15 Bekkelaget RC s søknad om bidrag til Barnehage i Ramallah Distriktets generøse bidrag gjorde at Bekkelaget RC & co 3 doblet sin innsats! gjennom sin søknad!

16 The Child is Innocent, Gulu Uganda Hovin RK i samarbeid med Bryn RK og Østensjø RK Bevilget: kr fra distriktet Prosjekt :Finansiere skolegang for 30 elever i Gulu, i nordlige del av Uganda i samarbeid med Gulu RK og den ideelle organisasjonen The Child is Innocent. Representanter fra de norske klubbene vil for egen kostnad reise ned og delta i utvelgelsen av elevene. Prosjektet var godkjent av distriktet som et Matching Grant prosjekt. Totalbeløp for prosjektet er kr til dekning av skolegang (kostskoler) Prosjektet er avsluttet og rapportert sept Thor Hægh, ERK 11

17 Konklusjon Matching Grant / Global Grant modellen tilbyr distriktet / TRF et spleiselag «MATCHING» som MER enn dobler klubbenes egne bidrag. Oppmuntrer klubbene til å «gagne andre» der nøden er størst. Oppmuntrer til samarbeid over landegrensene. Elektroniske skjemaer som fylles i på «nett», dokumentdeling og e-postkommunikasjon forenkler jobben 17