Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012"

Transkript

1 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Birkeland Visepresident : Asbjørn Øynes Sekretær : Tor Ivar Smedstad Kasserer : Keith Price Aktivitets ansvarlig : Kjell Andersen Klubbmester : Hans Petter Tronstad 1. Ledere Revisor : Knut Bakkeli MEK : Asbjørn Øynes, Styret Samfunnskontakt/PR : Arne Woll, Tor R. Eriksen IR/YE : Bjørn E. Thoresen Narko : Asbjørn Øynes IT ansvarlig : Tom Korstad Tailtwister : Svein Jacobsen Repr. N S H : Terje Olsen, Arne Woll SOS barnebyer : Bjørn E. Thoresen Repr.Bydelens Eldreråd: Tor Engebretsen Repr. Oppsal Frivillighetssentral : Tor Engebretsen Valgkomité : Tom Korstad, Bernt Bernts Materialforvalter : Gudbrand Dahl Møteopplegg/Foredrag: Bernt Bernts 50 års jubileumsgave : Tom Korstad 50 års jubileumsfest : Kjell Torgeir Stokke Distriktsmøte 2012 : Finn Thorvaldsen, Arne Wibe (nestleder) Side 1 av 10

2 Klubbmøter og faste arrangementer Klubbmøte onsdag7. september 2011 Klubbmøte onsdag 5. oktober 2011 Aksjon Ved okt. / nov Klubbmøte onsdag 2. november 2011 Klubbmøte onsdag 7. desember 2011 Klubbmøte onsdag 4. januar 2012 Juletrefest/eldre torsdag 12.januar 2012 Klubbmøte onsdag 1. februar 2012 Lionslekene søndag 5. februar 2012 Klubbmøte onsdag 7. mars 2012 Klubbmøte onsdag 11. april 2012 Lions Tulipanaksjon lørdag 28. april 2012 Klubbmøte onsdag 2. mai 2012 Skøyenkvelden torsdag 24. mai 2012 Klubbmøte onsdag 6. juni 2012 Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter DG Jan Fachenberg LC Oslo - Bryn Soneleder Kjell Andersen LC Oslo Bryn 2. Komiteer Fest-/Klubbmøtekomite Aktiviteter Nye inntekter Møteopplegg / Foredrag Materialforvaltning Side 2 av 10 Hans Petter Tronstad, Mads Lian, Terje Olsen, Bjørn E. Thoresen, Jan H. Johansen, William Skøien, Espen Sønstegaard Kjell Andersen, Gudbrand Dahl, Tom Korstad Bernt Bernts, Bjørn E. Thoresen, Arild Kristiansen, Bjørn Birkeland Gudbrand Dahl, Hans P. Tronstad, Arne Woll

3 Skøyenkvelden Tulipanaksjon Salgsobj./Salg av bilder John Jacobsen, Arne Woll, Tom Korstad, Hans Petter Tronstad, Bjørn Andresen, Svein Jacobsen, Reidar Lie, Arne Wibe, Arild Kristiansen William Skøien, Per Øistein Borgen, Asbjørn Øynes, Harald Jønsson Willy Birkeli, Martin Mæland, Tor Rune Eriksen Bingo Barne- og Ungdomskomite Aksjon Ved Lions Lekene/Barneskirenn Ruskenaksjonen Operasjon ved Per Øistein Borgen Bjørn E. Thoresen Asbjørn Øynes, Knut Bakkeli, Terje Olsen, Finn Thorvaldsen, Harald Jønsson, Bjørn Andresen Bjørn Andresen, Kjell Andersen, Ingar Aakermann, Keith Price, Jan H. Johansen, Pål Berg, Arild Kristiansen, Mads Lian Gudbrann Dahl, Asbjørn Øynes, William Skøien, Kjell Andersen, Espen Sønstegaard, Willy Birkeli, Jan H. Johansen Ingar Aakermann Kjell Jensen Oppsalhjemmet/Torsdagskaféen Tor Engebretsen Sosialboliger Juletretenning Side 3 av 10 Kjell Jensen, Svein Jacobsen Willy Flander Espen Sønstegaard,Tom Korstad,, Finn Thorvaldsen, Reidar Lie, Willy Flander,

4 Mads Lian Juletrefest eldre Grasrotandel 50 års jubileums gave 50 års jubileums fest Distriktsmøte 2012 Pål Berg, Kjell Andersen, Asbjørn Øynes, Arne Wibe, Hans Petter Tronstad, + assistanse fra festkomiteen Arne Wibe, Tom Korstad, Jan Fachenberg Tom Korstad, Bernt Bernts, Bjørn E. Thoresen, Helge Diesen Kjell T. Stokke, Per Ø. Borgen, Tor Engebretsen, Arne Woll, Hans P. Tronstad, Bjørn Birkeland Finn Thorvaldsen og Arne Wibe (nestleder), William Skøien, Bern bernts, Willy Birkeli, Asbjørn Øynes, Bjørn E. Thoresen, Jan Fachenberg, Bjørn Birkeland, Knut Bakkeli, Terje Olsen 3. Medlemsutvikling I Lionsåret har det vært følgende endringer i medlemsmassen: Vi har hatt et dødsfall i medlemsåret: Bjørn Eriksen Nye medlemmer: Bengt Morken, opptatt på medlemsmøtet den 2. november. Steinar Grønnerud, opptatt på medlemsmøtet den 7. desember. Utmeldelser: Martin Mæland Sverre Tiltnes Totalt har klubben ved utgangen av dette lionsåret 39 medlemmer. Side 4 av 10

5 4. Representasjon På riksmøtet i Kristiansand var klubben representert med visepresident Asbjørn Øynes, påtroppende visepresident Bjørn Andresen og DG Jan Fachenberg. Distriktsmøtet ble i år arrangert av vår klubb og ble holdt på Oppsal/Vetland skole. Klubben var representert med delegatene Bjørn Birkeland (president), Asbjørn Øynes (visepresident), Bjørn E. Thoresen og DG Jan Fachenberg. I tillegg var Terje Olsen referent og Bjørn Andresen assisterende møteleder. I tillegg deltok alle øvrige medlemmer i forskjellige arrangement-oppgaver både før, under og etter møtet. Distriktsmøte middag om kvelden ble planlagt til Oppsal Samfunnshus, men kansellert grunnet svak oppsluttning fra distriktets klubber. Lions Club Oslo-Bryn kan være stolt over et svært godt gjennomført distriktsmøte og vi takker spesielt distriktsmøtekomiteen og formannen Finn T. for en stor og arbeidssom jobb gjennomført til 20 i stil! På årsmøtet i Operasjon Ved var klubben representert. Nordre Skøyens Parkkomité. Vår klubb er med i Parkkomiteen v/tor Engebretsen og Keith Price. Det er møte hver uke gjennom våren, sommeren og høsten. 5. Medlemsmøter Det har vært avholdt 10 medlemsmøter med gjennomsnittlig fremmøte på 85 %. Våre Lady Lions har vært invitert til klubbmøtet i desember, 50 års jubileumsfest den 12 mai 2012 og det avsluttende junimøtet på Nordre Skøyen Hovedgården. September Oktober November Desember Januar Februar Arbeidsmøte med besøk av VDG1 Tore G. Hovde fra LC Kolsås. Arbeidsmøte med besøk av Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard som fortalte oss hvordan hun ville utføre sin nye funksjon i Lions. Arbeidsmøte med opptak av nytt medlem, Bengt Morken. Et interessant foredrag ble gjennomført av politisjef Gro Smedsrud fra Manglerud politistasjon. Juleavslutning på Hovedgården med Lady Lions og opptak av nytt medlem, Steinar Grønnerud. Underholdning i forbindelse med vårt tradisjonelle julemåltid av trioen God stemning. Arbeidsmøte med et påfølgende foredrag av Jørn Skaug, utekontakt i Bydel Østensjø. Arbeidsmøte med spesiell fokus på jubileumsgaven, jubileumskonserten m/sølvguttene i Oppsal kirke samt viktige informasjoner om opplegget rundt distriktsmøtet. Deretter fikk vi et meget interressant foredrag av Eivind Osnes vedr. sitt arbeid i Cern i Geneve som er det europeiske senter for atomforskning. Side 5 av 10

6 Mars April Mai Juni Arbeidsmøte. Valgkomiteen la frem sin innstilling. Foredrag av Anne Louise Hubert, Aid in Action som trollbant oss alle vedr. sitt arbeid for fattige i Afrika. Det endte med en ekstra på sparket bevilgning på kr. 5000,- og til sammen ga vi kr ,- til hennes arbeid. Arbeidsmøte med valg og fotografering til 50 års jubileumsbildet. Arbeidsmøte. Foredrag om Norsk luftambulanse et 33 års eventyr ved Ole Valen. Sommeravslutning med Lady Lions. Kort møte etterfulgt av god mat og hyggelig samvær. Tradisjonen tro takket presidenten for seg og overrakte visepresidenten presidentkjedet som dermed kan gjøre seg klar for sitt år som starter 1. Juli. 6. Aktiviteter Året har vært preget av, i tillegg til alle de faste aktivitetene, samt de to nye Aksjon Ved og Lions Lekene, at vi har hatt både distriktsmøte 2012 og 50 års jubileet vårt og hanskes med. Våre faste aktiviteter som Skøyenkvelden, Tulipanaksjonen, Rusken, Operasjon ved, juletrefesten for eldre, juletretenningen ved Østensjøvannet og Torsdagskafén ble alle, som alltid, godt og velregissert gjennomført. Takk også til Per Øistein og noen få i nærmiljøet rundt Løveparken på Oppsal sykehjem som tar seg av istandsetting og vedlikehold. Styret takker og gir ros til alle medlemmer og Lady Lions for fin innsats. Bingo må for all del ikke glemmes. I år fikk vi større uttelling enn alle trodde på forhånd. At vi fortsatt får slike store uttellinger skyldes nok i stor grad en persons oppfølging og innsats. Så takk fra hele klubben til Per Øistein. Det blir spennende å se om slike resultater vil fortsette. Det ble besluttet å opprette en ny komite som skal arbeide for å samordne alle annonseinntekter som vi fremskaffer i forbindelse med programmene til flere av våre aktiviteter. Forslaget kom fra William Skøien og han ble valgt som forman i denne komite med Kjell A. og Tom K som medlemmer. Juletrefest for eldre Dette årlige arrangementet gikk av stabelen 12. januar på Nordre Skøyen Hovedgård under ledelse av Pål Berg og hans team samt alle frivillige som sto for smøring av smørbrød til ca 90 gjester. Lotteriinntektene på ca. kr gikk i år som de to foregående år til Frelsesarmeen. Ruskenaksjonen Ruskenaksjonen ble i år kansellert fra vår side grunnet stort rot i forberedelsene fra sentralt hold. Beskjed om dato kom altfor sent og her må det taes et initativ fra Lions sentralt og fra årets DG, samt naturligvis Oslo Kommune, før neste års ruskenaksjon, om det skal bli en like stor aksjon fra vår side som i tidligere år. Tulipanaksjonen Det var i år som tidligere år forhåndssolgt en god del tulipaner. Aksjonen som gikk av stabelen søndag den 24 april fulgte samme opplegg som tidligere år med salgssted på Side 6 av 10

7 Oppsalsenteret. Komiteformanen kunne meddele at vi var utsolgt allerede kl. 13:00. Resultatet på ca. kr ble dobbelt så stort som fjoråret, Det ligger antagelig et større potensiale i tulipanaksjonen enn vår klubb har klart å få ut av den! Skøyenkvelden Skøyenkvelden ble avviklet torsdag den 24. mai i kjent og kjær stil. Alle vet hva de skal gjøre og det meste går på skinner. Et godt forarbeid av årets og fjorårets Skøyenkveld- general John J. sørget for at alt var tenkt på. Været var i år strålende og fremmøtet virket større enn på flere år. Garden stilte også i år og satte et flott punktum for nok en vellykket Skøyenkveld. Resultatet av årets kveld kan ikke helt sammenlignes med tidligere år, da reklameinntektene er tatt ut og føres i regnskapet sammen med øvrig reklameinntekter gjennom året. Resultatet på ca. kr ,- + kr ,- (som er det tilbakeførte beløp til klubbkassa for vaffelrøre og kaker) til sammen kr ,-, er det salgsresultatet vi må sammeligne oss med neste år. Klubben og våre Ladies gjorde som alltid en stor innsats under arrangementet. Juletretenning Den årlige soneaktiviteten gikk som vanlig av stabelen første søndag i advent den 27 november.klubben fulgte som vanlig opp med å gjøre sine avtalte deler av dette opplegget. Årets soneleder, vår egen Kjell A., hadde i år ordnet et svært rimelig tre som medførte at kostnadene ble holdt under kontroll. Sosialboliger Før jul ble Bryn bofellesskap besøkt av komiteen for sosialboliger.. Som vanlig var det en enkel servering og juleblomster ble overrakt. Torsdagskafeen Tor Engebretsen har også i år hatt ansvaret for kafékvelden på Oppsal hjemmet, og her har vi gledet beboerne første torsdag i hver måned gjennom året. Dette er en av våre gode aktiviteter i ekte Lions ånd og det oppfordres til deltagelse av de som har anledning. Det er etablert en god kontakt med driverene av hjemmet og vi er mer enn hjertelig velkommen med vår torsdagskafe. Takk til Tor for innsatsen med å ordne mannskaper til kveldene. Lionslekene barneskirenn Vår nye årlige aktivitet rettet mot barn og unge i vårt nærmiljø er nå vel befestet og ble gjennomført søndag 5. februar. Skifesten ble avholdt i Skøyenparken i flotte preparerte spor, selv med relativt lite sne, og 124 deltagere var i år påmeldt. Første søndag i februar blir nå fast aktivitetsdag om forholdene tillater det. Stor takk også i år til initiativtakerne med Gudbrand i spissen og det arbeidet som blir nedlagt. Stor takk til de av våre Ladies som hjalp til. Erfaringene fra i år med litt færre deltagere enn forventet tilsier at innbydelser og annonsering bør gjøres på en litt annen måte neste år. Aksjon Ved Dette er den andre nye aktiviteten vi har innført. Aktiviteten går ut på å forhåndsselge vedsekker som på en gitt dato blir levert hjem til kundene av oss. Årets aksjon ble i Side 7 av 10

8 hovedtrekk gjennomført 8 og 10. november. Vi må takke for stor innsats av aktivitetens oppfinner, Kjell A., komiteen og formann Bjørn A. og ikke minst Mads som gjennomførte hentingen av sekkene i Østfold sammen med Kjell. Flott med folk i transportbransjen i klubben og med meget gunstig lån av lastebil i firmasammenheng! Sekkene ble solgt til kr. 70,- v/mer enn 10 sekker, ellers kr. 75,-. Resultatet i år ble ca sekker mot 1300 sekker i fjor. Resultatet ble på hele kr ,- med tillegg av klubbens egne medlemmer som kjøpte for kr ,- som ble tilført klubbkassa. Totalt altså et salg på kr ,-. Denne inntektsbringende aktivitet er nå også befestet og vil bli vår fremtidige høst aktivitet. Det blir spennende å se hva vi kan få ut av aktiviteten neste år. Løveparken Vår utrettelige Per Øistein tok i år som tidligere år initiativet til vårpuss og vanning i Løveparken på Oppsal. Dette til stor glede for mange av hjemmets beboere. Noe investering i forbedringer ble gjennomført og bevilget nødvendig midler til. Som tidligere ble det satt opp vanningsliste for sommeren. Mye regn gjorde også i år at noen slapp billig unna sin vanningsplikt, presidenten inkludert! Salg av bilder Det har ikke vært så stor salgsaktivitet dette året. Det er synd at vi ikke klarer å finne noen nye veier å gå for å få interressen rundt våre bilder opp. Flere forsøk er gjordt gjennom de siste år uten særlige resultater. Bildene representerer jo en ganske stor bundet kapital som vi gjerne skulle se realisert. Jeg skrev i siste årsrapport at styret og komiteen skulle ta et initiativ, men må innrømme at så ikke ble gjordt. Vi får skylde på at vi hadde mange nok aktiviteter å ta oss av siste år. Jeg mener at det sittende styret burde ta en gjennomgang og se hva de evnt. kan gjøre med bildene. Grasrotandel Her har det vært gjordt en innsats fra komiteens side uten at de store summene foreløpig har kommet, dog må sies at vi nå er oppe i et tilskudd på kr ,- til aktivitetskassa. Ideene var mange i starten og det ligger etter min mening et potensiale som vi ikke utnytter godt nok. Oppfordrer komiteen til å forsøke å få flere til å støtte oss. 7. Presseomtale Ved flere anledninger har vi vært omtalt i Nordstrands Blad og i andre lokale medier. Komiteen gjorde en god jobb rundt vårt 50 års jubileum. Presseomtale og synelighet i nærmiljøet er med på å skape en god kontakt vis á vis befolkningen og næringslivet i bydelen års jubileet Lions-året 2011/2012 fylte Lions Club Oslo/Bryn 50 år. Stiftelsdatoen var 10. mai Allerede i februar 2011 ble komiteen for jubileumsfeiringen satt i drift, med Kjell Torgeir Stokke som formann. Mange møter og mye planlegging ble utført frem til feiring av jubileet ble besluttet lagt til 12. mai 2012 på Nordre Skøyen Hovedgård. I løpet av høsten 2011 kom Side 8 av 10

9 det et forslag fra vår kreative aktivitetsformann Kjell A. om å lage en konsert med Sølvguttene i Oppsal Kirke på selve stiftelsesdagen 10. mai. Ideen ble umiddelbart godkjent av klubben og arbeidet med å arrangere også dette ble startet. Kjell Torgeir tok også ansvaret for dette arrangementet inn i jubileumskomiteen, godt supplert av Kjell A.. I tillegg ble det i komiteen besluttet å produsere et jubileumsskriv, hvor Tor E. tok hovedansvaret for gjennomføringen. Det ble laget et flott program, postere til montering på ulike plasser i nærmiljøet og utdeling av invitasjoner i alle postkasser i vårt nærmiljø. Konserten ble en stor suksess med nærmest full kirke. Taler av president, generalsekretæren i Lions Norge og overrekkelse av våre jubileumsgaver på til sammen kr ,-, i tillegg til en flott konsert av Sølvguttene v/ dirigent Fredrik Otterstad, organist Otto Christian Odland og trompetist Arne Kollandsrud, gjorde at vi fikk en flott og verdig jubileumsdag. Festen den påfølgende lørdag 12. mai ble gjennomført med stil i beste LC Oslo/Bryn tradisjon. Med taler og hilsner med overrekkelser av jubileumsgaver fra gjester fra alle klubbene i sonen, sanger og utdelinger av utmerkelser, ble jubileumsfeten en minnerik kveld. Klubben delte også ut Melvin Jones til 4 av våre nestorer, Tor Engebretsen, Helge Diesen, Reidar Sønsteby og til Bjørn Eriksen (post mortem) da han dessverre falt fra i april. Nevnes må også Jubileumsgave komiteen under ledelse av Tom Korstad, som i lang tid hadde holdt på med arbeid for å finne verdige mottakere av vår tidligere bestemmelse om å gi bort en, eller flere gaver på til sammen kr ,- i forbindelse med vårt 50 års jubileum. Det er ingen lett oppgave, og det ble etter noen tid besluttet å gi følgende gaver. - kr ,- til narkotikahund v/ Tollvesenet - kr ,- til Uteseksjonen i bydel Østensjø - kr ,- til Frelsesarmeens Gatehospital - kr ,- til meslingeprosjektet i LCIF v/tildeling av 4 Melvin Jones 9 Økonomi Økonomien i klubbkassa er blitt vesentlig styrket og vi går inn i et nytt år med et godt overskudd til drift av klubben. Aktivitetskassa viser en god økonomi med en økning av disponible midler i forhold til forrige år. Dette skyldes i stor grad uventet stor bingo inntekt. Det vises for øvrig til regnskapet. 10. Valg Følgende styre for Lionsåret 2012/2013 ble valgt på medlemsmøtet den 11. april Styret: 2012/2013 President Asbjørn Øynes Visepresident Bjørn Andresen Sekretær Tor Ivar Smedstad Kasserer Keith Price Aktiviteter Kjell Andersen Klubbmester Hans Petter Tronstad Side 9 av 10

10 Revisor Valgkomite Knut Bakkeli Tom Korstad, Bernt Bernts 12. Avslutning Presidenten og det øvrige styret takker for en fin og god innsats både på medlemsmøter, distriktsmøtet, alle jubileumsaktivitetene og i sammenheng med våre inntektsbringende aktiviteter og for den lojalitet som alltid vises. Oslo, 29. august 2012 Bjørn Birkeland President Sign. Asbjørn Øynes Tor Ivar Smedstad Keith Price Visepresident Sekretær Kasserer Sign. Sign. Sign. Kjell Andersen Aktiviteter Sign. Hans Petter Tronstad Klubbmester Sign. Side 10 av 10

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Etter dager med sol og godt vær, håpet mange av oss at vi gikk varmere tider i møte. Mars måned er i skrivende

Detaljer

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. 2 år går ganske fort og nå er min presidenttid over. Det har vært en lærerik og interessant periode og jeg vil

Detaljer

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg.

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & '  ) * +, -. / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ % ' $ $ $ (  ' $ $   ! $ $  ) * +, -. (  # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold: 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20 Lions Club Åsnes`40-årsjubileum ble markert på sommermøtet i Juvberget. Knut Aandstad koserte under middagen om bakgrunnen for klubbens tilblivelse

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 Referat fra klubbmøte 4 DGs månedsbrev 5 Styret og andre verv 2013-2014 6 Lions tulipanaksjon,

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005.

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. V / Klubbsekretær Øivind Tjøm Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen.

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer