! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen"

Transkript

1 ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr ! " " # $ # %$ & " & $ ' ( )'

2 3 ( 4 0 Kjære Lions! Nå nærmer våren seg raskt, og dermed kommer vårens vakreste eventyr, tulipanaksjonen også et skritt nærmere! Denne går av stabelen den 24.april og vi kommer nærmere tilbake til denne på vårt møte den 15.mars. Vi var tre stykker som deltok på styreseminaret den 6 og 7 mars, og som vanlig var det en god del inspirasjon å hente fra de mange gode presentasjonene. Det er hyggelig å konstatere at i forhold til de andre klubbene i distriktet har vi i LC RÆLINGEN ingen ting å skamme oss over. Tvert imot! Vi har en klubb i framgang og på vårt mars-møte skal vi innlemme nok et medlem i vår klubb idet Finn Giæver har takket ja til å bli vårt 33 medlem. Som president er det en stor glede å ønske Finn velkommen i klubben! Det at vi blir flere gjør at vi kan få gjort mere samtidig som vi ikke er avhengig av at absolutt alle er med på alle aktivitetene. Det er godt, for vi er jo tross alt en frivillig organisa- sjon hvor medlemmene gir det de kan av sin fritid. Som vanlig skal vi på mars-møtet avholde valg til det nye styret og så langt har vi ikke fått noen andre forslag enn det som framkommer av nominasjonskomiteens innstilling. Eivind og undertegnede har hatt et møte med ordføreren om vi kan regne med å få noen betalte oppdrag fra kommunen i nærmeste framtid, og det virket svært lovende. Vi får komme tilbake til dette på vårt møte i april når vi har fått noe konkret å forholde oss til. Vi har sendt en søknad til Lions sentralt om refusjon av noen av kostnadene i forbindelse med Det er mitt valg På styreseminaret fikk jeg muntlig beskjed fra DG Reidar Elnan om at da kurset allerede var subsidiert ville vi ikke få dekket noen av de kostnadene vi har hatt Leca vil sponse Lions i Rælingen med kr ,- og sponsoravtale er undertegnet. Vel møtt den 15 mars! Torgeir

3 3 ( 4 0 # Torskeaftenen i februar er noe vi ser fram til med stor forventning. I år var det mindre frammøte enn vanlig, da hele 13 medlemmer var forhindret fra å møte. På grunn av en misforståelse ble det en utradisjonell åpning av møtet, men dette kommer vi til å ha bedre kontroll på neste gang. Som vanlig på torskeaften ble selve møtet av kort varighet. Torgeir overbrakte en hilsen fra Arve som var på sykehuset. Heldigvis har det gått bra med han. Odd orienterte om vanskene med å finne en kandidat til ungdomsutvekslingen, og dessverre lykkes vi ikke denne gangen til tross for iherdige forsøk. Vi får komme sterkere tilbake en annen gang. Det ble også orientert om temakvelden på Nordby skole om rusproblemer og kriminalitet. Denne var svært godt besøkt og var i det hele tatt et vellykket arrangement. Alle som har vært involvert har gjort en flott jobb! Så var det tid for servering av nydelig torsk med tilbehør. Bjørn kokk skuffer aldri. En stor honnør til festkomiteen som hadde dekket fine bord. Det virket som alle hadde det hyggelig utover kvelden. / Advokat: Er de seksuelt aktiv? Vitne: Nei, jeg bare ligger der. Advokat: Hva er fødselsdatoen Deres? Vitne: 18. juli. Advokat: Hvilket år? Vitne: Hvert år. Advokat: Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem? Vitne: 38 eller 35, jeg husker ikke helt... Advokat: Hvor lenge har han bodd hos Dem? Vitne: I 45 år. Advokat: Hva var det første Deres mann sa til Dem i dag morges? Vitne: Han sa: 'Hvor er jeg, Cathrine?' Advokat: Og hvorfor uroliget det Dem? Vitne: Navnet mitt er Susanne. Advokat: Si meg, doktor, er det ikke slik at når en person dør i søvne, så vet han ikke om det før neste morgen? Vitne: Har De bestått juridisk embetseksamen? Advokat Den yngste sønnen, 21 åringen, hvor gammel er han? Vitne: Eh... han er 21. Advokat: Var De til stede da De ble fotografert? Vitne: Kødder du med meg? (Fortsetter på side 4)

4 3 ( 4 0 Advokat: Så barnets unnfangelse fant altså sted 8.august? Vitne: Ja. Advokat: Og hva gjorde du på dette tidspunktet? Vitne: Eh... jeg ble kn... Advokat: Hun hadde altså tre barn, riktig? Vitne: Ja. Advokat: Hvor mange var gutter? Vitne: Ingen av dem. Advokat: Var noen av dem jenter? Vitne: Tuller du med meg? Dommer jeg tror jeg trenger en ny advokat. Kan jeg få en ny advokat? Advokat: Hvordan ble Deres første ekteskap avsluttet? Vitne: Ved døden. Advokat: Og ved hvem sin død ble det avsluttet? Vitne: Ved hvem sin død tror du det ble avsluttet? Advokat: Kan De beskrive dette individet? Vitne: Han var cirka middels høy og hadde skjegg. Advokat: Var dette en mann eller kvinne? Vitne: Gjett. Advokat Vitnet: Doktor, hvor mange obduksjoner har De foretatt på døde mennesker? Alle mine obduksjoner har vært foretatt på døde mennesker. Vil De at jeg skal gjenta det? Advokat: Husker De på hvilket tidspunkt De obduserte avdøde? Vitne: Obduksjonen begynte rundt halv ni på kvelden. Advokat: Var Hr. Danielsen død på dette tidspunktet? Vitne: Nei, han satt på bordet og lurte på hvorfor jeg obduserte ham. Advokat: - Er De istand til å avgi en urinprøve? Vitne: Eh... er De i stand til å stille det spørsmålet? Advokat: Doktor, før de foretok obduksjonen, sjekket De om avdøde hadde puls? Vitne: Nei Advokat: Sjekket de blodtrykket? Vitne: Nei Advokat: Sjekket De om vedkommende pustet? Vitne: Nei Advokat: Så det kan altså tenkes at pasienten var i live da De begynte obduksjonen? Vitne: Nei Advokat: Hvordan kan De være så sikker, Vitne: doktor? Fordi hjernen hans befant seg i et glass på skrivebordet mitt. Advokat: Jeg skjønner, men kan det likevel tenkes at pasienten var i live? Vitne: Ja, det kan tenkes at han var i live og drev advokatpraksis.

5 3 ( 4 0! Tilstede: Hans Morten, Torgeir, Poul, Eivind, Sverre, Anton og Tore Ivar Vi startet med evaluering av siste medlemsmøte som var torskeaften. Maten var som vanlig bra. Presidenten tar selvkritikk på manglende Lions Etiske Norm og at det ble stress med oppropet. Sponsoravtalen med Leca er i boks med kr ,- i år og den økes til kr ,- for neste år. Distriktsmøte på Mastemyr i april. Her er det påmeldt tre stykker fra oss. Det er Tore Ivar, Jostein og Arild. Torgeir, Eivind og Hans Morten er påmeldt på styreseminaret på Mastemyr den 6. og 7. mars. Det er avtalt et møte med kommunen den 3. mars hvor vi presenterer klubben og viser hva vi gjør for kommunen i dag. Vi ønsker å se på muligheten for inntektsbringende jobber som vi kan gjøre for kommunen. Forespørsel fra krisesenteret om vi kan være behjelpelig med kjøring av barn til Marikollen den 14. Mars når de skal ha akedag. Vi er positive til dette. Natt til 1. mai tur for ungdommer. Det har kommet en søknad om kr. 4000,- i støtte. Vi mener dette er et bra tiltak og vi støtter. Kirkens Bymisjon søker om tilskudd. Søknaden har gått til flere Lions klubber i området og vi tar denne opp på sonemøtet den 24. mars for å se om dette kan være noe klubbene kan samarbeide om. Det er Riksmøte i Bergen i mai måned. Terje og Eivind med sine respektive stiller fra oss. Det blir opptak av nytt medlem på mars møtet. Minner i den forbindelse på at vi stiller i pent antrekk! Hans Morten (Sekretær)

6 ) 3 ( 4 0 & 5 6 Nå blir dagene lengre og lengre. Har vi noen ganger tenkt på hvilken bonus naturen gir oss i form av lengre dager, som vi kan disponere på beste måte.? Moteordet kvalitetstid kan vi ta i bruk. Jeg vil gjerne henvise til noen aktiviteter som vil gjøre Lionsarbeidet til en slik tid. Distriktsstyret (kvintetten) har i hele dette året arbeidet målbevisst med Milepæler, som vi har presentert for DRM. Nevner Fadderordning og soneledelse, en prosess som vi vil revitalisere. Selv om det foreligger håndbøker om disse områdene, føler vi at en presisering og kanskje en modernisering av innholdet er på sin plass. I denne prosessen trenger vi innspill. Når et skjema kommer og dere blir oppfordret til å gi tilbakemeldinger så er det klubbene og dere som har muligheten til å forme framtiden for LIONS. Hva har dette med innledningen å gjøre,? Jo, vi får enkelt og greit bedre tid til å gjøre oppgavene som vi har i klubbene, soner og distrikt. Jeg tror at når dere kommer med innspill så får dere også en tilhørighet til egen organisasjon. Som nevnt innledningsvis - tiden er på vår side, og vi må heller ikke glemme å fortelle om våre suksesser. Lions Norge har gitt 1.3 millioner til katastrofen i Haiti, som igjen er en del av Lions Clubs Internasjonals bidrag på 12 millioner. Dette har blant annet resultert i 7 teltbyer med 2000 telt. Hvis vi samtidig tenker hva vi også gjør lokalt så bør vi være stolte. En liten påminnelse når stoltheten har roet seg, kan vi vel ta på oss nåla som er vårt bevis på at vi er Til Tjeneste. Da er det bare å ønske hjertelig velkommen til styreseminarer og kick-off møter for Tulipandagen. Vi har også et distriktsmøte som vil få et godt innhold. Vel møtt til et fint Lionsmøte enten i klubb, seminar eller Kick-off. Vennlig hilsen Reidar Elnan DG Mange klubber strever mer eller mindre med at klubben ikke byr på interessante møter. Nå har vi muligheten til å bedre denne trenden.

7 3 ( " Her er den endelige nominasjonen til det nye styret: President: Visepresident: Sekretær: Styremedlem: Past President: Kasserer: Klubbmester: Revisor: Tore Ivar Svare. Terje Strøm Hans Morten Lund Eivind Woll Ruud Torgeir Rindal Kjell Melhus Jostein Otterlei Kjell Thingsaker. I nominasjonskomiteen sitter alltid de tre siste presidenter: Nominasjonskomite: Torgeir Rindal Anton B. Leere Per Oppegaard * ( 4 0 Kjell Kristiansen 67 år den 1.3 Einar Thorbjørnsen 58 år den 1.3 Tor Einar Aamodt 64 år den 14.3

8 - 3 ( 4 0. Dag Aktivitet Sted 15. mars Medlemsmøte Heimen 24. mars Sonemøte 17. april Distriktsmøte Mastemyr (LC Nesodden) 24. april Tulipanaksjonen 26. april Medlemsmøte Heimen mai Riksmøte Bergen (LC Bergen Vest) 31. mai Medlemsmøte Heimen 18. juni Sommeravslutning Heimen Notater

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte - 0 - Se og Brøl Nr. 3 2013/2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 01.10. 3 Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte 21.10. 7 DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov..

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Etter dager med sol og godt vær, håpet mange av oss at vi gikk varmere tider i møte. Mars måned er i skrivende

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 Stor-Elvdal 8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530 ohsverre@online.no L C Stor-E lvdal`styre 2014/2015

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 Referat fra klubbmøte 4 DGs månedsbrev 5 Styret og andre verv 2013-2014 6 Lions tulipanaksjon,

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR.4 22. MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl. 18.30. Til klubbene

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978 ELISABETH Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne Sivilstand: Enkemann Høsten 1978 Hva i all verden er det de holder på med? Stua vår er full av damer som maler hverandre i ansiktet.

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer